Ecowijken Definitie, inventarisatie en omschrijving van de randvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ecowijken Definitie, inventarisatie en omschrijving van de randvoorwaarden"

Transcriptie

1 Ecowijken Definitie, inventarisatie en omschrijving van de randvoorwaarden DEEL B: Inspirerende voorbeelden Auteurs: Karel Moentjens Sirka Lüdtke Promotor: Prof. Georges Allaert Gent, September 2013 Studie in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 1

2 2 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

3 Voorwoord... 5 [ ] CLEMENTWIJK Sint-Niklaas [Vlaanderen/ België]... 6 [ ] VAARTKOM/ TWEEWATERS Leuven [Vlaanderen/ België] [ ] PIC-AU-VENT Doornik [Wallonië/België] [ ] DE VLOEI Ieper [Vlaanderen/België] [ ] WIJK STENE Oostende [Vlaanderen/België] [ ] DE TONDELIER Gent [Vlaanderen/België] [ ] EVA LANXMEER Culemborg [Nederland] [ ] DE KERSENTUIN Utrecht [Nederland] [ ] GWL-TERREIN Amsterdam [Nederland] [ ] VAUBAN Freiburg [Duitsland] [ ] FRANZÖSISCHES VIERTEL Tübingen [Duitsland] [ ] KRONSBERG Hannover [Duitsland] [ ] QUARTIER DANUBE Strasbourg [Frankrijk] [ ] PERRACHE SAINT-BLANDINE Lyon [Frankrijk] [ ] BED-ZED London [Verenigd Koningrijk] [ ] VESTERBRO Kopenhagen [Denemarken ] [ ] HAMMERBY SJÖSTAD Stockholm [Zweden ] [ ] VÄSTRA HAMNEN Malmö [Zweden ] [ ] ECO-VIKKII Helsinki [Finland ] Bronnen Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 3

4 4 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

5 Voorwoord De voorbeelden zijn een integraal onderdeel van het rapport ecowijken. De studie werd uitgevoerd in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos. Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 5

6 [ ] CLEMENTWIJK Sint-Niklaas [Vlaanderen/België] In het kort Omschrijving project Het project is een concrete invulling van woonuitbreidingsgebied aan de noordelijke stadsrand van een bestaande wijk. De realisatie vindt plaats op een "greenfield" te midden van een open groene ruimte. Essentiële principes en kenmerken van de nieuwe wijk zijn: Groen- autoluw-energiezuinig- speels. Essentieel in het proces is de aanstelling van een kwaliteitsbewaker (studiebureau evr architecten) voor de gehele duur van het project, van planfase tot finale realisatie, duurzame materiaalkeuze, e.a. Als basis dient de duurzaamheidsmeter. Verder zijn veerkracht en omkeerbare ruimtelijke inrichting belangrijke principes in het ontwerp (en bij de geplande uitvoering). Het instrument van Beeldkwaliteitsplan wil homogeniteit stimuleren én tegelijkertijd voldoende differentiatie toestaan in de uitvoering van gebouwen, bestrating, openbare ruimte. Locatie Ligging Oppervlakte Graad realisatie Opdrachtgever Partners Sint-Niklaas De Clementwijk wordt gerealiseerd aan de noordelijke stadsrand, tussen twee invalswegen en te midden van een groene open ruimte. 28,4 hectare (waarvan 4 ha stadsdeelpark) Gepland In uitvoering Gerealiseerd Stad Sint-Niklaas Intercommunale Interwaas Matexi (private ontwikkelaar - 57%) Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting Waasse Landmaatschappij 6 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

7 Ontwerp en planning Fasering Opmaak masterplan Project wordt gerealiseerd in twee fases: Fase 1 in uitvoering In totaal realisatie van 600 woningen Typologie x Huurwoningen x Andere, o.a. Kangoeroe woningen x x x Koopwoningen (Dak)appartementen Rijwoningen Functiemenging Woondichtheid 'Open' school, wasserette, bakkerij, ontmoetingsruimte, 52,8 inw./ha (1 500 inwoners) of 21,13 won./ha Groen FUNCTIONALITEITEN Recreatie Waterbeheer & infiltratie Voedsel (incl. tuintjes, stadslandbouw) (Sted.)Biodiversiteit & natuurwaarde Avontuurlijk en speelse slinger voor jong en oud Circulatiesysteem, berging, zuivering, hergebruik, speelwaarde Moestuin, bloementuin, boomgaard Reliëf van bolakkers, voormalige grachtenstructuur (basis), KLE; Inzaai van gras en wilde bloemen, reliëfrijk, bloeirijk hooiland Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 7

8 Educatie Moestuin voor buurt en school INRICHTING & BEHEERSASPECTEN Spreiding Gebundeld langs twee centrale assen; Stadsdeelpark Toegankelijkheid Onderhoud: Privaat/ Publiek Ecologische inrichting en beheer Publiek Vooral publiek, door groendienst Vertrekt vanuit oorspronkelijk reliëf en grachtensysteem; Extensief beheer MANAGEMENT GROENBEHEER incl. participatie Initiatiefnemer Graad van Participatie Overheid Projectontwikkelaar Collectief part. Opdrachtgever PPS Informatievoorziening Inspraak Actieve betrokkenheid Inrichting van de publieke ruimte en invulling van de woonvelden gebeurt in samenspraak met de partners, buurt en bewoners Financiering BELEID & INSTRUMENTARIUM O.a. BREEAM, beleidsplannen, Duurzaamheidsmeter 8 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

9 Andere ecologische aspecten Water Energie Waterberging en -zuivering Bebouwing volgt principes van energiezuinig bouwen. Materialen Mobiliteit Gebundeld parkeren > speel- en leefstraatjes. Binnen de verschillende woonvelden wordt parkeren geconcentreerd. Aan de rand van de wijk is bezoekersparkeren geconcentreerd. Sociaal Afvalbeheer Ambitie is verscheidenheid en sociale mix. Collectieve afvalcontainers (max. 100m wandelafstand) Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 9

10 [ ] VAARTKOM/ TWEEWATERS Leuven [Vlaanderen/België] In het kort Omschrijving project Het project, dat op dit moment als een van de grootste stadsontwikkelingsprojecten in België geldt, omvat de transformatie van een verlaten industrieterrein in een levendige stadswijk aan het water, (o.a. voormalige brouwerijsite 'Stella') met behoud van de molens van Orshoven en het herbestemmen van de silo's om het eigen karakter van de wijk te beklemtonen. Bedoeling is de stad Leuven te verrijken met een grote groene long. Ondanks de vermelding in de projectdefinitie om het project te integreren met de omliggende wijken, vermelden een aantal artikels deels tegenovergestelde trends, zoals "Met zijn industriële voorgeschiedenis wordt de site Tweewaters al langer als een autonome enclave beschouwd" of "Het project staat los van de bestaande woonwijken". Locatie Ligging Oppervlakte Graad realisatie Opdrachtgever Leuven De site voor de realisatie van dit stadsinbreidingsproject is gelegen in het noordwesten van het centrum van Leuven. 11 hectare (waarvan 3,5 ha park) Gepland In uitvoering Gerealiseerd Stad Leuven Partners Projectonwikkelaar Ertzberg Xaveer De Geyter Stéphane Beel Internationaal programma Concerto Stad Leuven 10 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

11 Ontwerp en planning Fasering Start van het project was 2009 met de bouw van een eigenzinnig modernistisch gebouw van 180m lengte- de "Balk van Beel". Tegen 2011 was de bouw hiervan en daarmee de eerste fase afgerond. Volledige realisatie tegen In totaal 1200 laag-energiewoningen. Er wordt resoluut gekozen voor kwalitatieve hoogbouw. Typologie x Huurwoningen x Andere, o.a. hoogbouw x Koopwoningen x Sociale huisvestiging x Appartementen Rijwoningen Functiemenging Een mix met grondgebonden huizen, appartementen, lofts, sociale huisvesting Betaalbare handelsruimte in eigen beheer voor lokale voorzieningen (buurtwinkels, fietsherstelling, solex-verhuur, school, biocrèche, droogkuis, strijkatelier), intracitynetwerk, vijf sterren hotel Woondichtheid 455 inw./ha (5000 mensen wonen en werken) of 109 won./ha Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 11

12 Groen FUNCTIONALITEITEN Recreatie Waterbeheer & infiltratie Voedsel (incl. tuintjes, stadslandbouw) (Sted.)Biodiversiteit & natuurwaarde Aangename groene buitenruimte voor rust en recreatie. De grote groene tussenruimten zal in totaal meer dan 70% innemen. Deze vormt mee de ruggengraat voor de bebouwing, geheel in een modernistische traditie. Elke woning heeft zicht op het park of de doorkijk naar groen of water. De Dijle vormt in het plan de groene ader van de nieuwe wijk. Het ecologisch groen met een hogere natuurwaarde is eveneens geconcentreerd langsheen de Dijle, maar infiltreert op strategische plaatsen ook tussen de gebouwen. Ze dient voor waterzuivering en biedt een halfopen biotoop voor fauna en flora. Eetbaar landschap - 50% voedingsaanbod uit de omgeving. Inrichting volkstuinen als tussentijdse oplossing. Latere transformatie gepland in publiek toegankelijke ruimte. De investeringen in het groen beogen zowel functionaliteit als ecologische meerwaarde. (half)-natuurlijke biotoop Sanering oude rivier. De omliggende wijken kunnen mee aansluiten op groene stroom. De bestaande buurt kan meegenieten van nieuwe parken en pleinen. Educatie N.v.t. INRICHTING & BEHEERSASPECTEN Spreiding Toegankelijkheid Een groot park van 3,5 ha; maar groene ruimte ook van meet af aan versnipperd De initiatiefnemer kiest bewust voor een wijk zonder klassieke straten, hekken en tuintjes, met 70% open en publieke ruimte. 12 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

