01 What Design Can Do 2015 Projectplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "01 What Design Can Do 2015 Projectplan"

Transcriptie

1 01 What Design Can Do 2015 Projectplan design als katalysator van verandering What Design Can Do (WDCD) is een organisatie die de kracht van design als factor voor maatschappelijke vernieuwing over het voetlicht brengt, stimuleert en bevraagt. het adagium Communicatie=Content. Zo vormen de verschillende programma onderdelen, de publicaties en de communicatie via de offline en online kanalen samen één geheel. Missie De missie van WDCD is tweeledig: 1) kennisverdieping van designprofessionals met als doel hen te stimuleren hun vaar digheden en kwaliteiten op maatschappelijk relevante manier in te zetten 2) informeren van het algemene publiek over de maatschappelijke betekenis van design. Lustrum De WDCD conferentie beleeft in 2015 haar vijfde editie. Rond deze jubileumeditie worden nieuwe en/of groter opgezette publieksevenementen georganiseerd. Daarnaast wordt nu samen met masterstudenten van de HKU gewerkt aan het blog van WDCD dat een interactief platform zal worden. Activiteiten WDCD is het hele jaar actief bezig om die missie in de praktijk te brengen. Wat in 2011 begon als een tweedaagse conferentie heeft zich ontwikkeld tot een internationaal gewaardeerd podium en mediakanaal met een groeiende gemeenschap van volgers en deelnemers. De conferentie vormt, met het publieksprogramma daaromheen (WDCD Film Festival, expositie en evenement in het Stedelijk Museum, Trotter billboard-expositie) en alle bijbehorende mediaaandacht, ieder jaar het hoogtepunt. Big 5 Questions Om beter te kunnen inspelen op de behoeften van opdrachtgevers in het designveld, gaat WDCD de belangrijkste maatschappelijke vragen van bedrijven en instellingen in kaart brengen. Media en kennis delen Maar WDCD is ook de rest van het jaar in de lucht via het eigen blog, de nieuwsbrief, sociale media, andere publicaties al dan niet in samenwerking met nationale en internationale mediapartners en lezingen/presentaties. Al deze communicatie is onderdeel van een brede strategie om de missie van WDCD uit tedragen. De communicatie is niet enkel gericht op het pluggen van de conferentie en kaartverkoop, maar wordt ingezet om de kennis te delen en discussies aan te wakkeren. Bij WDCD geldt 1 Challenge Om aan te tonen welk verschil design kan maken, wordt gewerkt aan het opzetten van een WDCD Challenge. Verschillende ontwerpteams worden daarin uitgedaagd oplossingen te bedenken voor een maatschappelijk vraagstuk dat door een stakeholder wordt aangedragen. The Future Department WDCD heeft aan de HKU The Future Department opgezet. Dit is een projectmatige onderwijsmodule waarin studenten onderzoek doen naar thema s rond design en de maatschappij. Dit studiejaar wordt onder de titel the future of politics gezocht naar oplossingen voor de imagoproblemen van de politiek. De uitkomsten daarvan worden gepresenteerd tijdens de conferentie in mei 2015, als onderdeel van het thema What Design Can Do for Politics.

2 02 Doelgroepen de internationale creatieve industrie cultureel en maatschappelijk geïnteresseerden Zoals hiervoor aangegeven richt WDCD zich enerzijds op professionals in de creatieve industrie en hun afnemers. Anderzijds wordt ook een meer algemeen publiek van cultureel en maatschappelijk geïnteresseerden aangesproken. Professionals What Design Can Do is in belangrijke mate bedoeld als een appèl aan de designgemeenschap om verantwoordelijkheid te nemen en de aanwezige expertise te gebruiken voor maatschappelijke verandering. WDCD spreekt alle designdisciplines aan en biedt een actuele blik op ontwikkelingen in elkaars vakgebieden. Juist die uitwisseling leidt tot de reflectie, discussie, nieuwe ideeën en samenwerkingen die bijdragen aan kennisverdieping. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, die voortdurend bezig zijn hun positie in een veranderende wereld te bepalen, vinden bij WDCD de voorbeelden en inspiratie die hen daarbij houvast kunnen geven. Hetzelfde geldt voor beleidsmakers van overheden, die steeds meer de kracht van design ontdekken om hun beleidsdoelen te bereiken. In de slipstream van deze primaire doelgroepen bevinden zich theoretici, designcritici en journalisten die het discours over de kracht en werking van design gaande houden. What Design Can Do bereikt verder docenten en studenten uit het kunstvakonderwijs, die de toekomst van het vak vertegenwoordigen en op zijpodia de ruimte krijgen hun verfrissende ideeën te delen. Activiteiten gericht op deze doelgroep: Conferentie De jaarlijkse conferentie is met name bedoeld voor deze doelgroep. Naast de presentaties op het hoofdpodium, biedt het programma elke dag 12 breakout sessies die zijn ingericht op interactie en verdieping van de thematiek die als rode draad door het programma loopt. Publicatie De publicatie bij het evenement met essays die ingaan op de thema s van de conferentie dragen bij aan interactie en verdieping. Online communicatie De rest van het jaar verloopt de communicatie met de professionele wereld via de WDCDwebsite met bijvoorbeeld video s van de presentaties tijdens de conferentie, digitale nieuwsbrieven, het blog, sociale media, en mediapartners als Designboom en Frame. Challenge Rond en vooral na de komende editie wordt de professionele doelgroep ook actief betrokken bij de WDCD Challenge, waarover hierna meer. Algemeen publiek Aan het grote publiek wil What Design Can Do duidelijk maken dat design niet synoniem is met kek ontwerp en styling alleen. Op verschillende manieren laat WDCD het geïnteresseerde publiek kennis maken met de maatschappelijke betekenis van design. Deze lijn is in de afgelopen jaren steeds sterker geworden en zal in 2015 nog steviger worden aangezet. Activiteiten gericht op deze doelgroep: Nationale en internationale perspublicaties De jaarlijkse WDCD-bijlage bij De Groene Amsterdammer Samenwerking met BNR Nieuwsradio Openbare breakouts en workshops in de Apple Store en De Balie op het Leidseplein Een openbaar toegankelijk publieksevenement met het Stedelijk Museum onder de titel WDCD for the Senses Een billboard-expositie door de stad Het WDCD Film Festival Al deze activiteiten zijn bedoeld om het algemene publiek bewust te maken dat design kan helpen problemen op te lossen, taboes te doorbreken en nieuwe vragen te stellen. Ook hier geldt dat de activiteiten een piek beleven in mei, maar dat het hele jaar door via het blog en tijdens andere publieksevenementen zoals de Dutch Design Week de missie van WDCD wordt uitgedragen. 2

3 03 kennisverdieping Eye magazine - WDCD is not one of those sit back and let others do the thinking-events Het internet biedt ons toegang tot alles wat er te weten valt, alle nieuws, alle actuele ontwikkelingen. Tegelijk heeft vrijwel niemand de tijd om alles te volgen en in de gaten te houden. In de praktijk bewandelt iedereen vaste paden door het web en is de gevonden informatie vaak vluchtig van aard. Voor gedrukte media, radio en tv geldt hetzelfde: wat we daaruit oppikken berust hoe langer hoe meer op toeval. Juist professionals blijven gidsen (lees: redacties) nodig hebben die hen in die informatie-overload de weg wijzen. WDCD is zo n gids. Referentiekaders Door diverse onderzoeksonderwerpen en actuele ontwikkelingen in de designsector te tonen en te bevragen, draagt WDCD bij aan de kennisverdieping van designprofessionals. Door actuele thema s op het podium te brengen en sleutelfiguren in die domeinen zelf aan het woord te laten, biedt WDCD designprofessionals de mogelijkheid hun referentiekaders te verbreden en te verdiepen. In de breakout sessies hebben bezoekers de mogelijkheid die kaders in direct contact met sprekers en collega-professionals verder op te rekken. Via eigen mediakanalen (blog, conference publicatie) mediapartners (Designboom, Groene Amsterdammer) worden thema s en verhalen verder uitgediept. Thema s WDCD wil een platform zijn voor alle partijen uit de creatieve industrie die de maatschappelijke impact van design hoog in het vaandel dragen. Uiteraard adresseren al die partijen binnen eigen kring deels dezelfde thema s die WDCD aankaart. WDCD brengt alle partijen samen in een multidisciplinair, cross-sectoraal programma, met als flagship de conferentie. Bij WDCD krijgen zij de kans met elkaar en met nationale en internationale sleutelfiguren de rol van het designvak te bespreken binnen actuele thema s als stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid, synthetische biologie of politieke vernieuwing. Die kruisbestuiving tussen disciplines en professionele rollen (ontwerpers, opdrachtgevers, onderzoekers) is uniek in Nederland en gezien het overkoepelende thema What Design Can Do ook in de wereld. Reveal and transform Die functies van gids en platform voor kennisuitwisseling van WDCD worden ook herkend. Daisy Ginsberg, ontwerper, schrijver en onderzoeker stelde: With a critical eye and a sense of humour, WDCD brought together a mix of designers who are implicitly questioning political, social, and economic structures around us. It s idealistic to imagine that design is going to change the world, but WDCD showed that design is uniquely placed to both reveal and transform the world around us. I was inspired. In een artikel over WDCD in The New York Times verwoordde Paola Antonelli van het MoMA New York het zo: Een conferentie zoals deze is voor mij fantastisch, omdat die laat zien dat de hele designwereld samen kan komen om de maatschappij te verbeteren. Het gaat hier niet om mensen die grappige stoelen kopen, maar mensen die op een andere manier denken en leven. WDCD is not one of those sit back and let others do the thinking-events, schreef het Britse Eye magazine. WDCD daagt uit, zet mensen aan het denken, stimuleert uitwisseling en draagt met dat alles bij aan de ontwikkeling van het designvak en aan de belangstelling voor de maatschappelijke meerwaarde van vormgeving. Nationaal en internationaal. 3

4 04 Conferentie heden & toekomst van design en innovatie Het hoofdprogramma van de conferentie bestaat uit presentaties van een twintigtal sprekers uit alle delen van de wereld en uit verschillende disciplines. Een zijprogramma voorziet in breakout sessies waarin discussie met het publiek mogelijk is en waar veel sprekers uit het hoofdprogramma aan meedoen. De conferentie brengt veel mensen en organisaties samen, allemaal verschillende partijen uit de creatieve industrie én daarbuiten, ook internationaal. Na vier edities komt het percentage buitenlandse bezoekers uit op een gemiddelde van 30 procent. Aan de afgelopen editie werd deelgenomen door kunstacademies, ontwerpbureaus, TU Delft, Kamer van Koophandel, D&AD Londen, Culture.pl Polen, Design Managers Network, Stedelijk Museum, Platform Internet Bureaus Nederland. Ook commerciële organisaties als Vlisco, IKEA, Antalis, Nike en Xerox waren als bezoeker of partner van de partij. WDCD draagt zo bij aan een crosssectorale kennisuitwisseling en samenwerking binnen en buiten de landsgrenzen. Hoofdprogramma Het hoofdprogramma is ingedeeld langs een aantal actuele thema s. Het is een live magazine waarin veel input gegeven wordt. Daarbinnen wordt een afwisseling nagestreefd tussen bredere visies, best practices en meer conceptuele presentaties. En wat WDCD echt onderscheidt van andere evenementen tussen disciplines. Zowel op het podium als in de zaal zijn alle disciplines vertegenwoordigd: grafisch, product, interactie, game, mode, interieur, architectuur. Uit de reacties blijkt steeds weer hoezeer deelnemers het op prijs stellen op deze manier kennis te nemen van ontwikkelingen in andere disciplines. Onder de sprekers zijn gevestigde namen en onbekende vernieuwers, designers, denkers en doeners. De gemeenschappelijke factor is de benadering van actuele vraagstukken vanuit een designvisie. Breakout sessies Ook de breakout sessies zorgen op uiteenlopende manieren voor verdieping. Dat gaat van reflectie op de betekenis en ontwikkeling van het designvak tot praktische workshops, demonstraties en brainstorms. De breakouts worden samen georganiseerd met partnerorganisaties uit de designwereld en daarbuiten, die zo een bijdrage kunnen leveren aan de inhoudelijke programmering van What Design Can Do. WDCD Academy In 2015 wordt zeker vervolg gegeven aan de in 2014 succesvol gebleken WDCD Academy Series, waarin sprekers worden uitgedaagd met elkaar in discussie te gaan. Sessies met Alexandra Daisy Ginsburg en Rachel Armstrong en met Paola Antonelli en Teddy Cruz leverden niet alleen het publiek, maar ook de gesprekspartners nieuwe inzichten op. Ook de reacties op de breakout sessies geven ieder jaar opnieuw aan hoezeer deze voorzien in de behoefte aan gedachten-uitwisseling, verdieping en interactie. Publicaties De conferentie gaat gepaard met verschillende eigen publicaties. Naast het blog, wordt van de conferentie verslag gedaan in een ter plaatse geproduceerde publicatie, die in twee dagen in elkaar wordt gezet, geprint en uitgedeeld. Alle presentaties worden bovendien op camera vastgelegd, waarvan een deel na afloop via de WDCD-website en sociale media wordt gedeeld. Waarom? Om content vast te leggen, kennis te delen, te reflecteren en nieuwe discussies op te starten. 4

5 05 publieks- Programma Zelfde boodschap, groter bereik In vijf jaar is de randprogrammering rondom de WDCD conferentie steeds met kleine stappen uitgebreid. In het jubileumjaar kan voor het eerst met recht van een publieksprogramma worden gesproken gericht op het bevorderen van de pulieke belangstelling. Daarin krijgt het algemene publiek op verschillende aansprekende manieren informatie aangeboden over de kracht van design als antwoord op maatschappelijke vraagstukken. Het publieksprogramma bestaat uit: WDCD Film Festival Voor de tweede keer presenteert WDCD in samenwerking met De Balie een openbaar toegankelijk filmfestival met films en documentaires waarin de maatschappelijke impact van design wordt getoond. De gekozen films staan in relatie tot het programma van de WDCD conferentie, maar zijn los daarvan en zonder voorkennis te bekijken. Door de ervaringen en de contacten opgedaan tijdens het samenstellen van de eerste editie, kan dit jaar een nog steviger programma worden aangeboden. Straatexpositie In 2013 had WDCD groot succes met een expositie op mobiele Trotter-billboards op het Leidseplein. De borden lieten met krachtige beelden en korte teksten letterlijk zien wat design kan doen. Voor komend jaar wordt ingezet op een billboard-expositie van Leidseplein naar het Stedelijk Museum langs de route die deze twee event-locaties verbindt. Zo komt een breed ook internationaal publiek in aanraking met de boodschap van WDCD. Groene Amsterdammer Het opinieweekblad De Groene Amsterdammer maakte al drie keer een speciale What Design Can Do-bijlage die in een oplage van wordt verspreid onder abonnees en kopers van losse nummers. De redactie van het weekblad neemt daarvoor het programma van WDCD als uitgangspunt, maar houdt verder zelf de verantwoordelijkheid voor de inhoud. Het resultaat is een bundel langere, diepgravende en kritische verhalen, waar ieder jaar opnieuw veel goede reacties op komen. Stedelijk Museum De samenwerking met het Stedelijk Museum wordt in 2015 verder uitgebreid met een gratis toegankelijk publieksevenement op donderdag 21 mei onder de Badkuip, onder de titel What Design Can Do for the Senses. Verschillende WDCD-sprekers zullen aan dit evenement bijdragen. Zo zal de nummer 4 topchef in de wereld Alex Atala gerechten klaarmaken met authentiek Braziliaanse ingrediënten. Het Britse duo Bompass & Parr zal aanwezig zijn met een culinaire kunstinstallatie en geurexpert Sissel Tolaas prikkelt het reukzintuig. Ook van WDCD-alumni zoals het Zwitserse duo Honey & Bunny en eet-designer Marije Vogelzang zijn hier bijdragen te verwachten. Net als de afgelopen twee jaren, zal het Stedelijk Museum in zijn designafdeling weer een tijdelijke expositie inrichten in samenwerking met WDCD. Nieuwsbrieven en social media Via , Facebook, Twitter, Pinterest en andere social media platforms wordt een groeiend bestand van mensen bereikt met nieuws en informatie over sprekers, thema s, breakouts, festivalfilms en met verwijzingen naar blogposts. Al die informatie is inhoudelijk van aard en draagt daardoor bij aan de kerndoelen van WDCD: het algemene publiek bewust maken en professionals stimuleren tot maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mediapartners De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de impact van aandacht in de Nederlandse en internationale media niet te onderschatten valt. Om die reden sluiten we partnerships met professionele media als Designboom, FRAME en Dezeen. Daarnaast zoeken we contact met een breed publiek via De Volkskrant, De Groene Amsterdammer en BNR Nieuwsradio. PR Free publicity is waardevolle aandacht. Op PR zetten we daarom stevig in: nationaal is Bob Witman verantwoordelijk, internationaal is dat de Britse Rhiannon Pickles. Beiden zorgen voor een brede coverage in de media, met afgelopen jaar als hoogtepunt een volledige pagina gewijd aan WDCD in The New York Times. 5

6 06 DOORLOPENDE ACTIVITEITEN research, educatie en kennis delen What Design Can Do is een platform voor de gedachtebepaling over de impact van design. WDCD geeft een podium aan best practices op dit gebied, stimuleert de discussie en de uitwisseling van ideeën. WDCD blog Mede daarom is WDCD in januari 2014 begonnen met de publicatie van een eigen blog. Met beperkte middelen is een succesvol blog opgezet dat nu al bezoekers per maand trekt. Het blog is tot nu toe vooral signalerend geweest. WDCD gaat hier de komende maanden een interactief platform van maken waar de WDCD-community, inclusief het netwerk van sprekers, actief aan gaat bijdragen. Om die doelstelling handen en voeten te geven is een samenwerking aangegaan met het Master-programma Creative Design for Digital Cultures van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Binnen dit programma werkt een groep van zeven interna-tionale studenten Editorial Design in opdracht van WDCD aan een onderzoek hoe de blog kan worden omgevormd tot een podium dat uit-nodigt tot reageren en bijdragen. Uitvoering van de voorstellen is mede afhankelijk van de fondsen die ervoor gevonden kunnen worden. Masterclass In de masterclass van Mediafonds en Sandberginstituut worden onderzoeksjournalisten/ documentairemakers gekoppeld aan ontwerpers. WDCD heeft al twee keer eerder een inhoudelijke inbreng aan deze masterclass geleverd. De samenwerking bestaat eruit dat een aanstaande spreker van WDCD in maart een bijdrage levert aan de masterclass. In 2013 was het Britse duo Hellicar & Lewis te gast, in 2014 WDCD-presentator David Kester. Dezelfde avond (in maart) geeft de gast een openbare presentatie als voorproefje van de WDCD conferentie. De masterclass en publieksavond zijn ook weer bronnen voor het blog en social media, waarmee de inhoud verder wordt verspreid. De masterclass is bovendien een bron voor potentiële sprekers: in 2014 vertelden de deelnemers Niels Klomp en Shuchen Tan bij WDCD over hun documentaire Big Data, die zijn oorsprong vind in deze masterclass. The Future Department What Design Can Do heeft bij de HKU het project The Future Department opgestart. In dit project zoeken mediastudenten naar nieuwe vormen voor mediaproducties die kunnen bijdragen om imagoproblemen van urgente maatschappelijke kwesties te adresseren. Samen met WDCD buigen de studenten zich het komende seizoen over The Future of Politics. Centrale vragen: Hoe kan het imago van de politiek worden verbeterd? en Hoe kan de betrokkenheid van de burger bij de politiek worden vergroot? Onderdeel van het project zijn bijdragen van mensen als schrijver David van Reybroek, Groene-hoofdredacteur Xandra Schutte en ontwerpster Nikki Gonnissen. Het eindproduct van dit project wordt op WDCD 2015 getoond binnen het thema WDCD for Politics. Dit thema wordt verder uitgewerkt in samenwerking met debatcentrum De Balie en BKB Het Campagnebureau. 6

7 07 UITDAGING VOOR DE DESIGNGEMEENSCHAP van tonen en bevragen naar mogelijk maken van discussie naar oplossingen The Big Five Om de betrokkenheid van bedrijfsleven, instellingen, NGO s, overheden en publiek bij WDCD te vergroten en WDCD voor deze partijen relevanter te maken werkt WDCD aan een eigen onderzoeksproject met als werktitel The Big Five. Het project is er op gericht de vijf belangrijkste probleemvragen die bij deze partijen leven en waar design een antwoord op zou kunnen geven in kaart te brengen. In de programmering van de conferentie, op het blog en in andere onderdelen van WDCD kan met deze actuele vragen rekening worden gehouden. In het bijzonder zullen de uitkomsten worden gebruikt om een briefing op te stellen voor de WDCD Challenge. De komende maanden trekt WDCD met een mobiele WDCD BIG 5 videobooth het land in om vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven in uiteenlopende domeinen als energie, water, food, mobiliteit, stad, zorg, vergrijzing, economie, politiek en kunst/cultuur de vraag voor te leggen: Wat is de grootste maatschappelijke uitdaging waar je nu met je organisatie voor staat? Uit de antwoorden stelt WDCD een top 5 samen van de meest prangende vraagstukken van het moment waar de creatieve wereld potentieel oplossingen zou kunnen aandragen. De videobeelden kunnen op de WDCD blog worden gezet, waar bezoekers het onderzoek als een work in progress kunnen volgen. Het hele onderzoek gebeurt zoveel mogelijk in de openbaarheid en de uiteindelijke WDCD BIG 5 wordt ook via het blog gedeeld. Op die manier kan iedereen van dit onderzoek profiteren en meedenken over oplossingen voor de meest prangende vragen van onze tijd. WDCD Challenge De WDCD Challenge wordt een uitnodiging aan ontwerpers om met voorstellen te komen voor een lastig maatschappelijk vraagstuk, gedestilleerd uit de resultaten van The Big 5. De bedoeling is de Challenge zo op te zetten dat er uiteindelijk een werkbaar project uit voort komt dat daadwerkelijk zal worden geïmplementeerd. Dat vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. De intentie is tijdens WDCD 2015 de eerste Challenge te lanceren. Elke Challenge wordt georganiseerd in samenwerking met een probleemeigenaar en een sponsor. In de eerste fase wordt de internationale designgemeenschap in een open call uitgenodigd met voorstellen voor oplossingen. Een jury bestaande uit onder meer de probleemeigenaar, de sponsor en voormalige WDCD-sprekers selecteert uit alle inzendingen een aantal projecten dat naar de tweede ronde mag. In die tweede ronde krijgen de indieners van de geselecteerde plannen een budget om hun voorstellen verder uit te werken tot uitvoerbare projecten. WDCD, de probleemeigenaar en de sponsor verbinden zich aan de belofte om tenminste één van deze projecten daadwerkelijk in praktijk te brengen. Een voorbeeld kan zijn dat het ministerie van Volksgezondheid en Unilever zich verbinden aan de challenge What Design Can Do for Obesitas. Andere voorbeelden: WDCD for Malaria (Rode Kruis/Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking), WDCD voor Dierenwelzijn (Wakker Dier/Ministerie van Landbouw). Een challenge in deze vorm laat heel concreet zien wat design kan betekenen voor de lastigste maatschappelijke vraagstukken van dit moment. Het competitie-element, de betrokkenheid van maatschappelijke partijen en sponsoren en de uitkomsten zorgen voor extra publiciteit die bijdraagt aan de belangrijkste doelstelling van WDCD: laten zien dat design daadwerkelijk het verschil kan maken. Weten wat er speelt WDCD ontwikkelt The Big Five en de Challenge om niet alleen te informeren en te discussiëren, maar ook de designgemeenschap uit te dagen in actie te komen. WDCD wil weten wat er echt speelt en daar vervolgens programma s bij ontwikkelen. Er is daarbij geen vooropgezet plan, er wordt niets voorgekauwd. In dit geval zullen de vraagstukken en de oplossingen daarvoor echt uit de samenleving en de designgemeenschap zelf moeten komen. 7

8 08 partners 09 sprekers het hele designveld bijeen Visies, statements, concepten Een belangrijke drijfveer van What Design Can Do is om het hele designveld bijeen te brengen, tussen disciplines en sectoren kennis uit te wisselen en gezamenlijk de kracht van design te etaleren. Als samenbindend evenement wil What Design Can Do een platform zijn voor alle partijen in Nederland die zich op een of andere manier inzetten voor de belangen van de designwereld. Zij worden uitgenodigd mee te denken, breakouts te organiseren, inhoudelijke informatie te verspreiden of op andere manieren bij te dragen aan het gemeenschappelijke doel: tonen hoe design de wereld kan veranderen. Inhoudelijke partners: BKB Het Campagnebureau, Creative Council, Sandberg Instituut, Media-fonds, BNO, Het Nieuwe Instituut, PIBN, Capital D, Design Academy Eindhoven, HKU, WDKA, RIetveld Academie, Amsterdam, British Design Council, Adamawiekci Inst. Warschau. Iedere editie nodigen we deze partners uit om binnen de thema s en met de aanwezige sprekers inulling te geven aan de breakout sessies en onderdelen van de randprogrammering. Samenwerkende partners Stadsschouwburg Amsterdam, Stedelijk Museum, De Balie, Apple Store, De Melkweg Capital D, TAXI-E, Athenaeum Boekhandel. Ondersteunende partners Wij hopen op steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stichting Doen, Gemeente Amster-dam, Lenoir Schuring, Pictoright, GOC, Antalis, Trotter, De Vorm, BeamSystems, Amsterdams Fonds voor de kunst, Dutch Creative Council, De Vorm en Adobe. Visie = verdieping Statement = inspiratie Concepten = toekomst Bij de opbouw van de sprekerslijst voor What Design Can Do wegen we een aantal factoren mee. Naast voldoende afwisseling in disciplines, thematiek en herkomst, kiezen we sprekers op hun rol in het geheel. Er zijn sprekers die een brede visie op het vak in het algemeen of een deelonderwerp in het bijzonder kunnen neerzetten, sprekers die met concrete projecten een statement maken en sprekers die hun nog verder uit te werken concepten met de zaal delen. De brede context, de stand van zaken en toekomstvisies komen zo gelijkelijk aan bod. > Paul Hekkert In het komende programma vervullen gasten zoals Paul Hekkert, professor aan de TU Delft en ontwerper/auteur Michael Johnson de rol van visie-sprekers. De Campana-broers en topchef Alex Atala zijn goede voorbeelden van sprekers die aan de hand van hun concrete projecten laten zien tot waar de ontwikkeling van het vak inmiddels is gekomen. Neri Oxman en Robert Wong (Google Creative Lab) horen tot de sprekers die in meer conceptuele presentaties zullen schetsen in welke richting de wereld en het designvak in het bijzonder zich beweegt. Mediapartners De Volkskrant, BNO, Design Indaba, Wetransfer, Fontanel, De Groene Amsterdammer, Het Parool, FRAME, Designboom, Dezeen, It s Nice That, Blueprint, Uncube, Designlines > Neri Oxman 8

9 10 Thematiek nieuwe inzichten what design can do for politics Het alles overkoepelende thema van What Design Can Do ligt besloten in de titel. In al haar activiteiten en uitingen brengt WDCD de potentie van design voor de samenleving over het voetlicht. Daarbinnen zijn verschillende subthema s te noemen die steeds terugkeren, zoals educatie, gezondheid, communicatie, mobiliteit, economie, voedsel, natuur, de stad, overheid of sociale samenhang. Thema s De eerste jaren had What Design Can Do! overkoepelende thema s die terugkwamen in social media, publicaties, samenwerkingen met partners en de conferentie. Zo n thema geeft houvast, maar is ook een keurslijf gebleken. De afgelopen twee jaar hebben we verschillende thema s gehanteerd. Dat werkte beter. Helemaal omdat dit de mogelijkheid biedt gedurende het jaar op actuele gebeurtenissen in te gaan of aan te haken bij onderwerpen die partners aanbrengen. Ook voor het komende jaar zien we daarom af van één overkoepelend thema voor onze activiteiten. We kiezen voor een indeling rond thema s die al langere tijd de actualiteit domineren. Telkens bekijken we wat de impact van design op die thema s is. Met zowel een vraagteken als een uitroepteken stelt What Design Can Do aan de orde wat de titel al aangeeft, namelijk hoe design en, meer in het algemeen, creativiteit het verschil kunnen maken. Het uitroepteken geldt de voorbeelden van best practices die WDCD over het voetlicht brengt. De vraag wordt gesteld in meer beschouwende bijdragen en in discussies die door WDCD worden uitgelokt. Elk jaar wordt dit hoofdgegeven van WDCD uitgewerkt binnen een aantal actuele thema s. Het komend jaar zijn dat in ieder geval What Design Can Do for Politics, What Design Can Do for the Senses, What Design Can Do for Urban Issues en What Design Can Do for Cultural Conciousness. Waarom dit thema? De politiek, dat behoeft geen betoog, is in crisis. Al geruime tijd. De grote tegenstellingen en daarmee de duidelijke profielen van verschillende politieke partijen zijn verdwenen. Partijen zijn hun achterban kwijtgeraakt, het electoraat voelt geen binding meer en zwalkt heen en weer tussen partijen die steeds meer versplinteren. Politici zijn slecht in staat een brede visie te schetsen en mensen werkelijk te inspireren. Het vertrouwen in de politiek is navenant gedaald. Deze tendensen zijn in heel Europa zichtbaar. Om over het Europese project nog maar te zwijgen. De Europese Unie is nooit erg sterk geweest in het zichzelf verkopen aan de burgers van Europa, maar heeft in de afgelopen decennia echt alle glans wel verloren en roept bij steeds grotere groepen mensen weerstand op. Het zou aanmatigend zijn te beweren dat design dit vraagstuk kan oplossen. Maar de vraag wat design voor de politiek kan doen mag zeker worden gesteld. Dat gebeurt dan ook in het project The Future of Politics waarin WDCD samenwerkt met The Future department van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Studenten mediadesign onderzoeken in dat project het imagoprobleem van de politiek en verwerken hun bevindingen en mogelijke oplossingen in een innovatief mediaproject dat tijdens WDCD wordt gepresenteerd. Het thema wordt ook uitgediept in een samenwerking met De Balie en BKB Het Campagnebureau. > Beoogde / bevestigde sprekers Alejandro Magallanes, Guy Verhofstadt, Herman Wijffels, BKB, Daniel van de Velden, Femke Herregraven, Aram Bartholl, Sergio Fajardo, Michael Johnson > Beoogde / bevestigde partners HKU, debatcentrum De Balie, BKB Het campagnebureau en De Groene Amsterdammer 9

10 10 Thematiek what design can do for politics Een keynote spreker uitgelicht: Sergio Fajardo is de wiskundige die journalist werd en uiteindelijk als burgemeester van Medellín ( ) deze stad uit de greep van de drugskartels wist te bevrijden en met een onverschrokken en ambitieus plan voor de publieke werken de stad nieuwe leven inblies. Onze mooiste gebouwen moeten in onze armste stadsdelen staan, was een van zijn motto s. Fajardo verhoogde het budget van Medellín voor onderwijs naar 40 procent van de totale begroting en verhoogde ook de uitgaven aan openbaar vervoer en microkredieten voor kleine ondernemingen. Het meest bekende project dat Fajardo realiseerde is de kabelbaan naar de sloppenwijken in de bergen rond de stad. Maar de bouw van vijf bibliotheken, een groot science center en andere architectonisch verantwoorde openbare gebouwen en publieke ruimten hebben de stad een enorme impuls gegeven. Tegenwoordig is Fajardo gouverneur van het departement Antioquia waar Medellín de hoofdstad van is. Een partner uitgelicht: BKB Het Campagnebureu van Lennart Booij, Alex Klusman en Erik van Bruggen, ontwikkelt strategische campagnes voor overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De kracht van het bureau ligt in de combinatie van onderzoek, advies, online en offline communicatie, vrije publiciteit en evenementen. BKB organiseert maatschappelijke evenementen, discussies en campagnes, van De Nacht van de Vluchteling en Movember Nederland (prostaatkanker) tot de President s Night & All American Breakfast rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen. BKB wordt gekenmerkt door een sterke politiek-maatschappelijke betrokkenheid en door de verrassende verbanden die het bureau weet te leggen tussen politiek, bedrijfsleven, wetenschap, cultuur en media. In een eigen BKB Academie krijgen elk jaar 25 aanstormende talenten de kans zich te ontwikkelen, terwijl zij op hun beurt het bureau helpen een scherp gevoel voor de tijdgeest te houden. 10

11 10 Thematiek what design can do for the senses Waarom dit thema? De mens is uitgerust met vijf zintuigen en volgens sommigen zelfs met zes. Desondanks is in onze wereld en zeker in het designdomein het visuele dominant. Dat maakt dat de andere zintuigen minder aandacht krijgen en dat mensen zich ook minder bewust zijn van de invloed van die zintuigen. Kortom, tijd om alle zintuigen open te zetten en een keer te horen, ruiken, proeven en voelen hoe creatieve geesten in verschillende domeinen de verschillende zintuigen beroeren en vooral, wat ze daar mee bereiken. Ondertussen zijn technologische ontwikkelingen als Google glass, SixthSense technology en de Oculus virtual reality bril hard op weg onze zintuigelijke waarneming te veranderen of op zijn minst te beïnvloeden. Wat kan het betekenen als smartphones straks standaard met een infrarood camera zijn uitgerust? Of met een richtmicrofoon? Samenwerking Stedelijk Museum De samenwerking met het Stedelijk Museum wordt in 2015 verder uitgebreid met een gratis toegankelijk publieksevenement op donderdag 21 mei onder de luifel van de Badkuip, onder de titel What Design Can Do for the Senses. Verschillende WDCD-sprekers zullen aan dit evenement bijdragen. Dit project moet nog in detail uitgewerkt worden. > Beoogde / bevestigde sprekers Paul Hekkert, Alex Atala, Bompass & Parr, Sissel Tolaas, Fritz Haeg, Chris Milk > Beoogde / bevestigde Partners Stedelijk Museum Amsterdam, Design Academy, DesignLab Rietveld Academie en TU Delft Keynote sprekers uitgelicht: stappen en een nieuwe gastronomische ervaringen te bieden, waarbij de meest authentieke smaken uit de Braziliaanse keuken worden gered. Die boodschap stelde hij ook te boek in zijn D.O.M. Rediscovering Brazilian Ingredients. Naast zijn werk als chef is Atala ook een activist een fervent voorstander bijvoorbeeld van het eten van insecten als oplossing voor het wereldvoedselprobleem en curator van allerlei soorten evenementen. Atala wordt tot de absolute wereldtop gerekend. Sissel Tolaas In haar studio in Berlijn werkt de Noorse geurexpert Sissel Tolaas temidden van een groot archief aan geuren aan het op moleculair niveau reconstrueren van de geuren van de werkelijkheid. Tolaas heeft een achtergrond in wiskunde, chemie en taalkunde, waardoor ze als professionele tussenfiguur als geen ander een visionaire verkenning van het olfactorische domein kan uitvoeren. Tolaas exposeerde in het MoMA en werkte voor zowel NASA als grote commerciële klanten zoals Adidas, Comme des Garçons en Luis Vuitton. Tolaas staat kritisch tegenover alle geuren waar mensen zich mee bedekken: We worden met deodorant in de hand geboren, stelt ze. Ze gebruikt haar eigen dochter als proefkonijn, vertelde ze in een interview, door vanaf haar babyjaren ieder jaar haar lichaamsgeur vast te leggen. De nu 17-jarige is de enige in de wereld met een olfactorische tijdlijn van zichzelf. Alex Atala De Braziliaanse chef Alex Atala opende in 1999 zijn restaurant D.O.M. in São Paulo, waar hij in plaats van de klassiekers uit de gastronomische wereld zoals caviaar en foie gras gerechten serveert met authentieke ingrediënten uit alle windstreken van Brazilië inclusief het Amazonegebied. Atala s doel is dan ook uit de comfortzone te 11

12 10 Thematiek what design can do for urban issues Waarom dit thema? Met nu al de helft van de wereldbevolking en straks een nog groter deel levend in steden is het evident dat overal ter wereld stedelijke samenlevingen met steeds urgentere vraagstukken komen te zitten. Vraagstukken op het vlak van huisvesting, mobiliteit, voedselvoorziening, zorg in Nederland nu helemaal actueel, luchtkwaliteit en energievoorziening. Maar ook vraagstukken als toenemend toerisme in steden vraagt om slimme oplossingen. En die worden ook bedacht. De kruising van technologische ontwikkelingen en creatieve koppen heeft al menig alles veranderende vernieuwingen opgeleverd, zoals Airbnb en UberPOP. De introductie van zulke game changing diensten gaat overigens niet zonder slag of stoot. Er staat ons veel meer te wachten: levende gebouwen, zelfrijdende auto s, drone delivery, stedelijke voedselproductie. Wat kan design doen om het allemaal leuk te houden? > Beoogde / bevestigde sprekers Joe Gebbia (Airbnb), Robert Wong (Google), Ole Scheeren, Thomas Heatherwick, Neri Oxman, Liam Young Keynote sprekers uitgelicht: Neri Oxman De Mediated Matter onderzoeksgroep van MIT Media Lab, die is opgericht en wordt geleid door Neri Oxman, onderzoekt hoe digitaal ontwerp en productietechnologie de brug kunnen slaan tussen materialen en het milieu. Ontwerp en constructie van objecten, gebouwen en systemen kunnen daardoor radicaal veranderen. Oxman bedacht de term material ecology voor de studie en het ontwerp van producten en processen die milieubewuste, computergestuurde, vormgenererende processen integreren met digitale fabricage. Haar doel is om de relatie tussen de gebouwde en de natuurlijke omgevingen te versterken door designprincipes in te zetten die zijn ontleend aan de natuur en die toe te passen in nieuwe digitale designtechnologieën. Het werk waarmee Oxman in de grootste musea is vertegenwoordigd en dat haar tot de meest invloedrijke scheppers van de toekomst maakt laat zich het best omschrijven als organischmythologisch-futuristische objecten uit de 3D printer. Met mode-ontwerpster Iris van Herpen ontwikkelde Oxman in 2013 een 3D-geprint gewaad voor haar show Voltage. Dat zowel harde als zachte materialen in het ontwerp konden worden verwerkt was cruciaal voor de beweging en de textuur van de creatie. Robert Wong Ooit was hij accountant, maar op een dag besloot Robert Wong geboren in China, opgegroeid in Nederland van Toronto naar New York te vliegen en grafisch ontwerper te worden. Sinds dat moment heeft hij voor een aantal van de meest smaakmakende merken mogen werken, zoals Apple, Harely-Davidson, Jack Daniel s, Timberland, ESPN en MTV. Tegenwoordig is Wong creatief directeur van Google Creative Lab, de innovatiemotor en het interne reclamebureau van Google, waar projecten als Google Glass en de zelfrijdende auto worden uitontwikkeld en afgestemd op de gebruiker. Wij richten ons uitsluitend op wat de eindgebruiker ziet, hoort en voelt, vertelde Wong in een interview. Als je je daarop focust en je weet er echt iets onweerstaanbaars van te maken, dan inspireert dat mensen om een product daadwerkelijk te gaan maken. Precies zo is Glass ontstaan. De visie op de interface en het gebruik van de bril overtuigde zozeer dat Google besloot het apparaat inderdaad te gaan maken.

13 10 Thematiek what design can do for cultural conciousness Waarom dit thema? Een terugkerend thema bij What Design Can Do: hoe geven ontwerpers een boost aan het culturele bewustzijn van hun landgenoten en weerwoord tegen de internationale eenheidsworst. Ontwerpers zien de schoonheid en de waarde van authentieke cultuuruitingen en weten daar in hun werk aandacht voor te wekken. Niet zelden helpen ze verdwenen ambachten en technieken nieuw leven in te blazen. > Beoogde / bevestigde sprekers Francis Kere, Emily Pilloton, Campana Brothers > Beoogde / bevestigde sprekers Vlisco, Prins Clausfonds Waarom deze sprekers? Campana Brothers De simpele workshop midden in São Paulo van waaruit de broers Fernando en Humberto Campana hun iconische meubelontwerpen de wereld in sturen is tekenend voor de eenvoud die deze sterontwerpers hebben weten te bewaren. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn de Braziliaanse ontwerpers beroemd om hun ambachtelijke ontwerpen voor meubels, interieurs en sculpturen, die doortrokken zijn van humoristische verhalen. In hun ontwerpen vervagen de grenzen tussen design, kunst en gewone producten, tussen massaproductie en handwerk, tussen afval en luxe. De Campanas halen hun inspiratie zowel uit de natuur als de stad en spreiden een onconventionele methode ten toon voor het vermengen van stijlen, mate= rialen en werelden die op het eerste oog onverenigbaar zouden lijken. Tegelijk stralen hun ontwerpen ook een verrassende verbeeldingskracht en futuristische kijk op het leven uit. Francis Kere Als oudste zoon van het dorpshoofd van Gando, een klein dorp in Burkina Faso, mocht Diébédo Francis Kéré als enige van zijn familie naar school. Met een beurs kon Kéré later naar Duitsland om er architectuur te studeren. Na afronding daarvan besloot hij zijn kennis te gebruiken om de gemeenschap van zijn geboortegrond te ontwikkelen. Als architect ontwikkelde hij strategieën voor innovatieve bouwmethoden door traditionele bouwtechnieken uit zijn geboorteland te combineren met moderne constructietechniek. Daarbij zorgde hij ervoor dat hij nauw met de dorpelingen samenwerkte om ze te laten hoe die innovaties het dorp in de toekomst van voordeel zouden kunnen zijn. Op die manier zijn in Gando verschillende scholen en andere publieksgebouwen neergezet, waar Kéré zich mee wist te onderscheiden. In 2005 richtte hij zijn eigen bureau Kéré Architecture op, dat zich toelegt op duurzame architectuur voor lokale gemeenschappen in Burkia Faso en de rest van de wereld. Maar de portefeuille omvat ook grootschalige stadsontwikkelingsprojecten in Duitsland. Kéré werd onderscheiden met de Global Award for Architecture, de BSI Swiss Architectural Award, de Marcus Prize and de Global Holcim Gold Award Het American Institute of Architects maakte hem ere-fellow en Kéré is ook lid van het Royal Institute of British Architects. 13

14 11 Ten slotte Kwalitatieve uitbreiding De uitwisseling tussen professionals, probleemeigenaren en een breed publiek is hard nodig in een tijd waarin economische en milieucrises, samen met een tomeloze technologische innovatie zorgen voor fundamentele transities. In 2015 zetten we in op kwalitatieve uitbreiding: het Big 5 project en de Challenge. Hier gaat het dus niet om meer en groter, het zal gaan om de urgentie van de vragen en de rol die WDCD als katalysator kan spelen. Vooruitgang is nu in hoge mate afhankelijk van de uitwisseling van gedachten, ervaringen en ideeën, waarbij het meeste kan worden verwacht van de wisselwerking tussen verschillende contexten. Dat is ook de basisgedachte van WDCD, dat een katalysator wil zijn voor de ontmoeting van alle designdisciplines uit alle delen van de wereld. In 2014 zijn de eerste stappen gezet om WDCD meer te laten zijn dan alleen een conferentie. Een conferentie is per slot van rekening een middel, geen doel op zich. Vorig jaar hebben we zodoende de conferentie uitgebreid met een randprogrammering gericht op een breder publiek. BIJLAGE MATRIX ACTIVITEITEN/DOELSTELLINGEN/DOELGROEPEN MASTER CLASSES SANDBERG MEDIAFONDS FUTURE DEPARTMENT HKU WDCD CHALLENGE BIG 5 CONFERENTIE QUESTIONS BREAK OUT SESSIES KENNISONTWIKKELING/RESEARCH Een spil in deze uitbreiding is het blog. Het biedt alle mogelijkheden om te communiceren en te delen met ons netwerk. Het blog wordt daarom nu ontwikkeld tot een interactief platform waar deze en de andere activiteiten van WDCD samenkomen. Last but not least is WDCD bezig met verkennende gesprekken in Sao Paulo over internationale samenwerking. Al deze activiteiten zijn voorbeelden van WDCD s continue inspanning om haar missie te verwezenlijken en de boodschap te verkondigen dat creativiteit in het algemeen en design in het bijzonder bij kunnen dragen aan een betere wereld. PROFESSIONALS WDCD PUBLICATIE WDCD BLOG SPECIAL GROENE ALGEMEEN PUBLIEK CONFERENTIE PROGRAMMA MAINSTAGE KENNISDELEN/AWARENESS PERS & PR SOCIAL MEDIA EXPOSITIE STEDELIJK MUSEUM FILM FESTIVAL EXPO MOBIELE BILLBOARDS

D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT

D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT DECHESNE EN BOERTJE Als fullservice eventmarketing bureau hebben wij het mooiste vak van de wereld: het raken en laten stralen

Nadere informatie

World Design Event. Oktober Tim Vermeulen September 2016

World Design Event. Oktober Tim Vermeulen September 2016 World Design Event Oktober 2017 Tim Vermeulen September 2016 2 3 Waar begon het ook alweer? - Bidbook Culturele Hoofdstad. - Vraag van Gemeente Eindhoven aan Dutch Design Foundation om hiertoe een voorstel

Nadere informatie

Samen vormgeven aan de toekomst

Samen vormgeven aan de toekomst Policy Design Studio Samen vormgeven aan de toekomst Sinds het voorjaar van 2015 brengen wij de Policy Design Studio in praktijk. Een kansgerichte manier om de toekomst tegemoet te treden. Wij raken steeds

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

TEKTONIEK. me diakit

TEKTONIEK. me diakit TEKTONIEK me diakit Tektoniek Tektoniek is het kennisnetwerk voor architectuur in beton. Via lezingen, projectbezoeken, workshops, expert meetings en online communicatie wordt informatie, inspiratie en

Nadere informatie

Merkpresentatie Contenture

Merkpresentatie Contenture Merkpresentatie Contenture 2017 Voorwoord Content is niet meer weg te denken als onderdeel van de marketingstrategie. Grote bedrijven besteden gemiddeld al 30 procent van hun B2B marketingbudget aan contentmarketing.

Nadere informatie

Samen innoveren met onze Creatieve professionals BLOOM CO-CREATIVES IDEATION TOOL

Samen innoveren met onze Creatieve professionals BLOOM CO-CREATIVES IDEATION TOOL Samen innoveren met onze Creatieve professionals BLOOM CO-CREATIVES IDEATION TOOL Wat is Bloom Co-Creatives? Co-Creatives is de nieuwe Ideation tool van Bloom. Met Co-Creatives brengen wij jonge, creatieve

Nadere informatie

strategische agenda en activiteiten De verbeelding en de macht

strategische agenda en activiteiten De verbeelding en de macht strategische agenda en activiteiten De verbeelding en de macht Inleiding: dwarsverbanden tussen kunst en wetenschap Verwondering, fascinatie, nieuwsgierigheid, passie voor zowel de wetenschapper als de

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW

CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW Circular Art Lab Limburg (CALL) legt duurzaamheidsopgaven via open oproepen ( calls ) voor aan geëngageerde makers en denkers. Zij worden uitgenodigd kansen

Nadere informatie

2 e Mini conferentie. Digitale visualisatie technieken in het kunstonderwijs. Verslag 13-02-2014. Innovatieve Visualisatie Technieken

2 e Mini conferentie. Digitale visualisatie technieken in het kunstonderwijs. Verslag 13-02-2014. Innovatieve Visualisatie Technieken e Mini conferentie Digitale visualisatie technieken in het kunstonderwijs Verslag 3--4 Innovatieve Visualisatie Technieken Tweede mini-conferentie Lectoraat Innovatieve Visualisatie Technieken Op donderdag

Nadere informatie

Expositie I Programma. 20 t/m 29 oktober Dutch Design Week / World Design Event Ketelhuisplein, Eindhoven. The Embassy of Food. Looking Back to Now

Expositie I Programma. 20 t/m 29 oktober Dutch Design Week / World Design Event Ketelhuisplein, Eindhoven. The Embassy of Food. Looking Back to Now Expositie I Programma 20 t/m 29 oktober Dutch Design Week / World Design Event Ketelhuisplein, Eindhoven The Embassy of Food Looking Back to Now The Embassy of Food Looking Back to Now Hoe willen we in

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

NIEUWE SECTORINDELING VOOR MAISON&OBJET PARIS

NIEUWE SECTORINDELING VOOR MAISON&OBJET PARIS Persbericht, juni 2015 NIEUWE SECTORINDELING VOOR MAISON&OBJET PARIS De aankomende editie van de Parijse Maison&Objet vindt plaats van 4 t/m 8 september 2015. Nauwgezet volgt de organisatie van de Maison&Objet

Nadere informatie

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media Opgeleid als grafisch vormgever en illustrator ontwikkelde ik me tot een veelzijdig en eigenzinnig creatief op het snijvlak van professionele communicatie en multimediaal ontwerp. SpOp is een samenwerking

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Effectief campagne voeren. Actiegroependag Bescherm de kust, Rotterdam, 9 april 2016 Maaike Wermer

Effectief campagne voeren. Actiegroependag Bescherm de kust, Rotterdam, 9 april 2016 Maaike Wermer Effectief campagne voeren Actiegroependag Bescherm de kust, Rotterdam, 9 april 2016 Maaike Wermer Wat ga ik vandaag vertellen Voorstel ronde Naam Actiegroep Ervaring met campagne voeren/omgaan met de media

Nadere informatie

The Summer Village 2013

The Summer Village 2013 The Summer Village 2013 Versie: 2 juli 2013 Inleiding Op het Berlageveld (voormalige bouwkundeterrein) verrijst de Green Village als levend en levendig duurzaam ondernemend dorp waar wetenschap en bedrijfsleven

Nadere informatie

Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5

Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5 Inhoud Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5 Gaat het de goede kant op? Nu halverwege de maand juli kunnen we vaststellen

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

It s Your World Design Event

It s Your World Design Event It s Your World Design Event Designstad Eindhoven lanceert in 2017 de eerste editie van een vierjaarlijks internationaal evenement dat de verbeeldingskracht van design viert en een podium biedt aan toekomstmakers

Nadere informatie

Stageverslag Danique Beeks

Stageverslag Danique Beeks Stageverslag Danique Beeks Waarom deze stage en hoe zag de stage eruit? Ik heb via Mirthe informatie gekregen over deze stage. Haar achterneef is een van de eigenaren van dat bedrijf. Ze heeft mij deze

Nadere informatie

De Digitale Academie. Grafische & Webdesign opleidingen. Opleidingsoverzicht

De Digitale Academie. Grafische & Webdesign opleidingen. Opleidingsoverzicht De Digitale Academie Grafische & Webdesign opleidingen Opleidingsoverzicht Opleiding DTP met InDesign & vormgeven met Creative Suite Opleiding DTP met InDesign & vormgeven met Creative Suite Door personeel

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Visie. It s the little spontanious things in life that matter

Visie. It s the little spontanious things in life that matter De Man Visie It s the little spontanious things in life that matter Door te genieten van originaliteit en oog te hebben voor de kleine spontane gebeurtenissen om je heen, wordt de sleur van het dagelijks

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO

Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO WIJ ZIJN ITCH CREATIVE STUDIO een creatief bureau met een team van 4 specialisten, we hebben ruim 14 jaar ervaring en zijn sterk in het bedenken en ontwikkelen van een strategische

Nadere informatie

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS LEARNING FROM LOWLANDS Dank voor je interesse in Learning from Lowlands. In dit document vind je meer informatie over de Expeditie; waarom we het organiseren,

Nadere informatie

kunstworkouts voortgezet

kunstworkouts voortgezet 2013 2015 kunstworkouts voortgezet kunst gaat over nu over jou en over mij Het Stedelijk Museum s-hertogenbosch richt zich op de actualiteit, op wat mensen nu beweegt en hoe ze hun leven actief kunnen

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

uitnodiging deelname expo Fantastic ideas Week van het Ontwerpen 2012 22 juni 1 juli 2012

uitnodiging deelname expo Fantastic ideas Week van het Ontwerpen 2012 22 juni 1 juli 2012 uitnodiging deelname expo Fantastic ideas Week van het Ontwerpen 2012 22 juni 1 juli 2012 Week van het Ontwerpen 2012 Expo Fantastic/ideas Van 22 juni tot en met 1 juli 2012 heeft de Week van het Ontwerpen

Nadere informatie

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers Contact: Geesje Philippi 06 2292 3459 g.philippi@pioneering.nl Claasje Reijers 06 1645 2080 c.reijers@pioneering.nl TV 1 De kans om de bouw te vernieuwen De vele kansen in de bouwsector om te innoveren

Nadere informatie

STUDIO PIET BOON INSPIREERT MET EXCLUSIEF ART OF INSPIRATION POP-UP RESTAURANT. November, 2014

STUDIO PIET BOON INSPIREERT MET EXCLUSIEF ART OF INSPIRATION POP-UP RESTAURANT. November, 2014 p. 1 / 2 PERS BERICHT November, 2014 STUDIO PIET BOON INSPIREERT MET EXCLUSIEF ART OF INSPIRATION POP-UP RESTAURANT Studio Piet Boon opent aanstaande december en januari haar deuren voor een uniek boutiquestijl

Nadere informatie

Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013. ontmoeten inspireren co-creëren

Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013. ontmoeten inspireren co-creëren Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013 ontmoeten inspireren co-creëren Dagelijks contact met voorschrijvers en opdrachtgevers Materia brengt u in contact

Nadere informatie

Hoe deel te nemen? Inschrijven. Inspirerend om na te denken over waarom ik doe wat ik doe met mijn werk.

Hoe deel te nemen? Inschrijven. Inspirerend om na te denken over waarom ik doe wat ik doe met mijn werk. Hoe deel te nemen? Praktische informatie Je bent een geïnteresseerde, gemotiveerde en enthousiaste docent in het voortgezet onderwijs (vmbo t/m gymnasium) in de regio Den Haag. Een deelnemende school levert

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

OPEN CALL: RAUM. makers-in-residence SCHRIJF JE NU IN! CALL RAUM PAGINA 1 ART / DESIGN / TECHNOLOGY IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT

OPEN CALL: RAUM. makers-in-residence SCHRIJF JE NU IN! CALL RAUM PAGINA 1 ART / DESIGN / TECHNOLOGY IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT OPEN CALL RAUM PAGINA 1 CALL: RAUM makers-in-residence SCHRIJF JE NU IN! ART / DESIGN / TECHNOLOGY IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT OPEN CALL RAUM PAGINA 2 HET IS TIJD OM SAMEN TE PIONIEREN! De stad Utrecht

Nadere informatie

ONVERGETELIJK Kunst bespreken met mensen met dementie en hun dierbaren

ONVERGETELIJK Kunst bespreken met mensen met dementie en hun dierbaren ONVERGETELIJK Kunst bespreken met mensen met dementie en hun dierbaren 2013: ONVERGETELIJK STEDELIJK & ONVERGETELIJK VAN ABBE Doel: een ontspannen, sociale en inspirerende museumactiviteit organiseren

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie PROJECT PLAN Contact across Cultures - DigiHouse Introductie Vanuit de stichting Contact across Cultures willen wij graag het project DigiHouse opzetten. Dit project is ontstaan vanuit onze deelname aan

Nadere informatie

[COLUMN] Game Changers in het landschap

[COLUMN] Game Changers in het landschap [COLUMN] Game Changers in het landschap AUTEUR LECTORAAT BRAINPORT DATUM 22 APRIL 2016 REACTIES: REAGEER Fontys is niet alleen een onderwijsinstelling maar ook een organisatie die nadrukkelijk wil bijdragen

Nadere informatie

How to use Social Media in events

How to use Social Media in events Michael Vromans Http://www.linkedin.com/pub/michael-vromans/12/99a/618 "We are a creative agency & digital production company and we love to build custom products that last" Liefdevol producten maken die

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

PTA ckv Havo, Belgisch Park, cohort

PTA ckv Havo, Belgisch Park, cohort Het eindexamen ckv bestaat uit een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domeinen ckv Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden Domein

Nadere informatie

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen Onderwijsbrochure Rotterdam Voor de ontwerpers van morgen Inhoud Aangenaam kennis te maken 4 5 Onderwijs in 6 Foto-impressie 7 Programma s 11 Docent aan het woord: Tessa Smal 12 Boekingsinformatie 13 Educatie

Nadere informatie

dé communicatiekans van 2015

dé communicatiekans van 2015 - OVER INNOVATION CHALLENGE dé communicatiekans van 2015 X-OVER X-OVER OVERSTEKENDE ONDERNEMERS De Cross-over Innovation Challenge is hét innovatie congres voor de Regio Zwolle. Ondernemers worden gestimuleerd

Nadere informatie

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren Jongeren leren organiseren Hoe kunnen jongeren regie hebben over eigen handelen en toch in verbinding zijn met alles om hen heen? Hoe verstaan jongeren de kunst om te bouwen aan netwerken, om een positie

Nadere informatie

Bent u een partner voor de CHRO en HR Directeur? Deel uw kennis en expertise in de CHRO Community #1 kennisplatform voor ambitieuze HR Directeuren

Bent u een partner voor de CHRO en HR Directeur? Deel uw kennis en expertise in de CHRO Community #1 kennisplatform voor ambitieuze HR Directeuren T GROOTS ONDR IK R B & HR CHRO S URN DIRCT Bent u een partner voor de CHRO en HR Directeur? Deel uw kennis en expertise in de CHRO Community #1 kennisplatform voor ambitieuze HR Directeuren CHRO.NL CHRO

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

...en word partner van SPORTNEXT!

...en word partner van SPORTNEXT! Maak deel uit van de innovatieve en betrokken sportmarketingcommunity... 1...en word partner van SPORTNEXT! SPORTNEXT is een initiatief van: SPORTNEXT De sportmarketing community 2 Lange tijd moesten de

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit ontwerp fourpack Cultuureducatie met Kwaliteit Onze ambities 1 2 3 Stappenplan Het kwadrant Drie domeinen 1 Intake 5 Scholingsactiviteiten VERBREDEN 2 Assessment 6 Meerjarenvisie In huis 3 Ambitiegesprek

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy CREATIVE THINKING & INNOVATION Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen

Nadere informatie

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een Samenvatting In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een tentoonstelling/expo, die de parels van Maastrichts ondernemerschap laat zien. De hoofddoelstelling

Nadere informatie

DESIGN FOR HUMANITY 2016 CONNECTED GENERATIONS

DESIGN FOR HUMANITY 2016 CONNECTED GENERATIONS DESIGN FOR HUMANITY 2016 CONNECTED GENERATIONS SOCIAL INNOVATION CHALLENGE 2016 CONNECTED GENERATIONS VRIJDAG 28 OKTOBER, GEDURENDE DE DUTCH DESIGN WEEK 2016, ORGANISEERT EN FACILITEERT DESIGN FOR HUMANITY

Nadere informatie

APPRIL, festival about apps

APPRIL, festival about apps Sessieorganisatie 2014 APPRIL, festival about apps Appril combineert kennis, kunde, creativiteit en plezier in de vorm van lezingen, workshops, borrels, recruitment sessies, netwerkdiners en feestjes.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Een toonaangevend Agri & Food Platform voor iedereen die meer wil weten over ons dagelijks voedsel

Een toonaangevend Agri & Food Platform voor iedereen die meer wil weten over ons dagelijks voedsel Een toonaangevend Agri & Food Platform voor iedereen die meer wil weten over ons dagelijks voedsel FoodMakers is Agri&Food storytelling Ons verhaal wordt óns verhaal. Foodmakers staan zij aan zij, van

Nadere informatie

Projectgroep 8: Briefing. CDE Muziekatelier. Eva Thomas & Silke Lauwers

Projectgroep 8: Briefing. CDE Muziekatelier. Eva Thomas & Silke Lauwers Projectgroep 8: Briefing CDE Muziekatelier Eva Thomas & Silke Lauwers Grafische en digitale media 2013-2014 Inhoud Inleiding...3 1. Logo en huisstijl...4 2. Folder...5 3. Poster zomerworkshop...6 4. Advertentie...7

Nadere informatie

ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE

ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE - OVER INNOVATION CHALLENGE dé communicatiekans van 2016 De Cross-over Innovation Challenge is hét innovatie congres voor de Regio Zwolle. Ondernemers worden gestimuleerd

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Jan Willem Huisman

Curriculum Vitae. Jan Willem Huisman Curriculum Vitae Jan Willem Huisman Jan Willem Huisman haalde zijn master in interaction design aan de Royal College of Arts in Londen. Met twee mede-studenten richtte hij in 1997 IJsfontein op, gespecialiseerd

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

OPEN CALL: RAUM PROGRAMMA SCHRIJF JE NU IN! CALL RAUM PAGINA 1 KUNST / CULTUUR IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT

OPEN CALL: RAUM PROGRAMMA SCHRIJF JE NU IN! CALL RAUM PAGINA 1 KUNST / CULTUUR IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT OPEN CALL RAUM PAGINA 1 CALL: RAUM PROGRAMMA SCHRIJF JE NU IN! KUNST / CULTUUR IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT OPEN CALL RAUM PAGINA 2 HET IS TIJD OM SAMEN TE PIONIEREN! De stad Utrecht is volop in beweging.

Nadere informatie

ELLE DECORATION. HAVE NOTHING IN YOUR HOMES THAT YOU DO NOT KNOW TO BE USEFUL AND BELIEVE TO BE BEAUTIFUL -William Morris

ELLE DECORATION. HAVE NOTHING IN YOUR HOMES THAT YOU DO NOT KNOW TO BE USEFUL AND BELIEVE TO BE BEAUTIFUL -William Morris SINDS 1991 HAVE NOTHING IN YOUR HOMES THAT YOU DO NOT KNOW TO BE USEFUL AND BELIEVE TO BE BEAUTIFUL -William Morris ELLE DECORATION BIEDT EEN WERELD AAN INSPIRATIE OP WOONGEBIED. Om even bij weg te dromen

Nadere informatie

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND 02 WAARDEVOLLE VERHALEN VOOR ONDERNEMERS DOELGROEP Ondernemen is keuzes maken en beslissingen nemen. En dat wordt niets zonder relevante informatie. Ondernemers

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

Een korte handleiding

Een korte handleiding Een korte handleiding Inleiding Je gaat deelnemen of bent in elk geval geïnteresseerd in deelname aan een kennisuitwisseling gefaciliteerd door E-motive. Zo n uitwisseling kan bestaan uit het bijwonen

Nadere informatie

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel NSMA Whitepaper 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel Voorwoord Beste lezer, Met deze gratis whitepaper bieden we een aantal handige tips voor het opbouwen van een goed verzorgd en

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Omgaan met (sociale) media. Voor politici

Omgaan met (sociale) media. Voor politici Omgaan met (sociale) media Voor politici René Schoemaker Sinds 1986 journalist, onder meer NHD (AC, SC), kabelkranten, NOS, AD, TROS, managementbladen en ict-websites. Sinds 2008 raadslid in Heerhugowaard

Nadere informatie

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009 HvA, Blok 2 / Informatie Architectuur Docent / Auke Touwslager 10 november 2008 Overzicht HvA > V1 > IA 2008/2009 Overzicht - Even voorstellen - Introductie vak - opdrachten & lesprogramma - Doel van het

Nadere informatie

Optimistisch Progressief

Optimistisch Progressief Dit is Bart. Hij leest BRIGHT voor nieuwe inspiratie. Nieuwsgierig Optimistisch Progressief Cultureel actief Op zoek naar inspiratie Sociaal Woont samen Filmliefhebber Creatief Copywriter Toonaangevend

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

NOTITIE DE BRAINPORT SCHOOL PER 1 JANUARI 2015

NOTITIE DE BRAINPORT SCHOOL PER 1 JANUARI 2015 NOTITIE DE BRAINPORT SCHOOL PER 1 JANUARI 2015 - 2 - INLEIDING Twee jaar geleden kwamen de directeuren van het Jan van Brabant College in Helmond, het Strabrecht College in Geldrop en het Heerbeeck College

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Succesvol zakendoen in een Bourgondische sfeer.

Succesvol zakendoen in een Bourgondische sfeer. Succesvol zakendoen in een Bourgondische sfeer. Neem deel aan horecavakbeurs BBB 2015. 5 T/M 7 OKTOBER 2015 MECC MAASTRICHT WWW.BBBMAASTRICHT.NL PROFITEER VAN HET SUCCES Met een tevreden gevoel kijkt

Nadere informatie

Toeval of Niet. Realisatie. Stef van Grieken / A.J. Slaghuis. Versie 1.0

Toeval of Niet. Realisatie. Stef van Grieken / A.J. Slaghuis. Versie 1.0 Realisatie Toeval of Niet Stef van Grieken / A.J. Slaghuis Versie 1.0 Hoge der A 12 9712 AC Groningen bestuur@hetnieuwestemmen.nl www.hetnieuwestemmen.nl Groningen, 9 December 2011 Inhoudsopgaven 1 Inleiding...

Nadere informatie

ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE

ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE DUIZENDPOOT IN ONLINE MEDIA LAND... 23 april Niels de Keizer - Freelance Creative Flash Developer ACHTERGROND Hij was vroeger Autonoom ontwerper student op de Mode academie

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Meerjaren-Beleidsplan 2014

Meerjaren-Beleidsplan 2014 Meerjaren-Beleidsplan 2014 ALV, 2 oktober 2012 Inleiding Ambities IPMA Nederland voor 2014: IPMA Nederland is hét center of expertise voor projectmanagement in Nederland Doel van IPMA-NL: Verbeteren Projectmngt

Nadere informatie

1.1. Onze missie is: werken aan het normaliseren van hiv door het stigma aan te pakken.

1.1. Onze missie is: werken aan het normaliseren van hiv door het stigma aan te pakken. BELEIDSKADER 2015-2019 STICHTING HELLO GORGEOUS Titel: Doe normaal over hiv! Inleiding In Nederland leven naar schatting 25.000 mensen met hiv, waarvan 6.000 niet op de hoogte zijn van hun hiv-status.

Nadere informatie

Werken aan 21 e eeuwse vaardigheden met NPDL

Werken aan 21 e eeuwse vaardigheden met NPDL Werken aan 21 e eeuwse vaardigheden met NPDL Door: Fréderieke van Eersel (Eigenaar Eduet www.eduet.nl /adviseur eigentijds onderwijs) Op veel onderwijssites en in veel beleidsstukken kom je de term 21st

Nadere informatie

Lancering Nienke Sybrandy In het Kader van Liefhertje

Lancering Nienke Sybrandy In het Kader van Liefhertje Lancering Nienke Sybrandy In het Kader van Liefhertje Vrijdag 1 juni is het zover en lanceert LhGWR (Liefhertje en De Grote Witte Reus) het nieuwe winkel concept... In het Kader van Liefhertje, dit keer

Nadere informatie