Communicatieplan. Vier 600 jaar stad! Met ons. In Weert.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieplan. Vier 600 jaar stad! Met ons. In Weert."

Transcriptie

1 2014 Communicatieplan Vier 600 jaar stad!

2 Voorwoord communicatieplan Weert 600 jaar stad Voor u ligt het communicatieplan Weert 600 jaar stad. Dit plan geeft inzicht in hoe de communicatie rond het feestjaar 2014 wordt aangepakt. Dit plan is geschreven om mee de boer op te gaan richting de eindgebruiker, de organisator van een evenement maar ook voor de sponsorcoördinator om sponsoren mee te werven. De B-middelen zijn middelen die meerdere evenementen promoten. Bijvoorbeeld een kwartaalkalender of een abri met meerdere evenementen. De C-middelen zijn middelen die één evenement specifiek promoten. Bijvoorbeeld een poster of een advertentie voor één evenement. Op naar een prachtig feestjaar! We willen de organisator prikkelen en inspireren eenheid in communicatie uit te stralen. Het ene evenement in samenhang te zien met de andere W600 evenementen. En zo samen méér te bereiken. Daarom bevat dit plan veel voorbeelden van de uitwerking van de campagne. Immers, beelden spreken meer dan woorden. Bovendien is de communicatiestrategie uitvoerig beschreven in het communicatieplan dat op 8 juli 2013 door het stichtingsbestuur is vastgesteld. Leeswijzer Het plan begint met een korte inleiding over de historie van 600 jaar Weert. Daarna leest u welke strategische doelstellingen door de stichting zijn bepaald en hoe we daar door gerichte communicatie een bijdrage aan willen leveren. Vervolgens beschrijven we in een plan van aanpak hoe we te werk gaan. Daarna volgt het onderdeel van het communicatieplan dat de eindgebruikers waarschijnlijk het meest zal aanspreken: de middelenmix. De A-middelen zijn de middelen die we inzetten voor algemene W600 promotie (promoten van het feestjaar op zich) en algemene stadspromotie (Met ons. In Weert). De A en B middelen worden door ondergetekenden verzorgd, volgens de voorgestelde mediamix in dit communicatieplan. De evenementenorganisator lift daar op mee. Voor de C-middelen geldt dat het aan de evenementenorganisator is om te bepalen of en welke middelen hij inzet om zijn evenement te promoten. Wel denken we graag mee, om zo de gewenste eenheid in communicatie te waarborgen. En uiteraard, om vanuit een professionele bril ondersteuning te bieden aan de vrijwilliger. De kracht van dit plan Dit plan beschrijft de mediamix voor het hele jaar Het geeft richting en focus. Toch is het niet in beton gegoten. Er is ruimte voor bijstelling daar waar nodig. Kansen pakken waar het kan, bijstellen waar het moet. Uit onze gesprekken die we reeds hebben gehad met organisatoren, geloven wij in de kracht van dit plan. Bondig, concreet en visueel aantrekkelijk. We popelen dan ook om aan de slag te gaan. Voor, door en met de Weertenaar. Weert 600 jaar stad - 3

3 1 januari Nieuwjaarsfeest Historie Het oudste privilegie van Weert dateert al van 1414 en staat bekend als het stadsrecht of het marktrecht. Het werd geschonken door Willem VI van Horn. Daarmee werd Weert officieel stad. Wat had het privilegie van marktrecht te betekenen? De stad kreeg hiermee het voorrecht drie maal per jaar een markt te houden (dus drie jaarmarkten) en verder nog een wekelijkse markt op zaterdag. Deze wekelijkse markt bestaat nog steeds en is dus 600 jaar oud! Het bewijs, dat de genoemde Heer van Weert toen reeds een voorstander was van de afschaffing van zondag als werkdag, kunnen we uit een door hem gemaakte bepaling opmaken, die luidde als volgt: het lijkt mij onredelijk en tegen God, dat men des Zondags of op andere hoogtijdagen (hoogste heiligendagen) markt houdt en koophandel drijft, terwijl men God diende aan te roepen en te dienen. Dat was een reden voor de instelling van aparte marktdagen en tevens een bewijs van zijn zuivere godsdienstige opvattingen. aan de vroede vaderen, en Jennemetieske, Kobus zoon, zou deze dan naar de stedelijke regering brengen. Hij kwam in handen van de toenmalige heer van Weert, Graaf Philips van Montmorency. Deze overwoog de zaak met schout en schepenen en in 1563 kreeg Weert drie paardenmarkten. De aanhouder wint zou Henniske later gezegd hebben. Roetsj het nieuwe jaar in! Maar hij deed nog meer. In hetzelfde jaar kreeg de stadsregering het voor elkaar, dat bij het bovengenoemde voorrecht nog verlof werd gegeven om op die marktdagen een vaste belasting te heffen. De opbrengst daarvan kon worden aangewend om pleinen, straten, grachten, poorten, bruggen, wallen, officiële gebouwen e.d. te repareren en in orde te houden op de zaterdag na. Wij gaan even naar het jaar Van dit jaar nl. dateert rond de paardenmarkt, die nog elk jaar op de zaterdag na 13 maart gehouden wordt. Door het volk van Weert werd er over geboomd, dat Weert achter liep, omdat men geen paardenmarkt had. In een cafe Bij Kobus op de Oelemarkt had men tot half twaalf gekaart. Toen men ophield, zei Henniske: Sapperdjen, zal d r nou van de peersmerntj niks kome. Er werd besloten een laatste brief te schrijven Weert 600 jaar stad Privilegeboek van de stad Weert

4 2/8 Vastelaovendj maart Weert 600 jaar stad Dânse, zînge, sprînge al 8 x 11 jaor! Met os. In Wieërt. Het jubileumjaar 2014 is voor de gemeente Weert een belangrijk jaar. Het thema Weert 600 jaar stad speelt een jaar lang een grote rol in de stad, maar zeker ook daarbuiten. Het jubileum van de stad wordt aangegrepen om diverse activiteiten en evenementen te organiseren én om Weert op een gunstige manier in de schijnwerpers te plaatsen. De positieve spin-off die het jubileumjaar biedt zal niet alleen in 2014 maar zeker ook in de jaren daarna optimaal benut moeten worden. Bij de viering van Weert 600 jaar stad is steeds nadrukkelijk benoemd dat het véél meer is dan het vieren van feest. Het gaat immers ook om het versterken van de economie, het gunstig beïnvloeden van het vestigingsklimaat, het versterken van het verenigingsleven en het vergroten van de trots van de Weertenaren op hun stad. Het succes van het jubileumjaar met de geplande evenementen is afhankelijk van diverse factoren. Een belangrijke voorwaarde is een gedegen marketingen communicatieaanpak voor de stad Weert; Weert 600 jaar stad én de afzonderlijke evenementen. Voor de opzet van dit plan is het belangrijk de doelstellingen te omschrijven die in dit plan worden verenigd tot een totaalaanpak. Doelstelling Met Ons. InWeert. De USP s van Weert, zoals omschreven in de MOIW campagne, optimaal presenteren op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak. Hiermee willen we de doelgroepen jonge gezinnen en nieuwe ondernemers interesseren in vestiging en/of bezoek aan Weert én de Weertenaren trots maken op hun eigen stad. Doelstelling Weert 600 jaar stad Naast de doelstellingen van MOIW wil Weert 600 in het jubileumjaar de onderlinge verbondenheid en samenwerking versterken en een gezamenlijk eeuwfeest vieren. In dit eeuwfeest wil Weert 600 de lokale verenigingen, ondernemers, vrijwilligers, scholen e.a. een podium geven om zich optimaal te presenteren. Doelstelling per evenement De doelstellingen per evenement zijn sterk verschillend. Elk evenement richt zich op een eigen doelgroep in een eigen regio met een eigen thema. Natuurlijk zijn er overlappingen in de doelstellingen van de verschillende evenementen. Deze bieden kansen voor een gezamenlijke, elkaar versterkende aanpak. De verschillen en kansen zullen geïnventariseerd en vertaald moeten worden naar een communicatieplan op maat en naar een uitwerking van promotiemiddelen op maat. Doestelling sponsoren van evenementen De doelstelling voor de sponsoren is een optimale profilering naar de doelgroep met een zo groot mogelijk bereik. Dit garandeert een maximaal rendement uit de geïnvesteerde sponsoreuro s. Het doel en de insteek van de sponsoren is divers en wordt door de sponsorcoördinator Fer Kurvers geïnventariseerd. De wensen en mogelijkheden van en voor sponsoren worden in nauw overleg met de drie communicatiebureaus besproken en uitgevoerd. Weert stond en staat bekend als de Poort van Limburg. Het beeldmerk voor Weert 600 jaar stad verbeeldt dan ook een gestileerde stadspoort, geïnspireerd op de enige nog bestaande middeleeuwse (kasteel)poort van Weert. De zes stralende bogen van het beeldmerk geven het aantal eeuwen weer dat de stad bestaat. Het woordmerk is tevens een verwijzing naar de website. Kleuraccenten in de karakteristieke typografie onderscheiden 600 jaar en Weert stad. Weert 600 jaar stad - 7

5 15 maart Paardenmarkt Plan van aanpak Alleen de beste paarden van stal! Een succesvol plan van aanpak verbindt de omschreven diverse doelstellingen in een totaalaanpak. De verschillende elementen versterken elkaar. 1. Ontwikkeling van dit overkoepelende communicatieplan met definiëring van de benodigde mediamiddelen. 2. Ontwikkeling en uitwerking van de benodigde mediamiddelen en communicatietools. 3. Inventariseren marketing- en communicatiebehoeften van de diverse evenementen en maken van een communicatieplan per evenement. invulling gebeurt op basis van gesprekken met de diverse evenementorganisaties. 4. Overleg met sponsoring, de heer Fer Kurvers, en Comité van Aanbeveling,mevrouw Astrid Jacobs. 5. Bewaken van merchandisingartikelen en het aanbieden van verkoopkanalen hiervoor. 6. Initiële begeleiding en ondersteuning van evenementen en organisaties in voorkomende marketingactiviteiten. Mediasamenwerking Er wordt gewerkt aan een raamovereenkomst met vaste mediapartners zoals de Media Groep Limburg en TVL, waartoe ook dagblad De Limburger en het weekblad Trompetter/Land van Weert behoren. Hiernaast wordt een samenwerking met lokale media zoals Weert de Gekste, WTV en WTV Magazine, Weert FM en Midden Limburg Actueel gezocht. Hierbij verdienen media met bewezen bereik de voorkeur. Deze media dienen onderling te komen tot een plan van aanpak waarin zij de samenwerking vorm geven en elkaar versterken. De berichtgeving in deze media dient in nauw overleg met sponsoring, de stichting Weert 600 en de evenementorganisatoren te worden afgestemd. De media in beheer van de gemeente zoals de Weert 600 website, de MOIW website en het MOIW- magazine zullen uiteraard ook worden opgenomen als mediapartner. Voor de berichtgeving zijn onderstaande zaken van belang: - Eenheid in stijl en vorm. - Vaste plek en frequentie van berichtgeving (denk aan het Weert 600 nieuws, Weert 600 agenda, Weert 600 profiel, Weert 600 interview etc.). - In berichtgeving evenementen ook Weert 600 en MOIW boodschap meenemen. - De invulling van het mediaplan zal in nauwe samenwerking met de heer Fer Kurvers gebeuren die met de genoemde media afspraken heeft gemaakt. - In de berichtgeving dient de human interest voorop te staan ( menselijke verhalen vanuit de evenementenorganisaties, bijvoorbeeld senioren die mutsen breien voor de Nieuwjaarsduik). Dit zorgt ervoor dat Weert 600 onder de Weertenaren meer en meer gaat leven Ontwikkeling en uitwerking mediamiddelen De communicatiemiddelen zijn onderverdeeld in drie categorieën en worden via een digitale toolbox aan de evenementorganisatoren aangeboden. In de gesprekken met de organisatoren worden de mediabenodigdheden en mediamogelijkheden geïnventariseerd. Een overzicht van de middelen en enkele voorbeelden zijn in dit plan opgenomen. Weert 600 jaar stad - 9

6 2/3 mei De Legende Jubileumprogramma 2014 Dag(en) Maand(en) Evenement Organisator Winter 1 Januari Opening Jubileumjaar Centrummanagement 2-4 Maart Carnaval V.V. de Rogstaekers 15 Maart Paarden- & Jaarmarkt St. Fokpaardenmarkt Weert Spetterende musical op de Markt, update 2.014! Lente 5-6 April NK Zwemmend Redden Reddingsbrigade Weert 12 April Zwemsportdag voor mensen met een beperking Zwembad De IJzeren Man i.s.m. IKS 2-3 Mei De Legende VV De Rogstaekers 9 Mei Kunstuitwisselingsexpositie Art Spectrum 600 met zusterstad Yuhang Art Issues Gallery 11 Mei Verjaardag van Weert - Krönungsmesse in St. Martinuskerk Groot Martinuskoor - Middeleeuwse markt Stadsgilde Ste Catharina Optocht Weert, verenigingsstad door de eeuwen heen Schutterijen en verenigingen Mei NK Stadstriathlon St. Total Sports Weert 31 Mei Concours hippique ponyclubs Ponyclub Laar 9 Juni PinksterCuliance Kiwanis 9 Juni Langste ontbijttafel Robert Beelen i.s.m. Kiwanis Club Weert Juni Zomerfeest Weekend - Koren- & PromsFestijn Centrummanagement i.s.m. verenigingen - Fietstocht Bloem van Weert St. Bloem van Weert i.o. - Koetsentocht Het Vurig Span Juni Cultureel lesprogramma W600 Provisus i.s.m. Munttheater & Rick Weert 600 jaar stad - 11

7 Dag(en) Maand(en) Evenement Organisator Zomer 29 Juni Soul & Latin Night Nelissen Holding BV 4 Juli Braderie Centrum Weert Promotie Juli Bospop Stichting Bospop Juli/Aug. Bourgondische markt 6 donderdagen in binnenstad Weert VVV Backoffice Weert Augustus Super 5 - Weert Muziekstad Stichting Super 5 i.o. / Centrummanagement Herfst 28 September NK Kleiduivenschieten Kleiduiven- & Schietvereniging De Wildenberg 5 Oktober Limburgse Molendag Molenstichting Weerterland 5 Oktober Streekmarkt Tungelroy Fanfare St. Jan 10 Oktober Uitreiking 1e WeerterLand prijs 2014 MKB Weert 26-1 Sep./Okt. Kermis Gemeente Weert 1 November Happy Halloween Scouting Weert Winter December Slotact W600 Centrummanagement Schooljaar Ku+Cu menu Marktplaats Ku+Cu Weert 600 jaar stad - 12 Weert 600 jaar stad - 13

8 16 /18 Stadstriathlon mei Algemene middelen - A Topsporters houden de vaart er in! Dit zijn middelen die ingezet kunnen worden voor de algemene Weert 600 en MOIW-boodschappen. Deze zijn evenement onafhankelijk en kunnen daarom op meerdere evenementen en herhaaldelijk worden ingezet. Stads- en evenementenaankleding Weert viert een feestjaar en dat moet hele jaar 2014 zichtbaar zijn in de stad. Hiervoor wordt het centrum aangekleed met banieren, spandoeken, vlaggen en vaantjes. Kioskvlaggen worden te koop aangeboden aan de fans van Weert. Een toeristische eyecatcher in het centrum wordt het Weert 600 object (met een knipoog naar IAMsterdam). Historische borden in de stad verwijzen naar de rijke geschiedenis van de stad Weert en brengen jong en oud in aanraking met het verleden. Om te weten wie je als stad bent of wie je wilt zijn, is het goed je historie te kennen. Partnerstickers op de etalages van ondernemers laten de onderlinge verbondenheid zien. Een belangrijk instrument om zowel de evenementen als het feestjaar te promoten zijn de digitale borden aan de entreepunten van de stad die worden aangepast tot borden waarop ook beelden getoond kunnen worden. Deze zijn flexibel en snel inzetbaar. Uiteraard moeten de evenementen een herkenbare Weert 600 uitstraling krijgen. Voor het feestjaar worden daarvoor beachvlaggen, roll-up banners en dranghekdoeken vervaardigd. Deze zijn flexibel inzetbaar zowel binnen als buiten. Deze middelen bieden aan de hoofdsponsoren de mogelijkheid om zich te presenteren. Offline Media De offline middelen binnen de A-categorie zijn vooral bedoeld om de Weert 600 en de Met Ons. In Weert.- doelstelling te verbeelden. Hiernaast kunnen ook de hoofdsponsoren een plek vinden op deze media. De te ontwikkelen middelen zijn o.a. advertenties, posters, folders en flyers. De flyers kunnen op de grotere publieksevenementen worden uitgedeeld om het publiek een breder beeld van Weert te presenteren en redenen te geven voor een herhaalbezoek. Het gaat hier om de algemene boodschap. De advertenties die de evenementen presenteren zijn in de B-categorie opgenomen. Binnen deze middelen is ook strooigoed opgenomen dat bij verschillende gelegenheden en bij diverse doelgroepen aangeboden kan worden zoals stickers, kleurplaten, ballonnen e.d. voor de kinderen. Online Media De online media hebben een belangrijke plaats in het totale communicatieplan. Een gerichte inzet van de beschikbare en te ontwikkelen online media maakt het snel verspreiden, delen en actualiseren van informatie mogelijk en heeft een groot bereik. Bovendien kan er via de social media een dialoog met de diverse doelgroepen ontstaan. De kosten voor online campagnes zijn lager dan de kosten voor offline campagnes. Jubileumkroon Weert 600 jaar stad - 15

9 5 juni Bantopa Alle kleuren swingen op de Nieuwe Markt! De Weert 600- en de MOIW-website worden uitgebreid met een toolkit met mediamiddelen die gratis te gebruiken zijn door de evenementorganisatoren. Hiernaast wordt de Weert 600 website uitgebreid met een compleet overzicht van alle evenementen, nieuws, contactgegevens enz. Hiernaast krijgt ieder evenement een eigen pagina op de site. We streven ernaar zoveel mogelijk informatie op een online -punt te verzamelen. Social media worden ingezet voor zowel de evenementen als voor Weert 600 en MOIW berichten. Dit wordt door diverse partijen beheerd. Dit garandeert een diverse, actuele berichtgeving. Berichten in social media zoals Facebook kunnen met een beperkt budget een boost krijgen en zo het bereik vergroten. Hiernaast kunnen diverse online acties de betrokkenheid bij de evenementen vergroten. De online media bieden ook een platform en een podium voor de algemene en overige promofilms. Met het plaatsen van agendabanners en Weert 600 banners op websites van partners, evenementenorganisaties, ondernemers e.a. wordt het bezoek aan de Weert 600 website bevorderd. De Bospop website trekt bijvoorbeeld miljoenen bezoekers uit Nederland en België die ook naar de Weert 600 site uitgenodigd kunnen worden. Overige Media De overige te ontwikkelen media kunnen op diverse momenten bij diverse evenementen ingezet worden. Hierbij denken we aan het inzetten van Antje van de Statie als ambassadrice en gezicht van Weert 600. Een team van Antjes kan ingezet worden om promotionele acties uit te voeren. Hiernaast kunnen bierviltjes, waterflesjes, magneetplaten voor auto s e.d. worden ingezet ter ondersteuning en aankleding van een evenement. Ook kunnen, waar mogelijk, logo s van de hoofdsponsoren worden opgenomen. Relatiegeschenken Relatiegeschenken zoals sjaals, petten, paraplu s, tassen e.d. kunnen bij diverse evenementen worden ingezet en kunnen ook van sponsorlogo s worden voorzien. Sportsponsoring Met de grote publiekstrekkende sportverenigingen zoals basketbal, volleybal, voetbal, hockey en atletiek is een samenwerking met sportsponsoring in de vorm van kleding reclame en reclameborden af te stemmen. Hierin zien wij een taak voor sponsoring weggelegd. Roll-up banner Weert 600 jaar stad - 17

10 Middelen A Lokaal Reg. Nat. Int. Omschrijving Sponsoren Stads- en evenementaankleding Banieren W600 + MOIW x x Algemeen + thema afwisselend, lange vlaggenmast banieren Hoofdsponsoren Programmaborden - Digitaal x x Parkeerschermen, de Munt, e.a.realisatie door gemeente Hoofd- en subsponsoren Raamstickers winkeliers x W600 partner, 300 x 300 mm-150 st. Spandoeken, straten en evenementen x x 5 stuks, 100 x 600 cm Hoofdsponsoren Vaantjes over straat 69 kabels x 2 vaantjes Dranghekdoeken x 50 stuks 80 x 250 Hoofdsponsoren Vlaggen voor winkeliers en inwoners Feestelijk tintje, 200 stuks, 150 x 757 x 75 cm Kleding organisatoren en gidsen x x 20 stuks T-hirts + bodywarmer Hoofdsponsoren Roll ups x 200 x 85 cm - 20 st. Hoofdsponsoren Beach flags x 245 x 85 cm - 10 st., met voet of watertank W600 Poorten x Invulling op 4 plaatsen Hoofdsponsoren W600 zitbank x Beton Historische borden in stad x x Borden foto s en weetjes, 10 x 3 mm digibond Alle sponsorlogo s met 10 mm plexiglas Lokaal Reg. Nat. Int. Omschrijving Sponsoren Offline Media Algemene jaarkalender W600 x x Uitleg en bewaarkalender, st. insert stadsmagazine Hoofd- en subsponsoren Basisadvertenties W600 + MOIW x x x Bereik afhankelijk van mediainzet Hoofdsponsoren MOIW magazine 4 pagina s x x Evenement info en sponsorinfo, 4 pagina s per nummer Alle sponsorlogo s Persberichten algemeen x x x Weert 600 team Posters, Abri s x Posters Abri st. Hoofd- en subsponsoren Posters A3 x Posters A3-500 st Hoofdsponsoren Posters A4 x Posters A st Hoofdsponsoren Uitnodiging + advertentie 1 januari x Algemene uitnodiging, A4 naar A st. Hoofdsponsoren Uitnodiging W mei x Algemene uitnodiging, A4 naar A st. Hoofdsponsoren Flyer toeristisch Weert x Uitdelen tijdens evenementen, A st. Hoofd- en subsponsoren Balie display voor flyers x Display met draaivoet, 1000 x 700 mm - 50 st. Hoofd- en subsponsoren Stickers W600 auto s / bussen x x x Princen / Veolia / Thijs / Wetron / etc., 300 x 300 mm st. Ballonnen x 33 mm stuks Stickers x Formaatvierkant 95 mm, 95 mm st. Kleurplaten voor kinderen x Educatief en wedstrijd, A st Hoofdsponsoren Weert 600 jaar stad - 18 Weert 600 jaar stad - 19

11 Middelen A Lokaal Reg. Nat. Int. Omschrijving Sponsoren Online Media Website W600 x x x Uitbreiden met Toolbox Alle sponsorlogo s Website uitbreiden toerische info x x x Uitbreiding Toerisme Alle sponsorlogo s Banners en programma op partnersites x x Radiospots x x x Samen met Weert FM Hoofdsponsoren Facebook en Twitter x x ± 50 berichten, posten en boosten Hoofd- en subsponsoren Nieuwsbrieven W600 x x Vanuit W600, 12 nieuwsbrieven, opmaak en versturen Algemene promofilm voor volwassenen x x x Korte film promo Hoofdsponsoren Algemene promofilm voor kinderen x x x Korte film promo Hoofdsponsoren Lokaal Reg. Nat. Int. Omschrijving Sponsoren Relatiegeschenken Kroontjes x kroontjes Hoofd- en subsponsoren Paraplu s x Diameter 100 cm, 100 stuks, bedrukt 2x plaatsen Hoofdsponsoren Caps x 500 stuks Hoofdsponsoren Magneetje / Button van Antje x Diameter 40 mm stuks Magneetplaten Auto s logo W600 x x Afmeting 30 x 30 cm, tijdelijk in te zetten Sportsponsoring Logo op kleding x x x Internationale clubs BSW, IRMATO Reclameborden x x Hockey, BSW, Irmato, 6 borden Overige Media Promotieteam Antjes x x Bakkerwagen voor Antje x x Fiets met houten kar Hoofd- en subsponsoren W600 promolied + herkenningstune x x Inmiddels in productie CMW Bierviltjes x 90 x 90 cm stuks Bekers, waterflesjes x stuks - 300ml Mogelijke Acties Kick-off op de markt x 14-dec Uitdelen Flyers Antje team x x x Uitdelen Flyers Agenda / ander evenement x Uitdelen Kortingsbonnen / Horeca Arrang. x Spaaractie W600 bij winkeliers x Herkenbaar door sticker op raam Organisatie wedstrijd op scholen W600 x Start in januari (educatieve kleurplaat) Banners met verwijzing op partnersites x x Programma bij Weerterbergen x x Weert 600 jaar stad - 20 Weert 600 jaar stad - 21

12 Stads- en evenementenaankleding Raamvlag Spandoek Bannieren mastvlag Roll-up banners Beachvlaggen Vaantjes Weert 600 jaar stad - 22 Weert 600 jaar stad - 23

13 Offline media 2 11 mei 16/18 mei 2/4 15 maart mei maart Carnaval Het Boorebâl, Wiepkesbâl, Grote Rogstaekersoptocht en de Wichteroptocht. Paardenmarkt Paardenshow met keuring, jaarmarkt, kinderboerderij en nog veel meer! De Legende Jubileumaktiviteit 600 jaor stad Wieërt en 8 11 Rogstaekers. Middeleeuwse Markt en kunstexpo Hanghzou. NK Stadstriathlon Tur sequis dolo te od exp ed et parchit corataerspi. 12/13 Bospop 12/16 Super 5 september 26 sept. 26 Kermis t/m 1 okt. 16 nov. juli 16 Huis van t/m 5 dec juli juni 12/15 juni Bospop FaketekstTur sequis dolo parchit corataerspi. Super 5 FaketekstTur sequis dolo parchit corataerspi. Kermis FaketekstTur sequis parchit corataerspi. Huis van Nicolaas Braderie FaketekstTur sequis dolo te od parchit corataerspi. FaketekstTur sequis dolo Promsfestijn FaketekstTur sequis dolo et parchit corataerspi. Korenfestijn FaketekstTur sequis dolo te od exped et parchit corataerspi. Vier 600 jaar stad! Flyer jaaroverzicht Raamsticker Abri bushalte Weert 600 jaar stad - 24 Weert 600 jaar stad - 25

14 Online media Partner banner Weert 600 jaar stad - 26 Weert 600 jaar stad - 27

15 Overige media Mèt os. In Wieërt t Wieërterlând Lidje van D n Dent Revival Bend / Tim Florack (Arrangement: Jo Janssen) KEYBOARD UITVOERING 1 januari 2014 Mèt os. In Wieërt t Wieërterlând Lidje ter gelegenheid van Weert 600 jaar stad. Cap Naar aanleiding van Weert 600 jaar stad organiseerde het Weerter Mannenkoor de verkiezing van het Wieërterlând Lidje. Het lijflied van Weert 600 jaar stad, gespeeld en gezongen van, voor en door Weertenareren en de bezoekers aan deze bijzondere stad! Uit alle inzendingen werd het liedje Mèt os. In Wieërt van d n Dent Rivival Bend als het Wieërterlând Lidje verkozen. Op de achterzijde van deze flyer staat de muziek en de tekst van Mèt os. In Wieërt. Zing of speel het lied mee, bij alle activiteiten en evenementen gedurende het hele feestjaar Kom op 1 januari a.s. naar de Poort van Limburg. Kijk op voor het programma. Op de website staan de arrangementen en de daarbij behorende MP3-bestanden. Deze kan je downloaden. Vier, zing en speel mee! Bierviltjes Stichting Weert 600 jaar stad / Weerter Mannenkoor. Flyer t Wieërterlând Lidje Waterflesje Ambassadeur Antje van de statie Weert 600 jaar stad - 28 Weert 600 jaar stad - 29

16 Sportsponsoring Sponsorborden Promotiemateriaal Weert 600 jaar stad - 30 Weert 600 jaar stad - 31

17 12 /13 juli Bospop Algemene en evenementenmiddelen - B Wereldartiesten in alle toonaarden! Media en middelen die Weert 600 jaar stad en MOIW presenteren en tevens voor één of meerdere evenementen of sponsoren in te zetten zijn. Stads- en evenementenaankleding De eerder beschreven middelen voor stadsaankleding worden aangevuld met stickers die op tal van lege etalages in het centrum aan de buitenkant worden aangebracht. Op de stickers presenteert Antje van de Statie enkele Weert 600 evenementen. De stickers worden periodiek aangepast. Offline Media Media zoals advertenties, posters, ansichtkaarten en flyers worden ingezet om bekendheid te geven aan de diverse evenementen. Diverse media zullen een kwartaaloverzicht laten zien en worden herhaaldelijk vervangen. Deze media zijn zeer geschikt voor het opnemen van sponsorlogo s. Ook in het MOIW Magazine kunnen sponsorberichten worden opgenomen. Online Media Zoals al eerder beschreven nemen de online media een belangrijke plaats in binnen dit communicatieplan. Naast de beschreven mogelijkheden zullen er per evenement korte teaserfilmpjes gemaakt worden van enkele seconden in een vast herkenbaar format. Vanuit het Weerterlandlied zal een herkenningstune gemaakt worden die de filmpjes onderstreept. De filmpjes worden op alle beschikbare media aangeboden en gedeeld. Overige Media Het Antje-promotieteam wordt waar nodig op evenementen ingezet ter ondersteuning van het evenement en om te flyeren voor andere evenementen. Dit team kan ook elders worden ingezet om de Weert 600 evenementen te promoten. De horeca in Weert zal met placemats en tabletalkers betrokken worden bij Weert 600. Op deze media kan een deel van het programma worden opgenomen en is ruimte voor sponsorlogo s. Deze media worden periodiek vervangen. Ook voor de horeca kunnen partnerstickers op de etalages worden uitgedeeld en kunnen Weert 600 banners op de websites worden gerealiseerd. Acties Tijdens de evenementen kunnen op diverse manieren (flyers, posters, mediawall enz.) andere Weert 600 evenementen worden gepresenteerd. Ook kunnen hier aanbiedingenfolders van winkeliers, horeca en hotels worden aangeboden. Weert 600 jaar stad - 33

18 Middelen B Lokaal Reg. Nat. Int. Omschrijving Sponsoren Stads- en evenementaankleding Lege etalages invullen met W600 x Antje + W600 evenmenten, 1.000x1.600 mm - 10 keer Lokaal Reg. Nat. Int. Omschrijving Sponsoren Online Media Website W600 x x x Uitbreiding met mini websites evenementen Alle sponsorlogo s Banner op partnersites x Facebook-ads-boosten x x Evenement aankondiging, 25 stuks boosten 110,- per keer Berichten Facebook x ± 50 berichten Film Teasers van evenementen - Kort x x x Enkele seconden - vast format, 12 films. Ook op social media Hoofd- en evenementsponsoren Offline Media Basisadvertenties W600 + Evenement x x Sponsorlogo s evenement Persberichten Evenement x Programmaborden print x Driehoeksborden, posters A0-150 st. Sponsorlogo s evenement Posters, Abri s x NS en Busstations, posters Abri st. Sponsorlogo s evenement Posters A3 x Posters A3-500 st Sponsorlogo s evenement Posters A4 x Posters A st Sponsorlogo s evenement Ansichtkaarten W600 en MOIW x Formaat A5 full color, 10 x stuks Sponsorlogo s evenement Flyer W600 + Evenement x x Uitdelen tijdens evenmenten, A st. Sponsorlogo s evenement Uitnodiging evenementen x meerdere evenementen, A4 naar A st. Sponsorlogo s evenement Overige Media Promotieteam Antjes x x x Aankondiging programma NL, 6 x promotie 2 Antjes Placemats Horeca met jaarprogramma x Met Sponsorlogo s, A3, stuks Hoofd- en subsponsoren Tabel talkers horeca W600+MOIW x Ook voor sponsorlogo s, 314 x st. Hoofd- en subsponsoren Acties Uitdelen Flyers Agenda / ander evenement x x x Uitdelen Kortingsbonnen / Horeca arrang. x x x Persbericht sturen x x x Wedstrijd via Facebook x x x Kleurwedstrijd doorlopend x x Kleurplaten verschillende sponsoren Weert 600 jaar stad - 34 Weert 600 jaar stad - 35

19 Stads- en evenementenaankleding Vier 600 jaar stad! 16 maart Paarden markt Paardenshow Kinderboerderij En meer 14 April NK reddend zwemmen Zwembad IJzeren man Kindervermaak Invullen van lege etalages met themastickers van Antje en evenementen Etalage sticker Weert 600 jaar stad - 36 Weert 600 jaar stad - 37

20 Offline media Driehoeksborden met evementen per kwartaal Table talker Vier ook 600 jaar stad! Opening Jubileumjaar Paarden- & Jaarmarkt 5-6 april Met op: 1 januari Opening Jubileumjaar 15 maart Paarden- & Jaarmarkt 5-6 april NK 12 april Zwemsportdag voor mensen met een beperking 2-3 mei De Legende 9 mei Kunstuitwisselings expositie 11 mei mei NK Stadstriathlon 31 mei Concours hippique ponyclubs. De Legende Zwemmend Redden 12 april Zwemsportdag Kunstuitwisselings expositie NK Stadstria- Verjaardag van Weert mei NK Stadstria- Concours hippique ponyclubs. Kijk voor ale activiteiten enevenementen op ww.weert600jaarstad.nl En dit is nog maar allemaal wat er alleen in het voorjaar te beleven valt in Weert. Kijk op voor alle activiteiten in Ik nodig je uit om ook Weert 600 jaar stad te komen vieren! Groetjes, 1 januari 15 maart De Legende mei Beleef het evenement! 5-6 april Opening Jubileumjaar Abcdef ghijklm nopq rstuv wxyz De Legende Abcdef ghijklm nopq rstuv wxyz 9 Fokpaardendag Paardenshow met keuring, jaarmarkt, kinderboerderij en nog veel meer! mei NK Redingszwemmen Abcdef ghijklm nopq rstuv wxyz Kunstuitwisseling Expositie Abcdef ghijklmyz Ansichtkaarten Weert 600 jaar stad - 38 Weert 600 jaar stad - 39

Weert 600 jaar stad. Sponsorbrochure 2014

Weert 600 jaar stad. Sponsorbrochure 2014 Weert 600 jaar stad. Sponsorbrochure 2014 Voorwoord Op 5 mei 2014 is het 600 jaar geleden dat Weert van Willem VI van Horne marktrechten kreeg. Sinds die tijd is Weert een stad. En dat willen we graag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Sponsor van de Kasteeltuinconcerten. 1. Exclusive Sponsor. 2. Hoofdsponsor. 3. Stersponsor. 4. Sponsor

Inhoudsopgave. Inleiding. Sponsor van de Kasteeltuinconcerten. 1. Exclusive Sponsor. 2. Hoofdsponsor. 3. Stersponsor. 4. Sponsor 1 Inhoudsopgave Inleiding Sponsor van de Kasteeltuinconcerten 1. Exclusive Sponsor 2. Hoofdsponsor 3. Stersponsor 4. Sponsor 5. Additionele avond sponsoring 6. Donaties Contactgegevens 2 Inleiding Na twaalf

Nadere informatie

Help Pake en Beppe de vakantie door

Help Pake en Beppe de vakantie door Bijlage 1 Help Pake en Beppe de vakantie door Organisator: Museumfederatie Fryslân, zij doen dit in samenspraak met musea, archieven en theaters in Friesland. Subsidiënt: Provincie Fryslân. Uitleg over

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

Sponsor-informatiemap. SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014

Sponsor-informatiemap. SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014 Sponsor-informatiemap SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014 Voorwoord van onze voorzitter 30 jaar SIVO SIVO staat voor stichting internationale volksculturen Odoorn.

Nadere informatie

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15 APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR Promotiemiddelen 15 1 MAAKT JE ZICHTBAAR Promoot je evenement of onderneming via Apeldoorn Promotie Apeldoorn Promotie maakt je activiteiten zichtbaar Apeldoorn Promotie

Nadere informatie

KICK OFF FLEVOLAND 17 OKTOBER 2017

KICK OFF FLEVOLAND 17 OKTOBER 2017 KICK OFF FLEVOLAND 17 OKTOBER 2017 Programma Welkom en kennismaking Terugblik 2017 Landelijke plannen en imagocampagne Special Zorg & Welzijn Aanpak Flevoland Lokale initiatieven: Daar wil ik bij zijn

Nadere informatie

Sponsor-informatiemap. Wereld Dans- en Muziekfestival SIVO Odoorn

Sponsor-informatiemap. Wereld Dans- en Muziekfestival SIVO Odoorn Sponsor-informatiemap Wereld Dans- en Muziekfestival SIVO Odoorn Voorwoord van onze voorzitter SIVO staat voor stichting internationale volksculturen Odoorn. Ons doel is ieder jaar een Wereld Dans- en

Nadere informatie

Maak er samen een sterk merk van. Met ons. In Weert.

Maak er samen een sterk merk van. Met ons. In Weert. Maak er samen een sterk merk van z Met ons. In Weert. Agenda - Introductie - Het merk Weert - Achtergrond. Met Ons. In Weert. - Beeldbank, stadsaankleding - Stadsmagazine, website, social media, fanfilms,

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Sponsorpakketten & Exposure

Sponsorpakketten & Exposure Sponsorpakketten & Exposure Intocht van Sinterklaas Scheveningen De intocht wordt georganiseerd in samenwerking met de Gemeente Den Haag DB AKTIVITEITEN Perenstraat 153 2564 RX Den Haag www.dbaktivitieten.nl

Nadere informatie

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle Tarieven Adverteren RTV Focus Zwolle P3. Wat is RTV Focus Zwolle? P4. Banners op nieuwssite P5. Nieuwspagina P6. Homepagina P7. Video commercial P9. Wekelijkse nieuwsupdate Zwolle P10. Radiocommercial

Nadere informatie

MAANDAG 16 MEI 2016 SPONSORPAKKETTEN

MAANDAG 16 MEI 2016 SPONSORPAKKETTEN MAANDAG 16 MEI 2016 SPONSORPAKKETTEN Stichting Hollands Talent Postbus 76 7700 AB Dedemsvaart Tel: 0651173888 Sponsorpakketten Dedemsvaart Natuurlijk 2016! Pagina 1 van 7 Sponsorpakketten Hieronder vindt

Nadere informatie

Sponsorpakketten 2014

Sponsorpakketten 2014 www.alphendhuez.nl 2014 Sponsorpakketten 2014 Inhoud document Het festival Doel 2014 Sponsorpakketten Materialen & benodigheden Contactgegevens Benefietfestival Alphen d Huez Alphen d Huez is in 2011 ontstaan

Nadere informatie

MAANDAG 16 MEI 2016 SPONSORPAKKETTEN

MAANDAG 16 MEI 2016 SPONSORPAKKETTEN MAANDAG 16 MEI 2016 SPONSORPAKKETTEN Stichting Hollands Talent Postbus 76 7700 AB Dedemsvaart Tel: 0651173888 Sponsorpakketten Dedemsvaart Natuurlijk 2016! Pagina 1 van 6 Sponsorpakketten Hieronder vindt

Nadere informatie

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER Communicatieplan juni 2017 2 1 AANLEIDING: ZOMERVAKANTIE Van 8 juli (regio zuid) t/m eind augustus 2017 is het weer zomervakantie, een periode waarin iedereen net wat meer

Nadere informatie

2. Adverteren door middel van een Banner op Taart&Trends site.

2. Adverteren door middel van een Banner op Taart&Trends site. TT06 Adverteren en Exposure Taart&Trends 2015 1. Exposure: 1.1. Alle deelnemers krijgen (na betaling) standaard een naamsvermelding op de standhouderspagina van Taart en Trends-website. Wilt u een actieve

Nadere informatie

Campagneplan Mede mogelijk gemaakt door de Bijzondere Bijstand

Campagneplan Mede mogelijk gemaakt door de Bijzondere Bijstand Campagneplan Mede mogelijk gemaakt door de Bijzondere Bijstand Inleiding Na een pitch tussen verschillende reclamebureaus is Scheepens Reclame het bureau dat de opdracht heeft gekregen voor de ontwikkeling

Nadere informatie

Voor het beste bereik onder uw doelgroepen

Voor het beste bereik onder uw doelgroepen Marketing Services Voor het beste bereik onder uw doelgroepen MECC Marketing Services; onze kennis en ervaring voor het succes van uw evenement! Dedicated to your success Meer informatie? Bel +31 (0)43

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2016

Het Fair Fashion Festival 2016 Het Fair Fashion Festival 2016 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor Fair Trade fashion te vergroten door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle Tarieven Adverteren RTV Focus Zwolle Wat is RTV Focus Zwolle? RTV Focus Zwolle is een vernieuwend lokaal RTV station in Zwolle dat plaatselijk nieuws, evenementen, kunst, cultuur, weer, sport en lifestyle

Nadere informatie

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen!

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Inleiding De Stichting Rondje Bergen is 35 jaar geleden opgericht om een hardloopevenement in het mooie Bergen te organiseren. De prachtige

Nadere informatie

LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN. Communicatieplan

LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN. Communicatieplan LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN Communicatieplan 1 april 2016 2 1 INLEIDING Dit communicatieplan dient ter ondersteuning van bibliotheken bij het plannen en uitvoeren van hun communicatie-activiteiten

Nadere informatie

Wéét wat er te doen is Een actueel en volledig aanbod van lokale evenementen trekt de aandacht van úw doelgroep.

Wéét wat er te doen is Een actueel en volledig aanbod van lokale evenementen trekt de aandacht van úw doelgroep. De seizoenskalender van Uitgaanspunt verschijnt huis-aan-huis bij het aanbreken van het nieuwe seizoen. De kalender is dubbelzijdig bedrukt op 170 grams papier in het formaat 'A3 gevouwen naar A4'. Wéét

Nadere informatie

sponsorbrochure Gepidae Wordt u onze nieuwe sponsor?

sponsorbrochure Gepidae Wordt u onze nieuwe sponsor? sponsorbrochure Gepidae Wordt u onze nieuwe sponsor? Gepidae? Gepidae! Waar staat Gepidae voor? T.S.V.V. Gepidae is opgericht in 1968. Opgericht door een paar jongemannen om af en toe te volleyballen,

Nadere informatie

Handbalvereniging HV Delta Sport

Handbalvereniging HV Delta Sport Handbalvereniging HV Delta Sport Sponsorbeleid 2015-2018 1. Algemeen Op 29 juni 1969 is handbalvereniging Delta Sport opgericht, in eerste instantie als handbalafdeling van sportvereniging Delta Sport.

Nadere informatie

CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017

CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017 CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017 LANDELIJKE CROSSMEDIALE PROMOTIECAMPAGNE De nationale Week van Zorg en Welzijn wordt jaarlijks georganiseerd ter promotie van de zorg- en welzijnssector. Van maandag 13 tot

Nadere informatie

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Acties voor Inwoners Promotie regio via infopunten Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes Social media Presentaties en gastcollege

Nadere informatie

Sponsorinformatiemap

Sponsorinformatiemap Sponsorinformatiemap SIVO-festival Odoorn 1 Algemene Informatie SIVO SIVO zomerfeest zonder grenzen. SIVO staat voor de afkorting, stichting internationale volksculturen Odoorn. Ons doel is om een jaarlijks

Nadere informatie

samen scoren! We hebben u echt nodig... Kleding sponsoring... De drie pakketten... Reclamedoeken Rondweg...

samen scoren! We hebben u echt nodig... Kleding sponsoring... De drie pakketten... Reclamedoeken Rondweg... samen scoren! We hebben u echt nodig... Kleding sponsoring... De drie pakketten... Reclamedoeken Rondweg... sponsorgids 2015 Huis & Hypotheek Al 10 jaar Hoofdsponsor. Huis & Hypotheek begon ruim 10 jaar

Nadere informatie

UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! In enkele simpele stappen staan uw advertenties gericht online.

UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! In enkele simpele stappen staan uw advertenties gericht online. 95 Lokaal adverteren op het netwerk van Telegraaf Media Groep NIEUW! UW BEDRIJF GEMAKKELIJK EN VOORDELIG PROMOTEN OP TOPSITES? DAT KAN! Ontdek de voordelen Gericht Bereik de doelgroep die u ook echt wilt

Nadere informatie

PUURS TITANS AMERICAN FOOTBALL SPONSORBOEK 2012 WWW.PUURS-TITANS.BE INFO@PUURS-TITANS.BE

PUURS TITANS AMERICAN FOOTBALL SPONSORBOEK 2012 WWW.PUURS-TITANS.BE INFO@PUURS-TITANS.BE Introductie Puurs Titans is de enige American Football ploeg in de wijde regio tussen Antwerpen, Gent en Brussel. Onze teams zijn opgedeeld in drie demografische doelgroepen: Cadets (11 jaar), Juniors

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Sponsormogelijkheden van het Winterfestijn Helmond. 1. Exclusive Sponsor. 2. Hoofdsponsor. 3. Stersponsor. 4.

Inhoudsopgave. Inleiding. Sponsormogelijkheden van het Winterfestijn Helmond. 1. Exclusive Sponsor. 2. Hoofdsponsor. 3. Stersponsor. 4. Sponsorpakketten Winterfestijn Helmond 2015 Inhoudsopgave Inleiding A Sponsormogelijkheden van het Winterfestijn Helmond 1. Exclusive Sponsor 2. Hoofdsponsor 3. Stersponsor 4. Sponsor 5. Vriend 6. Begunstiger

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden bij korfbalvereniging Velocitas Leiderdorp

Sponsormogelijkheden bij korfbalvereniging Velocitas Leiderdorp Sponsormogelijkheden bij korfbalvereniging Velocitas Leiderdorp Leiderdorp, 11 september 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Sponsoring... 3 2.1 Bordsponsoring... 3 2.2 Vlaggensponsoring... 4 2.3 Balsponsoring...

Nadere informatie

6e editie 21 april Sponsorconcept

6e editie 21 april Sponsorconcept 6e editie 21 april Sponsorconcept 2013 Missie De stichting Sportpromotie Sittard heeft als doel met behulp van sportevenementen het sporten in de gemeente Sittard-Geleen te bevorderen met focus op de breedtesport.

Nadere informatie

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days Tips voor de organisatie van een evenement In dit document: 1. Evenementen van Solar Days 2. Tips voor de organisatie van uw evenement 3. Planning 4. Contact gegevens Solar Days 2013 1. Evenementen Solar

Nadere informatie

Monitoring Sail Kampen 2014. basisdashboard

Monitoring Sail Kampen 2014. basisdashboard Monitoring Sail Kampen 2014 basisdashboard Onderdelen Bezoekersaantallen Sponsoren Communicatiemiddelen IJsseldelta Marketing Werkgelegenheid Publiciteitsbereik- en waarde online en offline SEO campagne

Nadere informatie

Sponsor-informatiemap. SIVO dans- en muziekfestival Odoorn

Sponsor-informatiemap. SIVO dans- en muziekfestival Odoorn Sponsor-informatiemap SIVO dans- en muziekfestival Odoorn Voorwoord van onze voorzitter SIVO zomerfeest zonder grenzen SIVO staat voor de afkorting, Stichting Internationale Volksculturen Odoorn. Ons doel

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden Juliana Mill

Sponsormogelijkheden Juliana Mill Sinds 1919 speelt Juliana Mill een belangrijke maatschappelijke rol in de Millse gemeenschap. Juliana kan gezien worden als een ontmoetingsplek voor sporters, supporters en sponsors, die allen op hun eigen

Nadere informatie

Van 20 t/m 29 september 2013 staat Nederland in het teken van beeld. Met een feestelijk en inhoudelijk programma belichten we de waarde van

Van 20 t/m 29 september 2013 staat Nederland in het teken van beeld. Met een feestelijk en inhoudelijk programma belichten we de waarde van Van 20 t/m 29 september 2013 staat Nederland in het teken van beeld. Met een feestelijk en inhoudelijk programma belichten we de waarde van fotografie in al haar gedaantes. De uitgelezen kans om uzelf

Nadere informatie

De meest complete en best bezochte website van Alphen aan den Rijn

De meest complete en best bezochte website van Alphen aan den Rijn De meest complete en best bezochte website van Alphen aan den Rijn alphens.nl alphens.nl 3 Introductie juni 0 is de website www.alphens.nl leven in geblazen om een platform te creëren voor alles dat met

Nadere informatie

WAAROM SCHIPPOP SPONSOREN?

WAAROM SCHIPPOP SPONSOREN? SPONSOR BROCHURE Schipluiden, februari 2012 Beste ondernemer, Het Schipluidense popfestival Schippop zal dit jaar voor de dertiende keer muzikaal van zich laten horen en wel op zaterdag 2 juni 2012. WAAROM

Nadere informatie

LANDELIJKE CAMPAGNE DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER. Communicatieplan

LANDELIJKE CAMPAGNE DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER. Communicatieplan LANDELIJKE CAMPAGNE DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER Communicatieplan 1 september 2016 2 1 DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER Vanaf 24 oktober is overal in Nederland te zien waar de bibliotheek voor staat: wat

Nadere informatie

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! Maak kennis met de Vipmedia sportviscommunity. Via dit mediaplatform kunt u uw doelgroep gepassioneerde sport- en wedstrijdvissers direct

Nadere informatie

Communicatie / PR-toolkit

Communicatie / PR-toolkit Om deelnemers te werven voor uw Zwem4daagse is het belangrijk om promotie te maken. Veel deelnemers zullen jaarlijks terugkomen, maar velen anderen hebben de promotie nodig om te weten dat uw Zwem4daagse

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Interne memo. 1. Aanleiding. 2. Inleiding. 3. Probleemstelling. 4. Verkiezingsdoelstelling. 5. Communicatiedoelstellingen. 6.

Inhoudsopgave. Interne memo. 1. Aanleiding. 2. Inleiding. 3. Probleemstelling. 4. Verkiezingsdoelstelling. 5. Communicatiedoelstellingen. 6. Interne memo Aan Presidium Van G. den Besten Datum 7 oktober 201 Onderwerp Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Registratienummer 1.052022 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Inleiding. Probleemstelling 4. Verkiezingsdoelstelling

Nadere informatie

Dichtbij Actueel Verbindend

Dichtbij Actueel Verbindend Dichtbij Actueel Verbindend L1mburg L1mburg Op zoek naar een groot bereik in Limburg? L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk

Nadere informatie

Voorwoord. Om in te kunnen spelen op uw wensen en ideeën, bespreken we de mogelijkheden voor sponsoring graag met u in een persoonlijk gesprek.

Voorwoord. Om in te kunnen spelen op uw wensen en ideeën, bespreken we de mogelijkheden voor sponsoring graag met u in een persoonlijk gesprek. SPONSORGIDS 2015 Voorwoord Zwolle is de laatste jaren steeds meer gegroeid tot een studentenstad. Dagelijks vinden ruim 40.000 studenten hun weg naar de acht MBO- en HBO-instellingen in Zwolle. De HBO

Nadere informatie

Sponsorpakketten 2015

Sponsorpakketten 2015 www.alphendhuez.nl 2015 Sponsorpakketten 2015 Inhoud Benefietfestival (sinds 2011) Doel 2015 Sponsormogelijkheden Productpakketten Contactgegevens Benefietfestival Alphen d Huez Alphen d Huez is in 2011

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=b46a4676c3...

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=b46a4676c3... pagina 1 van 11 Subscribe Share Past Issues Tra Blijf op de hoogte van het toeristisch nieuws midden in Limburg View this email in your browser In deze nieuwsbrief Limburg officieel aangesloten bij de

Nadere informatie

S p o n s o r p l a n H S V W a s m e e r

S p o n s o r p l a n H S V W a s m e e r S p o n s o r p l a n H S V W a s m e e r Introductie Historie De Hilversumse Sportvereniging Wasmeer is opgericht op 1 juli 1995, als gevolg van een fusie van de Sport Vereniging E.M.M.(1915) en de Hilversumse

Nadere informatie

- Ontwikkeling huisstijldragers. - Uitwerking huisstijl op diverse huisstijldragers. - Presentatie. - Eventuele aanpassingen. - Akkoord.

- Ontwikkeling huisstijldragers. - Uitwerking huisstijl op diverse huisstijldragers. - Presentatie. - Eventuele aanpassingen. - Akkoord. Huisstijl Iedereen is overtuigd van het belang van goede communicatie en presentatie. Als organisatie wil je een bepaalde indruk maken, en een bepaald beeld achter laten bij de doelgroep. Kortom: als organisatie

Nadere informatie

uitgeverij buro70 crossmediaal activiteiten

uitgeverij buro70 crossmediaal activiteiten ter info buro70 De uitgeverij - handelend onder de naam BURO70 / Uitgeverij Neuféglise - werd opgericht in september 2006. Het eerste nummer van Hap&Tap Magazine verscheen begin december dat jaar. Nog

Nadere informatie

Infomomenten op april

Infomomenten op april Infomomenten op 26 27 28 april Waarom Smaakmeesters? Antwerpse horeca beter profileren (in eerste instantie naar Antwerpen en omgeving; in tweede instantie breder) De stad positioneren als culinaire stad.

Nadere informatie

KICK OFF FLEVOLAND 11 OKTOBER 2016

KICK OFF FLEVOLAND 11 OKTOBER 2016 KICK OFF FLEVOLAND 11 OKTOBER 2016 Programma Welkom en kennismaking Landelijke plannen en imagocampagne Special Zorg & Welzijn Aanpak Flevoland Lokale initiatieven (o.a. Lelystad) Inspiratie en voorbeelden

Nadere informatie

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Begin met het formeren van een werkgroep/projectteam en verdeel onderling de werkzaamheden. Inhoud 1. Planning en programma... 2 2. Organisatie...

Nadere informatie

KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan

KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan KINDERBOEKENWEEK Communicatieplan 1 augustus 2017 2 1 AANLEIDING: KINDERBOEKENWEEK 2017 Van 4 tot en met 15 oktober 2017 vindt de jaarlijkse Kinderboekenweek plaats. Het thema is dit jaar Gruwelijk eng!.

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia BELANGRIJK Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar je voor

Nadere informatie

ACTIETOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGINGEN TOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGING

ACTIETOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGINGEN TOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGING ACTIETOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGINGEN TOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGING INTRODUCTIE INTRODUCTIE Wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat jullie in actie willen komen voor Spieren voor Spieren! Zoals

Nadere informatie

Promotieplanning Darren Arendse

Promotieplanning Darren Arendse Promotieplanning Darren Arendse 1 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Hoofdstuk 1 Onderzoek Blz. 4,5,6 Hoofdstuk 2 Strokenplanning ZIE EXCEL BESTAND Hoofdstuk 3 Uitvoering ZIE EXCEL BESTAND, 7,8,9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Pole Position dag 2016. Maaspoort Den Bosch. Sponsormogelijkheden

Pole Position dag 2016. Maaspoort Den Bosch. Sponsormogelijkheden Pole Position dag 2016 Maaspoort Den Bosch Sponsormogelijkheden Stichting Pole Position / Fluitekruidweg 263 1508 AG Zaandam / 06-45744689 / info@stichtingpoleposition.nl Inleiding Pole Position dag 2016

Nadere informatie

Communicatieplan jubileum 20 jaar Nationaal Park Zuid- Kennemerland

Communicatieplan jubileum 20 jaar Nationaal Park Zuid- Kennemerland Vergadering Overlegorgaan, 10 oktober 2014 Agendapunt 3 Twintig jarig Jubileum Communicatieplan jubileum 20 jaar Nationaal Park Zuid- Kennemerland Achtergrond: Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland bestaat

Nadere informatie

Uw partner in Reclame en Beletteringen

Uw partner in Reclame en Beletteringen Uw partner in Reclame en Beletteringen - Voertuigreclame - Binnenreclame - Buitenreclame - Grootformaat Printen - Promotioneel - P.O.S - Standbouw - Glasfolie - Gevelrenovatie en nog veel meer... www.platimex.nl

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

De evenementen die Sk8-Depot zal organiseren zullen aantrekkelijk zijn en publieke aandacht trekken.

De evenementen die Sk8-Depot zal organiseren zullen aantrekkelijk zijn en publieke aandacht trekken. Sk8-Depot is een brand new indoor SKATE, BMX en ROLLERBLADE park gelegen op een goed bereikbare locatie in Antwerpen, goed bereikbaar met de auto, openbaar vervoer en de fiets. Sk8-Depot bied sponsors

Nadere informatie

Introductie. Maak kennis met NGN

Introductie. Maak kennis met NGN Introductie NGN staat voor Next Generasian News en is het nieuwe online en offline platform voor de Aziatische jongeren in Nederland. NGN is een Nederlandstalige krant voor Aziatische jongeren van 15 t/m

Nadere informatie

VRIJDAG 05 SEPTEMBER 2014

VRIJDAG 05 SEPTEMBER 2014 DE SPONSOR, OPENING VAN ADVERTENTIE JE STUDIEJAAR & STANDHOUDER MOGELIJKHEDEN VRIJDAG 05 SEPTEMBER 2014 ACKU CULTUURBURO POSTBUS 13336 // 2501 EH DEN HAAG 070 44 58 885 // 070 31 20 585 WWW.ACKU.NL //

Nadere informatie

Benieuwd naar de advertentie mogelijkheden op de site of App van Tweenul? Neem contact met ons op via internetdesk@ndcmediagroep.

Benieuwd naar de advertentie mogelijkheden op de site of App van Tweenul? Neem contact met ons op via internetdesk@ndcmediagroep. Tw e enul 1 Benieuwd naar de advertentie mogelijkheden op de site of App van Tweenul? Neem contact met ons op via internetdesk@ndcmediagroep.nl of via 088-8004800 INTRO TweeNul houdt je op de hoogte van

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl NieuwsRegio.nl is hét platform om uw bedrijf in de regio Nieuwkoop digitaal op de kaart te zetten. NieuwsRegio heeft dagelijks meer dan 1.500 bezoekers en meer

Nadere informatie

Ontwerpstudio 2. Serious Request. Sharini Ramautar ZLMC14

Ontwerpstudio 2. Serious Request. Sharini Ramautar ZLMC14 Ontwerpstudio 2 Serious Request Sharini Ramautar ZLMC14 Opdracht 1 Vragenlijst 1. Op welke manier wilt u, uw evenement promoten? (door middel van social media, posters of flyers) 2. Wat is het doel van

Nadere informatie

p Sponsor. Uwbelang. Groei.

p Sponsor. Uwbelang. Groei. SPONSORBROCHURE 2016-2017 Inhoud@vvBavel Mogelijk @vvbavel p10-14 Sponsor @vvbavel p4 Uwbelang @vvbavel p9 Groei @vvbavel p5 Resultaat @vvbavel p8 Maatschappij @vvbavel p6-7 Sponsor@vvBavel Waarom sponsoring?

Nadere informatie

S p o n s o r b r o c h u r e

S p o n s o r b r o c h u r e S p o n s o r b r o c h u r e Het evenement Haarlemmermeer Culinair is een arlijks terugkerend culinair spektakel met als doel de inwoners van de Haarlemmermeer e.o. een onvergetelijke culinaire ervaring,

Nadere informatie

Weerterland. Drukke zomermaanden. ''Een positieve tussenbalans'' www.molensinweert.nl

Weerterland. Drukke zomermaanden. ''Een positieve tussenbalans'' www.molensinweert.nl MolenNieuws Weerterland Molenstichting Weerterland Nummer: Herfst '15 Drukke zomermaanden ''Een positieve tussenbalans'' Steeds meer fietsers bij de molens in de vakantiemaanden Nu de zomermaanden achter

Nadere informatie

DE SCHIJF VAN 3 ledenwerfcampagne WWW.SCHIJFVAN3.NL MÉÉR ENERGIE HEB JE

DE SCHIJF VAN 3 ledenwerfcampagne WWW.SCHIJFVAN3.NL MÉÉR ENERGIE HEB JE ledenwerfcampagne Schijf van 3 ledenwerf campagne Het verloop van de Schijf van 3 ledenwerf campagne werkt als volgt: 1. Potentiële deelnemers worden door middel van drukwerk en online middelen uitgenodigd

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

LOKALE CAMPAGNE NEDERLAND LEEST. Communicatieplan

LOKALE CAMPAGNE NEDERLAND LEEST. Communicatieplan LOKALE CAMPAGNE NEDERLAND LEEST Communicatieplan 1 oktober 2016 2 1 INLEIDING Nederland Leest 2016 vindt plaats van 1 t/m 30 november. Vanuit CPNB wordt er tijdens dit jaarlijkse evenement veel aandacht

Nadere informatie

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar 011 - 3. Introductie 4. VOC Lokaal Radio 6. VOC Lokaal Televisie a. TV Spot b. Kabelkrant c. Billboarding 8. VOC Lokaal Online 9. Tarieven 10. Wie, wat, waar 11. Contact 2. VOC Lokaal is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ondersteuning internationale sportevenementen 2012

Aanvraagformulier Ondersteuning internationale sportevenementen 2012 Aanvraagformulier Ondersteuning internationale sportevenementen 2012 in te dienen voor 1 oktober 2011 Autonoom ProvincieBedrijf SPORT, tav Van Hauwaert Valerie, Boomgaardstraat 22 bus 1 2600 Berchem subsidies@apbsport.provant.be

Nadere informatie

19 t/m 23 juli Borger. Sponsorbrochure Oostermoer

19 t/m 23 juli Borger. Sponsorbrochure Oostermoer 19 t/m 23 juli 2017 - Borger Sponsorbrochure Oostermoer 2017 www.oostermoerfeest.nl 19 t/m 23 juli 2017 - Borger Een feest om elkaar op te zoeken, samen dingen te doen, elkaar beter te leren kennen. Vijf

Nadere informatie

Voor u ligt het Sponsorplan van Stichting "de Peeënstekers".

Voor u ligt het Sponsorplan van Stichting de Peeënstekers. Voor u ligt het Sponsorplan van Stichting "de Peeënstekers". Stichting de Peeënstekers organiseert al voor het 57 ste jaar het openbare carnaval binnen de gemeente Dongen. Dit doen we samen met ruim 75

Nadere informatie

LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan

LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK Communicatieplan 1 augustus 2016 2 1 INLEIDING De Kinderboekenweek van 2016 loopt van woensdag 5 oktober tot en met zondag 16 oktober. Het thema van deze week is Voor altijd

Nadere informatie

SPONSOR PAKKETTEN JAZZ, SOUL & FUNK AAN DE WATERKANT AMSTERDAM LEIDEN 07-06-2014

SPONSOR PAKKETTEN JAZZ, SOUL & FUNK AAN DE WATERKANT AMSTERDAM LEIDEN 07-06-2014 SPONSOR PAKKETTEN JAZZ, SOUL & FUNK AAN DE WATERKANT AMSTERDAM 07-06-2014 LEIDEN 16-08-2014 SPONSORPAKKETTEN VAN JAZZ AT THE LAKE WILT U DOELTREFFENDE EXPOSURE VAN UW MERK OF BEDRIJF IN EEN RELEVANTE DOELGROEP?

Nadere informatie

Een uitgave van de sponsorcommissie. Scoren. met de. Rijswijksche Hockey Club

Een uitgave van de sponsorcommissie. Scoren. met de. Rijswijksche Hockey Club Een uitgave van de sponsorcommissie Scoren met de Rijswijksche Hockey Club Scoren met de Rijswijksche Hockey Club 2 Scoren met de Rijswijksche Hockey Club Het zal u niet zijn ontgaan: met bijna 1.100 leden

Nadere informatie

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden!

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! 3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! Dit jaar organiseert de KNMvD voor de vierde keer de Landelijke Open Dag Dierenartsen.

Nadere informatie

SPONSORBROCHURE Cross-Country Hattem

SPONSORBROCHURE Cross-Country Hattem Paarden & Pony s SPONSORBROCHURE Cross-Country Hattem De Molecaten Ruiterdag te Hattem is reeds een begrip in Nederland. Maar ook daarbuiten is Landgoed Molecaten bekend. Wie eens als deelnemer aan deze

Nadere informatie

29 mei 2016 Den Bosch. Onder volledige accreditatie van het IPSF

29 mei 2016 Den Bosch. Onder volledige accreditatie van het IPSF 29 mei 2016 Den Bosch Onder volledige accreditatie van het IPSF Voorwoord Na het enorme succes van vorig jaar organiseert Sportief Paaldansen samen met IPSF wederom het NK Paaldansen in 2016. Meer dan

Nadere informatie

TOP AANBOD. Online Marketing

TOP AANBOD. Online Marketing TOP AANBOD Online Marketing Éen aanspreekpunt voor al uw marketing activiteiten! TAOM is gespecialiseerd in online marketing & zorgt ervoor dat uw bedrijf op een heldere, krachtige en duidelijke manier

Nadere informatie

Hoi, ik ben Bart Snoek, grafisch- en webdesigner. Dit is mijn portfolio.

Hoi, ik ben Bart Snoek, grafisch- en webdesigner. Dit is mijn portfolio. Hoi, ik ben Bart Snoek, grafisch- en webdesigner. Dit is mijn portfolio. portfolio / Blader eens door mijn werk. Een verzameling van web en print. Gemaakt tijdens mijn studie, werk of uit mezelf. p. simon

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

Presentatiegids 2017

Presentatiegids 2017 Presentatiegids 2017 OVER HET EVENT Dit ar organiseren wij voor de 24e keer het beachvolleybaltoernooi te Zoutelande. Daarnaast wordt het International Sitting Beach Volleyball Top Tournament gespeeld,

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Hillegom Sportpark de Zanderij Stationsweg 37 2182 BA Hillegom www.vvhillegom.nl

Voetbal Vereniging Hillegom Sportpark de Zanderij Stationsweg 37 2182 BA Hillegom www.vvhillegom.nl Voetbal Vereniging Hillegom Voetbal Vereniging Hillegom Sportpark de Zanderij Stationsweg 37 2182 BA Hillegom www.vvhillegom.nl 1 Historie V.V. Hillegom Fusie vereniging Hillegom / Hillinnen Het oude Hillegom

Nadere informatie

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015 Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West Werkteam Communicatie Venray Centrum-West 1 1. Doelstelling Wat ik niet weet kan ik ook niet doen. Dit geldt

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN SC ERICA

COMMUNICATIEPLAN SC ERICA COMMUNICATIEPLAN SC ERICA MAART 2015 Communicatieplan SC Erica rev.1 Pagina 1 INHOUD Pagina 3: Pagina 4: Pagina 5: Pagina 6: Pagina 8: Pagina 9: Pagina 11: Inleiding Doelstelling Soorten communicatie Doelgroepen

Nadere informatie

Voorwoord. Wij hopen op mooie en een goede samenwerking. Ruben van den Berg Coordinator Bruisweken Zwolle

Voorwoord. Wij hopen op mooie en een goede samenwerking. Ruben van den Berg Coordinator Bruisweken Zwolle SPONSORGIDS 2014 Voorwoord De Bruisweken, zijn de Zwolse studenten introductieweken en vinden gedurende drie weken plaats in en om de binnenstad. Tijdens de Bruisweken verzorgt Buro Ruis knallende introductie

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

Communicatieplan publiekscampagne dementievriendelijk Teylingen

Communicatieplan publiekscampagne dementievriendelijk Teylingen Communicatieplan publiekscampagne dementievriendelijk Teylingen Aanleiding De pilot Zorgpact is een samenwerking tussen welzijn, zorgorganisaties, woningcorporaties, huisartsen en de gemeente. Binnen dit

Nadere informatie

Uitleg Jeugd Sponsor Actie 2014 voor deelnemende verenigingen

Uitleg Jeugd Sponsor Actie 2014 voor deelnemende verenigingen Uitleg Jeugd Sponsor Actie 2014 voor deelnemende verenigingen Super leuk dat jullie vereniging meedoet aan de Jeugd Sponsor Actie 2014! We zijn er van overtuigd dat de vernieuwde Jeugd Sponsor Actie een

Nadere informatie