Marketingplan. ABC K2B, groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011"

Transcriptie

1 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar Serge Don Jos Kleinloog Lieke Koolen Sam Renders Begeleider Koen Demouge Opleiding Advanced Business Creation Avans Hogeschool s-hertogenbosch

2 Voorwoord In opdracht van Mastermind hebben wij het volgende marketingplan voor AnyJobs vervaardigd op basis van de aangeleerde theorie en de doelstellingen welke door de opdrachtgever zijn opgegeven. Een van de onderdelen van de doelstelling is het behalen van een hoge conversie. Dit hebben wij in ons plan van aanpak opgenomen om er voor te zorgen dat het plan niet alleen inspirerend, maar ook haalbaar en rendabel is voor de opdrachtgever. Wij willen graag de opdrachtgever Marco Robben en begeleider Koen Demouge bedanken voor hun input en feedback. Wij geloven dat wij met deze samenwerking een voor beide partijen waardevol verslag hebben weten te produceren. Wij hebben als project een hoop geleerd van zowel de opdracht als het groepsproces. In het bijzonder op het gebied van de structuur van een marketingplan zijn wij veel wijzer geworden en is de opdracht door ons als groep als waardevol ervaren. Wij hopen dat Mastermind met ons marketingplan een concept in handen heeft dat uit kan groeien tot hetgeen zij beogen. s-hertogenbosch, 22 december 2011 Ilse van den Bighelaar, Serge Don, Jos Kleinloog, Lieke Koolen en Sam Renders 2

3 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Inleiding 2. Interne Analyse 3. Externe Analyse 4. SWOT-analyse 5. Confrontatiematrix 6. Strategie 7. Doelstellingen 8. Doelgroep en positionering 7.1 Doelgroep 7.2 Positionering 9. Marketingmix 8.1 Product 8.2 Prijs 8.3 Plaats 8.4 Promotie 10. Implementatie en Kostenindicatie Bijlagen 1. Uitwerking Interne Analyse 2. Uitwerking Externe Analyse 3. Interview 4. Literatuurlijst 3

4 Samenvatting 4

5 1. Inleiding Dit marketingplan is geschreven voor de nieuwste dienst van Mastermind, AnyJobs genaamd. Mastermind is een organisatie die zich bezig houdt met concepting, consulting en coaching. Mastermind helpt zo andere bedrijven met het opstellen én naleven van de juiste strategie en het waarmaken van de bedrijfsdoelstellingen. Het motto van Mastermind is passie voor resultaat. Ze onderscheiden zich door verder te gaan de rest en daadkracht te tonen. Het idee voor AnyJobs komt voort uit de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Het wordt voor bedrijven steeds lastiger om de juiste talenten voor openstaande banen te vinden. AnyJobs kan deze bedrijven hierin ondersteunen door sneller, beter en goedkoper passief talent te bereiken. Mastermind wil zich met AnyJobs richten op werkgevers die per jaar minimaal 20 nieuwe medewerkers aannemen op HBO en WO niveau. Deze bedrijven kampen namelijk met hoge recruitmentkosten die door het gebruik van AnyJobs verminderd kunnen worden. AnyJobs is nog niet geïntroduceerd in de markt en heeft daardoor nog geen marktaandeel. De planning is dat in januari 2012 een pilotversie geïntroduceerd zal worden, waardoor AnyJobs beter kan worden getoetst in de markt. Wel zijn er al een aantal gesprekken gevoerd met bedrijven die zeer geïnteresseerd zijn in AnyJobs. 5

6 2. Interne analyse De volledige uitwerking van de interne analyse staat in de bijlage. Hieronder staat een opsomming met de conclusies die wij uit de interne analyse hebben gehaald. - AnyJobs is een nieuw product in de markt. - AnyJobs biedt een compleet pakket met diensten aan. - AnyJobs maakt gebruik van drie gerenommeerde testen (de zogenaamde DISCOVER testen) om de talenten te analyseren. - AnyJobs is gericht op passieve talenten. - AnyJobs is erop gericht het probleem van werkgevers op te lossen. - De missie van AnyJobs is het zorgen voor betere, snellere en goedkopere plaatsing van talenten, tevredenheid over de samenwerking en hogere arbeidsproductiviteit. - De visie van AnyJobs is het worden van de beste in de recruitmentmarkt door het snelste, beste en goedkoopste talenten bij de juiste baan te plaatsen. - AnyJobs maakt nog geen omzet en dus ook geen winst. - Er zijn nog geen klanten die gebruik maken van AnyJobs. - AnyJobs is bedoeld voor werkgevers die minstens 20 medewerkers per jaar aannemen. - Er zijn geen precieze cijfers over het aantal potentiële klanten. - Er zijn al een hoop concurrenten op de markt. - Grote bedrijven hebben vaak zelf een HR-afdeling. - AnyJobs biedt geen oplossing voor werkgevers op het gebied van salarisonderhandelingen en ICT ondersteuning. - Er is geen goed gevulde klantendatabase. - AnyJobs is momenteel nog niet gelanceerd, waardoor de klanttevredenheid onbekend is. - AnyJobs voert momenteel nog geen communicatieactiviteiten uit. - AnyJobs is momenteel nog geen speler in de markt. - AnyJobs heeft momenteel nog geen marktaandeel dus ook nog geen omzet en geen winst. - AnyJobs is voordeliger dan de kosten die het bedrijf zelf maakt om een vacature te vervullen. - Het assortiment van AnyJobs is momenteel actueel. - AnyJobs heeft een hoop onderzoek gedaan naar de behoeften van de klant. - AnyJobs vervult een hoop van de behoeften van de (potentiële) klanten. - Mastermind heeft nog geen ervaring met de recruitmentmarkt. 6

7 3. Externe analyse De volledige uitwerking van de externe analyse staat in de bijlage. Hieronder staat een opsomming met de conclusies die wij uit de externe analyse hebben gehaald. - Demografisch: De vergrijzing in Nederland zal de komende jaren steeds meer toe nemen. - Ecologisch: Elk proces moet steeds zuiniger, milieuvriendelijker en verantwoord worden. - Sociaal: HR-Managers krijgen het goede, nieuwe talent niet binnen door beperkingen van het management. Motivatie en de stabiliteit in de bedrijven is voor een groot deel verloren gegaan. - Technologisch: Sociale media worden steeds belangrijker bij het zoeken van geschikte kandidaten voor een baan. - Economisch: Er is wel talent en in de toekomst zal dit ook zo blijven, maar deze groep valt moeilijk te bereiken in het selectieproces. - Politiek: Bedrijfstakanalyse 5 krachten 1. Leveranciers: 2. Afnemers: Er zijn veel verschillende afnemers dus in principe hebben de afnemersweinig macht, maar de grotere afnemers hebben wel macht. Erg divers dus. 3. Substituten: Er zijn verschillende partijen die kunnen dienen als substituut (gespecialiseerde uitzendbureaus, interne recruiters, etc.). Met sommige partijen zou AnyJobs kunnen samenwerken. 4. Nieuwe toetreders: Dat AnyJobs zelf een nieuwe toetreder is wil dit niet zeggen dat ze niet te maken hebben met andere nieuwe toetreders, het idee is er immers al. Er heerst dus altijd de dreiging van nieuwe toetreders op de markt. 5. Interne concurrentie: Vanwege reeds gesettelde grote spelers op de markt is AnyJobs genoodzaakt een blue-ocean strategie te hanteren, directe concurrentie in de vorm van Me-Too kan AnyJobs zich niet veroorloven. 7

8 4. SWOT-analyse Aan de hand van de interne en externe analyse hebben wij de volgende SWOT-analyse samengesteld. Strenghts (sterktes): - AnyJobs biedt een full service pakket aan voor haar klanten. - AnyJobs is beter, sneller en goedkoper in het plaatsen van talenten dan de concurrenten. - AnyJobs maakt gebruik van drie gerenommeerde testen om de talenten te analyseren. Weaknesses (zwaktes): - AnyJobs richt zich op een bestaande markt, waar zich een hoop concurrentie bevindt. - AnyJobs beschikt niet over een goede database met klanten en talenten. - AnyJobs is nog niet voldoende getest in de markt. - Mastermind heeft nog geen ervaring met de recruitmentmarkt. Opportunities (kansen): - HR-Managers krijgen het goede, nieuwe talent niet binnen door beperkingen van het management. - Er zijn verschillende partijen die kunnen dienen als substituut (gespecialiseerde uitzendbureaus, interne recruiters, etc.). Met sommige partijen zou AnyJobs kunnen samenwerken. - Sociale media worden steeds belangrijker bij het zoeken naar geschikte kandidaten voor een baan. Threats (bedreigingen): - Vanwege reeds gezetelde grote spelers op de markt is AnyJobs genoodzaakt een blue-ocean strategie te hanteren, directe concurrentie in de vorm van Me-Too kan AnyJobs zich niet veroorloven. - AnyJobs zelf is ook een nieuwe toetreder, maar dit betekent niet dat er geen risico bestaat van andere nieuwe toetreders op de markt. - Vanwege economisch zware tijden proberen bedrijven veel zelf te doen en zo minder kosten te maken (interne recruiters). 8

9 5. Confrontatiematrix Aan de hand van onze SWOT-analyse hebben wij de volgende confrontatiematrix opgesteld. S T R E N G H T s W E A K N E S S E S Extern OPPORTUNITIES O1 O2 Talenten Samen kunnen beter werking worden bereikt mogelijk en overgehaald O3 Gebrui k van social media THREATS T1 Onderscheidi ng van concurrentie noodzakelijk T2 Risico van nieuwe toetreders op markt T3 Bedrijven hebben laag budget voor diensten Intern S Compleet pakket S Beter, sneller, goedkoper dan concurrenten S Gerenommeer de testen W Veel concurrentie W Gebrek aan database W Onvoldoende getest in markt W Geen ervaring in markt Totaal T ot a al Toelichting op matrix: 0 = Geen invloed of relatie, sterkte en bedreiging neutraliseren elkaar of zwakte en kans neutraliseren elkaar. ++ = Sterkte en kans versterken elkaar wederzijds + = Sterkte weegt zwaarder dan bedreiging, kans weegt zwaarder dan zwakte of sterkte en kans hebben een positieve invloed op elkaar. -- = Zwaktes en bedreiging versterken elkaar wederzijds - = Bedreiging weegt zwaarder dan sterkte, zwakte weegt zwaarder dan kans of zwakte en bedreiging hebben een negatieve invloed op elkaar. Iedere + levert een positief punt op en ieder - een negatief punt. Deze punten zijn bij elkaar opgeteld in de totaalrijen. 9

10 6. Strategie Uit de confrontatie matrix zijn drie opties naar voren gekomen waar we onze campagnes op kunnen baseren. Het gaat om de volgende opties: - Focussen op het aangaan van een samenwerking met andere partijen; - Focussen op dat AnyJobs een compleet pakket is; - Focussen op dat AnyJobs sneller, goedkoper en beter is dan vergelijkbare producten van concurrenten. We hebben gekeken welke van deze opties het beste is om een campagne op te baseren. De optie waar wij voor kiezen sluit de andere sterktes niet uit, maar we zijn genoodzaakt om ons te focussen op één punt. De samenwerking met andere partijen is niet iets wat uniek is voor AnyJobs, nieuwe spelers kunnen immers net zo makkelijk deze samenwerking aangaan. Daarnaast is dit niet essentieel voor het slagen van het concept. Verder kwam ook naar voren dat AnyJobs zich zou kunnen positioneren als een compleet pakket, de zogenaamde one-stop-shop. Maar om dit te kunnen veroorloven moet er flink worden geïnvesteerd in de grootte van het bedrijf AnyJobs. Ook zou deze investering veel risico's met zich meebrengen, het concept is immers nog niet grootschalig getest. Bij de campagne gaan wij ons focussen op dat AnyJobs sneller, goedkoper en beter is dan vergelijkbare producten van concurrenten. Dit omdat deze ondersteund is met factoren die we kunnen beargumenteren aan de hand van de confrontatie matrix: - Samenwerking mogelijk Samenwerking is mogelijk met al bestaande platformen, dit zorgt ervoor dat AnyJobs kosten kan besparen bij het bouwen van een eigen platform, dit zou ervoor zorgen dat de lage prijs gewaarborgd kan blijven. - Talenten kunnen worden bereikt en overgehaald Door het unieke selectieproces van AnyJobs worden talenten beter geselecteerd dit draagt er aan bij dat AnyJobs beter is dan de concurrentie. - Gebruik van sociale media Dit zorgt ervoor dat AnyJobs sneller kan zijn dan de concurrentie. - Bedrijven hebben laag budget voor diensten. AnyJobs is voordeliger dan de kosten die het bedrijf zelf maakt om een vacature te vervullen. Onze strategie voor de campagne is dus als volgt, we gaan ons richten op het feit dat AnyJobs niet alleen beter is maar ook goedkoper en sneller, dit alles ten opzichte van de concurrentie. Deze 3 beloftes kunnen wij onderbouwen met de bovengenoemde factoren. 10

11 7. Doelstellingen Wij hebben de volgende marketingdoelstellingen geformuleerd: 1. Binnen één jaar moeten er daadwerkelijk 500 plaatsingen door AnyJobs gegenereerd zijn in de zorgsector. 2. Er moeten zowel online als offline potentiële klanten bereikt worden met de marketingcommunicatie. 11

12 8. Doelgroep en positionering 8.1 Doelgroep Onze doelgroep betreft voornamelijk de grotere werkgevers in de zorgmarkt, bijvoorbeeld ziekenhuizen, thuiszorginstellingen en zorgcentra. In totaal beschikt men volgens de laatste cijfers van het CBS in Nederland over een totaal aantal ziekenhuizen van 145. Het CBS meldt tevens in haar publicatie over zorg in Nederland van dit jaar dat de kosten van zorg met 66% omhoog zijn gegaan sinds Dit houdt een jaarlijkse stijging in van ongeveer 6%. Het is dus een markt met een groeiende omzet, waarbij ook steeds meer specialisten en talent aangetrokken zal moeten worden om de zorg op een continue basis te blijven verbeteren. Vooral de kosten van ziekenhuiszorg stijgen sterk met 78% sinds Niet alleen de kosten van de zorg namen toe, er kwam in deze periode ook steeds meer vraag en volume in de zorgsector. In de periode meldt het CBS een gemiddelde volumestijging van 4%. Dit houdt onder andere nauw verband met de toenemende vergrijzing. Door deze toename van volume en omzet is het aantal verlieslijdende instellingen in de zorg gekrompen van 33 procent in 2007 tot 16 procent in Deze trend zet zich ook de laatste jaren door. Dit komt vooral door automatisering en besparing op de overheadkosten (vooral ondersteunend personeel, bijvoorbeeld administratie). Het verpleegkundig personeel neemt tegelijkertijd gestaag toe. In 2008 stonden ruim 231 duizend verpleegkundigen geregistreerd. Dit is een stijging van 20% tegenover het jaar Een ontwikkeling die zich binnen deze trend afspeelt is de stijging van het aantal 50- plussers in de zorg. In 1999 behoorde 16% tot de 50-plussers ( verpleegkundigen). In 2008 was dit aandeel gestegen tot 35% ( verpleegkundigen). De Nederlandse zorgmarkt is ook op internationale schaal relatief zeer groot. Alleen de Verenigde Staten geven gemiddeld meer geld uit aan gezondheidszorg. Nederland staat met gemiddeld 12% van het BBP op de tweede plaats volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als we kijken naar de gemiddelde kosten voor een werving en selectietraject binnen de zorgsector dan zien we dat deze kosten erg uiteenlopen. Het goedkoopst aangeboden pakket komt neer op ongeveer 2000 euro inclusief BTW, oplopend tot euro bij professionele headhunting en recruitment bureaus. Kijkende naar het verloop binnen de zorgsector dan zien we dat personeel in de zorg vaak voor lange tijd in de zorg werkzaam is en niet vaak van sector wisselt. Ook nemen we waar dat personeel vaak niet snel geneigd is om van werkgever te wisselen door de veelal gelijke (door de CAO bepaalde) arbeidsvoorwaarden en beloningen. De belangrijkste motivatie om wel de overstap te maken hierbij is opleiding en doorgroeimogelijkheden. Concluderend kunnen we dus stellen dat de markt en de doelgroep zich in de laatste jaren sterk heeft uitgebreid. We gaan ons in ons verslag voornamelijk richten op instellingen die ieder jaar minimaal 20 nieuwe werknemers aannemen, vacatures hebben op HBO en WO niveau en op zoek zijn naar gericht talent. 12

13 8.2 Positionering Segmentselectie Wij kiezen voor het volgende patroon: concentratie op één enkel segment. Hier kiezen wij voor omdat dat het meest realistische is voor het product AnyJobs. Wij willen ons focussen op de ziekenhuizen. Deze willen wij zo goed mogelijk gaan bedienen met één enkel product. Merkpositionering De merknaam, AnyJobs, is al gekozen door Mastermind en staat dus vast. Wij hebben gekeken welke associaties deze naam oproept. Dit bleken er weinig te zijn, dus zijn we gaan nadenken welke waarden wij willen toekennen aan het merk. Wat moet er bij de werkgevers opkomen wanneer ze het merk AnyJobs zien. De kernwaarden die we in onze strategie hebben behandeld zijn goedkoper, sneller en beter. Omdat deze waarden niet veelzeggend zijn en uniek voor deze branche moeten wij deze verder specificeren. Wat maakt AnyJobs nu echt uniek? wat doet de concurrentie niet en AnyJobs wel? De focus ligt bij ons op vooral talenten die duurzaam zijn op de lange termijn. Ook moeten we duidelijk maken dat we gespecialiseerd zijn in de zorgsector, dus willen we ons positioneren als duurzaam talent voor de zorg. Verder is AnyJobs laag geprijsd. AnyJobs is echter niet de goedkoopste in de markt, dus wij denken dat we hier niet de focus op moeten leggen. Categorie De categorie waar AnyJobs toebehoord is talent placement. AnyJobs zorgt immers voor duurzaam talent in de zorg. Er wordt niet zomaar iemand bij een baan gezocht, er wordt op basis van talent een match gemaakt tussen werknemer en werkgever. Dit zorgt voor een duurzame relatie tussen werkgever en werknemer. Werknemers zullen hierdoor gelukkiger zijn met hun baan, waardoor ze langer in dezelfde baan blijven en de arbeidsproductiviteit omhoog gaat. Werkgevers ondervinden hier de financiële voordelen van. Positioneringsgrondslag De positioneringsgrondslag waar wij voor kiezen is die van dienst. Mensen moeten AnyJobs na de campagne zien als dé dienst die hen duurzaam talent in de zorg oplevert. In de campagne zullen wij dus gaan focussen op de producteigenschappen en het voordeel dat bedrijven met AnyJobs kunnen behalen. 13

14 9. Marketingmix 9.1 Product Productniveaus Kernvoordeel: Plaatsen van talent in de zorg Basisproduct: Het maken van een match tussen werkgevers en talenten in de zorg. Verwacht product: Het vinden van duurzaam talent om de vacatures mee op te vullen op een snelle, goedkope en makkelijke manier. Uitgebreid product: Talenten worden geanalyseerd aan de hand van de DISCOVER test. Aan de hand van deze analyse worden talenten voorgesteld aan een werkgever. Potentieel product: AnyJobs geeft een garantie voor talent. Neemt een talent, dat via AnyJobs is geplaatst, binnen één jaar ontslag, dan krijgt de werkgever gratis een nieuwe plaatsing om deze werknemer te vervangen. AnyJobs is in essentie een dienst. Onderdeel van AnyJobs zijn wel producten, zoals de DISCOVER test. Doordat AnyJobs een nieuwe dienst is, is het van te voren moeilijk te beoordelen door werkgevers. Pas achteraf, zodra werkgevers klant zijn geworden, kunnen ze beoordelen of de dienst echt een goede dienst is. Dit maakt mond-tot-mond reclame erg belangrijk bij het genereren van klanten. Het aanbod van AnyJobs De dienst van AnyJobs begint met het analyseren van talenten door middel van de DISCOVER test. De resultaten van deze testen komen in een database. Wanneer een bedrijf klant wordt van AnyJobs en een vacature te vervullen heeft, zal AnyJobs eerst een intake bij de werkgever doen. Er wordt gevraagd wie/wat ze precies zoeken en dat vertaald AnyJobs dan naar een vacatureprofiel. Dit profiel is inclusief de vereiste talenten. Vervolgens zoekt AnyJobs in de database naar passende kandidaten. Die kandidaten worden persoonlijk benaderd. Met de beste 3 tot 5 kandidaten houdt AnyJobs een interview. Daarna sturen ze de gegevens van de 2 of 3 beste kandidaten met advies en toelichting naar de werkgever. De werkgever voert dan zelf nog een gesprek met de kandidaten en mogelijk nog een tweede gesprek over arbeidsvoorwaarden. De werkgever beslist uiteindelijke zelf of en wij hij aanneemt. 14

15 9.2 Prijs De klanten van AnyJobs zijn bedrijven in de zorgsector en daarbij richt AnyJobs zich specifiek op ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen betalen AnyJobs voor een plaatsing van talent bij een vacature die zij open hebben staan. In eerste instantie is een plaatsing succesvol als er een overeenkomst wordt gesloten tussen werkgever en talent en de vacature wordt opgevuld. Daarnaast is een plaatsing pas echt succesvol als het talent ook echt duurzaam blijkt te zijn op de lange termijn. Onder lange termijn verstaan wij ongeveer drie jaar. De onderste prijsdrempel voor een dienst als AnyJobs is De bovenste prijsdrempel is Dit hebben vastgesteld aan de hand van referentie prijzen. Hieronder staan enkele referentieprijzen. Referentieprijzen zijn onder andere de tarieven die headhuntersbureaus vragen. Deze vragen vaak 33% van het jaarsalaris van de door hun geplaatste werknemer. Er zijn ook een hoop bedrijven die hier een stuk minder voor vragen. Een voorbeeld hiervan is Easy Recruitment die een honorarium van 10% vraagt voor het voorselecteren van kandidaten bij een vacature. Een vacaturesite als Monsterboard vraag ongeveer 1000 voor het plaatsen van twee vacatures en 1 maand toegang tot de CV-database. De tarieven voor het plaatsen van vacatures op Nationalevacaturebank.nl variëren van 299 tot JobTrack.nl vraagt 3591 voor een jaar lang toegang tot de CV-database. De prijspositionering is Goede Waarde. AnyJobs levert een goede prijs-kwaliteit verhouding. Ze zijn niet de goedkoopste in de markt, maar vragen relatief weinig voor de uitstekende diensten die ze leveren. De prijsdoelstelling heeft te maken met de markt en winst maken. AnyJobs streeft naar marktgroei. Mastermind gaat uit van 2000 plaatsingen per jaar (verdeeld over de verschillende sectoren). Deze plaatsingen leveren 2500 per stuk op. Dit levert een jaaromzet van op, met een beoogde winstmarge van 20%. Dit zal natuurlijk niet gelijk het eerste jaar behaald worden. Mastermind wil binnen 3 tot 5 jaar winst gaan maken. We verwachten hiervan binnen de zorgsectoren 500 plaatsingen te behalen. Dit resulteert in een omzet alleen bij de zorgsector van Er is een relatie tussen de prijs en vraag aanwezig. De vraag is afhankelijk van de prijs. Doordat de prijs is vastgesteld zal de vraag daarvan afhangen. De prijs baseren we op basis van value pricing. Dit houdt in dat er veel waarde wordt gegeven voor weinig geld. De prijs voor AnyJobs is vastgesteld op 2500 per plaatsing. 15

16 9.3 Plaats AnyJobs wordt verkocht via een direct marketing kanaal. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van persoonlijke verkoop. Vertegenwoordigers gaan naar ziekenhuizen toe om daar AnyJobs te verkopen. Wij denken dat persoonlijke verkoop de beste optie is, omdat het gaat om grotere bedrijven waarvan het bestuur overtuigd moet worden van de kracht van AnyJobs. De beste manier om hen te overtuigen is in persoonlijke gesprekken. Daarnaast kunnen ziekenhuizen zich online gemakkelijk aanmelden wanneer zij geïnteresseerd zijn geraakt in AnyJobs. Ze zien dan gelijk mogelijke matches tussen het ziekenhuis en talenten. Wanneer ze hierdoor enthousiast worden, kunnen ze het officiële AnyJobs traject in en zal AnyJobs de plaatsingen gaan regelen. We kiezen ook voor deze online optie, naast persoonlijke verkoop, omdat men zo ook op eigen initiatief kennis kan maken met AnyJobs. 16

17 9.4 Promotie Eerst ontvangt de HR-afdeling/bestuur een taart met daarom de magneet en de tekst Aantrekkelijk?. Op deze manier krijgt het bestuur al te maken met AnyJobs. Hier worden ze nieuwsgierig naar. We kiezen bewust voor taart, andere pakjes gooien ze waarschijnlijk gelijk weg, of komen niet door de selectie. We gaan er van uit dat ze de taart aannemen, en op gaan eten. Hierdoor is dit een goede keuze. De week daarna komt er een guerrilla-actie met een enorme magneet die ineens op het ziekenhuisterrein staat. Deze magneet trekt duurzaam talent aan. Wanneer de mensen hier op af gaan, is het voor ons de taak om ze te aan te spreken. Vervolgens komt benadering door persoonlijke verkoop. Ons volgende plan is om het bestuur nog een keer goed aan te spreken. Hierbij krijgen de ziekenhuizen een informatiepakket over AnyJobs aangeboden. Een paar dagen later worden de ziekenhuizen benaderd om een afspraak te maken. De vertegenwoordigers gaan dan langs bij het bestuur om over AnyJobs te praten. Dit is dus een verkoopgesprek, waar het bestuur van het ziekenhuis goed en duidelijk kennis maakt met de diensten van AnyJobs. Verder komen we ook met een web campagne. Deze is er om nog meer bekendheid te genereren. Hierin willen we een aantal elementen naar voren laten komen: - Adsense campagne gericht op namen van hr-manager/bestuur van het ziekenhuis. Wanneer zij zichzelf googelen krijgen ze een advertentie te zien van AnyJobs. Advertentie zegt iets van: Maak het jezelf nou een gemakkelijk. - Website waar de muis alles naar zich toe trekt, net als een magneet. Om AnyJobs direct op de kaart te zetten met toch een relatief klein marketing budget, is het maken van een viral een potentieel efficiënte oplossing. Maar aangezien wij de werkgevers moeten bereiken, zullen wij zorgvuldig moeten nadenken over het platform waarop wij deze viral verspreiden. Daarom hebben wij ook gekozen om het vooral proberen te verspreiden via Twitter, dit wil niet zeggen dat wij andere platformen uitsluiten, maar hier ligt echter niet de focus op. Het doel van deze viral is dus om zoveel mogelijk mensen binnen de doelgroep te bereiken met relatief weinig inspanningen, degene die de meeste inspanningen doen om het te delen is de doelgroep zelf. Hiervoor moeten we dus ook iets creëren wat de doelgroep ook echt aanspreekt. In ons geval is de doelgroep werkgevers in de zorg, dit geeft ons al richtlijnen voor de inhoud van de viral. Het is handig wanneer onze sterke punten terugkomen in de viral, maar het is meestal effectiever wanneer de kijker niet direct doorheeft waar het over gaat. Het moet de kijker uitdagen om zelf er meer over uit te zoeken. En als in de eerste paar secondes blijkt dat het gaat om een reclame, verliest de kijker al snel de aandacht. Wat wij willen verspreiden is de link van onze website, op deze website zie je een informatieve site, maar je cursor wordt direct een magneet die alle elementen op de site aantrekt. Alle elementen vliegen naar je cursor, wat symbool staat voor AnyJobs die talenten aantrekt. Totdat je op een knop rechts onderin drukt waarin de tekst in beeld komt: AnyJobs een magneet voor talenten. 17

18 Het logo Opzet voor de website 18

19 10. Implementatie en Kostenindicatie Key Performance Indicatoren (KPI s) We hebben KPI s opgesteld op het gebied van conversie, verkoop, communicatie en klant gerelateerd. Wij hanteren de volgende vier KPI s: 1. Binnen één jaar moeten er vacatures van ten minste 15 verschillende ziekenhuizen in de database staan. Dit is te meten door het goed bijhouden van de database. 2. Binnen één jaar zijn er 500 plaatsingen gerealiseerd in de zorgsector. De plaatsingen zijn gemakkelijk te meten door de verkoopafdeling. 3. In navolging op de campagne willen we binnen één maand een vaste bezoekersstroom van 100 bezoekers per dag voor de website genereren. Door het gebruik maken van een landing page en Google Analytics is dit te meten. 4. Van alle ziekenhuizen die via AnyJobs vacatures plaatsen, moet 80% drie jaar later nog steeds vacatures plaatsen. Activiteitenplan en budget Voor alle activiteiten die benodigd zijn voor de promotie hebben wij de mensen, middelen, timing en budget vastgesteld. 1. Viral via website Mensen: Voor het bouwen en bijhouden van de website zijn een developer, designer, content manager en online marketeer nodig. Middelen: Domeinnaam en hostingpakket. Timing: 4 tot 6 maanden. Budget: Ongeveer Met betrekking tot de website is het voornaamste doel om conversie te genereren en een platform te bieden waar bezoekers aangezet worden om zich aan te melden op de website. 2. Benadering met taart Mensen en middelen: De taarten worden besteld bij en bezorgd door een extern bedrijf, zoals Taartenwinkel.nl of Gefelicitaart.nl. Timing: Het inplannen van het bezorgen van de taarten kost ongeveer één dag. De taarten kunnen de volgende dag al bezorgd worden. Budget: De kosten per taart (inclusief bezorgen) zijn ongeveer 30. Het versturen van taart naar alle 140 ziekenhuizen kost dus De benadering met taart dient op een ludieke en unieke wijze aandacht te vragen voor de website, zonder direct te veel te onthullen over de website. 3. Guerrilla-actie met grote magneet bij de ziekenhuizen Mensen: Om deze actie te begeleiden dient er iemand de hele dag aanwezig te zijn bij het ziekenhuis waar de magneet staat. 19

20 Middelen: De opblaasbare magneet kunnen we huren bij een verhuurbedrijf. Daarnaast zijn er flyers nodig. Timing: De magneet staat één dag bij een ziekenhuis. Het bezoeken van tien ziekenhuizen met de magneet kost dus ook tien dagen. Budget: De huur van een grote opblaasbare magneet kost ongeveer 50 per dag. Deze zal geplaatst worden bij tien van de grootste ziekenhuizen in Nederland. De kosten voor de magneet bedragen dus 500. Bij ieder ziekenhuis worden er ongeveer 1000 flyers uitgedeeld. De kosten voor flyers bedragen ongeveer Wat we willen bereiken met de guerrilla actie is het trekken van aandacht van de media en het vergroten van het bezoek op de website. We willen zo een blijvende indruk achterlaten in de gedachten van het personeel van de zorginstellingen. 4. Bezoek van persoonlijke verkoper Mensen: Hiervoor dient er één verkoper in dienst van AnyJobs te zijn. Middelen: De verkoper dient te beschikken over een auto en promotiemateriaal. Timing: De verkoper heeft een fulltime baan aan het maken van afspraken en afleggen van klantbezoeken. Budget: Het salaris van de verkoper zal ongeveer euro bedragen. De kosten voor een leaseauto zijn ongeveer 6000 per jaar. Het promotiemateriaal zal nog ongeveer 2000 kosten. Actiebudget Totale kosten actie 1: Totale kosten actie 2: Totale kosten actie 3: Totale kosten actie 4: In totaal is er dus een actiebudget van benodigd. Alle acties leiden naar het generen van klanten. De doelstelling is 500 plaatsingen per jaar voor deze klanten. Deze plaatsingen leveren 2500 per stuk op. De omzet zal dus bedragen. Het actiebudget is dus 13,5 % van de omzet. 20

21 Bijlage 1. Uitwerking interne analyse De huidige situatie Welke producten/diensten voeren we? AnyJobs voert talentenanalyses uit. Ze richten zich op passieve talenten. Onder passieve talenten verstaan we degene die niet actief op zoek zijn naar een baan maar wanneer hen iets aantrekkelijks word aangeboden, staan zij daar wel voor open. AnyJobs heeft aan de hand van een community een talentendatabase. Daar ontdek je wat jouw talent is. De talenten worden geanalyseerd aan de hand van drie gerenommeerde testen. Het probleem op dit moment is dat het voor de werkgevers moeilijk is om de geschikte talenten te vinden voor de vacatures omdat zij niet weten waar zij de geschikte talenten kunnen vinden. Voor de talenten is het niet meer overzichtelijk omdat er zoveel vacatures zijn. Aan de hand van deze talentendatabase kunnen werkgevers de juiste talenten vinden voor hun vacatures en kunnen talenten de geschikte baan vinden. De analyse zorgt dus voor tevredenheid vanuit de werkgevers en de talenten wat leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit. Missie AnyJobs zorgt betere, snellere en goedkopere plaatsing van talenten, tevredenheid over de samenwerking en een hogere arbeidsproductiviteit. Visie Nummer één van de recruitmentmarkt worden door het snelste, beste en het goedkoopste talenten bij de juiste baan te plaatsen. Wat is onze globale omzet en winst van AnyJobs? N.v.t. aangezien er nog geen klanten zijn. Wat zijn de doelgroepen voor AnyJobs? AnyJobs kent twee doelgroepen: de werknemers (talenten) en werkgevers. Ze richten zich op werkgevers die ten minste 20 medewerkers per jaar aannemen (voor groei of het opvangen van natuurlijk verloop). De werknemers/talenten vallen buiten ons project. Concurrenten Wat is ons marktgebied totaal? Alle bedrijven in Nederland die ten minste 20 medewerkers per jaar aannemen. We kunnen helaas niet aangeven om hoeveel bedrijven het gaat. Wie zijn onze belangrijkste concurrenten in dat marktgebied? De concurrenten voor AnyJobs zijn onder te verdelen in twee categorieën: de HR-afdelingen van bedrijven en Recruitmentbedrijven die bedrijven helpen bij de werving en selectie van nieuw personeel. AnyJobs lijkt het meest op een dergelijk traditioneel recruitmentbedrijf. AnyJobs neemt daarmee werk uit handen van HR-afdelingen. BCG-matrix AnyJobs heeft momenteel nog geen marktaandeel. Het richt zich op een snel groeiende markt met veel potentie. Wanneer we naar de BCG-matrix kijken zou AnyJobs dus een 21

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215 E: info@onlinemarketingvacatures.com De online marketing gespecialiseerde vacaturesite mét resultaat Wilt u in contact komen met online marketing specialisten?

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215 E: info@onlinemarketingvacatures.com Dè online marketing vacaturesite mét resultaat Wilt u in contact komen met online marketing specialisten? Dan bent

Nadere informatie

Arbeidsmarktsituatie

Arbeidsmarktsituatie Informatiebrochure Arbeidsmarktsituatie De arbeidsmarkt kent een aantal bekende complexe vraagstukken, waaronder een oplopende werkloosheid, scholing en pensionering. Daarnaast heeft de arbeidsmarkt een

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

W: www.techniekvacatures.net T: 050 3050 215. E: info@techniekvacatures.net

W: www.techniekvacatures.net T: 050 3050 215. E: info@techniekvacatures.net W: www.techniekvacatures.net T: 050 3050 215 E: info@techniekvacatures.net Waarom techniekvacatures.net? Dè techniek vacaturesite mét resultaat Wilt u in contact komen met engineers en technisch specialisten?

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

StepStone. Onze producten en tarieven

StepStone. Onze producten en tarieven StepStone Onze producten en tarieven Vacatures Onderstaande services zijn standaard inbegrepen in de tarieven van de vacatures: KWALITATIEVE KANDIDATEN MEER DAN 45 PARTNERS Uw vacature wordt gratis gepubliceerd

Nadere informatie

Marketingplan AnyJobs. K2A5 Onur Deniz Elise Walta Jourian Bax Leonie Klievink Joost Beers

Marketingplan AnyJobs. K2A5 Onur Deniz Elise Walta Jourian Bax Leonie Klievink Joost Beers Marketingplan AnyJobs K2A5 Onur Deniz Elise Walta Jourian Bax Leonie Klievink Joost Beers Inhoudsopgave Samenvatting! 4 Inleiding! 5 Interne analyse! 6 Organisatie! 6 Cultuur! 6 Werkterrein van de onderneming

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Zorgeloos jouw ideale stagiair.

Zorgeloos jouw ideale stagiair. Zorgeloos jouw ideale stagiair. Stagebemiddeling Natural Talent Contactpersoon: Vincent Broeckaert t +31 (0)6 23 65 28 56 e v.broeckaert@naturaltalent.nl Zoek je voor jouw bedrijf één of meerdere geschikte

Nadere informatie

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Stershop BV. Incidentele onvolkomenheden kunnen

Nadere informatie

Behoefte aan een dienst die nog niet in het klikx menu staat? Wij sparren graag met je om deze dienst samen te ontwikkelen!

Behoefte aan een dienst die nog niet in het klikx menu staat? Wij sparren graag met je om deze dienst samen te ontwikkelen! MENU Introductie KLIKX Wij hebben goed naar onze klanten geluisterd. We hebben vaak gehoord: We willen niet van die forse tarieven betalen. Nu hebben wij altijd het credo gehad, eerste klas dienstverlening

Nadere informatie

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup 1 Wat is Rent a-recruiter? Het uitbesteden van de werving-& selectie procedure voor één of meerdere specifieke vaste vacature(s) aan een ervaren

Nadere informatie

Trends Werving en Selectie Nederland. 3 Belangrijke trends in werving en selectie voor 2015

Trends Werving en Selectie Nederland. 3 Belangrijke trends in werving en selectie voor 2015 3 Belangrijke trends in werving en selectie voor 2015 02 Inleiding Inleiding Om in 2015 aan kop te blijven in de werving- en selectiebranche volg je de trends op de voet. Technologische ontwikkelingen

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf)

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf) De arbeidsmarkt De werkgeversmarkt Werkgevers proberen in hun marktkraam zoveel mogelijk zaken uit te stallen die werkzoekenden ervan moeten overtuigen dat de baan, waar zij een vacature voor hebben, de

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

De SWOT analyse en confrontatiematrix

De SWOT analyse en confrontatiematrix De SWOT analyse en confrontatiematrix swotanalyse Instrument om de sterkten en zwakten (intern) van een organisatie in kaart te brengen en de kansen en bedreigingen (extern) te onderzoeken Vanuit de SWOT

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie Nieuw relatiemanagement- SCRM 1 Social media audit Bestaande communities Doelgroep Doelstellingen en strategie Bestaande online communities Op welke social Media is het bedrijf Proximus reeds aanwezig?

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Carnavalsfeest Carnabeats SWOT analyse en confrontatiemix

Carnavalsfeest Carnabeats SWOT analyse en confrontatiemix Carnavalsfeest Carnabeats SWOT analyse en confrontatiemix Dit jaar was de opdacht om een communicatieplan voor de organisatie Carnabeats te schrijven. Hierdoor heb ik een SWOT analyse en een confrontatiemix

Nadere informatie

5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting

5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting 5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting E-book geschreven door Sollicitatiedokter.nl Inhoudsopgave 1. Behandel solliciteren als een baan... pagina 1 2. Wees

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Recruitment anno 2005 Recruitment anno 2005 Handvatten ter verbetering van het recruitmentproces Inhoud Wederzijdse verwachtingen Ontvangstbevestiging Uitnodiging Gehele proces Motivaties Keuzes Veldwerk:

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt. Workshop 45 plus. 30 september 2015

Ontwikkelingen arbeidsmarkt. Workshop 45 plus. 30 september 2015 Ontwikkelingen arbeidsmarkt Workshop 45 plus 30 september 2015 Maar er is een klein probleem: het telefoontje Komt nooit En we wachten maar af En wachten En wachten En de wereld gaat zijn eigen weg Zo

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO)

Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO) // NOMIA CONSULTANTS Routeplanner naar Werk Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO) Zit u in de WW of WAO dan is het nu mogelijk uw eigen reïntegratiebureau te kiezen. Ook kunt u naar Nomia overstappen

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Junior Research Consultant Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 17 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten

Nadere informatie

Referral recruitment

Referral recruitment whitepaper Referral recruitment Werven van nieuw talent via uw medewerkers: de 10 succesfactoren Versie 2.0: februari 2012 Auteur: Ben Verhagen Goals Arbeidsmarketing BV K l o o s t e r s t r a a t 1 0

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

ACQUISITIEFOLDER INFORMATIE EN PAKKETTEN

ACQUISITIEFOLDER INFORMATIE EN PAKKETTEN ACQUISITIEFOLDER INFORMATIE EN PAKKETTEN WAT IS HET CNN Het Criminologisch Netwerk Nederland (Het CNN) is een landelijk netwerk voor criminologen waarin het bijeenbrengen van de academische wereld en het

Nadere informatie

Media Pack. Over ons. Gemiddelde statistieken. Waarom kiezen voor IT Job Board? Referenties

Media Pack. Over ons. Gemiddelde statistieken. Waarom kiezen voor IT Job Board? Referenties Media Pack Over ons IT Job Board werd in 2002 opgericht in Engeland en is uitgegroeid tot een van de toonaangevende specialisten in de werving en selectie van IT-personeel in Europa. Met gemiddeld rond

Nadere informatie

Praktische social media tips voor bedrijven!

Praktische social media tips voor bedrijven! Praktische social media tips voor bedrijven! Inhoud: Pagina Voorwoord 2 Wat is social media? 3 Hoe werkt het? 4 De mogelijkheden voor bedrijven 5 Als online vorm van mond-tot-mond reclame 7 Internet optimalisatie

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

van aanpak Noa & Annika

van aanpak Noa & Annika Plan van aanpak Noa & Annika MM2A inhoudsopgave Concept pagina 3 Logo s pagina 4 Achtergronden pagina 5 Projectresultaat pagina 6 Projectactiviteiten pagina 7 Projectgrenzen pagina 8 Tussenresultaten pagina

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten ROI Driven Internet Marketing Yonego Affiliate Enquête 2012 Resultaten Maart 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VRAAG 1 SINDS WANNEER BENT U ACTIEF ALS AFFILIATE?... 6 VRAAG 2 HOEVEEL

Nadere informatie

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites?

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Klik&Steen Dashboard Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Inleiding Dit document dient als onderzoek naar de statistieken die interessant zijn om te laten zien in het dashboard van Klik&Steen.

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Services en diensten Verkoop recreatiewoning

Services en diensten Verkoop recreatiewoning Services en diensten Verkoop recreatiewoning Uw recreatiewoning plaatsen Uw recreatiewoning plaatsen en verkopen via Vakantiehuiswinkel is: Eenvoudig Snel Geen kosten en zonder enige vorm van verplichting.

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

voor NextScholieren NextStuderen NextAfstuderen NextCarriere

voor NextScholieren NextStuderen NextAfstuderen NextCarriere voor NextScholieren NextStuderen NextAfstuderen NextCarriere Over Next Talent Sinds 2010 worden de diensten en producten van Next Talent veelvuldig gebruikt door studenten, afstudeerders en (young) professionals.

Nadere informatie

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie Finance Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie > Finance 3 Inleiding In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 24 juni 2014

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 24 juni 2014 Vragen bij de case Totaal 93 punten Vraag 1 (18 punten) Maak een bedrijfstakanalyse met behulp van het vijfkrachtenmodel van Porter vanuit het perspectief van Displayz. Maak per concurrentiekracht een

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on

Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on Legacy Consultancy Rietvelderf 26 3822 ET AMERSFOORT 06-42587600 www.legacyconsultancy.nl info@legacyconsultancy.nl Over ons

Nadere informatie

Voor nieuw werk kun je niet meer zonder Social Media Interview met Aaltje Vincent

Voor nieuw werk kun je niet meer zonder Social Media Interview met Aaltje Vincent November 2011 - BHP Groep - www.bhp.nl Interviewspecial Voor nieuw werk kun je niet meer zonder Social Media Interview met Aaltje Vincent Aaltje Vincent (1960) is één van de experts op het gebied van het

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

Slimmer en eenvoudiger werven

Slimmer en eenvoudiger werven Slimmer en eenvoudiger werven Hoe vindt u anno 2012 de juiste kandidaten zonder al te veel tijd kwijt te zijn aan het eindeloos doorspitten van cv s? Dit whitepaper is bedoeld om u als (HR-)professional

Nadere informatie

Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures. Lead Benefits December 2015

Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures. Lead Benefits December 2015 Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures Lead Benefits December 2015 1 Inleiding U kent het vast wel: vacatures die maandenlang open blijven staan zonder dat u een geschikte kandidaat

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

De kracht van LinkedIn voor de afdeling HR

De kracht van LinkedIn voor de afdeling HR De kracht van LinkedIn voor de afdeling HR Jacco Valkenburg Binnen een paar klikken een lijst met potentiële kandidaten voor je vacatures vinden. En met nog een extra filter een selectie krijgen van je

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Georges Dockx Lid Expert groep PME/KMO Onafhankelijk consultant voor KMO Georges.dockx@resulto.be,

Nadere informatie

VERTROUWELIJK - Auteur: Ruben Timmerman (0624620073 / ruben.timmerman@eduhub.nl)

VERTROUWELIJK - Auteur: Ruben Timmerman (0624620073 / ruben.timmerman@eduhub.nl) VERTROUWELIJK - Auteur: Ruben Timmerman (0624620073 / ruben.timmerman@eduhub.nl) Wat is Eduhub? Eduhub biedt een overzicht van cursussen, trainingen, opleidingen en hun aanbieders en docenten. Homepage

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

HootSuite Enterprise Solu/ons

HootSuite Enterprise Solu/ons S HootSuite Enterprise Solu/ons S HootSuite The Social Media Dashboard HootSuite helpt consumentenmerken, global enterprises, kleine ondernemingen en bureaus berichten te verspreiden, gesprekken te monitoren

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook Open vragen 01 Visie/missie en marktomvang Bij de ontwikkeling van een visie en een missie speelt de vraag hoe de markten en de behoefte van de afnemers op die markten er uit zien, een belangrijke rol

Nadere informatie

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom is het grootste tuinpostorderbedrijf in Europa. Verkoop via internet wordt daarbij steeds belangrijker. The Vision Web heeft voor Bakker

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Productieplan. 3

Inhoudsopgave. Productieplan. 3 Safien Pinas 1 Inhoudsopgave Productieplan. 3 2 Voorwoord Voor dit project heb ik een applicatie (app) bedacht die studenten helpen om na hen opleiding aan een baan te komen. Het is niet zomaar een APP,

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

Online applicatie voor participatie en re-integratie

Online applicatie voor participatie en re-integratie EazyUitstroom EazyUitstroom Online applicatie voor participatie en re-integratie Pit Strategie biedt innovatieve oplossingen voor sociale diensten van gemeenten om maximaal resultaat op uitstroom te realiseren.

Nadere informatie

maakt er werk van Europe s Leader in Online Career Services and Recruitment Solutions 2009, StepStone

maakt er werk van Europe s Leader in Online Career Services and Recruitment Solutions 2009, StepStone maakt er werk van 2009, StepStone StepStone maakt er werk van Laten we ons even voorstellen In 1996 ontstond StepStone in Noorwegen met de missie: het vervullen van de online rekruteringswensen van werkgevers.

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

Promotieplan. Naam: Tim Jansen. Klas: IV4B. Examennummer: PROMOTIEPLAN kerntaak 3 werkproces 3.2 mei Mediacollege Amsterdam.

Promotieplan. Naam: Tim Jansen. Klas: IV4B. Examennummer: PROMOTIEPLAN kerntaak 3 werkproces 3.2 mei Mediacollege Amsterdam. PROMOTIEPLAN kerntaak 3 werkproces 3.2 mei 2014 Promotieplan Naam: Tim Jansen Klas: IV4B Examennummer: 09406 Mediacollege Amsterdam Afdeling MIG Opleiding Interactief Vormgever Inleiding In een steeds

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

In augustus 2013 is Primatch Nederland opgericht, waarmee ons landelijk partnermodel is ontstaan.

In augustus 2013 is Primatch Nederland opgericht, waarmee ons landelijk partnermodel is ontstaan. Over Primatch Primatch HR Groep is actief in het inrichten en uitvoeren van werving processen, arbeidsmarktcommunicatie en selectie-dienstverlening. Vanuit een uniek arbeidsmarktconcept ondersteunen we

Nadere informatie

Verbeter je Werving en Selectie beleid met de inzet van e-hrm

Verbeter je Werving en Selectie beleid met de inzet van e-hrm Verbeter je Werving en Selectie beleid met de inzet van e-hrm In deze whitepaper geven wij inzicht hoe P&O het wervings en selectie beleid kan verbeteren en zo effectiever kan werken. 1 Inleiding De overvloed

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

RECRUITMENT. De stand van het werven. Door Geert-Jan Waasdorp

RECRUITMENT. De stand van het werven. Door Geert-Jan Waasdorp De stand van het werven Door Geert-Jan Waasdorp 28 AAN DE SLAG 1-2014 LinkedIn is het favoriete medium van recruiters. Toch is het niet per definitie de beste tool om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar wat

Nadere informatie

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren!

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP EXTERNE ANALYSE LET OP: analyseren = onderzoeken = objectief beschrijven = zonder oordeel, zonder advies,

Nadere informatie