Projectplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan 2013-2015"

Transcriptie

1 Projectplan Ede, mei 2013

2 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk Inspiratie... 6 Inspiratiebron... 7 Samenwerking/partners... 7 Onze meerwaarde ligt in het verbinden... 7 Doelgroep Achtergrond... 8 Generatie Z... 8 Vrije tijd en samenleven... 9 Omarmen... 9 Vergrijzing Veranderingen in het sociale domein Wat is het idee? Inspiratienetwerk Jonge pioniers Persoonlijke verbinding Netwerkversterking Hoe pakken we dat aan? Waar staan we? Wat gaan we doen? Wie zijn daarvoor nodig? Wat is daarvoor nodig? Bereidheidsconferentie Doelen, bereik en resultaten Doel Coördinatieteam Netwerken Meetbaarheid Investeren lange termijn Beoogd meetbaar resultaat van het inspiratienetwerk Financiën Meerjarenbegroting

3 1. Inleiding Wat is Netwerk TijdVoorActie? Een netwerk van jongeren in Nederland met het verlangen naar een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Netwerk TijdVoorActie bestaat naast jongeren uit: maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en andere partners en betrokkenen. Alle netwerkpartners werken mee rondom het gezamenlijke doel van de jongeren. De netwerkpartners bieden inspiratie en ondersteuning en rusten de jongeren toe om hun leven te delen, zich in te zetten voor de medemens en hen aan te moedigen dat samen met anderen te doen. Dit wordt gedaan binnen de bestaande mogelijkheden en structuren: - Stimuleren van sociale ontwikkeling: samen leven is met elkaar (niet alleen), stimuleren om te groeien als mens - Jongeren van jongs af aan leren om hun leven te delen en zich vrijwillig in te zetten voor de ander - Dienen, een ander helpen, er voor iemand zijn begint dichtbij: thuis, op school, op je werk en in je straat - Daadwerkelijke inzet: belangrijk zijn de ervaring in de praktijk en reflectie daarop - Het (her)ontdekken van de waarde en kracht van gemeenschap Netwerk TijdVoorActie wil jongeren inspireren en stimuleren om hun leven te delen met mensen in hun omgeving en naar hen om te zien. Het doel is dat jongeren het samen leven met de mensen om zich heen inhoud geven. Door vrijwillige inzet ontstaat ontmoeting. Hierdoor kunnen jongeren netwerk bieden aan mensen die zelf weinig of geen netwerk hebben. Op deze manier wordt er gebouwd aan netwerkversterking. Jong geleerd is oud gedaan. Jongeren zijn zelf de verandering voor de toekomst van Nederland. Netwerkcoördinator Joline Zuidema: Mezelf oefenen om mijn leven te delen Ik besef me dat ik vandáág leef en niet gisteren of morgen. Vandáág wil ik van betekenis zijn voor de mensen om me heen. Ik zie dat er nood is en ik wil naar die nood omzien. Natuurlijk kan ik overal mensen helpen, maar ik wil dichtbij beginnen. In mijn eigen omgeving. Ik zet me in voor de mensen om me heen en oefen zo om mijn leven te delen met anderen. We zijn een beweging van jongeren die zélf initiatief neemt om de samenleving vorm te geven. In onze eigen straat, buurt, dorp of stad stimuleren we letterlijk - het samenleven. In onze vrije tijd, op school of tijdens ons werk. Alleen of met andere jongeren. Door bijvoorbeeld een tuintje op te knappen, op te passen bij een gebroken gezin, via huiswerkbegeleiding of een gezamenlijke maaltijd. We zijn ons ervan bewust dat omzien naar anderen verder gaat dan een eenmalige actie of project. Het is een levensstijl. 3

4 Initiatiefnemer Eelke Dekens: Het is nú de tijd Toen het economisch nog beter ging met Nederland was het lang niet altijd zichtbaar hoe het er met de samenleving voor stond. De echte noodzaak tot delen ontbrak daardoor ook. Nu de crisis is toegeslagen wordt steeds meer duidelijk dat we zullen moeten herontdekken wat het betekent om te delen. Dat alle mensen en bevolkingsgroepen gelijk zijn in Nederland. Dat het leven draait om samenleven en niet om welvaart. Het is nú de tijd De gevolgen van eenzaamheid, pesten, hebzucht, gebroken gezinnen en misbruik worden steeds meer zichtbaar. Verslaving aan games, seks, alcohol, internet en drugs leiden tot een negatief zelfbeeld. Jongeren met een sticker trekken zich terug en leiden een eenzaam bestaan en vragen zich af: Wie ben ik, Wat is mijn identiteit?. Hoeveel mensen hebben maar een beperkt, sociaal netwerk? Het is nú de tijd Wij, de jonge generatie, zijn veel online. Via smartphones, ipads en laptops. Maar wat gebeurt er met de mensen die niet mee kunnen in deze online wereld? En misschien ook niet in de offline wereld? Waar gaat dit in de nabije toekomst tot leiden in de samenleving? Sociale media is in ieder geval een positief bewijs van de grote behoefte van mensen om het leven te delen. Het is de uitdaging om dat verlangen van veel mensen weer terug te brengen in het daadwerkelijke face-to-face contact. Het is nú de tijd voor actie! Doe jij met ons mee? Achtergrond Jongerenorganisatie Stichting TijdVoorActie is ontstaan vanuit jongeren die zich in 2001 vanuit een lokale kerk in Ede vrijwillig gingen inzetten voor de medemens. Met elkaar startten ze een team om ook andere jongeren bij hun missie te betrekken. Hun droom was dat veel meer jongeren in Ede met elkaar de stad zouden gaan dienen. In 2003 werd Stichting TijdVoorActie opgericht met als doel om christelijke jongeren in Nederland enthousiast te maken om zich actief in te zetten voor de medemens. In verschillende plaatsen in Nederland waren er jongeren die vanuit dit verlangen TijdVoorActie-teams opzetten in hun lokale kerk. Stichting TijdVoorActie inspireerde jongeren, ondersteunde de 35 TijdVoorActie-teams en organiseerde landelijke activiteiten zoals toerustingsweekenden, themabijeenkomsten en actiedagen. Vanaf 2009 is er een belangrijke verandering te zien. Het lokale werk is steeds belangrijker geworden. De aandacht en behoefte voor landelijke activiteiten nam af en de focus is steeds meer komen te liggen op lokale activiteiten en toerusting. Dichtbij en betrokken, een positieve ontwikkeling voor het lokaal samenleven. 4

5 Stichting TijdVoorActie is hier in 2009 invulling aan gaan geven door in het midden van het land een lokaal netwerk te vormen. De droom van jonge pioniers in Ede begon hiermee werkelijkheid te worden in het lokale Netwerk Dien je Stad. Daarnaast is in Groningen een tussenjaar ontwikkeld op een school voor mbo-studenten. Dit Horizonjaar vindt aansluiting op de lokale omgeving in Groningen. Netwerk Dien je Stad Dien je Stad is een lokaal vrijwilligersnetwerk van jongeren in Ede. Dien je Stad biedt netwerk aan mensen die weinig of geen netwerk hebben. Het netwerk van Dien je Stad bestaat uit vrijwilligers, hulpontvangers, maatschappelijke organisaties, scholen, woningcorporatie, kerken, de lokale overheid en anderen. De kracht van het netwerk is de gezamenlijke missie: met elkaar de stad dienen. Door de samenwerking met veel mensen en een breed aantal scholen en maatschappelijke organisaties wordt er een grote groep hulpbehoevende mensen geholpen. De hulp wordt geboden bij mensen aan huis en in verzorgingshuizen, instellingen en maatschappelijke opvang. Jongeren gaan de verbinding aan met mensen in hun omgeving waardoor de onderlinge betrokkenheid toeneemt. Verschillende generaties en doelgroepen komen met elkaar in contact. Waardevolle ontmoetingen en praktische hulp stimuleren het samenleven. Jongeren helpen elkaar verder, want kwetsbare jongeren worden betrokken bij het bieden van hulp. Zo wordt netwerkversterking gerealiseerd. De inzet en bereidheid van jongeren brengt gezelligheid, vertrouwen en liefde in de samenleving. Deze inzichten en ontwikkelingen hebben eind 2011 geleid tot het idee voor een landelijk inspiratienetwerk. De ervaringen met een netwerk en de vele kansen en mogelijkheden die een netwerk biedt gaat Stichting TijdVoorActie vanaf 2013 landelijk inzetten. Het uitgangspunt voor het netwerk is samenwerking en verbinding. De lancering van Netwerk TijdVoorActie heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2013, op het moment dat Stichting TijdVoorActie 10 jaar bestond. 2. Netwerk TijdVoorActie Missie Jongeren die zich inzetten voor de mensen om hen heen en hun leven delen met anderen. Een beweging van jongeren die zelf initiatief nemen om het samenleven vorm te geven. Een inspiratienetwerk van jongeren met een gezamenlijk verlangen, dat wordt gedeeld door scholen, kerken, maatschappelijke organisaties, instellingen, bedrijven en vele anderen in Nederland. Al deze betrokkenen dragen bij aan het gezamenlijke doel van het netwerk. Jongeren worden uitgedaagd en toegerust om het samenleven in de eigen leefomgeving vorm te geven. Doel Jongeren die zich inzetten voor de mensen om zich heen. 5

6 Subdoelen - Jongeren geven in hun eigen leven en omgeving vorm aan het samenleven - Vrijwillige inzet voor de medemens - Samenwerken met andere jongeren - Samenleven is een levensstijl die jongeren ontwikkelen - Jongeren delen hun leven met anderen - Jongeren inspireren en helpen elkaar - Instellingen zoals scholen, maatschappelijke organisaties en kerken inspireren en ondersteunen jongeren in het samenleven - Jongeren realiseren netwerkversterking voor hulpbehoevende mensen Netwerk Netwerk TijdVoorActie bestaat uit een generatie jongeren die zelf de verandering is. Je leeft vandaag, niet gisteren of morgen. Vandaag ben je van betekenis voor de mensen om je heen. Je kunt overal iemand helpen, maar je kunt dichtbij beginnen. In je eigen straat, buurt, dorp of stad kan je het samenleven stimuleren. In je vrije tijd, op school of tijdens je werk. Alleen of met andere jongeren. Een tuintje opknappen, oppassen bij een gebroken gezin, huiswerkbegeleiding of een gezamenlijke maaltijd. Omzien naar anderen gaat verder dan een eenmalige actie of project. Het wordt een levensstijl. 3. Inspiratie Een van de belangrijkste kenmerken van Netwerk TijdVoorActie is de inspiratie. Jongeren met praktische voorbeelden en ideeën voor het samenleven zijn een stimulans en inspiratie voor veel leeftijdsgenoten in Nederland. Binnen het inspiratienetwerk wordt niet gedacht vanuit één concept, werkvorm of principe, maar vanuit een gezamenlijk doel en verlangen: jongeren met het verlangen naar een samenleving waarin mensen naar elkaar 6

7 omzien. Het zijn de jongeren zelf die hier invulling aangeven. Het gaat om jonge pioniers met creatieve ideeën, doorzettingsvermogen, oog voor de medemens en hart voor de samenleving. In een aantal plaatsen in Nederland zijn er al mooie jongereninitiatieven. Dit van elkaar weten, draagt al bij aan het gezamenlijke doel. Je staat er niet alleen voor, ook al voelt dat soms wel zo. Het kan lijken dat mensen weinig oog voor elkaar hebben. Je ziet mensen om je heen eenzaam zijn, je ziet gebroken gezinnen en losgeslagen jongeren. Waar kun je beginnen? Hoe? En met wie? Via Netwerk TijdVoorActie help je elkaar als jongeren vooruit. Inspiratiebron De bron van inspiratie is Jezus. Hij was op aarde om andere mensen te dienen en niet om zelf gediend te worden. Jezus roept mensen op om hem te volgen. Jezus liet zien wat het betekent om samen te leven. Om je medemens lief te hebben als jezelf en de ander te behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Hij vraagt om het goede te doen voor alle mensen. Jezus liet zien hoe je het leven met elkaar kunt delen en hoe je van waarde kunt zijn voor de ander. Een bron van inspiratie voor het samenleven in Nederland en het (her)ontdekken van de kracht van gemeenschap. Samenwerking/partners Met partners wordt gewerkt aan het gezamenlijke doel dat jongeren omzien naar hun medemens. Deze partners doen dit al en kijken hoe zij dit nog meer kunnen doen. Informatie en nieuws rondom jongeren die zich inzetten voor de medemens wordt via Netwerk TijdVoorActie bereikbaar voor alle mensen in het netwerk. De partners leveren foto s, verhalen en filmpjes. De voorbeelden inspireren en stimuleren creativiteit. De partners zijn bereid om lokaal namens Netwerk TijdVoorActie voor jongeren presentaties, workshops of inspiratiebijeenkomsten te verzorgen. Het hoofddoel is om jongeren te bereiken met het verlangen naar een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Daarnaast kan de partnerorganisatie natuurlijk haar eigen initiatief, concept of werkmethode onder de aandacht brengen. Kennis, (levens)ervaring, netwerken en coaching worden ten dienste van jongeren ingezet. Jongeren worden gestimuleerd om zelf na te denken en vanuit vrijheid, samen met anderen, vorm te geven aan het inzetten voor de ander en het delen van je leven. Onze meerwaarde ligt in het verbinden Samen delen en elkaar inspireren, dat is het idee achter Netwerk TijdVoorActie. Er zijn op verschillende plaatsen in Nederland mooie initiatieven die jongeren hebben genomen om zich voor de medemens in te zetten. Daarmee zijn zij een bron van inspiratie voor anderen. Door dit te delen kunnen we elkaar als jongeren verder op weg helpen. Hoe pak je dingen aan; hoe help je mensen; met welke kerken of organisaties werk je samen; hoe krijg je jongeren in je omgeving geïnspireerd en betrokken; wat kun je als studentenvereniging doen; waar loop je tegen aan en hoe ga je om met financiering van je project? Netwerk TijdVoorActie inspireert, verbindt, faciliteert en ondersteunt. 7

8 Netwerk TijdVoorActie biedt online mogelijkheden om inspiratie te delen: door samen actief te zijn via sociale media en kun je veel inspiratie opdoen en jouw ideeën delen met duizenden jongeren in Nederland. Doelgroep De primaire doelgroep bestaat uit jongeren in de leeftijd van 15 t/m 30 jaar. Daarnaast worden ook jongere doelgroepen op basisscholen, voortgezet onderwijs en kerken geinspireerd. Hierbij wordt geïnvesteerd in persoonlijke maatschappelijke vorming in het kader van actief burgerschap. Het netwerk is voor alle jongeren in Nederland. Vanaf de lancering zal het netwerk zich voornamelijk richten op de doelgroep christelijke jongeren in Nederland. 4. Achtergrond Generatie Z De I-generatie, de NET-generatie, de internetgeneratie - de nieuwe generatie jongeren zijn online interactieve, sociale netwerkers. Wie is generatie Z? Generatie Z is een open wereldburger, met een grote handigheid in interactieve nieuwe media, die graag zijn steentje aan de samenleving bijdraagt, zolang dat maar met veel eigen initiatief gepaard kan gaan. Bron: het boek Generatie Z. Deze generatie, gevormd door jongeren geboren vanaf 1992, is een enorme kracht die ingezet wordt om te participeren in de samenleving. Daarbij is direct het nadeel dat jongeren die, om wat voor reden dan ook, niet mee (kunnen) doen, al snel geïsoleerd raken. Ook kunnen jongeren onzichtbaar en teruggetrokken leven, en tegelijk in de digitale wereld volop aanwezig zijn. De vraag is dus: hoe zorgen we er met elkaar voor dat er daadwerkelijk contact tussen mensen plaatsvindt? Desmond Tutu zegt: "Een mens is een mens door andere mensen". Daadwerkelijk samenleven heeft te maken met fysieke aanwezigheid - iemand een hand of een schouderklopje geven, een gesprekje aanknopen en elkaar ondertussen aankijken, een oude mevrouw helpen met de boodschappen. Hoe de wisselwerking tussen online en face-to-face contact werkt, zal de nieuwe generatie jongeren zelf moeten ontdekken. Oudere generaties mensen zij die geboren zijn voor hebben de zorg en verantwoordelijkheid om als voorbeeld te fungeren voor generatie Z. Zij kunnen jonge mensen bewustmaken en antwoorden geven op deze vragen: Hoe doe je dat, je leven delen? Wat betekent samenleven? We ontkomen met elkaar niet aan snelle veranderingen in de samenleving. We moeten blijven nadenken over nieuwe vormen. Gelukkig kunnen jongeren hier met een open blik naar kijken en zo gemakkelijk nieuwe initiatieven ontplooien die passen bij de huidige context. Motiveren kunnen we Generatie Z niet, maar inspireren des te meer schrijven René Boender en Jos Ahlers, auteurs van het boekje Generatie Z. Vanaf 2020 is Generatie Z aan zet. Ben je er klaar voor? Of sta je straks schaakmat? Hoe houden de genera- 8

9 ties contact met elkaar? Er wordt geschetst dat het belangrijk is om nu aan te haken om verbinding te maken, om de leefwereld van de jongere generatie te begrijpen. Het is een realiteit, waarbij (jonge) volwassen een taak en verantwoordelijkheid hebben. Autoriteit zal minder afhankelijk worden van kennis en motivatie, en meer van inspiratie en ervaring. Als je Generatie Z weet te inspireren, hangen ze aan je lippen. Vrije tijd en samenleven Er zijn diverse nieuwe ontwikkelingen die op een positieve manier het contact tussen mensen stimuleren: internet, , chat, mobiele telefoon, social media. Écht contact vindt face-to-face plaats. Netwerk TijdVoorActie wil deze manier van samenleven stimuleren. Dat mensen elkaar daadwerkelijk groeten, spreken, naar elkaar luisteren, elkaar ontmoeten en samen iets ondernemen. Dat schept niet alleen verbinding, maar ook vertrouwen. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Er is plaats voor alle mensen. Hoe kun je je vrije tijd zo besteden dat het jezelf en anderen dient? Je kunt uren spelletjes spelen op je laptop in je studentenkamer, terwijl buiten kinderen zich vervelen. Met elkaar kun je leuke dingen doen. Het gaat er dan niet om dat je altijd de ander helpt, maar dat je gewoon ontdekt dat je zo samenleeft. Samen en voor jezelf genieten van het samenleven dat dan een stukje vorm krijgt. Omarmen Ieder mens is uniek. Toch zien we in onze maatschappij dat verschillende mensen rondom gezamenlijke doelen, belangen en interesses elkaar vinden. Dit stimuleert het samenleven. Dit mag niet betekenen dat er daardoor andere mensen buitengesloten worden of worden weggezet. Als mensen zijn we te gast in deze wereld. Het is uiteindelijk niet ons land. We wonen in Nederland, zijn onderdeel van Nederland, dragen zorg voor Nederland en laten in de wereld zien wat voor land Nederland is. Willen we ons alleen blijven voorstaan op kennis, economie, welvaart en tolerantie? Of vinden we het belangrijk dat de kern van het samenleven de belangrijkste basis is? Mensen die elkaar liefhebben, samen leven, elkaar helpen, zorg dragen, het leven delen, samenwerken aan een gezonde en duurzame economie. Een economie waarbij je niet meer uitgeeft dan je hebt. Als de overheid dit van mensen vraagt, zal ze dit zelf ook daadwerkelijk als grondbeginsel moeten nemen. Er is geen nieuw begin, zolang er op schulden gebouwd wordt. Het wordt steeds zichtbaarder dat we leven in een land, een Europa en wereld in schuld. Er wordt uitgegeven van wat er niet is. Zolang het ik belangrijker blijft dan het wij, zal de vrucht een scheve verhouding zijn. Uitgangspunt van het samenleven is dat iedereen meedoet. In leven, werken, delen en zorgen. Wat is daarvoor nodig? Dat we de ander omarmen. Met alle verschillen in karakter, sekse, afkomst, situatie, gezondheid of ziekte. Uitgangspunt is dat mensen het goede voor elkaar zoeken vanuit liefde. Uitsluiting, onderdrukking, geweld, misbruik, onrecht worden besproken en krijgen geen plek binnen de samenleving. 9

10 Vergrijzing Vanaf 2020 is naar verwachting meer dan de helft van de Nederlanders ouder dan 50 jaar. Een simpele vraag is: wie gaat er straks zorgen voor deze mensen?. Het lijkt erop dat het huidige zorgsysteem financieel niet meer haalbaar zal zijn. Dat betekent aan de ene kant dat er veel meer gekeken zal worden naar informele zorg, naar vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast zullen er nieuwe initiatieven ontstaan waarbij de zorg voor mensen op een creatieve manier gekoppeld zal worden aan bijvoorbeeld kleine of grote gemeenschapsverbanden waarbinnen de zorg voor mensen gewaarborgd wordt. Ook zullen er meer betaalbare varianten van zorg ontstaan. Er zal nieuw gedacht moeten gaan worden. Hierin spelen jongeren een belangrijke rol. Jongeren benaderen deze uitdagingen met een open blik en bieden daardoor vernieuwende, innovatieve en creatieve ideeën en oplossingen. Veranderingen in het sociale domein De komende jaren zal de zorg in Nederland gaan veranderen. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor mensen in de samenleving. De uitwerking en consequenties die de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) tot gevolg heeft zal steeds duidelijker worden. Een van de belangrijkste uitgangspunten is dat mensen meer vanuit hun eigen kracht benaderd zullen worden. Het hebben van een sociaal netwerk wordt daarmee steeds belangrijker. Hoe kun je een sociaal netwerk opbouwen, onderhouden en versterken? Kunnen mensen dat op eigen kracht doen of helpen mensen elkaar hierbij door elkaar netwerk te bieden? Ook zal de transitie van de jeugdzorg gevolgen hebben voor de participatie van jongeren en de zorg voor deze jongeren in de samenleving. Hierbij is bijvoorbeeld het ontwikkelen van een sociaal steunsysteem voor jongeren een nieuwe uitdaging. We hebben te maken met de verschuiving tussen de werkelijkheid van de systeemwereld en de werkelijkheid van de leefwereld. De uitdaging is om te denken en werken vanuit de leefwereld in verbinding met de systeemwereld. Dit kan door de tegenwoordig genoemde keukentafelgesprekken, waarbij gezorgd moet worden dat de keukentafel in de leefwereld staat. In deze nieuwe visie zou bijvoorbeeld de lokale overheid bij overleg en vergaderingen het beste kunnen aanschuiven aan de keukentafel in de leefwereld. Dus niet in gemeentelijke kantoren en ruimten, maar bij buurtcentra en maatschappelijke organisaties en burgers. In de praktijk blijkt dat het nog veel over woorden en begrippen gaat en dat het voor maatschappelijke organisaties, gemeenten en individuele burgers een enorme uitdaging is om invulling te geven aan die woorden. Netwerk TijdVoorActie heeft hierin de nodige ervaring en (praktijk) kennis opgedaan en blijft zich daarin ontwikkelen. Enerzijds door haar lokale netwerk, anderzijds door de ontwikkelingen bij andere jongereninitiatieven in Nederland. Netwerk Dien je Stad is een lokaal netwerk dat midden in de leefwereld staat. Tegelijk staat het netwerk ook in verbinding met de systeemwereld. Op deze manier vervult het netwerk een belangrijke functie om bij te dragen aan de integratie van beiden werelden, doordat (hulpbehoevende) mensen in de samenleving worden benaderd vanuit de situatie in de leefwereld. Te- 10

11 gelijk wordt er samengewerkt met maatschappelijk organisaties en zorgconsulenten die veelal in de omslag zitten van systeemwereld naar de leefwereld. Netwerk TijdVoorActie heeft hierin een verbindende, inspirerende en ondersteunende functie, waarbij het vertrekpunt dichtbij de leefwereld van jongeren ligt. 5. Wat is het idee? Inspiratienetwerk Jongeren in heel Nederland vormen met elkaar een inspiratienetwerk. Iedereen geeft op zijn of haar eigen manier invulling aan het verlangen naar een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Jongeren leren om anders te kijken en gaan delen van wat ze hebben. Ze zijn aanwezig in hun eigen omgeving. Simpel een helpende hand uitsteken, achter de grasmaaier bij een mevrouw uit de straat, even naar het ziekenhuis iemand wegbrengen, de buren uitnodigen om te komen eten. Nieuwe initiatieven, acties, en projecten worden ondernomen. De rode draad is het ontwikkelen van een levensstijl waarin je omziet naar je medemens. Jongeren inspireren elkaar door hun ideeën, verlangen en initiatieven met elkaar te delen en door samen te werken. Er wordt niet gedacht vanuit één vast concept of initiatief. Jonge pioniers Dit zijn jongeren die initiatieven in hun omgeving ondernemen vanuit liefde, visie, passie en compassie met anderen. Deze jonge pioniers zijn een bron van inspiratie voor anderen. Zij zijn dicht bij huis begonnen, of hebben een initiatief op een bepaalde locatie (school, kerk, buurt) ontwikkeld. Waardoor zijn ze begonnen? Wat maakt het dat ze zijn begonnen en dat het niet bij praten is gebleven? Wat hebben zij geleerd? Wat was voor hen doorslaggevend? Waar liepen zij tegen aan? Welke hulp en steun hebben zij ontvangen? Wat zijn teleurstellingen, wat is voor hen het belangrijkste? Nieuwe jonge pioniers hebben stimulans, liefde, ondersteuning en vertrouwen nodig. Meedenkers die jongeren op weg helpen of houden, die hen aanmoedigen. Persoonlijke verbinding Het gaat om de persoonlijke verbinding. Face-to-face. Contact tussen mensen. Dat is de kern van het netwerk. De meerwaarde van een groot en breed netwerk is dat dit netwerk bestaat uit deze belangrijke verbinding van ontmoetingen in het klein tussen personen. Kleine dingen zijn grote dingen. Deze beweging vormt een verandering in de samenleving. Netwerkversterking Netwerkversterking lijkt een toverwoord van de overheid en is een uitdaging voor mensen in de samenleving. Hoe kun je netwerk bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben? Hoe kunnen sociaal geïsoleerde mensen weer een plekje vinden tussen andere bewoners in de buurt? Maatschappelijke organisaties en zorginstellingen zoeken 11

12 nieuwe vormen en oplossingen die passend zijn bij de kanteling van de brede zorg en bereiden zich voor op deze transitie en de gevolgen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. En daarbij komt ook de introductie van Welzijn Nieuwe Stijl. Er zijn jongereninitiatieven die in deze ontwikkelingen voorop lopen, doordat ze zijn ontstaan vanuit een veranderende behoefte en goed aansluiten bij nieuwe vormen van vrijwilligerswerk en zorg voor anderen. Vanuit de ervaring met het lokale vrijwilligersnetwerk Dien je Stad heeft Netwerk TijdVoorActie de mogelijkheid om deze kennis en ervaring te delen, verbinden en verrijken met andere initiatieven. Hierdoor heeft het inspiratienetwerk een meerwaarde voor jonge pioniers, jongereninitiatieven, maatschappelijke organisaties, kerken, scholen en anderen. 6. Hoe pakken we dat aan? Waar staan we? Stichting TijdVoorActie heeft in de afgelopen 10 jaar kennis en ervaring opgedaan als initiatiefnemer op diverse terreinen: - Lokale TijdVoorActie-teams die vanuit kerken zich inzetten voor de medemens. - Organisatie van verschillende evenementen en toerustingsweekenden. - Stichting TijdVoorActie verzorgt sinds drie jaar vormingslessen in een speciaal tussenjaar op het Menso Alting College in Groningen en verzorgt praktijklessen op het ROC A12 en de Christelijke Hogeschool Ede. - Verzorgen van inspiratiebijeenkomsten en presentatie voor jeugdgroepen. De stichting is bekend met inzet van vrijwilligers vanuit individuele jongeren, scholen, studentenverenigingen en kerken. Om het in cijfers uit te drukken: in 2012 zijn binnen het lokale Netwerk Dien je Stad 1333 vrijwilligers ingezet en 1685 projecten uitgevoerd, wat goed was voor ruim vrijwilligersuren. Ook op landelijk niveau is er al samenwerking met scholen, jongerenorganisaties en kerken. Netwerk TijdVoorActie zal dit netwerk verder gaan uitbreiden. We willen jongeren een duidelijke visie meegeven over samenleven, inspireren om in beweging te komen en zo bijdragen aan het ontstaan van intrinsieke motivatie. Wat gaan we doen? - Actief jongeren inspireren in Nederland om zich lokaal in te zetten voor de medemens. - Verbinden van jonge mensen, sociale pioniers, initiatieven en maatschappelijke organisaties. - Ervaring en kennis van sociale jongereninitiatieven delen en versterken. - Het hart van sociale initiatieven delen. Geen vaste concepten, maar vernieuwende en innovatieve vormen. Gebaseerd op eeuwenoude vormen van gemeenschap en zorg 12

13 voor elkaar. Jongerenprojecten ondersteunen om een lokaal netwerk op te bouwen, waarmee samenwerking wordt vergroot en de continuïteit wordt gewaarborgd. - Aansluiten bij het idee van een inside-out beweging. - Jongeren inspireren om hun dromen voor de samenleving te realiseren. - Prikkelen en vragen naar de prioriteiten in het leven van jongeren. - Jongeren bewust maken van de kracht van een dienende levensstijl. Wie zijn daarvoor nodig? Lokale ambassadeurs - Dit zijn mensen in Nederland die zich verbinden met de missie van Netwerk TijdVoorActie, hier in hun eigen leven vorm aan geven en anderen hiertoe inspireren. Jonge sociale pioniers - Jongeren die het samenleven in hun omgeving op een eigen manier vormgeven. Zij kunnen anderen daarin betrekken door hun enthousiasme over te dragen. Jongereninitiatieven - Lokale sociale jongereninitiatieven stimuleren en jongereninitiatieven in Nederland met elkaar verbinden. Vernieuwing en innovatieve ontwikkelingen met elkaar delen. Scholen - Samenwerking met scholen om de persoonlijke ontwikkeling van jongeren te versterken en hen ruimte geven om initiatiefrijk en creatief het samenleven te leren vormgeven. Lokale kerk De kerk is pas kerk als ze er voor anderen is. Dus: jongeren stimuleren in het (her)ontdekken van de kracht van gemeenschap. Met inzet van nieuwe vormen van vrijwilligerswerk, netwerkversterking en hulp aan hulpbehoevenden. Maatschappelijke organisaties - Lokale samenwerking met en ondersteuning van sociale initiatieven van jongeren stimuleren. Ervaringen delen, meedenken, adviseren, inspireren en verbinden. Partners - Jongerenorganisaties, onderwijs- en zorginstellingen, diaconale organisaties, bedrijven en andere betrokkenen uitdagen om aanwezige kennis en ervaring ter ondersteuning van jongeren in te zetten. Wat is daarvoor nodig? Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verbindingssessies, inspiratiemeetings, gastlessen, presentaties, workshops, sprekers, expertmeetings of trainingen. Dit gebeurt in buurten, woonplaatsen, op scholen en in kerken, binnen studentenverenigingen en bij maatschappelijke organisaties, tijdens conferenties, inspiratie- en netwerkbijeenkomsten. Bereidheidsconferentie In dorpen en steden kunnen jongeren een bereidheidsconferentie organiseren. Het doel is om als jongeren met elkaar de bereidheid te delen om hulpbehoevende mensen in de stad te helpen. Hierdoor kunnen verschillende jongeren, initiatiefnemers, pioniers, organisaties, studentenverenigingen, kerken en anderen met elkaar verbonden raken. Netwerk TijdVoorActie kan hiervoor ondersteuning bieden, input geven, meedenken over opzet, wie betrek je hierbij, inspireren en faciliteren. 13

14 7. Doelen, bereik en resultaten Doel Zo breed mogelijk maatschappelijke organisaties, scholen, lokale kerken, bedrijven verbinden aan het inspiratienetwerk. Verschillende netwerkpartners uitnodigen om de missie te realiseren. Het gezamenlijke doel verbindt, dat is zichtbaar en merkbaar voor jongeren in Nederland. Aansluiten bij jongeren (waar ze zijn) en hun netwerk. Netwerk opbouwen van mensen die al bezig zijn, inspireren en motiveren. Coördinatieteam Het coördinatieteam inspireert, coördineert, verbindt en ondersteunt het inspiratienetwerk. Het netwerk bestaat uit mensen in heel Nederland. Dat geeft de mogelijkheid om de uiteenlopende inspiratieverzoeken te voorzien van passend antwoord: mensen (organisaties, initiatieven) met kennis en ervaring uit desbetreffende regio. Netwerken Via de website en sociale media wordt zichtbaar dat in heel Nederland jongeren bezig zijn om hun leven te delen, zich inzetten voor hun medemens of het verlangen hebben om dit te gaan doen. Via diverse communicatiemiddelen, zoals de website en via sociale media worden jongeren geïnspireerd om aandacht te vragen voor het doel van Netwerk TijdVoorActie in 14

15 hun vriendengroep, klas of studentenvereniging. Netwerk TijdVoorActie biedt de mogelijkheid voor lokale inspiratie via bijvoorbeeld een gastspreker uit het inspiratienetwerk. Jongerenevenementen zijn belangrijke plaatsen om het netwerk te ontmoeten, uit te breiden en de boodschap en het doel duidelijk onder de aandacht te brengen. Meetbaarheid - Aantal jongeren dat bereikt wordt door het inspiratienetwerk (via activiteiten, bijeenkomsten en online). - Aantal ambassadeurs (aantal betrokkenen, volgers via social media: o.a. facebook, twitter). - Start van (nieuwe) jonge lokale pioniers met vrijwilligerswerk of sociale initiatieven. - Aantal verbindingen/koppelingen met lokale jongeren, jongereninitatieven, maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en partners. - Hoeveel inspiratieaanvragen/verzoeken komen er binnen en worden voorzien? - Aantal verbindingen met maatschappelijke organisaties, scholen, kerken etc. - Aantal partners van het inspiratienetwerk. Investeren lange termijn Belangrijk voor Netwerk TijdVoorActie is dat er geïnvesteerd wordt in het samenleven op de langere termijn. Niet alleen kortdurende pilots of acties, maar een duurzaam inspiratienetwerk welke zich richt op een levensstijl voor de lange termijn. Tegelijk is het netwerk voortdurend vernieuwend en veranderend door eigenaarschap en input van jongeren. Beoogd meetbaar resultaat van het inspiratienetwerk Nieuwe jonge pioniers die zich vrijwillig inzetten voor de medemens: Nieuwe lokale vrijwilligersprojecten door jongeren: 3 - Jongerenprojecten helpen bij de ontwikkeling van incidentele naar dagelijkse vrijwillige inzet door jongeren in de lokale omgeving: 2 - Aantal deelnemende jongereninitiatieven, scholen, organisaties, kerken etc. aan het inspiratienetwerk: 30 - Aantal partners van het inspiratienetwerk: 20 - Aantal inspiratieactiviteiten (verbinding-sessies, presentaties etc.): 15 - Ambassadeurs via Sociale Media/website: Twitter/Facebook/LinkedIn 100% groei in volgers Nieuwe jonge pioniers die zich vrijwillig inzetten voor de medemens: Nieuwe lokale vrijwilligersprojecten door jongeren: 10 - Jongerenprojecten helpen bij de ontwikkeling van incidentele naar dagelijkse vrijwillige inzet door jongeren in de lokale omgeving: 5 15

16 - Aantal deelnemende jongereninitiatieven, scholen, organisaties, kerken etc. aan het inspiratienetwerk: 80 - Aantal partners van het inspiratienetwerk: 30 - Aantal inspiratieactiviteiten (verbinding-sessies, presentaties etc.): 50 - Ambassadeurs via Sociale Media/website: Twitter/Facebook/LinkedIn 50% groei in volgers Nieuwe jonge pioniers die zich vrijwillig inzetten voor de medemens: Nieuwe lokale vrijwilligersprojecten door jongeren: 10 - Jongerenprojecten helpen bij de ontwikkeling van incidentele naar dagelijkse vrijwillige inzet door jongeren in de lokale omgeving: 5 - Aantal deelnemende jongereninitiatieven, scholen, organisaties, kerken etc. aan het inspiratienetwerk: Aantal partners van het inspiratienetwerk: 40 - Aantal inspiratieactiviteiten (verbinding-sessies, presentaties etc.): 75 - Ambassadeurs via Sociale Media/website: Twitter/Facebook/LinkedIn 20% groei in volgers 16

17 8. Financiën Meerjarenbegroting * Indien het inspiratienetwerk meer financiële middelen tot zijn beschikking krijgt zal dit worden aangewend om het aantal coördinatie uren op te schalen. Eigen investering Stichting TijdVoorActie - Personeelskosten (ontwikkeling inspiratienetwerk) in 2012: ,- - Kantoorruimte - ICT, inventaris en kantoorartikelen Investering door partners en organisaties - Locaties/vergaderruimten - Inzet personeel: toerusting/advies/communicatie - Financieel administratieprogramma met Service Level Agreement (contract voor 4 jaar) - Beschikbaarheid en toegang tot netwerken mbt communicatie naar doelgroep 17

Projectplan

Projectplan Projectplan 2016-2018 Jongeren met het verlangen naar een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Ede, november 2015 Samenvatting Jongeren vormen de nieuwe generatie die invulling gaan geven aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens

Jaarverslag 2012. christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens Jaarverslag 2012 christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens Ede, juli 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Horizonjaar ROC Menso Alting College... 4 Netwerk Dien

Nadere informatie

Jongeren melden zich aan bij ons netwerk en hebben de mogelijkheid om zelf te reageren op een hulpvraag die bij hen past.

Jongeren melden zich aan bij ons netwerk en hebben de mogelijkheid om zelf te reageren op een hulpvraag die bij hen past. Projectplan 2014/2015 0 Samenvatting Stichting HART VOOR ZWOLLE wil Zwolse jongeren inspireren om zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare medebewoners van Zwolle. Jongeren melden zich aan bij ons netwerk

Nadere informatie

Netwerkplan 2013-2015

Netwerkplan 2013-2015 Netwerkplan 2013-2015 Dien je Stad biedt netwerk aan mensen die weinig of geen netwerk hebben Ede, oktober 2012 Inhoud 1. Introductie... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Samenvatting... 3 2 Netwerk Dien je Stad...

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

PROJECTPLAN STICHTING NETWERK SAMEN VOOR GOUD JAAR JASPER JANSSEN MAURICE DE KORNE

PROJECTPLAN STICHTING NETWERK SAMEN VOOR GOUD JAAR JASPER JANSSEN MAURICE DE KORNE PROJECTPLAN STICHTING NETWERK SAMEN VOOR GOUD JAAR 2016-2019 JASPER JANSSEN MAURICE DE KORNE Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Netwerk Samen voor Goud... 2 1.2 Contactgegevens:... 2 2. Goudse jongeren... 3

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

KERK, WMO EN ZORG VOOR ELKAAR

KERK, WMO EN ZORG VOOR ELKAAR Stimuland Vilsterseweg 11 7734 PD Vilsteren Tel (0529) 47 81 80 Fax (0529) 45 20 02 info@stimuland.nl www.stimuland.nl KERK, WMO EN ZORG VOOR ELKAAR Een notitie voor kerken in Deventer over hun mogelijke

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap

Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap De KNVB gelooft in de maatschappelijke meerwaarde van voetbal. Voetbal brengt de samenleving in beweging. Zo n 300.000 vrijwilligers zijn in Nederland actief bij

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie Plaatselijk Belang Scharsterbrug Missie, Visie en Strategie Missie Als Plaatselijk Belang hebben we bestaansrecht omdat we gezamenlijk en gecoördineerd meer kunnen bereiken voor het dorp Scharsterbrug

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Eigen en WIJze buurten

Eigen en WIJze buurten Eigen en WIJze buurten Swingen met de kracht en kennis van de wijk. Van en Voor wijkbewoners. Marjanne van Ginneken Community en netwerk leider van Makers en Doeners Grote Beer 980, 3067 MB Rotterdam,

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Werken als vrijwilliger

Werken als vrijwilliger Werken als vrijwilliger Beteken meer als vrijwilliger U helpt graag anderen. U wilt werk doen dat toegevoegde waarde heeft. U wilt uzelf blijven ontwikkelen en leuke sociale contacten opdoen. Herkent u

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Isabella Lenarduzzi Belgische Ashoka Fellow Ashoka: Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Isabella: Ik ben geboren in Brussel. Mijn vader kwam als twaalfjarige vanuit het

Nadere informatie

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 Youth for Christ Zwolle Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE EN VISIE YOUTH FOR CHRIST ZWOLLE... 4 2.1 MISSIE... 4 2.2 VISIE... 4 3 DROOM EN VISIE VOOR 2013-2016...

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt Positionering De Klankhof en t Kofschip, Etten-Leur Kernwoorden: Je mag er zijn Vertrouwen Positief kijken naar jezelf en anderen Meervoudige intelligentie Samen de merkbelofte van De Klankhof t Kofschip:

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN

GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN We vragen ons vaak af hoe we op een goede manier kunnen omgaan met gekwetste mensen. Dit is een vraag waarop we geen pasklaar antwoord kunnen geven. We

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Dinsdag 10 november 2015 Vanaf 12.00 uur Grolsch Veste Colosseum 65 7521 PP ENSCHEDE (ingang kanaalzijde) Om kennis over de

Nadere informatie

CONCRETE ACTIES 2011 ERBIJ HOREN

CONCRETE ACTIES 2011 ERBIJ HOREN DIALOOG TOEPASSEN IN WOON- /WERK- /LEEFOMGEVING Volgende verkiezingen partijprogramma s screenen op sociaal gebied en zorg Gezelligheid stimuleren Vertrouwen hebben; aandacht geven en krijgen Doorgaan

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Maak van je Passie je Bedrijf

Maak van je Passie je Bedrijf - Stappenplan - Sheila van den Bosch www.maakvanjepassiejebedrijf.nl Inleiding Ondernemen geeft je de vrijheid om zelf te bepalen wat je doet, hoe je dat doet, waar je dat doet en voor welke klanten je

Nadere informatie

Brochure MissionAlive Leergemeenschap

Brochure MissionAlive Leergemeenschap Brochure MissionAlive Leergemeenschap MissionAlive Leergemeenschap Verlangen Wil jij groeien in je geloof, ontdekken hoe je als christen van betekenis kunt zijn voor de mensen om je heen? Wil jij deel

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Visie en beleid 2012 2015

Visie en beleid 2012 2015 Visie en beleid 2012 2015 Het (door)vertellen en uitdragen van het woord van God. Waarbij de basis is, heb God lief en heb je naaste lief als jezelf. 1 Inhoud: Inleiding blz. 3 Proces blz. 4 Visie (droom)

Nadere informatie

Gebedskalender maart - mei Gods liefde

Gebedskalender maart - mei Gods liefde Gebedskalender maart - mei 2016 Gods liefde drijft mij Het Evangelie op school Als ik met leerlingen bid bij de dagopening, probeer ik het heel persoonlijk te maken, zegt Henk Otte. Ik wil ze laten merken

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

ONS welzijn. De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant

ONS welzijn. De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant ONS welzijn De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant Wat doet ONS welzijn ONS welzijn adviseert en helpt mensen als dat nodig is. De medewerkers van ONS welzijn denken met je mee om samen een goede

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2011 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Projectplan Meet en Connect

Projectplan Meet en Connect Projectplan Meet en Connect Aanleiding Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Met als gevolg een toename van het aantal vluchtelingen in Europa.

Nadere informatie

1 Aanbevolen artikel

1 Aanbevolen artikel Aanbevolen artikel: 25 november 2013 1 Aanbevolen artikel Ik kan het, ik kan het zélf, ik hoor erbij Over de basisingrediënten voor het (psychologisch) welzijn Een klassieke motivatietheorie toegelicht

Nadere informatie

Een nieuw samenwerkingsverband in Utrechtse buurtcentra: de Driehoek. Samenvatting en stappenplan

Een nieuw samenwerkingsverband in Utrechtse buurtcentra: de Driehoek. Samenvatting en stappenplan Een nieuw samenwerkingsverband in Utrechtse buurtcentra: de Driehoek Samenvatting en stappenplan Auteurs: Fleur van IJperen en Eva Leen, The Social Firm 25-10-2016 Inleiding In Utrecht is een nieuw samenwerkingsverband

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER BETEKENIS BOVEN BEPERKING Ieder mens is uniek en doet mee. We betekenen allemaal iets in het leven van anderen en omgekeerd. We houden van elkaar,

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

Miks werkt met jongeren van 6 tot 23 jaar, met senioren, gezinnen, individuele inwoners maar ook met groepen inwoners.

Miks werkt met jongeren van 6 tot 23 jaar, met senioren, gezinnen, individuele inwoners maar ook met groepen inwoners. Presentatie Miks welzijn in de commissie WOS op 17 oktober 2013 Rapport Rekenkamer Het is iets meer dan een half jaar geleden dat het rapport van de Rekenkamercommissie over de doelmatigheid en doeltreffendheid

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, uur. Raadhuis Amstelveen

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, uur. Raadhuis Amstelveen Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, 19.30 uur. Raadhuis Amstelveen Dames en heren, Fijn om u hier vanavond te zien! Afgelopen jaar heb ik voor het eerst alle seizoenen

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

Wat is jouw verhaal?

Wat is jouw verhaal? E E N E - B O O K V A N L E T T E R S & C O N C E P T S Wat is jouw verhaal? Passie en plezier overbrengen in een notendop Storytelling Verhalen vertellen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

PROJECTPLAN BLESSED HOME

PROJECTPLAN BLESSED HOME PROJECTPLAN BLESSED HOME Stichting Blessed Home NIJKERK - GHANA mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 3 2.1 Hoofddoel... 3 2.2 Subdoelen... 3 2.2.1. Onderdak bieden aan stagiaires...

Nadere informatie

Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013

Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013 Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013 Vanaf 9.15 werd het druk bij Cubiss in Tilburg. Zo n 45 co-creanten verzamelden zich in de vergaderruimte om mee te denken over de Online Academy,

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie

Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie Leer authentiek bloggen en trek meer klanten aan Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie Backhuijs Communicatie 1 Les 2: Onderwerpen Les

Nadere informatie

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Toegepaste Gerontologie aan de hogescholen Windesheim en Fontys Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Het is belangrijk

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING De Zijlen ondersteunt in de provincie DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING Groningen 1400 mensen bij wonen, werk en dagbesteding en vrijetijd. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen

Nadere informatie

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Inleiding Ondanks het feit dat iedereen weet dat netwerken van belang is - we zullen dan ook niet meer ingaan op het waarom - blijkt dat veel mensen

Nadere informatie

Save the World Inspirerende teksten voor wereldverbeteraars. Anna Maria Bezemer

Save the World Inspirerende teksten voor wereldverbeteraars. Anna Maria Bezemer Save the World Inspirerende teksten voor wereldverbeteraars Anna Maria Bezemer Copyright 2017 Anna Maria Bezemer Uitgegeven door Atomo Advies in Loenen aan de Vecht 2017 www.atomo.nl, www.inspiratiekaartjes.nl

Nadere informatie

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland Hans Sijbesma Managing Director, AstraZeneca Nederland De ideale wereld De ideale wereld die ik voor me zie, is een wereld die we steeds beter achterlaten voor de volgende generaties. Het gaat erom dat

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

mensen voor mensen Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017

mensen voor mensen Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017 Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017 mensen voor mensen Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROFETISCHE LEERGEMEENSCHAP INFORMATIEBOEKJE OVER DE INHOUD, OPZET EN RESULTATEN VAN EEN TWEEJARIG LEERPROCES

PROFETISCHE LEERGEMEENSCHAP INFORMATIEBOEKJE OVER DE INHOUD, OPZET EN RESULTATEN VAN EEN TWEEJARIG LEERPROCES PROFETISCHE LEERGEMEENSCHAP INFORMATIEBOEKJE OVER DE INHOUD, OPZET EN RESULTATEN VAN EEN TWEEJARIG LEERPROCES VERLANGEN Ieder mens is geschapen om de stem van de Vader te verstaan, zoals een schaap de

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE

WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE Beste Welzijnsschakel, Jullie lokaal engagement is erg betekenisvol. Het geeft erkenning aan mensen en schept kansen op betere leefomstandigheden. Jullie

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Dag van het jongerenwerk april 2017, Amsterdam

Dag van het jongerenwerk april 2017, Amsterdam Dag van het jongerenwerk 2017 25 april 2017, Amsterdam Op 25 april werd de dag van het jongerenwerk georganiseerd op de HVA door waarbij 250 jongerenwerkers uit heel Nederland bij elkaar kwamen. Met een

Nadere informatie

2. Digitale interactieve cliënten systemen. Je hoeft geen titel te hebben om een goed leider te zijn Oefening Unpack your backpack

2. Digitale interactieve cliënten systemen. Je hoeft geen titel te hebben om een goed leider te zijn Oefening Unpack your backpack Aantal praktijkvoorbeelden uit de Internationale Planetree Conferentie 2012 1. De kracht van vrijwilligers 2. Digitale interactieve cliënten systemen 3. Een aantal bijzondere en praktische initiatieven.

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

5 & 6 juni. Ze geven zich dag en nacht, sponsor een Nonstopper!

5 & 6 juni. Ze geven zich dag en nacht, sponsor een Nonstopper! Nieuwsbrief Present Bollenstreek Present Bollenstreek heeft als doel om een maatschappelijke beweging op gang te brengen waarin het vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar omzien. Beste lezer, Present

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Brochure. Primair onderwijs. Brochure. Primair onderwijs

Brochure. Primair onderwijs. Brochure. Primair onderwijs Brochure Primair onderwijs Brochure Primair onderwijs Positive Action Positive Action is een programma waarmee kinderen ondersteund en uitgedaagd worden in het ontwikkelen van hun unieke talenten. Het

Nadere informatie

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Budgetaanvraag NIM - Tandem Linda Jansen ZZGzorggroep Els Bremer projectbureau MAAT Opzet van deze workshop Introductie : hoe transformeren Korte aftrap: wat

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat SGJ Christelijke Jeugdzorg wil er met professionele jeugdzorg aan bijdragen dat kwetsbare kinderen en jongeren zich positief

Nadere informatie

Communicatiestrategie Enschede Transitie Sociaal Domein

Communicatiestrategie Enschede Transitie Sociaal Domein Communicatiestrategie Enschede Transitie Sociaal Domein Transitie Sociaal Domein in het kort We werken Kinderen opvoeden Naar school gaan Het gaat om onze leefwereld Zorgen voor familie Ouder worden Zelfstandig

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Memo Aan : gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 december 2013 In afschrift aan : Saskia Visser, Ted Benschop, Wilma van Wensem Zaaknummer : 8754

Nadere informatie

Meer dan een dak boven het hoofd

Meer dan een dak boven het hoofd Meer dan een dak boven het hoofd Welkom op de 121 e Landelijke Diaconale Dag Landelijke Diaconale Dag: een hoogtepunt! Meer dan een dak boven het hoofd. Geloven in delen. Als het diaconale werk in het

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

Projectplan Stichting Present Maassluis

Projectplan Stichting Present Maassluis Projectplan 2015-2017 Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie