Plan Nature s Pride Foundation 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan Nature s Pride Foundation 2014"

Transcriptie

1 Plan Nature s Pride Foundation 2014 De focus ligt op projecten die zich richten op het verbeteren van de leefomstandigheden van 's werelds meest kwetsbaren: kinderen.

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen Visie en missie: Doelstelling: Waarden: Bestuur en opzet van de stichting Ontstaan van de stichting Contactgegevens: Doelen Verbeteren van de leefomstandigheden Wie bereiken wij met onze projecten: Doel 2014: Projecten Projectkeuze Nature s Pride Foundation Voorwaarden projectaanvragen Nature s Pride Foundation Voorbeeldprojecten Nature s Pride Foundation Projecten Fair for Life Premium Fonds Financiën Baten en lasten Budget Additionele financieringsmogelijkheden en samenwerkingspartners Mogelijke partners: Communicatieplan Doelen: Doelgroepen (Nederland): Communicatiemiddelen:

3 1. Algemeen 1.1 Visie en missie: De visie van de Nature s Pride Foundation is dat alle mensen in de wereld recht hebben op goede leefomstandigheden met mogelijkheden zichzelf te kunnen ontplooien en waarbij met name kinderen toegang hebben tot goede scholing en medische zorg waardoor zij betere toekomstperspectieven hebben. Onze missie is de leefomstandigheden te verbeteren van de werknemers van onze leveranciers, hun families en hun gemeenschappen in ontwikkelingslanden door projecten op te zetten in het kader van onderwijs, gezondheidszorg, milieu en economische groei. Verder ondersteunen wij om die reden bestaande projecten van NGO s, bieden wij financiële steun bij rampen en initiëren wij projecten die ten goede komen van ons eigen personeel. 1.2 Doelstelling: 1. Projecten samen met leveranciers (onderwijs, gezondheid, milieu, economie) 2. Ondersteuning NGO s (onderwijs, gezondheid, milieu, economie) 3. Bijdrage aan noodhulporganisaties 4. Projecten ten behoeve van personeel Nature s Pride & Pack De stichting is ten eerste opgericht om sociale projecten te financieren in gemeenschappen waar ons exotische groente en fruit vandaan komt. Het doel is de economische groei en sociale verbetering te stimuleren van kleine boeren, pakhuismedewerkers en hun families in ontwikkelingslanden. De stichting ondersteunt projecten die economische, gezondheids-, milieu- en onderwijskwesties aanpakt in deze landen. Een belangrijke focus ligt op projecten die zich direct of indirect richten op het verbeteren van de leefomstandigheden van 's werelds meest kwetsbaren, namelijk kinderen. Ten tweede ondersteunt de stichting bestaande en bewezen initiatieven van andere stichtingen waarbij er een financiële contributie wordt gemaakt voor een specifiek project. Maar ook wordt er bij rampen financiële hulp aan noodhulporganisaties gegeven om samen met anderen een grotere impact te kunnen maken. Ten slotte richt de stichting zich ook op projecten ten behoeve van het personeel van Nature s Pride en Nature s Pack. 3

4 1.3 Waarden: Samenwerking: Op een eerlijke en respectvolle manier omgaan met telers, afnemers, collega s en organisaties om gezamenlijk de leefomstandigheden van onze telers, hun families en hun gemeenschappen te verbeteren. We verhelderen verwachtingen, communiceren en overleggen op een open en collegiale manier zodat iedereen de taken en verantwoordelijkheden efficiënt kan vervullen. We werken nauw samen met onze telers, maar stimuleren ook de samenwerking tussen telers waar ze best-practices met elkaar delen. Groei: Persoonlijke groei van iedereen om ons heen, van exotische groenten en fruit, van relaties met onze telers in ontwikkelingslanden en van hun volumes zonder dat dit een negatieve impact heeft op het milieu. Wij bevorderen teelt van exoten op de meest duurzame manier voor milieu en mens als mogelijk. Duurzaamheid: Alle projecten die we steunen of (mede) uitvoeren zullen binnen een vooraf bepaalde tijdsperiode lokaal gedragen moeten kunnen worden. De stichting zal middelen en tools aanreiken waardoor dit mogelijk gemaakt wordt. Onpartijdigheid: Wij waarderen, respecteren en streven naar diversiteit, en zijn onpartijdig en niet-discriminerend in al onze activiteiten. Wij handelen onafhankelijk van politieke affiliaties, geslacht, religie, seksuele geaardheid, handicap of ethische achtergrond. Transparantie: We hechten belang aan openheid, transparantie en eerlijkheid over onze structuren, missie, beleid en activiteiten. We zullen actief communiceren aan belanghebbenden over onze activiteiten en afspraken en inzage geven in de financiën. Accountability: De stichting neemt verantwoording voor haar eigen prestaties, kijkt naar oplossingen in plaats van naar fouten (van anderen) en zoekt gezamenlijk naar de beste mogelijkheden en oplossingen. Integriteit: Wij eisen integriteit en eerlijkheid in alle aspecten van onze activiteiten en verwachten dezelfde normen van de mensen met wie wij samenwerken. Wij tolereren geen corruptie en omkoping in welke vorm dan ook, direct of indirect. 4

5 1.4 Bestuur en opzet van de stichting Stichting Nature s Pride Foundation is opgericht op 14 januari 2013 door Shawn Harris en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder RSIN De Stichting heeft als bestuurssamenstelling: Shawn Harris : voorzitter Miranda Duijnisveld : penningmeester Regina Pasmans : secretaris De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden uitgevoerd namens of ten behoeve van de stichting en verrichten hun werkzaamheden geheel op vrijwillige basis. De Stichting Nature s Pride Foundation heeft geen personeel in dienst. In de toekomst zou dit kunnen veranderen. 1.5 Ontstaan van de stichting Shawn Harris focust zich vanwege haar jarenlange samenwerking met boeren in ontwikkelingslanden met name op het welzijn van de mensen die, ook indirect, voor Nature s Pride werken. De armoede die zij heeft gezien bij mensen in rurale gebieden in onder andere Peru en Guatemala, hebben een zeer grote impact op haar gehad. Voornamelijk de kinderen en het tekortkomen van mogelijkheden tot hun groei maakte grote indruk op haar. Daarom zet zij zich al jaren in om het onderwijs in ontwikkelingslanden te verbeteren. Daarnaast vindt zij het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle werknemers van de telers waarmee Nature s Pride zaken doet, qua arbeidsvoorwaarden een bepaald basisniveau hebben. Door op een sociale manier de economische groei te bevorderen, kunnen we armoede beperken ten gunste van boeren, werknemers, hun familie en samenleving. Door de sociale certificering bij onze telers zijn goede werkomstandigheden zeker gesteld. De Nature s Pride Foundation is ontstaan om nog een stap verder te kunnen gaan en pakt zo verbetering van de leefomstandigheden en daarmee de armoede in bredere zin aan. 1.6 Contactgegevens: Nature s Pride Foundation Honderdland LV MAASDIJK Telefoon: Mail: Website: 5

6 2. Doelen 2.1 Verbeteren van de leefomstandigheden De stichting focust zich op projecten die bijdragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden en milieuvriendelijkheid rond de volgende thema s en hun bijbehorende problematiek: Onderwijs: Studiebeurzen voor beroeps- of vervolgopleiding Verhogen van onderwijsniveau van leraren Bewustmaking over het belang van onderwijs voor kinderen Financiering voor de bouw of renovatie van scholen of klaslokalen Voorzien in basisbenodigdheden (lesmaterialen, boeken, schooluniform, etc.) Investering in computers en het bieden van computertrainingen HIV-/Aidsvoorlichting Gezondheid en Welzijn: Verbeteren van de basisgezondheidszorg in met name rurale gebieden Ondersteunen van klinieken Verbeteren huizen en/of toiletvoorzieningen Betere kookvoorzieningen Toegang tot drinkwatervoorzieningen Inentingen bieden voor het tegengaan van levensbedreigende ziektes Lokale doktersposten voorzien van medicijnen Gezonde voeding stimuleren Opzetten dokters- en tandartsposten Economie: Beroepsopleidingen en trainingen Microfinanciering stimuleren. Kennis over teelt en irrigatie delen Jongeren kansen geven in rurale gebieden waardoor er minder toename is van industrialisatie Zorg voor kinderopvang zodat vrouwen kunnen werken en hun positie kunnen verbeteren. Trainingen op het gebied van income generation. 6

7 Milieu: Bewustwording creëren over bescherming natuurlijke hulpbronnen Kennis geven over duurzame inzet van natuurlijke hulpbronnen Bescherming lokale waterreservoirs en bossen Herbebossing Afval van met name plastic terugdringen Hulp bij verrijking van de bodem en compostering 2.2 Wie bereiken wij met onze projecten: Onze telers en hun families wonen in ontwikkelingslanden in de rurale gebieden. Dit zijn achtergestelde gebieden waar de mensen in armoede en of zelfs in extreme armoede leven. Zij hebben vaak geen toegang tot basisbehoeften als water, voldoende voeding, etc. Doormiddel van de ondersteuning aan stichtingen en noodhulporganisaties, bereiken we een brede doelgroep. Daarnaast richt de stichting zich op projecten die ten goede komen van de levenstandaard van het eigen personeel. Onze doelgroepen zijn derhalve: Kinderen Boeren Families van de boeren Lokale gemeenschappen Leveranciers Mensen in rampgebieden en noodsituaties Personeel Nature s Pride 2.3 Doel 2014: De stichting heeft tot doel in 2014 tien projecten te steunen die vallen binnen de eerdergenoemde thema s onderwijs, gezondheid, economie en milieu waarbij de focus ligt op kinderen. Dit kunnen projecten zijn van de Foundation of projecten bij en in samenwerking met telers, wel of niet gebruikmakend van het Fair For Life premiumfonds. Daarnaast zal de stichting bestaande projecten met mangoproducenten als Dominus, Brasfruit en DOT Fruits verder ontwikkelen. Met de keuze van onze projecten zullen wij rekening houden met de in 2015 te realiseren millenniumdoelen waar wij graag aan bijdragen (direct of indirect). De focus zal liggen op: Millenniumdoel 2: In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school Millenniumdoel 7: In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu Millenniumdoel 8: In 2015 is er meer eerlijke handel 7

8 3. Projecten 3.1 Projectkeuze Nature s Pride Foundation Als medewerkers van Nature s Pride het willen, kunnen zij een projectvoorstel indienen voor een project dat één van de vier thema s aankaart bij onze telers. Bij de keuze van de projecten bij of in samenwerking met onze telers wordt gekeken naar: Behoefte van de werknemers en hun gemeenschap. Verwachte impact op lange en korte termijn van het project op de gemeenschap, het milieu, de gezondheid, leefomstandigheden, etc. Mogelijkheden tot zelfredzaamheid van het project na afronding projectimplementatie. In het algemeen gaat onze voorkeur uit naar projecten bij telers van één van onze top tien producten of naar projecten binnen de landen waaruit wij deze het meest betrekken. Circa driekwart, van alle projecten die gesteund worden, valt binnen de eerder geschetste doelstelling (paragraaf 2.2). Deze worden dus deels gekozen door de medewerkers en door de telers en hun medewerkers in overleg met de CSR-afdeling en de voorzitter van het bestuur. Een kwart van de projecten bestaat uit het ondersteunen van NGO s die zich inzetten om de leefomstandigheden van kinderen te verbeteren en resultaten kunnen laten zien omtrent de impact die zij hebben. Op deze manier willen wij deze bestaande initiatieven een extra duwtje in de rug geven. Tevens geeft de stichting in het geval van rampen financiële steun aan organisaties die noodhulp bieden zoals Artsen zonder Grenzen, aan projecten in derde wereld landen waar kinderen van het personeel van Nature s Pride vrijwilligerswerk doen en sponsorevenementen als Ride for the Roses, Alpe d HuZes, etc. 8

9 Afrika Latijns-Amerika Azië Burkina Faso Argentinië China Egypte Bolivia India Ethiopië Brazilië Indonesië Ghana Chili Maleisië Guinee Colombia Pakistan Ivoorkust Costa Rica Sri Lanka Kenia Dominicaanse Republiek Thailand Madagaskar Ecuador Vietnam Mali Marokko Mauritius Mozambique Oeganda Senegal Tanzania Zambia Zimbabwe Guatemala Honduras Jamaica Mexico Paraguay Peru Puerto Rico Suriname Uruguay Zuid-Afrika Hoog risicolanden waar onze leveranciers gevestigd zijn. 3.2 Voorwaarden projectaanvragen Nature s Pride Foundation Projectaanvragen die worden ingediend, dienen minimaal de volgende informatie te omvatten en vallen binnen één van de vier eerdergenoemde thema s: Titel project Locatie Omschrijving van de activiteiten Projectduur Impact en verwachte resultaten op korte termijn Impact op lange termijn Budgetvoorstel en dekkingsplan Zelfredzaamheid van het project na afronding projectimplementatie Planning 9

10 3.3 Voorbeeldprojecten Nature s Pride Foundation De Nature s Pride Foundation steunt aangedragen projecten en initieert projecten bij haar telers. Sociale projecten die de stichting heeft gesteund bij de telers om de leefomstandigheden van de medewerkers en hun samenleving te verbeteren: Asunción (Guatemala): kookovens en waterfilters. Door de kookovens hoeven de mensen niet meer op open vuur te koken in hun huis waardoor long- en oogziektes, houtkap en brandwonden afnemen. Door schoon drinkwater is er minder kans op levensbedreigende ziektes. Ghortex (Guatemala ): agrarische training, druppelirrigatie, bouw pakhuis (i.s.m. Ministerie van Buitenlandse Zaken) waardoor de teelttechnieken zijn verbeterd, zuiniger wordt omgegaan met water en alleen al in het pakhuis zeventig extra banen voor vrouwen zijn gecreëerd. Enkele voorbeelden van stichtingen die Nature s Pride in 2013 heeft gesteund: Stichting Kuychi (Peru): onderwijs en medische zorg voor kinderen waardoor hun kansen verbeteren. Stichting Proniños (Peru): sociale en financiële educatie voor kinderen in allerarmste gebieden in Peru. Hierdoor worden de kinderen financieel geletterd en zullen zij een verbetering in hun leefomstandigheden teweeg brengen. Artsen zonder Grenzen (Filipijnen): noodhulp. 3.4 Projecten Fair for Life Premium Fonds Nature s Pride laat sinds 2012 bij telers in ontwikkelingslanden sociale audits uitvoeren door het Institute for Marketecology (IMO) te weten For Life en Fair for Life. De For Life certificering houdt in: Geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid De werkomstandigheden zijn veilig en hygiënisch Werknemers ontvangen een rechtvaardig loon Werkuren worden gecontroleerd en zijn niet excessief Er is geen discriminatie Vakbonden zijn toegestaan Medewerkers worden niet agressief of onmenselijk behandeld De teler gaat zorgvuldig om met het milieu 10

11 Bij de Fair for Life certificering worden niet alleen deze onderdelen geverifieerd maar wordt er ook een minimumprijsafspraak gemaakt en een Fair Trade Premie vastgesteld. Deze premie van +/ per doos maakt Nature s Pride over naar een aparte bankrekening van de teler die hiermee sociale projecten ten behoeve van medewerkers en hun samenleving opzet. Met de werknemers van de telers wordt nagedacht over de besteding van de FFL-premium. Iedere teler stelt een werkgroep in die onderzoekt waaraan de medewerkers en hun woongemeenschap behoefte hebben. Samen met de stichting wordt de haalbaarheid van het project onderzocht en de premie uitbetaald. De stichting monitort het verloop van het project en behoudt inzicht in de kosten. Daarnaast wordt dit tijdens de jaarlijkse Fair for Life audits gecheckt. De auditor verifieert de opzet en de uitvoering van het project evenals de financiën. Enkele voorbeelden van sociale projecten die samen met de telers zijn opgezet met de Fair for Life Premie: Dominus (Peru): Kinderdagverblijf naast het pakhuis waardoor vrouwen kunnen werken en hun kinderen goed verzorgd worden. DOT Fruits (Dominicaanse republiek): extra zorgverzekering voor medewerkers waardoor ze toegang hebben tot basisgezondheidzorg en schoolbenodigdheden voor hun kinderen waardoor ze naar school kunnen. Brasfruits (Brazilië): computers en cursus voor medewerkers en hun kinderen Frutas Comerciales (Colombia): inenting papillomavirus vaccine om baarmoederhalskanker te voorkomen. 11

12 4. Financiën Om de projecten uit te voeren of bestaande projecten te steunen, zijn financiële middelen nodig. 4.1 Baten en lasten 2013 Verkorte staat van baten en lasten over 2013 Ontvangen donaties ,00 Gespaarde Fair for Life premie ,42 Ontvangsten uit nalatenschappen 0,00 Baten 0,00 Beheerkosten 0,00 Fondsenwervingskosten 0,00 Doeluitgaven ,39 Bankkosten (rente -/- kosten) ,03 Resultaat ,06 Daadwerkelijke bestedingen ,39 Verklaring daadwerkelijke bestedingen 2013: Fair for Life premie Fruiteq: Radio- en tv-campagne tegen kinderarbeid in Mali, schoolbenodigdheden voor kinderen in Mali en Burkina Faso, reparatie waterput in Mali, reparatie ambulance in Ivoorkust Fair for Life Premie DOT Fruit: aanvullende ziektekostenverzekering werknemers, schoolbenodigdheden voor de 200 kinderen van de werknemers in de Dominicaanse Republiek , ,90 FFL Frutas Comerciales: inenting van 153 vrouwen en dochters van de werknemers tegen baarmoederhalskanker ,02 Stichting Proniños: sociale en financiële educatie voor kinderen in rurale gebieden in Peru ,00 Stichting Kuychi: scholing en zorg voor kinderen in Peru ,00 Agro Inv / Asunción: plaatsing van kookovens en waterfilters bij 147 gezinnen in Guatemala ,17 Totaal ,39 12

13 4.2 Budget (stand 24 maart 2014) Saldo ,06 Ontvangen donaties ,00 Ontvangen Wollebrandcross ,85 Subtotaal ,91 Nog te betalen Fair for Life premies ,48 Nog te besteden overige projecten ,43 Hieraan zullen later in het jaar de Fair for Life premies worden toegevoegd. Deze zijn afhankelijk van de hoeveelheid verkochte mango s. 4.2 Additionele financieringsmogelijkheden en samenwerkingspartners Om meer projecten en eventueel grotere projecten uit te kunnen voeren die meer impact op de leefomstandigheden teweeg brengen, zouden aanvullende fondsen geworven kunnen worden. 4.3 Mogelijke partners: Aangezien samenwerking belangrijk voor ons is en hierdoor het draagvlak, de mogelijkheden en kansen vergroot worden, zou er partnerschap gezocht kunnen worden met: Bestaande klanten van Nature s Pride (retailer/groothandel) NGO s in Nederland die actief zijn in ontwikkelingslanden. MVO Nederland Overheden (lokaal, Nederland, Europa) Lokale en provinciale overheden Lokale NGO s Ambassades in de projectlanden Etc. 13

14 5. Communicatieplan 5.1 Doelen: Bewustwording van de leef- en milieuomstandigheden in ontwikkelingslanden. Betrokkenheid en draagvlak creëren. Inzicht geven in de impact van sociale projecten en eerlijke handel Enthousiasmeren Fondsenwerving 5.2 Doelgroepen (Nederland): Consumenten Retail/Groothandel Medewerkers Nature s Pride AGF-sector MKB s 5.4 Communicatiemiddelen: Nieuwsbrief (in- en extern) Website Social Media Persberichten Artikelen/interviews in vakbladen Lokale radio/tv Gedrukte media Netwerken Lezingen geven Rondleidingen in/bezoeken aan ons pand 14

INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE NIVEAU 1 DE BESTE START NIVEAU 2 NAAST KANSEN OOK VERANTWOORDELIJKHEID NIVEAU 3 EEN SOCIALE PROPOSITIE ALS BEDRIJFSSTRATEGIE

INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE NIVEAU 1 DE BESTE START NIVEAU 2 NAAST KANSEN OOK VERANTWOORDELIJKHEID NIVEAU 3 EEN SOCIALE PROPOSITIE ALS BEDRIJFSSTRATEGIE INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE Hoe leest u ICCOnomics het beste? 3 7 NIVEAU 1 DE BESTE START Het eerste niveau van ICCOnomics samengevat 9 19 NIVEAU 2 NAAST KANSEN OOK VERANTWOORDELIJKHEID Het tweede niveau

Nadere informatie

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren.

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren. Van Doorn Stichting BELEIDSPLAN 2012-2016 (bijgewerkt en goedgekeurd in december 2013) INLEIDING Het bestuur van de Van Doorn Stichting stelt per periode van 5 jaar een beleidsplan op dat jaarlijks wordt

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014 04 JAARVERSLAG MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Jaarverslag 04 4 Missie 4 Pioniers 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 04 6 Gezondheidszorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede.

ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. ActionAid ActionAid ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. ActionAid steunt mensen in ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

HOOFDDOELSTELLING IV. DUURZAME ARMOEDEVERMINDERING

HOOFDDOELSTELLING IV. DUURZAME ARMOEDEVERMINDERING HOOFDDOELSTELLING IV. DUURZAME ARMOEDEVERMINDERING In het Nederlandse ontwikkelingsbeleid staat duurzame armoedevermindering voorop. Als internationale gemeenschap hebben we ons tot doel gesteld om het

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Jaarverslag Aids Fonds

Jaarverslag Aids Fonds Jaarverslag Aids Fonds 2013 Inhoudsopgave 1 Aids Fonds in 2013 en in de toekomst 1 2 Onze aanpak: missie, doel en strategie 5 2.1 Onze focus 5 2.2 Onze nieuwe strategie 6 2.3 Werken aan verbetering 6

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2013

Duurzaamheidsverslag 2013 Duurzaamheidsverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 3 Verslagleggingsprincipes 5 Kerngegevens 8 Strategie 9 Coöperatie en governance 10 Duurzaamheid 15 Milieu en bedrijfsvoering

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid

Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid Financieel jaarverslag 2013 Interview Inhoud Rabobank Foundation steunt projecten die mensen helpen een zelfstandig economisch bestaan op te bouwen

Nadere informatie

De anatomie van het PI

De anatomie van het PI De anatomie van het PI Resultaten van vijf jaar onderzoek naar Particuliere Initiatieven op het terrein van ontwikkelingssamenwerking Sara Kinsbergen en Lau Schulpen 1 De anatomie van het PI Resultaten

Nadere informatie

DUURZAME HANDELSKETENS ONDER DE LOEP

DUURZAME HANDELSKETENS ONDER DE LOEP DUURZAME HANDELSKETENS ONDER DE LOEP Achtergronden bij Verduurzaming van internationale handelsketens Achtergrondstudie PBL 2015 Duurzame handelsketens onder de loep. Achtergronden bij Verduurzaming van

Nadere informatie

Stichting IplusANBI Jaarplan 2015

Stichting IplusANBI Jaarplan 2015 Stichting IplusANBI Jaarplan 2015 KvK 62379232 / RSIN 854794852 Bezoekadres: Polanerbaan 11, 3447 GN Woerden, Tel.: +31 (0)348-489630 - email: anbi@iplussolutions.org INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling volgens

Nadere informatie

www.goededoelenmonitor.nl

www.goededoelenmonitor.nl www.goededoelenmonitor.nl Performance Prediction Scan (PPS) Succesfactoren voor maatschappelijke prestatie Auteurs: Kellie Liket, PhD studente ECSP, Erasmus Universiteit Rotterdam Karen Maas, Assistent

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs Dit hoofdstuk is onderdeel van de publicatie Filantropie in Nederland, onder redactie van Lucas Meijs, een

Nadere informatie

Marquard & Bahls. Gedragscode

Marquard & Bahls. Gedragscode Marquard & Bahls Gedragscode Marquard & Bahls Gedragscode Inhoud Bericht van de Raad van Bestuur... 3 Strategische aanpak... 4 Visie & Missie... 4 Prioriteiten... 4 Waarden... 5 Filosofie... 5 Zaken &

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Invulling beleid internationale samenwerking 2010 (gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking)

Invulling beleid internationale samenwerking 2010 (gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking) Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Bestuur 21 oktober 2010 AB10.01006 CN2010.025 Gemeente Bussum Invulling beleid internationale samenwerking 2010

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE.

99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE. 99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE. AANVRAAGFORMULIER TUSSENTIJDSE MFS-RONDE JONG EN VERNIEUWEND 2009-2010 AANVRAGEN VAN MINDER DAN 1 MILJOEN IN TOTAAL 1PROCENTCLUB.NL PAGINA 1 1%LID ARNOUT: Ik vind dat

Nadere informatie

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 Inhoud Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 1. Net4kids: missie, visie en doelstelling 2. Voorwoord 3. Samenvatting

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie