Visie op de koers van de watersportdetailhandel. Een cross channel route met de watersportspecialist als bestemming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie op de koers van de watersportdetailhandel. Een cross channel route met de watersportspecialist als bestemming"

Transcriptie

1 Visie op de koers van de watersportdetailhandel Een cross channel route met de watersportspecialist als bestemming

2 2 Visie op de koers van de watersportdetailhandel Een cross channel route met de watersportspecialist als bestemming

3 COLOFON 3 Het rapport Visie op de koers van de watersportdetailhandel is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met de brancheorganisatie HISWA. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze rapportage is verricht door J. Terra en A. van Essen van Q&A Research & Consultancy. Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Jeroen van den Heuvel van de brancheorganisatie HISWA, e mail telefoonnummer of Alie Posthumus van het HBD, e mail telefoonnummer Het HBD maakt zich sterk voor een gezonde detailhandel, waarin het goed ondernemen en werken is. In het HBD werken samen: MKB Nederland, Raad Nederlandse Detailhandel, Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH), FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond. Hoofdbedrijfschap Detailhandel Nieuwe Parklaan Postbus LS Den Haag T F E I Copyright 2012 Hoofdbedrijfschap Detailhandel Het HBD hecht veel belang aan de verspreiding van kennis over de detailhandel. U mag dan ook gedeelten uit deze publicatie overnemen, mits met bronvermelding. Het integraal reproduceren van de inhoud van deze publicatie is echter alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het HBD.

4 INHOUDSOPGAVE 4 1. Inleiding blz Visie op de sector blz Visie op de watersportdetailhandel blz Een nieuwe definitie voor de toekomst van de watersport blz De invloed van huidige en verwachte participatie op de toekomst van de watersport blz De invloed van productbezit op de toekomst van de watersport blz De invloed van bestedingen op de toekomst van de watersport blz De invloed van de bevolking op de toekomst van de watersport blz De invloed van milieu en regelgeving op de toekomst van de watersport blz De invloed van internet op de toekomst van de watersport blz. 38

5 1. INLEIDING 5 Achtergrond De Nederlandse detailhandel verandert in een razend tempo. Diverse ontwikkelingen veranderen de maatschappij en daarmee het gedrag van de consument. Belangrijke ontwikkelingen die blijvend van invloed zijn op de detailhandel hangen met het gebruik van internet samen zoals mobiel internet, social media, online zoeken en online kopen. Daarnaast spelen demografische en economische ontwikkelingen een belangrijke rol. Om in de toekomst te overleven is het voor ondernemingen van groot belang dat zij op de juiste manier inspelen op deze ontwikkelingen en veranderingen. Voor de HISWA vereniging is dit aanleiding geweest een retailvisie te laten ontwikkelen die gericht is op de watersportdetailhandelbranche. Doelstelling Een aantal veranderende marktomstandigheden zijn van invloed op de totale detailhandel en daarmee ook op de watersportdetailhandelbranche. Er zijn echter ook ontwikkelingen die specifiek gevolgen hebben voor de watersportdetailhandelbranche afzonderlijk. Deze algemene en specifieke ontwikkelingen dienen tot een retailvisie te resulteren die specifiek is voor de watersportdetailhandelbranche. Aan de hand van deze retailvisie wil HISWA ondernemers concrete handvatten aanreiken om hun koers in de toekomst te kunnen bepalen. Onderzoeksverantwoording Voor het bereiken van de doelstellingen en het verzamelen van de benodigde informatie voor het ontwikkelen van de visie is het onderzoek als volgt vormgegeven: Deskresearch Expertinterviews Consumentenonderzoek Deskresearch Voor een eerste inventarisatie van landelijke trends en ontwikkelingen en een specifieke inventarisatie van trends en ontwikkelingen voor de watersportdetailhandelbranche is gebruik gemaakt van onderstaande bronnen. Een aantal van deze publicaties(*) zijn door Q&A zelf samengesteld: Stichting Recreatietoervaart Nederland: Toekomstvisie waterrecreatie 2025 CBW MITEX en HBD: Re structure Retail 2020 (*) HBD: Het Nieuwe Winkelen (*) CBW MITEX en HBD: Sportfocus 2010: De sportmarkt van de toekomst (*) Verder is gebruik gemaakt van recente publicaties, artikelen en presentaties die specifiek verschenen zijn op het gebied van de watersportdetailhandelbranche. Expertinterviews Voor de expertinterviews is gebruik gemaakt van een half gestructureerde themavragenlijst waarin de nadruk ligt op de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Belangrijkste doelstelling van de expertinterviews is het toetsen van de volledigheid van de voorlopige visie en het eventueel aanvullen van ontbrekende trends en ontwikkelingen. Voor het onderzoek is een mix aan experts gesproken. Dit betreft experts uit de watersportdetailhandel zelf, fabrikanten en toeleveranciers en jachtbouwers en importeurs.

6 1. INLEIDING 6 Consumentenonderzoek De focus van het consumentenonderzoek is activiteiten in en rondom het water. Daarbij is de volgende definitie gehanteerd: Activiteiten die consumenten enkel ondernemen tijdens een bezoek aan vrienden en bekenden vallen hier niet onder Activiteiten die consumenten zeer incidenteel gedaan hebben (bijvoorbeeld tijdens een vakantie, een uitje, een dagje of een weekendje weg) vallen hier niet onder In het onderzoek is ingegaan op onderstaande uitgebreide lijst van activiteiten: Varenineenmotorboot(openofkajuit) Zeilen (open of kajuit) Raften Kajakken Kanoën Roeien Vissen Duiken Waterskiën Jetskiën Wakeboarden Windsurfen Golfsurfen Bodyboarden Kitesurfen Voor de analyse en rapportage zijn deze activiteiten teruggebracht naar zes hoofdactiviteiten. Hieronder staat aangegeven welke hoofdactiviteiten dit betreffen: Varenineenmotorboot(openofkajuit) Zeilen (open of kajuit) Roeien (clustering van raften, kajakken, kanoën en roeien) Vissen Duiken Funsporten (clustering van waterskiën, jetskiën, wakeboarden, windsurfen, golfsurfen, bodyboarden en kitesurfen)

7 1. INLEIDING 7 Het consumentenonderzoek bestond uit twee fasen. In de eerst fase van het consumentenonderzoek is o.a. ingegaan op welke activiteiten consumenten op dit moment beoefenen in en rondom het water, in het verleden beoefend hebben en in de toekomst overwegen te gaan starten. Daarnaast is ingegaan op de belangrijkste motivaties om een activiteit wel of juist niet te beoefenen en wat op dit moment drempels zijn om hiermee te kunnen starten. Verder zijn er een aantal vragen gesteld die relevant zijn voor de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Aan dit onderzoek hebben in totaal meer dan consumenten deelgenomen. In de tweede fase van het onderzoek zijn enkel consumenten in de steekproef opgenomen die op dit moment één of meerdere activiteiten in en rondom het water beoefenen. In dit onderzoek is vooral ingegaan op welke producten men voor deze activiteiten bezit en koopt. Daarbinnen is specifiek stilgestaan bij de rol van internet in het oriëntatie en koopgedrag van consumenten en de mate waarin ze internet als verkoopkanaal in de toekomst overwegen. In totaal hebben consumenten aan dit onderzoek deelgenomen en hieronder staat aangegeven hoe het aantal respondenten over de zes hoofdactiviteiten verdeeld is. Varen N= 725 Zeilen N= 450 Roeien N= 250 Vissen N= 725 Duiken N= 325 Funsporten N=125 Leeswijzer In het eerste deel van het rapport is op basis van de trends en ontwikkelingen een visie geformuleerd voor de totale sector en de watersportdetailhandel afzonderlijk. Deze visie vormt de belangrijkste conclusie van het rapport en is terug te vinden in hoofdstuk 1 en 2. In het tweede deel van het rapport wordt ingegaan op de trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst van de totale sector. Waar mogelijk wordt daarbij specifiek inzicht gegeven in de resultaten per hoofdactiviteit. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de invloed van de huidige en verwachte participatie op de toekomst van de watersport. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op een nieuwe definitie die van belang is voor de totale sector. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de invloed van productbezit. In hoofdstuk 7 staat de invloed van de bestedingen op de toekomst van de watersport centraal. In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de invloed van de bevolking op de toekomst van de watersport. Daarna wordt in hoofdstuk 9 stilgestaan bij de invloed van milieu en regelgeving. Tenslotte wordt uitgebreid ingegaan op de invloed van internet op de toekomst van de watersport vanuit het oriëntatie en koopgedrag van de huidige generatie watersporters. Voor de hoofdactiviteiten varen, zeilen, roeien, vissen, duiken en funsporten afzonderlijk wordt in een losse deelrapportage specifiek ingegaan op de watersportdetailhandel. De focus ligt daarbij op de invloed van internet op de toekomst van de watersportdetailhandel. Voor de hoofdactiviteiten waarin u geïnteresseerd bent, kunt u in dat rapport lezen wat de invloed van internet specifiek voor deze hoofdactiviteit is. Op basis daarvan kunt u uw koers voor de komende jaren bepalen.

8 2. Visie op de sector

9 2. VISIE OP DE SECTOR 9 Van een oude naar een nieuwe generatie De watersportsector is een sector met potentie. De toekomst ligt in handen van een grote groep consumenten die serieus interesse heeft in het oppakken van één of meerdere activiteiten in en rondom het water. Deze nieuwe generatie is jong, in een andere tijd opgegroeid en valt daardoor niet te vergelijken met de huidige generatie watersporters. Wil de sector erin slagen deze nieuwe generatie over te halen één of meerdere activiteiten op te pakken, dan dient afscheid genomen te worden van het oude denken. Natuurlijk moet de sector de oude generatie niet uit het oog verliezen omdat dit qua welvaartsniveau een interessante doelgroep is, maar qua aantal nieuwe participanten ligt er veel meer potentieel bij de jongere leeftijdsgroepen. Het nieuwe denken moet de maatstaf zijn, waarbij inzicht in motivaties en het gedrag van de nieuwe generatie essentieel is om ze daadwerkelijk richting het water te bewegen. Van een oude naar een nieuwe definitie Leest u eerst eens de volgende omschrijvingen: ontspanning en rust, genieten van natuur en landschap, het gevoel van vrijheid en gezelligheid. Dit zijn de belangrijkste motivaties om aan activiteiten in en rondom het water te doen. Leest u dan eens het woord watersport. Komt dit overeen met de motivaties? Het begrip watersport is niet meer van deze tijd en een afbakening die de sector beperkt in het aanspreken van de huidige en nieuwe generatie. Het begrip moet veel breder getrokken worden. Het zou goed zijn als de sector het begrip watersport vervangt door het begrip waterrecreatie waarbij de nadruk komt te liggen op ontspannen op en rondom het water. Daarnaast moet de definitie op basis van de locatie ook uitgebreid worden. Veel consumenten wonen aan het water en varen en vissen achter het huis is toch ook waterrecreatie? Toevallig maakt de nieuwe generatie waterrecreanten daar wel steeds vaker kennis met activiteiten in en rondom het water. Een gemiste kans voor de sector om de nieuwe generatie verder bij de sector te betrekken. Kortom, voor de sector zou het verstandig zijn de definitie te veranderen en te verbreden om de nieuwe generatie aan te spreken. Van gedoe naar gemak Voor de nieuwe generatie moet het zo eenvoudig mogelijk zijn om activiteiten in en rondom het water uit te voeren. Indien er toetredingsdrempels zijn om een activiteit in en rondom het water op te pakken, dan is de nieuwe generatie eerder geneigd voor een andere vorm van vrijetijdsbesteding te gaan kiezen. Drempels op het gebied van kennis en regelgeving moeten door de sector waar mogelijk verlaagd worden om de nieuwe generatie makkelijker in te laten stappen. Daarnaast moet de sector er specifiek voor varen en zeilen rekening mee houden dat de nieuwe generatie vaker zal gaan kiezen voor een motorboot dan voor een zeilboot omdat deze boten toegankelijker en eenvoudiger te bedienen zijn. Verder geldt voor deze activiteiten dat de factor gemak een belangrijke rol gaat spelen in de ontwikkeling van hybride en elektrisch varen. Gemak en toegankelijkheid zal bij de keuze voor deze nieuwe vormen een primaire rol spelen. Huidige en nieuwe generaties zijn ook bereid te betalen voor gemak. Totaalconcepten waarbij werven, watersportspeciaalzaken en havens gaan samenwerken om de waterrecreant te ontzorgen op het gebied van alles wat met de boot te maken heeft, kan voor bepaalde doelgroepen zeer interessant zijn.

10 2. VISIE OP DE SECTOR 10 Van bezitten naar beschikken De nieuwe generatie is een moment consument en ook de oude generatie gaat zich meer zo gedragen. Er is weinig vrije tijd en de tijd die er is moet kwalitatief goed besteed worden. Daarnaast is de nieuwe generatie er één van bewust besteden. Dit betekent dat een product kopen voor een activiteit lang niet altijd een goede investering is. Betalen per keer wordt voor de nieuwe generatie in eerste instantie de maatstaf. Dit kan door producten te huren of te kiezen voor abonnementsvormen waarbij de waterrecreant voor een aantal keren per jaar over een product kan beschikken. Deze concepten zullen in de toekomst voor verschillende activiteiten in en rondom het water door de nieuwe generatie gebruikt worden. De factor gemak komt daar ook bij om de hoek kijken. Producten zijn al op locatie en na het beoefenen van een activiteit kunnen ze zonder omkijken achtergelaten worden. De sector dient er op voorbereid te zijn dat dat gemak en plezier voor de nieuwe generatie belangrijker zijn dan het daadwerkelijk bezit van een product om een activiteit uit te kunnen voeren. Kanttekening voor de sector is overigens dat nog maar weinig consumenten bekend zijn met de mogelijkheden van betalen per keer voor de verschillende activiteiten. Onbekend maakt onbemind en dat betekent dat het loont om te investeren in de bekendheid van betalen per keer en de voordelen daarvan. Van afzonderlijk naar samen Alle betrokken partijen binnen de watersportsector zijn erbij gebaat dat zoveel mogelijk consumenten participeren in activiteiten in en rondom het water. Het realiseren van dit doel vraagt om een benadering waarbij de betrokken partijen een gezamenlijk doel nastreven en daarbij rekening houden met de belangen van iedereen afzonderlijk. Het primaire doel moet een zo toegankelijk mogelijke watersportsector zijn. De nieuwe generatie maakt bewust keuzes en dit betekent dat een strategie van meerdere kleine stapjes noodzakelijk is in plaats van een strategie van één grote stap. Het is prima dat het einddoel de uiteindelijke aanschaf van een product is door de nieuwe generatie maar de sector dient te beseffen dat iedereen elkaar daarbij hard nodig heeft om dit doel te bereiken. Dit betekent dat beschikken over een product waarschijnlijk de eerste stap is. Vooral de verhuursector zal van deze stap profiteren. Voor watersportspeciaalzaken is deze stap in eerste instantie minder interessant omdat de waterrecreanten (nog) niet tot de aanschaf van een product overgaan. De tweede stap is dat de activiteit in de vrijetijdsbesteding van de waterrecreant een primaire plaats inneemt. Dit zal niet voor elke waterrecreant het geval zijn. Door waterrecreanten actief bij de activiteit te betrekken kan dit bewerkstelligd worden. Watersportspeciaalzaken en overige partijen kunnen daarbij samenwerken door waterrecreanten vooral meer bij het product zelf te betrekken en hen van informatie te voorzien. De laatste stap is dat een deel van de waterrecreanten uiteindelijk tot de aanschaf van het product overgaat omdat het gemak van het bezit bij een hoge activiteitbetrokkenheid opweegt tegen het betalen per keer. Van deze stap zal vooral de watersportspeciaalzaak profiteren en overige partijen dienen er samen voor te zorgen dat waterrecreanten gestimuleerd worden om deze stap te maken. Kortom, de sector dient gezamenlijk deze uitdaging aan te gaan. Van offline naar cross channel Niet alleen de watersportdetailhandel maar de volledige sector moet klaar zijn voor de cross channel waterrecreant. Het zoekproces van zowel de oude als nieuwe generatie is enorm multi channel geworden. De nieuwe generatie die geïnteresseerd is in één of meerdere activiteiten in en rondom het water zal de zoektocht steeds vaker online starten. De sector kan online al een belangrijke barrière wegnemen voor de nieuwe generatie, namelijk de drempel van beschikbaarheid en vindbaarheid van informatie. Online moet de nieuwe generatie al getriggerd worden om te starten met een activiteit in en rondom het water. Een overzichtelijke website met o.a. veel informatie, inspiratie, foto s, filmpjes, demonstraties en locaties over waar activiteiten beoefend kunnen worden of waar producten gekocht worden is daarbij essentieel. De waterrecreant is enorm multi channel en verlangt dat ook van de sector.

11 3. Visie op de watersportdetailhandel

12 3. VISIE OP DE WATERSPORTDETAILHANDEL 12 Cross channel is de enige route Offline en online kunnen niet meer zonder elkaar. Evenals in andere sectoren zullen ook binnen de watersportdetailhandel offline en online met elkaar versmelten en verdwijnen de grenzen tussen deze beide kanalen. Dit eist een cross channel benadering van de watersportdetaillist en een andere visie op de functie van de fysieke winkel. Met deze benadering kunt u uw huidige markt volledig blijven bedienen en daarnaast stelt dit u ook in staatuw markt te vergroten omdat heel Nederland nu de route naar uw (online) winkel weet te vinden. Natuurlijk blijft de fysieke winkel belangrijk om een product te kunnen kopen maar de winkel zal in de toekomst veel meer als marketing tool of als servicepunt gaan fungeren. De primaire functie van de winkel zal niet langer enkel de transactie zijn. Click & collect is een uitermate geschikt concept om uw cross channel klant mee te bedienen. Deze is namelijk niet altijd thuis om een bestelling in ontvangst te nemen en vindt het ophalen van een online bestelling bij u in de winkel een prima alternatief. Hier liggen kansen voor goed bereikbare winkels in de watersportdetailhandel. Dit kunnen bestellingen op uw eigen website zijn maar het is ook goed mogelijk dat dit een bestelling betreft bij één van uw leveranciers. Het merk is de bestemming Voor de waterrecreant is het merk van het product dat ze willen kopen vaak belangrijker dan waar ze het product willen kopen. Het merk heeft een dominante positie in het zoekproces van consumenten. Dit betekent dat het voor zowel detaillisten als fabrikanten belangrijk is een juiste verkoopstrategie te hebben richting de waterrecreant. Evenals de detaillist wil de fabrikant daar zijn waar de waterrecreant oriënteert, vergelijkt en koopt. Uiteindelijk zal dit ertoe leiden dat fabrikanten rechtstreeks gaan leveren aan de waterrecreant en hun producten gaan aanbieden bij pure online spelers. Detaillisten en fabrikanten moeten gaan samenwerken en hebben elkaar nodig om de waterrecreant optimaal te kunnen bedienen. Hoe wordt de rolverdeling tussen detaillisten en fabrikanten als het gaat om online omzet? De detaillist focust zich op waar hij goed in is, namelijk maximaal toegevoegde waarde leveren op het gebied van experience, service, deskundigheid en aandacht. De fabrikant richt zich op de marketing en online aanbod van het product. Dit betekent dat ze een eigen website hebben waar het volledige assortiment wordt aangeboden en waar online besteld kan worden. De logistieke afhandeling wordt verzorgd door de detaillist waarbij klanten kunnen kiezen tussen afhalen in de winkel of het product thuis laten bezorgen. Het volledige assortiment van de fabrikant wordt ook via de website van de detaillist zelf aangeboden. Natuurlijk wel tegen andere condities en margestructuren dan nu het geval is. Samen meer omzet en meer toegevoegde waarde. De wegen zijn multi channel De internetsnelweg is geen ontkomen meer aan. Internet is bijna per definitie de start van het zoekproces van de consument en voor u is het van levensbelang daar goed zichtbaar en vindbaar te zijn. Naamsbekendheid was altijd al belangrijk, maar die consumenten kennen u al. Naamsvindbaarheid is in de toekomst van essentieel belang voor u om ook door potentiële klanten overwogen te worden. Daarnaast is het ook relevant dat uw huidige klanten u goed kunnen vinden op de internetsnelweg omdat de kans anders aanwezig is dat ze de weg naar uw concurrent vinden. Het hebben van een goede en overzichtelijke website die consumenten inspireert en ondersteunt bij het zoek en koopproces is een basisvoorwaarde. Deze kan echter nog zo mooi zijn, als deze niet bovenaan de lijst komt te staan in de zoekmachines is al het werk helaas voor niks geweest. Voor u is het van belang daar goed gevonden te worden op basis van zoektermen die voor de watersportdetailhandel relevant zijn. Verder doet u er verstandig aan uw huidige klanten te betrekken bij het goed vindbaar zijn op algemene websites en zoekmachines. Laat ze een review schrijven over uw winkel en producten die ze bij u gekocht hebben. Dit heeft een positieve invloed op uw naamsvindbaarheid en zorgt ervoor dat nieuwe klanten u weten te vinden op basis van de mening van anderen.

13 3. VISIE OP DE WATERSPORTDETAILHANDEL 13 Grenzen verdwijnen en branches vervagen Internet zorgt ervoor dat grenzen niet meer bestaan. Dit is van toepassing op de waterrecreant zelf die terecht kan bij internationale online spelers voor het bestellen van producten. Dit kunnen winkels of fabrikanten zijn. Als klanten het bij u niet online kunnen vinden dan is de kans aanwezig dat ze uitwijken naar het buitenland. Grenzen bestaan ook niet meer voor buitenlandse spelers. Vooral voor online spelers is het eenvoudig toe te treden tot de Nederlandse markt. Zeker wanneer blijkt dat consumenten graag online kopen en de watersportdetailhandel op dit gebied nog ligt te slapen. Naast grenzen die verdwijnen zullen branches vervagen. Waterrecreanten kunnen tijdens het seizoen voor producten voor hun activiteit terecht bij bijvoorbeeld bouwmarkten en Lidl en Aldi. En waarom zouden consumenten hun producten daar niet kopen? Vanuit de watersportdetailhandel wordt weinig met ze gecommuniceerd dus dan zijn deze winkels een prima alternatief. Zeker wanneer de winkels goed bereikbaar zijn en de prijzen scherp. Productgroepen waar weinig kennis en advies voor nodig is kunnen prima door dergelijke aanbieders verkocht worden. Misschien niet aan de oude generatie waterrecreanten, maar zeker wel aan de nieuwe generatie waterrecreanten. Minder bezoekers, meer klanten Door internet zijn consumenten beter geïnformeerd dan ooit tevoren. Consumenten weten tegenwoordig precies waarom ze welke winkel voor welk product willen bezoeken. Doordat het zoekproces steeds vaker thuis of onderweg plaatsvindt, neemt het aantal bezoekers van uw winkel af. Ze komen echter gerichter naar uw winkel waardoor de conversie zou moeten toenemen. Voorwaarde is dan wel dat u het juiste product op voorraad heeft, en dat is niet altijd even eenvoudig. Met click & collect kunt u dit deels oplossen voor de klant die online zijn producten bestelt. Maar de klant die gericht naar uw winkel komt om dat ene product te bekijken en dat product blijkt er niet te zijn, zal waarschijnlijk zonder aankoop uw winkel verlaten. Tenzij u de online wereld in uw fysieke winkel brengt natuurlijk. Uw klant kan dan alsnog dat ene product via uw website bestellen en heeft u het niet in het assortiment dan kan de klant ook gerust een kijkje nemen in de webshop van de leveranciers waar u actief mee samenwerkt. Minder winkels, minder meters Bij een gelijkblijvende marktomvang zal het aantal winkels binnen de watersportdetailhandel de komende jaren afnemen omdat het rendement op de winkelvloer meer en meer onder druk komt te staan doordat een deel van de omzet naar online afvloeit. In andere branches waarin online inmiddels een volwassen markt is geworden, zoals bijvoorbeeld elektronica, is dat ook al het geval. Winkels moeten sluiten en ketens vallen om. Daarnaast zijn de online activiteiten van leveranciers en fabrikanten hierop van invloed. Doordat zij rechtstreeks gaan communiceren met de eindgebruiker kunnen zij met minder verkooppunten toe. Minder verkooppunten, maar wel betere verkooppunten. Dit betekent dat ze op basis van de toegevoegde waarde die watersportdetaillisten aan hun eindgebruikers leveren kritisch gaan kijken met wie ze blijven samenwerken. Als een deel van de omzet van watersportdetaillisten afvloeit naar online betekent dit ook dat ze in de toekomst met minder meters toekunnen. Voor laag frequente aankopen met een groot aanbod qua keuze kan het goed zijn dat watersportdetaillisten in samenwerking met hun leveranciers ervoor kiezen de voorraad in de winkel terug te dringen en als alternatief het volledige assortiment online aan te bieden in de fysieke winkel. Het terugbrengen van het fysieke assortiment betekent concreet dat de winkel met minder meters kan bestaan.

14 3. VISIE OP DE WATERSPORTDETAILHANDEL 14 Unique Selling People Deskundig personeel, professioneel advies en persoonlijke aandacht zijn de belangrijkste onderscheidende factoren van de fysieke winkel ten opzichte van de online winkel voor de waterrecreant. Daarnaast spelen de sfeer en beleving in de winkel ook een rol. Daar heeft vooral het personeel een grote invloed op. De factor personeel gaat in de toekomst nog belangrijker worden. Voor een watersportdetaillist betekent dit dat het personeel het verschil moet maken op de aspecten waarop een online winkel het moeilijk kan winnen. Het draait meer dan ooit tevoren om gastvrijheid, persoonlijke aandacht, verlenen van service en vooral luisteren naar de wensen van de klant. Ondanks lange zoektochten op internet kiezen waterrecreanten er toch voor een winkel te bezoeken om overtuigd te worden van hun juiste keuze of om het laatste stukje onzekerheid weg te nemen. Daar is een belangrijke taak voor het personeel weggelegd. Naast aandacht draait het ook steeds meer om kennis van de klant zelf. Kennis kan vastgelegd worden in een klantendatabase en op basis van koophistorie en voorkeur kan het personeel klanten informeren over welk product het beste bij hun uitrusting past. Tenslotte draait het om service. Zorg ervoor dat klanten altijd probleemloos kunnen ruilen en terugbrengen en geef klanten op dit gebied altijd gelijk. Het verschil maken met personeel zorgt ervoor dat een fysieke winkel onderscheidend kan zijn ten opzichte van online winkels. De klant zit aan het roer De waterrecreant zit graag aan het roer. Een prima gedacht nietwaar? Wat u misschien nog niet weet is dat diezelfde waterrecreant ook bij de watersportdetaillist aan het roer zit en ook daar de koers bepaalt. De waterrecreant kiest zijn eigen koers en bepaalt zelf welk product hij waar koopt en op welk moment. De waterrecreant bepaalt, niet de watersportdetaillist. Toch kan de watersportdetaillist deze koers wel beïnvloeden, namelijk door 10 klanttevredenheid na te streven. Klanttevredenheid zorgt ervoor dat uw klanten u blijven overwegen. En misschien nog wel belangrijker, u zorgt ervoor dat vrienden en bekenden van uw klanten u gaan overwegen. Mond tot mond reclame is en blijft namelijk de meest belangrijke reclame voor de watersportdetaillist. Door te investeren in klanttevredenheid zorgt u ervoor dat uw klanten op de juiste manier uw winkel promoten, of dit nou via social media, op reviewsites, of tijdens een feestje is. U doet er verstandig aan uw klant ook af en toe om zijn mening over uw winkel te vragen. Dan weet u hoe u ervoor staat en krijgt u waarschijnlijk ook nog tips om het nog beter te doen. Meten is weten en dat geldt zeker voor de tevredenheid van uw klanten. Klanttevredenheid is per slot van rekening de succesbepalende factor van elke watersportdetaillist. Het is aan de specialist om dé bestemming te blijven Als het aan de consument ligt, blijft de watersportspecialist de belangrijkste bestemming voor het kopen van producten voor activiteiten in en rondom het water. Voor enkele productgroepen moet de specialist accepteren dat een deel van de omzet afvloeit naar andere kanalen. Dit kunnen branchevreemde aanbieders zijn maar ook pure online spelers die zich volledig op één of meerdere activiteiten gaan richten. Maar het liefst blijven klanten bij de specialist kopen. De klant is en wordt echter steeds meer cross channel en dat betekent dat de specialist ook cross channel moet zijn of worden om de bestemming voor de klant te blijven. Indien de specialist hier geen gehoor aan geeft, gaat de klant naar een specialist die wel online actief is of naar een andere online aanbieder en dat zou toch zonde zijn. Er liggen volop kansen en uitdagingen om dé bestemming voor de klant te blijven, het is aan u om hier de juiste invulling aan te geven.

15 4. De invloed van huidige en verwachte participatie op de toekomst van de watersport

16 4.1 PARTICIPATIE 16 Nederland is een waterland en de mogelijkheden om te participeren in activiteiten in en rondom het water zijn volop aanwezig. Varen, zeilen, roeien, vissen, duiken of een funsport, watersport is er voor iedereen. Toch participeert op dit moment slechts 13% in één of meer activiteiten in en rondom het water. In het verleden is dit aandeel hoger geweest gezien het feit dat 7% hiermee gestopt is. Activiteiten die op dit moment het meest worden ondernomen zijn varen, roeien en vissen. Regeren is echter vooruitzien en daarom is het vooral van belang naar de toekomst te kijken. In totaal heeft van de consumenten serieuze interesse in het oppakken van één van de genoemde activiteiten. Gezien deze interesse ligt er een gigantisch potentieel voor de sector. Dit betreft consumenten die een activiteit weer willen oppakken maar vooral ook consumenten die nog nooit een activiteit ondernomen hebben. De toekomst en de omvang van de sector wordt grotendeels bepaald door de mate waarin consumenten die een activiteit serieus overwegen daadwerkelijk een activiteit gaan oppakken. Daarvoor worden voor en nadelen van de activiteiten bekeken en op basis daarvan wordt bepaald of voor activiteiten in en rondom het water gekozen wordt of niet. Varen en roeien zijn de activiteiten die het meest waarschijnlijk opgepakt worden. De grote vraag is door wie. Op de volgende pagina wordt daar antwoord op gegeven % 17% 3% 7% Participatie in activiteiten in en rondom het water per activiteit 5% 2% 5% 4% 5% 2% 2% 7% 2% 8% 2% 5% 7% 4% 1% 2% 3% 5% 83% 88% 82% 87% 91% 88% 61% Totaal Varen Zeilen Roeien Vissen Duiken Funsporten Geen interesse, nooit gedaan Geen interesse, wel gedaan Interesse, wel gedaan Interesse, nooit gedaan Doe ik al Figuur 1: Participatie in activiteiten Bron: Q&A jaar jaar jaar Totaal Welke van de activiteiten die u overweegt zal het meest waarschijnlijk door u opgepakt worden? 23% 23% 24% 25% 36% 15% 16% 15% 16% 16% 24% 16% 24% 17% 11% 3% 1 24% 15% 18% 14% 9% 3% 8% 15% 19% 15% Varen Zeilen Roeien Vissen Duiken Funsporten Figuur 2: Voorkeur voor activiteit Bron: Q&A % Het centrale onderwerp van het onderzoek is activiteiten in en rondom het water. De resultaten op deze pagina zijn gebaseerd op de vraag welke activiteiten men regelmatig doet of gedaan heeft. Activiteiten die enkel ondernomen worden tijdens een bezoek aan vrienden en bekenden vallen hier niet onder. Zeer incidentele activiteiten (bijvoorbeeld tijdens een vakantie, een uitje, een dagje of een weekendje weg) vallen hier ook niet onder. 13% doet op dit moment aan minimaal één activiteit en heeft interesse één of meerdere activiteiten op te pakken. Varen heeft de meeste potentie.

17 4.2 INTERESSE 17 Gemiddeld geldt dat 68% geen interesse (meer) heeft in het oppakken van één of meerdere activiteiten in en rondom het water. Dat is jammer maar een gegeven waar de sector weinig invloed op kan uitoefenen. Waar de sector wel invloed op kan uitoefenen is de die wel serieuze interesse heeft in het oppakken van één of meerdere activiteiten in en rondom het water. Voor bijna alle activiteiten geldt dat de leeftijdsgroepen jaar en jaar de meeste interesse hebben in activiteiten in en rondom het water. Het potentieel van de sector moet vooral in deze leeftijdsgroepen gezocht worden. Natuurlijk is de welvarende 50+ generatie ook een interessante doelgroep, en dan met name voor varen en zeilen, maar qua aantal participanten ligt er veel meer potentieel bij de jongere leeftijdsgroepen. Deze nieuwe generatie heeft de toekomst en om ze daadwerkelijk richting het water te bewegen is inzicht in hun specifieke situatie en motivaties essentieel % 32% 36% 11% 28% 32% 29% 2% 16% 35% 46% Participatie en interesse in varen en zeilen 17% 13% 27% 36% Doe ik al Interesse Geen interesse Doe ik al Interesse Geen interesse 28% 39% 2% 12% Varen Varen Varen Zeilen Zeilen Zeilen jaar jaar jaar 65+ Figuur 3: Participatie en interesse in varen en zeilen Bron: Q&A Wie participeren op dit moment in activiteiten, wie hebben interesse en wie hebben geen interesse? Bovenstaande figuur geeft hier inzicht in voor varen en zeilen en onderstaande figuur voor de overige activiteiten. Algemeen geldt dat de leeftijdsgroepen jaar en jaar het grootste aandeel hebben binnen de consumentengroepen die geïnteresseerd zijn in het oppakken van een activiteit. 1 2% 1 32% 55% Participatie en interesse in overige activiteiten 6% 2% 1% 5% 17% 14% 16% 13% 17% 23% 25% 38% 28% 26% 27% 41% 36% 19% 32% 29% 31% 36% 22% 43% 56% 36% 45% 2% 5% 18% Doe ik al Interesse Geen Doe ik al Interesse Geen Doe ik al Interesse Geen Doe ik al Interesse Geen interesse interesse interesse interesse Roeien Roeien Roeien Vissen Vissen Vissen Duiken Duiken Duiken Funsport Funsport Funsport jaar jaar jaar 65+ Figuur 4: Participatie en interesse in overige activiteiten Bron: Q&A % 53% 33% 62% 16% 27% 36% 21% 17% 28% 36% 19%

18 5. Een nieuwe definitie voor de toekomst van de watersport

19 5.1 INVLOED VAN MOTIVATIE 19 Het begrip watersport is niet meer van deze tijd en is een afbakening die de sector beperkt in haar activiteiten en het aanspreken van huidige en potentiële doelgroepen. Het begrip moet veel breder getrokken worden omdat de motivaties van consumenten om op het water actief te zijn primair met ontspanning en recreatie te maken hebben. Natuurlijk zijn er consumenten die deze activiteiten als een vorm van sport zien, maar het merendeel van de consumenten die op het water actief is wil vooral ontspannen en genieten. Voor de toekomst van de sector dient het begrip zo breed mogelijk getrokken te worden en daarbinnen kunnen verschillende doelgroepen gedefinieerd worden die interessant zijn. Daarbij moeten consumenten vooral op hun behoeften en motivaties aangesproken worden. Watersport is ontspanning op het water en het begrip kan dan ook het beste vervangen worden door het begrip waterrecreatie. Dit heeft dan betrekking op alles wat in en rondom het water aan recreatieve activiteiten plaatsvindt. Naar het begrip water dient daarbij ook in de breedste zin van het woord gekeken te worden. Water is overal en dat geldt ook voor waterrecreatie. Het beperkt zich niet alleen tot meren, plassen, rivieren, zeeën, grachten, kanalen en sloten maar activiteiten die achter of vlakbij huis aan het water plaatsvinden horen hier ook bij. 7% van de huishoudens die een zeilboot bezit en 18% van de huishoudens die een motorboot bezit, gebruikt deze achter of vlakbij het huis. In de toekomstvisie waterrecreatie 2025 wordt hier ook op ingegaan door het belang van waterrecreatie in en om de stad te benadrukken. Kortom, verbreed de definitie van watersport en er gaat een waterrijke wereld open voor de sector. De belangrijkste motivaties voor het beoefenen van activiteiten op het water zijn ontspanning en rust, genieten van natuur en landschap en het gevoel van vrijheid. Voor zowel de huidige als toekomstige generatie zijn dit de primaire motivaties. Voor alle activiteiten zijn deze motivaties belangrijk. Het label watersport is gezien het belang van actief, spanning en prestatie vooral van toepassing op funsporten en roeien. Motivaties voor beoefenen activiteiten op het water Ontspanning en rust Genieten van natuur en landschap Gevoel van vrijheid Gezelligheid of sociale aspect Actief bezig zijn Adrenaline of spanning Goed voor algemene gezondheid Lichaam fit en in conditie houden Prestatie of competitie Status Huidige generatie Toekomstige generatie Figuur 5: Motivaties voor activiteiten Bron: Q&A 2012 Huidige motivatie(s) Totaal Varen Zeilen Roeien Vissen Duiken Funsporten Ontspanning en rust 81% 85% 85% 63% 89% 73% 63% Genieten van natuur en landschap 69% 77% 69% 59% 66% 76% 32% Gevoel van vrijheid 56% 69% 72% 42% 36% 62% 56% Gezelligheid of sociale aspect 34% 5 36% 27% 24% 23% 35% Actief bezig zijn 34% 22% 55% 5 18% 67% Adrenaline of spanning 12% 4% 12% 1 12% 18% 52% Goed voor algemene gezondheid 12% 8% 17% 31% 8% 6% 17% Lichaam fit en in conditie houden 1 3% 1 46% 2% 11% 35% Prestatie of competitie 6% 2% 12% 13% 4% 1% 16% Status 1% 1% Tabel 1: Huidige motivatie(s) Bron: Q&A 2012

20 5.2 INVLOED VAN TIJD 20 Het beoefenen van activiteiten in en rondom het water is een kwestie van beschikbare tijd. De beschikbare vrije tijd voor deze activiteiten lijkt af te nemen door concurrentie met andere vormen van sport en vrijetijdsbesteding. Dat zien we ook terug in de primaire motivaties om activiteiten op te pakken of er juist mee te stoppen en activiteiten vaker te beoefenen of minder vaak te beoefenen. Als we kijken naar de huidige beoefenaars van activiteiten in en rondom het water zien we in totaal een negatieve balans van 8%. De primaire oorzaak is de beschikbare vrije tijd. Daarnaast hebben andere voorkeuren met betrekking tot vakantie en hobby hier invloed op en de afnemende interesse. Richting de toekomst zien we juist een tegenovergesteld beeld met een positieve balans van 14%. De oorzaken zijn hier hetzelfde, hetgeen betekent dat de primaire oorzaak van het vaker beoefenen van deze activiteiten de beschikbare vrije tijd is. Deze beschikbaarheid kan op twee manieren gedefinieerd worden. Ten eerste kan de totale vrije tijd toenemen doordat men bijvoorbeeld minder gaat werken of doordat een andere gezinsfase (kinderen ouder of het huis uit) ervoor zorgt dat er meer tijd is voor andere activiteiten. Ten tweede kan de beschikbare vrije tijd voor activiteiten in en rondom het water toenemen doordat men binnen de beschikbare vrije tijd vaker de voorkeur geeft aan deze activiteiten boven andere vormen van vrijetijdsbesteding. Afgelopen jaren is er een trend waarneembaar waarbij men vaker voor andere activiteiten gekozen heeft doordat de interesse in de watersport afnam door de economische situatie en het slechte weer. Dit zijn echter factoren waar de sector zelf geen invloed op kan uitoefenen. Waar de sector wel invloed op kan uitoefenen is dat consumenten blijven kiezen voor activiteiten in en rondom het water en er ook voor kiezen hiermee te starten. Hiervoor dienen twee strategieën gevolgd te worden. Ten eerste dient de nieuwe generatie waterrecreanten gestimuleerd te worden de voorkeur te geven aan waterrecreatie boven andere vormen van vrijetijdsbesteding. Ten tweede dient de huidige generatie gestimuleerd te worden deze activiteiten minimaal met dezelfde frequentie te blijven beoefenen. Beschikbare vrije tijd heeft invloed op de keuze om wel of niet activiteiten op het water te beoefenen. Naast tijd zijn veranderingen in interesse, andere hobby s en andere vakantievoorkeuren belangrijke oorzaken om wel of niet een activiteit te kunnen beoefenen. Onderstaande tabel geeft inzicht in de (verwachte) ontwikkeling van de frequentie van huidige beoefenaars van activiteiten op het water. De verwachtingen zijn positief De invloed van tijd op beoefenen van activiteiten op het water Beschikbare vrije tijd Andere hobby voorkeur Andere vakantie voorkeur Andere interesse Oorzaak kunnen starten Oorzaak toename frequentie Oorzaak afname frequentie Oorzaak stoppen Figuur 6:Invloed van tijd op activiteiten Bron: Q&A 2012 Huidige frequentie t.o.v. verleden Totaal Varen Zeilen Roeien Vissen Duiken Funsporten Vaker 23% 25% 18% 3 18% 28% 31% Even vaak 45% 48% 44% 43% 46% 38% Minder vaak 32% 27% 37% 27% 35% 32% 31% Balans 8% 2% 19% 2% 17% 3% 1% Toekomstige frequentie t.o.v. nu Totaal Varen Zeilen Roeien Vissen Duiken Funsporten Vaker 28% 28% 32% 18% 26% 35% 33% Even vaak 57% 57% 51% 67% 63% 53% 44% Minder vaak 14% 15% 17% 14% 12% 11% 23% Balans 14% 13% 15% 4% 14% 24% 1 Tabel 2:Huidige en toekomstige frequentie van activiteiten Bron: Q&A 2012

Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld

Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld 1 Inhoud Pagina Inleiding 3 Introductie van de segmenten demografische kenmerken niet verklarend voor gedrag 4 Aantrekkelijkheid van de segmenten

Nadere informatie

Demografie van de detailhandel. Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel

Demografie van de detailhandel. Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel Demografie van de detailhandel Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel Inleiding Door ITS-Nijmegen is een onderzoek uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Demografie van de detailhandel

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

De veranderende markt

De veranderende markt De veranderende markt 1 De veranderende markt Vanaf 2000 is de detailhandel sterk veranderd door de opkomst van de computer. Als verkoper kun je de kennis over de geschiedenis en de toekomst van de detailhandel

Nadere informatie

Rapportages MultichannelMonitor

Rapportages MultichannelMonitor Rapportages MultichannelMonitor Met de inzet van verschillende informatiebronnen kan de puzzel opgelost worden In het oriëntatie- en koopproces kunnen consumenten gebruik maken van een grote verscheidenheid

Nadere informatie

Boodschappen doen. In de Toekomst. 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail

Boodschappen doen. In de Toekomst. 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail Boodschappen doen In de Toekomst 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail Inleiding Doelstellingen Schetsen scenario s ondernemer Ontwikkelingen in kaart brengen Kansen in kaart brengen Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN WHITEPAPER HEALTH NEDERLANDERS ZIJN GEEN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDS- PRODUCTEN 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN Vrouwen zijn meer geïnteresseerd

Nadere informatie

Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld?

Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld? Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld? 1 Inhoud Pagina Inleiding 3 Het koopgedrag van de segmenten: demografische kenmerken zijn niet verklarend voor

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Schoenendetailhandel De schoenendetailhandel verkoopt schoeisel en aanverwante accessoires. De schoenenwinkels zijn globaal onder te verdelen in: zelfstandige samenwerkende schoenenzaken, discountzaken,

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal Het Nieuwe Winkelen mobiel sociaal lokaal Het nieuwe winkelen van de consument Filmpje Het Nieuwe Winkelen Winkelen is van alle tijden. Maar de manier waarop een klant zijn aankopen doet verandert. De

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld?

Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld? Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld? 1 Inhoud Pagina Inleiding 3 Het koopgedrag van de segmenten: demografische kenmerken zijn niet verklarend voor

Nadere informatie

Cross Channel is King De klant is van ons allemaal

Cross Channel is King De klant is van ons allemaal Cross Channel is King De klant is van ons allemaal Sector Advisory Retail 30 mei 2011 Frank Quix Q&A Research & Consultancy Photo: wugly.nl, 2011 Cross Channel is King Kanaal conflict is passé Cross Channel

Nadere informatie

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen;

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen; Sportspeciaalzaken De sportspeciaalzaken zijn onder te verdelen in: Algemene sportzaken Modische sportzaken Gespecialiseerde sportzaken Megastores Outdoorzaken Trends Toenemende belangstelling voor gezondheid,

Nadere informatie

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN..

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. 1 SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. JAN-WILLEM JANSSEN 9 JANUARI 2014 2 WAT IS EEN SHIFT? EEN KORTE UITLEG EEN SHIFT IS EEN FUNDAMENTELE GEDRAGSVERANDERING, DIE MEESTAL MOGELIJK WORDT GEMAAKT DOOR INTRODUCTIE

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN WHITEPAPER HOME DECO 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN Nederlanders houden zich graag bezig met het inrichten van hun huis. Vrouwen hebben meer interesse

Nadere informatie

DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers. AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack.

DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers. AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack. DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack.nl T: 020-5175175 Inhoud De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Discussie

Nadere informatie

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept.

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Een advies gericht aan het warenhuis V&D in het segment damesmode. Adviesrapport Maxime Bos 2 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport dat is gemaakt naar

Nadere informatie

Inhoud. De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage

Inhoud. De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage Inhoud De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage 2 Autokoper 2008 Onderzoek AutoTrack.nl & Newcom onder n = 1.000 Consumenten hebben vertrouwen in de markt Internet en merkdealers

Nadere informatie

Stagflatie Alleen wonen wordt de norm Leeftijd als factor Sociale media Sociale community De winkel als showroom Cross-channel oriënteren Winkel Product Offline goes online Www met ons mee Online goes

Nadere informatie

GROTE WOONONDERZOEK. Hoe woonwinkelt Nederland in 2015? WHITEPAPER

GROTE WOONONDERZOEK. Hoe woonwinkelt Nederland in 2015? WHITEPAPER GROTE WOONONDERZOEK Hoe woonwinkelt Nederland in 2015? 01 WHKMP S GROTE WOONONDERZOEK van inspiratie tot aankoop DirectResearch heeft meer dan 750 respondenten ondervraagd in opdracht van wehkamp Toen

Nadere informatie

MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY

MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY LEGT KOOPGEDRAG EN DE ROL VAN MEDIA BLOOT IN DE NIEUWE OMNI CHANNEL REALITEIT ORIËNTATIE EN KOOPGEDRAG WAS NOG NOOIT ZO COMPLEX Retail zit in een turbulente periode. Winkelketens

Nadere informatie

De digitale customer journey

De digitale customer journey De digitale customer journey 1 Inhoudsopgave Search Informatie zoeken voor aankoop p.3 Belangrijkste informatiebron p.4 Gezochte informatie tijdens oriëntatieproces p.5 Shop Voorkeur voor manier van aankoop

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND 1 INTRODUCTIE Retailers worden op dit moment meer dan ooit gedwongen bestaande business

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel non-food De detailhandel levert goederen (zowel nieuw als tweedehands) direct aan particulieren. Deze goederen zijn niet in de eigen onderneming vervaardigd. De sector Detailhandel non-food

Nadere informatie

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Steeds meer aankopen worden online gedaan, terwijl de aankopen en

Nadere informatie

Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013

Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013 Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013 Hiswa jachthaven symposium 21 november 2013 Kees van der Most Opbouw presentatie 1. Waterrecreatie binnen de totale vakantie- en vrijetijdsmarkt 2. Onderzoek naar

Nadere informatie

Welkom bij bol.com! 1

Welkom bij bol.com! 1 Welkom bij bol.com! 1 Wat gaan we vandaag doen.. 13.00-13.05 uur Kick-off: Gebra à Maarten Mulder 13.05-13.15 uur Welkom bij bol.com à Kevin 13.15-14.00 uur De wereld van online retailen à Rob 14.00-14.15

Nadere informatie

Wat is nu echt de impact van internet op de retail?

Wat is nu echt de impact van internet op de retail? Wat is nu echt de impact van internet op de retail? De dynamica in de retail is dagelijks te merken. De winkelstraat ondervindt een metamorfose, doordat winkels verdwijnen en nieuwe winkels komen, door

Nadere informatie

cross channel retail update 2014

cross channel retail update 2014 cross channel retail update De invloed van online winkelen cross channel retail update Inleiding koopgedrag in kaart Motieven voor online en offline winkelen. Fysieke winkels maken inhaalslag. Een indruk

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Van Click to Brick naar Click and Brick : retailers-webshop

Van Click to Brick naar Click and Brick : retailers-webshop Van Click to Brick naar Click and Brick : retailers-webshop Charlotte Verkeyn juni 2013 een stappenplan voor de implementatie van het concept retailers-webshop 1Korte toelichting van het advies aan Cramers

Nadere informatie

De toekomstige watersporter

De toekomstige watersporter Bijeenkomst WaterRijk, Heense Molen De toekomstige ti watersporter Projectbureau Vrolijks, Breda16 maart 2011 Wie is de watersporter van de toekomst? 2 Leeftijd..!!! 3 Leeftijd Bootbezitter gemiddeld 56

Nadere informatie

Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven

Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Make strategy work! Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven IG&H Consulting & Interim Nieuwe

Nadere informatie

WHITEPAPER TRAVEL 73% VAN NEDERLANDERS WORDT... MAAR LIEFST 12% VAN DE VROUWEN...

WHITEPAPER TRAVEL 73% VAN NEDERLANDERS WORDT... MAAR LIEFST 12% VAN DE VROUWEN... WHITEPAPER TRAVEL MAAR LIEFST 12% VAN DE VROUWEN... 73% VAN NEDERLANDERS WORDT... Vakantie en reizen staan hoog op de lijst van dingen waar Nederlanders gelukkig van worden: op nummer 4 (voorafgegaan door

Nadere informatie

Kerstonderzoek 2011 Net Promoter Score. www.q-and-a.nl

Kerstonderzoek 2011 Net Promoter Score. www.q-and-a.nl Kerstonderzoek 2011 Net Promoter Score www.q-and-a.nl OVER HET ONDERZOEK Algemeen In week 50 van 2011 heeft Q&A Research & Consultancy een kerstonderzoek uitgevoerd onder ruim 1.600 consumenten. De resultaten

Nadere informatie

Energiemonitor Consumentenmarkt elektriciteit en gas

Energiemonitor Consumentenmarkt elektriciteit en gas Energiemonitor 2017 Consumentenmarkt elektriciteit en gas De Energiemonitor laat de ontwikkelingen zien op de energiemarkt voor consumenten. Het bevat een overzicht van enkele indicatoren van de markt.

Nadere informatie

Ken je markt. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT

Ken je markt. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT Inhoudsopgave Inleiding 1. Marktkansen inschatten 2. Onderzoek verrichten 3. Toegevoegde waarde 4. Goederen inkopen 5. De

Nadere informatie

Retail2020 en de effecten op de binnenstad

Retail2020 en de effecten op de binnenstad Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland Retail2020 en de effecten op de binnenstad Drs. M.H.J. Evers Manager Leden & Advies bij CBW Mitex Retail 2020 en de effecten op de binnenstad VOGON

Nadere informatie

Alles draait om beleving

Alles draait om beleving Samen ondernemen Alles draait om beleving Samen beleven Samenvatting Strategisch Businessplan Ondernemersfonds Tilburg Het is 2020 experience marketing horeca dienstensector beleving detailhandel events

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

Case 4 - Consultancy

Case 4 - Consultancy Case 4 - Consultancy 27 april 2015 Dennis Langeveld Bert van Loo Lorianne Hooijmans Consultancy opdracht; Halalmakla Ontvangen opdracht Mijn groep werkt voor Halalmakla, een onderneming die is gespecialiseerd

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

Bekendheid en bereikbaarheid van boerderijwinkels

Bekendheid en bereikbaarheid van boerderijwinkels Bekendheid en bereikbaarheid van boerderijwinkels Resultaten, conclusie en aanbevelingen obv interviews april 2017 onderzoek in opdracht van Onderzoeksopzet Twee verschillende groepen geïnterviewd: Vaste

Nadere informatie

Cross Channel Retail

Cross Channel Retail Cross Channel Retail Onderzoek naar de implicaties voor Nederlandse winkelcentra 20 juni 2014 ir. Suzanne Tol MRE Asset manager bij HB Capital Wat is cross channel retail? Theorie: bij cross channel is

Nadere informatie

Wat achtergrond informatie over de ANWB

Wat achtergrond informatie over de ANWB Wat achtergrond informatie over de ANWB Maar we bieden ook. Routeplanner Lidmaatschap Ledenvoordeel Belangenbehartiging Vrijwilligerswerk Creditcard Verzekeringsmaatschappij Vakantie informatie en inspiratie

Nadere informatie

De invloed van vergrijzing op het winkellandschap. Visie

De invloed van vergrijzing op het winkellandschap. Visie De invloed van vergrijzing op het winkellandschap Visie 2016-2025 Inleiding Retail is complexer dan ooit. Onder invloed van demografische, economische en technologische ontwikkelingen wordt het retaillandschap

Nadere informatie

SUCCES IN DE PRAKTIJK

SUCCES IN DE PRAKTIJK SUCCES IN DE PRAKTIJK Wat u kunt leren van uw klant en concullega s Jonneke Heins - GfK GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 1 Inhoud Markt Koper Toekomst Kansen Jonneke Heins Consultant

Nadere informatie

Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops?

Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops? Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops? Tips om de webwinkellogistiek te verbeteren op basis van meerjarig en internationaal onderzoek. Wij, Roland Slegers en Nando van Essen, onderzochten

Nadere informatie

Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Samenvatting. 1 maart 2011

Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Samenvatting. 1 maart 2011 Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Samenvatting 1 maart 2011 Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Nederlanders leven met water. Grote delen van het land zijn veroverd op het water. Altijd zijn we alert op

Nadere informatie

De Retail Evolutie 2015-2020. Waarom de Pure Online Player niet zonder de winkelstraat kan

De Retail Evolutie 2015-2020. Waarom de Pure Online Player niet zonder de winkelstraat kan De Retail Evolutie 2015-2020 Waarom de Pure Online Player niet zonder de winkelstraat kan Alexander Nijeboer, retailstrateeg Li Moon alexander@limoon.nl Li Moon, een toonaangevend retailreclamebureau Wij

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

Beleidsplan VWDTP

Beleidsplan VWDTP Beleidsplan VWDTP 2016-2025 februari 2016 Inleiding: In het licht van veranderende omstandigheden, zowel lokaal als regionaal, en als follow-up op het eindrapport van de Werkgroep Financiële Onderbouwing

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

juni Voorbereid op '17 weg met een opgeladen accu Onderzoek onder (potentiele) E-bike gebruikers Door Blauw Research

juni Voorbereid op '17 weg met een opgeladen accu Onderzoek onder (potentiele) E-bike gebruikers Door Blauw Research Voorbereid op juni '17 weg met een opgeladen accu Onderzoek onder (potentiele) E-bike gebruikers Door Blauw Research Woord vooraf Naam: Vera Hulsebosch Weer een erg interessant onderzoek waar de ANWB haar

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

60% VAN DE DE MEESTE MOEDERS BESTEDEN WHITEPAPER OUDERS VAN NU

60% VAN DE DE MEESTE MOEDERS BESTEDEN WHITEPAPER OUDERS VAN NU 60% VAN DE MOEDERS DE MEESTE MOEDERS BESTEDEN WHITEPAPER OUDERS VAN NU JONGE MOEDERS: EEN UNIEKE DOELGROEP Welke invloed hebben media en reclame op de kennis en het gedrag van jonge moeders? En wat beïnvloedt

Nadere informatie

Samenwerken voor een rendabele keten. Verhoudingen importeurs en dealers drastisch gewijzigd. HISWA Vereniging Hilversum, 17 februari 2011.

Samenwerken voor een rendabele keten. Verhoudingen importeurs en dealers drastisch gewijzigd. HISWA Vereniging Hilversum, 17 februari 2011. Samenwerken voor een rendabele keten Verhoudingen importeurs en dealers drastisch gewijzigd Even voorstellen Curriculum Vitae strategie en structuur PricewaterhouseCoopers PWC Consulting IBM Business Consulting

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ZOEKMACHINEMARKETING

STAND VAN ZAKEN ZOEKMACHINEMARKETING STAND VAN ZAKEN ZOEKMACHINEMARKETING NEDERLAND 2010 SAMENVATTING AUTEUR: EDUARD BLACQUIÈRE DATUM: MAART 2010 Pagina 1 van 6 SAMENVATTING In 2007 heeft Eduard Blacquière voor het eerst de markt van zoekmachinemarketing

Nadere informatie

Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed. Huib Boissevain 28 oktober

Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed. Huib Boissevain 28 oktober Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed Huib Boissevain 28 oktober Over Annexum Ruim 15 jaar specialist in vastgoedbeleggingen 35 medewerkers die dagelijks met vastgoed bezig zijn Met een fondsvermogen

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem

Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem Dirk Mulder Sectormanager Retail @MulderDirk 06-11380971 VOOR WE VAN START GAAN. 2 Agenda Stand van zaken in de retail

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken

Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken 1. Onderzoek door Multiscope onder 750 consumenten 2. Onderzoek door INretail onder bijna 500 ondernemers in mode, sport etc. Onderzoeksgegevens Retourpinnen, oktober

Nadere informatie

Wat zijn de doelstellingen van uw. actief zijn? 28-10-2014. Online marketing: het belang van internet en je website. TenZer niet het eerste idee

Wat zijn de doelstellingen van uw. actief zijn? 28-10-2014. Online marketing: het belang van internet en je website. TenZer niet het eerste idee TenZer niet het eerste idee Online marketing: het belang van internet en je website Workshop 27 oktober 2014 Lead to Sale Creative Photostudio Vallen en opstaan En toen.. TenZer Probeer ervaren ondernemers

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Sportspeciaalzaken De sportspeciaalzaken zijn onder te verdelen in: Algemene sportzaken Modische sportzaken Gespecialiseerde sportzaken Megastores Outdoorzaken Trends Toenemende belangstelling voor gezondheid,

Nadere informatie

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most Over NBTC-NIPO Research Wij zijn een full service onderzoeksbureau op het gebied van vakantie,

Nadere informatie

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 accepteren en adapteren nieuwe diensten en technologieën steeds sneller. Zij zien vooral veel in het gebruik van een zelfscankassa, Click

Nadere informatie

Energiemonitor H2 2016

Energiemonitor H2 2016 Energiemonitor H2 2016 Consumentenmarkt elektriciteit en gas De Energiemonitor laat de ontwikkelingen zien op de energiemarkt voor consumenten. Het bevat een overzicht van enkele indicatoren van de markt.

Nadere informatie

cross channel retail de toekomst

cross channel retail de toekomst cross channel retail de toekomst 2015 inleiding 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten kopen en oriënteren zich zowel in de winkel als online. We noemen dit cross channel

Nadere informatie

Trendonderzoek Dialoogmedia

Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument 1. Organisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aan te gaan en te onderhouden.

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Namens Simtrec schrijft Roland Slegers voor Twinkle een reeks artikelen over de onderzoeksbevindingen.

Namens Simtrec schrijft Roland Slegers voor Twinkle een reeks artikelen over de onderzoeksbevindingen. NL webshops informeren internationaal gezien slecht over retouren; Simtrec onderzocht de logistiek van 550 webwinkels in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Daarnaast werd ruim

Nadere informatie

E-commerce in België

E-commerce in België E-commerce 2016 E-commerce in België De Morgen Context: Huidig klimaat Retail België Offline krimpt (vooral KMO) Stijging leegstand, 5 jaar 103% Krimpende offline retail-sector Online boomt (vooral buitenlandse

Nadere informatie

Breng je Businessmodel in Balans!

Breng je Businessmodel in Balans! De Innovator BMC: Balanceren Resultaat met Business Model Canvas Breng je Businessmodel in Balans! In Balans Brengen Een goede insteek voor het Business Model Canvas is kijken of je het financieel meer

Nadere informatie

Inzet internet bij verf- en behangzaken. (verkorte versie)

Inzet internet bij verf- en behangzaken. (verkorte versie) Inzet internet bij verf- en behangzaken (verkorte versie) Inhoud Achtergrond 4 Doelstellingen 5 Methode 6 Beleving van binnenverf 8 Keuze- en aankoopproces van binnenverf 9 Oriëntatie bij binnenverf 10

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Tankshops 2008. Lokaal de beste!

Consumentenonderzoek Tankshops 2008. Lokaal de beste! Consumentenonderzoek Tankshops 2008 Lokaal de beste! 1 Colofon Colofon Het rapport Consumentenonderzoek Tankshops 2008 is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met de

Nadere informatie

Topics:. Customers-Service Wat doet JO?. Structuur & demo werking. Logis9ek : kassa & stock,. FOLDERCOMPOSER Portaal

Topics:. Customers-Service Wat doet JO?. Structuur & demo werking. Logis9ek : kassa & stock,. FOLDERCOMPOSER Portaal JO JO-AN Topics:. Customers-Service Wat doet JO?. Structuur & demo werking. Logis9ek : kassa & stock,. Communica9epla@orm. FOLDERCOMPOSER Portaal 5 redenen waarom de fysieke winkel nog lang niet dood

Nadere informatie

Winter Hoe grip te krijgen op de ongrijpbare klant?

Winter Hoe grip te krijgen op de ongrijpbare klant? Winter 2015 Hoe grip te krijgen op de ongrijpbare klant? De klant is steeds minder grijpbaar De wereld is plat 1 Internet heeft de wereld ontsloten. Klanten hebben daarmee toegang tot veel alternatieven,

Nadere informatie

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011)

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) De detailhandel heeft het moeilijk. Daar waar voor veel sectoren geldt dat vooral de economische

Nadere informatie

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt WHITEPAPER Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt Onderzoek van het (een initiatief van Bindinc) toont aan dat onder 50-plussers merktrouw vaker voorkomt dan onder 50- minners. Daarbij

Nadere informatie

ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET

ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET evaluatie rapport 7E EDITIE ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET webwinkel vakdagen 2013 23-24 JANUARI JAARBEURS UTRECHT www.webwinkelvakdagen.nl MARKETING // LOGISTIEK & FULFILMENT // WEBWINKEL ONTWIKKELING

Nadere informatie

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0 WERKEN 3.0 Het Nieuwe Werken Aangeboden door HKA Voordelen van werken 3.0 Werken van 09:00 tot 17:00 doen de meeste mensen al niet meer. We leven wereldwijd in een 24 uur economie die continu verandert.

Nadere informatie

ICT-behoeften in het mkb. Onderzoek van TNS-NIPO

ICT-behoeften in het mkb. Onderzoek van TNS-NIPO ICT-behoeften in het mkb Onderzoek van TNS-NIPO ICT-behoeften in het mkb Onderzoek TNS-NIPO Koninklijke vereniging MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie Delft, 13 april 26 Contactpersoon: drs.

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Inleiding De kracht van consumenten en internet wordt steeds groter. Met de toenemende populariteit van digitale informatie wordt de rol van de verkoper beduidend

Nadere informatie

HOE BEREIK JE DE DECISIONMAKERS IN DE HUIS EN INTERIEUR- AANKOPEN 5 praktische tips op basis van research naar doelgroepen in de huis- en

HOE BEREIK JE DE DECISIONMAKERS IN DE HUIS EN INTERIEUR- AANKOPEN 5 praktische tips op basis van research naar doelgroepen in de huis- en HOE BEREIK JE DE DECISIONMAKERS IN DE HUIS EN INTERIEUR- AANKOPEN 5 praktische tips op basis van research naar doelgroepen in de huis- en interieurbranche INLEIDING De huis- en interieurbranche profiteert

Nadere informatie

Samenvatting. Trendonderzoek Dialoogmedia. Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument. Editie 2010

Samenvatting. Trendonderzoek Dialoogmedia. Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument. Editie 2010 Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Synovate BV 1. Een uiteenlopende range aan directe kanalen maakt het bedrijven of organisaties

Nadere informatie

Meten en oplossen! Werkdrukinstrument voor de detailhandel

Meten en oplossen! Werkdrukinstrument voor de detailhandel Meten en oplossen! Werkdrukinstrument voor de detailhandel COLOFON Dit is een uitgave van de Commissie Sociale en Onderwijsaangelegenheden van het Hoofdbedrijfschap (HBD). Het HBD is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Naam: William Ton (1604410) Docent: Rob van den Idsert Specialisatie: Concept Periode: 2015-D Datum: 27-05-2015 Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Nadere informatie