Plan van aanpak 2015 raad van kinderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak 2015 raad van kinderen"

Transcriptie

1 raad van kinderen Plan van aanpak 2015

2 Onze droom is een wereld waarin mensen van alle leeftijden zich inzetten voor een aarde die ook voor toekomstige generaties leefbaar blijft.

3 Inhoudsopgave Partners 4 Wie we zij n 6 Droom 6 Visie 6 Missie 7 DNA 7 Uitgangspunten 8 Structuur 9 Doelgroepen 10 MCF model 12 Resultaten 13 Horizon Focus voor Strategische doelstellingen 18 Programma s: 18 Raad van Kinderen 19 KidsKracht 21 WaterSpaarders 23 Communicatie 24 Organisatie 26 Team 26 Governance 26 Fondsenwerving 26 Begroting

4 Partners Samenwerken is delen wat je weet en delen wat je niet weet. Yanou, 11 jaar Wij werken samen met meer dan 100 organisaties en toonaangevende individuen. Van onderwij sdeskundigen tot inspirerende Nederlanders, van scholen en bedrij ven tot brancheverenigingen en overheidsinstanties. Met daadkracht, openheid en vertrouwen werken we aan gedeelde doelen. Deze krachtenbundeling levert niet alleen energie en plezier op in het werk dat we doen, maar komt ook de resultaten ten goede. 4

5 Partners 5

6 Wie we zij n Leiderschap is leren loslaten dat je denkt altijd de beste te moeten zijn. Saifeddine, 11 jaar VISIE De manier waarop we leven, produceren en consumeren heeft een grote impact op de aarde en op hoe wij omgaan met elkaar. Het doorschuiven van problemen naar volgende generaties is geen optie. Het openstaan voor nieuwe oplossingen vraagt om een andere houding, het loslaten van gevestigde belangen en denkpatronen, en het durven toegeven niet alle antwoorden te hebben. Besluitvormers willen de kern raken en verbeteringen doorvoeren bij thema s als energie, voedsel, onderwijs en zorg. Maar debatten gaan al snel over de korte termijn wensen, risico s en gevoeligheden. Terwijl oplossingen vaak liggen in innovatie, kansen en samenwerken. Lessen uit het verleden, en behoeften en inzichten van kinderen en jongeren worden niet structureel meegewogen. De meeste besluitvormers in het bedrijfsleven willen de belangen van toekomstige generaties een plek geven in de kernactiviteiten van de organisatie. Maar ze weten vaak niet hoe ze deze wens in de praktijk kunnen brengen¹. Gelijkwaardige dialoog met kinderen en jongeren maakt deze toekomstgerichtheid van besluitvorming zichtbaar en voelbaar en leidt tot nieuwe inzichten. Het internationale Verdrag van de Rechten van het Kind geeft kinderen bovendien het recht om mee te denken over vraagstukken die hun leven aangaan. 1 The Boston Consulting Group: Global CEO Study 2013 Children s Rights and Business 6

7 Wie we zij n MISSIE MCF wil een bijdrage leveren aan toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Daartoe willen we besluitvormers aanzetten om de belangen van toekomstige generaties te integreren in beslissingen van vandaag. We vragen aandacht voor de waarde van de denkkracht van kinderen en jongeren en we faciliteren een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende dialoog tussen besluitvormers, kinderen en jongeren. Als ik later zelf problemen moet oplossen denk ik vast terug aan nu: hoe deden we dat toen ook alweer? Jelle, 10 jaar DNA Onze werkwij ze is zorgvuldig, degelij k, ondernemend, authentiek en vernieuwend. Ons DNA wordt gekenmerkt door een aantal factoren: Wij handelen vanuit de verandering die we in de samenleving teweeg willen brengen, en hoe kinderen vanuit hun (denk)kracht en rechten (nu en later) daar een bijdrage aan kunnen leveren. Wij zijn een katalysator, geen beleidsdeskundige of thema-eigenaar. Wij werken samen met andere partijen om meer impact te genereren. Wij staan altijd open voor nieuwe kansen die binnen onze strategische koers vallen. Wij streven naar meetbaarheid van resultaten zonder daarin star te zijn. Wij identificeren steeds nieuwe lessen, om deze vervolgens toe te passen. 7

8 Wie we zij n UITGANGSPUNTEN Al onze activiteiten ontwikkelen we altijd aan de hand van twee uitgangspunten: 1. Uitgaan van de verandering die nodig is We gaan uit van een maatschappelijk dilemma of thema dat een frisse blik of vernieuwende oplossing nodig heeft. Inhoudelijk kiest MCF voor thema s die alle generaties raken, nu of in de toekomst. Binnen de programma s wordt de agenda van onderwerpen en activiteiten bepaald door: actuele maatschappelijke debatten strategische vraagstukken binnen organisaties vragen van kinderen en jongeren 2. Een dialoog tussen generaties die tot actie leidt In alles dat we doen staat een gelijkwaardige dialoog tussen minimaal twee verschillende generaties centraal. De vorm van dialoog verandert steeds van evenementen, besloten en publieke gesprekken tot online platforms. Uitgangspunt is altijd dat de interactie waardevol is voor alle betrokkenen en leidt tot verandering. Dat laatste kan een concrete beslissing of aanpak zijn, maar ook een nieuwe denkrichting over een bepaald vraagstuk. Het scheppen van mogelijkheden voor interactie tussen jong en oud is een manier om meer cohesie in onze samenleving te realiseren. Professor Pearl Dykstra, Erasmus Universiteit Rotterdam 8

9 Wie we zij n Programma s Strategie & Communicatie Organisatie Raad van Kinderen Water Spaarders Kidskracht Concepten & onderzoek HR Financieën Organisatie Uitvoering Actie Voetafdruk Beweging Communicatie Vitaliteit Standaard Onderzoek Verspilling STRUCTUUR De drie MCF programma s zij n onderling sterk verbonden door de aanpak, het scholennetwerk of de samenwerkende partners. Hieronder een korte omschrij ving van ieder programma: raad van kinderen Onder de vlag van de Raad van Kinderen koppelen we organisaties en scholen aan elkaar en begeleiden we de individuele trajecten. Raden van Kinderen gaan aan de slag met strategische dilemma s van organisaties waarbij de kinderen besluitvormers adviseren over mogelijke oplossingen. Het programma KidsKracht agendeert vraagstukken en dilemma s waar volwassenen in de samenleving niet (helemaal) uitkomen en legt dit voor aan kinderen en jongeren. De centrale methode is filosofisch onderzoeken. WaterSpaarders is een landelijke beweging over energiebesparing, waarbij kinderen en volwassenen samen in actie komen om de gemiddelde douchetijd in Nederland terug te brengen van 9 naar 5 minuten. 9

10 Wie we zij n Primaire doelgroepen Secundaire doelgroepen Besluitvormers via Bedrijven Organisaties Overheid en ministeries Jonge professionals Leraren Kinderen (9-12 jr) via: Scholen en andere leerplekken Leerkrachten Medewerkers van organisaties Ouders en gezinnen DOELGROEPEN Primaire doelgroep: besluitvormers Authentiek, persoonlijk en verantwoordelijk leiderschap en lange termijn denken zijn nodig om beslissingen te maken die ook in de toekomst houdbaar zijn. MCF zet besluitvormers aan tot reflectie via interactie met kinderen en jongeren, zodat de toekomst tastbaar wordt. Bedrijfsvoering van organisaties en beslissingen van hun leiders hebben direct of indirect invloed op de levens van mensen van alle leeftijden, nu en in de toekomst 10

11 Wie we zij n Primaire doelgroep: kinderen Kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Hun cognitieve ontwikkeling zorgt ervoor dat zij zich goed kunnen inleven in situaties die ze niet noodzakelijkerwijs zelf hebben meegemaakt. Ze denken vrij en stellen veel vragen. Rollenspel en debatteren past daarom goed bij deze leeftijd. Kinderen krijgen meer behoefte aan zelfstandigheid, een eigen mening en verantwoordelijkheid. De MCF programma s hebben voor deze leeftijdscategorie dan ook een natuurlijke aansluiting bij het curriculum. In de bovenbouw van de basisschool zijn kinderen bezig met thema s als: Leren omgaan met verschillen en het benutten hiervan, en oplossen van conflicten (8-10 jaar); Onderzoeken en kennisnemen van hoe de wereld om je heen in elkaar zit, welke invloed dat op jou heeft en welke invloed je daarop kunt hebben (10-12 jaar) 2. 2 NCDO: Onderzoekspublicatie kinderen en mondiaal burgerschap Kinderen hebben nog de gave om een heleboel creatieve oplossingen te bedenken voor problemen. Jan van de Ven, leerkracht Basisschool Laurentiushof, Vierlingsbeek 11

12 Wie we zij n MCF MODEL Het MCF Change Model is een illustratie van hoe wij werken en welke stappen wij nemen in de ontwikkeling van een nieuw programma of activiteit, en daarmee in het voeden van een bredere beweging. Spot & Listen Develop & Re-create Analyse & Share Track & Evaluate Create & Conceptualise Implement & Communicate Connect & Co-create 12

13 Resultaten Dit is waar MCF staat na 5 jaar ( ): Activiteiten 50+ dialoogsessies tussen besluitvormers en kinderen. 5 evenementen met breed bereik en landelijke impact. Programma s Ontwikkeling van 3 inhoudelijke programma s, elk met eigen doelstellingen en activiteiten: Raad van Kinderen KidsKracht WaterSpaarders kinderen nemen actief deel aan MCF programma s mensen besparen energie via WaterSpaarders. 21 bedrijven en scholen stellen een Raad van Kinderen in, voor minimaal 3 jaar. Netwerk 300+ scholen partner van de Missing Chapter Foundation private en publieke samenwerkingspartners in verschillende sectoren: financiële sector bankensector bouwsector gezondheidszorg energiesector detailhandel onderwijs reizen en toerisme voeding watersector 10 inspirerende Nederlanders zijn lid van MCF Raad van Goud. 5 professionele partijen die MCF pro bono ondersteunen. Organisatie 11 teamleden. 3 onderwijsdeskundigen vormen onderwijsteam. Ontwikkeling AD&T (Act, Dialogue & Think) methodologie voor onderzoeksgericht leren. 13

14 Horizon 2020 In 2020 willen we bekend staan als toonaangevende organisatie die de noodzaak, het nut en de waarde van intergenerationele dialoog agendeert en in de praktijk brengt. In 2020 zij n we de plek: die besluitvormers erkennen voor intergenerationele expertise, inzichten en perspectieven; waarmee vernieuwende scholen, leraren en onderwij sdeskundigen willen samenwerken om onderzoek- en toekomstgericht leren in de praktijk te brengen; die kinderen zich herinneren als een plek waar ze vrij konden meedenken over maatschappelijke vraagstukken en waar er echt naar hen werd geluisterd; waar organisaties van jongeren en jonge professionals naartoe gaan om te leren zich op een meer gelijkwaardige manier met besluitvormers te verbinden. We bereiken deze ambities door een maatschappelijke beweging aan te jagen, waarbij kinderen en jongeren gelijkwaardige en waardevolle gesprekspartners zijn voor besluitvormers. Dit doen we door een combinatie van: 1. kwaliteitsgedreven implementatie van onze programma s; 2. creatieve ontwikkeling van vernieuwende concepten; 3. online en offline ontwikkeling van een hub-functie voor intergenerationele dialoog. 14

15 Horizon PROGRAMMA S: KWALITEIT VAN IMPLEMENTATIE Via onze programma s Raad van Kinderen, KidsKracht en WaterSpaarders hebben we de volgende ambities verzilverd: a) Raad van Kinderen In 2020 hebben 150 toonaangevende organisaties in Nederland een Raad van Kinderen waarbij kinderen structureel meedenken met bedrijven en organisaties over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Nederland heeft een voorbeeldfunctie voor andere landen en de Kids Counsel begint ook in andere landen een begrip te worden. b) WaterSpaarders In 2020 is de landelijke gemiddelde douchetijd afgenomen naar gemiddeld 5 minuten (nu gemiddeld 9 minuten). Kinderen zijn de erkende drijvende kracht achter deze landelijke beweging. c) KidsKracht In 2020 is er een beweging zichtbaar in Nederland waarbij het gebruikelijk is dat huidige besluitvormers op een niet-vrijblijvende manier naar kinderen en jongeren luisteren als onderdeel van de ontwikkeling van beleid en strategie. We bedenken nu hoe de wereld er later uitziet. Yanou, 11 jaar 15

16 Horizon CONCEPTEN: RELEVANT, CREATIEF, VERNIEUWEND Wij zoeken contact met individuen en organisaties om nieuwe initiatieven en concepten te ontwikkelen die kunnen uitgroeien tot zelfstandige programma s. Dit doen we zoveel mogelijk in samenwerking met anderen. Voorbeelden van nieuwe concepten, werkvormen en initiatieven die wij in de komende jaren gaan ontwikkelen en testen zijn: a) Onderwij saanpak MCF verscherpt en ontwikkelt de praktijkgerichte MCF methodologie Act, Dialogue & Think. De basis hiervoor is filosoferend onderzoeken, waarmee creatief leren en denken wordt ontwikkeld. In het onderwijs wordt vaak gedacht dat maatschappelijke vraagstukken te complex zijn voor basisschoolleerlingen. MCF sluit zich echter aan bij experts die aantonen dat kinderen juist heel goed in staat zijn om na te denken over maatschappelijke kwesties. Daarvoor moeten ze bepaalde (denk)vaardigheden ontwikkelen: het aannemen van verschillende perspectieven op personen en kennis, voorspellingen doen, keuzes beargumenteren en besluiten nemen. Als kinderen vertrouwd raken met hun rol als vragensteller nemen ze meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces, verdiepen zij hun begrip en leggen ze nieuwe verbanden. MCF sluit zich ook aan bij de Nederlandse regering die vindt dat creativiteit in het onderwijs van belang is voor een toekomst die steeds complexer wordt 3. b) Dialoog-In-Zicht Er wordt samenwerking gezocht met TV, radio, online media en platforms om verslag te doen van de dialoog tussen verschillende generaties. Ook een speciaal programma per thema in samenwerking met een omroep en/of andere publieksmedia is mogelijk. 3 Maatschappelijke dialoog Onderwijs 2032: toekomst van het onderwijs 16

17 Horizon HUB FUNCTIE: FLEXIBEL, VERBINDEND, DOELGERICHT MCF wordt gezien als dé toonaangevende en onafhankelijke hub als het gaat om een niet-vrijblijvende intergenerationele dialoog: een plek waar de werelden van verschillende generaties samenkomen met als doel om positieve bijdragen te leveren aan de samenleving. In 2020 heeft deze hub een fysiek karakter. Het is een onderscheidende plek voor ontmoeting en dialoog. De hub kan zowel een vaste als mobiele plek zijn. Binnen deze hub wordt een breed activiteitenprogramma ontwikkeld waarbij besluitvormers, kinderen en jongeren met elkaar in gesprek gaan. Innovatie is delen wat je weet en delen wat je niet weet. Saifeddine, 11 jaar 17

18 Focus 2015 Om onze missie te bereiken zullen activiteiten in 2015 steeds drie strategische doelstellingen in het oog houden, waarbij proces en creativiteit altijd hand in hand gaan: 1. Aandacht Onder de aandacht brengen van de waarde van de stem van kinderen en jongeren en van de relevantie van gelijkwaardige dialoog tussen generaties. 2. Uitvoering Implementeren, verdiepen en opschalen van bestaande programma s Raad van Kinderen, KidsKracht en WaterSpaarders. 3. Innovatie Pionieren en kansen identificeren om belangrijke vraagstukken op een andere manier te bekijken en aan te pakken. In 2015 ligt de focus van MCF in Nederland, maar gezien het universele karakter van ons werk, proberen we ook meer proactief internationale kansen te identificeren. Wij hebben de ambitie de huidige MCF programma s dusdanig te consolideren en conceptualiseren dat deze vanaf 2016 ook in het buitenland kunnen worden uitgerold. PROGRAMMA S MCF is een lerende organisatie en onze programma s en activiteiten ontwikkelen zich doorlopend. Wij beogen een balans tussen kwalitatieve implementatie, persoonlijke aandacht en maatwerk aan de ene kant; en groei, opschaling en verbreding aan de andere kant. 18

19 Focus 2015 Raad van Kinderen Missie: een Raad van Kinderen is de standaard in bedrij fsvoering in Nederland. raad van kinderen Waarom? Met de Raad van Kinderen denken kinderen structureel mee met bedrijven en organisaties over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Kinderen leren meedenken over de wereld om hen heen, besluitvormers ontdekken nieuwe denkrichtingen en leraren worden geïnspireerd door de creatieve denkkracht van hun leerlingen. MCF werkt hierin samen met Unicef Nederland, die zich er ook hard voor maakt dat kinderen een gelijkwaardige stem krijgen in de beslissingen die hun leven, nu en in de toekomst, aangaan. Wat? Een Raad van Kinderen onderzoekt strategische dilemma s van bedrijven en organisaties die binnen de kaders van de Children s Rights and Business Principles 4 vallen. Zij geven advies over mogelijke oplossingen. Bedrijven en organisaties gaan met deze adviezen aan de slag. Het Raad van Kinderen team begeleidt dit proces met een 6 stappen plan: 1. Dilemma: Organisatie formuleert een strategisch dilemma. 2. Presentatie: Organisatie bespreekt dilemma in de klas. 3. Onderzoek: Raad van Kinderen onderzoekt het dilemma in de klas. 4. Dialoog: Raad van Kinderen presenteert haar bevindingen aan de organisatie. 5. Reactie: Organisatie reageert op de adviezen. 6. Voortgang: Organisatie en school blikken terug en kijken vooruit. 4 Unicef & Danish Institute for Human Rights 2013: Children s Rights and Business Principles (CRBP). Deze principes geven een overzicht van thema s waarbinnen organisaties de belangen van kinderen kunnen waarborgen. 19

20 Focus 2015 Doelen en activiteiten organisaties en scholen nemen deel aan de Raad van Kinderen groep 2014/ additionele organisaties en scholen stellen in het schooljaar 2015/2016 een Raad van Kinderen in voor minimaal 3 jaar. 5 leden aanstellen en trainen als leden van de MCF Raad van Goud 5. De Grote Schoonmaak 2015 op 25 maart. Een nationaal evenement waarbij kinderen, leraren en directieleden die deelnemen aan de Raad van Kinderen samen met andere organisaties, ouders en aansprekende Nederlanders de handen uit de mouwen steken om Nederland schoner te maken. Samenwerking met NL Schoon. Een Raad van Kinderen website ontwikkelen (Nederlands en Engels) die uitnodigt tot online dialoog. Internationale kansen verkennen en, waar relevant, opstarten. Voor meer informatie, kijk op 5 Zie blz. 17 voor toelichting 20

21 Focus 2015 KidsKracht Missie: kinderen actief betrekken en een stem geven in debatten die over hun toekomst gaan. Waarom? Onze missie is om via KidsKrachtinitiatieven uiteindelijk de hele samenleving bewust te maken van het belang kinderen actief te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken. Ontmoetingen en dialoog tussen verschillende generaties staan centraal binnen KidsKracht, waardoor nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Wat? KidsKracht pakt samen met besluitvormers en kinderen vraagstukken en dilemma s aan waar volwassenen in de samenleving niet goed uitkomen. Kinderen krijgen de gelegenheid het probleem grondig te onderzoeken en met oplossingen en ideeën te komen. De centrale methode hierbij is filosofisch onderzoeken. In de praktijk betekent dit het volgende proces: onderzoeken; ideeën delen; denken verduidelijken; antwoorden formuleren en deze toetsen aan de realiteit. Deze vorm van dialoog moedigt kinderen aan vrij te denken. De vorm en eindresultaten van een KidsKrachttraject lopen uiteen - van een dialoogsessie, publicatie, advies tot een programma- of campagneconcept. KidsKracht is daarmee ook een dynamische broedplaats waarin we nieuwe werkvormen en programma s testen. 21

22 Focus 2015 Doelen en activiteiten 2015 KidsKracht organiseert in 2015 activiteiten rondom 3 actuele maatschappelijke thema s: a. Voetafdruk b. Vitaliteit c. Verspilling 1 KidsKrachtsymposium organiseren met prikkelende lezingen en dialoogsessies tussen verschillende generaties. Tijdens het symposium staat een thema centraal dat een opkomende trend reflecteert, en de dilemma s die daarmee gepaard gaan. 1 KidsKracht publicatie maken over een actueel maatschappelijk thema. De dilemma s van volwassenen worden vastgelegd, evenals de visies, vragen en ideeën van de jonge generatie. 10 KidsKracht dialoogsessies organiseren. Door volwassenen en kinderen met elkaar in gesprek te brengen ontstaan frisse ideeën en nieuwe perspectieven. Aansluiting bij minimaal 3 initiatieven van partners om de stem van de jonge generatie een podium te geven. Dit kan op verschillende manieren vorm krijgen; via een dialoogsessie, medewerking aan een publicatie of een lezing. 1 nieuw idee identificeren en ontwikkelen vanuit de KidsKracht broedplaats, inclusief financiering, samenwerking en plan van aanpak. 22

23 Focus 2015 WaterSpaarders Missie: een gemiddelde landelij ke douchetij d van 5 minuten is de nieuwe standaard in Nederland. Waarom? Energiebesparing is nodig om klimaatverandering tegen te gaan en de natuur te behouden. Kinderen laten ons zien dat gedragsverandering lukt, als we het maar willen, doen en vasthouden. Wat? WaterSpaarders is een landelijke beweging waarbij kinderen en volwassenen samen in actie komen om de gemiddelde douchetijd in Nederland terug te brengen van 9 naar 5 minuten. Kinderen krijgen ondersteuning om op school en thuis aan de slag te gaan. Organisaties doen mee met hun werknemers en achterban om dit doel te realiseren. Doelen en activiteiten 2015 Module ontwikkelen om gastlesgevers in staat te stellen andere kinderen en volwassenen te enthousiasmeren zich bij WaterSpaarders aan te sluiten kinderen doen mee met WaterSpaarders, daarmee besparen mensen energie medewerkers van bedrijven en organisaties doen mee met WaterSpaarders, daarmee besparen mensen energie. Nationale WaterSpaardersdag Op deze dag worden de resultaten van de WaterSpaardersbeweging gedeeld. Samenwerking met Motivaction om onderzoek te doen naar: a. De rol van kinderen als change agent op het gebied van energiebesparing. b. De resultaten van WaterSpaarders wat betreft gedragsverandering en besparing. Voor meer informatie, kijk op 23

24 Focus 2015 Communicatie Missie: de samenleving bewust maken en aanzetten om verschillende generaties actief te betrekken bij onderwerpen van gedeeld belang. Waarom? Communicatie voedt alle activiteiten van MCF, om anderen bewust te maken van de noodzaak en het nut om de (denk)kracht van kinderen en jongeren op gelijkwaardige manier mee te nemen in besluitvorming van nu. Wat? Om onze doelstellingen te bereiken en de intergenerationele dialoog zichtbaar en voelbaar te maken, werken we samen met mediapartners en zoeken we steeds naar creatieve samenwerking om de impact en resultaten van onze programma s te delen. MCF wil proactief het publieke debat voeden rondom een aantal thema s, zoals toekomstbestendige besluitvorming intergenerationele dialoog de (denk)kracht van kinderen en jongeren 24

25 Focus 2015 Doelen en activiteiten 2015 In 2015 staat het vergroten van de bekendheid van MCF en de programma s centraal. Dit is van belang met het oog op het verscherpen van het maatschappelijk draagvlak voor onze visie en missie en het uitbreiden van het netwerk van partners. Een vernieuwing van de Nederlandse MCF website realiseren, met meer mogelijkheden voor online dialoog. Een Engelstalige website ontwikkelen. De MCF Nieuwsflits verschijnt 6x per jaar. MCF heeft actieve social media accounts en prikkelt uiteenlopende individuen tot interactie met MCF. MCF verbindt verschillende generaties online, nodigt uit tot dialoog en verspreidt de prikkelende ideeën en uitspraken van de jonge generatie over diverse thema s. Het aantal volgers op social media stijgt naar columns publiceren over het belang en de waarde van intergenerationele dialoog. 5 diepte interviews publiceren over het belang en de waarde van intergenerationele dialoog. 4 speeches houden op evenementen over het belang en de waarde van intergenerationele dialoog. Alles begint met lekker in je vel zitten. Sander, 11 jaar 25

26 Organisatie TEAM Het MCF team bestaat eind 2014 uit 8.05 fte. Hiervan wordt 7.30 fte ingezet voor werkzaamheden op de programma s en is 0.75 fte beschikbaar voor werkzaamheden op het gebied van financiën, communicatie en administratie. Door de verwachte toename in partnerships en werkzaamheden, zal de capaciteit van MCF in 2015 uitbreiden naar fte. Het team wordt bijgestaan door professionals die zich pro bono inzetten voor MCF op specifieke deelgebieden, zoals juridisch advies. We stellen de MCF Raad van Goud in. Dit is een groep aansprekende personen met een eigen expertise en een publieke uitstraling die vanuit verschillende rollen de missie en het gedachtegoed van MCF invulling geeft en uitdraagt. De Raad van Goud zorgt voor verdieping van inzichten, verbreding van bereik en versteviging van de personele inzet van MCF. GOVERNANCE De MCF Statuten en de Code goed bestuur voor goede doelen zijn leidend in onze professionele werkwijze, financiële aanpak en governance 6. MCF voldoet aan de eisen van de Code goed bestuur. MCF heeft een transparante en goed functionerende bestuursstructuur, zoals in de MCF Statuten en het Bestuursreglement beschreven: Raad van Toezicht: Bertil van Kaam (Voorzitter); Matthijs Tellegen (Penningmeester); Désirée van Gorp (Algemeen lid); Directeur / Bestuurder: Laurentien van Oranje (tevens oprichter van MCF). FONDSENWERVING MCF is een financieel gezonde organisatie, die middelen doelgericht en transparant inzet om haar doelen te bereiken. Wij worden geheel uit private middelen gefinancierd. In 2015 zal de financiële basis van de stichting verder worden uitgebouwd d.m.v. proactieve fondsenwerving voor: Specifieke projecten en initiatieven (financieel en in natura); De organisatie zelf (financieel en in natura). 6 Advies Goed bestuur voor goede doelen door de Commissie Wijffels;

27 Begroting 2015 De begroting 2015 is opgesteld op basis van drie centrale principes: MCF heeft een gezonde financiële basis met voldoende reserve om de vaste lasten van de stichting te kunnen dragen en onze ambities van 2015 waar te kunnen maken. Een belangrijk deel van de baten wordt geoormerkt geworven. Dit betekent dat de hieraan gekoppelde activiteiten en projecten alleen doorgang vinden indien de baten daadwerkelijk toegezegd zijn. Alleen dan zullen er ook kosten worden gemaakt. De verdeling van de budgetten over de programma s is zodanig dat het zwaartepunt van kosten op de daadwerkelijke uitvoering ligt. Baten en Lasten begroting 2014 Baten Organisatielasten Projectlasten Raad van Kinderen WaterSpaarders KidsKracht Communicatie Saldo Baten en Lasten

28 @MissingChapterF

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samen investeren in de basis

Samen investeren in de basis Samen investeren in de basis Voorwoord Colofon Met deze brochure wil Rabobank Amsterdam andere bedrijven inspireren om een langdurig samenwerkingsverband met een basisschool in Amsterdam aan te gaan. Wij

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Oktober 2014 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Persoonlijk leiderschap... 5 Inleiding... 5 Drie persoonlijke

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie 3.1 Inleiding De gedachte bij een lerende organisatie is, dat mensen werkelijk veranderen als mensen leren, als zij nieuwe vaardigheden leren en leren deze

Nadere informatie