Voorwoord. Met vriendelijke groet, Leonn & Hilde Oprichters Stichting Pani. Stichting Pani 2 Hommelseweg LS Arnhem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Met vriendelijke groet, Leonn & Hilde Oprichters Stichting Pani. www.stichtingpani.nl Stichting Pani 2 Hommelseweg 244 6821 LS Arnhem"

Transcriptie

1

2 Voorwoord In het voor u liggende projectplan gaan wij dieper in op onze stichting, de ambities en het plan van de Pani Ambachtsschool. Met dit plan beogen wij financiële zelfstandigheid op termijn voor kansarmen in Bangladesh. Voor de leesbaarheid van dit projectplan hebben wij een aantal keuzes gemaakt in bewoording: - Stichting Pani wordt hierna benoemd als Pani - De Pani Ambachtsschool wordt hierna benoemd als Ambachtsschool - Onder doelgroep verstaan wij kansarme inwoners van de omgeving Rajarhat die momenteel leven van minder dan $1,- per dag Bij deze willen we de mensen die ons geholpen hebben met dit plan bedanken: Fred van Dijk, Lucy Klabbers en Nick Rijnaard voor het meelezen en kritisch beoordelen van het plan. En Rene Schut voor zijn vrijwillige inzet voor de opmaak van dit document. De voorpagina refereert naar de kleurigheid van Bangladesh, naar de noodzaak van zeep voor hygiëne (ter referentie naar de quote) en het bieden van een helpende hand. Mocht u vragen of opmerkingen hebben na het lezen van dit document, kunt u contact met ons opnemen via of Met vriendelijke groet, Leonn & Hilde Oprichters Stichting Pani Stichting Pani 2

3 Samenvatting Het aantal mensen onder de armoedegrens verminderen in de provincie Rangpur, Bangladesh. Dat is het doel van Pani. Er zijn verschillende aanwijsbare problemen die er voor zorgen dat men niet uit de spiraal van armoede kan treden. Wij willen deze spiraal doorbreken door onze projecten te richten op één gebied en de diverse problemen die zich daar voordoen. Doordat twee van de bestuurders in Bangladesh zijn geboren, is er een nauwe betrokkenheid bij het land en haar problemen. Als grootste probleem zien wij de werkeloosheid en daarmee het ontbreken van een baan als basis van een zelfstandig bestaan. Met Pani zoeken we naar economisch en ecologisch duurzame oplossingen en zo hebben we het concept Pani Ambachtsschool ontwikkeld. De Ambachtsschool baseert zich op drie pijlers: 1) Werk is de basis voor een zelfstandig bestaan We bieden kansarmen een baan waarbij een ambacht wordt geleerd en ze tegelijkertijd een salaris verdienen, zodat ze kunnen voorzien in een zelfstandig bestaan. De te maken producten worden gekozen op basis van lokale behoeft. We bewaken en respecteren de huidige producenten, zodat we niet een bestaande markt interrumperen. De Ambachtsschool biedt plaats aan 25 ambachtslieden, twee ambachtsleraren en een algemeen coördinator. 2) Kinderen zijn de toekomst De volgende generatie moet een betere start krijgen dan hun ouders. Daarom biedt de Ambachtsschool basisonderwijs aan de kinderen van de doelgroep. Twee basisschoolleraren bieden in de Ambachtsschool les aan ca. 80 kinderen in twee klaslokalen. 3) Op termijn geen financiële steun meer nodig De Ambachtsschool start met het maken van bamboe fietsen. De benodigde ambachten worden aangeleerd door het produceren. De producten worden aan de lokale gemeenschap verkocht. De verkoop van deze producten leidt tot een zelfstandige exploitatie in drie jaar. Met de Ambachtsschool bieden we niet alleen een bestendige oplossing voor de doelgroep, maar bereiken we tevens 2 bijkomende effecten: 1) De (goedkopere) bamboe fietsen zijn relevant voor de doelgroep. De fiets vergroot hun toegankelijkheid en biedt kansen voor hun arbeidsproductiviteit en kwaliteit van leven. 2) De klaslokalen worden in de avonduren als buurthuis gebruikt, wat betekent dat er bijeenkomsten worden georganiseerd met voorlichting met toepasselijke thema s als huiselijk geweld, anticonceptie, avondcursussen, enz. Om de Ambachtsschool tot een succes te maken werken we samen met de Belgische NGO PraubashBaungau en verschillende Nederlandse Hogescholen. De Ambachtsschool bestaat uit twee basisschoollokalen, een werkplaats, een winkel, opslagruimte en sanitaire voorzieningen. De investeringskosten voor de bouw van de Ambachtsschool worden geraamd op ca De organisatie van de Ambachtsschool bestaat uit twee basisschoolleraren, twee ambachtsleraren, een algemeen coördinator, twee toezichthouders en 25 ambachtslieden. De exploitatiekosten voor de eerste drie jaar zijn geraamd op ca De totale investering van de Ambachtsschool is ca De bouw van de Ambachtsschool start juli 2012 en wordt na drie maanden opgeleverd. De exploitatie zal starten in oktober Wij menen dat de Ambachtsschool niet alleen perspectief biedt aan de kansarmen van Rajarhat, maar ook hun recht op trots en eigenwaarde geeft. Wij hopen op uw steun te kunnen rekenen. Stichting Pani 3

4 Inhoudsopgave Algemene organisatiegegevens Stichting Pani Inleiding De Pani aanpak Millenniumdoelen Visie: van pleisters naar medicatie Motivatie van de oprichters Oprichters Pani Bestuur Pani Pani in Bangladesh Belgische partnerorganisatie PraubashBaungau Samenwerking Hogescholen Pani s eerste project PROJECT: PANI AMBACHTSSCHOOL Concept Ontstaan idee van de Ambachtsschool Doel van de Ambachtsschool Uitgangspunten Voor wie bouwen we de Ambachtsschool? Waarom een Ambachtsschool? Onderdelen van de Ambachtsschool Multifunctioneel gebruik Organisatie Personeel Management en toezicht Aannamebeleid Productie & verkoop Welk product maakt de Ambachtsschool? Productieproces Marktpotentie en afzetprognose Locatie Duurzaam bouwontwerp Resultaat Evaluatie Resultaat Effect Projectrisico s Activiteiten in Nederland Zichtbaarheid en communicatie Wervingsacties Planning & Begroting Planning Begroting Dekkingsplan Stichting Pani 4

5 Bijlagen Bijlage 1: Gedetailleerde begroting Ambachtsschool 35 Bijlage 2: Gedetailleerde planning 41 Bijlage 3: ANBI beschikking 42 Bijlage 4: Statuten Stichting Pani 43 Bijlage 5: Kisumu Bamboo Bicycles Study December Stichting Pani 5

6 Algemene organisatiegegevens Naam Adres Postcode & Plaats KVK nummer BTW nummer Datum oprichting Rechtsvorm Bestuur Gironummer Contactpersoon Telefoonnummer E- mailadres Website Stichting Pani maart 2011 ANBI Stichting Leonn Sekender - voorzitter Ali Sekender - penningmeester Marjan van Dijk - secretaris (ING) Hilde van Dijk Stichting Pani 6

7 Stichting Pani Stichting Pani 7

8 Inleiding Met onze achtergrond hebben wij - de oprichters van Pani - een sterke betrokkenheid bij Bangladesh. We zijn ons bewust van de problematiek in het land en het gebrek aan mogelijkheden die we in Nederland als vanzelfsprekend beschouwen. De optelsom van onze betrokkenheid en hun beperkte mogelijkheden, heeft ertoe geleid dat wij een actieve bijdrage leveren in de problematiek in Bangladesh, met dit projectplan als gevolg. Onze ambitie is om armoede op een duurzame manier te bestrijden. Hierbij wordt sterk ingezet op het eigen vermogen van de medemens om te streven naar een zelfstandig en trots bestaan. Het hoogste doel dat Pani kan bereiken is zichzelf (keer op keer) onnodig maken in het project dat zij start. Ofwel dat projecten uiteindelijk zonder gelden, inzet en kennis van Pani draaien. Pani is het Bengaalse woord voor water, het fundament van leven. Vandaar de keuze voor Stichting Pani. In dit hoofdstuk leest u meer over de aanpak van Pani en onze motivatie. De Pani aanpak Pani richt zich op één gebied, de provincie Rangpur, Bangladesh. Wij kiezen bewust voor een gebied in plaats van een probleembestrijding. Wij geloven dat alleen als meerdere problemen worden bestreden, mensen daadwerkelijk de kans krijgen uit de spiraal van armoede te komen. Denk bijvoorbeeld aan noodzakelijke basisvoorzieningen als schoon drinkwater, hygiëne en voedsel om te kunnen overleven. Om op lange termijn deze basisvoorziening zeker te stellen, zijn educatie, emancipatie en economische zelfstandigheid essentieel. In de provincie Rangpur leven naar schatting 15,6 miljoen mensen. 2,5 miljoen hiervan leven in het district (stadsgemeente) Rangpur. Figure 1: District Rangpur Het voor u liggend project wordt uitgevoerd in Rajarhat, een plattelandsdorp bij dit district. Door oplossingen te zoeken voor zowel basis- als langdurige problemen, hebben wij het geloof dat we kansarmen een zelfstandig bestaan kunnen bieden. Pani is de enige stichting in Rajarhat die kansarmen helpt aan een beter bestaan. Millenniumdoelen Pani bestrijdt armoede in Rangpur door verschillende millenniumdoelen na te streven: Millenniumdoel 1 Iedereen fatsoenlijk werk Minder armoede kan alleen worden bereikt als meer mensen aan een fatsoenlijke baan worden geholpen. Millenniumdoel 2 Iedereen minimaal basisonderwijs Geef kinderen de kans om zich verder te ontwikkelen waardoor hun kansen in het leven toenemen. Millenniumdoel 4 Minder kindersterfte Veel kinderen overlijden aan ziektes die voorkomen of genezen hadden kunnen worden, zoals diarree. Toegang tot medicijnen, vaccinaties, een goede hygiëne en een goede gezondheidszorg is noodzakelijk om deze ziekten te helpen bestrijden. Millenniumdoel 7 Meer mensen in een duurzaam leefmilieu Voldoende en schoon drinkwater en voldoende hygiëne liggen aan de basis van een goede gezondheid. Stichting Pani 8

9 Visie: van pleisters naar medicatie Pani bestrijdt armoede in het district Rangpur, Bangladesh. Onze visie is dat er metaforisch gesproken pleisters worden geplakt op korte termijn problemen en medicatie moet worden geboden op lange termijn: Pleisters plakken bied acute hulp Op korte termijn is hard nodig dat Pani pleisters plakt op de huidige problematiek. Dit doen we in samenwerking met de bevolking. We luisteren naar de problemen die zij aangeven het noodzakelijkst zijn om op te lossen. Dit kan gaan om het uitdelen van slippers of dekens tegen de nachtelijke kou. Het ophangen van schoolborden of het ophangen van ventilatoren tegen de hitte zodat de leerlingen beter les krijgen. Het ontstoppen van bestaande of aanleggen van nieuwe toiletten voor betere hygiëne. Kortom: haalbare en kleinschalige initiatieven die op korte termijn zorgen voor een betere leefomgeving om te overleven. Medicijn ontwikkelen bied duurzame oplossingen Om het doel van Pani te realiseren, is pleisters plakken alleen niet genoeg. We moeten komen tot een langdurige oplossing, zodat de bevolking een zelfstandig economisch bestaan kan leiden. Om op lange termijn onafhankelijk te kunnen leven, is economische zelfstandigheid een must. We doen dit door de Ambachtsschool op te bouwen. Gaandeweg leiden we mensen op totdat de stichting zichzelf overbodig heeft gemaakt. Dit begint met noodzakelijke vaardigheden aanleren zoals lange termijn denken, planning en vertrouwen in de toekomst ontwikkelen en bouwt zich uit tot kennis en vaardigheden om een beroep te kunnen beoefenen. Motivatie van de oprichters Al vanaf kinds af aan hoorde je over armoede. Op de basisschool verzamelde je bijvoorbeeld lege flessen voor een schoolproject. Vanuit een oprechte passie zette je je voor 100% in, belde je bij de hele buurt aan met een tomeloos enthousiast verhaal hoe jij de wereld ging veranderen. Was dit naïef? Of was het gevoel en geloof nog puur? Vanuit die kinderlijke naïviteit geloofde je dat jij verschil maakte. In de loop der jaren zwakt dit af. Het beeld dat wij hebben van de armen is negatief. We kennen de foto s van verdriet en leed. Je hoort wat er mis is in hun leven: ziektes, natuurrampen, oorlog. Je krijgt een beeld dat het leven van armen enkel bestaat uit verwoesting en wanhoop. Voordat je het weet betrap je jezelf op een slecht gevoel elke keer als je hoort over armoede. Betrap je jezelf op een schuldgevoel want wij hebben het toch zo goed in het westen. Maar voel je vooral machteloosheid. Want heeft het allemaal wel zin? De problemen lijken niet te veranderen. Stichting Pani 9

10 Deze moedeloosheid leidt tot afscherming. Onbewust wordt de ellende genegeerd. Hoe krijg je dat geloof dat je als kind had weer terug? Dat jij de wereld kan verbeteren, al is het maar voor een klein stukje? In december 2010 brachten wij (Leonn en Hilde) een bezoek aan Bangladesh en drong het pas tot ons door. Toen pas beseften we weer hoe fijn het voelt om te helpen. En vooral dat we weldegelijk verschil kunnen maken! Kleine giften kunnen voor kansarmen een life changing event zijn. Die passie en dat geloof hopen wij met Pani over te brengen door zo concreet mogelijk te laten zien wat gebeurt met de giften van onze donateurs. Oprichters Pani Leonn Sekender: Oprichter & voorzitter Leonn Sekender emigreert op zevenjarige leeftijd, in 1986, van Bangladesh naar Nederland met zijn ouders. De situatie in Bangladesh was op dat moment te gevaarlijk met oog op het politieke klimaat. Na ontvangst van een verblijfsvergunning krijgt Leonn in 1991 de Nederlandse nationaliteit. Na de lagere school en havo studeert Leonn Bouwkunde aan de Hogeschool Midden Brabant, gevolgd door een master opleiding Stedelijke ontwikkeling & Bouwmanagement aan de TU Eindhoven. Leonn werkt momenteel bij adviesbureau 4Tune Leonn is voorzitter van Pani. Hilde van Dijk: Oprichter Hilde van Dijk studeert na de havo Communicatiemanagement aan de Hogeschool Utrecht. Na gewerkt te hebben bij een PR- bureau, besluit zij begin 2009 een eenmanszaak te starten. Hilde adviseert bedrijven op het gebied van sociale media en community building, een nieuwe manier van bedrijfscommunicatie gebaseerd op interactieve communicatie en betrokkenheid. Hilde en Leonn wonen sinds 2008 samen in Arnhem. Hilde is vrijwilliger binnen de stichting en vervult de algemeen management taken. Stichting Pani 10

11 Bestuur Pani Ali Sekender: Penningmeester Ook Ali vader van Leonn komt in 1986 naar Nederland. Hij voelt zich hier al snel thuis en kan erg genieten van een boterham met kaas of stamppot, zij het met wat kruiden voor extra smaak. Ali werkte jaren als importeur van Bangladesh naar Nederland en heeft veel ervaring met de internationale handel tussen deze landen. Na een zwaar auto- ongeluk kan hij helaas deze werkzaamheden niet meer verrichten. Marjan van Dijk: Secretaris Marjan woont in Veenendaal met haar man Fred, jongste zoon Robbert en haar twee hondjes Pepper en Paisley. Marjan is moeder van drie, huisvrouw en helpt Freds bedrijf met de administratie. Marjan ondersteunt de stichting onder meer met het organiseren van events en community management. Regelmatig heeft Ali contact met zijn broers en zussen in Bangladesh en bezoekt hij hen wanneer mogelijk. Door de sterke band tussen Nederland en Bangladesh en Ali zijn ervaring, kan hij de juiste informatie boven water halen en weet Ali precies hoe zaken in Bangladesh werken. Alle functies binnen Pani worden vrijwillig ingevuld. Er wordt geen vergoeding gegeven aan bestuurders of medewerkers. Pani in Bangladesh Voor de Ambachtsschool maakt Pani gebruik van de aanwezigheid van onze familie in het district. Hierdoor hebben we gewaarborgd dat ook zonder aanwezigheid van Nederlandse stichtingsleden, het project op een duurzame en eerlijke manier vorm krijgt. Pani richt tevens een stichting lokaal in Rajarhat op, waarbij familieleden als bestuur zullen optreden: Lutfa Hasna Lipi (roepnaam Lipi) werkt in Rajarhat als adjunct directeur van een middelbare school. Md. Salim Ullah (roepnaam Salim), is opgegroeid Rajarhat en staat bekend als informeel dorpshoofd. De ervaring en contacten van Lipi en Salim zijn van grote waarde voor het project. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de uitgaven en administratie naar Nederland. Stichting Pani 11

12 Figure 2: Lutfa Hasna Lipi Figure 3: Md. Salim Ullah Belgische partnerorganisatie PraubashBaungau PraubashBaungau bestaat uit studenten van de Universiteit van Brussel en heeft het doel een tastbaar bouwproject uit te voeren in de zomermaanden van In 2010 heeft deze stichting een bevallingsruimte 1 gebouwd in een ander deel van Bangladesh. PraubashBaungau 2 heeft in de zomer van 2011 een aanvraag uitgeschreven, op zoek naar een partnerorganisatie. Uit de verschillende stichtingen heeft PraubashBaungau unaniem gekozen voor een samenwerking met Pani. Dat betekent dat deze studenten zich inzetten voor fondswerving en de bouw van het gebouw, nodig voor de Ambachtsschool. In de zomer van 2012 zullen 10 studenten afreizen naar Rajarhat om, in samenwerking met de lokale bevolking, de Ambachtsschool te bouwen. Samenwerking Hogescholen We zijn in gesprek met verschillende hogescholen in Nederland met het oog op kennisoverdracht en eventueel stageopdrachten. We hopen eind 2012 een of meerdere stagiairs een opdracht te kunnen bieden in Bangladesh op het gebied van management, productieprocesopbouw, lokale marketing en logistiek. Verscheidende hogescholen waaronder Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool HAS Den Bosch en Hanze Hogeschool Groningen hebben interesse getoond. Naast Nederlandse Hogescholen hebben we contact met Columbia University, New York. In de zomer van 2011 hebben Leonn & Hilde een bezoek gebracht aan John Mutters, projectleider van het Earth Institute. Dit instituut heeft onderzoek gedaan naar de potentie van bamboe fietsen in Kenia. Sinds 2008 werken zij aan een succesvol project in Kenia waar de lokale bevolking wordt ondersteunt in de productie van bamboe fietsen. Inmiddels werken zij aan een ambitieus plan voor een grote fabriek om bamboe fietsen tevens te exporteren om zo nog meer mensen van werk te voorzien. Figure 4: Ontmoeting John Mutters 1 Zie voor meer informatie: sk.net/pb/project/index.htm 2 Zie voor meer informatie: Stichting Pani 12

13 Pani s eerste project In de zomer van 2011 hebben we ons eerste project uitgevoerd onder de noemer van pleisters plakken. Voor een damesschool hebben we schoolborden gekocht, zodat de docenten beter les kunnen geven aan de kinderen. Dit was hard nodig omdat de school maar in twee van de zes klaslokalen een schoolbord had hangen. Ook hebben we woordenboeken gegeven. Tot nu konden de kinderen alleen een boek om de beurt lenen van de docent. Zelf hebben ze geen geld om boeken te kopen of te huren. Woordenboeken waren er niet, terwijl Engels een heel belangrijke taal is voor hun toekomst. We hebben een symbolisch cadeau gegeven aan de damesschool. De kinderen dronken namelijk water met hun handen direct van de pomp. Ze hadden geen glazen of kopjes. Ook ontbrak een waterfilter om zeker te zijn van schoon drinkwater. Omdat onze stichting Pani heet, dat water betekent in het Bengaals, hebben we voor de school glazen, kopjes en een filter gegeven. Tot slot wilden we ook iets leuks doen voor de meisjes, aangezien de school geen enkele vorm van vermaak had. Dus hebben we badminton rackets, een net, een volleybal en schaakborden gegeven. Stichting Pani 13

14 PROJECT: PANI AMBACHTSSCHOOL Stichting Pani 14

15 Concept Ontstaan idee van de Ambachtsschool Tijdens het bezoek aan Bangladesh spraken we onder meer met Sanjida Rahman, inwoonster van sloppenwijk Rangpur. Op een vraag over hygiëne antwoordde Sanjida dat ze wist dat zeep belangrijk was om ziekte te voorkomen. Nog voordat wij konden vragen of ze toegang had tot zeep zei ze: Please don t give me soap. Give me a job so I can take care of my family and buy my own soap. Dit bevestigde onze inschatting dat om armoede op een langdurige manier aan te pakken, het inzamelen van geld en weggeven van producten niet voldoende is. We willen een project neerzetten dat economische zelfstandigheid kan bereiken zodat we kansarmen op lange termijn helpen aan een onafhankelijk bestaan. Wij hebben ons plan vormgegeven op basis van de Nederlandse voorbeelden sociale werkplaatsen en multifunctionele accommodaties (MFA s). De Ambachtsschool is een combinatie van een sociale werkplaats en een buurthuis. Doel van de Ambachtsschool We willen kansarmen in de omgeving van Rajarhat helpen met een ambachtsopleiding, maar ook meteen met inkomsten zodat ze kunnen zorgen voor hun gezin. De Ambachtsschool moet uiteindelijk haar eigen geld verdienen met de verkoop van producten. Op die manier zorgen we ervoor dat de Ambachtsschool op termijn op eigen benen kan staan, zonder funding uit Nederland. De werknemers hebben hiermee blijvend werk. Uitgangspunten Om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken zijn een aantal succesfactoren benoemd: De grond en het gebouw worden aangeschaft door Pani en blijven in eigen beheer. Zo voorkomen we afhankelijkheid van de grillen van de overheid, mocht de Ambachtsschool een succes worden. Op termijn kan het bezit worden overgedragen aan de werknemers als eigen onderneming. De producten die gekozen worden om te produceren moeten voldoen aan: o Laaggeschoolde arbeid, makkelijk aan te leren zonder vooropleiding o Geen inbreuk op huidige bedrijvigheid in de omgeving o Aanwezige afzetmarkt in nabije omgeving o Economisch en ecologisch duurzaam Om de kansarmen te kunnen laten werken bij de Ambachtsschool, moet in een aantal basisvoorzieningen worden voorzien zoals opvang van de kinderen en hygiënevoorzieningen. Stichting Pani 15

16 Voor wie bouwen we de Ambachtsschool? In Guscho Gram (nabijgelegen dorpje bij Rajarhat) staat een kleine nederzetting van landloze Bengalen. De overheid heeft hen dit stuk grond aangewezen om te verblijven. In deze nederzetting wonen ongeveer 400 volwassenen en 100 kinderen. Veruit de meeste volwassenen hebben geen vast inkomen. Ze zoeken dagelijks naar werk op rijstvelden of in fabrieken tegen minimale betaling. Op de vraag of zij genoeg verdienen om te overleven antwoordden zij dat ze eten kunnen kopen voor 4 dagen per week. Dit wordt verdeeld in kleine porties zodat ze elke dag iets kunnen eten. Door het tekort aan werkgelegenheid is het lastig om een zelfstandig bestaan op te bouwen 3. Figure 5: Inwoners Guscho Gram Waarom een Ambachtsschool? Werkgelegenheid zorgt voor een zelfstandig bestaan. De werkloosheid in Bangladesh is echter erg hoog. Daar komt bij dat de kansarmen over het algemeen geen vooropleiding hebben gehad. Het geven van een microkrediet zodat zij hun eigen bedrijf op kunnen zetten, resulteert daardoor in ongeïnspireerde banen zoals riksja rijder. Dit levert weinig geld op omdat het een zeer concurrerende markt is. Om kansarmen op korte én lange termijn van werk te voorzien, is het van belang dat zij een vak leren. De Ambachtsschool combineert het voorzien van werk (direct inkomen) met het leren van een ambacht. Onderdelen van de Ambachtsschool De werkplaats Hier wordt het ambacht geleerd en de producten gemaakt. De winkel Hier worden de producten verkocht aan de lokale bevolking en leren de kansarmen verkoopvaardigheden. Basisschool Terwijl de ouders werken, krijgen hun kinderen basiseducatie zoals lezen, schrijven en rekenen. Op die manier maken de kinderen kans op een betere toekomst. Douche & Toiletten De kansarmen hebben vaak geen of slechte hygiënevoorzieningen thuis. Wij zorgen ervoor dat iedereen zich kan wassen met zeep en naar een schone toilet kan gaan bij het werk. We bouwen deze douches en toiletten bij de Ambachtsschool zodat het onderhoud in eigen beheer is. 3 bron: interview met lokale bewoners, bezoek Guscho Gram december Stichting Pani 16

17 Multifunctioneel gebruik De ruimtes van de Ambachtsschool gaan we multifunctioneel inzetten. Dit houdt in dat na werktijd de ruimtes beschikbaar worden gesteld voor de lokale gemeenschap voor bijvoorbeeld bijeenkomsten op het gebied van voorlichting, bijscholing, emancipatie, ondernemerschap (microkredieten) en samenwerking. Organisatie Personeel Het personeel van de Ambachtsschool bestaat uit: - 1 algemeen manager (full- time) - 2 basisschool leerkrachten (full- time) - 2 ambachtsleerkrachten (full- time) - 25 ambachtslieden in opleiding (full- time) - 2 toezichthouders: Lutfa Hasna Lipi, Md. Salim Ullah (16 uur per maand) Naast het personeel geeft de Ambachtsschool ruimte voor circa 80 basisschool leerlingen. Management en toezicht Een goedlopend bedrijf vraagt om een ervaren algemeen manager. In de komende maanden zullen we sollicitatiegesprekken houden voor deze functie om zeker te zijn van een betrouwbaar en bekwaam persoon. Daarnaast zijn er zoals eerder aangegeven twee toezichthouders in Bangladesh: Lipi en Salim. Lutfa Hasna Lipi werkt in Rajarhat als adjunct directeur van een middelbare school. Md. Salim Ullah, is opgegroeid Rajarhat en staat bekend als informeel dorpshoofd. De ervaring en contacten van Lipi en Salim zijn van grote waarde voor het project. Aannamebeleid Potentiële werknemers van de Ambachtsschool voldoen aan de volgende criteria: - Huidig inkomen ligt onder de armoedegrens ($1 per dag) - Minimaal 16 jaar en ouder - Ratio man / vrouw minimaal 70/30 Vrouwen zullen minder snel solliciteren dan mannen, maar wij stimuleren dit door functies zoals verkoop aantrekkelijk voor hen te maken - Bij voorkeur ratio analfabeet/ niet- analfabeet 50/50 4 Lezen is van belang voor bijvoorbeeld maten. Door analfabeten en niet- analfabeten samen te laten werken kan men leren van elkaar. In Rajarhat is 77% van de inwoners analfabeet - Bij voorkeur ouders van een of meerdere schoolgaande kinderen - Bij voorkeur uit Guscho Gram of Rajarhat De toezichthouders zullen sollicitatiegesprekken voorbereiden en in nauwe samenspraak met Pani beslissen welke mensen een baan krijgen. 4 bron: Stichting Pani 17

18 Productie & verkoop Welk product maakt de Ambachtsschool? Als eerste gaan we bamboe fietsen produceren. Bamboe is in Bangladesh in overvloed, het is duurzaam materiaal, de fiets is het meest gebruikte vervoersmiddel en er zijn veel handen nodig om dit te maken waardoor we veel werkgelegenheid creëren. Daarnaast is dit een product dat toegevoegde waarde biedt voor de doelgroep. De goedkopere bamboe fiets wordt toegankelijk voor armere gezinnen die nu geen stalen fiets kunnen kopen gezien de hoge prijs. Na 1 jaar onderzoeken we ook de marktkans van bamboe riksja s, zodat riksja rijders een eigen riksja kunnen bezitten. Dit in plaats van dat zij dagelijks een tot twee derde van hun inkomsten aan de riksja eigenaar moeten afstaan. Terwijl de werknemers de fietsen produceren, leren ze allerlei vaardigheden: bamboe bewerken, lassen, fietsen in elkaar zetten, schuren, timmeren, schroeven, verven. Maar ook vaardigheden als inkoop, verkoop, voorraadbeheer, financiën, planning en lange termijn denken. De werknemers zijn vaak nog nooit naar school geweest. Doordat ze werken bij de Ambachtsschool leren ze vaardigheden waardoor ze later ook bij andere bedrijven een baan kunnen vinden of nog beter hun eigen bedrijfje kunnen opzetten. Productieproces Van het Earth Institute van Columbia University, hebben wij uitgebreide informatie ontvangen over het productieproces van bamboe fietsen. De behandeling van bamboe alvorens het gebruikt kan worden voor fietsen is van groot belang. Evenals het assembleren van de onderdelen, met een stevige fiets als eindresultaat. Om deze werkzaamheden te kunnen verrichten zijn naast handgereedschap verschillende ovens, mallen en materialen nodig. Deze bespreken wij later in de begroting. Met een efficiënte indeling van de werkplaats, is de productietijd van 1 fiets door twee personen 120 minuten 5. Figure 6: Voorbeelden van bamboe fietsen Om een beeld te krijgen van de productie van bamboe fietsen, verwijzen we naar dit YouTube- filmpje waarin uitleg wordt gegeven. In de bijlage is het rapport van Columbia University opgenomen met uitgebreide informatie over het productieproces van bamboe fietsen. 5 Bron: bijlage 5, Kisumu Bamboo Bicycles Study December 2009 (KPMG 2008, p. 14) Stichting Pani 18

19 Figure 7: efficiënte indeling werkplaats Stichting Pani 19

20 Marktpotentie en afzetprognose De afzetmarkt van de bamboe fietsen wordt geografisch bepaald. Op basis van de huidige marktwerking in Bangladesh, is het afzetgebied district Rangpur (in een straal van 50 km van Rajarhat). De afzetpotentie is volgens de KPMG methode 6 bepaald. De marktpotentie in de directe omgeving van Rajarhat wordt geschat op ca fietsen. Voor het district Rangpur wordt de marktpotentie geschat op ca fietsen. Zie figuur 8 voor nadere onderbouwing. In ons projectplan houden we echter rekening met een conservatieve inschatting van de afzetprognose. We gaan uit van minimale productie en afzet welke benodigd is om de totale kosten (inclusief de kosten voor basisonderwijs) van de Ambachtsschool te kunnen dragen. Dit komt uit op ca fietsen per jaar. Omdat de bamboe fiets een nieuw product is en omdat de Ambachtslieden het vak moeten leren, gaan we er van uit dat we in 2016 de benodigde fietsen kunnen afzetten. Bij hogere verkopen kan de Ambachtsschool eerder zelfstandig opereren en de eventuele winsten worden ingezet om het project uit breiden (meer onderwijs, extra ambachten enz.) of zelfs een nieuw Ambachtsschool op te zetten. De volgende afzetprognose vormt de basis van de exploitatie (zie voor verdere informatie hoofdstuk: Planning en begroting): We gaan er vanuit dat in de opstartfase (2012) een en ander mis gaat met de productie. Mochten de fietsen wel bruikbaar zijn, maar niet geschikt voor verkoop, stellen we deze fietsen kosteloos beschikbaar voor de werknemers. 6 Zoals ook gebruikt wordt in de Kisumu Bamboo Bicycles Study December 2009 (zie bijlage 5) Stichting Pani 20

21 Afzetpotentie Aantal inwoners Rangpur: Aantal mannen in Rangpur: (het is ongebruikelijk voor vrouwen om te Qietsen) Aantal mannen in de leeftijd 18+: Aantal inwoners Rajarhat: Aantal mannen in Rajarhat: (het is ongebruikelijk voor vrouwen om te Qietsen) Aantal mannen in de leeftijd 18+: Aantal mannen boven armoedegrens: Aantal mannen onder armoedegrens: Aantal mannen boven armoedegrens: Aantal mannen onder armoedegrens: Aantal potentiele kopers van bamboe Qiets: Aantal mannen die een Qiets kunnen betalen: Aantal potentiele kopers van bamboe Qiets: Aantal mannen die een Qiets kunnen betalen: Inschatting aantal verkopen: Aantal potentiele kopers van bamboe Qiets: Inschatting aantal verkopen: Aantal potentiele kopers van bamboe Qiets: 514 Inschatting aantal verkopen: Inschatting aantal verkopen: 171 Figure 8: Inschatting marktpotentieel Rajarhat. Systematiek gebaseerd op aannames Earth Institute Columbia University research Bamboo Bicycles in Kenya Zie bijlage 5: Kisumu Bamboo Bicycles Study December Stichting Pani 21

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen. Jaarverslag Stichting Pani 2013 Wat men moet leren doen, leert men door het te doen. - Aristoteles Stichting Pani Jaarverslag 2013 1 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het tweede jaarverslag van Stichting Pani.

Nadere informatie

Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het is gedaan.

Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het is gedaan. Jaarverslag Stichting Pani 2015 Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het is gedaan. - Nelson Mandela Stichting Pani Jaarverslag 2015 1 Voorwoord Voor u ligt het vierde jaarverslag van Stichting Pani. De

Nadere informatie

Find a job you love, and you will never have to work a day in your life.

Find a job you love, and you will never have to work a day in your life. Jaarverslag Stichting Pani 2014 Find a job you love, and you will never have to work a day in your life. - Confucius Foto: SchilderScholte Architecten Stichting Pani Jaarverslag 2014 1 Voorwoord Voor u

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 2.1 Bestuur... 3 2.2 Vrijwilligers... 3 2.3 Contactgegevens... 3 2.4 Anbi-status... 3 2.5 Financiële verantwoording... 4 2.6 Vergadering...

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Beleidsplan SVK

Beleidsplan SVK Beleidsplan SVK 2016 2020 1 Competentie vorming 1.1 Doelstelling Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), draagt veel bij aan de ontwikkeling van het hele district.

Nadere informatie

Stichting Het Goede Doel Nieuwsbrief maart 2014

Stichting Het Goede Doel Nieuwsbrief maart 2014 In deze nieuwsbrief vind u achtereenvolgens informatie over: - Bestuur SHGD zoekt jou! - Hoe kan ik donateur worden? - SHGD gaat digitaal..www.shgd.nl - Spinningmarathon 2013 nieuw recordbedrag of? - Plan

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013)

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) 1 INLEIDING Sinds 2012 richt Stichting Wij Helpen zich op het helpen van de bevolking in Sri Lanka. Eind 2012 is begonnen met het inzamelen van geld. In 2013

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

Stichtingsplan SALEK 2008

Stichtingsplan SALEK 2008 Stichtingsplan SALEK 2008 Bestuur SALEK December 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Opbouwen netwerk in Nigeria... Error!

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. de raad der gemeente EDE. Initiatiefvoorstel van de fractie

Initiatiefvoorstel. de raad der gemeente EDE. Initiatiefvoorstel van de fractie Initiatiefvoorstel de raad der gemeente EDE Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2011 / 110 685552 Fractie GL/PE oktober 2011 Cie. n.v.t. betreft Raad 15-12-2011 Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Ondernemen is een vak... bij Hogeschool INHOLLAND Den Haag!

Ondernemen is een vak... bij Hogeschool INHOLLAND Den Haag! Ondernemen is een vak... bij Hogeschool INHOLLAND Den Haag! Ondernemen zie jij het al helemaal voor je? Droom jij van je eigen bedrijf? Of heeft je moeder een bedrijf en wil je dat graag overnemen? Misschien

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag 2013 2014 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling... 5 3. Visie... 6 4. Werkwijze... 7 5. Partners van Jyambere in Rwanda... 8 5.1.

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015 Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen 1 oktober 2015 Voorwoord Veel burgers in Nederland verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Ecological Management Foundation

Ecological Management Foundation Ecological Management Foundation Beleidsplan Frederik Claasen In opdracht van Bestuur EMF December 2013 Projectnummer 2047 Ecological Management Foundation C/o Aidenvironment Barentszplein 7 1013 JN Amsterdam

Nadere informatie

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Inhoud 0. Inleiding p. 2 1. Stichting Esperanza p. 3 1.1 Wie zijn wij? P. 3 1.2 Doelen & uitgangspunten p. 3 2. Samenwerking met Bendicion de Dios p. 4 2.1 Bendicion

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 S T I C H T I N G N A D I A W A L T E R S I N G E L 1 1 9 7 3 1 4 N P A P E L D O O R N JAARVERSLAG 2009 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid

Nadere informatie

informatiepakketje voor leerlingen van de basisschool

informatiepakketje voor leerlingen van de basisschool informatiepakketje voor leerlingen van de basisschool Spreekbeurt voor een huis Leuk dat je dit pakketje van onze website hebt gedownload! Ga je een spreekbeurt houden over het werk van Wereldfoundation?

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. Stichting Tan-kids Doetinchem

BELEIDSPLAN 2014. Stichting Tan-kids Doetinchem BELEIDSPLAN 2014 Stichting Tan-kids Doetinchem Hoofdstuk 1. Inleiding In Tanzania komen 71% van de kinderen tekort in basiszorg. Het zijn vooral de weeskinderen (18 op de 100 kinderen in Tanzania hebben

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd.

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd. Algemene Voorwaarden Voorwaarden Donateurs 1. Geef Onderwijs (hierna: GO, www.geefonderwijs.nl) is een crowdfundingplatform dat zich volledig richt op het Nederlandse onderwijs. Via Geef Onderwijs kan

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

ANBI gegevens. Naam Instelling :Wereldwinkel Zelhem RSIN : 006708353. :Prinses Irenestraat 3A, 7021 CG Zelhem. Telefoonnummer :06 30085115

ANBI gegevens. Naam Instelling :Wereldwinkel Zelhem RSIN : 006708353. :Prinses Irenestraat 3A, 7021 CG Zelhem. Telefoonnummer :06 30085115 ANBI gegevens Naam Instelling :Wereldwinkel Zelhem RSIN : 006708353 Adres :Prinses Irenestraat 3A, 7021 CG Zelhem Telefoonnummer :06 30085115 E-mail adres: infowwzelhem@gmail.com Doelstelling In de Wereldwinkel

Nadere informatie

Beleidsplan SALEK 2009

Beleidsplan SALEK 2009 Beleidsplan SALEK 2009 Bestuur SALEK Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Transparant werken... 5 3.3 Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI) JAARVERSLAG 2011

Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI) JAARVERSLAG 2011 STICHTING KWAHU GHANA Secretariaat: Linde 18 5509 NG VELDHOVEN E-mail: schier@ xs4all.nl Website: www.kwahu-ghana.nl Banknr. 1338.48.973 Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Van Caïro naar Kaapstad voor water in Afrika (Wereldrecordpoging fietsen)

Van Caïro naar Kaapstad voor water in Afrika (Wereldrecordpoging fietsen) Van Caïro naar Kaapstad voor water in Afrika (Wereldrecordpoging fietsen) Amateur wielrenner Robert Knol stapt op 24 januari 2011 op zijn fiets om binnen 80 dagen van Caïro naar Kaapstad te rijden. De

Nadere informatie

Buna Tetu (kort overzicht)

Buna Tetu (kort overzicht) Buna Tetu (kort overzicht) Kinderen met een handicap tellen ook mee! Stichting Joni Social Education Project Voor een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen Achtergrond project Ouders van gehandicapte

Nadere informatie

Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis -doelstelling - missie - visie - werkgebieden - middelen

Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis -doelstelling - missie - visie - werkgebieden - middelen Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis doelstelling missie visie werkgebieden middelen IV. Locatie V. Doelgroep VI. Activiteiten VII. Financiën VIII. Planning 20122013 1 Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

ANBI gegevens. Doelstelling. Wat wil de Wereldwinkel. Verkoopfilosofie. Naam Instelling :Wereld-Winkel Zelhem RSIN : 006708353

ANBI gegevens. Doelstelling. Wat wil de Wereldwinkel. Verkoopfilosofie. Naam Instelling :Wereld-Winkel Zelhem RSIN : 006708353 ANBI gegevens Naam Instelling :Wereld-Winkel Zelhem RSIN : 006708353 Adres :Prinses Irenestraat 3A, 7021 CG zelhem Telefoonnummer :06 30085115 E-mail adres: infowwzelhem@gmail.com Doelstelling In de Wereldwinkel

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2012

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2012 S T I C H T I N G N A D I A W A L T E R S I N G E L 1 1 9 7 3 1 4 N P A P E L D O O R N JAARVERSLAG 2012 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2012 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Veenendaal 2015-2016

Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Veenendaal 2015-2016 Inhoud: Inhoudsopgave 1 Voorwoord.2 Over stichting Speelgoedbank Veenendaal.3 Doelgroep 4 Doelstelling.5 Werkwijze en resultatenmeting..6 Benodigdheden..8 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2015-2016

Nadere informatie

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte Lezer,

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte Lezer, Jaarverslag 2011 Haarlem Voorwoord Geachte Lezer, Dit is het jaarverslag van Stichting mijn huis in Ipauratu over het jaar 2011. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten die wij hebben uitgevoerd

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Inleiding De is in februari 2012 opgericht om een formeel kader te vormen voor 1. de activiteiten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zoals onder meer - zwerfjongeren, dak- en thuislozen)

Nadere informatie

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 www.himalayawelfare.org 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van de Himalaya Welfare Foundation. De Stichting Himalaya Welfare is opgericht op

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Hierbij vindt u het beleidsplan van de Stichting Aloha Foundation,

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Ondernemerschap in Nederland

Ondernemerschap in Nederland Ondernemerschap in Nederland Je neemt deel aan het profiel Ondernemerschap. Dit betekent dat je erover denkt om in de toekomst als ondernemer te gaan werken. Dat is anders dan werken in loondienst. Dan

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië!

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect SchoolConnect is een programma van stichting Joni. Het is een samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018 SITRO

Beleidsplan 2014-2018 SITRO Beleidsplan 2014-2018 SITRO 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Doelgroep... 4 2.2 Doelstelling... 4 2.3 Uitgangspunten... 4 3 Organisatie... 5 3.1 Werkzaamheden... 5 3.1.1 Toekomst... 5 3.2 Vermogen en bestuur...

Nadere informatie

Sponsor a Granny Support the Community. Midterm-rapportage 2010

Sponsor a Granny Support the Community. Midterm-rapportage 2010 N I E U W S B R I E F Sponsor a Granny Support the Community Ethiopië Midterm-rapportage 2010 Older people in St. Michael s home engaging in income generating activities. Inleiding Ethiopië is een van

Nadere informatie

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Beleidsplan 2011 Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en

Nadere informatie

New Day Impact Jaarverslag 2012

New Day Impact Jaarverslag 2012 New Day Impact Jaarverslag 2012 Stichting New Day Impact, Vlijtseweg 95, 7317 AE Apeldoorn info@newday-impact.nl www.newday-impact.nl Activiteiten in het jaar 2012 New Day Carecenter Ook in 2012 lag de

Nadere informatie

Maak het verschil. Stage in Ghana. www.one-love-foundation.com

Maak het verschil. Stage in Ghana. www.one-love-foundation.com Maak het verschil Stage in Ghana www.one-love-foundation.com Inhoud Wie zijn wij? Wie zijn wij? Hoe wij werken Behoefte Gezondheidszorg Algemeen Kliniek Educatie Algemeen Lesgeven stages Stages gezondheidszorg

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS 2015 Leonie Jansen 2015 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2018

Beleidsplan 2013 2018 Beleidsplan 2013 2018 Inhoudsopgave 1. Stichting Kinder Rijk 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Werkterrein... 3 1.3 Visie... 3 2. Strategische Koers 2.1 Historie... 4 2.2 Ontwikkelingen... 4 2.3 Lokale Partnerorganisatie...

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Stichting Naar School in Haïti BELEIDSPLAN 2013-2016

Stichting Naar School in Haïti BELEIDSPLAN 2013-2016 BELEIDSPLAN 2013-2016 1 1. Missie & visie Gebaseerd op de visie dat onderwijs het begin van het einde van armoede is, bieden wij in een regio van Haïti waar het het hardste nodig is, kinderen, kleuter-,

Nadere informatie

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen De cirkel van armoede doorbreken doe je samen Financieel Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Visie 3. Missie 4. Financiële rapportage baten 5. Financiële rapportage lasten Inleiding Hierbij bieden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2020. Samenwerkende handen kunnen wonderen verrichten.

BELEIDSPLAN 2014-2020. Samenwerkende handen kunnen wonderen verrichten. Stichting Bouwen met Bouma s Bûterikkers 40 8711 GV Workum www.bouwenmetboumas.nl BELEIDSPLAN 2014-2020 Samenwerkende handen kunnen wonderen verrichten. INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. Zambia... 1 1.1.

Nadere informatie

Beleidsplan WADT

Beleidsplan WADT Beleidsplan WADT 2016 2017 Utrecht, 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Wat biedt WADT?... 3 Missie... 4 Doelstellingen... 4 Kernactiviteiten... 4 Projecten starten...

Nadere informatie

Er is een hoop werk verzet en een geweldig bedrag opgehaald voor Masakhane: 2500,-!

Er is een hoop werk verzet en een geweldig bedrag opgehaald voor Masakhane: 2500,-! Nieuwsbrief 19 maart 2015 Johan Willem Frisoschool in Leeuwarden in actie voor Masakhane. Op de Johan Willem Friso school in Leeuwarden is met een spetterende opening op maandag 16 maart 2015 de projectweek

Nadere informatie

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche KLEIN SPOOK (BELGIË) Opgericht in 2011 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba Private ondernemingen/ecologisch

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. 1. Gegevens Organisatie in Nederland Naam organisatie: Five4Projects, onderdeel van Commissie SAMEN

AANVRAAGFORMULIER. 1. Gegevens Organisatie in Nederland Naam organisatie: Five4Projects, onderdeel van Commissie SAMEN AANVRAAGFORMULIER 1. Gegevens Organisatie in Nederland Naam organisatie: Five4Projects, onderdeel van Commissie SAMEN Bezoekadres: Waardgracht 89 Postcode en plaats: 2312 RN Leiden Correspondentieadres:

Nadere informatie

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI Stichting TIMALAWI - Toekomst Initiatief voor MALAWI Samen staan we sterker! Beleidsplan van de Stichting TIMALAWI augustus 2010 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2011

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2011 S T I C H T I N G N A D I A W A L T E R S I N G E L 1 1 9 7 3 1 4 N P A P E L D O O R N JAARVERSLAG 2011 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2011 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid

Nadere informatie

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland Blessed Generation Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland 04 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het beknopte

Nadere informatie

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!)

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!) MDG Eerst en tweede graad De leerkracht leest één van de volgende stellingen en de groep bekijkt de acht millenniumdoelstellingen om te achterhalen met welke doelstelling de zin overeenkomt. Ze leggen

Nadere informatie

Nummer 9 Oktober 2012

Nummer 9 Oktober 2012 Nummer 9 Oktober 2012 Schoonstersland 59 7951 HN Staphorst Telefoon 0522-46 3247 info@hartvoorcambodja.nl www.hartvoorcambodja.nl Beste Mensen, Postbank: 3183491 Onze Stichting Hart voor Cambodja is een

Nadere informatie

Beleidsplan2014. Ieder kind heeft recht op een feestje

Beleidsplan2014. Ieder kind heeft recht op een feestje Beleidsplan2014 Ieder kind heeft recht op een feestje Inhoud 1. Inleiding Wie is Stichting Speel je mee? 2. Het doel van de instelling Doelstelling / Missie Doelgroep Uitgangspunten 3. Werkzaamheden van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020

Beleidsplan 2015-2020 Beleidsplan 2015-2020 Versie 1.1 beleidsplan 2015 1 Inhoud Inleiding... 3 Adopteer een gezin... 3 Schuldhulpverlening... 3 Studiebeurs... 4 Woonopvang... 4 Fondswerving... 5 Kleinschaligheid... 5 Onderzoek...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique

Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique Contact details: Stichting Connect International Jan van Houtkade 50 2311 PE Leiden T: 071-5141111 W: www.connectinternational.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Stichting Talent2Grow

Beleidsplan Stichting Stichting Talent2Grow Beleidsplan 2015-2019 Stichting Stichting Talent2Grow Stichting Talent2Grow Internet: www.talent2grow.nl Email: info@talent2grow.nl Postadres: Willem Littelstraat 7, 2871 ND Schoonhoven Telefoon: +31 (0)6

Nadere informatie

Wandelen voor Water Kenia, Oeganda en Tanzania 2016-2018

Wandelen voor Water Kenia, Oeganda en Tanzania 2016-2018 Kenia, Oeganda en Tanzania 2016-2018 is de landelije sponsorloop waarbij basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 ervaren hoe de toegang tot schoon drinwater verschilt in Nederland en Afria. Tijdens lopen

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Actiehandleiding. Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten

Actiehandleiding. Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten Actiehandleiding Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten Inhoud Handleiding Zo maak je een actie aan om een TECS- project te steunen...3 Tips om jouw actie succesvol te maken Een actie starten voor

Nadere informatie

Kennis over Kinderarbeid

Kennis over Kinderarbeid Kennis over Kinderarbeid Context onderzoek Naam: Daniël Seton Klas: G&I 1D Datum: 13 Maart 2016 Docent: Harald Warmelink Module: Pr.Context: Research Opdracht: Context Onderzoek Inleiding Uit vooronderzoek

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie