EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<"

Transcriptie

1 EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< Plan van aanpak / De Gruitpoort / 30 september 2011

2 2

3 EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< Plan van aanpak / De Gruitpoort / 30 september 2011 COLOFON >> Auteur: Hanno Ambaum >> Co-auteurs: Hanna Rensen, Ester van de Haar >> Redactie: John von der Linden >> Bureauredactie: Mirjam van Oyen >> Foto s: Eric Pruim >> Vormgeving: Ngungure Ontwerpbureau

4 I N H O U D S O P G A V E 1 Inleiding 6 2 Van uitgangspunten naar een Plan van Aanpak Uitgangspunten vanuit de gemeentelijke opdracht 2.2 Partners 2.3 Programma van Eisen 2.4 proefdraaien: Gruitpoort Experience 2.5 En, kan t? 2.6 Implementatiefase vanaf 1 januari Concept Plan van Aanpak als groeimodel 3.2 Basisgedachte van de Gruitpoort 3.3 Missie en visie Stedelijk Jongerencentrum 3.4 Doelgroepomschrijving 3.5 Werkwijze: Interactief jongerenwerk 3.6 Jongeren onderling verbonden 3.7 Jongeren en andere doelgroepen verbonden in de Gruitpoort 3.8 Het Stedelijk Jongerencentrum en andere activiteiten in de Gruitpoort 3.9 Het Stedelijk Jongerencentrum in de buurt 4

5 4 Het Stedelijk Jongerencentrum in de keten Plaats en rol binnen de ketenaanpak 4.2 Het Stedelijk Jongerencentrum en jongeren. 4.3 Het Stedelijk Jongerencentrum en wijkgericht jongerenwerk 4.4 Het Stedelijk Jongerencentrum en onderwijs 4.5 Het Stedelijk Jongerencentrum en (sport)verenigingen 4.6 Het Stedelijk Jongerencentrum en (jeugd)hulpverlening 4.7 Het Stedelijk Jongerencentrum en handhaving 4.8 Het Stedelijk Jongerencentrum in relatie tot het Wijk Veiligheids Team 5. Het Plan van Aanpak in de praktijk Stedelijk Jongerencentrum in de Gruitpoort 5.2 De interactieve aanpak in de praktijk 5.3 Basisaanbod en groei 5.4 De samenwerking in de praktijk. 6. Fasering in mode Personeel en organisatie Begroting Onderzoek, publicaties en literatuur 73 5

6 1. I N L E I D I N G 6 Ik weet het nog goed. Het is woensdag 10 december Mij komt ter ore dat die avond een nieuwe Jongerenraad wordt geïnstalleerd. Vanuit mijn vorige werk ken ik een aantal jongeren die daar zitting in zouden nemen. Dus ik denk, laat ik eens even gaan kijken. En wat blijkt, ik aanschouw een zeer dynamische club jongeren met een even zo charismatisch leider. Meepraten over beslissingen die van belang zijn voor de Doetinchemse jongeren en proberen activiteiten voor de jeugd te ontwikkelen. Dat zijn de belangrijkste taken waarvoor de eerste Jongerenraad van Doetinchem zich gesteld ziet. Nou daar wil ik de Gruitpoort wel aan verbinden. Ik stel die avond meteen aan Wouter Jolink voor dat zij eerst maar eens regelmatig in de Gruitpoort komen vergaderen. En zo geschiedt. Er is kiem geschoten. Al snel blijkt dat de Jongerenraad één grote ambitie heeft: een echt MFA Jeugd in Doetinchem. Er blijkt behoefte aan een multifunctionele accommodatie voor jongeren. Hier moeten activiteiten plaatsvinden die jongeren zelf met ondersteuning kunnen ondernemen. Daarnaast zijn Plutus, de popoefenruimte en eigenlijk ook de skatebaan tijdelijk gehuisvest en is er behoefte aan structurele huisvesting van deze voorzieningen. Vanaf dat moment wordt heel wat afgebrainstormd, geplust en gemind, overlegd, onderzocht, gepiekerd en geschreven. De Gruitpoort is daarbij niet in beeld. De jongeren hebben een accommodatie voor ogen waar ze zelf enige gebruiker van zijn. Dan wordt het voorjaar 2011 en presenteert het college haar voorjaarsnota. Daarin wordt ondanks alle bezuinigingen een fors bedrag gereserveerd voor een MFA Jeugd. Maar wel ingepast in een bestaande accommodatie: de Gruitpoort. Wij zijn blij. Want wij weten dat we het kunnen. De Gruitpoort ís autonomie geven aan gebruikers binnen de kaders. Zo werken we al jaren. We zijn een MFA waar ontmoeten, verbinden en inspireren centraal staat. Waar de filmhuizers hun filmhuis draaien, waar de theaterkerngroep hun eigen voorstellingen programmeert, waar we een bloeiende jeugdmuziektheaterschool hebben weten op te zetten, waar we volwassenen maar ook jongeren kunst laten maken, waar we projecten voor scholen doen. Een van de oud-jongerenraadsleden heeft zelfs de kunstenaarsbeweging, de Tragisch Realisten, in de Gruitpoort het licht laten zien. Dat is wat we al doen. Maar we hebben ook het gevoel dat we iets te bieden hebben voor jongeren die niet voor de hogere kunst komen. Maar die gewoon behoefte hebben aan een

7 fijne plek waar je veilig en geïnspireerd je vrije tijd kunt doorbrengen. Dat is wel nieuw voor ons, dat geven we helemaal toe. Dus om dit ijs niet helemaal onbeslagen te betreden zoeken we voor dit plan van aanpak hulp. En we vinden Hanno Ambaum. Gepokt en gemazeld in het jongerenwerk. En met een visie op de toekomst. We kiezen er bewust voor de hulp juist niet binnen de Doetinchemse keten te zoeken maar eerst, met de frisse blik van een buitenstaander onze positie en onze sterkten en zwakten te verkennen. Pas dan kun je als volwaardig partner in de keten van het jongerenwerk je plek innemen. Hanno draagt ons op te gaan proefdraaien zodat het niet zijn verhaal wordt. Wij moeten aan den lijve ondervinden wat een stedelijk jongerencentrum in de Gruitpoort betekent. Voor ons, maar vooral ook voor de jongeren zelf. En voor onze huidige bezoekers. En niet te vergeten de buren. Want zij kijken er van de buitenkant naar. Zij voelen niet de inspiratie die het brengt. Dat is spannend en verdient veel aandacht. Dit Plan van Aanpak is het resultaat van dit totale proces. Vooral van de afgelopen weken. En dagen. Gebaseerd op de oorspronkelijke wensen van de jongeren, binnen de financiele kaders en met de visie van alle betrokken ketenpartners op wat het Stedelijk Jongerencentrum in de Gruitpoort zou moeten zijn. Ik wil iedereen bedanken voor alles wat er de afgelopen tijd gebeurd is. Het was niet altijd leuk en gezellig. Met name de jongeren hebben tijdens het schrijfproces de afgelopen dagen nog een enorme impuls geleverd die heeft bijgedragen aan het resultaat. Uiteraard bedank ik Hanno voor zijn vertrouwen, zijn heldere analyses en inspiratie en het grootste deel van het schrijfwerk. Zonder hem zouden wij niet aan dit avontuur hebben durven beginnen. Ook alle collega s die zich, vaak in hun vrije tijd, enorm hebben ingezet om de afgelopen periode het onderste uit de kan te halen. En natuurlijk de buurt, die kritisch maar constructief meedenkt waardoor we zeker weten dat dit Stedelijk Jongerencentrum vooral problemen zal oplossen en niet zal veroorzaken. Maar eerlijk gezegd gaat mijn grootste dank uit naar Hanna Rensen. Als kersverse social worker was zij bereid in het diepe te springen. En ze kreeg vleugels. Ze heeft de Gruitpoort tot een nest gemaakt waar iedereen zich thuis zal voelen. Ik wens iedereen veel leesplezier en kom vooral eens langs. Ester van de Haar Directeur Gruitpoort 7

8 8

9 Van uitgangspunten naar een Plan van Aanpak 2. Sinds meerdere jaren pleiten de georganiseerde jongeren van de Jongerenraad en Plutus voor een veelzijdig jongerencentrum, dat bekend is komen te staan als het MFA (Multifunctionele Accommodatie) Jeugd. Zij hebben een aantal uitgangspunten, eisen en wensen bij de politiek neergelegd. Op basis hiervan heeft de gemeente besloten de Gruitpoort de opdracht te geven plannen hiervoor uit te werken. De plannen van de jeugd en de opdracht van de gemeente vormen samen het uitgangspunt van de inrichting van het Stedelijk Jongerencentrum. Van daaruit heeft de Gruitpoort zowel in de voorbereidende fase, als de Experience en de planfase gesprekken gevoerd met zoveel mogelijk verschíllende groepen jongeren, ketenpartners, buurtgenoten en de huidige gebruikers. Hieruit komt dit plan voort, dat volgens ons is vormgegeven op een manier die recht doet aan alle betrokken partijen. De Gruitpoort is in feite al een MFA. Ook jongeren vinden hier hun weg. Echter de programmering en de inrichting van de Gruitpoort zijn, los van de cursussen tot nu toe niet specifiek op jongeren gericht geweest. Om als een echt MFA ook voor jongeren te kunnen functione- ren moet deze doelgroep zich ook echt thuis voelen. De huidige doelgroep mag daarmee echter niet verloren worden. Het concept dat voor de uitgebreide MFA wordt ontwikkeld, moet dus op álle doelgroepen gericht zijn met een bijzondere plek voor jongeren. Om dat voor elkaar te krijgen en de haalbaarheid daarvan te kunnen beoordelen, is het plan van aanpak gebaseerd op de visie van zo veel mogelijk betrokkenen en ervaringen elders. Het doorontwikkelen van het concept is geen intern gesloten proces, maar een transparant, naar buiten gericht proces. Waar partijen actief worden betrokken om creatief mee te denken en te ontwikkelen. Dat geldt voor de georganiseerde en niet georganiseerde jongeren, voor de kernpartners en de verschillende groepen daarbinnen maar ook voor de huidige klanten van de Gruitpoort. En ook voor het bestuur en de werknemers/vrijwilligers van de Gruitpoort betekent het opnemen van een jongerencentrum een enorme omslag. Om alle partijen vanaf het begin bij de conceptontwikkeling te betrekken zijn werktafels georganiseerd. Daarin zijn steeds de bevindingen tot op dat moment teruggekoppeld, besproken en aangevuld. Het eer- 9

10 10 ste voorlopige resultaat daarvan is dit plan van aanpak. Het besluitvormingsdocument voor college en raad ten behoeve van de gewenste start vanaf 1 januari Uitgangspunten vanuit de gemeentelijke opdracht Toegespitst op de Gruitpoort zijn in overleg tussen gemeente en de Gruitpoort allereerst de volgende uitgangspunten voor het nieuw te vormen Stedelijk Jongerencentrum binnen de Gruitpoort geformuleerd: >> Het Stedelijk Jongerencentrum is bedoeld voor jongeren van jaar, zowel de jongeren van Plutus, van de jongerenraad en Tugra maar ook de ongeorganiseerde jongeren krijgen een permanente plek waar zij zelf aan het werk kunnen, hun talenten kunnen ontwikkelen én zich thuis voelen. >> Het moet een Stedelijk Jongerencentrum voor en door jongeren worden. Zij moeten zelf aan het werk maar daarbij terug kunnen vallen op professionele ondersteuning vanuit de Gruitpoort én vanuit het jongerenwerk. Jongeren worden vanaf de start actief betrokken in het proces. De behoeften van de diverse groepen jongeren worden in beeld gebracht. >> Het stedelijk jongerencentrum moet een grote diversiteit aan (groepen) jongeren bereiken. >> Het stedelijk jongerencentrum moet passen binnen het lokaal jeugdbeleid. >> Er moet een stevige en flexibele programma-aansturing gegeven worden door mensen die weten wat er onder jongeren speelt, die initiatieven van jongeren kunnen verbinden en stimuleren. >> In de accommodatie moeten specifiek voor de jongeren in elk geval een ontmoetingsruimte, werk/vergaderruimte en een popoefenruimte permanent beschikbaar zijn. >> Werkwijze volgens welzijn nieuwe stijl. Het jongerencentrum wordt onderdeel van een sluitende ketenaanpak. Hierbij wordt het jongerencentrum aanvullend op het bestaande aanbod binnen onderwijs, welzijn en hulpverlening. >> Geen papieren beleid, maar een actief en bruisend jongerencentrum dat is opgebouwd samen met jongeren. 2.2 Partners De volgende stap was het bepalen van de kernpartners in dit traject. Die bleken al snel helder: >> Jongeren, georganiseerd en ongeorganiseerd >> Jongerenwerk en hulpverlening/

11 Jeugdtoezicht/Wijk Veiligheids Team >> Onderwijs De gemeente is opdrachtgever en regievoerder. Jongeren In dit proces zijn de jongeren onze belangrijkste en meest bijzondere kernpartners. Het Stedelijk Jongerencentrum is voor hen en zal met hen vorm krijgen. Door hen te ondersteunen bij de activiteiten die zij willen organiseren willen we tot een jongerencentrum komen dat vanuit henzelf komt. Dit betekent dat het aanbod sterk zal wisselen en er goed moet worden ingespeeld op de diversiteit van de doelgroep en hun wensen. Hierin zullen zowel de georganiseerde als de ongeorganiseerde jongeren worden betrokken. De andere kernpartners zullen daarbij een belangrijke taak hebben in het benaderen, motiveren en begeleiden van de jongeren. Jongerenwerk en jeugdhulpverlening IJsselkring en Lindenhout/JEKK/ Jeugdtoezicht als uitvoerders van het jongerenwerk in Doetinchem zijn de meest directe netwerkpartners en toeleveranciers van een deel van de doelgroep. Het jongerencentrum in de Gruitpoort is daarmee een aanvulling op het bestaande aanbod van het jongerenwerk in Doetinchem. De jongerenwerkers zullen met het jongerencentrum een uitbreiding op hun werkgebied hebben en de jongeren stimuleren van het jongerencentrum gebruik te maken. 11

12 12 Onderwijs De fysieke taken in een jongerencentrum worden uitgevoerd onder begeleiding van medewerkers van de Gruitpoort en ook het jongerenwerk. Maar ook het voortgezet en middelbaar en hoger beroepsonderwijs zijn belangrijke partners, als vindplaats maar ook voor de ondersteuning van het jongerencentrum. Overige partners zijn uiteraard ook de muziekschool, het basisonderwijs, het bedrijfsleven, de Graafschap en de reguliere sportverenigingen. We willen immers ook links met de sport kunnen leggen. 2.3 Programma van Eisen Op basis van een groot aantal gesprekken met betrokkenen uit al deze groepen hebben we in mei 2011 verschillende werktafels gehouden. Daar is, op basis van de geformuleerde uitgangspunten een Programma van Eisen voor het jongerencentrum geformuleerd. 1. Het jongerencentrum moet actief en bruisend zijn en is opgebouwd samen met jongeren. Jongeren vinden hier een plek voor zichzelf, een plek om te chillen, een plek waar diverse activiteiten worden georganiseerd en waar ze zelf activiteiten kunnen organiseren (desgewenst met hulp van professionals van de Gruitpoort of het jongerenwerk). 2. Het jongerencentrum moet laagdrempelig zijn voor verschillende doelgroepen en in goede balans zijn met de andere activiteiten binnen de Gruitpoort. Het jongerencentrum moet zodanig georganiseerd worden dat het in harmonie is met de omgeving (ook omwonenden). 3. Uitgangspunt is Voor jongeren, door jongeren. Jongeren worden gestimuleerd om actief mee te werken aan inhoud, programmering en uitvoering. Hiervoor moeten de medewerkers van de Gruitpoort toegerust zijn om op deze manier te werken. De methodische aanpak vanuit het jongerenwerk, aangevuld met een jongerenwerker, moet het Gruitpoort team gaan versterken. 4. Een grote diversiteit aan (groepen) jongeren moet worden bereikt. De behoefte van de diverse groepen jongeren moet in beeld zijn. Hiervoor moet er een goede samenwerking zijn met onderwijs, welzijn en hulpverlening: de ketenaanpak. Er moet elk moment kunnen worden verwezen naar elkaar en jongeren moeten worden gestimuleerd om naar de Gruitpoort te gaan. 5. Een stedelijk jongerencentrum past binnen het lokaal jeugdbe-

13 leid. Het wordt onderdeel van een sluitende ketenaanpak. Het jongerencentrum is aanvullend op het bestaande aanbod binnen onderwijs, welzijn en hulpverlening. Belangrijk is dat het aanbod, de aanpak en werkwijze goed op elkaar worden afgestemd om overlap of hiaten te voorkomen. Hierin zal iedere partner vanuit de eigen expertise en kracht met de Gruitpoort moeten gaan samenwerken. 2.4 Proefdraaien: Gruitpoort Experience Dat is allemaal makkelijk gezegd en opgeschreven. Maar om er echt achter te komen wat een Stedelijk Jongerencentrum moet bieden, voor welke doelgroepen en wat het betekent voor de organisatie van de Gruitpoort zijn we gaan proefdraaien. De volgende stap op weg naar het definitieve plan van aanpak. De Gruitpoort Experience was een plan van aanpak in natura. Aan den lijve ondervinden wat jongeren zelf willen. Een 3 weken durende mega-brainstorm. Om het letterlijk te beleven maar ook omdat niet alle jongeren uit de voeten kunnen met interviews, gesprekken en/of debatten. En zeker die groep, die niet zo makkelijk iets van zich laat horen, maar wel behoefte heeft aan activiteiten, moet wat ons betreft ook een kans krijgen in het jongerencentrum. Ook van hen willen we horen wat ze willen. Het was een test. Welke activiteiten slaan aan, welke niet. Hoe zorgen we dat jongeren zelf initiatief nemen? Wat zijn de mogelijkheden binnen het gebouw? Ook in samenhang met de bestaande activiteiten van de Gruitpoort zoals de cursussen, het filmhuis en het theater? Welke afspraken zijn nodig om ervoor te zorgen dat het Stedelijk Jongerencentrum in harmonie met de 13

14 14 andere activiteiten en de buurt kan worden gedraaid? Gruitpoort Experience In die proefdraaiperiode (Gruitpoort Experience) in september is heel duidelijk geworden hoe een Stedelijk Jongerencentrum opgezet zou kunnen worden. Wat de mogelijkheden zijn en ook wat de beperkingen zijn. Hoewel menigeen vooraf dacht dat het heel lastig zou worden om in de Gruitpoort, dat nu volwassenen, jongeren en kinderen bedient met theater, film en een cursusbedrijf, ook een Stedelijk Jongerencentrum in te voegen, blijkt dat de huidige bezoekers en het personeel de Experience juist als heel inspirerend hebben ervaren. En dat niet alleen. Ook nieuwe jongeren bleken hun weg naar de Gruitpoort te vinden. Tijdens de Experience kwam ineens een heel andere doelgroep binnen dan de jongeren die de Gruitpoort al kent. Een veel kwetsbaardere groep jongeren. Jongeren die geïnspireerd raken door de activiteiten die in de Gruitpoort plaatsvinden en daardoor ineens zelf dingen willen opzetten. En dat in drie weken tijd! En toen kwamen ze Op 6 september 2011 zijn we bloednerveus aan de Experience begonnen. Gaat het wel goed? Komen er wel jongeren? We gingen van 2 bezoekers bij de inloop naar 5, naar 10, en op een drukke avond zelfs 25 jongeren. Veel meer dan wij van tevoren hadden gedacht. Schoolbezoeken Dat is ongetwijfeld mede gelukt doordat we de scholen hebben bezocht. We hebben overal flyers en posters achter gelaten. Niet alleen bij de locaties van onze partners (buurthuizen, sportverenigingen, etc.) maar ook op alle middelbare scholen en alle Graafschap College-locaties. Op een aantal scholen hebben we in de pauzes en soms zelfs in lessen gesprekken met leerlingen gevoerd. We hebben ze verteld wat de Experience was en we hebben ze gevraagd wat ze zelf zouden willen doen. Meteen vanaf de eerste dag kwamen er daardoor jongeren binnen lopen. Een aantal van hen is daarna elke dag teruggekomen. Inloop De inloop was nog een hele toer. Om elke dag jongeren op een beetje leuke manier te ontvangen in een gebouw dat daar op dit moment nog geen vaste ruimte voor beschikbaar heeft, moesten we de inloop elke dag en soms zelfs s avonds nog een keer opnieuw opbouwen in steeds andere ruimtes. Dat weerhield jongeren gelukkig niet om toch te komen. Wat we vooral van die inloop geleerd hebben is dat er wel wat te doen of te zien moet zijn. Alleen maar hangen vonden de jongeren die er waren niet leuk genoeg. En dat betekent meteen weer dat dat ook hoge eisen aan bijvoorbeeld de

15 15

16 geluidsisolatie van een inloop stelt. Zowel binnen het gebouw als naar buiten. Activiteiten Naast de inloop hebben we ook enkele workshops georganiseerd. HipHop Dance, Fashion en Rap. Heel erg leuk om te zien hoe hard de jongeren wilden werken en zich voor het optreden tijdens Experience Day hebben ingezet. Keihard hebben ze geoefend, met een spetterende finale op zondag 25 september Zelf organiseren Maar we hebben de jongeren ook alle gelegenheid gegeven aan te geven wat ze zelf graag zouden willen doen en/of organiseren. Halverwege de Experience kwam een jongen die heel handig met techniek bleek te zijn. We hebben voor de volgende dag een draaitafel geregeld en ook hij is steeds teruggekomen en maakte anderen weer enthousiast om te leren mixen. De eerste resultaten hangen in de foyer. De buurt praat ook mee Nóg een activiteit die heel veel heeft opgeleverd waren de buurtlunches. Twee, door jongeren georganiseerde lunches, speciaal voor de buren. Wij begrijpen namelijk heel goed dat veel buren de hele ontwikkeling bijzonder spannend vinden. Wat gaat de eventuele inpassing van een Stedelijk Jongerencentrum in de Gruitpoort voor hén betekenen? Tijdens die lunches zijn we daarover in gesprek gegaan. Ook met de jongeren zelf. Dat werkte heel goed. De lunches zijn redelijk goed bezocht en we zullen dergelijke bijeenkomsten, als het Stedelijk Jongerencentrum door gaat, wat ons betreft blijven organiseren. Hoe meer contact je met elkaar hebt hoe beter je weet waar de grenzen liggen. Bij die lunches werd bijvoorbeeld volkomen duidelijk hoezeer geluidsisolatie een belangrijk thema moet zijn in het plan van aanpak. 16 Design your Crib-pakket Om een beetje gevoel te krijgen bij hoe jongeren graag een inloop ingericht zouden willen zien, hebben we, zoals we in de vorige nieuwsbrief al lieten zien, een pakketje gemaakt: Design your crib. Iedereen kon een eigen moodboard maken, een logo ontwerpen of een muurschildering. De designpakketjes zijn ook via de website van de Gruitpoort te downloaden. Samenwerking met de ketenpartners Wat ons ook heel goed bevallen is, is de samenwerking met de jongerenwerkers van IJsselkring, de jeugdhulpverleners van Lindenhout en de jeugdtoezichthouders. Zij hebben ons geholpen om jongeren binnen te krijgen die baat zouden hebben bij een Stedelijk Jongerencentrum. Maar ook bij het omgaan met die voor ons nieuwe doelgroep.

17 De do s en don ts. Ook daardoor heeft projectleider en jongerenwerker Hanna Rensen gezien wat haar rol zou kunnen gaan worden en op welke manier zij terug kan vallen op deze collega s. Want die zullen we straks hard nodig hebben. Klankbordgroep Tijdens de Experience is ook duidelijk geworden dat de jongeren die de afgelopen jaren zo hard getrokken hebben om in Doetinchem een Stedelijk Jongerencentrum te krijgen, Plutus en de Jongerenraad, vinden dat zij en de professionals, ondanks de werktafels en uitnodigingen voor de Experience, onvoldoende bij het proces betrokken zijn. Ook vinden zij dat de vorm en activiteiten van het jongerencentrum al voldoende in hun plannen beschreven zijn. De jongerenwerkers van IJsselkring deelden die mening. Ook onze keuze om de Experience op te zetten in een slimme verbinding met het Graafschap College waardoor het gelukt is om de proefdraaiperiode helemaal voor en door jongeren te organiseren, bleek bij de Plutusgroep en de Jongerenraad niet goed gevallen. Dat betreuren wij zeer want juist daardoor is het gelukt om ook de ongeorganiseerde jongeren in huis te krijgen. Onze opdracht is immers een jongerencentrum voor álle jongeren. In het eerste voorstel dat de Gruitpoort aan de gemeente heeft gedaan om eerst een Plan van Aanpak te schrijven, was al het voorstel opgenomen om tijdens de implemen- 17

18 tatiefase een integraal overleg te starten, met van iedere partner een vertegenwoordiger. Naar aanleiding van de onvrede bij Plutus en de Jongerenraad is in een gezamenlijk gesprek met wethouder Van der Meijs op 30 augustus 2011 besloten een klankbordgroep in het leven te roepen. Met een doorsnede van alle jongeren. Om mee te denken over de Experience maar vooral over alle nog te maken keuzes daarna. Een permanente groep dus. De klankbordgroep is nog niet compleet maar de jongeren van Plutus en de Jongerenraad zijn al een aantal keer bij elkaar geweest en zullen met name een rol gaan spelen als we echt gaan starten en in de weg daar naar toe. Experience Day En toen werd het zondag 25 september De foto s in de nieuwsbrief en op de website spreken voor zich. Door de hele middag heen hebben we zo n 200 bezoekers gehad. Er heerste een hele fijne relaxte sfeer. 18 Gebouw: Ja Organisatie: Nee Tijdens de Experience Day voerde Plutus de actie Gebouw: Ja, Organisatie: Nee. Daarmee gaven ze aan de Gruitpoort als locatie inmiddels wel geschikt te achten, maar nog steeds bezorgd te zijn over de invloed die jongeren en professionals op het jongerencentrum zullen hebben. Wij zijn blij met het feit dat de keuze voor de Gruitpoort als locatie voor iedereen een goede lijkt te zijn en blijven hard werken om ook Plutus het gevoel te geven dat er naar ze geluisterd wordt. Slimme verbinding Zoals gezegd is een van de oorzaken van het succes wat ons betreft de slimme verbinding met het onderwijs en vooral met de maatwerkopleiding en de opleiding Sociaal Cultureel Werk van het Graafschap College. Hier zitten studenten die in feite zelf tot de doelgroep behoren.

19 Zij hebben veel van de activiteiten begeleid en zelfs opgezet. Daardoor snijdt het mes aan twee kanten. Doordat zij zelf doelgroep zijn, weten zij haarfijn wat je in een Stedelijk Jongerencentrum moet doen. En ze krijgen ook de gelegenheid om in het kader van hun beroepsopleiding er opdrachten mee af te ronden. Mooier kan toch niet? 2.5 En, kan t? Alle ervaringen samen waren voor de Gruitpoort een echte experience. We zijn tegen grenzen aangelopen, maar hebben ook zoveel meer nieuwe mogelijkheden ontdekt en kansen zien liggen. Ondanks dat de Gruitpoort gebouwtechnisch nog absoluut geen jongerencentrum is en met name de geluidsisolatie een groot thema zal worden, zien wij vooral heel veel mogelijkheden. Die hebben we in de vorm van een visie opnieuw voorgelegd aan de werktafels. (De missie en visie staan beschreven in hoofdstuk 3.3). Nog een ronde Werktafels BELEIDSMAKERS: 26 september Aanwezig waren Loes van der Meijs (wethouder), Henny van der Kracht (directeur IJsselkring), Tijs Huisman (directeur Muziekschool), Hans Baan (directeur Metzo College), Jacqueline Huijsmans (directeur strategie Graafschap College), Dave Kuiper (namens de directeur Gerard Roerdink van Lindenhout) en Ester van de Haar (directeur Gruitpoort). De beleidsmakers waren unaniem in hun oordeel dat de visie die is uitgewerkt een heel werkbare en inspirerende basis is om samen mee aan de slag te gaan. Alle ketenpartners willen zich dan ook graag verbinden aan het plan en hebben aangegeven dat ze ook de samenwerking die is voorgesteld, samen met de Gruitpoort, willen gaan vormgeven. Daarnaast gaven ze ook nog een aantal zaken terug in formulering en het aanscherpen van de samenwerking, die we meteen hebben kunnen verwerken. PROFESSIONALS: 27 september Aanwezig waren: Martijn de Witt en Saskia Dolleman (IJsselkring), Jeffry Gemmink (Connecting2U), Taco Jansen (Lindenhout), Hein de Jong (Muziekschool), Jeroen Sanders (voetbalvereniging DZC68) en Hanna Rensen (projectleider Gruitpoort). Ook de professionals staan volledig achter de visie die is geformuleerd en hoe de samenwerking wordt vormgegeven. Dit heeft zich ook in de praktijk al bewezen. Er is tijdens de proefdraaiperiode al een goede samenwerking ontstaan tussen onderwijs, jongerenwerk, hulpverlening en de coördinator van het stedelijk jongerencentrum i.o. 19

20 20 Ze weten elkaar te vinden en de resultaten die uit de Gruitpoort Experience zijn gekomen, zouden niet zijn behaald zonder de inzet en betrokkenheid van onze partners. De ketenaanpak heeft zich inmiddels in de praktijk bewezen. Het is prettig om te zien dat een kritische groep professionals zich verbonden voelt met het jongerencentrum en daar zo actief mee aan de slag gaat. Ook tijdens de werktafel kwam een aantal verbeterpunten in de uitvoering en afstemming naar voren die we meteen hebben kunnen verwerken in het plan van aanpak. JONGEREN: 27 september Aanwezig waren 17 jongeren van Plutus en de Jongerenraad. Ook dit gesprek met de jongeren van Plutus en de Jongerenraad verliep nog moeizaam. Zij hadden een veel concreter voorstel willen bespreken en wilden het niet hebben over de visie en werkwijze. Inhoudelijk zijn we daardoor in deze werktafel niet toegekomen aan het bespreken van de visie zelf. In overleg met de jongeren is afgesproken dat wij het Plan van Aanpak in ruwe versie af zouden maken en die ruwe versie met hen zouden bespreken. Het resultaat van die bespreking is grotendeels verwerkt in dit Plan van Aanpak. De punten waarover we van mening verschillen zullen Plutus en de Jongerenraad zelf naar buiten brengen. Deze tussenstap met de jongeren van Plutus en de Jongerenraad heeft bijgedragen aan het verbeteren van onze samenwerking. De eerder genoemde klankbordgroep zal deze samenwerking alleen maar versterken. Uiteindelijk hebben alle inspanningen geresulteerd in een levend en haalbaar plan van aanpak waarin alle ervaringen, tips, onderzoeken en gesprekken zijn vervat. 2.6 Implementatiefase vanaf 1 januari 2012 Wanneer het plan van aanpak door de opdrachtgever is goedgekeurd, gaat vanaf 1 januari 2012 de implementatiefase van start en wordt de inrichting en de programmering van de Gruitpoort aangepast. Er zal er ingezet moeten worden op een goede implementatie van het concept binnen de bestaande structuren. Ervaring leert, dat medewerkers in een voor de organisatie nieuw concept sturing en ondersteuning nodig hebben in de startfase om zich het nieuwe concept eigen te maken en ook in de geest van het concept te gaan handelen. Om de verschillende partners te verbinden en de verschillende initiatieven aan elkaar te koppelen benoemen we vanaf de start van de implementatiefase een coördinator.

21 Zij coördineert de interne programmering en stemt die af met initiatieven van de jongeren en de externe partners. De coördinator zal ook de reeds ingestelde klankbordgroep verder organiseren. Er worden steeds nieuwe initiatieven ontwikkeld en verbeteringen aangebracht binnen het jongerencentrum. Kortom, het gaat om een cyclisch proces dat het Stedelijk Jongerencentrum blijvend dwingt te innoveren. Na een opstartfase van een jaar kan de eerste tussenbalans opgemaakt worden zodat kan worden bijgestuurd en binnen de nieuwe budgetperiode (2012 en 2013) het Stedelijk Jongerencentrum zelfstandig en solide kan gaan functioneren. 21

22 22

23 Plan van Aanpak Plan van Aanpak als groeimodel Klein beginnen met ambitie, groeien door kwaliteit en investeren in verbinding. Het plan van aanpak is de basis voor een nieuw te ontwikkelen en ondernemende organisatie. Dat betekent voor het plan dat het niet alleen ruimte moet laten voor groei, maar dit ook moet stimuleren en ondersteunen. Hierin kiezen we voor een model binnen de kunst van het nieuwe, duurzame ondernemen. Investeren in de verbinding Groeien met behoud van kwaliteit Klein beginnen met grote dromen We gaan uit van kleine initiatieven. Het hoeft niet meteen groot, juist de kleine ideeën waar jongeren mee komen zijn zo belangrijk om te zien en te honoreren. Dat is steeds het startpunt van nieuwe initiatieven. Daarmee blijft het in eerste instantie ook overzichtelijk en te hanteren en daarmee vergroot je de kans op succes en dat motiveert om verder te gaan. Klein beginnen wil niet zeggen dat je niet ondertussen groot mag dromen. Initiatieven kunnen en mogen groeien. Belangrijk hierin is wel, dat de kwaliteit goed moet blijven. Vaak betekent groter ook complexer en dat moet je wel goed doen. Dit betekent dat je samen steeds moet kijken wat je aan kwaliteit nodig hebt om te kunnen groeien. Dit kan kwaliteit in materiaal, mensen, kennis of ondersteuning zijn. Vervolgens moet verdere groei plaatsvinden vanuit de verbinding. Doordat we investeren in een netwerk om de Gruitpoort heen, vergroten we onze reikwijdte en vergroten we daarmee de kansen voor jongeren om verder te groeien. 23

In een later stadium is ook via de klankbordgroep een belangrijke input gegeven door het reageren op een ruwe versie.

In een later stadium is ook via de klankbordgroep een belangrijke input gegeven door het reageren op een ruwe versie. Antwoorden op vragen van de jongerenraad ingediend tijdens de informatieve raad op 20 oktober 2011. Beantwoording door wethouder L. van der Meijs in samenspraak met directeur van de Gruitpoort E. van de

Nadere informatie

BIJEENKOMST JONGERENCENTRUM

BIJEENKOMST JONGERENCENTRUM BIJEENKOMST JONGERENCENTRUM Betreft: Bijeenkomst Jongerenraad, Gruitpoort en gemeente: notulen Datum: 7 december 2011 Status: Definitief Verslag: Mark Waaijenberg & Natascha Walenberg (B&A) Toelichting

Nadere informatie

Bijlage bij het Adviesstuk Jongerenraad gemeente Doetinchem MFA Jeugd: Plan van Aanpak door de Gruitpoort

Bijlage bij het Adviesstuk Jongerenraad gemeente Doetinchem MFA Jeugd: Plan van Aanpak door de Gruitpoort Bijlage bij het Adviesstuk Jongerenraad gemeente Doetinchem MFA Jeugd: Plan van Aanpak door de Proces Begrippenlijst; MFA = Multi-Functionele Accomodatie J.O. Plutus = Jongeren Organisatie Plutus JR =

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

1. Kunt u aangeven aan welke kaders u wel of niet voldoet en in welke mate.

1. Kunt u aangeven aan welke kaders u wel of niet voldoet en in welke mate. Vragen aan college betreffende het Jeugdcentrum in de Gruitpoort 1-12-2011 D66 heeft de volgende vragen voor het college: 1. Kunt u aangeven aan welke kaders u wel of niet voldoet en in welke mate. Zie

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Dag van het jongerenwerk april 2017, Amsterdam

Dag van het jongerenwerk april 2017, Amsterdam Dag van het jongerenwerk 2017 25 april 2017, Amsterdam Op 25 april werd de dag van het jongerenwerk georganiseerd op de HVA door waarbij 250 jongerenwerkers uit heel Nederland bij elkaar kwamen. Met een

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

De beelden die u gedurende de presentatie ziet, zijn afbeeldingen van uitgevoerde activiteiten in 2011.

De beelden die u gedurende de presentatie ziet, zijn afbeeldingen van uitgevoerde activiteiten in 2011. Welkom & voorstellen Hallo allemaal. Mijn naam is Ellen Dikici en samen met mijn collega Patrick van der Beek zijn wij de jongerenwerkers binnen de gemeente Winterswijk. De beelden die u gedurende de presentatie

Nadere informatie

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID Werkconferentie 6 juli 2017 VOORWOORD DE WERKCONFERENTIE Mens onder de mensen zijn, meedoen en meetellen. Dingen voor jezelf of anderen

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief In 2016 (februari tot juli) hebben acht studenten, in totaal 3 groepen, van de Hogeschool Arnhem Nijmegen nader

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Aanleiding De gemeente Assen en Stuurgroep CJG willen de komende periode meer zicht krijgen op de wensen en behoeftes van jongeren uit Assen als het gaat om

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Strategieplan Happie. Happie met elkaar!

Strategieplan Happie. Happie met elkaar! Strategieplan Happie Happie met elkaar! Tilburg 30-10-2012 Inhoud Inleiding...3 Visie...3 Missie...5 Tijdsgeest en timing...5 Zorg voor onze bezoekers...5 Journalistieke relevantie...6 Taal en content...6

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Inleiding Voor u ligt de handleiding bij de LOB-scan voor het mbo. De LOB-scan voor het mbo is in opdracht van MBO Diensten ontwikkeld en is te vinden op www.mbodiensten.nl.

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Onderzoek POD en Sport

Onderzoek POD en Sport 2015 Onderzoek POD en Sport Inhoud Inleiding... 2 Conclusie... 3 Aanbevelingen... 6 Het bestuur... 7 Jeugdtrainers... 8 Jeugdleden... 9 Vrijwilligers... 10 Ouders... 11 Resultaten... 12 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015!

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! Sportief Hoogeveen Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! 1 De Hoogeveense sportfunctionarissen hebben in 2013 het project Sport JIJ ook? opgezet. Sport JIJ ook?

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren Jongeren leren organiseren Hoe kunnen jongeren regie hebben over eigen handelen en toch in verbinding zijn met alles om hen heen? Hoe verstaan jongeren de kunst om te bouwen aan netwerken, om een positie

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Aagje Dekenstraat 52 Telefoon: 038-422 78 96 info@stapop.nl www.stapop.nl

Aagje Dekenstraat 52 Telefoon: 038-422 78 96 info@stapop.nl www.stapop.nl Aagje Dekenstraat 52 Telefoon: 038-422 78 96 info@stapop.nl www.stapop.nl Resultaat Ontdekken en herkennen wat talenten zijn, daar draait het om bij StapOp. Stap voor stap ontdekt de jongere hoe zijn talent

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent?

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent? Workshop Handleiding Verhalen schrijven wat is jouw talent? Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze workshop? Hoe kun je deze workshop inzetten in je klas? Les 1: Even voorstellen stelt zich kort voor en vertelt

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Jaarverslag 2010 1 Inleiding Jong in de Buurt is een samenwerkingsverband van het jongerenwerk van Radius, de politie en de gemeente.

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

PRESENTATIE NML DESIGN, VT W ONEN&DESIGN BEURS. W aarom zou jij m oeten kiezen voor een interieurstylist?

PRESENTATIE NML DESIGN, VT W ONEN&DESIGN BEURS. W aarom zou jij m oeten kiezen voor een interieurstylist? PRESENTATIE NML DESIGN, VT W ONEN&DESIGN BEURS W aarom zou jij m oeten kiezen voor een interieurstylist? Ik ben Nathali Meurs-Pas, mijn bedrijf heet NML Design Interieurontwerp & Styling. Ik woon in Amsterdam,

Nadere informatie

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze Inspireren, Leren & Werken Werken aan een nieuwe werkwijze WIE, WAT, WAAR? BOOTCAMP JEUGDWERK 2014 BLZ 4 DAG 4 DONDERDAG 4 SEPTEMBER BLZ 8 DAG 1 MAANDAG 1 SEPTEMBER BLZ 5 DAG 5 VRIJDAG 5 SEPTEMBER BLZ

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Wat is Together4Adventure?

Wat is Together4Adventure? Wat is Together4Adventure? Lesmateriaal Les 1 Wie ben ik en wie ken ik? 1.1 Wie ben ik? Onze identiteit is niet alleen het beeld dat we van onszelf hebben, maar vooral hoe we graag door anderen gezien

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

www.youngeratheart.nl

www.youngeratheart.nl www.youngeratheart.nl Younger at heart Younger at heart is een jonge, innovatieve jongerenwerkorganisatie. Younger at heart richt zich op jongeren en jong volwassenen van 12 tot 30. Core business is het

Nadere informatie

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Jongerenraden, hoe werkt het?

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Jongerenraden, hoe werkt het? Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005 Jongerenraden, hoe werkt het? Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wat is een jongerenraad 4 Hoofdstuk 2 Plan van aanpak 5 Hoofdstuk 3 Bekendheid geven

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Verslag Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-netwerkbijeenkomst gemeente Oud-Beijerland 16 april 2013 Voor de Wmo-netwerkbijeenkomst van 16 april 2013, met als dagvoorzitter

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 De Beemd Done Assement - Done Ambitiegesprek Kaders aanbrengen in bestaande vaardigheden waardoor er meer lijn ontstaat, waar binnen alle aandacht voor bewustzijn

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

7. Conclusies en aanbevelingen

7. Conclusies en aanbevelingen 7. Conclusies en aanbevelingen 7.1 Algemeen Op CBS Het Galjoen worden al goede initiatieven genomen om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en te vergroten, ook al kan er nog het één en ander aan uitgebreid

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

Maak van je Passie je Bedrijf

Maak van je Passie je Bedrijf - Stappenplan - Sheila van den Bosch www.maakvanjepassiejebedrijf.nl Inleiding Ondernemen geeft je de vrijheid om zelf te bepalen wat je doet, hoe je dat doet, waar je dat doet en voor welke klanten je

Nadere informatie