COMMUNICATIEPLAN ZORG MET PAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMUNICATIEPLAN ZORG MET PAARDEN"

Transcriptie

1 9/13/2011 STENDEN UNIVERSITY COMMUNICATIEPLAN ZORG MET PAARDEN Stichting Zorg PK s Stenden University

2 Communicatieplan Zorg met Paarden Auteurs: Jeroen Greydanus Ineke van der Kooij Erica Raggers Plaats: Leeuwarden Datum: 28 Oktober 2011 School : Stenden University Opleiding: Leisure Management Moduul: ISM Jaar: 3 Opdrachtgever: Stichting Zorg PK s Ir. A. van Weperen Projectbegeleider: Peter Huig Versie: 1 2 P a g i n a

3 Voorwoord Voor u ligt het communicatieplan Zorg met paarden. Dit verslag is geschreven door studenten van de opleiding Leisure Management te Leeuwarden. In het verslag wordt beschreven hoe de huidige communicatie is tussen zorgboeren en hun omgeving, welke groepen er bij betrokken zijn en hoe ze dit kunnen verbeteren. Dit plan bevat allerlei aanbevelingen over welke communicatiemiddelen er op dit moment zijn en bruikbaar zijn voor de sector Zorg en Welzijn. Het doel van dit communicatieplan is: Het geven van richtlijnen om de communicatie tussen zorgboerderijen en (mogelijke) gasten te verbeteren Daarnaast geeft het communicatieplan richtlijnen om de samenwerking tussen zorgboerderijen en omliggende bedrijven te verbeteren, waardoor een betere samenwerking ontstaat. Van deze gelegenheid willen wij gebruik maken om diversen te bedanken. Allereerst Provincie Fryslân voor hun steun bij dit project. Ook Zorg Pk s, Andries van Weperen en Rommy van der Heide, willen wij bedanken voor de mogelijkheid van dit onderzoek en het maken van dit communicatieplan. Als laatste willen wij Peter Huig bedanken voor het begeleiden bij het maken van dit communicatieplan. Jeroen Greijdanus Erica Raggers Ineke van der Kooij 3 P a g i n a

4 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 5 Beschrijving van het communicatieplan... 5 Doel van het communicatieplan... 5 Hoofdstuk 1 Doelgroepen, publieksgroepen, stakeholders en actoren Situatieanalyse Doelgroepen Publieksgroepen Stakeholders Actoren-factoren-analyse Hoofdstuk 2 - Doelstellingen Vaststellen van Plan van Aanpak Hoofdstuk 3 - Strategie AIDA Model Direct marketing Public relations Projectmatig communicatiemodel Begroting Conclusie Bronnenlijst P a g i n a

5 Inleiding Beschrijving van het communicatieplan Dit communicatieplan is geschreven in opdracht van stichting Zorg PK s. Het doel van de Stichting ZorgPK's is het stimuleren en bevorderen van de inzet van paarden in de zorg (http://www.zorgpks.nl/, n.d.). Stichting Zorg PK s onderzoekt de mogelijkheid van het inzetten van paarden op therapeutische basis, genaamd: Equitherapie. Equitherapie bestaat uit een therapeutische driehoek tussen cliënt, therapeut en paard, en de invloed die deze drie op elkaar hebben. De methode is op dit moment nog niet evidence-based in Nederland, waardoor er geen subsidie voor wordt vrijgegeven. Het communicatieplan is geschreven voor de sector Zorg en Welzijn, voornamelijk specifiek gericht op zorgboerderijen die gebruik (willen) maken van equitherapie. De probleemstelling voor dit communicatieplan is als volgt: Hoe is de huidige communicatie tussen zorgboerderijen en hun omgeving en op welke manieren kan er beter worden gecommuniceerd naar hun (mogelijke) gasten? In het plan staat allereerst beschreven wat equitherapie precies inhoudt en wat het doel er van is. Vervolgens is er een beschrijving van de zorgboerderijen. Hoe gaan zij met equitherapie om en welke invloeden heeft het voor hen? Hoe is de marketing momenteel ontwikkeld en hoe kan dit verbeterd worden? Dit communicatieplan zal antwoorden geven op al deze vragen. Tevens zijn er aanbevelingen beschreven die van toepassing kunnen zijn voor de sector Zorg en Welzijn, met betrekking op de equitherapie. Doel van het communicatieplan Het doel van het communicatieplan is het geven van richtlijnen om de communicatie tussen zorgboerderijen en (mogelijke) gasten te verbeteren. Daarnaast geeft het communicatieplan richtlijnen om de samenwerking tussen zorgboerderijen en omliggende bedrijven te verbeteren, waardoor een betere samenwerking ontstaat. De marketingonderdelen zullen zorgen voor een betere naamsbekendheid en het werven van nieuwe gasten voor uw bedrijf. Het plan bevat informatie over verschillende marketingonderdelen die van toepassing kunnen zijn op verschillende zorgboerderijen. Het is een handleiding op gebied van communicatie en marketing voor ondernemers die met paarden werken in combinatie met zorg voor mensen met een beperking. Naast het geven van informatie geeft het plan een duidelijk overzicht van marketing activiteiten die de zorgboeren zelf kunnen uitvoeren op gebied van marketing. Er is een planning bijgevoegd die zal helpen bij het uitvoeren van de marketing activiteiten. 5 P a g i n a

6 Hoofdstuk 1 Doelgroepen, publieksgroepen, stakeholders en actoren 1.1 Situatieanalyse Stichting Zorg Pk s heeft op dit moment vier projecten lopen met betrekking op zorgtoerisme, zorgboerderijen en equitherapie. Het doel van de stichting Zorg PK s is het stimuleren en bevorderen van de inzet van paarden in de zorg. Zorgtoerisme zijn mensen met een beperking die gebruik maken van paarden in de zorg. Dit kan variëren van recreatief paardrijden met een verstandelijke beperking, revalidatie bij verlies van ledematen tot (psycho-) herapeutisch paardrijden. Door verschillende instanties wordt gewerkt met inzet van paarden, maar het is niet duidelijk waar hierover informatie te krijgen is. Uit de conclusies van het vorig onderzoek, Marketing in de Zorgtoerisme, is gebleken dat er een aantal verbeteringen in ontwikkeling zijn. Als voorbeeld te noemen de algemene website van zorgboerderijen (www.zorgboeren.nl). Op de website is nu een onderscheid gemaakt tussen zorgboerderijen door middel van een keurmerk. Desondanks is het nog steeds aan te bevelen om binnen deze sector aan de communicatie te werken. Een groot knelpunt van zorgboerderijen, is het communiceren via multimedia. Deze manier van communiceren wordt nog steeds niet optimaal benut. Denk hierbij aan professionalisering van de eigen websites en mailcontacten, het gaan gebruiken van social media en het up-to-date houden van deze communicatiemiddelen. Buiten de elektronische media kan er meer gebruik worden gemaakt van de gedrukte media. Daarnaast wordt er in dit communicatieplan bekeken of het mogelijk is om een aanbeveling te doen voor een betere communicatie tussen zorgboerderij en equitherapeuten. 1.2 Doelgroepen Per doelgroep, zijn de grootste groepen beschreven, die in hun algemeenheid dienst doen als omschrijving van de gehele doelgroep. De doelgroepen van equitherapie zijn onder andere: Mensen met beperkingen van lichamelijke aard, veroorzaakt door neurologische, motorische of sensorische stoornissen. (Bijvoorbeeld: Multiple sclerose, Hersentrauma, Spierziekten, Houdingsafwijkingen en Visuele stoornissen) - Lichamelijke beperking en equitherapie Over welke lichamelijke beperkingen wordt er gesproken als men equitherapie toepast? Het gaat hier om mensen die een fysieke beperking hebben. Dit wordt ook wel mobiliteitsbeperking genoemd. Dit kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van ziekte of een ongeluk, 6 P a g i n a

7 maar kan ook aangeboren zijn. De mate van ernst van de beperking is zeer gevarieerd. In dit geval gaat het om een aanhoudende beperking (bijvoorbeeld aangeboren of door ziekte). Welke invloed heeft equitherapie op mensen die een fysieke beperking hebben? De bewegingen van een paard kunnen soms een positief effect hebben op mensen met een fysieke beperking. Of het altijd een positief resultaat geeft is nog niet bewezen. In Duitsland wordt het op verschillende vlakken toegepast, bijvoorbeeld bij bejaardenhuizen. In Nederland wordt het alleen nog maar toegepast op mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. De driedimensionale bewegingen van het paard kan de ruiter een prettig gevoel geven en kan ervoor zorgen dat het gevoel voor evenwicht opnieuw of beter wordt ontwikkeld. Ook bij mensen die in een rolstoel zitten, kan het paardrijden worden ervaren als het gevoel van zelf kunnen lopen. Om de bewegingen van het paard te kunnen volgen moet het heupgewricht van de ruiter voor- en achterwaarts, op en neer en naar boven en beneden kunnen bewegen. Deze bewegingen die gemaakt worden met de heup, bekken en onderrug, komen overeen met de bewegingen die men normaal maakt tijdens het lopen. (Boon-Thiel, N.d.) Mensen met een fysieke beperking kunnen onzeker zijn. Ook hierbij kan het paard een positief effect uitoefenen. Het paard accepteert iemand zoals hij is op dat moment. De geschiedenis van een persoon doet er niet toe. Het paard vertoont kuddegedrag en is daarom sociaal ingesteld. Het kent al vanuit vroegere tijden de relatie met de mens. Paarden reageren daarom sterk op de lichaamstaal en de psychische gesteldheid van de mens. Doordat het paard een gevoel van acceptatie geeft, brengt deze zekerheid over. In de 1 e bijlage is te vinden welke instanties geraadpleegd kunnen worden op het gebied van fysieke beperkingen. Mensen met psychomotorische en cognitieve problemen. (Bijvoorbeeld: ADHD, Ontwikkelingsachterstand en Leerproblemen) - ADHD/ADD en equitherapie Wat is ADHD/ADD en wat zijn de kenmerken? Attention Deficit Hyperactivity Disorder, afgekort met ADHD, is een aangeboren psychomotorische gedragsstoornis die zich in de kindertijd kan manifesteren. Hoewel men tegenwoordig de diagnose voor ADHD kan stellen is het nog niet duidelijk waar en hoe ADHD kan ontstaan. Uit onderzoek blijkt steeds vaker dat gedragsstoornissen ontstaan in de hersenschors in het gebied van de frontale cortex. Hier worden geplande functies geregeld, wat erop neer komt dat de hersenen daar informatie anders verwerken. De meest opvallende kenmerken van ADHD zijn aandachtsproblemen, impulsiviteit, concentratieproblemen en overbeweeglijkheid. 7 P a g i n a

8 Binnen de stoornis ADHD, zijn er drie types bekend, namelijk onoplettendheid, hyperactief/impulsief en een combinatie van beide. Als men spreekt van ADD (Attention Deficit Disorder) staat dit voor de eerste variant. De laatste variant is de meest voorkomende vorm van ADHD. Bij jongens wordt over het algemeen vaker ADHD als diagnose gesteld. Dit komt doordat jongens vaker hyperactiviteit, impulsiviteit en gedragsproblemen laten zien. Bij meisjes komt dit probleem vaker voor als een intellectuele beperking en internaliserende problemen, emotionele problemen vaak gekenmerkt door angstgevoelens, neerslachtigheid/depressie en teruggetrokken gedrag. Omdat deze kenmerken vaak moeilijker te zien zijn, wordt bijna niet de diagnose ADHD gegeven. Bij ADHD bij volwassen is er minder sprake van hyperactiviteit, maar impulsiviteit en aandachtszwakte blijven een kenmerk. Hierdoor zijn hun presentatie en opleidingniveau vaak lager dan het intelligentie niveau. Trimbos Instituut. (2011). Welke invloed heeft Equitherapie op mensen met ADHD/ADD? Op het moment is stichting Zorg PK`s bezig met een onderzoek om equitherapie evidence based te krijgen. Dit is onder andere ook gedaan met leerlingen van SBP De Bolder te Franeker. Deze school voor speciaal onderwijs heeft veel leerlingen met ADHD/ADD en is daarom benaderd voor dit onderzoek. Omdat dit onderzoek op het moment van schrijven bezig is, zijn hier nog geen conclusies getrokken. Men vermoed dat de invloed van het paard op mensen met ADHD te maken heeft met het kudde gedrag van het paard. Jongere paarden worden door hun gedrag vaak op hun plaats gezet door groepsleiders in de kudde. Door dat een kind met ADHD moeilijk zijn/haar grenzen weet en vaak moeilijk gedrag vertonen, kan het paard daar bij helpen. Door het gevoel en gedrag te spiegelen van de cliënt, laat het paard zien dat het ook anders kan. Er wordt voor ADHD wordt vaak Orthopedagogisch gereden. Dit zorgt onder andere ook voor een ontwikkeling van het zelfvertrouwen, bevorderen van concentratie en alertheid en verbetering van sociale vaardigheden. In de 1 e bijlage is te vinden welke instanties geraadpleegd kunnen worden op het gebied van psychomotorische en cognitieve problemen. Mensen met psychosociale en psychiatrische problemen. (Bijvoorbeeld: Depressie, Overmatige angst, Psychose, Verslaving en Eetproblemen) - Verslavingen en equitherapie Over welke verslavingen wordt gesproken als equitherapie wordt toegepast? 8 P a g i n a

9 Het gaat hier om alcohol-, drugs- en eetverslavingen. Het kan hier om een geestelijke en lichamelijke verslaving gaan. Mensen die geestelijk verslaafd zijn, denken dat ze niet meer zonder genotmiddel te kunnen. Ze denken dat ze zonder genotmiddelniet meer normaal kunnen functioneren tijdens het dagelijks leven. Bij een lichamelijke verslaving gaat het er om dat het lichaam steeds meer nodig heeft van een genotmiddel en dat het steeds moeilijker zonder kan. Welke invloed kan equitherapie hebben op mensen met een verslaving? Bij mensen met een verslaving wordt equitherapie vooral naast het paard uitgevoerd. De activiteiten vinden dus niet plaats op het paard zelf. Uit vorig onderzoek is gebleken dat dit de cliënt kan bevorderen om weer een normaal leven te krijgen door weer te stabiliseren met hun verslaving. De gasten komen in confrontatie met zichzelf. Ze nemen deel aan activiteiten met paarden en niet met hun verslaving. Vervolgens worden hun gevoelens, gedragingen en patronen besproken en geëvalueerd. Op deze manier krijgen ze meer inzicht in zichzelf. (Lambers-Jukema, 2009) Deze vorm van equitherapie wordt uitgevoerd door een psychotherapeut of een equitherapeut. Op dit moment is er nog geen nader onderzoek gedaan naar deze vorm van equitherapie. In de 1 e bijlage is te vinden welke instanties geraadpleegd kunnen worden op het gebied van psychosociale en psychiatrische problemen. Mensen met een ontwikkelingsstoornis. (Bijvoorbeeld: Down syndroom, Autisme en Gedragsproblemen) - Autisme en equitherapie Wat zijn autismespectrum stoornissen en wat zijn de kenmerken ervan? Autismespectrum stoornissen zijn een groep ontwikkelingsstoornissen. Het gaat hier om mensen die lijden aan verschillende (sociale) problemen. Autismespectrum verwijst naar een groep personen waarbij de sociale en andere bijbehorende problemen verschillen in type ernst, waarbij er vele soorten combinaties van beperkingen mogelijk zijn. De kenmerken die hieraan zijn verbonden, zijn: minder vaardig om sociaal contact te hebben, minder vaardig om te communiceren, verminderde fantasie en een star patroon van steeds terugkerende stereotiepe bezigheden. Autismespectrum stoornissen zijn soortgelijk aan de autistische stoornis, welke zeer ingrijpende gevolgen hebben voor de ontwikkeling van jonge kinderen. (Instituut, 2011) Welke invloed heeft equitherapie op mensen die autismespectrum stoornissen hebben? Mensen met autisme hebben net als iedereen een eigen persoonlijkheid, gevoelsleven, eigen interesses, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen. Mensen met autisme voelen dit alleen 9 P a g i n a

10 sterker in hun eigen innerlijke wereld en hebben daarom een andere persoonlijke benadering nodig. Een juist inlevingsvermogen, geduld, rust en duidelijkheid dragen bij aan een positieve ontwikkeling. Bij equitherapie is dit mogelijk met behulp van paarden. Paarden weten niet wat autisme is. Ze zien daarom iedere persoon als een gelijke en accepteren iemand zoals die is. Wie het paard liefde en aandacht geeft, krijgt dit terug. Het is een soort spiegelende bescherming. Er is onderzoek gedaan naar de beweging van het paard en wat dit doet met de persoon die er op zit. (www.scribd.com, n.d.)door de wiegende beweging ontstaat het hormoon oxytocine, ook wel een knuffelhormoon genoemd. Dit hormoon vergroot het vertrouwen en bevordert het in contact komen met anderen. Hoe hoger het oxytocine gehalte hoe beter het gevoel van vertrouwen- en verbondenheid. Bij hogere niveaus is sprake van een weerbaarheid tegen stress en verslaving. Hierdoor komt het lichaam sneller tot rust. Autisten blijken uit een Zwitsers onderzoek een lager oxytocine gehalte te hebben. In de 1 e bijlage is te vinden welke instanties geraadpleegd kunnen worden op het gebied van ontwikkelingsstoornissen. Equitherapie wordt ook toegepast als: - gezinstherapie; - relatietherapie; - in internaten en scholen voor moeilijk lerende kinderen. De grootste groep die gebruik maakt van equitherapie zijn de kinderen met sociale handicaps. 1.3 Publieksgroepen De communicatie van zorgboerderijen verlopen via verschillende publieksgroepen, zowel passief als actief. Hier volgt een verdeling van publieksgroepen en de mate van communicatie richting deze groepen: Passieve publieksgroepen: Laten zelden of nooit van zich horen - Vakbonden (CNV, FNV) - Vertegenwoordigers van de media - Ministerie van Zorg en Welzijn - Ministerie van Landbouw Actieve publieksgroepen: Nemen geregeld initiatief en vragen een organisatie om informatie - Afnemers: De gasten 10 P a g i n a

11 - Toeleveranciers: Paardenfokkers - Medewerkers: Therapeuten - Inspecteurs: Dierenbescherming en Dierenartsen 1.4 Stakeholders Niveau van belang Laag Hoog Laag A: Minimale inzet B: Houd geïnformeerd Macht C: Houd tevreden 10 8 D: Key stakeholders Hoog Stakeholders Reasoning of importance 1. Stichting Zorg PKs De opdrachtgever: Equitherapie professionaliseren De drijvende kracht achter ontwikkeling en professionalisering op het gebied van equitherapie binnen Nederland. Promotie, kennis, informatie van het onderwerp staan hoog in het vaandel. Dit geeft een machtpositie op het gebied van equitherapie en het belang van de stichting is groot, gezien de stichting is opgezet om dit doel te verwezenlijken. 2. Sector Zorg en Welzijn Overkoepelende factor van alle zorginstanties: Deze sector is gebaat bij vernieuwingen, verbeteringen en vooruitgang. Uiteindelijk is deze sector eigenaar van het product, waardoor het veel macht en een hoog niveau van belang heeft. 3. Zorgboerderijen en Locatie voor uitvoer van de therapievorm: 11 P a g i n a

12 maneges Gasten zullen kiezen voor een zorgboerderij of manege om gebruik te maken van de therapie, gezien het de gebruikelijke aanbieders zijn. De zorgboerderijen op hun beurt, zullen de gasten naar hun boerderij willen trekken. Dit geeft ze een groot niveau van belang en ook van macht. 4. Equitherapeuten Uitvoerenden van de therapievorm: De therapeut heeft de macht van kennis en het belang van uitvoeren van zijn/haar vak. 5. Ministerie van Zorg en welzijn 6. Ministerie van Landbouw Ministerie m.b.t. wet- en regelgeving betreffende zorg en welzijn: Bepaalt wetgeving rondom uitvoering van zorg en welzijn in Nederland. Dit zorgt voor hoge mate van macht. Daarnaast is ontwikkeling binnen de sector Zorg en Welzijn wel belangrijk voor de uitvoering ervan, wat ervoor zorgt dat er ook enig belang is. Ministerie m.b.t. wet- en regelgeving betreffende landbouw en veehouderij: Bepaalt wetgeving rondom uitvoering van landbouw in Nederland. Dit zorgt voor hoge mate van macht. Daarnaast is ontwikkeling binnen de sector Landbouw wel belangrijk voor de uitvoering ervan, wat ervoor zorgt dat er ook enig belang is. 7. Gasten Belanghebbenden van de therapievorm: De directe afnemers van equitherapie. Deze hebben groot belang bij de therapie en hebben gemiddelde macht, omdat zij in dusverre de macht hebben van het niet-afnemen. De cliënt geeft het resultaat van de therapie aan. 8. Paardenfokkers Fokken en opvoeden van het hoofdbestanddeel van de therapie: Op gebied van equitherapie hebben ze weinig directe interventie. Het is van belang dat paarden goed beleerd worden. De koper, in dit geval de therapeut of zorgboerderij is hierbij gebaat. 9. Dierenbescherming Toezicht op welzijn van de paarden: Juiste zorg voor de dieren is belangrijk. De dierenbescherming moet tevreden zijn over de omgang met en het welzijn van de paarden. 10. Dierenartsen Toezicht op zorg en gezondheid van de paarden: Toezicht op de gezondheid van de paarden is belangrijk voor de uitvoering van de therapie. Het belang van de dierenarts zelf is hierbij niet heel hoog. 1.5 Actoren-factoren-analyse Actoren zijn mensen, groepen of organisaties die op de een of andere manier actief zijn op hetzelfde gebied, bijvoorbeeld een branchevereniging. Deze stelt geen rechtstreeks belang in jouw organisatie en wordt ook niet getroffen door wat jouw organisatie doet, maar heeft wel invloed op maatregelen die bijvoorbeeld de overheid neemt. (Doorn, 2007) Hieronder is een schema weergegeven die een actoren analyse weergeeft. 12 P a g i n a

13 Zoals is weergegeven zijn er verschillende partijen die met elkaar te maken hebben. Deze partijen hebben vervolgens weer te maken met allerlei factoren. Bij het kopje politiek noemen we als voorbeeld de politieke regels die aan de branche zijn verbonden. Bij het kopje gebruikers zijn er weer geheel andere factoren die een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld de ligging en de omgeving van de zorgboerderij. Wanneer de actoren en factoren zijn bepaald, kan er worden gekeken welke positief of negatief zijn voor het bedrijf. Bedenk voor de negatieve factoren een oplossing om deze weer positief te kunnen benaderen. Bedenk voor de positieve factoren een manier om deze optimaal te kunnen benutten voor uw bedrijf. 13 P a g i n a

14 Hoofdstuk 2 - Doelstellingen 2.1 Vaststellen van Plan van Aanpak Beschrijving van de huidige communicatie van zorgboerderijen Uit vorig onderzoek is gebleken dat zorgboerderijen vooral gebruik maken van marketing die bestaat uit folders, en een eigen website. Mond-tot-mond reclame is een belangrijk aspect als het gaat om het creëren van naamsbekendheid. Ook is er gebleken dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de social media. Zorgboerderijen hebben vaak een eigen website, die niet altijd even professioneel is of juist te professioneel. Ook zijn er veel zorgboerderijen die een eigen website hebben, maar deze weinig of niet goed onderhouden, waardoor ze niet up-to-date zijn. Mails worden niet altijd beantwoord en contact zoeken is daarom meestal alleen telefonisch mogelijk. De digitalisering op het gebied van de zorgboerderijen is nog niet zodanig ontwikkeld dat het gemakkelijk is om op deze manier contact te zoeken. Momenteel is er een algemene website (www.landbouwzorg.nl) die een juist overzicht geeft van alle zorgboerderijen die een keurmerk hebben. Deze zijn opgesplitst per provincie, waardoor het gemakkelijk wordt voor gasten om een zorgboerderij in de buurt te vinden. Daarnaast is er nog de website waar alle zorgboerderijen van Nederland op alfabetische volgorde worden vermeld. Er wordt bij vermeld of de zorgboerderij een keurmerk heeft of niet. Over het algemeen is de marketing van zorgboerderijen erg beperkt of wordt het niet op de juiste manier toegepast. Er zijn nog vele manieren om dit te verbeteren om zo beter te communiceren naar de potentiële gasten. In het volgende deel wordt beschreven hoe dit mogelijk is Effectdoelstellingen Welk resultaat moet met de communicatie bereikt worden? Creëren van bewustwording van of aandacht voor een thema : Publiciteit creëren om equitherapie onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld door speciale activiteiten te ondernemen om daarmee aandacht van de media te krijgen. Je moet dan goed weten van welke media de doelgroep gebruik maakt. Hetzelfde gaat ook op voor promotiemateriaal. Komt de doelgroep veel in aanraking met posters, folders, direct mail, etc.? 14 P a g i n a

15 2.1.2 Procesdoelstellingen Op welke wijze willen we communiceren? Convergeren Degene met de vraag en degene met het aanbod moeten naar elkaar toe groeien door middel van communicatie. De bedoeling is dat er een positieve manier van convergentie ontstaat. Het convergentieproces heeft alles te maken met het onderlinge gedrag van beide partijen die betrokken zijn bij een samenwerking. Het gedrag van beide partijen is de basis van een goede communicatie. Als beide partijen aangeven dat ze afspraken willen maken, bewust of onbewust, impliciet of expliciet zijn, dan geeft dit aan of ze de relatie willen opbouwen of juist niet. Als je als bedrijf van de andere partij hetzelfde verwacht, heet dit het convergentieproces. Als bedrijf is het van belang om aan te geven welke manier van communicatie er wordt gehandhaafd. Begin bijvoorbeeld met het aanpassen naar de stakeholders. Deze willen op diverse manieren contact met u opnemen: telefoon, , brief, sms etc. Door dit toe te passen, past de organisatie zich aan aan de gewenste manier van een relatie onderhouden. De organisatie convergeert wat betreft de mediumkeuze naar de ontvanger: een goede start van het communicatieproces. (Doorn, 2007) Zorgboeren kunnen zich als bedrijf aanpassen aan de belanghebbenden. Zoals bovengenoemd voorbeeld kan een zorgboer zelf de manier van communiceren bepalen en dit convergeren naar de gasten. Houdt er wel rekening mee dat het convergatieproces op gang moet blijven: de zorgboer moet zich dus ook aanpassen aan de gasten. Dit wordt wederom weer benoemd als het communicatieproces Procesdoelstellingen van het communicatiekruispunt Het communicatiekruispunt kent vier communicatiestrategieën op het niveau van strategisch management. De keuze is volgens Van Ruler afhankelijk van de wensen die de organisatie heeft en de specifieke situatie waarin ze zich bevindt. Dit hangt af van de twee volgende factoren: 1. Wil de organisatie (alleen maar) iets bekendmaken of invloed uitoefenen? 2. Wil de organisatie eenzijdig of tweezijdig communiceren? Als zorgboer is het van toepassing dat ze zowel van het eenzijdig als tweezijdig communicatieproces gebruik maken. Een eenzijdig communicatieproces houdt in dat de zorgboer bijvoorbeeld informatie opstuurt naar gasten, zorginstellingen, maneges en andere geïnteresseerden opstuurt. Deze manier van direct marketing wordt formering genoemd. Bijeen tweezijdig communicatieproces kan de zorgboer onderzoek doen in hun omgeving. Wat is de reputatie op het moment? Wat is momenteel de meest voor de hand liggende vorm van gebruik van het product? Hiervoor kan een zorgboer congressen bezoeken, gesprekken voeren met andere boeren of mensen benaderen die in dezelfde branche zitten. Weet wat er leeft, is een term die veel gebruikt wordt. Partijen kunnen elkaar informeren met informatie over elkaars meningen, standpunten en onderliggende waarden en normen. Dit wordt dialogiseren genoemd. 15 P a g i n a

16 Met behulp van het communicatiekruispunt kun je dus een strategische keuze maken voor een bepaald communicatieproces. (mncommunicatie, 2011) Actiedoelstellingen Actiedoelstellingen geven aan welke acties de zorgboer moet verrichten. De actiedoelstellingen zijn dan helder en kunnen typisch SMART worden geformuleerd. Vaak komen actiedoelstellingen voort uit andere doelstellingen. Actiedoelstellingen zijn vaak tussendoelstellingen op subdoelstellingen, de eerste stap op weg naar een ander doel. Bijvoorbeeld als een zorgboer als doel heeft: naamsbekendheid, dan kan een actiedoelstelling zijn: folders verspreiden. Actiedoelstellingen zijn goed te gebruiken in een planning. Ze geven duidelijk en concreet aan wat er gedaan moet worden. 16 P a g i n a

17 Hoofdstuk 3 - Strategie Omdat dit communicatieplan is geschreven voor de sector Zorg en Welzijn, zijn hieronder een aantal suggesties van strategieën beschreven die mogelijk toegepast kunnen worden op de zorgboerderijen die werken met paarden. Om een juiste strategie te creëren, moet er worden gekeken naar de betrokkenheid van de consument naar het product toe. Is de betrokkenheid groot (high involvement) of klein (low involvement)? Bij een hoge betrokkenheid is de consument op zoek naar informatie over het product. Daaruit moet dan blijken dat het product zeker weten de juiste aankoop is. Bij een lage betrokkenheid heeft de consument nauwelijks behoefte aan informatie. Hierbij ligt het voor de hand om via de massamedia op positieve reacties af te gaan die leiden tot de aankoop. Daarnaast is de ervaring van het product belangrijk. Als het product voorheen goed bevallen is, zal het leiden tot een herhalende aankoop. 3.1 AIDA Model Het AIDA Model is een van de meest gehanteerde modellen in de marketing- en communicatiewereld als het gaat om definiëren van informatieselectie. Het model gaat er vanuit dat je als campagnemaker eerst de aandacht moet trekken van de consument (Attention). Vervolgens moet het product aantrekkelijk worden gemaakt, waardoor de interesse wordt gewekt. (Interest). De interesse moet leiden tot een verlangen van de consument waardoor ze meer willen weten over het product (Desire). Als de consument voldoende informatie weet over het product, moet dit leiden tot de aankoop van een product of dienst (Action). (Doorn, 2007) (Ed.), (Thiemeijer, Thomas, & Prast, 2009). Hieronder is een eenvoudig model geplaatst die de zorgboeren kan helpen om bekendheid te creëren voor equitherapie. 17 P a g i n a

18 (http://www.hrpraktijk.nl, N.d.) 3.2 Direct marketing Deze strategische vorm van marketing zal het meeste effect hebben, wanneer het bedrijf beschikt over een uitvoerige database met gegevens over klanten en prospectus. Bij deze vorm van strategie kan worden gedacht aan mailings, faxen, folders etc. Het is een directe vorm van marketing. Via de database die een zorgboerderij beschikt (of kan opbauwen) wordt gelijk de juist betreffende doelgroep bereikt. 3.3 Public relations Dit is een manier om die ervoor zorgt dat een zorgboerderij op een stimulerende positieve manier onder de aandacht wordt gebracht. Dit kan worden gedaan door middel van persberichten, het organiseren van persconferenties, speciale evenementen (bijvoorbeeld met equitherapie). Dit zal ervoor zorgen dat het niet alleen voor de desbetreffende doelgroep bekend wordt gemaakt, maar dat gelijk ook bij derden onder de aandacht wordt gebracht. Persberichten zijn een essentiële manier van public relations. Er kunnen foto s en/of video s worden gebruikt, met daarbij informatie over de Zorgtoerisme en equitherapie. 3.4 Projectmatig communicatiemodel Hieronder staat een model afgebeeld over projectmatig werken. Er zijn 5 stappen afgebeeld die kunnen helpen bij het maken van een strategie om de juiste manier van communiceren te realiseren. - Stap 1: Het analyseren van de omgeving van het programma. Ontwikkel hierbij een visie van het bedrijf, wat is het doel om te bereiken door middel van communicatie. Maak een omgevingsanalyse: wat zijn de demografische ontwikkelingen (bijvoorbeeld vergrijzing, trends en economische situaties) die plaatsvinden, wat wordt het toekomstige overheidsbeleid op gebied van gezondheidszorg (wordt er extra zorg besteed of wordt er bezuinigd)? - Stap 2: Bepalen van de communicatie-eisen. Wat zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden die zijn verbonden aan de manier van communicatie? Formuleer hierbij een aantal communicatie-eisen die haalbaar zijn. - Stap 3: Ontwerpen van de communicatie. Welke middelen worden er gebruikt bij het communiceren? Worden er media gebruikt, zo ja, op welke manier? Worden er systemen bij gebruikt (internet, , telefoon)? - Stap 4: Voorbereiden van de communicatie. Schaf de middelen aan die nodig zijn om te communiceren (computer, adres, website). Stuur mensen aan om de manier van communicatie uit te voeren (taakverdeling). Maak een realisatieprogramma en gebruik deze (planning). - Stap 5: Realiseren van de communicatie. Communiceer volgens het realisatieprogramma. Als er is gecommuniceerd, lever dan ook de nazorg. Bijvoorbeeld s beantwoorden, feedback vragen aan nieuwe klanten etc. 18 P a g i n a

19 19 P a g i n a

20 3.2 Begroting Om een concrete begroting te maken voor dit plan is dus moeilijk te beschrijven. Dit komt doordat veel zorgboerderijen een eigen manier van communicatie hanteren. Iedere onderneming heeft een eigen budget voor communicatiemiddelen en daarom is het niet mogelijk om een begroting te maken voor de gehele sector. Wel kan men doormiddel van het communicatieplan, te vinden in de eerste bijlage, een budget op te stellen voor het individuele bedrijf. Op deze manier is er voor iedere zorgboerderij en voor ieder budget een mogelijkheid beschreven die naar eigen inzicht toegepast kan worden. Dit kan ook van toepassing zijn voor de zelfstandige equitherapeut. 20 P a g i n a

AD(H)D bespreken. BEN/LO/ADHD/14/0003a April 2014

AD(H)D bespreken. BEN/LO/ADHD/14/0003a April 2014 AD(H)D bespreken N.B.: de inhoud van dit programma is slechts van adviserende aard en dient niet als vervanging voor professioneel en/of medisch advies. Als u verdere consultatie wenst, of wanneer u zich

Nadere informatie

Informatie voor patiënten van Ziekenhuis Rijnstate/Zevenaar. Het ADHD-team

Informatie voor patiënten van Ziekenhuis Rijnstate/Zevenaar. Het ADHD-team Informatie voor patiënten van Ziekenhuis Rijnstate/Zevenaar Het ADHD-team Uw kind heeft AD(H)D of er bestaat het vermoeden dat uw kind deze aandachtsstoornis heeft. Op het ADHD-spreekuur van de polikliniek

Nadere informatie

Proudy. Praktijk voor psychomotorishe kindertherapie

Proudy. Praktijk voor psychomotorishe kindertherapie Proudy Praktijk voor psychomotorishe kindertherapie Wat is psychomotorische kindertherapie? Pmkt is een vorm van kindertherapie bedoeld voor kinderen die vast lopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag

Nadere informatie

Overleg van tevoren altijd met de ouders over de aanpak voor het kind en tips voor de omgang.

Overleg van tevoren altijd met de ouders over de aanpak voor het kind en tips voor de omgang. Overleg van tevoren altijd met de ouders over de aanpak voor het kind en tips voor de omgang. Aandacht stoornissen ADD Attention Deficit Disorder (letterlijk: aandacht tekort stoornis) - Een vorm van ADHD

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Deel VI Verstandelijke beperking en autisme

Deel VI Verstandelijke beperking en autisme Deel VI Inleiding Wat zijn de mogelijkheden van EMDR voor cliënten met een verstandelijke beperking en voor cliënten met een autismespectrumstoornis (ASS)? De combinatie van deze twee in een en hetzelfde

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

Leerlijn Omgaan met ongewenst gedrag. Workshop 3: Gedragsstoornissen & aanpakken volgens oa Gordonmethode

Leerlijn Omgaan met ongewenst gedrag. Workshop 3: Gedragsstoornissen & aanpakken volgens oa Gordonmethode Leerlijn Omgaan met ongewenst gedrag Workshop 3: Gedragsstoornissen & aanpakken volgens o.a. Gordonmethode 28 januari 2015 13.30 16.00 uur Berber Klein Liesbeth van Well Leerlijn Omgaan met ongewenst gedrag

Nadere informatie

Psychiatrie: ADHD. Dit thema gaat over ADHD als voorbeeld van een concentratie of aandachtsstoornis.

Psychiatrie: ADHD. Dit thema gaat over ADHD als voorbeeld van een concentratie of aandachtsstoornis. DC 13 Psychiatrie: ADHD 1 Inleiding Dit thema gaat over ADHD als voorbeeld van een concentratie of aandachtsstoornis. Beroepscontext: als onderwijsassistent kun je ingezet worden in het werken met leerlingen

Nadere informatie

Borderline in het gezin. Koos Krook, sr. preventiefunctionaris GGZ Midden Brabant

Borderline in het gezin. Koos Krook, sr. preventiefunctionaris GGZ Midden Brabant Borderline in het gezin. Koos Krook, sr. preventiefunctionaris GGZ Midden Brabant Inleiding - Stellingen. - Ontstaan psychiatrische aandoeningen. - Wat zien naastbetrokkenen. - Invloed van borderline op

Nadere informatie

Herkennen van en omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking

Herkennen van en omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking Herkennen van en omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking Doelgroep s Heeren Loo, Almere: Alle leeftijden: kinderen, jongeren & volwassenen (0 100 jaar) Alle niveaus van verstandelijke

Nadere informatie

Leerlijn Omgaan met ongewenst gedrag Workshop 3: Gedragsstoornissen & aanpakken volgens o.a. Gordonmethode

Leerlijn Omgaan met ongewenst gedrag Workshop 3: Gedragsstoornissen & aanpakken volgens o.a. Gordonmethode Leerlijn Omgaan met ongewenst gedrag Workshop 3: Gedragsstoornissen & aanpakken volgens o.a. Gordonmethode 27 januari 2016 14.30 17.00 uur Madeleine Vreeburg Leerlijn Omgaan met ongewenst gedrag in de

Nadere informatie

30 Welke typen zorgleerling komen in uw klas(sen) het meest voor? Meerdere antwoorden mogelijk, maximaal drie.

30 Welke typen zorgleerling komen in uw klas(sen) het meest voor? Meerdere antwoorden mogelijk, maximaal drie. 30 Welke typen zorgleerling komen in uw klas(sen) het meest voor? Meerdere antwoorden mogelijk, maximaal drie. Meerkeuze Vraag / variabele Welke typen zorgleerling komen in uw klas(sen) het meest voor?

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0

Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0 Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0 Schooljaar 2015-2016 1 INLEIDING De werkgroep wil graag Ouderbetrokkenheid 3.0 introduceren bij leerkrachten en ouders. De aanleiding voor dit communicatieplan is

Nadere informatie

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman,

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman, Aan de leden van Provinciale Staten, mevrouw F. Mete en de heer H. Spoeltman Datum : 23 juni 2009 Briefnummer : 2009-37.030/25/A.6, CW Zaaknummer : 181452 Behandeld door : R.J. Vos Telefoonnummer : (050)

Nadere informatie

Zorg met Paarden Communicatieplan

Zorg met Paarden Communicatieplan c Zorg met Paarden Communicatieplan Colofon Auteurs: Jeroen Greydanus Ineke van der Kooij Erica Raggers Stenden University Plaats: Leeuwarden Datum: 27 oktober 2011 Opdrachtgever: Projectbegeleider: Stichting

Nadere informatie

Anke van den Beuken Straat Postcode Mail. De heer Jansen Kapittelweg EN Nijmegen. Horst,

Anke van den Beuken Straat Postcode Mail. De heer Jansen Kapittelweg EN Nijmegen. Horst, Anke van den Beuken Straat Postcode Mail De heer Jansen Kapittelweg 33 6525 EN Nijmegen Horst, 13-1-2017 Betreft: terugkoppeling behandeling meneer D*****, 12-**-1988 Geachte Meneer Jansen, Met toestemming

Nadere informatie

Beleidskader Aangepast sporten

Beleidskader Aangepast sporten Beleidskader Aangepast sporten Inleiding Gemeente Oss vindt dat iedereen moet kunnen mee doen in de maatschappij. Dit geldt ook voor kinderen, volwassenen en ouderen met enige vorm van beperking die willen

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerkrachten over AD(H)D

Informatie voor ouders en leerkrachten over AD(H)D Informatie voor ouders en leerkrachten over AD(H)D Een stoornis in de aandachtsregulatie is een veelvoorkomend fenomeen bij kinderen. Deze aandachtsproblematiek gaat vaak gepaard met hyperactief gedrag.

Nadere informatie

Voor iedereen de juiste hulphond! Hulphond Nederland

Voor iedereen de juiste hulphond! Hulphond Nederland Voor iedereen de juiste hulphond! Hulphond Nederland Voor een betere kwaliteit van leven 3 Ruim 30 jaar ervaring Een nieuw perspectief Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Cure + Care Solutions

Cure + Care Solutions Cure + Care Solutions is hèt landelijk behandel- en expertisecentrum voor complexe psychische aandoeningen en werkt nauw samen binnen een landelijk netwerk van zorginstellingen door het hele land. Cure

Nadere informatie

Bijlage 25: Autismespectrumstoornis in DSM-5 (voorlopige Nederlandse vertaling) 1

Bijlage 25: Autismespectrumstoornis in DSM-5 (voorlopige Nederlandse vertaling) 1 Bijlage 25: Autismespectrumstoornis in DSM-5 (voorlopige Nederlandse vertaling) 1 Moet voldoen aan de criteria A, B, C en D A. Aanhoudende tekorten in sociale communicatie en sociale interactie in meerdere

Nadere informatie

Communicatieplan Stoer Ondernemen manual

Communicatieplan Stoer Ondernemen manual Communicatieplan Stoer Ondernemen manual Inhoudsopgave Inleiding Situatieanalyse Doelgroep Communicatiedoelstellingen Communicatiestrategie Boodschap Middelen Termijnplanning Organisatie en kosten Evaluatie

Nadere informatie

MARKETINGPLAN. Etiënne Deguelle A.CML01D

MARKETINGPLAN. Etiënne Deguelle A.CML01D MARKETINGPLAN Etiënne Deguelle A.CML01D Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Missie... 1 Visie... 1 Omschrijving doelen... 3 SWOT analyse... 4 Destep analyse... 5 Marketinginstrumenten... 4 Confrontatie matrix...

Nadere informatie

Aandachtsklachten en aandachtsstoornissen worden geobserveerd in verschillende volwassen

Aandachtsklachten en aandachtsstoornissen worden geobserveerd in verschillende volwassen SAMENVATTING Aandachtsklachten en aandachtsstoornissen worden geobserveerd in verschillende volwassen klinische populaties, waaronder ook de Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD). Ook al wordt

Nadere informatie

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden Leerlijnen per graad : 3 de graad LO 10-12j Doelstelling: Versterken van de kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken en niet te roken, geen alcohol te drinken en op een

Nadere informatie

Kinderneurologie.eu ADHD. www.kinderneurologie.eu

Kinderneurologie.eu ADHD. www.kinderneurologie.eu ADHD Waar staat de afkorting ADHD voor? De letters ADHD staan voor de engelse woorden Attention Deficit - Hyperactivity Disorder. In het Nederlands vertaald betekent dat een aandoening die gekenmerkt wordt

Nadere informatie

Hersenstichting Nederland. Autismespectrumstoornissen

Hersenstichting Nederland. Autismespectrumstoornissen Hersenstichting Nederland Autismespectrumstoornissen 1 Autismespectrumstoornissen Een autismespectrumstoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis waarbij de informatieverwerking in de hersenen verstoord

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V.

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V. Communicatieplan CO 2 -reductie B.V. Leusden, november 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Over dit communicatieplan

Nadere informatie

Autisme en een verstandelijke beperking 20 september 2016

Autisme en een verstandelijke beperking 20 september 2016 Autisme en een verstandelijke beperking 20 september 2016 Cecile Blansjaar: orthopedagoog/autisme specialist Gedragskundige Stichting de Waerden Mede oprichter De Sociale Bron Wat is Autisme? In Nederland

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Tactus Verslavingszorg. Programma. Tactus op De Rede. Gamen & Internet. Gamen. Bianca Swart Preventiewerker

Tactus Verslavingszorg. Programma. Tactus op De Rede. Gamen & Internet. Gamen. Bianca Swart Preventiewerker Tactus Verslavingszorg Stedendriehoek, Twente, Zwolle/Noord Veluwe en Flevoland Informatie, advies en hulp Alcohol, drugs, medicijnen, gamen, gokken Bianca Swart Preventiewerker Preventie basisonderwijs

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Op naar de DSM 5! Autismespectrumstoornis. J. Wolthaus, GZ-psycholoog en C. Schoenmakers, GZ-psycholoog

Op naar de DSM 5! Autismespectrumstoornis. J. Wolthaus, GZ-psycholoog en C. Schoenmakers, GZ-psycholoog Op naar de DSM 5! Autismespectrumstoornis J. Wolthaus, GZ-psycholoog en C. Schoenmakers, GZ-psycholoog Autisme DSM IV: Stoornissen die meestal voor het eerst op zuigelingenleeftijd, kinderleeftijd of in

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

Kennis en aanpak van ouders met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking. Esther Glas & Sandra Segers 10 November 2016

Kennis en aanpak van ouders met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking. Esther Glas & Sandra Segers 10 November 2016 Kennis en aanpak van ouders met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking Esther Glas & Sandra Segers 10 November 2016 Esther Glas Sandra Segers OUDERSCHAP Stelling 1 Mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 131. chapter 10 samenvatting

Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 131. chapter 10 samenvatting Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 131 chapter 10 samenvatting Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 132 Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 133 Zaadbalkanker wordt voornamelijk bij jonge mannen vastgesteld

Nadere informatie

Formulier Aanvraag start Afstudeeronderzoek

Formulier Aanvraag start Afstudeeronderzoek Bijlage 2. Aanvraag start Afstudeeronderzoek Formulier Aanvraag start Afstudeeronderzoek Opleiding Sport en Bewegen Hierbij het verzoek om onderstaande gegevens in te vullen en in te dienen bij de afstudeercommissie.

Nadere informatie

Onderlegger Licht Diagnostisch Instrument tbv bepaling van het gezinsprofiel. 1. Psychische en/of psychiatrische problemen van de ouder(s)

Onderlegger Licht Diagnostisch Instrument tbv bepaling van het gezinsprofiel. 1. Psychische en/of psychiatrische problemen van de ouder(s) A. Ouderfactoren: gegeven het feit dat de interventies van de gezinscoach en de nazorgwerker gericht zijn op gedragsverandering van de gezinsleden, is het zinvol om de factoren te herkennen die (mede)

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Voor iedereen de juiste hulphond! Hulphond Nederland

Voor iedereen de juiste hulphond! Hulphond Nederland Voor iedereen de juiste hulphond! Hulphond Nederland Voor een betere kwaliteit van leven 3 Ruim 30 jaar ervaring Een nieuw perspectief Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke

Nadere informatie

Thema-avond : Omgaan met lastig gedrag

Thema-avond : Omgaan met lastig gedrag Thema-avond : Omgaan met lastig gedrag Anja Witteman Beweegimpuls adviseur, trainer & coach en ontwikkelaar van sport en beweegprojecten 2 Programma thema-avond: Even voorstellen/programma bespreken Inleiding

Nadere informatie

De zorgboerderij. 3 Hoe is de zorgboerderij ontstaan? 4 Voor wie is de zorgboerderij? 5 Plaatsing op een zorgboerderij

De zorgboerderij. 3 Hoe is de zorgboerderij ontstaan? 4 Voor wie is de zorgboerderij? 5 Plaatsing op een zorgboerderij DC 19 De zorgboerderij 1 Inleiding Dagbesteding en (woon)begeleiding aan cliënten kan op allerlei manieren geboden worden. In dit dc-thema lees je over de zorg en begeleiding die een zorgboerderij kan

Nadere informatie

ADHD. Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Hoe wordt de diagnose bij kinderen gesteld? ADHD poli

ADHD. Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Hoe wordt de diagnose bij kinderen gesteld? ADHD poli 00 ADHD Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit Hoe wordt de diagnose bij kinderen gesteld? ADHD poli U bent met uw kind verwezen naar de ADHD poli. De ADHD poli is een samenwerkingsverband tussen

Nadere informatie

AD(H)D. een meetbare hersenfunctiestoornis. A.Haagen, kinderartskinderneuroloog 1

AD(H)D. een meetbare hersenfunctiestoornis. A.Haagen, kinderartskinderneuroloog 1 AD(H)D een meetbare hersenfunctiestoornis 1 Inleiding Wanneer spreken we van ADHD? Hoe stellen we de diagnose? Wat gebeurt er in de hersenen? 2 BEGRIPPEN Attention Deficit Hyperactivity Disorder = Aandachtsstoornis

Nadere informatie

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Profielschets Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Overzicht: Score hoog = 4-5 Score gemiddeld = 3 Score laag = 1-2 Deel 1: Gezondheid. Gemiddelde

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

Zorgprogramma Angststoornissen

Zorgprogramma Angststoornissen Zorgprogramma Angststoornissen Doelgroep Het Zorgprogramma Angststoornissen is bedoeld voor volwassenen die een angststoornis hebben. Mensen met een angststoornis hebben last van angsten zonder dat daar

Nadere informatie

Solid Kids - Je groeit in wat je doet club

Solid Kids - Je groeit in wat je doet club Solid Kids - Je groeit in wat je doet club Introductie Voor kinderen is van het cruciaal belang dat zij een kans krijgen om op te groeien in een omgeving en samenleving van geborgenheid, veiligheid en

Nadere informatie

18-04- 2010. Wat moeten adop1eouders meer hebben dan goed genoeg ouderschap? Een aantal belangrijke factoren voor goed verlopende adoptie

18-04- 2010. Wat moeten adop1eouders meer hebben dan goed genoeg ouderschap? Een aantal belangrijke factoren voor goed verlopende adoptie Wat moeten adop1eouders meer hebben dan goed genoeg ouderschap? Gera ter Meulen adoc@fsw.leidenuniv.nl Een aantal belangrijke factoren voor goed verlopende adoptie Een goede voorbereiding van adoptieouders

Nadere informatie

Lezing voor de NVA. Door Harmke Nygard-Smith Klinisch psycholoog. Ontwikkelingsstoornissen Dimence

Lezing voor de NVA. Door Harmke Nygard-Smith Klinisch psycholoog. Ontwikkelingsstoornissen Dimence Lezing voor de NVA Door Harmke Nygard-Smith Klinisch psycholoog Ontwikkelingsstoornissen Dimence Waarom diagnostiek? Hoe doen we eigenlijk diagnostiek? De DSM 5 Wijzigingen in de DSM 5 voor de autisme

Nadere informatie

Specifieke doelgroepen DA

Specifieke doelgroepen DA Keuzedeel mbo Specifieke doelgroepen DA gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0101 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op:

Nadere informatie

ReAttach een nieuwe schema therapie voor autisme PERSPECTIEF EN IMPLICATIES VOOR ONDERWIJS

ReAttach een nieuwe schema therapie voor autisme PERSPECTIEF EN IMPLICATIES VOOR ONDERWIJS ReAttach een nieuwe schema therapie voor autisme PERSPECTIEF EN IMPLICATIES VOOR ONDERWIJS Paula Weerkamp-Bartholomeus Het Congres 27 november 2015 Wat is ReAttach? ReAttach is een methodiek gericht op

Nadere informatie

Ontwikkelingsstoornisssen. GGZ Friesland ADHD. Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder

Ontwikkelingsstoornisssen. GGZ Friesland ADHD. Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder GGZ Friesland Ontwikkelingsstoornisssen ADHD Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder GGZ Friesland is de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in de provincie Friesland. We bieden u hulp

Nadere informatie

Cursus. Autistisch spectrum

Cursus. Autistisch spectrum Cursus Autistisch spectrum Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Inge Janssens Inhoudelijke redactie: Agnes Schouten Titel: Autistisch Spectrum ISBN:

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS 31/10/ 13 INTRODUCTIE Welkom! Vandaag gaan we gezamenlijk ervaringen delen over de vorige bijeenkomst. Jullie hebben in groepjes

Nadere informatie

Leven met een psychotische stoornis

Leven met een psychotische stoornis Leven met een psychotische stoornis Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de

Nadere informatie

PR plan opstellen. ONDERDEEL VAN De praktische gids voor organisaties die met vrijwilligers werken

PR plan opstellen. ONDERDEEL VAN  De praktische gids voor organisaties die met vrijwilligers werken PR plan opstellen Hoe valt uw organisatie op te midden van vele anderen? Hoe zorgt u voor een consequente boodschap naar uw doelgroepen? Hoe vaak treedt u met hen in contact? En op welke manier? Stuk voor

Nadere informatie

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Psychologie Inovum Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Waarom psychologie Deze folder is om bewoners, hun naasten en medewerkers goed te informeren over de mogelijkheden

Nadere informatie

Cure + Care Solutions

Cure + Care Solutions Cure + Care Solutions is hèt landelijk behandel- en expertisecentrum voor complexe psychische aandoeningen en werkt nauw samen binnen een landelijk netwerk van zorginstellingen door het hele land. Cure

Nadere informatie

Autismespectrumstoornis. SPV REGIOBIJEENKOMST MIDDEN NEDERLAND Mandy Bekkers

Autismespectrumstoornis. SPV REGIOBIJEENKOMST MIDDEN NEDERLAND Mandy Bekkers Autismespectrumstoornis SPV REGIOBIJEENKOMST MIDDEN NEDERLAND 19-10-2016 Mandy Bekkers (mandybekkers@hotmail.com) Waarschuwing vooraf! 2 Geschiedenis Autos (Grieks: zelf) 1937-1940: Term autisme 1943 &

Nadere informatie

Leven met een amputatie. Chris Leegwater Vinke Psycholoog

Leven met een amputatie. Chris Leegwater Vinke Psycholoog Leven met een amputatie Chris Leegwater Vinke Psycholoog Amputatie 2 Amputatie is voor de geamputeerde meestal een ernstig trauma, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Naast het verlies van de

Nadere informatie

ADHD poli voor kinderen

ADHD poli voor kinderen ADHD poli voor kinderen Afdeling kindergeneeskunde Locatie Veldhoven Inleiding Omdat uw kind (mogelijk) ADHD heeft, is hij of zij doorverwezen naar de ADHD poli voor kinderen van Máxima Medisch Centrum

Nadere informatie

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Communicatieplan: EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Week van de Respijtzorg Noord-Holland 19 25 januari 2009 Inhoudsopgave 1. UITGANGSSITUATIE 3 Week van de Respijtzorg Noord-Holland Doelgroep en doelstelling

Nadere informatie

Wat is Psychomotorische kindertherapie (PKMT)?

Wat is Psychomotorische kindertherapie (PKMT)? SPEELS ONTWIKKELEN Wat is Psychomotorische kindertherapie (PKMT)? Psychomotorische kindertherapie is een therapie waarbinnen bewegen centraal staat voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer

Nadere informatie

Over hard werken, verbinden, humor & houden van!!!

Over hard werken, verbinden, humor & houden van!!! Over hard werken, verbinden, humor & houden van!!! Lonneke Mechelse, GZ psycholoog BIG, Registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie bij Peptalk Delft, (generalistische basis GGZ) & Mentaal Beter Gouda

Nadere informatie

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4 3.C.2. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder, niveau 4 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Strategie... 1 Communicatiedoelstellingen... 2 Doelgroepen... 2 Intern... 2 Extern... 2 Boodschap per... 3 Interne belanghebbenden...

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting HandiCAP

Beleidsplan. Stichting HandiCAP Beleidsplan Stichting HandiCAP 2016-2017 INHOUDSOPGAVE Inleiding Strategie en doelstelling Organisatie Stichting HandiCAP Het werk van Stichting HandiCAP Werving gelden- sponsoracties Stichting HandiCAP

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

De zorgboerderij komt graag met u in gesprek!

De zorgboerderij komt graag met u in gesprek! De zorgboerderij komt graag met u in gesprek! Wij stellen alvast onze 7 kernkwaliteiten aan u voor... Lian Deelnemer De beesten wachten echt op je. Nog voor de koffie voer ik de koeien en geef ik de schapen

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek Patiënteninformatie Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek U bent door een specialist van het ziekenhuis verwezen

Nadere informatie

Verstandelijke beperkingen

Verstandelijke beperkingen 11 2 Verstandelijke beperkingen 2.1 Definitie 12 2.1.1 Denken 12 2.1.2 Vaardigheden 12 2.1.3 Vroegtijdig en levenslang aanwezig 13 2.2 Enkele belangrijke overwegingen 13 2.3 Ernst van verstandelijke beperking

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010)

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) AH 740 2010Z13219 Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) 1 Bent u bekend met nieuw onderzoek van Michigan State University

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet

Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet Een presentatie over de factsheetvan de Werkgroep Jeugd met een Beperking van het Transitiebureau Jeugd De wetten De jeugdwet De Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek Patiënteninformatie Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek U bent door een specialist van het ziekenhuis verwezen

Nadere informatie

Kinderneurologie.eu. Het foetaal alcohol syndroom. www.kinderneurologie.eu

Kinderneurologie.eu. Het foetaal alcohol syndroom. www.kinderneurologie.eu Het foetaal alcohol syndroom Wat is het foetaal alcohol syndroom? Het foetaal alcohol syndroom is een combinatie van aangeboren afwijkingen bij een baby die veroorzaakt zijn door alcohol gebruik van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Basisboek marketingcommunicatie Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Esther de Berg (red.) Elyn Doornenbal Werner Kleiss Gabriëlle Kuiper Rutger Mackenbach bussum 2011 1/8 Deze hoort bij Basisboek

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

Inleiding Strategie Communicatiedoelstellingen Doelgroepen Intern Extern Boodschap per doelgroep...

Inleiding Strategie Communicatiedoelstellingen Doelgroepen Intern Extern Boodschap per doelgroep... Communicatieplan Inhoud Inleiding... 2 Strategie... 2 Communicatiedoelstellingen... 2 Doelgroepen... 3 Intern... 3 Extern... 3 Boodschap per... 4 Interne belanghebbenden... 4 Interne en belanghebbenden...

Nadere informatie

Het neuropsychologisch onderzoek. Informatie voor de patiënt en verwijzer

Het neuropsychologisch onderzoek. Informatie voor de patiënt en verwijzer Het neuropsychologisch onderzoek Informatie voor de patiënt en verwijzer Wat is neuropsychologie en wat is een neuropsycholoog? De neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie bestudeert tussen het

Nadere informatie

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten?

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Inleiding Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Er zijn geruchten dat Amazon een dergelijke gedetailleerde kennis van haar klanten

Nadere informatie

Autismespectrumstoornis Voorspellers van beloop in een maatschappelijk perspectief. Dr. Kirstin Greaves-Lord 15 september 2016

Autismespectrumstoornis Voorspellers van beloop in een maatschappelijk perspectief. Dr. Kirstin Greaves-Lord 15 september 2016 Autismespectrumstoornis Voorspellers van beloop in een maatschappelijk perspectief Dr. Kirstin Greaves-Lord 15 september 2016 Doelen presentatie 1. Kader: maatschappelijke perspectieven en ontwikkelingen

Nadere informatie

Vorming AUTISMESPECTRUM- STOORNIS

Vorming AUTISMESPECTRUM- STOORNIS Vorming AUTISMESPECTRUM- STOORNIS Bart Lenaerts Jorinde Dewaelheyns 6 december 2010 Wat mag je verwachten? Wat is autisme? Het stellen van de diagnose Wie? Hoe? Triade van stoornissen Autisme = anders

Nadere informatie

Leven met ADHD. Fiona Kat, Maura Beenackers en Willemijn ter Brugge

Leven met ADHD. Fiona Kat, Maura Beenackers en Willemijn ter Brugge Leven met ADHD Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de vraag hoe men met het

Nadere informatie

Workshop Strategische Communicatie. 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl

Workshop Strategische Communicatie. 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl Workshop Strategische Communicatie 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl Doelstelling Werken aan communicatieplan of aanpak voor je centre Communicatie gebruiken

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Inleiding 6

Inhoud. Voorwoord 5. Inleiding 6 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Gehandicapt, wat is dat? 9 1.1 Wat is een handicap? 9 1.2 Indeling van 11 1.3 Aard van 13 1.4 Gevolgen van een handicap 20 1.5 Instanties die zich bezig houden met zorg

Nadere informatie

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis Informatie voor cliënten en hun verwijzers Mentaliseren Bevorderende Therapie voor cliënten met een borderline

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

Case 4 - Consultancy

Case 4 - Consultancy Case 4 - Consultancy 27 april 2015 Dennis Langeveld Bert van Loo Lorianne Hooijmans Consultancy opdracht; Halalmakla Ontvangen opdracht Mijn groep werkt voor Halalmakla, een onderneming die is gespecialiseerd

Nadere informatie

Communicatiemanagement. Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 1

Communicatiemanagement. Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 1 Communicatiemanagement Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 1 Communicatiemanagement Het operationele communicatieplan Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 2 Wat is communicatiemanagement? Het planmatig opzetten,

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder plan CO 2 -prestatieladder T.b.v. certificering CO 2 -prestatieladder (nr 3.C.1) U vindt in dit document de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/22989 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/22989 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/22989 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Pouw, Lucinda Title: Emotion regulation in children with Autism Spectrum Disorder

Nadere informatie