Beleidsplan Praktijk AGB code:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2014. Praktijk AGB code: 0500009"

Transcriptie

1 Beleidsplan 2014 Praktijk AGB code: Zoetermeer, mei 2015

2 BELEIDSPLAN INLEIDING Praktijkprofiel Adres/bereikbaarheid Werkgebied Behandelvormen/logopedische verbijzonderingen Netwerken. 4 4.Veiligheid Patiëntveiligheid Veiligheid logopedist Goede implementatie van kwaliteitsinstrumenten Wat levert kwaliteit op. 5.2 Kwaliteitskring. 5.3 Kwaliteitsregister Kwaliteitsinstrumenten 6 Patiënttevredenheidsonderzoek. 7 7 Evidence based logopedie 9 8 Website & Social Media PR & Communicatie Preventieve logopedie 10 9 Digitalisering patiëntendossier Conclusie Doelstellingen 2015/2016.

3 1. INLEIDING In dit beleidsplan wordt beschreven hoe wij in 2015 vorm willen geven aan de door ons geboden zorg. De visie van de Praktijk voor Logopedie is: Kwalitatief goede zorg bieden aan mensen met klachten c.q. problemen op logopedisch gebied. We streven naar hoogwaardige zorg en tevredenheid. - Onder hoogwaardige zorg verstaan wij; doelgericht werken, doeltreffendheid, gerichtheid op de cliënt en gerichtheid op de wensen van de cliënt. Hierbij is het verschil tussen wenselijke zorg en de werkelijke aangeboden zorg zo klein mogelijk. - Onder tevredenheid verstaan wij; de tevredenheid van de cliënt, tevredenheid van zijn/haar omgeving, tevredenheid van de verwijzers en tevredenheid van de behandelaars. De logopedisten van de Praktijk voor Logopedie de Leyens hechten evenveel waarde aan tevredenheid en acceptatie als aan kwaliteit of doeltreffendheid, omdat in de praktijk werkzame logopedisten geloven dat voor een communicatief vak als logopedie geborgenheid, openheid, veiligheid en vertrouwen de basis vormen voor het leren en veranderen. De logopedisten van de Praktijk voor Logopedie zijn ervan overtuigd dat het samenwerken in de groepspraktijk een meerwaarde heeft voor de kwaliteit van de behandelingen. De praktijk behoudt zijn kwaliteit doordat elke logopedist zich blijft bijscholen door middel van scholingsdagen en cursussen. De praktijk profileert zich door middel van deskundigheid en daarnaast door het bieden van een gestructureerde en professionele organisatie. Ondertekening praktijkhouders T.E. Schröder M.E. van Velsen M.E. Staal

4 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Organisatie en Organogram De Praktijk voor Logopedie de Leyens is een maatschap bestaande uit drie logopedisten namelijk M.E. Staal, T.E. Schröder,en M.E. van Velsen. In de praktijk zijn drie logopedistes werkzaam in loondienst: W. Otterspeer (sinds 2013), J.de Pater (sinds 2014) en E. M. van Marle (sinds 2014). Organogram: M.E. Staal T.E. Schröder M.E. van Velsen W. Otterspeer C.E. van Marle J. de Pater 2.2 Adres / bereikbaarheid Onze praktijk ligt in Zoetermeer, Orfeoschouw 50, 2726 JH en is een maatschap. Per 1 mei 2013 is er een dependance van de praktijk geopend worden op het adres Oosterheemplein 231 F, 2721 NC Zoetermeer. Wij zijn dagelijks geopend van uur tot uur en vrijdag tot uur. Wij zijn altijd bereikbaar via een automatische telefoonbeantwoorder op telefoonnummer van Praktijk voor Logopedie de Leyens Hoofdlocatie en Praktijk voor Logopedie Oosterheem dependance Alle binnenkomende telefoongesprekken worden, als er op dat moment niet behandeld wordt, direct opgenomen. Cliënten die een bericht hebben achtergelaten op het antwoordapparaat worden dezelfde dag nog teruggebeld. Tevens zijn wij 24 uur per dag bereikbaar via Werkgebied Onze cliënten zijn hoofdzakelijk afkomstig uit Zoetermeer. Ook in 2014 was merkbaar dat er ook cliënten buiten Zoetermeer onze praktijk bezoeken. Tevens wordt de Praktijk voor Logopedie de Leyens ook benaderd door orthodontiepraktijken in de regio Den haag voor betere samenwerking. Dit heeft te maken met de kwaliteit die wij nastreven en de tijd die wij in PR steken.

5 2.4 Behandelvormen / Logopedische verbijzonderingen In onze praktijk vinden individuele en/of groepsbehandelingen plaats. Behandelingen worden, indien geïndiceerd en aangevraagd door de verwijzer, tevens bij de cliënt aan huis verricht. In onze praktijk zijn de volgende verbijzonderingen aanwezig: OMFT, Pré-verbale logopedie, PROMPT, Tan-Söderbergh, LINC, Spraakafzien, behandeling van dove kinderen met en zonder CI, sensorische informatieverwerking, behandeling van eet- en drinkproblemen, stembehandeling met Lax vox stemmethode, transseksualiteit, oncologie, en logopedische behandelingen voor kinderen met NLD, ADHD en ADD en autisme. Sinds 2014 vinden er ook groepsbehandelingen plaats voor kinderen met (spraak) taakproblemen.

6 3. NETWERKEN Netwerken zijn essentieel voor onze Logopediepraktijk. Wij werken met interne en externe overlegvormen, maar ook via de kwaliteitskring. De opbrengsten uit de netwerken (kennis, informatie, inzicht, meningen, standpunten e.d.) leidt tot betere (efficiëntere) zorg in het belang van de patiënt. De kern van een netwerkorganisatie is dat er betekenisvolle relaties worden aangegaan, ontwikkeld en onderhouden. De Praktijk voor Logopedie is gevestigd in een pand samen met de Kinderpraktijk Zoetermeer. De dependance Oosterheem bevindt zich in het Gezondheidscentrum Oosterheem. Hierbij wordt waar nodig overleg gepleegd met de andere zorgverleners die bij de cliënt betrokken zijn, zoals huisarts, kinderarts, psycholoog, ADHD coach, Autisme begeleidster, fysiotherapeuten etc. Eens in de 6 weken is er een algeheel overleg afgesproken met alle disciplines die binnen de Kinderpraktijk werkzaam zijn. Samenwerking OMFT De Praktijk voor Logopedie de Leyens en de Praktijk voor Orthodontie zijn beide gevestigd op de Orfeoschouw te Zoetermeer. De Praktijk voor Logopedie de Leyens heeft inmiddels een nauwe samenwerking gerealiseerd met de orthodontisten Brugmans-de Koster, Boelens en Hostmann. Daarnaast is er een samenwerking opgezet met Orthodontistenpraktijk van der Meij te Zoetermeer en JTV tandverzorging te Zoetermeer. Ook is er een opstart gemaakt voor de samenwerking met Orthodontiepraktijk Transvaal Den Haag en de Orfeokliniek te Zoetermeer. Samenwerking Oncologie De logopediste M.E. Staal van de Praktijk voor Logopedie de Leyens neemt deel aan een samenwerkingsverband met het Paramedisch Oncologisch Netwerk Zoetermeer. Paramedisch Oncologisch Netwerk Zoetermeer (PONZ ) is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten, diëtist, logopedist, ergotherapeut en psycholoog in Zoetermeer met als specialisatie oncologie.

7 De samenwerkingsverbanden zijn hierboven in een schematische afbeelding weergegeven

8 4. VEILIGHEID 4.1 Patiënt veiligheid Vanuit de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie zijn wij bewust gemaakt om veilig te werken. Een voorbeeld hiervan is een meldcode kindermishandeling waarmee de logopedisten van de Praktijk voor Logopedie de Leyens gefaciliteerd en gestimuleerd worden om veilige zorg te leveren. Om de patiënt goed te waarborgen heeft T.E. Schröder een e-learningcursus afgerond op 25 november 2013 genaamd Patiëntveiligheid: wat en hoe?. De cursus betreft de veiligheid van de praktijk en de patiënt met betrekking op hoe veilig de praktijk is en hoe veilig het handelen is? Onderdelen die in deze cursus aanbod zijn geweest zijn: - Bewust zijn hoe door u eigen doen en laten de veiligheid van de patiënt in het geding kan komen. - De belangrijkste risico s voor uw beroepsgroep kennen. - Veilig werken volgens de richtlijnen en volgens de standaarden uw eigen beroepsgroep en de afspraken in het samenwerkingsverband en/of de zorgketen. - Leren van incidenten: veilig melden, analyseren, bespreken, verbeter acties uitvoeren. Bijvoorbeeld binnen de eigen praktijk, binnen lokaal/regionaal overleg of toets groep. - In gesprek gaan met patiënten naar aanleiding van klachten, incidenten en calamiteiten. - Als gespreksonderwerp van lopende inhoudelijke thema s, (home) teambijeenkomsten, werkbesprekingen, patiëntenbesprekingen, toets groepen en dergelijke. - Aan de slag met patiëntveiligheid als onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Bijvoorbeeld in verband met praktijkaccreditering of certificering. In het jaar 2014 hebben wij als praktijk (alle 6 logopedisten), in het kader van patiëntveiligheid een cursus Bedrijfshulpverlening gevolgd. Dit om patiënten de veiligheid en hulp te kunnen bieden bij brand en ongevallen. 4.2 Veiligheid logopedist Er zal aandacht worden besteedt aan de weerbaarheid van de logopedisten van de Praktijk voor Logopedie de Leyens & Dependance Oosterheemplein. Dit in het kader van hoe te reageren op agressiviteit en ongewenst gedrag van patiënten, ouders en begeleiders. Dit is in een protocol vastgelegd.

9 5. KWALITEIT 5.1 Wat levert kwaliteit op De logopedisten zijn zich er van bewust dat kwaliteit winst oplevert en dat er eisen worden gesteld door derden, zoals patiënten en zorgverzekeraars. Kwaliteit levert tijdswinst op. De behandelperiode wordt verkort door de juiste toepassing van methodes en het tijdig doorverwijzen van patiënten naar andere disciplines zoals psychologen, orthopedagogen en kinderartsen. Dit leidt tot efficiënter werken en een goede levering van zorg voor de patiënt. Daarnaast kan kwaliteit leiden tot meer vakinhoudelijke verdieping en betere samenwerking en betrokkenheid tussen de logopedisten. 5.2 Kwaliteitskring De logopedisten van de Praktijk voor Logopedie de Leyens zijn lid van de Kwaliteitskring Zoetermeer. De kwaliteitskringen zijn de kern van het kwaliteitsbeleid van de NVLF. De kringen maken niet alleen intercollegiaal overleg mogelijk maar ook een vakinhoudelijke verdieping en toepassing van kwaliteitsinstrumenten en verbetering van zorg. Op deze manier blijven de logopedisten gezamenlijk werken aan het verbeteren van hun logopedisch handelen. Om doelgericht met de logopedisten van de kwaliteitskring te werken, volgens de normen en eisen van de NVLF, wordt er jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag geschreven. Hierin staat beschreven wat de behaalde doelen zijn van het afgelopen jaar en de doelen voor de toekomst 5.3 Kwaliteitsregister De logopedisten van de Praktijk voor logopedie de Leyens zijn allen ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici is één van de belangrijke pijlers waaraan de kwaliteit va de beroepsgroep gemeten wordt. Op deze manier kunnen wij aantonen dat we aan kwaliteit werken. Voor de toekomst stellen wij ons als doel om meer kwalitatief getoetst te kunnen worden. Voor 2015 zullen wij ons richten op zelfreflectie door de logopedisten door middel van reflectieverslagen, zelfevaluatielijsten, ontwikkelplan. 5.4 Kwaliteitsinstrumenten Kwaliteitsinstrumenten worden ingezet om kennis te implementeren en om deskundigheid en innovatie te bevorderen bij de logopedisten. Dit wordt intern en extern getoetst. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de kwaliteitsinstrumenten is dat ze een directe praktische meerwaarde moeten hebben voor de logopedische beroepspraktijk. De bestaande instrumenten worden geëvalueerd en als het bestaand instrument niet voldoet, of vragen oproept, wordt er contact opgenomen met de NVLF en/of de leverancier. Een voorbeeld hiervan is dat de Praktijk voor Logopedie een VAS (Visueel Analoge Schaal) schaal wil introduceren om de logopedische klacht/hulpvraag beter te kunnen analyseren en registreren om de effectiviteit van de diagnose en de behandeling te vergroten. Daarnaast zal er een tussenevaluatie plaatsvinden, na een aantal maanden, met de patiënt en ouder. Het doel is ook hierbij is om de efficiëntie van de te vergroten.

10 6.0 Patiënttevredenheidsonderzoek 2014 In 2014 hebben de logopedisten van de Praktijk voor Logopedie de Leyens, gevestigd aan de Orfeoschouw 50, 2726 JH te Zoetermeer en sinds 1 mei 2013 aan het Oosterheemplein 31 F, 2721 NC Zoetermeer (dependance) bij hun patiënten een patiënttevredenheidsonderzoek afgenomen. Het doel van dit onderzoek is om de kwaliteit van de praktijk en de logopedische behandelingen te verbeteren. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om, zo nodig, verbeteringen en/ of veranderingen toe te passen in In totaal bedraagt het onderzoek pagina s. In 2014 zijn er door de 6 logopedisten in totaal 167 enquêtes afgenomen. Cliëntenenquête 2014 Wilt u zo vriendelijk zijn de onderstaande vragen te beantwoorden. We zullen uw antwoorden gebruiken om de kwaliteit van de praktijk te verbeteren. 1) Waarom heeft u voor onze praktijk gekozen?.. 2) Heeft u de locatie van de praktijk makkelijk kunnen vinden?... Zo niet, heeft u tips of adviezen?... 3) Zou u de praktijk aanraden?... 4) Heeft uw aanmelding plaatsgevonden via de telefoon, via de of via de website?.. Voor het beantwoorden van de volgende vragen kunt u het juiste antwoord omcirkelen. 1= slecht 2= redelijk 3= neutraal 4= voldoende 5= goed 6= zeer goed nvt 1) Hoe vond u het telefonisch aanmeldingsgesprek? 2) Hoe vond u de aanmelding via de ? 3) Hoe vond u de duur van de periode dat u moest wachten voordat de therapie startte? 4) Hoe vond u de bereikbaarheid van de praktijk gedurende de behandelperiode? -a) Per telefoon - b)per 5) Hoe ervaart u het dat de telefoon tijdens de behandeling niet wordt opgenomen? 6) Is er voldoende tijd en aandacht besteed aan uw hulpvraag? 7) Hoe heeft u uw contact met de logopedist ervaren? 8) Hoe heeft u de behandelingen ervaren? 9) Hoe vond u de gebruikte materialen en methodes? 10) Bent u tevreden over het resultaat van de behandelingen? 11) Hoe vond u het aantal gegeven behandelingen ten opzichte van het behaalde resultaat? 12) Hoe vond u de sfeer in de praktijk? 13) Hoe vond u de behandelkamer? 14) Hoe vond u de wachtkamer? 15) Hoe vond u de hygiëne in de praktijk? 16)Heeft u vragen en/ of opmerkingen?

11 De resultaten: slecht/redelijk neutraal/voldoende goed/zeer goed nvt vraag vraag vraag vraag 4 a vraag 4 b vraag vraag vraag vraag vraag vraag vraag vraag vraag vraag vraag Uit de enquête blijkt dat de patiënten het op prijs stellen dat we tijdens de behandeling de telefoon niet opnemen, maar dat ze wel vinden dat we niet altijd goed te bereiken zijn. Dit blijft voor onze praktijk een aandachtspunt, maar de praktijk is niet bereid de bereikbaarheid te verbeteren ten koste van de behandeling. Het feit dat de praktijk via te bereiken is maakt een positief verschil. Tevens blijkt dat het overgrote deel van de mensen bij ons terecht komt door verwijzing van andere disciplines of via mond op mondreclame. De logopedisten van de Praktijk voor Logopedie willen voor 2015 meer enquêtes inventariseren om een efficiënter meetbaar resultaat te verkrijgen. Met de informatie uit de enquêtes kunnen wij de kwaliteit verbeteren. Vanaf januari 2015 zal de enquête digitaal worden afgenomen via Qualizorg. De uitslagen zullen zichtbaar zijn op onze website. 7. EVIDENCE BASED LOGOPEDIE In 2014 heeft de praktijk zich verdiept in evidence based informatie ten aanzien van logopedische behandeling en begeleiding. Het is van belang om dit per stoornisgebied in kaart te brengen met als doel efficiëntere zorg te kunnen bieden. In maart 2015 zal de Audit plaatsvinden. Bij de Audit wordt verwacht dat de behandeldoelen in de dossiers meetbare gegevens omschrijven. In 2015 zal dus nog meer gebruik worden gemaakt van de meettechnieken van de methode OMFT (Orale Myofunctionele Therapie). De materialen die gebruikt worden bij OMFT zijn de Force scale, de pasta voor Payne -techniek met Ultra Violet Detector, foto s gebitten, liniaal voor meten van VOB/SOB en de Myoscanner (een apparaat dat de sterkte van de tong-, lip- en kaakspieren meet). De VAS-schalen om participatie en ernst aan te geven van logopedische problemen en lijsten zoals de lijst fysieke bijkomende storingen voor het stotteren en de Voice Handicap Index voor stemstoornissen.

12 De praktijk wil meer producten nader onderzoeken en eventueel aanschaffen om meer evidence based te gaan werken. Op deze manier wordt de kwaliteit van de behandelingen verhoogd en zal de behandelperiode korter worden. DE NVLF heeft ten doel om na vier jaar 20 evidence statements te ontwikkelen. Vanaf 2012 is er een werkgroep actief die ongeveer 2 keer per jaar een bijeenkomst organiseert. Om meer informatie in te winnen over de evidence statements willen wij een lid van de werkgroep uitnodigen op de kwaliteitskring Zoetermeer.In onze praktijk stellen wij ons ten doel om binnen het aanwezige materiaal te gaan inventariseren welke producten evidence based zijn en zo nodig nieuwe materialen aan te schaffen. 8. WEBSITE & SOCIAL MEDIA 8.1 PR & Communicatie In 2012 is er een website gerealiseerd van de Praktijk voor Logopedie, Op de website wordt informatie verstrekt over de praktijk en de logopedisten. Daarnaast wordt er uitleg aangeboden over de soorten logopedische stoornissen en specialisaties die in de praktijk onderzocht en behandeld kunnen worden. Ook worden de jaarverslagen, de patiënttevredenheidsonderzoeken en de jaarplannen op de website openbaar gemaakt. In 2014 is de website vernieuwd. De website is compatible voor tablets en smartphones. Het plan voor 2015 is meer gebruik te gaan maken van social media zoals bijvoorbeeld een Facebook account en een nieuwsbrief voor patiënten om ze te informeren over de ontwikkelingen binnen de praktijk en de logopedie. 8.2 Preventieve Logopedie Bij de opening van de dependance in Oosterheem heeft de praktijk alle peuterspeelzalen in Zoetermeer een brief geschreven met informatie het belang van vroegtijdig signaleren en doorverwijzen naar logopedie. In de brief bood de logopedisten van de Praktijk voor Logopedie een voorlichtingsavond aan. Dit in het kader van vroegtijdige signalering en onderkenning van logopedische stoornissen bij peuters. De praktijk had ten doel gesteld om een betere samenwerking met peuterspeelzalen te realiseren door middel van een gestuurde brief met een voorstel voor voorlichtingsavonden. Een aantal kinderdagverblijven/ peuterspeelzalen zijn ingegaan op ons voorstel en zijn er meerdere vormen van voorlichting/overleg georganiseerd waardoor er nu een nauwe samenwerking tussen de leidsters en onze praktijk is. De praktijk heeft als doelstelling voor 2015 om individueel nog meer peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Zoetermeer te bezoeken. Tevens wil de praktijk de leidsters gaan adviseren en/of voorlichten over hoe de spraak- en taalontwikkeling van het kind het meest optimaal kan worden gestimuleerd in de groep. Door de leidsters meer inzage en inzicht te geven in de logopedische behandeling en het materiaal kunnen de leidsters dit toe gaan passen in een vrije spelsituatie. Ook heeft de praktijk een uitnodiging ontvangen om een artikel te plaatsen in het huis-aanhuis blad Mijn Zaak. Gezien het belang van preventieve logopedie heeft de praktijk ervoor gekozen het thema mijn kind van 2 jaar praat nog niet te nemen en toe te lichten voor ouders. Het artikel verschijnt in januari 2015.

13 9. DIGITALISERING PATIËNTENDOSSIER In december 2013 is de Praktijk voor Logopedie overgestapt op het EPD Incura. Een EPD is een software toepassing waarbij medische patiënt gegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. Het doel van een EPD is meestal het huidige of toekomstige zorgproces rondom een patiënt te ondersteunen. Het doel voor de Praktijk voor Logopedie de Leyens was om het papieren dossier per eind 2014 volledig te vervangen door het Elektronisch Patiënten Dossier van Incura. Deze overstap is gemaakt en in 2015 worden in de praktijk geen papieren dossiers meer gebuikt. 10. CONCLUSIE De Praktijk voor Logopedie is een praktijk waarbij kwaliteit voorop staat. Het beleid voor 2015 zal zich net als in 2014 richten op het verder uitbreiden van de netwerken zowel binnen de gemeente Zoetermeer als binnen de regio Haaglanden, de veiligheid, goede implementatie van kwaliteitsinstrumenten, patiënttevredenheidsonderzoek met gebruik van een digitaal patiëntonderzoek genaamd Zorgmonitor, evidence based logopedie, website & social media en digitalisering van het patiëntendossier. Voorbeelden van doelen die behaald zijn met betrekking tot het netwerk zijn nieuwe samenwerkingen met drie nieuwe praktijken voor Tandheelkunde. Voorbeelden van de doelen met betrekking tot de veiligheid is dat één collega gecertificeerd is voor de patiëntveiligheid en het gebruik van de Incidentmethode voor het oplossen van klachten. Voorbeelden van goede implementatie van kwaliteitsinstrumenten zijn de aanschaf van het nieuw onderzoeksinstrument Screeling Afasie en de Myoscanner voor OMFT. De doelstelling voor de patiënttevredenheidsonderzoek is grotere verspreiding en verbeterde versie van de enquête. Een voorbeeld van Evidence Based Logopedie is dat de Praktijk in 2014 de voorbereiding heeft gedaan om de Vrijwillige Kwaliteitstoets uit te laten voeren door het HCA. Hiervoor is de nodige kennis opgedaan door middel van workshop SMART en informatieavonden over de Vrijwillige Audit. Ook heeft de praktijk regelmatig vergaderingen ingeroosterd om casustiek en diagnostiek te bespreken en streven wij in de toekomst naar een volledig elektronisch patiënten dossier conform de wensen van de zorgverzekeraar.

14 11. Doelstellingen Het digitaliseren bij het gebruik van de Myoscanner voor de behandeling van OMFT. - Het toepassen van Intercollegiale Toetsing binnen de praktijk. - Een gestructureerde samenwerking realiseren met de verschillende disciplines van de Kinderpraktijk Zoetermeer. Het doel is om een protocol op te stellen voor een holistische benadering van een gezamenlijke patiënt. Het doel is om met meerdere disciplines als één geheel naar buiten te treden. - Patiëntveiligheid vergroten door een her certificering te behalen van de Bedrijfs Hulp Verlening, door alle logopedisten die werkzaam zijn binnen de Praktijk voor Logopedie de Leyens en het gebruik van de incidentencirkel bij incidenten - Voorlichting geven aan het Consultatiebureau in het Gezondheidscentrum Oosterheem voor een betere vroegtijdige onderkenning van spraak/taalontwikkelingsachterstanden bij zeer jonge kinderen. - Het netwerk van de Praktijk voor Logopedie de Leyens regionaal te vergroten. Doelgroepen waar de praktijk zich op zal richten zijn o.a. consultatiebureaus, School maatschappelijk werk, Intern Begeleidsters en verschillende praktijken voor Tandheelkunde en Orthodontie. - Een account voor het Kwaliteitsinstrument Qualizorg wordt aangeschaft om de kwaliteit van de praktijk, de logopedist en de behandeling door de patiënt te laten beoordelen en digitaal zichtbaar te maken op de website.

Kwaliteitsjaarverslag 2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Nunspeet, 31 januari 2014 geschreven door: Danielle te Kaat, Johanneke van Ede, Carla Bisschop KWALITEITSJAARVERSLAG 1. INLEIDING 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Algemene gegevens 2.1.1

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Tekst. Artwork. Datacollectie. Tekstwork. Copyright. Correspondentie

Tekst. Artwork. Datacollectie. Tekstwork. Copyright. Correspondentie Alm Dit product is gemaakt om onze ervaringen met u te delen. Dat is niet hetzelfde als het onbeperkte recht op openbaar maken en/of kopiëren. Alle rechten van deze uitgave berusten bij Top Health Partners.

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012. de Akker de Haere

Kwaliteitsjaarverslag 2012. de Akker de Haere Kwaliteitsjaarverslag 2012 THP klein Fytac de Akker de Haere Dit product is gemaakt om onze ervaringen met u te delen. Dat is niet het zelfde als het onbeperkte recht op openbaar maken en/of kopiëren.

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

Informatievoorziening in de paramedische zorg:

Informatievoorziening in de paramedische zorg: Informatievoorziening in de paramedische zorg: Een analyse van de huidige situatie, de wensen en behoeften Nederlands Paramedisch Instituut Postadres: Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort Bezoekadres: Amsterdamseweg

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte Schoolgids 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte 2 Waar de school voor staat 2.1 Onze visie / missie;

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis (ass) informatie voor cliënten, belangrijke anderen en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

De MRT praktijk. Een handleiding voor Motorisch Remedial Teachers die een eigen praktijk willen starten. Sylvester Greveling

De MRT praktijk. Een handleiding voor Motorisch Remedial Teachers die een eigen praktijk willen starten. Sylvester Greveling De MRT praktijk Een handleiding voor Motorisch Remedial Teachers die een eigen praktijk willen starten. Sylvester Greveling INLEIDING Als je iets gaat ondernemen dan ligt het eindresultaat niet vast. Zo

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499 SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek telefoon: 045-5214499 internet: www.devoeegelsjtang.com email: info.rkbsdevoeegelsjtang@movare.nl INHOUD Een woord

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Ta(a)lrijke diagnostiek. Interview Dr. Piet Kooijman. Taalstimulering van jonge kinderen. jan/feb 2013 1-2

Ta(a)lrijke diagnostiek. Interview Dr. Piet Kooijman. Taalstimulering van jonge kinderen. jan/feb 2013 1-2 Ta(a)lrijke diagnostiek Interview Dr. Piet Kooijman Taalstimulering van jonge kinderen jan/feb 2013 1-2 Ciska Verweij FUNCTIE Logopedist WERKSETTING allround praktijk REGIO Noord-Brabant Sinds wanneer

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Namen auteurs: Studentnummer: Edwin Barth 312809 Erwin Buls 330967 Elwin

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie