op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen"

Transcriptie

1 op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

2 stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting Vormgeving Jopie Beumkes, B-tween art & communication Productie Koninklijke van Gorcum Grafisch Bedrijf Stichting Assen voor Assen e t w Maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen is innoveren en investeren in de toekomst van het eigen bedrijf en van de omringende samenleving. Voor duurzame economische groei is ook sociale cohesie nodig. En dat begint bij lokale samenwerking: van grotere en kleinere bedrijven met maatschappelijke organisaties en lokale overheden. Dit boekje geeft op een toegankelijke en bescheiden manier handreikingen aan ondernemers om dat lokaal in en rond Assen - in praktijk te brengen. Bert van der Haar voorzitter VNO-NCW Noord Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrok ken ondernemen in en rond Assen

3 Dit is een uitgave van de stichting Assen voor Assen / het platform voor maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen. Bij het samenstellen van dit boekje is gebruik gemaakt van allerlei bronnen op internet. Op verschillende plaatsen in het boekje worden diverse van deze websites genoemd. De inhoud van dit boekje stellen wij op onze beurt weer graag beschikbaar aan anderen. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Rabofonds en bijdragen in natura van NL consulting bv, Koninklijke van Gorcum bv en B-tween art & communication. Bestellen: U kunt dit boekje per bestellen bij de stichting Assen voor Assen tegen betaling van 15 per exemplaar. Stichting Assen voor Assen / / telefoon : Deliberation (overleg), door Bert Kiewiet bij de NAM in Assen (1998) 4 5

4 Plan B: een andere weg Als de reguliere wegen in het economische en maatschappelijk verkeer te kort schieten is er altijd nog een andere weg: plan B. Die B staat hier voor Betrokkenheid en maatschappelijke betrokkenheid is de drijfveer waarmee lokale ondernemers hun steentje bijdragen aan hun sociale omgeving. Met Plan B gaan we samen aan de slag: ondernemers, medewerkers van bedrijven en van maatschappelijke organisaties in zorg, welzijn, onderwijs en cultuur. Samen werken we er aan dat niemand in onze omgeving wordt buitengesloten en helpen we organisaties die zich inzetten voor kwetsbare mensen in onze samenleving om nèt wat meer voor hen te kunnen doen. Mee doen? Dit Plan B boekje geeft praktische informatie over maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) en hoe je als ondernemer daar mee aan de slag kunt gaan in en rond Assen. Ieder klein steentje in de vijver geeft steeds bredere cirkels. Als elk bedrijf vanuit de eigen kennis en mogelijkheden een kleine bijdrage levert, ontstaat een grote maatschappelijke impact. Samen maken we het verschil! Ieder klein steentje in de vijver geeft steeds bredere cirkels. Frits van Leer Voorzitter van het bestuur van de Stichting Assen voor Assen 6 7

5 Verbinden en versterken MBO is sterk in ontwikkeling. Landelijk steunen de overheid en een aantal (stichtingen van) grote bedrijven initiatieven zoals het MBO-platform van MVO-Nederland en manifestaties als NL-DOET. De Provincies stimuleren MBO via steunpunten zoals STAMM CMO Drenthe. Steeds meer steden in Nederland hebben lokale MBO-stichtingen, zoals onze stichting Assen voor Assen, die ondersteund worden door de Gemeente Assen en het Asser bedrijfsleven. Volg Plan B van A tot Z! Met 26 letters geven we op de volgende pagina s informatie over MBO en wat u als betrokken ondernemer daar in en rond Assen mee kunt doen. De founders van de stichting Assen voor Assen zijn: 1 Gemeente Assen 2 Baanzicht 3 NAM 4 Univé / SUR Door ons lokale netwerk te verbinden met andere initiatieven, provinciale steunpunten en het landelijke MBO platform, versterken we onze organisatie door het uitwisselen van kennis en door mee te doen met landelijke activiteiten zoals NL-DOET. 8 9

6 De A staat natuurlijk voor Assen, maar ook voor Assen voor Assen en voor Adviseurs en Ambassadeurs. In en rond Assen ondernemen, werken en leven wij. De footprint van ons bedrijf is hier zichtbaar en zal dat ook in de toekomst blijven. Wat voor impact heeft onze footprint? Hoe kunnen we er voor zorgen dat de aanwezigheid van ons bedrijf niet door de huidige en toekomstige bewoners van Drenthe als de sporen van een inbreker gezien worden, maar als sporen van een bijdrage aan onze samenleving? Dat laatste kunnen we realiseren door maatschappelijk verantwoord en betrokken te ondernemen. De Stichting Assen voor Assen biedt een Asser netwerk waarbinnen bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties met elkaar verbonden worden om een bijdrage te leveren aan lokale maatschappelijke vraagstukken. De Stichting geeft gestalte aan nieuwe en concrete samenwerkingsverbanden die bijdragen aan solidariteit en sociale samenhang. De formule sluit nauw aan bij de basisfilosofie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die als uitgangspunt hanteert: Iedereen doet mee. De Stichting Assen voor Assen is eind 2008 opgericht. In 2009 gingen de activiteiten van start onder leiding van Frida Pathuis, de stichtingscoördinator en makelaar voor het verbinden van vraag en aanbod van maatschappelijke organisaties en bedrijven in Assen. In de herfst van 2009 werd de eerste Asser MBO-beurs georganiseerd in het bedrijfsrestaurant van Univé. Op die ene middag werden 85 matches gemaakt. Een match is een toezegging van een bedrijf aan een maatschappelijke organisatie om in bepaalde vraag te voorzien. De notaris legde die toezeggingen vast en na afloop werd de maatschappelijke waarde van de te leveren diensten en materialen bekend gemaakt: dat was wel !!! De tweede beurs wordt in 2011 georganiseerd. Tussen de tweejaarlijkse beurzen door worden via de website en de makelaar continu matches gemaakt. Op de website staat een overzicht: De Stichting Assen voor Assen Bestuur Frits van Leer, voorzitter Noor van Leeuwen, secretaris Fred Haas, penningmeester Jan Kok, lid Raad van Advies Hans Jansen, voorzitter / NAM Arie van der Spek Rabobank Assen-Beilen Adrea van Gemst Univé Nico Vanderveen Warenhuis Vanderveen Hans de Willigen Doornbosch & DeWilligen Herma van Boetzelaer-Wormgoor, BAN Personeelsdiensten Duschenka van Kooten STAMM CMO Arjan Schonewille Werkplein / Baanzicht Ambassadeurs Sicko Heldoorn, burgemeester Jaap Kuin, wethouder Coördinator / Makelaar Frida Pathuis 10 11

7 De B staat voor Betrokkenheid, voor Bewustwording, maar ook voor B-to-B De ontvanger van de ondersteuning kan ook wat terug doen. De meeste ondernemers zijn al maatschappelijk betrokken en doen van alles aan het milieu, aan de ontwikkeling, de gezondheid en het welzijn van de mensen binnen en buiten hun bedrijf. Zij steunen goede doelen met geld, materialen en soms ook menskracht. Vaak doen zij dat vanuit hun persoonlijke levens- (en soms geloofs-) opvatting. Zij staan zich er niet op voor. Toch kan de stap naar het meer integraal kijken naar maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen een grote meerwaarde hebben. Wat u als persoon belangrijk vond en al deed, kan de basis zijn voor nieuw MBO-bedrijfsbeleid dat uw medewerkers, klanten, consumenten en omwonenden heel erg aanspreekt. Dat zij waarderen en waardoor zij voor uw bedrijf (product/dienst) blijven kiezen. Bewustwording daar begint het mee. Dat u zich als ondernemer bewust bent van dit dubbele belang (bedrijf en maatschappij) en dat uw medewerkers en klanten zien dat u met uw bedrijf zich inzet voor een sociale en duurzame leefomgeving. B-to-B of wel Business-to-Business past bij onze manier van werken. Wij zien maatschappelijke organisaties ook als bedrijven: ook deze organisaties hebben een bedrijfsvoering en een streven naar het realiseren van hun doelen. Bij Assen voor Assen gaat het om het leveren van diensten en middelen van organisatie tot organisatie. Dus niet aan individuele personen. Wij willen met onze aanpak de maatschappelijke organisaties helpen, zodat zij weer die individuele personen beter kunnen helpen. Als we de vraag om ondersteuning van de maatschappelijke organisaties kennen, zoeken we een bedrijf dat die ondersteuning zou kunnen leveren. Zo brengen we vraag en aanbod bij elkaar. Dat soort matches wil de Stichting Assen voor Assen helpen maken. Bijvoorbeeld door in de eigen communicatiekanalen te laten zien welke hulp men heeft gekregen. Door teams, die zich voor hen inzetten, te faciliteren bij hun teamontwikkeling. En zo zijn er nog allerlei andere creatieve manieren van wederdienst. Assen voor Assen stimuleert dit door er voor te zorgen dat maatschappelijke organisaties zich bewust worden van de waarde van de ontvangen diensten en van hun eigen mogelijkheden om ook wat terug te doen. Dat is dus B-to-B van commercieel bedrijf naar maatschappelijk bedrijf en vice versa

8 Om te beginnen komen vraag en aanbod niet bij elkaar als daar niet langs vele kanalen over wordt gecommuniceerd. De C staat voor Communicatie Maatschappelijk betrokken ondernemen staat of valt met communicatie Om te beginnen komen vraag en aanbod niet bij elkaar als daar niet langs vele kanalen over wordt gecommuniceerd. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van een bedrijfsbeleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen. Als u menskracht en middelen van uw bedrijf voor MBO activiteiten wilt inzetten, maar daarover niet met uw medewerkers op de goede manier communiceert, komt er niets van terecht. Dan wordt het als een top-down opdracht ervaren en dat heeft geen meerwaarde voor uw medewerkers. Ook hier gaat het weer om samenwerken en communiceren: doordat u er zelf met uw medewerkers over praat en overlegt wat zij en u vanuit het bedrijf voor anderen kunnen betekenen, ontstaat de basis voor een breed gedragen MBO beleid in uw organisatie. Het gaat om kleine hand- en spandiensten en dan klinkt het woord beleid misschien wat zwaar, maar we willen er mee zeggen dat het belangrijk is dat MBO activiteiten voor uw bedrijf niet eenmalig zijn. Dat het er om gaat om elk jaar opnieuw wat bij te dragen aan de sociale omgeving. Als u al uw goede bijdragen onzichtbaar en in stilte doet, voelt niemand de sociale binding met uw bedrijf. Daarom is het zichtbaar maken van wat u en uw medewerkers doen voor de samenleving belangrijk en is het goed om hier intern en extern over te communiceren. Toch wilt u beslist niet overkomen als iemand die zich voorstaat op wat hij allemaal wel niet aan goede doelen doet. Dat voelt immers niet goed. Daarom zorgt de Stichting Assen voor Assen voor goede communicatie over de matches tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Op onze website, in onze presentaties en in onze netwerkgesprekken. Zo zien bewoners en andere organisaties in en rond Assen welke bedrijven bijdragen aan een vitale en sociale samenleving. Ook zijn er voor uzelf allerlei manieren om over uw MBO activiteiten te (laten) communiceren. Manieren die passen bij de uitstraling van uw bedrijf en de cultuur in de omringende samenleving. Ook daar kan de stichting Assen voor Assen u bij helpen! 14 15

9 Duurzaamheid wordt vrijwel altijd gekoppeld aan fysieke zaken, zoals CO² uitstoot, klimaat, energie, afval, grondstoffenvoorraad enz. Allemaal planet zaken. Maar ook op het gebied van People is duurzaamheid een belangrijke zaak. Wat dacht u bijvoorbeeld van duurzame kennisontwikkeling binnen uw bedrijf? En duurzaam personeelsbeleid dat werkt aan de motivatie, vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid van uw personeel? Dat zijn ook belangrijke factoren voor de duurzaamheid / continuïteit van uw bedrijf. De gemeente Assen heeft een duurzaamheidsbeleid geformuleerd. De D is natuurlijk van Duurzaam Dat beleid is vooral op de planet kant gericht. Het sociale beleid is geformuleerd in de nota Meedoen en meetellen (2008). Basis daarvoor is de Wmo: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daarin gaat het om de zorg voor kwetsbare groepen en sociale cohesie. Een voorbeeld waarbij planet en people aspecten goed worden gecombineerd is het parkmanagement. Op bedrijventerreinen kunnen bedrijven samen werken aan het groen en milieu met ecologische onkruidbestrijding. Door dat te doen met bedrijven, die mensen met een beperking in dienst hebben, helpen ze ook een kwetsbare groep in de eigen omgeving. MVO: over planet, people en profit MVO of wel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, betekent dat een bedrijf er naar streeft om in haar activiteiten evenwichtig aandacht te geven aan de sociale en maatschappelijke belangen (People), het milieu (Planet) en gezonde winst (Profit). De opvatting daarbij is dat winst op lange termijn alleen geborgd is als het bedrijf ook aandacht heeft voor de effecten die de bedrijfsvoering heeft op mens, milieu en maatschappij. Verantwoord of betrokken? De maatschappelijk betrokken ondernemer is bezig met de factor mens, zowel binnen als buiten het bedrijf. Het gaat vooral om het welzijn van mensen. Het begrip verantwoord is aan de orde als die ondernemer ook kijkt naar de duurzaamheid van de fysieke omgeving en de duurzaamheid van het bestaan van zijn/haar bedrijf

10 De E koppelen wij graag aan Effectief! De F is van Financiën Juist door na te denken over de beste, meest passende manier om maatschappelijk betrokken te ondernemen, kan daadwerkelijk effect bereikt worden. Ondernemers weten als geen ander hoe ze rendement uit investeringen kunnen halen. Daar kunnen maatschappelijke organisaties wat van leren, want dat is niet altijd hun sterkste kant. Er mag dus best kritisch naar de vraag gekeken worden. Waar komt die vraag vandaan? Wat moet het antwoord op die vraag opleveren? Zijn er ook andere, betere manieren om daar in te voorzien? Kunnen we daar bij helpen? Het gaat er om dat er met ons aanbod echt resultaat wordt geboekt voor de organisatie en de mensen die wij als bedrijf helpen en dat geldt ook voor de interne motivatie en externe uitstraling van ons bedrijf. SROI: Social Return On Investment De stichting Assen voor Assen werkt met een systeem om het maatschappelijk rendement te bepalen van de activiteiten die bedrijven voor maatschappelijke organisaties doen. Het systeem heet SROI: Social Return On Investment. Met dit systeem konden we bijvoorbeeld bepalen dat de MBO-beurs in Assen met 85 matches (afspraak voor een activiteit tussen een bedrijf en een maatschappelijke organisatie) een maatschappelijk rendement gaf van E ,-. MBO kan heel goed zonder geld. Sterker nog: MBO matches vinden in principe plaats met gesloten beurzen. De waarde van de diensten en goederen die gegeven worden kan overigens heel goed in geld worden uitgedrukt (zie onder E). Alle mensen die in het bestuur en de adviesraad van Assen voor Assen zitten, doen dit onbetaald als vrijwilliger. Toch is er wel geld nodig voor het werk van de stichting: voor de (beperkte) infrastructuur van het MBO netwerk, voor de website en communicatiekosten en om bijv. de materialen voor de MBO beurs te betalen. Voor de kosten van projecten en publicaties (zoals dit boekje) zoeken we fondsen of sponsoring per project of activiteit. De gemeente Assen vindt MBO belangrijk Het is opgenomen in het gemeentelijk beleid rond duurzaamheid en de prestaties die in het kader van de Wmo geleverd moeten worden. Daarom subsidieert de gemeente de stichting in haar basiskosten. De rest van het geld dat nodig is om de infrastructuur en de activiteiten van de stichting te dragen komt uit het bedrijfsleven. Zo zijn er bedrijven die ons steunen met een jaarbedrag van 5000,- (onze founders) en donateurs die een kleiner bedrag aan ons geven. Daarom is de F ook van Fantastisch - want het is fantastisch dat zij dit doen! 18 19

11 De G is van Goed - van wie goed doet goed ontmoet! We zien in de praktijk wat er gebeurt met medewerkers van bedrijven die zich inzetten voor onze doelgroepen. Zij krijgen veel terug van de mensen die zij helpen. Want: Het doet je wat als je jongeren, die thuis dag in dag uit voor een ziek of gehandicapt gezinslid moeten zorgen, een zorgeloos dagje uit kunt bezorgen. Het doet je wat als je kwetsbare, verwarde ouderen, heel blij en tevreden ziet genieten van het autoritje dat je met ze maakt. Het doet je wat als je ziet hoe blij de vrijwilligers van die vereniging zijn met je oude kantoormeubilair. Dat geeft medewerkers een goed gevoel: over zichzelf, hun collega s en bedrijf. Al sinds de industriële revolutie gingen ondernemers zich bekommeren om de gezondheid en het welzijn van hun werknemers. Het meest bekend uit die tijd zijn de grote industriële bedrijven zoals Philips, de Schelde en Hoogovens. Bedrijfseconomische en sociale belangen liepen parallel. De bedrijven zorgden voor huisvesting, voor scholen, voor de bouw van kerken en ze hadden bedrijfsartsen en maatschappelijk werkers in dienst. De H is van Historie! MBO is niets nieuws. Meer dan 100 jaar geleden waren ondernemers al maatschappelijk betrokken en zorgden zij er voor huisvesting, zorg, onderwijs, sport en recreatie voor hun werknemers en diens gezinnen. De verwevenheid tussen bedrijven en hun sociale omgeving was groot. Deze verzorgende rol van de werkgevers ontstond vooral omdat de rol van de overheid in die tijd nog erg beperkt was. Na de Tweede Wereldoorlog werd die rol veel sterker en ontstond de verzorgingsstaat. Zo werd de sociale zorg een overheidstaak. De top van de verzorgingsstaat werd bereikt in de tachtiger jaren. De overheid had alle zorgtaken van de werkgevers overgenomen en bedrijven beperkten zich tot het geven van financiële bijdragen aan goede doelen. Begin 90-er jaren keerde het tij In die periode schreef bijvoorbeeld J.C. Blankert, voorzitter NCW in de nota Een goede buurt is beter, de openingszin: Bedrijven hebben belang bij de kwaliteit van hun omgeving. Omgekeerd is de kwaliteit van de omringende samenleving in sterke mate afhankelijk van de activiteiten van bedrijven. Het gaat dan om de wederzijdse afhankelijkheid van bedrijf en buurt een relatie die steeds meer aandacht krijgt. De eisen en ver

12 langens van de omgeving zijn ten aanzien van het bedrijfsleven ook sterker geworden. De SER kwam in 2000 met het rapport De winst van waarden over maatschappelijk ondernemen. Daarin geeft de SER aan dat er in de kern twee elementen bepalen of in deze tijd ook met recht kan worden gesproken over maatschappelijk (verantwoord) ondernemen: 1 Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie in drie dimensies: Profit, Planet en People en daarmee de welvaart op lange termijn. 2 Een relatie met de verschillende belanghebbenden onderhouden op basis van doorzichtigheid en dialoog, waarbij antwoord wordt gegeven op gerechtvaardigde vragen uit de maatschappij. Het bedrijfsleven heeft dit in het verleden op vele manieren laten zien Voorbeelden daarvan zijn: extern aandacht vragen voor maatschappelijke problemen door Benneton, op een maatschappelijk verantwoorde manier produceren door The Body Shop, bedrijfsnaam en geld verbinden aan een milieudoel door Libertel met het Wild Life abonnement, of milieubewuster gaan produceren door SHELL. Intern komt er meer aandacht voor goed HRM beleid, betere CAO s met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Omdat in Nederland de bescherming van werknemers behoorlijk goed geregeld is, krijgt een ander aspect van People meer aandacht: het omgaan met en bijdragen aan de sociale omgeving. Sinds 2005 gebeurt dit onder de noemer van MBO: maatschappelijk betrokken ondernemen. Bedrijven gaan zich steeds bewuster met hun omgeving bezig houden Ze zoeken goede relaties met buurtbewoners, politie, onderwijs, maatschappelijke instellingen en actiegroepen. Dat geldt ook voor lokale bedrijven. Het past in een tijdsbestek waarin de overheid zich steeds meer terug gaat trekken op haar kerntaken. De betrokkenheid van bedrijven bij hun omgeving wordt vaak bemoeilijkt doordat de ondernemers door reorganisaties en fusies de binding met de lokale omgeving verliezen. De behoefte ontstaat bij deze bedrijven om op een andere manier binding met de omgeving te krijgen. Omdat door nieuwe technologieën, kennis en diensten bedrijven steeds meer op elkaar gaan lijken, zoekt men ook naar manieren om zich te onderscheiden van andere bedrijven. Door al deze processen komt er een wederzijdse afhankelijkheid in de maatschappij (de Civil Society). Rollen en taken van de overheid zijn aan het verschuiven: van welvaartsstaat naar welvaarts samenleving. Het proces waarin de overheid taken decentraliseert of afstoot is nog steeds gaande. De AWBZ en Wmo staan onder druk. Welzijnswerk is behoorlijk afgebouwd en de efficiency druk op zorginstellingen maakt dat er weinig tijd overblijft voor de welzijnskant van de patiënt/cliënt. Hier ontstaat dus vraag waar vanuit de overheid steeds minder in wordt voorzien. Nederland heeft vanouds een groot en sterk maatschappelijk middenveld, maar het is wel nieuw dat niet alleen maatschappelijke organisaties, maar ook individuele burgers en bedrijven zelf actief zijn in de samenleving. Maatschappelijke organisaties en bedrijven gaan daarbij meer en meer sector overschrijdend werken Beiden begeven zij zich nu op sociale en economische terreinen waar zij voorheen niet kwamen. Zo ontstaan nieuwe sociale partnerschappen in de ontwikkeling van de civil society. De laatste jaren komt het begrip stakeholdersvalue steeds meer op De diverse stakeholders als omwonenden, medewerkers en hun gezinnen, aandeelhouders, leveranciers, maatschappelijke organisaties, klanten en het publiek, zijn allemaal belangrijk voor het succes van het bedrijf. Stakeholders kunnen veel invloed uitoefenen en met de ontwikkeling van social media wordt die invloed alleen maar groter. Bedrijven zoeken naar nieuwe wegen om waardering van de maatschappij te krijgen. Het Instituut Nederlandse Kwaliteit signaleert dit in haar uitgave waardering door de maatschappij. Eén van de manieren om die waardering te krijgen is MBO: Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Dat verklaart ook de opkomst van MBO in Nederland. Inmiddels worden in Nederland in ruim 60 gemeenten MBO activiteiten gefaciliteerd en georganiseerd met een breed draagvlak uit gemeente, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Sinds 2008 hoort Assen daar ook bij. Wie meer wil lezen over MVO en MBO kan terecht op de website van MVO Nederland

13 De I is van Inventaris De stichting Assen voor Assen heeft al heel wat matches tot stand gebracht rond gebruikte inventaris van bedrijven. In het jeugd- en jongerenwerk en bij organisaties die zich inzetten voor de kansarmen en mensen die leven op of beneden bijstandsniveau. Die organisaties hebben weinig geld voor het aanschaffen van kantoormeubilair of inrichten van verblijfsruimten enz. Bel Assen voor Assen als u meubilair en/of kantoorspullen over hebt. Wij weten wel wie daar op zit te wachten! De J verbinden we met Jeugd U kent de trends met vergrijzing en ontgroening. Jeugd wordt schaars en als iets schaars wordt moet je er zuinig op zijn. Jongeren moeten de kans krijgen om zich te oriënteren op de wereld om hen heen en uit te vinden waar zij goed in zijn, waar zij zelf straks hun bijdrage kunnen leveren en waar zij zich thuis zullen voelen. Sommige jongeren zijn slim en actief en vinden zelf wel hun weg, maar anderen moeten een handje geholpen worden. Jeugdwerkloosheid is een maatschappelijke bedreiging Daarom strekt maatschappelijke betrokkenheid zich ook uit naar het bieden van mogelijkheden voor jongeren om kennis te maken met het bedrijfsleven. Om eerste ervaringen op te doen in een werksituatie - met een beetje coaching en begeleiding van ervaren rotten in het vak. De stichting Assen voor Assen is in 2010 begonnen met organiseren van een coachproject In dat project leggen we de verbinding tussen Baanzicht en bedrijven die medewerkers de gelegenheid willen geven om als mentor een werkloze jongere te coachen op weg naar werk of een leertraject. De eerste groep van 30 jongeren heeft al laten zien hoe succesvol dat kan zijn: 70% van deze groep had na 2 maanden werk of zat in een leertraject: dus niet meer thuis op de bank! Er zijn nog honderden werkloze jongeren in de gemeente Assen. We gaan er dus mee door! De K is van Klanten Uw klanten letten op meer dan alleen de kwaliteit- prijsverhouding van uw producten en diensten. Allerlei andere aspecten spelen zoals u weet ook een rol: logistiek en bereikbaarheid, dienstverlening, positionering, locatie, uitstraling, maar ook zaken als beleving, sfeer en feel good aspecten rondom uw bedrijf, product of dienst. Natuurlijk ligt dat voor elk bedrijf weer heel verschillend. Een drukkerij heeft veel minder en heel andere feel good aspecten dan bijvoorbeeld een schoonheidssalon. Toch zijn er wel degelijk feel good aspecten die een rol spelen bij het kiezen van een drukker. Allereerst zaken als ontvangst, bejegening, orderafhandeling en aflevering. Maar bij de keuze kan ook de doorslag geven, dat een klant weet dat er in de productie gewerkt wordt binnen alle normen, met papier dat recyclet is of in ieder geval CO² neutraal geproduceerd is. Of dat er in de drukkerij plaats is voor arbeidsbeperkten en leerlingen voor beroepsstages. Dat het bedrijf van de partij is als er wat in de omgeving moet gebeuren: voor de school, het verpleeghuis, de voetbalclub, enz. Communiceren hierover bevordert de binding met klanten en verbetert uw bedrijfsimago. Het imago van bedrijven wordt immers steeds belangrijker voor de (potentiële) klanten. Maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen helpt daarbij

14 De L staat voor Lange termijn Maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen is investeren in de toekomst. Ondernemers zijn bezig met de problemen van de dag, de resultaten van de week, de maand, het jaar. Economische recessie betekent alle zeilen bijzetten. Wie heeft er dan nog tijd voor randverschijnselen als MVO of MBO? We zien dat ook als het gaat om opleidingen en stagebegeleiding: vaak zijn dat de eerste dingen die bij bezuinigingen worden geschrapt. Toch is dat voor de langere termijn riskant. Hetzelfde geldt voor de terugtredende overheid. Dat terugtreden gaat meestal niet over minder regels en overheidsbemoeienis, maar juist over sociale voorzieningen en activiteiten. Dat moeten we zelf aanpakken. Dat kan ook, maar alleen als we dat samen doen. Bedrijven en particulieren Daarom is het goed om af en toe even uit de hectiek van de onderneming te stappen en samen met andere ondernemers te reflecteren op de maatschappelijke ontwikkelingen. De stichting Assen voor Assen faciliteert workshops en lunchbijeenkomsten voor MKB ondernemers om met elkaar de maatschappelijke trends en ontwikkelingen te bespreken. En concreet te maken wat nu en straks gedaan kan worden vanuit maatschappelijk betrokken ondernemen. De M van: Mijn bedrijf en Mijn Mening over MBO Kor IJszenga directeur Koninklijke Van Gorcum, Assen Koninklijke Van Gorcum heeft Maatschappelijk Betrokken Ondernemen hoog in het vaandel staan. Door de aard van ons bedrijf worden we regelmatig gevraagd iets te produceren voor een goed doel of activiteit. Uiteraard om niet. Helaas moeten we meestal nee zeggen. Dat doen we dan ook uit overtuiging dat alleen iets weggeven niet past binnen MBO. Dat gaat veel verder. Daarom zijn we actief betrokken bij verschillende organisaties zoals bijvoorbeeld het Drents Museum, Stichting Vrienden van Promens Care, Marketing Drenthe en Stichting Grafisch Erfgoed Orvelte. Daarnaast nog verschillende andere organisaties die niet voor een kleine groep maar voor heel Assen of de regio waarde hebben. We stellen onze kennis en kunde beschikbaar om het verschil te kunnen maken. Door zelf actief betrokken te zijn krijg je een bredere blik op de maatschappij en dat is een verrijkende ervaring

15 A A Anne van Lohuizen directeur Broekhuis Volvo-Seat-Skoda Assen Arie van der Spek directievoorzitter Rabobank Assen-Beilen Rabobank Assen-Beilen is een bank die oog heeft voor de mensen en de wereld, dichtbij en veraf. Van oudsher hebben wij als coöperatie een sterke lokale en maatschappelijke betrokkenheid. Daarom is maatschappelijk betrokken ondernemen een vast onderdeel van onze organisatie en bedrijfsvoering. Onze medewerkers doen dit bijvoorbeeld door actief deel te nemen in projecten zoals het coachingsproject van Assen voor Assen: maar liefst 7 coaches zijn werkzaam bij Rabobank Assen-Beilen. Naast de inzet van onze medewerkers, zijn er ook de financiële bijdragen uit het Rabofonds. Wij stimuleren innovaties en duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn. Zo probeert Rabobank Assen-Beilen op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving voor de mensen in ons werkgebied Assen/Beilen. Als directeur van Broekhuis Assen, draag ik het maatschappelijk verantwoord ondernemen een warm hart toe. Samen iets voor de maatschappij doen past uitstekend bij de filosofie van ons bedrijf. Momenteel coach ik een jongere uit het project Assen voor Assen waarbij ik probeer deze jongere een kans te geven door mee te draaien in ons bedrijf en zo weer arbeidsperspectief te krijgen. Daarnaast helpt ons bedrijf ieder jaar een nationaal of internationaal project, zo hebben wij in 2010 twee watertanks voor een schoon drinkwaterproject in Rwanda bijeen gespaard en geschonken. De slogan van Broekhuis luidt, Broekhuis, meer dan auto s... Daarmee zeggen wij dat de mens centraal staat en dat dragen wij op hiervoor genoemde wijze zo goed mogelijk uit. H Jan Dijkstra directeur Univé Schade Daar plukt u de vruchten van. Het motto van Univé gaat voor mij verder dan deze ene zin. Het staat voor hoe wij als organisatie met onze klanten willen omgaan. Zonder winstoogmerk. We hopen dat ze ons niet vaak nodig hebben. Maar als dat wel het geval is, willen we dat alles snel en goed, zonder gedoe, wordt opgelost. En onze MBOactiviteiten liggen in het verlengde. Bijdragen aan veiligheid in onze omgeving: in het verkeer, in en om het huis. Als organisatie heb je daarin een verantwoordelijkheid in de samenleving. Voor mij de normaalste zaak van de wereld Hindrik Aalders commercieel Directeur van serviceorganisatie Energiewacht Sleutel aan je toekomst een slogan die wij actief gebruiken bij het werven van nieuwe/jonge monteurs, maar die staat voor de werkwijze in onze gehele bedrijf. Eigen medewerkers vooruit helpen, maar ook oog hebben voor mensen die vanuit een andere positie in de samenleving een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vanuit deze betrokkenheid hebben wij nu een aantal brandpreventieadviseurs in dienst, die langdurig bij Werkplein Assen stonden ingeschreven. Zij hebben werkervaring opgedaan en wij hebben (samen met de brandweer en Gemeente Assen), dankzij hen, een goed project kunnen draaien. MBO werkt dus twee kanten op. Vraag en aanbod worden op elkaar afgestemd zodat beide partijen van elkaar leren en er daadwerkelijk baat bij hebben. Energiewacht sleutelt hier graag aan mee in de vorm van kennis en vaardigheden.

16 N Noor van Leeuwen DGA adviesbureau NL consulting bv Wie niet kan delen, kan niet vermeningvuldigen - dat vindt ik zo n mooi en waar gezegde. Zo stel ik bijvoorbeeld mijn locatie Festina Lente in Loon gratis ter beschikking aan verenigingen en stichtingen waar ik bij betrokken ben. Ook voor de stichting Assen voor Assen. MBO vind ik belangrijk. Ik zie mijzelf en mijn onderneming als onderdeel van de civil society. Maar je moet wel meerwaarde leveren. Mij moet je geen hek laten verven of zo. De omgeving heeft meer aan mij als ik mijn eigen kennis en vaardigheden kan inzetten. Door mijn kennis en diensten te delen, krijg ik ook veel terug: netwerk, kennis, inzichten. Mijn klanten laten merken dat ze het waarderen als zij mij bij MBO activiteiten tegenkomen. H Hans Jansen manager Communicatie & Externe Relaties NAM Voor mij is MBO een vanzelfsprekendheid. Ik vind mijzelf bevoorrecht, zowel in mijn privéleven als in mijn werk door de vrijheid en ruimte om eigen keuzes te mogen maken. Daarbij laat ik mij mede leiden door wat mijn omgeving nodig heeft en wat ik zelf te bieden heb: bijvoorbeeld kennis en ervaring. In mijn werk doe ik hetzelfde. En mijn werkgever, de NAM, ondersteunt dat van harte. Ook daar leeft de gedachte dat je rekening moet blijven houden met je omgeving. Goed nabuurschap is daarbij essentieel, waarbij het belangrijk is om te luisteren, te begrijpen en dan pas te reageren. Het is daarom geweldig dat ik een goede en gezonde balans heb gevonden tussen mijn eigen instelling op het gebied van MBO en die van het bedrijf waarvoor ik werk. T Ton Seemann DGA van Plan Plan Internet BV Als directeur van Plan Plan Internet BV vind ik het belangrijk om ook iets terug te doen voor de maatschappij. In dit kader steunt ons bedrijf al enkele jaren Stichting de Hofstede en Stichting Recht uit het Hart met een website en verzorgen wij de fotografie voor hun. Wij hebben beiden stichtingen gekozen omdat wij ons nauw betrokken voelen bij de doelen die zij stellen. Daarnaast zijn wij per eind vorig jaar Tegen Haar Wil gaan steunen met een portal met informatie voor vrouwelijke slachtoffers van geweld. Dit laatste contact is gelegd tijdens de MBO- Beursvloer 2009 in Assen. Als maatschappelijk betrokken onderneming zijn wij ook aangesloten bij MVO Nederland. Hans de Willigen partner Geene Doornbosch De Willigen Jarenlang heb ik als fiscaal-jurist deel mogen uitmaken van één van de Big Four accountants- en belastingadvieskantoren. Mede onder de Amerikaanse invloed werd het steeds meer één grote Ratrace. Voor regionale activiteiten was steeds minder plaats. Het is dan ook een groot voordeel om nu vanuit een kleinere organisatie de in al die jaren opgebouwde kennis en ervaring mede te kunnen aanwenden voor de goede, maatschappelijke doelen in onze regio. Je kunt deze partijen daar echt verder mee helpen. Zij waarderen het en ook in het eigen netwerk levert het veel positieve reacties op. Maatschappelijk betrokken ondernemen: gewoon doen! 30 31

17 I C Ivo Berenschot vestigingsleider de Jong & Laan, vestiging Assen Carla Oortwijn Surprising Holland / reisarrangementen voor bedrijven en verenigingen Door goed te luisteren en oprecht betrokken te zijn kun je maatwerk leveren. Dat geldt voor ons in ons werk maar dit geldt ook voor mij als werkcoach. Betrokken zijn, luisteren, adviseren, zowel op uiterlijke presentatie als schriftelijke. Hem of haar kritisch naar zichzelf laten kijken, maar vooral te zorgen dat ze zeker worden van hun eigen kunnen. Dan hebben ze een maatpak om hun aanstaande werkgever te overtuigen. En wanneer zo iemand met een stralende lach bij ons op kantoor binnenkomt, weet je dat ze klaar zijn voor een baan! Dit voelt voor ons net zo goed als een fantastische opdracht, misschien nog wel beter. En: hoe moeilijk is het nu écht om een paar uurtjes vrij te maken, om zo als bedrijf maatschappelijk betrokken te zijn en werkzoekenden uit Assen aan een baan te helpen? Dat is toch echt Assen voor Assen?! Je kunt veel heel veel zeggen over MBO, zelf vind ik het fijner om gewoon iets te doen. Daarom wilde ik graag een coach zijn in het project Assen voor Assen. In dit project staat de begeleiding van jongeren, die verder van de arbeidsmarkt afstaan, centraal. Ik praat met deze jongeren en houd ze als het ware een spiegel voor. We proberen samen de focus te vinden zodat de kandidaat zelf zijn weg naar een passende loopbaan kan bewandelen. N Nico Vanderveen warenhuisdirecteur De wethouder zegt dat het goed voor me is. Stom hè? Ik vind het gewoon leuk! De vertwijfelde blik van Petje Pitamientje in de legendarische commercial typeert een beetje zoals ik me voel wanneer ik een zin lees als MBO heeft het grootste effect binnen het bedrijf als het gekoppeld wordt aan bedrijfsdoelstellingen. Zo kan MBO deel uitmaken van de visie van een bedrijf. Oef mis ik iets? Is het typisch de taal van iemand in een ivoren hoofdkantoor-toren die al theoretiserend tot een inzicht komt dat iedereen in z n hart altijd al meedraagt? Iedereen wordt toch blij wanneer zij of hij iets heeft kunnen bijdragen aan de maatschappij? Tsja De werkelijkheid van de concurrentiemaatschappij is helaas maar al te vaak heel wat rauwer. Toch goed dat er door clubs als Assen voor Assen wegen worden gebaand door de prestatiejungle voor degenen die hun hart willen volgen. Want een plezierige samenleving, waarin je gelukkig kunt zijn, is toch waar het uiteindelijk om draait

18 De N is soms van Nee zeggen Nee zeggen moet soms ook... Omdat iemand u iets vraagt wat niet in het bedrijfsbeleid past. Door te focussen worden betere resultaten bereikt. Dat geldt ook voor de stichting Assen voor Assen. Wij moeten ook wel eens Nee zeggen. Tegen een maatschappelijke organisatie die alleen geld wil hebben of dingen vraagt die niet realistisch zijn. Tegen een bedrijf dat te veel het eigen bedrijfsbelang wil dienen en iets wil dat niet in balans is met de maatschappelijke bijdrage die wordt geleverd. Of soms is het Nee omdat we het gewoon niet waar kunnen maken met de beschikbare menskracht en middelen. Dan willen we ook duidelijk zijn daarmee is iedereen het meest gediend. Maar de letter N is gelukkig ook het begin van veel meer zoals van Natuur! Zo bevorderen we ook werknemersvrijwilligerswerk in natuurbeheer, bij natuureducatie of bij groenprojecten in de stad, bij kinderboerderijen en dierenzorg. De O is van Ondernemer en dat bent u zelf! Hoe kijkt u er als ondernemer tegen aan? Wat vindt u zinnig of onzinnig? Wat zijn uw mogelijkheden en beperkingen? Waar wordt u warm van en wat vindt u te ver van uw bed? Het bestuur van de stichting Assen voor Assen bestaat voor het merendeel uit zelfstandig ondernemers, die net als u, voor eigen rekening en risico werken. We weten dus maar al te goed dat wij en U niet houden van mensen die ons even gaan vertellen hoe wij het moeten doen. Maar dit keer ligt dat anders: wij nodigen u graag uit om ons eens te vertellen hoe wij u kunnen faciliteren bij uw MBO activiteiten en in uw verbindingen met maatschappelijke organisaties

19 De P is van Plezier! De Q koppelen we aan Questions aan vragen Maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen is gewoon leuk! U ontmoet steeds weer hele andere mensen, ziet andere kanten van de maatschappij, netwerkt ook met collega-ondernemers, die u anders (in eigen kring/club) niet snel ontmoet. Beurzen en bijeenkomsten van Assen voor Assen zijn gewoon leuk en de activiteiten voor de maatschappelijke organisaties geven niet alleen veel plezier aan de mensen waar het voor wordt gedaan, maar ook de mensen uit de bedrijven die het doen! De Q vinden we op internet meestal als symbool voor vragen. Vaak in de rubriek frequently asked questions of wel: veel gestelde vragen. Er staat veel informatie op internet en we geven u een aantal sites die informatie bieden over MBO. Maar kijkt u ook eens op de website van Assen voor Assen en stuur een mail als u ergens meer van wilt weten. Wij beantwoorden graag uw vragen of helpen u bij het vinden van de informatie die u zoekt. Bezoek onze website: Nationale MBO Monitor Er is een Nationale MBO Monitor ontwikkeld (door Movisie) die op internet staat en door bedrijven gebruikt kan worden om meer over MBO te weten te komen en hun eigen MBO activiteiten te benchmarken met vergelijkbare bedrijven. U vindt de monitor op: Andere interessante websites over MVO of MBO zijn:

20 De R gaat naar Rinnooy Kan Alexander Rinnooy Kan is voorzitter van de SER (en daarvoor van VNO NCW). Hij maakt zich hard voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De SER bracht al in 2000 het advies uit: De winst van Waarden. Dat gaat over maatschappelijk betrokken ondernemen. Daarin staat ondermeer dat MBO in Nederland steeds professioneler wordt. Dat er steeds meer organisaties komen met MBO- expertise op dit gebied en dat Nederlandse ondernemingen steeds meer aan sponsoring doen en hun medewerkers de kans geven om onder werktijd zich vrijwillig in te zetten voor maatschappelijke doelen. De volgende stap is om dat structureler te maken en beter te laten aansluiten bij de eigen bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsfilosofie. Helemaal veelbelovend vindt hij samenwerkingsrelaties van bedrijven met maatschappelijke organisaties waar de kerncompetenties van de eigen onderneming bij te pas komen. Rinnooy Kan zou graag zien dat Nederlandse ondernemingen verder gaan met structurele vormen van MBO Bijvoorbeeld door een school te adopteren, waar medewerkers huiswerkbegeleiding doen, helpen met schoolactiviteiten en maatschappelijke stages voor organiseren. Daarvoor is nodig dat er verbindingen gelegd worden met maatschappelijke organisaties. Dat kan de stichting Assen voor Assen ondersteunen. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar! De S is van Samenwerking MBO doe je niet alleen. Als uw bedrijf wat doet voor een maatschappelijke organisatie in de omgeving bent u immers al samen aan het werk: als bedrijfsteam werkt u samen met de begeleiders van die instelling. En misschien werkt u dan ook samen met Assen voor Assen die uw bedrijf en deze instelling met elkaar in contact heeft gebracht. Maatschappelijk wordt het steeds belangrijker dat publieke en private organisaties samenwerken. De stichting Assen voor Assen wordt dan ook steeds meer gevraagd om dat soort samenwerking te ondersteunen. Bij die samenwerking gaat het vaak om grotere en meerjarige projecten die meer slagkracht hebben. Recente voorbeelden zijn: Het coachproject, waar Baanzicht voor de werkzoekende jongeren in hun bestand coaches krijgt uit bedrijven en organisaties in de buurt. Deze coaches helpen de jongeren om aan het werk of in een opleiding te komen. De pilot was succesvol en gaat nu verder als een meerjarenproject. Het werkterrein is uitgebreid naar de gemeente Aa en Hunze. Het project Duurzame Bedrijventerreinen, waar het beheer van bedrijfsparken, de bedrijven op die parken en de diensten van de Gemeente Assen samen met ondersteuning van Assen voor Assen, gaan zorgen voor milieuvriendelijk parkbeheer dat zo veel mogelijk uitgevoerd met projecten, waarmee werklozen weer kunnen instromen in de arbeidsmarkt. De kleine en ook incidentele MBO-activiteiten blijven voor onze stichting belangrijk, want samen hebben ze veel effect. Voor de grotere projecten blijkt de stichting Assen voor Assen een goede regierol voor de samenwerking te kunnen vervullen met name in de eerste fase van de samenwerking: van Plan tot Uitvoering. Zo verschuiven de activiteiten van de stichting Assen voor Assen op geleide van de ontwikkeling van MBO in Assen: we begonnen als ontmoetingsplaats en match-maker. Nu zijn we ook projectontwikkelaar geworden, maar dan van Sociaal ondernemerschap en Samenwerking! 38 39

Plan van aanpak. Powered by: De Slinger Utrecht

Plan van aanpak. Powered by: De Slinger Utrecht Plan van aanpak Powered by: De Slinger Utrecht Samenvatting...3 Citaten...5 Inleiding...7 Utrecht onder stroom...8 Visie...8 Missie...8 Strategie...8 Thema s 2014 2018...9 Stippen aan de horizon...9 Platform...

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Samen investeren in de basis

Samen investeren in de basis Samen investeren in de basis Voorwoord Colofon Met deze brochure wil Rabobank Amsterdam andere bedrijven inspireren om een langdurig samenwerkingsverband met een basisschool in Amsterdam aan te gaan. Wij

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

ONDERNEMERS. Bedrijf verkoopklaar maken kan averechts werken WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 5 2010 RIVIERENLAND. Een bedrijfsoverdracht doe je samen

ONDERNEMERS. Bedrijf verkoopklaar maken kan averechts werken WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 5 2010 RIVIERENLAND. Een bedrijfsoverdracht doe je samen NR. 5 2010 ONDERNEMERS RIVIERENLAND Bedrijf verkoopklaar maken kan averechts werken Positief kritische blik op cijfers Unieke en succesvolle combinatie Een bedrijfsoverdracht doe je samen De accountant

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren!

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren! DECEMBER 2012 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) DSW zet in op groepsdetachering En de machtigste van ZOETERMEER

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie