Onderzoeksrapport Trends in fondsenwerving en nieuwe donateurswerving op de particuliere markt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport Trends in fondsenwerving en nieuwe donateurswerving op de particuliere markt"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport Trends in fondsenwerving en nieuwe donateurswerving op de particuliere markt Mindwize BV Liesbeth van Uytven Maart

2 Inhoud 1. Management summary 4 2. Onderzoeksopzet Doelstelling Uitvoering 6 3. Respondenten Kwalitatief Kwantitatief 8 4. Trendsanalyse: het DESTEP-model Demografische trends 10 Vergrijzing Economische trends 11 Recessie 11 Direct rendement Sociaal-maatschappelijke trends 13 Experience en relevantie 13 Verandering en flexibiliteit 14 Versnippering of samenwerking? Spirituele trends Technologische Trends 18 Praktijk Ecologische Trends 21 Nieuwe samenwerkingsvormen 21 Geadresseerde communicatie Politieke Trends 21 Beleid 21 Persoonsgegevens Praktisch: het fondsenwervingsbudget Ontwikkeling totale fondsenwervingsbudget Verdeling fondsenwervingsbudget: werving versus trouw Kanalen voor communicatie en fondsenwerving bij bestaande en nieuwe donateurs Gebruik van kanalen 25 Kanalen voor communicatie 26 Kanalen voor fondsenwerving bij bestaande donateurs 27 Kanalen voor werving van nieuwe donateurs Combinatie van kanalen 29 Werving van nieuwe donateurs Verwachtingen over 5 jaar 30 Kanalen die aan belang verliezen 31 Kanalen die hun belang behouden 32 Kanalen die aan belang winnen Conclusie Welke trends zijn volgens vakgenoten van invloed op fondsenwerving en het werven van nieuwe donateurs? Hoe communiceert een stichting met donateurs nu en in de toekomst? Hoe werven stichtingen fondsen en nieuwe donateurs nu en in de toekomst? 35 2

3 7.4. Welke gevolgen hebben deze trends en veranderingen op fondsenwervingstrategieën? 35 Flexibiliteit en reactiesnelheid worden belangrijker dan ooit 35 Engagement: de donateur op nummer 1 36 Bijlagen Welke (combinatie van) kana(a)l(en) is volgens u het belangrijkst voor de communicatie met uw donateurs? Waarom? Welke (combinatie van) kana(a)l(en) is volgens u het belangrijkst om fondsen te werven bij uw bestaande donateurs? Waarom? Welke (combinatie van) kana(a)l(en) is volgens u het belangrijkst om nieuwe donateurs te werven? Waarom? 39 3

4 1. Management summary Mindwize onderzocht welke trends vakgenoten in de fondsenwervingsbranche zien en hoe ze daarmee omgaan in hun communicatie, fondsen- en donateurswerving. Na desk research, werden experts van diverse stichtingen geïnterviewd over belangrijke trends en de effecten op fondsenwerving. Op basis van deze input werd een enquête opgesteld en verstuurd aan de lezers van het Vakblad Fondsenwerving. Voor de omgevingsanalyse is het DESTEP-model gebruikt voor de analyse van trends in demografie, economie, sociaal-maatschappelijke factoren, spiritualiteit, ecologie en politiek. Vergrijzing als toenemende invloed Als demografische trend wordt nog steeds de vergrijzing als toenemende invloed gezien met kansen voor nalatenschappen. Daarnaast heerst er verdeeldheid over het feit of jongere donateurs in de toekomst net zoveel zullen geven als 65+ donateurs. Meningen verdeeld over direct rendement Economische trends worden door twee derde van de vakgenoten als belangrijk gezien. Over de vraag of direct rendement in de toekomst minder belangrijk wordt, zijn de meningen verdeeld. Bereidheid tot verandering nodig Sociaal-maatschappelijke trends worden als belangrijkst gezien. Daarbij staat de vraag van de donateur naar relevantie en experience absoluut centraal. Om daar in deze snel ontwikkelende maatschappij mee om te gaan is flexibiliteit en bereidheid tot verandering nodig. Enerzijds ziet men de ontzuiling doorevolueren naar absolute versnippering, maar daarbij wordt samenwerking vanuit diezelfde maatschappij wel als onontbeerlijk beschouwd. Ontkerkelijking Op gebied van spirituele trends wordt de ontkerkelijking slechts door een derde als bedreiging ervaren voor de geworven gelden. Voorkeur van doelgroep? Bij de technologische trends worden vooral ontwikkelingen op het gebied van communicatie en fondsenwervingsmogelijkheden gezien. Daarbij geeft de meerderheid van de vakgenoten aan dat de bewezen rendabele kanalen hun plek behouden naast de nieuwe, maar dat integratie van de campagnes moet plaatsvinden over alle communicatie- en fondsenwervingskanalen heen. Daarbij moet de voorkeur van de doelgroep centraal staan. Nieuwe samenwerkingsverbanden Ecologische trends bieden kansen voor nieuwe samenwerkingsvormen met ondernemers op gebied van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Organisaties gebruiken voor geadresseerde communicatie en fondsenwerving nog niet altijd FSC of gerecycled papier ondanks dat groen een maatschappelijke vereiste wordt. 4

5 Persoonsgegevens gevoelig? Politieke trends worden slechts door 40% als belangrijk gepercipieerd maar met bijvoorbeeld het Bel-Me-Niet-Register heeft de wetgever onlangs haar grote invloed in de praktijk bewezen. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor goede fondsenwerving, worden als gevoelig beschouwd. In combinatie met steeds snellere en meer emotionele politieke beslissingen, is de politiek een trend om te monitoren. Budget Vakgenoten verwachten een groei in hun fondsenwervingsbudget en dat er meer geïnvesteerd zal moeten worden voor het werven van nieuwe donateurs. Het budget voor werving en trouw is branchebreed gelijkwaardig verdeeld. Er zijn echter grote verschillen in deze verdeling bij stichtingen. Kanalen Eigen events en geadresseerd drukwerk worden als meest effectieve kanalen voor communicatie met en fondsenwerving bij bestaande en nieuwe donateurs gezien. Traditionele kanalen en social network fundraising voeren de boventoon wanneer vakgenoten de effectiviteit per kanaal aangeven. Crossmediale communicatie zien fondsenwervers als de enige optie voor de toekomst. De basis hierbij blijven in de nabije toekomst de bewezen succesvolle fondsenwervingskanalen: direct marketing, telemarketing, face to face marketing, de website en marketing. Zolang digitale donaties niet kunnen concurreren met papier, blijven oude en nieuwe media binnen de fondsenwervingsbranche naast elkaar bestaan. Vakgenoten zijn ervan overtuigd dat digitale media de kanalen zijn die over 5 jaar aan belang winnen. Conclusie Als belangrijkste strategische inzichten komen uit het onderzoek naar voren dat het noodzakelijk is de donateur echt op nummer 1 te zetten en dat flexibiliteit en reactiesnelheid voor organisaties belangrijker dan ooit worden. De conclusies van het onderzoek zijn dat de donateur in deze steeds sneller ontwikkelende maatschappij nog steeds zoekt naar relevantie. Hij wil wel meer dan vroeger betrokken zijn en zelf ervaren hoe hij bij kan dragen. Op gebied van communicatie moeten stichtingen in de toekomst rekening houden met een groep donateurs die dankzij de technologische ontwikkelingen makkelijk en frequent met elkaar communiceert en actief participeert in de werkzaamheden van charitieve organisaties. Op dit moment is een mix van bewezen kanalen de basis voor communicatie en fondsenwerving. Vakgenoten doen er goed aan op een strategische manier nieuwe methoden continue te testen en hiervoor budget te reserveren. 5

6 2. Onderzoeksopzet 2.1 Doelstelling Trends beïnvloeden gedrag. Maar wat betekent dit voor het vakgebied fondsenwerving? Welke trends doen er echt toe? Voor fondsenwervers die actief met hun vak bezig zijn, is het noodzakelijk om naast het goed uitvoeren van de dagelijkse projecten, overzicht te houden van gebeurtenissen die zich in de markt afspelen en van invloed kunnen zijn op fondsenwerving. Mindwize deed onderzoek onder vakgenoten naar deze invloed van trends op communicatie met en fondsenwerving bij hun bestaande en nieuwe donateurs. Aan de lezers van het Vakblad Fondsenwerving werd gevraagd wat zij zelf zien als meest invloedrijke ontwikkelingen op korte, middellange en lange termijn. Het onderzoek heeft als doel een praktijkgericht beeld te geven over wat fondsenwervers bij hun werkzaamheden als belangrijke trends ervaren en hoe zij daarmee omgaan: Welke trends zijn volgens vakgenoten van invloed op fondsenwerving en het werven van nieuwe donateurs? Hoe communiceert een stichting met donateurs nu en in de toekomst? Hoe werven stichtingen fondsen en nieuwe donateurs nu en in de toekomst? Welke gevolgen hebben deze trends en veranderingen op fondsenwervingstrategieën? 2.2 Uitvoering Het onderzoek naar trends in fondsen- en donateurswerving vond plaats in drie fasen. De eerste fase bestond uit desk research naar algemene trends en trends in fondsenwerving. Een goede basis is het in 2006 uitgevoerde onderzoek: Quo vadis? Een studie naar de Fundraising mix in de 21ste eeuw 1. Daarnaast werden diverse online en offline bronnen geraadpleegd om een volledig beeld te vormen van de huidige marktsituatie. Na dit desk research werden in een tweede deel kwalitatieve gesprekken gevoerd met experts uit het vakgebied. Tot slot heeft Mindwize na dit vooronderzoek in samenwerking met Vakblad Fondsenwerving een kwantitatieve toetsing gehouden in de vorm van een enquête onder de lezers van het vakblad. 1 Quo vadis? Een studie naar de Fundraising mix inde 21ste eeuw, Drs. Indira Sam-Sin, 2006, Mindwize BV 6

7 3. Respondenten 3.1 Kwalitatief De kwalitatieve gesprekken zijn gevoerd met fondsenwervers en vakexperts van: Ayman Digital Marketing, Care, Fairfood, Kinderpostzegels, Prins Bernhard Cultuurfonds, Ronald McDonald Kinderfonds, Mindwize, War Child en Wereld Natuurfonds. De interviews bestonden uit twee delen. In het eerste deel werd de deelnemers op basis van het DESTEP-model gevraagd naar hun mening over algemene trends die van invloed zijn op het vakgebied. Het model is een praktische tool die tijdens het strategisch planningsproces gebruikt wordt voor het uitvoeren van de macro-omgevingsanalyse waarbinnen een organisatie actief is. DESTEP is een afkorting voor de belangrijkste omgevingsfactoren waarin zich trends afspelen: demografie, economie, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, spiritualiteit, technologie, ecologie en politiek. In het tweede deel werd dieper ingegaan op praktische gevolgen die de experts door deze trends verwachten op communicatie, fondsenwerving, verdeling van budgetten en kanalen. Wat zal volgens hun ervaring nu en/of in de toekomst een succesvolle manier van fondsenwerving zijn? 7

8 3.2 Kwantitatief Op basis van het desk research en de kwalitatieve voorgesprekken zijn vragen en hypotheses geformuleerd over trends die van invloed zijn op communicatie, donateurs- en fondsenwerving. De vragen werden kwantitatief getoetst om te evalueren hoe de Nederlandse fondsenwervers over deze ontwikkelingen denken. De steekproef voor dit onderzoek dient een zo goed mogelijk beeld van de markt te geven. Daarom werd voor de verspreiding van de enquête gebruik gemaakt van een mediapartner met een groot (online) netwerk in de branche: het Vakblad Fondsenwerving. 109 lezers namen deel aan de enquête. De deelnemende respondenten werken in diverse deelgebieden van het vak. Het grootste deel is actief in internationale hulp (28,8%), gevolgd door welzijn en cultuur, gezondheid en natuur, milieu en dierenbelangen. Ongeveer 10% van de respondenten werkt bij een leverancier aan goede doelen. De spreiding tussen grote en kleine goede doelen is goed verdeeld. Bij ongeveer 40% van de respondenten werken 10 personen of minder en zijn tot 2 personen werkzaam op de fondsenwervingsafdeling. De overige respondenten werken bij grotere organisaties. 55% van de enquêtes werd ingevuld door (senior) uitvoerende medewerkers, iets meer dan een kwart door directie en management en 11,5% door bestuursleden. 8

9 4. Trendsanalyse: het DESTEP-model In het kwantitatieve onderzoek werd gevraagd naar het belang wat de respondenten toekennen aan de trends binnen omgevingsfactoren uit het DESTEP-model. Volgens 88% van de respondenten krijgen sociaal-maatschappelijke trends een steeds grotere invloed op fondsenwerving. Deze worden gevolgd door technologische trends (74%), economische trends (68%), Ecologische en demografische trends (62%). Minder dan de helft van de respondenten gelooft in een grotere invloed van politieke (40%) en spirituele (32%) trends. Uit de kwalitatieve gesprekken kwamen een aantal interessante ontwikkelingen naar voren die per omgevingsfactor toegelicht worden. Trends die volgens de geïnterviewden erg belangrijk zijn, zijn kwantitatief getoetst bij de lezers van het Vakblad Fondsenwerving. Opvallend bij zowel de interviews als de enquête, is het verschil in perceptie over belang van en betrokkenheid bij algemene trends. Sommige vakgenoten hebben een brede kijk en visie op wat er in de wereld gebeurt en hoe dit op lange termijn van invloed is op hun strategische plannen. Andere vakgenoten duiken in de directe resultaten van kanalen en geven het monitoren van trends een lage prioriteit bij het uitvoeren van hun taken. 9

10 4.1 Demografische trends Vergrijzing De grote trend waar binnen fondsenwerving al jaren op ingespeeld wordt, is de vergrijzing van de bevolking. Het CBS verwacht een enorme stijging in 65+ ers nu de naoorlogse baby boom generatie 65 wordt (zie grafiek). CBS: 65+ ers als percentage van de bevolking Aansluitend bij deze trend is het niet wonderbaarlijk dat de Nederlandse fondsen blijven geloven in inkomsten uit nalatenschappen: 82% is het daarmee eens. Naast de vergrijzing, vermelden vakgenoten een trend naar verjonging van de traditionele donateursbestanden. Slechts 38% is het eens met de stelling dat jonge donateurs net zoveel zullen geven als de traditionele groep 65+ donateurs. 10

11 Ook over andere demografische trends en de gevolgen daarvan hebben vakgenoten een mening. Zo werden het benaderen van allochtonen en vereenzaming bij (oudere) alleenstaanden gemeld. Geven in Nederland 1 heeft deze demografische trends voor fondsenwerving uitgebreid gerapporteerd. 4.2 Economische trends Recessie Bij aanvang van de huidige recessie in 2008 was onduidelijk hoe groot de economische gevolgen zouden zijn voor de branche. Daarmee is de neerwaartse economie van enorme invloed geweest op recente fondsenwervingstrategieën. Mal Warwick gaf in zijn boek Fundraising when money is thight 2 aan dat het op de lange termijn slechts een kleine economische dip zou zijn of het nou om een recessie of depressie zou gaan. Hij refereerde daarbij aan de depressie uit de jaren dertig, die op lange termijn slechts een kleine rem op de economische ontwikkeling vormde. Onderstaande afbeelding geeft dit duidelijk weer. 1 Geven in Nederland 2009, Prof. Dr. Th. N.M. Schuyt, Drs. B.M. Gouwenberg, Dr. R.H.F.P. Bekkers (red.), Reed Business, 2009, 212 p. 2 Fundraising When Money Is Tight: A Strategic and Practical Guide to Surviving Tough Times and Thriving in the Future, Mal Warwick, Jossey-Bass, 2009, 198 p. 11

12 Het lijkt erop dat de Nederlandse fondsenwervers ruim een jaar na aanvang van de recessie deze mening delen. 68% vindt dat economische trends steeds meer invloed krijgen op fondsenwervingsstrategieën. Dit is aanzienlijk, maar minder belangrijk dan sociaal-maatschappelijke en technologische trends. Goede doelen geven aan in 2009 een (tijdelijke) terugval in eenmalige giften gehad te hebben. Sommigen hebben meer opzeggers onder de structurele gevers. De verwachtingen voor toekomstige inkomsten zijn echter goed. Vakgenoten zien wel de bredere gevolgen van de huidige recessie. In de kwalitatieve gesprekken werd als voorbeeld aangehaald, dat door de economische crisis, mensen teruggaan naar waardering voor andere zaken dan louter consumeren. Daarmee openen economische trends deuren naar nieuwe kansen zoals nieuwe vormen van sponsoring in natura of andere samenwerkingsvormen met zowel bedrijven als consumenten. Direct rendement Uit interviews kwam naar voren, dat door de veranderingen in communicatie- en donatiegedrag van donateurs, het directe rendement van campagnes op lange termijn minder belangrijk zou kunnen worden. Onderzoek over geïntegreerde online en direct mail fundraising 1 toont aan dat er door het combineren van geadresseerde fondsenwerving met online acties een steeds grotere stroom van spontane donaties ontstaat, die in vele gevallen niet aan één actie of campagne toe te kennen zijn. Binnen de Nederlandse branche bestaat verdeeldheid over de vraag of direct rendement al dan niet een belangrijke meetvariabele blijft. 40% van de branche is het eens met de stelling dat direct rendement op termijn minder belangrijk wordt. 42% is het niet met deze stelling eens. 1 Integrating Online Marketing (ecrm) with Direct Mail Fundraising, StrategicOne & Convio,

13 4.3 Sociaal-maatschappelijke trends Sociaal-maatschappelijke trends werden door geïnterviewde vakgenoten als grootste beïnvloeders van fondsenwervingsstrategieën gezien. Zij hadden het daarbij o.a. over vereenzaming, individualisering maar toch samenwerken en globale verantwoordelijkheid. Experience, flexibiliteit en het nieuwe samenwerken bleken belangrijke factoren te zijn. De hierna weergegeven stellingen zijn in het kwantitatieve onderzoek getoetst. Experience en relevantie Volgens 90% van de ondervraagde organisaties, willen donateurs meer dan ooit zelf ervaren wat hun hulp betekent. Zij willen een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat vereist enerzijds de alom bekende stelling dat het nog steeds noodzakelijk blijft transparanter te worden (74% eens). Voor fondsenwervers betekent dat dat de verhoogde betrokkenheid van donateurs in de toekomst meer van invloed zal zijn op de fondsenwervende organisatie. In het vooronderzoek bleek dat het, door de technologische ontwikkeling en de daaruit volgende verandering in communicatie van en met donateurs, heel eenvoudig wordt om zelf initiatieven op te zetten. Deze stap kunnen donateurs nu eenvoudig zetten wanneer zij bij bestaande initiatieven geen projecten vinden die zij relevant vinden en waar zij aan de op hun eigen gewenste manier kunnen bijdragen. Mensen willen op hun eigen manier helpen aan wat ze belangrijk vinden. Ze laten actief zien dat ze sympathie hebben voor bepaalde doelen. Breng in kaart hoe en waar ze dat doen. Verhoog de sympathie en draag zo bij aan de lange termijn effecten die een positieve invloed zullen hebben op de fondsenwerving. Voor bestaande goede doelen blijft het in de toekomst een uitdaging om ervoor te zorgen dat donateurs niet een eigen initiatief oprichten of geen van de vele anderen projecten die opgestart zullen worden ondersteunen. Organisaties moeten ervoor zorgen dat de donateur hen belangrijk genoeg vind om trouw te blijven! 68% vindt dat de veranderende maatschappij een heel nieuwe visie op fondsenwerving vraagt, die de traditionele wervingsmethoden voorbij zal streven. 13

14 Verandering en flexibiliteit Uit desk research en interviews met experts blijkt dat sociaal-maatschappelijke veranderingen in hoog tempo plaatsvinden, al dan niet gedreven door technologische ontwikkelingen. 68% van de respondenten is het eens met de stelling dat alles vluchtiger wordt en het daardoor lastiger is de nieuwe generatie donateurs aan je te binden. Traditionele fondsenwervingsorganisaties en de typische eigenschappen die daarbij horen 14

15 zoals een beslissingsproces wat via het bestuur loopt, spelen niet altijd snel en effectief op de evoluerende omgeving in. In een steeds snellere maatschappij is veerkracht om vlot op veranderingen in te spelen een vereiste. 88% van de branche is het eens met de stelling dat flexibiliteit van organisaties over 5 jaar nog belangrijker wordt. 74% van de ondervraagden vindt dat fondsenwervende organisaties op dit moment absoluut niet klaar zijn voor echte dialoog met donateurs. Goede persoonlijke communicatie met de meest waardevolle donateurs zal nog aan belang winnen doordat de razendsnelle ontwikkelingen in communicatie technologie ervoor zorgen dat boodschappen steeds meer diffuus kunnen zijn. Wanneer een expert een onderbouwde mening over een bepaalde problematiek aantoont, staat in vele gevallen heel snel een tegen-expert op, die de tegenovergestelde mening eveneens goed kan onderbouwen. Het al dan niet bestaan van het broeikaseffect en de effectiviteit van derde wereld hulp zijn hier actuele voorbeelden van. 64% ondersteunt de stelling dat information overflow voor verwarring bij de donateurs zorgt. Uit de interviews blijkt dat de nieuwe generatie met alle tools is opgegroeid en geen overflow ervaart. De interesse van donateurs die zelf informatie uitzoeken gaat vooral uit naar leuke informatie en minder naar de inhoudelijke of dramatische artikelen. 15

16 Versnippering of samenwerking? Enerzijds is er een versnippering in goede doelen organisaties en media. Daartegenover staat een tegentrend dat er toch meer samenwerking verwacht wordt om het rendement van de gedoneerde euro te verzekeren. Deze samenwerking wordt vanuit de maatschappij aan goede doelen gevraagd. Dit uit zich in de politiek waar bijvoorbeeld derde wereldhulp budgetten gecentraliseerd worden uitgegeven aan een kleiner aantal goede doelen. 71% van de respondenten vindt dat samenwerkingen tussen organisaties een toenemende trend zijn binnen de branche. 4.4 Spirituele trends Geloof is een traditioneel en gewichtig geefmotief bij typische oudere donateur uit de vooroorlogse generatie. Nog steeds is bij traditionele werving duidelijk dat personen met een religieuze achtergrond erg goede donateurs zijn met een hoge lifetime value. Toch zien vakgenoten de ontkerkelijking niet als aanleiding voor een terugval in geworven donaties (40%). Wellicht sluit dit resultaat aan bij de andere vormen van relevantie die organisaties volgens sociaal-maatschappelijke trends aan hun donateurs willen bieden. In de kwalitatieve gesprekken werden in het kader van spiritualiteit trends zoals bewustwording, nieuwe spiritualiteit en hernieuwde 16

17 solidariteit als zaken genoemd die in de toekomst wellicht een positieve invloed op fondsenwerving kunnen hebben. Aansluitend bij de sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen is er een beweging gaande in de Westerse samenleving, die op grote schaal bereid is een bijdrage te leveren: iets terug te geven. Schaalvergroting en leiderschap zijn nodig om hiermee wat te doen. Deze beweging laat zich wellicht niet onder de huidige interpretatie van spiritualiteit plaatsen, maar zal zeker een effect hebben over hoe mensen in de toekomst met elkaar omgaan en zodoende ook op fondsenwerving. 17

18 4.5 Technologische Trends Technologische trends worden door vakgenoten voornamelijk gezien op het vlak van communicatie- en fondsenwervingskanalen. Daarmee hebben deze ontwikkelingen een groot effect op sociaal-maatschappelijke trends die eerder in deze rapportage behandeld werden op het gebied van communicatie met en hernieuwde betrokkenheid van donateurs. De donateur heeft een steeds groter aanbod van communicatiekanalen waaruit hij kan kiezen om op zoek te gaan naar voor hem relevante informatie. Voor communicatie- en fondsenwervingsmogelijkheden betekent dat een versnippering van de kanalen waardoor fondsenwervers om hun werk goed te doen, steeds op de hoogte moeten blijven van nieuwe mogelijkheden. Voordelen kunnen behaald worden door relatief eenvoudige zaken zoals webcams op projectlocaties neer te zetten of donateurs interactief vragen te laten stellen aan projectverantwoordelijken of begunstigden. Om op een meer structurele manier met nieuwe media om te gaan, kunnen deze geïntegreerd worden in een gefundeerd testplan, waarbij op basis van een business case gekeken wordt, of het nieuwe kanaal direct of indirect en op korte of lange termijn op een rendabele manier ingezet kan worden om aan de doelstellingen van het goede doel bij te dragen. Daarbij blijft de uitdaging om de middelen op een slimme manier te integreren en te evalueren. Het rendement wordt minder direct zichtbaar, waardoor andere analysetechnieken ingezet moeten worden om het succes van kanaalintegratie te meten. Ondanks het constant groeiende aanbod in communicatie kanalen, is de eensgezindheid over de stelling dat bestaande fondsenwervingskanalen hun plaats behouden naast de nieuwe groot: 85% van de ondervraagde vakgenoten ziet dat methoden die vandaag succesvol zijn, ook hun plaats in de toekomst zullen behouden. Dit behoud van de traditionele kanalen is eveneens nodig, omdat uit het vooronderzoek blijkt, dat er een technologische GAP zal ontstaan tussen gebruikers en niet-gebruikers. Met deze nieuwe vorm van technologisch analfabetisme zullen fondsenwervers in de toekomst rekening moeten houden bij het bepalen van de kanalenmix zodat zij hun verschillende doelgroepen blijven bereiken. Daarbij blijft ook de centralisatie van de data en contactgegevens, zodat alle kanalen op de juiste manier en in combinatie geëvalueerd kunnen blijven worden, een leerproces. 18

19 Praktijk Uit desk research en interviews kwam voorbeelden naar voren die aangeven hoe technologie een enorme invloed kan hebben op communicatie en fondsenwerving. Fairfood heeft als doel te lobbyen en campagne te voeren bij multinationals om eerlijke internationale handel te bevorderen. Zij gebruiken hun website en alle grote social media platforms (Flickr, Facebook, Twitter, Hyves, Youtube, Linkedin en Blogspot) om hun boodschap bij hun jongere en invloedrijke doelgroep bekend te maken. Doordat velen hun op deze manier verspreide boodschap steunen, kunnen zij deze ondersteuning, wanneer nodig, gebruiken bij hun lobbywerkzaamheden. Zij informeren niet alleen het publiek, maar vragen ook actief hun bijdrage in de vorm van invloed. Technologie geeft donateurs de mogelijkheid om betrokken te zijn bij projecten die zij relevant vinden. De huidige stand van zaken laat toe dat het goede doel zich ontwikkelt tot intermediair, waar vraag en aanbod samenkomen. In een ideale wereld zou dat betekenen dat een stichting de projecten waar geld voor nodig is, aanbiedt en donateurs zelf kunnen kiezen waar hun geld aan uitgegeven wordt. Een mooi voorbeeld van een dergelijk platform uit de wereld van de communicatie is CNN ireport, waar mensen zelf het nieuws online zetten. CNN biedt betrokkenen de mogelijkheid hun filmpjes met eigen nieuws te uploaden. Bezoekers kunnen alles bekijken. Nieuws wat door CNN geverifieerd is, krijgt een ireport badge. Dit idee kan doorgetrokken naar het werkgebied van goede doelen, waarbij in lijn van het social network fundraising concept gedacht kan worden aan een platform waar werkers uit het veld of onder- 19

20 zoekers enzovoort rechtstreeks communiceren met donateurs. Donateurs kunnen zelf zien en bepalen aan welke projecten hun geld besteed wordt of hoe zij op andere manieren bij kunnen dragen. Bovendien kunnen zij via het platform met elkaar communiceren en wordt op deze manier de overstap gemaakt van monoloog, naar dialoog naar multi-loog. Mobile marketing wordt door fondsenwervers op dit moment nog niet gezien als belangrijk kanaal. Het staat echter vast dat deze technologie zich blijft ontwikkelen. Met de komst van de iphone en aanverwante mobiele multimedia toestellen, is iedereen altijd online, altijd aan het communiceren. Deze evolutie neigt te zorgen voor een tegentrend, waarbij de communicatiekanalen die zich eerst versnipperden, weer samenkomen op de mobiele telefoon. Er zijn veel ontwikkelingen gaande in het mobile marketing vakgebied. Zo zijn er iphone applicaties (apps) van goede doelen beschikbaar zoals het onderstaande voorbeeld van IFAW. IFAW biedt voor 1,59 euro een app aan, waar je door een foto te maken, een gepersonaliseerd beeld krijgt van het dier wat het meest op je lijkt. 70% van wat de consument voor de app betaalt, gaat naar IFAW. Gelijkaardige apps kunnen ontwikkeld worden voor diverse communicatie of voorlichtingsdoelen. Het echte doneren via de iphone is (nog) niet mogelijk omdat Apple niet toelaat dat ontwikkelaars via hun applicaties geld vragen. Net zoals bij het online doneren blijft de vraag wat de meest rendabele manier is om voor conversie te zorgen. Alweer een marktontwikkeling voor de oplettende fondsenwerver om in de gaten te houden. 20

21 4.6 Ecologische Trends Ecologie is een trend die al jaren speelt in de maatschappij. Groen zijn is geen USP meer, maar een maatschappelijke vereiste. Toch zijn er nog ontwikkelingen in de markt waar charitatieve organisaties rekening mee moeten houden of zelfs voordeel uit kunnen halen. Nieuwe samenwerkingsvormen De trend van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is voor ondernemers een logische maatschappelijke vereiste geworden. Vanuit die hoek groeit de bereidheid om samen te werken met goede doelen nog steeds. Daarbij kan dan gedacht worden aan nieuwe samenwerkingsvormen, die verder gaan dan het gewone sponsoren of doneren aan een goed doel. Geadresseerde communicatie Bij de bestaande kanalen wordt door alle ondervraagde organisaties geadresseerde communicatie en/of fondsenwerving gebruikt. Het kanaal is nog steeds effectief voor de sector, maar zorgt daarbij voor een groot verbruik van papier. Vele stichtingen gebruiken al FSC of gerecycled papier. Door scherp inkopen van standaard papier en de hogere kosten van milieuvriendelijk papier gebeurt dit echter nog niet altijd. Binnen de direct marketing branche wordt een keurmerk ontwikkeld voor milieuvriendelijkheid binnen het vakgebied. Organisaties kunnen nagaan hoe ze nog bij kunnen dragen aan een beter milieu, want zeker voor hen is deze trend een maatschappelijke vereiste. 4.7 Politieke Trends Slechts 40% van de ondervraagden deelt de mening dat politiek steeds meer invloed zal krijgen op fondsenwerving. 45 % vindt dat niet. Als reden wordt bijvoorbeeld aangegeven dat men toch niet van subsidies afhankelijk is. Er zijn echter belangrijke politieke trends die invloed hebben op alle fondsenwervende instellingen. Beleid De maatschappelijke en technologische veranderingen die ervoor zorgen dat alles steeds sneller gaat, hebben ook hun invloed op de politiek. Waar vroeger lange termijn beleid de standaard was, is politiek sneller en emotioneler geworden. Het publiek heeft een beeld dat de politiek toch niets doet, terwijl het beleid, wellicht in een poging om dit passieve imago te doorbreken, wordt beïnvloed door de oneliners cultuur en ad hoc problemen en beslissingen. O.a. het Wilders-effect zorgt ervoor dat ook het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking verandert. Een duidelijk signaal van hoe invloeden uit de maatschappij, in dit geval onvrede, zichtbaar zijn in de politieke beslissingen. Daarmee loopt politiek achter de maatschappij aan. Een aantal vakgenoten geeft aan dat ze hopen op een tegentrend: een nieuw soort politicus die naar de brede achtergrond van de maatschappij kijkt en op basis daarvan een marktgericht lange termijnbeleid bedenkt, overlegt en uitvoert. Daarbij rijst de vraag of de overheid een zorgstaat zal blijven of dat het beleid zich meer zal ontwikkelen richting dat van Engeland en de Verenigde Staten, waar bijvoorbeeld ook ziekenhuizen en scholen afhankelijk zijn van fondsenwerving. Een dergelijke ontwikkeling heeft een directe invloed op het concurrentieveld waarin een stichting zich begeeft. 21

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN 1. INLEIDING In dit rapport staan de bevindingen van het onderzoek van Kentaa (voorheen en nader te noemen Mobillion) naar het gebruik van het actieplatform igive

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Trends in fondsenwerving

Trends in fondsenwerving Trends in fondsenwerving Onderzoeksrapport 2016 Inhoudsopgave Integratie en afstemming tussen de vele kanalen die ons ter beschikking staan en het verhaal eenduidig houden, worden in de toekomst de grootste

Nadere informatie

Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels

Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels Voor het goede begrip - Vermogensfondsen en loterijen - Particulieren zoals leden,vrienden, donateurs, grote giften van vermogende particulieren,

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt ANBI en communicatie Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt Inhoud presentatie 1 Wat is ANBI waard? 2 Fondswerving in Nederland 3 Plan van aanpak 4 Ondersteuning SupportPunt Wat is ANBI waard?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

En? Werd het een warm, lauw of koud welkom? Een onderzoek naar geïntegreerde fonsenwerving naar aanleiding van een online gift

En? Werd het een warm, lauw of koud welkom? Een onderzoek naar geïntegreerde fonsenwerving naar aanleiding van een online gift En? Werd het een warm, lauw of koud welkom? Een onderzoek naar geïntegreerde fonsenwerving naar aanleiding van een online gift ONDERZOEK ONDER N O N-PR OFITS Door Bas van Breemen en Marieke Sassen Inleiding

Nadere informatie

Propositie Fondsenwerving

Propositie Fondsenwerving Propositie Fondsenwerving Auteur: Onno Ebbens Leeuwarden, 20 juni 2011 Versie 2.0 Onno Ebbens is partner bij CrossOver Holding en heeft zich gespecialiseerd in de optimalisatie van klantcontacten in traditionele

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen 11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen Iedereen met een website komt er vroeg of laat mee in aanraking. Hoe verander ik meer bezoekers in klanten? Met conversie dus. Conversie optimalisatie

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl alle rechten voorbehouden De kennismaking Raymond van Hooft Communicatie-adviseur on-the-job Docent HBO Bachelor Interne- en externe Communicatie Trainer PGOsupport

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Meer gasten in uw restaurant door Facebook

Meer gasten in uw restaurant door Facebook Meer gasten in uw restaurant door Facebook Waarom investeren in Facebook? 9,6 miljoen mensen maken gebruik van Facebook waarvan 6,8 miljoen dagelijks. Doelgroep(en) zijn gemakkelijk te bereiken. Zorgt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Klantgericht communiceren met donateurs

Klantgericht communiceren met donateurs Klantgericht communiceren met donateurs 4orange, 2016 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Klantgericht communiceren met donateurs Iedereen in de non-profit branche die

Nadere informatie

Samenvatting. Trendonderzoek Dialoogmedia. Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument. Editie 2010

Samenvatting. Trendonderzoek Dialoogmedia. Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument. Editie 2010 Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Synovate BV 1. Een uiteenlopende range aan directe kanalen maakt het bedrijven of organisaties

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH Alternatieve financiering Cultuurplatform Alternatieve financiering Sponsoring van profit bedrijven aan cultuurinstellingen Alle vormen van inkomsten /samenwerkingen die geen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

5manieren. om uw business. te doen groeien via e-mailmarketing

5manieren. om uw business. te doen groeien via e-mailmarketing 5manieren om uw business te doen groeien via e-mailmarketing Contacteer uw klanten waar ze elke dag te vinden zijn: via hun inbox 1. Hou rekening met gebruikers van mobiele apparaten Meer dan 45% van de

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERZOEKSRAPPORT Cultuurmarketing: kunst en kunde

SAMENVATTING ONDERZOEKSRAPPORT Cultuurmarketing: kunst en kunde SAMENVATTING ONDERZOEKSRAPPORT Cultuurmarketing: kunst en kunde Onderzoek en advies rondom de inrichting van het activiteitenprogramma van Cultuurmarketing september 2012 september 2013. Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Bedankt! You are fabulous

Bedankt! You are fabulous 1 2 3 Bedankt! You are fabulous 4 #HoGentfib Conferentie Fondsenwerving in België 9u00-9u45 9u45-10u15 10u15-10u45 10u45-11u30 11u30-12u15 Onderzoeksresultaten Fondsenwerving in België: een analyse Eef

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:6 Dit hoofdstuk bekijkt het meest flexibele element van marketingprogramma s. Marketingcommunicatie-instrumenten zijn die

Nadere informatie

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Samenvatting Web- en telefonische conversies Webconversies worden vaak gemeten met Google Analytics en AdWords. Maar

Nadere informatie

Zes segmenten in donateurs van goede doelen

Zes segmenten in donateurs van goede doelen Zes segmenten in donateurs van goede doelen September 2012 Voor u ligt de whitepaper Zes segmenten in donateurs van goede doelen. Het gehele rapport is alleen op aanvraag in te zien. Het onderzoek is een

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls Call Tracking Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls September 2015 1 INLEIDING Online conversies en de kanalen waarvan ze afkomstig zijn, worden precies gemeten door

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

Social media monitoring & webcare

Social media monitoring & webcare Social media monitoring & webcare Over mij Anne-Frank Dekker Sinds 2001 actief in online Online marketeer / Social media adviseur Webrichtlijnen 2 gecertificeerd Google Analytics Professional Even voorstellen

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING JUNI 16 DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het tweede kwartaal

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 1.1. Stichting NoSalt.nl

Beleidsplan Versie 1.1. Stichting NoSalt.nl Beleidsplan Versie 1.1 Stichting NoSalt.nl Hoofdstuk 1: Stichting NoSalt 1.1 Profiel van de stichting NoSalt 1.2 Missie 1.3 Visie Hoofdstuk 2: Doelstellingen 2.1. Toegankelijk maken van informatie over

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER

VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING MAART 2015 VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model

Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model Egan van Doorn Senior Consultant, OrangeValley 21 maart 2012 Even voorstellen Stand van zaken, Web Analytics

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN WHITEPAPER HOME DECO 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN Nederlanders houden zich graag bezig met het inrichten van hun huis. Vrouwen hebben meer interesse

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3 Inhoudsopgave Special: Is data een kritische succesfactor? 3 1. DM Barometer 4 Onderzoeksopzet 4 Special: Is data een kritische succesfactor 4 Respondenten 4 2. Resultaten 6 Klantdata & dialoog 6 Datamanagement

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Kenniscirkel Alternatieve financiering Introductie sponsor- en fondsenwerving

Kenniscirkel Alternatieve financiering Introductie sponsor- en fondsenwerving Kenniscirkel Alternatieve financiering Introductie sponsor- en fondsenwerving Pro Biblio Juni 2014 1 Leenaers Verloop Van der Westen Fondsenwerving, sponsoring, mecenaat Cultuur, onderwijs, zorg &welzijn,

Nadere informatie

Belang van online media. Eric Goubin

Belang van online media. Eric Goubin Belang van online media Eric Goubin 1 1. online media?! 4 Online media Website E-mail Digitale nieuwsbrief Sociale media Apps 5 6 Wat is online communicatie? Niet alleen tekst, maar ook beeld (foto &

Nadere informatie

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: Logeion Datum: 26 februari 2015 Projectnummer: Auteurs: John Ruiter,

Nadere informatie

UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK ONLINE... NOORD-HOLLANDSE GOUDA MET HET RODE ZEGEL

UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK ONLINE... NOORD-HOLLANDSE GOUDA MET HET RODE ZEGEL UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK... EEN PAAR CIJFERS. 80% van de Belgen is nu aanwezig op het internet, binnenkort zal dit 90% zijn. Het aantal mobiele gebruikers is de voorbije 2 jaar verdubbeld. 60%

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Blok A: Werving van personeel (1) Aantal verwachte aan te nemen werknemers (korte-, middellang- en lang

Nadere informatie

Verwerkt dagelijks meer dan 2,5 miljoen SMS berichten. Kantoren in Nederland, België, Engeland en Frankrijk

Verwerkt dagelijks meer dan 2,5 miljoen SMS berichten. Kantoren in Nederland, België, Engeland en Frankrijk Verwerkt dagelijks meer dan 2,5 miljoen SMS berichten Transactie, Authenticatie, Interactie & Notificatie Actief in > 200 landen Kantoren in Nederland, België, Engeland en Frankrijk OVER CM CM beheert

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

Online marketing. College 4

Online marketing. College 4 Online marketing College 4 Tot nu toe Hebben we gekeken naar het ontstaan van web 2.0. Hebben we bekeken hoe het web 2.0 landschap eruit ziet. Hebben we bekeken wat web 2.0 betekent voor beslissingsprocessen

Nadere informatie

1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen?

1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen? Toelichtingen bij de jurering en het inschrijvingsformulier van de Cuckoo Awards 2012 1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen? 1. Direct marketing is een respons-driven

Nadere informatie

Hoezo een bank liken!?

Hoezo een bank liken!? Social Media ING Nederland Hoezo een bank liken!? 15e Docter Lezing Amsterdam Schiphol-Oost 8 april 2013 Frank Jan Risseeuw Manager Social Media Hub ING Nederland 1 Eerst even voorstellen Frank Jan Studie

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Sociale media voor maatschappelijke organisaties

Sociale media voor maatschappelijke organisaties Sociale media voor maatschappelijke organisaties 11 adviezen Door: Sandra Kamerbeek s.kamerbeek@movisie.nl 1. Ken de functies van sociale media Sociale media kent verschillende functies. (zie ook volgende

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

Sociale media, de laatste cijfers

Sociale media, de laatste cijfers Sociale media, de laatste cijfers David Kok Newcom Research & Consultancy doet sinds 2010 het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachting van sociale media. Net als vele andere

Nadere informatie

DE IDEALE MARKETINGMIX IS ER NIET! DE SUCCESVOLLE MARKETING-MIX BEGINT BIJ JEZELF! HOE MAAK IK EEN GOED MARKETINGPLAN VOOR VASTGOEDPROPOSITIES

DE IDEALE MARKETINGMIX IS ER NIET! DE SUCCESVOLLE MARKETING-MIX BEGINT BIJ JEZELF! HOE MAAK IK EEN GOED MARKETINGPLAN VOOR VASTGOEDPROPOSITIES DE IDEALE MARKETINGMIX IS ER NIET! DE SUCCESVOLLE MARKETING-MIX BEGINT BIJ JEZELF! HOE MAAK IK EEN GOED MARKETINGPLAN VOOR VASTGOEDPROPOSITIES 5 P S VAN DE MARKETINGMIX (SOMMIGE DINGEN VERANDEREN NIET)

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever?

Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever? Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever? Cultuurforum 2011, 24 november 2011 BRINGING TOGETHER THE BEST OF BOTH WORLDS 1 Leenaers Verloop Opgericht in 2001 door Marischka

Nadere informatie

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT 1 4 jaar geleden begon Frits Kok met een gratis platform voor jongeren over belastingteruggave. Hij had toen nooit durven dromen dat Hoeveelkrijgjij.nl binnen een paar jaar

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2016

Nationale Social Media Onderzoek 2016 Nationale Social Media Onderzoek 2016 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Marklinq: samen met u marketingkennis opbouwen. drs Frits van Leer

Marklinq: samen met u marketingkennis opbouwen. drs Frits van Leer Marklinq: samen met u marketingkennis opbouwen drs Frits van Leer Welkom bij de workshop Marklinq Wat gaan we doen vanmiddag? Marklinq aan u voorstellen o werkwijze o soorten onderzoek o voorbeelden o

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Programma van vanmiddag:

Programma van vanmiddag: Programma van vanmiddag: Hoe worden sociale media in Nederland gebruikt? Wat zijn de ontwikkelingen binnen gemeenten? Case: stad zonder afval via sociale media? Social tips (vanuit de Gemeente Almere als

Nadere informatie