Inhoudsopgave. 1. Kengetallen DM Barometer Onderzoeksopzet DM Barometer enquête Respondenten 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer Onderzoeksopzet DM Barometer enquête Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget Totaal marketingbudget in euro s Dialoogmarketingbudget in euro s Verdeling dialoogmarketingbudget 8 4. Bestedingen aan dialoogmarketing Uitgaven aan dialoogmarketing In dialoog met de (potentiële) klant Effectief kanaal bij klanten Effectief kanaal bij prospects Toepassen (nieuwe) marketingkanalen Stellingen Stellingen 16 Bijlage 1: Motivaties bij paragraaf Bijalge 2: Motivaties bij paragraaf DM Barometer 1 e kwartaal

3 1. Kengetallen In het 1 e kwartaal van 2010 is gemiddeld 36% van het marketingbudget aan dialoogmarketing besteed. 55% van de bedrijven heeft in 2010 gemiddeld een totaal marketingbudget tot aan % heeft meer dan aan marketing te besteden. 61% van de bedrijven heeft in 2010 gemiddeld een dialoogmarketingbudget tot aan % heeft meer dan aan dialoogmarketing te besteden. Het dialoogmarketingbudget wordt voornamelijk besteed aan de kanalen 1) eigen website 20%, 2) marketing 16% en 3) geadresseerd drukwerk 14%. Een marketeer verdeelt het dialoogmarketingbudget over gemiddeld 4 verschillende kanalen. 45% van de bedrijven geeft aan dat in 2010 de bestedingen aan dialoogmarketing gelijk zijn aan het afgelopen jaar. Daarentegen zegt 42% dat de bestedingen hoger zijn en 13% stelt dat deze lager zijn. De marketeers achten de kanalen marketing, eigen website, geadresseerd drukwerk en social media marketing het meest effectief bij het benaderen van klanten. Bij het benaderen van prospects zijn de kanalen eigen website, marketing, geadresseerd drukwerk en search engine marketing het meest effectief. Van de (nieuwe) marketingkanalen passen de marketeers vooral online communities (47%) toe in de marketingstrategieën, gevolgd door word-of-mouth (40%) en twitter (33%). De terugval qua bestedingen aan thema bureaus is volgens 67% van de marketeers een definitieve verschuiving. 33% is echter van mening dat het om een tijdelijke krimp gaat. De meerderheid van de marketeers (70%) vindt dat de investeringen in social media geen zin hebben zonder goede meetmethodes en tools. Men is verdeeld bij de stelling De banner is niet dood, hij leeft!. 55% van de marketeers is het hiermee eens, terwijl 45% de banner als dood ziet. In 2010 gaan marketing en social media hand in hand volgens 65% van de marketeers. DM Barometer 1 e kwartaal

4 2. DM Barometer 2.1. Onderzoeksopzet De DM Barometer is een onderzoek van DDMA, OMG/Mailmedia en Tijdschrift voor Marketing naar de bestedingen en trends in de dialoogmarketing (directe en interactieve marketing). Dialoogmarketing omvat alle vormen van marketing waarbij de dialoog tussen twee mensen het uitgangspunt is voor communicatie: van folder tot , van telefoon tot social marketing. Bij dialoogmarketing is geen sprake van éénrichtingsverkeer maar wordt zowel de zender als de ontvanger in beweging gezet. Het doel van de DM Barometer is het verkrijgen van concrete, objectieve en inzichtelijke cijfers van de branche, welke onmisbaar zijn in het benadrukken van de slagkracht van dialoogmarketing aan collega s, opdrachtgevers, afnemers en als signaal naar de politiek. Vier keer per jaar peilt de DM Barometer de DM branche. Tweemaal wordt gevraagd naar de bestedingscijfers in dialoogmarketing (DM Barometer enquête) en tweemaal wordt een specifiek thema uit de branche nader onderzocht (DM Barometer Special). De DM Barometer resulteert in een uitgebreide rapportage met de laatste kengetallen uit de dialoogmarketing branche. De antwoorden worden anoniem verwerkt en alleen op brancheniveau gerapporteerd DM Barometer enquête De DM Barometer enquête wordt twee keer per jaar digitaal uitgezet onder de abonnees van de nieuwsbrief van DDMA, Communicatienieuws en Marketing Online. De enquête bestaat uit meerkeuzevragen, een aantal open vragen en stellingen. Ook zijn er enkele terugkerende vragen waarmee inzicht wordt verkregen in de trends op de lange termijn. De enquête wordt elke keer zodanig aangepast dat deze aansluit op de huidige trends en ontwikkelingen waardoor de DM Barometer interessante bevindingen blijft opleveren Respondenten Respondenten Dit kwartaal hebben 144 marketeers een bijdrage geleverd aan de DM Barometer (zie de tabel op de volgende pagina). Over de respondenten kan het volgende worden gezegd: De branches marketing/pr/communicatie (33%) en zakelijke dienstverlening (19%) zijn het best vertegenwoordigd. 38% van de respondenten richt zich specifiek op de business-to-business markt en 15% op de business-to-consumers markt. Iets minder dan de helft (47%) richt zijn activiteiten op beide markten. 36% van de respondenten is eigenaar, directeur of directie/management. Daarnaast is 26% een marketing/sales manager of heeft een gelijkwaardige functie. Het overige deel bestaat uit marketing/communicatie medewerkers, adviseur/consultant, fondsenwerver en anders danwel onbekend. Van de respondenten is 70% man en 30% vrouw. DM Barometer 1 e kwartaal

5 Branche N % Automotive 4 2,8% Charitatieve instellingen 4 2,8% Financiële dienstverlening 9 6,3% Horeca / Toerisme / Recreatie 5 3,5% Industrie 3 2,1% Marketing / PR / Communicatie 48 33,3% Post 7 4,9% Retail 6 4,2% Telecom / ICT 11 7,6% Uitgeverij 6 4,2% Zakelijke dienstverlening 28 19,4% Anders 13 9,0% Totaal ,0% Bedrijfsgrootte De respondenten zijn werkzaam bij bedrijven van verschillende grootte. De bedrijfsgrootte is berekend op basis van het aantal medewerkers. Zoals de linkergrafiek laat zien, zijn de diverse bedrijfsgrootten verdeeld. De kleinste bedrijven (1 tot 10 medewerkers) zijn het best vertegenwoordigd door de respondenten met 35%. De rechtergrafiek toont het aantal medewerkers dat op de marketingafdeling werkt. DM Barometer 1 e kwartaal

6 3. Dialoogmarketingbudget 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget Welk percentage van uw totale marketingbudget heeft u in het 1 e kwartaal van 2010 ingezet voor directe en interactieve marketing (dialoogmarketing)? Uit de resultaten blijkt dat gemiddeld 36% van het totale marketingbudget voor dialoogmarketing wordt ingezet. Ten opzichte van het 1e kwartaal van 2009 betekent dit een daling van 5,3%, en in vergelijking met het 3 e kwartaal van 2009 is een daling van 16,3% te zien. Dialoogmarketingbudget Bedrijfsgrootte Gem % % % % > % Wanneer wordt gekeken naar het dialoogmarketingbudget in relatie tot de bedrijfsgrootte zijn een aantal verschillen waar te nemen. De kleine en de middelgrote bedrijven ( medewerkers) besteden meer aan dialoogmarketing dan het gemiddelde. DM Barometer 1 e kwartaal

7 3.2. Totaal marketingbudget in euro s Wat is het totale marketingbudget van uw bedrijf voor 2010? Wat heeft de gemiddelde marketeer daadwerkelijk te besteden? De grafiek laat zien dat het merendeel van de bedrijven (55%) in 2010 een totaal marketingbudget heeft tot aan Vervolgens heeft 22% een iets groter budget van en 12% van de bedrijven heeft tussen te spenderen. De overige 11% heeft een budget van meer dan Dialoogmarketingbudget in euro s Wat is het budget voor directe en interactieve marketing (dialoogmarketing) van uw bedrijf voor 2010? Meer dan de helft van de bedrijven (61%) heeft in 2009 een dialoogmarketingbudget tot aan Vervolgens heeft 21% een iets groter budget van en 12% van de bedrijven heeft tussen te spenderen. De overige 9% heeft een budget van meer dan DM Barometer 1 e kwartaal

8 3.4. Verdeling dialoogmarketingbudget Wat is de verdeling van uw budget voor directe en interactieve marketing (dialoogmarketing) in het 1 e kwartaal van 2010? In het 1 e kwartaal van 2010 besteden de marketeers exact de helft van het dialoogmarketingbudget aan de kanalen eigen website (20%), marketing (16%) en geadresseerd drukwerk (14%). Search engine marketing en beurzen/congressen volgen met respectievelijk 11% en 9%. Verdeling dialoogmarketingbudget N Gem. Affiliate marketing 23 2% Beurzen / congressen 43 9% marketing 84 16% Eigen website 91 20% Geadresseerd drukwerk 53 14% Ongeadresseerd drukwerk 9 2% Online advertising 44 8% Search engine marketing 47 11% SMS / mobile marketing 7 0% Social media marketing 32 5% Street / door-2-door marketing 3 1% Telemarketing 29 6% Anders 20 6% DM Barometer 1 e kwartaal

9 De tabel op de voorgaande pagina geeft eveneens de verdeling van het dialoogmarketingbudget over de verschillende kanalen weer. De rechterkolom toont het gemiddelde percentage dat marketeers voor het desbetreffende kanaal reserveren (dit zijn dezelfde percentages als in de grafiek). Het getal in de middelste kolom is het aantal marketeers dat een bepaald percentage van het dialoogmarketingbudget voor het desbetreffende kanaal reserveert. Dit betekent bijvoorbeeld dat 23 marketeers een deel van het budget vrijmaakt voor het kanaal affiliate marketing. Waarom is deze tabel interessant? Het is bijvoorbeeld opvallend dat meer marketeers een deel van het dialoogmarketingbudget vrijmaken voor affiliate marketing dan voor ongeadresseerd drukwerk (23 resp. 9), maar dat de twee kanalen wel een evenredig klein deel van het budget beslaan (beiden 2%). B-t-B N = 42 Gem. Eigen website 21% marketing 18% Search engine marketing 15% Geadresseerd drukwerk 12% Beurzen/congressen 11% B-t-C N = 16 Gem. Eigen website 18% marketing 16% Beurzen / congressen 15% Online advertising 13% Geadresseerd drukwerk 9% B-t-B en B-t-C N = 57 Gem. Eigen website 19% Geadresseerd drukwerk 16% marketing 15% Search engine marketing 9% Online advertising 8% De verschillende markten waarin de marketeers opereren zijn zodanig vertegenwoordigd dat enige nuance kan worden aangebracht in de gemiddelde top drie zoals deze in de grafiek op de vorige pagina is weergegeven. In de bovenstaande tabellen wordt de top vijf van deze markten weergegeven. Een vergelijking van deze tabellen met de gemiddelde top drie laat een aantal dingen zien: De marketeers die zich zowel in de markt B-t-B als B-t-C begeven, besteden een groter deel van het dialoogmarketingbudget aan online advertising en valt beurzen/congressen buiten de top vijf. De marketeers die in de B-t-C markt opereren, besteden eveneens meer budget aan online advertising, waarbij search engine marketing uit de top vijf valt. In de markt B-t-B zijn de kanalen in de top vijf hetzelfde alleen is de volgorde anders. Marketing/PR/Com. N = 37 Gem. Eigen website 27% marketing 20% Beurzen / congressen 11% Social media marketing 8% Online advertising 8% Zakelijke dienstv. N = 20 Gem. marketing 28% Search engine marketing 20% Eigen website 13% Geadresseerd drukwerk 12% Telemarketing 7% Tevens zijn er twee branches voldoende vertegenwoordigd om enige nuance aan te brengen in de gemiddelde top drie. Ook bij deze vergelijking zijn een aantal dingen op te merken: Het is opvallend dat in de branche marketing/pr/communicatie geadresseerd drukwerk niet in de top vijf voorkomt. In deze branche wordt meer dan gemiddeld aan social media marketing besteed. In de branche zakelijke dienstverlening stijgt search engine marketing naar de tweede plek en neemt telemarketing de vijfde plek in van beurzen / congressen. DM Barometer 1 e kwartaal

10 Een laatste interessant gegeven met betrekking tot de verdeling van het dialoogmarketingbudget over de verschillende marketingkanalen, is over hoeveel kanalen een marketeer dit budget verdeelt. Zoals de grafiek laat zien, verdeelt een marketeer het budget gemiddeld over 4 à 5 verschillende kanalen. DM Barometer 1 e kwartaal

11 4. Bestedingen aan dialoogmarketing 4.1. Bestedingen aan dialoogmarketing Hoe verhouden de bestedingen aan directe en interactieve marketing van uw bedrijf in 2010 zich ten opzichte van 2009? Zoals de grafiek laat zien, geeft 42% van de bedrijven aan dat in 2010 meer wordt besteed aan dialoogmarketing ten opzichte van Een grotere groep bedrijven (45%) zegt dat de bestedingen gelijk zijn aan het afgelopen jaar. Daarentegen geeft 13% van de bedrijven te kennen dat de bestedingen aan dialoogmarketing dit jaar lager zijn in vergelijking met In de volgende alinea s worden een aantal motivaties genoemd die de marketeer als toelichting op de vraag heeft gegeven. IN BIJLAGE 1 STAAN ALLE MOTIVATIES OVERZICHTELIJK WEERGEGEVEN. Hogere bestedingen De marketeers hebben verschillende motivaties waarom zij aangeven dat de bestedingen aan dialoogmarketing van het bedrijf in 2010 hoger zijn ten opzichte van vorig jaar. Een aantal motivaties wordt meerdere malen genoemd: 1. Een groeiend bedrijf, een groeiende markt of nieuwe/meer activiteiten zijn motivaties die door een relatief groot aantal marketeers wordt gegeven. Men ziet dialoogmarketing als een belangrijk middel om de diensten en/of activiteiten in de markt te zetten. 2. De economische situatie. De één gaat meer besteden omdat juist in deze tijden meer marketing dient te worden ingezet, terwijl de ander aangeeft meer te besteden omdat de economie weer aantrekt. 3. Er is een verschuiving van traditionele media naar directe en interactieve marketing zichtbaar. Aansluitend hierop doen marketeers investeringen in een bepaald dialoogmarketing kanaal. Motivaties groeiend bedrijf/markt Groeiende markt. Groei bedrijf. Meer activiteiten groei organisatie. Nieuwe klanten en betere vooruitzichten. Motivaties economische situatie Nu investeren in ontluikende markten; de winterslaap is uit. Juist in deze tijd meer doen aan marketing. DM Barometer 1 e kwartaal

12 Motivaties verschuiving naar en investering in dialoogmarketing Het bedrijf wil traditionele media loslaten en zich richten op innovatieve manieren van communicatie. Ontwikkeling nieuwe website ontwikkeling online magazine en doorontwikkeling (online) databasemarketing. We gaan ons meer richten op nieuwe media. Door de actieve inzet van Twitter en LinkedIn gaat hier meer tijd/geld in om dan vorig jaar. Lagere bestedingen De huidige economische situatie is de reden waarom 13% van de marketeers te kennen geeft dat de bestedingen aan dialoogmarketing dit jaar lager zijn in vergelijking met Een aantal motivaties: Bezuinigingen, Aanpassen aan de markt, Minder opdrachten dus minder omzet. Daarnaast geven twee marketeers aan dat door de effectiviteit van nieuwe (online) kanalen de bestedingen lager zijn. Gelijke bestedingen Hoewel de economische situatie aan de ene kant een motivatie voor marketeers is om in 2010 meer te besteden aan dialoogmarketing dan in 2009, is het voor andere marketeers juist een reden om minder te besteden. Gezien de motivaties bij de marketeers die aangeven dat de bestedingen aan dialoogmarketing gelijk zijn in beide jaren, speelt de economische situatie ook hierbij een rol. Bij teruglopende omzet/inkomsten houden we de besteding toch op peil, dus relatieve stijging. Gelijk gebleven wegens economisch/financiële situatie waarin bedrijf zich bevindt. Echter wél veelvuldiger communiceren door interne dm producties en daardoor kosten letterlijk in eigen hand te houden. Meer herstel in het vertrouwen van de economie. Naast de economische situatie is er ook een aantal marketeers dat aangeeft dat het budget op niveau is, de focus goed is en daarom het budget niet verandert, of dat de verwachtingen voor 2010 hetzelfde zijn als in Enkele andere motivaties zijn: Altijd afhankelijk van de leveranciers en we hebben mazzel dat we nu gelijk staan. Meeste distributeurs zijn qua budget dankzij de crisis helaas lager uitgevallen. Deze nieuwe marketingmiddelen moet zich nog vormen/ verder ontwikkelen binnen de marketingstrategieën/ visie bedrijf. marketing insourced en daarmee forse kostenbesparing bewerkstelligd. Dus met minder budget kunnen we meer doen dan in DM Barometer 1 e kwartaal

13 5. In dialoog met de (potentiële) klant 5.1. Effectief kanaal bij klanten Welk kanaal is volgens u effectief bij het benaderen van uw klanten? De marketeers zijn gevraagd voor elk kanaal een waardering te geven op de schaal van 0 tot 5, waarbij 0 = niet effectief en 5 = heel effectief. De cijfers in de grafiek duiden de gemiddelde scores aan. De marketeers vinden de volgende kanalen het meest effectief bij het benaderen van klanten: 1. marketing 2. Eigen website 3. Geadresseerd drukwerk 4. Social media marketing B-t-B N = 52 W marketing 3,4 Eigen website 3,3 Geadresseerd drukwerk 2,6 Beurzen / congressen 2,4 B-t-C N = 20 W marketing 3,7 Eigen website 3,1 Geadresseerd drukwerk 2,9 Affiliate marketing 1,7 B-t-B en B-t-C N = 66 W Eigen website 3,5 marketing 3,5 Geadresseerd drukwerk 3,0 Telemarketing 2,2 De bovenstaande tabellen laten de verschillen zien voor de marketeers die in de verschillende markten opereren. De top drie staat gelijk aan de gemiddelde top drie. Alleen de nummer vier verschilt continue, waarbij affiliate marketing in de markt B-t-C het meest opvallend is. DM Barometer 1 e kwartaal

14 5.2. Effectief kanaal bij prospects Welk kanaal is volgens u effectief bij het benaderen van prospects? De marketeers vinden de volgende kanalen het meest effectief bij het benaderen van prospects: 1. Eigen website 2. marketing 3. Geadresseerd drukwerk 4. Search engine marketing B-t-B N = 50 W Eigen website 3,6 Beurzen / congressen 2,8 marketing 2,8 Search engine marketing 2,6 B-t-C N = 20 W Eigen website 3,1 marketing 3,0 Geadresseerd drukwerk 2,7 Search engine marketing 2,6 B-t-B en B-t-C N = 65 W Eigen website 3,2 Geadresseerd drukwerk 3,0 marketing 2,8 Search engine marketing 2,7 De bovenstaande tabellen laten de verschillen zien voor de marketeers die in de verschillende markten opereren. Alleen in de markt B-t-B is een verschil waar te nemen, namelijk dat beurzen / congressen de plek van geadresseerd drukwerk heeft ingenomen. DM Barometer 1 e kwartaal

15 5.3. Toepassen (nieuwe) marketingkanalen Welke (nieuwe) vormen van marketing past u momenteel toe in uw marketingstrategieën? Uit de resultaten blijkt dat de marketeers vooral online communities (47%) inzetten in de marketingstrategieën, gevolgd door word-of-mouth (40%) en twitter (33%). Daarnaast wordt co-creatie, viral marketing en weblog ook regelmatig door marketeers ingezet. Men houdt zich (nog) niet actief bezig met augmented reality, door-2-door marketing en interactieve televisie. 19% van de marketeers past géén van de genoemde kanalen toe in de marketingstrategieën. DM Barometer 1 e kwartaal

16 6. Stellingen In de DM Barometer wordt tevens een aantal stellingen opgenomen welke aansluiten bij de actualiteit en de huidige trends. Deze stellingen kunnen met eens en oneens worden beantwoord. Dit kwartaal zijn de onderstaande stellingen voorgelegd Stellingen De terugval qua bestedingen aan thema bureaus is geen tijdelijke krimp maar een definitieve verschuiving. De terugval qua bestedingen aan thema bureaus is volgens twee derde van de marketeers (67%) een definitieve verschuiving. Een derde van de marketeers is echter van mening dat het om een tijdelijke krimp gaat. Investeringen in social media hebben geen zin zonder goede meetmethodes en tools. De meerderheid van de marketeers (70%) vindt dat investeringen in social media inderdaad geen zin hebben zonder goede meetmethodes en tools. 30% is het hier niet mee eens. De banner is niet dood, hij leeft! Men is verdeeld bij deze stelling. 55% van de marketeers is het hiermee eens, terwijl 45% de banner als dood ziet. marketing en social media gaan hand in hand in Ongeveer twee derde van de marketeers (65%) is het eens met bovengenoemde stelling; marketing en social media gaan hand in hand in marketing en social media werkt ondersteunend, versterkend en complementeert elkaar. Het cross media denken. Een minderheid van 35% is het echter niet eens met deze stelling. Het gaat toch om twee aparte kanalen waarbij het één ook kan bestaan zonder het ander. Overigens zou het misschien wel kunnen, maar het hoeft niet. Daarnaast geeft een aantal marketeers aan dat e- mail marketing minder populair wordt en social media juist groeiende is. EEN COMPLEET OVERZICHT VAN ALLE MOTIVATIES BIJ DEZE STELLING IS TE VINDEN IN BIJLAGE 2. DM Barometer 1 e kwartaal

17 Bijlage 1: Motivaties bij paragraaf 4.1. In deze bijlage staan de motivaties die de respondenten als toelichting hebben gegeven op de vraag: Hoe verhouden de bestedingen aan directe en interactieve marketing van uw bedrijf in 2010 zich ten opzichte van 2009? In paragraaf 4.1. is naar voren gekomen dat 42% van de bedrijven aangeeft dat in 2010 meer wordt besteed aan dialoogmarketing ten opzichte van Een grotere groep bedrijven (45%) zegt dat de bestedingen gelijk zijn aan het afgelopen jaar, en 13% geeft te kennen dat deze lager zijn. Hogere bestedingen De bestedingen aan dialoogmarketing van het bedrijf zijn in 2010 hoger ten opzichte van Groeiend bedrijf/markt Gestart in Groei bedrijf. Groeidoelstellingen. Groeiende markt. Grotere relatiebestand meer aandacht voor behoud t.o.v. werving. In 2009 nog nauwelijks wervingsactiviteit ontwikkeld. Introductie nieuwe omgeving! Meer activiteiten groei organisatie. Meer beurzen uitbreiding takenpakket. Nieuwe klanten en betere vooruitzichten. We groeien. Conform omzetontwikkeling. Nieuwe activiteiten. Economische situatie 2009 bezuinigingen, 2010 tot nu toe niet. Aantrekkende economie. Nu investeren in ontluikende markten; de winterslaap is uit. Juist in deze tijd meer doen aan marketing. Meer marketing nodig om omzet te halen. Nodig in huidige markt. Omzetverhoging! Verschuiving naar en investering in dialoogmarketing Het bedrijf wil traditionele media loslaten en zich richten op innovatieve manieren van communicatie. Groei van bereik (bezoekers bestanden) aantrekkende economie en verschuiving offline naar online budgetten van adverteerders. Multichannel. Ontwikkeling nieuwe website ontwikkeling online magazine en doorontwikkeling (online) databasemarketing. Nieuwe website. Ontwikkeling nieuwe websites. We gaan ons meer richten op nieuwe media. Meer investeringen in database en e-nieuwsbrieven incl. responsverwerking. Door de actieve inzet van Twitter en LinkedIn gaat hier meer tijd/geld in om dan vorig jaar. Investeringen in CRM pakket module klantcontact. Meer focus op interactieve marketing en CRM. DM Barometer 1 e kwartaal

18 Accountability en effectiviteit Direct meetbaar + effectief gebleken. Meer met minder meetbaar. Effectiever. Verschuiving focus Focus komt weer op de sales kant te liggen i.p.v. op de kostenkant. Focus op klantgroepen i.p.v. generieke boodschap. Meer sales in huis. Andere motivaties Met dezelfde kostenverhouding meer winst maken. Beschikbaarheid middelen is beter. Effect neemt af mede door regelgevingen overheid. Strategische focus. Vanwege de internationalisering. Veranderde wereld/mogelijkheden. Aangepast aan de nieuwe werkelijkheid (kansen). Meerdere toepassingen mogelijk hogere penetratie devices. Naamsbekendheid verschillende producten te beperkt. Start nieuwe campagne. In 2009 geïnvesteerd in merkbekendheid netwerken en producten en diensten in 2010 oogsten. Meer potentie verwacht. Omdat ik meer heb uitgegeven ;-). Meer vertrouwen dat dit meer resultaat oplevert dan reguliere activiteiten. Steun vanuit management. Gelijke bestedingen De bestedingen aan dialoogmarketing van het bedrijf zijn in 2010 gelijk gebleven ten opzichte van Economische situatie Bezuinigingen vanwege moeilijke klein mkb markt. Bij teruglopende omzet/inkomsten houden we de besteding toch op peil, dus relatieve stijging. Crisis rendement bestedingen. Economische situatie. Geen extra middelen ter beschikking. Gelijk gebleven wegens economisch/financiële situatie waarin bedrijf zich bevindt. Echter wél veelvuldiger communiceren door interne dm producties en daardoor kosten letterlijk in eigen hand te houden. Meer herstel in het vertrouwen van de economie. Moeilijke tijden. Algemene motivaties Budget is op niveau. Budgetten zijn gelijk gebleven aan De focus lag hier altijd al op en het werkt. Dit jaar niet actief. Geen veranderingen in de bestedingen. Gelijk. Kunnen we nog niet concreet genoeg aangeven. Never change a wining team. Niet specifiek. Richtlijn is ongeveer gelijk. Was voldoende in 2009 en zou dat voor 2010 ook moeten zijn. Zelfde verwachtingen. DM Barometer 1 e kwartaal

19 Marktsituatie Alles afhankelijk van de marktsituatie. Altijd afhankelijk van de leveranciers en we hebben mazzel dat we nu gelijk staan. Meeste distributeurs zijn qua budget dankzij de crisis helaas lager uitgevallen. Is afhankelijk van het aantal projecten en voor 2010 verwacht ik hetzelfde aantal projecten in de markt te zetten als in Nog te ontwikkelen Deze nieuwe marketingmiddelen moet zich nog vormen/ verder ontwikkelen binnen de marketingstrategieën/ visie bedrijf. Het ei van Columbus zit er nog niet bij dus zijn nog zoekende naar juiste kanaal voordat we meer willen uitgeven. Bovendien helpt de economische crisis ook mee om hand op de knip te houden. Startende onderneming eerst zien dan geloven. Andere motivaties Event and Shows. marketing insourced en daarmee forse kostenbesparing bewerkstelligd. Dus met minder budget kunnen we meer doen dan in Nieuwe projecten. Veel investeringen in Voorbereiding voor stappen in Omdat we onze klanten voornamelijk uit ons netwerk halen. Lagere bestedingen De bestedingen aan dialoogmarketing van het bedrijf zijn in 2010 lager ten opzichte van Economische situatie Crisis. Crisis? Minder opdrachten dus minder omzet. Ons totale marketingbudget is lager in 2010 dus ook voor direct marketing. Bezuinigingen. Minder te besteden. Aanpassen aan de markt. Marktontwikkeling. I.v.m. snijden in budget. Bezuinigingen. Nieuwe kanalen Lager i.v.m. effectiviteit van nieuwe kanalen. Online nieuw. Andere motivaties Sales en daarmee commerciële directie gelooft niet in marketing. Meer gericht op specifieke doel/relatiegroep. Efficiënter werken. DM Barometer 1 e kwartaal

20 Bijlage 2: Motivaties bij stelling 3 In deze bijlage staan de motivaties die de respondenten als toelichting hebben gegeven op de stelling: marketing en social media gaan hand in hand in In hoofdstuk 6 is naar voren gekomen dat marketing en social media volgens 65% van de marketeers hand in hand gaan in % is het niet eens met deze stelling. Eens marketing en social media gaan hand in hand in Versterkend Benadering van beide kanten. Benadering vanuit meerdere online hoeken werkt versterkend. Combinatie van middelen is vrijwel altijd versterkend. De één ondersteunt de andere. Awareness via de één inkoppen via de andere. Digitale communicatie dient elkaar aan te vullen. Hoe meer geïntegreerd de communicatie is hoe effectiever hij is. Dus wanneer je ervoor zorgt dat de twee hand in hand gaan vergroot je de kans van slagen. Elkaar ondersteunend en versterkend effect, selecties voor maken deel uit van social media netwerken. is een afstandelijker retentie middel waarmee op gezette tijd (op verzoek van de ontvanger) opnieuw een contactmoment gecreëerd kan worden. Social media is persoonlijker en directer. Deze twee vullen elkaar goed aan. marketing is nog steeds niet top of mind binnen de marketing mix de combinatie met social media is direct in de doelgroep getarget dus zal goed scoren. Het is niet of of maar én én om zo optimaal mogelijk de doelgroep te bereiken. Je hebt ze beide nodig om de consument te beïnvloeden in hun koopproces. Juist de combinatie van beide versterkt de boodschap. Media kunnen elkaar goed versterken. Integratie is belangrijk omdat bij social media de dialoog kan plaatsvinden die op gang brengt. Andersom kunnen social-media ingezet worden voor co-creatie welke gecommuniceerd worden met . Ze gaan hand in hand. Versterkend effect synergie. Versterkt elkaar. Zijn complementair in het bereiken waar de consument aanwezig is en wil aangesproken worden. Zijn twee zeer effectieve kanalen. Via beide methode kun je goed een dialoog aangaan met klanten en prospects mits op een goede manier ingezet en geanalyseerd. 2 manieren zijn altijd beter om top of mind te worden. Groeiende acceptatie en ontwikkelingen op beide gebieden. Ze versterken elkaar. Één volgt het ander op Beide zijn 1-1 communicatie. marketing kan social media versterken door er traffic heen te leiden en de community te voeden. Bij social media vaak voortzetting discussies etc. via . D.m.v. marketing haal je meer uit social media en is gedrag beter te meten. Eens. is een middel en de inzet van social media de ideale aanjager. is nog steeds een belangrijke trigger om een social netwerk te bezoeken. is ter ondersteuning van social media anders is het spammy. kan heel goed opvolging zijn van contacten die middels Social Media tot stand komen. DM Barometer 1 e kwartaal

21 marketing dus nieuwsbrieven uitsturen om dan vervolgens daar via Twitter of een ander kanaal een discussie over te voeren om zo een eigen netwerk cq klankbord te hebben of te krijgen. marketing is de backbone van social media. marketing zal veel meer worden gebruikt om de dialoog aan te gaan en minder als reclamefolder. Follow up private dialoog. Integratie van social media is een feit en zal meer gekoppeld worden aan uitingen. Je kunt er niet omheen. Denk juist dat je moet inspelen op de interactie met de klant. Gebruik de informatie van social media om je klant nog beter te voorzien in zijn behoeften. Met marketing moet je daar goed op in kunnen spelen. Klanten werven en opvolgen via marketing. Met kan je gericht iemand op het juiste spoor brengen of ergens introduceren. Social media heeft nodig als alert-dienst. Vanuit social media kun je weer goed mensen benaderen met marketing. Dit zijn mensen die aan je verbonden zijn én die online actief zijn. Via marketing kun je mensen uitnodigen om mee te doen in sociale media en andersom. Social media is slechts een nieuwe vorm van in contact treden/blijven met klanten. Het is daarmee geen vervanging van marketing. Sterker nog ik denk dat de boodschap die bedrijven uit kunnen dragen in een marketing campagne sterk verschilt van die in de Social Media. Dus... hand in hand. Crossmediaal Cross mediale oplossingen zijn de creatieve antwoorden op de crisis. Het cross mediaal denken. Het is toch leuk dat wanneer ik zit te twitteren en schrijf dat ik nog boodschappen moet doen voor het avondeten ik direct op wat voor wijze dan ook informatie ontvang van de aanbiedingen van AH. Integrale benadering is bijna altijd beter. Het totaalplaatje van reputatie en uitstraling moet eenduidig zijn voor een bedrijf. marketing moet naadloos passen bij en inhaken op de inhoud van de social media. Ja integratie steeds makkelijker. Het gaat om je online zichtbaar- en geloofwaardigheid. Kanalen zullen steeds meer integreren. Mix van middelen is sterker. Multi channel approach is onmisbaar op internet. Omdat ik geloof in on- en offline multichannel. Synergetische werking van de middelen is gebruikelijk in communicatie - zal zeker ook voor interactievere media gelden. Algemeen Dat is de ontwikkeling. Het blijkt. Zie mijn cijfers. Gevoel. Andere motivaties Afhankelijk van het segment waarin geopereerd wordt kan het een zeer positieve invloed hebben op de naam van de organisatie als zijnde sociaal betrokken bij de (m.n. plaatselijke) bevolking. Beide moeten nog verder ontwikkeld worden. Nieuwe vormen mogelijk. marketing binnen segment. Mensen direct en persoonlijk worden aangesproken. Omdat social media ook wat overdreven worden. Snelheid en gemak. DM Barometer 1 e kwartaal