Powered by Siemens. Hogeschool Rotterdam ESCBO Communicatie Plan Versie /06/2012. Chris Patterson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Powered by Siemens. Hogeschool Rotterdam ESCBO Communicatie Plan Versie 1.00 26/06/2012. Chris Patterson"

Transcriptie

1 Team Electric Sports Car Build Off 26/06/2012 Chris Patterson Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina's worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina's mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding. De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Zij worden niet aan derden verstrekt. De gebruiker kan de door hem/haar verstrekte gegevens raadplegen, wijzigen en verwijderen.

2 Team Management Summary This document is the communications plan for the ESCBO (Electric Sports Car Build-Off) project in which the (Rotterdam University of Applied Sciences) participates. The project started in the 4 th quarter of curricular year with the official kickoff in June The building of the vehicles starts in September 2012 when the next curricular year takes place. There aren t specific results in this communications plan, but rather the choice of which social media platforms are now in place and which need to be started by the next influx of students participating in the project. As is stands several pages and accounts have been set up. There is a Facebook communities page, a twitter account, Gmail account and YouTube account. Additionally, the university has started to use a software package called Confluence which acts as a communications platform for both internal and external communications. It boasts data storage, a forum and easy accessibility. A website still needs to be set up, a host needs to be found, the financial aspect of which also requires attention and collaboration with Siemens (who control the budget of 20,000.-) and following that a LinkedIn business page is to be set up. Finally the required level of input is defined and what this input must be. The level of input refers to the frequency of updates spread to the target audience. 1

3 Team Management Summary... 1 Inleiding en doelstelling... 3 Interne Communicatie... 4 I. Contactgegevens team ESCBO... 4 II. Regels deelname en verslaglegging... 4 a. Document format... 4 III. Vergaderingen... 5 a. Vergaderagenda s... 5 b. Notulen... 5 IV. Confluence... 6 V. Database... 6 a. Dropbox... 6 Externe Communicatie... 8 I. Googl account... 8 II. Website & Social Media... 8 a. Website... 8 b. Facebook... 8 c. Weging.com versus Facebook... 9 d. Twitter e. LinkedIn f. YouTube III. Nieuwsbrief Siemens support request Return on Investment Overdracht september Bijlage I. Website offerte

4 Team Inleiding en doelstelling Dit document is een initiële opzet van de interne en externe communicatie ten behoeve van het ESCBO (Electric Sports Car Build-Off) project waaraan de, afdeling Engineering en Applied Sciences (en eventueel andere afdelingen) meedoet. Het ESCBO project is een project gestuurd/gesteund door Siemens in samenwerking met Burton waarbij 7 teams (4 hogescholen en 3 bedrijven) een Burton (sportvoertuig gebaseerd op de Citroen 2CV) (om-) gebouwd wordt tot elektrisch voertuig. Het project is begonnen in kwartaal 4 van studiejaar waarbij de officiële kick-off in Juni van 2012 heeft plaatsgevonden. De bouw van de voertuigen begint in September, bij aanvang van het nieuwe studiejaar. De doelstellingen van het communicatieplan zijn het vastleggen van de doelen van het gebruik van allerlei sociale media, wie de doelgroep is en hoe deze bereikt wordt, de eerste opzet hiervan maken, evalueren welke keuzes gemaakt worden, uitzoeken wat het ROI (Return on Investment) is van het communicatieplan en vastleggen hoe de overdracht geschiedt tussen de studenten die nu met het project bezig zijn en de studenten die het gaan overnemen. 3

5 Team Interne Communicatie I. Contactgegevens team ESCBO ESCBO teamleden nu Vanaf September 2012 aantal leden: Naam tel.nr. jaar BDE September Februari Boaz Beekhof nee FAT afstuderen Benny Seitzinger 2 ja stage beschikbaar Chris Patterson ja stage beschikbaar Danny Knippen 1 nee beschikbaar beschikbaar Dominick van Zeijl nee FAT afstuderen Erik van der Palen ja stage beschikbaar Francis Hoogendijk 2 ja stage beschikbaar Jarno Kool nee FAT afstuderen Joao Dos Santos Mendes nee FAT afstuderen Joël Schrier 3 nee FAT afstuderen Kevin Kruijt 1 nee beschikbaar beschikbaar Martijn Koedijk 3 nee beschikbaar beschikbaar Matthijs Mansveld ja stage beschikbaar Michiel Kleij nee beschikbaar beschikbaar Niek van Hoecke nee FAT afstuderen Niels Brandhorst ja stage beschikbaar Paris Rogiest 2 ja stage beschikbaar Paul Kokke ja stage beschikbaar Peter Verheij ja stage beschikbaar Roel Bruggeman nee FAT afstuderen Sietze van Oorschot 1 nee beschikbaar beschikbaar Stash Koppes 2 ja stage beschikbaar Tessa Eleveld ja FAT afstuderen Wouter van den Ende 3 nee externe minor afstuderen II. Regels deelname en verslaglegging Gedurende het hele project wordt ten alle tijden geschreven met HAVO niveau Nederlands of hoger. Hiermee wordt meegeholpen aan de kwaliteit van alle opgeleverde stukken. Deze lezen dan fijn door een professionele indeling uitstraling en zijn een manier om aan te tonen hoe serieus de studenten met het project bezig zijn. Deze regels worden verdiept in het SWO. a. Document format In de root van de Dropbox map staan twee bestanden ten behoeve van het behouden van een standaardopmaak van alle in te leveren documenten. ESCBO - Format Dit bestand dient als basis voor alle in te leveren documenten. Hiermee zorgen wij voor een overeenstemming tussen alle documenten en ziet dit er professioneler uit. 4

6 Team Versie nummer dient op de voorpagina ingevuld te worden en dit is automatisch gekoppeld aan de voettekst. De auteur wordt bepaald door wie het bestand als laatst opslaat. De titel van het document dient eveneens op de voorpagina ingevuld te worden en ook dit is automatisch gekoppeld aan de voettekst. ESCBO - Quick Style Set Dit bestand is de Style set zoals bovenaan Word is te vinden bij het aangeven van kopjes en titels als format. De manier waarop deze beschikbaar wordt gesteld is door dit te plakken in de juiste map zoals hieronder te lezen is: Windows XP: C:\Documents and Settings\*username*\Application Data\Microsoft\QuickStyles\ Windows Vista en 7: C:\Users\*username*\AppData\Roaming\Microsoft\QuickStyles\ Het is vrij cru om het op deze manier te doen en het hoeft niet per se als het format wordt aangehouden, maar hiermee wordt ook geleerd waar deze te vinden zijn bij het maken van een persoonlijke QSS. III. Vergaderingen a. Vergaderagenda s Vergaderagenda s dienen algemene en inhoudelijke informatie te verschaffen over een aankomende vergadering. Hierin staat welke datum, tijdstip en locatie. Daarnaast in kopjes waarover wordt vergaderd. Afhankelijk van het onderwerp kan ook aangegeven worden wie erover wat wil zeggen. Aanwezigheid hoeft niet per se opgenomen te worden in de vergaderagenda. De personen die betrokken zijn bij het project zullen worden ingelicht over het feit dat aanwezigheid verplicht is tenzij anders is aangegeven. Afwezigheid dient geruime tijd van tevoren gemeld te worden. De specifieke regels hiervan dienen te worden bepaald in de SWO. De vergaderagenda s bevatten ten alle tijden een opening, vragenronde en formele afsluiting. Overige punten dienen per vergadering aangekaart te worden. b. Notulen Notulen dienen als referentie over agendapunt om terug te vinden wat er is gezegd en welke afspraken eventueel gemaakt zijn. Tevens zijn notulen zeer belangrijk voor teamleden die gehinderd zijn en niet naar een vergadering kunnen komen. In de notulen dient te staan de aanwezigen, begintijd (en eventueel eindtijd) besproken items en actiepunten met deadlines (indien noodzakelijk). 5

7 Team IV. Confluence Confluence is een communicatie middel gemaakt voor het verbinden van teams met inhoudelijke zaken en collega s die nodig zijn om het werk sneller te voldoen. 1 De link naar de Confluence site van dit project is: Confluence wordt gebruikt in dit project als zowel intern- als externe communicatiemiddel. Intern wordt het gebruikt voor de opslag van documenten die versienummer 1.0 of hoger hebben. Dropbox wordt gebruikt voor alle voorgaande (tussen) versies. Om anderen, derden, bij het project te betrekken en hen te laten meedenken, is een forum gestart op Confluence. Doelen van Confluence Confluence is in gebruik genomen om als data platform te functioneren zowel intern als extern. Alle belangrijke, volledige versies van documenten worden beschikbaar gesteld voor alle betrokken partijen en hierdoor is het mogelijk voor een ander het procesverloop en manier van documenteren en besluitneming enigszins te begrijpen. V. Database a. Dropbox In Dropbox is een structuur aangebracht als volgt: 1 6

8 Team Foto's HRO_Algemeen HRO_BDE01 Innovatie ESCBO_Algemee n ESCBO_Communi catie ESCBO HRO_ESCBO ESCBO_Integratie ESCBO_Team ESCBO_Technisc h HRO_Vergaderin gen Logo's Agendas Notulen Siemens_Docum entatie Figuur 1: Dropbox structuur In de loop van het project kunnen hier wijzigingen in doorgevoerd worden, maar het is de bedoeling dat het structuur grote overeenkomsten behoudt met het huidige structuur. In de vergadering van 05 juni 2012 is besproken dat Dropbox gebruikt wordt voor alle nietdefinitieve versies van documenten. Pas als een document versie 1.0 of hoger heeft, wordt deze naar Confluence overgebracht. 7

9 Team Externe Communicatie I. Googl account is opgezet als basis en backup account. Later is het de bedoeling dat een account van een eigen domein deze overbodig maakt. Het wachtwoord hiervan is (zonder ). Dit adres kan ook tijdelijk gebruikt worden voor het contact naar de andere teams. II. Website & Social Media a. Website Er zijn hostingbedrijven die gratis een dienst verlenen, maar daar zitten meestal adders onder het gras in de vorm van datalimieten en geforceerde reclame. Aangezien dit project een vast budget heeft van ,- voor de technische aspecten van het voertuig, is het mogelijk om een klein deel hiervan beschikbaar te stellen voor de registratie van een domein, hosten van een website en het bouwen hiervan. Een voorbeeld offerte die via Paul Kokke aangevraagd is, heeft een prijs van 236,23 ex btw. Hiervoor krijgt het team webhosting van een jaar lang en eenmalig website opbouw. De volledige offerte is te vinden in de bijlage. *** offerte is geldig tot 22/07/2012 *** b. Facebook Facebook heeft een aantal mogelijkheden voor een persoon of bedrijf om een pagina te maken. Naast de reguliere persoonlijke gebruikersprofielen biedt Facebook ook zes andere opties aan: Opties Voorbeelden (hoeven niet te bestaan) Opties Pizzahut Bloemenwinkel Blijdorp Barack Obama Kings of Leon Fernando Alonso Wereld Natuur Fonds Kamer van Koophandel MTV Warner Bros. Two and a half men 8

10 Team Nike Apple Volkswagen Deelgemeente Charlois Bill & Melinda Gates Foundation NASA community Figuur 2: mogelijkheden voor pagina's op Facebook Voor team is gekozen voor een community pagina, omdat deze het best past bij de activiteiten die worden uitgevoerd, het publiek wat bereikt dient te worden en team geen product, bedrijf of persoon is. Het team is een groep mensen met een gezamenlijke interesse en doel waarnaar gestreefd wordt. De link naar de Facebook pagina is: https://www.facebook.com/pages/escbo-hogeschool- Rotterdam/ c. Weging.com versus Facebook Op het internet zijn talloze artikelen te vinden die de voor- en nadelen opwegen bij het gebruik van een Facebook bedrijven pagina tegenover de ouderwetse.com of.nl website. Een aantal van deze voor- en nadelen worden hieronder uitgelicht. 2 Kosten: Facebook is gratis te gebruiken voor kleine ondernemingen. Doordat de tools al beschikbaar zijn gesteld door Facebook om een eigen pagina op te zetten, is het niet nodig een ICT er in dienst te nemen die een hoge uurloon in rekening brengt voor het ontwerpen, coderen en onderhouden van een website met een eigen domein. Gemak van gebruik: Iedereen die een beetje verstand heeft van computers en Facebook is in staat een pagina te maken. Zoals eerder genoemd zijn de tools ook gegeven en is de benodigde kennis om het zelf te ontwikkelen niet een vereiste. Informatie voorziening: Het is voor een persoon of bedrijf zeer makkelijk nieuwe informatie te verschaffen over belangrijke zaken doordat Facebook hier deels op gebaseerd is. Doordat mensen ook wel dagelijks tijd besteden aan sociale media, bestaat de kans dat deze mensen een bericht van het bedrijf langs zullen zien komen. Volgens besteden Nederlanders gemiddeld 12 minuten per dag aan sociale media en 29 minuten wordt besteed aan het surfen op het internet. Het is maar de vraag of in die 29 minuten jouw website bewust wordt bezocht, terwijl informatie over het bedrijf op Facebook, in de beleving van de gebruiker, vanzelf voorbij kan komen. Facebook als middleman : 2 9

11 Team Doordat gebruik wordt gemaakt van een vrij te gebruiken platform en de voorwaarden en regels die daaraan verbonden zijn zomaar kunnen veranderen, blijft het een heikel punt voor een bedrijf of zij kunnen doen wat zij willen. Bij het gebruiken van een website is het mogelijk deze voorwaarden en regels zelf te bepalen. Facebook Connect: Wanneer gebruik wordt gemaakt van een website én Facebook is het mogelijk de Facebook Connect tools te gebruiken. Deze tools stellen een gebruiker in staat om bijvoorbeeld blogs of nieuws items van andere websites te posten op zijn of haar eigen pagina. Een bedrijf kan hiermee belicht worden voor een groep mensen die, in eerste instantie, misschien niet de primaire doelgroep zijn, maar door mond-tot-mond reclame wel de primaire doelgroep uiteindelijk kunnen bereiken. Doelen van Facebook Facebook is vaak het eerste waar men aan denkt als gepraat wordt over de nieuwe sociale media. Doordat Facebook 6,5 miljoen leden heeft in Nederland met 8,9 miljoen unieke bezoekers per maand 3 en daarnaast wereldwijd 901 miljoen leden heeft, is het aan te raden om Facebook als primair communicatiemedium te gebruiken. Door het gebruik van Facebook wordt een zo groot mogelijk publiek bereikt. d. Twitter De officiële Twitter account van ESCBO team Twitter is een veelgebruikt medium om snel en kort de zogenoemde volgers van informatie te voorzien over de stand van zaken, foto s of elk ander willekeurig stuk informatie. Twitter wordt vaak gezien als onprofessioneel en té persoonlijk, maar dat hoeft niet per se negatief te zijn. Een sterke eigenschap van Twitter is het gemak en snelheid waarmee het gebruikt kan worden. Eén onderzoek 4 heeft uitgezocht wat men het vaakst doet op Twitter: What is your most productive use of Twitter? Sharing links to items of interest to your network (30%, 88 Votes) Networking for new contacts (22%, 64 Votes) Reinforcing current network contacts (16%, 48 Votes) Promoting specific content (7%, 22 Votes) Re-distribution of content from blog, web site (7%, 21 Votes) Twitter cat posts: flight delays, eating habits, who knows what and why (6%, 17 Votes) Replacement for Facebook updates (4%, 11 Votes) Influencing your network to do and think what you want - muhahaha (4%, 11 Votes) Group and project communications (1%, 4 Votes) Shilling for Digg and other social news votes (1%, 4 Votes) Microblogging conferences (1%, 3 Votes) Pitching journalists and bloggers (0%, 1 Votes)

12 Team Total Voters: 294 Het belangrijkste is blijkbaar het delen van interessante items met de volgers die iemand heeft. Dit is voor ESCBO-HR handig om kennis en interessante artikelen met de andere deelnemende teams te delen. Doelen van Twitter Twitter wordt voor dit project gebruikt om alle betrokken partijen te voorzien van leuke feitjes, informatie of interessante artikelen die relevant zijn voor de sector waarin dit team/project opereert. Aangezien er 4,2 miljoen unieke bezoekers in Nederland zijn 5, zijn er veel mensen die ESCBO_HR ooit kunnen tegenkomen. Daarbij is het ook een veel gebruikt medium bij studenten en volwassenen. 6 e. LinkedIn Met LinkedIn kan een bedrijfspagina worden aangemaakt. Volgens LinkedIn zelf is bedrijfspagina een plek voor bedrijven om meer informatie over hun producten, services, vacaturemogelijkheden en bedrijfscultuur te geven. Ieder LinkedIn-lid kan een bedrijf volgen zolang dat bedrijf een Bedrijfspagina heeft aangemaakt; dit is een goede manier om updates te ontvangen over de belangrijkste ontwikkelingen binnen het bedrijf. 7 Een bedrijfspagina kan pas worden gemaakt nadat een website is opgesteld. Hierdoor is het mogelijk om een adres van het website domein te gebruiken bij de registratie van een dergelijke bedrijfspagina. Dit is nota bene een vereiste. Doelen van LinkedIn LinkedIn is de sociale link tussen bedrijven en klanten en connecties die geregistreerden hebben zoals collega s, projectgenoten of lector/student. Volgens hubspot.com heeft LinkedIn een effectiviteit voor interesse creëren van 277% 8 ten opzichte van Facebook en Twitter, betekent dit dat de mogelijkheden van B2B (business to business) en B2C (business to consumer) dusdanig hoog zijn voor bijvoorbeeld grote multinationals dat LinkedIn gebruikt moet worden alsof het team een bedrijf is. Het is ook bekend dat LinkedIn veelal gebruikt wordt door hoger opgeleide mensen 9 en deze mensen zijn ook een doelgroep van team HR. f. YouTube YouTube is veruit de meest populaire video website ter wereld met zo n unieke bezoekers per maand. 10 Hierdoor is het haast vanzelfsprekend dat team Hogeschool Rotterdam een eigen pagina heeft Generation-Than-Facebook-Twitter-New-Data.aspx/?utm_medium=social&utm_source=linkedin

13 Team Doelen van YouTube YouTube wordt ingezet als online, sociaal en interactief opslagmedium voor videoblogs, interviews en andere gemaakte filmpjes van team. Doordat de connectiviteit met Facebook en Twitter zo goed geregeld is en de geplaatste filmpjes makkelijk gedeeld kunnen worden, is het doelgroep de personen die de facebook pagina van team HR leuk vinden en degenen die het team volgen op Twitter. III. Nieuwsbrief Nieuwsbrief soorten kun je onderverdelen in 3 types 11 : Nieuwsbrieven met uitsluitend informatie over het bedrijf of instelling; Nieuwsbrieven met alleen waardevolle informatie; Nieuwsbrieven waarbij een combinatie gemaakt wordt van een product of dienst die aangeboden wordt en daarbij behorende relevante informatie De derde optie is de beste, omdat men dit dan minder snel als spam zal zien. Daarnaast is het weggeven van informatie een zeer effectieve marketingstrategie, omdat het mogelijk is dat de lezers zich zullen afvragen wanneer er weer een nieuwe nieuwsbrief komt. Bovendien is het mogelijk om de lezers op dingen te wijzen die zij wellicht niet zelf hadden bedacht. Hieronder volgt een voorbeeld van een nieuwsbrief van het Shell Eco Marathon team Phidippides

14 Team Figuur 3: Phidippides nieuwsbrief 13

15 Team Voor het format van een ESCBO HR kan zo een dergelijke opzet gebruikt worden. De indeling is goed vormgegeven en biedt genoeg ruimte voor alle benodigde onderdelen zoals algemene tekst, kop, foto s en relevante praktische informatie. Er zijn volgens een aantal voor- en nadelen voor het gebruik van een digitale nieuwsbrief 12 : Voordelen Goedkoper geen druk-, papier- of portokosten. Meetbaar resultaat veel nieuwsbiefpakketen bevatten een statistiek module Bezoek naar website het is mogelijk de lezers naar de juiste pagina te trekken Nadelen Arbeidsintensief door frequentie wekelijks of maandelijks wel wat te melden hebben Potentiële irritatie klanten worden soms overspoeld met Spam filters de kans bestaat dat de nieuwsbrief tegengehouden wordt door automatische spamfilters. Timing levertijd bepalen afhankelijk van de doelgroep Klanten snel bereiken geen tijd verspild bij productie en dus is het nieuws up-todate Het grootste gevaar voor dit team is dat er te weinig relevante informatie is. Bovendien moet ook gekeken worden naar welke doelgroep bereikt wordt met een nieuwsbrief. In geval van Phidippides gold dat het voor sponsoren een belangrijk medium was om deze van een continu stroom van informatie te voorzien. Uit een gesprek met één van de teammanagers van Phidippides, Jennifer van der Beek, is gebleken dat het ook van belang is dat degene die de opzet in invulling van een nieuwsbrief verzorgt wel goed op de hoogte dient te zijn van alles wat zowel intern als extern gaande is. Siemens support request Vanuit Siemens is een website opgezet die gebruikt kan worden om technische vragen voor te leggen aan de ondersteunende teamleden van Siemens. De link hiernaar is en is 24/7 toegankelijk. De manier waarop deze dienst gebruikt wordt is vanzelfsprekend, maar enige kennis vooraf is wel vereist om een goede, concrete vraag te kunnen stellen

16 Team Return on Investment Veel grote bedrijven hebben tot de dag van vandaag moeite met het juist in kaart brengen van de ROI van het gebruik van sociale media. Besluiten worden genomen aan de hand van harde feiten, statistieken, geldstromen enzovoorts. Bij het navragen van invullers van een enquête is voortgekomen dat Facebook de nummer één keuze was als sociale media platform 13. Facebook werkt door middel van likes en deze worden ook wel soft metrics genoemd. Marketing mensen weten dat deze likes geen goede indicator zijn van een actieve gemeenschap. Het gevolg hiervan is dat deze mensen terug gaan naar conventionelere methodes van statistieken verzamelen. Een goed voorbeeld hiervan is website verkeer. Google Analytics kan hiermee goed van pas komen 14. Volgens Hal Thomas, content manager bij BFG Communications, zijn er drie vooraanstaande gedachtes over de aanpak van een ROI van sociale media 15. Als eerst het idee dat sociale media geen eindpunt is, maar een voertuig om informatie te brengen. Aanwezig zijn op de verschillende sociale media is niet voldoende. Het is nodig dat er tijdig vernieuwingen worden doorgevoerd om de aandacht te wekken. Ten tweede is het belangrijk om te luisteren naar de gesprekken die gevoerd worden op de sociale media platforms. Klanten kunnen discussiëren over een product zonder daarvoor een medewerker toe te spreken. Wanneer aandachtige analyse van gespreksonderwerpen of commentaar wordt toegepast, is het mogelijk daarop in te spelen. Een producent van bijvoorbeeld schoenen kan daardoor focussen op wat de afnemers te zeggen hebben over het product. De derde gedachte is dat performance metrics niet media gebonden zijn. Wat hiermee bedoeld wordt, is dat bedrijfstakken en afdelingen binnen een bedrijf moeten weten welke van deze performance metrics van belang zijn en ervoor zorgen dat deze zo goed mogelijk worden gemeten. Het succes van elke afdeling wordt gebaseerd op de specifieke doelstellingen en metrics

17 Team Overdracht september 2012 Doelstellingen: Continu updaten van sociale media platforms Inhoud creëren voor deze platforms Kwaliteit waarborgen van informatie Communicatie intern in stand houden onder andere door middel van Confluence Wat Frequentie (minimaal) Waarmee Facebook 1 x per week Operationele informatie, foto s, video s, links naar andere artikelen Website 1 x per maand Grote lijnen van project Twitter Wanneer nieuwe info beschikbaar is Kleine updates, foto s, snelle informatie LinkedIn 1 x per 2 weken Zakelijke informatie, operationele informatie YouTube 1 x per maand Foto collages, interviews, videoblogs Confluence Wanneer nieuwe info of documentatie beschikbaar is Relevante documentatie, forum Nieuwsbrief 1 x per 2 maanden Combinatie van alles moet leuk blijven en andere media bezoek uitlokken Nog te doen: Website bouwen LinkedIn bedrijfspagina maken YouTube video s Nieuwsbrief Reguliere updates zoals bovengenoemd 16

18 Team Bijlage I. Website offerte 17

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Social media keuzes Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Wie zijn wij? Lieke Muller Linda Krijns Online marketingbureau Liber Media helpt kleine ondernemers met opzetten

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf SocialforMedia organiseert i.s.m. Innovatieplatform Colibre van Cubiss de Social Media trainingen Social Media succesvol inzetten

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit project laat ik zien wat de voor en nadelen zijn van werken in de Cloud. Ook laat ik zien hoe je met Google Drive kunt werken een totale beschrijving van aanmelden tot gebruiken en instaleren.

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

Digital Employer Stories Vacature.com

Digital Employer Stories Vacature.com Digital Employer Stories Vacature.com Employer Stories Vacature.com Classic corporate employer branding Employer Stories Lange content / Over-productie Kort / Low-budget De topman aan het woord of HRgeregisseerd

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

Clixmaster Studio & Social Media / Communities

Clixmaster Studio & Social Media / Communities 1/23 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster Studio R.5.2 Date Version Changed 16/02/2010 1.0 Final R5.1 16/04/2010 1.1 Revision R5.1 19/04/2010 1.2 Optimized

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. bloggen met Wordpress

Cursus Onderwijs en ICT. bloggen met Wordpress Cursus Onderwijs en ICT Deel 21 (versie 1.0 NL 27-04-2011) bloggen met Wordpress door Serge de Beer Inleiding Zelf ben ik niet zo n blogger. Niet dat ik het niet heb geprobeerd trouwens. Al regelmatig

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten Wat is het en wat kun je ermee Gerard Drent Drasco Webdiensten Wie ben ik? Gerard Drent Eigenaar van Drasco Webdiensten Maak websites voor het MKB en kleine ondernemers Ondersteuning Social Media Organiseer

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden LinkedIn Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden Deze informatie is opgesteld door Team 2015 Utrecht om Utrechtse initiatieven te ondersteunen bij hun PR. We verwelkomen het gebruik van

Nadere informatie

Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur

Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur 1 Jeroen Mirck Jeroen Mirck Journalist, columnist, blogger Schrijft voor: MarketingTribune, Emerce, VARA Advies, presentaties, workshops over

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie Quick guide R5.1 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Gebruikersdocumentatie Clixmaster Studio Quick guide 1/16 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster

Nadere informatie

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops.

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops. Social media zijn niet meer weg te denken in de huidige wereld. De ontwikkelingen gaan razend snel en de mogelijkheden zijn onbegrensd. We hebben allemaal wel een Facebook, Twitter of Linkedin account.

Nadere informatie

HootSuite Enterprise Solu/ons

HootSuite Enterprise Solu/ons S HootSuite Enterprise Solu/ons S HootSuite The Social Media Dashboard HootSuite helpt consumentenmerken, global enterprises, kleine ondernemingen en bureaus berichten te verspreiden, gesprekken te monitoren

Nadere informatie

Privacyverklaring ViopTo

Privacyverklaring ViopTo Privacyverklaring ViopTo Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

MEDIA STRATEGIE. Om tot dit overzicht te komen hebben we een aantal onderzoeken gedaan door middel van de customer journey. De cijfers zijn als volgt:

MEDIA STRATEGIE. Om tot dit overzicht te komen hebben we een aantal onderzoeken gedaan door middel van de customer journey. De cijfers zijn als volgt: CONTENT STRATEGIE MEDIA STRATEGIE Voor DAF gaan wij een campagne maken waarbij vier tourende pop trucks stopt op verschillende truckstops. Hierbij hoort ook een online campagne op social media en een officiële

Nadere informatie

Uitgangspunten Crossretail

Uitgangspunten Crossretail Uitgangspunten Crossretail Crossretail is geen kant en klare succesoplossing. U bent mede verantwoordelijk voor het slagen hiervan. Vandaag proberen wij u handvatten aan te reiken om dit te bewerkstelligen.

Nadere informatie

31-10-2012. Agenda WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Wat gaan we doen? WIE IS WEBMONNIK.NL?

31-10-2012. Agenda WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Wat gaan we doen? WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Eigenaar online marketingbureau Webmonnik.nl Online marketeer Auteur en trainer Doel: bedrijven succesvoller maken met behulp van online marketing Zowel strategisch als operationeel

Nadere informatie

Inhoud CONTROL PANEL HANDLEIDING STANDAARD CMS SEPT. 2012 VERSIE 2

Inhoud CONTROL PANEL HANDLEIDING STANDAARD CMS SEPT. 2012 VERSIE 2 CONTROL PANEL HANDLEIDING STANDAARD CMS SEPT. 2012 VERSIE 2 Inhoud INLOGGEN CMS... 2 WELKOM SCHERM... 3 MODULES - CONTROL PANEL... 4 BEHEER - CONTROL PANEL... 5 GEBRUIKERSBEHEER - TOEVOEGEN... 6 GEBRUIKERSBEHEER

Nadere informatie

Iedereen kan Facebook-en, toch? 13.05.2014

Iedereen kan Facebook-en, toch? 13.05.2014 Iedereen kan Facebook-en, toch? 13.05.2014 KICK OFF ANTWERPSE PRESIDIA Hello, my name is Mijn verleden Nu EERST, EEN HEEL KLEIN BEETJE THEORIE Mensen als media-kanaal Mensen als media-kanaal Mensen horen

Nadere informatie

Offerte website. Taal & Talent, Jorijn Tragter Thomas Hop, PingOnline Offerte vernieuwde website

Offerte website. Taal & Talent, Jorijn Tragter Thomas Hop, PingOnline Offerte vernieuwde website Offerte website Aan Van Betreft Datum Taal & Talent, Jorijn Tragter Thomas Hop, PingOnline Offerte vernieuwde website 4 februari Achtergrond Taal & talent is niet tevreden over de huidige website. De Wordpress

Nadere informatie

Checklist website bouwen

Checklist website bouwen Checklist website bouwen Je wilt een website voor je bedrijf. Of de bestaande website veranderen. Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht van je. Er zijn veel mogelijkheden en je moet in het proces

Nadere informatie

Advertentiewereld Dé advertentiesite voor regio s en groepen

Advertentiewereld Dé advertentiesite voor regio s en groepen Advertentiewereld Dé advertentiesite voor regio s en groepen Beheer uw eigen site, en bepaal eigen regels, voor een regio of specifieke groep op het domein van Advertentiewereld.com Copyright 2014 Advertentiewereld.com

Nadere informatie

GfK Twitter TV ratings

GfK Twitter TV ratings GfK Twitter TV ratings Paul van Niekerk GfK 31 maart 2015 1 Agenda 1 2 3 GfK Audience Measurement Trends in kijken en keuze voor TV-content GfK Twitter TV ratings 2 GfK Audience Measurement 3 Video optie

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

LINKEDIN SOCIAL SELLING

LINKEDIN SOCIAL SELLING LINKEDIN SOCIAL SELLING MEER VERKOPEN MET LINKEDIN INHOUD WAAROM SOCIAL SELLING RADARMARKETING EN SOCIAL SELLING DE REIS VAN DE KLANT WAAROM LINKEDIN JOUW SALES PROFIEL SAMEN NETWERKEN SAMENDELEN VIND

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Opdrachten Social Media. Periode 1 deel 1

Opdrachten Social Media. Periode 1 deel 1 Opdrachten Social Media Periode 1 deel 1 Opdracht 1 Je werkt in tweetallen Kijk eerst welk profiel het beste bij jou past en werk alleen de opdracht voor dat profiel uit. Houd er rekening mee dat je later

Nadere informatie

Haal meer uit je Linkedin bedrijfsprofiel

Haal meer uit je Linkedin bedrijfsprofiel Haal meer uit je Linkedin bedrijfsprofiel In 10 jaar tijd is het online zakelijke netwerk LinkedIn gegroeid tot meer dan 200 miljoen gebruikers. Ook in Nederland is het een populair netwerk. Zakelijke

Nadere informatie

WEBSITE PAKKETTEN SAMENGESTELD VOOR DE ZZP, STARTENDE ONDERNEMER EN PARTICULIER DE PERFECTE START IN DE DIGITALE WERELD

WEBSITE PAKKETTEN SAMENGESTELD VOOR DE ZZP, STARTENDE ONDERNEMER EN PARTICULIER DE PERFECTE START IN DE DIGITALE WERELD WEBSITE PAKKETTEN SAMENGESTELD VOOR DE ZZP, STARTENDE ONDERNEMER EN PARTICULIER DE PERFECTE START IN DE DIGITALE WERELD BETAALBARE WEBSITE MET MOGELIJKHEDEN VOOR DE TOEKOMST STABIEL, KWALITEIT, PROFESSIONEEL

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

Online Marketing voor Siertelers. De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015

Online Marketing voor Siertelers. De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015 Online Marketing voor Siertelers De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015 Arnold Wittkamp (1973) 1988-2000 Van zaterdaghulp naar Filiaalmanager Singel Bloemenmarkt Amsterdam

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

OR en socialmedia. MEDEZEGGENSCHAP in beweging, 6 maart 2015. Laura van Hofwegen InMedezeggenschap

OR en socialmedia. MEDEZEGGENSCHAP in beweging, 6 maart 2015. Laura van Hofwegen InMedezeggenschap OR en socialmedia MEDEZEGGENSCHAP in beweging, 6 maart 2015 Laura van Hofwegen InMedezeggenschap Programma 1. Inleiding 2. Ervaringen 3. Wensen, doelen en randvoorwaarden 4. Keuze medium 5. Korte berichten

Nadere informatie

RITHO Online Print Sign & events Doeltreffend gebruikmaken van social media

RITHO Online Print Sign & events Doeltreffend gebruikmaken van social media RITHO Online Print Sign & events Doeltreffend gebruikmaken van social media 12 Tips & tricks 1. Social media - cijfers januari 2017 Bron: www.frankwatching.com 2. Social media - is voor alle leeftijden,

Nadere informatie

Cursus DropBox. Installeren. Waar haal ik het? Surf naar www.dropbox.com en klik op de grote downloadknop.

Cursus DropBox. Installeren. Waar haal ik het? Surf naar www.dropbox.com en klik op de grote downloadknop. Cursus DropBox Installeren Waar haal ik het? Surf naar www.dropbox.com en klik op de grote downloadknop. Installatie Open het bestand Dropbox.exe Klik op Ja of Uitvoeren Klik op Install Ik ga er vanuit

Nadere informatie

Nog even en de agrariër is 24/7 online

Nog even en de agrariër is 24/7 online Uren online per week 1 8 6 8% 4 tot 3 uur 3 tot 6 uur > 6 uur Stelling: rol internet neemt toe 1 8 6 9% 4 Nog even en de agrariër is 24/7 online Internet heeft grote invloed op het informatiegedrag van

Nadere informatie

Social Media whitepaper

Social Media whitepaper Social Media Social Media whitepaper 1. Inleiding 3 2. Social Media Platforms 4 3. Contentstrategie 6 4. Planning 7 5. Adverteren 8 6. Tools 9 7. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver.

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver. Privacy Policy Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld en je kunt zelf beslissen welke gegevens je wel of juist niet online wilt delen. Benieuwd naar alle

Nadere informatie

LinkedIn Profiel Checklist

LinkedIn Profiel Checklist LinkedIn Profiel Checklist STAP 1: ALL-STAR Een 100% profiel is volgens LinkedIn niet mogelijk. Er is altijd wel wat te verbeteren. Het niveau wat je kan bereiken is All-Star (of Zeer deskundig in het

Nadere informatie

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel NSMA Whitepaper 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel Voorwoord Beste lezer, Met deze gratis whitepaper bieden we een aantal handige tips voor het opbouwen van een goed verzorgd en

Nadere informatie

Handleiding agendaitem

Handleiding agendaitem Handleiding agendaitem AlmereHaven Gids Je eigen gidspagina maken? Hoe gebruik ik deze website Video en/of tekst toevoegen >> Maak hier je eigen pagina Aanmaken van een Agenda-item (agenda pagina) Wonen

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

Blog handleiding voor de Groenteman

Blog handleiding voor de Groenteman Blog handleiding voor de Groenteman In deze speciale bloggers handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist een

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

Whitepaper: Vergroot je database op eigen kracht

Whitepaper: Vergroot je database op eigen kracht Whitepaper: Vergroot je database op eigen kracht Engine Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 624 73 43 Hoe vergroot ik mijn database?...is een vraag die vaak gesteld wordt. Er zijn verschillende

Nadere informatie

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE En waarom u moet starten met contentmarketing WHITEPAPER 2015 Hoe zet u van A tot Z een contentmarketing-campagne op? In deze whitepaper behandelen

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046 Sporthuis/GoSport 1570046 Document Informatie Versie Datum Status Aanpassingen Getroffen pagina s 1.0 20-06-2013 Definitief Colofon Soort document: Versie: 1.0 Afstudeerscriptie Opdrachtgever: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

2. INFORMATIEVERSTREKKING

2. INFORMATIEVERSTREKKING EDUARDS TRAILER FACTORY BVBA Industrieweg 7 T. +32 14 820 115 BE-2490 Balen E. saris@eduard.nl W. www.eduard.nl 1. PRIVACYVERKLARING Eduard Trailers streeft er naar best vermogen naar de gegevens die u

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 1 2 Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 3 Indelen in groepjes van 3 Het is maandagmorgen 30 oktober 2017.gisteren was de closingparty van DDW 2017, staan kan je amper

Nadere informatie

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn 1. Introductie 2. Wat is acquisitie 3. Wat betekent acquisitie voor jou 4. Social Media facts 5. Acquisitie en LinkedIn 6. Tips Voorstellen

Nadere informatie

Marketing de kracht van communicatie & verleiding

Marketing de kracht van communicatie & verleiding Marketing de kracht van communicatie & verleiding 1 ding vooraf De zelfstandigheid van de student in het bedenken, schrijven en uitvoeren van een communicatieplan vergroten. Wie van jullie - Zit op: -

Nadere informatie

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle Tarieven Adverteren RTV Focus Zwolle Wat is RTV Focus Zwolle? RTV Focus Zwolle is een vernieuwend lokaal RTV station in Zwolle dat plaatselijk nieuws, evenementen, kunst, cultuur, weer, sport en lifestyle

Nadere informatie

Facebook Omarm de open cultuur

Facebook Omarm de open cultuur 1 Facebook Omarm de open cultuur 2 Inhoudsopgave 03 Inleiding 04 Breng je bedrijf naar Facebook 05 Betrek je volgers 06 Maak het persoonlijk 07 Een beeld zegt meer dan 1000 woorden 08 Gebruik emoji 09

Nadere informatie

Sara Geris Communication Manager

Sara Geris Communication Manager Sara Geris Communication Manager 1 2 100% familiebedrijf 3 Sites 11 Landen 32 Locaties 16 sites in België Bedienden Arbeiders Chauffeurs +3.700 collega s 4 Social Media bij H.Essers? SEO/ SEA Social Media

Nadere informatie

Uw woning en Social Media

Uw woning en Social Media Uw woning en Social Media Facebook, Twitter en Google+ huistekoop.tv Postadres Heyendaalseweg 32 6524 SM Nijmegen Email: info@huistekoop.tv Twitter: @huistekooptv Cees van Dongen: +31 (0) 6 4623 1706 Jos

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Tourist Info De Wolden

Tourist Info De Wolden Gratis reclame, aanbevelingen en tips voor jouw bedrijf door bezoekers Het is gratis reclame wanneer mensen op internet zetten dat ze in jouw zaak zijn. Nog mooier is het als ze er ook bijzetten dat ze

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Waarom bloggen? Stap 1: Onderwerp bepalen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Conversation Starters. Brainstorm Sociale Media

Conversation Starters. Brainstorm Sociale Media Conversation Starters Brainstorm Sociale Media Crealab 26/04/2011 lamazone Hallo, Ik ben Sofie Agenda Sociale media De impact van sociale media Hoe participeren Case Conclusie Opdracht 10ch Sociale Media

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses

Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses LexisNexis Social Analytics MOGELIJK GEMAAKT POWERED DOOR BY Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses Met deze tool kunnen bedrijven en PR- en marketingbureaus

Nadere informatie