Fictiva Care Shop. Haalbaarheidsonderzoek. Uitgevoerd door Marktonderzoekbureau Molgo. 25 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fictiva Care Shop. Haalbaarheidsonderzoek. Uitgevoerd door Marktonderzoekbureau Molgo. 25 november 2014"

Transcriptie

1 Haalbaarheidsonderzoek Fictiva Care Shop Uitgevoerd door Marktonderzoekbureau Molgo 25 november

2 2

3 Inhoudsopgave Inleiding.p4 1. Kansen, bedreigingen en trends binnen de branche op basis van deskresearch.p6 2. Analyse van het bedrijfsplan en het franchise concept Fictiva Care....p7 3. Ondernemerscapaciteiten van Annet Anonima....p11 4. Analyse van de aanbodzijde.p14 5. Analyse van de vraagzijde..p19 6. Beoordeling communicatieplan.p24 7. Beoordeling personeelsbeleid.p28 8. SWOT analyse.p30 9. Investeringsbegroting p Exploitatiebegroting.p Conclusie ten aanzien van de haalbaarheid p39 3

4 Inleiding Dit document is een onderzoek naar de haalbaarheid van een Fictiva Care Shop in de Naamstraat te Nijmegen. De vraag naar dit onderzoek is ontstaan nadat de bank had laten weten graag een haalbaarheidsonderzoek te willen zien voorafgaand aan eventuele financiering. De centrale vraag van dit haalbaarheidsonderzoek luidt als volgt: In hoeverre is het opstarten van een Fictiva Care Shop aan de Naamstraat 1 te Nijmegen haalbaar met de aanpak zoals deze door mevrouw Anonima is beschreven in haar bedrijfsplan? Dit onderzoek is gebaseerd op deskresearch, waarin is gekeken naar de trends, kansen, bedreigingen, demografische- en sociaaleconomische aspecten van de regio. Deze zijn onderzocht door gebruik te maken van bestaande rapporten en cijfers van brancheorganisaties en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tevens is met name voor het financiële onderdeel een benchmark uitgevoerd. Naast onderzoek in de markt is onderzoek uitgevoerd naar de plannen van mevrouw Anonima. Deze bestaan uit het bestuderen van de overeenkomst met Fictiva Care, het bedrijfsplan en niet beschreven plannen voortkomend uit een diepte interview. Uiteindelijk wordt de haalbaarheid bepaald door de sterke en zwakke punten van het concept naast de kansen en de bedreigingen uit de markt te leggen en hieruit conclusies te trekken. In dit onderzoeksrapport komen de volgende onderdelen aan bod: 1. Kansen, bedreigingen en trends binnen de branche op basis van deskresearch 2. Analyse van het bedrijfsplan en het franchise concept Fictiva Care 3. Ondernemerscapaciteiten van Annet Anonima 4. Analyse van de aanbodzijde 5. Analyse van de vraagzijde 4

5 6. Beoordeling communicatieplan 7. Beoordeling personeelsbeleid 8. SWOT analyse 9. Investeringsbegroting 10. Exploitatiebegroting 11. Conclusie ten aanzien van de haalbaarheid De onderdelen 2-7 worden afgesloten met een aantal korte conclusies, die samen met de bevindingen uit onderdeel 1 input vormen voor de SWOT- analyse (strengths, weaknesses, opportunities and threats). Vanuit de SWOT- analyse, de benchmark en de input van Annet Anonima worden de investeringsbegroting en de exploitatiebegroting geanalyseerd. Het rapport wordt afgesloten met een conclusie over de haalbaarheid. 5

6 1. Kansen, bedreigingen en trends binnen de branche op basis van deskresearch De kansen, bedreigingen en trends binnen de branche komen voort uit bestaande onderzoeken. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van de kansen & bedreigingen. De trends zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek, cijfers van de Rabobank en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Trends De koopkracht in Nederland in april 2012 is dalende. In 2012 wordt verwacht dat de koopkracht 1,75% lager zal zijn dan in In 2011 is de aankoop van producten op het internet gestegen naar 9 miljard euro in Nederland. Het aantal online kopers is in 2011 met 10% gestegen ten opzichte van 2010 naar 10,5 miljoen. Ook het oriënteren op producten vindt steeds meer via internet plaats. 2 De concurrentie in de persoonlijke verzorgingshandel neemt toe door de toetreding van buitenlandse ondernemingen. 3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker bevonden door consumenten. Consumenten kiezen vaker voor groene producten. De locatiekeuze wordt steeds belangrijker binnen de detailhandel. De samenleving wordt in toenemende mate individualistisch. Het aantal franchiseconcepten kent een sterke stijging in de afgelopen jaren, wat prijzen onder druk zet. Dit betekent ook dat samenwerking tussen MKB ers steeds belangrijker wordt. 4 - Consumenten besteden nog altijd minder dan voorheen. Huurprijzen dalen nog, de koopkracht is verminderd, de pensioenen worden gekort en de werkloosheid loopt op. Bovendien zijn nieuwe bezuinigingen in zicht. Vandaar dat de consument van vandaag de dag grote uitgaven graag uitstelt, en het liefst kiest voor het goedkopere alternatief. De prijs wordt belangrijker bij de keus van de consument, en 1 Hoofdbedrijfschap Detailhandel: Feiten en Cijfers, Centraal bureau voor Statistiek: Inkomen en Bestedingen, Rabobank Cijfers & Trends,

