Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW)"

Transcriptie

1 Werkgrep Brging: Peter Knings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjerd Weiland (RDW) December 2013

2 Deze presentatie en het bijbehrende verdiepingsmateriaal zijn prducten van de werkgrep Brging in de CIP-Dmeingrep Awareness. Brging duidt hier p het prces van vrtdurende inspanning m de rganisatie bij de les te krijgen en huden p het gebied van infrmatiebeveiligingsbewustzijn. CIP heeft categrieën gefrmuleerd waarmee reikwijdte, intentie, status en/f draagvlak van CIPpublicaties wrdt aangegeven. Deze publicatie valt in categrie 2: "becmmentarieerde praktijk: een dr meerdere prfessinals veralgemeniseerde praktijk als handreiking vr hergebruik binnen geïnteresseerde rganisaties". Vr meer infrmatie hierver zie: "De ttstandkming en status van CIP-publicaties" p de website van CIP: "www.cip-verheid.nl".

3 Samenvatting Delstelling Een rganisatie waarin iedereen zich bewust is van de ndzaak van een ptimale infrmatiebeveiliging en hier gemtiveerd naar handelt. Uitgangspunten Infrmatiebeveiliging is een rganisatievraagstuk Bevrderen van het bewustzijn van infrmatiebeveiliging vergt aanpassing in gedrag Aanpassing in gedrag vergt intrinsieke mtivatie van individuele medewerker Randvrwaarden Organisatie beschikt ver een strategie p IB Management stelt tijd en middelen beschikbaar en vertnt vrbeeldgedrag Werkwijzen en prcedures zijn beschreven, tegewezen en vindbaar Rllen, taken en verantwrdelijkheden zijn helder Delgrepen beschikken ver vaardigheden m gewenst gedrag te vertnen Delgrepen Twee spren aanpak Directie Management Medewerkers Medewerkers ICT IB ers Nieuwe en tijdelijke medewerkers Dialg met medewerkers Ondersteunende campagne PLAN DO CHECK ACT Gap analyse/nulmeting Dialg medewerkers Evaluatie Vervlg dialg Bepaal delstelling Ondersteunende Effectmeting Vervlg campagne Opdracht/cmmitment campagne Nulmeting Dialg medewerkers directie/management Verslaglegging Bijsturing Evaluatie Vervlg dialg Businesscase Werkgrep Train de trainer 3

4 Opdracht: Ontwikkel een methde die ervr zrgt dat het bewustzijn ver infrmatiebeveiliging (IB) blijvend gebrgd is in de rganisatie Bewustzijn ver IB is van tenemend belang, ivm nieuwe dreigingen als gevlg van: Technische ntwikkelingen, zals webbased dienstverlening, gebruik smartphnes, tablets, cludplssingen etc. Maatschappelijke ntwikkelingen, zals mndige burger, transparante verheid, vraag m gebruikersvriendelijke dienstverlening, scial media, aandacht vr privacy, ntwikkeling mbt Bring Yur Own Device, tenemend aantal DDOS aanvallen, E-Identity etc. Organisatrische ntwikkelingen, zals Het Nieuwe Werken, Flexibele werk- en cntractvrmen etc. Infrmatiebeveiliging is cntainerterm met veel verschillende nderwerpen en beelden. Hiervr meten bij de implementatie nadere keuzes gemaakt wrden Iedere rganisatie heeft met IB te maken, want in iedere rganisatie is gevelige infrmatie aanwezig, zals privacygevelige registerinfrmatie, persneels- en persnsgegevens, cntractgegevens f gegevens die zijn aangemerkt als vertruwelijk f gevelig Infrmatiebeveiliging is een zaak van mens, techniek en rganisatie. In dit plan staat (het gedrag van) de mens centraal 4

5 Een rganisatie waarin iedereen zich bewust is van de ndzaak van een ptimale infrmatiebeveiliging en hier gemtiveerd naar handelt. Een ptimale infrmatiebeveiliging waarbrgt dat infrmatie en infrmatiesystemen: p het afgesprken mment beschikbaar is vr geautriseerde gebruikers (beschikbaarheid); alleen geautriseerde gebruikers kunnen geautriseerde handelingen uitveren (integriteit); de juiste infrmatie, p het juiste mment aan de juiste medewerker beschikbaar wrdt gesteld (vertruwelijkheid). 5

6 Organisatie beschikt ver een strategie p IB Management stelt tijd en middelen beschikbaar en vertnt vrbeeldgedrag Werkwijzen en prcedures zijn beschreven, tegewezen en vindbaar Rllen, taken en verantwrdelijkheden zijn helder Delgrepen beschikken ver vaardigheden m gewenst gedrag te vertnen 6

7 IB is een rganisatievraagstuk Infrmatiebeveiliging draagt bij aan de bedrijfsdelstellingen en raakt het bestaansrecht van een rganisatie. Negatief gesteld: als de infrmatiebeveiliging niet p rde is, kan dit grte gevlgen hebben vr het imag, de ksten en zelfs de cntinuïteit van een rganisatie Bevrderen van het bewustzijn van IB vergt aanpassing in gedrag Tussen de 50 en 70% van de IB incidenten wrdt verrzaakt dr medewerkers Aanpassing in gedrag vergt intrinsieke mtivatie van individuele medewerker 7

8 Neemt te bij Psitieve gedragsintentie Vrbeeldgedrag dr management en ndersteund dr beleid Gewenste gedrag z specifiek mgelijk benemen in termen van duidelijk gefrmuleerde eenduidige acties p krte termijn Hge betrkkenheid met het nderwerp Vrkennis Gelegenheid m de bdschap te verwerken Stimulerende sciale en fysieke mgeving, waarbij intern gepraat wrdt ver de campagne Benemen van de discrepantie tussen wat men vindt en wat men feitelijk det 8

9 Neemt te bij Medewerkers mtiveren m intentie daadwerkelijk uit te veren Medewerkers regelmatig herinneren aan gede vrnemens Argumenten m vr gedragsverandering te kiezen meten wrden nderhuden en liefst versterkt Hindernissen verkleinen f wegnemen. Hindernissen vr ngewenst gedrag vergrten Vaardigheden aanleren (bijv. dr cmmunicatie ver he men gewenst gedrag het beste kan uitveren) Medewerkers stimuleren m na te denken ver wat ze zullen den in bepaalde situaties. Hiermee neemt de kans te dat ze in die situaties hun intentie mzetten in het gewenste gedrag Bdschap niet ervaart als een ngewenste ingreep 9

10 Neemt te bij del van de verandering wrdt niet duidelijk gemaakt de medewerkers zien het nut f de ndzaak van de verandering niet in de medewerkers wrden niet betrkken bij de planning en de cmmunicatie is slecht de gewnten van de medewerkers wrden genegeerd- er is geen respect, nch vertruwen de medewerkers zijn van mening dat de verandering slecht past bij de bestaande situatie medewerkers hebben het idee dat sleutelfiguren in de rganisatie niet werkelijk achter de verandering staan 10

11 Afhankelijk van bestaande bewustzijnsfase Fase 1 - Onbewust nbekwaam: je hebt niet dr dat je nbekwaam bent f dat gedrag niet effectief is. Fase 2 - Bewust nbekwaam: je wrdt je bewust dat je nbekwaam bent en dat je gedrag niet effectief is en je leert he het anders en beter kan. Fase 3 - Bewust bekwaam: je past het nieuwe aangeleerde gedrag bewust en met succes te. Fase 4 Onbewust bekwaam: het effectieve gedrag gaat autmatisch; is vanzelfsprekend. Afhankelijk van antwrden checklist (zie vlgende sheet) 11

12 Wat is de beleidspgave? Welk prbleem met wrden pgelst? Wat is het specifieke gewenste gedrag dat we tt stand willen brengen? Welke gedragsalternatieven zijn er? In welke (fysieke en sciale) mgeving vindt dit gedrag plaats en he beïnvledt dit het gedrag van de delgrep? Welke cijfers en feiten zijn er bekend ver gedrag? In welke mate vindt het gewenste en ngewenste gedrag plaats? Welke grep(en) vertnt het (n)gewenste gedrag? He grt is de cmmunicatieve uitdaging? In heverre wrdt de begde gedragsverandering ndersteund dr een f meerdere beleidsmaatregelen? 12

13 Twee pijlers: 1. Dialg met medewerkers 2. Ondersteund dr cmmunicatiemiddelen, eventueel campagnematig en thematisch in te zetten m nderwerp levend te huden 13

14 Directie Managers Medewerkers Medewerkers ICT IB ers Nieuwe en tijdelijke medewerkers 14

15 Del Strategie Bdschap Wanneer Middelen Verantwrdelijke Ziet ndzaak m aandacht te besteden aan infrmatiebeveiliging & awareness Geeft pdracht m awarenesscampagne te ntwikkelen en stelt middelen beschikbaar Dialg Organisatie heeft belang bij een veilige cultuur. Hiervr is permanente actie p awareness ndzakelijk. Maak daar budget vr vrij en geef medewerkers tijd en gelegenheid m aan activiteiten deel te nemen. Bvendien heb jij een vrbeeldfunctie. Wees je daarvan bewust en pak die rl p. Gedurende gehele PDCA cyclus Plan: plan van aanpak, besluitvrmingsntitie, resultaten GAP analyse D: dialg met MT / Directie. Onderwerpen: 1. Waar zitten infrmatierisic s in juw werk 2. He ziet je huidige gedrag er uit, wat de je nu al 3. Wat kan er beter 4. Wat is er vr ndig m dat te realiseren Check: Vrtgangsrapprtages, ISO Rapprtages, effectmeting Act: Vervlg p dialg Hgst leidinggevende 15

16 Del Strategie Bdschap Wanneer Middelen Verantwrdelijke Zien ndzaak m aandacht te besteden aan infrmatiebeveiliging & awareness Zijn bereid en in staat m diaalg met medewerkers ver IB aan te gaan Geven medewerkers tijd en ruimte m aan activiteiten deel te nemen Stimuleren medewerkers deel te nemen aan dialg Vertnen vrbeeldgedrag en bekrachtigen infrmatiebeveiligingsbeleid Dialg vertuigen - infrmeren Organisatie heeft belang bij een veilige cultuur. Hiervr is permanente actie p awareness ndzakelijk. Ga daarver met je medewerkers in gesprek. Bvendien heb jij een vrbeeldfunctie. Wees je daarvan bewust en pak die rl p. Gedurende gehele PDCA cyclus Plan: externe gespreksleider f IB er: 1. Infrmeert managers en/f teammanagers ver delstelling en plan van aanpak 2. Traint managers en/f teammanagers in methde ( train de trainer ) D: dialg met managers. Onderwerpen: 1. Waar zitten infrmatierisic s in juw werk 2. He ziet je huidige gedrag er uit, wat de je nu al / wat de je als het mis gaat 3. Wat kan er beter 4. Wat is er vr ndig m dat te realiseren Check: Effectmeting, Evaluatie bij medewerkers Act: Vervlg p dialg IB er 16

17 Del Zijn zich permanent bewust van de risic s en weten he te handelen Staan psitief tegenver beveiligingsmaatregelen Handelen pr-actief en cnfrm instructies Spreken elkaar aan p mgelijke risic s Zijn bereid m dialg ver IB aan te gaan Strategie Dialg ndersteund met cmmunicatiemiddelen m te infrmeren. PDCA m cntinuiteit te waarbrgen. Eventueel resultaten brgen in bijv. Functineringsgesprekken. Bdschap Wanneer Middelen Verantwrdelijke In nze rganisatie gelden een aantal nrmen. Wij willen dat jij je daar aan hudt. Een van de nrmen gaat ver het mgaan met infrmatie. Onze klanten, cllega s en leveranciers vertruwen er p dat hun (sms privacygevelige) gegevens in veilige handen zijn. Dat is mede afhankelijk van juw gedrag. Wij willen met ju in gesprek ver he je deze belfte waarmaakt. Gedurende gehele PDCA cyclus Onder begeleiding teammanager dialg aangaan. Onderwerpen: 1. Waar zitten infrmatierisic s in juw werk 2. He ziet je huidige gedrag er uit, wat de je nu al 3. Wat kan er beter 4. Wat is er vr ndig m dat te realiseren Ondersteund dr cmmunicatiemiddelen (zie middelen ) Rapprtage Teammanager 17

