Projectplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan 2013-2015"

Transcriptie

1 Projectplan Ede, mei 2013

2 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk Inspiratie... 6 Inspiratiebron... 7 Samenwerking/partners... 7 Onze meerwaarde ligt in het verbinden... 7 Doelgroep Achtergrond... 8 Generatie Z... 8 Vrije tijd en samenleven... 9 Omarmen... 9 Vergrijzing Veranderingen in het sociale domein Wat is het idee? Inspiratienetwerk Jonge pioniers Persoonlijke verbinding Netwerkversterking Hoe pakken we dat aan? Waar staan we? Wat gaan we doen? Wie zijn daarvoor nodig? Wat is daarvoor nodig? Bereidheidsconferentie Doelen, bereik en resultaten Doel Coördinatieteam Netwerken Meetbaarheid Investeren lange termijn Beoogd meetbaar resultaat van het inspiratienetwerk Financiën Meerjarenbegroting

3 1. Inleiding Wat is Netwerk TijdVoorActie? Een netwerk van jongeren in Nederland met het verlangen naar een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Netwerk TijdVoorActie bestaat naast jongeren uit: maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en andere partners en betrokkenen. Alle netwerkpartners werken mee rondom het gezamenlijke doel van de jongeren. De netwerkpartners bieden inspiratie en ondersteuning en rusten de jongeren toe om hun leven te delen, zich in te zetten voor de medemens en hen aan te moedigen dat samen met anderen te doen. Dit wordt gedaan binnen de bestaande mogelijkheden en structuren: - Stimuleren van sociale ontwikkeling: samen leven is met elkaar (niet alleen), stimuleren om te groeien als mens - Jongeren van jongs af aan leren om hun leven te delen en zich vrijwillig in te zetten voor de ander - Dienen, een ander helpen, er voor iemand zijn begint dichtbij: thuis, op school, op je werk en in je straat - Daadwerkelijke inzet: belangrijk zijn de ervaring in de praktijk en reflectie daarop - Het (her)ontdekken van de waarde en kracht van gemeenschap Netwerk TijdVoorActie wil jongeren inspireren en stimuleren om hun leven te delen met mensen in hun omgeving en naar hen om te zien. Het doel is dat jongeren het samen leven met de mensen om zich heen inhoud geven. Door vrijwillige inzet ontstaat ontmoeting. Hierdoor kunnen jongeren netwerk bieden aan mensen die zelf weinig of geen netwerk hebben. Op deze manier wordt er gebouwd aan netwerkversterking. Jong geleerd is oud gedaan. Jongeren zijn zelf de verandering voor de toekomst van Nederland. Netwerkcoördinator Joline Zuidema: Mezelf oefenen om mijn leven te delen Ik besef me dat ik vandáág leef en niet gisteren of morgen. Vandáág wil ik van betekenis zijn voor de mensen om me heen. Ik zie dat er nood is en ik wil naar die nood omzien. Natuurlijk kan ik overal mensen helpen, maar ik wil dichtbij beginnen. In mijn eigen omgeving. Ik zet me in voor de mensen om me heen en oefen zo om mijn leven te delen met anderen. We zijn een beweging van jongeren die zélf initiatief neemt om de samenleving vorm te geven. In onze eigen straat, buurt, dorp of stad stimuleren we letterlijk - het samenleven. In onze vrije tijd, op school of tijdens ons werk. Alleen of met andere jongeren. Door bijvoorbeeld een tuintje op te knappen, op te passen bij een gebroken gezin, via huiswerkbegeleiding of een gezamenlijke maaltijd. We zijn ons ervan bewust dat omzien naar anderen verder gaat dan een eenmalige actie of project. Het is een levensstijl. 3

4 Initiatiefnemer Eelke Dekens: Het is nú de tijd Toen het economisch nog beter ging met Nederland was het lang niet altijd zichtbaar hoe het er met de samenleving voor stond. De echte noodzaak tot delen ontbrak daardoor ook. Nu de crisis is toegeslagen wordt steeds meer duidelijk dat we zullen moeten herontdekken wat het betekent om te delen. Dat alle mensen en bevolkingsgroepen gelijk zijn in Nederland. Dat het leven draait om samenleven en niet om welvaart. Het is nú de tijd De gevolgen van eenzaamheid, pesten, hebzucht, gebroken gezinnen en misbruik worden steeds meer zichtbaar. Verslaving aan games, seks, alcohol, internet en drugs leiden tot een negatief zelfbeeld. Jongeren met een sticker trekken zich terug en leiden een eenzaam bestaan en vragen zich af: Wie ben ik, Wat is mijn identiteit?. Hoeveel mensen hebben maar een beperkt, sociaal netwerk? Het is nú de tijd Wij, de jonge generatie, zijn veel online. Via smartphones, ipads en laptops. Maar wat gebeurt er met de mensen die niet mee kunnen in deze online wereld? En misschien ook niet in de offline wereld? Waar gaat dit in de nabije toekomst tot leiden in de samenleving? Sociale media is in ieder geval een positief bewijs van de grote behoefte van mensen om het leven te delen. Het is de uitdaging om dat verlangen van veel mensen weer terug te brengen in het daadwerkelijke face-to-face contact. Het is nú de tijd voor actie! Doe jij met ons mee? Achtergrond Jongerenorganisatie Stichting TijdVoorActie is ontstaan vanuit jongeren die zich in 2001 vanuit een lokale kerk in Ede vrijwillig gingen inzetten voor de medemens. Met elkaar startten ze een team om ook andere jongeren bij hun missie te betrekken. Hun droom was dat veel meer jongeren in Ede met elkaar de stad zouden gaan dienen. In 2003 werd Stichting TijdVoorActie opgericht met als doel om christelijke jongeren in Nederland enthousiast te maken om zich actief in te zetten voor de medemens. In verschillende plaatsen in Nederland waren er jongeren die vanuit dit verlangen TijdVoorActie-teams opzetten in hun lokale kerk. Stichting TijdVoorActie inspireerde jongeren, ondersteunde de 35 TijdVoorActie-teams en organiseerde landelijke activiteiten zoals toerustingsweekenden, themabijeenkomsten en actiedagen. Vanaf 2009 is er een belangrijke verandering te zien. Het lokale werk is steeds belangrijker geworden. De aandacht en behoefte voor landelijke activiteiten nam af en de focus is steeds meer komen te liggen op lokale activiteiten en toerusting. Dichtbij en betrokken, een positieve ontwikkeling voor het lokaal samenleven. 4

5 Stichting TijdVoorActie is hier in 2009 invulling aan gaan geven door in het midden van het land een lokaal netwerk te vormen. De droom van jonge pioniers in Ede begon hiermee werkelijkheid te worden in het lokale Netwerk Dien je Stad. Daarnaast is in Groningen een tussenjaar ontwikkeld op een school voor mbo-studenten. Dit Horizonjaar vindt aansluiting op de lokale omgeving in Groningen. Netwerk Dien je Stad Dien je Stad is een lokaal vrijwilligersnetwerk van jongeren in Ede. Dien je Stad biedt netwerk aan mensen die weinig of geen netwerk hebben. Het netwerk van Dien je Stad bestaat uit vrijwilligers, hulpontvangers, maatschappelijke organisaties, scholen, woningcorporatie, kerken, de lokale overheid en anderen. De kracht van het netwerk is de gezamenlijke missie: met elkaar de stad dienen. Door de samenwerking met veel mensen en een breed aantal scholen en maatschappelijke organisaties wordt er een grote groep hulpbehoevende mensen geholpen. De hulp wordt geboden bij mensen aan huis en in verzorgingshuizen, instellingen en maatschappelijke opvang. Jongeren gaan de verbinding aan met mensen in hun omgeving waardoor de onderlinge betrokkenheid toeneemt. Verschillende generaties en doelgroepen komen met elkaar in contact. Waardevolle ontmoetingen en praktische hulp stimuleren het samenleven. Jongeren helpen elkaar verder, want kwetsbare jongeren worden betrokken bij het bieden van hulp. Zo wordt netwerkversterking gerealiseerd. De inzet en bereidheid van jongeren brengt gezelligheid, vertrouwen en liefde in de samenleving. Deze inzichten en ontwikkelingen hebben eind 2011 geleid tot het idee voor een landelijk inspiratienetwerk. De ervaringen met een netwerk en de vele kansen en mogelijkheden die een netwerk biedt gaat Stichting TijdVoorActie vanaf 2013 landelijk inzetten. Het uitgangspunt voor het netwerk is samenwerking en verbinding. De lancering van Netwerk TijdVoorActie heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2013, op het moment dat Stichting TijdVoorActie 10 jaar bestond. 2. Netwerk TijdVoorActie Missie Jongeren die zich inzetten voor de mensen om hen heen en hun leven delen met anderen. Een beweging van jongeren die zelf initiatief nemen om het samenleven vorm te geven. Een inspiratienetwerk van jongeren met een gezamenlijk verlangen, dat wordt gedeeld door scholen, kerken, maatschappelijke organisaties, instellingen, bedrijven en vele anderen in Nederland. Al deze betrokkenen dragen bij aan het gezamenlijke doel van het netwerk. Jongeren worden uitgedaagd en toegerust om het samenleven in de eigen leefomgeving vorm te geven. Doel Jongeren die zich inzetten voor de mensen om zich heen. 5

6 Subdoelen - Jongeren geven in hun eigen leven en omgeving vorm aan het samenleven - Vrijwillige inzet voor de medemens - Samenwerken met andere jongeren - Samenleven is een levensstijl die jongeren ontwikkelen - Jongeren delen hun leven met anderen - Jongeren inspireren en helpen elkaar - Instellingen zoals scholen, maatschappelijke organisaties en kerken inspireren en ondersteunen jongeren in het samenleven - Jongeren realiseren netwerkversterking voor hulpbehoevende mensen Netwerk Netwerk TijdVoorActie bestaat uit een generatie jongeren die zelf de verandering is. Je leeft vandaag, niet gisteren of morgen. Vandaag ben je van betekenis voor de mensen om je heen. Je kunt overal iemand helpen, maar je kunt dichtbij beginnen. In je eigen straat, buurt, dorp of stad kan je het samenleven stimuleren. In je vrije tijd, op school of tijdens je werk. Alleen of met andere jongeren. Een tuintje opknappen, oppassen bij een gebroken gezin, huiswerkbegeleiding of een gezamenlijke maaltijd. Omzien naar anderen gaat verder dan een eenmalige actie of project. Het wordt een levensstijl. 3. Inspiratie Een van de belangrijkste kenmerken van Netwerk TijdVoorActie is de inspiratie. Jongeren met praktische voorbeelden en ideeën voor het samenleven zijn een stimulans en inspiratie voor veel leeftijdsgenoten in Nederland. Binnen het inspiratienetwerk wordt niet gedacht vanuit één concept, werkvorm of principe, maar vanuit een gezamenlijk doel en verlangen: jongeren met het verlangen naar een samenleving waarin mensen naar elkaar 6

7 omzien. Het zijn de jongeren zelf die hier invulling aangeven. Het gaat om jonge pioniers met creatieve ideeën, doorzettingsvermogen, oog voor de medemens en hart voor de samenleving. In een aantal plaatsen in Nederland zijn er al mooie jongereninitiatieven. Dit van elkaar weten, draagt al bij aan het gezamenlijke doel. Je staat er niet alleen voor, ook al voelt dat soms wel zo. Het kan lijken dat mensen weinig oog voor elkaar hebben. Je ziet mensen om je heen eenzaam zijn, je ziet gebroken gezinnen en losgeslagen jongeren. Waar kun je beginnen? Hoe? En met wie? Via Netwerk TijdVoorActie help je elkaar als jongeren vooruit. Inspiratiebron De bron van inspiratie is Jezus. Hij was op aarde om andere mensen te dienen en niet om zelf gediend te worden. Jezus roept mensen op om hem te volgen. Jezus liet zien wat het betekent om samen te leven. Om je medemens lief te hebben als jezelf en de ander te behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Hij vraagt om het goede te doen voor alle mensen. Jezus liet zien hoe je het leven met elkaar kunt delen en hoe je van waarde kunt zijn voor de ander. Een bron van inspiratie voor het samenleven in Nederland en het (her)ontdekken van de kracht van gemeenschap. Samenwerking/partners Met partners wordt gewerkt aan het gezamenlijke doel dat jongeren omzien naar hun medemens. Deze partners doen dit al en kijken hoe zij dit nog meer kunnen doen. Informatie en nieuws rondom jongeren die zich inzetten voor de medemens wordt via Netwerk TijdVoorActie bereikbaar voor alle mensen in het netwerk. De partners leveren foto s, verhalen en filmpjes. De voorbeelden inspireren en stimuleren creativiteit. De partners zijn bereid om lokaal namens Netwerk TijdVoorActie voor jongeren presentaties, workshops of inspiratiebijeenkomsten te verzorgen. Het hoofddoel is om jongeren te bereiken met het verlangen naar een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Daarnaast kan de partnerorganisatie natuurlijk haar eigen initiatief, concept of werkmethode onder de aandacht brengen. Kennis, (levens)ervaring, netwerken en coaching worden ten dienste van jongeren ingezet. Jongeren worden gestimuleerd om zelf na te denken en vanuit vrijheid, samen met anderen, vorm te geven aan het inzetten voor de ander en het delen van je leven. Onze meerwaarde ligt in het verbinden Samen delen en elkaar inspireren, dat is het idee achter Netwerk TijdVoorActie. Er zijn op verschillende plaatsen in Nederland mooie initiatieven die jongeren hebben genomen om zich voor de medemens in te zetten. Daarmee zijn zij een bron van inspiratie voor anderen. Door dit te delen kunnen we elkaar als jongeren verder op weg helpen. Hoe pak je dingen aan; hoe help je mensen; met welke kerken of organisaties werk je samen; hoe krijg je jongeren in je omgeving geïnspireerd en betrokken; wat kun je als studentenvereniging doen; waar loop je tegen aan en hoe ga je om met financiering van je project? Netwerk TijdVoorActie inspireert, verbindt, faciliteert en ondersteunt. 7

8 Netwerk TijdVoorActie biedt online mogelijkheden om inspiratie te delen: door samen actief te zijn via sociale media en kun je veel inspiratie opdoen en jouw ideeën delen met duizenden jongeren in Nederland. Doelgroep De primaire doelgroep bestaat uit jongeren in de leeftijd van 15 t/m 30 jaar. Daarnaast worden ook jongere doelgroepen op basisscholen, voortgezet onderwijs en kerken geinspireerd. Hierbij wordt geïnvesteerd in persoonlijke maatschappelijke vorming in het kader van actief burgerschap. Het netwerk is voor alle jongeren in Nederland. Vanaf de lancering zal het netwerk zich voornamelijk richten op de doelgroep christelijke jongeren in Nederland. 4. Achtergrond Generatie Z De I-generatie, de NET-generatie, de internetgeneratie - de nieuwe generatie jongeren zijn online interactieve, sociale netwerkers. Wie is generatie Z? Generatie Z is een open wereldburger, met een grote handigheid in interactieve nieuwe media, die graag zijn steentje aan de samenleving bijdraagt, zolang dat maar met veel eigen initiatief gepaard kan gaan. Bron: het boek Generatie Z. Deze generatie, gevormd door jongeren geboren vanaf 1992, is een enorme kracht die ingezet wordt om te participeren in de samenleving. Daarbij is direct het nadeel dat jongeren die, om wat voor reden dan ook, niet mee (kunnen) doen, al snel geïsoleerd raken. Ook kunnen jongeren onzichtbaar en teruggetrokken leven, en tegelijk in de digitale wereld volop aanwezig zijn. De vraag is dus: hoe zorgen we er met elkaar voor dat er daadwerkelijk contact tussen mensen plaatsvindt? Desmond Tutu zegt: "Een mens is een mens door andere mensen". Daadwerkelijk samenleven heeft te maken met fysieke aanwezigheid - iemand een hand of een schouderklopje geven, een gesprekje aanknopen en elkaar ondertussen aankijken, een oude mevrouw helpen met de boodschappen. Hoe de wisselwerking tussen online en face-to-face contact werkt, zal de nieuwe generatie jongeren zelf moeten ontdekken. Oudere generaties mensen zij die geboren zijn voor hebben de zorg en verantwoordelijkheid om als voorbeeld te fungeren voor generatie Z. Zij kunnen jonge mensen bewustmaken en antwoorden geven op deze vragen: Hoe doe je dat, je leven delen? Wat betekent samenleven? We ontkomen met elkaar niet aan snelle veranderingen in de samenleving. We moeten blijven nadenken over nieuwe vormen. Gelukkig kunnen jongeren hier met een open blik naar kijken en zo gemakkelijk nieuwe initiatieven ontplooien die passen bij de huidige context. Motiveren kunnen we Generatie Z niet, maar inspireren des te meer schrijven René Boender en Jos Ahlers, auteurs van het boekje Generatie Z. Vanaf 2020 is Generatie Z aan zet. Ben je er klaar voor? Of sta je straks schaakmat? Hoe houden de genera- 8

9 ties contact met elkaar? Er wordt geschetst dat het belangrijk is om nu aan te haken om verbinding te maken, om de leefwereld van de jongere generatie te begrijpen. Het is een realiteit, waarbij (jonge) volwassen een taak en verantwoordelijkheid hebben. Autoriteit zal minder afhankelijk worden van kennis en motivatie, en meer van inspiratie en ervaring. Als je Generatie Z weet te inspireren, hangen ze aan je lippen. Vrije tijd en samenleven Er zijn diverse nieuwe ontwikkelingen die op een positieve manier het contact tussen mensen stimuleren: internet, , chat, mobiele telefoon, social media. Écht contact vindt face-to-face plaats. Netwerk TijdVoorActie wil deze manier van samenleven stimuleren. Dat mensen elkaar daadwerkelijk groeten, spreken, naar elkaar luisteren, elkaar ontmoeten en samen iets ondernemen. Dat schept niet alleen verbinding, maar ook vertrouwen. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Er is plaats voor alle mensen. Hoe kun je je vrije tijd zo besteden dat het jezelf en anderen dient? Je kunt uren spelletjes spelen op je laptop in je studentenkamer, terwijl buiten kinderen zich vervelen. Met elkaar kun je leuke dingen doen. Het gaat er dan niet om dat je altijd de ander helpt, maar dat je gewoon ontdekt dat je zo samenleeft. Samen en voor jezelf genieten van het samenleven dat dan een stukje vorm krijgt. Omarmen Ieder mens is uniek. Toch zien we in onze maatschappij dat verschillende mensen rondom gezamenlijke doelen, belangen en interesses elkaar vinden. Dit stimuleert het samenleven. Dit mag niet betekenen dat er daardoor andere mensen buitengesloten worden of worden weggezet. Als mensen zijn we te gast in deze wereld. Het is uiteindelijk niet ons land. We wonen in Nederland, zijn onderdeel van Nederland, dragen zorg voor Nederland en laten in de wereld zien wat voor land Nederland is. Willen we ons alleen blijven voorstaan op kennis, economie, welvaart en tolerantie? Of vinden we het belangrijk dat de kern van het samenleven de belangrijkste basis is? Mensen die elkaar liefhebben, samen leven, elkaar helpen, zorg dragen, het leven delen, samenwerken aan een gezonde en duurzame economie. Een economie waarbij je niet meer uitgeeft dan je hebt. Als de overheid dit van mensen vraagt, zal ze dit zelf ook daadwerkelijk als grondbeginsel moeten nemen. Er is geen nieuw begin, zolang er op schulden gebouwd wordt. Het wordt steeds zichtbaarder dat we leven in een land, een Europa en wereld in schuld. Er wordt uitgegeven van wat er niet is. Zolang het ik belangrijker blijft dan het wij, zal de vrucht een scheve verhouding zijn. Uitgangspunt van het samenleven is dat iedereen meedoet. In leven, werken, delen en zorgen. Wat is daarvoor nodig? Dat we de ander omarmen. Met alle verschillen in karakter, sekse, afkomst, situatie, gezondheid of ziekte. Uitgangspunt is dat mensen het goede voor elkaar zoeken vanuit liefde. Uitsluiting, onderdrukking, geweld, misbruik, onrecht worden besproken en krijgen geen plek binnen de samenleving. 9

10 Vergrijzing Vanaf 2020 is naar verwachting meer dan de helft van de Nederlanders ouder dan 50 jaar. Een simpele vraag is: wie gaat er straks zorgen voor deze mensen?. Het lijkt erop dat het huidige zorgsysteem financieel niet meer haalbaar zal zijn. Dat betekent aan de ene kant dat er veel meer gekeken zal worden naar informele zorg, naar vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast zullen er nieuwe initiatieven ontstaan waarbij de zorg voor mensen op een creatieve manier gekoppeld zal worden aan bijvoorbeeld kleine of grote gemeenschapsverbanden waarbinnen de zorg voor mensen gewaarborgd wordt. Ook zullen er meer betaalbare varianten van zorg ontstaan. Er zal nieuw gedacht moeten gaan worden. Hierin spelen jongeren een belangrijke rol. Jongeren benaderen deze uitdagingen met een open blik en bieden daardoor vernieuwende, innovatieve en creatieve ideeën en oplossingen. Veranderingen in het sociale domein De komende jaren zal de zorg in Nederland gaan veranderen. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor mensen in de samenleving. De uitwerking en consequenties die de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) tot gevolg heeft zal steeds duidelijker worden. Een van de belangrijkste uitgangspunten is dat mensen meer vanuit hun eigen kracht benaderd zullen worden. Het hebben van een sociaal netwerk wordt daarmee steeds belangrijker. Hoe kun je een sociaal netwerk opbouwen, onderhouden en versterken? Kunnen mensen dat op eigen kracht doen of helpen mensen elkaar hierbij door elkaar netwerk te bieden? Ook zal de transitie van de jeugdzorg gevolgen hebben voor de participatie van jongeren en de zorg voor deze jongeren in de samenleving. Hierbij is bijvoorbeeld het ontwikkelen van een sociaal steunsysteem voor jongeren een nieuwe uitdaging. We hebben te maken met de verschuiving tussen de werkelijkheid van de systeemwereld en de werkelijkheid van de leefwereld. De uitdaging is om te denken en werken vanuit de leefwereld in verbinding met de systeemwereld. Dit kan door de tegenwoordig genoemde keukentafelgesprekken, waarbij gezorgd moet worden dat de keukentafel in de leefwereld staat. In deze nieuwe visie zou bijvoorbeeld de lokale overheid bij overleg en vergaderingen het beste kunnen aanschuiven aan de keukentafel in de leefwereld. Dus niet in gemeentelijke kantoren en ruimten, maar bij buurtcentra en maatschappelijke organisaties en burgers. In de praktijk blijkt dat het nog veel over woorden en begrippen gaat en dat het voor maatschappelijke organisaties, gemeenten en individuele burgers een enorme uitdaging is om invulling te geven aan die woorden. Netwerk TijdVoorActie heeft hierin de nodige ervaring en (praktijk) kennis opgedaan en blijft zich daarin ontwikkelen. Enerzijds door haar lokale netwerk, anderzijds door de ontwikkelingen bij andere jongereninitiatieven in Nederland. Netwerk Dien je Stad is een lokaal netwerk dat midden in de leefwereld staat. Tegelijk staat het netwerk ook in verbinding met de systeemwereld. Op deze manier vervult het netwerk een belangrijke functie om bij te dragen aan de integratie van beiden werelden, doordat (hulpbehoevende) mensen in de samenleving worden benaderd vanuit de situatie in de leefwereld. Te- 10

11 gelijk wordt er samengewerkt met maatschappelijk organisaties en zorgconsulenten die veelal in de omslag zitten van systeemwereld naar de leefwereld. Netwerk TijdVoorActie heeft hierin een verbindende, inspirerende en ondersteunende functie, waarbij het vertrekpunt dichtbij de leefwereld van jongeren ligt. 5. Wat is het idee? Inspiratienetwerk Jongeren in heel Nederland vormen met elkaar een inspiratienetwerk. Iedereen geeft op zijn of haar eigen manier invulling aan het verlangen naar een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Jongeren leren om anders te kijken en gaan delen van wat ze hebben. Ze zijn aanwezig in hun eigen omgeving. Simpel een helpende hand uitsteken, achter de grasmaaier bij een mevrouw uit de straat, even naar het ziekenhuis iemand wegbrengen, de buren uitnodigen om te komen eten. Nieuwe initiatieven, acties, en projecten worden ondernomen. De rode draad is het ontwikkelen van een levensstijl waarin je omziet naar je medemens. Jongeren inspireren elkaar door hun ideeën, verlangen en initiatieven met elkaar te delen en door samen te werken. Er wordt niet gedacht vanuit één vast concept of initiatief. Jonge pioniers Dit zijn jongeren die initiatieven in hun omgeving ondernemen vanuit liefde, visie, passie en compassie met anderen. Deze jonge pioniers zijn een bron van inspiratie voor anderen. Zij zijn dicht bij huis begonnen, of hebben een initiatief op een bepaalde locatie (school, kerk, buurt) ontwikkeld. Waardoor zijn ze begonnen? Wat maakt het dat ze zijn begonnen en dat het niet bij praten is gebleven? Wat hebben zij geleerd? Wat was voor hen doorslaggevend? Waar liepen zij tegen aan? Welke hulp en steun hebben zij ontvangen? Wat zijn teleurstellingen, wat is voor hen het belangrijkste? Nieuwe jonge pioniers hebben stimulans, liefde, ondersteuning en vertrouwen nodig. Meedenkers die jongeren op weg helpen of houden, die hen aanmoedigen. Persoonlijke verbinding Het gaat om de persoonlijke verbinding. Face-to-face. Contact tussen mensen. Dat is de kern van het netwerk. De meerwaarde van een groot en breed netwerk is dat dit netwerk bestaat uit deze belangrijke verbinding van ontmoetingen in het klein tussen personen. Kleine dingen zijn grote dingen. Deze beweging vormt een verandering in de samenleving. Netwerkversterking Netwerkversterking lijkt een toverwoord van de overheid en is een uitdaging voor mensen in de samenleving. Hoe kun je netwerk bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben? Hoe kunnen sociaal geïsoleerde mensen weer een plekje vinden tussen andere bewoners in de buurt? Maatschappelijke organisaties en zorginstellingen zoeken 11

12 nieuwe vormen en oplossingen die passend zijn bij de kanteling van de brede zorg en bereiden zich voor op deze transitie en de gevolgen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. En daarbij komt ook de introductie van Welzijn Nieuwe Stijl. Er zijn jongereninitiatieven die in deze ontwikkelingen voorop lopen, doordat ze zijn ontstaan vanuit een veranderende behoefte en goed aansluiten bij nieuwe vormen van vrijwilligerswerk en zorg voor anderen. Vanuit de ervaring met het lokale vrijwilligersnetwerk Dien je Stad heeft Netwerk TijdVoorActie de mogelijkheid om deze kennis en ervaring te delen, verbinden en verrijken met andere initiatieven. Hierdoor heeft het inspiratienetwerk een meerwaarde voor jonge pioniers, jongereninitiatieven, maatschappelijke organisaties, kerken, scholen en anderen. 6. Hoe pakken we dat aan? Waar staan we? Stichting TijdVoorActie heeft in de afgelopen 10 jaar kennis en ervaring opgedaan als initiatiefnemer op diverse terreinen: - Lokale TijdVoorActie-teams die vanuit kerken zich inzetten voor de medemens. - Organisatie van verschillende evenementen en toerustingsweekenden. - Stichting TijdVoorActie verzorgt sinds drie jaar vormingslessen in een speciaal tussenjaar op het Menso Alting College in Groningen en verzorgt praktijklessen op het ROC A12 en de Christelijke Hogeschool Ede. - Verzorgen van inspiratiebijeenkomsten en presentatie voor jeugdgroepen. De stichting is bekend met inzet van vrijwilligers vanuit individuele jongeren, scholen, studentenverenigingen en kerken. Om het in cijfers uit te drukken: in 2012 zijn binnen het lokale Netwerk Dien je Stad 1333 vrijwilligers ingezet en 1685 projecten uitgevoerd, wat goed was voor ruim vrijwilligersuren. Ook op landelijk niveau is er al samenwerking met scholen, jongerenorganisaties en kerken. Netwerk TijdVoorActie zal dit netwerk verder gaan uitbreiden. We willen jongeren een duidelijke visie meegeven over samenleven, inspireren om in beweging te komen en zo bijdragen aan het ontstaan van intrinsieke motivatie. Wat gaan we doen? - Actief jongeren inspireren in Nederland om zich lokaal in te zetten voor de medemens. - Verbinden van jonge mensen, sociale pioniers, initiatieven en maatschappelijke organisaties. - Ervaring en kennis van sociale jongereninitiatieven delen en versterken. - Het hart van sociale initiatieven delen. Geen vaste concepten, maar vernieuwende en innovatieve vormen. Gebaseerd op eeuwenoude vormen van gemeenschap en zorg 12

13 voor elkaar. Jongerenprojecten ondersteunen om een lokaal netwerk op te bouwen, waarmee samenwerking wordt vergroot en de continuïteit wordt gewaarborgd. - Aansluiten bij het idee van een inside-out beweging. - Jongeren inspireren om hun dromen voor de samenleving te realiseren. - Prikkelen en vragen naar de prioriteiten in het leven van jongeren. - Jongeren bewust maken van de kracht van een dienende levensstijl. Wie zijn daarvoor nodig? Lokale ambassadeurs - Dit zijn mensen in Nederland die zich verbinden met de missie van Netwerk TijdVoorActie, hier in hun eigen leven vorm aan geven en anderen hiertoe inspireren. Jonge sociale pioniers - Jongeren die het samenleven in hun omgeving op een eigen manier vormgeven. Zij kunnen anderen daarin betrekken door hun enthousiasme over te dragen. Jongereninitiatieven - Lokale sociale jongereninitiatieven stimuleren en jongereninitiatieven in Nederland met elkaar verbinden. Vernieuwing en innovatieve ontwikkelingen met elkaar delen. Scholen - Samenwerking met scholen om de persoonlijke ontwikkeling van jongeren te versterken en hen ruimte geven om initiatiefrijk en creatief het samenleven te leren vormgeven. Lokale kerk De kerk is pas kerk als ze er voor anderen is. Dus: jongeren stimuleren in het (her)ontdekken van de kracht van gemeenschap. Met inzet van nieuwe vormen van vrijwilligerswerk, netwerkversterking en hulp aan hulpbehoevenden. Maatschappelijke organisaties - Lokale samenwerking met en ondersteuning van sociale initiatieven van jongeren stimuleren. Ervaringen delen, meedenken, adviseren, inspireren en verbinden. Partners - Jongerenorganisaties, onderwijs- en zorginstellingen, diaconale organisaties, bedrijven en andere betrokkenen uitdagen om aanwezige kennis en ervaring ter ondersteuning van jongeren in te zetten. Wat is daarvoor nodig? Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verbindingssessies, inspiratiemeetings, gastlessen, presentaties, workshops, sprekers, expertmeetings of trainingen. Dit gebeurt in buurten, woonplaatsen, op scholen en in kerken, binnen studentenverenigingen en bij maatschappelijke organisaties, tijdens conferenties, inspiratie- en netwerkbijeenkomsten. Bereidheidsconferentie In dorpen en steden kunnen jongeren een bereidheidsconferentie organiseren. Het doel is om als jongeren met elkaar de bereidheid te delen om hulpbehoevende mensen in de stad te helpen. Hierdoor kunnen verschillende jongeren, initiatiefnemers, pioniers, organisaties, studentenverenigingen, kerken en anderen met elkaar verbonden raken. Netwerk TijdVoorActie kan hiervoor ondersteuning bieden, input geven, meedenken over opzet, wie betrek je hierbij, inspireren en faciliteren. 13

14 7. Doelen, bereik en resultaten Doel Zo breed mogelijk maatschappelijke organisaties, scholen, lokale kerken, bedrijven verbinden aan het inspiratienetwerk. Verschillende netwerkpartners uitnodigen om de missie te realiseren. Het gezamenlijke doel verbindt, dat is zichtbaar en merkbaar voor jongeren in Nederland. Aansluiten bij jongeren (waar ze zijn) en hun netwerk. Netwerk opbouwen van mensen die al bezig zijn, inspireren en motiveren. Coördinatieteam Het coördinatieteam inspireert, coördineert, verbindt en ondersteunt het inspiratienetwerk. Het netwerk bestaat uit mensen in heel Nederland. Dat geeft de mogelijkheid om de uiteenlopende inspiratieverzoeken te voorzien van passend antwoord: mensen (organisaties, initiatieven) met kennis en ervaring uit desbetreffende regio. Netwerken Via de website en sociale media wordt zichtbaar dat in heel Nederland jongeren bezig zijn om hun leven te delen, zich inzetten voor hun medemens of het verlangen hebben om dit te gaan doen. Via diverse communicatiemiddelen, zoals de website en via sociale media worden jongeren geïnspireerd om aandacht te vragen voor het doel van Netwerk TijdVoorActie in 14

15 hun vriendengroep, klas of studentenvereniging. Netwerk TijdVoorActie biedt de mogelijkheid voor lokale inspiratie via bijvoorbeeld een gastspreker uit het inspiratienetwerk. Jongerenevenementen zijn belangrijke plaatsen om het netwerk te ontmoeten, uit te breiden en de boodschap en het doel duidelijk onder de aandacht te brengen. Meetbaarheid - Aantal jongeren dat bereikt wordt door het inspiratienetwerk (via activiteiten, bijeenkomsten en online). - Aantal ambassadeurs (aantal betrokkenen, volgers via social media: o.a. facebook, twitter). - Start van (nieuwe) jonge lokale pioniers met vrijwilligerswerk of sociale initiatieven. - Aantal verbindingen/koppelingen met lokale jongeren, jongereninitatieven, maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en partners. - Hoeveel inspiratieaanvragen/verzoeken komen er binnen en worden voorzien? - Aantal verbindingen met maatschappelijke organisaties, scholen, kerken etc. - Aantal partners van het inspiratienetwerk. Investeren lange termijn Belangrijk voor Netwerk TijdVoorActie is dat er geïnvesteerd wordt in het samenleven op de langere termijn. Niet alleen kortdurende pilots of acties, maar een duurzaam inspiratienetwerk welke zich richt op een levensstijl voor de lange termijn. Tegelijk is het netwerk voortdurend vernieuwend en veranderend door eigenaarschap en input van jongeren. Beoogd meetbaar resultaat van het inspiratienetwerk Nieuwe jonge pioniers die zich vrijwillig inzetten voor de medemens: Nieuwe lokale vrijwilligersprojecten door jongeren: 3 - Jongerenprojecten helpen bij de ontwikkeling van incidentele naar dagelijkse vrijwillige inzet door jongeren in de lokale omgeving: 2 - Aantal deelnemende jongereninitiatieven, scholen, organisaties, kerken etc. aan het inspiratienetwerk: 30 - Aantal partners van het inspiratienetwerk: 20 - Aantal inspiratieactiviteiten (verbinding-sessies, presentaties etc.): 15 - Ambassadeurs via Sociale Media/website: Twitter/Facebook/LinkedIn 100% groei in volgers Nieuwe jonge pioniers die zich vrijwillig inzetten voor de medemens: Nieuwe lokale vrijwilligersprojecten door jongeren: 10 - Jongerenprojecten helpen bij de ontwikkeling van incidentele naar dagelijkse vrijwillige inzet door jongeren in de lokale omgeving: 5 15

16 - Aantal deelnemende jongereninitiatieven, scholen, organisaties, kerken etc. aan het inspiratienetwerk: 80 - Aantal partners van het inspiratienetwerk: 30 - Aantal inspiratieactiviteiten (verbinding-sessies, presentaties etc.): 50 - Ambassadeurs via Sociale Media/website: Twitter/Facebook/LinkedIn 50% groei in volgers Nieuwe jonge pioniers die zich vrijwillig inzetten voor de medemens: Nieuwe lokale vrijwilligersprojecten door jongeren: 10 - Jongerenprojecten helpen bij de ontwikkeling van incidentele naar dagelijkse vrijwillige inzet door jongeren in de lokale omgeving: 5 - Aantal deelnemende jongereninitiatieven, scholen, organisaties, kerken etc. aan het inspiratienetwerk: Aantal partners van het inspiratienetwerk: 40 - Aantal inspiratieactiviteiten (verbinding-sessies, presentaties etc.): 75 - Ambassadeurs via Sociale Media/website: Twitter/Facebook/LinkedIn 20% groei in volgers 16

17 8. Financiën Meerjarenbegroting * Indien het inspiratienetwerk meer financiële middelen tot zijn beschikking krijgt zal dit worden aangewend om het aantal coördinatie uren op te schalen. Eigen investering Stichting TijdVoorActie - Personeelskosten (ontwikkeling inspiratienetwerk) in 2012: ,- - Kantoorruimte - ICT, inventaris en kantoorartikelen Investering door partners en organisaties - Locaties/vergaderruimten - Inzet personeel: toerusting/advies/communicatie - Financieel administratieprogramma met Service Level Agreement (contract voor 4 jaar) - Beschikbaarheid en toegang tot netwerken mbt communicatie naar doelgroep 17

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Bewonersparticipatie van de 21 ste eeuw

Bewonersparticipatie van de 21 ste eeuw Bewonersparticipatie van de ste eeuw Voor professionals van gemeenten en maatschappelijke organisaties & Voor burgers, bewoners en klanten van maatschappelijke organisaties Colofon We bedanken iedereen

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Thuis in de gemeente

Thuis in de gemeente Thuis in de gemeente Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen Hanneke van Lieshout Mieke Cardol ISBN 978-94-6122-142-1 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Goede zorg in de wijk

Goede zorg in de wijk Amsterdamse cliënten aan het woord Goede zorg in de wijk Eindrapportage van het onderzoek transitie vanuit cliëntenperspectief Centrum voor Cliëntervaringen, december 2014 Auteurs: Drs. Barbara Groot-Sluijsmans

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Project Buurtcentrum 3.0 Verbinden doe je samen. Een praktisch onderzoek naar een nieuwe werkwijze in buurtcentra.

Project Buurtcentrum 3.0 Verbinden doe je samen. Een praktisch onderzoek naar een nieuwe werkwijze in buurtcentra. Project Buurtcentrum 3.0 Verbinden doe je samen Een praktisch onderzoek naar een nieuwe werkwijze in buurtcentra. Colofon ContourdeTwern, Bezoekadres: Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg Telefoon: 013 583 99

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het?

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het? Ervaringsdeskundigheid in de wijk Hoe organiseer je het? Colofon Auteurs: Anne-Marie van Bergen, Anouk Poll, Marrig van der Werf, Eleonoor Willemsen Eindredactie: Annemarie van den Berg Vormgeving: Ontwerpbureau

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie