Werkplan Stichting Olijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan Stichting Olijf"

Transcriptie

1 Werkplan Stichting Olijf 2015

2 Werkplan 2015 Stichting Olijf Visie Olijf wil (ex-)patiënten met gynaecologische kanker en hun naasten een veilige plek bieden, waarbij lotsverbondenheid, solidariteit, contact, verbinding, informatie en welzijn centraal staan. Missie 1. Lotsverbondenheid organiseren De lotsverbondenheid is essentieel voor alles wat Olijf onderneemt. Er bestaat een diepe behoefte bij (ex-)patiënten en hun naasten om door middel van contact met lotgenoten de eigen ervaringen te delen. Tegelijk functioneren de gedeelde ervaringen als bron en katalysator voor na te streven verbeteringen op het terrein van de bekendheid/preventie van de ziekte en de kwaliteit van zorg en leven. 2. Krachten bundelen Door krachten te bundelen wordt invulling gegeven aan het begrip: Samen sterker. Dat geldt zowel op individueel niveau (er niet alleen voor staan) als voor de erkenning van àlle (ex-) patiënten met gynaecologische kanker. Gynaecologische kanker is relatief onbekend en verkeert nog in de taboesfeer. Op basis van krachtenbundeling en solidariteit wordt gewerkt aan de emancipatie van deze ziekte. Meer bekendheid is een van de speerpunten. Hoofddoelen voor Aansluiten bij de behoeftes en wensen vanuit de achterban m.b.t. voorlichting en lotgenotencontact; 2. Vergroten van de naamsbekendheid via zorgverleners en via social media; 3. Uitbreiden van de belangenbehartiging door participatie in externe organen; 4. Een optimaal vrijwilligersbeleid voeren zodat vrijwilligers zich bij Olijf goed voorbereid en gesteund voelen. Werkplan Stichting Olijf

3 Acties bij doel 1: Aansluiten bij de behoeftes en wensen vanuit de achterban m.b.t. voorlichting en lotgenotencontact Achterbanraadpleging In 2014 vindt een schriftelijke achterbanraadpleging plaats (bijlage). Aan de hand van de resultaten wordt het werkplan 2015 zo nodig aangepast. Doneer je ervaring Olijf is lid van de Participatiegroep Erfelijkheid van de LevenmetKanker-beweging. Het eerste onderwerp waarop via Doneer je ervaring de doelgroep wordt uitgevraagd, is Erfelijkheid. De enquête loopt tot eind 2014, op basis van de resultaten wordt het werkplan 2015 zo nodig aangepast. In 2015 zal Olijf over 4 relevante items voor haar doelgroep een enquête houden, in nauwe samenwerking met de LevenmetKanker-beweging, met de methodiek van Doneer je ervaring. De rapportages zullen gepubliceerd worden op de website, in Olijfschrift, enz Fysiek lotgenotencontact middels lotgenotencontactbijeenkomsten Het landelijk netwerk van Olijf wordt in kaart gebracht. Er worden onbezoldigde coördinatoren inloophuizen voor de regio s Noord, West, Zuid en Oost aangesteld. Zij zijn aanspreekpunt voor alle inloophuizen in hun regio en onderhouden namens de werkgroep voorlichting/lotgenotencontact alle contacten met deze inloophuizen. De coördinatoren bewaken ook of er voldoende folder-materiaal aanwezig is in hun inloophuizen. Bij de organisatie/planning en publiciteit rond lotgenotencontactbijeenkomsten wordt nauw samengewerkt met de werkgroep internet van Olijf. Per provincie (12) zijn minimaal 2 vrijwilligers actief m.b.t. het organiseren van deze bijeenkomsten. Zij beschikken over een netwerk waarin nauw wordt samengewerkt met inloophuizen, artsen, oncologisch verpleegkundigen, lymfoedeemtherapeuten, huisartsen en andere professionals. De bijeenkomsten gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen. Werkplan Stichting Olijf

4 Voor het organiseren van de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van een format. In elke regio worden maximaal 4 keer per jaar deze bijeenkomsten georganiseerd (in nauwe samenwerking met ziekenhuizen, inloophuizen, oncologisch verpleegkundigen, lymfoedeemtherapeuten, huisartsen en andere professionals) De bijeenkomsten worden op verschillende manieren op social media bekend gemaakt, zodat een zo groot mogelijke doelgroep wordt bereikt. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de inloophuizen, de werkgroep internet en de redactie van het Olijfschrift. Regelmatig worden voor de bijeenkomsten gastsprekers uitgenodigd. Veel voorkomende vragen worden geïnventariseerd en gepubliceerd op de website van Olijf en op facebook. Werkplan Stichting Olijf

5 Telefonisch lotgenotencontact: Olijf is 4 dagen per week overdag bereikbaar op nummer Olijf is 2 dagen per week s avonds bereikbaar op nummer Er wordt nauwkeurig bijgehouden hoe vaak er telefonisch lotgenotencontact heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een door de LevenmetKanker-beweging gemaakt formulier. Statistieken m.b.t. contactverzoeken worden bijgehouden en gepubliceerd. Streven 2015: verdubbeling van het aantal telefonische contacten (dankzij promoten /bekender worden Olijf). In de achterbanraadpleging van Olijf 2014 wordt bereikbaarheid goed gescoord. In 2015 worden veel gestelde vragen met antwoorden op de website geplaatst. Werkplan Stichting Olijf

6 Aanleggen bestand ervaringsdeskundigen Er wordt een bestand aangelegd waarin ervaringsdeskundigen zijn opgenomen die bereid zijn om lotgenotes telefonisch te woord te staan/te en. Lotgenotencontactverzoeken per Er wordt een onbezoldigde coördinator aangesteld voor het digitale lotgenoten-contact. Lotgenotes kunnen contactverzoeken indienen bij De coördinator zet de vraag uit. Er wordt binnen 7 dagen gereageerd op een vraag. Vragen worden geïnventariseerd. Lotgenotencontact via kanker.nl Olijf heeft in 2014 actief geparticipeerd in de diverse werkgroepen ten behoeve van de opbouw van kanker.nl en haar website daar ondergebracht. Het druk bezochte forum van Olijf vergt bijzondere aandacht: in 2014 is deze gesloten voor nieuwe bezoekers, zij zijn doorverwezen naar kanker.nl/discussiegroepen/12-gynaecologische-kanker. Voor de nieuwe bezoekers valt het nog niet mee om hun weg te vinden op dit nieuwe forum. Zowel in 2014 als in 2015 vergt de overplaatsing van de forumbezoekers naar de discussiegroepen intensieve begeleiding. Social media Eind oktober 2014 telde Twitter 601 volgers, Facebook 407 volgers en LinkedIn 29 leden. In 2015 heeft Olijf: 1000 volgers op Twitter, 1000 volgers op Facebook en 100 connnecties op Linkedin Werkplan Stichting Olijf

7 Olijfschrift: Olijf zal in 2015 afhankelijk van de financiële mogelijkheden drie of vier edities uitbrengen. De redactie streeft bij elke uitgave naar het aan bod laten komen van elke vorm van gynaecologische kanker, zowel in de artikelen als in de interviews en de rubrieken zoals tips en trucs. De redactie zal de samenwerking met de werkgroep internet intensiveren, om lotgenotencontact, informatie, voorlichting en achterbanraadplegingen optimaal over het (digitale) voetlicht te brengen. Olijfdag 2015 In 2015 organiseert Olijf in samenwerking met artsen, lymfoedeemtherapeuten, verpleegkundigen en andere professionals een dag voor lotgenotes en hun naasten. Doodgewone gesprekken Olijf heeft van KWF Kankerbestrijding subsidie gekregen voor het realiseren van twee projecten: Twee filmportretten ( Doodgewone gesprekken ) van vrouwen met gynaecologische kanker over de naderende dood, voor de website van Olijf. Doel van de film is om vrouwen die geconfronteerd zijn met kanker de gelegenheid te geven om te kijken en te luisteren naar het ervaringsverhaal van lotgenotes en taboes te doorbreken. Olijf wil erkenning en herkenning geven aan vrouwen met gynaecologische kanker die geconfronteerd zijn met een slechte prognose en die behoefte hebben aan het bespreekbaar maken van de dood. Drie keer per jaar een workshop Doodgewone gesprekken - over sterven voor vrouwen met gynaecologische kanker (en hun naasten) die weten dat ze niet meer beter zullen worden. Optioneel: telefonische uitwisseling met elkaar via conference calls na elke workshop waarin de betrokken vrouwen vanuit huis hun verhalen met elkaar kunnen delen in de groep, onder begeleiding van de trainer. Duur: maximaal 1 uur, voorbeeld: Werkplan Stichting Olijf

8 M.b.t. Voorlichting: Olijf wordt in 2015 in alle regio s uitgenodigd om zich met een stand met informatiemateriaal te presenteren tijdens congressen, symposia. Olijf wordt regelmatig gevraagd om een gastles te komen geven om over een bepaald item vanuit patiëntenperspectief te vertellen. Olijf schaft per regio banners aan zodat per regio presentatiemateriaal aanwezig is De werkgroep voorlichting maakt gebruik van een jaarkalender om activiteiten in te plannen en maakt gebruik van de sociale media (vooraankondiging). Er volgt een terugkoppeling van de activiteiten via de sociale media met als doel meer zichtbaarheid te geven van de activiteiten van Olijf voor de achterban. Foldermateriaal ligt in alle ziekenhuizen op de poli gynaecologie en zo nodig in het informatiecentrum, foldermateriaal ligt in alle inloophuizen in Nederland. Scholing en supervisie m.b.t. werkgroep lotgenotencontact/voorlichting: Werkgroepleden krijgen twee keer per jaar supervisie o.l.v. een psychologe en de vrijwilligerscoördinator. Totaal aantal uren: 10-12; Nieuwe werkgroepleden volgen de training lotgenotencontact bij PGO support (verwacht aantal te trainen nieuwe vrijwilligers: 6 per jaar); Vrijwilligers die contactbijeenkomsten gaan doen volgen de training groepsgewijs. Werkplan Stichting Olijf

9 Acties bij doel 2: Vergroten van de naamsbekendheid via zorgverleners en social media. Bezoeken verpleegkundig consulenten gynaecologische oncologie Een vertegenwoordiger van Olijf bezoekt in elk Nederlands Academisch (8) en Opleidingsziekenhuis (12) de verpleegkundig consulent(en) gynaecologische oncologie, omdat de verpleegkundig consulent alle gynaecologisch oncologische patiënten ziet: Houdt inloop-, afspraak- en telefonisch spreekuur; Geeft informatie en uitleg over de diagnose en de behandelmogelijkheden; Biedt psychosociale ondersteuning; Houdt contact met de patiënt tijdens de opname; Geeft samen met de behandelend arts voorlichting en ondersteuning; Verwijst de patiënt zo nodig door; Zorgt ervoor dat de patiënt niet stuurloos raakt na ontslag uit het ziekenhuis, waarborgt de continuïteit tussen opname en thuissituatie. De consulent kan alle patiënten informeren over het bestaan van Olijf. Bovendien kan de consulent de talenten, motivatie, draagkracht enzovoort van de patiënten goed inschatten, waardoor potentiële vrijwilligers voor Olijf getraceerd kunnen worden. De vertegenwoordiger van Olijf geeft in een persoonlijk gesprek met de consulent(en) een toelichting op de lopende en geplande activiteiten van Olijf en verzoekt de consulent(en) om Olijf bekend te maken bij de patiënten en in het (ex- )patiëntenbestand naar kandidaat vrijwilligers te zoeken. De coördinator vrijwilligers van Olijf bezoekt vervolgens een door de consulent(en) georganiseerde bijeenkomst, om een toelichting te geven aan de potentiële vrijwilligers die door de consulent(en) daarvoor zijn uitgenodigd, en zo mogelijk concrete afspraken te maken met de aanwezigen die bereid zijn vrijwilligerswerk voor Olijf te gaan doen. Werkplan Stichting Olijf

10 Acties bij doel 3: Uitbreiden van de belangenbehartiging door participatie in externe organen. Alle activiteiten van Olijf dienen het streven naar een meer soevereine positie van de patiënt, doordat zij goed geïnformeerd is kan zij samen met zorgverleners beslissingen nemen. Olijf heeft daartoe een werkgroep Kwaliteit van Zorg, met o.a. de volgende activiteiten. Doneer je ervaring : Olijf zal in samenwerking met de LevenmetKankerbeweging - vier maal per jaar een campagne op een onderwerp gerelateerd aan 1 van de 4 vormen van gynaecologische kanker organiseren, waarin (ex-)patiënten worden uitgevraagd over hun ervaring met de kwaliteit van zorg, van leven en van maatschappelijke participatiemogelijkheden. De resultaten zullen gerapporteerd worden in het jaarverslag. Meedenken over zorg: Olijf ontwikkelt een visie over prioriteiten bij verzoeken van derden wat betreft deelname aan het ontwikkelen van richtlijnen, protocollen en zorgpaden en aan projecten in de gynaecologische oncologie vanuit patiëntenperspectief Ook worden incidentele vragen van patiënten aan Olijf met betrekking tot de kwaliteit van zorg beantwoord. Met name de verzoeken van derden nemen toe in aantal. De Kankerzorg, patiëntgericht en transparant In vervolge op het DES-project dat eind 2014 wordt afgerond, zal Olijf in 2015 in samenwerking met de LevenmetKanker-beweging in het kader van het project De Kankerzorg, patiëntgericht en transparant dialooggesprekken voeren met de beroepsgroepen. Werkplan Stichting Olijf

11 Subwerkgroep erfelijkheid HANDS ONOlijf en BVN starten,, gesponsord door Astra Zeneca, een campagne in Nederland om de awareness wat betreft erfelijke en/of familiaire borst- en/of eierstokkanker bij de dokters waar deze patiënten als eerste binnenkomen (huisartsen, chirurgen en gynaecologen) te vergroten. De startdatum van de campagne is in 2015; de exacte datum is nog niet bepaald. Olijf participeert in de projectgroep Erfelijkheid van de LevenmetKankerbeweging en de HEBON studie van het NKI/AVL. Ook zal de samenwerking met de Lynch Polyposis Vereniging verder worden versterkt. DGOA (DGOA = Dutch Gynaecologic Oncological Auditing) Olijf is zowel lid van de wetenschappelijke commissie als van het bestuur. DGOA is geformeerd op initiatief van de Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG) van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). NVOG, LPGRT, IKNL, DICA en de Nederlandse Vereneging. Medisch Oncologie (NVMO) willen komen tot een landelijke gynaecologisch oncologische uitkomstregistratie t.b.v. kwaliteits- en proces-indicatoren. Enkele registraties bestaan al binnen het DICA; bijv. de DSCA (Dutch Surgical Colorectal Audit) resulteerde in verbeteringen in de zorg voor colorectale patiënten. De uitkomsten worden ingezet voor verbetertrajecten; het doel is op termijn de kwaliteits-indicatoren en PROM s (Patient-Reported Outcome Measures) openbaar en dus transparant voor patiënten te maken. In 2015 staat in ieder geval het volgende op de agenda: Implementeren DGOA bij radiotherapeuten (registratie van de klinische gegevens van gynaecologisch-oncologische patiënten mbt de radiotherapeutische behandeling); Voeren van overleg over indicatoren met onder meer de zorgverzekeraars; Implementeren van kankergenerieke CQI inclusief toegevoegde vragen rond aspecten die betrekking hebben op gynaecologisch-oncologische zorg; Voortzetten van stimulering van de verhoging van de mate van registratie door de ziekenhuizen, op de klinische gegevens en op de PROM's. Werkplan Stichting Olijf

12 RIVM Olijf is lid van de programmacommissie voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. De commissie adviseert over de uitvoering van het bevolkingsonderzoek en signaleert aandachtspunten aangaande de kwaliteit van aansluitende zorg. Daarnaast participeert Olijf in de werkgroep Communicatie & voorlichting. De vrouwen in de doelgroep van het bevolkingsonderzoek worden op diverse momenten in de keten van het bevolkingsonderzoek en het eventuele vervolg in de zorg geïnformeerd. Verder is communicatie met de betrokken professionals in de keten belangrijk. Aantrekken vrijwilligers Om dit alles in goede banen te leiden wil de werkgroep in 2015 haar ledenaantal uitbreiden naar minimaal 30 (6 leden voor elk van de 4 meest voorkomende gynaecologische kankervormen en 6 leden in totaal voor de minder voorkomende vormen), vooral met inzet van social media, een bewezen strategie voor Olijf, zie het artikel in Nieuwsbrief PGOsupport dd Virtueel kantoor De werkgroep wil ten behoeve van een adequaat werkproces een virtueel kantoor, front- en back office. Ook voor dit project wordt samenwerking met de LevenmetKankerbeweging gezocht. De werkgroep wil de terugkoppeling naar de achterban structureel vormgeven en borgen, met gebruik van social en gedrukte media, i.s.m. de werkgroepen Redactie en Internet, en het inzetten van 'patient advocates' Werkplan Stichting Olijf

13 Acties bij doel 4: Een optimaal vrijwilligersbeleid voeren zodat vrijwilligers zich door Olijf goed voorbereid en gesteund voelen. Vrijwilligersbeleid: Olijf heeft een bezoldigde vrijwilligerscoördinator met de volgende taken: werven & selecteren van nieuwe vrijwilligers; organiseren van scholing van vrijwilligers; begeleiden en coachen van vrijwilligers; verbinden tussen de werkgroepen onderling, en tussen de werkgroepen en het bestuur. Acties vrijwilligerscoördinator 2015: Werkplan vrijwilligers 2015 actualiseren; De virtuele vrijwilligersomgeving verzorgen; Plenaire scholing m.b.t. ontwikkelingen gynaecologische kanker organiseren (ter verhoging van professionaliteit en kwaliteit vrijwilligers); Inventariseren van de scholingsbehoefte van vrijwilligers en organiseren daarvan; Overzicht houden over de vrijwilligers en hun competenties (actueel vrijwilligersdossier, contract, verzekering, scholingsbehoefte/wensen); Ondersteunen van vrijwilligers bij problemen in de uitvoering van taken; Ontwikkelen van activiteiten gericht op het behoud van vrijwilligers (o.a. voortrekkersrol in het organiseren van de vrijwilligersdag, attenties bij feestdagen, inschakelen psychologe, enz.) Met iedere vrijwilliger een voortgangsgesprek voeren. Werkplan Stichting Olijf

14 Klankbordgroep (1 vertegenwoordiger per werkgroep, 2 vertegenwoordigers van het bestuur, de vrijwilligerscoördinator), en werkgroepen: De vrijwilligerscoördinator: organiseert in 2015 vier klankbordvergaderingen, is aanwezig bij alle klankbordvergaderingen en maakt hiervan schriftelijk verslag; signaleert problemen en leemtes tijdig en speelt hier adequaat op in. Geeft beleidsvragen en knelpunten schriftelijk door aan het bestuur; voert in 2015 met alle werkgroepcoördinatoren voortgangsgesprekken; stimuleert de onderlinge samenwerking en communicatie in werkgroepen. Werven van vrijwilligers in 2015 Actieve werving m.b.v. plaatsen vacatures op social media Actieve werving vrijwilligers, gebruik maken van opgebouwd netwerk (2012 t/m 2014) Streven naar 12 nieuwe vrijwilligers in Focus op vrijwilligers in de regio s Overijssel, Gelderland, Noord-Holland, Drenthe, Friesland, Groningen, Zeeland en Limburg. Werkplan Stichting Olijf

Activiteitenplan Stichting Olijf

Activiteitenplan Stichting Olijf Activiteitenplan Stichting Olijf 2016 Activiteitenplan 2016 Stichting Olijf Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Aanvraag PGO 3 Over Olijf 4 Missie Olijf 4 Hoe doen we dat? 5 Hoofddoelen 2016 1. Meten en aansluiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Olijf

Jaarverslag 2014 Stichting Olijf Jaarverslag 2014 Stichting Olijf Samen sterk. Jaarverslag 2014 Stichting Olijf Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Bestuursverslag 4 Algemeen 4 Activiteiten van het bestuur 7 Activiteitenverslag 13 Klankbordgroep

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Olijf

Jaarverslag Stichting Olijf Jaarverslag Stichting Olijf 2013 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Jaarverslag Stichting Olijf pagina 3 Het bestuur 5 werkgroepen van Olijf Werkgroep lotgenotencontact pagina 4 Werkgroep ICT pagina 5 Redactie

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Activiteitenplan Stichting Olijf 2017

Activiteitenplan Stichting Olijf 2017 Activiteitenplan Stichting 2017 [Typ hier] Activiteitenplan 2017 Stichting Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Het werk van 4 Missie 4 Hoe doen we dat? 5 Hoofddoelen 2017 1. Meten en aansluiten behoeftes

Nadere informatie

Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP)

Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP) Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP) Familiaire Adenomateuze Polyposis: wat nu? U bent zelf, of in uw naaste omgeving geconfronteerd met Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP), ook wel polyposis genoemd.

Nadere informatie

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan 1 Beleidsplan DES Centrum 2016-2019 1. Terugblik 2. Missie / Visie 3. Ontwikkelingen 4. Het beleidsplan 2016-2019 De speerpunten voor de periode 2016 2019 Communicatie naar donateurs en stakeholders Kennisontwikkeling

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 Stichting Hersenletsel.nl Zuid Holland Pagina 1 Inhoud Inleiding Pag. 3 Organisatievorm Pag. 5 Speerpunten 2016 Pag. 6 Actiepunten Pag. 7 Financiële

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker PROJECTAANVRAAG Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker Bevorderen en borgen van de kwaliteit en vergroten van de toegankelijkheid van betaalbare professionele psycho oncologische zorg (d.d.

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

Werkplan 2015 DES Centrum

Werkplan 2015 DES Centrum Werkplan 2015 DES Centrum Missie De missie van het DES Centrum is tweeledig: 1. Optreden als kennis- en voorlichtingscentrum over DES 2. Bewaken van de belangen van DES betrokkenen Visie 2013-2016 Het

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Patiëntenparticipatie als meerwaarde voor... Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Ilse Weeghmans,VPP vzw Symposium

Nadere informatie

U bent doorverwezen naar de "mammapoli" ("mamma" betekent borst) van SJG Weert. In deze folder staat informatie over de gang van zaken op de

U bent doorverwezen naar de mammapoli (mamma betekent borst) van SJG Weert. In deze folder staat informatie over de gang van zaken op de 00 De Mammapoli 1 U bent doorverwezen naar de "mammapoli" ("mamma" betekent borst) van SJG Weert. In deze folder staat informatie over de gang van zaken op de mammapoli en over de onderzoeken die worden

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties

Nadere informatie

Steun voor mensen met kanker aan:

Steun voor mensen met kanker aan: vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker Steun voor mensen met kanker aan: blaas nier nierbekken urineleider plasbuis Steun voor u Steeds meer mensen worden geconfronteerd met blaas- of nierkanker.

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding Stichting Lynch - Polyposis Strategisch beleidsplan 2014-2018 1. Inleiding In de in 2013 opgestelde statuten van de stichting Lynch-Polyposis, waarin Vereniging HNPCC-Lynch en stichting PPC zijn opgegaan,

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

25 jaar Ambities van het IKMN. in beweging

25 jaar Ambities van het IKMN. in beweging 25 jaar Ambities van het IKMN in beweging Het Integraal Kankercentrum Midden Nederland (IKMN) is een samenwerkingsverband van hulpverleners, instellingen en patiëntenverenigingen in de provincie Utrecht

Nadere informatie

Jaarverslag Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet

Jaarverslag Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet Jaarverslag 2012 Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet Inleiding Met dit jaarverslag biedt het bestuur van NLNet de donateurs, financiers en andere geïnteresseerden inzage in beleid en uitvoering in 2012

Nadere informatie

JAARVERSLAG Landelijke endometriose dag. Donateurs en achterban

JAARVERSLAG Landelijke endometriose dag. Donateurs en achterban 27 MAART 2017 ENDOMETRIOSE STICHTING Donateurs en achterban DE DONATEURS ZIJN IN TE DELEN IN VERSCHILLENDE GROEPEN LANDELIJKE ENDOMETRIOSE DAG 2016 MMC BEURZEN EN CONGRESSEN 2016 WEBSITE BELANGRIJK COMMUNICATIE

Nadere informatie

Inleiding 3 - Missie, Visie en Doelstellingen Stichting Mammarosa Amsterdam (SMA) 3 - Doelgroep 3 Werving en Voorlichtingen 4 - Werving 4 -

Inleiding 3 - Missie, Visie en Doelstellingen Stichting Mammarosa Amsterdam (SMA) 3 - Doelgroep 3 Werving en Voorlichtingen 4 - Werving 4 - Jaarverslag Mammarosa Amsterdam 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 - Missie, Visie en Doelstellingen Stichting Mammarosa Amsterdam (SMA) 3 - Doelgroep 3 Werving en Voorlichtingen 4 - Werving 4 - Vrijwilligers

Nadere informatie

Polikliniek familiaire tumoren. voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker

Polikliniek familiaire tumoren. voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker Polikliniek familiaire tumoren voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker Inleiding U bent doorverwezen naar de polikliniek familiaire tumoren van het UMC Utrecht, Cancer

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Debra Nederland Postbus 91 3980 CB Bunnik info@debra.nl

JAARVERSLAG 2013. Debra Nederland Postbus 91 3980 CB Bunnik info@debra.nl JAARVERSLAG 2013 Debra Nederland Postbus 91 3980 CB Bunnik info@debra.nl www. Debra. NL. 1 Jaarverslag 2013 1. Algemene informatie 1.0 Doelstelling 1.1 Structuur 1.1.1 Dagelijks Bestuur; 1.1.2 Algemeen

Nadere informatie

Ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten

Ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten Ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Algemene informatie 2 Artsen en verpleegkundigen 3 Psychosociale hulpverlening 4 Aanvullende zorg 5 Meer informatie

Nadere informatie

Outline Zorgstandaard Kanker

Outline Zorgstandaard Kanker Outline Zorgstandaard Kanker Opdrachtomschrijving en werkplan werkgroep Zelfmanagement & Individueel zorgplan Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel. 0294 491 400

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Utrecht, september 2012

Meerjarenbeleidsplan Utrecht, september 2012 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Utrecht, september 2012 Vereniging Waterloop maakt mensen met blaas- of nierkanker sterker en zorg beter Colofon Titel Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Tekst Bestuur Vereniging

Nadere informatie

Jaarverslag DES Centrum Postbus BD Nijkerk Tel DES Infolijn: Pag.

Jaarverslag DES Centrum Postbus BD Nijkerk Tel DES Infolijn: Pag. Jaarverslag 2016 DES Centrum Postbus 1173 3860 BD Nijkerk Tel 030 251 8160 DES Infolijn: 030 251 8339 info@descentrum.nl www.descentrum.nl Pag. 1 Inhoud Voorwoord... 3 Voorlichting... 4 Website... 4 Social

Nadere informatie

Kwaliteitsinformatie Wat doen patiënten er mee? Wat doen huisartsen er mee?

Kwaliteitsinformatie Wat doen patiënten er mee? Wat doen huisartsen er mee? Kwaliteitsinformatie Wat doen patiënten er mee? Wat doen huisartsen er mee? Anemone Bögels, directeur NFK Lisenka van Loon, senior projectleider NFK Gerda van der Weelen, senior-wetenschappelijk medewerker,

Nadere informatie

Mens en kanker. Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties

Mens en kanker. Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties Mens en kanker Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties De stem van de kankerpatiënt NFK NFK staat voor de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Binnen deze koepel zijn 20

Nadere informatie

Men verwart regelgeving met kwaliteitsbewaking in de zorg.

Men verwart regelgeving met kwaliteitsbewaking in de zorg. Gezondheid s zorg Men verwart regelgeving met kwaliteitsbewaking in de zorg. Z o r g s Zorgstandaarden geven antwoorden Patiënten: weten welke zorg zij kunnen verwachten en hun bijdrage daarin Zorgverleners:

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 Inhoudsopgave 1. Inleidining blz. 2 2. Missie blz. 2 3. Beleid blz. 2 4. Beleidsuitvoering blz. 5 5. Meetpunten blz. 7 6. Verantwoording blz.

Nadere informatie

WERKPLAN. Onbeperkt Oost

WERKPLAN. Onbeperkt Oost WERKPLAN Onbeperkt Oost 2015 Onbeperkt Oost p/a Timorplein 8 1094 CB Amsterdam September 2014 Met dit werkplan en deze begroting vraagt de vereniging Onbeperkt Oost een subsidie aan voor het jaar 2015.

Nadere informatie

Deel 1. Uw bezoek aan de polikliniek

Deel 1. Uw bezoek aan de polikliniek . Uw bezoek aan de polikliniek Inhoud Inleiding 1 Behandelteam 1 Vragen en onzekerheid 1 Onderwerpen die ter sprake (kunnen) komen 2 Patiënteninformatie vll 081/0911 Inleiding Om de diagnose kanker met

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014

Activiteitenplan 2014 Activiteitenplan 2014 Voorwoord Voor u ligt het activiteitenplan van de stichting Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden- Holland. Het plan is een afgeleide van het beleidsplan en de activiteiten

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

1. Introductie 2. Feiten over vermoeidheid 3. Persoonlijke ervaringsverhaal 4. Tips en adviezen 5. Hulp en steun

1. Introductie 2. Feiten over vermoeidheid 3. Persoonlijke ervaringsverhaal 4. Tips en adviezen 5. Hulp en steun Thea Brouwer 1. Introductie 2. Feiten over vermoeidheid 3. Persoonlijke ervaringsverhaal 4. Tips en adviezen 5. Hulp en steun Ervaringsdeskundige kanker en vermoeidheid Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten

Nadere informatie

Kankerzorg transparant

Kankerzorg transparant Kankerzorg transparant Gezamenlijke toekomstvisie versie 0.10-24 april 2014 Transparantie van de kankerzorg, onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. 2013, Verkennende gesprekken NFK en DICA, met o.a. KWF,

Nadere informatie

Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan?

Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan? Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan? Ilse Weeghmans Directeur Vlaams Patiëntenplatform vzw Science meets psychiatric practice 21 juni 2013 - Duffel Overzicht Het Vlaams Patiëntenplatform vzw Eén stem

Nadere informatie

Workshop Dementie-netwerk RPD en Alzheimer Nederland Afd. West-Brabant

Workshop Dementie-netwerk RPD en Alzheimer Nederland Afd. West-Brabant Workshop Dementie-netwerk RPD en Alzheimer Nederland Afd. West-Brabant Voorstellen (15 minuten) Alzheimer Nederland Afdeling West-Brabant RPD dementie-netwerk Meerwaarde samenwerking Uit elkaar in groepjes

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Olijf 2015 Samen Sterk

Jaarverslag Stichting Olijf 2015 Samen Sterk Jaarverslag Stichting Olijf Samen Sterk Jaarverslag Stichting Olijf Samen Sterk Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Successen van Olijf in 4 Bestuursverslag 6 Activiteiten van het bestuur 8 Activiteiten van Raad

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) COLONCARE. onderdeel. Herstel en nazorg. COLONCARE Herstel en nazorg. Herstel en nazorg 1

Patiënteninformatiedossier (PID) COLONCARE. onderdeel. Herstel en nazorg. COLONCARE Herstel en nazorg. Herstel en nazorg 1 Patiënteninformatiedossier (PID) COLONCARE onderdeel Herstel en nazorg Herstel en nazorg 1 COLONCARE Herstel en nazorg Herstel en nazorg 2 INHOUDSOPGAVE Herstel en nazorg... 4 Thuiszorg... 4 Uiterlijke

Nadere informatie

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Jaarverslag 2015 Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Webshop In onze webshop zijn, folders, informatieboeken en andere leuke hebbedingetjes te koop. Landelijke Endometriose Dag 2015 Een dag

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee

Beleidsplan Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee Beleidsplan Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee Hoofdstuk 1 Inleiding/Historie In het jaar 2005 zijn Marja den Eerzamen en haar moeder Bettie Bruinsma, in Goedereede een inloophuis voor mensen

Nadere informatie

Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn. Hans Nortier 24-01-2013

Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn. Hans Nortier 24-01-2013 Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn Hans Nortier Nazorg Nazorg is een essentieel onderdeel van individuele patiëntenzorg na behandeling voor kanker Nazorg behelst voorlichting, begeleiding, ingaan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2018

BELEIDSPLAN 2015 2018 BELEIDSPLAN 2015 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 2. Missie blz. 3 3. Doelstellingen blz. 3 4. Lotgenotencontact blz. 3 5. Informatievoorziening blz. 4 6. Belangenbehartiging blz. 4 7. Ledenbeleid

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Leverpatiënten Vereniging De lever en leverziekten: de NLV weet er alles van!

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Leverpatiënten Vereniging De lever en leverziekten: de NLV weet er alles van! Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Leverpatiënten Vereniging 2016 2019 De lever en leverziekten: de NLV weet er alles van! Overleverenoverlevenenoverlevenenoverleveren Overleverenoverlevenenoverlevenenoverleveren

Nadere informatie

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten.

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. Beleidsplan 2016 2018 De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. Vastgesteld door het bestuur van de Depressie Vereniging d.d. 27

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl BELEIDSPLAN Stichting Hersentumor.nl 2016-2018 1 VOORAF Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hersentumor.nl. Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING 2009 Hierbij hebben wij het genoegen om u het jaarverslag over 2009 te doen toekomen. Statutaire naam Angst Dwang Fobiestichting Vestigingsplaats Driebergen-Rijsenburg

Nadere informatie

Verpleegkundige gynaecologische oncologie

Verpleegkundige gynaecologische oncologie Gynaecologie Verpleegkundige gynaecologische oncologie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl GYN024 / Verpleegkundige gynaecologische oncologie

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Het verpleegkundig spreekuur Pelviene Oncologie

Het verpleegkundig spreekuur Pelviene Oncologie Het verpleegkundig spreekuur Pelviene Oncologie 1. De verpleegkundig consulenten pelviene oncologie: wie zijn we? De verpleegkundig consulenten organiseren het verpleegkundig spreekuur in de multidisciplinaire

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2016-2020 Afdeling V&VN Oncologie Document Strategisch beleidsplan 2016-2020 Datum April 2016 Auteur Emmy Harms / beleidsadviseur Medebetrokkenen Bestuur: Marlies Peters, Bert Fledderus,

Nadere informatie

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Uitnodiging Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Aan de slag! Kwaliteitsinstrumenten in de Palliatieve Zorg Platform Palliatieve zorg provincie

Nadere informatie

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij?

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Projectplan voor een werkplaats deskundigheidsbevordering sociale wijkteams voor & door mensen met niet aangeboren hersenletsel. Almere, november 2014 Onderzoekslijn

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Stichting DES Centrum werkplan 2014

Stichting DES Centrum werkplan 2014 Stichting DES Centrum werkplan 2014 30 september 2014 1 Missie De missie van het DES centrum is in het kader van de reorganisatie in 2012/2013 aangepast. De nieuwe focus is tweeledig: 1. Optreden als kennis-

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014

Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014 Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014 Beste allemaal, Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van Patiëntenorganisatie Transvisie die speciaal wordt uitgebracht voor de doelgroep, waaronder deelnemers

Nadere informatie

Palliatieve Zorg Haaglanden

Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2013 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden (Netwerk PZH) richt zich op het versterken van de samenwerking en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016 2018 info@dovenschap.nl 1 Inhoudsopgave 1 VISIE 3 2 MISSIE 3 3 DOELGROEP 3 4 SPEERPUNTEN VAN HET BELEID 2016-2018 3 5 ORGANISATIE EN BESTUUR 4 5.1 Organisatiebeleid 4 5.2 Bestuursbeleid

Nadere informatie

U bent doorverwezen naar de "mammapoli" ("mamma" betekent borst) van het SJG Weert. In deze folder staat informatie over de gang van zaken op de

U bent doorverwezen naar de mammapoli (mamma betekent borst) van het SJG Weert. In deze folder staat informatie over de gang van zaken op de 00 De Mammapoli U bent doorverwezen naar de "mammapoli" ("mamma" betekent borst) van het SJG Weert. In deze folder staat informatie over de gang van zaken op de mammapoli en over de onderzoeken die worden

Nadere informatie

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Geboortezorg Consortium Midden-Nederland Auteur: Lianne Zondag, MSc Datum: 21.3.2016 1 Samenvatting Achtergrond Een van de doelstellingen van het GCMN is om de

Nadere informatie

Communicatieplan voor de huidige Vereniging Waterloop

Communicatieplan voor de huidige Vereniging Waterloop Communicatieplan voor de huidige Vereniging Waterloop Het verbeteren van de zicht- en vindbaarheid door te bouwen aan het merk van de vereniging Projectgroep Diana Woets Olga Hogenbirk Siet Egas Repáraz

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. p/a Oosterpark 53 1092AP Amsterdam tel 020-6921173 fax 020-6942077 Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34305055

JAARVERSLAG 2014. p/a Oosterpark 53 1092AP Amsterdam tel 020-6921173 fax 020-6942077 Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34305055 JAARVERSLAG 2014 Namens BESTUUR Stichting Verdriet door je hoofd Algemene gegevens De stichting Verdriet door je hoofd is opgericht op 19 juni 2008 Inschrijving KVK: Inschrijvingen. 34305055 Postadres:

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

De beste zorg dichtbij

De beste zorg dichtbij De beste zorg dichtbij De beste zorg dichtbij Het Diaconessenhuis, Groene Hart Ziekenhuis en Rijnland Ziekenhuis werken intensief samen in het Oncologie Netwerk West. De belangrijkste reden hiervoor is

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Inleiding Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en bereidt activiteiten voor. Omdat het bestuur niet alles zelf kan organiseren willen wij graag

Nadere informatie

ONTWERP BELEIDSPLAN ICP 2014 2019

ONTWERP BELEIDSPLAN ICP 2014 2019 ONTWERP BELEIDSPLAN ICP 2014 2019 1. Inleiding De Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP) is een patiëntenorganisatie die bestaat uit vrijwilligers die vanuit hun betrokkenheid en ervaringsdeskundigheid

Nadere informatie

Dr. Asiong Jie. Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg?

Dr. Asiong Jie. Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg? Dr. Asiong Jie Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg? Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg? 1. Wat is beste zorg volgens dokters/ ziekenhuizen patiënten 2. Hoe kunnen we patiënten hierbij helpen? Patiëntenparticipatie:

Nadere informatie

SPKS buddyproject SPKS STICHTING VOOR PATIËNTEN MET KANKER AAN HET SPIJSVERTERINGSKANAAL. lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging

SPKS buddyproject SPKS STICHTING VOOR PATIËNTEN MET KANKER AAN HET SPIJSVERTERINGSKANAAL. lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging SPKS buddyproject SPKS STICHTING VOOR PATIËNTEN MET KANKER AAN HET SPIJSVERTERINGSKANAAL lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging Wij bieden graag een luisterend oor Heb je behoefte aan een buddy?

Nadere informatie

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT DOEL Aangemelde en toekomstige BBL studenten die geen werkplek hebben kunnen 1 à 2 onderwijsperioden na aanmelden starten aan de opleiding doordat ze (met hulp van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LANDELIJK OVERLEG ONCOLOGIE VERPLEEGKUNDIGEN & VERPLEEGKUNDIG SPECIALISTEN (LOOV) Huishoudelijk reglement van het Landelijk Overleg Oncologie Verpleegkundigen, vastgesteld op de

Nadere informatie

Methodieken cliëntenparticipatie

Methodieken cliëntenparticipatie Methodieken cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie Uw cliënten al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van uw zorgbeleid, zorgt ervoor dat uw beleid goed is afgestemd op

Nadere informatie

Dementievriendelijke gemeenschap. Iedereen kan een steentje bijdragen. Herman Post Jasper Kimenai Alzheimer Nederland

Dementievriendelijke gemeenschap. Iedereen kan een steentje bijdragen. Herman Post Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Dementievriendelijke gemeenschap Iedereen kan een steentje bijdragen Herman Post Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Programma 1. Wensen en behoeften 2. Dementievriendelijk Nederland 3. Programma dementievrienden

Nadere informatie

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator,

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Beleidsdoelstellingen Netwerk Beter werken door netwerken Ambities I. Het netwerk zelf is een inspiratiebron en voedingsbodem

Nadere informatie

Hotsheet Oktober - December 2012

Hotsheet Oktober - December 2012 Hotsheet Oktober - December 2012 StepStone feiten en cijfers StepStone feiten en cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.841.739 Aantal bezoeken 1.377.466 Unieke bezoekers 948.607 Aantal vacatures 3.597

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Inleiding Doel

Beleidsplan 2014 Inleiding Doel Beleidsplan 2014 Inleiding Sarcoïdose is de moderne benaming voor de ziekte van Besnier-Boeck-Schaumann. Het woord sarcoïdose is afgeleid van het Griekse woord sarkoodis wat letterlijk vleesachtige ophopingen

Nadere informatie

KRAAMTALENT KNELPUNTEN BEDRIJVEN DOELSTELLINGEN PROJECTPLAN KNELPUNTEN ROC'S GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE

KRAAMTALENT KNELPUNTEN BEDRIJVEN DOELSTELLINGEN PROJECTPLAN KNELPUNTEN ROC'S GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE KRAAMTALENT GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE donderdag 7 juni 2012 - dia 2 KNELPUNTEN BEDRIJVEN ONDERTEKENING CONVENANT 27-01-2010 Verouderd personeelsbestand Afname animo bij jongeren voor de Kraamzorg Door

Nadere informatie

is Nederland klaar met opsporing FH? Dr. Janneke Wittekoek Cardioloog en Medisch directeur Stichting LEEFH

is Nederland klaar met opsporing FH? Dr. Janneke Wittekoek Cardioloog en Medisch directeur Stichting LEEFH is Nederland klaar met opsporing FH? Dr. Janneke Wittekoek Cardioloog en Medisch directeur Stichting LEEFH FH zorg gaat over Preventie Background De StOEH stelde zich als doel om zoveel mogelijk personen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ENDOMETRIOSE STICHTING. telefoon: 046-4584989. Endometriose Stichting, Postbus 7234, 3280 AA Numansdorp. www.endometriose.

JAARVERSLAG 2014 ENDOMETRIOSE STICHTING. telefoon: 046-4584989. Endometriose Stichting, Postbus 7234, 3280 AA Numansdorp. www.endometriose. ! JAARVERSLAG 2014 ENDOMETRIOSE STICHTING Endometriose Stichting, Postbus 7234, 3280 AA Numansdorp telefoon: 046-4584989 www.endometriose.nl Inleiding- 3- Bestuur-en-adviseurs- 3- Adviesraad- 3- Kerngegevens-

Nadere informatie

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Deel 1: Hoe was het? Situatie vrijwilligerswerk 2013 Minimaal vrijwilligersbeleid 24 woonvormen Sportmaatjesproject Totaal 120 externe vrijwilligers

Nadere informatie

Inhoudelijke verantwoording Autisme Informatiecentrum (AIC) Doetinchem

Inhoudelijke verantwoording Autisme Informatiecentrum (AIC) Doetinchem Inhoudelijke verantwoording Autisme Informatiecentrum (AIC) Doetinchem Ook in het jaar 2010 heeft het AIC duidelijk laten zien, dat het centrum voorziet in de vraag naar voorlichting over autisme. De weg

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

BELEIDSPLA VPO 2011-2013. I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur

BELEIDSPLA VPO 2011-2013. I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur BELEIDSPLA VPO 2011-2013 I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur II. Terugblik beleidsperiode 2005-2010 - De NVPO en het NPK - Realisatie NVPO beleid m.b.t. de organisatie III. Vooruitblik

Nadere informatie

Patiëntenperspectief bij de kwaliteitsevaluatie van dialysezorg; Samen verder?

Patiëntenperspectief bij de kwaliteitsevaluatie van dialysezorg; Samen verder? Patiëntenperspectief bij de kwaliteitsevaluatie van dialysezorg; Samen verder? Invitational herziening kwaliteitssysteem dialyse, 21 juni 2017 Karen Prantl, coördinator Kwaliteit & Onderzoek NVN 1 Afbakening

Nadere informatie