Powered by Siemens. Hogeschool Rotterdam ESCBO Communicatie Plan Versie /06/2012. Chris Patterson

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Powered by Siemens. Hogeschool Rotterdam ESCBO Communicatie Plan Versie 1.00 26/06/2012. Chris Patterson"

Transcriptie

1 Team Electric Sports Car Build Off 26/06/2012 Chris Patterson Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina's worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina's mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding. De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Zij worden niet aan derden verstrekt. De gebruiker kan de door hem/haar verstrekte gegevens raadplegen, wijzigen en verwijderen.

2 Team Management Summary This document is the communications plan for the ESCBO (Electric Sports Car Build-Off) project in which the (Rotterdam University of Applied Sciences) participates. The project started in the 4 th quarter of curricular year with the official kickoff in June The building of the vehicles starts in September 2012 when the next curricular year takes place. There aren t specific results in this communications plan, but rather the choice of which social media platforms are now in place and which need to be started by the next influx of students participating in the project. As is stands several pages and accounts have been set up. There is a Facebook communities page, a twitter account, Gmail account and YouTube account. Additionally, the university has started to use a software package called Confluence which acts as a communications platform for both internal and external communications. It boasts data storage, a forum and easy accessibility. A website still needs to be set up, a host needs to be found, the financial aspect of which also requires attention and collaboration with Siemens (who control the budget of 20,000.-) and following that a LinkedIn business page is to be set up. Finally the required level of input is defined and what this input must be. The level of input refers to the frequency of updates spread to the target audience. 1

3 Team Management Summary... 1 Inleiding en doelstelling... 3 Interne Communicatie... 4 I. Contactgegevens team ESCBO... 4 II. Regels deelname en verslaglegging... 4 a. Document format... 4 III. Vergaderingen... 5 a. Vergaderagenda s... 5 b. Notulen... 5 IV. Confluence... 6 V. Database... 6 a. Dropbox... 6 Externe Communicatie... 8 I. Googl account... 8 II. Website & Social Media... 8 a. Website... 8 b. Facebook... 8 c. Weging.com versus Facebook... 9 d. Twitter e. LinkedIn f. YouTube III. Nieuwsbrief Siemens support request Return on Investment Overdracht september Bijlage I. Website offerte

4 Team Inleiding en doelstelling Dit document is een initiële opzet van de interne en externe communicatie ten behoeve van het ESCBO (Electric Sports Car Build-Off) project waaraan de, afdeling Engineering en Applied Sciences (en eventueel andere afdelingen) meedoet. Het ESCBO project is een project gestuurd/gesteund door Siemens in samenwerking met Burton waarbij 7 teams (4 hogescholen en 3 bedrijven) een Burton (sportvoertuig gebaseerd op de Citroen 2CV) (om-) gebouwd wordt tot elektrisch voertuig. Het project is begonnen in kwartaal 4 van studiejaar waarbij de officiële kick-off in Juni van 2012 heeft plaatsgevonden. De bouw van de voertuigen begint in September, bij aanvang van het nieuwe studiejaar. De doelstellingen van het communicatieplan zijn het vastleggen van de doelen van het gebruik van allerlei sociale media, wie de doelgroep is en hoe deze bereikt wordt, de eerste opzet hiervan maken, evalueren welke keuzes gemaakt worden, uitzoeken wat het ROI (Return on Investment) is van het communicatieplan en vastleggen hoe de overdracht geschiedt tussen de studenten die nu met het project bezig zijn en de studenten die het gaan overnemen. 3

5 Team Interne Communicatie I. Contactgegevens team ESCBO ESCBO teamleden nu Vanaf September 2012 aantal leden: Naam tel.nr. jaar BDE September Februari Boaz Beekhof nee FAT afstuderen Benny Seitzinger 2 ja stage beschikbaar Chris Patterson ja stage beschikbaar Danny Knippen 1 nee beschikbaar beschikbaar Dominick van Zeijl nee FAT afstuderen Erik van der Palen ja stage beschikbaar Francis Hoogendijk 2 ja stage beschikbaar Jarno Kool nee FAT afstuderen Joao Dos Santos Mendes nee FAT afstuderen Joël Schrier 3 nee FAT afstuderen Kevin Kruijt 1 nee beschikbaar beschikbaar Martijn Koedijk 3 nee beschikbaar beschikbaar Matthijs Mansveld ja stage beschikbaar Michiel Kleij nee beschikbaar beschikbaar Niek van Hoecke nee FAT afstuderen Niels Brandhorst ja stage beschikbaar Paris Rogiest 2 ja stage beschikbaar Paul Kokke ja stage beschikbaar Peter Verheij ja stage beschikbaar Roel Bruggeman nee FAT afstuderen Sietze van Oorschot 1 nee beschikbaar beschikbaar Stash Koppes 2 ja stage beschikbaar Tessa Eleveld ja FAT afstuderen Wouter van den Ende 3 nee externe minor afstuderen II. Regels deelname en verslaglegging Gedurende het hele project wordt ten alle tijden geschreven met HAVO niveau Nederlands of hoger. Hiermee wordt meegeholpen aan de kwaliteit van alle opgeleverde stukken. Deze lezen dan fijn door een professionele indeling uitstraling en zijn een manier om aan te tonen hoe serieus de studenten met het project bezig zijn. Deze regels worden verdiept in het SWO. a. Document format In de root van de Dropbox map staan twee bestanden ten behoeve van het behouden van een standaardopmaak van alle in te leveren documenten. ESCBO - Format Dit bestand dient als basis voor alle in te leveren documenten. Hiermee zorgen wij voor een overeenstemming tussen alle documenten en ziet dit er professioneler uit. 4

6 Team Versie nummer dient op de voorpagina ingevuld te worden en dit is automatisch gekoppeld aan de voettekst. De auteur wordt bepaald door wie het bestand als laatst opslaat. De titel van het document dient eveneens op de voorpagina ingevuld te worden en ook dit is automatisch gekoppeld aan de voettekst. ESCBO - Quick Style Set Dit bestand is de Style set zoals bovenaan Word is te vinden bij het aangeven van kopjes en titels als format. De manier waarop deze beschikbaar wordt gesteld is door dit te plakken in de juiste map zoals hieronder te lezen is: Windows XP: C:\Documents and Settings\*username*\Application Data\Microsoft\QuickStyles\ Windows Vista en 7: C:\Users\*username*\AppData\Roaming\Microsoft\QuickStyles\ Het is vrij cru om het op deze manier te doen en het hoeft niet per se als het format wordt aangehouden, maar hiermee wordt ook geleerd waar deze te vinden zijn bij het maken van een persoonlijke QSS. III. Vergaderingen a. Vergaderagenda s Vergaderagenda s dienen algemene en inhoudelijke informatie te verschaffen over een aankomende vergadering. Hierin staat welke datum, tijdstip en locatie. Daarnaast in kopjes waarover wordt vergaderd. Afhankelijk van het onderwerp kan ook aangegeven worden wie erover wat wil zeggen. Aanwezigheid hoeft niet per se opgenomen te worden in de vergaderagenda. De personen die betrokken zijn bij het project zullen worden ingelicht over het feit dat aanwezigheid verplicht is tenzij anders is aangegeven. Afwezigheid dient geruime tijd van tevoren gemeld te worden. De specifieke regels hiervan dienen te worden bepaald in de SWO. De vergaderagenda s bevatten ten alle tijden een opening, vragenronde en formele afsluiting. Overige punten dienen per vergadering aangekaart te worden. b. Notulen Notulen dienen als referentie over agendapunt om terug te vinden wat er is gezegd en welke afspraken eventueel gemaakt zijn. Tevens zijn notulen zeer belangrijk voor teamleden die gehinderd zijn en niet naar een vergadering kunnen komen. In de notulen dient te staan de aanwezigen, begintijd (en eventueel eindtijd) besproken items en actiepunten met deadlines (indien noodzakelijk). 5

7 Team IV. Confluence Confluence is een communicatie middel gemaakt voor het verbinden van teams met inhoudelijke zaken en collega s die nodig zijn om het werk sneller te voldoen. 1 De link naar de Confluence site van dit project is: Confluence wordt gebruikt in dit project als zowel intern- als externe communicatiemiddel. Intern wordt het gebruikt voor de opslag van documenten die versienummer 1.0 of hoger hebben. Dropbox wordt gebruikt voor alle voorgaande (tussen) versies. Om anderen, derden, bij het project te betrekken en hen te laten meedenken, is een forum gestart op Confluence. Doelen van Confluence Confluence is in gebruik genomen om als data platform te functioneren zowel intern als extern. Alle belangrijke, volledige versies van documenten worden beschikbaar gesteld voor alle betrokken partijen en hierdoor is het mogelijk voor een ander het procesverloop en manier van documenteren en besluitneming enigszins te begrijpen. V. Database a. Dropbox In Dropbox is een structuur aangebracht als volgt: 1 6

8 Team Foto's HRO_Algemeen HRO_BDE01 Innovatie ESCBO_Algemee n ESCBO_Communi catie ESCBO HRO_ESCBO ESCBO_Integratie ESCBO_Team ESCBO_Technisc h HRO_Vergaderin gen Logo's Agendas Notulen Siemens_Docum entatie Figuur 1: Dropbox structuur In de loop van het project kunnen hier wijzigingen in doorgevoerd worden, maar het is de bedoeling dat het structuur grote overeenkomsten behoudt met het huidige structuur. In de vergadering van 05 juni 2012 is besproken dat Dropbox gebruikt wordt voor alle nietdefinitieve versies van documenten. Pas als een document versie 1.0 of hoger heeft, wordt deze naar Confluence overgebracht. 7

9 Team Externe Communicatie I. Googl account is opgezet als basis en backup account. Later is het de bedoeling dat een account van een eigen domein deze overbodig maakt. Het wachtwoord hiervan is (zonder ). Dit adres kan ook tijdelijk gebruikt worden voor het contact naar de andere teams. II. Website & Social Media a. Website Er zijn hostingbedrijven die gratis een dienst verlenen, maar daar zitten meestal adders onder het gras in de vorm van datalimieten en geforceerde reclame. Aangezien dit project een vast budget heeft van ,- voor de technische aspecten van het voertuig, is het mogelijk om een klein deel hiervan beschikbaar te stellen voor de registratie van een domein, hosten van een website en het bouwen hiervan. Een voorbeeld offerte die via Paul Kokke aangevraagd is, heeft een prijs van 236,23 ex btw. Hiervoor krijgt het team webhosting van een jaar lang en eenmalig website opbouw. De volledige offerte is te vinden in de bijlage. *** offerte is geldig tot 22/07/2012 *** b. Facebook Facebook heeft een aantal mogelijkheden voor een persoon of bedrijf om een pagina te maken. Naast de reguliere persoonlijke gebruikersprofielen biedt Facebook ook zes andere opties aan: Opties Voorbeelden (hoeven niet te bestaan) Opties Pizzahut Bloemenwinkel Blijdorp Barack Obama Kings of Leon Fernando Alonso Wereld Natuur Fonds Kamer van Koophandel MTV Warner Bros. Two and a half men 8

10 Team Nike Apple Volkswagen Deelgemeente Charlois Bill & Melinda Gates Foundation NASA community Figuur 2: mogelijkheden voor pagina's op Facebook Voor team is gekozen voor een community pagina, omdat deze het best past bij de activiteiten die worden uitgevoerd, het publiek wat bereikt dient te worden en team geen product, bedrijf of persoon is. Het team is een groep mensen met een gezamenlijke interesse en doel waarnaar gestreefd wordt. De link naar de Facebook pagina is: https://www.facebook.com/pages/escbo-hogeschool- Rotterdam/ c. Weging.com versus Facebook Op het internet zijn talloze artikelen te vinden die de voor- en nadelen opwegen bij het gebruik van een Facebook bedrijven pagina tegenover de ouderwetse.com of.nl website. Een aantal van deze voor- en nadelen worden hieronder uitgelicht. 2 Kosten: Facebook is gratis te gebruiken voor kleine ondernemingen. Doordat de tools al beschikbaar zijn gesteld door Facebook om een eigen pagina op te zetten, is het niet nodig een ICT er in dienst te nemen die een hoge uurloon in rekening brengt voor het ontwerpen, coderen en onderhouden van een website met een eigen domein. Gemak van gebruik: Iedereen die een beetje verstand heeft van computers en Facebook is in staat een pagina te maken. Zoals eerder genoemd zijn de tools ook gegeven en is de benodigde kennis om het zelf te ontwikkelen niet een vereiste. Informatie voorziening: Het is voor een persoon of bedrijf zeer makkelijk nieuwe informatie te verschaffen over belangrijke zaken doordat Facebook hier deels op gebaseerd is. Doordat mensen ook wel dagelijks tijd besteden aan sociale media, bestaat de kans dat deze mensen een bericht van het bedrijf langs zullen zien komen. Volgens besteden Nederlanders gemiddeld 12 minuten per dag aan sociale media en 29 minuten wordt besteed aan het surfen op het internet. Het is maar de vraag of in die 29 minuten jouw website bewust wordt bezocht, terwijl informatie over het bedrijf op Facebook, in de beleving van de gebruiker, vanzelf voorbij kan komen. Facebook als middleman : 2 9

11 Team Doordat gebruik wordt gemaakt van een vrij te gebruiken platform en de voorwaarden en regels die daaraan verbonden zijn zomaar kunnen veranderen, blijft het een heikel punt voor een bedrijf of zij kunnen doen wat zij willen. Bij het gebruiken van een website is het mogelijk deze voorwaarden en regels zelf te bepalen. Facebook Connect: Wanneer gebruik wordt gemaakt van een website én Facebook is het mogelijk de Facebook Connect tools te gebruiken. Deze tools stellen een gebruiker in staat om bijvoorbeeld blogs of nieuws items van andere websites te posten op zijn of haar eigen pagina. Een bedrijf kan hiermee belicht worden voor een groep mensen die, in eerste instantie, misschien niet de primaire doelgroep zijn, maar door mond-tot-mond reclame wel de primaire doelgroep uiteindelijk kunnen bereiken. Doelen van Facebook Facebook is vaak het eerste waar men aan denkt als gepraat wordt over de nieuwe sociale media. Doordat Facebook 6,5 miljoen leden heeft in Nederland met 8,9 miljoen unieke bezoekers per maand 3 en daarnaast wereldwijd 901 miljoen leden heeft, is het aan te raden om Facebook als primair communicatiemedium te gebruiken. Door het gebruik van Facebook wordt een zo groot mogelijk publiek bereikt. d. Twitter De officiële Twitter account van ESCBO team Twitter is een veelgebruikt medium om snel en kort de zogenoemde volgers van informatie te voorzien over de stand van zaken, foto s of elk ander willekeurig stuk informatie. Twitter wordt vaak gezien als onprofessioneel en té persoonlijk, maar dat hoeft niet per se negatief te zijn. Een sterke eigenschap van Twitter is het gemak en snelheid waarmee het gebruikt kan worden. Eén onderzoek 4 heeft uitgezocht wat men het vaakst doet op Twitter: What is your most productive use of Twitter? Sharing links to items of interest to your network (30%, 88 Votes) Networking for new contacts (22%, 64 Votes) Reinforcing current network contacts (16%, 48 Votes) Promoting specific content (7%, 22 Votes) Re-distribution of content from blog, web site (7%, 21 Votes) Twitter cat posts: flight delays, eating habits, who knows what and why (6%, 17 Votes) Replacement for Facebook updates (4%, 11 Votes) Influencing your network to do and think what you want - muhahaha (4%, 11 Votes) Group and project communications (1%, 4 Votes) Shilling for Digg and other social news votes (1%, 4 Votes) Microblogging conferences (1%, 3 Votes) Pitching journalists and bloggers (0%, 1 Votes)

12 Team Total Voters: 294 Het belangrijkste is blijkbaar het delen van interessante items met de volgers die iemand heeft. Dit is voor ESCBO-HR handig om kennis en interessante artikelen met de andere deelnemende teams te delen. Doelen van Twitter Twitter wordt voor dit project gebruikt om alle betrokken partijen te voorzien van leuke feitjes, informatie of interessante artikelen die relevant zijn voor de sector waarin dit team/project opereert. Aangezien er 4,2 miljoen unieke bezoekers in Nederland zijn 5, zijn er veel mensen die ESCBO_HR ooit kunnen tegenkomen. Daarbij is het ook een veel gebruikt medium bij studenten en volwassenen. 6 e. LinkedIn Met LinkedIn kan een bedrijfspagina worden aangemaakt. Volgens LinkedIn zelf is bedrijfspagina een plek voor bedrijven om meer informatie over hun producten, services, vacaturemogelijkheden en bedrijfscultuur te geven. Ieder LinkedIn-lid kan een bedrijf volgen zolang dat bedrijf een Bedrijfspagina heeft aangemaakt; dit is een goede manier om updates te ontvangen over de belangrijkste ontwikkelingen binnen het bedrijf. 7 Een bedrijfspagina kan pas worden gemaakt nadat een website is opgesteld. Hierdoor is het mogelijk om een adres van het website domein te gebruiken bij de registratie van een dergelijke bedrijfspagina. Dit is nota bene een vereiste. Doelen van LinkedIn LinkedIn is de sociale link tussen bedrijven en klanten en connecties die geregistreerden hebben zoals collega s, projectgenoten of lector/student. Volgens hubspot.com heeft LinkedIn een effectiviteit voor interesse creëren van 277% 8 ten opzichte van Facebook en Twitter, betekent dit dat de mogelijkheden van B2B (business to business) en B2C (business to consumer) dusdanig hoog zijn voor bijvoorbeeld grote multinationals dat LinkedIn gebruikt moet worden alsof het team een bedrijf is. Het is ook bekend dat LinkedIn veelal gebruikt wordt door hoger opgeleide mensen 9 en deze mensen zijn ook een doelgroep van team HR. f. YouTube YouTube is veruit de meest populaire video website ter wereld met zo n unieke bezoekers per maand. 10 Hierdoor is het haast vanzelfsprekend dat team Hogeschool Rotterdam een eigen pagina heeft Generation-Than-Facebook-Twitter-New-Data.aspx/?utm_medium=social&utm_source=linkedin

13 Team Doelen van YouTube YouTube wordt ingezet als online, sociaal en interactief opslagmedium voor videoblogs, interviews en andere gemaakte filmpjes van team. Doordat de connectiviteit met Facebook en Twitter zo goed geregeld is en de geplaatste filmpjes makkelijk gedeeld kunnen worden, is het doelgroep de personen die de facebook pagina van team HR leuk vinden en degenen die het team volgen op Twitter. III. Nieuwsbrief Nieuwsbrief soorten kun je onderverdelen in 3 types 11 : Nieuwsbrieven met uitsluitend informatie over het bedrijf of instelling; Nieuwsbrieven met alleen waardevolle informatie; Nieuwsbrieven waarbij een combinatie gemaakt wordt van een product of dienst die aangeboden wordt en daarbij behorende relevante informatie De derde optie is de beste, omdat men dit dan minder snel als spam zal zien. Daarnaast is het weggeven van informatie een zeer effectieve marketingstrategie, omdat het mogelijk is dat de lezers zich zullen afvragen wanneer er weer een nieuwe nieuwsbrief komt. Bovendien is het mogelijk om de lezers op dingen te wijzen die zij wellicht niet zelf hadden bedacht. Hieronder volgt een voorbeeld van een nieuwsbrief van het Shell Eco Marathon team Phidippides

14 Team Figuur 3: Phidippides nieuwsbrief 13

15 Team Voor het format van een ESCBO HR kan zo een dergelijke opzet gebruikt worden. De indeling is goed vormgegeven en biedt genoeg ruimte voor alle benodigde onderdelen zoals algemene tekst, kop, foto s en relevante praktische informatie. Er zijn volgens een aantal voor- en nadelen voor het gebruik van een digitale nieuwsbrief 12 : Voordelen Goedkoper geen druk-, papier- of portokosten. Meetbaar resultaat veel nieuwsbiefpakketen bevatten een statistiek module Bezoek naar website het is mogelijk de lezers naar de juiste pagina te trekken Nadelen Arbeidsintensief door frequentie wekelijks of maandelijks wel wat te melden hebben Potentiële irritatie klanten worden soms overspoeld met Spam filters de kans bestaat dat de nieuwsbrief tegengehouden wordt door automatische spamfilters. Timing levertijd bepalen afhankelijk van de doelgroep Klanten snel bereiken geen tijd verspild bij productie en dus is het nieuws up-todate Het grootste gevaar voor dit team is dat er te weinig relevante informatie is. Bovendien moet ook gekeken worden naar welke doelgroep bereikt wordt met een nieuwsbrief. In geval van Phidippides gold dat het voor sponsoren een belangrijk medium was om deze van een continu stroom van informatie te voorzien. Uit een gesprek met één van de teammanagers van Phidippides, Jennifer van der Beek, is gebleken dat het ook van belang is dat degene die de opzet in invulling van een nieuwsbrief verzorgt wel goed op de hoogte dient te zijn van alles wat zowel intern als extern gaande is. Siemens support request Vanuit Siemens is een website opgezet die gebruikt kan worden om technische vragen voor te leggen aan de ondersteunende teamleden van Siemens. De link hiernaar is en is 24/7 toegankelijk. De manier waarop deze dienst gebruikt wordt is vanzelfsprekend, maar enige kennis vooraf is wel vereist om een goede, concrete vraag te kunnen stellen

16 Team Return on Investment Veel grote bedrijven hebben tot de dag van vandaag moeite met het juist in kaart brengen van de ROI van het gebruik van sociale media. Besluiten worden genomen aan de hand van harde feiten, statistieken, geldstromen enzovoorts. Bij het navragen van invullers van een enquête is voortgekomen dat Facebook de nummer één keuze was als sociale media platform 13. Facebook werkt door middel van likes en deze worden ook wel soft metrics genoemd. Marketing mensen weten dat deze likes geen goede indicator zijn van een actieve gemeenschap. Het gevolg hiervan is dat deze mensen terug gaan naar conventionelere methodes van statistieken verzamelen. Een goed voorbeeld hiervan is website verkeer. Google Analytics kan hiermee goed van pas komen 14. Volgens Hal Thomas, content manager bij BFG Communications, zijn er drie vooraanstaande gedachtes over de aanpak van een ROI van sociale media 15. Als eerst het idee dat sociale media geen eindpunt is, maar een voertuig om informatie te brengen. Aanwezig zijn op de verschillende sociale media is niet voldoende. Het is nodig dat er tijdig vernieuwingen worden doorgevoerd om de aandacht te wekken. Ten tweede is het belangrijk om te luisteren naar de gesprekken die gevoerd worden op de sociale media platforms. Klanten kunnen discussiëren over een product zonder daarvoor een medewerker toe te spreken. Wanneer aandachtige analyse van gespreksonderwerpen of commentaar wordt toegepast, is het mogelijk daarop in te spelen. Een producent van bijvoorbeeld schoenen kan daardoor focussen op wat de afnemers te zeggen hebben over het product. De derde gedachte is dat performance metrics niet media gebonden zijn. Wat hiermee bedoeld wordt, is dat bedrijfstakken en afdelingen binnen een bedrijf moeten weten welke van deze performance metrics van belang zijn en ervoor zorgen dat deze zo goed mogelijk worden gemeten. Het succes van elke afdeling wordt gebaseerd op de specifieke doelstellingen en metrics

17 Team Overdracht september 2012 Doelstellingen: Continu updaten van sociale media platforms Inhoud creëren voor deze platforms Kwaliteit waarborgen van informatie Communicatie intern in stand houden onder andere door middel van Confluence Wat Frequentie (minimaal) Waarmee Facebook 1 x per week Operationele informatie, foto s, video s, links naar andere artikelen Website 1 x per maand Grote lijnen van project Twitter Wanneer nieuwe info beschikbaar is Kleine updates, foto s, snelle informatie LinkedIn 1 x per 2 weken Zakelijke informatie, operationele informatie YouTube 1 x per maand Foto collages, interviews, videoblogs Confluence Wanneer nieuwe info of documentatie beschikbaar is Relevante documentatie, forum Nieuwsbrief 1 x per 2 maanden Combinatie van alles moet leuk blijven en andere media bezoek uitlokken Nog te doen: Website bouwen LinkedIn bedrijfspagina maken YouTube video s Nieuwsbrief Reguliere updates zoals bovengenoemd 16

18 Team Bijlage I. Website offerte 17

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media.

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. Social Media voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Inbound MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe Social

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken Personal Branding Ontwikkel uw online persoonlijkheid Alex van Ginneken Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van succesvolle e-mail

Nadere informatie

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) 4 juli 2015 Jordan van Bergen Print: De 1 e druk van dit boek is gratis verspreid op 18 november 2010 tijdens de Nationale

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates...

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates... Inhoud Introductie... 3 Waarom Facebook?... 5 2. Adverteer met Facebook... 14 3.Starten met Facebook... 18 4. Facebook Status Updates... 29 5.Opbouwen & Versterken van uw Bedrijf... 34 6. Overzicht - Facebook

Nadere informatie

Social Media, het nieuwe communiceren

Social Media, het nieuwe communiceren Social Media, het nieuwe communiceren DE BEREIKBAARHEID VAN DE DOELGROEPEN VAN MPF/PP MET BEHULP VAN SOCIAL MEDIA KA LAI YU 78957 APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION STENDEN HOGESCHOOL LEEUWARDEN THE NETHERLANDS

Nadere informatie

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Als u dit ebook leest, bent u waarschijnlijk een marketingprofessional of een ondernemer die het belang van Internet marketing onderkent. U merkt dat traditionele

Nadere informatie

Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek. copyright -- 2012

Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek. <span>copyright</span> -- 2012 Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek copyright -- 2012 Dedication Acknowledgements Table of Contents Social Media 1 Ben jij zichtbaar als kunstenaar // creatief? 5 tips! 1

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik heb je wel door...

Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik heb je wel door... f#ck mobile 1 Design content first and device second. Afstudeerscriptie Jos Bezemer Tweede editie Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik

Nadere informatie

Whitepaper. Social Media

Whitepaper. Social Media Whitepaper Social Media Introductie Onlangs publiceerde het CBS cijfers waaruit blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders in 2010 actief was op sociale netwerken zoals Hyves, Twitter en Facebook. Social

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 Facebook is eigendom van Facebook Inc. Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring,

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

2010 2012 Budeco BV the Business Development Company budeco.nl 1

2010 2012 Budeco BV the Business Development Company budeco.nl 1 2010 2012 Budeco BV the Business Development Company budeco.nl 1 Inleiding Social media neemt een steeds grotere en belangrijkere rol in bij het voeren van conversaties. Niet alleen tussen individuen,

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

E-Book. Stap-voor-stap naar meer online resultaat

E-Book. Stap-voor-stap naar meer online resultaat E-Book Stap-voor-stap naar meer online resultaat Inhoudsopgave INLEIDING... 3 STAP 1: MAAK EEN ZOEKWOORD STRATEGIE... 4 WAT IS EEN ZOEKWOORD?... 4 WAAROM EEN ZOEKWOORD STRATEGIE MAKEN?... 4 HOE MAAK JE

Nadere informatie

TU Delft en online media Rob Speekenbrink

TU Delft en online media Rob Speekenbrink Personal brand Networking Friends Photos Status updates Tagging Communication Emotions Social Media TU Delft en online media Rob Speekenbrink Messages Connections Media ISBN/EAN: 978-94-6186-175-7 Vormgeving:

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie