Voorwoord. Met vriendelijke groet, Leonn & Hilde Oprichters Stichting Pani. Stichting Pani 2 Hommelseweg LS Arnhem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Met vriendelijke groet, Leonn & Hilde Oprichters Stichting Pani. www.stichtingpani.nl Stichting Pani 2 Hommelseweg 244 6821 LS Arnhem"

Transcriptie

1

2 Voorwoord In het voor u liggende projectplan gaan wij dieper in op onze stichting, de ambities en het plan van de Pani Ambachtsschool. Met dit plan beogen wij financiële zelfstandigheid op termijn voor kansarmen in Bangladesh. Voor de leesbaarheid van dit projectplan hebben wij een aantal keuzes gemaakt in bewoording: - Stichting Pani wordt hierna benoemd als Pani - De Pani Ambachtsschool wordt hierna benoemd als Ambachtsschool - Onder doelgroep verstaan wij kansarme inwoners van de omgeving Rajarhat die momenteel leven van minder dan $1,- per dag Bij deze willen we de mensen die ons geholpen hebben met dit plan bedanken: Fred van Dijk, Lucy Klabbers en Nick Rijnaard voor het meelezen en kritisch beoordelen van het plan. En Rene Schut voor zijn vrijwillige inzet voor de opmaak van dit document. De voorpagina refereert naar de kleurigheid van Bangladesh, naar de noodzaak van zeep voor hygiëne (ter referentie naar de quote) en het bieden van een helpende hand. Mocht u vragen of opmerkingen hebben na het lezen van dit document, kunt u contact met ons opnemen via of Met vriendelijke groet, Leonn & Hilde Oprichters Stichting Pani Stichting Pani 2

3 Samenvatting Het aantal mensen onder de armoedegrens verminderen in de provincie Rangpur, Bangladesh. Dat is het doel van Pani. Er zijn verschillende aanwijsbare problemen die er voor zorgen dat men niet uit de spiraal van armoede kan treden. Wij willen deze spiraal doorbreken door onze projecten te richten op één gebied en de diverse problemen die zich daar voordoen. Doordat twee van de bestuurders in Bangladesh zijn geboren, is er een nauwe betrokkenheid bij het land en haar problemen. Als grootste probleem zien wij de werkeloosheid en daarmee het ontbreken van een baan als basis van een zelfstandig bestaan. Met Pani zoeken we naar economisch en ecologisch duurzame oplossingen en zo hebben we het concept Pani Ambachtsschool ontwikkeld. De Ambachtsschool baseert zich op drie pijlers: 1) Werk is de basis voor een zelfstandig bestaan We bieden kansarmen een baan waarbij een ambacht wordt geleerd en ze tegelijkertijd een salaris verdienen, zodat ze kunnen voorzien in een zelfstandig bestaan. De te maken producten worden gekozen op basis van lokale behoeft. We bewaken en respecteren de huidige producenten, zodat we niet een bestaande markt interrumperen. De Ambachtsschool biedt plaats aan 25 ambachtslieden, twee ambachtsleraren en een algemeen coördinator. 2) Kinderen zijn de toekomst De volgende generatie moet een betere start krijgen dan hun ouders. Daarom biedt de Ambachtsschool basisonderwijs aan de kinderen van de doelgroep. Twee basisschoolleraren bieden in de Ambachtsschool les aan ca. 80 kinderen in twee klaslokalen. 3) Op termijn geen financiële steun meer nodig De Ambachtsschool start met het maken van bamboe fietsen. De benodigde ambachten worden aangeleerd door het produceren. De producten worden aan de lokale gemeenschap verkocht. De verkoop van deze producten leidt tot een zelfstandige exploitatie in drie jaar. Met de Ambachtsschool bieden we niet alleen een bestendige oplossing voor de doelgroep, maar bereiken we tevens 2 bijkomende effecten: 1) De (goedkopere) bamboe fietsen zijn relevant voor de doelgroep. De fiets vergroot hun toegankelijkheid en biedt kansen voor hun arbeidsproductiviteit en kwaliteit van leven. 2) De klaslokalen worden in de avonduren als buurthuis gebruikt, wat betekent dat er bijeenkomsten worden georganiseerd met voorlichting met toepasselijke thema s als huiselijk geweld, anticonceptie, avondcursussen, enz. Om de Ambachtsschool tot een succes te maken werken we samen met de Belgische NGO PraubashBaungau en verschillende Nederlandse Hogescholen. De Ambachtsschool bestaat uit twee basisschoollokalen, een werkplaats, een winkel, opslagruimte en sanitaire voorzieningen. De investeringskosten voor de bouw van de Ambachtsschool worden geraamd op ca De organisatie van de Ambachtsschool bestaat uit twee basisschoolleraren, twee ambachtsleraren, een algemeen coördinator, twee toezichthouders en 25 ambachtslieden. De exploitatiekosten voor de eerste drie jaar zijn geraamd op ca De totale investering van de Ambachtsschool is ca De bouw van de Ambachtsschool start juli 2012 en wordt na drie maanden opgeleverd. De exploitatie zal starten in oktober Wij menen dat de Ambachtsschool niet alleen perspectief biedt aan de kansarmen van Rajarhat, maar ook hun recht op trots en eigenwaarde geeft. Wij hopen op uw steun te kunnen rekenen. Stichting Pani 3

4 Inhoudsopgave Algemene organisatiegegevens Stichting Pani Inleiding De Pani aanpak Millenniumdoelen Visie: van pleisters naar medicatie Motivatie van de oprichters Oprichters Pani Bestuur Pani Pani in Bangladesh Belgische partnerorganisatie PraubashBaungau Samenwerking Hogescholen Pani s eerste project PROJECT: PANI AMBACHTSSCHOOL Concept Ontstaan idee van de Ambachtsschool Doel van de Ambachtsschool Uitgangspunten Voor wie bouwen we de Ambachtsschool? Waarom een Ambachtsschool? Onderdelen van de Ambachtsschool Multifunctioneel gebruik Organisatie Personeel Management en toezicht Aannamebeleid Productie & verkoop Welk product maakt de Ambachtsschool? Productieproces Marktpotentie en afzetprognose Locatie Duurzaam bouwontwerp Resultaat Evaluatie Resultaat Effect Projectrisico s Activiteiten in Nederland Zichtbaarheid en communicatie Wervingsacties Planning & Begroting Planning Begroting Dekkingsplan Stichting Pani 4

5 Bijlagen Bijlage 1: Gedetailleerde begroting Ambachtsschool 35 Bijlage 2: Gedetailleerde planning 41 Bijlage 3: ANBI beschikking 42 Bijlage 4: Statuten Stichting Pani 43 Bijlage 5: Kisumu Bamboo Bicycles Study December Stichting Pani 5

6 Algemene organisatiegegevens Naam Adres Postcode & Plaats KVK nummer BTW nummer Datum oprichting Rechtsvorm Bestuur Gironummer Contactpersoon Telefoonnummer E- mailadres Website Stichting Pani maart 2011 ANBI Stichting Leonn Sekender - voorzitter Ali Sekender - penningmeester Marjan van Dijk - secretaris (ING) Hilde van Dijk Stichting Pani 6

7 Stichting Pani Stichting Pani 7

8 Inleiding Met onze achtergrond hebben wij - de oprichters van Pani - een sterke betrokkenheid bij Bangladesh. We zijn ons bewust van de problematiek in het land en het gebrek aan mogelijkheden die we in Nederland als vanzelfsprekend beschouwen. De optelsom van onze betrokkenheid en hun beperkte mogelijkheden, heeft ertoe geleid dat wij een actieve bijdrage leveren in de problematiek in Bangladesh, met dit projectplan als gevolg. Onze ambitie is om armoede op een duurzame manier te bestrijden. Hierbij wordt sterk ingezet op het eigen vermogen van de medemens om te streven naar een zelfstandig en trots bestaan. Het hoogste doel dat Pani kan bereiken is zichzelf (keer op keer) onnodig maken in het project dat zij start. Ofwel dat projecten uiteindelijk zonder gelden, inzet en kennis van Pani draaien. Pani is het Bengaalse woord voor water, het fundament van leven. Vandaar de keuze voor Stichting Pani. In dit hoofdstuk leest u meer over de aanpak van Pani en onze motivatie. De Pani aanpak Pani richt zich op één gebied, de provincie Rangpur, Bangladesh. Wij kiezen bewust voor een gebied in plaats van een probleembestrijding. Wij geloven dat alleen als meerdere problemen worden bestreden, mensen daadwerkelijk de kans krijgen uit de spiraal van armoede te komen. Denk bijvoorbeeld aan noodzakelijke basisvoorzieningen als schoon drinkwater, hygiëne en voedsel om te kunnen overleven. Om op lange termijn deze basisvoorziening zeker te stellen, zijn educatie, emancipatie en economische zelfstandigheid essentieel. In de provincie Rangpur leven naar schatting 15,6 miljoen mensen. 2,5 miljoen hiervan leven in het district (stadsgemeente) Rangpur. Figure 1: District Rangpur Het voor u liggend project wordt uitgevoerd in Rajarhat, een plattelandsdorp bij dit district. Door oplossingen te zoeken voor zowel basis- als langdurige problemen, hebben wij het geloof dat we kansarmen een zelfstandig bestaan kunnen bieden. Pani is de enige stichting in Rajarhat die kansarmen helpt aan een beter bestaan. Millenniumdoelen Pani bestrijdt armoede in Rangpur door verschillende millenniumdoelen na te streven: Millenniumdoel 1 Iedereen fatsoenlijk werk Minder armoede kan alleen worden bereikt als meer mensen aan een fatsoenlijke baan worden geholpen. Millenniumdoel 2 Iedereen minimaal basisonderwijs Geef kinderen de kans om zich verder te ontwikkelen waardoor hun kansen in het leven toenemen. Millenniumdoel 4 Minder kindersterfte Veel kinderen overlijden aan ziektes die voorkomen of genezen hadden kunnen worden, zoals diarree. Toegang tot medicijnen, vaccinaties, een goede hygiëne en een goede gezondheidszorg is noodzakelijk om deze ziekten te helpen bestrijden. Millenniumdoel 7 Meer mensen in een duurzaam leefmilieu Voldoende en schoon drinkwater en voldoende hygiëne liggen aan de basis van een goede gezondheid. Stichting Pani 8

9 Visie: van pleisters naar medicatie Pani bestrijdt armoede in het district Rangpur, Bangladesh. Onze visie is dat er metaforisch gesproken pleisters worden geplakt op korte termijn problemen en medicatie moet worden geboden op lange termijn: Pleisters plakken bied acute hulp Op korte termijn is hard nodig dat Pani pleisters plakt op de huidige problematiek. Dit doen we in samenwerking met de bevolking. We luisteren naar de problemen die zij aangeven het noodzakelijkst zijn om op te lossen. Dit kan gaan om het uitdelen van slippers of dekens tegen de nachtelijke kou. Het ophangen van schoolborden of het ophangen van ventilatoren tegen de hitte zodat de leerlingen beter les krijgen. Het ontstoppen van bestaande of aanleggen van nieuwe toiletten voor betere hygiëne. Kortom: haalbare en kleinschalige initiatieven die op korte termijn zorgen voor een betere leefomgeving om te overleven. Medicijn ontwikkelen bied duurzame oplossingen Om het doel van Pani te realiseren, is pleisters plakken alleen niet genoeg. We moeten komen tot een langdurige oplossing, zodat de bevolking een zelfstandig economisch bestaan kan leiden. Om op lange termijn onafhankelijk te kunnen leven, is economische zelfstandigheid een must. We doen dit door de Ambachtsschool op te bouwen. Gaandeweg leiden we mensen op totdat de stichting zichzelf overbodig heeft gemaakt. Dit begint met noodzakelijke vaardigheden aanleren zoals lange termijn denken, planning en vertrouwen in de toekomst ontwikkelen en bouwt zich uit tot kennis en vaardigheden om een beroep te kunnen beoefenen. Motivatie van de oprichters Al vanaf kinds af aan hoorde je over armoede. Op de basisschool verzamelde je bijvoorbeeld lege flessen voor een schoolproject. Vanuit een oprechte passie zette je je voor 100% in, belde je bij de hele buurt aan met een tomeloos enthousiast verhaal hoe jij de wereld ging veranderen. Was dit naïef? Of was het gevoel en geloof nog puur? Vanuit die kinderlijke naïviteit geloofde je dat jij verschil maakte. In de loop der jaren zwakt dit af. Het beeld dat wij hebben van de armen is negatief. We kennen de foto s van verdriet en leed. Je hoort wat er mis is in hun leven: ziektes, natuurrampen, oorlog. Je krijgt een beeld dat het leven van armen enkel bestaat uit verwoesting en wanhoop. Voordat je het weet betrap je jezelf op een slecht gevoel elke keer als je hoort over armoede. Betrap je jezelf op een schuldgevoel want wij hebben het toch zo goed in het westen. Maar voel je vooral machteloosheid. Want heeft het allemaal wel zin? De problemen lijken niet te veranderen. Stichting Pani 9

10 Deze moedeloosheid leidt tot afscherming. Onbewust wordt de ellende genegeerd. Hoe krijg je dat geloof dat je als kind had weer terug? Dat jij de wereld kan verbeteren, al is het maar voor een klein stukje? In december 2010 brachten wij (Leonn en Hilde) een bezoek aan Bangladesh en drong het pas tot ons door. Toen pas beseften we weer hoe fijn het voelt om te helpen. En vooral dat we weldegelijk verschil kunnen maken! Kleine giften kunnen voor kansarmen een life changing event zijn. Die passie en dat geloof hopen wij met Pani over te brengen door zo concreet mogelijk te laten zien wat gebeurt met de giften van onze donateurs. Oprichters Pani Leonn Sekender: Oprichter & voorzitter Leonn Sekender emigreert op zevenjarige leeftijd, in 1986, van Bangladesh naar Nederland met zijn ouders. De situatie in Bangladesh was op dat moment te gevaarlijk met oog op het politieke klimaat. Na ontvangst van een verblijfsvergunning krijgt Leonn in 1991 de Nederlandse nationaliteit. Na de lagere school en havo studeert Leonn Bouwkunde aan de Hogeschool Midden Brabant, gevolgd door een master opleiding Stedelijke ontwikkeling & Bouwmanagement aan de TU Eindhoven. Leonn werkt momenteel bij adviesbureau 4Tune Leonn is voorzitter van Pani. Hilde van Dijk: Oprichter Hilde van Dijk studeert na de havo Communicatiemanagement aan de Hogeschool Utrecht. Na gewerkt te hebben bij een PR- bureau, besluit zij begin 2009 een eenmanszaak te starten. Hilde adviseert bedrijven op het gebied van sociale media en community building, een nieuwe manier van bedrijfscommunicatie gebaseerd op interactieve communicatie en betrokkenheid. Hilde en Leonn wonen sinds 2008 samen in Arnhem. Hilde is vrijwilliger binnen de stichting en vervult de algemeen management taken. Stichting Pani 10

11 Bestuur Pani Ali Sekender: Penningmeester Ook Ali vader van Leonn komt in 1986 naar Nederland. Hij voelt zich hier al snel thuis en kan erg genieten van een boterham met kaas of stamppot, zij het met wat kruiden voor extra smaak. Ali werkte jaren als importeur van Bangladesh naar Nederland en heeft veel ervaring met de internationale handel tussen deze landen. Na een zwaar auto- ongeluk kan hij helaas deze werkzaamheden niet meer verrichten. Marjan van Dijk: Secretaris Marjan woont in Veenendaal met haar man Fred, jongste zoon Robbert en haar twee hondjes Pepper en Paisley. Marjan is moeder van drie, huisvrouw en helpt Freds bedrijf met de administratie. Marjan ondersteunt de stichting onder meer met het organiseren van events en community management. Regelmatig heeft Ali contact met zijn broers en zussen in Bangladesh en bezoekt hij hen wanneer mogelijk. Door de sterke band tussen Nederland en Bangladesh en Ali zijn ervaring, kan hij de juiste informatie boven water halen en weet Ali precies hoe zaken in Bangladesh werken. Alle functies binnen Pani worden vrijwillig ingevuld. Er wordt geen vergoeding gegeven aan bestuurders of medewerkers. Pani in Bangladesh Voor de Ambachtsschool maakt Pani gebruik van de aanwezigheid van onze familie in het district. Hierdoor hebben we gewaarborgd dat ook zonder aanwezigheid van Nederlandse stichtingsleden, het project op een duurzame en eerlijke manier vorm krijgt. Pani richt tevens een stichting lokaal in Rajarhat op, waarbij familieleden als bestuur zullen optreden: Lutfa Hasna Lipi (roepnaam Lipi) werkt in Rajarhat als adjunct directeur van een middelbare school. Md. Salim Ullah (roepnaam Salim), is opgegroeid Rajarhat en staat bekend als informeel dorpshoofd. De ervaring en contacten van Lipi en Salim zijn van grote waarde voor het project. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de uitgaven en administratie naar Nederland. Stichting Pani 11

12 Figure 2: Lutfa Hasna Lipi Figure 3: Md. Salim Ullah Belgische partnerorganisatie PraubashBaungau PraubashBaungau bestaat uit studenten van de Universiteit van Brussel en heeft het doel een tastbaar bouwproject uit te voeren in de zomermaanden van In 2010 heeft deze stichting een bevallingsruimte 1 gebouwd in een ander deel van Bangladesh. PraubashBaungau 2 heeft in de zomer van 2011 een aanvraag uitgeschreven, op zoek naar een partnerorganisatie. Uit de verschillende stichtingen heeft PraubashBaungau unaniem gekozen voor een samenwerking met Pani. Dat betekent dat deze studenten zich inzetten voor fondswerving en de bouw van het gebouw, nodig voor de Ambachtsschool. In de zomer van 2012 zullen 10 studenten afreizen naar Rajarhat om, in samenwerking met de lokale bevolking, de Ambachtsschool te bouwen. Samenwerking Hogescholen We zijn in gesprek met verschillende hogescholen in Nederland met het oog op kennisoverdracht en eventueel stageopdrachten. We hopen eind 2012 een of meerdere stagiairs een opdracht te kunnen bieden in Bangladesh op het gebied van management, productieprocesopbouw, lokale marketing en logistiek. Verscheidende hogescholen waaronder Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool HAS Den Bosch en Hanze Hogeschool Groningen hebben interesse getoond. Naast Nederlandse Hogescholen hebben we contact met Columbia University, New York. In de zomer van 2011 hebben Leonn & Hilde een bezoek gebracht aan John Mutters, projectleider van het Earth Institute. Dit instituut heeft onderzoek gedaan naar de potentie van bamboe fietsen in Kenia. Sinds 2008 werken zij aan een succesvol project in Kenia waar de lokale bevolking wordt ondersteunt in de productie van bamboe fietsen. Inmiddels werken zij aan een ambitieus plan voor een grote fabriek om bamboe fietsen tevens te exporteren om zo nog meer mensen van werk te voorzien. Figure 4: Ontmoeting John Mutters 1 Zie voor meer informatie: sk.net/pb/project/index.htm 2 Zie voor meer informatie: Stichting Pani 12

13 Pani s eerste project In de zomer van 2011 hebben we ons eerste project uitgevoerd onder de noemer van pleisters plakken. Voor een damesschool hebben we schoolborden gekocht, zodat de docenten beter les kunnen geven aan de kinderen. Dit was hard nodig omdat de school maar in twee van de zes klaslokalen een schoolbord had hangen. Ook hebben we woordenboeken gegeven. Tot nu konden de kinderen alleen een boek om de beurt lenen van de docent. Zelf hebben ze geen geld om boeken te kopen of te huren. Woordenboeken waren er niet, terwijl Engels een heel belangrijke taal is voor hun toekomst. We hebben een symbolisch cadeau gegeven aan de damesschool. De kinderen dronken namelijk water met hun handen direct van de pomp. Ze hadden geen glazen of kopjes. Ook ontbrak een waterfilter om zeker te zijn van schoon drinkwater. Omdat onze stichting Pani heet, dat water betekent in het Bengaals, hebben we voor de school glazen, kopjes en een filter gegeven. Tot slot wilden we ook iets leuks doen voor de meisjes, aangezien de school geen enkele vorm van vermaak had. Dus hebben we badminton rackets, een net, een volleybal en schaakborden gegeven. Stichting Pani 13

14 PROJECT: PANI AMBACHTSSCHOOL Stichting Pani 14

15 Concept Ontstaan idee van de Ambachtsschool Tijdens het bezoek aan Bangladesh spraken we onder meer met Sanjida Rahman, inwoonster van sloppenwijk Rangpur. Op een vraag over hygiëne antwoordde Sanjida dat ze wist dat zeep belangrijk was om ziekte te voorkomen. Nog voordat wij konden vragen of ze toegang had tot zeep zei ze: Please don t give me soap. Give me a job so I can take care of my family and buy my own soap. Dit bevestigde onze inschatting dat om armoede op een langdurige manier aan te pakken, het inzamelen van geld en weggeven van producten niet voldoende is. We willen een project neerzetten dat economische zelfstandigheid kan bereiken zodat we kansarmen op lange termijn helpen aan een onafhankelijk bestaan. Wij hebben ons plan vormgegeven op basis van de Nederlandse voorbeelden sociale werkplaatsen en multifunctionele accommodaties (MFA s). De Ambachtsschool is een combinatie van een sociale werkplaats en een buurthuis. Doel van de Ambachtsschool We willen kansarmen in de omgeving van Rajarhat helpen met een ambachtsopleiding, maar ook meteen met inkomsten zodat ze kunnen zorgen voor hun gezin. De Ambachtsschool moet uiteindelijk haar eigen geld verdienen met de verkoop van producten. Op die manier zorgen we ervoor dat de Ambachtsschool op termijn op eigen benen kan staan, zonder funding uit Nederland. De werknemers hebben hiermee blijvend werk. Uitgangspunten Om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken zijn een aantal succesfactoren benoemd: De grond en het gebouw worden aangeschaft door Pani en blijven in eigen beheer. Zo voorkomen we afhankelijkheid van de grillen van de overheid, mocht de Ambachtsschool een succes worden. Op termijn kan het bezit worden overgedragen aan de werknemers als eigen onderneming. De producten die gekozen worden om te produceren moeten voldoen aan: o Laaggeschoolde arbeid, makkelijk aan te leren zonder vooropleiding o Geen inbreuk op huidige bedrijvigheid in de omgeving o Aanwezige afzetmarkt in nabije omgeving o Economisch en ecologisch duurzaam Om de kansarmen te kunnen laten werken bij de Ambachtsschool, moet in een aantal basisvoorzieningen worden voorzien zoals opvang van de kinderen en hygiënevoorzieningen. Stichting Pani 15

16 Voor wie bouwen we de Ambachtsschool? In Guscho Gram (nabijgelegen dorpje bij Rajarhat) staat een kleine nederzetting van landloze Bengalen. De overheid heeft hen dit stuk grond aangewezen om te verblijven. In deze nederzetting wonen ongeveer 400 volwassenen en 100 kinderen. Veruit de meeste volwassenen hebben geen vast inkomen. Ze zoeken dagelijks naar werk op rijstvelden of in fabrieken tegen minimale betaling. Op de vraag of zij genoeg verdienen om te overleven antwoordden zij dat ze eten kunnen kopen voor 4 dagen per week. Dit wordt verdeeld in kleine porties zodat ze elke dag iets kunnen eten. Door het tekort aan werkgelegenheid is het lastig om een zelfstandig bestaan op te bouwen 3. Figure 5: Inwoners Guscho Gram Waarom een Ambachtsschool? Werkgelegenheid zorgt voor een zelfstandig bestaan. De werkloosheid in Bangladesh is echter erg hoog. Daar komt bij dat de kansarmen over het algemeen geen vooropleiding hebben gehad. Het geven van een microkrediet zodat zij hun eigen bedrijf op kunnen zetten, resulteert daardoor in ongeïnspireerde banen zoals riksja rijder. Dit levert weinig geld op omdat het een zeer concurrerende markt is. Om kansarmen op korte én lange termijn van werk te voorzien, is het van belang dat zij een vak leren. De Ambachtsschool combineert het voorzien van werk (direct inkomen) met het leren van een ambacht. Onderdelen van de Ambachtsschool De werkplaats Hier wordt het ambacht geleerd en de producten gemaakt. De winkel Hier worden de producten verkocht aan de lokale bevolking en leren de kansarmen verkoopvaardigheden. Basisschool Terwijl de ouders werken, krijgen hun kinderen basiseducatie zoals lezen, schrijven en rekenen. Op die manier maken de kinderen kans op een betere toekomst. Douche & Toiletten De kansarmen hebben vaak geen of slechte hygiënevoorzieningen thuis. Wij zorgen ervoor dat iedereen zich kan wassen met zeep en naar een schone toilet kan gaan bij het werk. We bouwen deze douches en toiletten bij de Ambachtsschool zodat het onderhoud in eigen beheer is. 3 bron: interview met lokale bewoners, bezoek Guscho Gram december Stichting Pani 16

17 Multifunctioneel gebruik De ruimtes van de Ambachtsschool gaan we multifunctioneel inzetten. Dit houdt in dat na werktijd de ruimtes beschikbaar worden gesteld voor de lokale gemeenschap voor bijvoorbeeld bijeenkomsten op het gebied van voorlichting, bijscholing, emancipatie, ondernemerschap (microkredieten) en samenwerking. Organisatie Personeel Het personeel van de Ambachtsschool bestaat uit: - 1 algemeen manager (full- time) - 2 basisschool leerkrachten (full- time) - 2 ambachtsleerkrachten (full- time) - 25 ambachtslieden in opleiding (full- time) - 2 toezichthouders: Lutfa Hasna Lipi, Md. Salim Ullah (16 uur per maand) Naast het personeel geeft de Ambachtsschool ruimte voor circa 80 basisschool leerlingen. Management en toezicht Een goedlopend bedrijf vraagt om een ervaren algemeen manager. In de komende maanden zullen we sollicitatiegesprekken houden voor deze functie om zeker te zijn van een betrouwbaar en bekwaam persoon. Daarnaast zijn er zoals eerder aangegeven twee toezichthouders in Bangladesh: Lipi en Salim. Lutfa Hasna Lipi werkt in Rajarhat als adjunct directeur van een middelbare school. Md. Salim Ullah, is opgegroeid Rajarhat en staat bekend als informeel dorpshoofd. De ervaring en contacten van Lipi en Salim zijn van grote waarde voor het project. Aannamebeleid Potentiële werknemers van de Ambachtsschool voldoen aan de volgende criteria: - Huidig inkomen ligt onder de armoedegrens ($1 per dag) - Minimaal 16 jaar en ouder - Ratio man / vrouw minimaal 70/30 Vrouwen zullen minder snel solliciteren dan mannen, maar wij stimuleren dit door functies zoals verkoop aantrekkelijk voor hen te maken - Bij voorkeur ratio analfabeet/ niet- analfabeet 50/50 4 Lezen is van belang voor bijvoorbeeld maten. Door analfabeten en niet- analfabeten samen te laten werken kan men leren van elkaar. In Rajarhat is 77% van de inwoners analfabeet - Bij voorkeur ouders van een of meerdere schoolgaande kinderen - Bij voorkeur uit Guscho Gram of Rajarhat De toezichthouders zullen sollicitatiegesprekken voorbereiden en in nauwe samenspraak met Pani beslissen welke mensen een baan krijgen. 4 bron: Stichting Pani 17

18 Productie & verkoop Welk product maakt de Ambachtsschool? Als eerste gaan we bamboe fietsen produceren. Bamboe is in Bangladesh in overvloed, het is duurzaam materiaal, de fiets is het meest gebruikte vervoersmiddel en er zijn veel handen nodig om dit te maken waardoor we veel werkgelegenheid creëren. Daarnaast is dit een product dat toegevoegde waarde biedt voor de doelgroep. De goedkopere bamboe fiets wordt toegankelijk voor armere gezinnen die nu geen stalen fiets kunnen kopen gezien de hoge prijs. Na 1 jaar onderzoeken we ook de marktkans van bamboe riksja s, zodat riksja rijders een eigen riksja kunnen bezitten. Dit in plaats van dat zij dagelijks een tot twee derde van hun inkomsten aan de riksja eigenaar moeten afstaan. Terwijl de werknemers de fietsen produceren, leren ze allerlei vaardigheden: bamboe bewerken, lassen, fietsen in elkaar zetten, schuren, timmeren, schroeven, verven. Maar ook vaardigheden als inkoop, verkoop, voorraadbeheer, financiën, planning en lange termijn denken. De werknemers zijn vaak nog nooit naar school geweest. Doordat ze werken bij de Ambachtsschool leren ze vaardigheden waardoor ze later ook bij andere bedrijven een baan kunnen vinden of nog beter hun eigen bedrijfje kunnen opzetten. Productieproces Van het Earth Institute van Columbia University, hebben wij uitgebreide informatie ontvangen over het productieproces van bamboe fietsen. De behandeling van bamboe alvorens het gebruikt kan worden voor fietsen is van groot belang. Evenals het assembleren van de onderdelen, met een stevige fiets als eindresultaat. Om deze werkzaamheden te kunnen verrichten zijn naast handgereedschap verschillende ovens, mallen en materialen nodig. Deze bespreken wij later in de begroting. Met een efficiënte indeling van de werkplaats, is de productietijd van 1 fiets door twee personen 120 minuten 5. Figure 6: Voorbeelden van bamboe fietsen Om een beeld te krijgen van de productie van bamboe fietsen, verwijzen we naar dit YouTube- filmpje waarin uitleg wordt gegeven. In de bijlage is het rapport van Columbia University opgenomen met uitgebreide informatie over het productieproces van bamboe fietsen. 5 Bron: bijlage 5, Kisumu Bamboo Bicycles Study December 2009 (KPMG 2008, p. 14) Stichting Pani 18

19 Figure 7: efficiënte indeling werkplaats Stichting Pani 19

20 Marktpotentie en afzetprognose De afzetmarkt van de bamboe fietsen wordt geografisch bepaald. Op basis van de huidige marktwerking in Bangladesh, is het afzetgebied district Rangpur (in een straal van 50 km van Rajarhat). De afzetpotentie is volgens de KPMG methode 6 bepaald. De marktpotentie in de directe omgeving van Rajarhat wordt geschat op ca fietsen. Voor het district Rangpur wordt de marktpotentie geschat op ca fietsen. Zie figuur 8 voor nadere onderbouwing. In ons projectplan houden we echter rekening met een conservatieve inschatting van de afzetprognose. We gaan uit van minimale productie en afzet welke benodigd is om de totale kosten (inclusief de kosten voor basisonderwijs) van de Ambachtsschool te kunnen dragen. Dit komt uit op ca fietsen per jaar. Omdat de bamboe fiets een nieuw product is en omdat de Ambachtslieden het vak moeten leren, gaan we er van uit dat we in 2016 de benodigde fietsen kunnen afzetten. Bij hogere verkopen kan de Ambachtsschool eerder zelfstandig opereren en de eventuele winsten worden ingezet om het project uit breiden (meer onderwijs, extra ambachten enz.) of zelfs een nieuw Ambachtsschool op te zetten. De volgende afzetprognose vormt de basis van de exploitatie (zie voor verdere informatie hoofdstuk: Planning en begroting): We gaan er vanuit dat in de opstartfase (2012) een en ander mis gaat met de productie. Mochten de fietsen wel bruikbaar zijn, maar niet geschikt voor verkoop, stellen we deze fietsen kosteloos beschikbaar voor de werknemers. 6 Zoals ook gebruikt wordt in de Kisumu Bamboo Bicycles Study December 2009 (zie bijlage 5) Stichting Pani 20

21 Afzetpotentie Aantal inwoners Rangpur: Aantal mannen in Rangpur: (het is ongebruikelijk voor vrouwen om te Qietsen) Aantal mannen in de leeftijd 18+: Aantal inwoners Rajarhat: Aantal mannen in Rajarhat: (het is ongebruikelijk voor vrouwen om te Qietsen) Aantal mannen in de leeftijd 18+: Aantal mannen boven armoedegrens: Aantal mannen onder armoedegrens: Aantal mannen boven armoedegrens: Aantal mannen onder armoedegrens: Aantal potentiele kopers van bamboe Qiets: Aantal mannen die een Qiets kunnen betalen: Aantal potentiele kopers van bamboe Qiets: Aantal mannen die een Qiets kunnen betalen: Inschatting aantal verkopen: Aantal potentiele kopers van bamboe Qiets: Inschatting aantal verkopen: Aantal potentiele kopers van bamboe Qiets: 514 Inschatting aantal verkopen: Inschatting aantal verkopen: 171 Figure 8: Inschatting marktpotentieel Rajarhat. Systematiek gebaseerd op aannames Earth Institute Columbia University research Bamboo Bicycles in Kenya Zie bijlage 5: Kisumu Bamboo Bicycles Study December Stichting Pani 21

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12)

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) JAARVERSLAG 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...2 2 VOORWOORD...4

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Stichting Narangi Jaarverslag 2011

Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Over Narangi 3 2.1 Wat doen we? 3 2.2 Organisatie 3 3 Fondsenwerving 4 3.1 Financiële donaties 4 3.2 Donaties in natura 4 4 Communicatie 5 5 Sanjay,

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk.

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie