Onbekend bekend maken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onbekend bekend maken"

Transcriptie

1 Onbekend bekend maken Strategie 2013 t/m 2016 Jij&iK magazine is onderdeel van de Chromosome Foundation Onafhankelijke stichting voor zeldzame en onbekende chromosoomafwijkingen Alblasserdam, juli 2013

2 Chromosome Foundation Wolfspoot NE Alblasserdam T. +31 (0) E. W W Strategie Juli 2013 Pagina 2

3 Inhoudsopgave 1. Jij&iK magazine 1.1 Doelstellingen 1.2 Doelgroep en werkgebied 1.3 Begripsbepaling zeldzame aandoening 2.Startfoto van werkveld 2.1 Samenwerking binnen Nederland 3.Organisatie 3.1 Redactie 3.2 Distributie 4.Marketing aspecten 4.1 Huidige bladenmarkt 4.2 Omvang markt 4.3 Concurrentie 4.4 SWOT analyse 4.5 financiële onderbouwing 4.6 Promotie Strategie Juli 2013 Pagina 3

4 Strategie Juli 2013 Pagina 4

5 Voorwoord Wist u dat er naar schattig wel 8000 zeldzame ziekten bestaan? 75% van de zeldzame ziekten voorkomt bij kinderen? 30% van de kinderen met een zeldzame ziekte sterft voor hun 5e verjaardag? er voor vele van deze zeldzame ziekten geen doeltreffende behandeling bestaat... Stichting Chromosome Foundation heeft als doel mensen te helpen die hiermee te maken hebben door zoveel mogelijk kennis en ervaring te delen. Dat is belangrijk voor zowel degenen die zo n ziekte hebben als voor de mensen in hun naaste omgeving die vaak betrokken zijn bij de verzorging. In 2013 heeft de Foundation daarom een nieuw blad uitgebracht onder de titel Jij&iK magazine. Mede dankzij de inzet van een team van vrijwilligers gaat Jij&iK magazine uiteindelijk vier maal per jaar verschijnen. Dit magazine heeft een glossy uitstraling om de informatieoverdracht ook voor de lezer aantrekkelijker te maken. De rode draad in het magazine wordt gevormd door het thema zeldzame aandoeningen. Met het magazine willen wij informatie daarover op een prettige manier beschikbaar en voor iedereen begrijpelijk maken. Daarnaast volgen wij de nieuwste ontwikkelingen en geven wij zoveel mogelijk relevante informatie en tips aan onze lezers door. Met als doel: het onbekende een stem geven en ruimte te bieden aan mensen om hun verhaal te vertellen. Een blad voor mensen met een zeldzame aandoening, voor de mensen daar omheen maar ook voor mensen zoals Jij&iK. Ons magazine laat zien dat wij allemaal verbonden zijn met elkaar. Joyce Schaper Oprichtster Chromosome Foundation (Joyce Schaper is moeder van een gezonde dochter en een zoon met een zeldzame chromosoomafwijking. Tijdens haar zoektocht naar informatie viel het haar op dat veel krachten nog niet gebundeld zijn waardoor de behoefte van patiënten en betrokkenen aan informatie vaak onvolledig of fragmentarisch ingevuld wordt. Op veel vragen zijn de antwoorden moeilijk boven tafel te krijgen. Zij heeft daarom het initiatief genomen om met haar stichting beter in deze behoefte te voorzien. Jij&ik magazine sluit hier naadloos op aan.) Strategie Juli 2013 Pagina 5

6 1. Jij&iK magazine Jij&iK magazine wil zich niet beperken tot alleen zeldzame chromosoomafwijkingen, maar een veel breder publiek de kans bieden om meer te weten te komen over zeldzame aandoeningen. Nederland telt ruim 16,7 miljoen inwoners waarvan 1 miljoen mensen met een zeldzame aandoening. Dat houdt in dat iedereen in zijn of haar omgeving wel eens te maken heeft met mensen met een zeldzame aandoening. Sommige aandoeningen daarvan zijn zichtbaar, maar vele ook niet. Zij maken echter gewoon deel uit van onze samenleving, net zoals jij en ik. De meeste magazines met een glossy uitstraling richten zich op de mensen die niets mankeren. Wij willen daar verandering in brengen en met dit magazine deze 1 miljoen mensen een stem geven. Inmiddels is er in het voorjaar een nulnummer verschenen en is in juni het eerste nummer op feestelijke wijze gepresenteerd. Het tweede nummer staat gepland voor november Doelstellingen De doelstellingen voor de komende drie jaar zijn: Een centraal punt vormen waar informatie toegankelijk is en beschikbaar komt voor betrokken Nederlanders die informatie willen over zeldzame aandoeningen. Samen op zoek gaan naar antwoorden. Samenwerking te realiseren met alle relevante organisaties in Nederland. Middels Jij&iK magazine willen we informatie over zeldzame aandoeningen op een prettige manier beschikbaar en begrijpelijk maken. We willen mensen hiermee de hand reiken en, waar nodig, de weg wijzen. Daarnaast zullen we de nieuwste ontwikkelingen volgen en zoveel mogelijk relevante tips blijven geven. Jij&iK magazine laat zien dat we allemaal verbonden zijn met elkaar en dat we allemaal mensen zijn zoals jij en ik. Met de uitstraling van het blad hopen we daarnaast ook andere mensen uit te nodigen het blad te lezen en zo kennis te maken met het thema. Onze onderwerpen worden positief benaderd binnen de uitnodigende lay-out van een lifestyle magazine. Daarvoor is het nodig om: Samen te gaan werken met patiëntenorganisaties die te maken hebben met zeldzame aandoeningen. Ervoor te zorgen de informatie terecht komt bij mensen in Nederland die te maken met zeldzame en onbekende aandoeningen. Bekendheid van het magazine te vergroten bij mensen die te maken hebben met zeldzame en onbekende aandoeningen. Strategie Juli 2013 Pagina 6

7 Financiële middelen te genereren om deze plannen mogelijk te maken. 1.2 Doelgroep en werkgebied Het magazine zal gemaakt worden voor mensen die zelf of in hun (directe) omgeving te maken hebben met zeldzame aandoeningen, ziekte en/of beperking(en). Maar ook mensen die werkzaam zijn in de hulpverleningssector, het (speciaal) onderwijs, ziekenhuizen, klinieken, enz. behoren tot ons werkgebied. 1.3 Begripsbepaling zeldzame aandoeningen In de Eu is een ziekte (of een afwijking) zeldzaam als er niet meer dan 1 op 2000 (5 op pasgeborenen) inwoners deze ziekte heeft. Zeldzame aandoeningen (ziekten) zijn vaak chronisch, progressief en levensbedreigend. In veel gevallen bestaat er geen doeltreffende behandeling. Er bestaan naar schatting tussen de zeldzame aandoeningen waar 1 miljoen mensen in Nederland door getroffen zijn. 75% van de zeldzame ziekten komt voor bij kinderen. 30% van alle kinderen met een zeldzame aandoening sterft voor de leeftijd van 5 jaar. 80% van alle zeldzame aandoening is genetisch van oorsprong. (Bron: 2. Startfoto van werkveld We weten dat er wereldwijd voldoende informatie is, maar dat deze voor mensen in Nederland vaak onvindbaar is. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er over bepaalde zeldzame aandoeningen in Nederland niet veel bekend is, omdat er maar weinig mensen mee geboren zijn. Daarom is voor de verzameling van de informatie op internationale schaal en de contacten in Nederland een laagdrempelig en toegankelijk magazine van groot belang. We willen met hen samenwerking opzoeken. Wat opvallend is dat er veel bekend is, maar ook veel onbekend. De bekende informatie wordt vaak niet doorgegeven en/of niet op internet geplaatst. Hiermee komt slechts de informatie beperkt ten goede aan de volwassenen en kinderen met een zeldzame aandoeningen. 2.1 Samenwerking binnen Nederland Om onze doelen te bereiken is het belangrijk dat we met Nederlandse patiëntenorganisaties samenwerken. Met de volgende organisaties is er een samenwerkingsverband: Zeldzame ziekten fonds Het Zeldzame Ziekten Fonds (ZZF) werft aandacht en geld voor mensen met een zeldzame ziekte. Zeldzame ziekten zijn onbekend en komen relatief weinig voor. Mensen die een zeldzame ziekte hebben, staan er daarom vaak alleen voor. Een probleem is dat artsen vaak de symptomen niet herkennen. Zo duurt het in veel gevallen twee jaar of langer voordat een juiste diagnose wordt gesteld. Deze onbekendheid en onwetendheid leiden vaak tot onherstelbare schade. En dat terwijl Strategie Juli 2013 Pagina 7

8 bij veel ziekten vroegtijdige signalering en behandeling veel leed kan voorkomen. Bovendien wordt er weinig wetenschappelijk onderzoek verricht, waardoor er geen goede medicijnen beschikbaar zijn. Naast het ziek zijn, hebben mensen met een zeldzame ziekte dan ook tal van andere problemen. Zo verkeren de patiënten en hun familie vaak lange tijd in onzekerheid over wat er aan de hand is en stuiten ze in hun directe omgeving op onbegrip voor hun klachten of beperkingen. Dit wordt versterkt door het feit dat er als gevolg van de continue zorg nauwelijks tijd overblijft voor een normaal sociaal leven. Het leven met een zeldzame ziekte of de zorg voor een kind met een zeldzame aandoening is dan ook vaak onnodig - zwaar. De activiteiten van het ZZF zijn erop gericht om: de samenleving te laten inzien dat onderzoek naar zeldzame ziekten en goede medische zorg noodzakelijk zijn. brede maatschappelijke aandacht voor zeldzame ziekten en de eenzame strijd die patiënten en hun omgeving voeren, te creëren. meer onderzoek naar zeldzame ziekten mogelijk te maken. Dit is nodig om de aard, ernst en omvang van zeldzame ziekten te bepalen en mensen een kans op genezing of een behandeling te bieden. mensen met een zeldzame ziekte met elkaar in contact te brengen, zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen, elkaar tot steun kunnen zijnen van elkaar kunnen leren. het welzijn van mensen met een zeldzame ziekte te bevorderen en hun leven, waar mogelijk, te vergemakkelijken. Deze stichting heeft dagelijks te maken met patiënten, die een zeldzame aandoening hebben, waaronder dus ook zeldzame chromosoomafwijkingen. Wanneer de Chromosome Foundation nieuwe informatie binnenkrijgt, kunnen wij deze met hen delen en er op deze manier voor zorgen dat nog meer patiënten de laatste nieuwsfeiten gepresenteerd krijgen. Nieuwe patiënten of ouders die te maken krijgen met een zeldzame chromosoomafwijking bij hun kind kunnen wij via het fonds in contact gaan brengen met organisaties wereldwijd die op hun manier weer een steentje kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van een patiënt. Voor meer informatie over Fonds Zeldzame Ziekten: VSOP Alliantie voor erfelijkheidsvraagstukken De afkorting VSOP staat voor Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties. 'Ouder-' staat daarbij voor ouders van kinderen met een aandoening, en dus niet voor 'ouderen'. De VSOP is een samenwerkingsverband van ongeveer 65 patiëntenorganisaties, de meeste voor aandoeningen met een zeldzaam, genetisch en/of aangeboren karakter. De VSOP behartigt al ruim 30 jaar hun gezamenlijke belangen op het terrein van zeldzaamheid-gerelateerde problematiek, erfelijkheidsvraagstukken, ethiek, zwangerschap en biomedisch onderzoek. Geïnspireerd door het patiëntenperspectief zetten zij zich gezamenlijk in om:.vanuit het patiëntenperspectief te stimuleren dat nieuwe genetische kennis en biomedische toepassingen voor iedereen toegankelijk zijn en optimaal bijdragen aan welzijn en gezondheid van zowel huidige als toekomstige generaties'. De partijen waar de VSOP zich op richt zijn de politiek, overheid, adviesorganen, medische beroepsgroepen, wetenschap, bedrijfsleven, (zorg)verzekeraars, voorlichtingsorganisaties en andere relevante maatschappelijke partijen. Waar nodig beperkt de insteek zich niet tot Nederland, maar wordt ook Europees en internationaal geopereerd. De Raad van Ministers van de Europese Unie heeft in 2009 alle Europese lidstaten aanbevolen om per uiterlijk 2013 een Nationaal Plan Zeldzame Ziekten te ontwikkelen. Ook de Nederlandse Strategie Juli 2013 Pagina 8

9 overheid heeft deze aanbevelingen ondertekend. De VSOP wil - als vertegenwoordiger van een groot aantal organisaties voor mensen met zeldzame aandoeningen - vanuit het patiëntenperspectief bijdragen aan de realisatie van dit Nationale Plan Zeldzame Ziekten. De VSOP heeft enorm veel informatie en ervaring als het gaat om samenwerking tussen verschillende organisaties die zich bezig houden met zeldzame aandoeningen. Ze zijn een overkoepelend orgaan voor Nederland. Wij kunnen hun contacten en adviezen gebruiken bij het samenbrengen van de organisaties over de grens als het gaat om toekomstige samenwerking. Voor meer informatie over de VSOP: Voor meer informatie over het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten: Stichting Erfocentrum Het Erfocentrum geeft voorlichting over erfelijkheid en erfelijke/aangeboren aandoeningen, kinderwens en zwangerschap en medische biotechnologie. Het informatieaanbod richt zich zowel op het publiek als specifieke doelgroepen, zoals patiënten en relevante beroepsgroepen. Het toenemende belang van genetica voor de gezondheidszorg en samenleving maakt evenwichtige en begrijpelijke voorlichting noodzakelijk. De maatschappelijke behoefte aan deze informatie neemt dan ook sterk toe. Het Erfocentrum wil mensen ondersteunen in het maken van gefundeerde keuzes betreffende hun eigen gezondheid of die van hun nageslacht. Daarnaast draagt de informatie van het Erfocentrum bij aan de meningsvorming van mensen over de maatschappelijke aspecten van erfelijkheid- en biomedische vraagstukken. Het Erfocentrum besteedt niet alleen aandacht aan de medische en zorgaspecten, maar ook aan de psychische, juridische, ethische en maatschappelijke kwesties die daaraan zijn verbonden. Het Erfocentrum is een vraagbaak voor publiek en professionals. Het heeft een ondersteunende functie als het gaat om vragen rondom erfelijkheid en erfelijke ziekten/aandoeningen, zwangerschap en biomedische vraagstukken. Zo ook voor het maken van publieksinformatie. In voorlichting, informatie maken en in het verspreiden van informatie kunnen zij van grote waarde zijn voor ons. Voor meer informatie over het Erfocentrum: 3. Organisatie 3.1 Redactie De redactie van Jij&iK magazine bestaat uit een groep enthousiaste mensen die allemaal op de een of andere manier betrokken zijn bij onze primaire doelgroep. Vooralsnog is al het werk gebaseerd op vrijwilligerswerk. Onze focus ligt bij de mensen met zeldzame aandoeningen maar ook alle mensen daarom heen zijn belangrijk. Middels het magazine willen we informatie en verhalen op een prettige manier beschikbaar en leesbaar maken. We willen mensen hiermee de hand reiken en de weg wijzen. 3.2 Distributie Het magazine zal worden verspreid via het adressenbestand van de stichting en de samenwerkende organisaties om te toetsen waar de behoeftes liggen en welke onderwerpen van groot belang zijn. Strategie Juli 2013 Pagina 9

10 Verder zal het worden verkocht via onze website En zal naarmate onze financiële middelen het toelaten zo snel mogelijk de distributiekanalen worden uitgebreid, zodat Jij&iK magazine landelijk op de kaart kan worden gezet. Abonnementen worden inmiddels behandeld door Abonnementenland in Uitgeest. 4. Marketing aspecten Naast de redactionele formule, vormgeving en distributie dient Jij&iK magazine ook marketingtechnisch verder opgebouwd te worden. Na het verschijnen van het eerste nummer in juni zit het blad in een doorstartfase waarbij het tweede nummer in november gepland is. Gezien de (nog) beperkte financiële middelen zal de groei van het magazine tot meer stand moeten komen via een olievlekstrategie dan door grootschalige investeringen. 4.1 Huidige bladenmarkt Er worden op dit moment in Nederland zo n 1200 publieke tijdschriften uitgegeven, al dan niet gesponsord. 88% van de bevolking leest tijdschriften waarvan 81% zowel de digitale als papieren versie. Gemiddeld leest een persoon 31 soorten tijdschriften per jaar. Er worden jaarlijks 430 miljoen tijdschriften verkocht via de kiosk en abonnementen. Het merendeel van deze tijdschriften zijn van de grote uitgevers in de markt. Een derde van de nieuwe tijdschriften die per jaar worden uitgegeven redden het niet het eerste jaar. De voornaamste reden zijn de financiën en de expertise die onvoldoende blijken bij het opstarten van een magazine. Er bestaan naar schatting tussen de zeldzame ziekten waar 1 miljoen mensen in Nederland door getroffen zijn. Deze primaire doelgroep en hun directe omgeving heeft behoefte aan het vinden van informatie en het in contact komen met gelijken. Daarnaast is er de subdoelgroep van de verschillende bedrijven, stichtingen en organisaties die hiermee te maken hebben. Binnen deze niche in de markt vindt Jij&iK magazine haar bestaansrecht. 4.2 Omvang markt Met een primaire doelgroep van 1 miljoen mensen praten wij over een relatief kleine doelgroep. Deze wordt breder getrokken door ook alle direct betrokkenen als de doelgroep aan te merken. Uit de onderzoeken komt naar voren dat er 430 miljoen tijdschriften worden gekocht per jaar. Gemiddeld 31 soorten tijdschriften. Dat betekent per tijdschrift 3583 exemplaren. Dit doorrekende naar de doelgroep van het Jij&iK magazine is 5000 exemplaren per uitgave een ambitieuze doelstelling. Dit wanneer het magazine een onderdeel blijft van de Chromosome Foundation en zich niet verbind aan een andere en of grotere partij. 4.3 Concurrentie Strategie Juli 2013 Pagina 10

11 Jij&iK magazine is een uniek concept en heeft geen directe concurrentie. Het magazine heeft wel concurrentie van het ruime aanbod van tijdschriften wat jaarlijks uit komt. 4.4 SWOT analyse Sterkte - Gedreven vrijwilligers - Netwerk Chromosome Foundation - Inhoudelijke kennis van onderwerpen - Gun factor Zwakte - Expertise redactioneel (in opbouw) - Werving abonnees, adverteerders en donateurs - Juridisch -Personele bezetting -Geen ervaring in marketing -Geen ervaring in distributie -Weinig financiële buffer (elk nummer vooruit gefinancierd -Geen marktonderzoek gedaan: klantbehoefte niet geïnventariseerd Kansen - Niche markt Bedreigingen -Economische situatie - Unieke doelgroep - Adverteerders/instellingen die zich richten op goede doelen 4.5 Financiële onderbouwing Tot op heden is de hele operatie ad hoc, per nummer, gefinancierd. Ook het tweede nummer in november is inmiddels financieel grotendeels ingevuld. Jij&iK magazine moet het voor wat betreft meer continue inkomsten in de toekomst hebben van: Advertentieverkoop. In de huidige economische recessie zal dit niet gemakkelijk zijn. Het magazine heeft vooralsnog weinig bereik en de doelgroep is zeer gedifferentieerd. Daarnaast worden dit soort budgetten vaak 1x per jaar vastgelegd in een mediaplan. Voor advertentiepagina s is wel een kostprijs gemaakt, maar daar staan, gezien de fase waarin wij zitten nog geen reële bereikcijfers en gedefinieerde doelgroepprofielen tegenover. Strategie Juli 2013 Pagina 11

12 Adverteerders zullen derhalve in deze fase meer uit betrokkenheid moeten willen adverteren. Indien mogelijk worden hier Abonnees/Losse verkoop. Deze dragen vooralsnog weinig bij aan de inkomsten. De teller staat op dit moment op een paar honderd abonnees en voor de losse verkoop moet na reeds eerder gevoerde oriënterende gesprekken nog verder onderhandeld worden met landelijke distributeurs. Deze laatsten zijn echter meer geïnteresseerd in het verspreiden van aantallen vanaf exemplaren en dat wordt pas haalbaar indien het magazine financieel beter gedekt is. Dit is dus een beetje de kip en het ei situatie. Sponsors/strategische allianties. Gezien de aard van het magazine liggen hier goede kansen door een gezamenlijk belang en wederzijdse betrokkenheid. De marketinginspanning zal de tweede helft van 2013 dan ook vooral hierop gericht zijn. Hiermee zal meer continuïteit gecreëerd kunnen worden op zowel operationeel als financieel gebied. Voor het ontwikkelen en aanpakken van de bovenstaande zaken zal direct na de vakantieperiode een verkoopstrategie bepaald worden die gebaseerd is op de reeds opgedane ervaringen. Daarin worden zowel groei- als financiële doelstellingen vastgelegd. 4.6 Promotie Om het magazine te promoten moet er een juiste promotiemix zijn. In afwachting van nog te ontwikkelen financiële middelen moeten de kosten zo laag mogelijk gehouden worden en is het belangrijk om ons zoveel mogelijk te richten op gratis publiciteit. De mogelijkheden zijn hiervoor o.a. via persberichten en sociale media. Maar ook via bij voorbeeld de adverteerders en de mensen achter een artikel. Bij ieder item of advertentie in het magazine is het raadzaam om afspraken te maken dat er een wisselwerking is voor de promotie of het aandacht geven aan een item. Strategie Juli 2013 Pagina 12

13 Slotwoord Het mag duidelijk zijn dat onze plannen inmiddels gestalte hebben gekregen. Het ontbreekt ook niet aan het enthousiasme en het ondernemerschap van de betrokkenen. Wat ooit begonnen is uit een persoonlijk gevoel, moet een olievlek worden die alleen maar groter wordt. We weten zeker dat de boodschap duidelijk is, maar om de noodzaak van de boodschap over te brengen, zullen we nog heel wat in het werk moeten stellen om de achterliggende boodschap van ons magazine helder te krijgen, meer aandacht en bekendheid voor zeldzame aandoeningen in Nederland. Als moeder van een zoontje met een zeldzame aandoening weet ik hoe belangrijk het is dat er informatie wordt gevonden en dat er heel veel samenwerking noodzakelijk is op dit gebied. Ik hoop dat iedereen die dit leest zich realiseert dat we een keer moeten gaan inzien dat de wereld van de zeldzame aandoeningen groter is dan men denkt. Met 1 miljoen zeldzame zieken en zo n 8000 varianten kunnen we niet net doen of dat het niet bestaat. Ondanks dat we leven in een moderne tijd van internet en sociale media, lopen we achter als het gaat om samenwerking en informatievoorziening op dit gebied. We kunnen blijven zeuren en met vingers wijzen, maar ook gewoon de handen uit de mouwen steken! Zonder financiële hulp wordt dit een veel jaren plan. Maar met hulp van diverse fondsen gaat het echt van de grond komen en kunnen wij andere organisaties op de kaart zetten die zich ook inzetten voor mensen met een zeldzame aandoening. Als we daarmee vele mensen kunnen helpen, hebben wij als stichting ons doel bereikt. We hopen dat wij ook op u mogen rekenen! Namens de redactie van Jij&iK magazine Joyce Schaper (oprichtster Chromosome Foundation en hoofdredacteur Jij&iK magazine) Strategie Juli 2013 Pagina 13

Stichtingplan (CF) 2013-2018

Stichtingplan (CF) 2013-2018 Stichtingplan (CF) 2013-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Voorwoord 3. Missie & doelstelling 4. Visie & ambitie 5. Bestuurlijke doelstellingen 6. Realisatie komende 5 jaar 1. Inleiding Ons lichaam is

Nadere informatie

www.adfstichting.nl Algemene sponsoring.

www.adfstichting.nl Algemene sponsoring. Angst, Dwang en Fobie Stichting De ADF stichting is een landelijke patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met angst- en dwangklachten. www.adfstichting.nl Algemene sponsoring. Bedrag excl. BTW

Nadere informatie

Overzicht van organisaties die door GlaxoSmithKline in 2013 financieel zijn ondersteund. Naam organisatie. Borstkankervereniging Nederland 2

Overzicht van organisaties die door GlaxoSmithKline in 2013 financieel zijn ondersteund. Naam organisatie. Borstkankervereniging Nederland 2 Overzicht van organisaties die door GlaxoSmithKline in 2013 financieel zijn ondersteund. Naam organisatie Pagina Borstkankervereniging Nederland 2 Depressie Vereniging Nederland 3 ITP Patiëntenvereniging

Nadere informatie

Overzicht van organisaties die door GlaxoSmithKline in 2010 financieel zijn ondersteund.

Overzicht van organisaties die door GlaxoSmithKline in 2010 financieel zijn ondersteund. Overzicht van organisaties die door GlaxoSmithKline in 2010 financieel zijn ondersteund. Klik per organisatie voor meer details over de gesponsorde projecten. 1. Astma Fonds 2. Borstkankervereniging Nederland

Nadere informatie

Heb je een vraag over

Heb je een vraag over Heb je een vraag over Promoten van mijn boek Een business bouwen rond mijn boek Ik wil weten hoe ik mijn boek kan laten bijdragen aan het succes van mijn bedrijf Ik wil mijn boek beter verkopen Ik wil

Nadere informatie

www.prenatalescreening.nl

www.prenatalescreening.nl Downsyndroom In dit informatieblad leest u meer over Downsyndroom. De informatie is bedoeld voor aanstaande ouders die meer willen weten over deze aandoening, omdat zij overwegen de combinatietest te laten

Nadere informatie

Downsyndroom In dit informatieblad leest u meer over Downsyndroom. Pagina 1 van 3

Downsyndroom In dit informatieblad leest u meer over Downsyndroom. Pagina 1 van 3 Downsyndroom In dit informatieblad leest u meer over Downsyndroom. Pagina 1 van 3 Wat is Downsyndroom? Downsyndroom is een aangeboren aandoening. Het wordt veroorzaakt door een extra chromosoom. Chromosomen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Gemeente Sittard-Geleen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Sittard-Geleen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Sittard-Geleen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente

Nadere informatie

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012 Welkom Stichting Nederland Uitslag enquete Nationaal Plan 15 maart 2012 Agenda 1. Doel van de bijeenkomst 2. Overzicht reacties op de enquête 3. Conclusies uit de enquête t.b.v. Nationaal Plan 4. Plannen

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2017 Almere, 2016 Inhoud 1. Voorwoord 2. De organisatie 2.1 Wie zijn we 2.2 Missie en visie 2.3 Waar staat Stichting Sarco voor 3. Wat wil Stichting Sarco bereiken en hoe wil zij dit realiseren

Nadere informatie

ALS: ongeneeslijk en progressief. Stijntje van der Kloet

ALS: ongeneeslijk en progressief.  Stijntje van der Kloet folder voor naasten Stijntje van der Kloet ALS: ongeneeslijk en progressief Informatie over Amyotrofische Lateraal Sclerose, het ALS Centrum en Stichting ALS Nederland Bij zo n 500 mensen wordt jaarlijks

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl maagleverdarmstichting.nl NIEUWE UITDAGINGEN De Nederlandse gezondheidszorg is volop in verandering. Gezondheid is niet langer de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om met de fysieke,

Nadere informatie

Hoe informeer ik mijn familie bij erfelijke of familiaire aanleg voor kanker?

Hoe informeer ik mijn familie bij erfelijke of familiaire aanleg voor kanker? Hoe informeer ik mijn familie bij erfelijke of familiaire aanleg voor kanker? Brochure voor patiënten en familieleden Inhoud 1. Inleiding 2. Erfelijke en familiaire kanker 3. Waarom familie informeren?

Nadere informatie

U heeft slokdarm kanker

U heeft slokdarm kanker U heeft slokdarm kanker en uw leven staat op zijn kop PATIËNTENGROEP SLOKDARMKANKER lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging U heeft slokdarmkanker, uw leven staat op zijn kop. En u heeft veel

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

X-gebonden Overerving

X-gebonden Overerving 12 http://www.nki.nl/ Afdeling Genetica van het Universitair Medisch Centrum Groningen http://www.umcgenetica.nl/ X-gebonden Overerving Afdeling Klinische Genetica van het Leids Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

+ CIJFERS. gezondnu volgt niet. Gezond nu, gezond blijven 100% UW PRODUCT IN EEN REDACTIONELE CONTEXT? DAT KAN MAGAZINE

+ CIJFERS. gezondnu volgt niet. Gezond nu, gezond blijven 100% UW PRODUCT IN EEN REDACTIONELE CONTEXT? DAT KAN MAGAZINE 100% vernieuwd, 100% duurzaam Gezond nu, gezond blijven 2015 gezondnu volgt niet MAAR LEIDT EN DUIDT, IS EERLIJK EN CONCREET UW PRODUCT IN EEN REDACTIONELE CONTEXT? DAT KAN Feiten + CIJFERS MAGAZINE Online

Nadere informatie

beleidsplan endometriose stichting

beleidsplan endometriose stichting beleidsplan endometriose stichting N. van Doorn, adviseur BMC A. vd Heyden, partner BMC De ontwikkeling rond endometriose is voor de Endometriose Stichting de belangrijkste aanleiding tot een beleidsplan

Nadere informatie

Overzicht van organisaties die door GlaxoSmithKline in 2014 financieel zijn ondersteund. Naam organisatie

Overzicht van organisaties die door GlaxoSmithKline in 2014 financieel zijn ondersteund. Naam organisatie Overzicht van organisaties die door GlaxoSmithKline in 2014 financieel zijn ondersteund. Naam organisatie Pagina Borstkankervereniging Nederland 2 ITP Patiëntenvereniging Nederland 3 Longfonds 4 Nationale

Nadere informatie

IP72 Brabants Dagblad. Analyse

IP72 Brabants Dagblad. Analyse IP72 Brabants Dagblad Analyse 01 Organisatie Bij Brabants Dagblad BV werken ongeveer 400 personen, waarvan bijna de helft bij de redactie, 100 bij advertentie-exploitatie, 70 bij oplage en 30 bij overige

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Het Autismecafé: de kracht van ouders

Het Autismecafé: de kracht van ouders Uitgave Uitgeverij BigBusinessPublishers, i.s.m. Stichting Ovaal Tekst Maurice van Lieshout Ontwerp en vormgeving Sanne Dresmé Fotografie Maarten Bakker, begeleid door Atelier 071 Druk GT V Drukwerk Project

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Gemeente Tilburg laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Tilburg laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Tilburg laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Tilburg.

Nadere informatie

Position Paper. Embryoselectie

Position Paper. Embryoselectie Position Paper Embryoselectie Vastgesteld door de Werkgroep Genetisch Onderzoek (2011/2012) Geaccordeerd door het VSOP bestuur, februari 2012 Achtergrond Allereerst willen we benadrukken dat de VSOP positief

Nadere informatie

Recessieve Overerving

Recessieve Overerving 12 Recessieve Overerving Aangepaste informatie van folders geproduceerd door Guy s and St Thomas Hospital en Londen Genetic Knowledge Park, aangepast volgens hun kwaliteitsnormen. Juli 2008 Vertaald door

Nadere informatie

Wat alle vrouwen moeten weten over foliumzuur. ZorgVoor. Foliumzuur bij kinderwens

Wat alle vrouwen moeten weten over foliumzuur. ZorgVoor. Foliumzuur bij kinderwens Wat alle vrouwen moeten weten over foliumzuur ZorgVoor Foliumzuur bij kinderwens Wat alle vrouwen moeten weten over foliumzuur Een vrouw die in verwachting raakt, heeft extra foliumzuur nodig. Foliumzuur

Nadere informatie

Gemeente Utrecht laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Utrecht laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Utrecht laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

wij zorgen dat ook arme mensen in Ethiopië toegang krijgen tot de gezondheidszorg

wij zorgen dat ook arme mensen in Ethiopië toegang krijgen tot de gezondheidszorg www.reachanother.nl wij zorgen dat ook arme mensen in Ethiopië toegang krijgen tot de gezondheidszorg Wie zijn wij? In Ethiopië heeft een groot gedeelte van de bevolking geen toegang tot de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Wat is Cystic Fibrosis? Hoe krijg je Cystic Fibrosis? Hoeveel mensen hebben Cystic Fibrosis? Hoe ontdekken ze Cystic Fibrosis? Cystic Fibrosis in het

Wat is Cystic Fibrosis? Hoe krijg je Cystic Fibrosis? Hoeveel mensen hebben Cystic Fibrosis? Hoe ontdekken ze Cystic Fibrosis? Cystic Fibrosis in het 1 Wat is Cystic Fibrosis? Hoe krijg je Cystic Fibrosis? Hoeveel mensen hebben Cystic Fibrosis? Hoe ontdekken ze Cystic Fibrosis? Cystic Fibrosis in het kort 2 Cystic Fibrosis = CF = Taaislijmziekte Cystic

Nadere informatie

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Het programma Mother and Father for the First time wordt aangeboden in Greve, een gemeente in Denemarken van ongeveer 48.000 inwoners. Denemarken

Nadere informatie

Gemeente Alkmaar laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Alkmaar laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Alkmaar laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Alkmaar.

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Nijmegen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Nijmegen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Nijmegen.

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Gemeente Zwolle laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Zwolle laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Zwolle laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Zwolle.

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Rotterdam laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Rotterdam.

Nadere informatie

De Ingenieur. Passie voor techniek. Hét tweewekelijkse lijfblad van de Nederlandse ingenieurs. Oplage ruim 30.480 (HOI derde kwartaal 2008)

De Ingenieur. Passie voor techniek. Hét tweewekelijkse lijfblad van de Nederlandse ingenieurs. Oplage ruim 30.480 (HOI derde kwartaal 2008) De Ingenieur Passie voor techniek Hét tweewekelijkse lijfblad van de Nederlandse ingenieurs Oplage ruim 30.480 (HOI derde kwartaal 2008) 1x per jaar Werkgevers voor Ingenieurs, oplage 60.000 Onmisbaar

Nadere informatie

KENNIS ALS FUNDAMENT

KENNIS ALS FUNDAMENT Ingeborg Verhoek, Cas, Erin en Lars Visser: Bob, mijn man en onze vader, is overleden aan darmkanker. Wij willen dat geen kind meer een ouder verliest aan deze ernstige ziekte. BELEIDSVISIE 2012 2015 MAAG

Nadere informatie

GESTANDAARDISEERDE EN GECONCENTREERDE ZORG VOOR ZELDZAME AANDOENINGEN

GESTANDAARDISEERDE EN GECONCENTREERDE ZORG VOOR ZELDZAME AANDOENINGEN GESTANDAARDISEERDE EN GECONCENTREERDE ZORG VOOR ZELDZAME AANDOENINGEN Een project van VSOP in samenwerking met Stichting Diagnose Kanker, Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing Patiënten, Haemochromatose

Nadere informatie

Gemeente Groningen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Groningen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Groningen laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Gemeente Emmen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Emmen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Emmen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Emmen. Sinds

Nadere informatie

Hoop doet leven, al is het maar voor even. Corine Nierop- van Baalen 15 april 2013 Amersfoort

Hoop doet leven, al is het maar voor even. Corine Nierop- van Baalen 15 april 2013 Amersfoort Hoop doet leven, al is het maar voor even Corine Nierop- van Baalen canierop@diaconessenhuis.nl 15 april 2013 Amersfoort Inhoud Betekenis hoop palliatieve patiënten met kanker Moeilijkheden die hulpverleners

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting OnbeperktSport

Beleidsplan Stichting OnbeperktSport Beleidsplan Stichting OnbeperktSport Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 2 Doelgroep/Doelstellingen 3 Bestuur 4 Samenwerkingsverbanden 5. Het beheer van het vermogen 6. Financieel beleid 7 Promotie Voorwoord

Nadere informatie

Ac t i vi t e i t e n ve r s l a g

Ac t i vi t e i t e n ve r s l a g Ac t i vi t e i t e n ve r s l a g 2015 Nederlandse Klinefelter Vereniging Voor een beter leven met het Klinefeltersyndroom De Nederlandse Klinefelter Vereniging behartigt de belangen van jongens en mannen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Villa Balans

Beleidsplan Stichting Villa Balans Beleidsplan Stichting Villa Balans Juni 2017- december 2018 Herkenning en erkenning Aandacht voor kinderen/gezinnen Samenwerking met zorgverleners verbeteren Informatie Je verhaal kunnen delen Inleiding

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

Wat vraag ik aan mijn arts?

Wat vraag ik aan mijn arts? Wat vraag ik aan mijn arts? Tips voor in de spreekkamer! Colofon Uitgave Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Bestelnummer 10 Prijs 1,25 per stuk inclusief verzendkosten. De folder is gratis voor

Nadere informatie

U heeft een neuroendocriene tumor

U heeft een neuroendocriene tumor U heeft een neuroendocriene tumor en uw leven staat op zijn kop PATIËNTENGROEP NET lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging U heeft een neuro-endocriene tumor (NET), uw leven staat op zijn kop.

Nadere informatie

ME Vereniging Nederland

ME Vereniging Nederland ME Vereniging Nederland BELEIDSPLAN 2013-2016 Het bestuur schreef een concept voor het beleidsplan aan de hand van de inbreng van de leden in de ledenraadpleging van 2-15 juni 2012. Het concept is voorgelegd

Nadere informatie

ZELDZAME ZIEKTEN & WEESGENEESMIDDELEN. Een unieke uitdaging voor de kwalitatieve gezondheidszorg

ZELDZAME ZIEKTEN & WEESGENEESMIDDELEN. Een unieke uitdaging voor de kwalitatieve gezondheidszorg ZELDZAME ZIEKTEN & WEESGENEESMIDDELEN Een unieke uitdaging voor de kwalitatieve gezondheidszorg 2 ZELDZAAM, MAAR NIET UITZONDERLIJK Een ziekte is zeldzaam wanneer deze voorkomt bij niet meer dan 5 op 10.000

Nadere informatie

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Verslag bijeenkomst 21 januari 2011 Erasmus MC RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Partners Mijnpijn.nl vinden dat chronische pijn prioriteit

Nadere informatie

Gemeente Almere laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Almere laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Almere laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Almere.

Nadere informatie

Maat houden met medisch handelen. Nr. 2017/06. Samenvatting

Maat houden met medisch handelen. Nr. 2017/06. Samenvatting Maat houden met medisch handelen Nr. 2017/06 Samenvatting Maat houden met medisch handelen pagina 2 van 6 Met de voortgaande ontwikkeling van de geneeskunde breidt het aantal mogelijkheden voor diagnose

Nadere informatie

Algemene informatiebrochure

Algemene informatiebrochure De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie Algemene informatiebrochure De Ango, steunt je bij je handicap De Ango werkt aan het verbeteren van levensomstandigheden van mensen met een beperking en

Nadere informatie

INSTRUCTIE TOOLKIT. Geachte deelnemer aan NVVC Connect,

INSTRUCTIE TOOLKIT. Geachte deelnemer aan NVVC Connect, Geachte deelnemer aan NVVC Connect, U bevindt zich op het besloten deel van de website van NVVC Connect. Deze website dient naast informatie ook als toolkit voor de organisatie van NVVC Connect in uw regio.

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Waarom wordt Artsenkrant betalend? Is 99 euro niet duur voor een krant die ik tot nu toe gratis ontving? Betaal ik onmiddellijk

Nadere informatie

Gemeente Maastricht laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Maastricht laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Maastricht laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Maastricht.

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Leeuwarden laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Leeuwarden laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Leeuwarden.

Nadere informatie

Er zijn verschillende neuralebuisdefecten. Open rug en open schedel komen het meest voor. Andere neuralebuisdefecten komen heel weinig voor.

Er zijn verschillende neuralebuisdefecten. Open rug en open schedel komen het meest voor. Andere neuralebuisdefecten komen heel weinig voor. Open rug en open schedel In dit informatieblad leest u meer over een open rug en een open schedel. Dit zijn zogenoemde neuralebuisdefecten. Pagina 1 van 3 Wat is een neuralebuisdefect? Bij een neurale-buisdefect

Nadere informatie

Kinkhoest is gevaarlijk voor zuigelingen en jonge kinderen

Kinkhoest is gevaarlijk voor zuigelingen en jonge kinderen Samenvatting Kinkhoest is gevaarlijk voor zuigelingen en jonge kinderen Kinkhoest is een gevaarlijke ziekte voor zuigelingen en jonge kinderen. Hoe jonger het kind is, des te vaker zich restverschijnselen

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Oplage: exemplaren Verschijning: 8 keer per jaar. Doelgroep: opticiens/optiekwinkels

Oplage: exemplaren Verschijning: 8 keer per jaar. Doelgroep: opticiens/optiekwinkels OCULUS Redactionele formule Verspreidingsgegevens Oculus is het vakblad voor de optiekbranche met een focus op het ondernemerschap, maar ook op optiek en design. Het blad speelt in op de interessegebieden

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

SAMENVATTING VOOR DE NIET MEDISCH ONDERLEGDE LEZER

SAMENVATTING VOOR DE NIET MEDISCH ONDERLEGDE LEZER 9 SAMENVATTING VOOR DE NIET MEDISCH ONDERLEGDE LEZER In dit proefschrift zijn de eerste resultaten van de DECIBEL-study besproken. DECIBEL is het acroniem voor DEVELOPMENTAL EVALUATION OF CHILDREN: IMPACT

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012 ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT 2012 2013 2 juli 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3 Financieel

Nadere informatie

Feiten + CIJFERS. gezondnu volgt niet. Gezond nu, gezond blijven UW PRODUCT IN EEN REDACTIONELE CONTEXT? DAT KAN MAGAZINE

Feiten + CIJFERS. gezondnu volgt niet. Gezond nu, gezond blijven UW PRODUCT IN EEN REDACTIONELE CONTEXT? DAT KAN MAGAZINE d, am 0%uwrza 10rnieduu ve % 0 10 Gezond nu, gezond blijven 2016 gezondnu volgt niet MAAR LEIDT EN DUIDT, IS EERLIJK EN CONCREET UW PRODUCT IN EEN REDACTIONELE CONTEXT? DAT KAN Feiten + CIJFERS MAGAZINE

Nadere informatie

1.1. Onze missie is: werken aan het normaliseren van hiv door het stigma aan te pakken.

1.1. Onze missie is: werken aan het normaliseren van hiv door het stigma aan te pakken. BELEIDSKADER 2015-2019 STICHTING HELLO GORGEOUS Titel: Doe normaal over hiv! Inleiding In Nederland leven naar schatting 25.000 mensen met hiv, waarvan 6.000 niet op de hoogte zijn van hun hiv-status.

Nadere informatie

De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus

De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus 4de pijler What s in a name? Belgische ontwikkelingssamenwerking 1ste pijler = overheid (nationaal, Vlaanderen, provincie en gemeenten) 2de pijler = Internationaal

Nadere informatie

FXTAS een neurologische aandoening in verband met fragiele X. Informatie voor mensen met de fragiele X premutatie, behandelaars en andere betrokkenen

FXTAS een neurologische aandoening in verband met fragiele X. Informatie voor mensen met de fragiele X premutatie, behandelaars en andere betrokkenen FXTAS een neurologische aandoening in verband met fragiele X Informatie voor mensen met de fragiele X premutatie, behandelaars en andere betrokkenen Een uitgave van de Fragiele X Vereniging Nederland Wat

Nadere informatie

Y-Publicaties Uitgeverij voor zorg welzijn sociale werkgelegenheid

Y-Publicaties Uitgeverij voor zorg welzijn sociale werkgelegenheid Y-Publicaties biedt complete vakinformatie voor professionals in zorg, welzijn en sociale werkgelegenheid. In vakbladen, vakliteratuur en digitaal. Zo blijft u als professional niet alleen bij in uw vak,

Nadere informatie

Zorgstandaarden voor NF1 en NF2 resultaten van de achterbanraadplegingen

Zorgstandaarden voor NF1 en NF2 resultaten van de achterbanraadplegingen VOOR ZELDZAME EN GENETISCHE AANDOENINGEN Zorgstandaarden voor NF1 en NF2 resultaten van de achterbanraadplegingen Apeldoorn, 1 juni 2013 Ildikó Vajda, beleidsmedewerker Onderwerpen 1. Wat is een zorgstandaard?

Nadere informatie

X-gebonden overerving

X-gebonden overerving 12 Universiteit Gent - UG http://medgen.ugent.be/cmgg/home.php Tel. +32(0)9 240 36 03 X-gebonden overerving Université Libre de Bruxelles - ULB Tel. +32 (0)2 555 31 11 Vrije Universiteit Brussel - VUB

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Dordrecht laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Dordrecht laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Dordrecht.

Nadere informatie

Project Oscar lives with sickle cell

Project Oscar lives with sickle cell Project Oscar lives with sickle cell Voorlichtingspakket Oscar leeft met sikkelcel vertaald voor allochtone kinderen met 1 september 2008-1 juli 2009 Eindverslag en afrekening Stichting OSCAR Nederland

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan. Vastgesteld: 26 april Reformatorische Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen Pagina 1 van 5

Beleidsplan. Beleidsplan. Vastgesteld: 26 april Reformatorische Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen Pagina 1 van 5 Beleidsplan Vastgesteld: 26 april 2013 Reformatorische Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen Pagina 1 van 5 1 Inleiding Beleidsplan In dit document is het beleid van de Reformatorische Vereniging

Nadere informatie

Contact met de media?

Contact met de media? Contact met de media? NWO biedt ondersteuning NWO, onderzoekers en de media Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek U doet onderzoek dat (mede)gefinancierd wordt door NWO. Wanneer u een

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 5: PREVENTIE Stefaan Demarest, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat

Nadere informatie

Jubileum ME/CVS Stichting. 30 jarig Jubileum: viering op 13 oktober 2017

Jubileum ME/CVS Stichting. 30 jarig Jubileum: viering op 13 oktober 2017 Jubileum ME/CVS Stichting 30 jarig Jubileum: viering op 13 oktober 2017 Onderwerpen in deze presentatie: Terugblik op 30 jaar Stichting Belangrijke externe ontwikkelingen Vooruitblik op komend jaar Terugblik

Nadere informatie

Auteur: A. Franx Redacteur: dr. E. Bakkum Bureauredacteur: Jet Quadekker

Auteur: A. Franx Redacteur: dr. E. Bakkum Bureauredacteur: Jet Quadekker 1 Prenatale screening Onderzoek naar aangeboren aandoeningen in het begin van de zwangerschap Commissie Patiënten Voorlichting NVOG I.s.m. Erfocentrum en VSOP Auteur: A. Franx Redacteur: dr. E. Bakkum

Nadere informatie

Wij verbinden ondernemers!

Wij verbinden ondernemers! Wij verbinden ondernemers! VERKOOPBROCHURE 2016 Voor ondernemers die verder willen Netwerk Brabant Brabantse ondernemers die behoefte hebben aan waardevolle contacten - met elkaar, met overheden, onderwijs

Nadere informatie

In het kort. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Wat is prenatale screening?

In het kort. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Wat is prenatale screening? prenatale screening Inhoudsopgave In het kort 3 Wat is prenatale screening? 3 Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? 3 Bij welke zwangerschapsduur vindt prenatale screening plaats? 3 Wie

Nadere informatie

Figuur 1: schematische weergave van een cel

Figuur 1: schematische weergave van een cel Inleiding De titel van het proefschrift is Preventing the transmission of mitochondrial diseases. Dat wil zeggen: het tegengaan dat mitochondriële ziekten worden doorgegeven aan het nageslacht. Mitochondriën

Nadere informatie

Uw kans op een kind met cystic fibrosis (taaislijmziekte) of sikkelcelziekte en thalassemie (erfelijke bloedarmoede)

Uw kans op een kind met cystic fibrosis (taaislijmziekte) of sikkelcelziekte en thalassemie (erfelijke bloedarmoede) Uw kans op een kind met cystic fibrosis (taaislijmziekte) of sikkelcelziekte en thalassemie (erfelijke bloedarmoede) Deze folder is bedoeld voor mensen die samen met hun partner een kind willen krijgen

Nadere informatie

Samenvatting PR campagne voorlichting hemoglobinopathiën allochtonen Amsterdam

Samenvatting PR campagne voorlichting hemoglobinopathiën allochtonen Amsterdam Samenvatting PR campagne voorlichting hemoglobinopathiën allochtonen Amsterdam In opdracht van Erfocentrum, uitgevoerd door MCA Communicatie bv 1. Introductie In opdracht van het Erfocentrum heeft MCA

Nadere informatie

Mens en kanker. Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties

Mens en kanker. Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties Mens en kanker Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties De stem van de kankerpatiënt NFK NFK staat voor de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Binnen deze koepel zijn 20

Nadere informatie

Hoe begin ik een webwinkel? Alles wat je moet weten

Hoe begin ik een webwinkel? Alles wat je moet weten Hoe begin ik een webwinkel? Alles wat je moet weten Even voorstellen Mijnwebwinkel Sinds 2005 kan je een webshop bij ons huren. Op dit moment meer dan 35.000 webwinkels via Mijnwebwinkel. Kasper Hägele

Nadere informatie

Stichting 360grView. Samen het kind zien! Gouda, 22 mei Geachte Kamerleden en politici,

Stichting 360grView. Samen het kind zien! Gouda, 22 mei Geachte Kamerleden en politici, Gouda, 22 mei 2013 Geachte Kamerleden en politici, Met het van kracht worden van de wet Passend Onderwijs in 2014 en met de toezegging van de Staatssecretaris van onderwijs om voor oktober 2013 met een

Nadere informatie

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Ede laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Ede. Sinds

Nadere informatie

Handleiding whitepaper schrijven. Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan

Handleiding whitepaper schrijven. Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan Handleiding whitepaper schrijven Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan Inhoud Inleiding... 3 Wat is een whitepaper?... 3 Kies het juiste onderwerp... 4 Voordat je gaat schrijven... 4 Gegevens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 323 Prenatale screening Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Onderwerp: Toekomst Erfocentrum, reactie op uw brief met kenmerk GMT/IB 2767174

Onderwerp: Toekomst Erfocentrum, reactie op uw brief met kenmerk GMT/IB 2767174 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. dr. M. Bussemaker, staatssecretaris Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Ref: dm/tk/03 Soestdijk, 1 juni 2007 Onderwerp: Toekomst Erfocentrum, reactie

Nadere informatie

Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting

Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Inhoud Inleiding Een verzoek om erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting 1 Wachten op de uitslag 2 Het doel van erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 5 juli 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 5 juli 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Inhoud Inleiding 3 Een verzoek om erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting 3 Wachten op de uitslag 3 Kosten 4 Het doel van

Nadere informatie

de vraag is niet of we de strijd tegen MS gaan winnen... maar wanneer

de vraag is niet of we de strijd tegen MS gaan winnen... maar wanneer de vraag is niet of we de strijd tegen MS gaan winnen... maar wanneer belofte Onze belofte aan mensen met MS Al meer dan drie decennia neemt Biogen Idec het voortouw in de strijd tegen multiple sclerose.

Nadere informatie