7 omzetten staan onder druk. 5 Kansen en bedreigingen De consument is mondiger en machtiger dan ooit. Social media hebben een grote invloed op de keuze van de consument en de detaillist moet open staan voor feedback. Internet wordt steeds meer gebruikt als oriëntatie- en aankoopkanaal. De ondernemer moet zich weten te onderscheiden, bijvoorbeeld door een duidelijke doelgroepkeuze, uniek assortiment, gemak, service, beleving en kwaliteit of door aan te sluiten bij een samenwerkingsverband. De ontwikkeling van werkloosheid, koopbereidheid, cao- lonen, economische groei (salarissen, huizenprijzen, aandelenmarkten) en de inflatie beïnvloeden het vertrouwen van de consument in sterke mate en dus ook de groeimogelijkheden van de detailhandel. - De toetredingsdrempel binnen de detailhandel is laag en de concurrentie is fors. Hierdoor is de prijsconcurrentie groot Analyse: Bedrijfsplan & Concept Voor dit hoofdstuk is het bedrijfsplan van Annet Anonima geanalyseerd en zijn hier de sterke en zwakke punten uitgehaald. Hierbij is niet ingegaan op personeel, op het communicatieplan, op de investeringsbegroting en op de exploitatiebegroting. Dit zijn de meest belangrijke onderdelen en daarom wordt daar apart aandacht aan besteed. 4 Hoofdbedrijfschap Detailhandel: Feiten en Cijfers, Centraal bureau voor Statistiek: Inkomen en Bestedingen, Rabobank Cijfers & Trends,

8 In het bedrijfsplan laat mevrouw Anonima zien over veel dingen na te hebben gedacht. Het bedrijfsplan behandelt alle belangrijke onderdelen die in een bedrijfsplan behoren te staan. Enkele onderdelen zijn nog onderbelicht. Onder 2.4 Locatie geeft mevrouw Anonima aan zich te willen vestigen in de Naamstraat te Nijmegen. Eén van de trends die naar voren kwam is dat een goede locatie van steeds meer invloed is op de verkoopcijfers. Met deze keuze wordt ingespeeld op deze trend. Naar verwachting zal dit positief doorwerken op de omzet, maar zal het een negatief effect hebben op de kosten. Mevrouw Anonima geeft aan in te willen springen op de trend beleving, maar geeft niet aan hoe dit werkelijk wordt vorm gegeven. In de marktanalyse geeft mevrouw Anonima aan dat de branche gevoelig is voor conjunctuur, dat de concurrentie sterker zal worden en dat internet belangrijker wordt. Hiermee geeft zij aan bewust te zijn van de risico s binnen de branche. Doordat niet is beschreven waar de gegevens vandaan zijn gekomen lijkt het alsof deze uit de lucht zijn gegrepen. Doordat Marktonderzoekbureau Molgo onafhankelijk tot dezelfde trends komt wordt duidelijk dat hier door mevrouw Anonima wel duidelijk aandacht is besteed. Mevrouw Anonima geeft echter nauwelijks aan hoe zij rekening houdt met deze risico s. Wel gaat zij in op de individualisering van de samenleving. Mevrouw Anonima ziet dit als een kans, omdat dit de meerwaarde van persoonlijk advies en begeleiding verhoogt. Ook speelt mevrouw Anonima in op de steeds sterkere noodzaak tot samenwerking, door in een franchiseconcept te stappen. De bepaling van de doelgroep geeft een beperkt beeld van de feitelijke doelgroep. Er wordt ook genoemd dat deze doelgroep in Nijmegen goed vertegenwoordigd is. Het is echter onduidelijk of deze uitspraak gebaseerd is op onderzoek. In het interview met mevrouw Anonima komt wel duidelijker naar voren dat hier wel degelijk goed naar is gekeken. In de concurrentie analyse wordt genoemd dat er in het centrum van Nijmegen meerdere lichaamsverzorgingswinkels zijn gevestigd. Tevens wordt genoemd dat de Fictiva Careproducten door slechts twee huidverzorgingswinkels wordt verkocht. Hier geeft mevrouw Anonima wel (maar beperkt) weer wat haar onderscheidt ten opzichte van de concurrenten, namelijk de persoonlijke advisering en service. 8

9 Onder paragraaf 3.5 van het bedrijfsplan, getiteld kansen wordt aangegeven dat de individualisering een kans is en ook hoe mevrouw Anonima hierop in wil spelen. Meer kansen worden echter niet genoemd. 9

10 Concluderend Ø Het bedrijfsplan behandelt alle belangrijke onderdelen die in een bedrijfsplan behoren te staan. Ø Met de keuze voor de Naamstraat wordt ingespeeld op de trend dat een goede locatie van steeds meer invloed is op de verkoopcijfers. Ø Mevrouw Anonima geeft aan in te willen springen op de trend beleving, maar geeft niet aan hoe dit werkelijk vorm wordt gegeven. Ø De ondernemer heeft een goed zicht op de relevante markttrends en ontwikkelingen. Ø De ondernemer wil inspelen op relevante trends als een sterkere noodzaak tot samenwerking en het bieden van meerwaarde door persoonlijk advies en kennis. 10

11 3. Ondernemerscapaciteiten van Annet Anonima Om te oordelen over de ondernemerscapaciteiten van mevrouw Anonima is informatie gehaald uit: - een diepte interview met mevrouw Anonima; - het curriculum vitae van mevrouw Anonima; - een werkstijlentest. In het verleden is mevrouw Anonima met name korte dienstverbanden aangegaan. Een uitzondering hierop was het kiezen voor Economixx als werkgever. Mevrouw Anonima is op dit moment ondernemer en eigenaar van AN Education en AN Control Service. Als ondernemer houdt zij zich bezig met alle onderdelen van het ondernemerschap, waaronder acquisitie. Hierover zegt zij: Het acquireren gaat mij goed af. Ik vind het leuk. Wel heb ik daar meer moeite mee wanneer ik de mensen niet ken. Ik prijs ook liever een product aan dan mijzelf. Mevrouw Anonima geeft aan graag hard te willen werken voor een goed resultaat. In het verleden heeft zij als ondernemer regelmatig uur in de week gewerkt om haar opdrachtgevers tevreden te stellen. Op den duur betekende dit wel dat zij fysiek niet meer in staat was om de lichamelijk zware werkzaamheden van AN Education uit te voeren. Er is toen besloten om iemand in te huren om de opleidingen te verzorgen. Betreffende overige inkomsten en kosten geeft mevrouw Anonima aan de coördinatie van de werkzaamheden voor AN Education te willen blijven verzorgen. Zij verwacht dat dit haar gemiddeld zo n 4-8 uur in de week kost en dat dit haar ongeveer ,- op jaarbasis zal opleveren. Naast deze blijvende inkomsten heeft haar man een goede baan, hij verdient ongeveer ,- bruto op jaarbasis. De kosten die zij maandelijks aan hypotheek kwijt zijn, zijn 900,- per maand. Wel komt daar nog een andere verplichting bij, namelijk dat zij maandelijks ongeveer 500,- inlegt in een spaarfonds. Daar tegenover staat dat in 2013 één van de spaarfondsen vrijkomt, ter waarde van ,-. 11

12 Op de vraag naar hoe mevrouw Anonima is als persoon geeft zij aan: Ik ben opgewekt en assertief. Ik kan soms de kat uit de boom kijken. Bij de meeste mensen ben ik gemakkelijk in de omgang. Soms ben ik ook enigszins gereserveerd. Het beeld wat mevrouw Anonima schiep was niet eenduidig, maar zeer divers. De resultaten op deze vraag kwamen in hoge mate overeen met de werkstijlentest, waarbij zij uitkwam als een echte kameleon, een niet zeer uitgesproken persoon in de zin van dat zij tegengestelde gedragsstijlen kan hanteren in verschillende situaties. Zowel in het gesprek als op basis van de test kan mevrouw Anonima worden gezien als iemand met een zeer veelzijdige persoonlijkheid. Op de vragen naar de visie van mevrouw Anonima ten aanzien van de marketing gaf zij aan klanten te willen trekken door veel gebruik te maken van sociale media. Daarnaast wil zij met name in de begin periode flyeren in de omgeving om de bekendheid te verhogen. Verder zegt mevrouw Anonima dat met name de beleving in de winkel erg belangrijk is. Een Fictiva Care Shop is net een snoepwinkel. Overal om je heen liggen mooie producten. Mevrouw Anonima geeft aan dat de grondige verbouwing van het pand aan de Naamstraat in combinatie met de mooie producten moet zorgen voor deze beleving. Daarnaast zorgt Fictiva Care zelf al voor een sterk merk. Op de vraag naar internet als bedreiging geeft zij aan dat zij verwacht dat dit wel mee zal vallen. Fictiva Care is een product dat je moet voelen. Natuurlijk wordt er wel wat via internet verkocht, maar dat zal nooit veel worden. 12

13 Mevrouw Anonima geeft aan al ongeveer 10 face- to- face gesprekken te hebben gehad met een franchisefunctionaris van Fictiva Care. Deze persoon van Fictiva Care gaf in deze gesprekken aan iemand te zoeken die een Fictiva Care Shop wil opzetten in Nijmegen. Ten tijde van de eerste gesprekken in oktober 2011 waren er enkele kandidaten die graag een shop wilden opzetten in Nijmegen. Mevrouw Anonima gaf echter aan dat Fictiva Care er de voorkeur aan gaf dat mevrouw Anonima deze zaak zou gaan opzetten, omdat zij het grootste vertrouwen hadden in mevrouw Anonima. Concluderend Ø Mevrouw Anonima is ervaren als ondernemer, maar niet in de detailhandel. Ø Mevrouw Anonima is niet het stereotype ondernemer, maar een veelzijdig persoon met een grote diversiteit aan capaciteiten. Ø Mevrouw Anonima is een zeer harde werker. Ø Mevrouw Anonima heeft naast de op te zetten onderneming aanzienlijke overige inkomsten om eventuele tegenvallers op te vangen. Ø Mevrouw Anonima heeft een duidelijke visie op haar onderneming. Ø Fictiva Care stelt vertrouwen in mevrouw Anonima als ondernemer. 13

14 4. Analyse aanbodzijde Om een goede analyse te maken van de aanbodzijde, bekijken we deze op twee niveaus. Ten eerste wordt er gekeken naar het aanbod op categorieniveau (winkels met verzorgingsproducten) in de binnenstad van Nijmegen. Het belangrijkste doel hiervan is om relevante aanbieders van verzorgingsproducten in beeld te brengen. Vervolgens wordt er nader ingezoomd op productniveau. In dit deel wordt onderzocht of er winkels zijn in Nijmegen die hetzelfde specialistische productaanbod bieden. Tenslotte gaan we in op het aanbod van de collectie van Fictiva Care in de binnenstad van Nijmegen. Het aanbod via internet laten we hier buiten beschouwing; de focus ligt op fysieke winkels. Aanbodzijde op categorieniveau Kijkend naar het aanbod van persoonlijke verzorgingswinkels op categorieniveau, dan valt op dat er in de Nijmeger binnenstad 30 aanbieders zijn van persoonlijke verzorging. Uit scan die is uitgevoerd met behulp van TomTom Places en Google Maps blijkt dat van deze 30 aanbieders er 22 in een straal van 2,5 kilometer liggen van de beoogde vestigingsplaats in de Naamstraat. Deze straal is gekozen omdat deze een goede indicatie geeft van het relevante concurrerende aanbod in de binnenstad van Nijmegen. Hieronder een groslijst van deze aanbieders in de binnenstad van Nijmegen: 14

15 Groslijst concurrentie op categorieniveau (fictief) 1. Traditions 12. Otto & Berend 2. Lijbreghts 13. O & B Otto & Berend Droommarkt 3. Perfect Feel 14. O & B Otto & Berend Molenmarkt 4. Skin and Hair 15. O & B Otto & Berend Meerplein 5. Buskruit 16. Mij een Zorg 6. t Wespenest 17. Zacht & Zorg Onderstraat 7. Shampoo World 18. Zacht & Zorg bovenstraat 8. Grotesque 19. Jurjen & Jacques 9. Spirit 20. Miriams Huid & Haar 10. HAMO 21. Lodewijks bodyshop 11. HAMO- Victoriaplein 22. Body Care Als we deze 22 winkels nader bestuderen, dan is hierin een grote diversiteit aan soorten winkels te herkennen. Zo zijn er een aantal persoonlijke verzorgingsproductenaanbieders te herkennen die zich meer op een andere core- business richten dan op luxe lichaamsverzorging. Voorbeelden hiervan zijn Skin and Hair, Jurjen & Jacques en Miriams Huid & Haar. Daarnaast zijn er een aantal grotere winkelketens te herkennen met een breder aanbod dan alleen verzorging, zoals HAMO, t Wespenest en Otto & Berend. 15

16 Aanbodzijde op winkelniveau Wanneer we de focus versmallen naar aanbieders van hoogwaardige lichaamsverzorging, dan vallen veel winkels uit de groslijst af. Hoewel veel winkels wel lichaamsverzorgingsproducten bieden, en deze dus wel concurrerende spelers op abstract aanbodniveau blijven, blijven er slechts enkele concurrerende spelers over als we kijken naar aanbieders van luxelichaamsverzorging. Door middel van een analyse op winkelniveau zien wij de volgende spelers als voorname, relevante, aanbieders in een vergelijkbaar segment. Lijbreghts Lijbreghts is een lichaamsverzorgingszaak, gevestigd in de Hoofdstraat, die zich richt op het hoge segment met een modern ingerichte winkel. Lijbreghts is een speciaalzaak in verzorging, badproducten en is tevens een Fictiva Care shop. Traditions Traditions profileert zich als specialist in luxe lichaamsverzorging en maakt die propositie waar. Het merk is één van de grootste personal care specialisten in Europa en marktleider in de Benelux. In het centrum van Nijmegen Hoofdstraat en de Bovenstraat). heeft het merk twee winkels op prominente A- locaties (op de Perfect Feel Deze aanbieder is gevestigd aan de Bijstraat en biedt een collectie die is samengesteld op basis van strenge eisen die bij een specialty shop horen. Hoogwaardige kwaliteit door crème- en geurontwikkelaars met gevoel voor de laatste trends, waaronder Fictiva Care. 16

17 Aanbodzijde op merkniveau Naast een analyse op winkelniveau, heeft er ook een analyse plaatsgevonden op merkniveau. Hierbij hebben we niet zozeer gekeken naar de propositie van de te onderscheiden winkels, maar naar dealers van producten van Fictiva Care. Naast bovengenoemde retailers, is ook t Wespenest een dealer van het merk. Daarmee komt het aantal aanbieders van de collectie van Fictiva Care in Nijmegen op drie stuks: Lijbreghts Perfect Feel t Wespenest Fictiva Care heeft vijf eigen (franchise- ) winkels in Nederland. In het zuiden van Nederland bevindt zich geen enkele eigen winkel; Arnhem en Utrecht liggen het meest zuidelijk. Wel zijn er meerdere verkooppunten in het zuiden, zoals in bijvoorbeeld Maastricht, Den Bosch en Roosendaal. 17

18 Concluderend Ø Er zijn veel aanbieders van lichaamsverzorging in de binnenstad van Nijmegen. Ø Er zijn relatief weinig specialistische aanbieders op het gebied van lichaamsverzorging. Ø In de binnenstad van Nijmegen zijn er drie retailers die de collectie van Fictiva Care verkopen. Ø In de omgeving zijn meerdere winkels die de collectie van Fictiva Care 1 verkopen. Ø Fictiva Care heeft vijf eigen (franchise- ) winkels in Nederland, maar nog niet in het zuiden van Nederland 18

19 5. Analyse vraagzijde De samenstelling van de bevolking is belangrijk in het kader van het bepalen van de marktomvang van een nieuwe winkel. In deze analyse gaan we eerst in op gegevens uit de persoonlijke verzorgingsbranche in Nederland. Daarna zal de nadruk zich verleggen naar concreter relevantieniveau, te weten naar Nijmegen en meer specifiek de Nijmeegse binnenstad. Vraagzijde in Nederland Kijkend naar branchegegevens, dan valt op dat persoonlijke verzorgingszaken in het eerste kwartaal van 2012 bijna 3% minder omzet dan een jaar eerder haalden (fictief percentage). Over heel 2011 was de omzetdaling ruim 6%. Voor alle lichaamsverzorgingssegmenten (vrouwencremes, mannencremes, zeep en shampoo) was sprake van een daling (fictief percentage) t/m mrt Omzetontwikkeling ten opzichte van 1,8% - 2,3% - 3,0% - 0,1% - 6,2% - 2,8% een jaar eerder Marktaandeel winkels lichaams- 72% 73% - 71% - - verzorging Aantal winkels Aantal betaalde banen In 2010 verscheen het rapport Kengetallenonderzoek lichaamsverzorging (een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met de brancheorganisatie LVP). Een conclusie die daaruit werd getrokken is dat over het algemeen geldt: hoe groter de vestigingsplaats, hoe slechter de omzetontwikkeling in de lichaamsverzorging. Dit had deels te maken met economische ontwikkelingen. 19

20 Het aantal impulsaankopen, waarvan vaker sprake is bij funshoppers, was in de grote steden beduidend minder. Maar ook andere factoren spelen ondernemers in de grote steden parten. Zo zijn de matige bereikbaarheid en vaak hoge parkeertarieven pijnpunten. Daarnaast hebben ondernemers in kleinere plaatsen vaak een sterkere persoonlijke band met de klant. Actieve klantenbinding is dan ook een troef die ook door winkels in de grotere plaatsen ingezet zou moeten worden, zo stelt het rapport. Omdat de klantencontacten daar namelijk anders zijn, vraagt dat om creativiteit in marketingactiviteiten luidt de opinie. Marktaandelen (Bron: HBD, 2010) Drogisterijen % 54% Aan lichaamsverzorging, haarverzorging en dergelijke gaven consumenten in 2010 ruim 1,4 miljard uit, zo blijkt uit cijfers van Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). De verdeling hiervan is weergegeven in tabel x. Opvallend hierbij is dat de verkopen via webshops het nog ruimschoots verliest van drogisterijen, die met 54% absolute hofleverancier zijn van verzorgingsproducten. Vraagzijde in Nijmegen Warenhuizen Niet- detailhandel Supermarkten Sportspeciaalzaken Ambulante handel, webwinkels, postorder en overige winkels Totaal 27% 4% 4% 2% 9% 100% Waar de branchegegevens landelijk zijn en dus ook van toepassing op de vestigingsplaats van de nieuwe winkel, is een nadere blik op het directe verzorgingsgebied van Fictiva Care interessant om inzicht te verkrijgen in de grootte van de markt. De afbakening van het verzorgingsgebied is subjectief. Hoewel zich in het zuiden van Nederland geen eigen (franchise- ) winkel van Fictiva Care bevindt, zijn de producten van Fictiva wel te koop bij andere dealers in Zuid- Nederland. We beperken ons hier echter tot het nader analyseren van het directe verzorgingsgebied: de gemeente Nijmegen. Hierbij willen we wel accentueren dat er voor een vestiging van Fictiva Care sprake is van een groot achterland, dat gebruik zou kunnen maken van het 20

21 unieke van een winkel van Fictiva Care. Deze zijn immers anders qua opzet dan bij een retailer. Kijkend naar de gemeente Nijmegen, dan zien we dat de gemeente in totaal (op 1 januari 2011) inwoners telt. Het aantal vestigers vertoont een stijgende trend. Dit komt volgens de gemeente Nijmegen vooral door de groeiende instroom van studenten. Het aantal vertrekkers is de laatste paar jaar afgenomen. Dit heeft, in ieder geval voor een deel, te maken met het grote aantal woonruimten dat de laatste drie jaar gereed is gekomen. De laatste 10 jaar, van 2001 tot 2011, is de bevolkingsomvang van de gemeente gegroeid met inwoners. Gemiddeld is dit bijna per jaar (fictieve cijfers). De figuur hiernaast toont de bevolkingsopbouw van de gemeente Nijmegen naar leeftijd en geslacht op 1 januari 2006 en 1 januari 2011 (fictief). Nijmegen is een typische studentenstad, veel inwoners vallen in de leeftijdsgroepen en jaar. Ook de leeftijdsgroep jaar is ten opzichte van de jongere groepen goed vertegenwoordigd (fictief). Tellen we alle leeftijdsgroepen samen, dan wonen er meer vrouwen dan mannen in de stad. Dit verschil wordt kleiner: 1,01 procentpunt op 1 januari 2010 tegen 1,17 procentpunt begin 2009 (fictieve cijfers). Dit komt neer op 1500 minder mannen dan vrouwen in Vrouwen zijn niet alleen oververtegenwoordigd in de hogere leeftijdsgroepen, maar vooral ook in de leeftijdsgroepen jaar en jaar. En dit verschil wordt groter; er komen hier meer vrouwen dan mannen studeren. Dit zal te maken hebben met het feit dat hier veel studies worden aangeboden waar relatief veel vrouwen voor kiezen. 21

22 De werkloosheid in de gemeente Nijmegen ( 8%) is de afgelopen twee jaar iets gestegen, net als in de rest van Nederland. Vraagzijde in de Naamstraat Nu we een blik hebben geworpen op de algemene situatie in Nederland en meer specifiek naar Nijmegen hebben gekeken, dan blijkt uit een passantentelling door Locatus dat de beoogde vestigingsplaats ook voldoende mogelijkheden biedt. Locatus is een bureau dat gespecialiseerd is in het in kaart brengen van druktepatronen en loopstromen in een winkelgebied. De betrouwbare cijfers die Locatus presenteert in het document Passanttelling Centrum Nijmegen West, van november 2011, laten het druktebeeld zien zoals opgenomen in de tabel x. Er is zowel aan het begin als aan het eind van de Naamstraat (respectievelijk nummer 1 en nummer 100) geteld. Maa Din Woe Don Vrij Za Zo Naamstraat 1 Naamstraat

23 Concluderend Ø In Nederland is al jaren sprake van een omzetdaling in de persoonlijke verzorgingsbranche. Ø Hoe groter de vestigingsplaats, hoe slechter de omzetontwikkeling. Ø Een sterkere persoonlijke band met de klant en een actieve klantenbinding is een troef die door winkels in de grotere plaatsen ingezet zou moeten worden. Ø Opvallend is dat de verkopen via webwinkels/postorder het nog ruimschoots verliezen van fysieke drogisterijen, die goed zijn voor 54% van de omzet in lichaamsverzorging. Ø Het aantal vestigers in de gemeente Nijmegen vertoont een stijgende trend. Gemiddeld is dit bijna per jaar (fictieve cijfers). Ø Het percentage vrouwen zal de komende jaren toenemen; er komen hier meer vrouwen dan mannen studeren (fictief). Ø De werkloosheid is in Nijmegen hetzelfde als in de rest van Nederland. 23

24 6. Communicatieplan Communicatie is één van de belangrijkste instrumenten om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. Een goed doordacht communicatieplan is dan ook de basis voor een communicatieboodschap en de bijbehorende marktbewerking. Onderdelen van een communicatieplan zijn: Communicatiedoelgroep Hierin wordt beschreven op wie de communicatie wordt gericht. Niet alleen moeten hierin demografische factoren worden opgenomen, maar ook een geografische afbakening is belangrijk. Communicatiedoelstellingen Hierin wordt beschreven wat je wilt bereiken met de communicatie. De communicatiedoelstellingen beschrijven de gewenste communicatie- effecten in termen van bijvoorbeeld merkbekendheid, houding ten opzichte van het merk en koopintentie. In het ideale scenario worden de effecten SMART geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Communicatiestrategie Hier ga je in op hoe de communicatie er inhoudelijk uitziet; met welke boodschap en via welk middel kun je de doelgroep het best bereiken? Communicatiebudget De in te zetten (randvoorwaarden voor) communicatie brengt kosten met zich mee. Hiervoor moet een begroting en allocatie van de kosten worden opgesteld. 24

25 Beoordeling communicatieplan in het bedrijfsplan Wanneer we het bedrijfsplan analyseren dat door de ondernemer is geschreven, dan komen er een aantal zaken terug die behoren tot een communicatieplan. Dit is met name het geval in paragraaf 3.2 (doelgroep) en 3.3 (marktbenadering). Een analyse op basis van de gestelde hoofdlijnen volgt hieronder. Communicatiedoelgroep In paragraaf 3.2 wordt de algemene doelgroep van het merk Fictiva Care uiteen gezet, te weten: De doelgroep van mijn persoonlijke verzorgingswinkel valt onder het midden en hoger segment en zijn hoofdzakelijk schoonheidsbewuste vrouwen, maar ook de schoonheidsbewuste man kan ik in mijn personal care winkel verwachten. In het bedrijfsplan wordt echter niet verder ingegaan op de communicatiedoelgroep, wat iets wezenlijk anders is. Wordt de communicatie gericht op zowel mannen als vrouwen? Communiceer je over zowel het midden als hoger segment? Focus je je op Nederland, Brabant, of de stad? Het zijn essentiële vragen waarop een antwoord dient te komen in een communicatieplan. Communicatiedoelstellingen In het plan schrijft de ondernemer dat ze streeft naar een winkel met een sterke nadruk op klanttevredenheid en kwaliteit, teneinde meer naamsbekendheid op te bouwen. Dit lijken de enige geformuleerde gewenste communicatie- effecten. Communicatiestrategie Over de boodschap waarmee de ondernemer de doelgroep wil bereiken, is nauwelijks iets opgenomen in het bedrijfsplan. Het beperkt zich hier tot boodschappen over (1) aanbiedingen en veranderingen in het assortiment en (2) de laatste trends van Fictiva Care. 25

26 Uitgebreider gaat de ondernemer in op de middelen die zij wil inzetten. In het bedrijfsplan wordt geschreven over een duidelijke Multichannel strategie. De ondernemer noemt dit cruciaal voor het neerzetten van een totaalbeleving van het winkelconcept. Als onderdelen van de Multichannel strategie worden er diverse middelen genoemd: Website Eigen store pagina op de Fictiva Care website Lokale bladen Kabelkrant Bijwonen netwerkbijeenkomsten Inzetten van Social Media (LinkedIn, Facebook en Twitter) Digitale nieuwsbrief Communicatiebudget Hoewel er sprake is van een divers aantal middelen dat de ondernemer in wil zetten, wordt er geen concrete kostenonderbouwing gepresenteerd. Enkel worden er uitspraken gedaan over de totale kosten voor promotie, reclame en (re- ) presentatie. Franchiseconcept Opvallend is dat er in het bedrijfsplan wordt gesproken over verschillende onderdelen van de communicatie, maar niet over het franchiseconcept an sich. Waar het merk Fictiva Care een hard- franchise is, mag aangenomen worden dat het merk met strikte regels omtrent communicatie werkt. Hierover is echter niets opgenomen in het plan. 26

27 Concluderend Ø Hoewel er enkele relevante zaken zijn benoemd die thuishoren in een communicatieplan, mist het dit aan structuur en (dus) aan een concrete uitwerking ervan. Ø De communicatiedoelgroep is niet helder en afgebakend geformuleerd. Ø De communicatiedoelstellingen zijn niet SMART geformuleerd. Ø In de communicatiestrategie worden wel de middelen benoemd, maar niet de inhoud van de boodschap(pen). Ø Het budget is niet gealloceerd op middelenniveau. Ø Er wordt niet ingegaan op de voor- en nadelen die de franchiseformule met zich meebrengt. 27

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Vak: Docenten: Media innovation Eric Goossens en Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Klas: CCV2A (AD2) Door: Dennis Bos 512419 - Jeffrey van Ingen 537772 Martijn Kommers 544704 Tim Overmars 537996

Nadere informatie

Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan

Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan Marketing Tomorrow Hogeschool van Amsterdam 20 november 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De detailhandel. Sectorbeschrijving. 18 oktober 2013

De detailhandel. Sectorbeschrijving. 18 oktober 2013 De detailhandel Sectorbeschrijving 18 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 4 1. Werkgelegenheid en vacatures 6 1.1. Werkgelegenheid in vogelvlucht 6 1.2. Vacatures in de detailhandel 11

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie

Achter de wolken. Het Nieuwe Werken in Deventer. Center for e-government Studies Universiteit Twente. BuzzyChain

Achter de wolken. Het Nieuwe Werken in Deventer. Center for e-government Studies Universiteit Twente. BuzzyChain Achter de wolken Het Nieuwe Werken in Deventer Center for e-government Studies Universiteit Twente BuzzyChain ACHTER DE WOLKEN HET NIEUWE WERKEN IN DEVENTER Onderzoek in opdracht van de Gemeente Deventer

Nadere informatie

Ondernemingsplan JiVerdi // elektrische scooters

Ondernemingsplan JiVerdi // elektrische scooters Ondernemingsplan JiVerdi // elektrische scooters Amsterdam, januari 2010 VERTROUWELIJK Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 De onderneming en de ondernemers... 3 1.1 De onderneming... 3 1.2 De ondernemers...

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar. Coach: Annemieke van der Mark

Ondernemingsplan. Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar. Coach: Annemieke van der Mark Ondernemingsplan Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar Coach: Annemieke van der Mark 14 april 2009 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Marketingplan...3 Conceptomschrijving...3 Interne

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

OPTIEKTRENDS 2020: ONTWIKKELINGEN IN CONSUMENTENGEDRAG

OPTIEKTRENDS 2020: ONTWIKKELINGEN IN CONSUMENTENGEDRAG OPTIEKTRENDS 2020: ONTWIKKELINGEN IN CONSUMENTENGEDRAG 2011 Optiektrends 2020: Ontwikkelingen in consumentengedrag Colofon Het rapport Optiektrends 2020, ontwikkelingen in consumentengedrag is een uitgave

Nadere informatie

Strategisch Marketingplan 2007/2008

Strategisch Marketingplan 2007/2008 Strategisch Marketingplan 2007/2008 Strategisch Marketingplan bestemd voor: Algemeen directeur van Stayokay Door Junior Marketing managersteam CE2A6 Rens Zwiers, Jeroen van Walsem, Giovanni Scarabello,

Nadere informatie

Ondernemingsplan Mountainbikespeciaalzaak Downhill

Ondernemingsplan Mountainbikespeciaalzaak Downhill Ondernemingsplan Mountainbikespeciaalzaak Downhill Klas: 1A Groep: 4 Leden: Ruben de Haas 2147481 Wesley Broekhuizen 2125848 Frank Nogarede 2142822 Dennis Hakkert 2148514 Maarten Leegwater 2126575 Opleiding:

Nadere informatie

Nieuwe tijden, anders verdienen

Nieuwe tijden, anders verdienen Nieuwe tijden, anders verdienen Strategie-onderzoek fietsdetailhandel en herstelbranche 2011-2016 Meijer & Van der Ham B.V. Javakade 24 1019 BK Amsterdam www.meijervanderham.nl Nieuwe tijden, anders verdienen

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN { Voor de creatieve ondernemer Drs. Bernd W. Mintjes Maxwell Group Kunstenaars&CO December 2008 Inhoudsopgave Inleiding Opbouw businessplan I. Achtergrond & Idee 2. De Ondernemer 3. Product/dienst en de

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Marketingcommunicatieplan

Marketingcommunicatieplan Marketingcommunicatieplan Project: Sportfan Naam: Suzanne Dieker [311470] Kevin Eltink [2434856] Rick van den Oever [317033] Reshmie Oogink [2426066] School: Saxion Hogeschool Deventer Opleiding: Commerciële

Nadere informatie