EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<"

Transcriptie

1 EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< Plan van aanpak / De Gruitpoort / 30 september 2011

2 2

3 EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< Plan van aanpak / De Gruitpoort / 30 september 2011 COLOFON >> Auteur: Hanno Ambaum >> Co-auteurs: Hanna Rensen, Ester van de Haar >> Redactie: John von der Linden >> Bureauredactie: Mirjam van Oyen >> Foto s: Eric Pruim >> Vormgeving: Ngungure Ontwerpbureau

4 I N H O U D S O P G A V E 1 Inleiding 6 2 Van uitgangspunten naar een Plan van Aanpak Uitgangspunten vanuit de gemeentelijke opdracht 2.2 Partners 2.3 Programma van Eisen 2.4 proefdraaien: Gruitpoort Experience 2.5 En, kan t? 2.6 Implementatiefase vanaf 1 januari Concept Plan van Aanpak als groeimodel 3.2 Basisgedachte van de Gruitpoort 3.3 Missie en visie Stedelijk Jongerencentrum 3.4 Doelgroepomschrijving 3.5 Werkwijze: Interactief jongerenwerk 3.6 Jongeren onderling verbonden 3.7 Jongeren en andere doelgroepen verbonden in de Gruitpoort 3.8 Het Stedelijk Jongerencentrum en andere activiteiten in de Gruitpoort 3.9 Het Stedelijk Jongerencentrum in de buurt 4

5 4 Het Stedelijk Jongerencentrum in de keten Plaats en rol binnen de ketenaanpak 4.2 Het Stedelijk Jongerencentrum en jongeren. 4.3 Het Stedelijk Jongerencentrum en wijkgericht jongerenwerk 4.4 Het Stedelijk Jongerencentrum en onderwijs 4.5 Het Stedelijk Jongerencentrum en (sport)verenigingen 4.6 Het Stedelijk Jongerencentrum en (jeugd)hulpverlening 4.7 Het Stedelijk Jongerencentrum en handhaving 4.8 Het Stedelijk Jongerencentrum in relatie tot het Wijk Veiligheids Team 5. Het Plan van Aanpak in de praktijk Stedelijk Jongerencentrum in de Gruitpoort 5.2 De interactieve aanpak in de praktijk 5.3 Basisaanbod en groei 5.4 De samenwerking in de praktijk. 6. Fasering in mode Personeel en organisatie Begroting Onderzoek, publicaties en literatuur 73 5

6 1. I N L E I D I N G 6 Ik weet het nog goed. Het is woensdag 10 december Mij komt ter ore dat die avond een nieuwe Jongerenraad wordt geïnstalleerd. Vanuit mijn vorige werk ken ik een aantal jongeren die daar zitting in zouden nemen. Dus ik denk, laat ik eens even gaan kijken. En wat blijkt, ik aanschouw een zeer dynamische club jongeren met een even zo charismatisch leider. Meepraten over beslissingen die van belang zijn voor de Doetinchemse jongeren en proberen activiteiten voor de jeugd te ontwikkelen. Dat zijn de belangrijkste taken waarvoor de eerste Jongerenraad van Doetinchem zich gesteld ziet. Nou daar wil ik de Gruitpoort wel aan verbinden. Ik stel die avond meteen aan Wouter Jolink voor dat zij eerst maar eens regelmatig in de Gruitpoort komen vergaderen. En zo geschiedt. Er is kiem geschoten. Al snel blijkt dat de Jongerenraad één grote ambitie heeft: een echt MFA Jeugd in Doetinchem. Er blijkt behoefte aan een multifunctionele accommodatie voor jongeren. Hier moeten activiteiten plaatsvinden die jongeren zelf met ondersteuning kunnen ondernemen. Daarnaast zijn Plutus, de popoefenruimte en eigenlijk ook de skatebaan tijdelijk gehuisvest en is er behoefte aan structurele huisvesting van deze voorzieningen. Vanaf dat moment wordt heel wat afgebrainstormd, geplust en gemind, overlegd, onderzocht, gepiekerd en geschreven. De Gruitpoort is daarbij niet in beeld. De jongeren hebben een accommodatie voor ogen waar ze zelf enige gebruiker van zijn. Dan wordt het voorjaar 2011 en presenteert het college haar voorjaarsnota. Daarin wordt ondanks alle bezuinigingen een fors bedrag gereserveerd voor een MFA Jeugd. Maar wel ingepast in een bestaande accommodatie: de Gruitpoort. Wij zijn blij. Want wij weten dat we het kunnen. De Gruitpoort ís autonomie geven aan gebruikers binnen de kaders. Zo werken we al jaren. We zijn een MFA waar ontmoeten, verbinden en inspireren centraal staat. Waar de filmhuizers hun filmhuis draaien, waar de theaterkerngroep hun eigen voorstellingen programmeert, waar we een bloeiende jeugdmuziektheaterschool hebben weten op te zetten, waar we volwassenen maar ook jongeren kunst laten maken, waar we projecten voor scholen doen. Een van de oud-jongerenraadsleden heeft zelfs de kunstenaarsbeweging, de Tragisch Realisten, in de Gruitpoort het licht laten zien. Dat is wat we al doen. Maar we hebben ook het gevoel dat we iets te bieden hebben voor jongeren die niet voor de hogere kunst komen. Maar die gewoon behoefte hebben aan een

7 fijne plek waar je veilig en geïnspireerd je vrije tijd kunt doorbrengen. Dat is wel nieuw voor ons, dat geven we helemaal toe. Dus om dit ijs niet helemaal onbeslagen te betreden zoeken we voor dit plan van aanpak hulp. En we vinden Hanno Ambaum. Gepokt en gemazeld in het jongerenwerk. En met een visie op de toekomst. We kiezen er bewust voor de hulp juist niet binnen de Doetinchemse keten te zoeken maar eerst, met de frisse blik van een buitenstaander onze positie en onze sterkten en zwakten te verkennen. Pas dan kun je als volwaardig partner in de keten van het jongerenwerk je plek innemen. Hanno draagt ons op te gaan proefdraaien zodat het niet zijn verhaal wordt. Wij moeten aan den lijve ondervinden wat een stedelijk jongerencentrum in de Gruitpoort betekent. Voor ons, maar vooral ook voor de jongeren zelf. En voor onze huidige bezoekers. En niet te vergeten de buren. Want zij kijken er van de buitenkant naar. Zij voelen niet de inspiratie die het brengt. Dat is spannend en verdient veel aandacht. Dit Plan van Aanpak is het resultaat van dit totale proces. Vooral van de afgelopen weken. En dagen. Gebaseerd op de oorspronkelijke wensen van de jongeren, binnen de financiele kaders en met de visie van alle betrokken ketenpartners op wat het Stedelijk Jongerencentrum in de Gruitpoort zou moeten zijn. Ik wil iedereen bedanken voor alles wat er de afgelopen tijd gebeurd is. Het was niet altijd leuk en gezellig. Met name de jongeren hebben tijdens het schrijfproces de afgelopen dagen nog een enorme impuls geleverd die heeft bijgedragen aan het resultaat. Uiteraard bedank ik Hanno voor zijn vertrouwen, zijn heldere analyses en inspiratie en het grootste deel van het schrijfwerk. Zonder hem zouden wij niet aan dit avontuur hebben durven beginnen. Ook alle collega s die zich, vaak in hun vrije tijd, enorm hebben ingezet om de afgelopen periode het onderste uit de kan te halen. En natuurlijk de buurt, die kritisch maar constructief meedenkt waardoor we zeker weten dat dit Stedelijk Jongerencentrum vooral problemen zal oplossen en niet zal veroorzaken. Maar eerlijk gezegd gaat mijn grootste dank uit naar Hanna Rensen. Als kersverse social worker was zij bereid in het diepe te springen. En ze kreeg vleugels. Ze heeft de Gruitpoort tot een nest gemaakt waar iedereen zich thuis zal voelen. Ik wens iedereen veel leesplezier en kom vooral eens langs. Ester van de Haar Directeur Gruitpoort 7

8 8

9 Van uitgangspunten naar een Plan van Aanpak 2. Sinds meerdere jaren pleiten de georganiseerde jongeren van de Jongerenraad en Plutus voor een veelzijdig jongerencentrum, dat bekend is komen te staan als het MFA (Multifunctionele Accommodatie) Jeugd. Zij hebben een aantal uitgangspunten, eisen en wensen bij de politiek neergelegd. Op basis hiervan heeft de gemeente besloten de Gruitpoort de opdracht te geven plannen hiervoor uit te werken. De plannen van de jeugd en de opdracht van de gemeente vormen samen het uitgangspunt van de inrichting van het Stedelijk Jongerencentrum. Van daaruit heeft de Gruitpoort zowel in de voorbereidende fase, als de Experience en de planfase gesprekken gevoerd met zoveel mogelijk verschíllende groepen jongeren, ketenpartners, buurtgenoten en de huidige gebruikers. Hieruit komt dit plan voort, dat volgens ons is vormgegeven op een manier die recht doet aan alle betrokken partijen. De Gruitpoort is in feite al een MFA. Ook jongeren vinden hier hun weg. Echter de programmering en de inrichting van de Gruitpoort zijn, los van de cursussen tot nu toe niet specifiek op jongeren gericht geweest. Om als een echt MFA ook voor jongeren te kunnen functione- ren moet deze doelgroep zich ook echt thuis voelen. De huidige doelgroep mag daarmee echter niet verloren worden. Het concept dat voor de uitgebreide MFA wordt ontwikkeld, moet dus op álle doelgroepen gericht zijn met een bijzondere plek voor jongeren. Om dat voor elkaar te krijgen en de haalbaarheid daarvan te kunnen beoordelen, is het plan van aanpak gebaseerd op de visie van zo veel mogelijk betrokkenen en ervaringen elders. Het doorontwikkelen van het concept is geen intern gesloten proces, maar een transparant, naar buiten gericht proces. Waar partijen actief worden betrokken om creatief mee te denken en te ontwikkelen. Dat geldt voor de georganiseerde en niet georganiseerde jongeren, voor de kernpartners en de verschillende groepen daarbinnen maar ook voor de huidige klanten van de Gruitpoort. En ook voor het bestuur en de werknemers/vrijwilligers van de Gruitpoort betekent het opnemen van een jongerencentrum een enorme omslag. Om alle partijen vanaf het begin bij de conceptontwikkeling te betrekken zijn werktafels georganiseerd. Daarin zijn steeds de bevindingen tot op dat moment teruggekoppeld, besproken en aangevuld. Het eer- 9

10 10 ste voorlopige resultaat daarvan is dit plan van aanpak. Het besluitvormingsdocument voor college en raad ten behoeve van de gewenste start vanaf 1 januari Uitgangspunten vanuit de gemeentelijke opdracht Toegespitst op de Gruitpoort zijn in overleg tussen gemeente en de Gruitpoort allereerst de volgende uitgangspunten voor het nieuw te vormen Stedelijk Jongerencentrum binnen de Gruitpoort geformuleerd: >> Het Stedelijk Jongerencentrum is bedoeld voor jongeren van jaar, zowel de jongeren van Plutus, van de jongerenraad en Tugra maar ook de ongeorganiseerde jongeren krijgen een permanente plek waar zij zelf aan het werk kunnen, hun talenten kunnen ontwikkelen én zich thuis voelen. >> Het moet een Stedelijk Jongerencentrum voor en door jongeren worden. Zij moeten zelf aan het werk maar daarbij terug kunnen vallen op professionele ondersteuning vanuit de Gruitpoort én vanuit het jongerenwerk. Jongeren worden vanaf de start actief betrokken in het proces. De behoeften van de diverse groepen jongeren worden in beeld gebracht. >> Het stedelijk jongerencentrum moet een grote diversiteit aan (groepen) jongeren bereiken. >> Het stedelijk jongerencentrum moet passen binnen het lokaal jeugdbeleid. >> Er moet een stevige en flexibele programma-aansturing gegeven worden door mensen die weten wat er onder jongeren speelt, die initiatieven van jongeren kunnen verbinden en stimuleren. >> In de accommodatie moeten specifiek voor de jongeren in elk geval een ontmoetingsruimte, werk/vergaderruimte en een popoefenruimte permanent beschikbaar zijn. >> Werkwijze volgens welzijn nieuwe stijl. Het jongerencentrum wordt onderdeel van een sluitende ketenaanpak. Hierbij wordt het jongerencentrum aanvullend op het bestaande aanbod binnen onderwijs, welzijn en hulpverlening. >> Geen papieren beleid, maar een actief en bruisend jongerencentrum dat is opgebouwd samen met jongeren. 2.2 Partners De volgende stap was het bepalen van de kernpartners in dit traject. Die bleken al snel helder: >> Jongeren, georganiseerd en ongeorganiseerd >> Jongerenwerk en hulpverlening/

11 Jeugdtoezicht/Wijk Veiligheids Team >> Onderwijs De gemeente is opdrachtgever en regievoerder. Jongeren In dit proces zijn de jongeren onze belangrijkste en meest bijzondere kernpartners. Het Stedelijk Jongerencentrum is voor hen en zal met hen vorm krijgen. Door hen te ondersteunen bij de activiteiten die zij willen organiseren willen we tot een jongerencentrum komen dat vanuit henzelf komt. Dit betekent dat het aanbod sterk zal wisselen en er goed moet worden ingespeeld op de diversiteit van de doelgroep en hun wensen. Hierin zullen zowel de georganiseerde als de ongeorganiseerde jongeren worden betrokken. De andere kernpartners zullen daarbij een belangrijke taak hebben in het benaderen, motiveren en begeleiden van de jongeren. Jongerenwerk en jeugdhulpverlening IJsselkring en Lindenhout/JEKK/ Jeugdtoezicht als uitvoerders van het jongerenwerk in Doetinchem zijn de meest directe netwerkpartners en toeleveranciers van een deel van de doelgroep. Het jongerencentrum in de Gruitpoort is daarmee een aanvulling op het bestaande aanbod van het jongerenwerk in Doetinchem. De jongerenwerkers zullen met het jongerencentrum een uitbreiding op hun werkgebied hebben en de jongeren stimuleren van het jongerencentrum gebruik te maken. 11

12 12 Onderwijs De fysieke taken in een jongerencentrum worden uitgevoerd onder begeleiding van medewerkers van de Gruitpoort en ook het jongerenwerk. Maar ook het voortgezet en middelbaar en hoger beroepsonderwijs zijn belangrijke partners, als vindplaats maar ook voor de ondersteuning van het jongerencentrum. Overige partners zijn uiteraard ook de muziekschool, het basisonderwijs, het bedrijfsleven, de Graafschap en de reguliere sportverenigingen. We willen immers ook links met de sport kunnen leggen. 2.3 Programma van Eisen Op basis van een groot aantal gesprekken met betrokkenen uit al deze groepen hebben we in mei 2011 verschillende werktafels gehouden. Daar is, op basis van de geformuleerde uitgangspunten een Programma van Eisen voor het jongerencentrum geformuleerd. 1. Het jongerencentrum moet actief en bruisend zijn en is opgebouwd samen met jongeren. Jongeren vinden hier een plek voor zichzelf, een plek om te chillen, een plek waar diverse activiteiten worden georganiseerd en waar ze zelf activiteiten kunnen organiseren (desgewenst met hulp van professionals van de Gruitpoort of het jongerenwerk). 2. Het jongerencentrum moet laagdrempelig zijn voor verschillende doelgroepen en in goede balans zijn met de andere activiteiten binnen de Gruitpoort. Het jongerencentrum moet zodanig georganiseerd worden dat het in harmonie is met de omgeving (ook omwonenden). 3. Uitgangspunt is Voor jongeren, door jongeren. Jongeren worden gestimuleerd om actief mee te werken aan inhoud, programmering en uitvoering. Hiervoor moeten de medewerkers van de Gruitpoort toegerust zijn om op deze manier te werken. De methodische aanpak vanuit het jongerenwerk, aangevuld met een jongerenwerker, moet het Gruitpoort team gaan versterken. 4. Een grote diversiteit aan (groepen) jongeren moet worden bereikt. De behoefte van de diverse groepen jongeren moet in beeld zijn. Hiervoor moet er een goede samenwerking zijn met onderwijs, welzijn en hulpverlening: de ketenaanpak. Er moet elk moment kunnen worden verwezen naar elkaar en jongeren moeten worden gestimuleerd om naar de Gruitpoort te gaan. 5. Een stedelijk jongerencentrum past binnen het lokaal jeugdbe-

13 leid. Het wordt onderdeel van een sluitende ketenaanpak. Het jongerencentrum is aanvullend op het bestaande aanbod binnen onderwijs, welzijn en hulpverlening. Belangrijk is dat het aanbod, de aanpak en werkwijze goed op elkaar worden afgestemd om overlap of hiaten te voorkomen. Hierin zal iedere partner vanuit de eigen expertise en kracht met de Gruitpoort moeten gaan samenwerken. 2.4 Proefdraaien: Gruitpoort Experience Dat is allemaal makkelijk gezegd en opgeschreven. Maar om er echt achter te komen wat een Stedelijk Jongerencentrum moet bieden, voor welke doelgroepen en wat het betekent voor de organisatie van de Gruitpoort zijn we gaan proefdraaien. De volgende stap op weg naar het definitieve plan van aanpak. De Gruitpoort Experience was een plan van aanpak in natura. Aan den lijve ondervinden wat jongeren zelf willen. Een 3 weken durende mega-brainstorm. Om het letterlijk te beleven maar ook omdat niet alle jongeren uit de voeten kunnen met interviews, gesprekken en/of debatten. En zeker die groep, die niet zo makkelijk iets van zich laat horen, maar wel behoefte heeft aan activiteiten, moet wat ons betreft ook een kans krijgen in het jongerencentrum. Ook van hen willen we horen wat ze willen. Het was een test. Welke activiteiten slaan aan, welke niet. Hoe zorgen we dat jongeren zelf initiatief nemen? Wat zijn de mogelijkheden binnen het gebouw? Ook in samenhang met de bestaande activiteiten van de Gruitpoort zoals de cursussen, het filmhuis en het theater? Welke afspraken zijn nodig om ervoor te zorgen dat het Stedelijk Jongerencentrum in harmonie met de 13

14 14 andere activiteiten en de buurt kan worden gedraaid? Gruitpoort Experience In die proefdraaiperiode (Gruitpoort Experience) in september is heel duidelijk geworden hoe een Stedelijk Jongerencentrum opgezet zou kunnen worden. Wat de mogelijkheden zijn en ook wat de beperkingen zijn. Hoewel menigeen vooraf dacht dat het heel lastig zou worden om in de Gruitpoort, dat nu volwassenen, jongeren en kinderen bedient met theater, film en een cursusbedrijf, ook een Stedelijk Jongerencentrum in te voegen, blijkt dat de huidige bezoekers en het personeel de Experience juist als heel inspirerend hebben ervaren. En dat niet alleen. Ook nieuwe jongeren bleken hun weg naar de Gruitpoort te vinden. Tijdens de Experience kwam ineens een heel andere doelgroep binnen dan de jongeren die de Gruitpoort al kent. Een veel kwetsbaardere groep jongeren. Jongeren die geïnspireerd raken door de activiteiten die in de Gruitpoort plaatsvinden en daardoor ineens zelf dingen willen opzetten. En dat in drie weken tijd! En toen kwamen ze Op 6 september 2011 zijn we bloednerveus aan de Experience begonnen. Gaat het wel goed? Komen er wel jongeren? We gingen van 2 bezoekers bij de inloop naar 5, naar 10, en op een drukke avond zelfs 25 jongeren. Veel meer dan wij van tevoren hadden gedacht. Schoolbezoeken Dat is ongetwijfeld mede gelukt doordat we de scholen hebben bezocht. We hebben overal flyers en posters achter gelaten. Niet alleen bij de locaties van onze partners (buurthuizen, sportverenigingen, etc.) maar ook op alle middelbare scholen en alle Graafschap College-locaties. Op een aantal scholen hebben we in de pauzes en soms zelfs in lessen gesprekken met leerlingen gevoerd. We hebben ze verteld wat de Experience was en we hebben ze gevraagd wat ze zelf zouden willen doen. Meteen vanaf de eerste dag kwamen er daardoor jongeren binnen lopen. Een aantal van hen is daarna elke dag teruggekomen. Inloop De inloop was nog een hele toer. Om elke dag jongeren op een beetje leuke manier te ontvangen in een gebouw dat daar op dit moment nog geen vaste ruimte voor beschikbaar heeft, moesten we de inloop elke dag en soms zelfs s avonds nog een keer opnieuw opbouwen in steeds andere ruimtes. Dat weerhield jongeren gelukkig niet om toch te komen. Wat we vooral van die inloop geleerd hebben is dat er wel wat te doen of te zien moet zijn. Alleen maar hangen vonden de jongeren die er waren niet leuk genoeg. En dat betekent meteen weer dat dat ook hoge eisen aan bijvoorbeeld de

15 15

16 geluidsisolatie van een inloop stelt. Zowel binnen het gebouw als naar buiten. Activiteiten Naast de inloop hebben we ook enkele workshops georganiseerd. HipHop Dance, Fashion en Rap. Heel erg leuk om te zien hoe hard de jongeren wilden werken en zich voor het optreden tijdens Experience Day hebben ingezet. Keihard hebben ze geoefend, met een spetterende finale op zondag 25 september Zelf organiseren Maar we hebben de jongeren ook alle gelegenheid gegeven aan te geven wat ze zelf graag zouden willen doen en/of organiseren. Halverwege de Experience kwam een jongen die heel handig met techniek bleek te zijn. We hebben voor de volgende dag een draaitafel geregeld en ook hij is steeds teruggekomen en maakte anderen weer enthousiast om te leren mixen. De eerste resultaten hangen in de foyer. De buurt praat ook mee Nóg een activiteit die heel veel heeft opgeleverd waren de buurtlunches. Twee, door jongeren georganiseerde lunches, speciaal voor de buren. Wij begrijpen namelijk heel goed dat veel buren de hele ontwikkeling bijzonder spannend vinden. Wat gaat de eventuele inpassing van een Stedelijk Jongerencentrum in de Gruitpoort voor hén betekenen? Tijdens die lunches zijn we daarover in gesprek gegaan. Ook met de jongeren zelf. Dat werkte heel goed. De lunches zijn redelijk goed bezocht en we zullen dergelijke bijeenkomsten, als het Stedelijk Jongerencentrum door gaat, wat ons betreft blijven organiseren. Hoe meer contact je met elkaar hebt hoe beter je weet waar de grenzen liggen. Bij die lunches werd bijvoorbeeld volkomen duidelijk hoezeer geluidsisolatie een belangrijk thema moet zijn in het plan van aanpak. 16 Design your Crib-pakket Om een beetje gevoel te krijgen bij hoe jongeren graag een inloop ingericht zouden willen zien, hebben we, zoals we in de vorige nieuwsbrief al lieten zien, een pakketje gemaakt: Design your crib. Iedereen kon een eigen moodboard maken, een logo ontwerpen of een muurschildering. De designpakketjes zijn ook via de website van de Gruitpoort te downloaden. Samenwerking met de ketenpartners Wat ons ook heel goed bevallen is, is de samenwerking met de jongerenwerkers van IJsselkring, de jeugdhulpverleners van Lindenhout en de jeugdtoezichthouders. Zij hebben ons geholpen om jongeren binnen te krijgen die baat zouden hebben bij een Stedelijk Jongerencentrum. Maar ook bij het omgaan met die voor ons nieuwe doelgroep.

17 De do s en don ts. Ook daardoor heeft projectleider en jongerenwerker Hanna Rensen gezien wat haar rol zou kunnen gaan worden en op welke manier zij terug kan vallen op deze collega s. Want die zullen we straks hard nodig hebben. Klankbordgroep Tijdens de Experience is ook duidelijk geworden dat de jongeren die de afgelopen jaren zo hard getrokken hebben om in Doetinchem een Stedelijk Jongerencentrum te krijgen, Plutus en de Jongerenraad, vinden dat zij en de professionals, ondanks de werktafels en uitnodigingen voor de Experience, onvoldoende bij het proces betrokken zijn. Ook vinden zij dat de vorm en activiteiten van het jongerencentrum al voldoende in hun plannen beschreven zijn. De jongerenwerkers van IJsselkring deelden die mening. Ook onze keuze om de Experience op te zetten in een slimme verbinding met het Graafschap College waardoor het gelukt is om de proefdraaiperiode helemaal voor en door jongeren te organiseren, bleek bij de Plutusgroep en de Jongerenraad niet goed gevallen. Dat betreuren wij zeer want juist daardoor is het gelukt om ook de ongeorganiseerde jongeren in huis te krijgen. Onze opdracht is immers een jongerencentrum voor álle jongeren. In het eerste voorstel dat de Gruitpoort aan de gemeente heeft gedaan om eerst een Plan van Aanpak te schrijven, was al het voorstel opgenomen om tijdens de implemen- 17

18 tatiefase een integraal overleg te starten, met van iedere partner een vertegenwoordiger. Naar aanleiding van de onvrede bij Plutus en de Jongerenraad is in een gezamenlijk gesprek met wethouder Van der Meijs op 30 augustus 2011 besloten een klankbordgroep in het leven te roepen. Met een doorsnede van alle jongeren. Om mee te denken over de Experience maar vooral over alle nog te maken keuzes daarna. Een permanente groep dus. De klankbordgroep is nog niet compleet maar de jongeren van Plutus en de Jongerenraad zijn al een aantal keer bij elkaar geweest en zullen met name een rol gaan spelen als we echt gaan starten en in de weg daar naar toe. Experience Day En toen werd het zondag 25 september De foto s in de nieuwsbrief en op de website spreken voor zich. Door de hele middag heen hebben we zo n 200 bezoekers gehad. Er heerste een hele fijne relaxte sfeer. 18 Gebouw: Ja Organisatie: Nee Tijdens de Experience Day voerde Plutus de actie Gebouw: Ja, Organisatie: Nee. Daarmee gaven ze aan de Gruitpoort als locatie inmiddels wel geschikt te achten, maar nog steeds bezorgd te zijn over de invloed die jongeren en professionals op het jongerencentrum zullen hebben. Wij zijn blij met het feit dat de keuze voor de Gruitpoort als locatie voor iedereen een goede lijkt te zijn en blijven hard werken om ook Plutus het gevoel te geven dat er naar ze geluisterd wordt. Slimme verbinding Zoals gezegd is een van de oorzaken van het succes wat ons betreft de slimme verbinding met het onderwijs en vooral met de maatwerkopleiding en de opleiding Sociaal Cultureel Werk van het Graafschap College. Hier zitten studenten die in feite zelf tot de doelgroep behoren.

19 Zij hebben veel van de activiteiten begeleid en zelfs opgezet. Daardoor snijdt het mes aan twee kanten. Doordat zij zelf doelgroep zijn, weten zij haarfijn wat je in een Stedelijk Jongerencentrum moet doen. En ze krijgen ook de gelegenheid om in het kader van hun beroepsopleiding er opdrachten mee af te ronden. Mooier kan toch niet? 2.5 En, kan t? Alle ervaringen samen waren voor de Gruitpoort een echte experience. We zijn tegen grenzen aangelopen, maar hebben ook zoveel meer nieuwe mogelijkheden ontdekt en kansen zien liggen. Ondanks dat de Gruitpoort gebouwtechnisch nog absoluut geen jongerencentrum is en met name de geluidsisolatie een groot thema zal worden, zien wij vooral heel veel mogelijkheden. Die hebben we in de vorm van een visie opnieuw voorgelegd aan de werktafels. (De missie en visie staan beschreven in hoofdstuk 3.3). Nog een ronde Werktafels BELEIDSMAKERS: 26 september Aanwezig waren Loes van der Meijs (wethouder), Henny van der Kracht (directeur IJsselkring), Tijs Huisman (directeur Muziekschool), Hans Baan (directeur Metzo College), Jacqueline Huijsmans (directeur strategie Graafschap College), Dave Kuiper (namens de directeur Gerard Roerdink van Lindenhout) en Ester van de Haar (directeur Gruitpoort). De beleidsmakers waren unaniem in hun oordeel dat de visie die is uitgewerkt een heel werkbare en inspirerende basis is om samen mee aan de slag te gaan. Alle ketenpartners willen zich dan ook graag verbinden aan het plan en hebben aangegeven dat ze ook de samenwerking die is voorgesteld, samen met de Gruitpoort, willen gaan vormgeven. Daarnaast gaven ze ook nog een aantal zaken terug in formulering en het aanscherpen van de samenwerking, die we meteen hebben kunnen verwerken. PROFESSIONALS: 27 september Aanwezig waren: Martijn de Witt en Saskia Dolleman (IJsselkring), Jeffry Gemmink (Connecting2U), Taco Jansen (Lindenhout), Hein de Jong (Muziekschool), Jeroen Sanders (voetbalvereniging DZC68) en Hanna Rensen (projectleider Gruitpoort). Ook de professionals staan volledig achter de visie die is geformuleerd en hoe de samenwerking wordt vormgegeven. Dit heeft zich ook in de praktijk al bewezen. Er is tijdens de proefdraaiperiode al een goede samenwerking ontstaan tussen onderwijs, jongerenwerk, hulpverlening en de coördinator van het stedelijk jongerencentrum i.o. 19

20 20 Ze weten elkaar te vinden en de resultaten die uit de Gruitpoort Experience zijn gekomen, zouden niet zijn behaald zonder de inzet en betrokkenheid van onze partners. De ketenaanpak heeft zich inmiddels in de praktijk bewezen. Het is prettig om te zien dat een kritische groep professionals zich verbonden voelt met het jongerencentrum en daar zo actief mee aan de slag gaat. Ook tijdens de werktafel kwam een aantal verbeterpunten in de uitvoering en afstemming naar voren die we meteen hebben kunnen verwerken in het plan van aanpak. JONGEREN: 27 september Aanwezig waren 17 jongeren van Plutus en de Jongerenraad. Ook dit gesprek met de jongeren van Plutus en de Jongerenraad verliep nog moeizaam. Zij hadden een veel concreter voorstel willen bespreken en wilden het niet hebben over de visie en werkwijze. Inhoudelijk zijn we daardoor in deze werktafel niet toegekomen aan het bespreken van de visie zelf. In overleg met de jongeren is afgesproken dat wij het Plan van Aanpak in ruwe versie af zouden maken en die ruwe versie met hen zouden bespreken. Het resultaat van die bespreking is grotendeels verwerkt in dit Plan van Aanpak. De punten waarover we van mening verschillen zullen Plutus en de Jongerenraad zelf naar buiten brengen. Deze tussenstap met de jongeren van Plutus en de Jongerenraad heeft bijgedragen aan het verbeteren van onze samenwerking. De eerder genoemde klankbordgroep zal deze samenwerking alleen maar versterken. Uiteindelijk hebben alle inspanningen geresulteerd in een levend en haalbaar plan van aanpak waarin alle ervaringen, tips, onderzoeken en gesprekken zijn vervat. 2.6 Implementatiefase vanaf 1 januari 2012 Wanneer het plan van aanpak door de opdrachtgever is goedgekeurd, gaat vanaf 1 januari 2012 de implementatiefase van start en wordt de inrichting en de programmering van de Gruitpoort aangepast. Er zal er ingezet moeten worden op een goede implementatie van het concept binnen de bestaande structuren. Ervaring leert, dat medewerkers in een voor de organisatie nieuw concept sturing en ondersteuning nodig hebben in de startfase om zich het nieuwe concept eigen te maken en ook in de geest van het concept te gaan handelen. Om de verschillende partners te verbinden en de verschillende initiatieven aan elkaar te koppelen benoemen we vanaf de start van de implementatiefase een coördinator.

21 Zij coördineert de interne programmering en stemt die af met initiatieven van de jongeren en de externe partners. De coördinator zal ook de reeds ingestelde klankbordgroep verder organiseren. Er worden steeds nieuwe initiatieven ontwikkeld en verbeteringen aangebracht binnen het jongerencentrum. Kortom, het gaat om een cyclisch proces dat het Stedelijk Jongerencentrum blijvend dwingt te innoveren. Na een opstartfase van een jaar kan de eerste tussenbalans opgemaakt worden zodat kan worden bijgestuurd en binnen de nieuwe budgetperiode (2012 en 2013) het Stedelijk Jongerencentrum zelfstandig en solide kan gaan functioneren. 21

22 22

23 Plan van Aanpak Plan van Aanpak als groeimodel Klein beginnen met ambitie, groeien door kwaliteit en investeren in verbinding. Het plan van aanpak is de basis voor een nieuw te ontwikkelen en ondernemende organisatie. Dat betekent voor het plan dat het niet alleen ruimte moet laten voor groei, maar dit ook moet stimuleren en ondersteunen. Hierin kiezen we voor een model binnen de kunst van het nieuwe, duurzame ondernemen. Investeren in de verbinding Groeien met behoud van kwaliteit Klein beginnen met grote dromen We gaan uit van kleine initiatieven. Het hoeft niet meteen groot, juist de kleine ideeën waar jongeren mee komen zijn zo belangrijk om te zien en te honoreren. Dat is steeds het startpunt van nieuwe initiatieven. Daarmee blijft het in eerste instantie ook overzichtelijk en te hanteren en daarmee vergroot je de kans op succes en dat motiveert om verder te gaan. Klein beginnen wil niet zeggen dat je niet ondertussen groot mag dromen. Initiatieven kunnen en mogen groeien. Belangrijk hierin is wel, dat de kwaliteit goed moet blijven. Vaak betekent groter ook complexer en dat moet je wel goed doen. Dit betekent dat je samen steeds moet kijken wat je aan kwaliteit nodig hebt om te kunnen groeien. Dit kan kwaliteit in materiaal, mensen, kennis of ondersteuning zijn. Vervolgens moet verdere groei plaatsvinden vanuit de verbinding. Doordat we investeren in een netwerk om de Gruitpoort heen, vergroten we onze reikwijdte en vergroten we daarmee de kansen voor jongeren om verder te groeien. 23

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Een CJG voor en door jongeren Inhoud Inleiding 3 STAP 1: Beleidsmatige inbedding 6 Best practise Geldermalsen: inbedding binnen

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie