Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe

2 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door veranderende leesbehoeften, willen we laten zien dat de bibliotheek onmisbaar is voor de samenleving. De bibliotheek gaat mee in de digitalisering en doet dat door zich onder meer aan te sluiten bij de Bibliotheek Nederland.nl: deze verzorgt de komende jaren het digitale aanbod van media. De bibliotheek krijgt nog meer dan voorheen een rol als ontmoetingsplaats. Door het verdwijnen van voorzieningen wordt de behoefte om elkaar te ontmoeten op een plaats waar geen koopverplichtingen bestaan groter. De bibliotheek is een logische plaats om elkaar te ontmoeten. Het beleidsplan geeft de richting aan waar we de komende jaren naar toe gaan. We gaan in op onze strategische doelen, hoe we daar uitvoering aan willen geven, met wie, het personeel- en organisatiebeleid en de inzet van de beschikbare middelen. Voor alles willen we richting geven aan waar we staan in Het beleidsplan van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe moet gelezen worden als een raamovereenkomst zoals wij die met de vier gemeenten in ons verzorgingsgebied afsluiten. Concrete afspraken worden jaarlijks in de jaarplannen gemaakt. Voorwoord 1. Inleiding 2 2. Missie, visie en kernfuncties 4 3. Vier gemeenten, vier accenten 5 4. Strategische doelen 8 5. De bibliotheek in Hoe geven we uitvoering aan onze plannen Personeel en organisatie Middelen 18 De bibliotheek is een logische plaats om elkaar te ontmoeten.

3 1. Inleiding Het bibliotheekwerk Noordwest Veluwe is al jaren in ontwikkeling. Begin jaren tachtig was de bibliotheek nog vooral een uitleencentrum van boeken en platen, tegenwoordig staat de bibliotheek midden in maatschappelijke en educatieve ontwikkelingen. Bijvoorbeeld op het gebied van alfabetisering en leesbevordering. Daarnaast gaat de bibliotheek volop mee in digitale ontwikkelingen. Zo is de bibliotheek tegenwoordig ook te volgen op internet via twitter en facebook. De gedachte dat de bibliotheek juist nu in een tijd van intensieve bezuinigingen voor een grote verandering staat, is slechts ten dele correct. In de manier van communiceren veranderde het bibliotheekwerk de afgelopen vijftien jaar in rap tempo. Zo werd de rol van mobiele telefoons, het internet, en sociale media steeds belangrijker. aanvulling. Een plek waar iemand makkelijk relevante informatie kan vinden. De bibliotheek greep al veel kansen aan in deze digitale ontwikkeling. De bibliotheek maakte het voor leden bijvoorbeeld al mogelijk om thuis via de online catalogus boeken te reserveren. Zijn de boeken niet in de eigen bibliotheek aanwezig, dan haalt de bibliotheek deze titels elders in het land, maar als het moet ook in New York. Daardoor kan bibliotheek Noordwest Veluwe haar leden ruim 2,5 miljoen titels aanbieden. De bibliotheek kent daarnaast een selfservice systeem. Klanten zijn in staat zelf boeken, CD s of DVD s te lenen en terug te brengen zonder tussenkomst van bibliotheekmedewerkers. Voor de komende jaren richt de bibliotheek zich op het ontwikkelen van een geavanceerde website en het beschikbaar stellen van e-books. Al zal de vraag naar fysieke boeken niet drastisch dalen. Zo steeg het ledenaantal van de bibliotheek Noordwest Veluwe de afgelopen jaren, net als het aantal uitleningen. Wel ligt er een uitdaging om ons aanbod aan de veranderende omstandigheden aan te passen. Leden willen steeds vaker snel over informatie beschikken. Niet op vaste uren, maar 24 uur per dag. Daar spelen wij op in: de catalogus is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Daarnaast verruimen we onze openingstijden en sluiten aan op de winkeltijden. In het beleidsplan ging bibliotheek Noordwest Veluwe uit van vijf kernfuncties, die vrijwel allen gelijk werden gewaardeerd. Voor dit beleidsplan gelden de vijf kernfuncties nog steeds, maar heeft een prioritering plaatsgevonden. Dat hangt samen met keuzes bij het inzetten van het beschikbare budget. Overigens kan daarbij de ene kernfunctie met minder prioriteit wel van belang zijn voor andere functies. 3 De wereld werd door deze ontwikkelingen kleiner. Communiceren via Skype kan gratis met vrienden wereldwijd, en kennis is makkelijker bereikbaar. Zoekmachines maken het bijvoorbeeld mogelijk meer gegevens te vinden over een onderwerp. Helaas blijkt de juiste informatie niet altijd bij de eerste zoekresultaten te staan. De bibliotheek zoals wij die kennen blijft daarin een betrouwbare Een plek waar iemand makkelijk relevante informatie kan vinden. Het schrijven van een beleidsplan is lastig door de steeds veranderende ontwikkelingen binnen de gemeenten waarvoor wij werkzaam zijn. Uitgangspunt voor dit beleidsplan is dan ook de visie van de bibliotheek. Ontwikkelingen van afzonderlijke gemeenten kunnen deze positief of negatief beïnvloeden. Het beleidsplan is mede tot stand gekomen door input tijdens een plenaire medewerkersbijeenkomst van de Bibliotheek Noordwest Veluwe. De resultaten daarvan zijn verwerkt in dit plan. Jan Hoogenberg, directeur-bestuurder Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe

4 2. Missie, visie en kernfuncties 3. Vier gemeenten, vier accenten Missie Kernfuncties in volgorde van prioriteit Bibliotheek Noordwest Veluwe is actief in vier Ermelo De Bibliotheek Noordwest Veluwe is het lokale fysieke en 1. Lezen en literatuur gemeenten: Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten. De gemeente Ermelo onderzoekt momenteel haar digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke ontwikkeling 2. Ontwikkeling en educatie Met iedere gemeente bestaan aparte afspraken over onze accommodatiebeleid. De huisvesting van de bibliotheek maakt van burgers stimuleert en faciliteert. De bibliotheek 3. Kennis en informatie dienstverlening. Dit beleidsplan vormt daarvoor de basis; onderdeel uit van dit onderzoek. Idee is om de schept essentiële voorwaarden voor een leven lang leren, 4. Ontmoeting en debat jaarlijkse aanpassingen staan in het jaarplan. bibliotheek te huisvesten in een verbouwde Dialoog. Voor onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen en levert 5. Kunst en cultuur Certificering is een belangrijk uitgangspunt voor de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. Een gecertificeerde zowel gemeente als bibliotheek biedt dit volop perspectief. Huisvesting in een multifunctioneel centrum vergroot 4 daarmee een cruciale bijdrage aan de kennissamenleving. De kernfuncties van de bibliotheek zijn lezen, leren, informeren en daaraan ondersteunend cultuur en ontmoeting & debat. (Ontleend aan de Branchestrategie openbare bibliotheken , VOB). Visie In een inspirerende omgeving, door middel van activiteiten, samenwerking met partners en een klantgerichte houding, aantonen dat een gecertificeerde bibliotheek meer is dan boeken alleen. Wij richten ons daarbij op alle groepen in de samenleving om een zo groot mogelijke bijdrage aan taalbevordering te leveren. Bibliotheek Noordwest Veluwe streeft er naar een groene en duurzame bibliotheek te zijn. Dat betekent onder meer dat we zorgvuldig omgaan met grondstoffen en energie. Kernfuncties Voor het beleidsplan geldt dat de Richtlijn voor Basisbibliotheken, waarin de vijf kernfuncties staan beschreven, uitgangspunt is. Bibliotheek Noordwest Veluwe wil aan al deze kernfuncties recht doen. Wel zal een prioritering plaatsvinden, nu gemeenten subsidies terugschroeven. Daarbij is het mogelijk dat de accenten per gemeente verschillen. Bovenstaande prioritering is ontstaan door een kort onderzoek bij verschillende bibliotheken in het land op basis van ervaringen. De kernfuncties 1 en 2 zijn even belangrijk en overlappen elkaar ook. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om leesbevordering en om een programma als Boekstart voor de allerjongsten. Lezen en literatuur heeft een culturele en ontspannende waarde, maar bevordert ook de kennis van de taal. Kennis en informatie staat op 3 en krijgt in de toekomst een andere rol. Het blijft een belangrijke functie, maar zal zich vooral toespitsen op de vragen hoe om te gaan met informatie en hoe vind ik de juiste informatie op internet. De kernfunctie ontmoeting en debat is een middel, geen doel. Kunst en cultuur kan in de bibliotheek aanwezig zijn, maar is geen directe taak van onze instelling. Wel kunnen andere partijen hier invulling aan geven. Zoals nu de Kunstuitleen in Ermelo en het aanbod van het Servicepunt Amateurkunst in alle locaties. bibliotheek biedt gemeenten een volwaardige voorziening die aansluit bij landelijke ontwikkelingen. Via de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) spelen we bijvoorbeeld snel in op trends en ontwikkelingen. Voor wat betreft de digitale ontwikkelingen heeft de staatssecretaris van Cultuur aangegeven dat de digitale bibliotheek alleen beschikbaar is in gemeenten met een fysieke bibliotheek. De Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe sluit zich aan bij de Digitale Bibliotheek Nederland. In verschillende gesprekken en overleggen met de wethouders en beleidsambtenaren van de vier gemeenten is meermalen naar voren gekomen dat de regio Noordwest Veluwe voor een gecertificeerde bibliotheek gaat. De komende jaren zal de bibliotheek minder financiële ruimte krijgen. Als dat weloverwogen gebeurt, zijn er geen verstrekkende gevolgen voor onze dienstverlening. Tegelijk vragen digitale ontwikkelingen om een investering. Bij het maken van deze lastige keuzes staan de kernfuncties en de accenten bij verschillende gemeenten centraal. de bereikbaarheid van de deelnemende partijen, geeft mogelijkheden om openingstijden te verruimen en maakt combinaties van functies mogelijk. Ook kan het een besparing in kosten voor huisvesting opleveren. Daarnaast huurt Kunstuitleen Noordwest Veluwe sinds september 2010 ruimte in de bibliotheek in Ermelo: een combinatie die we voortzetten. Ook is de bibliobus vervangen door Bibliotheek op School. 5

5 Nunspeet De gemeente Nunspeet deed samen met de directie van de bibliotheek eind 2010 een exercitie naar mogelijke bezuinigingsposten. Op basis daarvan viel het besluit om maximaal 10% te bezuinigen. Deze bezuiniging had directe gevolgen voor de inzet van de bibliobus in Hulshorst en Vierhouten. De bibliobus verzorgde wekelijks vanuit Arnhem gedurende één uur bibliotheekdiensten op locatie. In Hulshorst vervingen we deze dienst met het project Bibliotheek op School. Daarmee is ook de dienstverlening toegankelijker gemaakt en meer op de eisen van deze tijd afgestemd. De locaties in Nunspeet (Veluvine) en Elspeet (Kulturhus) kennen inmiddels een optimale vorm van selfservice. Zonder extra kosten konden we de openingsuren 6 op deze locaties ruimschoots verdubbelen. Zowel in Nunspeet als Elspeet versterken we de samenwerking met de medebewoners, om zo een aantrekkelijk aanbod Putten De gemeente Putten wil de bibliotheek in het brede perspectief van cultuur plaatsen. De bibliotheek is in 2012 verbouwd en 7 voor de inwoners van beide plaatsen te verzorgen. opnieuw ingericht, waardoor het gebouw weer voldoet aan de Harderwijk Door de bezuinigingen in Harderwijk zijn de plus activiteiten verdwenen en gaat de bibliotheek zich weer meer richten op de basisfuncties. De bibliotheek kent in Harderwijk een centraal gelegen locatie. Uitgangspunt is deze locatie voor de bibliotheek te behouden in combinatie met andere gebruikers. Op 1 april 2012 nam de VVV intrek in de bibliotheek; het Vrijwilligerssteunpunt ging deze organisatie al voor. Ons streven is om (delen van) het Stadsmuseum in de bibliotheek onder te brengen en door het inzetten van nieuwe media een groter publiek aan te trekken. In Drielanden is een servicepunt in het Wijkhuis door sponsoren mogelijk gemaakt. Daarnaast zet de bibliotheek hier in op het gebruik van selfservice en de inzet van vrijwilligers van de SWO. Deze vrijwilligers krijgen professionele ondersteuning vanuit de bibliotheek. Als het servicepunt in Drielanden een succes wordt, breiden we het eisen voor goed bibliotheekwerk. Door het semi-permanente karakter van het gebouw moeten we rekening houden met iedere tien jaar een forse verbouwing. Dit vraagt een jaarlijkse reservering voor onderhoud. Plannen om de bibliotheek te huisvesten in een multifunctioneel centrum zijn door het gemeentebestuur voorlopig uitgesteld. Daardoor ontbreekt het voordeel voor de bibliotheek om functies te delen. De bibliotheek in Putten wil bovenop haar functie als uitleenbalie voor boeken kleine, culturele evenementen in het kader van ontmoeting en debat organiseren. We zoeken in Putten meer samenwerking met scholen, de twee aanwezige christelijke bibliotheken en culturele en educatieve instellingen. Zo laten we zien dat we een betrokken, ondernemende instelling zijn, die midden in de samenleving staat. De gemeente Putten kent een redelijk budget voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie); dit lijkt een duidelijk signaal om investeren in leesbevordering te rechtvaardigen. aantal servicepunten met behulp van sponsoren uit.

6 4. Strategische doelen In hoofdstuk 2 is de visie van de bibliotheek als volgt geformuleerd: In een inspirerende omgeving door middel van activiteiten (1), samenwerking met partners (2) en een klantgerichte houding (3) aantonen dat een gecertificeerde bibliotheek meer is dan boeken alleen. Wij richten ons daarbij op alle groepen in de samenleving (4) om een zo groot mogelijke bijdrage aan taalbevordering (5) te leveren. Bibliotheek Noordwest Veluwe streeft er naar een groene en duurzame bibliotheek (6) te zijn. Dat betekent onder meer dat deze zorgvuldig omgaat met grondstoffen en energie. Wij streven naar een verruiming van de openingstijden van verschillende locaties. Dat betekent dat op bepaalde momenten de bibliotheek ook open is met minder of zelfs geen personeel. We hebben een verantwoordelijkheid om deze situatie helder naar de leden te communiceren. Een laagdrempelige bibliotheek, zoals genoemd in onze missie, betekent ook dat wij geen contributie vragen aan leden tot en met 17 jaar. Daarmee willen we het lezen onder jongeren bevorderen. 4.2 Aanvullende dienstverlening Door als bibliotheek een cultureel programma aan te bieden, verheffen we niet alleen maar verdiepen we tevens doordat we taal ook als een cultuuruiting laten zien. In samenwerking met andere lokale, culturele partners willen we als bibliotheek mee vormgeven aan het culturele leven in de regio. En samen met lokale groeperingen willen we hun kennis- of interessegebied verdiepen, bijvoorbeeld door hen een podium of platform in de (virtuele) bibliotheek aan te bieden. 4.3 (Cultureel) ondernemen Als bibliotheek willen wij (cultureel) ondernemend zijn. Cultureel ondernemen onderscheidt zich echter van het normale ondernemen. Een ondernemer gaat voor de winstgevendheid van zijn bedrijf tegen zo laag mogelijke kosten. culturele en maatschappelijke instellingen. De samenwerking met lokale ondernemers is daarin van groot belang. De bibliotheek werkt inmiddels samen met enkele ondernemers die daarvoor een tegenprestatie leveren. Voorbeeld daarvan is Voordeel met je biebpas, waarmee leden voordelig gebruik kunnen maken van commerciële voorzieningen. Ook met de Rabobank wordt samengewerkt: de bibliotheek organiseert lezingen die door de bank worden gesponsord. Bij het onder de aandacht brengen van het cultureel product, om zo een groter publiek naar de bibliotheek te krijgen, speelt communicatie en marketing een steeds grotere rol. Voor jongeren zijn er met dit doel aantrekkelijke voorzieningen gerealiseerd, zoals een Gamekast. Met de keuze voor deze doelen willen we in 2017 concreet bereiken dat: In feite worden hier zes doelen genoemd, die terug te vinden Tegenover de retailformule wordt vaak het Een cultureel ondernemer daarentegen is een producent 8 zijn in de hieronder beschreven strategische doelen. De doelen verheffingsmodel geplaatst: de bibliotheek als plaats van kunst die hiervoor zoveel mogelijk betalend publiek - er leden staan ingeschreven bij de bibliotheek 9 1, 3 en 4 beschrijven we onder 4.1; de doelen 2 en 5 worden onder waar klanten terecht kunnen voor informatie en de probeert te interesseren en tegelijkertijd streeft naar - de bibliotheken bezoekers verwelkomen 4.2 beschreven. Met het zesde doel willen we een bijdrage aan plaats waar het lezen wordt bevorderd. Verheffing om te een sluitende exploitatie van zijn onderneming. - er een adequate afstemming met de onderwijs- en culturele een duurzame samenleving leveren. kunnen blijven ontwikkelen is ook in de toekomst van instellingen is groot belang. Cultureel ondernemers onderscheiden zich van - er een substantieel andere geldstroom is. 4.1 Klantgericht klassieke ondernemers doordat dat zij oog hebben De bibliotheek beschikt over een collectie die aansluit op de Verheffing in de vorm van educatie is het verrijken van voor meer dan de markt alleen; de kunstzinnige wensen van de klant. Daarnaast ervaren leden de bibliotheek het leesonderwijs, het vergroten van de mediawijsheid waarde van hun product is voor hen even belangrijk als toegankelijk en vinden zij het een prettige verblijfplaats. en het verbinden van informatiebronnen via een als het streven naar maximale winst tegen minimale Bibliotheek Noordwest Veluwe gaat werken volgens de structurele samenwerking tussen school en bibliotheek. kosten. Grofweg zijn cultureel ondernemers in vier retailformule en gaat daarbij uit van een klantgerichte groepen te verdelen: kunstenaars, producenten (van benadering. Klantenpanels helpen ons de vraag van de klant Mediawijsheid vergroot de kennis en vaardigheden en film of theater), opdrachtgevers en programmeurs (van in beeld te krijgen. Aansluiten op de Collectie Nederland de mentaliteit die mensen nodig hebben om bewust, tentoonstellingen of concerten). garandeert een ruime collectie, waarin vrijwel aan ieder verzoek kritisch en actief mee te doen in een wereld waarin van de klant kan worden voldaan. De Digitale Bibliotheek media een hoofdrol spelen. Kinderen en volwassenen De bibliotheek is geen producent van kunst, maar wil Nederland maakt het mogelijk dat leden van onze bibliotheek bieden we hiertoe cursussen en workshops aan. het cultureel product dat zij beschikbaar stelt onder de de door de uitgevers beschikbaar gestelde e-books kunnen aandacht brengen van een zo groot mogelijk publiek. gebruiken. Dat doet de bibliotheek door samen te werken met haar stakeholders en, meer nog, met onderwijsinstellingen en Als bibliotheek willen wij (cultureel) ondernemend zijn.

7 Mensen ontmoeten elkaar steeds vaker digitaal met behulp van de nieuwe en sociale media. 5. De bibliotheek in 2017 Mensen ontmoeten elkaar steeds vaker digitaal met behulp van de nieuwe en sociale media; Bibliotheek Noordwest Veluwe speelt hier actief op in. Mits het past bij onze doelgroepen en een functie vervult binnen onze doelstellingen. Alle leerlingen van het primair- en voortgezet onderwijs zijn lid van de bibliotheek. De scholieren en studenten zijn veelal via hun onderwijsinstellingen verbonden aan de bibliotheek. Kinderen en jongeren bezoeken de bibliotheek, maar de bibliotheek verleent ook diensten en producten op scholen. Zo breiden we Bibliotheek op School uit. In eerste instantie op brede scholen en op scholen in het buitengebied. Ons streven is de bibliotheek dicht bij de klant te brengen. Lezen en literatuur Lezen is een belangrijke vaardigheid en voor veel mensen ook een plezierig tijdverdrijf. Uit marktonderzoek blijkt dat 76% van de bevolking leest voor ontspanning. Leesplezier ontstaat wanneer boeken aansluiten bij de belevingswereld en het niveau van de lezer. In 2017 blijven veel mensen de bibliotheek bezoeken om boeken te lenen uit een collectie die past bij hun verwachtingen en hun behoeften. Onze website biedt daarnaast toegang tot de collectie boeken en e books van de Bibliotheek Nederland. De bewoners van de zorginstellingen blijven we bijvoorbeeld voorzien van een collectie boeken. onderwijs en ROC Landstede doen een beroep op de bibliotheek. De digitale ontwikkelingen maken het mogelijk producten op maat te leveren bij de klant. Zowel voor onze leden als binnen verschillende onderwijsinstellingen. Voor het onderwijs ontwikkelden we het programma Biebsearch ter ondersteuning van leerlingen tijdens hun studie en ter ondersteuning van docenten bij hun lespraktijk. Daarom brengt de bibliotheek haar digitale diensten rechtstreeks onder in de digitale leeromgeving van de scholieren. In 2017 is de samenwerking met het onderwijs uitgegroeid tot een belangrijke activiteit van de bibliotheek. Het optimaal benutten van internet vereist verschillende vaardigheden van de gebruiker. Zoals iemand voor het gebruik Kennis en informatie van een boek moet kunnen lezen, zo moet deze persoon voor 10 Waar liggen de accenten in 2017 en hoe kunnen we voldoen aan In 2017 is de bibliotheek een belangrijke bron het gebruiken van internet mediawijs zijn. Dit uit zich onder 11 de vraag van onze klanten? voor persoonlijke ontwikkeling. De hoeveelheid meer in de vaardigheid om informatie te vinden en op waarde In aansluiting op de vijf kernfuncties focust de bibliotheek op informatie is enorm en veelal toegankelijk vanuit te schatten. Het gaat om de kennis, de vaardigheden en de activiteiten als BoekStart, Bibliotheek op School, Mediawijsheid, huis. Informatie is meer en meer gepersonaliseerd, mentaliteit die mensen nodig hebben om bewust, kritisch en Taalpunt, Dyslexie, Alfabetisering, Young Adult, Biebsearch en afgestemd op de persoonlijke behoefte. Het boek is actief mee te doen in de wereld van vandaag en morgen. Ook de Leesbevordering. niet verdwenen, maar de informatievoorziening via komende jaren maakt de bibliotheek scholieren en volwassenen internet is nog belangrijker geworden. In deze wirwar mediawijs door het aanbieden van cursussen en workshops. In 2013 starten we met klantenpanels. De panels spreken zich van informatiestromen is de bibliotheek de instelling uit over ons aanbod. Daarmee willen we in kaart brengen wat waar op onafhankelijke wijze informatie toegankelijk Ontmoeting en debat de behoeften zijn van de zogenoemde heavy users (de veellezers ), gemaakt wordt afgestemd op de vraag in het In 2017 trekken de locaties van bibliotheek Noordwest Veluwe de niet-lezers, de mensen die volledig digitaal willen werkgebied. nog meer bezoekers. Het is een plek waar onze leden elkaar lezen en jongeren. In 2017 is duidelijk wat we voor deze klanten ontmoeten en waar zij gezamenlijke interesses met elkaar kunnen betekenen, waarmee we verder kunnen bouwen aan de Ontwikkeling en educatie delen. Dit realiseren we bijvoorbeeld door leescafés in de bibliotheek van de toekomst. De bibliotheek ondersteunt het onderwijs bij verschillende locaties te openen. informatievoorziening, leesbevordering en In 2017 is de bibliotheek nog altijd een platform waar collectie, mediawijsheid. Scholen voor primair onderwijs debat, lezingen en alle activiteiten die in de bibliotheek nemen onze producten en diensten, zoals het plaatsvinden, bijdragen aan een persoonlijke ontplooiing en topgroepabonnement, bibliotheek op school en verrijking. Activiteiten organiseren we in samenwerking met leesconsulenten, af. Ook de scholen voor voortgezet culturele instellingen of bijvoorbeeld de boekhandel.

8 Cultuur is alles wat door de samenleving wordt voortgebracht en bibliotheken zijn de verzamelaars van cultuur in diverse mediasoorten. De informatieve en culturele programmering vindt plaats in samenwerking en afstemming met de andere culturele instellingen en/of maatschappelijke instellingen in de regio. Ook sluiten we aan bij landelijke en regionale initiatieven. Ontmoeting en debat is daarbij een middel om andere doelen zoals leesbevordering te bereiken. Voor de organisatie van activiteiten worden ook andere inkomsten dan subsidie ingezet. Daarbij valt te denken aan sponsoring of het verkopen van activiteiten. In 2017 is Bibliotheek Noordwest Veluwe nog altijd dé laagdrempelige voorziening in de regio voor alle 6. Hoe geven we uitvoering aan onze plannen In hoofdstuk 4 staat hoe de bibliotheek zich focust op twee pijlers: een klantgerichte benadering en verheffing door middel van educatie en cultuur. Voor het invullen van deze pijlers zijn verschillende activiteiten van belang. Bijvoorbeeld werken binnen een netwerk, uniformering en digitalisering. Voor het werken binnen een netwerk noemen we als voorbeeld het gastlenerschap: bibliotheekleden in Gelderland mogen in alle bibliotheken binnen de provincie lenen. Aansluitend daarop zal deze Sociale media vullen de website inmiddels aan. - Verrijken Eind 2012 beschikt Bibliotheek Noordwest Veluwe De traditionele informatiebalie verdwijnt. De over de nieuwe webpresence. Dat wil zeggen dat we bibliotheekmedewerker is deskundig, heeft een proactieve beschikken over een website die ruim toegankelijk houding gericht op de wensen van de klant en adviseert hem en klantvriendelijk is. Behalve toegang tot de over media. catalogus, biedt de website ook toegang tot actuele ontwikkelingen die relevant zijn voor de bibliotheek en - Collectioneren de gebruikers. De klantgroepen bepalen de collectie. Met behulp van het geautomatiseerde catalogussysteem is het mogelijk snel in te De bibliotheek is een winkel spelen op het gedrag en veranderende wensen van klanten. Al De bibliotheek biedt haar producten en diensten volgens vanaf 2013 gaan we over op provinciaal collectioneren. Behalve een landelijke formule aan. Deze formule bestaat uit: dat het een efficiencyvoordeel voor de bibliotheek biedt, inwoners. Alle componenten om dat te kunnen zijn, zijn mogelijkheid straks ook in aangrenzende provincies 12 daarvoor aanwezig, waarbij geldt dat de gecertificeerde bestaan. De bibliotheken werken daarom met een 13 Bibliotheek uitgangspunt is. provinciaal tarief. Uniformering is een landelijke trend voor bibliotheken. Sinds enkele jaren werken alle bibliotheken vanuit een gezamenlijke huisstijl. De hoofdkleuren oranje en grijs komen terug in de communicatie-uitingen. Van briefpapier tot aan de gevel. Daarnaast overwegen we voor onze medewerkers bedrijfskleding aan te schaffen die aansluit bij deze nieuwe huisstijl. De digitale dienstverlening vormt een belangrijke ondersteuning bij het realiseren van onze strategische doelen. De digitale bibliotheek Nederland, inclusief de website, is een landelijk initiatief waarin de lokale bibliotheken volgend zijn. Bibliotheek Noordwest Veluwe wil hierin voorop lopen. In 2012 is een nieuwe website gerealiseerd, waarmee het de komende jaren mogelijk is e-books beschikbaar te stellen, maar ook widgets die toegang geven tot tal van digitale informatiebronnen. We hebben goed in beeld wie onze klanten en klantgroepen zijn. De collectie sluit daarbij aan. - Retail Het innemen, uitlenen en sorteren van materialen is volledig geautomatiseerd, evenals het betalingsverkeer. Het opruimen van materialen wordt grotendeels vervangen door het displayen en spiegelen in de kasten waardoor de alfabetische en numerieke opslag plaats maakt voor frontale plaatsing op thema s. - Verleiden We hebben goed in beeld wie onze klanten en klantgroepen zijn. De collectie sluit daarbij aan. vergroot het ook de service voor de klant. In de toekomst verkennen we of het mogelijk is landelijk te collectioneren. Daarmee kunnen we tevens verder besparen op onze uitgaven voor de collectie.

9 Samenwerking Het is met name de aanvullende dienstverlening die de verbinding met de lokale samenleving maakt en de identiteit van Bibliotheek Noordwest Veluwe bepaalt. In de aanvullende dienstverlening onderscheiden we de taakgebieden educatie en cultuur. ROC Landstede ook in Veluvine is gevestigd, kan dit de samenwerking vergroten en kan Landstede de collectie naar de deelnemers binnen ons verzorgingsgebied brengen. - Educatie (mediawijsheid) Stakeholders De stakeholders van de bibliotheek zijn behalve de gemeenten, ook scholen voor primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en de culturele instellingen. Ook alle ondernemers, die op enigerlei wijze participeren in de activiteiten van de bibliotheek, zien we als stakeholder. - Educatie (onderwijs) We richten ons op het totale onderwijsveld dat in het verzorgingsgebied van bibliotheek Noordwest Veluwe actief is. Dit betekent concreet dat we inzetten op de programma s Biebsearch (voortgezet onderwijs en ROC s) en Bibliotheek op School (primair onderwijs). Internet is een belangrijke informatiebron voor thuisraadpleging. In dit zoekproces is de bibliotheekmedewerker een ondersteuner. We zien dit terug in de ontwikkeling van de mediawijsheid die op scholen steeds meer aandacht krijgt en waarvoor de bibliotheek het cursusprogramma kan verzorgen. Scholengemeenschap Groevenbeek in Ermelo neemt Mensen en middelen Primaire taken van de bibliotheek, zoals hierboven beschreven, kunnen we alleen uitvoeren wanneer de voorzieningen goed zijn. Als zelfstandige stichting is de bibliotheek verantwoordelijk voor het beheer van de lokale (digitale) infrastructuur en de gebouwen 14 Lokaal ligt de nadruk op het onderhouden van contacten met de onderwijsinstellingen en op het uitvoeren en implementeren van de producten en diensten. Naast het gezamenlijke standaardpakket kan dienstverlening op maat per onderwijsinstelling wenselijk zijn. Op basis van verschillende indicatoren waaronder aanwezige lokale deskundigheid, omvang van de vraag, lokale samenwerkingsmogelijkheden en budget toetsen we de haalbaarheid en wenselijkheid in relatie tot de algemene doelstelling van lokale verbinding en verankering. sinds het schooljaar 2011/2012 lessen mediawijsheid af bij de bibliotheek en wil dit in de toekomst voortzetten. - Cultuur Bij cultuur gaat het vooral om de lokale programmering van activiteiten samen met burgers, culturele en maatschappelijke instellingen. Waar mogelijk sluiten we aan bij lokale en/of landelijke acties. Naast het bieden van programmering kunnen we lokale netwerken en partners ook een platform bieden door het beschikbaar stellen van vergaderruimte en het leescafé. waarin ze haar activiteiten uitvoert en waar ze (deels) eigenaar van is. Ook zijn financiën, P&O, kwaliteitszorg en PR & communicatie een lokale verantwoordelijkheid. De Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe zoekt daar waar mogelijk de samenwerking. Dat kan met andere bibliotheekorganisaties zijn, maar ook met culturele instellingen of het bedrijfsleven. Telkens geldt dat samenwerking een toegevoegde waarde moet hebben op inhoudelijk niveau. Financieel voordeel daarbij is meegenomen, maar geen doel op zich. 15 Voor laaggeletterdheid is een speciale collectie ondergebracht in het Taalpunt. Wil de aanpak van laaggeletterdheid slagen dan is het noodzakelijk dat uitvoerende organisaties nauw samenwerken. Voor volwassenen, die moeten leren lezen of die hun leesniveau willen bevorderen, is een speciale collectie een noodzaak. De collectie van het Taalpunt richten we in in de bibliotheek in Veluvine Nunspeet. Doordat Ook alle ondernemers, die op enigerlei wijze participeren in de activiteiten van de bibliotheek, zien we als stakeholder.

Strategie Deuren open voor een rijker leven

Strategie Deuren open voor een rijker leven Strategie 2013 2016 Deuren open voor een rijker leven 9 september 2013 2 Inhoudsopgave Inhoud 3 1 Missie, Visie en Strategie 4 2 Ontwikkeling tot een fysiek en digitaal informatieknooppunt 12 3 De bibliotheek

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

de maatschappelijke bibliotheek

de maatschappelijke bibliotheek de maatschappelijke bibliotheek Jos Debeij / kb en Peter van Eijk / bisc Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek Bijeenkomst Bibliotheken Provincie Utrecht 19 april 2017 Bijeenkomst bibliotheken

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Gemeenteraad Berkelland 29 september 2015 M. Deckers Strategisch adviseur

Nadere informatie

Trends bij openbare bibliotheken

Trends bij openbare bibliotheken 100 jaar Trends bij openbare bibliotheken - 2015 157 bibliotheekorganisaties (in ca. 400 gemeenten) en 9 provinciale service organisaties verzorgen het openbaar bibliotheekwerk in Nederland met ca. 800

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Inhoud Kernboodschap De Openbare Bibliotheek Venlo Missie Facts en figures (2016)

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015

Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015 Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015 Vastgesteld 4 april 2013 Bestuur Bibliotheek Brummen/Voorst Inleiding Het eigen beleidsplan van Bibliotheek Brummen/Voorst heeft een geldigheid

Nadere informatie

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie Periode 2015-2016 Gemeente Asten 1. Inleiding De rol van de bibliotheek in de maatschappij is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Van de bibliotheek

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

Samenvatting & conclusie

Samenvatting & conclusie Het is een dynamische tijd voor de samenwerkende bibliotheken in Westfriesland (bibliotheek Westfriesland Oost en bibliotheek WEB). De veranderingen in de samenleving en de vele digitale mogelijkheden

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Margriet

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst

Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst Bespreking raadscommissie Beleidsuitgangspunten 2013-2016 4 december 2012 Menno Roozendaal Opbouw Inleiding Landelijk Historie en ontwikkelingen bibliotheek

Nadere informatie

Meerjjareenb. plan. n 20

Meerjjareenb. plan. n 20 Meerjjareenb belleiddsp plan n 20 0155-20 018 8 MISSIE Om in de komende beleidsperiode gerichte resultaten te kunnen boeken, is het nodig in de veelheid aan maatschappelijke en lokale ontwikkelingen focus

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014 De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus 2013 - mei 2014 Inhoud 1. Aanleiding 2. Proces 3. Ontwikkelingen 4. Waarden voor de toekomst

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

: Beleidsplan Bibliotheek De Kempen

: Beleidsplan Bibliotheek De Kempen Inleiding De bibliotheek verandert in hoog tempo. Dat heeft allerlei oorzaken. Als belangrijkste noemen we hier: de verdergaande digitalisering, de terugtrekkende overheid, de veranderende informatieconsumptie,

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Beeld > Koptekst en voettekst... 1 Beeld > Koptekst en voettekst... 2 Beeld > Koptekst en voettekst...

Nadere informatie

Mediawijsheid & In opdracht van SIOB

Mediawijsheid & In opdracht van SIOB Mediawijsheid & In opdracht van SIOB Nationaal Mediawijsheid Congres 2012-28 maart 2012 Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap...

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap... Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN De Bibliotheek als kennis- en informatieplatform van een lerende gemeenschap... kennis maatschappij community organisatie wifi educatie samenwerking

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

De Bibliotheek als gids

De Bibliotheek als gids De Bibliotheek als gids de Bibliotheek Begroting 2014 Openbare bibiiotheek Bernheze Post Omschrijving Bernheze Begroting 2014 Bernheze Begroting 2013 Bernheze Exploitatie 2012 4 Lasten 40 Bestuur en organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan Project Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Mediavoorzieningen: Essentieel en Effectief Samenvatting rapport over de meerwaarde van de diensten van Mediavoorzieningen voor

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur. Mw. A. Kesseler, directeur bibliotheek van A tot Z

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur. Mw. A. Kesseler, directeur bibliotheek van A tot Z Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur Aanwezigen: Dhr. R. van Lavieren, voorzitter Mw. P.M. Wennekes, PvdA Dhr. dr.ir. H. Boersma, SGP Dhr. J.H.E.

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam

Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam 1. Wat is de reden van de sluiting van Bibliotheek Dubbeldam De Bibliotheek AanZet heeft de afgelopen

Nadere informatie

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010).

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010). Vermindering subsidie Openbaar bibliotheekwerk Omschrijving ombuigingsvoorstel Het voorstel bedraagt het verminderen van de subsidie met 250.000,-- (korting van 54 procent). De subsidie voor 2013 aan de

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Bibliotheek Sint Anthonis

Bibliotheek Sint Anthonis Anthonis Knooppunt voor lezen, leren en informeren Cyril Crutz, Directeur-bestuurder Maandag 10 oktober Opzet van deze presentatie 1. Blik op de resultaten 2. Nieuwe koers van de Bibliotheek 3. Perspectief

Nadere informatie

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten OPEN ACADEMIE LINGEWAARD De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten Kunst en cultuur zijn essentieel om ons staande te houden BEELDENDE KUNST THEATER FOTO/VIDEO D A N S M U Z I E K Lingewaard,

Nadere informatie

Van veel bloemen naar één BOS

Van veel bloemen naar één BOS Van veel bloemen naar één BOS Kennismaken en bijdragen Jellie Tiemersma Marleen Wijnen Astrid van Dam Jan Klerk 2 februari 2012 bijeenkomst PSO s Programma Waar staan we vandaag Hoe gaat het eruit zien

Nadere informatie

Project doorgaande lijn

Project doorgaande lijn Project doorgaande lijn Het project de doorgaande lijn 0-18 is er op gericht de dienstverlening van Gelderse bibliotheken aan educatieve instellingen en ouders/kinderen te optimaliseren. Binnen de dienstverlening

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Netwerkprogramma 2017-2018 Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Verkorte versie november 2016 1 Inhoud Inleiding 3 Wat is het Gelders Bibliotheeknetwerk? 4 Waarom een netwerkprogrammma?

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1 Jaarverslag 2012 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Voorwoord Uw school besteedt het komend schooljaar natuurlijk veel aandacht aan mediawijsheid en

Nadere informatie

vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening subsidie cultuur gemeente Nunspeet

vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening subsidie cultuur gemeente Nunspeet Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; overwegende dat het gewenst wordt geacht dat een nadere verordening wordt opgesteld voor het verstrekken van subsidie ten bate van culturele activiteiten;

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan. de Bibliotheek Liemers

Meerjaren Beleidsplan. de Bibliotheek Liemers Meerjaren Beleidsplan de Bibliotheek Liemers 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 5 2. De Bibliotheek Liemers 6 3. Trends in de samenleving 10 4. Kernfuncties van de Bibliotheek 13 5. Strategie 16 6. Meerjarenprogramma

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 M. Deckers Strategisch adviseur mark.deckers@rijnbrinkgroep.nl Opbouw

Nadere informatie

Daar kom je verder mee

Daar kom je verder mee Beleidsplan 2014 t/m 2017 De Bibliotheek Lek & IJssel: Daar kom je verder mee Over dit Beleidsplan In elk van onze gemeentes is de Bibliotheek een belangrijke ontmoetingsplek, waar iedereen zich thuis

Nadere informatie

Noordwest Veluwe. Jaarplan 2014. Ontplooiing

Noordwest Veluwe. Jaarplan 2014. Ontplooiing Noordwest Veluwe Jaarplan 2014 Ontplooiing De bibliotheek is het fitnesscentrum voor de geest Bibliotheken zijn plaatsen van ontmoeting, staan midden in de samenleving: het hele jaar door Nederland Leest

Nadere informatie

Bibliotheek en samenleving II

Bibliotheek en samenleving II Bibliotheek en samenleving II Meerjarenbeleid Bibliotheek Hengelo 2011-2013 Colofon Versie definitief Datum juli 2010 Auteur(s) Monic Gierveld Marion Mertens Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Visie, missie

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders

Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders Inhoudsopgave Voorwoord 1 Voorleeskring 2 Themacollectie 2 Wisselcollectie 3 Instellingsabonnement 3 Daisyspeler 4 Informatiebijeenkomst Anders lezen

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

Toekomstvisie Bibliotheek Venray

Toekomstvisie Bibliotheek Venray Toekomstvisie Bibliotheek Venray Sinds mensenheugenis vertellen mensen elkaar verhalen en geven zij informatie door. Aanvankelijk gebeurde dat vooral door het gesproken woord, maar in de loop van de tijd

Nadere informatie

Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie.

Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie. Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie. MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN? BESPREEK ZE MET DE BIBLIOTHEEK! Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. Hoe houden we onze kenniseconomie op peil?

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem 2015 De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Bent u al lid? Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Lezen, luisteren, kijken en leren:

Nadere informatie

De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek

De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek Beleidsplan periode 2011-2014 Openbare Bibliotheek Amsterdam De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst

Nadere informatie

Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken

Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken Onderzoeksresultaten BOP-enquête VVE 2015 Oktober 2016 Samenvatting Colofon Uitgever Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 2595 BE Den Haag

Nadere informatie

CEN T R A L E ME TA DATA P RO D U C TIE

CEN T R A L E ME TA DATA P RO D U C TIE CENTRALE METADATAPRODUCTIE NBD Biblion produceert metadata voor openbare bibliotheken De centrale productie van data door NBD Biblion bespaart de branche niet alleen enorme bedragen per jaar, het vormt

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Beleidsvisie Bibliotheek Oost- Achterhoek Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 32 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Educatieve diensten van de bibliotheek

Educatieve diensten van de bibliotheek Educatieve diensten van de bibliotheek voor basisscholen in de gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal 2015-2016 Lezen en voorlezen Omdat u en ik weten dat lezen en voorlezen goed zijn voor de taalontwikkeling

Nadere informatie

Tabellenrapportage Jaarmeting 2012 - naar provincie

Tabellenrapportage Jaarmeting 2012 - naar provincie Tabellenrapportage Jaarmeting 2012 - naar provincie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Leesbevordering Aantal responderende bibliotheken 5 3 7 21 18 2 5 13 14 14 4 10 116 Aantal bibliotheken die samenwerken

Nadere informatie

Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 75352

Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 75352 Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 75352 Gevraagd besluit De gemeenteraad van Molenwaard besluit: 1. tot scenario 1 waarbij de bibliotheekvestigingen in Bleskensgraaf,

Nadere informatie

MLP Stand van zaken. voor bibliotheken

MLP Stand van zaken. voor bibliotheken 1 MLP Stand van zaken Prioriteiten Borging in landelijk en lokaal beleid zwakke lezers (25% van de kinderen, 15% van de jongeren) Kennisoverdracht en kennisdeling Nadruk op doelgroep kinderen met taalachterstand

Nadere informatie

Meerjaren Prestatieafspraken subsidie : Bibliotheek

Meerjaren Prestatieafspraken subsidie : Bibliotheek Meerjaren Prestatieafspraken subsidie 2016-2018: Bibliotheek Activiteit: Stellers: Caren Julian Akkoord: geprtée Boxtel, afd. hoofd Maatschaļjp^kť^ itwikkeling d.d. 3-12 IS" Stichting Bibliotheek de Meierij

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze?

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze? DE TOEKOMST VAN DE BIEB Wat is er aan de hand in Heeze? Waarom deze bijeenkomst? 2 Recente standpunten van de Raad en acties van B&W maken de toekomst van de bibliotheek in t Perron onzeker Wij (Vrienden

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:45 leren & ontspannen Er valt veel te lenen in Bibliotheek Den Haag, maar

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op Speciale uitgave voor leden en gebruikers Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op www.heuvellandbibliotheken.nl 2012 IN VOGELVLUCHT BEKNOPT JAARVERSLAG voor kennis en emotie Contributie Naar aanleiding

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 1 2 BASISDIENSTVERLENING Het aanbieden van een basispakket dienstverlening, bestaande uit: : drempelloze

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 1 IJmond Noord Inhoudsopgave 1. Achtergrond 4 2. Missie en visie 5 3. Bibliotheek IJmond Noord 2018-2022 6 3.1 Rationaliseren klassieke uitleenbibliotheek 6 3.2 Ontwikkelen maatschappelijke

Nadere informatie

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012.

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012. Rapportage BiebPanel meting 3 2012 Tevredenheid over de bibliotheek; een onderzoek onder klanten over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Periode Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september

Nadere informatie

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN Gemeente Oostzaan april 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1. ONTWIKKELINGEN IN DE BIBLIOTHEEKSECTOR... 4 1.1 LANDELIJKE

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Marant EduService. Leren en lenen

Marant EduService. Leren en lenen Marant EduService Leren en lenen Werkt u in het primair onderwijs, bij een kinderopvang of in een educatieve instelling? Is er behoefte aan passende materialen voor alle kinderen en is het streven om up-to-date

Nadere informatie

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 1. Vul hieronder de naam in van het Leercentrum waarvoor u deze inventarisatie invult. Toelichting: - Als u de inventarisatie voor meerdere Leercentra invult,

Nadere informatie