STUDIEGEBIED VOEDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGEBIED VOEDING"

Transcriptie

1 STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Ambachtelijk chocoladebewerker BO VO 205 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19

2 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december Deel 1 Opleiding Korte beschrijving Relatie opleiding - beroep Inhoud Modules Niveau en soort vak Plaats van de opleiding in het studiegebied Studieduur Modules en leertraject Modules Leertraject Sleutelvaardigheden Deel 2 Modules Module Basis bakkerij (G201) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Initiatie marsepein en chocolade (G209) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Suikerwerk en pralines (G231) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Marsepein en chocoladewerk (G222) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Vullingen en chocoladewerk (G232) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Beheer en organisatie (G213) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Beheer en organisatie bakkerij (G230) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Versie 1.0 BVR Pagina 2 van 19

3 1 Deel 1 Opleiding 1.1 Korte beschrijving Relatie opleiding - beroep De beroepsopleiding Ambachtelijk chocoladebewerker hoort thuis in het studiegebied Voeding. Deze opleiding is afgeleid van een beroepsprofiel (D/2001/4665/40). De Ambachtelijk chocoladebewerker is een persoon die grond- en hulpstoffen (zoals cacaoboter, cacaomassa, suiker en eventueel melk) omzet naar verschillende vormen van chocoladeproducten. Het percentage van elke hulp- en grondstof hangt af van het chocoladeproduct dat de Ambachtelijke chocoladebewerker wenst te bekomen. Het gehele productieproces gebeurt op een ambachtelijke, efficiënte en vaktechnische manier. Vóór, tijdens en na de bereiding houdt de ambachtelijke chocoladebewerker rekening met hygiëne, veiligheid en bewaartechnieken voor het product Inhoud In de opleiding Ambachtelijk chocoladebewerker leert de cursist basisvaardigheden en -technieken met betrekking tot het klaarmaken van chocoladeproducten. Na de opleiding kan de cursist: crèmesoorten bereiden vetdeeg bereiden amandelwerk bereiden consumptie-ijs bereiden suikerwerk bereiden beslagen bereiden de couverture tempereren getempereerde chocolade tot vorm- of mouleerpralines verwerken getempereerde chocolade tot dompelpralines of truffels verwerken getempereerde chocolade tot likeurpralines met of zonder suikerkorst verwerken getempereerde chocolade tot commerciële chocoladestukjes verwerken afgewerkte producten en grondstoffen bewaren Modules De opleiding Ambachtelijk chocoladebewerker bestaat uit 7 modules: Basis bakkerij 40 Lt Initiatie marsepein en chocolade 80 Lt Suikerwerk en pralines 80 Lt Marsepein en chocoladewerk 80 Lt Vullingen en chocoladewerk 80 Lt Beheer en organisatie 80 Lt Beheer en organisatie bakkerij 40 Lt De totale opleiding omvat dus 480 Lt. Voor de modules Beheer en organisatie en Beheer en organisatie bakkerij gelden specifieke instapvereisten. De modules Basis bakkerij en Initiatie marsepein en chocolade gelden als instapvoorwaarde voor de modules Suikerwerk en pralines, Marsepein en chocoladewerk en Vullingen en chocoladewerk. Alle andere modules zijn instapvrij Niveau en soort vak De opleiding omvat het totaal van 480 Lt: 210 Lt TV 270 Lt PV Alle modules worden ingedeeld als onderwijs van de derde graad van het secundair beroepsonderwijs. Versie 1.0 BVR Pagina 3 van 19

4 1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau Reglementering 1 Uitsnijder/uitbener BO VO BSO 3 2 Slagersgast BO VO BSO 3 3 Spekslager BO VO BSO 3 4 Ambachtelijk slager BO VO BSO 3 GB 5 Culinair traiteurslager BO VO BSO 3 6 Verkoper in de slagerij BO VO BSO 2 7 Slager BO VO TSO 3 8 Slagerij en vleeswaren BO VO TSO 3 GB 9 Traiteur-delicatessenslager BO VO TSO 3 10 Broodbakker BO VO BSO 3 11 Bakkersgast BO VO BSO 3 12 Banketbakker BO VO BSO 3 13 Ambachtelijk brood- en BO VO BSO 3 banketbakker GB 14 Ambachtelijk ijsbereider BO VO BSO 3 15 Ambachtelijk BO VO BSO 3 chocoladebewerker 16 Brood en banket BO VO TSO 3 GB 17 Confiseur-chocoladebewerker BO VO TSO 3 18 Bereider van consumptie-ijs en BO VO TSO 3 tearoomspecialiteiten * GB = gereglementeerd beroep 1.3 Studieduur 480 Lt waarvan 210 Lt TV en 270 Lt PV Certificaat van de beroepsopleiding: AMBACHTELIJK CHOCOLADEBEWERKER: 480 Lt Versie 1.0 BVR Pagina 4 van 19

5 1.4 Modules en leertraject Modules Naam Code Lestijden Vak Basis bakkerij M VO G Lt TV - 30 Lt PV Bakkerij Praktijk bakkerij Initiatie marsepein en chocolade M VO G Lt TV - 60 Lt PV Bakkerij Praktijk bakkerij Suikerwerk en pralines M VO G Lt TV - 60 Lt PV Bakkerij Praktijk bakkerij Marsepein en chocoladewerk M VO G Lt TV - 60 Lt PV Bakkerij Praktijk bakkerij Vullingen en chocoladewerk M VO G Lt TV - 60 Lt PV Bakkerij Praktijk bakkerij Beheer en organisatie M V0 G Lt TV Voeding, Bakkerij, Slagerij, Hotel Beheer en organisatie bakkerij M VO G Lt TV Voeding Bakkerij Leertraject 8689 Basis bakkerij Suikerwerk en pralines Marsepein en chocoladewerk 80 Initiatie marsepein en chocolade Vullingen en chocoladewerk AMBACHTELIJK CHOCOLADE- BEWERKER 480 Lt Beheer en organisatie 80 Beheer en organisatie bakkerij Versie 1.0 BVR Pagina 5 van 19

6 1.5 Sleutelvaardigheden Sleutelvaardigheid Specificatie Code Accuratesse In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak SV02 nauwkeurig te voltooien. Beslissingsvermogen In staat zijn een standpunt in te nemen of tot een SV04 handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor op te nemen. Creativiteit In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te SV07 bedenken en uit te voeren. Doorzettingsvermogen In staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel SV09 gericht te blijven. Een werkplan kunnen In staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke SV10 maken stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten. Flexibiliteit In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende SV12 omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. Imagobewustzijn In staat zijn om de impact van eigen gedrag en voorkomen SV13 in te schatten. Kunnen omgaan met In staat zijn om informatie te verzamelen, te verwerken en SV16 informatie te verstrekken. Omgaan met stress In staat zijn te leven met een aanvaardbare werkdruk, ook SV21 in moeilijke arbeidsomstandigheden (onder meer de aard van het werk, de werkomgeving, tegenslagen en kritiek). Resultaatgerichtheid In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een SV28 voorgesteld resultaat te bereiken met inachtname van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden. Veiligheids- en In staat zijn om actief en pro-actief in te staan voor de SV30 milieubewustzijn veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden. Zelfvertrouwen In staat zijn om een taak aan te pakken vanuit geloof in SV33 eigen kennen en kunnen. Zin voor initiatief In staat zijn om problemen en taken aan te pakken zonder SV34 dat het gevraagd wordt of de omstandigheden ertoe dwingen. Zin voor esthetiek Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische overwegingen laten meespelen. SV36 Versie 1.0 BVR Pagina 6 van 19

7 2 Deel 2 Modules 2.1 Module Basis bakkerij (G201) Situering van de module in de opleiding Het doel van de module is inzicht te verschaffen in de basis van de beroepshoudingen op het vlak van hygiëne in het atelier. Tevens primeert een kennismaking met de producten die in de bakkerij worden geproduceerd en verwerkt. Aan de hand van eenvoudige voorbereidingstechnieken verkrijgt de cursist een inzicht in het werk op de werkplaats. De nadruk ligt op: grondstoffenkennis materialenkennis sectorkennis Instapvereisten Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 Lt waarvan 30 Lt PV - 10 Lt TV Basiscompetenties Module Basis bakkerij M VO G201 De cursist kan Richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en M VO G201 BC 01 ergonomisch werken de vigerende hygiënenormen respecteren richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne de vigerende milieunormen respecteren de vigerende veiligheidsnormen respecteren richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen een ergonomische werkhouding aannemen ergonomisch tillen EHBO bij brand- en snijwonden toepassen richtlijnen met betrekking tot het veilig gebruik van machines De lokalen en de bakkerijmaterialen onderhouden M VO G201 BC 02 de werkplek onderhouden bakkerijmaterieel voor de afwas sorteren bakkerijmaterieel reinigen de bakkerij en de bijhorende lokalen opruimen de bakkerij en de bijhorende lokalen schoonmaken met reinigingsproducten en -middelen omgaan met desinfecteringsproducten en -middelen omgaan Over de sector een algemeen beeld opbouwen M VO G201 BC 03 verschillende types van bedrijven herkennen diverse beroepen binnen de sector situeren de taken eigen aan de beroepen binnen de sector onderscheiden De werkzaamheden in de bakkerij voorbereiden M VO G201 BC 04 Onder begeleiding grondstoffen gebruiken M VO G201 BC 05 Versie 1.0 BVR Pagina 7 van 19

8 wegen en meten ingrediënten samenvoegen een oven gebruiken Versie 1.0 BVR Pagina 8 van 19

9 2.2 Module Initiatie marsepein en chocolade (G209) Situering van de module in de opleiding In deze module worden de diverse soorten chocolade en hun basisbewerkingen behandeld. De nadruk ligt op: de voorbereidingstechnieken, het holwerk en eenvoudige garneringen met chocolade het bewerken tot verkoopbare eindproducten staat centraal. Het betreft hier de verwerking van grondstoffen tot het afgewerkt eindproduct werken met marsepein: het vormgeven en kleuren. Aandacht wordt besteed aan het correct en hygiënisch werken en het controleren van het gehele proces Instapvereisten Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 80 Lt waarvan 60 Lt PV - 20 Lt TV Basiscompetenties Module Initiatie marsepein en chocolade De cursist kan Richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch werken de vigerende hygiënenormen respecteren richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne de vigerende milieunormen respecteren de vigerende veiligheidsnormen respecteren richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen een ergonomische werkhouding aannemen ergonomisch tillen EHBO bij brand- en snijwonden toepassen richtlijnen met betrekking tot het veilig gebruik van machines De lokalen en de bakkerijmaterialen onderhouden de werkplek onderhouden bakkerijmaterieel voor de afwas sorteren bakkerijmaterieel reinigen de bakkerij en de bijhorende lokalen opruimen de bakkerij en de bijhorende lokalen schoonmaken met reinigingsproducten en -middelen omgaan met desinfecteringsproducten en -middelen omgaan Onder begeleiding met marsepein werken producten klaarzetten marsepein samenstellen marsepein kleuren marsepein vormgeven marsepein modelleren marsepein verwerken marsepeinproducten beoordelen marsepein verpakken M VO G209 M VO G209 BC 01 M VO G209 BC 02 M VO G209 BC 03 Versie 1.0 BVR Pagina 9 van 19

10 Onder begeleiding met chocolade werken producten klaarzetten chocolade voorbereiden chocolade mouleren chocolade monteren chocolade spuiten pralines bereiden chocoladeproducten beoordelen chocolade verpakken Producten bewaren grondstoffen bewaren hulpgrondstoffen bewaren halffabrikaten bewaren afgewerkte producten bewaren M VO G209 BC 04 M VO G209 BC 05 Versie 1.0 BVR Pagina 10 van 19

11 2.3 Module Suikerwerk en pralines (G231) Situering van de module in de opleiding In deze module worden de verschillende toepassingen van suikerwerk behandeld. In deze module worden eveneens de verschillende pralines en bonbons behandeld, zowel de snij-, spuit- en vormpralines en dit met diverse vullingen: van vaste tot vloeibare vulling. Vanaf de samenstelling van de suikeroplossing gebruikt men kooktechnieken om te komen tot een halffabrikaat of een afgewerkt product. Aandacht wordt besteed aan het correct en hygiënisch werken en het kunnen controleren van het gehele proces. Zeer veel aandacht wordt besteed aan de afwerking en de decoratie van de producten Instapvereisten De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de modules: Basis bakkerij Initiatie marsepein en chocolade Studieduur 80 Lt waarvan 60 Lt PV - 20 Lt TV Basiscompetenties Module Suikerwerk en pralines De cursist kan Richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch werken de vigerende hygiënenormen respecteren richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne de vigerende milieunormen respecteren de vigerende veiligheidsnormen respecteren richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen een ergonomische werkhouding aannemen ergonomisch tillen EHBO bij brand- en snijwonden toepassen richtlijnen met betrekking tot het veilig gebruik van machines De lokalen en de bakkerijmaterialen onderhouden de werkplek onderhouden bakkerijmaterieel voor de afwas sorteren bakkerijmaterieel reinigen de bakkerij en de bijhorende lokalen opruimen de bakkerij en de bijhorende lokalen schoonmaken met reinigingsproducten en -middelen omgaan met desinfecteringsproducten en -middelen omgaan Suikeroplossingen koken materialen klaarzetten kooktemperaturen beoordelen eindresultaat verwerken Noga verwerken M VO G231 M VO G231 BC 01 M VO G231 BC 02 M VO G231 BC 03 M VO G231 BC 04 Versie 1.0 BVR Pagina 11 van 19

12 nogadegen samenstellen sierstukjes maken sierstukjes beoordelen Gegoten suikerwerk verwerken een sierstuk ontwerpen een sierstuk voorbereiden suiker gieten een sierstuk samenstellen een sierstuk afwerken een sierstuk beoordelen Konfijten een suikerstroop klaarzetten vruchten voorbereiden vruchten confijten vruchten beoordelen vruchten verwerken Kanderen een suikerstroop samenstellen te kanderen producten voorbereiden producten kanderen het kandeerproces opvolgen producten verwerken producten beoordelen Fouten herstellen fouten voorkomen fouten ontdekken fouten analyseren fouten herstellen de herstelde fouten beoordelen Couverture tempereren materieel gebruiken chocolade smelten chocolade tempereren chocolade tableren temperatuur controleren de krimpkracht, glans en hardheid controleren Vorm- en mouleerpralines maken hulpgrondstoffen klaarzetten vullingen en interieurs samenstellen de dikte van de chocolade bepalen vormen op temperatuur brengen M VO G231 BC 05 M VO G231 BC 06 M VO G231 BC 07 M VO G231 BC 08 M VO G231 BC 09 M VO G231 BC 10 Versie 1.0 BVR Pagina 12 van 19

13 chocolade in één of meerdere lagen gieten vullingen en interieurs inbrengen temperatuur controleren pralines afdichten pralines afkoelen pralines ventileren pralines ontvormen pralines beoordelen Dompelpralines en truffels maken hulpgrondstoffen klaarzetten vullingen en interieurs samenstellen de vastheid van de spuitmassa controleren spuitmassa spuiten de massa snijden de massa dompelen de dompelpraline garneren de dompelpraline decoreren de dompelpraline beoordelen Likeurpralines met suikerkorst maken hulpgrondstoffen klaarzetten de likeursamenstelling aanmaken poederbakken klaarmaken de gipsstempels in de poederbakken drukken de vormen vullen de kristallisatie controleren de interieurs omdraaien de likeurkorsten afstoffen de interieurs dompelen de pralines enroberen de pralines beoordelen Likeurpralines zonder suikerkorst maken hulpgrondstoffen klaarzetten de likeursamenstelling aanmaken snobinetten mouleren de vormen vullen de pralines afdichten de pralines afkoelen de pralines ventileren de pralines ontvormen de pralines beoordelen Producten bewaren grondstoffen bewaren hulpgrondstoffen bewaren halffabrikaten bewaren afgewerkte producten bewaren M VO G231 BC 11 M VO G231 BC 12 M VO G231 BC 13 M VO G231 BC 14 Versie 1.0 BVR Pagina 13 van 19

14 2.4 Module Marsepein en chocoladewerk (G222) Situering van de module in de opleiding In deze module wordt dieper ingegaan op het verwerken van marsepein tot figuren en het combineren met chocolade Instapvereisten De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de modules: Basis bakkerij Initiatie marsepein en chocolade Studieduur 80 Lt waarvan 60 Lt PV - 20 Lt TV Basiscompetenties Module Marsepein en chocoladewerk De cursist kan Richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch werken de vigerende hygiënenormen respecteren richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne de vigerende milieunormen respecteren de vigerende veiligheidsnormen respecteren richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen een ergonomische werkhouding aannemen ergonomisch tillen EHBO bij brand- en snijwonden toepassen richtlijnen met betrekking tot het veilig gebruik van machines De lokalen en de bakkerijmaterialen onderhouden de werkplek onderhouden bakkerijmaterieel voor de afwas sorteren bakkerijmaterieel reinigen de bakkerij en de bijhorende lokalen opruimen de bakkerij en de bijhorende lokalen schoonmaken met reinigingsproducten en -middelen omgaan met desinfecteringsproducten en -middelen omgaan Met marsepein werken marsepein vormgeven marsepein modelleren marsepein tot figuren verwerken Marsepein verwerken materialen klaarzetten half-industriële marsepein samenstellen ambachtelijke marsepein samenstellen fruit vormen fruit kleuren fruitstukjes beoordelen figuurtjes vormen figuurtjes kleuren M VO G222 M VO G222 BC 01 M VO G222 BC 02 M VO G222 BC 03 M VO G222 BC 04 Versie 1.0 BVR Pagina 14 van 19

15 figuurtjes beoordelen Marsepein combineren met chocolade samengestelde figuren maken samengestelde figuren afwerken afgewerkte producten bewaren Chocolade monteren chocoladefiguren maken chocolade versnijden chocoladecomposities samenstellen chocoladecompositie garneren chocoladecompositie beoordelen Chocoladegarnituren maken couverture tempereren chocolade verspuiten garnituren beoordelen Producten bewaren grondstoffen bewaren hulpgrondstoffen bewaren halffabrikaten bewaren afgewerkte producten bewaren M VO G222 BC 05 M VO G222 BC 06 M VO G222 BC 07 M VO G222 BC 08 Versie 1.0 BVR Pagina 15 van 19

16 2.5 Module Vullingen en chocoladewerk (G232) Situering van de module in de opleiding In deze module komen vullingen zoals notenpasta s en ganaches aan bod. Het betreft hier de verwerking van grondstoffen tot het afgewerkt product. In deze module wordt eveneens dieper ingegaan op de verschillende verwerkingsmogelijkheden van chocolade. De nadruk ligt op: holwerk, eenvoudige pralines en het creatief gebruik van chocolade in functie van decoratie en garnering. Aandacht wordt besteed aan het correct en hygiënisch werken en het kunnen controleren van het gehele proces Instapvereisten De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de modules: Basis bakkerij Initiatie marsepein en chocolade Studieduur 80 Lt waarvan 60 Lt PV - 20 Lt TV Basiscompetenties Module Vullingen en chocoladewerk De cursist kan Richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch werken de vigerende hygiënenormen respecteren richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne de vigerende milieunormen respecteren de vigerende veiligheidsnormen respecteren richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen een ergonomische werkhouding aannemen ergonomisch tillen EHBO bij brand- en snijwonden toepassen richtlijnen met betrekking tot het veilig gebruik van machines De lokalen en de bakkerijmaterialen onderhouden de werkplek onderhouden bakkerijmaterieel voor de afwas sorteren bakkerijmaterieel reinigen de bakkerij en de bijhorende lokalen opruimen de bakkerij en de bijhorende lokalen schoonmaken met reinigingsproducten en -middelen omgaan met desinfecteringsproducten en -middelen omgaan Onder begeleiding notenpasta s bereiden materieel gebruiken notenpasta samenstellen notenpasta verwerken notenpasta bewaren Ganache s bereiden kookproces beheersen M VO G232 M VO G232 BC 01 M VO G232 BC 02 M VO G232 BC 03 M VO G232 BC 04 Versie 1.0 BVR Pagina 16 van 19

17 ganache aromatiseren ganache verwerken Fouten herstellen fouten voorkomen fouten ontdekken fouten analyseren fouten herstellen de herstelde fouten beoordelen Producten bewaren grondstoffen bewaren hulpgrondstoffen bewaren halffabrikaten bewaren afgewerkte producten bewaren Couverture tempereren materieel gebruiken chocolade smelten chocolade tempereren chocolade tableren temperatuur controleren de krimpkracht, glans en hardheid controleren Commerciële chocoladefiguren maken hulpgrondstoffen klaarzetten vormen op temperatuur brengen chocolade mouleren chocolade ontvormen figuren inkleuren chocoladefiguren koelen chocoladefiguren afdichten chocoladefiguren ontvormen chocoladefiguren beoordelen Chocolade monteren chocoladefiguren maken chocolade versnijden chocoladecomposities samenstellen chocoladecompositie garneren chocoladecompositie beoordelen Chocoladegarnituren maken couverture tempereren chocolade verspuiten garnituren beoordelen Chocolade bedrukken chocoladebedrukkingstechnieken toepassen transfers gebruiken bedrukte chocolade beoordelen bedrukte chocolade gebruiken Producten bewaren grondstoffen bewaren hulpgrondstoffen bewaren halffabrikaten bewaren afgewerkte producten bewaren M VO G232 BC 05 M VO G232 BC 06 M VO G232 BC 07 M VO G232 BC 08 M VO G232 BC 09 M VO G232 BC 10 M VO G232 BC 11 M VO G232 BC 12 Versie 1.0 BVR Pagina 17 van 19

18 2.6 Module Beheer en organisatie (G213) Situering van de module in de opleiding In deze module worden veiligheid en hygiëne uitvoerig behandeld. Het integreren van planning, organisatie, commercieel inzicht in de diverse operationele taken staan hier centraal Instapvereisten De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van een aantal modules uit het studiegebied voeding met een gezamenlijke duur van minstens 160 Lt Studieduur 80 Lt waarvan 80 Lt TV Basiscompetenties Module Beheer en organisatie De cursist kan Veiligheid en hygiëne de oorzaken van voedselbederf herkennen de oorzaken van voedselvergiftiging herkennen de oorzaken van voedselbesmetting herkennen de wetgeving inzake hygiëne en productaansprakelijkheid kennen een risico-analyse kunnen uitvoeren de noodzakelijke controlesystemen inbouwen (opstellen van een HACCP-plan) Voorraadbeheer beheersen een aankoopprocedure opstellen de procedure bij ontvangst van grondstoffen uitvoeren de procedure voor opslag van grondstoffen uitvoeren de procedure voor interne uitgifte van grondstoffen uitvoeren Elementen uit de wetgeving beschrijven de wetgeving inzake veiligheid binnen het bedrijf beschrijven de wetgeving inzake etikettering beschrijven de basisbegrippen betreffende additieven en contaminanten beschrijven de wetgeving inzake prijsaffichering beschrijven M VO G213 M VO G213 BC 01 M VO G213 BC 02 M VO G213 BC 03 Versie 1.0 BVR Pagina 18 van 19

19 2.7 Module Beheer en organisatie bakkerij (G230) Situering van de module in de opleiding In deze module worden volgende onderwerpen uitvoerig behandeld: specifieke beroepsreglementering welzijn en veiligheid op het werk. Het integreren van de specifiek toepasbare reglementeringen en inzicht in de diverse operationele taken staan hier centraal Instapvereisten De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van een aantal modules uit opleidingen bakkerij van het studiegebied voeding met een gezamenlijke duurtijd van minstens 160 Lt Studieduur 40 Lt waarvan 40 Lt TV Basiscompetenties Module Beheer en organisatie bakkerij De cursist kan Beroepsreglementering toepassen de reglementering die van toepassing is op het beroep kennen de reglementeringen kunnen toepassen een risico-analyse kunnen uitvoeren de noodzakelijke conrolesystemen inbouwen Het veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch werken organiseren op het van het veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch werken toezien het van veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch werken evalueren EHBO bij brand- en snijwonden toepassen bij risicosituaties ingrijpen Voeding- en drankencontrole bewaken een technische fiche opstellen de kostprijs van een product berekenen de verkoopprijs van een product berekenen de nacalculatie of administratieve controle van voedingskost en voedingskosten percentage uitvoeren M VO G230 M VO G230 BC 01 M VO G230 BC 02 M VO G230 BC 03 Versie 1.0 BVR Pagina 19 van 19

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Broodbakker BO VO 201 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 25 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Medewerker brasserie taverne bistro BO VO 022 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Hotelonthaal BO VO 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Slagersgast BO VO 303 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Plaatser soepele vloerbekleding BO BW 012 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR CHOCOLADEBEWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR CHOCOLADEBEWERKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR CHOCOLADEBEWERKER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) CHOCOLADEBEWERKER Profiel (SERV/VeBIC, november 2001) Een chocoladebewerker

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Banketbakker BO VO 206. BSO 3 Modulair. Studiegebied Voeding

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Banketbakker BO VO 206. BSO 3 Modulair. Studiegebied Voeding VSKO Leerplan OPLEIDING Banketbakker BO VO 206 BSO 3 Modulair Studiegebied Voeding Goedkeuringscode: 2010/239/6//D 25-04-2010 Leerplan Banketbakker 25-04-2010 - p. 2 Naam Code Lestijden Vak Basis bakkerij

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Meubelstoffeerder BO HO 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN STUDIEGEBIED BOEKBINDEN Modulaire opleiding Hulpboekbinder BO BB 305 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bierkenner BO VO 026 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1A Opleiding Industriële branders... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Tegelzetter BO BW 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Hairstylist voor theater, film en tv BO LV 206 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Wijnkenner BO VO 025 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding IJzervlechter BO BW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdekker metalen dak BO BW 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 1 Deel

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001 STUDIEGEBIED AUTO Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Nascholing BO BN 004 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder-decorateur BO BW 011 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 (Ontwerp) technieken Reclame- en decoratieschilder - Versie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Installateur individuele gasverwarming BO KW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Betonhersteller BO BW 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 decoratieschilder - Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Grootkeukenverantwoordelijke BO VO 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 30 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

AFDELING Hotel en hotelbedrijf. Keukenverantwoordelijke

AFDELING Hotel en hotelbedrijf. Keukenverantwoordelijke VADEMECUM AFDELING Hotel en hotelbedrijf Keukenverantwoordelijke CVO Elishout COOVI Pagina 1 1. Beroepsprofiel: Deze opleiding heeft tot doel volwassenen op te leiden voor de horecasector en dit op een

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS Modulaire opleiding Flexodrukker BO GR 204 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN STUDIEGEBIED BOEKBINDEN Modulaire opleiding Boekvergulder BO BB 306 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 7 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Binnenschrijnwerker BO HO 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Kelner brasserie taverne bistro BO VO 023 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 24 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Daktimmerman BO HO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

AFDELING Hotel en hotelbedrijf. Grootkeukenverantwoordelijke

AFDELING Hotel en hotelbedrijf. Grootkeukenverantwoordelijke VADEMECUM AFDELING Hotel en hotelbedrijf Grootkeukenverantwoordelijke CVO Elishout COOVI Pagina 1 1. Beroepsprofiel: De Grootkeukenverantwoordelijke heeft de leiding over de grootkeukenequipe. Hij werkt

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Restauratievakman meubelstofferen BO HO 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Naaien AO HU 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

opleidingsplan ILW chocoladebewerker

opleidingsplan ILW chocoladebewerker opleidingsplan ILW chocoladebewerker KERNTAKEN De chocoladebewerker maakt pralines, truffels en chocoladestukken. Hij verwerkt marsepein en maakt dessertkoekjes en suikerwerk. OVERZICHT VAN DE OPLEIDING

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules in het studiegebied

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Vrachtwagenchauffeur BO BN 003 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO RLLL/EXT/ADV/006bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Zwevende modules (ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Zwevende modules in het studiegebied Auto... 3 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR IJSBEREIDER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR IJSBEREIDER OPLEIDINGENSTRUCTUUR IJSBEREIDER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) IJSBEREIDER Profiel (SERV/VeBIC, maart 2002) Een ijsbereider verwerkt grondstoffen

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Opleiding Bestuurder interne transportmiddelen BO AU 309 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Zilversmid BO JU 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Breien BO MO 023 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl19 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 01 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Kruiswerker BO DB 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 februari 2013 1 Opleiding...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Graveur BO JU 06 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Juweelhersteller BO JU 05 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus in Fermentatieprocessen - Bieren BO CH 003 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Studiegebied Chemie Technicus in fermentatieprocessen

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl11 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 05 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: AFWERKING

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: AFWERKING STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: AFWERKING Modulaire opleiding Afwerker: snijder en vouwer BO GR 301 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl13 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 07 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BANKETBAKKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BANKETBAKKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR BANKETBAKKER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) AMBACHTELIJKE BROOD-EN BANKETBAKKER Profiel (SERV/VeBIC, mei 2002) Een banketbakker

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Ambachtelijk brood- en banketbakker BO VO 203. BSO 3 Modulair. Studiegebied Voeding

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Ambachtelijk brood- en banketbakker BO VO 203. BSO 3 Modulair. Studiegebied Voeding VSKO Leerplan OPLEIDING Ambachtelijk brood- en banketbakker BO VO 203 BSO 3 Modulair Studiegebied Voeding Goedkeuringscode: 2010/245/6//D 25-04-2010 Leerplan Ambachtelijk brood- en banketbakker 25-04-2010

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdekker leien en pannen BO BW 028 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE RLLL-RLLL-ADV-004bijl04 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus BO CH 006 Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Kappersmedewerker BO LV 201 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE RLLL-RLLL-ADV-004bijl03 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus in fermentatieprocessen destillaten en likeuren CH BO 005 Bijlage bij het Vlor-advies - Opleidingsprofiel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Zaalverantwoordelijke BO VO 011 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 03 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7. STUDIEGEBIED Hout. Modulaire opleidingen

Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7. STUDIEGEBIED Hout. Modulaire opleidingen Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7 STUDIEGEBIED Hout Modulaire opleidingen Inhoud 1 Binnenschrijnwerker (BO HO

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw RLLL/EXT/ADV/004bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw Modulaire opleiding Klavierinstrumentenbouwer BO MI 003 (Ontwerp) Klavierinstrumentenbouwer Pagina 1 van 1 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Marokijnbewerker BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 13 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl18 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Uitbreidingsmodules (Ontwerp)

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Kok BO VO 015 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 24 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl17 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Computerdesigner juwelen BO JU 11 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Modist BO MO 022

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Modist BO MO 022 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Modist BO MO 022 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl18 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus in Fermentatieprocessen - Zuivel BO CH 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Meubelmakerij

STUDIEGEBIED Meubelmakerij Bijlage 15 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl20 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 03 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Loodgieter BO KW 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Meubelmakerij

STUDIEGEBIED Meubelmakerij VR 2017 0206 DOC.0535/17 1 september 2008 Bijlage 15 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Opleiding Koken AO HU 006 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Kelner BO VO 016 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 25 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Confiseur-chocoladebewerker BO VO 208. TSO 3 Modulair. Studiegebied Voeding

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Confiseur-chocoladebewerker BO VO 208. TSO 3 Modulair. Studiegebied Voeding VSKO Leerplan OPLEIDING Confiseur-chocoladebewerker BO VO 208 TSO 3 Modulair Studiegebied Voeding Goedkeuringscode: 07-08/1784/N/G 31/1/2008 Basis bakkerij 40 lt Initiatie technologie bakkerij 40 lt voedingsleer

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS Modulaire opleiding Diepdrukker BO GR 205 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl10 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 04 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BROODBAKKER. Een broodbakker bewerkt, verwerkt, bakt degen en bereidt daarmee brood, broodspecialiteiten en harde- en zachteluxe.

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BROODBAKKER. Een broodbakker bewerkt, verwerkt, bakt degen en bereidt daarmee brood, broodspecialiteiten en harde- en zachteluxe. OPLEIDINGENSTRUCTUUR BROODBAKKER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) AMBACHTELIJKE BROOD- EN BANKETBAKKER Profiel (SERV/VeBIC, mei 2002) Een broodbakker

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: AFWERKING

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: AFWERKING STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: AFWERKING Modulaire opleiding Machinaal Boekbinder BO GR 302 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Bereider van consumptie-ijs en tearoomspecialiteiten BO VO 209. TSO 3 Modulair. Studiegebied Voeding

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Bereider van consumptie-ijs en tearoomspecialiteiten BO VO 209. TSO 3 Modulair. Studiegebied Voeding VSKO Leerplan OPLEIDING Bereider van consumptie-ijs en tearoomspecialiteiten BO VO 209 TSO 3 Modulair Studiegebied Voeding Goedkeuringscode: 2010/242/6//D 25-04-2010 Basis bakkerij 40 lt Initiatie technologie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED TEXTIEL

STUDIEGEBIED TEXTIEL STUDIEGEBIED TEXTIEL Modulaire opleiding Bobijnopzetter BO TX 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus in Fermentatieprocessen - Wijnen BO CH 004 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Studiegebied Chemie Technicus in fermentatieprocessen

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Accessoires BO MO 019

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Accessoires BO MO 019 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Accessoires BO MO 019 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Operator Verspaning BO ME 302 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Plaatbewerker BO ME 305 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus in Fermentatieprocessen Destillaten en Likeuren BO CH 005 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Studiegebied Chemie Technicus in

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout RLLL-RLLL-ADV-002bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Opleiding BO HO 010 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 19 december Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5. STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES

Leuvenseplein 4 19 december Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5. STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5 STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES Bijlage bij het advies van de Vlor Pagina

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Draaier Frezer BO ME 306 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Maatwerk Herenpatronen BO MO 018

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Maatwerk Herenpatronen BO MO 018 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Maatwerk Herenpatronen BO MO 018 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Zwevende module Communicatie, telefonie en onthaal in een 3 e vreemde taal (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 7 Inhoud

Nadere informatie