CT3011: Inleiding watermanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CT3011: Inleiding watermanagement"

Transcriptie

1 CT3011: Inleiding watermanagement 3: Polders College 3: Waterbeheer 10 september 2007 Nick van de Giesen Ronald van Nooyen Olivier Hoes

2 CT3011: Inleiding watermanagement Colleges: 1. Water in de wereld 2. Water in de bodem 3. Polders 4. Irrigatie 5. Kunstwerken & operationeel 6. Reservoirs (+review)

3 CT3011: Inleiding watermanagement Colleges: 1. Water in de wereld 2. Water in de bodem 3. Polders 4. Irrigatie 5. Kunstwerken & operationeel 6. Reservoirs (+review)

4 CT3011: Inleiding watermanagement Polders: 1. Wat is een polder? 2. Afvoer debieten 3. Open kanaal / Manning 4. Toepassing

5 CT3011: Inleiding watermanagement Polders: 1. Wat is een polder? 2. Afvoer debieten 3. Open kanaal / Manning 4. Toepassing

6 1 Wat is een polder? Polder: Gebied waarvan tijdelijk of permanent het waterniveau op het afwateringspunt lager is dan de buitenwaterstand.

7 1 Wat is een polder? Polder: Gebied waarvan tijdelijk of permanent het waterniveau op het afwateringspunt lager is dan de buitenwaterstand. Rivierpolders Getijdepolders Droogmakerijen

8 1 Wat is een polder? Rivierpolder: Landschap

9 1 Wat is een polder? Rivierpolder: Winterbed

10 1 Wat is een polder? Rivierpolder: Waal Zomer

11 1 Wat is een polder? Rivierpolder: Waal Winter

12 1 Wat is een polder? Rivierpolder: Overstromingen

13 1 Wat is een polder? Rivierpolder: Afstuderen Margot Drost An Evaluation of the Impacts of Flood Control and Drainage Projects in Bangladesh

14 1 Wat is een polder? Getijdepolder Eb

15 1 Wat is een polder? Getijdepolder Vloed

16 1 Wat is een polder? Getijdepolder: Sluis

17 1 Wat is een polder? Getijdepolder: Guiné-Bissau & Casamance

18 1 Wat is een polder? Getijdepolder: Guiné-Bissau & Casamance

19 1 Wat is een polder? Getijdepolder: Vloed Guiné-Bissau & Casamance

20 1 Wat is een polder? Getijdepolder: Eb Guiné-Bissau & Casamance

21 1 Wat is een polder? Getijdepolder: Guiné-Bissau & Casamance

22 1 Wat is een polder? Getijdepolder:

23 1 Wat is een polder? Droogmakerij:

24 1 Wat is een polder? Droogmakerij Peilvakken Boezem

25 1 Wat is een polder? Droogmakerij: 1 drainage dijken molens gemalen hoogwater laagwater bodemdaling

26 1 Wat is een polder? Droogmakerij: 1530

27 1 Wat is een polder? Droogmakerij 1530

28 1 Wat is een polder? Droogmakerij 1576

29 1 Wat is een polder? Droogmakerij Octrooi Rijksarchief 1532

30 1 Wat is een polder? Droogmakerij Windmolens

31 1 Wat is een polder? Droogmakerij Beemster 1612

32 1 Wat is een polder? Droogmakerij Haarlemmermeer 1600

33 1 Wat is een polder? Droogmakerij Haarlemmermeer 1840

34 1 Wat is een polder? Droogmakerij Stoomgemaal Cruquius

35 1 Wat is een polder? Droogmakerij Afsluitdijk De Blocq-van Kuffeler

36 1 Wat is een polder? Droogmakerij Zuiderzee

37 1 Wat is een polder? Wateroverlast Maasdijk Augustus 2004

38 1 Wat is een polder? Wateroverlast Maasdijk Augustus 2004

39 1 Wat is een polder? Wateroverlast Maasdijk Augustus 2004

40 1 Wat is een polder? Wateroverlast, persberichten Delfland 16 augustus 2004 Aanhoudende regen zorgt lokaal voor overlast

41 1 Wat is een polder? Wateroverlast 16 augustus 2004 Aanhoudende regen zorgt lokaal voor overlast

42 1 Wat is een polder? Wateroverlast 16 augustus 2004 Aanhoudende regen zorgt lokaal voor overlast

43 1 Wat is een polder? Wateroverlast, persberichten Delfland 16 augustus 2004 Aanhoudende regen zorgt lokaal voor overlast 6 september 2004 Delfland vergroot bergingscapaciteit

44 1 Wat is een polder? Wateroverlast, persberichten Delfland 16 augustus 2004 Aanhoudende regen zorgt lokaal voor overlast 7 september 2004 Waterdoorvoer door Maasdijk gerealiseerd

45 1 Wat is een polder? Wateroverlast, persberichten Delfland 16 augustus 2004 Aanhoudende regen zorgt lokaal voor overlast 21 oktober 2004 Delfland vervangt duikers in het Westland

46 1 Wat is een polder? Delfland vervangt duikers in het Westland

47 1 Wat is een polder? Delfland vervangt duikers in het Westland

48 1 Wat is een polder? Wateroverlast, persberichten Delfland 16 augustus 2004 Aanhoudende regen zorgt lokaal voor overlast 24 februari 2005 Delfland baggert ringsloot Oranjepolder

49 1 Wat is een polder? Delfland baggert ringsloot Oranjepolder

50 1 Wat is een polder? Delfland baggert ringsloot Oranjepolder

51 1 Wat is een polder? Wateroverlast, persberichten Delfland 16 augustus 2004 Aanhoudende regen zorgt lokaal voor overlast 8 maart 2005 Delfland vervangt duiker Nollaantje in Maasdijk

52 1 Wat is een polder? Delfland vervangt duiker Nollaantje in Maasdijk

53 1 Wat is een polder? Wateroverlast, persberichten Delfland 16 augustus 2004 Aanhoudende regen zorgt lokaal voor overlast 24 maart 2005 Gietwaterbassins

54 1 Wat is een polder? Wateroverlast, persberichten Delfland 16 augustus 2004 Aanhoudende regen zorgt lokaal voor overlast 7 juni 2005 Waterberging onder kassen Oranjepolder

55 1 Wat is een polder? Waterberging onder kassen Oranjepolder

56 1 Wat is een polder? Waterberging onder kassen Oranjepolder

57 1 Wat is een polder? Waterberging onder kassen Oranjepolder

58 1 Wat is een polder? Wateroverlast, persberichten Delfland 16 augustus 2004 Aanhoudende regen zorgt lokaal voor overlast 15 juni 2005 Maatregelen in de Oranjepolder

59 1 Wat is een polder? Wateroverlast

60 1 Wat is een polder? Wateroverlast Duikertjes

61 1 Wat is een polder? Wateroverlast Duikertjes

62 1 Wat is een polder? Wateroverlast De oplossing

63 1 Wat is een polder? Wateroverlast De oplossing

64 1 Wat is een polder? Wateroverlast Oranje Polder Oorzaken Aanleiding Bestuurlijk proces Pragmatisch / hogere kosten

65 1 Wat is een polder? Wateroverlast Afvoer Berging

66 1 Wat is een polder? Wateroverlast WB21: Vasthouden Bergen Afvoeren

67 CT3011: Inleiding watermanagement Polders: 1. Wat is een polder? 2. Afvoer debieten 3. Open kanaal / Manning 4. Toepassing

68 2 Afvoerdebieten Polder ontwerp 1. Maatgevende afvoer (mm/d) 2. Kanalen 3. Kunstwerken 4. Gemalen

69 2 Afvoerdebieten Maatgevende afvoer Methode Theo Meijer

70 2 Afvoerdebieten Regenduurlijn methode 1. Moving window (n minuten/uren/dagen) 2. Selecteer extremen 3. Fit kansverdeling 4. Bepaal herhalingstijden 5. Volgende window (n+1 minuten/ ) 6. Plot neerslag vs window grootte

71 2 Afvoerdebieten Regenduurlijn methode 1. Moving window (n uur) Window=3 uur t Int. Sum uur mm/h mm

72 2 Afvoerdebieten Regenduurlijn methode 2. Selecteer extremen Window=3 min, 100 jaa t Sum min mm

73 2 Afvoerdebieten Regenduurlijn methode 3. Fit kansverdeling G( z) = exp exp z µ σ Regen [mm] Gumbel Herhalingstijd [j]

74 Regenduurlijn methode 3. Fit kansverdeling Gumbel Fréchet Weibull 2 Afvoerdebieten = ξ σ µ 1 exp ) ( z z G = σ µ z z G exp exp ) ( = ξ σ µ 1 exp ) ( z z G

75 2 Afvoerdebieten Regenduurlijn methode 4. Bepaal herhalingstijden Window 4 uur, 100 H Sum [jaar] [mm] (Inverse Gumbel)

76 2 Afvoerdebieten Regenduurlijn methode 5. Andere windows Window Sum [uur] [mm]

77 2 Afvoerdebieten Regenduurlijn methode 6. Plot Regenduurlijn 100 1/50 jaar 80 neerslag [mm] t [uur]

78 2 Afvoerdebieten Regenduurlijn methode 5. Plot Regenduurlijn 100 neerslag [mm] /50 jaar 1/20 jaar t [uur]

79 2 Afvoerdebieten Regenduurlijn methode Afvoercapaciteit Regenduurlijn neerslag [mm] /50 jaar mm t [uur]

80 2 Afvoerdebieten Regenduurlijn methode Afvoercapaciteit Regenduurlijn neerslag [mm] /50 jaar mm t [uur]

81 2 Afvoerdebieten Regenduurlijn methode Afvoercapaciteit Regenduurlijn 25 mm neerslag [mm] /50 jaar tg α = afvoer capaciteit t [uur]

82 2 Afvoerdebieten Regenduurlijn methode Berging Regenduurlijn neerslag [mm] /50 jaar t [uur]

83 2 Afvoerdebieten Regenduurlijn methode Berging Regenduurlijn neerslag [mm] /50 jaar 25 mm t [uur]

84 2 Afvoerdebieten Regenduurlijn methode Niet al te sophisticated Wel goed: Afvoer Berging

85 2 Afvoerdebieten Regenduurlijn methode Afvoer Berging ABC Delfland Verbreding Oranje kanaal Vergroting capaciteit gemaal Westland

86 2 Afvoerdebieten Regenduurlijn methode Afvoer Berging ABC Delfland Locale berging Bergboezem Berkel

87 2 Afvoerdebieten Hydrologische & hydraulische modellen Regenval wordt vertraagd Ook vertraging in leidingen Weersvoorspelling Afvoer Berging?

88 CT3011: Inleiding watermanagement Polders: 1. Wat is een polder? 2. Afvoer debieten 3. Open kanaal / Manning 4. Toepassing

89 3 Open kanaal / Manning Gegeven afvoercapaciteit, hoe groot moet het kanaal zijn?

90 3 Open kanaal / Manning Gegeven afvoercapaciteit, hoe groot moet het kanaal zijn? V = Q A = K S R m H Manning / Strickler / Gauckler (1/n=K m )

91 3 Open kanaal / Manning

92 3 Open kanaal / Manning V = K S R m H R h =A w /P w

93 3 Open kanaal / Manning V = K S R m H R h =A w /P w A w

94 3 Open kanaal / Manning V = K S R m H R h =A w /P w I P w =I+II+III II III

95 3 Open kanaal / Manning V = K S R m H B b

96 3 Open kanaal / Manning V = K S R m H B s B b

97 3 Open kanaal / Manning V = K S R m H B s A w = h B s + 2 B b h A w B b

98 3 Open kanaal / Manning V = K S R m H B s h ( ) 2 2 B B 4h Pw = Bb + s b + B b

99 3 Open kanaal / Manning m R h S K V = B s B b h ( ) ( ) ( ) = + = + + = h B B B B B h R B B h A h B B B P b s b b s h b s w b s b w

100 3 Open kanaal / Manning V = K S 2 R m h Rond: R h =πr 2 /2 πr=r/2. Breed rechthoekig: R h =h ( B h) R = h B + 2 h

101 3 Open kanaal / Manning V = K S 2 R m h Empirisch! Rond: R h =πr 2 /2 πr=r/2. Breed rechthoekig: R h =h ( B h) R = h B + 2 h

102 3 Open kanaal / Manning Navier-Stokes St.Venant v g p v v t v v v v v v = + ν ρ f x x x S g S g x h g x V V t V + = + 0

103 3 Open kanaal / Manning St.Venant V t x + V x V x x = g h x + g S 0 g S f Verandering over ruimte

104 3 Open kanaal / Manning St.Venant V t x + V x V x x = g h x + g S 0 g S f Verandering over tijd (maak nul)

105 3 Open kanaal / Manning St.Venant, continue stroming 1 2g dv dx 2 dh dx + S0 + S f = 0

106 3 Open kanaal / Manning St.Venant, continue stroming x+ x x 1 2 g dv dx 2 + dh dx S 0 + S f dx = 0

107 3 Open kanaal / Manning St.Venant, continue stroming x S h g V x S h g V dx S S dx dh dx dv g f x x x f + + = + + =

108 3 Open kanaal / Manning St.Venant, continue stroming 2 V1 2g 2 V2 + h1 + S0 x = + h2 2g + S f x V 12 /2g h 1 S f x V 22 /2g S 0 x h 2 x

109 3 Open kanaal / Manning St.Venant, eenparige stroming 1 2g V x 2 + h x + S 0 S f = 0 V 12 /2g h 1 S 0 x S f x V 22 /2g h 2 x

110 3 Open kanaal / Manning Alleen afhankelijk van diepte: Q/A=V=C S 0 1/2 R h α Strickler, Manning, Gauckler V=K m S 0 1/2 R h 2/3

111 3 Open kanaal / Manning Dimensie analyse V V = = gs k C f p h ( m + 1) [ ln( h / z ) 1] g z m 0 S 1 2 f 0 h m+ 1 2 Boundary layer theory Power-law benadering

112 3 Open kanaal / Manning Dimensie analyse V V = = gs k C f p h ( m + 1) [ ln( h / z ) 1] g z m 0 S 1 2 f 0 h m h/z power logaritme Prima fit met C p =5.4 m=1/ V/(gS f h) 1/2

113 3 Open kanaal / Manning Dimensie analyse ( ) = m f m p h S z m g C V Prima fit met C p =5.4, m=1/ h S z g V f = ( ) / = ε ε g K ( ε=1 cm K=40 m 1/3 /s )

114 3 Open kanaal / Manning Manning V=K R 2/3 h S 1/2 f K ε [m] Aarde, kort gras Grint Grover bed Vegetatie Rotsblokken 15? Volledig vergroeid 12?

115 CT3011: Inleiding watermanagement Polders: 1. Wat is een polder? 2. Afvoer debieten 3. Open kanaal / Manning 4. Toepassing

116 4 Toepassing Regenduurlijn Regen [mm] Regenduurlijn De Bilt H=2 jr H=5 jr H=10 jr H=25 jr Duur [uur]

117 4 Toepassing Regenduurlijn 80 Regenduurlijn De Bilt Regen [mm] H=10 jr Duur [uur]

118 4 Toepassing Regenduurlijn 80 Regenduurlijn De Bilt Cap: 270 l/s 60 Opp: 2 km 2 ( 0.5 mm/h) Regen [mm] H=10 jr Duur [uur]

119 4 Toepassing Regenduurlijn Cap: 270 l/s Opp: 2 km 2 ( 0.5 mm/h) Regen [mm] H=10 jr 0.5 mm/hr Duur [uur]

120 4 Toepassing Regenduurlijn 80 H=10 jr Cap: 270 l/s mm/hr Opp: 2 km 2 ( 0.5 mm/h) Regen [mm] mm Duur [uur]

121 4 Toepassing Regenduurlijn Gras OK Regen [mm] H=10 jr 0.5 mm/hr 40 mm Duur [uur]

122 4 Toepassing Regenduurlijn 80 Regenduurlijn De Bilt Gras OK 60 Glas??? Regen [mm] H=10 jr Duur [uur]

123 4 Toepassing Oranjepolder, sophistiqué Regen Afvoer Berging dynamisch Capaciteit Afvoer

124 4 Toepassing Oranjepolder, sophistiqué Regen Afvoer Berging Capaciteit Afvoer SOBEK, WL

125 4 Toepassing SOBEK 16 augustus 2004 Aanhoudende regen zorgt lokaal voor overlast 21 oktober 2004 Delfland vervangt duikers in het Westland

126 4 Toepassing SOBEK 16 augustus 2004 Aanhoudende regen zorgt lokaal voor overlast 21 oktober 2004 Delfland vervangt duikers in het Westland

127 CT3011: Inleiding watermanagement Polders: 1. Wat is een polder? 2. Afvoer debieten 3. Open kanaal / Manning 4. Toepassing

CT3011: Inleiding watermanagement

CT3011: Inleiding watermanagement CT3011: Inleiding watermanagement 5: Kunstwerken en operationeel College 5: Waterbeheer 17 september 2007 Nick van de Giesen, Peter-Jules van Overloop, Ronald van Nooyen 1 CT3011: Inleiding watermanagement

Nadere informatie

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier.

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier. MEMO Aan: Koos verbeek Van: J. den Dulk Datum: 23 mei 2007 Onderwerp: Stand van zaken maatregelen ter voorkoming wateroverlast Oranjebuurt, De Lier Bijlagen: Functioneel programma van eisen voor de verbetering

Nadere informatie

Regenwatersystemen op de testbank

Regenwatersystemen op de testbank Regenwatersystemen op de testbank Harry van Luijtelaar Stichting RIONED RIONEDdag, 5 februari 215 Overzicht presentatie Aanleiding Rekentool (testbank) Extreme buien Vergelijken functioneren systemen Conclusies/lessen

Nadere informatie

Doel: voorkom regenwateroverlast!

Doel: voorkom regenwateroverlast! http://bit.ly/2pjgadl Wereldtemperatuur 188-216 Ontwikkeling extreme neerslag Doel: voorkom regenwateroverlast! Masterclass klimaatadaptatie Kennemerland, 18 mei 217. Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED

Nadere informatie

Peilregime Hoge Boezem van de Overwaard na aanpassing afsluitmiddel

Peilregime Hoge Boezem van de Overwaard na aanpassing afsluitmiddel Peilregime Hoge Boezem van de Overwaard na aanpassing afsluitmiddel Inleiding In juli 2014 en februari 2015 is binnen WSRL samen met de betrokken experts een nieuw peilbeheer opgesteld voor de Hoge Boezem

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D ONDERWERP Gemaal Korftlaan - advies wel of niet verbreden watergang aanvoertracé DATUM 7-7-2016, PROJECTNUMMER C03071.000121.0100 ONZE REFERENTIE Imandra: 078915484:D VAN Arjon Buijert - Arcadis AAN J.

Nadere informatie

Extreme neerslag in het stedelijk gebied. STOWA, 1 juni 2017 Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED

Extreme neerslag in het stedelijk gebied. STOWA, 1 juni 2017 Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED Extreme neerslag in het stedelijk gebied STOWA, 1 juni 2017 Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED Zwaarste buien deze eeuw Apeldoorn, 120 mm in 75 minuten (2009) Herwijnen 94 mm in 70 minuten (2011) Deelen,

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

Stedelijke Wateropgave

Stedelijke Wateropgave Stedelijke Wateropgave Vergelijking normen voor water op straat en inundatie Stichting RIONED Voorwoord Er is een norm voor het optreden van water op straat in relatie tot de capaciteit van de riolering

Nadere informatie

Regenwater (voorzieningen) op eigen terrein. Ontwikkeling RainTools. Overzicht Webinar. Aanleiding

Regenwater (voorzieningen) op eigen terrein. Ontwikkeling RainTools. Overzicht Webinar. Aanleiding Regenwater (voorzieningen) op eigen terrein Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED Overzicht Webinar RainTools software Schematisering perceel Functioneren, effecten maatregelen Vragen en opmerkingen Respons

Nadere informatie

Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave

Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave 74OF86 RWD rapporten.indd 1 23-10-2007 14:23:15 74OF86 RWD rapporten.indd 2 23-10-2007 14:23:21 Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Het watersysteem...

Nadere informatie

Steden. Toekomst. van de. BOUWLOKALEN Steden van de Toekomst WATERBASED URBAN DEVELOPMENT

Steden. Toekomst. van de. BOUWLOKALEN Steden van de Toekomst WATERBASED URBAN DEVELOPMENT Steden van de Toekomst DeltaSync Bouwen op het water - Multidisciplinair Architectuur/Stedenbouw Constructief ontwerp Waterbeheer - Advies (marktverkenning, gebiedsanalyse, toekomstvisies) -Ontwerp (Constructie,

Nadere informatie

Watergebiedsplan Westelijke Venen

Watergebiedsplan Westelijke Venen Watergebiedsplan Westelijke Venen Droogmakerijen april 2012 Plangebied Droogmakerijen Westelijke Venen Voorstellen voortgekomen uit: Onderzoek waterberging Onderzoek afvoercapaciteit Waterkwaliteit en

Nadere informatie

Invloed van de zijdelingse toestroming van beken en zijrivieren op hoogwaterstanden van de IJssel. Frans Berben RWS ON

Invloed van de zijdelingse toestroming van beken en zijrivieren op hoogwaterstanden van de IJssel. Frans Berben RWS ON Invloed van de zijdelingse toestroming van beken en zijrivieren op hoogwaterstanden van de IJssel Frans Berben RWS ON 3 oktober 212 Invloed van de zijdelingse toestroming van beken en zijrivieren op hoogwaterstanden

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Oriëntatie op jezelf en de wereld - ruimte. Kerndoel 48. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Oriëntatie op jezelf en de wereld - ruimte. Kerndoel 48. Toelichting en verantwoording TULE - ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD KERNDOEL 48 186 TULE inhouden & activiteiten Oriëntatie op jezelf en de wereld - ruimte Kerndoel 48 Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen

Nadere informatie

Proef-tentamen Hydrologie Het gebruik van telefoons, boeken, dictaten en tabellen is niet toegestaan.

Proef-tentamen Hydrologie Het gebruik van telefoons, boeken, dictaten en tabellen is niet toegestaan. Proef-tentamen Hydrologie Het gebruik van telefoons, boeken, dictaten en tabellen is niet toegestaan. Normering Vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 totaal Punten 15 10 10 25 20 25 30 10 10 155 Het eindcijfer is het

Nadere informatie

Advies interim boezempeil

Advies interim boezempeil Advies interim boezempeil Aanleiding, waarom interim boezempeil Sinds 1998 geldt in de boezem een zomerpeil van NAP-0,42 m. en een winterpeil van NAP-0,47m. Het lagere winterpeil is ingesteld om de kans

Nadere informatie

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen Aan Gemeente Diemen T.a.v. de heer R. den Ouden Van M. Tobé Betreft Waterhuishouding Sportpark Diemen Projectnummer M15B0269 Behandeld door Max Tobé E max.tobe@mwhglobal.com T 015 751613 1 Inleiding De

Nadere informatie

Wordingsgeschiedenis van Noord-Holland 2000 v.chr zeegat Bergen / achtste eeuw n.chr strandwallen+dorpen

Wordingsgeschiedenis van Noord-Holland 2000 v.chr zeegat Bergen / achtste eeuw n.chr strandwallen+dorpen Wordingsgeschiedenis van Noord-Holland 2000 v.chr zeegat Bergen / achtste eeuw n.chr strandwallen+dorpen Wordingsgeschiedenis van Noord-Holland Rond 800! veenpakket / 1350! eilanden met duinenrij 3 Landwinning

Nadere informatie

MEMO. 1. Aanleiding. Datum: 22-oktober Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH)

MEMO. 1. Aanleiding. Datum: 22-oktober Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH) MEMO Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH) Datum: 22-oktober 2015 Onderwerp: Capaciteit duikers Wilhelminapark, Plaspoel- en Schaapweipolder 1. Aanleiding Het Wilhelminapark

Nadere informatie

Op weg naar een Watervisie Lauwersmeer (tussenbalans) Presentatie van de. keuze van uit te werken scenario s/beheersvarianten. 14/15 april 2005 BOWL

Op weg naar een Watervisie Lauwersmeer (tussenbalans) Presentatie van de. keuze van uit te werken scenario s/beheersvarianten. 14/15 april 2005 BOWL Op weg naar een Watervisie Lauwersmeer (tussenbalans) Presentatie van de keuze van uit te werken scenario s/beheersvarianten 14/15 april 2005 BOWL Waarom een watervisie? Toekomstig waterbeheer Lauwersmeer.

Nadere informatie

Inleiding Civiele Techniek

Inleiding Civiele Techniek Inleiding Civiele Techniek 11 september 2012 Nick van de Giesen n.c.vandegiesen@tudelft.nl 1 Inleiding Civiele Techniek Wat? Wie? Grote wateropgaves Klimaat Nederland Ontwikkelingslanden 2 1 Wat? Wie?

Nadere informatie

Model Predictive Control

Model Predictive Control Model Predictive Control R.R.P. van Nooijen Afdeling Water management Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Technische Universiteit Delft Slimmer Waterbeheer met Real-Time Control, 11-12 oktober

Nadere informatie

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding Bijlage Afwatering terreinverharding D1 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 augustus 2014 153681 Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Nadere informatie

Wijkoverleg Aalsmeer Oost. maandag 6 maart

Wijkoverleg Aalsmeer Oost. maandag 6 maart Wijkoverleg Aalsmeer Oost maandag 6 maart Onderwerp voor vanavond 1. Het hoogheemraadschap van Rijnland 2. Watersystemen en onderhoud 3. KRW2 Westeinderplassen en Bovenlanden 4. Watergebiedsplan Aalsmeer

Nadere informatie

Watersysteemanalyse Waterplan gemeente Woudrichem

Watersysteemanalyse Waterplan gemeente Woudrichem Watersysteemanalyse Waterplan gemeente Woudrichem definitief In opdracht van Opgesteld door Projectnummer Gemeente Woudrichem MWH B.V. W09B0060 Documentnaam S:\data\Project\Water09\W09B0060\Rapportage\Eindconcept\Bijlage

Nadere informatie

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Watersysteem Droge voeten en schoon water www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Droge voeten en schoon water Waterschappen zorgen ervoor dat jij en ik droge

Nadere informatie

Sturing van bergingsgebieden in De Dommel

Sturing van bergingsgebieden in De Dommel Sturing van bergingsgebieden in De Dommel Mark van de Wouw 1 Mark van de Wouw Hydroloog Ruim 20 jaar (hoogwater)ervaring Dynamisch Waterbeheer => Slim Watermanagement Projectleider BOS Brabant (2015) BOS

Nadere informatie

Evaluatie wateroverlast twee jaar geleden Waterberging in Drenthe blijkt te voldoen

Evaluatie wateroverlast twee jaar geleden Waterberging in Drenthe blijkt te voldoen Evaluatie wateroverlast twee jaar geleden Waterberging in Drenthe blijkt te voldoen ir. B. Kolen (HKV LIJN IN WATER) ir. J.M.U. Geerse (HKV LIJN IN WATER) H.F.M.J. van den Eerenbeemt (Provincie Drenthe)

Nadere informatie

Limburg Waterproof Klimaat, water en landbouw

Limburg Waterproof Klimaat, water en landbouw Limburg Waterproof Klimaat, water en landbouw Provincie Limburg Maastricht, 14 september 216 Joris Schaap, Profiel 214 heden Zelfstandig hydroloog en bodemkundige 28-214 Adviseur water in het landelijk

Nadere informatie

Dakbedekking en waterhuishouding - Hoe blauw zijn groene daken?

Dakbedekking en waterhuishouding - Hoe blauw zijn groene daken? Dakbedekking en waterhuishouding - Hoe blauw zijn groene daken? Kees Broks (STOWA), Harry van Luijtelaar (Stichting RIONED) Groene daken zijn hot, ook vanuit het oogpunt van stedelijk waterbeheer. Ze vangen

Nadere informatie

Hydraulische analyse schuren van de stadsgrachten. Inleiding. Gegevens

Hydraulische analyse schuren van de stadsgrachten. Inleiding. Gegevens Hydraulische analyse schuren van de stadsgrachten Inleiding Het doorspoelen van de grachten in Gouda, zoals dat tot in de jaren 50 gebruikelijk was, zal een kortstondig effect hebben op de waterstand en

Nadere informatie

Toelichting modelleringstudies Zenne- Kanaal Brussel Charleroi. Fernando Pereira 15/04/2014 Brussel

Toelichting modelleringstudies Zenne- Kanaal Brussel Charleroi. Fernando Pereira 15/04/2014 Brussel Toelichting modelleringstudies Zenne- Kanaal Brussel Charleroi Fernando Pereira 15/04/2014 Brussel Modellering Zenne Kanaal Brussel Charleroi Aanleiding: de was van november 2010 Vraag voor overkoepelende

Nadere informatie

tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015

tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015 tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015 Voorstellen multifunctionele landbouw functieverandering landschappelijke inpassing gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

P. J. T. VAN BAKEL Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen

P. J. T. VAN BAKEL Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen - Overdruk uit Cultuurtechnisch Tijdschrift april/mei 984, jaargang 23, nr. 6 P. J. T. VAN BAKEL nstituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen nleiding nvloed van afvoeren tijdens dooiperioden

Nadere informatie

Dynamisch waterbeheer

Dynamisch waterbeheer Dynamisch waterbeheer Flexibele kranen in een dynamisch systeem WINN WaterInnovatieprogramma Rijkswaterstaat i.s.m. Deltares Ronald.Roosjen@Deltares.nl Henk.Looijen@RWS.nl WINN Innovatieprogramma Wateruitdagingen

Nadere informatie

Hoogwater IJzerbekken november 2016

Hoogwater IJzerbekken november 2016 Hoogwater IJzerbekken november 2016 Roesbrugge (Filip Van Loo, 20/11/16) pagina 1 van 26 Inhoud 1. Samenvatting...3 2. Hydrologische omstandigheden...3 3. Waterpeil- en debietgegevens...4 4. Bijlage...9

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging'

Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' Auteurs K.S. Bruin-Baerts Registratienummer 14.38137 Versie 9 Status Ontwerp Afdeling Watersystemen Beleidsregels

Nadere informatie

PROJECT SMARTROOF 2.0

PROJECT SMARTROOF 2.0 1 Dr. ir. Gijsbert Cirkel Amsterdam, 8 sept. 2017 PROJECT SMARTROOF 2.0 VOOR EEN KOEL HOOFD EN DROGE VOETEN 2 Marineterrein Amsterdam GRONDLEGGERS Project SMARTROOF 2.0 3 Klimaatverandering: meer extreme

Nadere informatie

Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening.

Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening. Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 2 mei 2011 Nummer 2011-04 Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening. Afgelopen

Nadere informatie

ROTZOOIEN MET WATER. Docentenhandleiding WATER ALS WAPEN

ROTZOOIEN MET WATER. Docentenhandleiding WATER ALS WAPEN E ROTZOOIEN MET Docentenhandleiding N N Lesdoelen - Leerlingen weten dat Nederland verschillende waterhoogtes heeft en dat je gemalen, dijken en sluizen nodig hebt om het water te kunnen managen. - Leerlingen

Nadere informatie

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Afkoppelen hemelwater Oude Pastoriebuurt Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Opening - welkom Ton van den Kerkhof Projectleider Roy Thijssen Adviseur riolering en water Luuk

Nadere informatie

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-12-2012 - Het Investeringsplan voor het project Kraaiennest naar beneden bij te stellen tot 610.

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-12-2012 - Het Investeringsplan voor het project Kraaiennest naar beneden bij te stellen tot 610. agendapunt H.14 1034052 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET INRICHTING KRAAIENNEST ALS WATERBERGING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-12-2012 - Het Investeringsplan voor het project

Nadere informatie

Ruimte voor water. in het rivierengebied

Ruimte voor water. in het rivierengebied Ruimte voor water in het rivierengebied Het rivierengebied bestaat bij de gratie van de grote rivieren met daarlangs de zich eindeloos voortslingerende dijken. Daartussen vruchtbare klei, groene weilanden

Nadere informatie

Infovergadering Zoutleeuw. 10 november 2015

Infovergadering Zoutleeuw. 10 november 2015 Infovergadering Zoutleeuw 10 november 2015 Aanleiding van info-vergadering: Zoutleeuw wordt regelmatig getroffen door wateroverlast. Voorstellen toelichten om wateroverlast structureel te voorkomen. 2

Nadere informatie

15640 ing. B. Mengers Doetinchem, Tel Betreft

15640 ing. B. Mengers Doetinchem, Tel Betreft ECOPART BV ZEPHIRLAAN 5 7004 GP DOETINCHEM TELEFOON 03 14-36 81 00 FAX 03 14 36 57 43 E-MAIL INFO@ECOPART-BV.NL INTERNET WWW.ECOPART_BV.NL BTW NR. NL 81 01 466 29 B01 HANDELSREGISTER 100 35 993 RABOBANK

Nadere informatie

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta Waterschap Hollandse Delta dynamiek in de delta Inhoud De dynamiek in de tijd Een dynamische ruimte De opgaven nu en voor de toekomst Water besturen Functionele overheid Algemeen belang en specifiek belang

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Waarheen met het Veen

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Waarheen met het Veen Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Waarheen met het Veen Ernst Bos en Theo Vogelzang (LEI) Opgave LEI: Beoordeel peilstrategieën Groene Hart op basis van Maatschappelijke Kosten en Baten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Introductie RainTools

Introductie RainTools Introductie RainTools Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED DowntheDrain, 21 april 2015 Oefenen Vraag 0 Hoeveel m3 water is 1 mm neerslag op 10 ha afvoerend oppervlak? Antwoorden 0 1 Ontwikkeling RainTools

Nadere informatie

Bij alle vragen staat voorop dat u inzicht moet tonen in de materie. Motiveer steeds uw antwoord en vraag u af of het antwoord compleet is.

Bij alle vragen staat voorop dat u inzicht moet tonen in de materie. Motiveer steeds uw antwoord en vraag u af of het antwoord compleet is. TU Delft Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen Subfaculteit Civiele Techniek Afdeling Watermanagement Tentamen CT3011 Inleiding watermanagement Datum : 30 oktober 2006 Tijd : 9.00 12.00 Het

Nadere informatie

De slimme ecologische oplossing tegen water op de baan én droogte.

De slimme ecologische oplossing tegen water op de baan én droogte. De slimme ecologische oplossing tegen water op de baan én droogte. GOLFBANEN www.hydrorock.com Golfbanen en watermanagement Droogte, hittegolven, hevige regenval en overstromingen. Ze komen vaker voor

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Naar veilige Markermeerdijken

Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Hoogheemraadschap Hollands Noorder kwartier versterkt 33 kilometer afgekeurde dijk tussen Hoorn en Amsterdam. Tijdens de toetsronde in 2006 zijn

Nadere informatie

Wat als we geen afvoer uit Vlaanderen hadden gehad

Wat als we geen afvoer uit Vlaanderen hadden gehad Wat als we geen afvoer uit Vlaanderen hadden gehad Kennisvraag: wat als er geen extra water uit Vlaanderen was gekomen? Wat als er geen onweersbuien in Vlaanderen gevallen waren? Antwoord: het is niet

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

Toelichting bij de inzending

Toelichting bij de inzending Toelichting bij de inzending Door de diepe ontwatering van de Friese veenweiden oxideert het veen waardoor het maaiveld daalt. Dat proces gaat door zolang de polderpeilen aan het dalende maaiveld wordt

Nadere informatie

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer,

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer, DATUM 15 maart 2016 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Watersysteem Bijdorp Geachte mevrouw, heer, 1. Aanleiding De wijk Bijdorp ondervindt bij zware neerslag wateroverlast. De gemeente Schiedam en Delfland zijn

Nadere informatie

Distributiemodel, deel F

Distributiemodel, deel F Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, RIZA, deel F Brielse Dijkring Auteur: Rudolf Versteeg Elmi van den Braak PR1640.10 april 2009 Inhoud 40 Brielse Dijkring... 40-1 40.1 Inleiding... 40-1 40.2 Gebiedsbeschrijving...

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel 9 september 2015 2015 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder Programma Waarom een watergebiedsplan (dhr. G. Korrel) Stand

Nadere informatie

Van : ing. G. Spruijt Paraaf :

Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Memo Datum : 29-10-2013 Bestemd voor : BRO Boxtel Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Projectnummer : 20120469 Betreft : Bergingsberekening Intratuin Deventer te Deventer Aanleiding Op d.d. 25 maart 2013 is

Nadere informatie

Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel.

Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel. Afbeelding 2.1. Schets watersysteem bergingsmoeras Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel. Tabel

Nadere informatie

Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit INVESTERINGSPLAN EN KREDIET KRAAIENNEST EN PEILSCHEIDING DORPPOLDER

Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit INVESTERINGSPLAN EN KREDIET KRAAIENNEST EN PEILSCHEIDING DORPPOLDER agendapunt 04.08 949882 Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit INVESTERINGSPLAN EN KREDIET KRAAIENNEST EN PEILSCHEIDING DORPPOLDER Voorstel Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit

Nadere informatie

Controleberekening riolering (DEFINITIEF)

Controleberekening riolering (DEFINITIEF) Titel: Omschrijving: Projectnr: Rapportnr: Datum: Controleberekening riolering (DEFINITIEF) Boschkens-west Goirle 09JV10090 09-10486-JV 08-12-09 RAPPORT Grotestraat 143 5141 JP Waalwijk tel: 0416-560381

Nadere informatie

"Nieuw verhardingssysteem bergt, infiltreert en zuivert hemelwater.

Nieuw verhardingssysteem bergt, infiltreert en zuivert hemelwater. 1 "Nieuw verhardingssysteem bergt, infiltreert en zuivert hemelwater. Auteurs: J.P. Quataert en R. van Kessel, Holcim Betonproducten en Holcim Grondstoffen Bij de (her)inrichting van bedrijfsterreinen,

Nadere informatie

SCENARIO 1 Extreme regenval teistert Friesland

SCENARIO 1 Extreme regenval teistert Friesland De werknemers van het waterschap kennen het gebied door en door en zijn op allerlei calamiteiten voorbereid. En dat moet ook! Kies een scenario en maak de bijbehorende opdrachten. Woudagemaal SCENARIO

Nadere informatie

Afwateringsplan De Kamp te Cothen Concept Gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 februari 2010, revisie

Afwateringsplan De Kamp te Cothen Concept Gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 februari 2010, revisie Afwateringsplan De Kamp te Cothen Concept Gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 februari 2010 Verantwoording Titel : Waterhuishoudkundig plan Subtitel : De Kamp te Cothen Projectnummer

Nadere informatie

VAN REGENWATER NAAR REGELWATER

VAN REGENWATER NAAR REGELWATER VAN REGENWATER NAAR REGELWATER Door slimmer om te gaan met het waterniveau in regenwaterbassins zijn overstromingen te voorkomen. mm NEERSLAG VERWACHTING: m m MET ZONDER ACTIEVE REGELING ACTIEVE REGELING

Nadere informatie

De werking van groene daken in de waterketen Hydrologische effecten nader beschouwd

De werking van groene daken in de waterketen Hydrologische effecten nader beschouwd De werking van groene daken in de waterketen Hydrologische effecten nader beschouwd Kees Broks Groene daken Water op groene daken tot nu toe vooral functioneel voor groen Aanleiding Aanleiding Aanleiding

Nadere informatie

Thema 3 Adaptatie Zeist, juni 2006 Jeroen Aerts

Thema 3 Adaptatie Zeist, juni 2006 Jeroen Aerts Thema 3 Adaptatie Zeist, juni 2006 Jeroen Aerts KvR structuur Climate scenarios Mitigation Adaptation Integration Communication Doelstellingen Ontwikkeling van nieuwe adaptatiestrategieën in Nederland

Nadere informatie

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Woningstichting Barneveld : Wolter Tijssen : Wouter Woortman : B4699-03-004 : Watertoets : Voorontwerp waterhuishouding Ons kenmerk : WA-LW20090339 Datum :

Nadere informatie

Toetspeilen Oude IJssel

Toetspeilen Oude IJssel Opdrachtgever: Rijkswaterstaat RIZA Auteurs: A.A.J. Botterhuis H.J. Barneveld K. Vermeer PR1011 december 2005 december 2005 Inhoud 1 Inleiding...1-1 1.1 Aanleiding tot het project...1-1 1.2 Probleembeschrijving...1-1

Nadere informatie

Invloed van klimaatverandering op hydrologische extremen (hoog- en laagwater langs rivieren in het Vlaamse binnenland)

Invloed van klimaatverandering op hydrologische extremen (hoog- en laagwater langs rivieren in het Vlaamse binnenland) 1 Invloed van klimaatverandering op hydrologische extremen (hoog- en laagwater langs rivieren in het Vlaamse binnenland) Op 26 augustus 2008 heeft Omar Boukhris een doctoraatsstudie verdedigd aan de K.U.Leuven

Nadere informatie

Programma Water en klimaatveranderingen

Programma Water en klimaatveranderingen Programma Water en klimaatveranderingen Ger Renkens / Luuk Postmes 7 juni 2016 Doel Beschermen van de volksgezondheid en het milieu en het leveren van een bijdrage aan het in stand houden en verbeteren

Nadere informatie

Overstromingen en wateroverlast

Overstromingen en wateroverlast Atlasparagraaf Overstromingen en wateroverlast 1/6 In deze atlasparagraaf herhaal je de stof van Overstromingen en wateroverlast. Je gaat extra oefenen met het waarderen van verschijnselen (vraag 4 en

Nadere informatie

AK HF SE 2 'Wonen in NL' hoofdstuk 1

AK HF SE 2 'Wonen in NL' hoofdstuk 1 Balgstuw Opblaasbare dam in de rivier. Bij Kampen bedoeld om te voorkomen dat water van het IJsselmeer de IJssel in wordt gestuwd door de wind. Als dit wel gebeurd kan dat leiden tot hoge waterstanden

Nadere informatie

What s up Zuiderzeeland? Natuurkunde, theoretische opdracht

What s up Zuiderzeeland? Natuurkunde, theoretische opdracht What s up Zuiderzeeland? Natuurkunde theoretische opdracht kernmodule, 2HV Naam: Klas: Pompen of verzuipen Zoals de werktitel al doet vermoeden is het kernthema van deze module het afvoeren van overtollig

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Is grondwaterberging beter te benutten om afvoeren te verminderen?

Is grondwaterberging beter te benutten om afvoeren te verminderen? Is grondwaterberging beter te benutten om afvoeren te verminderen? E.P. Querner Bij het bestrijden van wateroverlast wordt veel waarde gehecht aan het benutten van het grondwater om wateroverlast te beperken.

Nadere informatie

Modelling Contest Hupsel

Modelling Contest Hupsel Modelling Contest Hupsel SPHY (Spatial Processes in Hydrology) toepassing Hupselse Beek Wilco Terink & Peter Droogers w.terink@futurewater.nl p.droogers@futurewater.nl FutureWater Locatie: Wageningen (6

Nadere informatie

Gemaal van de toekomst

Gemaal van de toekomst Gemaal van de toekomst Onderzoek besparingspotentieel bij niet gelijktijdig leegpompen rioolstelsels Van S.P.A. Duinmeijer Datum 30 augustus 2013 Opdrachtgever Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam Contactpersoon

Nadere informatie

Vegetatie en bochtweerstand Bijeenkomst CoP Hermeandering

Vegetatie en bochtweerstand Bijeenkomst CoP Hermeandering Vegetatie en bochtweerstand Bijeenkomst CoP Hermeandering Anke Becker Willem Ottevanger April 8, 2014 Delft3D vs. Sobek Delft3D 3D 2D SOBEK 1D Sobek 1D-model physische processen zijn altijd 3D, SOBEK is

Nadere informatie

Beoordeling effecten Riolerings- en waterhuishoudkundig ontwerp Hoge Wei Oosterhout

Beoordeling effecten Riolerings- en waterhuishoudkundig ontwerp Hoge Wei Oosterhout Beoordeling effecten Riolerings- en waterhuishoudkundig ontwerp Hoge Wei Oosterhout Versie 4, 26-5-2011 Ir. F. Jansen, Frank Jansen Adviezen Drs. G. Bockting, Ambito B.V. Frank Jansen Adviezen Renkensstraat

Nadere informatie

Regenwatersystemen op de testbank. Benchmark functioneren bij extreme neerslag

Regenwatersystemen op de testbank. Benchmark functioneren bij extreme neerslag Regenwatersystemen op de testbank Benchmark functioneren bij extreme neerslag Regenwatersystemen op de testbank Benchmark functioneren bij extreme neerslag 2 < tekst Harry van Luijtelaar tekstadvies Lijntekst,

Nadere informatie

inhoud presentatie Water types op Texel aanleiding Masterplan verkenning nut en noodzaak projectenprogramma implementatie, ervaringen tot nu toe

inhoud presentatie Water types op Texel aanleiding Masterplan verkenning nut en noodzaak projectenprogramma implementatie, ervaringen tot nu toe inhoud presentatie aanleiding Masterplan Masterplan Water voor Texel verkenning nut en noodzaak Maatwerk voor en door de regio projectenprogramma implementatie, ervaringen tot nu toe aanleiding Masterplan

Nadere informatie

Waterberging in de stad

Waterberging in de stad Waterberging in de stad Een opgave met kansen voor gemeenten, projectontwikkelaars en waterschap Gezamenlijke uitgave van DHV Ruimte en Mobiliteit, Provincie Gelderland, Provincie Utrecht en Waterschap

Nadere informatie

De strijd tegen de overstromingen in Ronse

De strijd tegen de overstromingen in Ronse 1 De strijd tegen de overstromingen in Ronse ir Annie Vanslambrouck Grontmij Belgium STAR-FLOOD, 26 maart 2015 1 Inhoud 2 Waarom is Ronse gevoelig voor overstromingen? Hoe werd het probleem aangepakt (studie)?

Nadere informatie

Van de regen in de drup

Van de regen in de drup Doelen Kerndoel 43: De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind. De leerlingen leren de waterkringloop. Kerndoel 47: De leerlingen leren de

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum. Natte natuur voor droge voeten

Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum. Natte natuur voor droge voeten Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum Natte natuur voor droge voeten Marcel Vermeulen projectleider / projectcoördinator Staatsbosbeheer regio Zuid Projectenbureau initiëren, begeleiden, uitvoeren extern

Nadere informatie

De slimme ecologische oplossing tegen wateroverlast én droogte.

De slimme ecologische oplossing tegen wateroverlast én droogte. De slimme ecologische oplossing tegen wateroverlast én droogte. NATUURBEHEER & LANDBOUW www.hydrorock.com Natuurbeheer en watermanagement Droogte, hittegolven, hevige regenval en overstromingen. Ze komen

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

Een haalbaarheidsstudie naar het aanleggen van een afleidingskanaal

Een haalbaarheidsstudie naar het aanleggen van een afleidingskanaal z Een haalbaarheidsstudie naar het aanleggen van een afleidingskanaal Onderzoeken of een afleidingskanaal tussen de Mekong Rivier en de Golf van Thailand geschikt is als maatregel om overstromingsrisico

Nadere informatie

Nadere informatie. Weersverwachting

Nadere informatie. Weersverwachting Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 16 mei 2011 Nummer 2011-06 Droogtesituatie verandert weinig, ondanks regen De wateraanvoer van de Rijn

Nadere informatie

Droge voeten in de polder

Droge voeten in de polder Droge voeten in de polder Nota veiligheid waterkeringen rond en in polder Bijlmermeer Amsterdam-Rijnkanaal (boezemwater hoger dan land) Maart 2011 Droge voeten in de polder Inleiding In de afgelopen jaren

Nadere informatie

Peilgestuurde Drainage Agrarisch waterbeheer 24 juni 2015

Peilgestuurde Drainage Agrarisch waterbeheer 24 juni 2015 Peilgestuurde Drainage Agrarisch waterbeheer 24 juni 2015 Doelstelling Water vertraagd afvoeren d.m.v peilgestuurde drainage - Minder verdroging percelen + aanvullen grondwater - Minder overstromingen

Nadere informatie

Dynamische Delta. Bewoonbaar, leefbaar en veilig door natuurlijke processen.

Dynamische Delta. Bewoonbaar, leefbaar en veilig door natuurlijke processen. Dynamische Delta Bewoonbaar, leefbaar en veilig door natuurlijke processen. 1 Colofon Dynamische Delta - bewoonbaar, leefbaar en veilig door natuurlijke processen. Prijsvraag Nederland Deltaland Auteur:

Nadere informatie

WHAT S UP ZUIDERZEELAND? AARDRIJKSKUNDE, THEORETISCHE OPDRACHT

WHAT S UP ZUIDERZEELAND? AARDRIJKSKUNDE, THEORETISCHE OPDRACHT WHAT S UP ZUIDERZEELAND? AARDRIJKSKUNDE THEORETISCHE OPDRACHT WATER EN DIJKEN IN EDUGIS 4 VMBO Naam: Klas: In deze opdracht ga je Waterschap Zuiderzeeland op verschillende manieren onderzoeken. Je kijkt

Nadere informatie