Ecowijken Definitie, inventarisatie en omschrijving van de randvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ecowijken Definitie, inventarisatie en omschrijving van de randvoorwaarden"

Transcriptie

1 Ecowijken Definitie, inventarisatie en omschrijving van de randvoorwaarden DEEL B: Inspirerende voorbeelden Auteurs: Karel Moentjens Sirka Lüdtke Promotor: Prof. Georges Allaert Gent, September 2013 Studie in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 1

2 2 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

3 Voorwoord... 5 [ ] CLEMENTWIJK Sint-Niklaas [Vlaanderen/ België]... 6 [ ] VAARTKOM/ TWEEWATERS Leuven [Vlaanderen/ België] [ ] PIC-AU-VENT Doornik [Wallonië/België] [ ] DE VLOEI Ieper [Vlaanderen/België] [ ] WIJK STENE Oostende [Vlaanderen/België] [ ] DE TONDELIER Gent [Vlaanderen/België] [ ] EVA LANXMEER Culemborg [Nederland] [ ] DE KERSENTUIN Utrecht [Nederland] [ ] GWL-TERREIN Amsterdam [Nederland] [ ] VAUBAN Freiburg [Duitsland] [ ] FRANZÖSISCHES VIERTEL Tübingen [Duitsland] [ ] KRONSBERG Hannover [Duitsland] [ ] QUARTIER DANUBE Strasbourg [Frankrijk] [ ] PERRACHE SAINT-BLANDINE Lyon [Frankrijk] [ ] BED-ZED London [Verenigd Koningrijk] [ ] VESTERBRO Kopenhagen [Denemarken ] [ ] HAMMERBY SJÖSTAD Stockholm [Zweden ] [ ] VÄSTRA HAMNEN Malmö [Zweden ] [ ] ECO-VIKKII Helsinki [Finland ] Bronnen Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 3

4 4 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

5 Voorwoord De voorbeelden zijn een integraal onderdeel van het rapport ecowijken. De studie werd uitgevoerd in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos. Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 5

6 [ ] CLEMENTWIJK Sint-Niklaas [Vlaanderen/België] In het kort Omschrijving project Het project is een concrete invulling van woonuitbreidingsgebied aan de noordelijke stadsrand van een bestaande wijk. De realisatie vindt plaats op een "greenfield" te midden van een open groene ruimte. Essentiële principes en kenmerken van de nieuwe wijk zijn: Groen- autoluw-energiezuinig- speels. Essentieel in het proces is de aanstelling van een kwaliteitsbewaker (studiebureau evr architecten) voor de gehele duur van het project, van planfase tot finale realisatie, duurzame materiaalkeuze, e.a. Als basis dient de duurzaamheidsmeter. Verder zijn veerkracht en omkeerbare ruimtelijke inrichting belangrijke principes in het ontwerp (en bij de geplande uitvoering). Het instrument van Beeldkwaliteitsplan wil homogeniteit stimuleren én tegelijkertijd voldoende differentiatie toestaan in de uitvoering van gebouwen, bestrating, openbare ruimte. Locatie Ligging Oppervlakte Graad realisatie Opdrachtgever Partners Sint-Niklaas De Clementwijk wordt gerealiseerd aan de noordelijke stadsrand, tussen twee invalswegen en te midden van een groene open ruimte. 28,4 hectare (waarvan 4 ha stadsdeelpark) Gepland In uitvoering Gerealiseerd Stad Sint-Niklaas Intercommunale Interwaas Matexi (private ontwikkelaar - 57%) Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting Waasse Landmaatschappij 6 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

7 Ontwerp en planning Fasering Opmaak masterplan Project wordt gerealiseerd in twee fases: Fase 1 in uitvoering In totaal realisatie van 600 woningen Typologie x Huurwoningen x Andere, o.a. Kangoeroe woningen x x x Koopwoningen (Dak)appartementen Rijwoningen Functiemenging Woondichtheid 'Open' school, wasserette, bakkerij, ontmoetingsruimte, 52,8 inw./ha (1 500 inwoners) of 21,13 won./ha Groen FUNCTIONALITEITEN Recreatie Waterbeheer & infiltratie Voedsel (incl. tuintjes, stadslandbouw) (Sted.)Biodiversiteit & natuurwaarde Avontuurlijk en speelse slinger voor jong en oud Circulatiesysteem, berging, zuivering, hergebruik, speelwaarde Moestuin, bloementuin, boomgaard Reliëf van bolakkers, voormalige grachtenstructuur (basis), KLE; Inzaai van gras en wilde bloemen, reliëfrijk, bloeirijk hooiland Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 7

8 Educatie Moestuin voor buurt en school INRICHTING & BEHEERSASPECTEN Spreiding Gebundeld langs twee centrale assen; Stadsdeelpark Toegankelijkheid Onderhoud: Privaat/ Publiek Ecologische inrichting en beheer Publiek Vooral publiek, door groendienst Vertrekt vanuit oorspronkelijk reliëf en grachtensysteem; Extensief beheer MANAGEMENT GROENBEHEER incl. participatie Initiatiefnemer Graad van Participatie Overheid Projectontwikkelaar Collectief part. Opdrachtgever PPS Informatievoorziening Inspraak Actieve betrokkenheid Inrichting van de publieke ruimte en invulling van de woonvelden gebeurt in samenspraak met de partners, buurt en bewoners Financiering BELEID & INSTRUMENTARIUM O.a. BREEAM, beleidsplannen, Duurzaamheidsmeter 8 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

9 Andere ecologische aspecten Water Energie Waterberging en -zuivering Bebouwing volgt principes van energiezuinig bouwen. Materialen Mobiliteit Gebundeld parkeren > speel- en leefstraatjes. Binnen de verschillende woonvelden wordt parkeren geconcentreerd. Aan de rand van de wijk is bezoekersparkeren geconcentreerd. Sociaal Afvalbeheer Ambitie is verscheidenheid en sociale mix. Collectieve afvalcontainers (max. 100m wandelafstand) Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 9

10 [ ] VAARTKOM/ TWEEWATERS Leuven [Vlaanderen/België] In het kort Omschrijving project Het project, dat op dit moment als een van de grootste stadsontwikkelingsprojecten in België geldt, omvat de transformatie van een verlaten industrieterrein in een levendige stadswijk aan het water, (o.a. voormalige brouwerijsite 'Stella') met behoud van de molens van Orshoven en het herbestemmen van de silo's om het eigen karakter van de wijk te beklemtonen. Bedoeling is de stad Leuven te verrijken met een grote groene long. Ondanks de vermelding in de projectdefinitie om het project te integreren met de omliggende wijken, vermelden een aantal artikels deels tegenovergestelde trends, zoals "Met zijn industriële voorgeschiedenis wordt de site Tweewaters al langer als een autonome enclave beschouwd" of "Het project staat los van de bestaande woonwijken". Locatie Ligging Oppervlakte Graad realisatie Opdrachtgever Leuven De site voor de realisatie van dit stadsinbreidingsproject is gelegen in het noordwesten van het centrum van Leuven. 11 hectare (waarvan 3,5 ha park) Gepland In uitvoering Gerealiseerd Stad Leuven Partners Projectonwikkelaar Ertzberg Xaveer De Geyter Stéphane Beel Internationaal programma Concerto Stad Leuven 10 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

11 Ontwerp en planning Fasering Start van het project was 2009 met de bouw van een eigenzinnig modernistisch gebouw van 180m lengte- de "Balk van Beel". Tegen 2011 was de bouw hiervan en daarmee de eerste fase afgerond. Volledige realisatie tegen In totaal 1200 laag-energiewoningen. Er wordt resoluut gekozen voor kwalitatieve hoogbouw. Typologie x Huurwoningen x Andere, o.a. hoogbouw x Koopwoningen x Sociale huisvestiging x Appartementen Rijwoningen Functiemenging Een mix met grondgebonden huizen, appartementen, lofts, sociale huisvesting Betaalbare handelsruimte in eigen beheer voor lokale voorzieningen (buurtwinkels, fietsherstelling, solex-verhuur, school, biocrèche, droogkuis, strijkatelier), intracitynetwerk, vijf sterren hotel Woondichtheid 455 inw./ha (5000 mensen wonen en werken) of 109 won./ha Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 11

12 Groen FUNCTIONALITEITEN Recreatie Waterbeheer & infiltratie Voedsel (incl. tuintjes, stadslandbouw) (Sted.)Biodiversiteit & natuurwaarde Aangename groene buitenruimte voor rust en recreatie. De grote groene tussenruimten zal in totaal meer dan 70% innemen. Deze vormt mee de ruggengraat voor de bebouwing, geheel in een modernistische traditie. Elke woning heeft zicht op het park of de doorkijk naar groen of water. De Dijle vormt in het plan de groene ader van de nieuwe wijk. Het ecologisch groen met een hogere natuurwaarde is eveneens geconcentreerd langsheen de Dijle, maar infiltreert op strategische plaatsen ook tussen de gebouwen. Ze dient voor waterzuivering en biedt een halfopen biotoop voor fauna en flora. Eetbaar landschap - 50% voedingsaanbod uit de omgeving. Inrichting volkstuinen als tussentijdse oplossing. Latere transformatie gepland in publiek toegankelijke ruimte. De investeringen in het groen beogen zowel functionaliteit als ecologische meerwaarde. (half)-natuurlijke biotoop Sanering oude rivier. De omliggende wijken kunnen mee aansluiten op groene stroom. De bestaande buurt kan meegenieten van nieuwe parken en pleinen. Educatie N.v.t. INRICHTING & BEHEERSASPECTEN Spreiding Toegankelijkheid Een groot park van 3,5 ha; maar groene ruimte ook van meet af aan versnipperd De initiatiefnemer kiest bewust voor een wijk zonder klassieke straten, hekken en tuintjes, met 70% open en publieke ruimte. 12 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

13 Onderhoud: Privaat/ Publiek Ecologische inrichting en beheer Groendienst Leuven Gedeeltelijk uitbesteding aan derden Herwaardering oude rivier/sloot Tweewaters wordt op een ecologische manier ontworpen, aangelegd en milieuvriendelijk onderhouden. MANAGEMENT GROENBEHEER incl. participatie Initiatiefnemer Graad van Participatie Overheid Projectontwikkelaar Collectief part. Opdrachtgever PPS Informatievoorziening Inspraak Actieve betrokkenheid Informeren domineert op een uitgebreid inspraak proces. O.a. een brochure/stadsmagazine over het project Vaartkom incl. Tweewaters werd verspreid. Financiering BELEID & INSTRUMENTARIUM O.a. BREEAM, beleidsplannen, Er bestaat een Masterplan publieke ruimte (Studiegroep omgeving). Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 13

14 Andere ecologische aspecten Water Energie Materialen Mobiliteit Sociaal 100% groene stroom en groene warmte en het reduceren van CO₂ is een belangrijke doelstelling. De wijkenergie zal draaien op smart grid voor slim beheer. M.a.w. de wijk produceert volledig zijn eigen energie. Bij de keuze van de materialen worden de gevolgen voor het leefmilieu gewogen. Ondergrondse parkeergarage. Vrijwaren van de 70% open ruimte.100% autovrij. Gevarieerde woontypes, prijsklassen en woonvormen voor mix van bewoners en leefstijlen. Afvalbeheer 14 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

15 [ ] PIC-AU-VENT Doornik [Wallonië/België] In het kort Omschrijving project Pic-au-vent is een kleinschalig woonpark in een park/bosachtige omgeving vlakbij Doornik. De ambitie is het ontwikkelen van een flexibele, duurzame, betaalbare woonwijk met lage woondensiteit, waarbij aandacht is voor nabuurschap en onderlinge solidariteit. Het initiatief hiervoor kwam van twee architecten, die (als een van de eerste) een passiefhuiswoonwijk willen realiseren in Wallonië. De ontwerpers stellen nabuurschap en solidariteit onder toekomstige bewoners voorop; toch is op geen enkele manier sprake van tussentijdse kennismaking, participatie en daarmee het stimuleren van betrokkenheid. Locatie Ligging Oppervlakte Graad realisatie Opdrachtgever Partners Doornik/ Wallonië Zuidwesten van Doornik op 2 km van het centrum 1,78 ha Gepland In uitvoering Gerealiseerd Gemeente Doornik Habitat Groupe, Architectenbureau 36 8 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 15

16 Ontwerp en planning Fasering Fase 1 ( ): realisatie van 20 passief patiowoningen Fase 2 (vanaf 2011): resterende 16 passief woningen (tuinwoningen, terraswoningen) 36 passiefwoningen in vier kleine clusters/ bouweenheden, geconcentreerd rond een publiek toegankelijk park. Het grootste deel van de woningen is gelijkvloers gesitueerd; levensloopbestendige woningen zijn mogelijk. Er wordt gewerkt met een modulair systeem. Typologie Huurwoningen x Andere, passiefwoningen x Koopwoningen Appartementen Rijwoningen Functiemenging Bijna een zuiver woonproject, wel is er een kleine zaal voor gezamenlijke activiteiten van wijkbewoners beschikbaar. Lage woondichtheid, het parkachtige gedeelte en publieke ruimte hieraan aangrenzend kunnen gezamenlijk worden gebruikt. Woondichtheid 20 won./ha Groen FUNCTIONALITEITEN Recreatie Groen met mogelijkheden voor recreatief gebruik 16 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

17 Waterbeheer & infiltratie Voedsel (incl. tuintjes, stadslandbouw) (Sted.)Biodiversiteit & natuurwaarde Niet specifiek N.v.t. Landschapsparkachtige omgeving als centraal element waarrond de bebouwing is gegroepeerd. De architectuur en opzet streven naar inpassing in het landschap. Combinatie van groene gevels met materiaalgebruik van gebouwen. Als gevolg van weinig intensief gebruik (mede door lage dichtheid) wordt ervan uitgegaan dat de natuurwaarde na verloop van tijd gaat toenemen. Educatie N.v.t. INRICHTING & BEHEERSASPECTEN Spreiding Opvallend is het landschapsachtige park waarrond de bebouwingscluster is gegroepeerd. Het gebundelde groen loopt over in de wijk via verschillende groenelementen (bomenrijen, hagen). Toegankelijkheid Private tuinen behorende bij patiowoningen en tuin/ terraswoningen Het centrale park is toegankelijk voor iedereen. Onderhoud: Privaat/ Publiek Ecologische inrichting en beheer Bijhorende tuinen bij gerealiseerde en/of geplande woningen zijn in privaat beheer. Bomenrijen en hagen, houten wallen en afscheidingen zijn met vegetatie begroeid. Landschapsachtige park in het centraal gedeelte biedt kansen voor ecologisch Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 17

18 beheer. Publieke ruimte en landschapspark nemen >50% van totale oppervlakte in. MANAGEMENT GROENBEHEER incl. participatie Initiatiefnemer Graad van Participatie Overheid Projectontwikkelaar Collectief part. Opdrachtgever PPS Informatievoorziening Inspraak Actieve betrokkenheid Geen participatietraject, enkel informatieverstrekking, afzonderlijke website voor potentiële kopers Financiering BELEID & INSTRUMENTARIUM O.a. BREEAM, beleidsplannen, Beheersplan verder uit te werken in latere fase Andere ecologische aspecten Water Energie Materialen Mobiliteit Waterzuiveringssysteem Passiefbouwwijze; zonnecellen voor warmwater Duurzaam materiaal Er zijn individuele garages per huis of in directe nabijheid, parkings zijn met doorlaatbaar materiaal uitgevoerd. Fietsenberging. 18 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

19 Sociaal De sociale aspecten van ecowijken moeten nog verder ontwikkelen, maar zijn uitdrukkelijke intenties van de ontwerpers geweest. Afvalbeheer Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 19

20 [ ] DE VLOEI Ieper [Vlaanderen/België] In het kort Omschrijving project De doelstelling van "De vloei" is drieledig: het begrip duurzame (steden)bouw concretiseren d.m.v. een duurzame stadsuitbreiding, sensibiliseren en draagvlak creëren én ervaringen en leeraspecten bundelen als richtlijn voor toekomstige projecten. Er wordt speciaal aandacht besteed aan de betaalbaarheid van het project. Door een verstandig ontwerp en overleg wordt zoveel mogelijk naar haalbare oplossingen gestreefd. Men wil aantonen dat duurzaam bouwen en inrichten niet noodzakelijk meer kost dan een klassieke ontwikkeling. Er wordt ook rekening gehouden met toekomstige uitbreidingen van het plan d.m.v. het schetsen van ruimtelijke uitbreidingsscenario's. Locatie Ligging Oppervlakte Graad realisatie Opdrachtgever Partners Ieper De Vloei ontstaat aan de oostelijke stadsrand van Ieper. 10 ha Gepland In uitvoering Gerealiseerd Stad Ieper Stad Ieper Sociale huisvestingsmaatschappij 'Ons Onderdak' Provincie West-Vlaanderen WVI (West-Vlaamse Intercommunale) Projectontwikkelaar 20 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

21 Ontwerp en planning Fasering In ontwikkeling, nog niets gerealiseerd. Start van de eerste (van drie) fase is gepland in het najaar van 2013, na afronding van het archeologisch onderzoek. Woonuitbreidingsproject met in totaal 260 woningen en appartementen. Er wordt gestreefd naar een goede mix van woningen (25% sociale huur-en koopwoningen plus 20% budgetwoningen) om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken. Het betreft een greenfield-ontwikkeling. Typologie x Huurwoningen x Andere, o.a. Sociale woningen x x x Koopwoningen Appartementen Rijwoningen Functiemenging Er wordt gelet op een intensief ruimtegebruik op niveau van het perceel, de wijk en het stadsdeel. Verder worden er gemeenschappelijke fietsenstallingen, parkeerruimtes, logeerkamers, bergingen,... voorzien. Om nutteloos ruimteverbruik uit te sluiten zullen er geen voortuinen zijn. Samen met de maatregelen voor mobiliteit, sociale mix, e.d., worden de ontbrekende voorzieningen in de wijk zelf gecreëerd. Woondichtheid min. 25 won./ha; tot 100 inw./ha Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 21

22 Groen FUNCTIONALITEITEN Recreatie Waterbeheer & infiltratie Voedsel (incl. tuintjes, stadslandbouw) (Sted.)Biodiversiteit & natuurwaarde Educatie De blauw-groene zones dienen als ruimte voor ontmoeting en recreatie, voorzien van 'speelweefsel'. Verder is er zeker één identificeerbare ruimte per doelgroep voorzien. Beken, grachten, vijvers, doorlaatbare verharding, e.a. zullen allemaal gebruikt worden om de wijk zelf als waterbuffer te kunnen laten fungeren. N.v.t. vandaag, maar de ruimte laat dit toe indien er initiatief en interesse voor is. Keuze voor inheemse planten op basis van een plantenlijst. Erfafscheidingen mogen enkel in inheemse plantgoed bestaan (dus geen afsluitingen in wat voor ander materiaal dan ook of bestaande uit allochtoon plantgoed). Buurtbewoners zullen gesensibiliseerd worden i.v.m. groendaken en ecologisch tuinieren. INRICHTING & BEHEERSASPECTEN Spreiding Toegankelijkheid Het groen komt eerder verspreid voor. Er zullen private tuinen bij de woningen horen. In het bouwblok zullen gemeenschappelijk delen zijn die mede-eigendom zijn van de bewoners van wie de woning eraan grenst. Er zijn publieke groene ruimtes die toegankelijk zijn voor mensen van buiten de wijk. Onderhoud: Privaat/ Publiek 22 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

23 Ecologische inrichting en beheer Gezien het groen aangevat wordt vanuit de HPG-principes zit de ecologische inrichting hierin vervat. Er werd een Beeldkwaliteitsplan opgemaakt waarin in het luik "Natuurlijke omgeving" de wenselijke uitstraling is omschreven voor groen in de wijk. MANAGEMENT GROENBEHEER incl. participatie Behoud van de bestaande waardevolle elementen wordt onderzocht. Initiatiefnemer Graad van Participatie Overheid Projectontwikkelaar Collectief part. Opdrachtgever PPS Informatievoorziening Inspraak Actieve betrokkenheid Bewoners worden in de planningsfase vooral geïnformeerd. Op enkele cruciale momenten zal er participatie zijn o.a. bij de inrichting van het openbaar groen. Opzetten van een intensief communicatieproces. Financiering De semi-private ruimte zal een basisaanleg krijgen met publieke middelen, de rest zal privé financiering worden. BELEID & INSTRUMENTARIUM De publieke delen en de basisaanleg van het semiprivate deel worden met publieke middelen gefinancierd. O.a. BREEAM, beleidsplannen, Landschappelijke integratie van de wijk wordt verzekerd door opname in het beeldkwaliteitsplan. Hierin worden o.a. 4 types groen voorgesteld; meegaand met het bestaande reliëf van een droge zone tot zone van natte natuur. De groenelementen die horen bij de oude hoeves op het terrein worden mee in het groenplan opgenomen. Toepassing van de HPG-principes, o.a. pesticidenvrij werken en opmaak van een onderhoudsarm en milieuvriendelijk groenplan. Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 23

24 Andere ecologische aspecten Water Energie Materialen Mobiliteit Gebruik hemelwater, maximale te verharden oppervlaktes zowel voor privaat als openbaar domein (ook waterdoorlatende verharding), beperken verontreiniging hemelwater, gescheiden afvoer regenwater en afvalwater, infiltratie- en buffernetwerk, gebruik van waterbesparende technieken. Minstens laag-energiewoningen (dus sterk geïsoleerde gebouwen), goede ventilatie, compact bouwen, gebruik van passieve zonne-energie (met aandacht voor oververhitting in de zomer), gebruik van passieve koeling, gebruik van een duurzame energiebron (eventueel op wijkniveau), indien geen duurzame bron dan wel een verantwoorde, rationele verlichting, beperken warmteverliezen via leidingen en het gebruik van energiebesparende technieken en toestellen. Beperking materialenverbruik (door correct berekenen en doordacht ontwerp), keuze voor verantwoorde materialen, houtkeuze op basis van FSC- of COPRO-label en streekeigen soorten, gebruik van steenpuin met COPRO-label, selectief inzamelen van bouwafval, voorziening voor selectieve afvalinzameling op wijkniveau. De auto primeert niet, maar iedere weggebruiker krijgt een verantwoordelijke rol (het shared-space-principe). Het openbaar domein is vooral gericht op de zwakke weggebruiker. Collectieve parkeerruimte, autovrije korte verbindingswegels vanuit de wijk naar openbaar vervoer, stadscentrum, school,..., bus in of nabij de wijk, stelplaats voor autodelen. Sociaal Voldoende diversiteit in het woningaanbod, met aandacht voor nieuwe samenlevingsvormen. Afvalbeheer Er zullen voorzieningen zijn voor collectieve afvalinzameling op wijkniveau. 24 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

25 [ ] WIJK STENE Oostende [Vlaanderen/België] In het kort Omschrijving project Stene is een typische sociale woonwijk met weinig uitstraling, die d.m.v. een doorgedreven ecologische groenaanpak werd opgewaardeerd. Een hoge graad van participatie van de wijkbewoners en een ecologische groenaanpak vormden de kern van de heraanleg van het groen. Een belangrijke vraag blijft echter, wat de duurzaamheid van een dergelijk herwaardering is doordat bewoners niet of maar gedeeltelijk de potentiële meerwaarden en kansen van een dergelijke verfraaiing van hun wijk waarderen. Locatie Ligging Oppervlakte Graad realisatie Opdrachtgever Partners Oostende Zuidoostelijke rand van de stad, gescheiden van de polders door een industriezone (geen zicht op de polders vanuit de wijk). Stadsrandbos op fietsafstand, sportcomplex 'De Schorre' ligt vlakbij. 6 ha Gepland In uitvoering Gerealiseerd Stad Oostende Velt (coördinatie) Riso West-Vlaanderen Nikè Verfaille (duurzaam groenontwerp) Sociale Huisvestingsmaatschappij Oostendse Haard Duinenwacht (dagelijks beheer van het groen) Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 25

26 Ontwerp en planning Fasering De plannen zijn uitgevoerd. De wijk telt 205 wooneenheden voor in totaal ca. 500 inwoners, vooral appartementen en studio s. Typische rijenbebouwing; bijna elk huis beschikt over een tuintje. Typologie x Huurwoningen x Andere, o.a. studio s x x x Koopwoningen Appartementen Rijwoningen Functiemenging Woondichtheid 83,3 won./ha Groen FUNCTIONALITEITEN Recreatie Waterbeheer & infiltratie Voetbalplein, zandbak, klimboom en speelplein zijn gerealiseerd. Ook wordt het uitzicht van de wijk wordt aantrekkelijker gemaakt door toevoeging van diverse groenelementen. Er worden wadi's en grachten aangelegd. Voedsel (incl. tuintjes, stadslandbouw) 26 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

27 (Sted.)Biodiversiteit & natuurwaarde De landschapsarchitecte nam het historische polderlandschap waaraan de wijk grenst als rode draad door haar ontwerp. Er worden verbindingen gelegd naar aangrenzende woongebieden en functies, bv. sportcomplex. Er wordt uitgegaan van echt ecologisch groenbeheer binnen de visie van het ANB: Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG). Er worden inheemse soorten toegepast en er werd onderzocht of de Schaperijkreek terug geopend kon worden, wat kansen biedt voor zoutminnende planten. Educatie Er werden 'verdiepingsactiviteiten' georganiseerd voor de buurtbewoners: natuuren groenbeheer, wijkcomposteren, kinderactiviteit met JNM. INRICHTING & BEHEERSASPECTEN Spreiding Toegankelijkheid Het groen ligt door de historiek van de wijk, sociale wijk met 'restgroen', behoorlijk versnipperd. D.m.v. de realisatie van het groenontwerp moet er op termijn meer samenhang komen tussen het groen. Er zijn privé-tuinen. Het openbaar groen is voor iedereen toegankelijk. Onderhoud: Privaat/ Publiek Ecologische inrichting en beheer Beheer van private (voor)tuinen is verantwoordelijkheid van huiseigenaren. Het openbaar groen wordt onderhouden door de vzw Duinenwacht. Er werd vertrokken van de plaatselijke omstandigheden om functies en beplantingen hieraan aan te passen. Tevens werd rekening gehouden met de aanwezige elementen (bv. knotbomen). Het beheer volgt de principes van Harmonisch Park en Groenbeheer. Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 27

28 MANAGEMENT GROENBEHEER incl. participatie Initiatiefnemer Graad van Participatie Overheid Projectontwikkelaar Collectief part. Opdrachtgever PPS Informatievoorziening Inspraak Actieve betrokkenheid Het Riso West-Vlaanderen heeft het participatief proces, met name de werking met de buurt, begeleid. Buurtbewoners werden doorheen het hele proces op de hoogte gehouden. Buurtbewoners werden tegelijkertijd actief naar hun mening gevraagd en vervolgens werd er dan ook (voor het grootste deel) rekening mee gehouden. Actieve participatie vertaalde zich onder meer door buurtbewoners die betrokken werden bij het bouwen van een maquette en die meehielpen met het aanplanten van bomen. Er werd budget voorzien voor communicatie en aan de kinderen werd bv. gevraagd om peter of meter van de aangeplante bomen te worden. Financiering Financiering gebeurt door de eigenaar van de gronden, de Oostendse Haard nv. BELEID & INSTRUMENTARIUM Het project werd mee ondersteund door AMINAL (nu deel van ANB) d.m.v. een subsidie en ook door Riso West-Vlaanderen. O.a. BREEAM, beleidsplannen, In de beplantingsfiches worden beheerrichtlijnen gegeven en de landschapsarchitecte blijft beschikbaar voor ecologisch advies. Bovendien kwamen de projectpartners om de 3 maanden bijeen om de realisatie waar te maken. Er is een beheerplan. 28 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

29 Andere ecologische aspecten Water Energie Materialen Mobiliteit Sociaal Afvalbeheer Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 29

30 [ ] DE TONDELIER Gent [Vlaanderen/België] In het kort Omschrijving project Locatie Ligging Oppervlakte Graad realisatie Opdrachtgever Partners Het project beoogt de transitie van een oude gassite ( ) naar een demonstratiewijk voor duurzame energie. Het hefboomproject op de voormalige brownfieldsite is onderdeel van het stadsvernieuwingsproject 'Bruggen naar Rabot'. Het project streeft de vier pijlers van duurzaamheid na (sociaal, economisch, ruimteecologisch en participatie) en innovatie (leren, netwerken, experimenteren en ambitie). De stad kiest voor de realisatie van het project voor een PPS constructie. Bij de uitwerking en naar de omzetting van de plannen toe wordt gebruik gemaakt van het instrument de duurzaamheidsmeter van de Stad Gent. Gent De toekomstige wijk is gelegen op wandelafstand van het stedelijk centrum. 7 ha (waarvan 2,5 ha groen) Gepland In uitvoering Gerealiseerd Stad Gent Vlaamse overheid 2 sociale huisvestingsmaatschappijen Centrum voor Duurzame Ontwikkeling REGent Projectontwikkelaars Aclagro, Koramic Real Estate, Breevast Wijkverenigingen, stadsdiensten, gesprekken met andere organisaties Internationale partners Concerto 30 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

31 Ontwerp en planning Fasering Ontwerpfase: In 2010 maakte de stad de keuze voor één private partner (uit vier ontwerpvoorstellen). 2011: Start van de saneringswerken en verdere plandetaillering. Vanaf 2012 t/m 2020 is de uitvoering gepland. 528 woningen waarvan 40% passiefwoningen! (woningen, appartementen, woonwerkwoningen, ruimte lofts, ). Ondermeer 20% sociale woningen en 20% budgetwoningen zijn gepland. Vijf bouwlagen worden gerealiseerd langs de waterkant. Typologie x Huurwoningen x Andere, o.a. passiefwoningen x x Koopwoningen Appartementen Rijwoningen Functiemenging Woondichtheid De site wordt naast woningen aangevuld met sport-, handels- en dienstenfaciliteiten, kantoren, horeca, een crèche en een jeugdcentrum. 65 tot 71,4 won./ha Groen FUNCTIONALITEITEN Recreatie Een groot publiek park van ongeveer 2,5 ha is voorzien met speelruimtes voor alle leeftijden. De twee beschermde gashouders worden later integraal onderdeel van het toekomstige park; ze blijven behouden als verwijzing naar de vroegere functie (gasmetersite). Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 31

32 Waterbeheer & infiltratie Voedsel (incl. tuintjes, stadslandbouw) (Sted.)Biodiversiteit & natuurwaarde Educatie De bodem van de site wordt gesaneerd alvorens de plek een nieuwe invulling verkrijgt. Vandaag zijn delen van de site in (tijdelijk ) gebruik als volkstuintjes in de vorm van verhoogde plantenbakken. Ook met de nieuwe bestemming wordt gestreefd om op de ene of andere manier de volkstuintjes een plek te geven. Hoe is vandaag nog onduidelijk. Mede door de vroegere bestemming is de natuurwaarde laag. N.v.t. INRICHTING & BEHEERSASPECTEN Spreiding Toegankelijkheid Een groot centraal park in het midden; de woonblokken zijn voorzien van groene ruimte die voorbehouden is voor de toekomstige bewoners. Private terrasjes behorende bij de woningen. Het centraal gelegen park is toegankelijk voor iedereen. Als gevolg van de wijze waarop de inplanting van de bebouwing gebeurt, wordt de publieke toegankelijkheid met name uit de aanpalende wijken (met een tekort aan publieke ruimte en groen) wel ontmoedigd. Onderhoud: Privaat/ Publiek Ecologische inrichting en beheer Het centrale park zal in onderhoud van de groendienst zijn. Het beheer van de groene ruimte binnen de bouwblokken wordt uitbesteed. Bij de woningen zijn minimum privé terrassen van 10 m² gepland. Minstens 15% van de woningen heeft een eigen tuin. De groendienst van de Stad Gent gaat een sleutelrol in de opvolging en het beheer van de site vervullen. 32 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

Onderdeel Onderwerpen Beelden. 1. Locatie -introductie -kenmerken -landschap.landschapkwaliteiten.integratie.groenzones -stedenbouw

Onderdeel Onderwerpen Beelden. 1. Locatie -introductie -kenmerken -landschap.landschapkwaliteiten.integratie.groenzones -stedenbouw Onderdeel Onderwerpen Beelden 1. Locatie -introductie -kenmerken -landschap.landschapkwaliteiten.integratie.groenzones -stedenbouw Foto s, Tekeningen en schema s Introductie Zo n tien jaar geleden is het

Nadere informatie

groen autoluw - energiezuinig speels

groen autoluw - energiezuinig speels uitbreiding Clementwijk een duurzame nieuwe wijk komt in beeld! groen autoluw - energiezuinig speels Fris in het Landschap vof - Grontmij publieksdag - 16 05 09 Els Huigens - Jean-françois Van den Abeele

Nadere informatie

Studiereizen duurzaam bouwen & duurzame mobiliteit

Studiereizen duurzaam bouwen & duurzame mobiliteit Studiereizen duurzaam bouwen & duurzame mobiliteit Milieutrefdag donderdag 12 juni 2008 Eveline Hepp (medewerkster Tandem VIBE): toelichting specifieke studiereis Eva Heuts (inhoudelijk medewerkster VIBE):

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

NutsTuinBuurt in het kort Een nieuwe ontwikkelmethode voor suburbane woonomgevingen. (Samenvatting van het rapport NutsTuinBuurt)

NutsTuinBuurt in het kort Een nieuwe ontwikkelmethode voor suburbane woonomgevingen. (Samenvatting van het rapport NutsTuinBuurt) NutsTuinBuurt in het kort Een nieuwe ontwikkelmethode voor suburbane woonomgevingen. (Samenvatting van het rapport NutsTuinBuurt) Opdracht: Eigen studie Locatie: Hoofddorp Opdrachtgever: n.v.t. Planperiode:

Nadere informatie

Project Herontwikkeling Gasmetersite

Project Herontwikkeling Gasmetersite Project Herontwikkeling Gasmetersite Deze presentatie duurt 5 minuten (36 dia s). Project Herontwikkeling Gasmetersite Deze presentatie geeft antwoord op deze vragen: 1. Waar ligt de Gasmetersite? 2. Waarom

Nadere informatie

PVE start SO PVE start VO Onderzoeken in VO

PVE start SO PVE start VO Onderzoeken in VO PVE start SO PVE start VO Onderzoeken in VO A: Wijk Ontmoeting stimuleren door structuur wijk A1: Gemeenschappelijke tuin, die in landschappelijk opzicht goed aansluit op de privé tuinen Streven naar 40-60%

Nadere informatie

Sint-Niklaas Woonproject Clementwijk

Sint-Niklaas Woonproject Clementwijk Sint-Niklaas Woonproject Clementwijk Afbakening regionaalst edelijk gebied Sint-Niklaas Clementwijk Bart Van Lokeren planoloog Milieutrefdag Gent - 26 november 2010 Workshop Duurzame wijken Ruimtelijk

Nadere informatie

Duurzame wijk De Vloei Ieper

Duurzame wijk De Vloei Ieper Duurzame wijk De Vloei Ieper 7 juni 2012 Hein Lapauw Situering projectgebied Zonnebeekseweg Ligywijk Studiegebied 10 ha Min. 25 woningen per ha 25 % sociale woningen Sociale mix: - stad Ieper 59% - Ons

Nadere informatie

Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd

Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd APW0301 Rijwoningen Zuid-West Vlaanderen Status project: Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd 1 Initiatiefnemers INTERCOMMUNALE LEIEDAL Deze architectenpool voor rijwoningen

Nadere informatie

Wervik. Wonen in een collectieve tuin visie en beeldkwaliteitsplan

Wervik. Wonen in een collectieve tuin visie en beeldkwaliteitsplan Wervik Wonen in een collectieve tuin visie en beeldkwaliteitsplan Wonen in een collectieve tuin visie en beeldkwaliteitsplan voor ca. 35 woningen in Wervik Nieuw wonen in een oude grensstad Wervik, een

Nadere informatie

Kwaliteitsvol en en betaalbaar

Kwaliteitsvol en en betaalbaar Kwaliteitsvol en en betaalbaar wonen w o n e voor n v o oiedereen r d e r e e n Vlakbij Vlakbij binnenstad binnenstad en in en het in groen het groen Duurzaam D u u r z a en a m e n toekomstgericht m erich

Nadere informatie

LANGWATER. Toelichting masterplan en eerste verkavelingsaanvraag

LANGWATER. Toelichting masterplan en eerste verkavelingsaanvraag LANGWATER Toelichting masterplan en eerste verkavelingsaanvraag Informatiebijeenkomst 30 augustus 2012 Locatie Grondgebied Kortrijk Tussen N8 en Morinnestraat Vlakbij Evolis Grens met Zwevegem Afrit Kortrijk-Oost

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel gaardenhage, PROJECTTITEL de maten PLAATSNAAM arnhem Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel Gaarden en...... Hagen Gaardenhage, De Maten Duurzaam landschappelijk raamwerk

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan

PLAATSNAAM. Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan woonpark PROJECTTITEL de stroom PLAATSNAAM gemert Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan BEEKDAL PRIKK beekdal prikkers BOMEN PLEKK bomen plekken RAND = ROUTE WONE rand-route

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking ontwerp publieke ruimte bij sociaal wonen

Kwaliteitsbewaking ontwerp publieke ruimte bij sociaal wonen Kwaliteitsbewaking ontwerp publieke ruimte bij sociaal wonen Congres Publieke Ruimte 2016 1. 2. Actoren 3. Coördinatie woningbouw infrastructuur Aandachtspunten Duurzaamheid Gebruik en beheer Kostprijs

Nadere informatie

EVA-Lanxmeer. Voorbeeld van duurzame gebiedsontwikkeling

EVA-Lanxmeer. Voorbeeld van duurzame gebiedsontwikkeling EVA-Lanxmeer Voorbeeld van duurzame gebiedsontwikkeling Inhoud presentatie Ontwikkelingsfasen EVA-Lanxmeer Initiatief en ontwikkeling EVA Concept: van 1993 1995 Co-productie St. E.V.A. - gemeente Culemborg:

Nadere informatie

(GROENE) VERBINDINGEN CONCEPT STADSWAL. Spoorwegviaduct, Masterplan Publieke Ruimte (Stramien)

(GROENE) VERBINDINGEN CONCEPT STADSWAL. Spoorwegviaduct, Masterplan Publieke Ruimte (Stramien) (GROENE) VERBINDINGEN CONCEPT STADSWAL Spoorwegviaduct, Masterplan Publieke Ruimte (Stramien) 2. visie concept stadswal (GROENE) VERBINDINGEN CONCEPT STADSWAL Stationsomgeving Noord 2. visie concept stadswal

Nadere informatie

Nieuwsbrief woningbouwproject Nieuwveen

Nieuwsbrief woningbouwproject Nieuwveen Aan de bewoners van Nieuwveen datum Februari 2012 ons kenmerk 12.02656 betreft Nieuwsbrief Woningbouwproject Nieuwveen Nieuwsbrief woningbouwproject Nieuwveen Via deze nieuwsbrief informeert de gemeente

Nadere informatie

WONINGENT BOUWT VOLOP AAN KWALITEITSVOL SOCIAAL WONEN IN GENT

WONINGENT BOUWT VOLOP AAN KWALITEITSVOL SOCIAAL WONEN IN GENT Persinformatie Zomerse projecten WoninGent goed voor 161 nieuwe sociale woningen Deze zomer gaan vijf projecten van start, samen goed voor 94 sociale huurwoningen en 39 sociale koopwoningen. Daarnaast

Nadere informatie

Tondelier: van brownfield tot groene woonwijk

Tondelier: van brownfield tot groene woonwijk Tondelier: van brownfield tot groene woonwijk Studiedag Confederatie Bouw Groen in de Bouw ICC / 29 april 2016 JM de Buck van Overstraeten Gedelegeerd bestuurder Tondelier Development nv - Tondelier -

Nadere informatie

t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug

t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug Masterplan t Bouwhuis Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug 1. landgoederen Zorgterrein t Bouwhuis

Nadere informatie

u bent hier > VORMGEVING: Noot:

u bent hier > VORMGEVING: Noot: Binnenkort start Leiedal, in samenwerking met het gemeentebestuur van Zwevegem, met de realisatie van Losschaert. Een plek waar wonen, werken en ontspanning harmonieus samengaan. Langs de gewestweg en

Nadere informatie

Ouderen, als basis voor stedelijke vernieuwing

Ouderen, als basis voor stedelijke vernieuwing Ouderen, als basis voor stedelijke vernieuwing P5 presentatie - Femke Introductie van - de Onderzoek Meulengraaf - Ontwerp - 1503103 - Conclusie - 26 juni 2014 Introductie Onderzoek Ontwerp Conclusie Probleem

Nadere informatie

architecture is an art we make it happen

architecture is an art we make it happen architecture is an art we make it happen environment architecture economics people Voorstelling Vanhaerents_ t Groen Kwartier, Antwerpen Het Militair Hospitaal wordt gerenoveerd met als doel betaalbare

Nadere informatie

WIJ BOUWEN EEN WIJK.NL

WIJ BOUWEN EEN WIJK.NL a t e l i e r DUTCH WIJ BOUWEN EEN WIJK.NL GEMEENTE SMALLINGERLAND JUNI 2010 INLEIDING Inleiding Proces Stap 1: Ideeënbus Stap 2: Thema s Stap 3: Raamwerk Stap 4: Wij bouwen een wijk 2.0 INLEIDING INLEIDING

Nadere informatie

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit Erik Mol Duurzaamheidscoördinator gemeente Bronckhorst Solarpark De Kwekerij te Hengelo Gld. 18 november 2015 Solarpark De Kwekerij Aanleiding/randvoorwaarden:

Nadere informatie

Ontstaan. Onderdeel Onderwerpen Beelden. Logo, foto s, plattegrond met route beschrijving

Ontstaan. Onderdeel Onderwerpen Beelden. Logo, foto s, plattegrond met route beschrijving Onderdeel Onderwerpen Beelden 6. Stichting E.V.A. -ontstaan -filosofie -E.V.A. concept -adres -routebeschrijving Logo, foto s, plattegrond met route beschrijving Ontstaan De Stichting E.V.A.- Ecologisch

Nadere informatie

HERTOGENSITE, LEUVEN een nieuwe start voor herontwikkeling ziekenhuissite

HERTOGENSITE, LEUVEN een nieuwe start voor herontwikkeling ziekenhuissite HERTOGENSITE, LEUVEN een nieuwe start voor herontwikkeling ziekenhuissite TRANSITIEARENA DUURZAME WIJKEN 27 mei 2014 _situering _situering _situering _situering 5. Erfgoed _bestaande toestand _bestaande

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

Strategisch stedelijk woonproject De Nieuwe Molens Kristus Koning - Brugge

Strategisch stedelijk woonproject De Nieuwe Molens Kristus Koning - Brugge Strategisch stedelijk woonproject De Nieuwe Molens Kristus Koning - Brugge Situering Voorgeschiedenis Stadsuitbreiding volgens plan Joseph Stübben 1897 - Industriezone langs het kanaal Brugge-Oostende

Nadere informatie

Strategisch stedelijk woonproject De Nieuwe Molens Kristus Koning - Brugge

Strategisch stedelijk woonproject De Nieuwe Molens Kristus Koning - Brugge Strategisch stedelijk woonproject De Nieuwe Molens Kristus Koning - Brugge Situering Voorgeschiedenis Stadsuitbreiding volgens plan Joseph Stübben 1897 - Industriezone langs het kanaal Brugge-Oostende

Nadere informatie

Wonen in de 21ste eeuw

Wonen in de 21ste eeuw Wonen in de 21ste eeuw excursiereeks 25/09-16/10-30/10 Dit najaar kun je gratis naar een bijzonder boeiende excursiereeks rond duurzaam wonen. Op drie verschillende data maak je kennis met sprekende voorbeelden

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsproject

Stadsvernieuwingsproject Stadsvernieuwingsproject Het Hoedhaarproject te Lokeren Meneer Janssens D. Jolien Vanderper MAK 1E2 Het Hoedhaarproject te Lokeren WAAROM IS HET EEN STADSVERNIEUWINGSPROJECT? 1. Financiële ondersteuning

Nadere informatie

Schipstraat en E.Vlieberghstraat vroeger en nu:

Schipstraat en E.Vlieberghstraat vroeger en nu: 79 Schipstraat en E.Vlieberghstraat vroeger en nu: Foto 4.4. : Schipstraat en E.Vlieberghstraat, begin 20 ste eeuw Foto 4.5. : Schipstraat en E.Vlieberghstraat in 1990 Foto 4.6. : Schipstraat en E.Vlieberghstraat

Nadere informatie

een extra visuele versmalling en veilig fietsverkeer. voorzien.

een extra visuele versmalling en veilig fietsverkeer. voorzien. mobiliteit Het bedrijventerrein wordt fietsvriendelijk ontsloten via de Hoogmolenstraat, de Deerlijkseweg en de oude spoorwegbedding. Loodrecht op de Hoogmolenstraat komen twee groene assen met bomenrijen

Nadere informatie

SHM Dewaco-Werkerswelzijn wil een voorbeeldproject. De herinrichting van de nieuwe openbare ruimte. Bij de vernieuwing zal de mix aan verschillende

SHM Dewaco-Werkerswelzijn wil een voorbeeldproject. De herinrichting van de nieuwe openbare ruimte. Bij de vernieuwing zal de mix aan verschillende De bestaande woningen in den Tir zullen plaats maken voor 93 nieuwe sociale huur- en koopwoningen. Ons plan voorziet in een hedendaags breed woningaanbod, en een herstructurering van het hele gebied. Concrete

Nadere informatie

1. situering van het RUP - ligging: wijk nekkerspoel - motivering tot opmaak - afbakening van het plangebied - ruimtelijke context

1. situering van het RUP - ligging: wijk nekkerspoel - motivering tot opmaak - afbakening van het plangebied - ruimtelijke context RUP PAPENHOF stad mechelen 1. situering van het RUP - ligging: wijk nekkerspoel - motivering tot opmaak - afbakening van het plangebied - ruimtelijke context 1 1. situering van het RUP - ligging - motivering

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

Info & Verkoop. Site Peutiebos - Aarschotseweg 50, 1800 Peutie. URBIS GROUP Keizer Karelstraat 103 9000 Gent. Tel.: 09 233 15 30 Fax: 09 233 17 29

Info & Verkoop. Site Peutiebos - Aarschotseweg 50, 1800 Peutie. URBIS GROUP Keizer Karelstraat 103 9000 Gent. Tel.: 09 233 15 30 Fax: 09 233 17 29 Site Peutiebos - Aarschotseweg 50, 1800 Peutie Info & Verkoop URBIS GROUP Keizer Karelstraat 103 9000 Gent Tel.: 09 233 15 30 Fax: 09 233 17 29 info@urbis.be www.urbis.be www.peutiebos.be Voorwoord Geachte

Nadere informatie

Inhoud. Impressie boswonen in Het Boddegat

Inhoud. Impressie boswonen in Het Boddegat Inhoud Bouw je eigen woonwijk 1 Wie zijn wij en wat willen wij? 2 Locatie Het Boddegat in Ede 4 Sfeerimpressies 5 Stand van zaken 7 Hoe kan jij meedoen? 9 Impressie boswonen in Het Boddegat Bouw je eigen

Nadere informatie

Herontwikkeling J. Ottenstadion en omgeving. 7 maart 2013

Herontwikkeling J. Ottenstadion en omgeving. 7 maart 2013 Herontwikkeling J. Ottenstadion en omgeving 7 maart 2013 Inleiding Christophe Peeters Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie Voorzitter NV. Buffalo Bontinck/Ghelamco/Animotions Een nieuw

Nadere informatie

Plan voor het realiseren van een groene klimaatneutrale ecowijk op De Dreijen

Plan voor het realiseren van een groene klimaatneutrale ecowijk op De Dreijen INITIATIEFGROEP ECOWIJK DE DREIJEN Plan voor het realiseren van een groene klimaatneutrale ecowijk op De Dreijen Inleiding Wageningen is een veelzijdige, maar bovenal een groene kennisstad. Zo zijn in

Nadere informatie

CAMPUS-park Delft TU Noord

CAMPUS-park Delft TU Noord TU Noord klimaatadaptatie & gebiedsontwikkeling - Kanaalweg 2 SCHIE DUWO Botanische Tuin OPGAVE KLIMAATADAPTATIE In het kader van het project Klimaatadaptatie Delft is een studie verricht naar de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

INFOAVOND BEWONERS 30.11.2009

INFOAVOND BEWONERS 30.11.2009 INFOAVOND BEWONERS 30.11.2009 VERLOOP VAN DE AVOND Welkom Masterplan LO 2020 algemeen Deelstudie Nieuw-Sledderlo Stand van zaken Pauze Vragen VERLOOP VAN DE AVOND Welkom Masterplan LO 2020 algemeen Deelstudie

Nadere informatie

Rieteiland oost. Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen

Rieteiland oost. Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen Rieteiland oost amsterdam Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen Rieteiland Oost Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen Rieteiland Oost is misschien wel het meest

Nadere informatie

Amsterdam - Staalmanpleinbuurt. Stedenbouwkundig ontwerp voor herstructurering naoorlogse woonwijk.

Amsterdam - Staalmanpleinbuurt. Stedenbouwkundig ontwerp voor herstructurering naoorlogse woonwijk. Amsterdam - Staalmanpleinbuurt Stedenbouwkundig ontwerp voor herstructurering naoorlogse woonwijk. Amsterdam - Staalmanpleinbuurt Stedenbouwkundig ontwerp voor herstructurering naoorlogse woonwijk. De

Nadere informatie

Groenschets. Ten behoeve van Nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas Februari 2013

Groenschets. Ten behoeve van Nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas Februari 2013 Groenschets Ten behoeve van Nieuwbouw woning Familie Scheepers P/A Lindweg 2c Horst aan de Maas Locatie woning Lindweg tussen 2C en 4 06-46320081 Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas Februari 2013 1.

Nadere informatie

Nieuw Leven in de Oude Dokken Gent - België. Projectleider Agnieszka Zajac

Nieuw Leven in de Oude Dokken Gent - België. Projectleider Agnieszka Zajac Nieuw Leven in de Oude Dokken Gent - België Projectleider Agnieszka Zajac Globale positionering van Gent 16.000 ha GENT 246.000 inwoners (+1,1%) 2e grootste stad kruispunt van E40 met E17 het station Gent

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

Biodiversiteit op bedrijventerreinen

Biodiversiteit op bedrijventerreinen Biodiversiteit op bedrijventerreinen 9 november 2010 Biodiversiteit op bedrijventerreinen Overzicht Vertrekpunt: bestaand of nieuw terrein? Beschikbare ruimte efficiënt ruimtegebruik Waar liggen kansen?

Nadere informatie

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Gilze-Rijen Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Op uitnodiging van de gemeente heeft Buro Lubbers

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

Kies voor klimaatgezonde en aangename woonomgevingen.

Kies voor klimaatgezonde en aangename woonomgevingen. Kies voor klimaatgezonde en aangename woonomgevingen. WORKSHOP 2: EXPERIMENTEREN MET JURIDISCH KADER BOUWVERORDENINGEN / BOUWVERGUNNINGEN Hoe kan de gemeente experimenteren met het juridisch kader van

Nadere informatie

Frij hof Nijmegen. Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin

Frij hof Nijmegen. Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Frij hof Nijmegen Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Frij hof Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Waar ooit middelmatige architectuur uit de wederopbouwperiode

Nadere informatie

Woningbouwcomplex Loevenhout, Utrecht-Overvecht

Woningbouwcomplex Loevenhout, Utrecht-Overvecht Woningbouwcomplex Loevenhout, Utrecht-Overvecht Programma 184 appartementen, 24 grond gebonden woningen, parkeer-, commerciële en buitenruimte voorzieningen Opdrachtgever Portaal Vastgoed Ontwikkeling,

Nadere informatie

Overeenkomst treedt in werking na start realisatie LAR-Zuid en operationalisering Groenfonds

Overeenkomst treedt in werking na start realisatie LAR-Zuid en operationalisering Groenfonds PLANNEN VAN AANPAK dinsdag 19 januari 2016 AANLEIDING Samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt (8 december 2014) Drie projectgebieden ter compensatie van LAR-Zuid Groenfonds Relatie tussen de plannen van

Nadere informatie

5. Typologieën voor bebouwing

5. Typologieën voor bebouwing 5. Typologieën voor bebouwing Met de eerder genoemde landschappelijke nrichting als basis is tijdens workshops gediscussieerd over geschikte vormen van bebouwing in het gebied. Belangrijke conclusie daarin

Nadere informatie

Luc Bosmans, D+A Consult. Vlierbeekveld,

Luc Bosmans, D+A Consult. Vlierbeekveld, Wonen aan het water geeft de bewoners een extra natuurbelevenis. Luc Bosmans, D+A Consult Vlierbeekveld, Leuven Technische fiche Locatie: Laurent Benoit Dewezlaan, Leuven, provincie Vlaams-Brabant Uitvoeringstermijn

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

Verkaveling Haaksstraat MOL. Infovergadering oktober 2014

Verkaveling Haaksstraat MOL. Infovergadering oktober 2014 Verkaveling Haaksstraat MOL Infovergadering oktober 2014 Toelichting verkavelingsontwerp Haaksstraat o N.a.v. indienen verkavelingsaanvraag en start openbaar onderzoek o Buurtbewoners informeren o Geïnteresseerden

Nadere informatie

Nieuwe verkaveling met 10 sociale koopwoningen, 10 sociale huurwoningen en 20 sociale kavels langs de Woestenstraat te Oostvleteren

Nieuwe verkaveling met 10 sociale koopwoningen, 10 sociale huurwoningen en 20 sociale kavels langs de Woestenstraat te Oostvleteren Persbericht Nieuwe verkaveling met 10 sociale koopwoningen, 10 sociale huurwoningen en 20 sociale kavels langs de Woestenstraat te Oostvleteren Nu de 8 sociale huurwoningen in de Edmond Devloostraat en

Nadere informatie

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014!

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! Nr 1 Nieuwsbrief Wij wensen u een groene Kerst en een gelukkig en duurzaam 2014! gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! De start van, de meest duurzame wijk van Limburg,

Nadere informatie

martiniziekenhuis schweitzerlaan paterswoldseweg het kantoor bedrijvenpark wonen

martiniziekenhuis schweitzerlaan paterswoldseweg het kantoor bedrijvenpark wonen Herbes temmin g van kan too r tot zo rghot n deuren s MA MA r i j k e v a douwe bo a studio m e Afstude r p r oj e c t el ukli e s ma k a r k o p g a v e Door de recessie is de leegstand van Nederlandse

Nadere informatie

BUILDING A NEW PART OF TOWN: PPP TENDER FOR THE REGENERATION PROJECT SUGAR FACTORY VEURNE

BUILDING A NEW PART OF TOWN: PPP TENDER FOR THE REGENERATION PROJECT SUGAR FACTORY VEURNE BUILDING A NEW PART OF TOWN: PPP TENDER FOR THE REGENERATION PROJECT SUGAR FACTORY VEURNE Seminar REALTY 21.05.2015 Tour & Taxis Brussels 05827 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50

Nadere informatie

Het Clarenhof, leven met een stadshart

Het Clarenhof, leven met een stadshart Het Clarenhof, leven met een stadshart Rust Bruisend Harmonie Ruimte Genieten Klasse Beleven Charisma Echtheid Passie Design Smaak Leven met een stadshart Het Clarenhof is een inspirerend woonproject in

Nadere informatie

Landschappelijke inrichting Het Geldersch Erf te Barneveld

Landschappelijke inrichting Het Geldersch Erf te Barneveld Landschappelijke inrichting Het Geldersch Erf te Barneveld 1 INHOUDSOPGAVE 1. Ligging projectgebied 2. Locatie projectgebied 3. Foto s huidige situatie 4. Bestemmingsplan binnen projectgebied 5. Vlekkenplan

Nadere informatie

Visie- en ambitieplan Ecowijk Houten, juni 2011

Visie- en ambitieplan Ecowijk Houten, juni 2011 Visie- en ambitieplan Ecowijk Houten, juni 2011 Vooraf: Op basis van diverse bijeenkomsten is in de loop van 2010 en begin 2011 een visie- en ambitieplan ontstaan dat inhoud geeft aan het enthousiasme

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

Duurzame architectuur > méér dan alleen fysieke maatregelen

Duurzame architectuur > méér dan alleen fysieke maatregelen doel : CO2 reductie Duurzame architectuur > méér dan alleen fysieke maatregelen stimulatie > prestatie emotioneel fysiek Prestatie : synergie in beleving, comfort, energie,flexibiliteit, materiaal en

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp De Wederik Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp Team stedenbouw Versie 10 april 2015 De Wederik Stedenbouwkundig plan (ontwerp) Inhoud 1. Inleiding 2. Bestaande situatie 3. Project

Nadere informatie

Inhoud: Stijlvol wonen 13 Groen tot aan je voordeur 15 Wonen volgens je eigen smaak 17 Woonpark met oog voor de toekomst 19 Zin om hier te wonen?

Inhoud: Stijlvol wonen 13 Groen tot aan je voordeur 15 Wonen volgens je eigen smaak 17 Woonpark met oog voor de toekomst 19 Zin om hier te wonen? Inhoud: Samen sterk 3 Kortrijk, de bruisendste stad van de Leiestreek 5 Een gezellig groen gevoel van thuiskomen 7 Eigentijdse appartementen 9 Ruime woningen 11 Stijlvol wonen 13 Groen tot aan je voordeur

Nadere informatie

Woonproject in Boom tussen Rupel en Schorre

Woonproject in Boom tussen Rupel en Schorre 1 Woonproject in Boom tussen Rupel en Schorre Steengoed wonen in een groen landschap met een zweem van nostalgie, langs een slingerende blauwe ader. Steengoed wonen in Boom 44 appartementen in een uniek

Nadere informatie

Wonen zonder gasaansluiting

Wonen zonder gasaansluiting Wonen zonder gasaansluiting Het kan straks in Munster Winsum Een nieuwe woonwijk aan de rand van Winsum. In een waterrijke en groene omgeving. www.woneninmunster.nl Over Winsum Winsum. Dat is een heerlijke

Nadere informatie

DE NIEUWKOOPSE EILANDEN

DE NIEUWKOOPSE EILANDEN Contact: ev@vinkbouw.nl DE NIEUWKOOPSE EILANDEN FASE 1: 12 WONINGEN AAN DE PRACHTIGE NIEUWKOOPSE PLASSEN Ruimte om van te dromen INLEIDING Ook altijd graag aan het water willen wonen op een unieke plek,

Nadere informatie

Programma inspraakavond Welkom en inleiding door wethouder Ruimtelijke Ordening, dhr. F.E. Bouwman

Programma inspraakavond Welkom en inleiding door wethouder Ruimtelijke Ordening, dhr. F.E. Bouwman Programma inspraakavond Welkom en inleiding door wethouder Ruimtelijke Ordening, dhr. F.E. Bouwman Presentatie stedenbouwkundige visie door dhr. G.J. Hellinga van HzA, Stedebouw & Landschap Gelegenheid

Nadere informatie

Solarpark Hengelo. NLGreenlabel. NL Greenlabel

Solarpark Hengelo. NLGreenlabel. NL Greenlabel Solarpark Hengelo NL Greenlabel Solarpark Hengelo _ introductie Locatie: Partners: Zutphen IJssel Hengelo (GLD) Doetinchem Solarpark _ Nieuw? Combineren! NL Greenlabel Solarpark Het NL Greenlabel Solarpark

Nadere informatie

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 1: grafisch plan Bijlage 2 stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon

Nadere informatie

Nieuwe woonvormen in RUP kern Vorselaar. 15 januari 2015

Nieuwe woonvormen in RUP kern Vorselaar. 15 januari 2015 Nieuwe woonvormen in RUP kern Vorselaar 15 januari 2015 1 Vorselaar 2 de kleinste gemeente van de provincie 7700 inwoners tussen 2 autosnelwegen, geen gewestweg 1 woonkern en 2 KMO-zones 2 Aanleiding RUP

Nadere informatie

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg Plannen voor Vliegbasis Soesterberg (2009-2012) Aan de ruimtelijke planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen jaren hard gewerkt door de betrokken overheden en verschillende gebiedspartijen.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord Welkom Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Visie Onderwerpen Woningbehoefte Locatie Moerboom III Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit plan Duurzaamheid

Nadere informatie

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16.

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Veld 5 Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Waar is de locatie van Veld 5? Bouwplan veld 5 is een deelplan van de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft, in het centrum van Delft. Het

Nadere informatie

Nieuwbouwproject Wijdbosch in Geel

Nieuwbouwproject Wijdbosch in Geel Nieuwbouwproject Wijdbosch in Geel Wijdbosch = het binnengebied begrensd door Diestseweg, Gasthuisstraat, Laar en Eikenvelden. Hetis een open gebied dat gekenmerkt wordt door het aanwezige groen, de watertoren

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern Concept Fiet sr out e wonen in de kern wonen rondom de kern won en in het lint 16 Door te spelen met de richtingen en de hellingshoeken van de kappen ontstaat er een gevarieerd straatbeeld. Eenheid en

Nadere informatie

Hanevoet. Postbus LR Eindhoven

Hanevoet. Postbus LR Eindhoven Postbus 9657 5602 LR Eindhoven www.vanabbestichting.nl info@vanabbestichting.nl Situatie in Eindhoven Hanevoet/Ooievaarsnest ligt in het uiterste zuid-westen van Eindhoven. Het is een uitbreidingplan uit

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

Homburg. Uitbreiding bedrijventerrein. Projectontwikkelingsmij. M.B Tricht B.V. Postbus CH GELDERMALSEN.

Homburg. Uitbreiding bedrijventerrein. Projectontwikkelingsmij. M.B Tricht B.V. Postbus CH GELDERMALSEN. Uitbreiding bedrijventerrein Homburg Contact : Projectontwikkelingsmij. M.B Tricht B.V. Postbus 319 4190 CH GELDERMALSEN 0345 573785 06 22 80 22 79 info@mbgroep.nl M. Kroeze info@kroeze-beesd.nl 06 10

Nadere informatie

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Onderwerp Projectnummer : 211x07059 Datum : 30 januari 2015 : Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Van : Esther de Graaf & Ruud Tak BLAD 1 Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

klassiek en modern Grauwaart Grauwaart, een klassieke stadswijk voor mensen met een moderne leefstijl.

klassiek en modern  Grauwaart Grauwaart, een klassieke stadswijk voor mensen met een moderne leefstijl. Grauwaart klassiek en modern www.leidscherijn.nl Grauwaart, een klassieke stadswijk voor mensen met een moderne leefstijl. Met woningen voor elke smaak en het gemak van veel voorzieningen op loopafstand,

Nadere informatie

Verdichting in Vorselaar RUP kern

Verdichting in Vorselaar RUP kern Verdichting in Vorselaar RUP kern VVSG 7 mei 2015 Sara Van Rooy schepen RO Leen Mermans stedenbouwkundige Vorselaar 2de kleinste gemeente van de provincie 7770 inwoners tussen 2 autosnelwegen, 1 gewestweg

Nadere informatie

park appartementen sterke architectuur terras & park exclusief monumentenzicht en stadszicht www.groenkwartier.be

park appartementen sterke architectuur terras & park exclusief monumentenzicht en stadszicht www.groenkwartier.be park appartementen sterke architectuur terras & park exclusief monumentenzicht en stadszicht www.groenkwartier.be wonen in het park van morgen De volledige site van t Groen Kwartier wordt een autovrij

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

De 3 hoven, Haarlem. oude situatie

De 3 hoven, Haarlem. oude situatie De 3 hoven, Haarlem Locatie Ontwerp foto s Opdrachtgever Aannemer Adviseurs Totaal bvo Bouwkosten Projectduur Bijzonderheden Monacopad e.o., Haarlem M. Henssen, W. Swinkels, K. vd Velden, P. Spoelstra

Nadere informatie

Ecovillage Kampenhout 15 december 2015 ARCHITECTUURWEDSTRIJD

Ecovillage Kampenhout 15 december 2015 ARCHITECTUURWEDSTRIJD Ecovillage Kampenhout 15 december 2015 ARCHITECTUURWEDSTRIJD DE SITE Gelegen tussen de Stationsstraat en de Haachtsesteenweg in Kampenhout Naast Delhaize Kadastrale percelen 680b, 679l4 en 682g ECOVILLAGE

Nadere informatie

Stedenbouw en Landschap

Stedenbouw en Landschap Woonwijk De Bem Zevenaar Voormalig stedenbouwkundigplan Stedenbouwkundigplan TOPIA achtertuin woonpad voortuin parkeerhof achtertuin openbare ruimte voortuin achtertuin achterpad Voormalig prototype verkaveling

Nadere informatie