Social media; De Mondiale Burger als Co-creator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Social media; De Mondiale Burger als Co-creator"

Transcriptie

1 Social media; De Mondiale Burger als Co-creator Lecture Context MasterClass Draagvlakversterking 15 april 2010 Mensen organiseren zichzelf online in netwerken en wisselen daarin van alles uit. Via social media neemt de burger meer en meer een rol als co-creator. Online ontstaan steeds nieuwere mogelijkheden om uiting te geven aan maatschappelijke betrokkenheid. Wat is de achtergrond van het fenomeen van social networking? En wat betekenen social media voor het betrekken van mensen bij mondiale vraagstukken? Deze vragen staan centraal tijdens de vierde lecture van de Context MasterClass. 1 Sanne Roemen, gastspreker van deze bijeenkomst, deelt haar ruime ervaring en expertise met het publiek. Met een achtergrond vanuit de sociale academie, de informatiekunde en de bedrijfskunde is zij nu werkzaam als trainer/coach/facilitator in het versterken van netwerken en kennisuitwisseling bij (maatschappelijke) organisaties. Roemen ondersteunt organisaties die technologie optimaal willen inzetten om de eigen en gezamenlijke doelen te bereiken. Een beginnetjesmaker noemt Roemen zichzelf op haar website. 2 Tijdens de presentatie 3 van Sanne Roemen wordt de mogelijkheid geboden om meteen kennis in de praktijk te brengen en opmerkingen en vragen naar aanleiding van haar verhaal via de hashtag #cmc op Twitter te laten verschijnen. Na de pauze wordt op deze vragen ingegaan. Niets nieuws onder de zon Roemen begint haar verhaal met het afbakenen van het onderwerp van haar presentatie. Deze bijeenkomst betreft geen handleiding voor social media, richt zich niet op fondsenwerving en gaat ook niet in op de technische kant van Web 2.0. Roemen stelt juist de sociale kant centraal. Oude waarden van communicatie en hoe mensen met elkaar omgaan, herleven door deze nieuwe ontwikkelingen. Begrippen als solidariteit, wederkerigheid, vertrouwen en gemeenschapszin hebben allen betrekking op social media. Mensen zijn van nature sociale wezens en hebben altijd de neiging andere mensen op te zoeken om iets te gaan doen. Behulpzaam zijn ten opzichte van andere mensen is een reflex; mensen helpen geeft een gevoel van voldoening. Maar ook de gedachte dat je daarmee nog wat sociaal kapitaal te goed hebt ( whuffies op de bank hebben aldus Tara Hunt in haar boek Whuffie Factor ) geeft een prettig gevoel. Bescheidenheid siert, maar de mens wil ook 1 Van deze lecture is tevens een videoverslag zichtbaar. De video kan worden bekeken op De sheets van de powerpoint presentatie van Sanne Roemen zijn te vinden op Slideshare: Verslag Context MasterClass lecture 15 april

2 erkenning voor zijn daden en wil dat talent ontdekt wordt. Daarnaast leven Westerse mensen momenteel in een cultuur van overvloed en ongekende mogelijkheden, de mens maakt hiervan gebruik door een proactieve houding en het handelen vanuit het hart. Daarnaast kopiëren mensen graag wat een ander doet. Spiegelneuronen, een stofje in de hersenen, zorgen ervoor dat de mens deze neiging heeft. Social media zetten een vergrootglas op wat mensen aan het doen zijn, en stimuleren daarmee nog meer deze aard van de mens. Wat zijn de mogelijkheden van social media om aan te sluiten op deze (sociale) mensenkennis? Hoe spelen nieuwe technologische mogelijkheden een rol voor de mens? En kan de mondiale burger echt co-creator worden door social media in te zetten? Daar zet Sanne Roemen op in tijdens deze lecture. Boeien in plaats van binden Roemen spreekt tegenwoordig liever over het boeien van mensen voor een thema of een actie dan over het binden van mensen aan jouw organisatie. Een organisatie zal logischerwijs de burger ook aan zich moeten binden in de vorm van fondsenwerving, maar dit blijft heel lastig. Er treedt vaak alleen een tijdelijk effect op na fondsenwervende campagnes. Op den duur stompen mensen af en worden geïrriteerd van de herhaaldelijke oproep tot het geven van geld. Deze campagnes zijn in feite een concurrentiestrijd om aandacht en geld van de burgers. Hoe zorg je nu dat je burgers vooral ook boeit? Er zijn een aantal factoren waarom iemand steun geeft voor een bepaalde campagne of organisatie. Ferro, een markt- en communicatieonderzoeksbureau, heeft onderzoek gedaan naar de beweegredenen voor burgers om zich aan een goed doel te binden. Ten eerste moet er vertrouwen zijn in de organisatie of campagne, deze moet transparant zijn (bijvoorbeeld het jaarverslag moet publiekelijk verkrijgbaar zijn). Vervolgens speelt nabijheid een grote rol bij steun, op emotioneel, sociaal en geografisch vlak. Als iemand bijvoorbeeld zelf kinderen heeft, zal deze persoon sneller steun geven aan een kindgerelateerde organisatie. De burger zal zich afvragen wat heeft dit verhaal met mij te maken? Identificatie is daarbij van belang. En ten slotte is relevantie het sleutelwoord. Wat is het uiteindelijke effect van het goede doel? Dat staat vaak niet in het jaarverslag. Wat zijn de kernwaarden van de organisatie? Deze kernwaarden moeten aansluiten bij de eigen kernwaarden, bijvoorbeeld solidariteit en ondernemerschap. En de campagne moet wel haalbare doelen stellen. Is het geen druppel op een gloeiende plaat? Roemen noemt het voorbeeld van de Millennium Development Goals, zijn deze doelen nog wel haalbaar? De methode die de campagne of organisatie gebruikt om tot het uiteindelijke doel te komen, is ook bepalend voor de burger. Kan de burger zich herkennen in dit middel en kan de burger zelf iets betekenen? Deze vragen maken volgens Sanne Roemen juist social media zo interessant. Bovenstaande elementen worden namelijk zichtbaar gemaakt door social media. Als deelnemer aan een online community kan hulp worden geboden en een bijdrage worden geleverd aan het uiteindelijk effect, zonder dat de burger zelf daadwerkelijk uitvoerder is (zelf een waterput slaan). Kernwaarden kunnen gemakkelijk met elkaar worden gedeeld in een community en vervolgens kan met elkaar besproken worden wat een haalbaar doel zou kunnen zijn, en hoe dit doel kan worden bereikt op een manier die de betrokkenen aanspreekt. Verslag Context MasterClass lecture 15 april

3 Netwerken (Social media als hefboom) Het oorspronkelijke idee van netwerken bestaat natuurlijk al lang. Het verbinden van mensen rondom een bepaald onderwerp zodat ze zich ook daadwerkelijk verbonden gaan voelen met het thema (bonding) en hiermee een brug kunnen slaan (bridging) naar gelijkgestemden. Van oorsprong is dat gebonden aan tijd en locatie, mensen moesten immers tegelijk op dezelfde plek aanwezig zijn (synchroon). Onderzoek leert dat bij het vormen van zo n oorspronkelijk netwerk per persoon maximaal 150 andere personen kunnen worden bereikt en behouden kunnen worden. Social media heeft een hefboomwerking en maakt niet alleen bruggen tussen mensen, maar maakt juist bruggen tussen verschillende netwerken. Roemen stelt dat juist daar de innovatie zit, want dan komt men buiten de geijkte paden van mensen die elkaar al kennen en kunnen er verrassende contacten gelegd worden. Bijvoorbeeld het in contact brengen van een melkveehouder met een campinghouder kan zorgen voor die multifunctionele boerderij. Bovendien is het contact niet meer aan tijd of locatie gebonden (asynchroon). Mede daarom kunnen binnen social media veel meer contacten worden onderhouden dan de 150 mensen die maximaal in de inner circle zitten. Verrassende contacten buiten deze cirkel kunnen via mensen uit het eigen netwerk tot stand komen. Een voorbeeld is LinkedIn waarbij tussen de persoon zelf en de persoon die hij/zij interessant vindt om eens te spreken soms slechts twee stappen (personen) kunnen zitten. Contact kan dan makkelijk gelegd worden. Er zijn verschillende niveaus van communities aan te wijzen. Uit het boek van Clay Shirky Here comes everybody noemt Roemen vier soorten communities van verschillend kaliber. Het eerste niveau wordt sharing genoemd. Dit is zendergericht en begint in een kleine kring bijvoorbeeld met het delen van foto s (Flickr). Als ook al groepen gevormd worden, waarbij men bijvoorbeeld communiceert over deze foto s op een forum, zit men op het tweede niveau: conversation. Op het moment dat er op dieper niveau gecommuniceerd wordt (door middel van foto, film of persoonlijk contact) en het contact gericht is op het samen werken aan een bepaald doel, kan gesproken worden over collaboration. Dit vindt plaats in allerlei Communities of Practice die bestaan (bijvoorbeeld door middel van Facebook). Ten slotte zijn er communities waarbij daadwerkelijk iets concreets wordt bereikt met een gezamenlijke actie, zoals beïnvloeding van een verkiezing met behulp van Twitter, of zoals in Estland de Cleaning up a country - actie waarbij uiteindelijk in een dag een heel land is schoongemaakt van zwerfvuil. Een community van dit kaliber kan als collective action worden bestempeld. Tribes Als voor een bepaald specifiek doel mensen gebonden en geboeid moeten zijn, dan stelt Seth Godin in zijn boek Tribes voor om daadwerkelijk een tribe te bouwen. Essentiële elementen in het bouwen van een tribe zijn het verhaal, de leiders, de multiloog en het doen. a. Verhalen vertellen Tribes gaan over een verhaal, want mensen moeten hierdoor geboeid raken en blijven. Het echte effect van de campagne of de organisatie moet worden gezien, door het verhaal van de Orang Oetang of het weeskind in Afrika te vertellen, en niet alleen laten weten hoeveel malarianetten er gekocht konden worden. Het verhaal is van groot belang en het is ook belangrijk hoe en door wie het verhaal verteld wordt. Verslag Context MasterClass lecture 15 april

4 Wat is het verhaal van internationale samenwerking? Het gaat nu volgens Roemen te vaak over het goede doel zelf, over het merk of bijvoorbeeld het millennium doel. Het gaat niet genoeg over de vrijwilligers of over de worsteling van de communicatie medewerker met bepaalde uitdagingen. Het zou juist goed zijn om heel open te zijn naar de buitenwereld. Uitwisselen van informatie en helpen elkaars doel te ondersteunen. Want tenslotte willen we naast ons merk in de publiciteit zetten toch vooral de uiteindelijke overall doelen bereiken. Microsoft heeft als een van de eerste bedrijven een open blog policy gevoerd, waardoor medewerkers open konden communiceren over ook de strubbelingen op het werk. En daarmee is er dus niet alleen sprake van zenden, maar kan er ook echt gepraat worden over wat inhoudelijk belangrijk is. Dit heeft Microsoft een enorme imago-boost gegeven. Vertel het persoonlijke verhaal is de boodschap van Roemen. Het komt echt wel een keer aan bij in ieder geval iemand bij wie het er toe doet. En de verhalenvertellers zijn dus de mensen die het doen, de mensen die het treft en de mensen die helpen. Een ander voorbeeld is het flipcam project in een ziekenhuis in Den Haag, waarbij het personeel, maar ook de patiënten met behulp van een simpele handcamera hun persoonlijke verhaal vertellen om hiermee beeld te geven van de organisatie aan de buitenwereld. b. Leiders en multiloog Een tribe heeft een leider nodig. Roemen verwijst naar het boek Starfish and the Spider. Traditionele netwerken worden gezien als een web met een spin in het midden die de verschillende lijnen met elkaar verbindt. Op het moment dat de spin in tweeën wordt gesplitst, dan blijft er niet meer over dan twee dode helften. Moderne netwerken kunnen juist gezien worden als een zeester. Op het moment dat een zeester wordt gesplitst weten de afzonderlijke helften wat er gedaan moet worden om weer een hele zeester te worden. Elke cel in een zeester heeft de kennis in zich om weer een geheel te vormen. Concrete voorbeelden hiervan zijn o.a. terroristische bewegingen of fanclubs. De leider die nodig is voor een tribe is dus geen spin in het web, maar een zeester; iemand die kan inspireren, mobiliseren en een goed voorbeeld kan geven. Er kunnen ook meerdere leiders zijn die zaken in beweging zetten in de vorm van een multiloog. De leider biedt een podium voor anderen en faciliteert de community. De leider hoeft dus niet al het (coördinatie)werk zelf op zich te nemen. Als voorbeeld noemt Roemen haar eigen broer Niels Roemen die tijdens de organisatie van de Dag van de Dialoog in Nijmegen via post-its communiceerde wat volgens hem allemaal gedaan moest worden, en anderen gingen daarmee aan de slag. Hoe kan een uiteindelijke multiloog bereikt worden? Roemen stelt dat de beste leiders een multiloog kunnen initiëren als deze leiders ervoor kunnen zorgen dat zij zelf onzichtbaar worden. Eerst sporen zij de actieve mensen op en zetten deze in de spotlights, zodat ze vervolgens anderen kunnen faciliteren om hier omheen een community te vormen. Een goed voorbeeld is het Doenersnet, waarbij iedereen ook zelf ideeën kan aandragen. De spiegelneuronen kunnen weer worden geprikkeld en opnieuw blijkt dat de burger het prettig te vinden om een ander na te kunnen doen. De actievelingen worden dus opgezocht door de volgers. De multiloog wordt opgezet door eerst te vertellen, vervolgens goed te luisteren en verhalen te delen, om zo uiteindelijk een reactie of een prikkel te kunnen veroorzaken bij een persoon of een groep. Verslag Context MasterClass lecture 15 april

5 c. Doen (en vooral loslaten) Faciliteren dat mensen samen wat gaan doen, gaat verder dan fondsenwerven. Roemen stimuleert iedereen zo veel mogelijk kennis te delen in plaats van aan de eigen kennis vasthouden zodat niemand erbij kan. Organisaties willen nog lang niet altijd alles delen, omdat ze de controle willen houden. Kennis is hun kracht, denken ze. Maar de kracht van het merk zit straks in de herkenbaarheid van de kernwaarden die men nastreeft, en niet in het bezit van kennis. Boeien van het publiek zodat die de organisatie straks kan helpen de doelen te bereiken, is belangrijker. Als men een wiki zou bouwen over het maken van een waterpomp zodat dit voor iedereen beschikbaar wordt, ook in het Zuiden, dan zou men toch ook veel efficiënter en doelgerichter kunnen werken. De initiërende organisatie van de waterpomp zou op deze manier onzichtbaar kunnen worden, omdat de gemeenschap het nu zelf kan (repareren of extra pomp bouwen). Dit vraagt om een nieuwe rol van de organisatie als leider (in lijn met de zeester). Organisaties en burgers willen de controle houden, terwijl het juist goed is om de controle los te laten, aldus Roemen. Monitoren van bijvoorbeeld je online campagne is voldoende. Soms is het goed om niet te veel politieagent te spelen en dingen uit de hand te laten lopen en/of laten corrigeren door anderen. Op het moment dat een groep kernwaarden deelt, worden deze alleen maar groter als men ook de mogelijkheid krijgt om zijn of haar inbreng te geven over de ideeën die zijn ontstaan. Zo kan er iets groters ontstaan dan vooraf gedacht was, juist omdat het idee door iedereen gevormd en gedragen wordt. Bovendien als de kernwaarden sterk genoeg zijn, dan is het ook niet nodig om normen op te leggen. Als het merk gedragen wordt door kernwaarden wordt het vanzelf een goed doel/merk. Het is belangrijk een community de ruimte te bieden om eigen fouten te maken, en tegelijk te zorgen dat er ook een plek is binnen de community om uit te huilen. Mensen moeten de kans krijgen zelf de juiste manier te vinden. Daarbij is het durven maken van fouten en daarvan leren van groot belang. Concreet Sanne Roemen gaat in het laatste gedeelte van haar presentatie wat concreter in op het bouwen van een online community. Het startpunt van een community is het bindende element: welke kernwaarden worden centraal gesteld en dan vervolgens, wat is in het verlengde hiervan het doel? Daarnaast moet worden gekeken naar welke mensen deze kernwaarden aan trekken. Dat kan gezien worden als doelgroepdenken, maar richt zich niet op personen zelf (leeftijd, geslacht et cetera) maar juist op de kernwaarden die deze groep mensen delen. Wat wil je bereiken met de community? Roemen noemt het SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) principe als manier om doelen te formuleren, maar deze afkorting kan volgens haar ook voor een aantal andere begrippen staan. Specifiek en Meetbaar moeten de doelen zijn, maar acceptabel is volgens Roemen weinig inspirerend; het begrip Ambitieus zou hiervoor in de plaats genoemd kunnen worden. Fouten maken mag tenslotte. Realistisch mag van Roemen vervangen worden door Revolutionair, want dromen mag en daar kom je verder mee. Shoot for the moon. Even if you miss, you'll land among the stars, aldus Roemen. De T blijft staan voor Tijdsgebonden al wordt hier wel aan toegevoegd dat onthouden moet worden dat de realiteit zich niet altijd door een planning laat sturen. Vervolgens is de vraag: hoe kunnen de gestelde doelen worden bereikt? Hier stopt eigenlijk de zichtbare rol van de organisatie achter de community. De leden van de community die daar Verslag Context MasterClass lecture 15 april

6 voor de dynamiek zorgen, zijn dan vervolgens de leiders. En zij kunnen er ook voor zorgen dat er weer meer mensen worden bereikt die hieraan een bijdrage zouden kunnen leveren. De organisatie kan vervolgens inspelen op de vraag vanuit de community wat er voor nodig is om het doel of de doelgroep te bereiken. In kleine stappen beginnen is het advies van Sanne Roemen, door bijvoorbeeld eerst te participeren in andere communities met dezelfde kernwaarden. Goed kijken/luisteren waar de deelnemers in deze communities warm voor lopen om de dialoog met hen aan te kunnen gaan. En als organisatie is het niet alleen informatie halen vanuit die communities, ook wordt er informatie gebracht, ten slotte zijn beide gericht op dezelfde kernwaarden. Wees hierin open en transparant en deel met anderen. Hiermee wordt het paradigma doorbroken dat men zich bezwaard voelt iets van een ander te vragen, terwijl de ander dit juist waardeert en hiermee de mogelijkheid krijgt in de toekomst ook wat terug te kunnen vragen. Ook kan er in beginsel gebruik gemaakt worden van een gratis platform (zoals Ning of Wordpress) waarbij de mogelijkheden er al zijn om te onderzoeken en te experimenteren. De fouten die dan al lerende worden gemaakt hebben dan ook geen grote consequenties voor de organisatie. Interactie met het publiek; TweetChat (en andere vragen) Op tweetchat zijn via de hashtag #cmc door verschillende twitteraars uit de zaal een aantal vragen en opmerkingen gekomen naar aanleiding van de presentatie van Sanne Roemen. Ook kregen de deelnemers de gelegenheid vragen en/of opmerkingen op kaartjes te schrijven. Een vraag uit de zaal gaat verder in op de kernwaarden. Welke kernwaarden zijn er? Roemen stelt dat kernwaarden vaak afhankelijk zijn van de eigen achtergrond en geloofsovertuiging. Bovendien is het goed mogelijk verschillende kernwaarden te combineren. Persoonlijk heeft Roemen zowel solidariteit als ondernemerschap hoog in het vaandel staan als kernwaarden; ondernemerschap stimuleren, maar ook klaar willen staan voor mensen om ze op te vangen als dit nodig is. De vervolgvraag uit het publiek hierop: is de manier waarop deze kernwaarden worden bereikt als organisatie ook een kernwaarde te noemen? Roemen is van mening dat de manier waarop je werkt de invulling is van de kernwaarden. Het is belangrijk dat de organisatie dus goed benoemt hoe ze daadwerkelijk hun doelen willen bereiken. Transparant zijn naar de burger blijft een spanningsveld voor een aantal organisaties en binnen een aantal organisaties. De community kan gezien worden als verlengstuk van de eigen organisatie. Het lijkt eng om de community los te laten en bijvoorbeeld iedere burger toe te laten die openlijk zijn/haar mening mag geven. Plan Nederland worstelt hiermee aangezien er vaak kinderen mee gemoeid zijn. Roemen benadrukt hierbij als reactie nogmaals het loslaten. De gedeelde kernwaarden binden en boeien uiteindelijk de burger aan de community of organisatie. Het monitoren is natuurlijk belangrijk, al moet volgens Roemen het volume van de community erg groot zijn wil het dissers (verkeerde personen) aantrekken. Negativiteit binnen de community zou het beste kunnen worden afgestraft door de community zelf. Het is wel belangrijk om vooraf grondregels op te stellen en die helder te communiceren. Het delen van kernwaarden zou het belangrijkste moeten zijn. Echter proberen nog steeds veel organisaties het merk centraal te stellen. Hoe sociaal zijn communities eigenlijk naar elkaar? Uit de zaal komen een aantal voorbeelden van communities die stimuleren om kennis met Verslag Context MasterClass lecture 15 april

7 elkaar te delen en elkaar te helpen. Doenersnet geeft aan graag ervaringen te delen, 1% club bundelt krachten en in Utrecht is laatst een bijeenkomst geweest van 8 organisaties, IS Hub meeting, die kennis delen over projecten om gebruikers van de diverse communities te kunnen koppelen in de toekomst. Er zijn ook veel organisaties, vaak ook uit idealisme, die de eigen manier de beste vinden en deze manier proberen te handhaven. Om als organisatie voort te bestaan is het dan nodig je merk te verkopen aan het publiek. Concurrentie is de realiteit, al is de trend wel steeds meer om te gaan samenwerken. Opmerkingen uit het publiek hebben ook betrekking op de ervaring van de deelnemers met bestaande communities. Hoe wordt en blijft de community zichtbaar? Hoe kan worden voorkomen dat de community slapend wordt en wat zijn oplossingen hiervoor? Zichtbaar blijft de community als ook de kritische massa steeds zelf wordt opgezocht, aldus Sanne Roemen. Relevante groepen op andere blogs blijven bezoeken en de eigen community daar onder de aandacht brengen. Om een oplossing te kunnen bieden voor een slapende community moet eerst duidelijk zijn wat de oorzaak is van de gebrekkige participatie. Een te overheersende leider, is het doel uit zicht geraakt of is er te weinig stimulatie binnen de community? Roemen geeft een eenduidig antwoord voor deze problemen: vraag het aan en ga het gesprek aan met de community. Een community waarbij de spin als leider wegvalt is moeilijk actief te houden, een halve zeester zal daarentegen opnieuw leven kunnen inblazen in de community. De kritische kant over social media wordt ten slotte ook belicht aan de hand van opmerkingen uit het publiek. Is het werken met social media niet te veel een bezigheidstherapie? Wat levert het de organisatie op die al een grote achterban heeft? Het kost ten slotte veel tijd. Het blijft zo dat wat je online doet, ook offline moet blijven doen, aldus Roemen. Direct contact is en blijft belangrijk. Contact kan via online media wel veel sneller gelegd worden, en kan vervolgens offline verder uitgewerkt worden. Roemen noemt als voorbeeld de organisatie van een netwerkborrel via Twitter. Het resultaat is dat een keer in de maand offline in een kroeg een borrel kan worden gehouden met veel verschillende mensen. Het is belangrijk de juiste leiders te vinden met het juiste verhaal, deze trekken vervolgens de kar wel. Roemen hoopt met haar presentatie mensen over de experimentele drempel heen te hebben gezet en dat enkele beginnetjes zijn gemaakt. Literatuur Roemen verwijst ten slotte naar een aantal referenties in haar presentatie. Deze interessante boeken staan hieronder genoemd. Charles Leadbeater: We think Tara Hunt: The Whuffie Factor Seth Godin: Tribes Erwin Blom: Handboek Communities Charlene Li: Groundswell Don Tapscott: Wikinomics Clay Shirky: Here comes everybody Ori Brafman & Rod A. Beckstrom: The Starfish and the Spider Van deze lecture is tevens een video verslag beschikbaar. Deze video kan bekeken worden via Verslag Context MasterClass lecture 15 april

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN Introductie Iedereen is tegenwoordig sociaal en dat maakt Social Media een krachtig middel om het proefsporten op jouw sportclub te promoten. Jij weet als geen ander hoe

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport

De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport Introductie Ga jij actief aan de slag met Social Media en de Nationale Sportweek, maar weet je nog niet precies hoe je dit moet aanpakken?

Nadere informatie

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD Programma van vanavond 1. Waar wilt u social media voor gebruiken? 2. Hoe krijgt u meer volgers? 3. Hoe kunt

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Hét full service internet bureau van Nederland

Hét full service internet bureau van Nederland PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers Hét full service internet bureau van Nederland Social Media voor de branche Welke doelgroep is hier aanwezig? Standbouw en/of beursleveranciers Evenementenbureaus

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Media- en Contentstrategie TEAM UP

Media- en Contentstrategie TEAM UP Media- en Contentstrategie TEAM UP Groep C - 18 april 2016 Inhoudsopgave 1. Mediastrategie 1. Mediastrategie 1.1 Doelstellingen 1.2 Doelgroep 1.3 Media 1.4 Weekplanning 1.5 Customer Journey 2. Contentstrategie

Nadere informatie

Wat is jouw verhaal?

Wat is jouw verhaal? E E N E - B O O K V A N L E T T E R S & C O N C E P T S Wat is jouw verhaal? Passie en plezier overbrengen in een notendop Storytelling Verhalen vertellen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Het

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: : WAAR STA IK? START DOOR MARJA HORSTMAN - MEER MET ONLINE

SOCIAL MEDIA: : WAAR STA IK? START DOOR MARJA HORSTMAN - MEER MET ONLINE : : WAAR STA IK? START : : WAAR STA IK? BEN JE AL BEKEND MET SOCIAL MEDIA? : : WAAR STA IK? BEN JE ZELFVERZEKERD IN HET GEBRUIKEN VAN SOCIAL MEDIA VOOR JOUW BEDRIJF? 1 DE SOCIAL MEDIA BASIS BEGINNEN MET

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Reputatie en social media

Reputatie en social media Reputatie en social media Themadag Communicatie Pensioenfederatie Zeist 11 december 2012 1 Actualiteit Online reacties op berichtgeving rond de nieuwe pensioenregeling Speciale pagina op de website: 30.000

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur

Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur 1 Jeroen Mirck Jeroen Mirck Journalist, columnist, blogger Schrijft voor: MarketingTribune, Emerce, VARA Advies, presentaties, workshops over

Nadere informatie

Eigen en WIJze buurten

Eigen en WIJze buurten Eigen en WIJze buurten Swingen met de kracht en kennis van de wijk. Van en Voor wijkbewoners. Marjanne van Ginneken Community en netwerk leider van Makers en Doeners Grote Beer 980, 3067 MB Rotterdam,

Nadere informatie

Communicatieplan Kids in Movement

Communicatieplan Kids in Movement Timo de Bresser Semester 6 Communicatieplan Juni 2017 Communicatieplan Kids in Movement In dit communicatieplan staat alle informatie met betrekking tot de campagne die we in werking hebben gezet in de

Nadere informatie

Het gaat eindelijk weer over echtheid

Het gaat eindelijk weer over echtheid Het gaat eindelijk weer over echtheid Internet heeft de wereld veel transparanter gemaakt, de sociale media maken mensen weerbaar. Traditionele reclame wordt dan ook steeds vaker leugenachtig gevonden.

Nadere informatie

Gastvrijheid ontwikkelen en borgen: 25 handvatten

Gastvrijheid ontwikkelen en borgen: 25 handvatten Analyseer 1. Meet de beleving van de gast. Meet regelmatig zodat je blijft monitoren en verbeteren. Tools voor gastbelevingsonderzoek: a. Klanttevredenheidsonderzoek, zoals NPO, stel vooral relevante vragen

Nadere informatie

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media Case: knooppuntnamen Werving Sessie Community mijnlef (social) media Lessons learned van deze werkwijze Een samenwerking tussen: LEF, RWS online & Wegen naar de Toekomst Aanleiding Een knooppunt is een

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Inleiding Ondanks het feit dat iedereen weet dat netwerken van belang is - we zullen dan ook niet meer ingaan op het waarom - blijkt dat veel mensen

Nadere informatie

Klantgericht communiceren met donateurs

Klantgericht communiceren met donateurs Klantgericht communiceren met donateurs 4orange, 2016 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Klantgericht communiceren met donateurs Iedereen in de non-profit branche die

Nadere informatie

Hoe help jij jouw doelgroep om de keuze te maken voor jou?

Hoe help jij jouw doelgroep om de keuze te maken voor jou? Hoe help jij jouw doelgroep om de keuze te maken voor jou? INHOUD! Introductie! Begrijp je doelgroep! Onderscheiden ten opzichte van de concurrentie! Jouw verhaal INTRODUCTIE Storen of helpen? INTRODUCTIE

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

Draagvlak en Web 2.0 Nieuwe vormen van betrokkenheid via internet

Draagvlak en Web 2.0 Nieuwe vormen van betrokkenheid via internet Draagvlak en Web 2.0 Nieuwe vormen van betrokkenheid via internet Lecture Context MasterClass Draagvlakversterking 4 december 2008 Gedurende de tweede lecture van de Context MasterClass 2008-2009 is er

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

Communicatie, PR & Publieksbereik 2012 Netwerk Democratie INHOUDSOPGAVE

Communicatie, PR & Publieksbereik 2012 Netwerk Democratie INHOUDSOPGAVE Communicatie, PR & Publieksbereik 2012 Netwerk Democratie INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Terugblik 2011 3. Communicatiestrategie en doelgroepen 2012 4. Communicatiemiddelen 5. Direct en indirect publieksbereik

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

RITHO Online Print Sign & events Doeltreffend gebruikmaken van social media

RITHO Online Print Sign & events Doeltreffend gebruikmaken van social media RITHO Online Print Sign & events Doeltreffend gebruikmaken van social media 12 Tips & tricks 1. Social media - cijfers januari 2017 Bron: www.frankwatching.com 2. Social media - is voor alle leeftijden,

Nadere informatie

Hét full service internet bureau van Nederland. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers

Hét full service internet bureau van Nederland. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers Hét full service internet bureau van Nederland PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers Doelstelling voor vandaag Synergie tussen on- en offline communicatie Doelgroep bepalen die aanwezig

Nadere informatie

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport Sanne Gielen Inleiding Starten met een nieuwe sport is voor iedereen spannend; Hoe zal de training eruit zien? Zal de coach aardig zijn? Heb ik een klik met mijn teamgenoten? Kán ik het eigenlijk wel?

Nadere informatie

Maatschappelijke vorming

Maatschappelijke vorming toelichting Hoe kan de school de leerling helpen om zich te ontwikkelen tot een actieve, verantwoordelijke en sociale burger? Een belangrijke taak van de school is om leerlingen voor te bereiden op hun

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Social Media Marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12 Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk @mcoster Social Media Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of

Nadere informatie

#pmseminar. Sociale media lobby? Een presentatie door Danny Mekic, 17 november 2011 @DannyMekic -- danny.mekic@newteam.com. donderdag 17 november 2011

#pmseminar. Sociale media lobby? Een presentatie door Danny Mekic, 17 november 2011 @DannyMekic -- danny.mekic@newteam.com. donderdag 17 november 2011 Sociale media lobby? Een presentatie door Danny Mekic, 17 november 2011 @DannyMekic -- danny.mekic@newteam.com Danny @DannyMekic Internetexpert OBAMA S ONLINE GELDMACHINE 600 MILJOEN DOLLAR VOORNAMELIJK

Nadere informatie

Van buiten naar binnen

Van buiten naar binnen Van buiten naar binnen Klantcontact & Interactie in het publieke domein David Kok Frank de Goede Ewoud de Voogd 5 april 2017 Cascadis congres 2025 Waar staan gemeenten? Frank de Goede (SIMgroep) 230 gemeenten

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B 1.2 23 JUNI 2015

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B 1.2 23 JUNI 2015 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL 2 Tijd: 14.00 15.00 uur (1 uur) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan te geven

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 3: De communicatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 3: De communicatie Handboek huurdersorganisaties Deel 3: De communicatie Handboek huurdersorganisaties Deel 3 De communicatie Eªciënt en e ectief communiceren Handboek huurdersorganisaties Deel 3: De communicatie - efficiënt

Nadere informatie

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT 1 4 jaar geleden begon Frits Kok met een gratis platform voor jongeren over belastingteruggave. Hij had toen nooit durven dromen dat Hoeveelkrijgjij.nl binnen een paar jaar

Nadere informatie

Badminton Club Roermond

Badminton Club Roermond Social Media Protocol Badminton Club Roermond 1 Ingangsdatum social media protocol Dit protocol gaat in op 18 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Richtlijnen voor het gebruik van sociale media

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

Studio Voetbal: op de hoogte zijn van laatste nieuws/kennis op je vakgebied. Corien Harder MZO RN Fontys Hogeschool Mens & Gezondheid

Studio Voetbal: op de hoogte zijn van laatste nieuws/kennis op je vakgebied. Corien Harder MZO RN Fontys Hogeschool Mens & Gezondheid Studio Voetbal: op de hoogte zijn van laatste nieuws/kennis op je vakgebied Corien Harder MZO RN Fontys Hogeschool Mens & Gezondheid Welkom bij Studio Voetbal Nieuws, ontwikkelingen en kennis: Hoe blijf

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

E-book. Met 10 waardevolle tips om een presentatie te maken

E-book. Met 10 waardevolle tips om een presentatie te maken E-book Met 10 waardevolle tips om een presentatie te maken Inleiding In dit E-Book staan 10 waardevolle tips welke heel goed van pas kunnen komen tijdens het maken van een presentatie. Als je deze 10 tips

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

Social media belangrijke driver voor informeel leren Praktijkervaringen en succesfactoren

Social media belangrijke driver voor informeel leren Praktijkervaringen en succesfactoren Social media belangrijke driver voor informeel leren Praktijkervaringen en succesfactoren Amsterdam, 18 augustus 2011 Judith Barneveld Barbara Kollen Inhoudsopgave 1 Resultaten van het onderzoek 3 1.1

Nadere informatie

Gesprekken zonder einde

Gesprekken zonder einde Gesprekken zonder einde sociale media vanuit interactieperspectief Nijmegen, 2 oktober 2010 Noelle Aarts, Universiteit van Amsterdam Wageningen Universiteit Enkele cijfers 82 % van alle dertigers in Amerika

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B 1.2 23 JUNI 2015

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B 1.2 23 JUNI 2015 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE, ONDERDEEL 2 (artikel) 23 JUNI 2015 1 Hieronder volgen drie examenvragen op basis van drie korte teksten die ontleend zijn aan verschillende

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA. Social media is een verzamelnaam voor online platformen waarvan de gebruikers de inhoud bepalen. Daarnaast is het mogelijk voor de

SOCIAL MEDIA. Social media is een verzamelnaam voor online platformen waarvan de gebruikers de inhoud bepalen. Daarnaast is het mogelijk voor de SOCIAL MEDIA Wat is Social Media Social media is een verzamelnaam voor online platformen waarvan de gebruikers de inhoud bepalen. Daarnaast is het mogelijk voor de gebruikers om onderling de dialoog aan

Nadere informatie

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN Introductie Weet jij al wat voor activiteit jij organiseert voor het proefsporten? In dit hoofdstuk helpen we je hiermee op weg. We bieden je een handig

Nadere informatie

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013 Richtlijn gebruik social media Interne en Externe Communicatie Voor studenten Collegejaar 2012-2013 Directie Onderwijs & Opleidingen Team Communicatie & Voorlichting Juli 2012 Social Media 1 Inleiding

Nadere informatie

REPUTATIE, RELATIES, TIPS & TRAINING DOOR MICHIEL HOLSHEIMER (CONTENT BRIDGES)

REPUTATIE, RELATIES, TIPS & TRAINING DOOR MICHIEL HOLSHEIMER (CONTENT BRIDGES) REPUTATIE, RELATIES, TIPS & TRAINING DOOR MICHIEL HOLSHEIMER (CONTENT BRIDGES) 16 TRENDS, TRUCS, TIPS & TOOLS DIE JE VERDER HELPEN JE REPUTATIE MOET JE VOEDEN EN VERDEDIGEN; OF JE DAT NU WILT OF NIET

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland

Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland Voor afdelingsvrijwilligers Digitale media hebben de laatste jaren gezorgd voor een enorme verschuiving in de manier waarop mensen informatie zoeken, nieuws

Nadere informatie

Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0

Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0 Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0 Schooljaar 2015-2016 1 INLEIDING De werkgroep wil graag Ouderbetrokkenheid 3.0 introduceren bij leerkrachten en ouders. De aanleiding voor dit communicatieplan is

Nadere informatie

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps Workshop Communicatie Hans Donkers CEO Concapps Intro Communicatie in Sport Wat gaan we doen komende uur? Workshop Communicatie Wat is communicatie? Voorstel rondje Wie ben je? Welke vereniging vertegenwoordig

Nadere informatie

WERKEN MET WORKSHOPS DIE WINST OPLEVEREN

WERKEN MET WORKSHOPS DIE WINST OPLEVEREN WERKEN MET WORKSHOPS DIE WINST OPLEVEREN TRAINING VAN BOEIENDE WORKSHOPS EEN WORKSHOP GEVEN DIE WINST OPLEVERT. HOE DOE IK DAT? Inleiding Een effectieve manier om een groep potentiële klanten te bereiken

Nadere informatie

Contentmarketing voor evenementen. Eenvoudige stappen om een start maken met je contentstrategie.

Contentmarketing voor evenementen. Eenvoudige stappen om een start maken met je contentstrategie. Contentmarketing voor evenementen Eenvoudige stappen om een start maken met je contentstrategie. Voor wie ga je content schrijven? Om te beginnen moet je duidelijk voor ogen hebben voor wie je de content

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

hoe je social media inzet voor jouw club

hoe je social media inzet voor jouw club hoe je social media inzet voor jouw club social media Kansen en mogelijkheden voor amateurverenigingen Een groot percentage Nederlanders is lid van een sociaal netwerk als Hyves, Facebook of LinkedIn.

Nadere informatie

Het VERANDERVERHAAL Reiswerk Opleidingencongres 23 sep 2013

Het VERANDERVERHAAL Reiswerk Opleidingencongres 23 sep 2013 Het VERANDERVERHAAL Reiswerk Opleidingencongres 23 sep 2013 Ze zeggen dat, als je iets wilt veranderen het belangrijk is een concreet doel te formuleren over wat je wilt realiseren. Het liefst zo smart

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? 2 Veel marketeers kennen de pijn: het stellen van nieuwe marketingdoelen. Het blijft een uitdaging om

Nadere informatie

A picture paints a 1.000 words

A picture paints a 1.000 words Online Content Publiceren Kennismarketing naar de next level Omdat publiceren steeds belangrijker wordt, is de gedachte ontstaan om het zelf kunnen publiceren zeer laagdrempelig te maken en daarbij geheel

Nadere informatie

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 1 2 Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 3 Indelen in groepjes van 3 Het is maandagmorgen 30 oktober 2017.gisteren was de closingparty van DDW 2017, staan kan je amper

Nadere informatie

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Inleiding Be good & sell it! Goed dat je dit e-book hebt gedownload! Hoe belangrijk is het voor jou om helder te communiceren

Nadere informatie

Hoezo een bank liken!?

Hoezo een bank liken!? Social Media ING Nederland Hoezo een bank liken!? 15e Docter Lezing Amsterdam Schiphol-Oost 8 april 2013 Frank Jan Risseeuw Manager Social Media Hub ING Nederland 1 Eerst even voorstellen Frank Jan Studie

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

Leaflet. Het sociaal intranet; kennis delen als krachttool

Leaflet. Het sociaal intranet; kennis delen als krachttool Leaflet Het sociaal intranet; kennis delen als krachttool SmartPeople: het sociaal intranet SmartPeople is een combinatie van social networking, wiki s, blogs, (persoonlijke) dossiers en een kennisindex

Nadere informatie

MEDIA STRATEGIE. Om tot dit overzicht te komen hebben we een aantal onderzoeken gedaan door middel van de customer journey. De cijfers zijn als volgt:

MEDIA STRATEGIE. Om tot dit overzicht te komen hebben we een aantal onderzoeken gedaan door middel van de customer journey. De cijfers zijn als volgt: CONTENT STRATEGIE MEDIA STRATEGIE Voor DAF gaan wij een campagne maken waarbij vier tourende pop trucks stopt op verschillende truckstops. Hierbij hoort ook een online campagne op social media en een officiële

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

Onze vriendschap is van onschatbare waarde

Onze vriendschap is van onschatbare waarde Onze vriendschap is van onschatbare waarde 1 2 Deze organisaties zijn al Vriend van Nudge. 3 Nudge Nudge draagt door co-creatie bij aan positieve en blijvende veranderingen in onze maatschappij. Dat doen

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Aanleiding De gemeente Assen en Stuurgroep CJG willen de komende periode meer zicht krijgen op de wensen en behoeftes van jongeren uit Assen als het gaat om

Nadere informatie