Plan van aanpak 2015 raad van kinderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak 2015 raad van kinderen"

Transcriptie

1 raad van kinderen Plan van aanpak 2015

2 Onze droom is een wereld waarin mensen van alle leeftijden zich inzetten voor een aarde die ook voor toekomstige generaties leefbaar blijft.

3 Inhoudsopgave Partners 4 Wie we zij n 6 Droom 6 Visie 6 Missie 7 DNA 7 Uitgangspunten 8 Structuur 9 Doelgroepen 10 MCF model 12 Resultaten 13 Horizon Focus voor Strategische doelstellingen 18 Programma s: 18 Raad van Kinderen 19 KidsKracht 21 WaterSpaarders 23 Communicatie 24 Organisatie 26 Team 26 Governance 26 Fondsenwerving 26 Begroting

4 Partners Samenwerken is delen wat je weet en delen wat je niet weet. Yanou, 11 jaar Wij werken samen met meer dan 100 organisaties en toonaangevende individuen. Van onderwij sdeskundigen tot inspirerende Nederlanders, van scholen en bedrij ven tot brancheverenigingen en overheidsinstanties. Met daadkracht, openheid en vertrouwen werken we aan gedeelde doelen. Deze krachtenbundeling levert niet alleen energie en plezier op in het werk dat we doen, maar komt ook de resultaten ten goede. 4

5 Partners 5

6 Wie we zij n Leiderschap is leren loslaten dat je denkt altijd de beste te moeten zijn. Saifeddine, 11 jaar VISIE De manier waarop we leven, produceren en consumeren heeft een grote impact op de aarde en op hoe wij omgaan met elkaar. Het doorschuiven van problemen naar volgende generaties is geen optie. Het openstaan voor nieuwe oplossingen vraagt om een andere houding, het loslaten van gevestigde belangen en denkpatronen, en het durven toegeven niet alle antwoorden te hebben. Besluitvormers willen de kern raken en verbeteringen doorvoeren bij thema s als energie, voedsel, onderwijs en zorg. Maar debatten gaan al snel over de korte termijn wensen, risico s en gevoeligheden. Terwijl oplossingen vaak liggen in innovatie, kansen en samenwerken. Lessen uit het verleden, en behoeften en inzichten van kinderen en jongeren worden niet structureel meegewogen. De meeste besluitvormers in het bedrijfsleven willen de belangen van toekomstige generaties een plek geven in de kernactiviteiten van de organisatie. Maar ze weten vaak niet hoe ze deze wens in de praktijk kunnen brengen¹. Gelijkwaardige dialoog met kinderen en jongeren maakt deze toekomstgerichtheid van besluitvorming zichtbaar en voelbaar en leidt tot nieuwe inzichten. Het internationale Verdrag van de Rechten van het Kind geeft kinderen bovendien het recht om mee te denken over vraagstukken die hun leven aangaan. 1 The Boston Consulting Group: Global CEO Study 2013 Children s Rights and Business 6

7 Wie we zij n MISSIE MCF wil een bijdrage leveren aan toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Daartoe willen we besluitvormers aanzetten om de belangen van toekomstige generaties te integreren in beslissingen van vandaag. We vragen aandacht voor de waarde van de denkkracht van kinderen en jongeren en we faciliteren een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende dialoog tussen besluitvormers, kinderen en jongeren. Als ik later zelf problemen moet oplossen denk ik vast terug aan nu: hoe deden we dat toen ook alweer? Jelle, 10 jaar DNA Onze werkwij ze is zorgvuldig, degelij k, ondernemend, authentiek en vernieuwend. Ons DNA wordt gekenmerkt door een aantal factoren: Wij handelen vanuit de verandering die we in de samenleving teweeg willen brengen, en hoe kinderen vanuit hun (denk)kracht en rechten (nu en later) daar een bijdrage aan kunnen leveren. Wij zijn een katalysator, geen beleidsdeskundige of thema-eigenaar. Wij werken samen met andere partijen om meer impact te genereren. Wij staan altijd open voor nieuwe kansen die binnen onze strategische koers vallen. Wij streven naar meetbaarheid van resultaten zonder daarin star te zijn. Wij identificeren steeds nieuwe lessen, om deze vervolgens toe te passen. 7

8 Wie we zij n UITGANGSPUNTEN Al onze activiteiten ontwikkelen we altijd aan de hand van twee uitgangspunten: 1. Uitgaan van de verandering die nodig is We gaan uit van een maatschappelijk dilemma of thema dat een frisse blik of vernieuwende oplossing nodig heeft. Inhoudelijk kiest MCF voor thema s die alle generaties raken, nu of in de toekomst. Binnen de programma s wordt de agenda van onderwerpen en activiteiten bepaald door: actuele maatschappelijke debatten strategische vraagstukken binnen organisaties vragen van kinderen en jongeren 2. Een dialoog tussen generaties die tot actie leidt In alles dat we doen staat een gelijkwaardige dialoog tussen minimaal twee verschillende generaties centraal. De vorm van dialoog verandert steeds van evenementen, besloten en publieke gesprekken tot online platforms. Uitgangspunt is altijd dat de interactie waardevol is voor alle betrokkenen en leidt tot verandering. Dat laatste kan een concrete beslissing of aanpak zijn, maar ook een nieuwe denkrichting over een bepaald vraagstuk. Het scheppen van mogelijkheden voor interactie tussen jong en oud is een manier om meer cohesie in onze samenleving te realiseren. Professor Pearl Dykstra, Erasmus Universiteit Rotterdam 8

9 Wie we zij n Programma s Strategie & Communicatie Organisatie Raad van Kinderen Water Spaarders Kidskracht Concepten & onderzoek HR Financieën Organisatie Uitvoering Actie Voetafdruk Beweging Communicatie Vitaliteit Standaard Onderzoek Verspilling STRUCTUUR De drie MCF programma s zij n onderling sterk verbonden door de aanpak, het scholennetwerk of de samenwerkende partners. Hieronder een korte omschrij ving van ieder programma: raad van kinderen Onder de vlag van de Raad van Kinderen koppelen we organisaties en scholen aan elkaar en begeleiden we de individuele trajecten. Raden van Kinderen gaan aan de slag met strategische dilemma s van organisaties waarbij de kinderen besluitvormers adviseren over mogelijke oplossingen. Het programma KidsKracht agendeert vraagstukken en dilemma s waar volwassenen in de samenleving niet (helemaal) uitkomen en legt dit voor aan kinderen en jongeren. De centrale methode is filosofisch onderzoeken. WaterSpaarders is een landelijke beweging over energiebesparing, waarbij kinderen en volwassenen samen in actie komen om de gemiddelde douchetijd in Nederland terug te brengen van 9 naar 5 minuten. 9

10 Wie we zij n Primaire doelgroepen Secundaire doelgroepen Besluitvormers via Bedrijven Organisaties Overheid en ministeries Jonge professionals Leraren Kinderen (9-12 jr) via: Scholen en andere leerplekken Leerkrachten Medewerkers van organisaties Ouders en gezinnen DOELGROEPEN Primaire doelgroep: besluitvormers Authentiek, persoonlijk en verantwoordelijk leiderschap en lange termijn denken zijn nodig om beslissingen te maken die ook in de toekomst houdbaar zijn. MCF zet besluitvormers aan tot reflectie via interactie met kinderen en jongeren, zodat de toekomst tastbaar wordt. Bedrijfsvoering van organisaties en beslissingen van hun leiders hebben direct of indirect invloed op de levens van mensen van alle leeftijden, nu en in de toekomst 10

11 Wie we zij n Primaire doelgroep: kinderen Kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Hun cognitieve ontwikkeling zorgt ervoor dat zij zich goed kunnen inleven in situaties die ze niet noodzakelijkerwijs zelf hebben meegemaakt. Ze denken vrij en stellen veel vragen. Rollenspel en debatteren past daarom goed bij deze leeftijd. Kinderen krijgen meer behoefte aan zelfstandigheid, een eigen mening en verantwoordelijkheid. De MCF programma s hebben voor deze leeftijdscategorie dan ook een natuurlijke aansluiting bij het curriculum. In de bovenbouw van de basisschool zijn kinderen bezig met thema s als: Leren omgaan met verschillen en het benutten hiervan, en oplossen van conflicten (8-10 jaar); Onderzoeken en kennisnemen van hoe de wereld om je heen in elkaar zit, welke invloed dat op jou heeft en welke invloed je daarop kunt hebben (10-12 jaar) 2. 2 NCDO: Onderzoekspublicatie kinderen en mondiaal burgerschap Kinderen hebben nog de gave om een heleboel creatieve oplossingen te bedenken voor problemen. Jan van de Ven, leerkracht Basisschool Laurentiushof, Vierlingsbeek 11

12 Wie we zij n MCF MODEL Het MCF Change Model is een illustratie van hoe wij werken en welke stappen wij nemen in de ontwikkeling van een nieuw programma of activiteit, en daarmee in het voeden van een bredere beweging. Spot & Listen Develop & Re-create Analyse & Share Track & Evaluate Create & Conceptualise Implement & Communicate Connect & Co-create 12

13 Resultaten Dit is waar MCF staat na 5 jaar ( ): Activiteiten 50+ dialoogsessies tussen besluitvormers en kinderen. 5 evenementen met breed bereik en landelijke impact. Programma s Ontwikkeling van 3 inhoudelijke programma s, elk met eigen doelstellingen en activiteiten: Raad van Kinderen KidsKracht WaterSpaarders kinderen nemen actief deel aan MCF programma s mensen besparen energie via WaterSpaarders. 21 bedrijven en scholen stellen een Raad van Kinderen in, voor minimaal 3 jaar. Netwerk 300+ scholen partner van de Missing Chapter Foundation private en publieke samenwerkingspartners in verschillende sectoren: financiële sector bankensector bouwsector gezondheidszorg energiesector detailhandel onderwijs reizen en toerisme voeding watersector 10 inspirerende Nederlanders zijn lid van MCF Raad van Goud. 5 professionele partijen die MCF pro bono ondersteunen. Organisatie 11 teamleden. 3 onderwijsdeskundigen vormen onderwijsteam. Ontwikkeling AD&T (Act, Dialogue & Think) methodologie voor onderzoeksgericht leren. 13

14 Horizon 2020 In 2020 willen we bekend staan als toonaangevende organisatie die de noodzaak, het nut en de waarde van intergenerationele dialoog agendeert en in de praktijk brengt. In 2020 zij n we de plek: die besluitvormers erkennen voor intergenerationele expertise, inzichten en perspectieven; waarmee vernieuwende scholen, leraren en onderwij sdeskundigen willen samenwerken om onderzoek- en toekomstgericht leren in de praktijk te brengen; die kinderen zich herinneren als een plek waar ze vrij konden meedenken over maatschappelijke vraagstukken en waar er echt naar hen werd geluisterd; waar organisaties van jongeren en jonge professionals naartoe gaan om te leren zich op een meer gelijkwaardige manier met besluitvormers te verbinden. We bereiken deze ambities door een maatschappelijke beweging aan te jagen, waarbij kinderen en jongeren gelijkwaardige en waardevolle gesprekspartners zijn voor besluitvormers. Dit doen we door een combinatie van: 1. kwaliteitsgedreven implementatie van onze programma s; 2. creatieve ontwikkeling van vernieuwende concepten; 3. online en offline ontwikkeling van een hub-functie voor intergenerationele dialoog. 14

15 Horizon PROGRAMMA S: KWALITEIT VAN IMPLEMENTATIE Via onze programma s Raad van Kinderen, KidsKracht en WaterSpaarders hebben we de volgende ambities verzilverd: a) Raad van Kinderen In 2020 hebben 150 toonaangevende organisaties in Nederland een Raad van Kinderen waarbij kinderen structureel meedenken met bedrijven en organisaties over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Nederland heeft een voorbeeldfunctie voor andere landen en de Kids Counsel begint ook in andere landen een begrip te worden. b) WaterSpaarders In 2020 is de landelijke gemiddelde douchetijd afgenomen naar gemiddeld 5 minuten (nu gemiddeld 9 minuten). Kinderen zijn de erkende drijvende kracht achter deze landelijke beweging. c) KidsKracht In 2020 is er een beweging zichtbaar in Nederland waarbij het gebruikelijk is dat huidige besluitvormers op een niet-vrijblijvende manier naar kinderen en jongeren luisteren als onderdeel van de ontwikkeling van beleid en strategie. We bedenken nu hoe de wereld er later uitziet. Yanou, 11 jaar 15

16 Horizon CONCEPTEN: RELEVANT, CREATIEF, VERNIEUWEND Wij zoeken contact met individuen en organisaties om nieuwe initiatieven en concepten te ontwikkelen die kunnen uitgroeien tot zelfstandige programma s. Dit doen we zoveel mogelijk in samenwerking met anderen. Voorbeelden van nieuwe concepten, werkvormen en initiatieven die wij in de komende jaren gaan ontwikkelen en testen zijn: a) Onderwij saanpak MCF verscherpt en ontwikkelt de praktijkgerichte MCF methodologie Act, Dialogue & Think. De basis hiervoor is filosoferend onderzoeken, waarmee creatief leren en denken wordt ontwikkeld. In het onderwijs wordt vaak gedacht dat maatschappelijke vraagstukken te complex zijn voor basisschoolleerlingen. MCF sluit zich echter aan bij experts die aantonen dat kinderen juist heel goed in staat zijn om na te denken over maatschappelijke kwesties. Daarvoor moeten ze bepaalde (denk)vaardigheden ontwikkelen: het aannemen van verschillende perspectieven op personen en kennis, voorspellingen doen, keuzes beargumenteren en besluiten nemen. Als kinderen vertrouwd raken met hun rol als vragensteller nemen ze meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces, verdiepen zij hun begrip en leggen ze nieuwe verbanden. MCF sluit zich ook aan bij de Nederlandse regering die vindt dat creativiteit in het onderwijs van belang is voor een toekomst die steeds complexer wordt 3. b) Dialoog-In-Zicht Er wordt samenwerking gezocht met TV, radio, online media en platforms om verslag te doen van de dialoog tussen verschillende generaties. Ook een speciaal programma per thema in samenwerking met een omroep en/of andere publieksmedia is mogelijk. 3 Maatschappelijke dialoog Onderwijs 2032: toekomst van het onderwijs 16

17 Horizon HUB FUNCTIE: FLEXIBEL, VERBINDEND, DOELGERICHT MCF wordt gezien als dé toonaangevende en onafhankelijke hub als het gaat om een niet-vrijblijvende intergenerationele dialoog: een plek waar de werelden van verschillende generaties samenkomen met als doel om positieve bijdragen te leveren aan de samenleving. In 2020 heeft deze hub een fysiek karakter. Het is een onderscheidende plek voor ontmoeting en dialoog. De hub kan zowel een vaste als mobiele plek zijn. Binnen deze hub wordt een breed activiteitenprogramma ontwikkeld waarbij besluitvormers, kinderen en jongeren met elkaar in gesprek gaan. Innovatie is delen wat je weet en delen wat je niet weet. Saifeddine, 11 jaar 17

18 Focus 2015 Om onze missie te bereiken zullen activiteiten in 2015 steeds drie strategische doelstellingen in het oog houden, waarbij proces en creativiteit altijd hand in hand gaan: 1. Aandacht Onder de aandacht brengen van de waarde van de stem van kinderen en jongeren en van de relevantie van gelijkwaardige dialoog tussen generaties. 2. Uitvoering Implementeren, verdiepen en opschalen van bestaande programma s Raad van Kinderen, KidsKracht en WaterSpaarders. 3. Innovatie Pionieren en kansen identificeren om belangrijke vraagstukken op een andere manier te bekijken en aan te pakken. In 2015 ligt de focus van MCF in Nederland, maar gezien het universele karakter van ons werk, proberen we ook meer proactief internationale kansen te identificeren. Wij hebben de ambitie de huidige MCF programma s dusdanig te consolideren en conceptualiseren dat deze vanaf 2016 ook in het buitenland kunnen worden uitgerold. PROGRAMMA S MCF is een lerende organisatie en onze programma s en activiteiten ontwikkelen zich doorlopend. Wij beogen een balans tussen kwalitatieve implementatie, persoonlijke aandacht en maatwerk aan de ene kant; en groei, opschaling en verbreding aan de andere kant. 18

19 Focus 2015 Raad van Kinderen Missie: een Raad van Kinderen is de standaard in bedrij fsvoering in Nederland. raad van kinderen Waarom? Met de Raad van Kinderen denken kinderen structureel mee met bedrijven en organisaties over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Kinderen leren meedenken over de wereld om hen heen, besluitvormers ontdekken nieuwe denkrichtingen en leraren worden geïnspireerd door de creatieve denkkracht van hun leerlingen. MCF werkt hierin samen met Unicef Nederland, die zich er ook hard voor maakt dat kinderen een gelijkwaardige stem krijgen in de beslissingen die hun leven, nu en in de toekomst, aangaan. Wat? Een Raad van Kinderen onderzoekt strategische dilemma s van bedrijven en organisaties die binnen de kaders van de Children s Rights and Business Principles 4 vallen. Zij geven advies over mogelijke oplossingen. Bedrijven en organisaties gaan met deze adviezen aan de slag. Het Raad van Kinderen team begeleidt dit proces met een 6 stappen plan: 1. Dilemma: Organisatie formuleert een strategisch dilemma. 2. Presentatie: Organisatie bespreekt dilemma in de klas. 3. Onderzoek: Raad van Kinderen onderzoekt het dilemma in de klas. 4. Dialoog: Raad van Kinderen presenteert haar bevindingen aan de organisatie. 5. Reactie: Organisatie reageert op de adviezen. 6. Voortgang: Organisatie en school blikken terug en kijken vooruit. 4 Unicef & Danish Institute for Human Rights 2013: Children s Rights and Business Principles (CRBP). Deze principes geven een overzicht van thema s waarbinnen organisaties de belangen van kinderen kunnen waarborgen. 19

20 Focus 2015 Doelen en activiteiten organisaties en scholen nemen deel aan de Raad van Kinderen groep 2014/ additionele organisaties en scholen stellen in het schooljaar 2015/2016 een Raad van Kinderen in voor minimaal 3 jaar. 5 leden aanstellen en trainen als leden van de MCF Raad van Goud 5. De Grote Schoonmaak 2015 op 25 maart. Een nationaal evenement waarbij kinderen, leraren en directieleden die deelnemen aan de Raad van Kinderen samen met andere organisaties, ouders en aansprekende Nederlanders de handen uit de mouwen steken om Nederland schoner te maken. Samenwerking met NL Schoon. Een Raad van Kinderen website ontwikkelen (Nederlands en Engels) die uitnodigt tot online dialoog. Internationale kansen verkennen en, waar relevant, opstarten. Voor meer informatie, kijk op 5 Zie blz. 17 voor toelichting 20

21 Focus 2015 KidsKracht Missie: kinderen actief betrekken en een stem geven in debatten die over hun toekomst gaan. Waarom? Onze missie is om via KidsKrachtinitiatieven uiteindelijk de hele samenleving bewust te maken van het belang kinderen actief te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken. Ontmoetingen en dialoog tussen verschillende generaties staan centraal binnen KidsKracht, waardoor nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Wat? KidsKracht pakt samen met besluitvormers en kinderen vraagstukken en dilemma s aan waar volwassenen in de samenleving niet goed uitkomen. Kinderen krijgen de gelegenheid het probleem grondig te onderzoeken en met oplossingen en ideeën te komen. De centrale methode hierbij is filosofisch onderzoeken. In de praktijk betekent dit het volgende proces: onderzoeken; ideeën delen; denken verduidelijken; antwoorden formuleren en deze toetsen aan de realiteit. Deze vorm van dialoog moedigt kinderen aan vrij te denken. De vorm en eindresultaten van een KidsKrachttraject lopen uiteen - van een dialoogsessie, publicatie, advies tot een programma- of campagneconcept. KidsKracht is daarmee ook een dynamische broedplaats waarin we nieuwe werkvormen en programma s testen. 21

22 Focus 2015 Doelen en activiteiten 2015 KidsKracht organiseert in 2015 activiteiten rondom 3 actuele maatschappelijke thema s: a. Voetafdruk b. Vitaliteit c. Verspilling 1 KidsKrachtsymposium organiseren met prikkelende lezingen en dialoogsessies tussen verschillende generaties. Tijdens het symposium staat een thema centraal dat een opkomende trend reflecteert, en de dilemma s die daarmee gepaard gaan. 1 KidsKracht publicatie maken over een actueel maatschappelijk thema. De dilemma s van volwassenen worden vastgelegd, evenals de visies, vragen en ideeën van de jonge generatie. 10 KidsKracht dialoogsessies organiseren. Door volwassenen en kinderen met elkaar in gesprek te brengen ontstaan frisse ideeën en nieuwe perspectieven. Aansluiting bij minimaal 3 initiatieven van partners om de stem van de jonge generatie een podium te geven. Dit kan op verschillende manieren vorm krijgen; via een dialoogsessie, medewerking aan een publicatie of een lezing. 1 nieuw idee identificeren en ontwikkelen vanuit de KidsKracht broedplaats, inclusief financiering, samenwerking en plan van aanpak. 22

23 Focus 2015 WaterSpaarders Missie: een gemiddelde landelij ke douchetij d van 5 minuten is de nieuwe standaard in Nederland. Waarom? Energiebesparing is nodig om klimaatverandering tegen te gaan en de natuur te behouden. Kinderen laten ons zien dat gedragsverandering lukt, als we het maar willen, doen en vasthouden. Wat? WaterSpaarders is een landelijke beweging waarbij kinderen en volwassenen samen in actie komen om de gemiddelde douchetijd in Nederland terug te brengen van 9 naar 5 minuten. Kinderen krijgen ondersteuning om op school en thuis aan de slag te gaan. Organisaties doen mee met hun werknemers en achterban om dit doel te realiseren. Doelen en activiteiten 2015 Module ontwikkelen om gastlesgevers in staat te stellen andere kinderen en volwassenen te enthousiasmeren zich bij WaterSpaarders aan te sluiten kinderen doen mee met WaterSpaarders, daarmee besparen mensen energie medewerkers van bedrijven en organisaties doen mee met WaterSpaarders, daarmee besparen mensen energie. Nationale WaterSpaardersdag Op deze dag worden de resultaten van de WaterSpaardersbeweging gedeeld. Samenwerking met Motivaction om onderzoek te doen naar: a. De rol van kinderen als change agent op het gebied van energiebesparing. b. De resultaten van WaterSpaarders wat betreft gedragsverandering en besparing. Voor meer informatie, kijk op 23

24 Focus 2015 Communicatie Missie: de samenleving bewust maken en aanzetten om verschillende generaties actief te betrekken bij onderwerpen van gedeeld belang. Waarom? Communicatie voedt alle activiteiten van MCF, om anderen bewust te maken van de noodzaak en het nut om de (denk)kracht van kinderen en jongeren op gelijkwaardige manier mee te nemen in besluitvorming van nu. Wat? Om onze doelstellingen te bereiken en de intergenerationele dialoog zichtbaar en voelbaar te maken, werken we samen met mediapartners en zoeken we steeds naar creatieve samenwerking om de impact en resultaten van onze programma s te delen. MCF wil proactief het publieke debat voeden rondom een aantal thema s, zoals toekomstbestendige besluitvorming intergenerationele dialoog de (denk)kracht van kinderen en jongeren 24

25 Focus 2015 Doelen en activiteiten 2015 In 2015 staat het vergroten van de bekendheid van MCF en de programma s centraal. Dit is van belang met het oog op het verscherpen van het maatschappelijk draagvlak voor onze visie en missie en het uitbreiden van het netwerk van partners. Een vernieuwing van de Nederlandse MCF website realiseren, met meer mogelijkheden voor online dialoog. Een Engelstalige website ontwikkelen. De MCF Nieuwsflits verschijnt 6x per jaar. MCF heeft actieve social media accounts en prikkelt uiteenlopende individuen tot interactie met MCF. MCF verbindt verschillende generaties online, nodigt uit tot dialoog en verspreidt de prikkelende ideeën en uitspraken van de jonge generatie over diverse thema s. Het aantal volgers op social media stijgt naar columns publiceren over het belang en de waarde van intergenerationele dialoog. 5 diepte interviews publiceren over het belang en de waarde van intergenerationele dialoog. 4 speeches houden op evenementen over het belang en de waarde van intergenerationele dialoog. Alles begint met lekker in je vel zitten. Sander, 11 jaar 25

26 Organisatie TEAM Het MCF team bestaat eind 2014 uit 8.05 fte. Hiervan wordt 7.30 fte ingezet voor werkzaamheden op de programma s en is 0.75 fte beschikbaar voor werkzaamheden op het gebied van financiën, communicatie en administratie. Door de verwachte toename in partnerships en werkzaamheden, zal de capaciteit van MCF in 2015 uitbreiden naar fte. Het team wordt bijgestaan door professionals die zich pro bono inzetten voor MCF op specifieke deelgebieden, zoals juridisch advies. We stellen de MCF Raad van Goud in. Dit is een groep aansprekende personen met een eigen expertise en een publieke uitstraling die vanuit verschillende rollen de missie en het gedachtegoed van MCF invulling geeft en uitdraagt. De Raad van Goud zorgt voor verdieping van inzichten, verbreding van bereik en versteviging van de personele inzet van MCF. GOVERNANCE De MCF Statuten en de Code goed bestuur voor goede doelen zijn leidend in onze professionele werkwijze, financiële aanpak en governance 6. MCF voldoet aan de eisen van de Code goed bestuur. MCF heeft een transparante en goed functionerende bestuursstructuur, zoals in de MCF Statuten en het Bestuursreglement beschreven: Raad van Toezicht: Bertil van Kaam (Voorzitter); Matthijs Tellegen (Penningmeester); Désirée van Gorp (Algemeen lid); Directeur / Bestuurder: Laurentien van Oranje (tevens oprichter van MCF). FONDSENWERVING MCF is een financieel gezonde organisatie, die middelen doelgericht en transparant inzet om haar doelen te bereiken. Wij worden geheel uit private middelen gefinancierd. In 2015 zal de financiële basis van de stichting verder worden uitgebouwd d.m.v. proactieve fondsenwerving voor: Specifieke projecten en initiatieven (financieel en in natura); De organisatie zelf (financieel en in natura). 6 Advies Goed bestuur voor goede doelen door de Commissie Wijffels;

27 Begroting 2015 De begroting 2015 is opgesteld op basis van drie centrale principes: MCF heeft een gezonde financiële basis met voldoende reserve om de vaste lasten van de stichting te kunnen dragen en onze ambities van 2015 waar te kunnen maken. Een belangrijk deel van de baten wordt geoormerkt geworven. Dit betekent dat de hieraan gekoppelde activiteiten en projecten alleen doorgang vinden indien de baten daadwerkelijk toegezegd zijn. Alleen dan zullen er ook kosten worden gemaakt. De verdeling van de budgetten over de programma s is zodanig dat het zwaartepunt van kosten op de daadwerkelijke uitvoering ligt. Baten en Lasten begroting 2014 Baten Organisatielasten Projectlasten Raad van Kinderen WaterSpaarders KidsKracht Communicatie Saldo Baten en Lasten

28 @MissingChapterF

Een stem voor de toekomst

Een stem voor de toekomst Een stem voor de toekomst 110001659_MCF_Brochure_19Nov_A5.indd 1 07/11/2014 15:54 Kinderen leggen verrassende verbanden en zien de kleinste details. Dankzij hun heldere blik ontstaan bij besluitvormers

Nadere informatie

Missing Chapter Foundation JAARPLAN 2014

Missing Chapter Foundation JAARPLAN 2014 Missing Chapter Foundation JAARPLAN 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Context 1.1 Uitgangspunten 1.2 Droom 1.3 Visie 1.4 Missie 1.5 Geografische spreiding 3 4 2. Strategisch kader 2.1 Resultaten 2010-2013 2.2 Onderwerpen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Missing Chapter Foundation

Jaarverslag 2014. Missing Chapter Foundation Jaarverslag 2014 Missing Chapter Foundation 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Visie, missie & strategie 4 Droom Visie Missie DNA Programma s Netwerk 6 Hoogtepunten 2014 8 Raad van Kinderen WaterSpaarders KidsKracht

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Missing Chapter Foundation

Jaarverslag 2013. Missing Chapter Foundation Jaarverslag 2013 Missing Chapter Foundation Inhoudsopgave Voorwoord 3 Visie, missie & strategie 4 Visie Missie Strategie Netwerk 6 MCF DNA & aanpak 7 MCF DNA MCF aanpak Hoogtepunten 2013 8 Vooruitblik

Nadere informatie

Missing Chapter Foundation JAARPLAN 2013 (samenvatting)

Missing Chapter Foundation JAARPLAN 2013 (samenvatting) Missing Chapter Foundation JAARPLAN 2013 (samenvatting) maart 2013 Kinderen gaan naar school zodat er later grote mensen zijn die wel begrijpen hoe ze met de wereld moeten omgaan. (Rembrandt, 8 jaar -

Nadere informatie

De adviezen van de Raad van Kinderen voor de Raad voor Dierenaangelegenheden

De adviezen van de Raad van Kinderen voor de Raad voor Dierenaangelegenheden De adviezen van de Raad van Kinderen voor de Raad voor Dierenaangelegenheden De Raad van Kinderen denkt mee met de Raad voor Dierenaangelegenheden over hoe hond en mens goed kunnen samenleven De Raad voor

Nadere informatie

WaterSpaarders Q&A Informatie, achtergrond, communicatie

WaterSpaarders Q&A Informatie, achtergrond, communicatie WaterSpaarders Q&A Informatie, achtergrond, communicatie Dit document geeft een overzicht van de doelstellingen, achtergrond en vragen met antwoorden t.b.v. communicatie 2 september 2014 Wat is het doel

Nadere informatie

Jaarverslag Missing Chapter Foundation

Jaarverslag Missing Chapter Foundation Jaarverslag 2015 Missing Chapter Foundation 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Visie, missie & strategie 4 Oorsprong Visie Missie Programma s Netwerk 5 Hoogtepunten 2015 7 Raad van Kinderen KidsKracht WaterSpaarders

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing Door Pepijn Happel Intro We zijn zo gewend te focussen op wat niet werkt, daarbij geholpen door traditionele probleemoplossende methoden,

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Groep 7, OBS Max Velthuijs, Den Haag Groep 8, Basisschool de Paradijsvogel, Den Haag

Groep 7, OBS Max Velthuijs, Den Haag Groep 8, Basisschool de Paradijsvogel, Den Haag VLIEGENDE HUIZEN BOUWEN Kinderen adviseren Regiegroep Onderwijs2032 over: Hoe kunnen we kinderen die nu naar school gaan zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving en arbeidsmarkt van 2032? Groep

Nadere informatie

Onderwijs2032. Uw feedback op het advies!

Onderwijs2032. Uw feedback op het advies! Onderwijs2032 Uw feedback op het advies! Doel van deze bijeenkomst Ophalen van feedback vanuit schoolbestuurders en schoolleiders op het hoofdlijn advies van het platform Onderwijs2032 tbv de reactie van

Nadere informatie

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren Hoofdlijn advies Taalvaardig Rekenvaardig Digitaal vaardig Sociaal vaardig Persoonlijke ontwikkeling Basisvaardigheden Basiskennis en -vaardigheden Natuur & technologie Mens & maatschappij Taal & cultuur

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Stichting Leaders of Today. Beleidsplan. Samensteller: Andre Damian

Stichting Leaders of Today. Beleidsplan. Samensteller: Andre Damian Stichting Leaders of Today Beleidsplan 2016 Samensteller: Andre Damian 15-4-2016 Inhoud Inleiding... 3 Onze missie... 4 Ambitie... 4 Actueel beleid 2015-2016... 5 Bestuur... 5 Projectbegroting... Fout!

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING MEERJARENBELEIDSPLAN 2015-2018 Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING Inleiding De bewegingen van de Krajicek Foundation We leven in een dynamische tijd. De maatschappij waarvan de Krajicek Foundation en haar

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Raad van Kinderen denkt mee over HTM s bijdrage aan de stad Den Haag

Raad van Kinderen denkt mee over HTM s bijdrage aan de stad Den Haag HTM Raad van Kinderen 2017 1 Een vriendelijk woord is wat iedereen graag hoort! Raad van Kinderen denkt mee over HTM s bijdrage aan de stad Den Haag HTM heeft een eigen Raad van Kinderen. Met een Raad

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Netwerkgroep Pedagogisch Burgerschap. Pittig, warm, hartelijk, inspirerend en activerend WELKOM

Netwerkgroep Pedagogisch Burgerschap. Pittig, warm, hartelijk, inspirerend en activerend WELKOM Netwerkgroep Pedagogisch Burgerschap Pittig, warm, hartelijk, inspirerend en activerend WELKOM Ouders in debat Samen versterken wij onze stem Inclusief universum NETWERK PBS Community of Practice Lerend

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht.

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht. Impact door inzicht Persoonlijk Leiderschap Programma Kleine groepen Persoonlijke aandacht Inspirerend Ervaren en deskundige trainers Driedaagse leiderschapsretraite Twee coachingsgesprekken ADVIES COACHING

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Werken vanuit Essentie

Werken vanuit Essentie Leergang Werken vanuit Essentie (midden- en hoger management) - van leidinggeven naar LEIDERSCHAP - Leergang Werken vanuit Essentie - van leidinggeven naar leiderschap - Er is veel meer dan voorheen het

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen.

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen. in NDERWIJS Creativiteit en Creatief Denken Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is, vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

De POSITIEVE organisatie

De POSITIEVE organisatie De POSITIEVE organisatie Uitwerking van de workshops: Hoe krijg je meer energie in je team? Onze omgeving verandert steeds sneller en ingrijpender. Positieve organisaties spelen hier beter op in en creëren

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Onze Trainingen en Diensten

Onze Trainingen en Diensten KED-Quest Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen zich

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Uitwerkingen van Brainpower sessies

Uitwerkingen van Brainpower sessies Hieronder zijn de resultaten van de Brainpower ingeklonken weergegeven. We zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de geschreven teksten, maar hebben de tweedeling leraar/directeur weggelaten. Het is voor

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

Algemene gegevens, doelstellingen en beleid

Algemene gegevens, doelstellingen en beleid Algemene gegevens, doelstellingen en beleid Het NIVOZ (Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken, ook bekend onder de naam hetkind ) is een bij de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

Vakkennis & vaardigheden. Motivatie & betrokkenheid. Gezondheid & vitaliteit. Werk & prive. Loopbaanmobiliteit

Vakkennis & vaardigheden. Motivatie & betrokkenheid. Gezondheid & vitaliteit. Werk & prive. Loopbaanmobiliteit DI CODE Vakkennis & vaardigheden Motivatie & betrokkenheid Gezondheid & vitaliteit Werk & prive Loopbaanmobiliteit Waarom deze code? De DI Code biedt sociale partners een kapstok om aan de slag te kunnen

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Naar een vernieuwde en betekenisvolle medezeggenschap voor de Universiteit Utrecht: Hoe doen wij dat?

Naar een vernieuwde en betekenisvolle medezeggenschap voor de Universiteit Utrecht: Hoe doen wij dat? Naar een vernieuwde en betekenisvolle medezeggenschap voor de Universiteit Utrecht: Hoe doen wij dat? Pilot project SoFoKles Marion Schobre/Fred Toppen Doelen en fasering project Beter zicht krijgen op:

Nadere informatie

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag Landelijk debat Ons Onderwijs 2032 28 mei 2015 Colofon Juni 2015 Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag 070 315 41 00 info@edventure.nu www.edventure.nu

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. 23 mei 2016 Netwerk Sociale Innovatie Universiteit Maastricht

Duurzame Inzetbaarheid. 23 mei 2016 Netwerk Sociale Innovatie Universiteit Maastricht Duurzame Inzetbaarheid 23 mei 2016 Netwerk Sociale Innovatie Universiteit Maastricht Kennismaken Annette van Waning (1970) Head of CSR Vebego International Directeur Vebego Foundation Drijfveren - Duurzaamheid

Nadere informatie

Wat levert het de school en de kinderen op om hieraan mee te doen?

Wat levert het de school en de kinderen op om hieraan mee te doen? Veelgestelde vragen We kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van alle informatie nog steeds vragen hebt. Daarom hebben we hier een en ander voor je op een rijtje gezet. Staat jouw vraag er niet bij?

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Dimensie Beginnend Ontluikend In ontwikkeling Gevorderd Bekwaam Economisch en sociaal ondernemerschap

Dimensie Beginnend Ontluikend In ontwikkeling Gevorderd Bekwaam Economisch en sociaal ondernemerschap Dimensie Beginnend Ontluikend In ontwikkeling Gevorderd Bekwaam Economisch en sociaal ondernemerschap De juiste onderzoekende vragen stellen Leerlingen hebben nog geen ondernemersoog ontwikkeld voor het

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

COACHING IS VOOR IEDEREEN

COACHING IS VOOR IEDEREEN COACHING IS VOOR IEDEREEN over kracht, wijsheid, lenigheid en charme doelen inzicht in coaching ervaring met coachingsvaardigheid goesting naar meer actie reflectie- informatie 1 Structuur 1. vingeroefening

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

SAMEN ÉÉN DOEL BEHALEN GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl

SAMEN ÉÉN DOEL BEHALEN GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl SAMEN ÉÉN DOEL BEHALEN GRIP OP RESULTAAT focus.nl FOCUS INHOUD Het geheim van veranderen is je energie te focussen, niet op het verzet tegen het oude, maar op het bouwen van het nieuwe. Socrates Uitdaging

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen:

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen: Dialoog met externe belanghebbenden Stichting Zuidwester is een maatschappelijke organisatie die de dialoog met belanghebbenden een zodanige invulling geeft dat deze het mogelijk maakt om de ondersteuningsbehoefte

Nadere informatie

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken.

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken. BUSINESSPLAN IDENTITEIT Om Matthijs Rolleman Producties meer richting te geven, is er een duidelijke identiteit ontwikkeld vanuit de theorie van Kay Morel s Identiteitsmarketing. Deze identiteit geeft

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS 1. De start van Roots Op initiatief van docenten en bestuurders van ROC s en AOC s hebben Antoine Heideveld (Directeur Het Groene Brein), Rob de Vrind (Duurzaam MBO),

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra 1. Artistiek competent De kunstvakdocent kan als kunstenaar met een eigen visie artistiek werk creëren en het artistieke proces inclusief een breed scala aan

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied.

Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied. Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied. Naar een uitgebalanceerd Omgevingsplan voor het Buitengebied in Nederweert meebewegend met wat er buiten gebeurt. Inhoudsopgave 1 Waarom

Nadere informatie

Een nieuw verhaal over hoe Nederland er in 2040 uit kan zien! Kort verslag van de Werkplaats Nederland van Mensen van de Nationale Omgevingsvisie

Een nieuw verhaal over hoe Nederland er in 2040 uit kan zien! Kort verslag van de Werkplaats Nederland van Mensen van de Nationale Omgevingsvisie Een nieuw verhaal over hoe Nederland er in 2040 uit kan zien! Kort verslag van de Werkplaats Nederland van Mensen van de Nationale Omgevingsvisie Werkplaats Datum en tijd Locatie Nederland van Mensen Dinsdag

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Beuningen maken we samen. Een reis naar de toekomst

Beuningen maken we samen. Een reis naar de toekomst Beuningen maken we samen Een reis naar de toekomst Oktober 2013 1 Waarom nu een visie? Een visie maak je niet zomaar. Een visie maak je ook niet vaak. Maar op dit moment zijn wij toe aan nieuwe inspiratie,

Nadere informatie

Teamtrainingen & ouderavond

Teamtrainingen & ouderavond Teamtrainingen & ouderavond Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam. Op actieve en enthousiasmerende wijze verdiep je je samen in een onderwerp. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Conclusies veranderen van organisatiecultuur

Conclusies veranderen van organisatiecultuur Hoofdstuk 11 Conclusies veranderen van organisatiecultuur In dit deel heb ik de basisprincipes en ingrediënten beschreven van de voor cultuurveranderingen in organisaties. 114 Leiders in cultuurverandering

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Kinderen. Nederlandse Vereniging van Banken

Jaarverslag. Raad van Kinderen. Nederlandse Vereniging van Banken Jaarverslag Raad van Kinderen Nederlandse Vereniging van Banken Om te kunnen samenwerken moet je elkaar vertrouwen - Anisa Inhoudsopgave Even voorstellen: Missing Chapter Foundation 2 Missing Chapter Foundation

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

Pedagogische visie. Scholengroep Midden-Brabant. samenwerken verantwoordelijk geëngageerd innovatief positief kritisch

Pedagogische visie. Scholengroep Midden-Brabant. samenwerken verantwoordelijk geëngageerd innovatief positief kritisch Pedagogische visie Scholengroep Midden-Brabant samenwerken verantwoordelijk geëngageerd innovatief positief kritisch 1 Eén voor allen, allen voor één Samenwerken is een werkwoord dat vele actoren bundelt:

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Specialist: er zijn 4 hoofdrollen geïdentificeerd voor de specialist op het strategische niveau. Brandweer vakman leiderschap staat aan de basis van de

Nadere informatie

de Belangrijkste Tekening ter Wereld

de Belangrijkste Tekening ter Wereld de Belangrijkste Tekening ter Wereld Karl Mor+er Crea+ef Expert ThinkBuzan Licensed Instructor Accredited Gebaseerd op : The Most Important Graph in the World Tony Buzan # de Belangrijkste Tekening ter

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie