Beleidsplan Praktijk AGB code:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2014. Praktijk AGB code: 0500009"

Transcriptie

1 Beleidsplan 2014 Praktijk AGB code: Zoetermeer, mei 2015

2 BELEIDSPLAN INLEIDING Praktijkprofiel Adres/bereikbaarheid Werkgebied Behandelvormen/logopedische verbijzonderingen Netwerken. 4 4.Veiligheid Patiëntveiligheid Veiligheid logopedist Goede implementatie van kwaliteitsinstrumenten Wat levert kwaliteit op. 5.2 Kwaliteitskring. 5.3 Kwaliteitsregister Kwaliteitsinstrumenten 6 Patiënttevredenheidsonderzoek. 7 7 Evidence based logopedie 9 8 Website & Social Media PR & Communicatie Preventieve logopedie 10 9 Digitalisering patiëntendossier Conclusie Doelstellingen 2015/2016.

3 1. INLEIDING In dit beleidsplan wordt beschreven hoe wij in 2015 vorm willen geven aan de door ons geboden zorg. De visie van de Praktijk voor Logopedie is: Kwalitatief goede zorg bieden aan mensen met klachten c.q. problemen op logopedisch gebied. We streven naar hoogwaardige zorg en tevredenheid. - Onder hoogwaardige zorg verstaan wij; doelgericht werken, doeltreffendheid, gerichtheid op de cliënt en gerichtheid op de wensen van de cliënt. Hierbij is het verschil tussen wenselijke zorg en de werkelijke aangeboden zorg zo klein mogelijk. - Onder tevredenheid verstaan wij; de tevredenheid van de cliënt, tevredenheid van zijn/haar omgeving, tevredenheid van de verwijzers en tevredenheid van de behandelaars. De logopedisten van de Praktijk voor Logopedie de Leyens hechten evenveel waarde aan tevredenheid en acceptatie als aan kwaliteit of doeltreffendheid, omdat in de praktijk werkzame logopedisten geloven dat voor een communicatief vak als logopedie geborgenheid, openheid, veiligheid en vertrouwen de basis vormen voor het leren en veranderen. De logopedisten van de Praktijk voor Logopedie zijn ervan overtuigd dat het samenwerken in de groepspraktijk een meerwaarde heeft voor de kwaliteit van de behandelingen. De praktijk behoudt zijn kwaliteit doordat elke logopedist zich blijft bijscholen door middel van scholingsdagen en cursussen. De praktijk profileert zich door middel van deskundigheid en daarnaast door het bieden van een gestructureerde en professionele organisatie. Ondertekening praktijkhouders T.E. Schröder M.E. van Velsen M.E. Staal

4 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Organisatie en Organogram De Praktijk voor Logopedie de Leyens is een maatschap bestaande uit drie logopedisten namelijk M.E. Staal, T.E. Schröder,en M.E. van Velsen. In de praktijk zijn drie logopedistes werkzaam in loondienst: W. Otterspeer (sinds 2013), J.de Pater (sinds 2014) en E. M. van Marle (sinds 2014). Organogram: M.E. Staal T.E. Schröder M.E. van Velsen W. Otterspeer C.E. van Marle J. de Pater 2.2 Adres / bereikbaarheid Onze praktijk ligt in Zoetermeer, Orfeoschouw 50, 2726 JH en is een maatschap. Per 1 mei 2013 is er een dependance van de praktijk geopend worden op het adres Oosterheemplein 231 F, 2721 NC Zoetermeer. Wij zijn dagelijks geopend van uur tot uur en vrijdag tot uur. Wij zijn altijd bereikbaar via een automatische telefoonbeantwoorder op telefoonnummer van Praktijk voor Logopedie de Leyens Hoofdlocatie en Praktijk voor Logopedie Oosterheem dependance Alle binnenkomende telefoongesprekken worden, als er op dat moment niet behandeld wordt, direct opgenomen. Cliënten die een bericht hebben achtergelaten op het antwoordapparaat worden dezelfde dag nog teruggebeld. Tevens zijn wij 24 uur per dag bereikbaar via Werkgebied Onze cliënten zijn hoofdzakelijk afkomstig uit Zoetermeer. Ook in 2014 was merkbaar dat er ook cliënten buiten Zoetermeer onze praktijk bezoeken. Tevens wordt de Praktijk voor Logopedie de Leyens ook benaderd door orthodontiepraktijken in de regio Den haag voor betere samenwerking. Dit heeft te maken met de kwaliteit die wij nastreven en de tijd die wij in PR steken.

5 2.4 Behandelvormen / Logopedische verbijzonderingen In onze praktijk vinden individuele en/of groepsbehandelingen plaats. Behandelingen worden, indien geïndiceerd en aangevraagd door de verwijzer, tevens bij de cliënt aan huis verricht. In onze praktijk zijn de volgende verbijzonderingen aanwezig: OMFT, Pré-verbale logopedie, PROMPT, Tan-Söderbergh, LINC, Spraakafzien, behandeling van dove kinderen met en zonder CI, sensorische informatieverwerking, behandeling van eet- en drinkproblemen, stembehandeling met Lax vox stemmethode, transseksualiteit, oncologie, en logopedische behandelingen voor kinderen met NLD, ADHD en ADD en autisme. Sinds 2014 vinden er ook groepsbehandelingen plaats voor kinderen met (spraak) taakproblemen.

6 3. NETWERKEN Netwerken zijn essentieel voor onze Logopediepraktijk. Wij werken met interne en externe overlegvormen, maar ook via de kwaliteitskring. De opbrengsten uit de netwerken (kennis, informatie, inzicht, meningen, standpunten e.d.) leidt tot betere (efficiëntere) zorg in het belang van de patiënt. De kern van een netwerkorganisatie is dat er betekenisvolle relaties worden aangegaan, ontwikkeld en onderhouden. De Praktijk voor Logopedie is gevestigd in een pand samen met de Kinderpraktijk Zoetermeer. De dependance Oosterheem bevindt zich in het Gezondheidscentrum Oosterheem. Hierbij wordt waar nodig overleg gepleegd met de andere zorgverleners die bij de cliënt betrokken zijn, zoals huisarts, kinderarts, psycholoog, ADHD coach, Autisme begeleidster, fysiotherapeuten etc. Eens in de 6 weken is er een algeheel overleg afgesproken met alle disciplines die binnen de Kinderpraktijk werkzaam zijn. Samenwerking OMFT De Praktijk voor Logopedie de Leyens en de Praktijk voor Orthodontie zijn beide gevestigd op de Orfeoschouw te Zoetermeer. De Praktijk voor Logopedie de Leyens heeft inmiddels een nauwe samenwerking gerealiseerd met de orthodontisten Brugmans-de Koster, Boelens en Hostmann. Daarnaast is er een samenwerking opgezet met Orthodontistenpraktijk van der Meij te Zoetermeer en JTV tandverzorging te Zoetermeer. Ook is er een opstart gemaakt voor de samenwerking met Orthodontiepraktijk Transvaal Den Haag en de Orfeokliniek te Zoetermeer. Samenwerking Oncologie De logopediste M.E. Staal van de Praktijk voor Logopedie de Leyens neemt deel aan een samenwerkingsverband met het Paramedisch Oncologisch Netwerk Zoetermeer. Paramedisch Oncologisch Netwerk Zoetermeer (PONZ ) is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten, diëtist, logopedist, ergotherapeut en psycholoog in Zoetermeer met als specialisatie oncologie.

7 De samenwerkingsverbanden zijn hierboven in een schematische afbeelding weergegeven

8 4. VEILIGHEID 4.1 Patiënt veiligheid Vanuit de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie zijn wij bewust gemaakt om veilig te werken. Een voorbeeld hiervan is een meldcode kindermishandeling waarmee de logopedisten van de Praktijk voor Logopedie de Leyens gefaciliteerd en gestimuleerd worden om veilige zorg te leveren. Om de patiënt goed te waarborgen heeft T.E. Schröder een e-learningcursus afgerond op 25 november 2013 genaamd Patiëntveiligheid: wat en hoe?. De cursus betreft de veiligheid van de praktijk en de patiënt met betrekking op hoe veilig de praktijk is en hoe veilig het handelen is? Onderdelen die in deze cursus aanbod zijn geweest zijn: - Bewust zijn hoe door u eigen doen en laten de veiligheid van de patiënt in het geding kan komen. - De belangrijkste risico s voor uw beroepsgroep kennen. - Veilig werken volgens de richtlijnen en volgens de standaarden uw eigen beroepsgroep en de afspraken in het samenwerkingsverband en/of de zorgketen. - Leren van incidenten: veilig melden, analyseren, bespreken, verbeter acties uitvoeren. Bijvoorbeeld binnen de eigen praktijk, binnen lokaal/regionaal overleg of toets groep. - In gesprek gaan met patiënten naar aanleiding van klachten, incidenten en calamiteiten. - Als gespreksonderwerp van lopende inhoudelijke thema s, (home) teambijeenkomsten, werkbesprekingen, patiëntenbesprekingen, toets groepen en dergelijke. - Aan de slag met patiëntveiligheid als onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Bijvoorbeeld in verband met praktijkaccreditering of certificering. In het jaar 2014 hebben wij als praktijk (alle 6 logopedisten), in het kader van patiëntveiligheid een cursus Bedrijfshulpverlening gevolgd. Dit om patiënten de veiligheid en hulp te kunnen bieden bij brand en ongevallen. 4.2 Veiligheid logopedist Er zal aandacht worden besteedt aan de weerbaarheid van de logopedisten van de Praktijk voor Logopedie de Leyens & Dependance Oosterheemplein. Dit in het kader van hoe te reageren op agressiviteit en ongewenst gedrag van patiënten, ouders en begeleiders. Dit is in een protocol vastgelegd.

9 5. KWALITEIT 5.1 Wat levert kwaliteit op De logopedisten zijn zich er van bewust dat kwaliteit winst oplevert en dat er eisen worden gesteld door derden, zoals patiënten en zorgverzekeraars. Kwaliteit levert tijdswinst op. De behandelperiode wordt verkort door de juiste toepassing van methodes en het tijdig doorverwijzen van patiënten naar andere disciplines zoals psychologen, orthopedagogen en kinderartsen. Dit leidt tot efficiënter werken en een goede levering van zorg voor de patiënt. Daarnaast kan kwaliteit leiden tot meer vakinhoudelijke verdieping en betere samenwerking en betrokkenheid tussen de logopedisten. 5.2 Kwaliteitskring De logopedisten van de Praktijk voor Logopedie de Leyens zijn lid van de Kwaliteitskring Zoetermeer. De kwaliteitskringen zijn de kern van het kwaliteitsbeleid van de NVLF. De kringen maken niet alleen intercollegiaal overleg mogelijk maar ook een vakinhoudelijke verdieping en toepassing van kwaliteitsinstrumenten en verbetering van zorg. Op deze manier blijven de logopedisten gezamenlijk werken aan het verbeteren van hun logopedisch handelen. Om doelgericht met de logopedisten van de kwaliteitskring te werken, volgens de normen en eisen van de NVLF, wordt er jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag geschreven. Hierin staat beschreven wat de behaalde doelen zijn van het afgelopen jaar en de doelen voor de toekomst 5.3 Kwaliteitsregister De logopedisten van de Praktijk voor logopedie de Leyens zijn allen ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici is één van de belangrijke pijlers waaraan de kwaliteit va de beroepsgroep gemeten wordt. Op deze manier kunnen wij aantonen dat we aan kwaliteit werken. Voor de toekomst stellen wij ons als doel om meer kwalitatief getoetst te kunnen worden. Voor 2015 zullen wij ons richten op zelfreflectie door de logopedisten door middel van reflectieverslagen, zelfevaluatielijsten, ontwikkelplan. 5.4 Kwaliteitsinstrumenten Kwaliteitsinstrumenten worden ingezet om kennis te implementeren en om deskundigheid en innovatie te bevorderen bij de logopedisten. Dit wordt intern en extern getoetst. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de kwaliteitsinstrumenten is dat ze een directe praktische meerwaarde moeten hebben voor de logopedische beroepspraktijk. De bestaande instrumenten worden geëvalueerd en als het bestaand instrument niet voldoet, of vragen oproept, wordt er contact opgenomen met de NVLF en/of de leverancier. Een voorbeeld hiervan is dat de Praktijk voor Logopedie een VAS (Visueel Analoge Schaal) schaal wil introduceren om de logopedische klacht/hulpvraag beter te kunnen analyseren en registreren om de effectiviteit van de diagnose en de behandeling te vergroten. Daarnaast zal er een tussenevaluatie plaatsvinden, na een aantal maanden, met de patiënt en ouder. Het doel is ook hierbij is om de efficiëntie van de te vergroten.

10 6.0 Patiënttevredenheidsonderzoek 2014 In 2014 hebben de logopedisten van de Praktijk voor Logopedie de Leyens, gevestigd aan de Orfeoschouw 50, 2726 JH te Zoetermeer en sinds 1 mei 2013 aan het Oosterheemplein 31 F, 2721 NC Zoetermeer (dependance) bij hun patiënten een patiënttevredenheidsonderzoek afgenomen. Het doel van dit onderzoek is om de kwaliteit van de praktijk en de logopedische behandelingen te verbeteren. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om, zo nodig, verbeteringen en/ of veranderingen toe te passen in In totaal bedraagt het onderzoek pagina s. In 2014 zijn er door de 6 logopedisten in totaal 167 enquêtes afgenomen. Cliëntenenquête 2014 Wilt u zo vriendelijk zijn de onderstaande vragen te beantwoorden. We zullen uw antwoorden gebruiken om de kwaliteit van de praktijk te verbeteren. 1) Waarom heeft u voor onze praktijk gekozen?.. 2) Heeft u de locatie van de praktijk makkelijk kunnen vinden?... Zo niet, heeft u tips of adviezen?... 3) Zou u de praktijk aanraden?... 4) Heeft uw aanmelding plaatsgevonden via de telefoon, via de of via de website?.. Voor het beantwoorden van de volgende vragen kunt u het juiste antwoord omcirkelen. 1= slecht 2= redelijk 3= neutraal 4= voldoende 5= goed 6= zeer goed nvt 1) Hoe vond u het telefonisch aanmeldingsgesprek? 2) Hoe vond u de aanmelding via de ? 3) Hoe vond u de duur van de periode dat u moest wachten voordat de therapie startte? 4) Hoe vond u de bereikbaarheid van de praktijk gedurende de behandelperiode? -a) Per telefoon - b)per 5) Hoe ervaart u het dat de telefoon tijdens de behandeling niet wordt opgenomen? 6) Is er voldoende tijd en aandacht besteed aan uw hulpvraag? 7) Hoe heeft u uw contact met de logopedist ervaren? 8) Hoe heeft u de behandelingen ervaren? 9) Hoe vond u de gebruikte materialen en methodes? 10) Bent u tevreden over het resultaat van de behandelingen? 11) Hoe vond u het aantal gegeven behandelingen ten opzichte van het behaalde resultaat? 12) Hoe vond u de sfeer in de praktijk? 13) Hoe vond u de behandelkamer? 14) Hoe vond u de wachtkamer? 15) Hoe vond u de hygiëne in de praktijk? 16)Heeft u vragen en/ of opmerkingen?

11 De resultaten: slecht/redelijk neutraal/voldoende goed/zeer goed nvt vraag vraag vraag vraag 4 a vraag 4 b vraag vraag vraag vraag vraag vraag vraag vraag vraag vraag vraag Uit de enquête blijkt dat de patiënten het op prijs stellen dat we tijdens de behandeling de telefoon niet opnemen, maar dat ze wel vinden dat we niet altijd goed te bereiken zijn. Dit blijft voor onze praktijk een aandachtspunt, maar de praktijk is niet bereid de bereikbaarheid te verbeteren ten koste van de behandeling. Het feit dat de praktijk via te bereiken is maakt een positief verschil. Tevens blijkt dat het overgrote deel van de mensen bij ons terecht komt door verwijzing van andere disciplines of via mond op mondreclame. De logopedisten van de Praktijk voor Logopedie willen voor 2015 meer enquêtes inventariseren om een efficiënter meetbaar resultaat te verkrijgen. Met de informatie uit de enquêtes kunnen wij de kwaliteit verbeteren. Vanaf januari 2015 zal de enquête digitaal worden afgenomen via Qualizorg. De uitslagen zullen zichtbaar zijn op onze website. 7. EVIDENCE BASED LOGOPEDIE In 2014 heeft de praktijk zich verdiept in evidence based informatie ten aanzien van logopedische behandeling en begeleiding. Het is van belang om dit per stoornisgebied in kaart te brengen met als doel efficiëntere zorg te kunnen bieden. In maart 2015 zal de Audit plaatsvinden. Bij de Audit wordt verwacht dat de behandeldoelen in de dossiers meetbare gegevens omschrijven. In 2015 zal dus nog meer gebruik worden gemaakt van de meettechnieken van de methode OMFT (Orale Myofunctionele Therapie). De materialen die gebruikt worden bij OMFT zijn de Force scale, de pasta voor Payne -techniek met Ultra Violet Detector, foto s gebitten, liniaal voor meten van VOB/SOB en de Myoscanner (een apparaat dat de sterkte van de tong-, lip- en kaakspieren meet). De VAS-schalen om participatie en ernst aan te geven van logopedische problemen en lijsten zoals de lijst fysieke bijkomende storingen voor het stotteren en de Voice Handicap Index voor stemstoornissen.

12 De praktijk wil meer producten nader onderzoeken en eventueel aanschaffen om meer evidence based te gaan werken. Op deze manier wordt de kwaliteit van de behandelingen verhoogd en zal de behandelperiode korter worden. DE NVLF heeft ten doel om na vier jaar 20 evidence statements te ontwikkelen. Vanaf 2012 is er een werkgroep actief die ongeveer 2 keer per jaar een bijeenkomst organiseert. Om meer informatie in te winnen over de evidence statements willen wij een lid van de werkgroep uitnodigen op de kwaliteitskring Zoetermeer.In onze praktijk stellen wij ons ten doel om binnen het aanwezige materiaal te gaan inventariseren welke producten evidence based zijn en zo nodig nieuwe materialen aan te schaffen. 8. WEBSITE & SOCIAL MEDIA 8.1 PR & Communicatie In 2012 is er een website gerealiseerd van de Praktijk voor Logopedie, Op de website wordt informatie verstrekt over de praktijk en de logopedisten. Daarnaast wordt er uitleg aangeboden over de soorten logopedische stoornissen en specialisaties die in de praktijk onderzocht en behandeld kunnen worden. Ook worden de jaarverslagen, de patiënttevredenheidsonderzoeken en de jaarplannen op de website openbaar gemaakt. In 2014 is de website vernieuwd. De website is compatible voor tablets en smartphones. Het plan voor 2015 is meer gebruik te gaan maken van social media zoals bijvoorbeeld een Facebook account en een nieuwsbrief voor patiënten om ze te informeren over de ontwikkelingen binnen de praktijk en de logopedie. 8.2 Preventieve Logopedie Bij de opening van de dependance in Oosterheem heeft de praktijk alle peuterspeelzalen in Zoetermeer een brief geschreven met informatie het belang van vroegtijdig signaleren en doorverwijzen naar logopedie. In de brief bood de logopedisten van de Praktijk voor Logopedie een voorlichtingsavond aan. Dit in het kader van vroegtijdige signalering en onderkenning van logopedische stoornissen bij peuters. De praktijk had ten doel gesteld om een betere samenwerking met peuterspeelzalen te realiseren door middel van een gestuurde brief met een voorstel voor voorlichtingsavonden. Een aantal kinderdagverblijven/ peuterspeelzalen zijn ingegaan op ons voorstel en zijn er meerdere vormen van voorlichting/overleg georganiseerd waardoor er nu een nauwe samenwerking tussen de leidsters en onze praktijk is. De praktijk heeft als doelstelling voor 2015 om individueel nog meer peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Zoetermeer te bezoeken. Tevens wil de praktijk de leidsters gaan adviseren en/of voorlichten over hoe de spraak- en taalontwikkeling van het kind het meest optimaal kan worden gestimuleerd in de groep. Door de leidsters meer inzage en inzicht te geven in de logopedische behandeling en het materiaal kunnen de leidsters dit toe gaan passen in een vrije spelsituatie. Ook heeft de praktijk een uitnodiging ontvangen om een artikel te plaatsen in het huis-aanhuis blad Mijn Zaak. Gezien het belang van preventieve logopedie heeft de praktijk ervoor gekozen het thema mijn kind van 2 jaar praat nog niet te nemen en toe te lichten voor ouders. Het artikel verschijnt in januari 2015.

13 9. DIGITALISERING PATIËNTENDOSSIER In december 2013 is de Praktijk voor Logopedie overgestapt op het EPD Incura. Een EPD is een software toepassing waarbij medische patiënt gegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. Het doel van een EPD is meestal het huidige of toekomstige zorgproces rondom een patiënt te ondersteunen. Het doel voor de Praktijk voor Logopedie de Leyens was om het papieren dossier per eind 2014 volledig te vervangen door het Elektronisch Patiënten Dossier van Incura. Deze overstap is gemaakt en in 2015 worden in de praktijk geen papieren dossiers meer gebuikt. 10. CONCLUSIE De Praktijk voor Logopedie is een praktijk waarbij kwaliteit voorop staat. Het beleid voor 2015 zal zich net als in 2014 richten op het verder uitbreiden van de netwerken zowel binnen de gemeente Zoetermeer als binnen de regio Haaglanden, de veiligheid, goede implementatie van kwaliteitsinstrumenten, patiënttevredenheidsonderzoek met gebruik van een digitaal patiëntonderzoek genaamd Zorgmonitor, evidence based logopedie, website & social media en digitalisering van het patiëntendossier. Voorbeelden van doelen die behaald zijn met betrekking tot het netwerk zijn nieuwe samenwerkingen met drie nieuwe praktijken voor Tandheelkunde. Voorbeelden van de doelen met betrekking tot de veiligheid is dat één collega gecertificeerd is voor de patiëntveiligheid en het gebruik van de Incidentmethode voor het oplossen van klachten. Voorbeelden van goede implementatie van kwaliteitsinstrumenten zijn de aanschaf van het nieuw onderzoeksinstrument Screeling Afasie en de Myoscanner voor OMFT. De doelstelling voor de patiënttevredenheidsonderzoek is grotere verspreiding en verbeterde versie van de enquête. Een voorbeeld van Evidence Based Logopedie is dat de Praktijk in 2014 de voorbereiding heeft gedaan om de Vrijwillige Kwaliteitstoets uit te laten voeren door het HCA. Hiervoor is de nodige kennis opgedaan door middel van workshop SMART en informatieavonden over de Vrijwillige Audit. Ook heeft de praktijk regelmatig vergaderingen ingeroosterd om casustiek en diagnostiek te bespreken en streven wij in de toekomst naar een volledig elektronisch patiënten dossier conform de wensen van de zorgverzekeraar.

14 11. Doelstellingen Het digitaliseren bij het gebruik van de Myoscanner voor de behandeling van OMFT. - Het toepassen van Intercollegiale Toetsing binnen de praktijk. - Een gestructureerde samenwerking realiseren met de verschillende disciplines van de Kinderpraktijk Zoetermeer. Het doel is om een protocol op te stellen voor een holistische benadering van een gezamenlijke patiënt. Het doel is om met meerdere disciplines als één geheel naar buiten te treden. - Patiëntveiligheid vergroten door een her certificering te behalen van de Bedrijfs Hulp Verlening, door alle logopedisten die werkzaam zijn binnen de Praktijk voor Logopedie de Leyens en het gebruik van de incidentencirkel bij incidenten - Voorlichting geven aan het Consultatiebureau in het Gezondheidscentrum Oosterheem voor een betere vroegtijdige onderkenning van spraak/taalontwikkelingsachterstanden bij zeer jonge kinderen. - Het netwerk van de Praktijk voor Logopedie de Leyens regionaal te vergroten. Doelgroepen waar de praktijk zich op zal richten zijn o.a. consultatiebureaus, School maatschappelijk werk, Intern Begeleidsters en verschillende praktijken voor Tandheelkunde en Orthodontie. - Een account voor het Kwaliteitsinstrument Qualizorg wordt aangeschaft om de kwaliteit van de praktijk, de logopedist en de behandeling door de patiënt te laten beoordelen en digitaal zichtbaar te maken op de website.

BELEIDSPLAN 2012. Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer AGB code: 0500009

BELEIDSPLAN 2012. Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer AGB code: 0500009 BELEIDSPLAN 2012 Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer AGB code: 0500009 M.E. Staal T.E. Schröder M.E. van Velsen C.E. van Marle Zoetermeer, mei 2013 C.E. VAN MARLE en M.E.

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsverslag 2013 Hoofdlocatie Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer Dependance Praktijk voor Logopedie de Leyens -Oosterheem Oosterheemplein 231 F 2721 NC Zoetermeer

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Hoofdlocatie Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer Dependance Praktijk voor Logopedie de Leyens -Oosterheem Oosterheemplein

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012

Kwaliteitsjaarverslag 2012 Kwaliteitsjaarverslag 2012 Praktijk voor Logopedie de Leyens Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer AGB code: 0500009 M.E. Staal T.E. Schröder M.E. van Velsen C.E. van Marle Zoetermeer, mei 2013 T.E. Schröder,

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2011

Kwaliteitsjaarverslag 2011 Kwaliteitsjaarverslag 2011 Praktijk voor Logopedie Orfeoschouw 50 2726 JH Zoetermeer Praktijkcode: 0500009 M.E. Staal T.E. Schröder M.E. van Velsen C.E. van Marle Zoetermeer, mei 2012 M. van Velsen, C.E.

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Bolsward

Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Bolsward Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Bolsward 1 Kwaliteitsjaarverslag 2009 Logopediepraktijk Bolsward 2009 Esther van Rems-Dijkstra Bolsward, 28-12-2009 geschreven door: Esther van Rems-Dijkstra 2 KWALITEITSJAARVERSLAG

Nadere informatie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Even voorstellen... Opening Criteria kwaliteitstoets 2017

Nadere informatie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Materiedeskundige Kiwa

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Materiedeskundige Kiwa Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Materiedeskundige Kiwa Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Even voorstellen... Opening Vragen en verwachtingen vooraf? Proces

Nadere informatie

Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen

Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen NVLF, februari 2014 E. Cox, MA (NVLF) Drs. J. van der Vloed (NVLF) 1. Inleiding Om kwaliteitskringbegeleiders en de kringleden goed te informeren

Nadere informatie

STANDPUNT LOGOPEDIE OP SCHOOL

STANDPUNT LOGOPEDIE OP SCHOOL STANDPUNT LOGOPEDIE OP SCHOOL Er is een ontwikkeling gaande dat steeds meer logopedisten door scholen worden gevraagd om de logopedische behandeling niet meer vanuit de praktijk, maar binnen de schoolmuren

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Nunspeet, 31 januari 2014 geschreven door: Danielle te Kaat, Johanneke van Ede, Carla Bisschop KWALITEITSJAARVERSLAG 1. INLEIDING 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Algemene gegevens 2.1.1

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2016

Kwaliteitsjaarverslag 2016 Kwaliteitsjaarverslag 2016 Wormerveer, 2017 Praktijkhouders: M. Helmerhorst I.Thie geschreven door M. Helmerhorst 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. PRAKTIJKPROFIEL... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie. Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Leadauditor/Materiedeskundige Kiwa Henriëtte Delsing, MSc., logopedist Even voorstellen... Opening Criteria kwaliteitstoets 2016

Nadere informatie

Einddoel: hoe maak je deze meetbaar bij kinderen in het speciaal onderwijs (die testen wij 1x per

Einddoel: hoe maak je deze meetbaar bij kinderen in het speciaal onderwijs (die testen wij 1x per Einddoel: hoe maak je deze meetbaar bij kinderen in het speciaal onderwijs (die testen wij 1x per Antwoord: Eigenlijk maak je het einddoel op dezelfde manier meetbaar als bij kinderen uit de vrije vestiging.

Nadere informatie

Connect logopedie. Logopedie? Heeft mijn kind niet nodig. Hij/zij praat heel goed.

Connect logopedie. Logopedie? Heeft mijn kind niet nodig. Hij/zij praat heel goed. Connect logopedie Hartelijk welkom bij Connect logopedie! Connect betekent verbinden. De verbinding tussen u en anderen bestaat in de basis door goede communicatie. Als u en/of uw naasten behoefte hebben

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag. Logopediepraktijk Odijk/Bunnik

Kwaliteitsjaarverslag. Logopediepraktijk Odijk/Bunnik 2012 Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Odijk/Bunnik Praktijkhoudster: Miriam Helsper Bedrijf: Logopediepraktijk Odijk/Bunnik KWALITEITSJAARVERSLAG 1. INLEIDING... 4 2. PRAKTIJKPROFIEL... 5 2.1 Algemene

Nadere informatie

Praktijkafspraken. Logopedie kinderpraktijk te Culemborg, Leerdam, Schoonrewoerd, Haaften, Neerijnen en Tuil

Praktijkafspraken. Logopedie kinderpraktijk te Culemborg, Leerdam, Schoonrewoerd, Haaften, Neerijnen en Tuil Praktijkafspraken Logopedie kinderpraktijk te Culemborg, Leerdam, Schoonrewoerd, Haaften, Neerijnen en Tuil Correspondentie adres Admiraalvlinderlaan 4 4105 TH Culemborg t: 06 29 27 40 24 e: info@logopediekinderpraktijk.nl

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag

Kwaliteitsjaarverslag Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Zomerdijk 2012 praktijkhouder: Gabriëlle de Moor IJsselstein, 30 mei 2013 geschreven door: Gabriëlle de Moor 0 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. PRAKTIJKPROFIEL...

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg

ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg ZORGOVEREENKOMST LOGOPEDIE 2018 KwaliteitZorg Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Versie Juli Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren 1 De revalidatiearts heeft uw kind een poliklinische revalidatiebehandeling voorgesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen op u afkomen.

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Over het algemeen worden in het dossier de volgende gegevens vastgelegd:

Over het algemeen worden in het dossier de volgende gegevens vastgelegd: Het logopedisch patiëntendossier: Welke gegevens mogen/moeten er wel of niet in? Deze vraag is onderdeel van een groter geheel; namelijk dossiervoering in het algemeen. Er zijn verschillende wettelijke

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Menzis N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Nunspeet, 31 januari geschreven door: Danielle te Kaat

Kwaliteitsjaarverslag Nunspeet, 31 januari geschreven door: Danielle te Kaat Nunspeet, 31 januari 2016 geschreven door: Danielle te Kaat 1 KWALITEITSJAARVERSLAG 1. INLEIDING 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Algemene gegevens 2.1.1 Organisatievorm / personele bezetting 2.1.2 Adres / bereikbaarheid

Nadere informatie

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Instructie Dit formulier is bestemd voor zelfevaluatie van de kwaliteit van de praktijkvoering en wordt door de visiteurs gebruikt voor

Nadere informatie

PRAKTIJK VOOR KINDERFYSIOTHERAPIE H. RIJLAARSDAM MUNTENDAM. Kwaliteitsjaarverslag

PRAKTIJK VOOR KINDERFYSIOTHERAPIE H. RIJLAARSDAM MUNTENDAM. Kwaliteitsjaarverslag PRAKTIJK VOOR KINDERFYSIOTHERAPIE H. RIJLAARSDAM MUNTENDAM Kwaliteitsjaarverslag 2010 Inhoud Inleiding... 2 Visie & Missie... 3 Kritieke succesfactoren... 3 Managementsamenvatting... 3 Resultaten per onderdeel...

Nadere informatie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie

Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Voorlichting Kwaliteitstoets Logopedie Niña van Wermeskerken Lead auditor Kiwa Robert Versteegh / Jongky Tetehuka InPraktijk Opening Totstandkoming Kwaliteitstoets De rol van de NVLF Door wie wordt het

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Naam praktijk Swinkels & de Jong Praktijk adres Arnhemseweg 507 Postcode 7361 CJ Plaats Beekbergen Telefoonnummer 055-5061599 E-mailadres swinkelsdejong@xs4all

Nadere informatie

Wat zijn uw talenten en competenties? Doe mee met het uittesten van de Talent Motivatie Analyse methode

Wat zijn uw talenten en competenties? Doe mee met het uittesten van de Talent Motivatie Analyse methode Wat zijn uw talenten en competenties? Doe mee met het uittesten van de Talent Motivatie Analyse methode Bij de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF spelen de kwaliteitskringen een belangrijke

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Nicole Körber-Thelosen. gevestigd in Molenhoek en Venlo

Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Nicole Körber-Thelosen. gevestigd in Molenhoek en Venlo Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Nicole Körber-Thelosen gevestigd in Molenhoek en Venlo Venlo, 2016-05-03 Geschreven door: Nicole Körber-Thelosen VOORWOORD Dit kwaliteitsjaarverslag is geschreven

Nadere informatie

Praktijkafspraken. LogopedieKinderpraktijk te Culemborg, Leerdam, Haaften, Neerijnen en Tuil

Praktijkafspraken. LogopedieKinderpraktijk te Culemborg, Leerdam, Haaften, Neerijnen en Tuil Praktijkafspraken LogopedieKinderpraktijk te Culemborg, Leerdam, Haaften, Neerijnen en Tuil Correspondentie adres Admiraalvlinderlaan 4 4105 TH Culemborg t: 0629274024 e: info@logopediekinderpraktijk.nl

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

NVLF Jaarplan 2016. Definitieve versie

NVLF Jaarplan 2016. Definitieve versie NVLF Jaarplan 2016 Definitieve versie Woerden, 26 november 2015 1 1. Voorwoord Dit is het NVLF jaarplan 2016 en is een samenvatting van de jaarplannen van de afdelingen SEB, Vakinhoud en PR & Communicatie.

Nadere informatie

Kwaliteitstoets en audit. Nicole Cremers, HCA Henriëtte Delsing, MSc., Kiwa

Kwaliteitstoets en audit. Nicole Cremers, HCA Henriëtte Delsing, MSc., Kiwa Kwaliteitstoets en audit Nicole Cremers, HCA Henriëtte Delsing, MSc., Kiwa Programma Voorstellen Terugblik Methodisch logopedisch handelen / dossiertoets NVLF richtlijnen Vragen Doel van de Kwaliteitstoets

Nadere informatie

DOSSIERVORMING gaat niet om vakjes goed invullen. De RICHTLIJN CAROLINE NOUWELS. VERSLAG Netwerkdag 'Taal in samenhang'

DOSSIERVORMING gaat niet om vakjes goed invullen. De RICHTLIJN CAROLINE NOUWELS. VERSLAG Netwerkdag 'Taal in samenhang' Jaargang 89 # 1 februari 2017 CAROLINE NOUWELS De RICHTLIJN DOSSIERVORMING gaat niet om vakjes goed invullen KENNIS Autonoom communiceren of niet? INTERVIEW Maak kennis met het NVLF-bestuur VERSLAG Netwerkdag

Nadere informatie

Verzekeraar: Rapportage bevindingen TOP-audit

Verzekeraar: Rapportage bevindingen TOP-audit Rapportage bevindingen TOP-audit Versie 1.6 19 juni 2012 - pagina 1 van 9 Rapportage bevindingen TOP*-audit *Transparantie over praktijkvoering. Geachte praktijkhouder, Voor u ligt de rapportage met betrekking

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag

Kwaliteitsjaarverslag Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Zomerdijk 2011 praktijkhouder: Gabriëlle de Moor IJsselstein, 13 juni 2012 geschreven door: Gabriëlle de Moor 0 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. PRAKTIJKPROFIEL...

Nadere informatie

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Audit datum/data : meerdere data februari 2013. Projectnummer : 89200737-30

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Audit datum/data : meerdere data februari 2013. Projectnummer : 89200737-30 Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200737-30 d.d. 15 februari 2013 Auditrapport Organisatie : Vluchtelingen Werk Noord Nederland Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie

Nadere informatie

Huisartsen en regionale ziekenhuizen

Huisartsen en regionale ziekenhuizen DEEL 1: BELEID EN DOELSTELLINGEN Hoofdstuk 1. Algemeen beleid 1.1. Inleiding: Dit is het beleidsplan van de praktijk voor fysiotherapie van Gerda jochemsen en Rob Cleutjens gevestigd aan de van Anrroystraat

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2014 Vrijwillige toets. (Versie 1.0 okt 2013)

REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2014 Vrijwillige toets. (Versie 1.0 okt 2013) REGLEMENT KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE 2014 Vrijwillige toets (Versie 1.0 okt 2013) 1. Reglement Kwaliteitstoets logopedie 2014 Vrijwillige toets Inleiding Dit reglement is bedoeld om een volledig en uniform

Nadere informatie

Onderscheid door Kwaliteit

Onderscheid door Kwaliteit Onderscheid door Kwaliteit 2010 Algemeen Binnen de intensieve overeenkomst fysiotherapie 2010 verwachten wij van u 1, en de fysiotherapeuten vallend onder uw overeenkomst, een succesvol afgeronde toets

Nadere informatie

Praktijkondersteuner GGZ

Praktijkondersteuner GGZ Praktijkondersteuner GGZ Werken aan geestelijke gezondheid en welzijn vanuit de huisartsenpraktijk Inleiding Steeds meer huisartspraktijken in de regio hebben een praktijkondersteuner voor geestelijke

Nadere informatie

Wat is logopedie? Wat doet een logopedist? Wanneer is logopedie nodig?

Wat is logopedie? Wat doet een logopedist? Wanneer is logopedie nodig? Wat is logopedie? Wat is logopedie? Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke

Nadere informatie

Wat is logopedie? Wanneer is logopedie nodig?

Wat is logopedie? Wanneer is logopedie nodig? Wat is logopedie? Wat is logopedie? Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts Naam praktijk EneTandarts Praktijk adres Pieter Biggestraat 45 Postcode 3257AR Plaats Ooltgensplaat Telefoonnummer 0187-631432 E-mailadres info@enetandarts.nl

Nadere informatie

Pieter s Behandel Praktijk

Pieter s Behandel Praktijk Fysiotherapie Ergotherapie Logopedie Diëtetiek Psychologie Pieter van Foreest Pieter s Behandel Praktijk Pieter s Behandel Praktijk Gespecialiseerde behandeling bij u in de buurt Pieter s Behandel Praktijk,

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2010-2015. De kwaliteitscriteria 2010-2015 voor de logopedie zijn vastgesteld tijdens de ledenraadsvergadering van 21 april 2010.

Kwaliteitscriteria 2010-2015. De kwaliteitscriteria 2010-2015 voor de logopedie zijn vastgesteld tijdens de ledenraadsvergadering van 21 april 2010. Kwaliteitscriteria 2010-2015 De kwaliteitscriteria 2010-2015 voor de logopedie zijn vastgesteld tijdens de ledenraadsvergadering van 21 april 2010. Versie:november 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Zo werken onze fysiotherapeuten

Zo werken onze fysiotherapeuten Zo werken onze fysiotherapeuten In de particuliere praktijk Mensen met aandacht Zo werken onze fysiotherapeuten Locaties De fysiotherapeuten van Meander zijn op de drie locaties in de wijk werkzaam namelijk:

Nadere informatie

Interdisciplinair samenwerken in de 1 ste lijn bij kinderen met complexe zorgvragen

Interdisciplinair samenwerken in de 1 ste lijn bij kinderen met complexe zorgvragen Interdisciplinair samenwerken in de 1 ste lijn bij kinderen met complexe zorgvragen Anita Stevens Albère Köke 23 november 2010 Aanleiding Professionals ervaren tekortkomingen in de zorg Mono-disciplinair

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Huishoudelijk Reglement NVDA 2012 1 Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Inhoudsopgave Bladzijde Artikel 1 Leden 1 Artikel 2 Voorwaarden 1-4 2.a. Algemene voorwaarden voor aspirant- leden,

Nadere informatie

De Friesland 3*Motivational Paper Fysiotherapie 2015 (DFZ 3*MP)

De Friesland 3*Motivational Paper Fysiotherapie 2015 (DFZ 3*MP) De Friesland 3*Motivational Paper Fysiotherapie 2015 (DFZ 3*MP) Overeenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder Fysiotherapie (Vrijgevestigden) dan wel (Instelling) 2015 Zorgaanbieders/fysiotherapiepraktijken

Nadere informatie

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut I Inhoud blz 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1 1.2 Vraagstelling 1 1.3 Aanpak en leeswijzer 1 2 Doelen 2.1 Doelen van beleid 3 2.2 Doelen van sociale wijkteams Krimpenerwaard

Nadere informatie

Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie

Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie 1 Uitgangspunten beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke logopedische zorg vergoedt. In dit kader hanteren partijen

Nadere informatie

Wat doet een fysiotherapeut? De fysiotherapeut adviseert, begeleidt en/of behandelt bij stoornissen in houding en bewegen.

Wat doet een fysiotherapeut? De fysiotherapeut adviseert, begeleidt en/of behandelt bij stoornissen in houding en bewegen. Fysiotherapie Inleiding In deze folder vindt u informatie over fysiotherapie en over de afdeling Fysiotherapie van het HagaZiekenhuis. Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u deze

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Nicole Körber-Thelosen. gevestigd in Molenhoek en Venlo

Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Nicole Körber-Thelosen. gevestigd in Molenhoek en Venlo Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Nicole Körber-Thelosen gevestigd in Molenhoek en Venlo Venlo, -01-02 Geschreven door: Nicole Körber-Thelosen VOORWOORD Dit kwaliteitsjaarverslag is geschreven in

Nadere informatie

Kinderpraktijk Breda Loon van Mertersem 61 b 4812 PR Breda Voor meer informatie: www.kinderpraktijkbreda.nl

Kinderpraktijk Breda Loon van Mertersem 61 b 4812 PR Breda Voor meer informatie: www.kinderpraktijkbreda.nl Kinderpraktijk Breda Loon van Mertersem 61 b 4812 PR Breda Voor meer informatie: www.kinderpraktijkbreda.nl SAMENWERKING VOOR KINDERZORG OP MAAT Kinderpraktijk Breda is een praktijk waar kinderen en jongeren

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA PATIËNTEN INFORMATIE Pijnrevalidatie Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA In deze folder geven het Maasstad Ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Nadere informatie

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de meldcode huiselijk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen plus de antwoorden betreffende de kwaliteitstoets Logopedie

Veel gestelde vragen plus de antwoorden betreffende de kwaliteitstoets Logopedie Veel gestelde vragen plus de antwoorden betreffende de kwaliteitstoets Logopedie Bron; NVLF Mag een auditbureau een praktijk auditeren waarvan een medewerker auditor is voor het zelfde auditbureau? Het

Nadere informatie

Uw persoonlijke Behandelplan

Uw persoonlijke Behandelplan Patiëntenbrochure Welkom bij Revacare Welkom bij Revacare. Revacare is een zelfstandig behandelcentrum dat poliklinische geneeskundige revalidatie aanbiedt. Door de krachten te bundelen tussen artsen,

Nadere informatie

Wanneer in deze folder wordt gesproken over ouders en kinderen worden daar uiteraard ook respectievelijk verzorgers en jongeren mee bedoeld.

Wanneer in deze folder wordt gesproken over ouders en kinderen worden daar uiteraard ook respectievelijk verzorgers en jongeren mee bedoeld. ADHD poli Roermond Deze folder is bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren met ADHD. In de folder wordt uitleg gegeven over het stellen van de diagnose en behandeling bij ADHD. Wanneer in deze folder

Nadere informatie

Introductie Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt? Anonimiteit en privacy Invulinstructie

Introductie Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt? Anonimiteit en privacy Invulinstructie Geachte lezer, Introductie Uw logopedie praktijk heeft u uitgenodigd voor deelname aan een patiëntervaring onderzoek. De vragenlijst gaat over uw ervaringen met de ontvangen logopedische zorg en heeft

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag. Logopediepraktijk Odijk/Bunnik

Kwaliteitsjaarverslag. Logopediepraktijk Odijk/Bunnik 2011 Kwaliteitsjaarverslag Logopediepraktijk Odijk/Bunnik Praktijkhoudster: Miriam Helsper Bedrijf: Logopediepraktijk Odijk/Bunnik 1. INLEIDING... 2 2. PRAKTIJKPROFIEL... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.1.1

Nadere informatie

1) In hoeverre is het instrument in uw organisatie gebruikt geweest?

1) In hoeverre is het instrument in uw organisatie gebruikt geweest? Verwerking antwoorden enquête over het reflectie instrument slikproblemen Mei 2015 Vlaamse werkgroep slikproblemen Steunpunt Expertisenetwerken (SEN) Aantal bevraagden 120 Aantal reacties 36, ofwel 30%

Nadere informatie

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Wat vond u van uw behandeling bij de logopedist? Uw logopedist en de beroepsvereniging NVLF, zijn geïnteresseerd in uw mening. Uw mening

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Behandeling bij u thuis

Behandeling bij u thuis www.zge.nl Behandeling bij u thuis In deze folder maakt u kennis met de behandelaars van Zorggroep Elde: de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog en diëtist.

Nadere informatie

d. Anamnese en onderzoek na verwijzing 81,06 Tijdens de anamnese en onderzoek na verwijzing voert de zorgverlener bij een nieuwe

d. Anamnese en onderzoek na verwijzing 81,06 Tijdens de anamnese en onderzoek na verwijzing voert de zorgverlener bij een nieuwe TARIEVENLIJST LOGOPEDIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7134-01 van 15 juli 2015 DE MAXIMUMTARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE PARAMEDISCHE ZORG LEVEREN ZOALS LOGOPEDISTEN DIE BIEDEN IN REKENING KUNNEN

Nadere informatie

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar De vereniging Bewegingsleer Cesar (VBC) is in de loop van het project gekomen tot onderstaand concept van criteria die zullen

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - Mei 2015. 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda 6. Interessant / Tips

JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - Mei 2015. 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda 6. Interessant / Tips JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - Mei 2015 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda 6. Interessant / Tips Voorwoord Beste Lezers, Voor jullie ligt al weer het Mei-nummer.

Nadere informatie

Inleiding 3. Post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking 5. Therapeutisch luisteren 6. Borsteldruktechniek 7

Inleiding 3. Post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking 5. Therapeutisch luisteren 6. Borsteldruktechniek 7 Inhoud Inleiding 3 Post-HBO opleiding Sensorische verwerking 5 Therapeutisch luisteren 6 Borsteldruktechniek 7 Motorprogramma en Sensorische Dieet 8 Werken aan de Werkhouding 9 2 Inleiding Kenniscentrum

Nadere informatie

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Ergotherapie Nederland, november 2014. Hieronder volgt het voorstel van Ergotherapie Nederland voor een aanpassing

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn opgedeeld in artikel 1 tot en met 16.

De algemene voorwaarden zijn opgedeeld in artikel 1 tot en met 16. ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van De Kinder(di)eetcreatie B.V. Bij vragen of meer informatie kun je contact met ons opnemen. De Deelen 9 8939 BD

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2010-2015. De kwaliteitscriteria 2010-2015 voor de logopedie zijn vastgesteld tijdens de ledenraadsvergadering van 21 april 2010.

Kwaliteitscriteria 2010-2015. De kwaliteitscriteria 2010-2015 voor de logopedie zijn vastgesteld tijdens de ledenraadsvergadering van 21 april 2010. Kwaliteitscriteria 2010-2015 De kwaliteitscriteria 2010-2015 voor de logopedie zijn vastgesteld tijdens de ledenraadsvergadering van 21 april 2010. Versie: januari 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Dyslexienetwerk Pento & Connect logopedie

Dyslexienetwerk Pento & Connect logopedie Dyslexienetwerk Pento & Connect logopedie Bij het dyslexienetwerk Pento en Connect logopedie kunnen kinderen en ouders / verzorgers terecht voor informatie, diagnostiek en behandeling van dyslexie. Dyslexienetwerk

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar.

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Kind en Jeugd GGZ Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Team Kind en Jeugd heeft ervaring met de specifieke problematiek waarmee kinderen en jongeren kunnen kampen. Vraagt

Nadere informatie

Algemeen: - Twee collega s worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken éénmaal elkaars werkplek.

Algemeen: - Twee collega s worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken éénmaal elkaars werkplek. IKB Inleiding: In juli 2005 is de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten voor Verstandelijk Gehandicapten opgericht met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische ondersteuning

Nadere informatie

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische-zorg.

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische-zorg. 1 Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische-zorg. De leden van de vereniging Verpleging & Verzorging Nederland Antroposofische Zorg kunnen zich laten registreren.

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

ENQUETE KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2016

ENQUETE KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2016 ENQUETE KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2016 Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE... 3 DE PRAKTIJKRUIMTE... 4 Hoe heeft u de bereikbaarheid van de praktijk ervaren.... 4 Totaalbeeld bereikbaarheid van de praktijk

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

www.kabiz.nl Kwaliteitscriteria 2012 2017 Technisch Oogheelkundig Assistenten www.nvtoa.nl Kwaliteitscriteria zijn: A.

www.kabiz.nl Kwaliteitscriteria 2012 2017 Technisch Oogheelkundig Assistenten www.nvtoa.nl Kwaliteitscriteria zijn: A. www.kabiz.nl Kwaliteitscriteria 2012 2017 Technisch Oogheelkundig Assistenten www.nvtoa.nl Kwaliteitscriteria zijn: A. Werkervaring 1600 uur patiënt / cliënt gebonden werkzaamheden per vijf jaar, behaald

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Audiologisch Centrum voor gehoor, spraak en taal Diagnose, advies en behandeling

Audiologisch Centrum voor gehoor, spraak en taal Diagnose, advies en behandeling Audiologisch Centrum voor gehoor, spraak en taal Diagnose, advies en behandeling Marslaan 7 T (0164) 26 65 99 E acbergenopzoom@auris.nl 4624 CT Bergen op Zoom F (0164) 23 81 73 W www.audiologischcentrum.nl

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische zorg.

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische zorg. 1 Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische zorg. De leden van de vereniging Verpleging & Verzorging Nederland antroposofische zorg kunnen zich laten registreren.

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2010 van ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg

Kwaliteitsjaarverslag 2010 van ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg «Wijzig 750 Page Editor Alg4» Kwaliteitsjaarverslag 2010 van ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg Naam praktijk ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg Praktijk adres Groenewoudseweg

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Doeltreffende zorg, direct en dichtbij

Doeltreffende zorg, direct en dichtbij Doeltreffende zorg, direct en dichtbij Wie zijn wij? Lionarons ggz is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen. Onze drijfveer is mensen te helpen om op eigen kracht verder

Nadere informatie

Agenda. Maart 2014 NR.7. Jarigen van 8 maart t/m 4 april 2014

Agenda. Maart 2014 NR.7. Jarigen van 8 maart t/m 4 april 2014 Maart 2014 NR.7 Jarigen van 8 maart t/m 4 april 2014 8-3 Alfy Kool gr. 3 22-3 Lynn Akkerman gr. 4 10-3 Nienke Sunter gr. 2 25-3 Kevin Stoute gr. 3 11-3 Jeanet Hendriks gr. 6 26-3 Roan de Lange gr. 8 17-3

Nadere informatie

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018 Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt

Nadere informatie

Welkom bij Mindfit basis ggz

Welkom bij Mindfit basis ggz Welkom bij Mindfit basis ggz Eerste gesprek 2 Privacy 2 Zorgzwaarteproduct 2 Vergoeding 2 Elektronisch dossier 3 Wettelijke rechten en plichten 3 Identificatie en registratie 3 Meten 4 Cliëntenraad 4 Tevredenheid

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Behandelplan relatietherapie

Behandelplan relatietherapie Behandelplan relatietherapie Behandelingsovereenkomst relatietherapie... 2 In te vullen na de kennismaking voor de intake Behandelplan relatietherapie... 5 In te vullen na de intake Opvragen informatie

Nadere informatie