Verbeterplan instroom, doorstroom en uitstroom Xxx Xxx

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbeterplan instroom, doorstroom en uitstroom Xxx Xxx"

Transcriptie

1 Verbeterplan instroom, doorstroom en uitstroom Xxx Xxx Naam : xxx Studentnummer : Datum : NCOI Opleidingsgroep Opleiding : HBO Personeelsmanagement Module : Personeelsmanagement en Organisatie Naam docent: Marjolein van Kempen 1 bron afbeelding:

2 Voorwoord Mijn naam is Xxx. Werkzaam als Management Assistant bij Xxx Xxx. Het verbeterplan heb ik geschreven voor de module Personeelsmanagement en Organisatie van de opleiding HBO Personeelsmanagement. Met dit plan hoop ik deze module succesvol af te ronden en tevens de directie ervan te overtuigen dat er op een aantal vlakken op efficiëntere wijze doelen behaald kunnen worden. Om tot een realisatie van een verbeterplan te komen wil ik graag een aantal mensen bedanken. Onze HR Manager voor het verstrekken van informatie over de organisatie en mijn docent, Marjolein van Kempen voor haar zeer deskundige manier van lesgeven en het correct beantwoorden van vragen. Samenvatting Xxx Xxx is een logistiek dienstverlener voor de farmaceutische en biotechnologische industrie. Dit verbeterplan is geschreven om de directie en HR manager te informeren over diverse mogelijkheden om de HR afdeling anders en wellicht beter te laten inrichten. Tevens stelt Xxx het doel om binnen een aantal jaren een grote groei door te maken waarbij een optimale personeelsbezetting van belang is. Momenteel telt Xxx twintig eigen medewerkers en twee inleenkrachten. De ambities zijn er dit aantal minstens binnen twee jaar te verdubbelen. Om dit doel te realiseren zal Xxx haar magazijn snel moeten vullen. Gezien de hoeveelheid nieuw te werven personeel is het raadzaam om mens en organisatie in evenwicht te houden. Daarom is de focus in dit verbeterplan gericht op de doelen van de organisatie en daar op voortbordurend instroom, doorstroom en uitstroom. 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Inleiding Strategische doelen van de organisatie Positie en rol van Personeelsmanagement in de organisatie Het model van Ulrich 4 2 Instroom Instroom bij Xxx Conclusie Aanbevelingen 6 2 Doorstroom Doorstroom bij Xxx Conclusie Aanbevelingen 7 2 Uitstroom Uitstroom bij Xxx Conclusie Aanbevelingen 8 Literatuurlijst Bijlagen

4 1 Inleiding Xxx is een logistiek dienstverlener voor de farmaceutische, biotechnologische en medische industrie. Voor iedere klant, ontwerpt Xxx individuele outsourcing logistiek en transport oplossingen, om ervoor te zorgen dat producten worden beheerd, bewaard en efficiënt vervoerd worden. De Xxx Groep is vertegenwoordigd in 14 Europese landen, en telt ongeveer medewerkers. Xxx is een dochteronderneming vancelesio AG. Sinds 2009 heeft Xxx onder leiding van Xxx een vestiging in Nederland (Oss) geopend. Xxx Nederland heeft in mei 2012 haar deuren geopend van een state-of-the-art magazijn, die is ontworpen om te fungeren als een Centraal-Europese Warehouse, en bied als enige in Europa de faciliteit van diepgevroren palletplaatsen (tot -40 C. Naast warehousing en transport biedt Xxx Nederland een scala aan diensten met toegevoegde waarde, zoals order-to-cash, ompakken en relabeling alsmede monsters en promotie materieel beheer. Het magazijn is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008. Xxx Nederland is een sterk groeiende organisatie en wil dit ook graag voortzetten de komende jaren. Inmiddels zijn er 25 medewerkers in loondienst. In de bijlage is een organigram toegevoegd waarin duidelijk wordt wat de structuur van Xxx is. 1.1 Strategische doelen van de organisatie Het doel van Xxx is op dit moment voornamelijk gericht op groei. Zoals u inde inleiding heeft kunnen lezen heeft Xxx haar deuren van een nieuw pand geopend. De bedoeling is om zoveel mogelijk klanten binnen te halen en het magazijn te vullen. Op dit moment is nog maar 4% van het warehouse gevuld. Het doel is om dit aantal te vergroten naar 40% aan het einde van Op dit doel te behalen zal zowel de afdeling commercie als de afdeling HR behoorlijk wat werk moeten verzetten om dit doel te bereiken. 1.2 Positie en rol van personeelsmanagement in de organisatie Momenteel telt de organisatie 1 FTE op personeelszaken. Eén HR manager met 24 contract uren (tevens lid van het management team) en een personeelsmedewerker/assistent voor voornamelijk administratieve afhandeling (16 uur per week). De personeelsmedewerker is in te delen in niveau één van het model van Vinke 2 (bijlage 2). De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit dossier beheer en administratieve afwikkeling hiervan. De HR manager is in te delen in niveau 3 en gedeeltelijk 4 van het model van Vinke¹(bijlage 2). Ze heeft veel invloed op veranderingen binnen de organisatie en veel beslissingsbevoegdheid. Ook is de HR manager het eerste aanspreekpunt voor medewerkers. 1.3 Het model van Ulrich De afdeling HR is in te delen in het meest bekende rollenmodel, dan van Ulirich 3 (bijlage 3). Management van de mens in de organisatie 30% Er wordt veel aandacht besteed aan een luisterend oor voor medewerkers. Management van de administratie 40% Een goede verwerking van administratie heeft op dit moment veel prioriteit. Salarissen en dossiers moeten foutloos verzorgd worden. Ook het functioneren van een medewerker wordt nauwkeurig bekeken. Management van strategische human resources 20% Voor het managen van strategie liggen prioriteiten op dit moment laag. Echter is de focus op de groei (doelen) wel enorm. Management van transformatie en verandering 10% Weinig aandacht voor verandering. De veilige weg wordt gekozen om het eveneens ongewijzigd te laten. Bijlage 1Organigram, 2 Faseindeling personele functie Vinke, 3 model van Ulrich 2 Rob Vinke Consultancy Organisatie en Personeelsmanagement/Jan Willem Rengelink & Klaas Schouwstra 3 Ulrich Ulrich.jpg 4

5 2 Instroom Instroom kan behoorlijk wat kosten met zich meebrengen. Dit door bijvoorbeeld het zetten van een advertentie, werving- en selectiekosten bij bureaus maar ook de tijd die de afdeling personeelszaken kwijt is met diverse bijbehorende activiteiten kost het bedrijf geld. Daarom is het van belang dat er op efficiënte wijze te werk gegaan wordt. 2.1 Instroom bij Xxx Werving Gezien de verwachte groei van de komende maanden is er een volgorde opgesteld voor manieren van werven. - Huidige portefeuille - Netwerk - Vaste werving- en selectiebureaus of advertenties op jobboards en (lokale) kranten - Via andere werving- en selectiebureaus Selectie De keuze van de eerste selectie is voornamelijk gebaseerd op het cv. - Zitten er gaten in het CV? - Heeft men voor langere tijd of alleen korte periodes bij één zelfde werkgever gewerkt? - Past de leeftijd bij de samenstelling van de huidige afdeling? Tijdens het eerste gesprek krijgt de kandidaat de kans om te vertellen over ervaringen bij eerdere werkgevers. De manager kijkt hierbij voornamelijk naar het type persoon. Past deze in het huidige team of niet? Introductie Zodra een medewerker in dienst komt wordt er per direct een passend inwerkschema opgesteld van ca. twee weken. De medewerker neemt op iedere afdeling een kijkje zodat men weet hoe de organisatie in elkaar steekt en zo ook elkaar leert kennen. Niet iedere afdeling heeft even veel contact met elkaar. Na het grootste gedeelte van het inwerkschema afgerond te hebben (1 á 2 weken) wordt de medewerker volledig ingewerkt om zijn/haar eigen afdeling. Deze procedure geldt zowel voor vaste als flexibele medewerkers. 2.2 Conclusie Xxx maakt al gebruik van diverse wervingsmogelijkheden. Tijdens deze module heb ik geleerd dat er talloze manieren zijn om te werven. De meest populaire op dit moment is social media. Maar ook het in richten van een talentenpool of een beleid voeren van een sterk werkgeversmerk vallen onder de mogelijkheden. Xxx geeft de medewerker veel aandacht. Er wordt veel aandacht besteed aan het socialisatieproces. Dit zorgt voor snellere inzetbaarheid, je verkleint de kans op vroegtijdig vertrek en suboptimale werkprestaties en 70% van de medewerkers die een gestructureerd programma doorlopen zijn naar drie jaar nog steeds ik dienst. 4 Dit blijkt ook wel enigszins uit de grafiek ik bijlage 6. Bijlage 6 4 bron: NCOI Opleidingsgroep Reader Personeelsmanagement en Organisatie (tabel 6.1) 5

6 2.3. Aanbevelingen Omdat Xxx een grote groei in de planning heeft en dus ook op korte termijn veel nieuw personeel dient te werven, is het raadzaam om een werving- stappenplan op te stellen. Een werving- / stappenplan zorgt voor duidelijkheid en houvast in de sollicitatieprocedure. Zaken die in dit plan opgenomen moeten worden: - Vaststellen van uitgangspositie op de arbeidsmarkt - Vaststellen van een wervingsbehoefte - Doel: Alleen geschikte kandidaat vinden of ook andere potentiële sollicitanten? - Doelgroep: Via welke kanalen is de doelgroep te bereiken? - Boodschap: wat wil men overbrengen? - Budget: denk hierbij niet alleen aan geld, maar ook aan tijd. - Tijdsplanning: deze moet realistisch en acceptabel zijn. - Sollicitatieprocedure: responstermijn, contactpersoon, assessments? - Verantwoordelijke personen: wie is waarvoor verantwoordelijk? (Activiteitenmatrix) Ik wil Xxx het advies meegeven om extra aandacht te gaan besteden aan employer branding. Zowel de huidige medewerkers enthousiast houden door inderdaad opleiding/ en doorgroeimogelijkheden aan te bieden. Huidige medewerkers zullen enthousiast zijn over de werkgever naar buiten toe door bijvoorbeeld berichten te plaatsten op social media sites. medewerkers treden op als ambassadeur van het merk 5 Laat zien dat Xxx een aantrekkelijke werkgever is door positieve punten als doorgroei/ en opleidingsmogelijkheden te benoemen. Op deze manier zullen er meer (open) sollicitaties verstuurd worden. Omdat er op korte termijn een nieuwe medewerker nodig is, wordt vaak niet selectief gekeken. Een mogelijkheid is om gebruik te maken van assessments. Op deze manier test je ook de kennis die iemand in huis heeft. Ook tijdens de gesprekken kan gebruik gemaakt gaan worden van de STAR methode. Je gaat dieper in op de werkzaamheden die iemand heeft verricht heeft in een vorige baan. 6

7 3 Doorstroom Doorstroom is een belangrijke factor binnen een organisatie. Zelfontplooiing in het werk is belangrijk voor de motivatie en werkbevrediging van medewerkers en hun binding met de organisatie. Vaak heeft de reden van baan te wisselen te maken met het ontbreken van doorgroeimogelijkheden. Medewerkers hebben het idee dat hun kwaliteiten, talenten en eigen ambities niet binnen de organisatie waargemaakt kunnen worden. Met het vertrek van een medewerker verdwijnt er kennis die kostbaar voor de organisatie is. Door medewerkers in de vorm van opleidingen, loopbaanplanningen of persoonlijk ontwikkelingsplannen te helpen bij het plannen van hun carrière, groeit de binding met de organisatie. De organisatie maakt dan optimaal gebruik van aanwezige en te ontwikkelen talenten. Employability zorgt voor optimale benutting van de medewerker binnen de organisatie. 3.1 Doorstroom bij Xxx Xxx heeft voldoende mogelijkheid om medewerkers doorgroeiperspectief te bieden. Wanneer iemand goed functioneert, kan men doorgroeien naar een hogere functie binnen de afdeling. Tijdens functioneringsgesprekken worden opleiding- en doorgroei behoeftes gemeten van de medewerkers. Indien deze er zijn wordt er gekeken naar mogelijkheden op korte termijn. Zo niet, dan wordt het in gedachten gehouden en zo wel dan worden er concrete stappen ondernomen voor bijvoorbeeld scholing. 3.2 Conclusie Er zijn talloze manieren om te zorgen voor doorstroom. Het HR3P model, het aanbeiden van opleidingen en trainingen, iemand de kans geven om op andere afdelingen in te laten stromen, dit werkt ook mee aan de duurzame inzetbaarheid. De medewerkers zijn inzetbaar op diverse afdelingen en staan sneller open voor verandering. Op deze manier roesten ze niet vast. Xxx heeft de doorgroeimogelijkheden maar maakt te weinig gebruik van middelen die beschikbaar zijn om de doorstroom te begeleiden. 3.3 Aanbevelingen Het introduceren van het HR3P model (bijlage 4) binnen Xxx zou een uitkomst zijn voor de managers. Op deze manier is goed zichtbaar waar iemand staat en of iemand doorgroeipotentie heeft. Ook wordt zichtbaar welke medewerkers extra aandacht vereisen. Ook raad in Xxx aan om gebruik te gaan maken van een goede personeelsplanning. Op de afbeelding in bijlage 5 is te zien dat ook een goede personeelsplanning de doorstroom flexibel maakt. Om dat de groei er is en de mogelijkheden er zijn kan Xxx alvast stappen gaan ondernemen om medewerkers klaar te stomen voor de vrijkomende vacatures in de toekomst. Dit geeft de medewerker extra motivatie. Tevens is het belangrijk om een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) voor iedere medewerker op te stellen. Deze kan als lijdraad gebruikt worden in de loopbaan van de medewerker bij de organisatie. Bijlage 4 en 5 5 bron: Organisatie en personeelsmanagement Jan Willem Rengelink & Klaas Schouwstra 7

8 4 Uitstroom Uitroom kan veroorzaakt door allerlei redenen veroorzaakt worden. Uitval door pensioen, arbeidsongeschiktheid of overlijden is niet tegen te gaan, maar door een innovatiegat, tempoval of saaiheid integendeel. Doorstroom en employability zorgen bijvoorbeeld voor een duurzame inzetbaarheid en uiteindelijk voor minder uitstroom. Uitstroom brengt nog meer nadelen met zich mee. Te denken aan de kosten, en verlies van kennis en ervaring. Soms dient uitstroom ook gestimuleerd te worden. Deze situaties doen zich bijvoorbeeld voor omdat medewerkers niet goed genoeg functioneren of bijvoorbeeld door economische redenen. Bij economische redenen kan men gebruik maken van outplacement. Voor het ontslaan van een medewerker kan men CWI/UWV toestemming voor ontslag vragen of men kan hiervoor naar de kantonrechter. Indien men om persoonlijke redenen een medewerker wil ontslaan dan dient hiervoor voldoende bewijsvoering te zijn. Is dit het geval dan is de werkgever alleen verplicht om (nog) een aantal maanden salaris uit te betalen. Indien het via de kantonrechter gaat zijn hier meer kosten aan verbonden. Men kent hiervoor de volgende formule: schadeloosstelling = aantal gewogen dienstjaren (A) x bruto maandinkomen (B) x Correctiefactor. Indien de medewerker door economische redenen uitstroomt zijn er diverse mogelijkheden om de medewerker tegemoet te komen. Te denken aan Outplacement (begeleiding bij het vinden van een andere baan en een mobiliteitscentrum (begeleiding dmv training/opleiding) 4.1 Uitstroom bij Xxx Xxx heeft nog maar weinig temaken gehad met uitstroom (zie grafiek in bijlage 6) en heeft daarom ook geen plan om uitstroom tegen te gaan. Alle medewerkers zijn door eigen initiatief uitgestroomd. Wanneer een medewerker uit dienst treedt vindt er altijd een exit gesprek plaats. Indien een medewerker niet goed functioneert, is het mogelijk dat er een overeenkomst afgesloten wordt. 4.2 Conclusie Uitstroom brengt zowel voor als nadelen met zich mee. Als een medewerker uit dienst treedt en deze dient vervangen te worden dan kost dit altijd geld. Echter zitten hier ook nadelen aan. De nieuw instromende medewerkers brengen nieuwe kennis binnen en de achtergebleven medewerkers krijgen kansen om door te groeien. 4.3 Aanbevelingen Uit de cijfers van Xxx blijkt dat er niet veel uitstroom is maar alle uitstromende komen wel voort uit eigen initiatief van de medewerker. Raadzaam is om alle exit gesprekken eens naar elkaar te leggen om te kijken of er verband is tussen de redenen van ontslag. Tevens raad ik raad Xxx aan om dieper in te gaan op de reden van ontslag. Wellicht de uitgestroomde medewerkers nu (na een tijdje uit dienst te zijn) nog eens vragen naar de reden. Vaak durven de ex medewerkers wat meer te vertellen na een tijdje. Of de medewerker een formulier in te laten vullen. Niet iedereen is communicatief vaardig en er zijn wellicht mensen bang voor een persoonlijk gesprek. De redenen van veel medewerkers die vrijwillig ontslag nemen hebben te maken met werkgerelateerde factoren als werksfeer, tijdsbelasting, loopbaanperspectief, arbeidsvoorwaarden of de aard van de werkzaamheden. Gezien de groeiambities van Xxx dient uitstroom tot een minimum beperkt te houden en wellicht dat er op een aantal vlakken verbeteringen aangebracht kunnen worden. Bijlage 6 8

9 Literatuurlijst Jan-Willem Rengelink & Klaas Schouwstra Personeelsmanagement en organisatie NCOI Opleidingsgroep Reader Personeelsmanagement en Organisatie Oxalis consultant Retentie Management 9

10 Bijlage 1 Organigram

11 Bijlage 2 Fasen van personele functie volgens Vinke (Vinke, 2007) 11

12 Bijlage 3 Model van Ulrich 13

13 Bijlage 4 HR3P model 5 5 bron afbeelding: 13

14 Bijlage 5 Personeelsplanning Ontwikkeling van medewerkers Bedrijven zijn gericht op groei en verhoging van rendement. Dit kan alleen wanneer de arbeidsproductiviteit toeneemt, waarbinnen slimmer en efficiënter gewerkt gaat worden. Mobiliteit Indien medewerkers vastroesten in hun eigen positie blokkeren ze doorstroom, Multi-inzetbaarheid en eigen ontwikkeling. Door de medewerker uit zijn comfortzone te halen ontstaan er momenten om te leren en te groeien. Opvolging "Hogere functies", zijn niet zomaar ontstaan, vaak zijn ze gevormd door vele jaren ervaring. Voor elke "hogere" functie is het daarom belangrijk dat er gewerkt wordt aan potentiële invulling en medewerkers klaarstaan ingeval de functie vrij valt. Duurzaamheid Het meest essentiële in elke organisatie is dat kennis en ervaring behouden worden. Planning van het behoud van die kennis en borging in taken of functies geven daaraan sturing Beschikbaarheid 6 Niet in elke fase waarin de arbeidsmarkt verkeert, is de beschikbare kennis en ervaring aanwezig. Daarom zal binnen de eigen gelederen, of bij het ontbreken van mogelijkheden, tijdig voorzien moeten worden wanneer die kennis en ervaring nodig zal zijn. Flexibiliteit Bij pieken in de productiviteit dient kennis en ervaring binnen handbereik te liggen. Een netwerk van potentieel medewerkers dient daarvoor gerekruteerd te worden. 6 bron afbeelding: 14

15 Bijlage 6 Statistieken instroom doorstroom en uitstroom. 15

: Gedrag en motivatie van personeel

: Gedrag en motivatie van personeel Gedrag en Motivatie van personeel Naam : xxx Studentnummer : 4334252 Datum : januari 2012 1 NCOI Opleidingsgroep Opleiding : HBO Personeelsmanagement Module : Gedrag en motivatie van personeel Naam docent:

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius, Saba en ROA CN Rotterdam, 29 mei 2013 De positie

Nadere informatie

War for Wajong. Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt

War for Wajong. Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt War for Wajong Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt War for Wajong Colofon Mei 2014 Auteurs Nikita van der Pijl Msc. Drs. GeertJan Waasdorp Drs. Véronique Oonk

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT

DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Samenvatting 7 Inleiding 11 1 Activiteiten 13 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

Onderzoek naar regelingen uit het sociaal plan De invloed van regelingen uit het sociaal plan op het zoeken en vinden van werk

Onderzoek naar regelingen uit het sociaal plan De invloed van regelingen uit het sociaal plan op het zoeken en vinden van werk Onderzoek naar regelingen uit het sociaal plan De invloed van regelingen uit het sociaal plan op het zoeken en vinden van werk Myrthe Lourens Masterscriptie Strategisch Human Resource Management juli 2013

Nadere informatie