Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15

2 Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 4 2. Het project en de aanpak Project Aanpakvoorstel Planning 5 3. Herhuisvesting Startdatum Huisbezoeken Voorrangspositie op de woningmarkt Passend aanbod in de nabije omgeving Individuele bewonersbegeleiding Extra hulp voor bewoners met medische indicatie of 65 jaar en ouder Semi-stadsvernieuwingskandidaten 7 4. Wat is een passende woning? Woning passend bij inkomen Woonoppervlak passend bij huishouden 8 5. Financiële regelingen Verhuiskostenvergoeding Huurtoeslag Huurgewenning Vergoeding zelf aangebrachte veranderingen Overige Afspraken Informatievoorziening Huurprijs Beheerplan Aanbod terugkeer in de nieuwbouw Nuttige adressen Aanspreekpunten Ymere Verklarende woordenlijst 14 Bijlage A Toewijzingsvolgorde Woningnet 15 Bijlage B Berekeningsschema huurtoeslag 16 Bijlage C Voorbeeld huurgewenning formule 17 Bijlage D Antwoordformulier Terugkeerwens 3

3 1. Wat is het Sociaal Plan? In dit sociaal plan staan alle afspraken en regelingen waar u als bewoner mee te maken krijgt omdat Ymere de woningen in de Rudolf Dieselbuurt gaat slopen. Het sociaal plan is gebaseerd op de Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en verbetering Onder voorbehoud van ondertekening Dit is een overeenkomst tussen de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse stadsdelen, de Huurdersvereniging Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Ook Ymere zal deze overeenkomst ondertekenen. Daarnaast staan in het sociaal plan de afspraken die specifiek voor de Rudolf Dieselbuurt zijn gemaakt tussen de bewonerscommissie/klankbordgroep en Ymere. In het volgende hoofdstuk leest u over het project en de ingrepen. Over welke woningen gaat het en voor welke aanpak is gekozen? Hoofdstuk 3 gaat over uw herhuisvesting naar een voor u passende woning. Wat precies een passende woning is, leest u in hoofdstuk 4; hoe groot mag uw nieuwe woning zijn en wat is de maximale huurprijs? De financiële regelingen waarmee u te maken krijgt, staan in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk leest u onder andere over de verhuiskostenvergoeding en huurtoeslag. Hoofdstuk 6 bevat alle overige afspraken. In hoofdstuk 7 staan nuttige adressen vermeld. In hoofdstuk 8 staan de contactpersonen van Ymere en in het laatste hoofdstuk is een verklarende woordenlijst opgenomen. Alle genoemde bedragen in dit sociaal plan zijn prijspeil februari 2011, tenzij anders vermeld. Deze bedragen wijzigen jaarlijks. Alle regelingen en toezeggingen in dit sociaal plan gelden per woning en voor de duur van het project. 4 Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt

4 2. Het project en de aanpak 2.1 Project De Rudolf Dieselbuurt maakt onderdeel uit van het Eenhoorngebied in Amsterdam Oost-Watergraafsmeer. Het gehele Eenhoorngebied wordt herontwikkeld en maakt onderdeel uit van het grootstedelijk project Wibaut aan de Amstel. De Rudolf Dieselbuurt wordt gesloopt en er komt nieuwbouw terug op deze plek. Dit sociaal plan betreft de reguliere huurders van de woningen: Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m Aanpakvoorstel De woningen in de Rudolf Dieselbuurt zullen op termijn worden gesloopt. Dit betekent dat u uw woning zult moeten verlaten. Ymere realiseert zich dat dit voor u een ingrijpende gebeurtenis is. In dit sociaal plan kunt u lezen wat dit voor u betekent en op welke manier Ymere u daarbij ondersteunt. 2.3 Planning Onderstaande planning is opgesteld onder voorbehoud, om u een idee te geven van het verloop van het project. Ymere houdt huurders in de Rudolf Dieselbuurt elk kwartaal in een nieuwsbrief op de hoogte van de planning. De globale planning ziet er als volgt uit: februari 2012 februari 2012 derde kwartaal 2013 tweede kwartaal 2014 derde kwartaal 2015 aanvraag peildatum start huisvestingsbezoeken en herhuisvesting start sloop start eerste fase nieuwbouw oplevering eerste fase nieuwbouw In het volgende hoofdstuk vindt u meer informatie over de verschillende stappen van de herhuisvesting. 5

5 3. Herhuisvesting 3.1 Startdatum De daadwerkelijke start van de herhuisvesting, dus het zoeken naar een andere woning, is de peildatum. Deze datum is gericht op maar één ding: het geven van een voorrangspositie aan de bewoners in de woonruimteverdeling. Op verzoek van Ymere zal de Dienst Wonen, Zorg en Samenleving, de peildatum vaststellen namens burgemeester en wethouders (B&W). Stadsdeel Oost moet daarvoor positief adviseren over de plannen van Ymere. De peildatum wordt zo gekozen, dat u tenminste een jaar de tijd heeft voor het zoeken naar vervangende woonruimte. 3.2 Huisbezoeken Voordat u zelf gaat zoeken naar een andere woning, komt een consulent herhuisvesting van Ymere bij u thuis om uw gegevens en woonwensen vast te leggen. Met deze informatie wordt uw zoekprofiel bepaald. Zo weten u en de consulent herhuisvesting welke mogelijkheden bij uw persoonlijke omstandigheden passen. Op kosten van Ymere schrijft de consulent herhuisvesting u met de juiste gegevens in bij WoningNet. Ook als u al ingeschreven bent ontvangt u een nieuw inschrijfnummer. Met dit inschrijfnummer kunt u daarna zelf reageren op het aanbod van WoningNet. 3.3 Voorrangspositie op de woningmarkt Voorrang op WoningNet aanbod Amsterdam In Amsterdam geldt dat de legale hoofdbewoners die hun woning verlaten vanwege sloop de status van stadsvernieuwingskandidaat krijgen. Stadsvernieuwingskandidaten kunnen zich met voorrang inschrijven op een passende woning uit het Amsterdamse aanbod van WoningNet. Een passende woning is een woning die past bij de samenstelling en het inkomen van het huishouden: meer hierover kunt u lezen in hoofdstuk 4. In Amsterdam worden verschillende soorten voorrangskandidaten onderscheiden, waaronder voorrangskandidaten die vanwege sloop/nieuwbouw of een ingrijpende renovatie hun woning moeten verlaten. Als stadsvernieuwingskandidaat komt u in volgorde ná de huishoudens die vanwege een calamiteit met absolute voorrang moeten worden gehuisvest, maar vóór alle overige voorrangskandidaten aan de beurt (zie bijlage A). Als meerdere stadsvernieuwingskandidaten reageren op dezelfde, passende woning, en in principe gelijke rechten op de woning hebben, wordt de woning toegewezen aan de kandidaat: - die langer dan vijf jaar in het stadsdeel woont, vervolgens: - waarvan de woning het eerst gesloopt/gerenoveerd wordt, vervolgens: - met de langste woonduur, en ten slotte: - met de vroegste geboortedatum. Voorrang op aanbod in de regio U kunt ook kiezen voor een passende sociale huurwoning in de regio. In beperkte mate is het in Amstelveen, Zaanstad, Haarlemmermeer, Almere en Purmerend mogelijk met stadsvernieuwingsurgentie te zoeken. De regels met betrekking tot een passende woning zijn in de regio anders dan in Amsterdam. Dit staat vermeld op In de gemeenten Amstelveen, Zaanstad en Haarlemmermeer kunt u zelf via Woningnet zoeken. Wilt u een woning in Almere of Purmerend, dan wordt uw verzoek uitgezet bij de corporaties of de gemeente. De consulent herhuisvesting kan u tijdens het huisbezoek meer vertellen. Voorrang op vrije sector huurwoningen van Ymere Voor vrije sector huurwoningen van Ymere geldt voorrang voor stadsvernieuwingskandidaten, omdat een sociale huurwoning van Ymere wordt achtergelaten. Huurders met een inkomen boven de komen voor deze vrije sector woningen in aanmerking. Huurwoningen in de vrije sector hebben meer comfort en luxe, tegen een hogere huur (vanaf circa 700 euro per maand). Op kunt u deze woningen bekijken, direct reageren of u inschrijven als belangstellende. Zie onder de kolom Voor Zoekers het kopje vrije sector huren of middeninkomens. Dit kan ook op 6 Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt

6 Bewoners van de Rudolf Dieselbuurt hebben net als andere huurders van Ymere voorrang op kandidaten die geen huurwoning van Ymere achterlaten. Als u in aanmerking wil komen voor een vrije sector huurwoning van Ymere kunt u dit aangeven tijdens het huisbezoek van de consulent herhuisvesting. Via kunt u ook reageren op vrije sector woningen van andere corporaties, maar voor die woningen hebt u geen voorrang op andere woningzoekenden. Voorrang op koopwoningen van Ymere Als u aangeeft interesse te hebben voor een koopwoning, biedt Ymere u actief de woningen aan die te koop worden aangeboden in de periode dat u stadsvernieuwingsurgent bent. Ook hiervoor kunt u uw interesse en voorkeuren aangeven tijdens het huisbezoek. Op kunt u de lijst van woningen inzien en reageren, of u inschrijven als belangstellende. Zie onder de kolom Voor Zoekers, het kopje koopwoningen. 3.4 Passend aanbod in de nabije omgeving Ymere spant zich in om voor bewoners die dat willen, een passende woning binnen stadsdeel Oost aan te bieden. Dit kunnen we helaas niet altijd garanderen, omdat we hierbij afhankelijk zijn van de woningen die op dat moment vrijkomen. 3.5 Individuele bewonersbegeleiding Stadsvernieuwingskandidaten kunnen zelf zoeken en reageren op het woningaanbod van WoningNet. Indien nodig kan de consulent herhuisvesting u ondersteunen in het zoeken naar een andere woning. De geboden begeleiding hangt af van de wensen en mogelijkheden van de bewoners en kan bestaan uit: - begeleiding bij het gebruik van WoningNet; - als WoningNet onvoldoende resultaat oplevert: woningen actief aan u aanbieden; - begeleiding bij de huuropzegging en het tekenen van een nieuw huurcontract; - informeren over huurtoeslag en vergoedingen; - extra ondersteuning en advies voor oudere bewoners of bewoners met een medische indicatie; - maatwerk voor noodzakelijke woonwensen. 3.6 Extra hulp voor bewoners met medische indicatie of 65 jaar en ouder Bewoners die een medische indicatie hebben of 65 jaar of ouder zijn, komen in aanmerking voor extra hulp bij hun verhuizing. Deze bewoners ontvangen van Ymere twee klusbonnen per huishouden. Elke bon geeft recht op maximaal vier uur gratis ondersteuning door een vakman van Ymere bij de verhuizing en bij de inrichting van de nieuwe woning. De bonnen zijn niet inwisselbaar voor geld, en zijn persoonsgebonden. De vakman helpt u bij het uitvoeren van eenvoudige technische klusjes zoals: - het demonteren of bevestigen van gordijnen, lamellen, schilderijen of lampen; - het uit elkaar halen of in elkaar zetten van bedden en andere meubels; - het aansluiten van een wasmachine; - andere technische werkzaamheden in overleg met de vakman en de consulent gebiedsbeheer. Als u gebruik wilt maken van de extra hulp bij uw verhuizing, kunt u dit melden bij de consulent herhuisvesting van Ymere. 3.7 Semi-stadsvernieuwingskandidaten (semi-sv-kandidaten) Voor inwonende kinderen van de hoofdhuurder of andere inwonenden is er de mogelijkheid om semistadvernieuwingsurgent te worden. Er zijn dan bepaalde criteria waar de kandidaat aan moet voldoen. Zo moet men op de peildatum: - minimaal 5 jaar onafgebroken op het adres staan ingeschreven en woonachtig zijn; - 23 jaar of ouder zijn; - inkomen genieten om de huur te betalen. Zie voor passendheidscriteria paragraaf 4.2 7

7 4. Wat is een passende woning? Met uw stadsvernieuwingsurgentie kunt u reageren op een woning uit het aanbod van WoningNet dat past bij uw huishoudensamenstelling, leeftijd en inkomen. In onderstaande overzichten ziet u wat voor uw situatie een passende woning is. De passendheid wordt bij toewijzing getoetst aan de geldende regels. Dat betekent dat op het moment dat u heeft gereageerd op een nieuwe woning, deze alleen aan u wordt toegewezen als de woning passend is (zie bijlage A). Wat telt mee bij het woonoppervlak? Kamers, keuken, bad- en doucheruimte, zolderkamer bereikbaar met eigen trap. Wat telt niet mee bij het woonoppervlak? Zolderkamers bereikbaar via gemeenschappelijke trap, gang hal, overloop, berging, toilet en balkon. Kamers kleiner dan 4 m2 en kamers zonder daglichttoetreding tellen als berging. 4.1 Woning passend bij inkomen In Amsterdam worden bepaalde sociale huurwoningen met voorrang toegewezen aan huishoudens met een laag inkomen. Deze woningen zijn in de advertentie in Woningnet gelabeld met een 1. Voor deze woningen mag u niet meer verdienen dan de inkomensgrens voor huurtoeslag (zie de tabel op pagina 9). Voor woningen zonder het label 1 gelden geen maximuminkomenseisen. 4.2 Woonoppervlak passend bij huishouden Afhankelijk van uw huishoudensamenstelling heeft u voorrang op woningen met een bepaald maximum aantal vierkante meters: Semi-stadsvernieuwingsurgenten (semi-sv-urgenten) Naast de criteria voor semi-stadsvernieuwingsurgenten (hierna: semi-sv-urgenten), die in hoofdstuk 3 genoemd worden, gelden voor hen de volgende voorwaarden voor passendheid: - De kandidaat reageert alleen op woningen passend bij dit zoekprofiel: alleen in Amsterdam, via WoningNet; en alleen als er bij de voorrangskenmerken in de advertentie staat voorrang voor voorrangskandidaten ; ook moet de woonoppervlakte passend zijn bij het huishouden van de kandidaat, zie onderstaande tabel. Woonoppervlak* voorrang voor semi-stadsvernieuwingskanditaten Woonoppervlak Voorrang voor huishoudens met tenminste maximaal 50 m 2 maximaal 59 m 2 maximaal 79 m 2 Eénpersoonshuishouden Tweepersoonshuishouden Drie of Vierpersoonshuishouden t/m 59 m 2 Géén voorrang voor bepaalde huishoudens 60 t/m 79 m 2 Huishoudens bestaande uit tenminste drie personen * Het woonoppervlak wordt bepaald volgens het Woningwaarderingsstelsel. Deze oppervlakte staat ook op WoningNet vermeld. 80 m 2 en meer Huishoudens bestaande uit tenminste vijf personen - De semi-sv-kandidaat levert een kopie van het legitimatiebewijs en de inkomensgegevens van de laatste drie maanden. - De semi-sv-kandidaat kan tot maximaal zes maanden na de peildatum de semi-sv-urgentie aanvragen; daarna vervalt de mogelijkheid tot aanvraag. - De semi-sv-kandidaat moet andere woonruimte gevonden hebben op het moment dat het complex leeg moet zijn; daarna vervalt de semi-sv-urgentie. - De semi-sv-kandidaat kan niet in de woning blijven als de hoofdbewoner andere woonruimte heeft gevonden. - De semi-sv-kandidaat krijgt geen (verhuiskosten)vergoeding en geen bemiddeling via Ymere aangeboden voor andere woonruimte. 8 Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt

8 5. Financiële regelingen 5.1 Verhuiskostenvergoeding Als stadsvernieuwingskandidaat komt u vanaf de peildatum in aanmerking voor een eenmalige verhuiskostenvergoeding van euro (prijspijl februari 2012). U ontvangt de vergoeding in twee delen. De eerste helft krijgt u nadat wij van u de huuropzegging hebben ontvangen én de verhuurmakelaar van Ymere de voorinspectie van uw woning heeft uitgevoerd. De andere helft ontvangt u nadat u uw woning plus de bijbehorende zolder en/of berging schoon en leeg en volgens afspraak met de verhuurmakelaar heeft opgeleverd aan Ymere. Eventuele huurachterstanden en andere openstaande nota s worden met deze laatste uitbetaling verrekend. 5.2 Huurtoeslag Voor uw nieuwe woning kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag hangt af van uw inkomen en vermogen, uw leeftijd, huishoudensamenstelling en de huurprijs van de nieuwe woning. Gezamenlijk Toetsingsinkomen Het inkomen van uw huishouden bestaat uit de inkomens van alle bewoners. Ook het inkomen van kinderen beneden 23 jaar telt mee, maar alleen het deel boven 4264 euro (vrije voet) per jaar. Dit heet voor de belastingdienst het gezamenlijk toetsingsinkomen. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag dit gezamenlijke toetsingsinkomen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Het (gezamenlijk) toetsingsinkomen berekent u met de rekenhulp toetsingsinkomen op De maximale bedragen in een overzicht: Type huishouden 1 maximum belastbaar inkomen 2 Eenpersoonshuishouden 18 tot en met 64 jaar e Meerpersoonshuishouden 18 tot en met 64 jaar e Eenpersoonshuishouden 65 jaar of ouder e Meerpersoonshuishouden 65 jaar of ouder e Huishoudsamenstelling en sociale huur Voor de huurtoeslag moet de huur ook binnen bepaalde bedragen vallen. In de meeste gevallen mag de rekenhuur maximaal e 652,52 bedragen. Voor jongeren tot en met 22 jaar is dat e 362. Voor éénpersoonshuishoudens met een inkomen op bijstandsniveau (e 659,53 netto in de maand) geldt binnen Amsterdam het advies dat deze huishoudens niet boven een rekenhuur van e 554,76 huren 2. 2 Deze eenpersoonhuishoudens op bijstandsniveau krijgen toeslag over de maximale rekenhuur van e 517,64. Het verschil tussen e 554,76 en e 517,64 komt voor eigen rekening. Het advies van een maximum huur van e 554,76 is een advies van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties dat Ymere en andere corporaties binnen Amsterdam hebben overgenomen. De rekenhuur is uw nettohuur plus bepaalde servicekosten (zie ook de woordenlijst in hoofdstuk 9). In onderstaande tabel ziet u de maximaal toegestane rekenhuur voor huurtoeslag. Dit is gekoppeld aan de huishoudsamenstelling. Over de maximale rekenhuur ontvangt u huurtoeslag, het bedrag boven de maximale rekenhuur moet u volledig zelf betalen. Huishoudensamenstelling Maximale rekenhuur woning Ouderen, gehandicapten en gezinnen e 652,52 met drie of meer kinderen t/m 18 jaar* Drie- en meerpersoonshuishoudens e 554,76 Een- en tweepersoonshuishoudens e 517,64 Jongeren tot 23 jaar e 361,66 * Gezinnen met drie of meer kinderen t/m 18 jaar mogen wel tot e 652,52 huren, maar ze krijgen huurtoeslag tot e 554,76. Het bedrag boven e 554,76 moeten ze volledig zelf betalen. * Van toepassing als de meest verdienende persoon in uw huishouden tussen de jaar is ** Van toepassing als de meest verdienende persoon in uw huishouden 65 jaar of ouder is. Er gelden ook vermogensgrenzen Voor meer informatie kunt u bellen met de Belastingtelefoon op

9 Op de website van de Belastingdienst kunt u zelf een berekening maken van de huurtoeslag die u bij een bepaalde huur kunt ontvangen. U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. Aanvragen van huurtoeslag kan op de website van de Belastingdienst. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon. Het telefoonnummer is De consulent herhuisvesting en de consulent gebiedsbeheer van Ymere kunnen u ook meer vertellen over de mogelijkheden van huurtoeslag. Zie bijlage B voor een berekeningsschema huurtoeslag. 5.3 Huurgewenning Voor bewoners die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag en een inkomen hebben beneden e (belastbaar jaarinkomen) is er een speciale regeling voor huurgewenning. Zie bijlage C met een voorbeeld van de huurgewenning formule. Als de nieuwe huur meer dan e 50 hoger is dan de oude huur komt u in aanmerking voor een bijdrage. Deze bijdrage is het eerste jaar 75%, het tweede jaar 50% en het derde jaar 25% van het verschil tussen de oude en de nieuwe huur minus e 50. Als de nieuwe huur e 180 of hoger is dan de oude huur ontvangt u een maximale bijdrage van 75%, 50% of 25% van e 130 (e 180 minus e 50 eigen bijdrage). De bijdrage kan tot een half jaar na de verhuizing worden aangevraagd. Toetsmoment is de peildatum. Om de hoogte van de huurgewenning te bepalen is er een formule, deze wordt berekend over een periode van 3 jaar en wordt in één keer uitgekeerd. 5.4 Vergoeding zelf aangebrachte veranderingen Hebt u zelf veranderingen in uw woning aangebracht? Als het kan, mag u die uit de woning verwijderen en meenemen. Als de verhuurmakelaar er geen bezwaar tegen heeft, kunt u er ook voor kiezen om ze te laten zitten. Voor sommige veranderingen kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. Dit geldt alleen voor veranderingen die tot de standaarduitrusting van de woning behoren, zoals een keuken of badkamer. Voor veranderingen aan zaken die niet tot de standaarduitrusting van de woning behoren, bijvoorbeeld een ingebouwde boekenkast, kunt u geen vergoeding krijgen. U kunt alleen in aanmerking komen voor een vergoeding als de verandering: - aard- en nagelvast is; - in technisch goede staat verkeerd en veilig is; - geen overlast veroorzaakt voor omwonenden; - met facturen en/of bonnen kan worden aangetoond. De hoogte van de vergoeding is per situatie verschillend en hangt af van de staat van onderhoud van de verandering en de manier waarop deze is aangebracht. Het is dus altijd maatwerk. Als u denkt voor een vergoeding in aanmerking te komen, komt de verhuurmakelaar van Ymere de verbeteringen na de huuropzegging inspecteren en doet hij een voorstel voor vergoeding. De definitieve hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld na de eindinspectie. Wilt u meer weten? Vraag dan de brochure aan bij Ymere: Woning Veranderen zelf aangebrachte veranderingen. Wanneer en hoe kunt u huurgewenning aanvragen? Als u aan de voorwaarden voldoet en het nieuwe contract getekend hebt kunt u bij Ymere de aanvraag indienen. Uw aanvraag mag maximaal 6 maanden na tekenen huurcontract worden ingediend. Voor uw aanvraag hebben wij nodig; - een afwijzingsbrief van de belastingdienst dat u geen huurtoeslag krijgt - kopie van het nieuwe huurcontract. - inkomens gegevens van de laatste 3 maanden. De consulent herhuisvesting en de consulent gebiedsbeheer van Ymere kunnen u hier ook meer over vertellen. 10 Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt

10 6. Overige Afspraken 6.1 Informatievoorziening Ymere is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan bewoners. Voorbeelden van informatieverstrekking zijn de informatieavonden voor bewoners, nieuwsbrieven maar ook het verstrekken van het Sociaal Plan. In overleg met (een vertegenwoordiging van) de bewoners wordt bepaald hoe, wanneer en waarover de bewoners tijdens het verdere verloop van het proces worden geïnformeerd. 6.2 Huurprijs De netto huurprijs voor uw woning blijft vanaf de peildatum tot de datum van sloop gelijk: de jaarlijkse huurverhoging blijft dan achterwege. De bijkomende kosten zoals servicekosten en watergeld worden wel nog jaarlijks aangepast. 6.3 Beheerplan Tijdens de herhuisvesting en de werkzaamheden is het belangrijk dat de leefbaarheid in de buurt op peil blijft. Hiervoor stellen het stadsdeel en Ymere in overleg met de bewoners een beheerplan op. Daarin staan afspraken voor de duur van het project over: - een meldpunt voor klachten - de werkwijze bij klachtenafhandeling - de informatieverstrekking aan omwonenden - het onderhoud aan complexen, tuinen, straten - de specifieke maatregelen zoals verlichting, plaatsen afvalcontainers, e.d. - de extra dienstverlening in de vorm van toezicht, tegengaan bouwvervuiling, e.d. - het tijdelijk verhuren van leegkomende woningen. 6.4 Aanbod terugkeer in de nieuwbouw Alle bewoners van de Rudolf Dieselbuurt moeten definitief verhuizen. Bij het huisbezoek geven zij aan of zij wel of niet de wens hebben om terug te keren in de Rudolf Dieselbuurt als de nieuwbouw gereed is (zie voorbeeld in bijlage D). Bij de oplevering van de nieuwbouw stelt Ymere deze bewoners op de hoogte van het aanbod aan nieuwe woningen voordat deze op Woningnet verschijnen. Toewijzingsnormen - Voor de geïnteresseerde terugkeerders in de nieuwe Rudolf Dieselbuurt zijn de standaard toewijzingsregels van Amsterdam van toepassing. Dat betekent dat de woning qua grootte en huur passend moet zijn bij de samenstelling en inkomen van het huishouden. De passendheid wordt getoetst op het moment van toewijzing. - Bewoners boven de 18 jaar die zich na de peildatum bij het huishouden hebben gevoegd en semistadsvernieuwingsurgenten worden op het moment van toewijzing niet meegeteld. Tenzij iemand onevenredig benadeeld wordt. Dit is ter beoordeling aan Ymere. - Als meerdere passende terugkeerders interesse tonen in dezelfde woning wordt deze woning toegewezen aan de bewoner met de langste woonduur op het huidige adres in de Rudolf Dieselbuurt op de peildatum. Dit wordt door de verhuisconsulent bij het huisbezoek vastgelegd op het antwoordformulier. - U krijgt bij terugkeer naar de nieuwbouw in de Rudolf Dieselbuurt niet opnieuw een verhuiskostenvergoeding. Sociale huur woningen De plannen voor de nieuwe buurt liggen nog niet vast. Naar verwachting zal Ymere ongeveer 60 nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Ymere stelt 50% (= maximaal 30 woningen) in de sociale huur beschikbaar voor de terugkeer. Vrije sector huurwoningen Het staat niet vast of er vrije sector huurwoningen worden gebouwd in de nieuwe buurt. Als het vaststaat dat deze zullen worden gerealiseerd zal Ymere dit in een nieuwsbrief aangeven. Zodra het mogelijk is geeft Ymere aan welke aantallen beschikbaar komen voor geïnteresseerde terugkeerders en op basis van welke toewijzingsregels deze kunnen worden aangeboden. 11

11 7. Nuttige adressen Klankbordgroep Rudolf Dieselbuurt Contactpersoon: Martijn Stegeman, Rudolf Dieselstraat 67 Belastingdienst particulieren Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. De Belastingdienst kan u ook helpen met het invullen van de aanvraagformulieren voor huurtoeslag. Het kantoor van de Belastingdienst is geopend op werkdagen van tot en is gevestigd bij station Sloterdijk. Als u dat wenst, sturen zij u de aanvraagformulieren per post toe. Adres: Kingsfordweg 1, 1043 GN Amsterdam Telefoon: Website: MO-zaak (voorheen CIZ) De MO-zaak regelt indicaties voor zaken die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen. De MO-zaak is het loket voor de gemeente Amsterdam voor het aanvragen van Wmo-voorzieningen zoals: - Huishoudelijke hulp: bijvoorbeeld hulp bij opruimen, schoonmaken en het doen van de was. - Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer: bijvoorbeeld een rolstoel, een gehandicaptenparkeerkaart, collectief vervoer of een taxipas. - Aanpassingen aan de woning: als u bijvoorbeeld een traplift of verhoogd toilet nodig heeft. - U heeft recht op één verhuiskostenvergoeding: als u moet verhuizen vanwege de sloop van de Rudolf Dieselbuurt krijgt u geen extra verhuiskosten vergoeding op basis van medische verhuizing. - Als u jonger dan 65 jaar bent, zelfstandig woont en problemen heeft met traplopen kan de consulent herhuisvesting, van Ymere, bij de MO-zaak een aanvraag doen voor een medische indicatie voor een lager gelegen woning (of een woning met lift bereikbaar). Voor informatie over Wmo voorzieningen kunt u terecht bij de Wmo Helpdesk, (gratis). Adres: Overschiestraat 55, 1062 HN Amsterdam Telefoon: Website: Dienst Wonen Zorg en Samenleven Een indicatie van de dienst Wonen, Zorg en Samenleven geeft voorrang voor een laag gelegen woning: beneden, één hoog of bereikbaar met lift. Met deze medische indicatie hebt u bij WoningNet voorrang voor woningen die aangewezen (gelabeld) zijn voor personen met een beperking. Als u nog geen medische indicatie heeft aangevraagd, wordt de medische indicatie via de consulent herhuisvesting aangevraagd. Bezoekadres: Jodenbreestraat 25 Postadres: Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam Website: Telefoon: Let op: het is een vijfcijferig nummer. Het telefoonnummer is dus alleen 14020, zonder 020 of 0800 ervoor. N.B.: Als u 65 jaar of ouder bent, komt u op basis van uw leeftijd altijd in aanmerking voor een benedenwoning of een woning die met de lift bereikbaar is. U heeft dan geen Medische Indicatie nodig. Formulierenbrigade Hebt u moeite met formulieren? De formulierenbrigade kan u helpen met: - formulieren invullen - uitzoeken waar u misschien recht op hebt Hulp van de formulierenbrigade is gratis voor alle Amsterdammers met een laag inkomen. De formulierenbrigade heeft geen inloopspreekuur. U kunt telefonisch een afspraak maken. Adres: Weesperstraat 117/3, 1018 VN Amsterdam Telefoon: (020) Stadsdeel Amsterdam Oost Bezoekadres: Oranje Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam Postadres: Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam Telefoon: Let op: het is een vijfcijferig nummer. Het telefoonnummer is dus alleen 14020, zonder 020 of 0800 ervoor. 12 Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt

12 8. Aanspreekpunten Ymere Voor vragen over de verhuur of het beheer van uw huidige woning kunt u terecht bij: Georg Stein (huismeester) Telefoon: Mira de Vos (consulent gebiedsbeheer) Telefoon: Facebook: (of zoek op consulent gebiedsbeheer oost ) Carina Hooiveld (manager gebiedsbeheer) Telefoon: Voor vragen over de vernieuwing van de Rudolf Dieselbuurt en uw verhuismogelijkheden kunt u terecht bij: Marc Essenberg (consulent gebiedsbeheer) Telefoon: Christien Krikke (procesmanager) Telefoon: Ymere Markten en Innovatie Afdeling Stedelijke vernieuwing Jollemanhof 8, 1019 GW Amsterdam Ymere Wonen Oost Muiderstraatweg 19, 1111 PS Amsterdam 13

13 9. Verklarende woordenlijst AWBZ-indicatie AWBZ is de afkorting voor: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Een indicatie is een toegangsbewijs om bepaalde zorg of voorzieningen te krijgen. huishouden Alle gezinsleden, familie en andere personen die op uw woonadres staan ingeschreven. Huurtoeslag Een tegemoetkoming van de overheid in de kosten voor uw huur. U vraagt deze toeslag aan bij de Belastingdienst. Huurtoeslag heette vroeger huursubsidie. Inkomen Als u in dit Sociaal Plan leest over het inkomen dan gaat het om het belastbare inkomen, dus het bruto inkomen vóór belasting. Het inkomen is het totaalbedrag aan loon, pensioen of uitkeringen dat u ontvangt, inclusief het vakantiegeld, een dertiende maand of andere extra s. Vult u jaarlijks de aangifte inkomensbelasting in? In dat geval geeft u uw verzamelinkomen op. (Gezamenlijk) Toetsingsinkomen Uw (gezamenlijk) toetsingsinkomen is alles wat u, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners samen in 1 jaar aan inkomsten hebben, zoals een salaris, uitkering of pensioen. Het toetsingsinkomen berekent u met de Rekenhulp toetsingsinkomen op Netto huur De kale huurprijs zonder servicekosten. Rekenhuur De netto huur + bepaalde servicekosten waarover u huurtoeslag kunt krijgen: gemeenschappelijke elektra, schoonmaak gemeenschappelijke ruimten, huismeester. Bruto huur De netto huur + alle servicekosten: onderhoud cv of geiser of collectieve stookkosten, glasverzekering, ontstopping riolering, onderhoud tuin, verwijderen graffiti. Het serviceabonnement voor kleine reparaties in de woning valt hier niet onder. Peildatum Dit is de datum waarop uw stadsvernieuwingsurgentie ingaat. Na deze datum kunt u één jaar met stadsvernieuwingsurgentie reageren op het aanbod in WoningNet. 14 Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt

14 Bijlage A Toewijzingsvolgorde Woningnet Als u reageert op advertenties vindt er een selectie plaats op urgentie, doelgroep en huishoudsamenstelling. Deze regels worden regionaal vastgesteld en kunnen gewijzigd worden; de actuele regels vindt u altijd op de website van WoningNet Volgorde van urgentie 1. calamiteiten 2. stadsvernieuwingskandidaten uit Amsterdam - de toewijzingsvolgorde tussen deze urgenten onderling is om te beginnen afhankelijk van de voorgenomen datum van sloop; - als het gaat om een woning in het stadsdeel, krijgt een stadsvernieuwingsurgent die aantoonbaar over een woonduur van meer dan 5 jaar in het stadsdeel beschikt, voorrang boven stadsvernieuwingsurgenten uit een ander stadsdeel; - als meer kandidaten met dezelfde sloopdatum op één woning reageren, gaat de kandidaat met de langste woonduur voor. Als ook de woonduur gelijk is gaat de oudste kandidaat voor; - als een woning gelabeld is met Voorrang SV-urgenten uit Westelijke Tuinsteden gaan die kandidaten vóór op andere SV-urgenten. 3. kandidaten uit het project Van groot naar beter 4. urgenten - hier vallen ook de semi-stadsvernieuwingskandidaten onder; - alleen voor woningen die zijn gelabeld met voorrang voor voorrangskandidaten. 5. regionale SV-urgenten 6. doorstromers en starters Bijzondere situaties Woningzoekers met een medische indicatie, mensen die 65 jaar of ouder zijn, of die tot inkomensgroep 1 behoren, vallen onder de zogenaamde doelgroepen in Woningnet. Deze doelgroepen krijgen voor bepaalde woningen voorrang op stadsvernieuwingskandidaten, tenzij een stadsvernieuwingskandidaat ook tot die doelgroep behoort. Woningen die bedoeld zijn voor ouderen of mensen met een medische indicatie worden op Woningnet vermeld met voorrang voor 65+/medische indicatie. Dit zijn voornamelijk woningen gelegen op de begane grond, één hoog of bereikbaar met lift. Als u niet tot deze doelgroepen behoort maakt u wel kans op de woning, maar komt u na de kandidaten die de genoemde indicatie hebben. Er zijn ook woningen waar een minimumleeftijd vermeld wordt. Ook als stadsvernieuwingskandidaat maakt u geen kans op zulke woningen als u niet tot de genoemde leeftijdsgroep behoort. Als u aan de voorwaarden voldoet gelden daarna de genoemde voorrangsregels. Sommige woningen zijn bedoeld voor mensen met een bepaald maximuminkomen: inkomensgroep 1. De inkomensgrenzen zijn als volgt: type huishouden 1 Maximum bruto inkomen alleenstaande jaar Meerpersoonshuishouden jaar alleenstaande 65 jaar of ouder meerpersoonshuishouden 65 jaar of ouder euro euro euro euro Voorrang voor grote huishoudens Afhankelijk van uw huishoudensamenstelling kunt u reageren op woningen met een bepaald maximum aantal vierkante meters. Zie onderstaande tabel. Woonoppervlak t/m 59 m 2 Voorrang voor huishoudens met tenminste Géén voorrang voor bepaalde huishoudens 60 t/m 79 m 2 Huishoudens bestaande uit tenminste drie personen 80 m 2 en meer Huishoudens bestaande uit tenminste vijf personen 1 Het woonoppervlak wordt bepaald volgens het Woningwaarderingsstelsel. Deze oppervlakte staat ook op WoningNet vermeld. 15

15 Bijlage B. Berekeningsschema huurtoeslag Berekeningsschema huurtoeslag tijdvak van 1 januari 2011 tot 1 januari 2012 *) als de huurder een woning bewoont of betrekt waarin aanpassingen zijn aangebracht in en rond de woning, die noodzakelijk zijn in verband met een handicap van de huurder, diens partner of een medebewoner Op kunt u zelf een berekening maken van de huurtoeslag die u bij een bepaalde huur kunt ontvangen. U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. Kijkt u hiervoor op of belt u met de Belastingtelefoon De consulent herhuisvesting en de consulent gebiedsbeheer van Ymere kunnen u hier ook meer over vertellen. 16 Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt

16 Bijlage C. Voorbeeld huurgewenning formule Om de hoogte van de huurgewenning te bepalen is er een formule, deze wordt berekend over een periode van 3 jaar en wordt in één keer uitgekeerd. Ter verduidelijking twee rekenvoorbeelden: Nieuwe netto huur e 450 Oude netto huur e 370 Verschil is e (eigen bijdrage) = e 40 - Nieuwe netto huur e 650 Oude netto huur e Verschil is e 280 (maximum = 180) - 50 = e e jaar 12 x 75% x 40 = e e jaar 12 x 50% x 40 = e e jaar 12 x 25% x 40 = e Te ontvangen e e jaar 12 x 75% x 130 = e e jaar 12 x 50% x 130 = e e jaar 12 x 25% x 130 = e Te ontvangen e

17 18 Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt

18 Bijlage D. Antwoordformulier Terugkeerwens Terugkeerwens Rudolf Dieselbuurt Nadat de Rudolf Dieselbuurt is gesloopt, wordt er een nieuwe woonwijk gebouwd op de plaats van de Rudolf Dieselbuurt. De nieuwe Rudolf Dieselbuurt wordt een buurt met een stedelijke uitstraling (hoogbouw van maximaal 5 lagen). Er komt een mix van sociale huurwoningen en koopwoningen. De bouw van vrije sector huur woningen (huur boven de e 652,52 per maand) door Ymere is onzeker. De plannen voor de nieuwe Rudolf Dieselbuurt liggen nog niet vast. In het Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt is opgenomen dat u kunt aan geven of u de wens heeft terug te keren in de nieuwe Rudolf Dieselbuurt. Alle huurders die interesse hebben in terugkeer worden door Ymere op de hoogte gehouden van de plannen en de planning. In de nieuwe Rudolf Dieselbuurt komen naar verwachting circa 60 sociale huurwoningen terug. Ymere stelt 50% = maximaal 30 woningen in de sociale huur beschikbaar voor de terugkeer. Voor terugkeer gelden de passendheidsregels (zie paragraaf 4.2 uit het Sociaal plan). De woningen worden toegewezen op volgorde van woonduur in de bestaande Rudolf Dieselbuurt. Naam huurder: Adres huurder: nr.... Aanvang huurovereenkomst woning Rudolf Dieselbuurt: (in te vullen door herhuisvestingsconsulent) Datum: Heeft u interesse in terugkeer naar de nieuwe Rudolf Dieselbuurt? Ja (ga door met vervolgvragen) Nee (stop vragenlijst en vragenlijst ondertekenen) Handtekening voor akkoord: Wat is/was uw adres in de Rudolf Dieselbuurt? nr.... U kunt dit formulier bespreken en inleveren tijdens het huisbezoek van uw consulent herhuisvesting. 3. In welke categorie heeft u interesse? U kunt meerdere categorieën aangeven. Sociale huur Vrije sector huur (huur vanaf e 652,52) Koopwoning Heeft u bij vraag 1 aangegeven dat u interesse heeft in terugkeer dan houdt Ymere u op de hoogte van de voortgang van de plannen voor de nieuwe Rudolf Dieselbuurt. Heeft u bij vraag 1 aangegeven dat u geen interesse heeft in terugkeer dan ontvangt u van ons in de toekomst geen informatie over de plannen voor de nieuwe Rudolf Dieselbuurt.

19 Contact Algemeen telefoonnummer Onze kantoren zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur. Ymere Jollemanhof GW Amsterdam Postbus CK Amsterdam T F februari 2012 Ymere Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden.

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13 Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 2 2. Het project en de ingreep 3 3. Herhuisvesting 5 4. Wat is een passende woning? 11 5. Financiële regelingen 13 6. Overige afspraken 16 7. Planning 18 8. Nuttige adressen

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Sociaal Plan ParkStad 2006-2007 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam Sociaal Plan ParkStad juli 2005 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de positie

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving Stadsvernieuwingsurgent Informatie en regelgeving 2 Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden. Inhoud Inleiding 1. Stadsvernieuwingsurgent 1.1 Stadsvernieuwingsurgent, wat is dat? 5 1.2 Wanneer

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 STADSVERNIEUWINGSKANDIDAAT WAT HOUDT DAT IN 4 Wanneer wordt u stadsvernieuwingskandidaat 4 Voorrang op woningen in de WoningNet krant

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer

onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr. Tom Hom Collegevergadering 29 november2016 inlichtingen Hanneke de Zwart

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Akropolis op Zeeburgereiland

Akropolis op Zeeburgereiland Akropolis op Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland is een nieuw stuk stad, tussen het Oostelijk Havengebied en IJburg in. Het hele Zeeburgereiland bestaat uit verschillende buurten. Voor

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Eengezinswoningen Van den Boschstraat

Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van zes eengezinswoningen in de Van den Boschstraat

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

stadsvernieuwing Banne-Zuid

stadsvernieuwing Banne-Zuid www.eigenhaard.nl 200300345_Banne_Zuid.indd 40-1 stadsvernieuwing Banne-Zuid 20-10-2006 12:01:25 inhoudsopgave Stadsvernieuwing Banne-Zuid 4 Wat houdt dat in: stadsvernieuwingskandidaat? 6 Hoe zoekt u

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder?

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? Eind mei bent u, als bewoner van Europarei, per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Appartementen t Doel van Benthuizen

Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen In deze brochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van de twaalf appartementen in ons project t Doel van

Nadere informatie

WONEN IN HULZEBRAAK INHOUDSOPGAVE

WONEN IN HULZEBRAAK INHOUDSOPGAVE WONEN IN HULZEBRAAK In de wijk Hulzebraak zijn de bouwwerkzaamheden in volle gang. Tussen de straten de Dierenriem en de Schorpioen komen nieuwe eengezinswoningen van Huis & Erf. Graag laten we u zien

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil A. GEGEVENS AANVRAGER (Huurder van Bouwvereniging Onze Woning) 1. Inschrijfnummer: : 2. Voorletters + Achternaam: 3. Straat + huisnummer: 4. Postcode

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Dr. Bouwdijkstraat 21b, 21c, 21d, 21e, 21f en 25a In het centrum van Zoeterwoude Dorp Huurprijs 499,20 1 woning op de begane grond

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

Appartementen Van den Boschstraat

Appartementen Van den Boschstraat Appartementen Van den Boschstraat Appartementen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van 24 appartementen in de Van den Boschstraat in

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: ING: Postbus 100 NL89RABO0132601915 NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC: INGBNL2A telefoon: 043-3664777 internet:

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

RIJNVESTE 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK

RIJNVESTE 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN RIJNVESTE HAZERSWOUDE-RIJNDIJK Inhoudsopgave Algemene informatie 3 De bouw is gestart 3 Levensloopbestendig, voor alle leeftijden 3 Een eigen berging 3 Parkeerplaatsen 3 Veiligheid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI

SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI Sloop- en nieuwbouw: Straatsburgflat 1a en 1 t/m 120 De Gasperiflat 1a en 1 t/m 120, Churchillflat 1 t/m 120 Voor akkoord: Namens de bewonerscommissie Euro-Parel, voorzitter,

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. uw broodwinning een ander redelijk belang hebt om hier te wonen;

Basisvoorwaarden. uw broodwinning een ander redelijk belang hebt om hier te wonen; Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

Huishoudens met een inkomen vanaf kunnen niet reageren op woningen met een kale huurprijs tot 699,48.

Huishoudens met een inkomen vanaf kunnen niet reageren op woningen met een kale huurprijs tot 699,48. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de. Hoe het systeem werkt en verdere spelregels leggen wij u

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. uw inkomen een ander redelijk belang hebt om hier te wonen;

Basisvoorwaarden. uw inkomen een ander redelijk belang hebt om hier te wonen; Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

17 i 20 Januar U zoekt een woning

17 i 20 Januar U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Woningruil

Huurdersinformatie. Woningruil 1 Huurdersinformatie Woningruil Woningruil Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Maar komt u met uw inschrijftijd of woonduur nog niet in aanmerking voor een andere woning via WoningNet? Dan kunt u denken

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Woningruil

Huurdersinformatie. Woningruil 1 Huurdersinformatie Woningruil Woningruil Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Maar komt u met uw inschrijftijd of woonduur nog niet in aanmerking voor een andere woning via WoningNet? Dan kunt u denken

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Inhoudsopgave 2 Overeenkomst 3 1 Algemeen 5 1.1 Geldigheid Stedelijke overeenkomst 5 1.2 Overleg en informatie 6 1.3

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan Informatieboekje Inleiding Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de sloopplannen. Inmiddels

Nadere informatie

Toolbox Herhuisvesting

Toolbox Herhuisvesting juli 2006 Afdeling Stedelijke Vernieuwing en Woonbeleid bij sloop en verbetering Samenstelling Arie de Zeeuw Juli 2006 Pagina 2 Gemeente Amsterdam Inhoud 1 Inleiding 3 2 Overleg en informatie 6 2.1 Participatie

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: 13.26.01.915 ING: 10.57.954 Postbus 100 IBAN: NL89RABO0132601915 IBAN: NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC:

Nadere informatie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie MEMO van college aan de algemene raadscommissie datum : 19 februari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Huisvestingsverordening gemeente Bergen, aanpassen Bijlagen 1 en 2 per 1 maart 2013

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

Het sloopbesluit, en dan...?

Het sloopbesluit, en dan...? Het sloopbesluit, en dan...? fase 3 In het Middengebied is en wordt er de komende jaren flink vernieuwd. De wijk ondergaat een ware metamorfose en dit jaar start het uitverhuizingstraject van de derde

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zoekt een woning? Woningstichting Hellendoorn vindt het belangrijk dat u als klant zelf kunt bepalen waar u wilt wonen. Daarom plaatsen we

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 GroenWest heeft de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen voor u op een rij gezet. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen: Algemeen Inkomensverklaring

Nadere informatie

8 Rijwoningen. Vlinderlaan

8 Rijwoningen. Vlinderlaan 8 Rijwoningen Vlinderlaan Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping (Huisnummer 94j is gespiegeld.) Voorgevel Vlinderlaan Doorsnede hoekwoning 2 HOEKWONINGEN Vlinderlaan 94a en 94j Woningomschrijving

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

WONINGAANVRAAGFORMULIER

WONINGAANVRAAGFORMULIER christelijke woningstichting PATRIMONIUM WONINGAANVRAAGFORMULIER Ontvangen: Registratienummer: ( Ontvangen, Registratienummer en Persoonsnummer niet invullen) Persoonsnummer: 1. Gegevens aanvrager Voorletters

Nadere informatie

Bedankt voor uw aanvraag tot inschrijving! Hierbij sturen we u het inschrijfformulier. Vult u dit zo volledig mogelijk in?

Bedankt voor uw aanvraag tot inschrijving! Hierbij sturen we u het inschrijfformulier. Vult u dit zo volledig mogelijk in? uw kenmerk ons kenmerk Behandeld door datum onderwerp Inschrijving 4 maart 015 Geachte belangstellende voor een, Bedankt voor uw aanvraag tot inschrijving! Hierbij sturen we u het inschrijfformulier. Vult

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening huurtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening huurtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening huurtoeslag 2014 De huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van de huur. Hoeveel huurtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de rekenhuur de maximale huurgrens het

Nadere informatie

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam U wilt in aanmerking komen voor een (andere) huurwoning in de gemeente Leerdam? Dat kan! Sinds 4 maart 2010 zijn er geen bindingseisen meer en kan iedereen

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Mijn huishoudinkomen was in 2015 lager dan in 2014, kan ik bezwaar maken? U kunt bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2015

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38 WWW.WONINGBELANG.NL Sociaal Project Plan Augustus 2013 Amundsenstraat 2 t/m 40 Woningbelang Waalreseweg 25, Valkenswaard info@woningbelang.nl www.woningbelang.nl (040) 208 38 38 Openingstijden: maandag

Nadere informatie

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Informatie over het systeem voor de verdeling van huurwoningen in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden e.o. Bent u op zoek naar een huurwoning in Zwolle, Kampen

Nadere informatie