Een kwestie van organiseren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een kwestie van organiseren"

Transcriptie

1 Acquisitie Een kwestie van organiseren INLEIDING...1 MANAGEMENT VAN INDIRECTE TIJD...1 LEREN, STIMULEREN EN EVALUEREN...2 MARKTBEWERKING...3 VERDER LEZEN...6 Inleiding De gedachte dat de persoon van de professional van doorslaggevende betekenis is bij acquisitie (zie het artikel Acquisitie: een kwestie van persoonlijke ontwikkeling ) heeft nogal wat consequenties voor de manier waarop je als bedrijf je acquisitie organiseert. Niet alleen het acquisitieproces zelf (zie het artikel Acquisitie: focus op de juiste klanten ), maar ook de organisatorische inbedding: de indeling van het werkgebied, rolverdeling: wie doet wat en afspraken over tijdsbesteding komen daarbij in beeld. Daaraan ten grondslag liggen doorgaans verschillende modellen voor de organisatie van acquisitie. Daarbinnen heb je als organisatie talloze mogelijkheden om zowel de persoon van de acquisiteur als het proces van acquisitie-doen te faciliteren en ontwikkelen. De belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn: management van indirecte tijd leren en evalueren Marktbewerking Management van indirecte tijd Als je alle tijd die je besteedt aan acquisitie en relatiemanagement zou optellen, kom je, zeker bij een grotere organisatie, tot een enorm aantal uren, waarvan je je kunt afvragen hoe effectief ze worden besteed. Zonder focus en zonder dat deze niet-declarabele uren goed gemanaged worden, gaan er ongetwijfeld veel uren verloren. In dit kader zijn we vooral geïnteresseerd in het managen van de niet-declarabele uren die aangewend kunnen worden voor acquisitie, relatiebeheer en marketing. Uiteraard begint ook dit met het bepalen van focus: wel of niet nadruk op nieuwe klanten, indeling van relaties voor relatiebeheer, verwachtingen over de markt, noodzaak van nieuwe dienstverlening, etc. Op basis daarvan kunnen diverse categorieën van activiteiten voor acquisitie, relatiebeheer en marketing worden benoemd, zoals: werken vanuit bestaande opdrachten en klanten actief relatiebeheer specifiek aanbod in de markt zetten je bekend maken aan potentiële nieuwe klanten ontwikkelen van nieuwe, toekomstgerichte dienstverlening Voor elk van deze categorieën kan een actieplan worden gemaakt en kunnen beoogde resultaten voor acquisitie worden geformuleerd. Dit kan op meer niveaus: voor de organisatie als geheel, per (business)team en voor de individuele professional. Voor laatstgenoemde ligt hier natuurlijk de uitdaging om in overleg met het management eigen keuzes te maken, gekoppeld aan zijn personal branding. Met elkaar leidt dit tot een eigen persoonlijk jaarplan. 1

2 Investeren in relatiebeheer Het onderstaande voorbeeld van een consultancy-bureau (60 consultants, 7 miljoen euro omzet) laat zien hoe de tijd voor relatiebeheer in het jaar 2006 is besteed. Het totale klantenbestand bestaat uit 160 klanten, ingedeeld in vier categorieën. Categorie Aantal Relatiebeheer door Bestede tijd Resultaat Key-accounts 20 5 accountmanagers 100 dagen B-Klanten senior consultants 100 dagen C-Klanten medior consultants 50 dagen Overig 40 secretariaat 10 dagen De keuze is uiteindelijk niet op een grootscheeps media-offensief gevallen. Er zijn vijf speerpunten voor dienstverlening geformuleerd, op basis van key issues bij specifieke deelmarkten in het MKB. Management van tijd voor acquisitie, relatiebeheer en marketing vindt plaats op basis van deze persoonlijke jaarplannen. Daarbij is alle mogelijke differentiatie denkbaar. Neem een professional die een uitstekende vakexpert en consultant is en goed inzetbaar op projecten, maar geen affiniteit met acquisitie heeft. Hij kan zijn toegevoegde waarde voor de organisatie hebben door voor enkele klanten het relatiebeheer te doen en daarnaast een meer dan gemiddelde omzet te draaien. Een collega van hem, succesvol in het ontwikkelen van grote accounts, heeft bijvoorbeeld de afspraak dat hij beduidend minder dan de gemiddelde omzet draait en heeft daardoor dus tijd voor accountmanagement. Zo kunnen persoonlijke kracht en ambitie worden vertaald in professionele focus en bijpassende urenbesteding op jaarbasis. Overigens werkt dit alleen als wekelijks, liefst op een vaste dag, tijd wordt gereserveerd voor acquisitie en relatiebeheer en als de (flexibele) honorering ook gekoppeld is aan alle bovengenoemde categorieën. Leren, stimuleren en evalueren Meer systematiek brengen in acquisitie en relatiebeheer biedt de mogelijkheid directe feedback te genereren over de resultaten van inspanningen op deze terreinen. Waar scoren we, wie scoren er met name, wat maakt dat zij succesvol zijn? Tevens gaat het erom deze acquisitie-inspanningen ook voor iedereen zichtbaar te maken en te evalueren, bij voorkeur continu en tijdens maandelijkse meetings. Op die manier zijn marketing, acquisitie en relatiebeheer altijd in beeld, als essentiële onderdelen van het bedrijfsproces. Top-7 belemmeringen bij acquisitie 1. Uitstellen en verstoppen achter andere werkzaamheden (die leuker zijn); 2. Te zware last van declarabele uren, zodat er geen ruimte voor is; 3. Vrijblijvendheid doordat management hiervoor geen (duidelijke) doelen stelt; 4. Onvoldoende of geen begeleiding om acquisitie te stimuleren; 5. Onzekerheid of aarzeling bij het idee zichzelf te moeten verkopen; 6. Door onervarenheid niet weten hoe acquisitie aan te pakken; 7. Onvoldoende eigen contacten en netwerk. Daarnaast gaat het erom dat organisaties mogelijkheden creëren om te leren acquireren en ontwikkeling van acquirerend vermogen stimuleren. Dat kan via jaarplannen, businessplannen, etc, maar ook door te wijzen op kansen in de dagelijkse praktijk, zoals: 2

3 bestaande opdrachten meer dan goed doen (beter dan de klant verwacht) in het kader van een opdracht nieuwe aanpak of instrumenten ontwikkelen een relatie opbouwen met meer personen binnen de klantorganisatie leads signaleren, ook buiten de opdracht om, en intern bespreken of doorspelen na twee of drie maanden follow-up geven aan een afgeronde opdracht Ook op deze manier maak je duidelijk dat acquisitie begint bij bestaande relaties en opdrachten. Uiteraard is begeleiding van (jonge) professionals hierbij geboden en is het zinvol junior-senior combinaties te vormen en ook samen acquisitie te doen. Op deze manier kan eerst ervaring worden opgedaan met acquireren, voordat iemand een training gaat volgen. Tenslotte is leren acquireren gebaat bij een helder gemeenschappelijk beeld hoe je als organisatie aankijkt tegen acquisitie en relatiebeheer, wat je daarmee wil bereiken en hoe het proces is ingericht, inclusief voorbeelden, checklisten en standaarden. Marktbewerking: duwen of trekken? Teveel en te vaak hebben we het uitsluitend over het verkoopproces. Maar heeft u zich wel eens gerealiseerd hoe uw klant eigenlijk koopt? Kopen is een stapsgewijs bewustwordingsproces. Van de fase wie is dat bedrijf in vredesnaam, nooit van gehoord naar Ja, ik wil dat product nu hebben! Het is uw taak als verkopende partij dit koopproces binnen uw markt te doorgronden, om met uw markt te praten en uw toekomstige klant bij dit proces te helpen. Het vinden van nieuwe klanten is een proces van continue marktbewerking. Wordt het duwen of trekken om de suspect, lead of prospect in beweging te krijgen? Marktbewerking gaat over verkoop! Veel bedrijven hebben niet zo n moeite met het vaststellen van de verkoopdoelstellingen. Er wordt een verkoop- en marketingplan gemaakt met als concreet doel bestaande klanten uitbouwen en nieuwe klanten werven. Mooi, dan hebben we daar geen discussie meer over. Maar hoe krijg ik potentiële klanten nu zover dat ze bij mij kopen? Bedenk allereerst dat een nieuwe potentiële klant uw bedrijf in veel gevallen niet kent. Heeft men wel van uw bedrijf gehoord, dan is zeer waarschijnlijk hetgeen u aanbiedt niet geheel duidelijk. Stel nu dat men in het meest gunstige geval uw bedrijf wel kent en men ook wel weet wat u verkoopt, dan blijft het nog steeds moeilijk om in één helder moment van verlichting direct te begrijpen waarom men uw product of dienst nodig heeft. Geld verspilling In veel publicaties wordt gesproken over het verkoopproces volgens de A.I.D.A. structuur. Bij het gevaar af clichématig te worden, geeft AIDA toch wel heel goed de essentie weer van het psychologische koopproces waar de klant doorheen gaat. Awareness Wat is dat voor een product of dienst? Interest Zou dat iets voor mij kunnen zijn? Desire Lost dit mijn probleem op? Action Zal ik het kopen? Fig. a: de AIDA structuur door de ogen van de potentiële klant Ga het eens bij uzelf na. Ik nodig u uit op de inkoopstoel te gaan zitten. Hoe snel koopt u iets? Iets wat u niet kent? Van een persoon of 3

4 organisatie die u niet kent? Precies. Denkt u dat uw toekomstige klant anders koopt? de methode van marktbewerking die het best bij ons past. We onderscheiden twee methodieken: AIDA processen kunnen zich in hoog tempo afspelen, maar voor hetzelfde geld neemt dit proces vele maanden in beslag. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar adverteren. Welk effect heeft het plaatsen van één enkele advertentie in één magazine denkt u? Te verwaarlozen. Hoeveel bedrijven we echter tegenkomen die spontaan ingaan op een aanbieding om tegen 20% korting een advertentie te plaatsen? Je zult ze de kost moeten geven. Hier wordt vaak iets te enthousiast op gereageerd. Gelukkig is in dit geval maar 1500 euro verspilt. Hoeveel effect heeft dan het plaatsen van twee advertenties in twee magazines? Wellicht meer, maar waarschijnlijk is er bij de potentiële klant nog geen sprake van awareness. In dat geval maar 6000 euro geïnvesteerd. Is adverteren dan zinloos? Natuurlijk niet. Mits zeer doelbewust en gericht opgezet. Als onderdeel van- en ondersteunend aan doordachte campagnes. Het werven van klanten is dus het bewerken van een markt. Hierin gaan verkoop en marketing hand in hand. Het bewerken van een markt is eigenlijk communiceren met je markt. Praten met je markt. Continu. Bewust maken! AIDA!! Hoe doe je dat, praten met je markt? Push verkoop en marketing. De essentie van Push verkoop en marketing is dat deze methode van marktbewerking uitgaat van uw eigen verkoopproces. U start een verkoopproces om uw leads te genereren en uiteindelijk klanten te werven. U presenteert zich min of meer ongevraagd. Adverteren, seminars en beurzen hebben een push karakter. SPAM is een vorm van Push ( ) marketing. Het koud bellen is een vorm van push verkoop. De arme klant weet nog van niets en de verkoper valt koud bij hem binnen. Hoewel deze vorm van verkoop nog steeds goed kan werken wordt er toch te snel naar gegrepen. Koud of lauw bellen werkt goed bij telefonisch relatief gemakkelijk toegankelijke beslissers en een relatief bekend en begrijpelijk aanbod. In andere gevallen levert het niet altijd de juiste leads op. Uw verkoper komt niet op het juiste moment bij de juiste contactpersoon aan tafel en zo wordt het uiteindelijk toch een kostbare aangelegenheid. Telefonische prekwalificatie van adressen kan een hoop ergernis voorkomen en veel kosten besparen. Pull Marketing Hoe praat ik met mijn markt? Er zijn tegenwoordig verschillende methoden van marktbewerking, praten met je markt. De juiste methode van marktbewerking levert de juiste leads op. De juiste methode is echter wel afhankelijk van uw markt, uw product en doelstellingen. De markt/doelgroep bepaalt het koopgedrag en de verkoopkansen die er liggen en uw product bepaalt het koopproces en de snelheid van beslissen. Het gaat dus niet zozeer om welke spontane acties we nu weer verzinnen om klanten te interesseren. Als eerste beraden we ons over Deze methode van marktbewerking en leadgeneratie gaat uit van het koopproces van de klant in plaats van uw eigen verkoopproces en maakt vaak gebruik van internet. De klant wil iets oplossen en gaat op zoek. Veelal heeft hij zijn keuze nog lang niet gemaakt maar is zich aan het oriënteren. Tijdens dit oriëntatieproces stuit de klant via bijvoorbeeld Google als zoekmachine op uw bedrijf. De manier waarop u met de klant via internet communiceert is afhankelijk van wat u wilt en kunt bereiken. Pull marketing leent zich bijvoorbeeld uitstekend om awareness te creëren bij uw toekomstige klant. Uw stapt 4

5 Fig. b: het koopproces van de klant zeer vroeg in zijn koopproces waardoor u meer adviserend kunt verkopen (zie figuur) Doordat de klant u op eigen initiatief weet te vinden is de kwaliteit van de lead veel hoger. Er is sprake van een behoefte die de klant heeft aangezet tot actie. Dat zijn de leads! Op deze manier ontstaat er een goed fit tussen wat de klant echt op weg helpt en wat u daarbij kunt bieden. Deze methode leent zich goed voor dienstverlenende bedrijven die vernieuwende en/of hoogwaardige vormen van dienstverlening aanbieden. In dit geval is het van belang dat u toekomstige klant u weet te vinden op meer kennisgerichte internetsites. Zo zijn er nog wel meer vormen van structurele marktbewerking te bedenken. Het gaat erom dat er een continu proces wordt opgestart waarmee een voortdurende dialoog wordt opgebouwd met uw markt. De methode die u kiest is ook afhankelijk van de grootte van de doelgroep, uw aanbod binnen de doelgroep en de snelheid van klantenwerving die u voor ogen staat. Afhankelijk van uw doelstellingen kunt u meerdere methoden geïntegreerd inzetten die elkaar ondersteunen. U werkt toe naar, met een mooi woord, multi-channel marketing. Uit push verkoop en marketing kunnen bijvoorbeeld leads ontstaan die u middels (pull) marketing weer verder voorverwarmd alvorens u hier een dure verkoper op afstuurt. Een goed opgezet multichannel marketing model leidt tot een continue toevoer van hooggekwalificeerde leads. Bedrijven die op deze wijze gemiddeld tussen de 10 tot 20 gekwalificeerde leads per maand genereren met een hitratio naar afspraak van meer dan 50% zijn geen uitzondering. Hitratio s kunnen dus sterk worden verbeterd en de verkoopkosten aanzienlijk worden verlaagd. Overigens, de methode van marktbewerking tot doel verheffen is een gevaarlijke uitgangspunt. Het doel is en blijft klantenwerving. De methode is een middel binnen de totale mix. Verkoop en marketing geïntegreerd We hebben het met u gehad over AIDA. In het hele proces van AIDA spelen marketing en verkoop 5

6 ieder zijn eigen rol. Ruwweg kun je deze rol als volgt kort samenvatten: Marketing vindt uw toekomstige klanten, Sales scoort ze. Het vinden van klanten is een proces van continue marktbewerking. Het scoren van klanten is een proces van directe persoonlijke communicatie, adviseren en overtuigen. Twee processen die zo in elkaars verlengde liggen worden dan ook veelal gemakshalve op één hoop gegooid. Toch verschillen beide processen van aard en vereisen een verschillende benadering. Je hebt nu eenmaal aanvallers en verdedigers. De verdediger zet voor, de aanvaller maakt het af. Marketing in haar rol van business development creëert de awareness,, de verkoper maakt het af. Beide kunnen niet zonder elkaar en dienen geïntegreerd samen te werken met behoud van ieders identiteit. Haal de processen niet door elkaar. Zodra een verkoper zich echter intensief met marketing gaat bemoeien, verkoopt hij zeer waarschijnlijk helemaal niet of in ieder geval minder. Het wel of niet kunnen is niet aan de orde, het besef dat beide processen afzonderlijk elkaar ondersteunen is veel belangrijker. Vinden en verkopen is een twee-eenheid. Leadgeneratie als ondersteunend proces voor de verkoop. Een verkoopafdeling zonder goede ondersteunende marktbewerking in een kopersmarkt heeft het zwaar, heel zwaar. Geen marktbewerking betekent geen klanten vinden en dus voor de verkopers drie keer zoveel inspanning. Een halve marktbewerking betekent voor de verkoper twee keer zoveel inspanning. Een hele marktbewerking betekent voor de verkopers de helft van de benodigde inspanning. Het resultaat laat zich raden. En wie weet komt er een moment dat u helemaal niet meer hoeft te duwen. Verder lezen De professional als verkoper: banaal of basaal?, in: Baak!, aflevering 03, juni/juli 2002 Kwakman, F., Professionals & Acquisitie, succesvol verwerven van opdrachten in de zakelijke dienstverlening, Academic Service 2002 Kwakman, F., Acquireren is (n)iets voor mij, baanbrekend leesvoer voor professionals, Academic Service 2003 McKenna, P. en D. Maister, Professionals & leidinggeven, collegiaal leiderschap in een professionele omgeving, Academic Service 2002 Maister, D., Management van professionele organisaties, Academic Service 1999 Maister, D., Een echte professional, Academic Service

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Inleiding De gedachte dat de persoon van de professional van doorslaggevende betekenis is bij acquisitie (zie

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten in de business-to-business markt voor complexere diensten en investeringsgoederen

10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten in de business-to-business markt voor complexere diensten en investeringsgoederen 10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten in de business-to-business markt voor complexere diensten en investeringsgoederen E-book 10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten

Nadere informatie

Ace! Business Training. White paper pullmarketing. verlegen zit om business en dat we dus kunnen profiteren van zijn honger naar business.

Ace! Business Training. White paper pullmarketing. verlegen zit om business en dat we dus kunnen profiteren van zijn honger naar business. Hoe slim is uw marketing- of verkoopcampagne? Mailing en telemarketing effectief? Mailing op de mat Aanbod via telemarketing Wie is uw echte doelgroep De intussen klassieke denkfout Hoe deze doelgroepen

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Samen Online Ondernemen Startersgids

Samen Online Ondernemen Startersgids Samen Online Ondernemen Startersgids Google Adwords voor Ondernemers Editie 2015 Index Index... 1 1. Hoe past Google AdWords binnen mijn marketingstrategie?... 2 1.1 Het bepalen van een goede AdWords-strategie...

Nadere informatie

Mijn sales structureel new business cold calling laten doen? (Lead creatie en lead nurturing in een B2B omgeving)

Mijn sales structureel new business cold calling laten doen? (Lead creatie en lead nurturing in een B2B omgeving) Mijn sales structureel new business cold calling laten doen? (Lead creatie en lead nurturing in een B2B omgeving) Door Olivier Arnolds, Eigenaar Datum 1 September 2012 Radarweg 525 1043 NZ Amsterdam 020-4499400

Nadere informatie

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller Masters in Web Business Ian Muller 360* Online Business Builder Met deze 360* Online Business Builder ontwikkel je een business model, je (online) marketing strategie, producten, diensten, communicatie

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing http://twitter.com/#!/geertnijkamp http://nl.linkedin.com/in/geertnijkamp www.alcius.com International Business Development 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart 3.0

Marketing vanuit je hart 3.0 Wegwijzer naar een Welvarend bedrijf Marketing vanuit je hart 3.0 Voor zelfstandige ondernemers die hun droom willen realiseren Ingrid Langen Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

De belangrijkste bepalende factor voor uw verkoopsucces. De behoefte van uw klant

De belangrijkste bepalende factor voor uw verkoopsucces. De behoefte van uw klant Een zoektocht, onlangs op het Internet naar informatie over het begrip Event Driven Marketing (EDM) leverde bitter weinig op. Eigenlijk alleen maar verwarring... Hoewel het begrip EDM al weer menig jaartje

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

MARCOM Magazine.NL. komt eraan!

MARCOM Magazine.NL. komt eraan! MARCOM Magazine.NL komt eraan! H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S - & M A R K E T I N G P R O F E S S I O N A L S! J U L I 2 0 0 9 4 In gesprek met Judith Koekenbier, Managing Director

Nadere informatie

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman DE NIEUWE PROFESSIONAL Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING SAMENSTELLING: Walter van Hulst ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman INHOUD 1. Inleiding 2. De professional: een marktverkenning

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie

Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie Onderzoek Hoe heeft het bedrijfsleven haar acquisitie ingericht? Klantenwinkel Postbus 200 8330 AE Steenwijk Auteur: Ruud van der Splinter

Nadere informatie

BOSS NEDERLAND INTERNET MARKETING: HOE VEEL MOET U WETEN?

BOSS NEDERLAND INTERNET MARKETING: HOE VEEL MOET U WETEN? BOSS NEDERLAND INTERNET MARKETING: HOE VEEL MOET U WETEN? Inhoud Inleiding... 3 Doel van online adverteren... 4 Ontwikkeling van offline naar online adverteren... 6 Waar te beginnen?... 7 Google AdWords

Nadere informatie

Hoe verleid je de veranderde consument?

Hoe verleid je de veranderde consument? OmniSense RemarKable Marketing & Media solutions Hoe verleid je de veranderde consument? Frans Hendrikx In deze white paper worden voor het kleinbedrijf de belangrijkste veranderingen in het consumentengedrag

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Verkoop en marketing

Verkoop en marketing Kwaliteit in Praktijk VERKOOP EN MARKETING februari 2005 B1-4 Verkoop en marketing Ir. Jan Maas Inhoud Samenvatting, leeswijzer en toepassing 2 Kwaliteit bij verkoop en marketing 3 Het verkoop- en marketingproces

Nadere informatie