Fictiva Care Shop. Haalbaarheidsonderzoek. Uitgevoerd door Marktonderzoekbureau Molgo. 25 november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fictiva Care Shop. Haalbaarheidsonderzoek. Uitgevoerd door Marktonderzoekbureau Molgo. 25 november 2014"

Transcriptie

1 Haalbaarheidsonderzoek Fictiva Care Shop Uitgevoerd door Marktonderzoekbureau Molgo 25 november

2 2

3 Inhoudsopgave Inleiding.p4 1. Kansen, bedreigingen en trends binnen de branche op basis van deskresearch.p6 2. Analyse van het bedrijfsplan en het franchise concept Fictiva Care....p7 3. Ondernemerscapaciteiten van Annet Anonima....p11 4. Analyse van de aanbodzijde.p14 5. Analyse van de vraagzijde..p19 6. Beoordeling communicatieplan.p24 7. Beoordeling personeelsbeleid.p28 8. SWOT analyse.p30 9. Investeringsbegroting p Exploitatiebegroting.p Conclusie ten aanzien van de haalbaarheid p39 3

4 Inleiding Dit document is een onderzoek naar de haalbaarheid van een Fictiva Care Shop in de Naamstraat te Nijmegen. De vraag naar dit onderzoek is ontstaan nadat de bank had laten weten graag een haalbaarheidsonderzoek te willen zien voorafgaand aan eventuele financiering. De centrale vraag van dit haalbaarheidsonderzoek luidt als volgt: In hoeverre is het opstarten van een Fictiva Care Shop aan de Naamstraat 1 te Nijmegen haalbaar met de aanpak zoals deze door mevrouw Anonima is beschreven in haar bedrijfsplan? Dit onderzoek is gebaseerd op deskresearch, waarin is gekeken naar de trends, kansen, bedreigingen, demografische- en sociaaleconomische aspecten van de regio. Deze zijn onderzocht door gebruik te maken van bestaande rapporten en cijfers van brancheorganisaties en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tevens is met name voor het financiële onderdeel een benchmark uitgevoerd. Naast onderzoek in de markt is onderzoek uitgevoerd naar de plannen van mevrouw Anonima. Deze bestaan uit het bestuderen van de overeenkomst met Fictiva Care, het bedrijfsplan en niet beschreven plannen voortkomend uit een diepte interview. Uiteindelijk wordt de haalbaarheid bepaald door de sterke en zwakke punten van het concept naast de kansen en de bedreigingen uit de markt te leggen en hieruit conclusies te trekken. In dit onderzoeksrapport komen de volgende onderdelen aan bod: 1. Kansen, bedreigingen en trends binnen de branche op basis van deskresearch 2. Analyse van het bedrijfsplan en het franchise concept Fictiva Care 3. Ondernemerscapaciteiten van Annet Anonima 4. Analyse van de aanbodzijde 5. Analyse van de vraagzijde 4

5 6. Beoordeling communicatieplan 7. Beoordeling personeelsbeleid 8. SWOT analyse 9. Investeringsbegroting 10. Exploitatiebegroting 11. Conclusie ten aanzien van de haalbaarheid De onderdelen 2-7 worden afgesloten met een aantal korte conclusies, die samen met de bevindingen uit onderdeel 1 input vormen voor de SWOT- analyse (strengths, weaknesses, opportunities and threats). Vanuit de SWOT- analyse, de benchmark en de input van Annet Anonima worden de investeringsbegroting en de exploitatiebegroting geanalyseerd. Het rapport wordt afgesloten met een conclusie over de haalbaarheid. 5

6 1. Kansen, bedreigingen en trends binnen de branche op basis van deskresearch De kansen, bedreigingen en trends binnen de branche komen voort uit bestaande onderzoeken. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van de kansen & bedreigingen. De trends zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek, cijfers van de Rabobank en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Trends De koopkracht in Nederland in april 2012 is dalende. In 2012 wordt verwacht dat de koopkracht 1,75% lager zal zijn dan in In 2011 is de aankoop van producten op het internet gestegen naar 9 miljard euro in Nederland. Het aantal online kopers is in 2011 met 10% gestegen ten opzichte van 2010 naar 10,5 miljoen. Ook het oriënteren op producten vindt steeds meer via internet plaats. 2 De concurrentie in de persoonlijke verzorgingshandel neemt toe door de toetreding van buitenlandse ondernemingen. 3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker bevonden door consumenten. Consumenten kiezen vaker voor groene producten. De locatiekeuze wordt steeds belangrijker binnen de detailhandel. De samenleving wordt in toenemende mate individualistisch. Het aantal franchiseconcepten kent een sterke stijging in de afgelopen jaren, wat prijzen onder druk zet. Dit betekent ook dat samenwerking tussen MKB ers steeds belangrijker wordt. 4 - Consumenten besteden nog altijd minder dan voorheen. Huurprijzen dalen nog, de koopkracht is verminderd, de pensioenen worden gekort en de werkloosheid loopt op. Bovendien zijn nieuwe bezuinigingen in zicht. Vandaar dat de consument van vandaag de dag grote uitgaven graag uitstelt, en het liefst kiest voor het goedkopere alternatief. De prijs wordt belangrijker bij de keus van de consument, en 1 Hoofdbedrijfschap Detailhandel: Feiten en Cijfers, Centraal bureau voor Statistiek: Inkomen en Bestedingen, Rabobank Cijfers & Trends,

7 omzetten staan onder druk. 5 Kansen en bedreigingen De consument is mondiger en machtiger dan ooit. Social media hebben een grote invloed op de keuze van de consument en de detaillist moet open staan voor feedback. Internet wordt steeds meer gebruikt als oriëntatie- en aankoopkanaal. De ondernemer moet zich weten te onderscheiden, bijvoorbeeld door een duidelijke doelgroepkeuze, uniek assortiment, gemak, service, beleving en kwaliteit of door aan te sluiten bij een samenwerkingsverband. De ontwikkeling van werkloosheid, koopbereidheid, cao- lonen, economische groei (salarissen, huizenprijzen, aandelenmarkten) en de inflatie beïnvloeden het vertrouwen van de consument in sterke mate en dus ook de groeimogelijkheden van de detailhandel. - De toetredingsdrempel binnen de detailhandel is laag en de concurrentie is fors. Hierdoor is de prijsconcurrentie groot Analyse: Bedrijfsplan & Concept Voor dit hoofdstuk is het bedrijfsplan van Annet Anonima geanalyseerd en zijn hier de sterke en zwakke punten uitgehaald. Hierbij is niet ingegaan op personeel, op het communicatieplan, op de investeringsbegroting en op de exploitatiebegroting. Dit zijn de meest belangrijke onderdelen en daarom wordt daar apart aandacht aan besteed. 4 Hoofdbedrijfschap Detailhandel: Feiten en Cijfers, Centraal bureau voor Statistiek: Inkomen en Bestedingen, Rabobank Cijfers & Trends,

8 In het bedrijfsplan laat mevrouw Anonima zien over veel dingen na te hebben gedacht. Het bedrijfsplan behandelt alle belangrijke onderdelen die in een bedrijfsplan behoren te staan. Enkele onderdelen zijn nog onderbelicht. Onder 2.4 Locatie geeft mevrouw Anonima aan zich te willen vestigen in de Naamstraat te Nijmegen. Eén van de trends die naar voren kwam is dat een goede locatie van steeds meer invloed is op de verkoopcijfers. Met deze keuze wordt ingespeeld op deze trend. Naar verwachting zal dit positief doorwerken op de omzet, maar zal het een negatief effect hebben op de kosten. Mevrouw Anonima geeft aan in te willen springen op de trend beleving, maar geeft niet aan hoe dit werkelijk wordt vorm gegeven. In de marktanalyse geeft mevrouw Anonima aan dat de branche gevoelig is voor conjunctuur, dat de concurrentie sterker zal worden en dat internet belangrijker wordt. Hiermee geeft zij aan bewust te zijn van de risico s binnen de branche. Doordat niet is beschreven waar de gegevens vandaan zijn gekomen lijkt het alsof deze uit de lucht zijn gegrepen. Doordat Marktonderzoekbureau Molgo onafhankelijk tot dezelfde trends komt wordt duidelijk dat hier door mevrouw Anonima wel duidelijk aandacht is besteed. Mevrouw Anonima geeft echter nauwelijks aan hoe zij rekening houdt met deze risico s. Wel gaat zij in op de individualisering van de samenleving. Mevrouw Anonima ziet dit als een kans, omdat dit de meerwaarde van persoonlijk advies en begeleiding verhoogt. Ook speelt mevrouw Anonima in op de steeds sterkere noodzaak tot samenwerking, door in een franchiseconcept te stappen. De bepaling van de doelgroep geeft een beperkt beeld van de feitelijke doelgroep. Er wordt ook genoemd dat deze doelgroep in Nijmegen goed vertegenwoordigd is. Het is echter onduidelijk of deze uitspraak gebaseerd is op onderzoek. In het interview met mevrouw Anonima komt wel duidelijker naar voren dat hier wel degelijk goed naar is gekeken. In de concurrentie analyse wordt genoemd dat er in het centrum van Nijmegen meerdere lichaamsverzorgingswinkels zijn gevestigd. Tevens wordt genoemd dat de Fictiva Careproducten door slechts twee huidverzorgingswinkels wordt verkocht. Hier geeft mevrouw Anonima wel (maar beperkt) weer wat haar onderscheidt ten opzichte van de concurrenten, namelijk de persoonlijke advisering en service. 8

9 Onder paragraaf 3.5 van het bedrijfsplan, getiteld kansen wordt aangegeven dat de individualisering een kans is en ook hoe mevrouw Anonima hierop in wil spelen. Meer kansen worden echter niet genoemd. 9

10 Concluderend Ø Het bedrijfsplan behandelt alle belangrijke onderdelen die in een bedrijfsplan behoren te staan. Ø Met de keuze voor de Naamstraat wordt ingespeeld op de trend dat een goede locatie van steeds meer invloed is op de verkoopcijfers. Ø Mevrouw Anonima geeft aan in te willen springen op de trend beleving, maar geeft niet aan hoe dit werkelijk vorm wordt gegeven. Ø De ondernemer heeft een goed zicht op de relevante markttrends en ontwikkelingen. Ø De ondernemer wil inspelen op relevante trends als een sterkere noodzaak tot samenwerking en het bieden van meerwaarde door persoonlijk advies en kennis. 10

11 3. Ondernemerscapaciteiten van Annet Anonima Om te oordelen over de ondernemerscapaciteiten van mevrouw Anonima is informatie gehaald uit: - een diepte interview met mevrouw Anonima; - het curriculum vitae van mevrouw Anonima; - een werkstijlentest. In het verleden is mevrouw Anonima met name korte dienstverbanden aangegaan. Een uitzondering hierop was het kiezen voor Economixx als werkgever. Mevrouw Anonima is op dit moment ondernemer en eigenaar van AN Education en AN Control Service. Als ondernemer houdt zij zich bezig met alle onderdelen van het ondernemerschap, waaronder acquisitie. Hierover zegt zij: Het acquireren gaat mij goed af. Ik vind het leuk. Wel heb ik daar meer moeite mee wanneer ik de mensen niet ken. Ik prijs ook liever een product aan dan mijzelf. Mevrouw Anonima geeft aan graag hard te willen werken voor een goed resultaat. In het verleden heeft zij als ondernemer regelmatig uur in de week gewerkt om haar opdrachtgevers tevreden te stellen. Op den duur betekende dit wel dat zij fysiek niet meer in staat was om de lichamelijk zware werkzaamheden van AN Education uit te voeren. Er is toen besloten om iemand in te huren om de opleidingen te verzorgen. Betreffende overige inkomsten en kosten geeft mevrouw Anonima aan de coördinatie van de werkzaamheden voor AN Education te willen blijven verzorgen. Zij verwacht dat dit haar gemiddeld zo n 4-8 uur in de week kost en dat dit haar ongeveer ,- op jaarbasis zal opleveren. Naast deze blijvende inkomsten heeft haar man een goede baan, hij verdient ongeveer ,- bruto op jaarbasis. De kosten die zij maandelijks aan hypotheek kwijt zijn, zijn 900,- per maand. Wel komt daar nog een andere verplichting bij, namelijk dat zij maandelijks ongeveer 500,- inlegt in een spaarfonds. Daar tegenover staat dat in 2013 één van de spaarfondsen vrijkomt, ter waarde van ,-. 11

12 Op de vraag naar hoe mevrouw Anonima is als persoon geeft zij aan: Ik ben opgewekt en assertief. Ik kan soms de kat uit de boom kijken. Bij de meeste mensen ben ik gemakkelijk in de omgang. Soms ben ik ook enigszins gereserveerd. Het beeld wat mevrouw Anonima schiep was niet eenduidig, maar zeer divers. De resultaten op deze vraag kwamen in hoge mate overeen met de werkstijlentest, waarbij zij uitkwam als een echte kameleon, een niet zeer uitgesproken persoon in de zin van dat zij tegengestelde gedragsstijlen kan hanteren in verschillende situaties. Zowel in het gesprek als op basis van de test kan mevrouw Anonima worden gezien als iemand met een zeer veelzijdige persoonlijkheid. Op de vragen naar de visie van mevrouw Anonima ten aanzien van de marketing gaf zij aan klanten te willen trekken door veel gebruik te maken van sociale media. Daarnaast wil zij met name in de begin periode flyeren in de omgeving om de bekendheid te verhogen. Verder zegt mevrouw Anonima dat met name de beleving in de winkel erg belangrijk is. Een Fictiva Care Shop is net een snoepwinkel. Overal om je heen liggen mooie producten. Mevrouw Anonima geeft aan dat de grondige verbouwing van het pand aan de Naamstraat in combinatie met de mooie producten moet zorgen voor deze beleving. Daarnaast zorgt Fictiva Care zelf al voor een sterk merk. Op de vraag naar internet als bedreiging geeft zij aan dat zij verwacht dat dit wel mee zal vallen. Fictiva Care is een product dat je moet voelen. Natuurlijk wordt er wel wat via internet verkocht, maar dat zal nooit veel worden. 12

13 Mevrouw Anonima geeft aan al ongeveer 10 face- to- face gesprekken te hebben gehad met een franchisefunctionaris van Fictiva Care. Deze persoon van Fictiva Care gaf in deze gesprekken aan iemand te zoeken die een Fictiva Care Shop wil opzetten in Nijmegen. Ten tijde van de eerste gesprekken in oktober 2011 waren er enkele kandidaten die graag een shop wilden opzetten in Nijmegen. Mevrouw Anonima gaf echter aan dat Fictiva Care er de voorkeur aan gaf dat mevrouw Anonima deze zaak zou gaan opzetten, omdat zij het grootste vertrouwen hadden in mevrouw Anonima. Concluderend Ø Mevrouw Anonima is ervaren als ondernemer, maar niet in de detailhandel. Ø Mevrouw Anonima is niet het stereotype ondernemer, maar een veelzijdig persoon met een grote diversiteit aan capaciteiten. Ø Mevrouw Anonima is een zeer harde werker. Ø Mevrouw Anonima heeft naast de op te zetten onderneming aanzienlijke overige inkomsten om eventuele tegenvallers op te vangen. Ø Mevrouw Anonima heeft een duidelijke visie op haar onderneming. Ø Fictiva Care stelt vertrouwen in mevrouw Anonima als ondernemer. 13

14 4. Analyse aanbodzijde Om een goede analyse te maken van de aanbodzijde, bekijken we deze op twee niveaus. Ten eerste wordt er gekeken naar het aanbod op categorieniveau (winkels met verzorgingsproducten) in de binnenstad van Nijmegen. Het belangrijkste doel hiervan is om relevante aanbieders van verzorgingsproducten in beeld te brengen. Vervolgens wordt er nader ingezoomd op productniveau. In dit deel wordt onderzocht of er winkels zijn in Nijmegen die hetzelfde specialistische productaanbod bieden. Tenslotte gaan we in op het aanbod van de collectie van Fictiva Care in de binnenstad van Nijmegen. Het aanbod via internet laten we hier buiten beschouwing; de focus ligt op fysieke winkels. Aanbodzijde op categorieniveau Kijkend naar het aanbod van persoonlijke verzorgingswinkels op categorieniveau, dan valt op dat er in de Nijmeger binnenstad 30 aanbieders zijn van persoonlijke verzorging. Uit scan die is uitgevoerd met behulp van TomTom Places en Google Maps blijkt dat van deze 30 aanbieders er 22 in een straal van 2,5 kilometer liggen van de beoogde vestigingsplaats in de Naamstraat. Deze straal is gekozen omdat deze een goede indicatie geeft van het relevante concurrerende aanbod in de binnenstad van Nijmegen. Hieronder een groslijst van deze aanbieders in de binnenstad van Nijmegen: 14

15 Groslijst concurrentie op categorieniveau (fictief) 1. Traditions 12. Otto & Berend 2. Lijbreghts 13. O & B Otto & Berend Droommarkt 3. Perfect Feel 14. O & B Otto & Berend Molenmarkt 4. Skin and Hair 15. O & B Otto & Berend Meerplein 5. Buskruit 16. Mij een Zorg 6. t Wespenest 17. Zacht & Zorg Onderstraat 7. Shampoo World 18. Zacht & Zorg bovenstraat 8. Grotesque 19. Jurjen & Jacques 9. Spirit 20. Miriams Huid & Haar 10. HAMO 21. Lodewijks bodyshop 11. HAMO- Victoriaplein 22. Body Care Als we deze 22 winkels nader bestuderen, dan is hierin een grote diversiteit aan soorten winkels te herkennen. Zo zijn er een aantal persoonlijke verzorgingsproductenaanbieders te herkennen die zich meer op een andere core- business richten dan op luxe lichaamsverzorging. Voorbeelden hiervan zijn Skin and Hair, Jurjen & Jacques en Miriams Huid & Haar. Daarnaast zijn er een aantal grotere winkelketens te herkennen met een breder aanbod dan alleen verzorging, zoals HAMO, t Wespenest en Otto & Berend. 15

16 Aanbodzijde op winkelniveau Wanneer we de focus versmallen naar aanbieders van hoogwaardige lichaamsverzorging, dan vallen veel winkels uit de groslijst af. Hoewel veel winkels wel lichaamsverzorgingsproducten bieden, en deze dus wel concurrerende spelers op abstract aanbodniveau blijven, blijven er slechts enkele concurrerende spelers over als we kijken naar aanbieders van luxelichaamsverzorging. Door middel van een analyse op winkelniveau zien wij de volgende spelers als voorname, relevante, aanbieders in een vergelijkbaar segment. Lijbreghts Lijbreghts is een lichaamsverzorgingszaak, gevestigd in de Hoofdstraat, die zich richt op het hoge segment met een modern ingerichte winkel. Lijbreghts is een speciaalzaak in verzorging, badproducten en is tevens een Fictiva Care shop. Traditions Traditions profileert zich als specialist in luxe lichaamsverzorging en maakt die propositie waar. Het merk is één van de grootste personal care specialisten in Europa en marktleider in de Benelux. In het centrum van Nijmegen Hoofdstraat en de Bovenstraat). heeft het merk twee winkels op prominente A- locaties (op de Perfect Feel Deze aanbieder is gevestigd aan de Bijstraat en biedt een collectie die is samengesteld op basis van strenge eisen die bij een specialty shop horen. Hoogwaardige kwaliteit door crème- en geurontwikkelaars met gevoel voor de laatste trends, waaronder Fictiva Care. 16

17 Aanbodzijde op merkniveau Naast een analyse op winkelniveau, heeft er ook een analyse plaatsgevonden op merkniveau. Hierbij hebben we niet zozeer gekeken naar de propositie van de te onderscheiden winkels, maar naar dealers van producten van Fictiva Care. Naast bovengenoemde retailers, is ook t Wespenest een dealer van het merk. Daarmee komt het aantal aanbieders van de collectie van Fictiva Care in Nijmegen op drie stuks: Lijbreghts Perfect Feel t Wespenest Fictiva Care heeft vijf eigen (franchise- ) winkels in Nederland. In het zuiden van Nederland bevindt zich geen enkele eigen winkel; Arnhem en Utrecht liggen het meest zuidelijk. Wel zijn er meerdere verkooppunten in het zuiden, zoals in bijvoorbeeld Maastricht, Den Bosch en Roosendaal. 17

18 Concluderend Ø Er zijn veel aanbieders van lichaamsverzorging in de binnenstad van Nijmegen. Ø Er zijn relatief weinig specialistische aanbieders op het gebied van lichaamsverzorging. Ø In de binnenstad van Nijmegen zijn er drie retailers die de collectie van Fictiva Care verkopen. Ø In de omgeving zijn meerdere winkels die de collectie van Fictiva Care 1 verkopen. Ø Fictiva Care heeft vijf eigen (franchise- ) winkels in Nederland, maar nog niet in het zuiden van Nederland 18

19 5. Analyse vraagzijde De samenstelling van de bevolking is belangrijk in het kader van het bepalen van de marktomvang van een nieuwe winkel. In deze analyse gaan we eerst in op gegevens uit de persoonlijke verzorgingsbranche in Nederland. Daarna zal de nadruk zich verleggen naar concreter relevantieniveau, te weten naar Nijmegen en meer specifiek de Nijmeegse binnenstad. Vraagzijde in Nederland Kijkend naar branchegegevens, dan valt op dat persoonlijke verzorgingszaken in het eerste kwartaal van 2012 bijna 3% minder omzet dan een jaar eerder haalden (fictief percentage). Over heel 2011 was de omzetdaling ruim 6%. Voor alle lichaamsverzorgingssegmenten (vrouwencremes, mannencremes, zeep en shampoo) was sprake van een daling (fictief percentage) t/m mrt Omzetontwikkeling ten opzichte van 1,8% - 2,3% - 3,0% - 0,1% - 6,2% - 2,8% een jaar eerder Marktaandeel winkels lichaams- 72% 73% - 71% - - verzorging Aantal winkels Aantal betaalde banen In 2010 verscheen het rapport Kengetallenonderzoek lichaamsverzorging (een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met de brancheorganisatie LVP). Een conclusie die daaruit werd getrokken is dat over het algemeen geldt: hoe groter de vestigingsplaats, hoe slechter de omzetontwikkeling in de lichaamsverzorging. Dit had deels te maken met economische ontwikkelingen. 19

20 Het aantal impulsaankopen, waarvan vaker sprake is bij funshoppers, was in de grote steden beduidend minder. Maar ook andere factoren spelen ondernemers in de grote steden parten. Zo zijn de matige bereikbaarheid en vaak hoge parkeertarieven pijnpunten. Daarnaast hebben ondernemers in kleinere plaatsen vaak een sterkere persoonlijke band met de klant. Actieve klantenbinding is dan ook een troef die ook door winkels in de grotere plaatsen ingezet zou moeten worden, zo stelt het rapport. Omdat de klantencontacten daar namelijk anders zijn, vraagt dat om creativiteit in marketingactiviteiten luidt de opinie. Marktaandelen (Bron: HBD, 2010) Drogisterijen % 54% Aan lichaamsverzorging, haarverzorging en dergelijke gaven consumenten in 2010 ruim 1,4 miljard uit, zo blijkt uit cijfers van Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). De verdeling hiervan is weergegeven in tabel x. Opvallend hierbij is dat de verkopen via webshops het nog ruimschoots verliest van drogisterijen, die met 54% absolute hofleverancier zijn van verzorgingsproducten. Vraagzijde in Nijmegen Warenhuizen Niet- detailhandel Supermarkten Sportspeciaalzaken Ambulante handel, webwinkels, postorder en overige winkels Totaal 27% 4% 4% 2% 9% 100% Waar de branchegegevens landelijk zijn en dus ook van toepassing op de vestigingsplaats van de nieuwe winkel, is een nadere blik op het directe verzorgingsgebied van Fictiva Care interessant om inzicht te verkrijgen in de grootte van de markt. De afbakening van het verzorgingsgebied is subjectief. Hoewel zich in het zuiden van Nederland geen eigen (franchise- ) winkel van Fictiva Care bevindt, zijn de producten van Fictiva wel te koop bij andere dealers in Zuid- Nederland. We beperken ons hier echter tot het nader analyseren van het directe verzorgingsgebied: de gemeente Nijmegen. Hierbij willen we wel accentueren dat er voor een vestiging van Fictiva Care sprake is van een groot achterland, dat gebruik zou kunnen maken van het 20

21 unieke van een winkel van Fictiva Care. Deze zijn immers anders qua opzet dan bij een retailer. Kijkend naar de gemeente Nijmegen, dan zien we dat de gemeente in totaal (op 1 januari 2011) inwoners telt. Het aantal vestigers vertoont een stijgende trend. Dit komt volgens de gemeente Nijmegen vooral door de groeiende instroom van studenten. Het aantal vertrekkers is de laatste paar jaar afgenomen. Dit heeft, in ieder geval voor een deel, te maken met het grote aantal woonruimten dat de laatste drie jaar gereed is gekomen. De laatste 10 jaar, van 2001 tot 2011, is de bevolkingsomvang van de gemeente gegroeid met inwoners. Gemiddeld is dit bijna per jaar (fictieve cijfers). De figuur hiernaast toont de bevolkingsopbouw van de gemeente Nijmegen naar leeftijd en geslacht op 1 januari 2006 en 1 januari 2011 (fictief). Nijmegen is een typische studentenstad, veel inwoners vallen in de leeftijdsgroepen en jaar. Ook de leeftijdsgroep jaar is ten opzichte van de jongere groepen goed vertegenwoordigd (fictief). Tellen we alle leeftijdsgroepen samen, dan wonen er meer vrouwen dan mannen in de stad. Dit verschil wordt kleiner: 1,01 procentpunt op 1 januari 2010 tegen 1,17 procentpunt begin 2009 (fictieve cijfers). Dit komt neer op 1500 minder mannen dan vrouwen in Vrouwen zijn niet alleen oververtegenwoordigd in de hogere leeftijdsgroepen, maar vooral ook in de leeftijdsgroepen jaar en jaar. En dit verschil wordt groter; er komen hier meer vrouwen dan mannen studeren. Dit zal te maken hebben met het feit dat hier veel studies worden aangeboden waar relatief veel vrouwen voor kiezen. 21

22 De werkloosheid in de gemeente Nijmegen ( 8%) is de afgelopen twee jaar iets gestegen, net als in de rest van Nederland. Vraagzijde in de Naamstraat Nu we een blik hebben geworpen op de algemene situatie in Nederland en meer specifiek naar Nijmegen hebben gekeken, dan blijkt uit een passantentelling door Locatus dat de beoogde vestigingsplaats ook voldoende mogelijkheden biedt. Locatus is een bureau dat gespecialiseerd is in het in kaart brengen van druktepatronen en loopstromen in een winkelgebied. De betrouwbare cijfers die Locatus presenteert in het document Passanttelling Centrum Nijmegen West, van november 2011, laten het druktebeeld zien zoals opgenomen in de tabel x. Er is zowel aan het begin als aan het eind van de Naamstraat (respectievelijk nummer 1 en nummer 100) geteld. Maa Din Woe Don Vrij Za Zo Naamstraat 1 Naamstraat

23 Concluderend Ø In Nederland is al jaren sprake van een omzetdaling in de persoonlijke verzorgingsbranche. Ø Hoe groter de vestigingsplaats, hoe slechter de omzetontwikkeling. Ø Een sterkere persoonlijke band met de klant en een actieve klantenbinding is een troef die door winkels in de grotere plaatsen ingezet zou moeten worden. Ø Opvallend is dat de verkopen via webwinkels/postorder het nog ruimschoots verliezen van fysieke drogisterijen, die goed zijn voor 54% van de omzet in lichaamsverzorging. Ø Het aantal vestigers in de gemeente Nijmegen vertoont een stijgende trend. Gemiddeld is dit bijna per jaar (fictieve cijfers). Ø Het percentage vrouwen zal de komende jaren toenemen; er komen hier meer vrouwen dan mannen studeren (fictief). Ø De werkloosheid is in Nijmegen hetzelfde als in de rest van Nederland. 23

24 6. Communicatieplan Communicatie is één van de belangrijkste instrumenten om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. Een goed doordacht communicatieplan is dan ook de basis voor een communicatieboodschap en de bijbehorende marktbewerking. Onderdelen van een communicatieplan zijn: Communicatiedoelgroep Hierin wordt beschreven op wie de communicatie wordt gericht. Niet alleen moeten hierin demografische factoren worden opgenomen, maar ook een geografische afbakening is belangrijk. Communicatiedoelstellingen Hierin wordt beschreven wat je wilt bereiken met de communicatie. De communicatiedoelstellingen beschrijven de gewenste communicatie- effecten in termen van bijvoorbeeld merkbekendheid, houding ten opzichte van het merk en koopintentie. In het ideale scenario worden de effecten SMART geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Communicatiestrategie Hier ga je in op hoe de communicatie er inhoudelijk uitziet; met welke boodschap en via welk middel kun je de doelgroep het best bereiken? Communicatiebudget De in te zetten (randvoorwaarden voor) communicatie brengt kosten met zich mee. Hiervoor moet een begroting en allocatie van de kosten worden opgesteld. 24

25 Beoordeling communicatieplan in het bedrijfsplan Wanneer we het bedrijfsplan analyseren dat door de ondernemer is geschreven, dan komen er een aantal zaken terug die behoren tot een communicatieplan. Dit is met name het geval in paragraaf 3.2 (doelgroep) en 3.3 (marktbenadering). Een analyse op basis van de gestelde hoofdlijnen volgt hieronder. Communicatiedoelgroep In paragraaf 3.2 wordt de algemene doelgroep van het merk Fictiva Care uiteen gezet, te weten: De doelgroep van mijn persoonlijke verzorgingswinkel valt onder het midden en hoger segment en zijn hoofdzakelijk schoonheidsbewuste vrouwen, maar ook de schoonheidsbewuste man kan ik in mijn personal care winkel verwachten. In het bedrijfsplan wordt echter niet verder ingegaan op de communicatiedoelgroep, wat iets wezenlijk anders is. Wordt de communicatie gericht op zowel mannen als vrouwen? Communiceer je over zowel het midden als hoger segment? Focus je je op Nederland, Brabant, of de stad? Het zijn essentiële vragen waarop een antwoord dient te komen in een communicatieplan. Communicatiedoelstellingen In het plan schrijft de ondernemer dat ze streeft naar een winkel met een sterke nadruk op klanttevredenheid en kwaliteit, teneinde meer naamsbekendheid op te bouwen. Dit lijken de enige geformuleerde gewenste communicatie- effecten. Communicatiestrategie Over de boodschap waarmee de ondernemer de doelgroep wil bereiken, is nauwelijks iets opgenomen in het bedrijfsplan. Het beperkt zich hier tot boodschappen over (1) aanbiedingen en veranderingen in het assortiment en (2) de laatste trends van Fictiva Care. 25

26 Uitgebreider gaat de ondernemer in op de middelen die zij wil inzetten. In het bedrijfsplan wordt geschreven over een duidelijke Multichannel strategie. De ondernemer noemt dit cruciaal voor het neerzetten van een totaalbeleving van het winkelconcept. Als onderdelen van de Multichannel strategie worden er diverse middelen genoemd: Website Eigen store pagina op de Fictiva Care website Lokale bladen Kabelkrant Bijwonen netwerkbijeenkomsten Inzetten van Social Media (LinkedIn, Facebook en Twitter) Digitale nieuwsbrief Communicatiebudget Hoewel er sprake is van een divers aantal middelen dat de ondernemer in wil zetten, wordt er geen concrete kostenonderbouwing gepresenteerd. Enkel worden er uitspraken gedaan over de totale kosten voor promotie, reclame en (re- ) presentatie. Franchiseconcept Opvallend is dat er in het bedrijfsplan wordt gesproken over verschillende onderdelen van de communicatie, maar niet over het franchiseconcept an sich. Waar het merk Fictiva Care een hard- franchise is, mag aangenomen worden dat het merk met strikte regels omtrent communicatie werkt. Hierover is echter niets opgenomen in het plan. 26

27 Concluderend Ø Hoewel er enkele relevante zaken zijn benoemd die thuishoren in een communicatieplan, mist het dit aan structuur en (dus) aan een concrete uitwerking ervan. Ø De communicatiedoelgroep is niet helder en afgebakend geformuleerd. Ø De communicatiedoelstellingen zijn niet SMART geformuleerd. Ø In de communicatiestrategie worden wel de middelen benoemd, maar niet de inhoud van de boodschap(pen). Ø Het budget is niet gealloceerd op middelenniveau. Ø Er wordt niet ingegaan op de voor- en nadelen die de franchiseformule met zich meebrengt. 27

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel non-food De detailhandel levert goederen (zowel nieuw als tweedehands) direct aan particulieren. Deze goederen zijn niet in de eigen onderneming vervaardigd. De sector Detailhandel non-food

Nadere informatie

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong Starten met een plan Alles op een rij Robert Loontjens & Anne de Jong Even voorstellen Robert Loontjens en Anne de Jong Accountmanager MKB Rabobank Parkstad Limburg (045) 533 44 44 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl

Nadere informatie

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND 1 INTRODUCTIE Retailers worden op dit moment meer dan ooit gedwongen bestaande business

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44 9 Financieel In deze financiële paragraaf is gestart met het uitgangspunt dat de totale voorraad voor 90% wordt verkocht tegen vastgestelde prijzen. Overige kosten zoals vervoerskosten worden hierin buiten

Nadere informatie

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen;

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen; Sportspeciaalzaken De sportspeciaalzaken zijn onder te verdelen in: Algemene sportzaken Modische sportzaken Gespecialiseerde sportzaken Megastores Outdoorzaken Trends Toenemende belangstelling voor gezondheid,

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam Ondernemersplan Bedrijfsnaam 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E-mailadres : Geboortedatum : Geboorteplaats : Nationaliteit : Burgerservicenummer

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren!

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP EXTERNE ANALYSE LET OP: analyseren = onderzoeken = objectief beschrijven = zonder oordeel, zonder advies,

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Schoenendetailhandel De schoenendetailhandel verkoopt schoeisel en aanverwante accessoires. De schoenenwinkels zijn globaal onder te verdelen in: zelfstandige samenwerkende schoenenzaken, discountzaken,

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Marketingbeleid AFDELING

Marketingbeleid AFDELING 2 Marketingbeleid AFDELING meerkeuzevragen juist-onjuistvragen opdrachten MARKETINGBELEID - Afdeling 2 27 21 marktgericht ondernemen meerkeuzevragen 2.1 1 Welke bewering over industriële marketing is juist?

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Informatieblad Ondernemingsplan

Informatieblad Ondernemingsplan Informatieblad Ondernemingsplan 1. Inleiding Verloskundigen met een eigen praktijk zijn ondernemers. Door de toenemende concurrentie wordt er echter een groot beroep gedaan op het ondernemerschap zodat

Nadere informatie

Het ondernemingsplan

Het ondernemingsplan Meesterproef Dienstverlening & Commercie Meesterproef D&C - Ondernemingsplan Het ondernemingsplan Pleincollege Nuenen Schooljaar 2015/2016 1 Inhoud 1. Korte inleiding... 3 2. Het ondernemingsplan... 4

Nadere informatie

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Retailscan Deelnemer: 1120533 Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Detailhandel in beeld In januari 2015 was de omzet in de detailhandel 0,8 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

De SWOT analyse en confrontatiematrix

De SWOT analyse en confrontatiematrix De SWOT analyse en confrontatiematrix swotanalyse Instrument om de sterkten en zwakten (intern) van een organisatie in kaart te brengen en de kansen en bedreigingen (extern) te onderzoeken Vanuit de SWOT

Nadere informatie

Quickscan Gasterij de Plaetse

Quickscan Gasterij de Plaetse Quickscan Gasterij de Plaetse - Type onderneming: Horeca - Rechtsvorm: Eenmanszaak/V.O.F. - Btw-Tarief: 6% & 21% - Locatie: Breda - Gewenste startdatum: Augustus 2017 - Personeel: Ja (±10 werknemers) -

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20 Ondernemingsplan Inhoudsopgave 1. Ondernemer... 4 1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.2. Opleiding... 4 1.1.3. Arbeidssituatie... 4 1.2. Medeondernemer... 4 1.2.1. Medeondernemer(s)...

Nadere informatie

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum Detailhandel in zwaar weer De marktomstandigheden voor de gevestigde detailhandel zijn er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Tussen 2008 en 2012 is de totale

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept.

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Een advies gericht aan het warenhuis V&D in het segment damesmode. Adviesrapport Maxime Bos 2 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport dat is gemaakt naar

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website

Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website Inleiding Ik schrijf dit plan vanwege het feit dat ik een eenmansbedrijf op wil gaan starten in de webdesign branche en dit omdat ik de laatste

Nadere informatie

Competentie Confrontatie matrix

Competentie Confrontatie matrix Competentie Confrontatie matrix Inleiding 2 Opdracht 3 Invulmatrix 4 Voorbeeldmatrix 5 1 Inleiding Entrepreneur Consultancy heeft als missie het ontwikkelen van ondernemerschap. Er zijn veel ondernemers,

Nadere informatie

2/11/16. Het ondernemingsplan De 3 thema s: Even voorstellen. Jouw ondernemingsplan. Vandaag. Iedereen doet het anders

2/11/16. Het ondernemingsplan De 3 thema s: Even voorstellen. Jouw ondernemingsplan. Vandaag. Iedereen doet het anders De presentatie vind je op kvk.nl/startersdag Even voorstellen Jouw ondernemings Alles op een rij zetten Vandaag 1. Introductie 2. Het ondernemings a) Ondernemer b) Onderneming c) Financiën 3. Zelf aan

Nadere informatie

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave:

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Analyse van de Stichting Visie Missie Doelstellingen 3. Interne ontwikkelingen Museum Bestuur MVO Activiteiten Financiën 4. Externe

Nadere informatie

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO AGENDA VAN DE DAG 13.15u 13.45u: toelichting SWOT model en confrontatiematrix 13.45u 14.45u: oefening in kleine

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG. Stappen:

KREDIETAANVRAAG. Stappen: KREDIETAANVRAAG Stappen: 1. De Ondernemer 2. De Onderneming en de kredietaanvraag 3. Het Business Model van de onderneming 4. Het Financiële Plan 5. Bijlage(n) Kredietaanvraag Stichting Impulsfonds Utrecht

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

2015 en verder Fundamentele veranderingen

2015 en verder Fundamentele veranderingen 2015 en verder Fundamentele veranderingen Gemert, 15 januari 2015 Alexander Heijkamp, sectormanager retail @JAHeijkamp Introductie Agenda: Macro economische ontwikkelingen 2015 Veranderd consumentengedrag

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Een bankiersblik op de grafische industrie

Een bankiersblik op de grafische industrie Een bankiersblik op de grafische industrie Visie van de Rabobank Steffanie van der Maas en Bert Sikken Rabobank Nederland 29 februari 2012 Programma 1. Trends en ontwikkelingen de markt 2. Kansen en innovaties

Nadere informatie

10. Het marketingplan

10. Het marketingplan "Eén machine kan het werk doen van vijftig gewone mannen. Geen enkele machine kan het werk doen van één buitengewone man." (Elbert Hubbard, 1856-1915, Amerikaans zakenman) In les 4 hebben we aandacht besteed

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis.

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis. Vergelijking inhoud EBC*L en CE Ondernemerschap Inleiding Met de komst van de CE Ondernemerschap zijn er veel vragen gesteld over de overeenkomsten en verschillen tussen de CE Ondernemerschap en EBC*L.

Nadere informatie

Intakemeeting: Opstellen communicatieplan

Intakemeeting: Opstellen communicatieplan Intakemeeting: Opstellen communicatieplan Omdat jouw bedrijf dat verdient. Omdat het je helpt om je doelstellingen te bereiken. Omdat het je richting geeft. Jouw communicatieplan maakt je boodschap helder,

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in bovenkleding Tot de detailhandel in bovenkleding behoren de dameskleding-, de herenkleding- en de gemengde kledingzaken, waaronder de jeanszaken. Het grootwinkelbedrijf bedient vooral het

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders ONDERNEMINGSPLAN UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders Spreker : Patrick KESSELS Boekhouder Fiscalist Zaakvoerder www.codaboekhouders.be Voor wie maak je een ondernemingsplan? in de eerste plaats voor jezelf voor

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD

ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD MAAK WERK VAN JE ZAAK! Het ondernemingsplan Een goede voorbereiding vergroot je kans op succes. Het opstellen

Nadere informatie

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Franchise WerkAdvies zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Bedrijfsadviesbureau met een brede klantenkring WerkAdvies is een bedrijfsadviesbureau dat zich

Nadere informatie

bedrijven Hoeveel jonge bedrijven hebben geïnvesteerd? Waarin hebben de bedrijven geïnvesteerd?

bedrijven Hoeveel jonge bedrijven hebben geïnvesteerd? Waarin hebben de bedrijven geïnvesteerd? Minirapportage: Het investeringsgedrag van jonge bedrijven inlichtingen: drs. A. Bruins datum: augustus 03 bestelnummer: M0306 Voor bedrijven die de startfase zijn doorgekomen - zogenaamde jonge bedrijven

Nadere informatie

BLOEMENDETAILHANDEL. Aantal vestigingen: 4.479. Aantal werkzame personen: 14.280. 17% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

BLOEMENDETAILHANDEL. Aantal vestigingen: 4.479. Aantal werkzame personen: 14.280. 17% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen BLOEMENDETAILHANDEL Brancheontwikkelingen 2013 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de bloemendetailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld.

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld. Wat kan PvN voor jou betekenen? Is administratie niet je sterkste punt? Heb je vooral zin om je op de leuk kanten van het ondernemer te richten? Of wil je gewoon zeker weten dat alles goed geregeld wordt?

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek Haalbaarheidsonderzoek Inleiding Het verwerven van een topsportevenement begint met een idee of een wens. Vanuit de oriëntatiefase, waar het idee concreter is uitgewerkt kan die wens een duidelijke ambitie

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Steeds meer aankopen worden online gedaan, terwijl de aankopen en

Nadere informatie

De Wolf & Partners accountants en adviseurs heeft het initiatief genomen om over dit onderwerp een branche-update te presenteren.

De Wolf & Partners accountants en adviseurs heeft het initiatief genomen om over dit onderwerp een branche-update te presenteren. 1. Branche-update 1.1 Waarom deze branche-update? Het zijn turbulente tijden voor de MKB ondernemer in de modebranche. De derde recessie in vier jaar wordt gecombineerd met een complete verandering van

Nadere informatie

USED PRODUCTS FRANCHISE BROCHURE

USED PRODUCTS FRANCHISE BROCHURE USED PRODUCTS FRANCHISE BROCHURE USED PRODUCTS inkoop - verkoop - terugkoop - inruil Used Products is meer dan een tweedehands winkel. De succesvolle franchiseorganisatie is opgericht in 1997 en begeeft

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Netwerk. 12-4-2013 10.00 uur tot 16.30 uur

Netwerk. 12-4-2013 10.00 uur tot 16.30 uur WELKOM Netwerk 12-4-2013 10.00 uur tot 16.30 uur Door Andrew David (H4 organisatie training advies) i.s.m. HAN Centrum voor Ondernemerschap FNV Zelfstandigen Andrew David Dynamisch Zelfstandig Communicatieve

Nadere informatie

www.brazucacoffee.nl

www.brazucacoffee.nl www.brazucacoffee.nl Brazuca Coffee verkoopt niet zomaar koffie, maar koffie die speciaal uit Brazilië wordt geïmporteerd. De bonen worden vervolgens op ambachtelijke wijze in Amsterdam gebrand. Deze bijzondere

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse:

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse: DESTEP analyse De DESTEP analyse is een model dat veel gebruikt wordt bij het maken van een externe analyse van een bedrijf. De DESTEP analyse behandelt de macro-economische factoren. Hier kan een bedrijf

Nadere informatie

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015 &Z Challenge Richtlijnen Business plan 2016 Versie 1 december 2015 Dit reglement omtrent het Business plan werd opgesteld met als doel eenduidige richtlijnen te definiëren voor de deelnemende teams binnen

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE BELGIË

LANDEN ANALYSE BELGIË LANDEN ANALYSE BELGIË Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse geeft de sector (cijfermatig) inzicht in de huidige (2013) en toekomstige (2018) waarde van de consumptie van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt WHITEPAPER Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt Onderzoek van het (een initiatief van Bindinc) toont aan dat onder 50-plussers merktrouw vaker voorkomt dan onder 50- minners. Daarbij

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting eindrapport expertgroep Online Ondernemen Webwinkeliers te optimistisch over overlevingskansen. Op basis van data van de Kamer van Koophandel (N=26.250), een online enquête (N=500) en interviews

Nadere informatie

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1 Hogere Vakopleiding Personal Shopper en Image Consultant PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN Deel 1 [LES 9] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Inleiding De kracht van consumenten en internet wordt steeds groter. Met de toenemende populariteit van digitale informatie wordt de rol van de verkoper beduidend

Nadere informatie

Vereniging Comfortabel Wonen en Voorlichtingsburo Wonen. Kwartaal Rapport Marktcijfers

Vereniging Comfortabel Wonen en Voorlichtingsburo Wonen. Kwartaal Rapport Marktcijfers Vereniging Comfortabel Wonen en Voorlichtingsburo Wonen Kwartaal Rapport Marktcijfers 1 e 6 maanden 2016 Inleiding Met ingang van het jaar 2012 heeft de Vereniging Comfortabel Wonen (VCW) voor haar leden

Nadere informatie

Workshop Marketingmix

Workshop Marketingmix Workshop Marketingmix 1. Wat is Marketing? Marketing omvat alle activiteiten die goederen (diensten) stuwen van leverancier (fabrikant, winkelier) naar afnemer (consument, klant). Beide partijen zijn tevreden.

Nadere informatie

Ondernemingsplan. De basis in 10 stappen. Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen. Ik ga starten

Ondernemingsplan. De basis in 10 stappen. Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen. Ik ga starten Ondernemingsplan De basis in 10 stappen Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen Ik ga starten Hoe maak je een ondernemingsplan? Een ondernemingsplan is de eerste stap naar

Nadere informatie

van aanpak Noa & Annika

van aanpak Noa & Annika Plan van aanpak Noa & Annika MM2A inhoudsopgave Concept pagina 3 Logo s pagina 4 Achtergronden pagina 5 Projectresultaat pagina 6 Projectactiviteiten pagina 7 Projectgrenzen pagina 8 Tussenresultaten pagina

Nadere informatie

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS Exploderende groei E-commerce E-commerce is niet meer weg te denken uit onze economie. Al decennia lang is deze vorm van handelen via

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

OV-plangedrag Breng-reizigers

OV-plangedrag Breng-reizigers OV-plangedrag Breng-reizigers Lectoraat Human Communication Development Auteurs: Daphne Hachmang Renée van Os Els van der Pool Datum: 9-9-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond onderzoek 4 2.1

Nadere informatie

Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen

Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen Iedere dag worden er nieuwe ontdekkingen gedaan en veranderen de gewoonten van mensen. Trends en ontwikkelingen vind je dan ook in ieder werkgebied terug. Ook in de

Nadere informatie

Branche Slagerijen. Omschrijving. Visie. Trends

Branche Slagerijen. Omschrijving. Visie. Trends Branche Slagerijen Omschrijving De consument is voor zijn aankopen van vlees en vleeswaren in hoge mate aangewezen op de detailhandel. Hoewel de slagerijspeciaalzaak als traditionele aanbieder geldt, vindt

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Rabo StartProof ondernemingsplan voor JJDR

Rabo StartProof ondernemingsplan voor JJDR Rabo StartProof ondernemingsplan voor JJDR Versie Datum Rabo StartProof ondernemingsplan versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorkant: Inhoudsopgave: De ondernemer: 1.1: Persoonlijke Gegevens 1.2: Persoonlijke

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap".

Informatie voor deelnemers aan de training  Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap. Bijlage: Opzet training hoe start ik een eigen bedrijf. Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap". Indien u van plan bent een eigen bedrijf te starten vanuit

Nadere informatie

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Het succesvol schrijven van (online) plannen Het schrijven van een plan is een activiteit die door elke

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT?

EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT? EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT? Strategie Concept Creatie 10 handige stappen waar je elke conceptklus mee kunt starten! Hoe goed, scherp en speels een creatief van je afdeling

Nadere informatie

FINANCIEEL PLAN. M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1

FINANCIEEL PLAN. M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1 FINANCIEEL PLAN M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1 MANAGEMENT SUMMARY Moleskine heeft als voornaamste doel simpele maar moderne mannenmode

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Module 1 Maak een plan

Module 1 Maak een plan Geleerd in vorige presentatie Module 1 Maak een plan Les 2. Creëer rust en vertrouwen met een goed financieel plan Falen a.g.v. slechte financiële planning Business Plan op 1 A4 van visie naar actie O.G.S.M.

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort 2 Mei 2013 Onderzoek en rapportage a-advies In opdracht

Nadere informatie