13 Onderhoud: Privaat/ Publiek Ecologische inrichting en beheer Groendienst Leuven Gedeeltelijk uitbesteding aan derden Herwaardering oude rivier/sloot Tweewaters wordt op een ecologische manier ontworpen, aangelegd en milieuvriendelijk onderhouden. MANAGEMENT GROENBEHEER incl. participatie Initiatiefnemer Graad van Participatie Overheid Projectontwikkelaar Collectief part. Opdrachtgever PPS Informatievoorziening Inspraak Actieve betrokkenheid Informeren domineert op een uitgebreid inspraak proces. O.a. een brochure/stadsmagazine over het project Vaartkom incl. Tweewaters werd verspreid. Financiering BELEID & INSTRUMENTARIUM O.a. BREEAM, beleidsplannen, Er bestaat een Masterplan publieke ruimte (Studiegroep omgeving). Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 13

14 Andere ecologische aspecten Water Energie Materialen Mobiliteit Sociaal 100% groene stroom en groene warmte en het reduceren van CO₂ is een belangrijke doelstelling. De wijkenergie zal draaien op smart grid voor slim beheer. M.a.w. de wijk produceert volledig zijn eigen energie. Bij de keuze van de materialen worden de gevolgen voor het leefmilieu gewogen. Ondergrondse parkeergarage. Vrijwaren van de 70% open ruimte.100% autovrij. Gevarieerde woontypes, prijsklassen en woonvormen voor mix van bewoners en leefstijlen. Afvalbeheer 14 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

15 [ ] PIC-AU-VENT Doornik [Wallonië/België] In het kort Omschrijving project Pic-au-vent is een kleinschalig woonpark in een park/bosachtige omgeving vlakbij Doornik. De ambitie is het ontwikkelen van een flexibele, duurzame, betaalbare woonwijk met lage woondensiteit, waarbij aandacht is voor nabuurschap en onderlinge solidariteit. Het initiatief hiervoor kwam van twee architecten, die (als een van de eerste) een passiefhuiswoonwijk willen realiseren in Wallonië. De ontwerpers stellen nabuurschap en solidariteit onder toekomstige bewoners voorop; toch is op geen enkele manier sprake van tussentijdse kennismaking, participatie en daarmee het stimuleren van betrokkenheid. Locatie Ligging Oppervlakte Graad realisatie Opdrachtgever Partners Doornik/ Wallonië Zuidwesten van Doornik op 2 km van het centrum 1,78 ha Gepland In uitvoering Gerealiseerd Gemeente Doornik Habitat Groupe, Architectenbureau 36 8 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 15

16 Ontwerp en planning Fasering Fase 1 ( ): realisatie van 20 passief patiowoningen Fase 2 (vanaf 2011): resterende 16 passief woningen (tuinwoningen, terraswoningen) 36 passiefwoningen in vier kleine clusters/ bouweenheden, geconcentreerd rond een publiek toegankelijk park. Het grootste deel van de woningen is gelijkvloers gesitueerd; levensloopbestendige woningen zijn mogelijk. Er wordt gewerkt met een modulair systeem. Typologie Huurwoningen x Andere, passiefwoningen x Koopwoningen Appartementen Rijwoningen Functiemenging Bijna een zuiver woonproject, wel is er een kleine zaal voor gezamenlijke activiteiten van wijkbewoners beschikbaar. Lage woondichtheid, het parkachtige gedeelte en publieke ruimte hieraan aangrenzend kunnen gezamenlijk worden gebruikt. Woondichtheid 20 won./ha Groen FUNCTIONALITEITEN Recreatie Groen met mogelijkheden voor recreatief gebruik 16 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

17 Waterbeheer & infiltratie Voedsel (incl. tuintjes, stadslandbouw) (Sted.)Biodiversiteit & natuurwaarde Niet specifiek N.v.t. Landschapsparkachtige omgeving als centraal element waarrond de bebouwing is gegroepeerd. De architectuur en opzet streven naar inpassing in het landschap. Combinatie van groene gevels met materiaalgebruik van gebouwen. Als gevolg van weinig intensief gebruik (mede door lage dichtheid) wordt ervan uitgegaan dat de natuurwaarde na verloop van tijd gaat toenemen. Educatie N.v.t. INRICHTING & BEHEERSASPECTEN Spreiding Opvallend is het landschapsachtige park waarrond de bebouwingscluster is gegroepeerd. Het gebundelde groen loopt over in de wijk via verschillende groenelementen (bomenrijen, hagen). Toegankelijkheid Private tuinen behorende bij patiowoningen en tuin/ terraswoningen Het centrale park is toegankelijk voor iedereen. Onderhoud: Privaat/ Publiek Ecologische inrichting en beheer Bijhorende tuinen bij gerealiseerde en/of geplande woningen zijn in privaat beheer. Bomenrijen en hagen, houten wallen en afscheidingen zijn met vegetatie begroeid. Landschapsachtige park in het centraal gedeelte biedt kansen voor ecologisch Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 17

18 beheer. Publieke ruimte en landschapspark nemen >50% van totale oppervlakte in. MANAGEMENT GROENBEHEER incl. participatie Initiatiefnemer Graad van Participatie Overheid Projectontwikkelaar Collectief part. Opdrachtgever PPS Informatievoorziening Inspraak Actieve betrokkenheid Geen participatietraject, enkel informatieverstrekking, afzonderlijke website voor potentiële kopers Financiering BELEID & INSTRUMENTARIUM O.a. BREEAM, beleidsplannen, Beheersplan verder uit te werken in latere fase Andere ecologische aspecten Water Energie Materialen Mobiliteit Waterzuiveringssysteem Passiefbouwwijze; zonnecellen voor warmwater Duurzaam materiaal Er zijn individuele garages per huis of in directe nabijheid, parkings zijn met doorlaatbaar materiaal uitgevoerd. Fietsenberging. 18 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

19 Sociaal De sociale aspecten van ecowijken moeten nog verder ontwikkelen, maar zijn uitdrukkelijke intenties van de ontwerpers geweest. Afvalbeheer Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 19

20 [ ] DE VLOEI Ieper [Vlaanderen/België] In het kort Omschrijving project De doelstelling van "De vloei" is drieledig: het begrip duurzame (steden)bouw concretiseren d.m.v. een duurzame stadsuitbreiding, sensibiliseren en draagvlak creëren én ervaringen en leeraspecten bundelen als richtlijn voor toekomstige projecten. Er wordt speciaal aandacht besteed aan de betaalbaarheid van het project. Door een verstandig ontwerp en overleg wordt zoveel mogelijk naar haalbare oplossingen gestreefd. Men wil aantonen dat duurzaam bouwen en inrichten niet noodzakelijk meer kost dan een klassieke ontwikkeling. Er wordt ook rekening gehouden met toekomstige uitbreidingen van het plan d.m.v. het schetsen van ruimtelijke uitbreidingsscenario's. Locatie Ligging Oppervlakte Graad realisatie Opdrachtgever Partners Ieper De Vloei ontstaat aan de oostelijke stadsrand van Ieper. 10 ha Gepland In uitvoering Gerealiseerd Stad Ieper Stad Ieper Sociale huisvestingsmaatschappij 'Ons Onderdak' Provincie West-Vlaanderen WVI (West-Vlaamse Intercommunale) Projectontwikkelaar 20 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

21 Ontwerp en planning Fasering In ontwikkeling, nog niets gerealiseerd. Start van de eerste (van drie) fase is gepland in het najaar van 2013, na afronding van het archeologisch onderzoek. Woonuitbreidingsproject met in totaal 260 woningen en appartementen. Er wordt gestreefd naar een goede mix van woningen (25% sociale huur-en koopwoningen plus 20% budgetwoningen) om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken. Het betreft een greenfield-ontwikkeling. Typologie x Huurwoningen x Andere, o.a. Sociale woningen x x x Koopwoningen Appartementen Rijwoningen Functiemenging Er wordt gelet op een intensief ruimtegebruik op niveau van het perceel, de wijk en het stadsdeel. Verder worden er gemeenschappelijke fietsenstallingen, parkeerruimtes, logeerkamers, bergingen,... voorzien. Om nutteloos ruimteverbruik uit te sluiten zullen er geen voortuinen zijn. Samen met de maatregelen voor mobiliteit, sociale mix, e.d., worden de ontbrekende voorzieningen in de wijk zelf gecreëerd. Woondichtheid min. 25 won./ha; tot 100 inw./ha Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 21

22 Groen FUNCTIONALITEITEN Recreatie Waterbeheer & infiltratie Voedsel (incl. tuintjes, stadslandbouw) (Sted.)Biodiversiteit & natuurwaarde Educatie De blauw-groene zones dienen als ruimte voor ontmoeting en recreatie, voorzien van 'speelweefsel'. Verder is er zeker één identificeerbare ruimte per doelgroep voorzien. Beken, grachten, vijvers, doorlaatbare verharding, e.a. zullen allemaal gebruikt worden om de wijk zelf als waterbuffer te kunnen laten fungeren. N.v.t. vandaag, maar de ruimte laat dit toe indien er initiatief en interesse voor is. Keuze voor inheemse planten op basis van een plantenlijst. Erfafscheidingen mogen enkel in inheemse plantgoed bestaan (dus geen afsluitingen in wat voor ander materiaal dan ook of bestaande uit allochtoon plantgoed). Buurtbewoners zullen gesensibiliseerd worden i.v.m. groendaken en ecologisch tuinieren. INRICHTING & BEHEERSASPECTEN Spreiding Toegankelijkheid Het groen komt eerder verspreid voor. Er zullen private tuinen bij de woningen horen. In het bouwblok zullen gemeenschappelijk delen zijn die mede-eigendom zijn van de bewoners van wie de woning eraan grenst. Er zijn publieke groene ruimtes die toegankelijk zijn voor mensen van buiten de wijk. Onderhoud: Privaat/ Publiek 22 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

23 Ecologische inrichting en beheer Gezien het groen aangevat wordt vanuit de HPG-principes zit de ecologische inrichting hierin vervat. Er werd een Beeldkwaliteitsplan opgemaakt waarin in het luik "Natuurlijke omgeving" de wenselijke uitstraling is omschreven voor groen in de wijk. MANAGEMENT GROENBEHEER incl. participatie Behoud van de bestaande waardevolle elementen wordt onderzocht. Initiatiefnemer Graad van Participatie Overheid Projectontwikkelaar Collectief part. Opdrachtgever PPS Informatievoorziening Inspraak Actieve betrokkenheid Bewoners worden in de planningsfase vooral geïnformeerd. Op enkele cruciale momenten zal er participatie zijn o.a. bij de inrichting van het openbaar groen. Opzetten van een intensief communicatieproces. Financiering De semi-private ruimte zal een basisaanleg krijgen met publieke middelen, de rest zal privé financiering worden. BELEID & INSTRUMENTARIUM De publieke delen en de basisaanleg van het semiprivate deel worden met publieke middelen gefinancierd. O.a. BREEAM, beleidsplannen, Landschappelijke integratie van de wijk wordt verzekerd door opname in het beeldkwaliteitsplan. Hierin worden o.a. 4 types groen voorgesteld; meegaand met het bestaande reliëf van een droge zone tot zone van natte natuur. De groenelementen die horen bij de oude hoeves op het terrein worden mee in het groenplan opgenomen. Toepassing van de HPG-principes, o.a. pesticidenvrij werken en opmaak van een onderhoudsarm en milieuvriendelijk groenplan. Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 23

24 Andere ecologische aspecten Water Energie Materialen Mobiliteit Gebruik hemelwater, maximale te verharden oppervlaktes zowel voor privaat als openbaar domein (ook waterdoorlatende verharding), beperken verontreiniging hemelwater, gescheiden afvoer regenwater en afvalwater, infiltratie- en buffernetwerk, gebruik van waterbesparende technieken. Minstens laag-energiewoningen (dus sterk geïsoleerde gebouwen), goede ventilatie, compact bouwen, gebruik van passieve zonne-energie (met aandacht voor oververhitting in de zomer), gebruik van passieve koeling, gebruik van een duurzame energiebron (eventueel op wijkniveau), indien geen duurzame bron dan wel een verantwoorde, rationele verlichting, beperken warmteverliezen via leidingen en het gebruik van energiebesparende technieken en toestellen. Beperking materialenverbruik (door correct berekenen en doordacht ontwerp), keuze voor verantwoorde materialen, houtkeuze op basis van FSC- of COPRO-label en streekeigen soorten, gebruik van steenpuin met COPRO-label, selectief inzamelen van bouwafval, voorziening voor selectieve afvalinzameling op wijkniveau. De auto primeert niet, maar iedere weggebruiker krijgt een verantwoordelijke rol (het shared-space-principe). Het openbaar domein is vooral gericht op de zwakke weggebruiker. Collectieve parkeerruimte, autovrije korte verbindingswegels vanuit de wijk naar openbaar vervoer, stadscentrum, school,..., bus in of nabij de wijk, stelplaats voor autodelen. Sociaal Voldoende diversiteit in het woningaanbod, met aandacht voor nieuwe samenlevingsvormen. Afvalbeheer Er zullen voorzieningen zijn voor collectieve afvalinzameling op wijkniveau. 24 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

25 [ ] WIJK STENE Oostende [Vlaanderen/België] In het kort Omschrijving project Stene is een typische sociale woonwijk met weinig uitstraling, die d.m.v. een doorgedreven ecologische groenaanpak werd opgewaardeerd. Een hoge graad van participatie van de wijkbewoners en een ecologische groenaanpak vormden de kern van de heraanleg van het groen. Een belangrijke vraag blijft echter, wat de duurzaamheid van een dergelijk herwaardering is doordat bewoners niet of maar gedeeltelijk de potentiële meerwaarden en kansen van een dergelijke verfraaiing van hun wijk waarderen. Locatie Ligging Oppervlakte Graad realisatie Opdrachtgever Partners Oostende Zuidoostelijke rand van de stad, gescheiden van de polders door een industriezone (geen zicht op de polders vanuit de wijk). Stadsrandbos op fietsafstand, sportcomplex 'De Schorre' ligt vlakbij. 6 ha Gepland In uitvoering Gerealiseerd Stad Oostende Velt (coördinatie) Riso West-Vlaanderen Nikè Verfaille (duurzaam groenontwerp) Sociale Huisvestingsmaatschappij Oostendse Haard Duinenwacht (dagelijks beheer van het groen) Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 25

26 Ontwerp en planning Fasering De plannen zijn uitgevoerd. De wijk telt 205 wooneenheden voor in totaal ca. 500 inwoners, vooral appartementen en studio s. Typische rijenbebouwing; bijna elk huis beschikt over een tuintje. Typologie x Huurwoningen x Andere, o.a. studio s x x x Koopwoningen Appartementen Rijwoningen Functiemenging Woondichtheid 83,3 won./ha Groen FUNCTIONALITEITEN Recreatie Waterbeheer & infiltratie Voetbalplein, zandbak, klimboom en speelplein zijn gerealiseerd. Ook wordt het uitzicht van de wijk wordt aantrekkelijker gemaakt door toevoeging van diverse groenelementen. Er worden wadi's en grachten aangelegd. Voedsel (incl. tuintjes, stadslandbouw) 26 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

27 (Sted.)Biodiversiteit & natuurwaarde De landschapsarchitecte nam het historische polderlandschap waaraan de wijk grenst als rode draad door haar ontwerp. Er worden verbindingen gelegd naar aangrenzende woongebieden en functies, bv. sportcomplex. Er wordt uitgegaan van echt ecologisch groenbeheer binnen de visie van het ANB: Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG). Er worden inheemse soorten toegepast en er werd onderzocht of de Schaperijkreek terug geopend kon worden, wat kansen biedt voor zoutminnende planten. Educatie Er werden 'verdiepingsactiviteiten' georganiseerd voor de buurtbewoners: natuuren groenbeheer, wijkcomposteren, kinderactiviteit met JNM. INRICHTING & BEHEERSASPECTEN Spreiding Toegankelijkheid Het groen ligt door de historiek van de wijk, sociale wijk met 'restgroen', behoorlijk versnipperd. D.m.v. de realisatie van het groenontwerp moet er op termijn meer samenhang komen tussen het groen. Er zijn privé-tuinen. Het openbaar groen is voor iedereen toegankelijk. Onderhoud: Privaat/ Publiek Ecologische inrichting en beheer Beheer van private (voor)tuinen is verantwoordelijkheid van huiseigenaren. Het openbaar groen wordt onderhouden door de vzw Duinenwacht. Er werd vertrokken van de plaatselijke omstandigheden om functies en beplantingen hieraan aan te passen. Tevens werd rekening gehouden met de aanwezige elementen (bv. knotbomen). Het beheer volgt de principes van Harmonisch Park en Groenbeheer. Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 27

28 MANAGEMENT GROENBEHEER incl. participatie Initiatiefnemer Graad van Participatie Overheid Projectontwikkelaar Collectief part. Opdrachtgever PPS Informatievoorziening Inspraak Actieve betrokkenheid Het Riso West-Vlaanderen heeft het participatief proces, met name de werking met de buurt, begeleid. Buurtbewoners werden doorheen het hele proces op de hoogte gehouden. Buurtbewoners werden tegelijkertijd actief naar hun mening gevraagd en vervolgens werd er dan ook (voor het grootste deel) rekening mee gehouden. Actieve participatie vertaalde zich onder meer door buurtbewoners die betrokken werden bij het bouwen van een maquette en die meehielpen met het aanplanten van bomen. Er werd budget voorzien voor communicatie en aan de kinderen werd bv. gevraagd om peter of meter van de aangeplante bomen te worden. Financiering Financiering gebeurt door de eigenaar van de gronden, de Oostendse Haard nv. BELEID & INSTRUMENTARIUM Het project werd mee ondersteund door AMINAL (nu deel van ANB) d.m.v. een subsidie en ook door Riso West-Vlaanderen. O.a. BREEAM, beleidsplannen, In de beplantingsfiches worden beheerrichtlijnen gegeven en de landschapsarchitecte blijft beschikbaar voor ecologisch advies. Bovendien kwamen de projectpartners om de 3 maanden bijeen om de realisatie waar te maken. Er is een beheerplan. 28 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

29 Andere ecologische aspecten Water Energie Materialen Mobiliteit Sociaal Afvalbeheer Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 29

30 [ ] DE TONDELIER Gent [Vlaanderen/België] In het kort Omschrijving project Locatie Ligging Oppervlakte Graad realisatie Opdrachtgever Partners Het project beoogt de transitie van een oude gassite ( ) naar een demonstratiewijk voor duurzame energie. Het hefboomproject op de voormalige brownfieldsite is onderdeel van het stadsvernieuwingsproject 'Bruggen naar Rabot'. Het project streeft de vier pijlers van duurzaamheid na (sociaal, economisch, ruimteecologisch en participatie) en innovatie (leren, netwerken, experimenteren en ambitie). De stad kiest voor de realisatie van het project voor een PPS constructie. Bij de uitwerking en naar de omzetting van de plannen toe wordt gebruik gemaakt van het instrument de duurzaamheidsmeter van de Stad Gent. Gent De toekomstige wijk is gelegen op wandelafstand van het stedelijk centrum. 7 ha (waarvan 2,5 ha groen) Gepland In uitvoering Gerealiseerd Stad Gent Vlaamse overheid 2 sociale huisvestingsmaatschappijen Centrum voor Duurzame Ontwikkeling REGent Projectontwikkelaars Aclagro, Koramic Real Estate, Breevast Wijkverenigingen, stadsdiensten, gesprekken met andere organisaties Internationale partners Concerto 30 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

31 Ontwerp en planning Fasering Ontwerpfase: In 2010 maakte de stad de keuze voor één private partner (uit vier ontwerpvoorstellen). 2011: Start van de saneringswerken en verdere plandetaillering. Vanaf 2012 t/m 2020 is de uitvoering gepland. 528 woningen waarvan 40% passiefwoningen! (woningen, appartementen, woonwerkwoningen, ruimte lofts, ). Ondermeer 20% sociale woningen en 20% budgetwoningen zijn gepland. Vijf bouwlagen worden gerealiseerd langs de waterkant. Typologie x Huurwoningen x Andere, o.a. passiefwoningen x x Koopwoningen Appartementen Rijwoningen Functiemenging Woondichtheid De site wordt naast woningen aangevuld met sport-, handels- en dienstenfaciliteiten, kantoren, horeca, een crèche en een jeugdcentrum. 65 tot 71,4 won./ha Groen FUNCTIONALITEITEN Recreatie Een groot publiek park van ongeveer 2,5 ha is voorzien met speelruimtes voor alle leeftijden. De twee beschermde gashouders worden later integraal onderdeel van het toekomstige park; ze blijven behouden als verwijzing naar de vroegere functie (gasmetersite). Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en 31

32 Waterbeheer & infiltratie Voedsel (incl. tuintjes, stadslandbouw) (Sted.)Biodiversiteit & natuurwaarde Educatie De bodem van de site wordt gesaneerd alvorens de plek een nieuwe invulling verkrijgt. Vandaag zijn delen van de site in (tijdelijk ) gebruik als volkstuintjes in de vorm van verhoogde plantenbakken. Ook met de nieuwe bestemming wordt gestreefd om op de ene of andere manier de volkstuintjes een plek te geven. Hoe is vandaag nog onduidelijk. Mede door de vroegere bestemming is de natuurwaarde laag. N.v.t. INRICHTING & BEHEERSASPECTEN Spreiding Toegankelijkheid Een groot centraal park in het midden; de woonblokken zijn voorzien van groene ruimte die voorbehouden is voor de toekomstige bewoners. Private terrasjes behorende bij de woningen. Het centraal gelegen park is toegankelijk voor iedereen. Als gevolg van de wijze waarop de inplanting van de bebouwing gebeurt, wordt de publieke toegankelijkheid met name uit de aanpalende wijken (met een tekort aan publieke ruimte en groen) wel ontmoedigd. Onderhoud: Privaat/ Publiek Ecologische inrichting en beheer Het centrale park zal in onderhoud van de groendienst zijn. Het beheer van de groene ruimte binnen de bouwblokken wordt uitbesteed. Bij de woningen zijn minimum privé terrassen van 10 m² gepland. Minstens 15% van de woningen heeft een eigen tuin. De groendienst van de Stad Gent gaat een sleutelrol in de opvolging en het beheer van de site vervullen. 32 Ec owijken- d efiniëring, inventa risa tie en ra nd voorwa a rd en DEEL B: voorb eeld en

LEIDRAAD DUURZAAM WOONPROJECT

LEIDRAAD DUURZAAM WOONPROJECT baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fa (050) 35 68 49 www.wvi.be 00000 LEIDRAAD DUURZAAM WOONPROJECT aug 2011 inhoud 1. wat is duurzaamheid... 1 1.1. de drie pijlers van duurzame ontwikkeling...

Nadere informatie

Een tuin van de hele buurt

Een tuin van de hele buurt Een tuin van de hele buurt 'De weg tot een gemeenschappelijke tuin Leonore Noorduyn en Arjen Wals Wageningen Universiteit en Researchcentrum Leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies Wetenschapswinkel

Nadere informatie

Presentaties zijn terug te vinden op: - Website DUWOBO: http://www.duwobo.be/index.cfm?n01=workgroups&n02=levendekernen

Presentaties zijn terug te vinden op: - Website DUWOBO: http://www.duwobo.be/index.cfm?n01=workgroups&n02=levendekernen 1/16 Lerend Netwerk Duurzame Wijken 5 e KLANKBORDGROEP TA 27 mei 2014 - Gent Dagprogramma: 1. Inleiding, To Simons (CEDUBO), Ilse Dries (DAR.DO) en Peter Thoelen (VIBE) 2. Klimaatplan Gent: Strategie voor

Nadere informatie

duurzaam en klimaatbestendig in vier facetten

duurzaam en klimaatbestendig in vier facetten Charrette Rijnenburg duurzaam en klimaatbestendig in vier facetten 30 september, 01 en 02 oktober 1 Rijnenburg voorwoord Voorwoord Beste lezer, Met de ontwikkeling van Rijnenburg staat Utrecht voor een

Nadere informatie

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom milieudienst MER-Screening Project RUP Aan de Kom Goedgekeurd college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2009 MER-screening voorontwerp van RUP Aan de Kom 1 Inhoudstabel Aanleiding tot

Nadere informatie

Freiburg, duurzame stad

Freiburg, duurzame stad Freiburg, duurzame stad Alex Verhoeven (VVSG), Ann Tack (WVI), Jan Van Alsenoy (VVSG) en Nathalie Garré (WVI) - november 2009 Inhoud Vauban inspireert 5 Wijk Vauban (en aansluitend Solarsiedlung) 9 Toespraak

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

52x Inspiring Space. AM Annual 2012

52x Inspiring Space. AM Annual 2012 52x Inspiring Space AM Annual 2012 Inspirerende e leefomgevinge en ontwikke de passie 3 n duurzame 52x Inspiring Space n bedenken len, dat is van AM. Annual 2012 AM Annu AM zorgt voor kwaliteit van ruimte

Nadere informatie

Bestemmingsplan BAT-terrein

Bestemmingsplan BAT-terrein Bestemmingsplan BAT-terrein Datum April 2012 Gemeente Webadres gemeente Contactpersoon Zevenaar www.zevenaar.nl Dhr. W. Geurts Opdrachtgever Contactpersoon IDN bestemmingsplan NL.IMRO.0299.BP01BATTERREIN-ON01

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Zaaknummer OOH02 Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Raadsvoorstel Inleiding Op 19 februari 2002 is het raadsbesluit genomen om te komen tot de realisatie van een nieuwe sporthal in sport- en recreatiepark

Nadere informatie

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd.

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd. referentiebeeld grondgebonden wonen foto Van Musschenbroekstraat referentiebeeld accenten bebouwing Het Stationskwartier ligt op het kruispunt van het Paleiskwartier, station, de binnenstad, Boschveld

Nadere informatie

Geef ze de (openbare) ruimte

Geef ze de (openbare) ruimte Geef ze de (openbare) ruimte Beleidsnota Openbare Ruimte 2013-2023 Gemeente Nijmegen Stadsbeheer December 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Samenvatting...3 2.1 Leeswijzer...4 3 Aanleiding voor

Nadere informatie

Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling. Werkpakket 1 & 4

Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling. Werkpakket 1 & 4 Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling Werkpakket 1 & 4 1/138 EOS-LT Transep-DGO 2.0 27.08.2012 Publicatie: augustus 2012 Dit rapport is uitgevoerd binnen het project Transitie

Nadere informatie

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-m.e.r.-plicht RUP 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

RUILVERKAVELING. Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN

RUILVERKAVELING. Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN RUILVERKAVELING Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN I N H O U D 1 Voorwoord 2 Zorgen voor de open ruimte Landinrichting, ruilverkaveling en natuurinrichting

Nadere informatie

Voorstel van Bewonersvereniging EVA- Lanxmeer - de BEL - in Culemborg voor Kroonappel Buurt - Oranje Fonds

Voorstel van Bewonersvereniging EVA- Lanxmeer - de BEL - in Culemborg voor Kroonappel Buurt - Oranje Fonds Voorstel van Bewonersvereniging EVA- Lanxmeer - de BEL - in Culemborg voor Kroonappel Buurt - Oranje Fonds De droom van een betere stad leeft allereerst in de hoofden van de mensen Burgemeester Lerner

Nadere informatie

CONGREs. www.jonggroen.be/stad2030. Zaterdag 7 mei, provinciehuis leuven. bouwstenen voor de ecologische stad

CONGREs. www.jonggroen.be/stad2030. Zaterdag 7 mei, provinciehuis leuven. bouwstenen voor de ecologische stad CONGREs bouwstenen voor de ecologische stad De stad als kiem van een ecologische samenleving Zaterdag 7 mei, provinciehuis leuven www.jonggroen.be/stad2030 INHOUD De stad als kiem van een ecologische

Nadere informatie

basisprogramma gemeenteraadsverkiezingen

basisprogramma gemeenteraadsverkiezingen basisprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2006 Colofon Redactie: Stefan Colaes Coördinatie: Johan Malcorps Met medewerking van: Stefan Colaes, Johan Malcorps, Els Keytsman, Tinne Van der Straeten, Wouter

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering Duurzame bedrijventerreinen Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering april 2006 Voorwoord De Provincie Limburg zoekt partners voor een duurzame ontwikkeling. Ondernemers, burgers en gemeenten.

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND NIEUW LICHT OP LEEGSTAND ontwerpend onderzoek naar de transformatie & stedenbouwkundige potentie van (structureel) leegstaande kantoren in Nederland en België 1 16 oktober 2012 S-M-L studio voor het metropolitane

Nadere informatie

Briefrapport 830950002/2008 L. Dreijerink H. Kruize I. van Kamp. Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen

Briefrapport 830950002/2008 L. Dreijerink H. Kruize I. van Kamp. Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen Briefrapport 830950002/2008 L. Dreijerink H. Kruize I. van Kamp Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen Ontwikkeling van een afwegingskader ter ondersteuning

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie