Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe

2 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door veranderende leesbehoeften, willen we laten zien dat de bibliotheek onmisbaar is voor de samenleving. De bibliotheek gaat mee in de digitalisering en doet dat door zich onder meer aan te sluiten bij de Bibliotheek Nederland.nl: deze verzorgt de komende jaren het digitale aanbod van media. De bibliotheek krijgt nog meer dan voorheen een rol als ontmoetingsplaats. Door het verdwijnen van voorzieningen wordt de behoefte om elkaar te ontmoeten op een plaats waar geen koopverplichtingen bestaan groter. De bibliotheek is een logische plaats om elkaar te ontmoeten. Het beleidsplan geeft de richting aan waar we de komende jaren naar toe gaan. We gaan in op onze strategische doelen, hoe we daar uitvoering aan willen geven, met wie, het personeel- en organisatiebeleid en de inzet van de beschikbare middelen. Voor alles willen we richting geven aan waar we staan in Het beleidsplan van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe moet gelezen worden als een raamovereenkomst zoals wij die met de vier gemeenten in ons verzorgingsgebied afsluiten. Concrete afspraken worden jaarlijks in de jaarplannen gemaakt. Voorwoord 1. Inleiding 2 2. Missie, visie en kernfuncties 4 3. Vier gemeenten, vier accenten 5 4. Strategische doelen 8 5. De bibliotheek in Hoe geven we uitvoering aan onze plannen Personeel en organisatie Middelen 18 De bibliotheek is een logische plaats om elkaar te ontmoeten.

3 1. Inleiding Het bibliotheekwerk Noordwest Veluwe is al jaren in ontwikkeling. Begin jaren tachtig was de bibliotheek nog vooral een uitleencentrum van boeken en platen, tegenwoordig staat de bibliotheek midden in maatschappelijke en educatieve ontwikkelingen. Bijvoorbeeld op het gebied van alfabetisering en leesbevordering. Daarnaast gaat de bibliotheek volop mee in digitale ontwikkelingen. Zo is de bibliotheek tegenwoordig ook te volgen op internet via twitter en facebook. De gedachte dat de bibliotheek juist nu in een tijd van intensieve bezuinigingen voor een grote verandering staat, is slechts ten dele correct. In de manier van communiceren veranderde het bibliotheekwerk de afgelopen vijftien jaar in rap tempo. Zo werd de rol van mobiele telefoons, het internet, en sociale media steeds belangrijker. aanvulling. Een plek waar iemand makkelijk relevante informatie kan vinden. De bibliotheek greep al veel kansen aan in deze digitale ontwikkeling. De bibliotheek maakte het voor leden bijvoorbeeld al mogelijk om thuis via de online catalogus boeken te reserveren. Zijn de boeken niet in de eigen bibliotheek aanwezig, dan haalt de bibliotheek deze titels elders in het land, maar als het moet ook in New York. Daardoor kan bibliotheek Noordwest Veluwe haar leden ruim 2,5 miljoen titels aanbieden. De bibliotheek kent daarnaast een selfservice systeem. Klanten zijn in staat zelf boeken, CD s of DVD s te lenen en terug te brengen zonder tussenkomst van bibliotheekmedewerkers. Voor de komende jaren richt de bibliotheek zich op het ontwikkelen van een geavanceerde website en het beschikbaar stellen van e-books. Al zal de vraag naar fysieke boeken niet drastisch dalen. Zo steeg het ledenaantal van de bibliotheek Noordwest Veluwe de afgelopen jaren, net als het aantal uitleningen. Wel ligt er een uitdaging om ons aanbod aan de veranderende omstandigheden aan te passen. Leden willen steeds vaker snel over informatie beschikken. Niet op vaste uren, maar 24 uur per dag. Daar spelen wij op in: de catalogus is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Daarnaast verruimen we onze openingstijden en sluiten aan op de winkeltijden. In het beleidsplan ging bibliotheek Noordwest Veluwe uit van vijf kernfuncties, die vrijwel allen gelijk werden gewaardeerd. Voor dit beleidsplan gelden de vijf kernfuncties nog steeds, maar heeft een prioritering plaatsgevonden. Dat hangt samen met keuzes bij het inzetten van het beschikbare budget. Overigens kan daarbij de ene kernfunctie met minder prioriteit wel van belang zijn voor andere functies. 3 De wereld werd door deze ontwikkelingen kleiner. Communiceren via Skype kan gratis met vrienden wereldwijd, en kennis is makkelijker bereikbaar. Zoekmachines maken het bijvoorbeeld mogelijk meer gegevens te vinden over een onderwerp. Helaas blijkt de juiste informatie niet altijd bij de eerste zoekresultaten te staan. De bibliotheek zoals wij die kennen blijft daarin een betrouwbare Een plek waar iemand makkelijk relevante informatie kan vinden. Het schrijven van een beleidsplan is lastig door de steeds veranderende ontwikkelingen binnen de gemeenten waarvoor wij werkzaam zijn. Uitgangspunt voor dit beleidsplan is dan ook de visie van de bibliotheek. Ontwikkelingen van afzonderlijke gemeenten kunnen deze positief of negatief beïnvloeden. Het beleidsplan is mede tot stand gekomen door input tijdens een plenaire medewerkersbijeenkomst van de Bibliotheek Noordwest Veluwe. De resultaten daarvan zijn verwerkt in dit plan. Jan Hoogenberg, directeur-bestuurder Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe

4 2. Missie, visie en kernfuncties 3. Vier gemeenten, vier accenten Missie Kernfuncties in volgorde van prioriteit Bibliotheek Noordwest Veluwe is actief in vier Ermelo De Bibliotheek Noordwest Veluwe is het lokale fysieke en 1. Lezen en literatuur gemeenten: Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten. De gemeente Ermelo onderzoekt momenteel haar digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke ontwikkeling 2. Ontwikkeling en educatie Met iedere gemeente bestaan aparte afspraken over onze accommodatiebeleid. De huisvesting van de bibliotheek maakt van burgers stimuleert en faciliteert. De bibliotheek 3. Kennis en informatie dienstverlening. Dit beleidsplan vormt daarvoor de basis; onderdeel uit van dit onderzoek. Idee is om de schept essentiële voorwaarden voor een leven lang leren, 4. Ontmoeting en debat jaarlijkse aanpassingen staan in het jaarplan. bibliotheek te huisvesten in een verbouwde Dialoog. Voor onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen en levert 5. Kunst en cultuur Certificering is een belangrijk uitgangspunt voor de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. Een gecertificeerde zowel gemeente als bibliotheek biedt dit volop perspectief. Huisvesting in een multifunctioneel centrum vergroot 4 daarmee een cruciale bijdrage aan de kennissamenleving. De kernfuncties van de bibliotheek zijn lezen, leren, informeren en daaraan ondersteunend cultuur en ontmoeting & debat. (Ontleend aan de Branchestrategie openbare bibliotheken , VOB). Visie In een inspirerende omgeving, door middel van activiteiten, samenwerking met partners en een klantgerichte houding, aantonen dat een gecertificeerde bibliotheek meer is dan boeken alleen. Wij richten ons daarbij op alle groepen in de samenleving om een zo groot mogelijke bijdrage aan taalbevordering te leveren. Bibliotheek Noordwest Veluwe streeft er naar een groene en duurzame bibliotheek te zijn. Dat betekent onder meer dat we zorgvuldig omgaan met grondstoffen en energie. Kernfuncties Voor het beleidsplan geldt dat de Richtlijn voor Basisbibliotheken, waarin de vijf kernfuncties staan beschreven, uitgangspunt is. Bibliotheek Noordwest Veluwe wil aan al deze kernfuncties recht doen. Wel zal een prioritering plaatsvinden, nu gemeenten subsidies terugschroeven. Daarbij is het mogelijk dat de accenten per gemeente verschillen. Bovenstaande prioritering is ontstaan door een kort onderzoek bij verschillende bibliotheken in het land op basis van ervaringen. De kernfuncties 1 en 2 zijn even belangrijk en overlappen elkaar ook. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om leesbevordering en om een programma als Boekstart voor de allerjongsten. Lezen en literatuur heeft een culturele en ontspannende waarde, maar bevordert ook de kennis van de taal. Kennis en informatie staat op 3 en krijgt in de toekomst een andere rol. Het blijft een belangrijke functie, maar zal zich vooral toespitsen op de vragen hoe om te gaan met informatie en hoe vind ik de juiste informatie op internet. De kernfunctie ontmoeting en debat is een middel, geen doel. Kunst en cultuur kan in de bibliotheek aanwezig zijn, maar is geen directe taak van onze instelling. Wel kunnen andere partijen hier invulling aan geven. Zoals nu de Kunstuitleen in Ermelo en het aanbod van het Servicepunt Amateurkunst in alle locaties. bibliotheek biedt gemeenten een volwaardige voorziening die aansluit bij landelijke ontwikkelingen. Via de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) spelen we bijvoorbeeld snel in op trends en ontwikkelingen. Voor wat betreft de digitale ontwikkelingen heeft de staatssecretaris van Cultuur aangegeven dat de digitale bibliotheek alleen beschikbaar is in gemeenten met een fysieke bibliotheek. De Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe sluit zich aan bij de Digitale Bibliotheek Nederland. In verschillende gesprekken en overleggen met de wethouders en beleidsambtenaren van de vier gemeenten is meermalen naar voren gekomen dat de regio Noordwest Veluwe voor een gecertificeerde bibliotheek gaat. De komende jaren zal de bibliotheek minder financiële ruimte krijgen. Als dat weloverwogen gebeurt, zijn er geen verstrekkende gevolgen voor onze dienstverlening. Tegelijk vragen digitale ontwikkelingen om een investering. Bij het maken van deze lastige keuzes staan de kernfuncties en de accenten bij verschillende gemeenten centraal. de bereikbaarheid van de deelnemende partijen, geeft mogelijkheden om openingstijden te verruimen en maakt combinaties van functies mogelijk. Ook kan het een besparing in kosten voor huisvesting opleveren. Daarnaast huurt Kunstuitleen Noordwest Veluwe sinds september 2010 ruimte in de bibliotheek in Ermelo: een combinatie die we voortzetten. Ook is de bibliobus vervangen door Bibliotheek op School. 5

5 Nunspeet De gemeente Nunspeet deed samen met de directie van de bibliotheek eind 2010 een exercitie naar mogelijke bezuinigingsposten. Op basis daarvan viel het besluit om maximaal 10% te bezuinigen. Deze bezuiniging had directe gevolgen voor de inzet van de bibliobus in Hulshorst en Vierhouten. De bibliobus verzorgde wekelijks vanuit Arnhem gedurende één uur bibliotheekdiensten op locatie. In Hulshorst vervingen we deze dienst met het project Bibliotheek op School. Daarmee is ook de dienstverlening toegankelijker gemaakt en meer op de eisen van deze tijd afgestemd. De locaties in Nunspeet (Veluvine) en Elspeet (Kulturhus) kennen inmiddels een optimale vorm van selfservice. Zonder extra kosten konden we de openingsuren 6 op deze locaties ruimschoots verdubbelen. Zowel in Nunspeet als Elspeet versterken we de samenwerking met de medebewoners, om zo een aantrekkelijk aanbod Putten De gemeente Putten wil de bibliotheek in het brede perspectief van cultuur plaatsen. De bibliotheek is in 2012 verbouwd en 7 voor de inwoners van beide plaatsen te verzorgen. opnieuw ingericht, waardoor het gebouw weer voldoet aan de Harderwijk Door de bezuinigingen in Harderwijk zijn de plus activiteiten verdwenen en gaat de bibliotheek zich weer meer richten op de basisfuncties. De bibliotheek kent in Harderwijk een centraal gelegen locatie. Uitgangspunt is deze locatie voor de bibliotheek te behouden in combinatie met andere gebruikers. Op 1 april 2012 nam de VVV intrek in de bibliotheek; het Vrijwilligerssteunpunt ging deze organisatie al voor. Ons streven is om (delen van) het Stadsmuseum in de bibliotheek onder te brengen en door het inzetten van nieuwe media een groter publiek aan te trekken. In Drielanden is een servicepunt in het Wijkhuis door sponsoren mogelijk gemaakt. Daarnaast zet de bibliotheek hier in op het gebruik van selfservice en de inzet van vrijwilligers van de SWO. Deze vrijwilligers krijgen professionele ondersteuning vanuit de bibliotheek. Als het servicepunt in Drielanden een succes wordt, breiden we het eisen voor goed bibliotheekwerk. Door het semi-permanente karakter van het gebouw moeten we rekening houden met iedere tien jaar een forse verbouwing. Dit vraagt een jaarlijkse reservering voor onderhoud. Plannen om de bibliotheek te huisvesten in een multifunctioneel centrum zijn door het gemeentebestuur voorlopig uitgesteld. Daardoor ontbreekt het voordeel voor de bibliotheek om functies te delen. De bibliotheek in Putten wil bovenop haar functie als uitleenbalie voor boeken kleine, culturele evenementen in het kader van ontmoeting en debat organiseren. We zoeken in Putten meer samenwerking met scholen, de twee aanwezige christelijke bibliotheken en culturele en educatieve instellingen. Zo laten we zien dat we een betrokken, ondernemende instelling zijn, die midden in de samenleving staat. De gemeente Putten kent een redelijk budget voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie); dit lijkt een duidelijk signaal om investeren in leesbevordering te rechtvaardigen. aantal servicepunten met behulp van sponsoren uit.

6 4. Strategische doelen In hoofdstuk 2 is de visie van de bibliotheek als volgt geformuleerd: In een inspirerende omgeving door middel van activiteiten (1), samenwerking met partners (2) en een klantgerichte houding (3) aantonen dat een gecertificeerde bibliotheek meer is dan boeken alleen. Wij richten ons daarbij op alle groepen in de samenleving (4) om een zo groot mogelijke bijdrage aan taalbevordering (5) te leveren. Bibliotheek Noordwest Veluwe streeft er naar een groene en duurzame bibliotheek (6) te zijn. Dat betekent onder meer dat deze zorgvuldig omgaat met grondstoffen en energie. Wij streven naar een verruiming van de openingstijden van verschillende locaties. Dat betekent dat op bepaalde momenten de bibliotheek ook open is met minder of zelfs geen personeel. We hebben een verantwoordelijkheid om deze situatie helder naar de leden te communiceren. Een laagdrempelige bibliotheek, zoals genoemd in onze missie, betekent ook dat wij geen contributie vragen aan leden tot en met 17 jaar. Daarmee willen we het lezen onder jongeren bevorderen. 4.2 Aanvullende dienstverlening Door als bibliotheek een cultureel programma aan te bieden, verheffen we niet alleen maar verdiepen we tevens doordat we taal ook als een cultuuruiting laten zien. In samenwerking met andere lokale, culturele partners willen we als bibliotheek mee vormgeven aan het culturele leven in de regio. En samen met lokale groeperingen willen we hun kennis- of interessegebied verdiepen, bijvoorbeeld door hen een podium of platform in de (virtuele) bibliotheek aan te bieden. 4.3 (Cultureel) ondernemen Als bibliotheek willen wij (cultureel) ondernemend zijn. Cultureel ondernemen onderscheidt zich echter van het normale ondernemen. Een ondernemer gaat voor de winstgevendheid van zijn bedrijf tegen zo laag mogelijke kosten. culturele en maatschappelijke instellingen. De samenwerking met lokale ondernemers is daarin van groot belang. De bibliotheek werkt inmiddels samen met enkele ondernemers die daarvoor een tegenprestatie leveren. Voorbeeld daarvan is Voordeel met je biebpas, waarmee leden voordelig gebruik kunnen maken van commerciële voorzieningen. Ook met de Rabobank wordt samengewerkt: de bibliotheek organiseert lezingen die door de bank worden gesponsord. Bij het onder de aandacht brengen van het cultureel product, om zo een groter publiek naar de bibliotheek te krijgen, speelt communicatie en marketing een steeds grotere rol. Voor jongeren zijn er met dit doel aantrekkelijke voorzieningen gerealiseerd, zoals een Gamekast. Met de keuze voor deze doelen willen we in 2017 concreet bereiken dat: In feite worden hier zes doelen genoemd, die terug te vinden Tegenover de retailformule wordt vaak het Een cultureel ondernemer daarentegen is een producent 8 zijn in de hieronder beschreven strategische doelen. De doelen verheffingsmodel geplaatst: de bibliotheek als plaats van kunst die hiervoor zoveel mogelijk betalend publiek - er leden staan ingeschreven bij de bibliotheek 9 1, 3 en 4 beschrijven we onder 4.1; de doelen 2 en 5 worden onder waar klanten terecht kunnen voor informatie en de probeert te interesseren en tegelijkertijd streeft naar - de bibliotheken bezoekers verwelkomen 4.2 beschreven. Met het zesde doel willen we een bijdrage aan plaats waar het lezen wordt bevorderd. Verheffing om te een sluitende exploitatie van zijn onderneming. - er een adequate afstemming met de onderwijs- en culturele een duurzame samenleving leveren. kunnen blijven ontwikkelen is ook in de toekomst van instellingen is groot belang. Cultureel ondernemers onderscheiden zich van - er een substantieel andere geldstroom is. 4.1 Klantgericht klassieke ondernemers doordat dat zij oog hebben De bibliotheek beschikt over een collectie die aansluit op de Verheffing in de vorm van educatie is het verrijken van voor meer dan de markt alleen; de kunstzinnige wensen van de klant. Daarnaast ervaren leden de bibliotheek het leesonderwijs, het vergroten van de mediawijsheid waarde van hun product is voor hen even belangrijk als toegankelijk en vinden zij het een prettige verblijfplaats. en het verbinden van informatiebronnen via een als het streven naar maximale winst tegen minimale Bibliotheek Noordwest Veluwe gaat werken volgens de structurele samenwerking tussen school en bibliotheek. kosten. Grofweg zijn cultureel ondernemers in vier retailformule en gaat daarbij uit van een klantgerichte groepen te verdelen: kunstenaars, producenten (van benadering. Klantenpanels helpen ons de vraag van de klant Mediawijsheid vergroot de kennis en vaardigheden en film of theater), opdrachtgevers en programmeurs (van in beeld te krijgen. Aansluiten op de Collectie Nederland de mentaliteit die mensen nodig hebben om bewust, tentoonstellingen of concerten). garandeert een ruime collectie, waarin vrijwel aan ieder verzoek kritisch en actief mee te doen in een wereld waarin van de klant kan worden voldaan. De Digitale Bibliotheek media een hoofdrol spelen. Kinderen en volwassenen De bibliotheek is geen producent van kunst, maar wil Nederland maakt het mogelijk dat leden van onze bibliotheek bieden we hiertoe cursussen en workshops aan. het cultureel product dat zij beschikbaar stelt onder de de door de uitgevers beschikbaar gestelde e-books kunnen aandacht brengen van een zo groot mogelijk publiek. gebruiken. Dat doet de bibliotheek door samen te werken met haar stakeholders en, meer nog, met onderwijsinstellingen en Als bibliotheek willen wij (cultureel) ondernemend zijn.

7 Mensen ontmoeten elkaar steeds vaker digitaal met behulp van de nieuwe en sociale media. 5. De bibliotheek in 2017 Mensen ontmoeten elkaar steeds vaker digitaal met behulp van de nieuwe en sociale media; Bibliotheek Noordwest Veluwe speelt hier actief op in. Mits het past bij onze doelgroepen en een functie vervult binnen onze doelstellingen. Alle leerlingen van het primair- en voortgezet onderwijs zijn lid van de bibliotheek. De scholieren en studenten zijn veelal via hun onderwijsinstellingen verbonden aan de bibliotheek. Kinderen en jongeren bezoeken de bibliotheek, maar de bibliotheek verleent ook diensten en producten op scholen. Zo breiden we Bibliotheek op School uit. In eerste instantie op brede scholen en op scholen in het buitengebied. Ons streven is de bibliotheek dicht bij de klant te brengen. Lezen en literatuur Lezen is een belangrijke vaardigheid en voor veel mensen ook een plezierig tijdverdrijf. Uit marktonderzoek blijkt dat 76% van de bevolking leest voor ontspanning. Leesplezier ontstaat wanneer boeken aansluiten bij de belevingswereld en het niveau van de lezer. In 2017 blijven veel mensen de bibliotheek bezoeken om boeken te lenen uit een collectie die past bij hun verwachtingen en hun behoeften. Onze website biedt daarnaast toegang tot de collectie boeken en e books van de Bibliotheek Nederland. De bewoners van de zorginstellingen blijven we bijvoorbeeld voorzien van een collectie boeken. onderwijs en ROC Landstede doen een beroep op de bibliotheek. De digitale ontwikkelingen maken het mogelijk producten op maat te leveren bij de klant. Zowel voor onze leden als binnen verschillende onderwijsinstellingen. Voor het onderwijs ontwikkelden we het programma Biebsearch ter ondersteuning van leerlingen tijdens hun studie en ter ondersteuning van docenten bij hun lespraktijk. Daarom brengt de bibliotheek haar digitale diensten rechtstreeks onder in de digitale leeromgeving van de scholieren. In 2017 is de samenwerking met het onderwijs uitgegroeid tot een belangrijke activiteit van de bibliotheek. Het optimaal benutten van internet vereist verschillende vaardigheden van de gebruiker. Zoals iemand voor het gebruik Kennis en informatie van een boek moet kunnen lezen, zo moet deze persoon voor 10 Waar liggen de accenten in 2017 en hoe kunnen we voldoen aan In 2017 is de bibliotheek een belangrijke bron het gebruiken van internet mediawijs zijn. Dit uit zich onder 11 de vraag van onze klanten? voor persoonlijke ontwikkeling. De hoeveelheid meer in de vaardigheid om informatie te vinden en op waarde In aansluiting op de vijf kernfuncties focust de bibliotheek op informatie is enorm en veelal toegankelijk vanuit te schatten. Het gaat om de kennis, de vaardigheden en de activiteiten als BoekStart, Bibliotheek op School, Mediawijsheid, huis. Informatie is meer en meer gepersonaliseerd, mentaliteit die mensen nodig hebben om bewust, kritisch en Taalpunt, Dyslexie, Alfabetisering, Young Adult, Biebsearch en afgestemd op de persoonlijke behoefte. Het boek is actief mee te doen in de wereld van vandaag en morgen. Ook de Leesbevordering. niet verdwenen, maar de informatievoorziening via komende jaren maakt de bibliotheek scholieren en volwassenen internet is nog belangrijker geworden. In deze wirwar mediawijs door het aanbieden van cursussen en workshops. In 2013 starten we met klantenpanels. De panels spreken zich van informatiestromen is de bibliotheek de instelling uit over ons aanbod. Daarmee willen we in kaart brengen wat waar op onafhankelijke wijze informatie toegankelijk Ontmoeting en debat de behoeften zijn van de zogenoemde heavy users (de veellezers ), gemaakt wordt afgestemd op de vraag in het In 2017 trekken de locaties van bibliotheek Noordwest Veluwe de niet-lezers, de mensen die volledig digitaal willen werkgebied. nog meer bezoekers. Het is een plek waar onze leden elkaar lezen en jongeren. In 2017 is duidelijk wat we voor deze klanten ontmoeten en waar zij gezamenlijke interesses met elkaar kunnen betekenen, waarmee we verder kunnen bouwen aan de Ontwikkeling en educatie delen. Dit realiseren we bijvoorbeeld door leescafés in de bibliotheek van de toekomst. De bibliotheek ondersteunt het onderwijs bij verschillende locaties te openen. informatievoorziening, leesbevordering en In 2017 is de bibliotheek nog altijd een platform waar collectie, mediawijsheid. Scholen voor primair onderwijs debat, lezingen en alle activiteiten die in de bibliotheek nemen onze producten en diensten, zoals het plaatsvinden, bijdragen aan een persoonlijke ontplooiing en topgroepabonnement, bibliotheek op school en verrijking. Activiteiten organiseren we in samenwerking met leesconsulenten, af. Ook de scholen voor voortgezet culturele instellingen of bijvoorbeeld de boekhandel.

8 Cultuur is alles wat door de samenleving wordt voortgebracht en bibliotheken zijn de verzamelaars van cultuur in diverse mediasoorten. De informatieve en culturele programmering vindt plaats in samenwerking en afstemming met de andere culturele instellingen en/of maatschappelijke instellingen in de regio. Ook sluiten we aan bij landelijke en regionale initiatieven. Ontmoeting en debat is daarbij een middel om andere doelen zoals leesbevordering te bereiken. Voor de organisatie van activiteiten worden ook andere inkomsten dan subsidie ingezet. Daarbij valt te denken aan sponsoring of het verkopen van activiteiten. In 2017 is Bibliotheek Noordwest Veluwe nog altijd dé laagdrempelige voorziening in de regio voor alle 6. Hoe geven we uitvoering aan onze plannen In hoofdstuk 4 staat hoe de bibliotheek zich focust op twee pijlers: een klantgerichte benadering en verheffing door middel van educatie en cultuur. Voor het invullen van deze pijlers zijn verschillende activiteiten van belang. Bijvoorbeeld werken binnen een netwerk, uniformering en digitalisering. Voor het werken binnen een netwerk noemen we als voorbeeld het gastlenerschap: bibliotheekleden in Gelderland mogen in alle bibliotheken binnen de provincie lenen. Aansluitend daarop zal deze Sociale media vullen de website inmiddels aan. - Verrijken Eind 2012 beschikt Bibliotheek Noordwest Veluwe De traditionele informatiebalie verdwijnt. De over de nieuwe webpresence. Dat wil zeggen dat we bibliotheekmedewerker is deskundig, heeft een proactieve beschikken over een website die ruim toegankelijk houding gericht op de wensen van de klant en adviseert hem en klantvriendelijk is. Behalve toegang tot de over media. catalogus, biedt de website ook toegang tot actuele ontwikkelingen die relevant zijn voor de bibliotheek en - Collectioneren de gebruikers. De klantgroepen bepalen de collectie. Met behulp van het geautomatiseerde catalogussysteem is het mogelijk snel in te De bibliotheek is een winkel spelen op het gedrag en veranderende wensen van klanten. Al De bibliotheek biedt haar producten en diensten volgens vanaf 2013 gaan we over op provinciaal collectioneren. Behalve een landelijke formule aan. Deze formule bestaat uit: dat het een efficiencyvoordeel voor de bibliotheek biedt, inwoners. Alle componenten om dat te kunnen zijn, zijn mogelijkheid straks ook in aangrenzende provincies 12 daarvoor aanwezig, waarbij geldt dat de gecertificeerde bestaan. De bibliotheken werken daarom met een 13 Bibliotheek uitgangspunt is. provinciaal tarief. Uniformering is een landelijke trend voor bibliotheken. Sinds enkele jaren werken alle bibliotheken vanuit een gezamenlijke huisstijl. De hoofdkleuren oranje en grijs komen terug in de communicatie-uitingen. Van briefpapier tot aan de gevel. Daarnaast overwegen we voor onze medewerkers bedrijfskleding aan te schaffen die aansluit bij deze nieuwe huisstijl. De digitale dienstverlening vormt een belangrijke ondersteuning bij het realiseren van onze strategische doelen. De digitale bibliotheek Nederland, inclusief de website, is een landelijk initiatief waarin de lokale bibliotheken volgend zijn. Bibliotheek Noordwest Veluwe wil hierin voorop lopen. In 2012 is een nieuwe website gerealiseerd, waarmee het de komende jaren mogelijk is e-books beschikbaar te stellen, maar ook widgets die toegang geven tot tal van digitale informatiebronnen. We hebben goed in beeld wie onze klanten en klantgroepen zijn. De collectie sluit daarbij aan. - Retail Het innemen, uitlenen en sorteren van materialen is volledig geautomatiseerd, evenals het betalingsverkeer. Het opruimen van materialen wordt grotendeels vervangen door het displayen en spiegelen in de kasten waardoor de alfabetische en numerieke opslag plaats maakt voor frontale plaatsing op thema s. - Verleiden We hebben goed in beeld wie onze klanten en klantgroepen zijn. De collectie sluit daarbij aan. vergroot het ook de service voor de klant. In de toekomst verkennen we of het mogelijk is landelijk te collectioneren. Daarmee kunnen we tevens verder besparen op onze uitgaven voor de collectie.

9 Samenwerking Het is met name de aanvullende dienstverlening die de verbinding met de lokale samenleving maakt en de identiteit van Bibliotheek Noordwest Veluwe bepaalt. In de aanvullende dienstverlening onderscheiden we de taakgebieden educatie en cultuur. ROC Landstede ook in Veluvine is gevestigd, kan dit de samenwerking vergroten en kan Landstede de collectie naar de deelnemers binnen ons verzorgingsgebied brengen. - Educatie (mediawijsheid) Stakeholders De stakeholders van de bibliotheek zijn behalve de gemeenten, ook scholen voor primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en de culturele instellingen. Ook alle ondernemers, die op enigerlei wijze participeren in de activiteiten van de bibliotheek, zien we als stakeholder. - Educatie (onderwijs) We richten ons op het totale onderwijsveld dat in het verzorgingsgebied van bibliotheek Noordwest Veluwe actief is. Dit betekent concreet dat we inzetten op de programma s Biebsearch (voortgezet onderwijs en ROC s) en Bibliotheek op School (primair onderwijs). Internet is een belangrijke informatiebron voor thuisraadpleging. In dit zoekproces is de bibliotheekmedewerker een ondersteuner. We zien dit terug in de ontwikkeling van de mediawijsheid die op scholen steeds meer aandacht krijgt en waarvoor de bibliotheek het cursusprogramma kan verzorgen. Scholengemeenschap Groevenbeek in Ermelo neemt Mensen en middelen Primaire taken van de bibliotheek, zoals hierboven beschreven, kunnen we alleen uitvoeren wanneer de voorzieningen goed zijn. Als zelfstandige stichting is de bibliotheek verantwoordelijk voor het beheer van de lokale (digitale) infrastructuur en de gebouwen 14 Lokaal ligt de nadruk op het onderhouden van contacten met de onderwijsinstellingen en op het uitvoeren en implementeren van de producten en diensten. Naast het gezamenlijke standaardpakket kan dienstverlening op maat per onderwijsinstelling wenselijk zijn. Op basis van verschillende indicatoren waaronder aanwezige lokale deskundigheid, omvang van de vraag, lokale samenwerkingsmogelijkheden en budget toetsen we de haalbaarheid en wenselijkheid in relatie tot de algemene doelstelling van lokale verbinding en verankering. sinds het schooljaar 2011/2012 lessen mediawijsheid af bij de bibliotheek en wil dit in de toekomst voortzetten. - Cultuur Bij cultuur gaat het vooral om de lokale programmering van activiteiten samen met burgers, culturele en maatschappelijke instellingen. Waar mogelijk sluiten we aan bij lokale en/of landelijke acties. Naast het bieden van programmering kunnen we lokale netwerken en partners ook een platform bieden door het beschikbaar stellen van vergaderruimte en het leescafé. waarin ze haar activiteiten uitvoert en waar ze (deels) eigenaar van is. Ook zijn financiën, P&O, kwaliteitszorg en PR & communicatie een lokale verantwoordelijkheid. De Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe zoekt daar waar mogelijk de samenwerking. Dat kan met andere bibliotheekorganisaties zijn, maar ook met culturele instellingen of het bedrijfsleven. Telkens geldt dat samenwerking een toegevoegde waarde moet hebben op inhoudelijk niveau. Financieel voordeel daarbij is meegenomen, maar geen doel op zich. 15 Voor laaggeletterdheid is een speciale collectie ondergebracht in het Taalpunt. Wil de aanpak van laaggeletterdheid slagen dan is het noodzakelijk dat uitvoerende organisaties nauw samenwerken. Voor volwassenen, die moeten leren lezen of die hun leesniveau willen bevorderen, is een speciale collectie een noodzaak. De collectie van het Taalpunt richten we in in de bibliotheek in Veluvine Nunspeet. Doordat Ook alle ondernemers, die op enigerlei wijze participeren in de activiteiten van de bibliotheek, zien we als stakeholder.

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

levert waarde Strategie 2012 2016

levert waarde Strategie 2012 2016 levert waarde Strategie 2012 2016 levert waarde Strategie 2012 2016 voor individu en samenleving Colofon uitgave Vereniging van Openbare Bibliotheken datum juli 2012 tekst Christine Kempkes, Chris Wiersma

Nadere informatie

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3.

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. Inleiding 4 4. Perspectief op lange termijn 6 4.1. Omgevingsanalyse

Nadere informatie

De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân

De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân Beleidsplan 2014-2017 De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân Inhoudsopgave Samenvatting en Leeswijzer 3 Samenvatting 3 Leeswijzer 4 1. Inleiding 5 Inleiding 5 Functie en waarde van de bibliotheek

Nadere informatie

Daar kom je verder mee

Daar kom je verder mee Beleidsplan 2014 t/m 2017 De Bibliotheek Lek & IJssel: Daar kom je verder mee Over dit Beleidsplan In elk van onze gemeentes is de Bibliotheek een belangrijke ontmoetingsplek, waar iedereen zich thuis

Nadere informatie

Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties

Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties uitgave september 2013 Colofon Auteurs Kernteam de Bibliotheek op school: SIOB, Astrid van Dam Stichting Bibliotheek.nl, Jan Klerk Kunst van Lezen,

Nadere informatie

DOK. Meerjarenbeleidsplan 2008-2011. "Er is niets mooiers dan een mooi verhaal"

DOK. Meerjarenbeleidsplan 2008-2011. Er is niets mooiers dan een mooi verhaal DOK Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 "Er is niets mooiers dan een mooi verhaal" Inhoud Inleiding Hoofdstuk 1: Dok: Meer dan een bibliotheek! pagina 1 pagina 2 Hoofdstuk 2: DOK's Missie pagina 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Subsidiebeleid openbare bibliotheken

Subsidiebeleid openbare bibliotheken Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan 2014 Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Koorenhuis, centrum

Nadere informatie

Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief

Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief 1 e fase Experttraject Bibliotheek van de Toekomst Gemeente Eindhoven / Openbare Bibliotheek Eindhoven PBF Innovatie Peter van Eijk Jannie

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Kees Broekhof & Frank Studulski. Augustus 2005. Brochure Casanova, augustus 2005 Sardes

Kees Broekhof & Frank Studulski. Augustus 2005. Brochure Casanova, augustus 2005 Sardes Kees Broekhof & Frank Studulski Augustus 2005 1 Voorwoord Brede scholen zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderwijslandschap. Er zijn er momenteel meer dan 600 en geschat wordt dat hun aantal

Nadere informatie

Positionering merkbeeld

Positionering merkbeeld Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 6 Huidige status merkbeeld 8 4. Uitwerking merkbeeld 27 4.1 Logo 28 4.2

Nadere informatie

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht Creatieve Kracht CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018 Creatieve Kracht 1 2 3 De cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je geleerd hebt. Selma Lagerlöf 4 Creatieve Kracht Inhoud

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06 Inhoudsopgave 1. Voorwoord..................................... 03 2. Inleiding...................................... 04 3. Visie en missie................................... 05 4. Doelen......................................

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012

Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012 Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012 1. Vooraf In de Nota Digitale Bibliotheek Drenthe (2009) is het beleid voor 2011 en 2011 vastgelegd. Aan de hand van 8 beleidskeuzes zijn concreet te behalen resultaten

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

De openbare bibliotheek tien jaar van nu. De Hoofdlijnen

De openbare bibliotheek tien jaar van nu. De Hoofdlijnen De openbare bibliotheek tien jaar van nu. De Hoofdlijnen De openbare bibliotheek tien jaar van nu De hoofdlijnen Frank Huysmans Carlien Hillebrink Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, april 2008

Nadere informatie