18 Del Strategie Bdschap Wanneer Middelen Verantwrdelijke Zijn zich bewust van hun aparte psitie mbt IB Handelen cnfrm de eisen Dialg en infrmeren In nze rganisatie gelden een aantal nrmen. Wij willen dat jij je daar aan hudt. Een van de nrmen gaat ver het mgaan met infrmatie. Als ICT er heb je een bijzndere psitie en verantwrdelijkheid waar het gaat m infrmatiebeveiliging. Onze klanten, cllega s en leveranciers vertruwen er p dat hun (sms privacygevelige) gegevens in veilige handen zijn. Dat is mede afhankelijk van juw gedrag. Wij willen met ju in gesprek ver he je deze belfte waarmaakt. Gedurende gehele PDCA cyclus Onder begeleiding teammanager dialg aangaan. Onderwerpen: 1. Waar zitten infrmatierisic s in juw werk 2. He ziet je huidige gedrag er uit, wat de je nu al 3. Wat kan er beter 4. Wat is er vr ndig m dat te realiseren Ondersteund dr cmmunicatiemiddelen (zie middelen ) Rapprtage Teammanager 18

19 Del Strategie Bdschap Wanneer Zijn zich bewust van hun aparte psitie mbt IB Handelen cnfrm de eisen Nemen initiatief m IB nder de aandacht te brengen en in te richten Draagt nut en ndzaak van IB actief uit Dialg Als IB er ben je mede verantwrdelijk vr de inrichting en uitvering van IB. Daarmee heb je een vrbeeldfunctie vr de rganisatie. Wees je daarvan bewust en handel cnfrm de eisen die de rganisatie stelt. Gedurende gehele PDCA cyclus Middelen Security verleg Verantwrdelijke Lijnmanager 19

20 Del Zijn zich bewust van de risic s en weten he te handelen Staan psitief tegenver beveiligingsmaatregelen Hebben kennis genmen van de nrmen Handelen pr-actief en cnfrm instructies Spreken elkaar aan p mgelijke risic s Strategie Infrmeren bij aanvang dienstverband middels bijv. E-learning, film, presentatie Bdschap Wanneer Bij aanvang dienstverband In nze rganisatie geldt een aantal nrmen. Wij willen dat jij je daar aan hudt. Een van de nrmen gaat ver het mgaan met infrmatie. Onze klanten, cllega s en leveranciers vertruwen er p dat hun (sms privacygevelige) gegevens in veilige handen zijn. Dat is mede afhankelijk van juw gedrag. Wij willen dat jij deze belfte waarmaakt. Middelen (vrbeelden) Verantwrdelijke Intakegesprek E-learning Vide Presentatie Geheimhudingsverklaring Etc. Afhankelijk van situatie: Teammanager, IB er 20

21 Plan GAP analyse Bepaal delstelling Maak businesscase Zrg vr pdracht van directie Frmeer brede werkgrep Maak cmmunicatieplan/ plan van aanpak D Bepaal thema s Bereid cmmunicatiemiddelen vr Train teammanagers Zrg vr brging / verslaglegging Ver campagne Bepaal vrm van dialg Ver dialg Check Onderzek effecten Stuur waar ndig bij Act Vervlg dialg Vervlg campagne 21

22 Kndig campagne intern aan / rganiseer kick-ff Train de managers en/f teammanagers Infrmeer teammanagers ver delstelling en plan van aanpak Train teammanagers in methde ( train de trainer ) 22

23 Interview medewerkers afdeling (ptineel) tbv Fase bewustwrding Specifieke IB thema s Regel verslaglegging Bepaal gespreksthema(s), frequentie Bepaal werkvrm (zie vr vrbeelden bijlage 4) In alle gevallen interactief Passend bij cultuur manager en team Ndig medewerkers uit Bepaal f dit in regulier werkverleg past Ruimte reserveren Eenduidige uitndigingstekst (zie vrbeeld) 23

24 Regel verslaglegging Centrale vragen eerste bijeenkmst: 1. Waar zitten infrmatierisic s in juw werk 2. He ziet je huidige gedrag er uit, wat de je nu al? Wat de je als het mis gaat? 3. Wat kan er beter? 4. Wat is er vr ndig m dat te realiseren? Maak vervlgafspraak Centrale vragen vervlggesprek: 1. Wat heb je gerealiseerd m je gedrag mbt infrmatierisic s te veranderen/verbeteren? 2. He heb je dat gedaan? 3. Zijn er meer punten die beter kunnen? 4. Wat is er vr ndig m dat te realiseren? 24

25 Evaluatie met deelnemers Evaluatie met manager en/f teammanager: Wat ging er ged Wat kan beter He kunnen we dat bereiken Organisatiebrede effectmeting 25

26 Del: ndersteuning dialg Opleidingen & Trainingen Presentaties Psters Berichten p intranet (aankndigingen, tips, wetenswaardigheden, incidenten) Artikelen persneelsblad E-learning Beveiligings-ideeënbus Filmpjes Onderzeksresultaten Mystery test f -guest Game Best practices Verkiezing 26

27 Bdschap gelfwaardig frmuleren Psitieve tnzetting (humr mag) Cnsequente stijl van uitingen en tne f vice Stimulerend (dr uitingen persnlijk relevant te maken/mensen direct aan te spreken) Identiteit en cultuur van de rganisatie in verweging nemen Aansluiten bij de situatie en beheftes van de delgrep Begrijpelijk 27

28 Veiligheid zit tussen de ren Samen aware, samen secure The human firewall Wees bewust, wees zrgvuldig, wees alert Beveiliging en jij Een vreemde in je huis laat je niet wandelen Beveiligen is mensenwerk Dn t be stupid! 28

29 Wanneer Actie Q1 GAP analyse Bepaal delstelling Maak businesscase Zrg vr pdracht van directie Frmeer brede werkgrep Maak cmmunicatieplan/ plan van aanpak Q2 Bepaal thema s Bereid cmmunicatiemiddelen vr Train teammanagers Zrg vr brging / verslaglegging Q3 Kick-ff Ver campagne Ver teamgesprekken Q4 Onderzek effecten Stuur waar ndig bij Q5 Vervlg teamgesprekken Vervlg campagne 29

30 Cmmunicatiemiddelen Tijd van medewerkers en managers Externe inhuur Catering Vergaderruimte Drlptijd 30

31 Scial Engineering Privacy Veilig beheer van bedrijfsmiddelen (laptps, smartphnes, USB Sticks) Bewust mgaan met 'gevelige' infrmatie Mbiel werken en veiligheid bij thuiswerken Veilig gebruik van internet Veilig gebruik van Veilige wachtwrden Omgang met incidenten Weglekken van infrmatie Gegevensbeveiliging/ versleuteling Scial media / sciale netwerken Omgang met nbekenden en leveranciers Gedrag p kantr Cybercrime (Dds, hackaanvallen) Lcken van mnitr bij verlaten werkplek Tegangscntrle Omgang met bezekers Clear desk Veilige werkmgeving / fysieke beveiliging Clud tepassingen (Drpbx etc.) IT specifiek: Beveiliging bij ntwikkeling van nieuwe prcessen f middelen IT beveiligingsmanagement Beveiliging applicaties Beveiliging netwerk Serverbeheer Brncdes Administratr rechten (vrkmen misbruik) 31

32 Dat de infrmatie waar nze rganisatie ver beschikt ged beveiligd is, is van grt belang. Daarm gaat binnenkrt een campagne Infrmatiebeveiliging van start, waar álle medewerkers aan mee gaan den. Binnen nze rganisatie is veel infrmatie beschikbaar. Onze rganisatie hanteert als nrm dat klanten, cllega s en leveranciers er p meten kunnen vertruwen dat hun (sms privacygevelige) gegevens bij ns in veilige handen zijn. Of dat k daadwerkelijk z is, hangt vrnamelijk af van het gedrag van ieder van ns afznderlijk. Daarm start binnenkrt een campagne m met elkaar in gesprek te gaan p welke manier wij die belfte waarmaken. Hiervr wrd je binnenkrt dr je teammanager uitgendigd vr een teamgesprek. Op intranet <link tevegen> vind je het infrmatiebeveiligingsbeleid. 32

33 Beste cllega, Via intranet heb je al kunnen lezen dat er een campagne van start gaat ver infrmatiebeveiliging. Via deze mail wil ik je van harte uitndigen vr een teamgesprek hierver. Het gesprek, dat een verplichtend karakter heeft, vindt plaats p: [datum] van [begintijd] tt [eindtijd] in [lcatie] en staat nder leiding van [naam gespreksleider]. Indien je nverhpt verhinderd bent, dan verneem ik dat graag (met reden) z spedig mgelijk. Dan kan ik je inplannen vr een van de andere sessies. Ter vrbereiding p het gesprek wil ik je vragen alvast na te denken ver de vlgende zaken: 1. Waar zit infrmatiebeveiliging in juw werk 2. He ziet je huidige gedrag er uit, wat de je nu al 3. Wat kan er beter 4. Wat is er vr ndig m dat te realiseren Mcht je ng vragen f pmerkingen hebben, dan verneem ik dat uiteraard graag. Op intranet <link tevegen> vind je het infrmatiebeveiligingsbeleid. [Ondertekening] 33

34 Medewerker: Team: Datum: Waar zitten infrmatierisic s in juw werk He ziet je huidige gedrag er uit, wat de je nu al Wat kan er beter Wat is er vr ndig m dat te realiseren Opmerkingen/suggesties 34

35 Medewerker: Team: Datum: Wat heb je gerealiseerd m je gedrag mbt infrmatierisic s te veranderen/verbeteren He heb je dat gedaan Zijn er meer punten die beter kunnen Wat is er vr ndig m dat te realiseren Opmerkingen/suggesties 35

36 Bedenk drie stellingen. Schrijf deze p flipver en laat medewerkers hun mening erbij schrijven. Plenaire terugkppeling Verdeel team in twee grepen en start discussie met vr- en tegenstanders ver bepaald gewenst gedrag Verdeel team in vier grepen en geef iedere grep een thema. Iedere grep werkt thema uit in termen van gewenst gedrag Laat teamleden individueel een mindmap maken ver specifiek IB thema Verdeel team in grepen. Iedere grep beeld bepaald gewenst gedrag uit. 36

37 Bij dit dcument is vr verdieping aanvullende achtergrndinfrmatie beschikbaar.

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal Ontdekken van talenten juw wrden, juw verhaal Methdiek Omschrijving: Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht. Via deze methdiek wrden teams uitgendigd m hun talenten

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Taakmschrijving Administratief medewerker 1. Functie-infrmatie 1.1 Functietitel Administratief medewerker 1.2 Lnniveau C1-C3 1.3 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma van het secundair nderwijs f daarmee

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker Functie- en cmpetentieprfiel Maatschappelijk werker 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Maatschappelijk werker Sciale dienst B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Office 365 migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties

Office 365 migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties Office 365 migratie cursussen In-cmpany cmputercursussen bij bedrijven en rganisaties Migratie naar een nieuwe Office 365 mgeving Een migratie naar de nieuwe versie van Micrsft Office 365 vergt een extra

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst Van analg via dialg naar digitaal Prtein Thuis: Paraat vr de tekmst 1 Inleiding Prtein Thuis stelt zich als del ged vrbereid de uitdagingen van de tekmst aan te gaan. De uitdagingen p het gebied van de

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Denktank Boeien & Binden. De gesprekscyclus

Denktank Boeien & Binden. De gesprekscyclus Denktank Beien & Binden De gesprekscyclus Dóór bedrijven, vóór bedrijven Aan de denktanks Beien & Binden binnen TechniekTalent.nu namen in 2009 de vlgende bedrijven deel: DKC Installatiegrep (Nijmegen),

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Checklist competenties voor onderwijsprofessionals

Checklist competenties voor onderwijsprofessionals Checklist cmpetenties vr nderwijsprfessinals Wijbe Duma Checklist De cmpetenties Visiegestuurd werken Opbrengstgericht werken -Samenwerken Effectief Overleggen - Planmatig werken kmen uit het assessment

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Missie. Wij stellen informatie beschikbaar aan burgers en bedrijven en voor al onze processen.

Missie. Wij stellen informatie beschikbaar aan burgers en bedrijven en voor al onze processen. Van: Maarten Spel, Rb Peters, Priscylla Beentjes Datum: 9 nvember 2015 Aan: leden AB Tel: 06 3194 4141 Onderwerp: Kaders Infrmatiebeleid 2016-2020 De missie van de VRK: Missie Wij dragen bij aan publieke

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016

PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016 PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016 Pagina 1 van 5 Privacy p schlen van Kiem Dr de tenemende digitalisering wrdt in het nderwijs steeds meer gebruik gemaakt van ICT. En er wrden steeds meer gegevens

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Een nieuwe werken-bij website

Een nieuwe werken-bij website Een nieuwe werken-bij website Ga jij vr de Mbile First hype? Michael Brst, Service Delivery Annemieke Berends, Manager Crprate Recruitment Agenda Wat willen wij met jullie delen? Ontwikkelingen p het gebied

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen Stap 5 Deel 2 Je met niet alles gelven wat je denkt Lesje 5.2.1 Jezelf lsmaken uit vertuigingen Je hebt eerder al pgeschreven welke gedachtes zijn uitgegreid tt vertuigingen: de beelden ver jezelf en anderen

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt.

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt. Inventarisatie tips en tps De tips waar niets bij staat, wrden pgepakt. Thema: cmmunicatie Stelling: Het gebruik van digitale cmmunicatiemiddelen (Schudercm) in cmbinatie met persnlijke gesprekken zrgt

Nadere informatie

Richtlijnen met betrekking tot de informatieveiligheidsaspecten binnen het continuïteitsplan

Richtlijnen met betrekking tot de informatieveiligheidsaspecten binnen het continuïteitsplan Richtlijnen met betrekking tt de ISMS (Infrmatin Security Management System) Richtlijnen met betrekking tt de Versin cntrl please always check if yu are using the latest versin. : Dc. Ref. :isms.052.security

Nadere informatie

ICT en privacy in de Mondzorg

ICT en privacy in de Mondzorg Klik p het pictgram als u een afbeelding wilt tevegen ICT en privacy in de Mndzrg De kansen en de risic s van het digitale tijdperk Martin Rzebm en The Gedendrp Klik p het pictgram als u een afbeelding

Nadere informatie

Actie keuze 5. a. Campagne rookvrij schoolplein. b. Hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: 1: Wat zijn de gevolgen en gevaren van roken?

Actie keuze 5. a. Campagne rookvrij schoolplein. b. Hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: 1: Wat zijn de gevolgen en gevaren van roken? Actie keuze 5 a. Campagne rkvrij schlplein Jullie Stappenplan hebben vr actie 5 gekzen: Maak het schlplein rkvrij grepjes Maak de twee gebruik nderzekspdracht psters: brnnenpagina Presenteer 1. argumenten

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscde Haag Wnen Nvember 2014 Bedrijfscde Haag Wnen 1 Dit is de bedrijfscde van wningcrpratie Haag Wnen. In deze cde benemen we nze uitgangspunten vr eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW)

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW) Werkgroep Borging: Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW) November 2013 Deze sheets bevatten achtergrondinformatie bij het plan Borging awareness

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid.

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid. Hiernder wrdt de plaats van het infrmatieprduct integraal peratineel plan weergegeven in het strmschema evenementenveiligheid. In het integraal peratineel plan wrden de te treffen maatregelen en vrzieningen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

SHAREPOINT TRAININGEN

SHAREPOINT TRAININGEN SHAREPOINT TRAININGEN SAMENWERKING MET DE IT-AFDELING Om de implementatie van Sharepint te laten slagen heeft de IT afdeling behefte aan gebruikersinfrmatie. Daarm willen wij precies weten wat het beleid

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

MVO Zelfverklaring Beantwoording 40 vragen

MVO Zelfverklaring Beantwoording 40 vragen MVO Zelfverklaring Beantwrding 40 vragen Auteur: Gert Jan de Grt en Gerda de Raad (Will2Sustain) Datum: 17-12-2015 Versie: 3 Inhudspgave 1. Inleiding... 1 2. MVO principes... 1 3. Stakehlders... 4 4. MVO

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Gebruik , internet en intranet.

Gebruik  , internet en intranet. Gebruik e-mail, internet en intranet. 1. Starten en beëindigen e-mailadres en wachtwrd 1.1 Medewerkers met een arbeidsvereenkmst van Yes! Kinderpvang krijgen bij het in diensttreden een e-mailadres en

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier Cmpetentieprfiel van de hulpverlenerambulancier (Wet hudende diverse bepalingen inzake gezndheidszrg van 19 december 2008) 1. De ambulancier ntwikkelt zich persnlijk en prfessineel De ambulancier neemt

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer PESTPROTOCOL OBS Aan de Rer Pestprtcl OBS Aan de Rer 1 Inleiding Vr u ligt het Pestprtcl OBS Aan de Rer. Het prtcl geeft leerkrachten van grep 1 tt en met 8 richtlijnen vr het vrkmen, signaleren en aanpakken

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Voor u ligt u het jaarplan 2012-2013 van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse.

Voor u ligt u het jaarplan 2012-2013 van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse. JAARPLAN 2012-2013 INLEIDING Vr u ligt u het jaarplan 2012-2013 van de Vereniging vr Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse. In het jaarplan wrden de delstellingen en activiteiten beschreven, die

Nadere informatie