Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15

2 Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 4 2. Het project en de aanpak Project Aanpakvoorstel Planning 5 3. Herhuisvesting Startdatum Huisbezoeken Voorrangspositie op de woningmarkt Passend aanbod in de nabije omgeving Individuele bewonersbegeleiding Extra hulp voor bewoners met medische indicatie of 65 jaar en ouder Semi-stadsvernieuwingskandidaten 7 4. Wat is een passende woning? Woning passend bij inkomen Woonoppervlak passend bij huishouden 8 5. Financiële regelingen Verhuiskostenvergoeding Huurtoeslag Huurgewenning Vergoeding zelf aangebrachte veranderingen Overige Afspraken Informatievoorziening Huurprijs Beheerplan Aanbod terugkeer in de nieuwbouw Nuttige adressen Aanspreekpunten Ymere Verklarende woordenlijst 14 Bijlage A Toewijzingsvolgorde Woningnet 15 Bijlage B Berekeningsschema huurtoeslag 16 Bijlage C Voorbeeld huurgewenning formule 17 Bijlage D Antwoordformulier Terugkeerwens 3

3 1. Wat is het Sociaal Plan? In dit sociaal plan staan alle afspraken en regelingen waar u als bewoner mee te maken krijgt omdat Ymere de woningen in de Rudolf Dieselbuurt gaat slopen. Het sociaal plan is gebaseerd op de Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en verbetering Onder voorbehoud van ondertekening Dit is een overeenkomst tussen de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse stadsdelen, de Huurdersvereniging Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Ook Ymere zal deze overeenkomst ondertekenen. Daarnaast staan in het sociaal plan de afspraken die specifiek voor de Rudolf Dieselbuurt zijn gemaakt tussen de bewonerscommissie/klankbordgroep en Ymere. In het volgende hoofdstuk leest u over het project en de ingrepen. Over welke woningen gaat het en voor welke aanpak is gekozen? Hoofdstuk 3 gaat over uw herhuisvesting naar een voor u passende woning. Wat precies een passende woning is, leest u in hoofdstuk 4; hoe groot mag uw nieuwe woning zijn en wat is de maximale huurprijs? De financiële regelingen waarmee u te maken krijgt, staan in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk leest u onder andere over de verhuiskostenvergoeding en huurtoeslag. Hoofdstuk 6 bevat alle overige afspraken. In hoofdstuk 7 staan nuttige adressen vermeld. In hoofdstuk 8 staan de contactpersonen van Ymere en in het laatste hoofdstuk is een verklarende woordenlijst opgenomen. Alle genoemde bedragen in dit sociaal plan zijn prijspeil februari 2011, tenzij anders vermeld. Deze bedragen wijzigen jaarlijks. Alle regelingen en toezeggingen in dit sociaal plan gelden per woning en voor de duur van het project. 4 Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt

4 2. Het project en de aanpak 2.1 Project De Rudolf Dieselbuurt maakt onderdeel uit van het Eenhoorngebied in Amsterdam Oost-Watergraafsmeer. Het gehele Eenhoorngebied wordt herontwikkeld en maakt onderdeel uit van het grootstedelijk project Wibaut aan de Amstel. De Rudolf Dieselbuurt wordt gesloopt en er komt nieuwbouw terug op deze plek. Dit sociaal plan betreft de reguliere huurders van de woningen: Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m Aanpakvoorstel De woningen in de Rudolf Dieselbuurt zullen op termijn worden gesloopt. Dit betekent dat u uw woning zult moeten verlaten. Ymere realiseert zich dat dit voor u een ingrijpende gebeurtenis is. In dit sociaal plan kunt u lezen wat dit voor u betekent en op welke manier Ymere u daarbij ondersteunt. 2.3 Planning Onderstaande planning is opgesteld onder voorbehoud, om u een idee te geven van het verloop van het project. Ymere houdt huurders in de Rudolf Dieselbuurt elk kwartaal in een nieuwsbrief op de hoogte van de planning. De globale planning ziet er als volgt uit: februari 2012 februari 2012 derde kwartaal 2013 tweede kwartaal 2014 derde kwartaal 2015 aanvraag peildatum start huisvestingsbezoeken en herhuisvesting start sloop start eerste fase nieuwbouw oplevering eerste fase nieuwbouw In het volgende hoofdstuk vindt u meer informatie over de verschillende stappen van de herhuisvesting. 5

5 3. Herhuisvesting 3.1 Startdatum De daadwerkelijke start van de herhuisvesting, dus het zoeken naar een andere woning, is de peildatum. Deze datum is gericht op maar één ding: het geven van een voorrangspositie aan de bewoners in de woonruimteverdeling. Op verzoek van Ymere zal de Dienst Wonen, Zorg en Samenleving, de peildatum vaststellen namens burgemeester en wethouders (B&W). Stadsdeel Oost moet daarvoor positief adviseren over de plannen van Ymere. De peildatum wordt zo gekozen, dat u tenminste een jaar de tijd heeft voor het zoeken naar vervangende woonruimte. 3.2 Huisbezoeken Voordat u zelf gaat zoeken naar een andere woning, komt een consulent herhuisvesting van Ymere bij u thuis om uw gegevens en woonwensen vast te leggen. Met deze informatie wordt uw zoekprofiel bepaald. Zo weten u en de consulent herhuisvesting welke mogelijkheden bij uw persoonlijke omstandigheden passen. Op kosten van Ymere schrijft de consulent herhuisvesting u met de juiste gegevens in bij WoningNet. Ook als u al ingeschreven bent ontvangt u een nieuw inschrijfnummer. Met dit inschrijfnummer kunt u daarna zelf reageren op het aanbod van WoningNet. 3.3 Voorrangspositie op de woningmarkt Voorrang op WoningNet aanbod Amsterdam In Amsterdam geldt dat de legale hoofdbewoners die hun woning verlaten vanwege sloop de status van stadsvernieuwingskandidaat krijgen. Stadsvernieuwingskandidaten kunnen zich met voorrang inschrijven op een passende woning uit het Amsterdamse aanbod van WoningNet. Een passende woning is een woning die past bij de samenstelling en het inkomen van het huishouden: meer hierover kunt u lezen in hoofdstuk 4. In Amsterdam worden verschillende soorten voorrangskandidaten onderscheiden, waaronder voorrangskandidaten die vanwege sloop/nieuwbouw of een ingrijpende renovatie hun woning moeten verlaten. Als stadsvernieuwingskandidaat komt u in volgorde ná de huishoudens die vanwege een calamiteit met absolute voorrang moeten worden gehuisvest, maar vóór alle overige voorrangskandidaten aan de beurt (zie bijlage A). Als meerdere stadsvernieuwingskandidaten reageren op dezelfde, passende woning, en in principe gelijke rechten op de woning hebben, wordt de woning toegewezen aan de kandidaat: - die langer dan vijf jaar in het stadsdeel woont, vervolgens: - waarvan de woning het eerst gesloopt/gerenoveerd wordt, vervolgens: - met de langste woonduur, en ten slotte: - met de vroegste geboortedatum. Voorrang op aanbod in de regio U kunt ook kiezen voor een passende sociale huurwoning in de regio. In beperkte mate is het in Amstelveen, Zaanstad, Haarlemmermeer, Almere en Purmerend mogelijk met stadsvernieuwingsurgentie te zoeken. De regels met betrekking tot een passende woning zijn in de regio anders dan in Amsterdam. Dit staat vermeld op In de gemeenten Amstelveen, Zaanstad en Haarlemmermeer kunt u zelf via Woningnet zoeken. Wilt u een woning in Almere of Purmerend, dan wordt uw verzoek uitgezet bij de corporaties of de gemeente. De consulent herhuisvesting kan u tijdens het huisbezoek meer vertellen. Voorrang op vrije sector huurwoningen van Ymere Voor vrije sector huurwoningen van Ymere geldt voorrang voor stadsvernieuwingskandidaten, omdat een sociale huurwoning van Ymere wordt achtergelaten. Huurders met een inkomen boven de komen voor deze vrije sector woningen in aanmerking. Huurwoningen in de vrije sector hebben meer comfort en luxe, tegen een hogere huur (vanaf circa 700 euro per maand). Op kunt u deze woningen bekijken, direct reageren of u inschrijven als belangstellende. Zie onder de kolom Voor Zoekers het kopje vrije sector huren of middeninkomens. Dit kan ook op 6 Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt

6 Bewoners van de Rudolf Dieselbuurt hebben net als andere huurders van Ymere voorrang op kandidaten die geen huurwoning van Ymere achterlaten. Als u in aanmerking wil komen voor een vrije sector huurwoning van Ymere kunt u dit aangeven tijdens het huisbezoek van de consulent herhuisvesting. Via kunt u ook reageren op vrije sector woningen van andere corporaties, maar voor die woningen hebt u geen voorrang op andere woningzoekenden. Voorrang op koopwoningen van Ymere Als u aangeeft interesse te hebben voor een koopwoning, biedt Ymere u actief de woningen aan die te koop worden aangeboden in de periode dat u stadsvernieuwingsurgent bent. Ook hiervoor kunt u uw interesse en voorkeuren aangeven tijdens het huisbezoek. Op kunt u de lijst van woningen inzien en reageren, of u inschrijven als belangstellende. Zie onder de kolom Voor Zoekers, het kopje koopwoningen. 3.4 Passend aanbod in de nabije omgeving Ymere spant zich in om voor bewoners die dat willen, een passende woning binnen stadsdeel Oost aan te bieden. Dit kunnen we helaas niet altijd garanderen, omdat we hierbij afhankelijk zijn van de woningen die op dat moment vrijkomen. 3.5 Individuele bewonersbegeleiding Stadsvernieuwingskandidaten kunnen zelf zoeken en reageren op het woningaanbod van WoningNet. Indien nodig kan de consulent herhuisvesting u ondersteunen in het zoeken naar een andere woning. De geboden begeleiding hangt af van de wensen en mogelijkheden van de bewoners en kan bestaan uit: - begeleiding bij het gebruik van WoningNet; - als WoningNet onvoldoende resultaat oplevert: woningen actief aan u aanbieden; - begeleiding bij de huuropzegging en het tekenen van een nieuw huurcontract; - informeren over huurtoeslag en vergoedingen; - extra ondersteuning en advies voor oudere bewoners of bewoners met een medische indicatie; - maatwerk voor noodzakelijke woonwensen. 3.6 Extra hulp voor bewoners met medische indicatie of 65 jaar en ouder Bewoners die een medische indicatie hebben of 65 jaar of ouder zijn, komen in aanmerking voor extra hulp bij hun verhuizing. Deze bewoners ontvangen van Ymere twee klusbonnen per huishouden. Elke bon geeft recht op maximaal vier uur gratis ondersteuning door een vakman van Ymere bij de verhuizing en bij de inrichting van de nieuwe woning. De bonnen zijn niet inwisselbaar voor geld, en zijn persoonsgebonden. De vakman helpt u bij het uitvoeren van eenvoudige technische klusjes zoals: - het demonteren of bevestigen van gordijnen, lamellen, schilderijen of lampen; - het uit elkaar halen of in elkaar zetten van bedden en andere meubels; - het aansluiten van een wasmachine; - andere technische werkzaamheden in overleg met de vakman en de consulent gebiedsbeheer. Als u gebruik wilt maken van de extra hulp bij uw verhuizing, kunt u dit melden bij de consulent herhuisvesting van Ymere. 3.7 Semi-stadsvernieuwingskandidaten (semi-sv-kandidaten) Voor inwonende kinderen van de hoofdhuurder of andere inwonenden is er de mogelijkheid om semistadvernieuwingsurgent te worden. Er zijn dan bepaalde criteria waar de kandidaat aan moet voldoen. Zo moet men op de peildatum: - minimaal 5 jaar onafgebroken op het adres staan ingeschreven en woonachtig zijn; - 23 jaar of ouder zijn; - inkomen genieten om de huur te betalen. Zie voor passendheidscriteria paragraaf 4.2 7

7 4. Wat is een passende woning? Met uw stadsvernieuwingsurgentie kunt u reageren op een woning uit het aanbod van WoningNet dat past bij uw huishoudensamenstelling, leeftijd en inkomen. In onderstaande overzichten ziet u wat voor uw situatie een passende woning is. De passendheid wordt bij toewijzing getoetst aan de geldende regels. Dat betekent dat op het moment dat u heeft gereageerd op een nieuwe woning, deze alleen aan u wordt toegewezen als de woning passend is (zie bijlage A). Wat telt mee bij het woonoppervlak? Kamers, keuken, bad- en doucheruimte, zolderkamer bereikbaar met eigen trap. Wat telt niet mee bij het woonoppervlak? Zolderkamers bereikbaar via gemeenschappelijke trap, gang hal, overloop, berging, toilet en balkon. Kamers kleiner dan 4 m2 en kamers zonder daglichttoetreding tellen als berging. 4.1 Woning passend bij inkomen In Amsterdam worden bepaalde sociale huurwoningen met voorrang toegewezen aan huishoudens met een laag inkomen. Deze woningen zijn in de advertentie in Woningnet gelabeld met een 1. Voor deze woningen mag u niet meer verdienen dan de inkomensgrens voor huurtoeslag (zie de tabel op pagina 9). Voor woningen zonder het label 1 gelden geen maximuminkomenseisen. 4.2 Woonoppervlak passend bij huishouden Afhankelijk van uw huishoudensamenstelling heeft u voorrang op woningen met een bepaald maximum aantal vierkante meters: Semi-stadsvernieuwingsurgenten (semi-sv-urgenten) Naast de criteria voor semi-stadsvernieuwingsurgenten (hierna: semi-sv-urgenten), die in hoofdstuk 3 genoemd worden, gelden voor hen de volgende voorwaarden voor passendheid: - De kandidaat reageert alleen op woningen passend bij dit zoekprofiel: alleen in Amsterdam, via WoningNet; en alleen als er bij de voorrangskenmerken in de advertentie staat voorrang voor voorrangskandidaten ; ook moet de woonoppervlakte passend zijn bij het huishouden van de kandidaat, zie onderstaande tabel. Woonoppervlak* voorrang voor semi-stadsvernieuwingskanditaten Woonoppervlak Voorrang voor huishoudens met tenminste maximaal 50 m 2 maximaal 59 m 2 maximaal 79 m 2 Eénpersoonshuishouden Tweepersoonshuishouden Drie of Vierpersoonshuishouden t/m 59 m 2 Géén voorrang voor bepaalde huishoudens 60 t/m 79 m 2 Huishoudens bestaande uit tenminste drie personen * Het woonoppervlak wordt bepaald volgens het Woningwaarderingsstelsel. Deze oppervlakte staat ook op WoningNet vermeld. 80 m 2 en meer Huishoudens bestaande uit tenminste vijf personen - De semi-sv-kandidaat levert een kopie van het legitimatiebewijs en de inkomensgegevens van de laatste drie maanden. - De semi-sv-kandidaat kan tot maximaal zes maanden na de peildatum de semi-sv-urgentie aanvragen; daarna vervalt de mogelijkheid tot aanvraag. - De semi-sv-kandidaat moet andere woonruimte gevonden hebben op het moment dat het complex leeg moet zijn; daarna vervalt de semi-sv-urgentie. - De semi-sv-kandidaat kan niet in de woning blijven als de hoofdbewoner andere woonruimte heeft gevonden. - De semi-sv-kandidaat krijgt geen (verhuiskosten)vergoeding en geen bemiddeling via Ymere aangeboden voor andere woonruimte. 8 Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt

8 5. Financiële regelingen 5.1 Verhuiskostenvergoeding Als stadsvernieuwingskandidaat komt u vanaf de peildatum in aanmerking voor een eenmalige verhuiskostenvergoeding van euro (prijspijl februari 2012). U ontvangt de vergoeding in twee delen. De eerste helft krijgt u nadat wij van u de huuropzegging hebben ontvangen én de verhuurmakelaar van Ymere de voorinspectie van uw woning heeft uitgevoerd. De andere helft ontvangt u nadat u uw woning plus de bijbehorende zolder en/of berging schoon en leeg en volgens afspraak met de verhuurmakelaar heeft opgeleverd aan Ymere. Eventuele huurachterstanden en andere openstaande nota s worden met deze laatste uitbetaling verrekend. 5.2 Huurtoeslag Voor uw nieuwe woning kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag hangt af van uw inkomen en vermogen, uw leeftijd, huishoudensamenstelling en de huurprijs van de nieuwe woning. Gezamenlijk Toetsingsinkomen Het inkomen van uw huishouden bestaat uit de inkomens van alle bewoners. Ook het inkomen van kinderen beneden 23 jaar telt mee, maar alleen het deel boven 4264 euro (vrije voet) per jaar. Dit heet voor de belastingdienst het gezamenlijk toetsingsinkomen. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag dit gezamenlijke toetsingsinkomen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Het (gezamenlijk) toetsingsinkomen berekent u met de rekenhulp toetsingsinkomen op De maximale bedragen in een overzicht: Type huishouden 1 maximum belastbaar inkomen 2 Eenpersoonshuishouden 18 tot en met 64 jaar e Meerpersoonshuishouden 18 tot en met 64 jaar e Eenpersoonshuishouden 65 jaar of ouder e Meerpersoonshuishouden 65 jaar of ouder e Huishoudsamenstelling en sociale huur Voor de huurtoeslag moet de huur ook binnen bepaalde bedragen vallen. In de meeste gevallen mag de rekenhuur maximaal e 652,52 bedragen. Voor jongeren tot en met 22 jaar is dat e 362. Voor éénpersoonshuishoudens met een inkomen op bijstandsniveau (e 659,53 netto in de maand) geldt binnen Amsterdam het advies dat deze huishoudens niet boven een rekenhuur van e 554,76 huren 2. 2 Deze eenpersoonhuishoudens op bijstandsniveau krijgen toeslag over de maximale rekenhuur van e 517,64. Het verschil tussen e 554,76 en e 517,64 komt voor eigen rekening. Het advies van een maximum huur van e 554,76 is een advies van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties dat Ymere en andere corporaties binnen Amsterdam hebben overgenomen. De rekenhuur is uw nettohuur plus bepaalde servicekosten (zie ook de woordenlijst in hoofdstuk 9). In onderstaande tabel ziet u de maximaal toegestane rekenhuur voor huurtoeslag. Dit is gekoppeld aan de huishoudsamenstelling. Over de maximale rekenhuur ontvangt u huurtoeslag, het bedrag boven de maximale rekenhuur moet u volledig zelf betalen. Huishoudensamenstelling Maximale rekenhuur woning Ouderen, gehandicapten en gezinnen e 652,52 met drie of meer kinderen t/m 18 jaar* Drie- en meerpersoonshuishoudens e 554,76 Een- en tweepersoonshuishoudens e 517,64 Jongeren tot 23 jaar e 361,66 * Gezinnen met drie of meer kinderen t/m 18 jaar mogen wel tot e 652,52 huren, maar ze krijgen huurtoeslag tot e 554,76. Het bedrag boven e 554,76 moeten ze volledig zelf betalen. * Van toepassing als de meest verdienende persoon in uw huishouden tussen de jaar is ** Van toepassing als de meest verdienende persoon in uw huishouden 65 jaar of ouder is. Er gelden ook vermogensgrenzen Voor meer informatie kunt u bellen met de Belastingtelefoon op

9 Op de website van de Belastingdienst kunt u zelf een berekening maken van de huurtoeslag die u bij een bepaalde huur kunt ontvangen. U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. Aanvragen van huurtoeslag kan op de website van de Belastingdienst. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon. Het telefoonnummer is De consulent herhuisvesting en de consulent gebiedsbeheer van Ymere kunnen u ook meer vertellen over de mogelijkheden van huurtoeslag. Zie bijlage B voor een berekeningsschema huurtoeslag. 5.3 Huurgewenning Voor bewoners die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag en een inkomen hebben beneden e (belastbaar jaarinkomen) is er een speciale regeling voor huurgewenning. Zie bijlage C met een voorbeeld van de huurgewenning formule. Als de nieuwe huur meer dan e 50 hoger is dan de oude huur komt u in aanmerking voor een bijdrage. Deze bijdrage is het eerste jaar 75%, het tweede jaar 50% en het derde jaar 25% van het verschil tussen de oude en de nieuwe huur minus e 50. Als de nieuwe huur e 180 of hoger is dan de oude huur ontvangt u een maximale bijdrage van 75%, 50% of 25% van e 130 (e 180 minus e 50 eigen bijdrage). De bijdrage kan tot een half jaar na de verhuizing worden aangevraagd. Toetsmoment is de peildatum. Om de hoogte van de huurgewenning te bepalen is er een formule, deze wordt berekend over een periode van 3 jaar en wordt in één keer uitgekeerd. 5.4 Vergoeding zelf aangebrachte veranderingen Hebt u zelf veranderingen in uw woning aangebracht? Als het kan, mag u die uit de woning verwijderen en meenemen. Als de verhuurmakelaar er geen bezwaar tegen heeft, kunt u er ook voor kiezen om ze te laten zitten. Voor sommige veranderingen kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. Dit geldt alleen voor veranderingen die tot de standaarduitrusting van de woning behoren, zoals een keuken of badkamer. Voor veranderingen aan zaken die niet tot de standaarduitrusting van de woning behoren, bijvoorbeeld een ingebouwde boekenkast, kunt u geen vergoeding krijgen. U kunt alleen in aanmerking komen voor een vergoeding als de verandering: - aard- en nagelvast is; - in technisch goede staat verkeerd en veilig is; - geen overlast veroorzaakt voor omwonenden; - met facturen en/of bonnen kan worden aangetoond. De hoogte van de vergoeding is per situatie verschillend en hangt af van de staat van onderhoud van de verandering en de manier waarop deze is aangebracht. Het is dus altijd maatwerk. Als u denkt voor een vergoeding in aanmerking te komen, komt de verhuurmakelaar van Ymere de verbeteringen na de huuropzegging inspecteren en doet hij een voorstel voor vergoeding. De definitieve hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld na de eindinspectie. Wilt u meer weten? Vraag dan de brochure aan bij Ymere: Woning Veranderen zelf aangebrachte veranderingen. Wanneer en hoe kunt u huurgewenning aanvragen? Als u aan de voorwaarden voldoet en het nieuwe contract getekend hebt kunt u bij Ymere de aanvraag indienen. Uw aanvraag mag maximaal 6 maanden na tekenen huurcontract worden ingediend. Voor uw aanvraag hebben wij nodig; - een afwijzingsbrief van de belastingdienst dat u geen huurtoeslag krijgt - kopie van het nieuwe huurcontract. - inkomens gegevens van de laatste 3 maanden. De consulent herhuisvesting en de consulent gebiedsbeheer van Ymere kunnen u hier ook meer over vertellen. 10 Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt

10 6. Overige Afspraken 6.1 Informatievoorziening Ymere is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan bewoners. Voorbeelden van informatieverstrekking zijn de informatieavonden voor bewoners, nieuwsbrieven maar ook het verstrekken van het Sociaal Plan. In overleg met (een vertegenwoordiging van) de bewoners wordt bepaald hoe, wanneer en waarover de bewoners tijdens het verdere verloop van het proces worden geïnformeerd. 6.2 Huurprijs De netto huurprijs voor uw woning blijft vanaf de peildatum tot de datum van sloop gelijk: de jaarlijkse huurverhoging blijft dan achterwege. De bijkomende kosten zoals servicekosten en watergeld worden wel nog jaarlijks aangepast. 6.3 Beheerplan Tijdens de herhuisvesting en de werkzaamheden is het belangrijk dat de leefbaarheid in de buurt op peil blijft. Hiervoor stellen het stadsdeel en Ymere in overleg met de bewoners een beheerplan op. Daarin staan afspraken voor de duur van het project over: - een meldpunt voor klachten - de werkwijze bij klachtenafhandeling - de informatieverstrekking aan omwonenden - het onderhoud aan complexen, tuinen, straten - de specifieke maatregelen zoals verlichting, plaatsen afvalcontainers, e.d. - de extra dienstverlening in de vorm van toezicht, tegengaan bouwvervuiling, e.d. - het tijdelijk verhuren van leegkomende woningen. 6.4 Aanbod terugkeer in de nieuwbouw Alle bewoners van de Rudolf Dieselbuurt moeten definitief verhuizen. Bij het huisbezoek geven zij aan of zij wel of niet de wens hebben om terug te keren in de Rudolf Dieselbuurt als de nieuwbouw gereed is (zie voorbeeld in bijlage D). Bij de oplevering van de nieuwbouw stelt Ymere deze bewoners op de hoogte van het aanbod aan nieuwe woningen voordat deze op Woningnet verschijnen. Toewijzingsnormen - Voor de geïnteresseerde terugkeerders in de nieuwe Rudolf Dieselbuurt zijn de standaard toewijzingsregels van Amsterdam van toepassing. Dat betekent dat de woning qua grootte en huur passend moet zijn bij de samenstelling en inkomen van het huishouden. De passendheid wordt getoetst op het moment van toewijzing. - Bewoners boven de 18 jaar die zich na de peildatum bij het huishouden hebben gevoegd en semistadsvernieuwingsurgenten worden op het moment van toewijzing niet meegeteld. Tenzij iemand onevenredig benadeeld wordt. Dit is ter beoordeling aan Ymere. - Als meerdere passende terugkeerders interesse tonen in dezelfde woning wordt deze woning toegewezen aan de bewoner met de langste woonduur op het huidige adres in de Rudolf Dieselbuurt op de peildatum. Dit wordt door de verhuisconsulent bij het huisbezoek vastgelegd op het antwoordformulier. - U krijgt bij terugkeer naar de nieuwbouw in de Rudolf Dieselbuurt niet opnieuw een verhuiskostenvergoeding. Sociale huur woningen De plannen voor de nieuwe buurt liggen nog niet vast. Naar verwachting zal Ymere ongeveer 60 nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Ymere stelt 50% (= maximaal 30 woningen) in de sociale huur beschikbaar voor de terugkeer. Vrije sector huurwoningen Het staat niet vast of er vrije sector huurwoningen worden gebouwd in de nieuwe buurt. Als het vaststaat dat deze zullen worden gerealiseerd zal Ymere dit in een nieuwsbrief aangeven. Zodra het mogelijk is geeft Ymere aan welke aantallen beschikbaar komen voor geïnteresseerde terugkeerders en op basis van welke toewijzingsregels deze kunnen worden aangeboden. 11

11 7. Nuttige adressen Klankbordgroep Rudolf Dieselbuurt Contactpersoon: Martijn Stegeman, Rudolf Dieselstraat 67 Belastingdienst particulieren Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. De Belastingdienst kan u ook helpen met het invullen van de aanvraagformulieren voor huurtoeslag. Het kantoor van de Belastingdienst is geopend op werkdagen van tot en is gevestigd bij station Sloterdijk. Als u dat wenst, sturen zij u de aanvraagformulieren per post toe. Adres: Kingsfordweg 1, 1043 GN Amsterdam Telefoon: Website: MO-zaak (voorheen CIZ) De MO-zaak regelt indicaties voor zaken die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen. De MO-zaak is het loket voor de gemeente Amsterdam voor het aanvragen van Wmo-voorzieningen zoals: - Huishoudelijke hulp: bijvoorbeeld hulp bij opruimen, schoonmaken en het doen van de was. - Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer: bijvoorbeeld een rolstoel, een gehandicaptenparkeerkaart, collectief vervoer of een taxipas. - Aanpassingen aan de woning: als u bijvoorbeeld een traplift of verhoogd toilet nodig heeft. - U heeft recht op één verhuiskostenvergoeding: als u moet verhuizen vanwege de sloop van de Rudolf Dieselbuurt krijgt u geen extra verhuiskosten vergoeding op basis van medische verhuizing. - Als u jonger dan 65 jaar bent, zelfstandig woont en problemen heeft met traplopen kan de consulent herhuisvesting, van Ymere, bij de MO-zaak een aanvraag doen voor een medische indicatie voor een lager gelegen woning (of een woning met lift bereikbaar). Voor informatie over Wmo voorzieningen kunt u terecht bij de Wmo Helpdesk, (gratis). Adres: Overschiestraat 55, 1062 HN Amsterdam Telefoon: Website: Dienst Wonen Zorg en Samenleven Een indicatie van de dienst Wonen, Zorg en Samenleven geeft voorrang voor een laag gelegen woning: beneden, één hoog of bereikbaar met lift. Met deze medische indicatie hebt u bij WoningNet voorrang voor woningen die aangewezen (gelabeld) zijn voor personen met een beperking. Als u nog geen medische indicatie heeft aangevraagd, wordt de medische indicatie via de consulent herhuisvesting aangevraagd. Bezoekadres: Jodenbreestraat 25 Postadres: Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam Website: Telefoon: Let op: het is een vijfcijferig nummer. Het telefoonnummer is dus alleen 14020, zonder 020 of 0800 ervoor. N.B.: Als u 65 jaar of ouder bent, komt u op basis van uw leeftijd altijd in aanmerking voor een benedenwoning of een woning die met de lift bereikbaar is. U heeft dan geen Medische Indicatie nodig. Formulierenbrigade Hebt u moeite met formulieren? De formulierenbrigade kan u helpen met: - formulieren invullen - uitzoeken waar u misschien recht op hebt Hulp van de formulierenbrigade is gratis voor alle Amsterdammers met een laag inkomen. De formulierenbrigade heeft geen inloopspreekuur. U kunt telefonisch een afspraak maken. Adres: Weesperstraat 117/3, 1018 VN Amsterdam Telefoon: (020) Stadsdeel Amsterdam Oost Bezoekadres: Oranje Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam Postadres: Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam Telefoon: Let op: het is een vijfcijferig nummer. Het telefoonnummer is dus alleen 14020, zonder 020 of 0800 ervoor. 12 Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt

12 8. Aanspreekpunten Ymere Voor vragen over de verhuur of het beheer van uw huidige woning kunt u terecht bij: Georg Stein (huismeester) Telefoon: Mira de Vos (consulent gebiedsbeheer) Telefoon: Facebook: (of zoek op consulent gebiedsbeheer oost ) Carina Hooiveld (manager gebiedsbeheer) Telefoon: Voor vragen over de vernieuwing van de Rudolf Dieselbuurt en uw verhuismogelijkheden kunt u terecht bij: Marc Essenberg (consulent gebiedsbeheer) Telefoon: Christien Krikke (procesmanager) Telefoon: Ymere Markten en Innovatie Afdeling Stedelijke vernieuwing Jollemanhof 8, 1019 GW Amsterdam Ymere Wonen Oost Muiderstraatweg 19, 1111 PS Amsterdam 13

13 9. Verklarende woordenlijst AWBZ-indicatie AWBZ is de afkorting voor: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Een indicatie is een toegangsbewijs om bepaalde zorg of voorzieningen te krijgen. huishouden Alle gezinsleden, familie en andere personen die op uw woonadres staan ingeschreven. Huurtoeslag Een tegemoetkoming van de overheid in de kosten voor uw huur. U vraagt deze toeslag aan bij de Belastingdienst. Huurtoeslag heette vroeger huursubsidie. Inkomen Als u in dit Sociaal Plan leest over het inkomen dan gaat het om het belastbare inkomen, dus het bruto inkomen vóór belasting. Het inkomen is het totaalbedrag aan loon, pensioen of uitkeringen dat u ontvangt, inclusief het vakantiegeld, een dertiende maand of andere extra s. Vult u jaarlijks de aangifte inkomensbelasting in? In dat geval geeft u uw verzamelinkomen op. (Gezamenlijk) Toetsingsinkomen Uw (gezamenlijk) toetsingsinkomen is alles wat u, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners samen in 1 jaar aan inkomsten hebben, zoals een salaris, uitkering of pensioen. Het toetsingsinkomen berekent u met de Rekenhulp toetsingsinkomen op Netto huur De kale huurprijs zonder servicekosten. Rekenhuur De netto huur + bepaalde servicekosten waarover u huurtoeslag kunt krijgen: gemeenschappelijke elektra, schoonmaak gemeenschappelijke ruimten, huismeester. Bruto huur De netto huur + alle servicekosten: onderhoud cv of geiser of collectieve stookkosten, glasverzekering, ontstopping riolering, onderhoud tuin, verwijderen graffiti. Het serviceabonnement voor kleine reparaties in de woning valt hier niet onder. Peildatum Dit is de datum waarop uw stadsvernieuwingsurgentie ingaat. Na deze datum kunt u één jaar met stadsvernieuwingsurgentie reageren op het aanbod in WoningNet. 14 Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt

14 Bijlage A Toewijzingsvolgorde Woningnet Als u reageert op advertenties vindt er een selectie plaats op urgentie, doelgroep en huishoudsamenstelling. Deze regels worden regionaal vastgesteld en kunnen gewijzigd worden; de actuele regels vindt u altijd op de website van WoningNet Volgorde van urgentie 1. calamiteiten 2. stadsvernieuwingskandidaten uit Amsterdam - de toewijzingsvolgorde tussen deze urgenten onderling is om te beginnen afhankelijk van de voorgenomen datum van sloop; - als het gaat om een woning in het stadsdeel, krijgt een stadsvernieuwingsurgent die aantoonbaar over een woonduur van meer dan 5 jaar in het stadsdeel beschikt, voorrang boven stadsvernieuwingsurgenten uit een ander stadsdeel; - als meer kandidaten met dezelfde sloopdatum op één woning reageren, gaat de kandidaat met de langste woonduur voor. Als ook de woonduur gelijk is gaat de oudste kandidaat voor; - als een woning gelabeld is met Voorrang SV-urgenten uit Westelijke Tuinsteden gaan die kandidaten vóór op andere SV-urgenten. 3. kandidaten uit het project Van groot naar beter 4. urgenten - hier vallen ook de semi-stadsvernieuwingskandidaten onder; - alleen voor woningen die zijn gelabeld met voorrang voor voorrangskandidaten. 5. regionale SV-urgenten 6. doorstromers en starters Bijzondere situaties Woningzoekers met een medische indicatie, mensen die 65 jaar of ouder zijn, of die tot inkomensgroep 1 behoren, vallen onder de zogenaamde doelgroepen in Woningnet. Deze doelgroepen krijgen voor bepaalde woningen voorrang op stadsvernieuwingskandidaten, tenzij een stadsvernieuwingskandidaat ook tot die doelgroep behoort. Woningen die bedoeld zijn voor ouderen of mensen met een medische indicatie worden op Woningnet vermeld met voorrang voor 65+/medische indicatie. Dit zijn voornamelijk woningen gelegen op de begane grond, één hoog of bereikbaar met lift. Als u niet tot deze doelgroepen behoort maakt u wel kans op de woning, maar komt u na de kandidaten die de genoemde indicatie hebben. Er zijn ook woningen waar een minimumleeftijd vermeld wordt. Ook als stadsvernieuwingskandidaat maakt u geen kans op zulke woningen als u niet tot de genoemde leeftijdsgroep behoort. Als u aan de voorwaarden voldoet gelden daarna de genoemde voorrangsregels. Sommige woningen zijn bedoeld voor mensen met een bepaald maximuminkomen: inkomensgroep 1. De inkomensgrenzen zijn als volgt: type huishouden 1 Maximum bruto inkomen alleenstaande jaar Meerpersoonshuishouden jaar alleenstaande 65 jaar of ouder meerpersoonshuishouden 65 jaar of ouder euro euro euro euro Voorrang voor grote huishoudens Afhankelijk van uw huishoudensamenstelling kunt u reageren op woningen met een bepaald maximum aantal vierkante meters. Zie onderstaande tabel. Woonoppervlak t/m 59 m 2 Voorrang voor huishoudens met tenminste Géén voorrang voor bepaalde huishoudens 60 t/m 79 m 2 Huishoudens bestaande uit tenminste drie personen 80 m 2 en meer Huishoudens bestaande uit tenminste vijf personen 1 Het woonoppervlak wordt bepaald volgens het Woningwaarderingsstelsel. Deze oppervlakte staat ook op WoningNet vermeld. 15

15 Bijlage B. Berekeningsschema huurtoeslag Berekeningsschema huurtoeslag tijdvak van 1 januari 2011 tot 1 januari 2012 *) als de huurder een woning bewoont of betrekt waarin aanpassingen zijn aangebracht in en rond de woning, die noodzakelijk zijn in verband met een handicap van de huurder, diens partner of een medebewoner Op kunt u zelf een berekening maken van de huurtoeslag die u bij een bepaalde huur kunt ontvangen. U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. Kijkt u hiervoor op of belt u met de Belastingtelefoon De consulent herhuisvesting en de consulent gebiedsbeheer van Ymere kunnen u hier ook meer over vertellen. 16 Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt

16 Bijlage C. Voorbeeld huurgewenning formule Om de hoogte van de huurgewenning te bepalen is er een formule, deze wordt berekend over een periode van 3 jaar en wordt in één keer uitgekeerd. Ter verduidelijking twee rekenvoorbeelden: Nieuwe netto huur e 450 Oude netto huur e 370 Verschil is e (eigen bijdrage) = e 40 - Nieuwe netto huur e 650 Oude netto huur e Verschil is e 280 (maximum = 180) - 50 = e e jaar 12 x 75% x 40 = e e jaar 12 x 50% x 40 = e e jaar 12 x 25% x 40 = e Te ontvangen e e jaar 12 x 75% x 130 = e e jaar 12 x 50% x 130 = e e jaar 12 x 25% x 130 = e Te ontvangen e

17 18 Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt

18 Bijlage D. Antwoordformulier Terugkeerwens Terugkeerwens Rudolf Dieselbuurt Nadat de Rudolf Dieselbuurt is gesloopt, wordt er een nieuwe woonwijk gebouwd op de plaats van de Rudolf Dieselbuurt. De nieuwe Rudolf Dieselbuurt wordt een buurt met een stedelijke uitstraling (hoogbouw van maximaal 5 lagen). Er komt een mix van sociale huurwoningen en koopwoningen. De bouw van vrije sector huur woningen (huur boven de e 652,52 per maand) door Ymere is onzeker. De plannen voor de nieuwe Rudolf Dieselbuurt liggen nog niet vast. In het Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt is opgenomen dat u kunt aan geven of u de wens heeft terug te keren in de nieuwe Rudolf Dieselbuurt. Alle huurders die interesse hebben in terugkeer worden door Ymere op de hoogte gehouden van de plannen en de planning. In de nieuwe Rudolf Dieselbuurt komen naar verwachting circa 60 sociale huurwoningen terug. Ymere stelt 50% = maximaal 30 woningen in de sociale huur beschikbaar voor de terugkeer. Voor terugkeer gelden de passendheidsregels (zie paragraaf 4.2 uit het Sociaal plan). De woningen worden toegewezen op volgorde van woonduur in de bestaande Rudolf Dieselbuurt. Naam huurder: Adres huurder: nr.... Aanvang huurovereenkomst woning Rudolf Dieselbuurt: (in te vullen door herhuisvestingsconsulent) Datum: Heeft u interesse in terugkeer naar de nieuwe Rudolf Dieselbuurt? Ja (ga door met vervolgvragen) Nee (stop vragenlijst en vragenlijst ondertekenen) Handtekening voor akkoord: Wat is/was uw adres in de Rudolf Dieselbuurt? nr.... U kunt dit formulier bespreken en inleveren tijdens het huisbezoek van uw consulent herhuisvesting. 3. In welke categorie heeft u interesse? U kunt meerdere categorieën aangeven. Sociale huur Vrije sector huur (huur vanaf e 652,52) Koopwoning Heeft u bij vraag 1 aangegeven dat u interesse heeft in terugkeer dan houdt Ymere u op de hoogte van de voortgang van de plannen voor de nieuwe Rudolf Dieselbuurt. Heeft u bij vraag 1 aangegeven dat u geen interesse heeft in terugkeer dan ontvangt u van ons in de toekomst geen informatie over de plannen voor de nieuwe Rudolf Dieselbuurt.

19 Contact Algemeen telefoonnummer Onze kantoren zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur. Ymere Jollemanhof GW Amsterdam Postbus CK Amsterdam T F februari 2012 Ymere Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden.

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel

Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel Federatieraad Maaskoepel, 8 juni 2015 (versie 1.1) Inhoud 1. Introductie... 3 2. De doelen van woonruimtebemiddeling... 6 3. Oriënteren... 8 4. Inschrijven...

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Appartementen t Doel van Benthuizen

Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen In deze brochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van de twaalf appartementen in ons project t Doel van

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging.

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging. INFORMATIE OVER: Informatie voor huurders van Vidomes huur betalen inwonen, medehuurderschap en deelopzegging klachten melden huur opzeggen contact met Vidomes Welkom bij Vidomes WELKOM Welkom bij Vidomes!

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Algemene INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK WONING informatie Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van 't Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres:

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek 1 mei 2014 Openingstijden en telefoonnummers: Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00

Nadere informatie