Efficiënt Communiceren als Rotary Club. Tessenderlo 25 april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Efficiënt Communiceren als Rotary Club. Tessenderlo 25 april 2014"

Transcriptie

1 Efficiënt Communiceren als Rotary Club Tessenderlo 25 april 2014

2 Inleidend Het imago van de Rotary verbeteren en het publiek sensibiliseren is één van de drie prioriteiten die Rotary zich stelt op het internationale vlak. Uittreksel uit de laatste maandbrief van de Gouverneur.

3 Inleidend Ik stel voor om binnen elke club een verantwoordelijke aan te duiden die de externe communicatie verzorgt

4 Inleidend Rotary International geeft het voorbeeld: Een nieuwe interna6onale site die er mag zijn! Een vernieuwde sec6e my account Veel aandacht aan ondersteuning naar de lokale clubs op vlak van PR Een downloadsite specifiek voor branding: Vijf goede redenen om deze site te gebruiken

5 Inleidend Nu is het aan de Districten en de Clubs De Gouverneurs en de Club voorzimers hebben de lead in PR en communica6e! Jullie zijn eindverantwoordelijk voor interne en externe communica6e Jullie beslissen of en hoe dwingend er geïnvesteerd wordt in PR en externe communica6e

6 Inleidend Om een lang verhaal kort te maken stel ik voor onze huidige DG Norbert Friob te volgen: Duid binnen elke club een verantwoordelijke aan die de externe communicatie verzorgt!

7 Inleidend Maak gebruik van de bestaande tools binnen R.I. De PR CommiMee manual is ook voor mij het uitgangspunt van deze sessie.

8 Drie thema s van vanavond: 1. Belang van een PR commissie. Het belang erkennen van een goed func6onerende PR commissie binnen de Rotary clubs The role of the club public rela1ons commi5ee is to develop and execute a plan to tell the public about Rotary and promote the club s service projects and ac1vi1es.

9 Drie thema s van vanavond: 2. Posi6onering Rotary. De noodzaak ons beter te posi6oneren en te profileren als service club en dit op basis van wat we als Rotary club realiseren Having strong public rela1ons ensures that communi1es around the world know that Rotary is a credible organiza1on that meets real needs.

10 Drie thema s van vanavond: 3. Imago building. Werken aan een posi6ef imago van Rotary. Doelstelling: Meer mo6va6e onder de leden, dus meer inzet! Zich als Rotarian profileren en outen, pin! Last but not least: instroom van nieuwe gemo6veerde leden! When a Rotary club has a posi1ve public image current members are mo1vated to be ac1ve and prospec1ve members are eager to join.

11

12 De PR commissie De belangrijkste verantwoordelijkheid van de club PR is: Create awareness in your community of your club s ac1vi1es and service projects Bekendheid genereren als lokale Rotary club Binnen de lokale gemeenschap communiceren Externe club ac6viteiten aankondigen in de media Sociale projecten communiceren

13 De PR commissie De door Rotary clubs te hanteren PR- strategie: 1. Bepaal in func6e van de specifieke doelstellingen van de club de doelgroepen waarmee jullie willen communiceren. Bvb: Jongeren, overheden, bedrijfsleiders, sociale organisa6es, de media, de burger,. 2. Geef er prioriteiten aan en indien mogelijk (liefst), zet ze in een goed gestructureerde database.

14 De PR commissie 3. Na het oplijsten van de doelgroepen koppelen we er de communica6etools aan die nodig zijn om ze te bereiken Voor de hand liggende tools zijn: Offline Media: Lokale TV, Kranten en magazines, Radio, affichage,. Online media: Internet, Social Media, newslemers; In house tools: Brochures, affiches, folders, vlaggen Eigen publica6es

15 De PR commissie 4. Spread the news! - Communica6e Plan en Ad hoc - Plan data, de tools/kanalen, kosten en wie de verantwoordelijken zijn!! Voorbeeld Plan - En dan komt het belangrijkste maar ook het moeilijkste en het meest 6jdrovende onderdeel: Zorgen voor goede en constante content aanvoer! Professioneel zowel qua inhoud als qua beelden. Doe dit proac6ef in func6e van de planning

16 Externe communicatie tools Opdeling externe communica6e tools: De klassieke opdeling: Offline versus Online tools Offline: Print - TV Radio Affichage beurzen - events Online: de website - newslemers bannering Social Media App s blogs, Nieuwste trend in communica6e is het zoeken naar integra6e van offline en online tools

17 Externe communicatie tools Trends in communica6e: integra6e Off- en Online Conversa,on Management Hoe converseren mensen online over uw organisa6e? Hoe s6muleert u dat er over u gesproken wordt? Uiteindelijk gaat Social Media zorgen voor een communica6eversnelling en versterken het beeld van uw organisa6e. Conversion Genera,on Uiteindelijk is conversie, zowel online als offline het doel van uw communica6e! Bron: Claerhout Communica6ons Community Building In plaats van alleen maar boodschappen de wereld in te sturen, brengen we mensen bij elkaar in communi6es. We bevorderen de interac6e op basis van gemeenschappelijke interesses. Content Management Het wordt alsmaar moeilijker om inhoud voor mul6channel toepassingen te beheren, te structureren en up- to- date te houden. Een strategisch contentplan in combina6e met de juiste tools bieden daarop een antwoord.

18 Externe communicatie tools Trends in communica6e: Stock & Flow content Content Management is één van de bomle necks voor Rotary clubs! Stock en Flow kan orde en soelaas brengen. Stock content is duurzame content, zowel on- als offline Conversion Genera,on Uiteindelijk is conversie, zowel online als offline het doel van uw communica6e! Flow content is vluch6g en oppervlakkig

19 Externe communicatie tools We gaan vanavond dieper in op 2 externe communica6e tools: Een offline tool: het klassieke perscommuniqué Een online tool: Social Media

20 Externe communicatie tools Het klassieke perscommuniqué Pers is op dit ogenblik een zeer moeilijk verhaal! Er zijn de interne regels, het wantrouwen en de aversie, de banale ar6kels, de posi6es, Hoe counteren we dit: - Nodig ze selec6ef (1 à 2 man) uit op een clubvergadering, een ac6viteit, liefst zonder verplich6ngen - Bouw nadien een band op tussen PR en Pers zodat er een directe communica6e kan ontstaan via mail, GSM

21 Externe communicatie tools Vervolg: Het klassieke perscommuniqué - Persberichten versturen via mail werkt niet! - Geef de persbrokken hapklaar! Tekst volledig uitschrijven, gebruiksklaar. - Bezorg de foto s in juiste resolu6e en biedt downloads aan via cloudservices. Bvb Dropbox - Crea6ef omgaan met de pers is de boodschap. - Trigger de pers, dit is krach6ger en zal hen in de toekomst beter bereikbaar maken! Hoe doen we dit? Combineer pers met SSM!!

22 Externe communicatie tools SSM: Smart Social Media! Gebruik Social Media intelligent en crea,ef Gebruik Social Media proac,ef Wijs ieder clublid op zijn/haar verantwoordelijkheden als aanbrenger Social Media moet je constant én regelma,g voederen Pas als je posts on- en offline gedeeld worden spreken we van succes!!

23 Externe communicatie tools SSM: Smart Social Media! Enkele prak6sche aandachtspunten Vooreerst: claim je eigen kanalen. Je clubpagina op FB. Vb: Doe dit ook voor TwiMer, Youtube,. Post links op je eigen website naar Facebook,. Link je posts aan diverse Social Media site Gebruik Social Media Management tools als Er bestaan meerdere tools!

24 Externe communicatie tools SSM: Smart Social Media gebruiken Facebook is er vooral voor Vrienden en personen die aan je club gelinkt zijn. Post feestjes en beestjes op een privé club account. Reserveer openbare posts voor onze erns6ge Rotary ac6viteiten en sociale realisa6es. Combineer de diverse Social Media Doe dit consequent!

25

26 Positioneren Strengthen Rotary s image by delivering a clear and compelling message that conveys what we do and how people can engage with us. Communica1e werkt pas als de boodschap consistent en eenduidig wordt gecommuniceerd

27 2. Positioneren

28 Positioneren Het Rotary imago is de verantwoordelijkheid van iedere individuele Rotariër! Elke communica6e heet impact: posi6ef neutraal, nega6ef. Think before you Act Bereid iedere externe communica6e goed voor. There is no way back. Wees voorbereid op crisissen in en rond je club! Reageer nooit impulsief in crisissitua6es. Overleg en duid één beslagen contactpersoon aan.

29 Positioneren Communiceer wie Rotary is, waar we voor staan, wat onze missie is. Communiceer steeds goed doordacht, consistent en binnen de guidelines van Rotary. Zie Rotary.org Percep6e van Rotary als organisa6e Enkel als we ons goed posi6oneren en juist profileren kunnen we een foute percep6e bijsturen De gemeenschap kent Rotary niet echt goed. Men is niet vertrouwd met onze doelstellingen.

30 Positioneren Men kent onze realisa6es te weinig, soms is dit bewust en blijven we liever low profile. We komen niet tegemoet aan de echte noden We zijn een exclusief clubje, met strenge intrede eisen enz. Elitair; enkel voor bedrijfsleiders, hogere func6es Oubollig, geen jongeren in die clubs Duur

31 Positioneren

32 Thema 3: Image Building

33 Imago building Communica6e is vandaag een zeer snel evoluerend verhaal. De balans tussen offline en online media is erns6g gewijzigd tov van een aantal jaren geleden. Vele Rotary clubs hebben zich daar nog niet aan aangepast. Vooral de Social Media wordt s6efmoederlijk behandeld en daar zouden we meer op moeten inzemen om onze communica6e doelstellingen te verwezenlijken!

34 Imago building Waarom het niet al6jd lukt? Gebrek aan kennis van de media, vooral de nieuwe online media tools zorgen hier voor problemen Onvoldoende proac6ef bezig met het speuren naar interessante content Gebrek aan 6jd en middelen Desinteresse: men ziet er de meerwaarde niet van in

35 Imago building Dat het wel kan Zien we in Nl.: Zien we in bepaalde clubs waar men erg goed bezig is op vlak van externe communica6e Zien we ook wat mindere toestanden. Belux De bedoeling van een avond als vandaag is ons te mo6veren om beter te doen op basis van inzichten. De enquête, die jullie zeer plichtsbewust invulden, kan ons daar bij helpen!

36 Enquête: Social Media Methodologie: De enquête werd verstuurd naar alle Nederlandstalige clubs uit het D1630 Er zijn 73 correct ingevulde enquêtes binnen gekomen. Ze zijn volledig anoniem afgenomen, we beschikken enkel over enkele persoonsgegevens

37 Enquête: Social Media Respondenten: 40 % van de respondenten was > 60 jaar 33 % tussen 50 en60 jaar 28 % jonger dan % van de respondenten gebruikt een tablet De Smartphone is al erg goed ingeburgerd

38 Enquête: Social Media Gebruik van Social Media: 71 % van de respondenten is ac6ef op Social Media. Zij die er niet aanwezig zijn, zijn ook niet van plan dit te doen. Facebook soort het sterkst (43%) maar vooral LinkedIn en ook wel Youtube volgen op de hielen Andere Social Media is verwaarloosbaar

39 Enquête: Social Media Eigen gebruik van Social Media: De gebruikers zijn vrij ac6ef: 53 % doet meer dan passief meekijken!! De respondenten twijfelen er aan of de meerderheid van de clubleden facebook gaan gebruiken. Het nega6eve percen6el is groter

40 Enquête: Social Media Verwacht gebruik van Social Media: Er is meer vertrouwen in het gebruik van Social Media als we over de verschillende clubs info zouden delen. 55% staat daar posi6ef tegenover. 60 % van de respondenten zegt dat hun club op Facebook aanwezig is. Een kwart zegt dan hun club er niet aan begint.

41 Enquête: Social Media Algemenere vragen: Er is heel weinig vertrouwen in het opvolgen en onder- houden van SM 90% van de respondenten zegt dat hun club een site heet, ze zijn er ook redelijk tevreden over.. Meer dan 60 % bezoekt regelma6g de D1630 site, de tevredenheid is gemiddeld posi6ef.

42 Enquête: Social Media LinkedIn en Facebook zijn beiden erg goed gebruikte Social Media sites. FB wordt wel regel- ma6ger bezocht.

43 Adviezen Op basis van deze beperkte bevraging schuif ik volgende adviezen naar voor de clubs: Breng in eerste instan6e uw bestaande externe communica6e in overeenstemming met de Rotary brand guidelines Zorg dat de bestaande communica6e tools up to date zijn qua content: de stock dus! Een voorbeeld uit het Antwerpse (zie vlgde slide) kunnen we wel smaken, maar durf ook eens in eigen boezem te kijken

44 Wat moeten we ermee?

45 Adviezen Start pas op met Social Media als uw stock content OK is. Social Media vraagt veel meer energie dan een goed verzorgde website, zie enquête! Heet een club wel voldoende content om een FB pagina te voeden? Denk goed na over de doelstellingen van je club als je instapt in Social Media! Koppel links!! Bvb. van je Facebook naar de clubwebsite en vice versa.

46 Adviezen Maak een onderscheid tussen feestjes/beestjes communica6e en inhoudelijke items Case One Zet de feestjes en beestjes in een privézone en gebruik de openbare zone enkel voor ac6es, sociale realisa6es en dergelijke: IMAGO! Koppel berichten aan MEER netwerken. Zet iets op je eigen FB maar ook op die van het district (?), de Zone (?), Join LinkedIn groepen. Join deze van Rotary Int. Maak een LinkeIn groep van je club, district!

47 Adviezen En last but not least: Wacht niet op Godot. Neem het ini6a6ef zelf in handen! Begin met een externe PR verantwoordelijke aan te stellen. Stuur hem/haar naar de Workshops Externe Commissie die we met de zone 1630 op KT inrichten. Meer nieuws hierover volgt.

48 Dank voor je aandacht Nu de vragen die je nog niet gesteld hebt! Mijn verontschuldiging niet de powerpoint template van Rotary gebruikt te hebben Guy Storms Digital Marketeer

49 Appendix: Com. Plan DATUM KANAAL DOELGROEP DOELSTELLING(EN) NODIGE ASSETS VERANTW. CONTENT 27/03/13 Facebook Belux Site Social Media Rotary contact Interne com. Informeren over activiteit : Efficiënt Communiceren; hoe pakken we het aan Tekst en Foto s op de site, in Rotary Contact, - Link op Twitter plaatsen - Posten op Facebook en Linkedin en koppelen aan de Belux site - Powerpoint Presentatie achter pasword beschikbaar maken Emma schrijft de Content XXX zet het online Foto s Jacques 17/04/13 Idem voor de Franstaligen XXXX schrijft de content YYYY zet het online Foto s JV terug

50 Appendix: Com. Plan Uitbreidingen en aanpassingen zijn uiteraard mogelijk. Een omschrijving, zeker als het over een evenement gaat, de kosten en het resultaat. DATUM EVENEMENT KANAAL DOEL GROEP DOEL- STELLING ASSETS VERANTW. CONTENT KOST RESULTAAT terug

Sociale Media Strategie Hanzehogeschool Groningen

Sociale Media Strategie Hanzehogeschool Groningen Sociale Media Strategie Hanzehogeschool Groningen Sta$ureau Marke+ng & Communica+e contactpersoon: Fleur Gräper - van Koolwijk datum: september 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wat is sociale media?...

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

to go Je online content strategie in vier stappen

to go Je online content strategie in vier stappen 11/2014 CONTENT to go Je online content strategie in vier stappen Hapklaar en overzichtelijk! inleiding Het klinkt ingewikkeld en vooral als veel werk: termen als contentmarketing, contentstrategie en

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Het gebruik van sociale media in de toeristische sector

Het gebruik van sociale media in de toeristische sector HOWEST Renaat de Rudderlaan Opleiding Communicatiemanagement Public Relations Events - semester 6 Bachelorproef voorgelegd voor het behalen van het diploma van professionele Bachelor in het Communicatiemanagement.

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek. copyright -- 2012

Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek. <span>copyright</span> -- 2012 Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek copyright -- 2012 Dedication Acknowledgements Table of Contents Social Media 1 Ben jij zichtbaar als kunstenaar // creatief? 5 tips! 1

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie

vooruit met digitale marketing in de autocarsector

vooruit met digitale marketing in de autocarsector Brochure n 1 vooruit met digitale marketing in de autocarsector Brochure n 1 Vooruit met digitale marketing in de autosector pagina 2 Brochure n 1 Vooruit met digitale marketing in de autosector pagina

Nadere informatie

Social media door bedrijven in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek

Social media door bedrijven in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek Social media door bedrijven in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek Inhoudsopgave Introductie 1 Verantwoording 2 1. Social mediagebruik 4 2. Belang 8 3. Toekomst 11 4. Vragen aan bedrijven 14 5. Zeven

Nadere informatie

Jonas Van Gerrewey Sales & Account Manager ivalue. Melissa Martens Content Marketeer ivalue. Pagina 1 van 19

Jonas Van Gerrewey Sales & Account Manager ivalue. Melissa Martens Content Marketeer ivalue. Pagina 1 van 19 Jonas Van Gerrewey Sales & Account Manager ivalue Melissa Martens Content Marketeer ivalue Pagina 1 van 19 Inhoud Deel I: Daarom heeft jouw bedrijf sociale media nodig... 3 1. Sociale media zijn de nieuwe

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

goodswave 2 Strategie Blue ocean 3 sites 5 SEA 4 SEO 6 New media

goodswave 2 Strategie Blue ocean 3 sites 5 SEA 4 SEO 6 New media goodswave 2 Strategie 1 Blue ocean 5 SEA 3 sites 4 SEO 6 New media 1 Blue ocean Wat is Red Ocean Marketing dan? Je neemt de differentiator van uw directe competitor over en je speelt met uw eigen mogelijkheden

Nadere informatie

Een Publicatie van Zaken in Balans. Social Media. Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS

Een Publicatie van Zaken in Balans. Social Media. Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS Een Publicatie van Zaken in Balans Social Media Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS Auteur: Waldo Bominaar Meer weten? Kijk op mijn LinkedIn: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

E-mail marketing verleden tijd?

E-mail marketing verleden tijd? E-mail marketing verleden tijd? Seminar onderzoek van Joost van der Goot STUDENT: 1582927 DOCENT: Rob van den Idsert DATUM: 04-01-2015 1 of 21 Inhoudsopgave - Inleiding blz 3 - Aanleiding blz 3 - Doelstelling

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Hoe kan inbound marketing uw B2B organisatie helpen met het genereren van meer leads?

Hoe kan inbound marketing uw B2B organisatie helpen met het genereren van meer leads? Hoe kan inbound marketing uw B2B organisatie helpen met het genereren van meer leads? Maliestraat 3 3581 SH Utrecht Telefoon: 030 256 75 90 Fax: 030 256 75 91 Website: www.chainconnection.com Inhoud 3

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET

WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET *Een white paper is een rapport, gids of document dat door een bedrijf of autoriteit geschreven wordt om problemen aan te kaarten en hiervoor concrete

Nadere informatie

DO'S & DON'TS VAN CONTENT- MARKETING. LBL jaargids CONCEPT / CONTENT / CONNECTIES / CONVERSATIES

DO'S & DON'TS VAN CONTENT- MARKETING. LBL jaargids CONCEPT / CONTENT / CONNECTIES / CONVERSATIES DO'S & DON'TS VAN CONTENT- MARKETING LBL jaargids CONCEPT / CONTENT / CONNECTIES / CONVERSATIES 2015 / 2016 Merken moeten een plek veroveren in het netwerk en de conversaties van hun publiek. GOT CONTENT?

Nadere informatie

HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. DEEL DIT ebook

HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. DEEL DIT ebook ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 4 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4 2 5 EEN WEBINAR Wat kost het eigenlijk? Pagina 8 3 6 JE WEBINAR IN DE SOEP In 12

Nadere informatie

PR & SOCIAL MEDIA IN 2013 ONLOSMAKELIJK VERBONDEN

PR & SOCIAL MEDIA IN 2013 ONLOSMAKELIJK VERBONDEN PR & SOCIAL MEDIA IN 2013 ONLOSMAKELIJK VERBONDEN Een onderzoek onder PR professionals & journalisten naar de rol van social media. Amsterdam, mei 2013 COLOFON ING Nederland, Externe Communicatie, pers@ing.nl,

Nadere informatie

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) 4 juli 2015 Jordan van Bergen Print: De 1 e druk van dit boek is gratis verspreid op 18 november 2010 tijdens de Nationale

Nadere informatie

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster:

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster: Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent Begeleidster: Machteld Weyts Acedemiejaar 2012-2013 Eindproject voorgedragen door Céline Delodder tot het behalen van het diploma

Nadere informatie