PR - en Communicatieplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PR - en Communicatieplan 2011-2012"

Transcriptie

1 PR - en Communicatieplan

2 Pr - en communicatieplan Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie Auteur: Evert Ruiter Concept 1: Februari

3 Inleiding Goed doordachte pr en communicatie zorgt voor herkenbaarheid, bekendheid en vertrouwen en draagt bij aan een goede reputatie. Een goede reputatie is voor de NVL één van de voorwaarden voor een succesvolle vereniging, de projecten die zij uitvoert en de relaties die ze onderhoudt. En niet te vergeten voor het generen van financiële middelen. Een goede reputatie bereiken we niet alleen door consistentie in de toepassing van de huisstijl en een consequent mediabeleid, maar met name door professioneel gedrag. Van belang daarin is dat wij als vereniging weten wie we zijn en wat we doen, waar we voor staan, wat we willen uitstralen en waar we naartoe willen. Dat is vastgelegd in de meerjarenplannen die we sinds 2003 maken. Wanneer we dit plan plaatsen in deze snel veranderende tijd, dan kunnen de social media niet worden vergeten. Veel bestuursleden en leden zijn actief op LinkedIn, Hyves, Twitter of andere sociale netwerken. Hoe verhoudt zich dit tot onze vereniging en wanneer zet je social media in voor het bereiken van een brede doelgroep. Waarom een communicatie- en pr-plan? Een dergelijk plan geeft antwoord op de volgende basisvragen: Welke doelgroep willen we bereiken? Welke boodschap willen we communiceren? Welke doelstellingen willen we bereiken? Een dergelijk plan maakt ideeën bespreekbaar: je kunt dus makkelijker anderen betrekken in de ideevorming. Daardoor wordt je aanpak beter en creëer je draagvlak en betrokkenheid. Een plan maakt je volgbaar, voorspelbaar, controleerbaar en beoordeelbaar. Collega instellingen, medebestuurders en leden weten wat ze kunnen verwachten. Af en toe even terughalen wat je van plan was, is soms heel verhelderend. Een plan helpt om prioriteiten te leggen. Een goed communicatieplan beschrijft niet alleen wat je gaat doen maar ook waarom je dat gaat doen. Welke keuzes liggen daaraan ten grondslag? Als we dat goed op een rijtje hebben, kunnen we gemakkelijker tijd, geld en capaciteit van de betrokken personen verdelen. 2

4 Inhoudsopgave Pag: 1. Doelstellingen en taken NVL Oprichting NVL, doelstellingen en samenwerking Taken Identiteit en imago 4 2 Communicatie binnen de NVL Communicatiestrategie SWOT Analyse Communicatiedoelgroepen Logo en huisstijl Logo Huisstijl Huisstijlmiddelen Vormgeving/Stijl Wanneer gebruik je huisstijl en wanneer niet? Taken bestuurslid PR en Communicatie 8 3 Interne communicatie Interne communicatiemiddelen Overleggen Internet Jaarlijkse studiedag Overige middelen Overige ideeën 9 4 Externe communicatie Externe communicatiemiddelen Website Digitale nieuwsbrieven Folder Direct mail Brieven en enveloppen Jaarverslag Beleidsplan Pers Folders/flyers/uitnodigingen Presentatie Digitale media Stand Evaluatie/afnemertevredenheid 12 5 Budget 13 Bijlagen: Handleiding persbericht schrijven 14 Briefpapier 16 Expomateriaal 17 3

5 1. Doelstellingen en taken NVL 1.1 Oprichting van de NVL, Doelstelling en samenwerking. Op 1 maart 1997 werd de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (NVL) opgericht. Het doel van de vereniging is het stimuleren van de studie naar en de bescherming van libellen van soorten die in Nederland voorkomen. Hierbij werkt de NVL samen met een aantal andere natuurbeschermingsorganisaties, zoals De Vlinderstichting en EIS-Nederland. De vereniging heeft meer dan 450 leden. Ook kent de NVL een aantal provinciale- en regionale Libellenwerkgroepen in Nederland. 1.2 Taken De belangrijkste taken van de NVL zijn: Het verbreiden van de kennis omtrent libellen (verspreiding, voorkomen, bescherming) in Nederland. Het geven van advies ten aanzien van bescherming, educatie, enzovoorts. Het verschaffen van Informatie Ondersteuning bij de uitvoer van projecten, educatie, e.d. Deskundigheidsbevordering d.m.v. lezingen, workshops, coaching van vrijwilligers 1.3 Identiteit en imago De identiteit en het imago van de NVL kunnen worden gekenschetst als: jong, actief, sterk gespecialiseerd, een grote kennis van het specifieke vakgebied in relatie tot andere vakgebieden, betrokken bij natuuronderzoek en natuurbescherming. 4

6 2. Communicatie binnen de NVL Bestuursvergaderingen Algemene ledenvergadering Nieuwsbrieven (papier en digitaal) Brachytron Flyer Stand 2.1 Communicatiestrategie - NVL als expertise vereniging voor alle organisaties en personen die zich bezig houden met libellenstudie - Deskundigheid (de aanwezige kennis) Daar waar we kunnen tonen we onze specialistische kennis. - Onze successen en die van onze doelgroepen In al onze nieuwsbrieven, maar ook op nieuwe manieren (specials) - Grote projecten met veel bereik bij onze doelgroepen - De resultaten van ons advieswerk toevoeging? - Unique Selling Points toevoeging? 5

7 2.2 SWOT-analyse Voor wat betreft communicatie zijn er een aantal sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen te noemen. Intern Positief Sterkten Specialistische kennis Positief imago Goed en slagvaardig bestuur Sterk eigen kwartaalblad Imago en identiteit komen overeen Herkenbare communicatiemiddelen (logo, nieuwsbrief, brachytron) Landelijke studiedag Aanbod excursies en andere activiteiten Contributie leden is niet te hoog Negatief Zwakten Onvoldoende kennisdeling Weinig profiel Te weinig contact met leden en Kwetsbaarheid bestuur Onregelmatig verschijnen van brachytron Onderlinge afstemming is niet in orde Onderlinge afstemming is niet in orde Ledental (kan groter) Financiële armslag is daardoor klein Extern Kansen Dwarsverbanden en samenwerking met verwante organisaties Projectmatig werken Social media Investeren in relaties (persoonlijke communicatie) Verwerven van opdrachten (inventarisatie, educatie, voorlichting) Bedreigingen Teruglopend ledental (negatief scenario) Afhankelijkheid geldschieters Overexposure Verlies van eigen identiteit Concurrentiebeding 2.3 Communicatie doelgroepen Leden van de vereniging Leden van regionale werkgroepen Leden van Jeugdbonden voor Natuurstudie Collega verenigingen Landelijke natuurbeschermingsorganisaties Zusterorganisaties in het buitenland Landelijke en provinciale overheden 6

8 2.4 Logo en Huisstijl Logo Een logo geeft in één oogopslag weer met welke organisatie of welk merk men van doen heeft. De NVL heeft een eigen logo (zie fig.). Dat logo is ontleend aan een cartoon die ooit is gemaakt voor de NJN. Het is een sterk en speels logo en als zodanig direct herkenbaar. Het wordt echter normaal en gespiegeld gebruikt. Het logo is geïncorporeerd in de naam van de vereniging, maar wordt niet consequent doorgevoerd en benut in alle uitingen (nieuwsbrief, site). Eenheid met gebruik van logo daarbij is wenselijk Huisstijl Een huisstijl is bedoelt voor bekendheid, herkenbaarheid en vertrouwen. Uniformiteit van de uitstraling van communicaitemiddelen is daarom van belang. Daarvoor is onder andere nodig: eenzelfde opmaak en gebruik van brieven, en digitale handtekeningen, nieuwsbrieven, verslagen, projectplannen, presentaties, etc. Het ontbreekt bij de NVL aan een eenduidige en consequent doorgevoerde huisstijl. Alle uitgaven hebben een eigen stijl en opmaak. De enige constante factor is het logo. Het is van belang om één duidelijk herkenbare huisstijl te ontwikkelen en die in alle uitingen door te voeren. Tips voor een te ontwikkelen NVL huisstijl. Ten aanzien van een huisstijl is kleur een belangrijke factor van belang. Het huidige kleurgebruik (site, brachytron) is gebaseerd op een geel-bruine tint, maar deze spreekt niet door in het geheel. Voor de huisstijl van NVL zou de kleur (licht) geel een uitstekende basis kunnen zijn. Volgens de kleurenleer van Leonardo da Vinci associeert geel met: tijd, zon, maan en sterren, zomer, rijpe oogst, goud, gewin en verstand. Volgens de hedendaagse kleurenleer associeert geel met: energie, vreugde, geestkracht, luchtigheid en lichtheid van het bestaan. In de te ontwikkelen huisstijl zouden de volgende thema s duidelijk naar voren kunnen komen: Geel, Zon, Zomer, Energie, Luchtigheid. Geel: Als basiskleur of steunkleur. Zon, Zomer en Energie: als uitstraling van het geheel. Luchtigheid: In bij voorkeur lettertype. (Het huidige lettertype is nogal fors en stevig) NB: De luchtigheid is nu al in de website en de achtergrond van brachytron en het briefpapier (zie bijlage) verwerkt door middel van een vleugeladering. Deze achtergrond werkt sterk, maar kan lichter worden aangezet. 7

9 Huisstijlmiddelen Omdat het de NVL ontbreekt aan een duidelijke huisstijl, zijn er momenteel dus ook geen duidelijk herkenbare huisstijlmiddelen voor handen. Er is briefpapier, maar dat wordt nauwelijks gebruikt. Te ontwikkelen (of opnieuw te ontwikkelen c.q. te herziene) huisstijlmiddelen: Briefpapier Enveloppen Visitekaartjes With compliments cards Stickers Website Nieuwsbrieven Banieren Presentatiemappen Powerpointpresentaties Vormgeving/stijl Dit zijn twee essentiële elementen waarmee je je onderscheidt van anderen (andere verenigingen voor natuurstudie e.d.). Een effectief middel daarbij zijn huisstijlbeelden (bijvoorbeeld het gebruik van terugkerende en pakkende/prikkelende foto s) Wanneer gebruik je de huisstijl en wanneer niet? Corporate communicatie Corporate communicatiemiddelen worden altijd opgemaakt in 100% NVL huisstijl, bijvoorbeeld briefpapier, website, folder, jaarverslag, beleidsplan, nieuwsbrief en brachytron. Projectcommunicatie Projecten waarbij de NVL de organisator is krijgen de NVL huisstijl. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het project gericht is op een doelgroep die geen directe NVL-doelgroep is en waarbij een eventueel aangepaste stijl beter het doel bereikt. Projecten die de NVL samen met anderen doet Als een project tot stand komt door een samenwerkingsverband waarin alle partners een gelijkwaardige rol hebben, dan wordt de uitstraling in overleg met de partners en de communicatieafdeling vastgesteld. De minimale vermelding is de (juiste) plaatsing van het logo van de NVL. Het logo moet vis de site in een zip bestand verkrijgbaar zijn, zowel voor web als voor drukwerk Taken van het bestuurslid PR en Communicatie De taken van het bestuurslid pr en communicatie zijn veelzijdig. Hij/zij: Draagt zorg voor ontwikkeling van de huisstijl en een correcte toepassing daarvan; Heeft regelmatig contactoverleg met de webbeheerder; Woont (indien wenselijk) redactievergaderingen bij; Draagt zorg voor een goede standuitrusting; Verzorgt persberichten. 8

10 3. Interne communicatie 3.1 Interne communicatiemiddelen De meest directe vorm van interne communicatie is uiteraard het persoonlijk contact, door middel vergaderingen, telefoon en . In een relatief kleine vereniging als de NVL is dit een zeer waardevolle manier om informatie te verkrijgen of over te brengen. De lijst met (officieel) in te zetten interne communicatiemiddelen is onuitputtelijk. Hieronder staan de meeste relevante middelen vermeld Overleggen Bestuursvergaderingen Algemene ledenvergadering Redactievergaderingen Internet Een belangrijke bron van directe communicatie en de plek waar à la minute informatie op geplaatst kan worden. In eerste instantie is dat de eigen website, maar ook andere mogelijkheden (forum waarneming.nl, twitter, LinkedIn, etc) zijn belangrijk Jaarlijkse studiedag De jaarlijkse studiedag in maart is een belangrijk moment om veel informatie direct te communiceren met de leden Overige middelen Nieuwsbrief Overige ideeën (?) 9

11 4. Externe communicatie De externe communicatie van de NVL is de laatste jaren gekenmerkt door wisselvalligheid. We waren te vaak niet in beeld waardoor onze doelgroep ons niet wist te vinden. Terwijl daarnaast bijvoorbeeld de Vlinderstichting zich juist wel sterk naar buiten toe profileerde als club voor libellenstudie en daarnaast ook regionale werkgroepen dat sterk deden. De NVL moet daarom in de toekomst haar toegevoegde waarde laten zien en sterk uitdragen en zich sterk profileren met de deskundigheid op het gebied van libellenstudie, -educatie en -onderzoek. Zie daarvoor ook paragraaf 2.1 over de communicatiestrategie. 4.1 Externe communicatiemiddelen Website De website wordt ingezet met als doel: - Leden en doelgroepen te informeren over nieuws op activiteitenniveau, maar ook op verenigingsniveau - Leden en doelgroepen te informeren over de werkzaamheden van de NVL en wat de NVL voor hen kan betekenen - De bekendheid van de NVL te vergroten Sinds november 2006 werd de website bezocht door bezoekers. Het grootste aantal bezoekers ligt op 90 (het hoogste aantal bezoekers wordt jaarlijks gehaald vlak voor de studiedag) en het maandelijks gemiddelde ligt rond 750 bezoekers. Het doel voor de komende jaren zal moeten zijn: meer bezoekers naar de website te trekken. Het streven daarbij is meer dan 1000 bezoekers per maand. Dit kunnen we bereiken door: Herstructurering van de website zodat deze meer doelgroepgericht is. De site heeft de laatste jaren al een sterke wijziging ten goede ondergaan, maar kan nog sterk verbeterd c.q. efficiënter worden en worden gerestyled op basis van de te ontwikkelen huisstijl (webomgeving!) Op ieder communicatiemiddel de url weer te geven; De website interactiever te maken d.m.v. polls, forum, prikkelende dilemma s, evaluaties, etc. Sociale media meer inzetten Persoonlijke communicatie van leden en bestuurleden in digitale sociale media (Hyves, Facebook, LinkedIn, etc.) met links naar de website van de NVL Digitale nieuwsbrieven De nieuwsbrieven worden ingezet met als doel: Informeren over actuele items (nieuws); Bieden van praktische informatie en inspiratie; Verstevigen bekendheid NVL en laten zien wat we doen Folder. Het gezicht van NVL De NVL heeft in 2002 een eigen folder gemaakt. Deze is inmiddels verouderd en voldoet niet aan de huisstijl. Naast alle andere NVL uitingen zal ook deze folder (indien een folder nog noodzakelijk wordt geacht) moeten worden vervangen. 10

12 4.1.4 Direct mail Direct Mail wordt ingezet met als doel: Informeren van doelgroepen over projecten en activiteiten waaraan zij kunnen deelnemen; Doelgroepen aan te zetten tot gedrag, bijvoorbeeld deelname aan een workshop, excursie, etc; Verstevigen relatie geadresseerde. Middels een fysieke of digitale direct mail actie wordt een grote groep bereikt voor bijvoorbeeld uitnodiging voor een symposium, studiedag, etc. Om relaties te verstevigen streven we ernaar altijd een aan de persoon gerichte direct mailing te doen. Een goed geselecteerd en actueel adressenbestand is hierbij noodzakelijk. Dit moet nog worden ontwikkeld Brieven en enveloppen De NVL beschikt over eigen briefpapier. Zie bijlage. Dit briefpapier is digitaal beschikbaar, maar beter is het om het te laten drukken. Daartoe is het van belang eerst de huisstijl te ontwikkelen en daarna stap voor stap de huisstijlmiddelen toe te passen. Voor enveloppen geldt hetzelfde. Een goedkope oplossing is een NVL sticker voor op blanco enveloppen wordt veel ingezet en heeft dus ook een groot aandeel in de uitstraling van de NVL. Om deze uitstraling te waarborgen gelden een aantal regels voor het gebruik van Geef een duidelijke omschrijving in het veld onderwerp. Wees voorzichtig met zware bijlagen, deze worden soms geweigerd door de ontvanger. Bij mail aan een grote groep: verberg de namen van de geadresseerden. Voorzie je bericht van een aanhef (begroet de lezer). Zorg voor een duidelijke handtekening met NVL logo Jaarverslag De NVL legt jaarlijks inhoudelijke en financiële verantwoording af aan de leden in een jaarverslag. Het verslag wordt vormgegeven in NVL huisstijl en verschijnt in downloadbaar pdf op de site Beleidsplan Een meerjaren beleidsplan is een effectief communicatiemiddel met als doelgroep het bestuur, de leden en zusterorganisaties van de NVL. Het geeft in heldere termen weer wat de missie en visie is van de NVL en wat men in die periode van de NVL mag verwachten. Het doel van de NVL met het beleidsplan is dat het een bijdrage levert aan haar bekendheid en zichtbaar maakt wat de NVL doet en gedaan heeft. Sinds 2003 zijn er twee meerjaren beleidsplannen geschreven. Te weten voor de periode en de periode Pers De pers is een belangrijke intermediair voor de NVL. Persberichten worden in concept aangeleverd bij het bestuurslid pr en communicatie. Hiervoor is een handleiding ontwikkeld (zie Bijlage). Het bestuurslid pr en communicatie redigeert en verstuurt vervolgens de persberichten. De pers wordt uitgenodigd bij bijzondere activiteiten als boekpresentaties, bijzondere excursies, bijzondere vondsten, e.d.. Indien nodig wordt een geselecteerd bestand nagebeld om extra aandacht te vragen voor een bericht. Soms is het wenselijk om direct contact te leggen met een medium voor een diepte interview alvorens of in plaats van een persbericht te sturen en wordt er een persmap gemaakt. 11

13 Folders/flyers/uitnodigingen Het bestuurslid pr en communicatie draagt zorg voor een goede kwaliteit van de uitgaven en de zichtbaarheid van de NVL. Meestal worden folders gemaakt met als hoofddoel het informeren en enthousiast maken van betreffende doelgroepen. Flyers ook, maar de nadruk ligt dan meer op het houdingsaspect en aanzetten tot bezoek website voor meer informatie (er kan nu eenmaal minder informatie op). In folders en flyers wordt altijd de website van de NVL opgenomen. Samen zorgen zij dan voor een synergetisch effect. Zie ook Presentaties Presentaties kunnen voor verschillende doeleinden ingezet worden, maar over het algemeen zijn zij informerend en inspirerend. De NVL organiseert diverse en uiteenlopende presentaties/workshops/studiebijeenkomsten. De rol van de gastvrouw/heer is daarbij erg belangrijk. Deze persoon (of personen) vervult een representatieve rol en moet dus herkenbaar zijn (bijv. door naambadge). Middelen om een presentatie te ondersteunen zijn o.a.: naambadges (voor medewerkers van de NVL en voor bezoekers), naambordjes (voor deelnemers), presentatiemappen, algemene folders van de NVL, Powerpoint-presentatie, banier van de NVL, etc Digitale media (sociale netwerken) Het is aan te bevelen voor de NVL een LinkedIn groep in het leven te roepen en eventueel ook een twitteraccount aan te maken. Al onze activiteiten kunnen we zodoende plaatsen op LinkedIn en Twitter. Overige netwerken, zoals Hyves, Facebook, etc. zijn persoonlijk. De NVL heeft daar geen account. Iedereen is vrij om op persoonlijke titel een account aan te maken en online actief te zijn (graag zelfs!). Daarbij mogen NVL activiteiten best door bestuursleden of leden persoonlijk gepromoot worden Stand De NVL is jaarlijks met een stand aanwezig op de vlinderdag in Wageningen en soms ook op de SOVON/VOFF dag in Nijmegen. Er is echter geen duidelijk herkenbare en adequate standinrichting. Voor een goede en professionele uitstraling is het van belang deze te ontwikkelen. De kleuren van de NVL en de huisstijl moeten daarin worden doorgevoerd. Te denken valt aan een tweetal uitrolbare staande banieren voor aan weerszijden van de stand, een banier voor aan de tafel en een of meerder kleine staande informatiebanieren op de tafel. 4.2 Evaluatie/afnemertevredenheid Om op termijn te kunnen toetsen of de doelstellingen van de NVL zijn behaald, kunnen de resultaten worden gemeten. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor, maar voorop staat dat ieder plan meetbare doelstellingen moet hebben (SMART; specifiek, meetbaar, acceptabel en realistisch) die vermeld zijn in het onderliggende (beleids)plan. Een goede vorm daarvoor is een enquete. Tegenwoordig zijn enquêtes eenvoudig uit te voeren via internet. Bijvoorbeeld via 12

14 5. Budget Voor de bestuursfunctie pr en communicatie wordt jaarlijks een vast bedrag begroot. Dit budget is bedoeld voor ontwikkeling huisstijl, website, intranet, en middelen zoals beleidsplan, brochure en promotiemateriaal. Voor de ontwikkeling van een goede standuitrusting is een subsidieaanvraag noodzakelijk. Het belangrijkste uitgangspunt bij een dergelijke aanvraag is: natuureducatie. De banners en informatiepanelen zullen dan ook een belangrijke educatieve component moeten bevatten. 13

15 BIJLAGE Handleiding Persbericht schrijven Persberichten zijn bij de NVL het minst ingezette middel waarmee geprobeerd wordt om publiciteit te krijgen. Dat kan beter benut worden. Persberichten worden gestuurd naar journalisten en media. Het doel van een persbericht is dat je er gratis publiciteit mee probeert te genereren. Persberichten in concept geschreven door bijvoorbeeld de voorzitter of hoofdredacteur. Daarna redigeert het bestuurslid pr en communicatie het persbericht. Bij inhoudelijke vragen of aanpassingen wordt altijd eerst teruggekoppeld met de opsteller. Daarna verstuurt het bestuurlid (altijd verzenden vanuit dezelfde bron!) het persbericht naar een geselecteerd adressenbestand (in overleg met de opsteller). Een aantal opmerkingen: Schrijfstijl * Op de redactie van de meeste media komen dagelijks honderden persberichten binnen. Ze moeten snel beoordelen of iets nieuws is. Houd de tekst daarom kort en krachtig. Blijf zoveel mogelijk objectief, doch subtiel wervend. Haal desnoods een quote aan van een bekend persoon of de directeur. * Schrijf in de derde persoon, dus niet Wij organiseren maar De Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (NVL) organiseert. * Houd de zinnen actief, vermijd lijdende vormen zoals worden, kunnen en zullen. * Voorkom vaktermen en jargon (tenzij het persbericht bestemd is voor vakbladen). Doelgroepgericht Bedenk van tevoren voor wie je schrijft. Lezers van regionale media hebben andere interesses dan lezers van vakbladen of landelijke dagbladen. Welke voorkennis heeft de doelgroep? Men vindt het doorgaans vooral interessant als het hen persoonlijk aangaat of in hun directe omgeving afspeelt. Nieuwswaarde Zorg dat je bericht nieuwswaarde heeft. Zo niet, dan weet je zeker dat de media het niet plaatsen. De basisregels van een persbericht: 1. Direct plaatsbaar Een persbericht is effectief als het direct de aandacht trekt, helder en duidelijk is. Een bericht kortom dat de media direct kunnen plaatsen. Voor foto s geldt dat deze goed en duidelijk moeten zijn, passen bij het onderwerp van het bericht en van hoge kwaliteit (maar max. 1 MB). 2. Opbouw De standaardopbouw is als volgt: 14

16 Logo NVL (of briefpapier) PERSBERICHT Plaats, datum (eventueel bovenkop=chapeau) KOP Lead (eerste alinea) Tekst Einde persbericht Noot voor de redactie Contactgegevens, vermelding bijlagen en overige informatie die niet gepubliceerd moet worden 3. Pakkende kop Verzin een korte, pakkende kop die de lading dekt. De kop moet de aandacht trekken van de journalist en de lezer en hen nieuwsgierig maken. Formuleer de kop actief en zonder lidwoorden, bijvoorbeeld: Nieuwe libellensoort voor Nederland ontdekt in plaats van Er is een nieuwe libellensoort voor Nederland ontdekt door de NVL. 4. de 5 W s In de lead (het intro) vermeld je altijd de 5 W s: Wie, Wat, Waar, Wanneer (en soms Waarom). Deze verpak je in twee of drie kernachtige zinnen. In de rest van de tekst volgt de uitleg. Begin de lead nooit met een tijdsbepaling (zoals volgende week of op 18 november ) maar het liefst met het onderwerp (wat) of de persoon/organisatie (wie). 5. Oprolbaar Een goed persbericht is oprolbaar. Dat wil zeggen: de belangrijkste informatie staat bovenaan. Haal je de laatste alinea s weg, dan is het bericht nog steeds te begrijpen. Media korten berichten vaak in, op deze manier kan dat eenvoudig zonder verlies van essentiële informatie. 6. Informatie voor de redactie Een persbericht bestaat naast plaatsbare informatie uit informatie specifiek voor de redactie. Maak duidelijk (d.m.v. een streep en de woorden Einde persbericht ) waar de tekst ophoudt. Vermeld vervolgens onder een kopje Noot voor de redactie je contactgegevens, dagen waarop je bereikbaar bent en eventueel bijlagen. Vergeet niet expliciet de redactie (of een fotograaf) uit te nodigen voor bijvoorbeeld een bijeenkomst of excursie. 15

17 Bijlage. NVL briefpapier 16

18 Bijlage: Expomateriaal 69,-- Roll-Up Quickstand 17

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN Persbericht Een persbericht is een prachtige vorm van free publicity. Het gericht sturen van persberichten kan een flinke publicitaire waarde hebben. Daarbij kan dit soort

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

Tips voor het schrijven van een goed persbericht

Tips voor het schrijven van een goed persbericht Tips voor het schrijven van een goed persbericht Aan een persbericht zijn voor- en nadelen verbonden. Om met het belangrijkste nadeel te beginnen. Een groot deel van alle persberichten verdwijnt in de

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten.

Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten. Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten. Belangrijkste peilers: print en digitaal vakblad, website, emailnieuwsbrief,

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Peize

Voetbal Vereniging Peize Voetbal Vereniging Peize Communicatieplan Juni 2012 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Waarom een communicatieplan 3 3 Doelgroepen 4 4 Hoofdactiviteit per doelgroep 5 5 Verantwoordelijkheden 6 6 Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Stappenplan. Creëer online leads via de platforms van het Foodpacking Event

Stappenplan. Creëer online leads via de platforms van het Foodpacking Event Stappenplan Creëer online leads via de platforms van het Foodpacking Event ONLINE KENNISDELING = ONLINE LEADGENERATIE! Waarom dit stappenplan? Als exposant van het Foodpacking Event, neemt u deel aan een

Nadere informatie

Communicatiebeleid. Ruud Raats Bas Kemper

Communicatiebeleid. Ruud Raats Bas Kemper Communicatiebeleid Ruud Raats Bas Kemper Versie definitief 22 juni 2016 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Waarom een communicatiebeleidsplan? 4 Overall doel communicatie 4 Communicatiedoelstellingen 4 Voor wie

Nadere informatie

Landelijke startbijeenkomst. 25 november 2015. Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Landelijke startbijeenkomst. 25 november 2015. Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Landelijke startbijeenkomst LEADER 2014-2020 Workshop 25 november 2015 Communicatie Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland #LEADER3 Europees landbouwfonds

Nadere informatie

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen: 59 9 COMMUNICATIEPLAN Op het moment dat een afdeling de beoordeling zwak of zeer zwak krijgt, komt er meteen veel op de schoolleiding af. Een zeer zwakke school heeft zes weken de tijd om een verbeterplan

Nadere informatie

COMMUNICATIE. Werkplan 2013-2014

COMMUNICATIE. Werkplan 2013-2014 COMMUNICATIE Werkplan 2013-2014 de Brouwer, bestuurslid communicatie INLEIDING Interne communicatie Het ontwikkelen van een huisstijl die bijdraagt aan de uitstraling van de vereniging. Het opzetten van

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

10 TIPS VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN GOED CURRICULUM VITAE

10 TIPS VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN GOED CURRICULUM VITAE 10 TIPS VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN GOED CURRICULUM VITAE Beste Lezer, Hartelijk dank voor het downloaden van ons e-book: '10 Tips voor het opstellen van een goed Curriculum Vitae Dit e-book is onderdeel

Nadere informatie

8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA

8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA 53 8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA Media Afhankelijk van de omstandigheden kan het verstandig zijn om de media proactief te benaderen op het moment dat een afdeling van de school zwak of zeer zwak wordt. Bij

Nadere informatie

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Dit stappenplan voor het organiseren van een buurtbijeenkomst is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld

Nadere informatie

Contact met de media?

Contact met de media? Contact met de media? NWO biedt ondersteuning NWO, onderzoekers en de media Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek U doet onderzoek dat (mede)gefinancierd wordt door NWO. Wanneer u een

Nadere informatie

Checklist opmaken van een e-mail nieuwsbrief Sendt

Checklist opmaken van een e-mail nieuwsbrief Sendt sendt Checklist opmaken van een e-mail nieuwsbrief Sendt MailExpert BV Gouw 60 1441 CR Purmerend T 0299 316062 E info@mailexpert.nl W mailexpert.nl Sendt Gouw 60 1441 CR Purmerend T 0299 685572 E info@sendt.nl

Nadere informatie

10 tips voor reclame maken

10 tips voor reclame maken 10 tips voor reclame maken met weinig budget 10 tips voor reclame maken met weinig budget Reclame maken is belangrijk voor het vinden van nieuwe klanten. Maar een grote reclamecampagne of een mooie tv-commercial

Nadere informatie

compact communicatietraject Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven

compact communicatietraject Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven Wat wil je met je bedrijf bereiken? En hoe helpt communicatie daarbij? Wij hebben speciaal voor startende en kleine bedrijven een communicatie traject:

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 3: De communicatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 3: De communicatie Handboek huurdersorganisaties Deel 3: De communicatie Handboek huurdersorganisaties Deel 3 De communicatie Eªciënt en e ectief communiceren Handboek huurdersorganisaties Deel 3: De communicatie - efficiënt

Nadere informatie

Communicatieplan Ouderen Samen 2017

Communicatieplan Ouderen Samen 2017 Communicatieplan Ouderen Samen 2017 Waarom een communicatieplan voor Ouderen Samen? Het communicatieplan heeft als doel Ouderen Samen meer bekendheid te geven, zodat Ouderen Samen een begrip wordt in de

Nadere informatie

Format Communicatieplan

Format Communicatieplan Format Communicatieplan Communiceren is van belang Staan er veranderingen op stapel of wilt u mensen informeren over jouw producten en diensten of misschien organiseert u een evenement of tentoonstelling

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 1. Bepaal uw e-mail marketing strategie Wat wilt u bereiken met uw e-mail marketingcampagne? Wilt u naamsbekendheid creëren, de verkoop van een product

Nadere informatie

HOW-TO DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATIE

HOW-TO DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATIE HOW-TO DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATIE HET MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN EEN STRATEGISCHE OPZET VANUIT DE CONCEPTGEDACHTE Communicatieplan How-to? Download Het Consultatiehuis 2014 / 1 Inhoud Marketingcommunicatieplan

Nadere informatie

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio 1 De sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio Aan de hand van de enquête, die eind 2015 is gehouden onder Fietsersbondleden van de afdeling Haagse regio,

Nadere informatie

uitgave januari 2015

uitgave januari 2015 uitgave januari 2015 Hey Professional! Bedankt voor het aanvragen van dit document. :-) Werk je al een paar jaar als zelfstandig ondernemer, maar je merkt dat je te weinig of de verkeerde klanten aantrekt?

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel NSMA Whitepaper 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel Voorwoord Beste lezer, Met deze gratis whitepaper bieden we een aantal handige tips voor het opbouwen van een goed verzorgd en

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Dia 1 Communicatie voor de Lokale afdelingen. Dia 2. Dia 3. Programma. Kennismaking

Dia 1 Communicatie voor de Lokale afdelingen. Dia 2. Dia 3. Programma. Kennismaking Dia 1 Communicatie voor de Lokale afdelingen Communicatietraining Jenneke Blanken en Amanda Minkema 08.10.2014 Amersfoort Dia 2 Programma 1. Kennismaking en doel van de training 2. Wat is een communicatieplan

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Communicatie rond een evenement: Publiciteit en media, het persbericht

Communicatie rond een evenement: Publiciteit en media, het persbericht Communicatie rond een evenement: Publiciteit en media, het persbericht Voordat je aan het persbericht zelf begint denk je na over: Voor wie is dit evenement bedoeld, wie wil ik aanspreken (doelgroep),

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Wie ben je? 9 maart 2016

Wie ben je? 9 maart 2016 Wie ben je? 9 maart 2016 Wanhoop en hoop als bielzen @ikbenwini Onderwerpen IDENTITEIT DOELGROEP BOODSCHAP MIDDELEN RESULTAAT: JOUW PROFIEL MAKEN SAMEN MET ANDEREN! IDENTITEIT Herken je deze mini? Wat

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Schrijf in 5 kernwoorden de kernboodschap van je vereniging neer!

Schrijf in 5 kernwoorden de kernboodschap van je vereniging neer! EVEN VOORSTELLEN Ga per 2 zitten Stel jezelf binnen je vereniging voor Vertel over een succeservaring in de zoektocht naar een nieuwe vrijwilliger Doorvragen: Waarom was het een succes? Wat was je eigen

Nadere informatie

Wij maken graag reclame voor anderen

Wij maken graag reclame voor anderen Wij maken graag reclame voor anderen RECLAME ONTWERP WEBSITE HUISSTIJL U wilt uw doelgroep....aanspreken, informeren en overtuigen. Dat doet u met een heldere boodschap en direct in het oog springende

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij examencase Er is gesjoemeld (totaal 139 punten) Vraag 1 (10 punten) a. Geef aan in hoeverre

Nadere informatie

Communicatie vanuit of over Bslim

Communicatie vanuit of over Bslim Communicatie vanuit of over Bslim Over Bslim Bslim, het sportieve leefstijlprogramma van de Gemeente Groningen, is sinds 2006 actief in acht aandachtswijken in de Stad Groningen en Ten Boer. Het programma

Nadere informatie

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN Introductie Weet jij al wat voor activiteit jij organiseert voor het proefsporten? In dit hoofdstuk helpen we je hiermee op weg. We bieden je een handig

Nadere informatie

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1 SWOT - analyse Een handige methode om uw organisatie te leren kennen en te kijken waar uw organisatie staat en naartoe moet, is de SWOT-analyse. De vier letters staan voor Strengths, Weaknesses, Opportunities

Nadere informatie

Huisstijlhandboek MS Vereniging Nederland

Huisstijlhandboek MS Vereniging Nederland Huisstijlhandboek MS Vereniging Nederland Januari 2012 Introductie Waarom een huisstijlhandboek De MS Vereniging heeft in 2011 de bestaande huisstijl opgefrist. Het resultaat is een huisstijl die met enkele

Nadere informatie

District Trainings Dag 11 april 2015. Het schrijven van een Persbericht. Presentatie door Christine Barnhard

District Trainings Dag 11 april 2015. Het schrijven van een Persbericht. Presentatie door Christine Barnhard District Trainings Dag 11 april 2015 Het schrijven van een Persbericht Presentatie door Christine Barnhard Free Publicity Voor niets je nieuws via de krant, omroep of magazines verspreiden is een goede

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een Cavent-ambassadeur kunt zijn Datum vaststelling : 31-07-2012 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door :

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Richtlijnen en instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Richtlijnen en instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandboek Richtlijnen en instructies voor gebruik van de huisstijl februari 2009 Inhoud Huistijlhandboek Inleiding 5 Basiselementen 7 Beeld- en woordmerk 7 Beeldmerk 7 Kleur 8 Onjuiste toepassingen

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

Checklist website bouwen

Checklist website bouwen Checklist website bouwen Je wilt een website voor je bedrijf. Of de bestaande website veranderen. Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht van je. Er zijn veel mogelijkheden en je moet in het proces

Nadere informatie

Presentatie voor: Studie Dag District 1610 11-04-2015. ICT binnen Rotary Nederland

Presentatie voor: Studie Dag District 1610 11-04-2015. ICT binnen Rotary Nederland Presentatie voor: Studie Dag District 1610 11-04-2015 ICT binnen Rotary Nederland Districtswebmasters Voor vragen kan je terecht bij: Peter Klein Mailadres: Paul Eijgendaal webmaster@rotary-d1610.nl Agenda

Nadere informatie

Gebruikersprotocol en stijlhandboek voor het Beter Leven kenmerk

Gebruikersprotocol en stijlhandboek voor het Beter Leven kenmerk Gebruikersprotocol en stijlhandboek voor het Beter Leven kenmerk Communicatie & Fondsenwerving Dierenbescherming versie febr. 2011 1 Inleiding Dit gebruikersprotocol en stijlhandboek beschrijft de volgende

Nadere informatie

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER Communicatieplan juni 2017 2 1 AANLEIDING: ZOMERVAKANTIE Van 8 juli (regio zuid) t/m eind augustus 2017 is het weer zomervakantie, een periode waarin iedereen net wat meer

Nadere informatie

Handleiding voor: Communicatie en publiciteit

Handleiding voor: Communicatie en publiciteit Handleiding voor: Communicatie en publiciteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Publiciteit in het algemeen 3 2.1 Wat is publiciteit 3 2.2 Wat is nieuws 3 3. Creëren van publiciteit 4 3.1 Middelen en niveaus

Nadere informatie

Beter Leven keurmerk. Gebruikersprotocol en stijlhandboek

Beter Leven keurmerk. Gebruikersprotocol en stijlhandboek Beter Leven keurmerk Gebruikersprotocol en stijlhandboek Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Communicatie in de praktijk Examennummer: 27855 Datum: 5 februari 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Communicatie in de praktijk Examennummer: 27855 Datum: 5 februari 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Communicatie in de praktijk Examennummer: 27855 Datum: 5 februari 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Huisstijlinformatiemap. Scholen met Succes

Huisstijlinformatiemap. Scholen met Succes Huisstijlinformatiemap Scholen met Succes Waarom een huisstijl? Als organisatie wil je een bepaalde indruk maken, een bepaald beeld achter laten bij doelgroepen en publieksgroepen. Een van de middelen

Nadere informatie

De informatievoorziening van de MS Vereniging

De informatievoorziening van de MS Vereniging De informatievoorziening van de MS Vereniging Uitslag van de enquête Informatievoorziening onder mensen met MS, september 2012 Juanita Diemel, medewerker informatievoorziening Jolanda van Dijk, medewerker

Nadere informatie

Spelregels, tips & trucs

Spelregels, tips & trucs Spelregels, tips & trucs voor interne communicatie van NGK De Ontmoeting versie 1.0 11 oktober 2014 Waarom deze brochure? Deze brochure heeft alles te maken met de invoering van onze nieuwe huisstijl op

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Ontdek beleef. het nieuwe INTRANET

Ontdek beleef. het nieuwe INTRANET & Ontdek beleef het nieuwe INTRANET Waarom? WE HEBBEN EEN NIEUW INTRANET WAAROM? Omdat we vinden dat jij centraal mag staan! Net als je collega s beschik je over een hoop kennis, ervaring en ideeën. Daar

Nadere informatie

Huisstijlhandboek Gereformeerde Kerk Urk Commissie Huisstijl GKU Urk, juni 2016

Huisstijlhandboek Gereformeerde Kerk Urk Commissie Huisstijl GKU Urk, juni 2016 Huisstijlhandboek Gereformeerde Kerk Urk Commissie Huisstijl GKU Urk, juni 2016 Huisstijlhandboek Gereformeerde Kerk Urk Pagina 2 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1: Huisstijl 4 1.1 Wat is een huisstijl? 4

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

Linda Thuijs-Koopmans - LinnenArt, huisstijl en logo ontwerp - www.linnenart.nl

Linda Thuijs-Koopmans - LinnenArt, huisstijl en logo ontwerp - www.linnenart.nl Linda Thuijs-Koopmans - LinnenArt, huisstijl en logo ontwerp - www.linnenart.nl Handleiding Gmail in huisstijl met een automatische e-mail handtekening.. Als je je drukwerk, online profielen en alle visuele

Nadere informatie

IN 7 STAPPEN NAAR EEN PROFESSIONEEL LINKEDIN PROFIEL

IN 7 STAPPEN NAAR EEN PROFESSIONEEL LINKEDIN PROFIEL IN 7 STAPPEN NAAR EEN PROFESSIONEEL LINKEDIN PROFIEL In 7 stappen naar een professioneel LinkedIn profiel! Om je positie op de (arbeids)markt te behouden en te versterken is online zichtbaarheid erg belangrijk.

Nadere informatie

Wijlre, 9 augustus 2011 Auteurs: Jeannette Vletter, Roel de Boer. Beleidsplan

Wijlre, 9 augustus 2011 Auteurs: Jeannette Vletter, Roel de Boer. Beleidsplan Wijlre, 9 augustus 2011 Auteurs: Jeannette Vletter, Roel de Boer Beleidsplan 2011 2014 Voorwoord Narcolepsie is een zeldzame slaapstoornis, waar in Nederland naar schatting tussen de 6000 en 10000 mensen

Nadere informatie

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden!

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! 3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! Dit jaar organiseert de KNMvD voor de vierde keer de Landelijke Open Dag Dierenartsen.

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

TIPS voor free publicity GRATIS EXTRA S

TIPS voor free publicity GRATIS EXTRA S TIPS voor free publicity GRATIS EXTRA S Nicky Corts-van Raam Gratis extra s bij het boek Experttips voor free publicity Inleiding Van harte gefeliciteerd met je aanschaf van het boek Experttips voor free

Nadere informatie

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Waarom deze presentatie De gestage groei van onze club vraagt om meer structuur en betere, modernere

Nadere informatie

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN Introductie Iedereen is tegenwoordig sociaal en dat maakt Social Media een krachtig middel om het proefsporten op jouw sportclub te promoten. Jij weet als geen ander hoe

Nadere informatie

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012!

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012! ASW Cursus bulletin Het ASW Cursusbulletin blikt terug op cursussen die zijn geweest en brengt onder de aandacht wat er de komende maanden op de kalender staat. Wilt u dit bulletin rechtstreeks in uw mailbox

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Nederlands Film Festival. Huisstijlhandboek

Nederlands Film Festival. Huisstijlhandboek Nederlands Film Festival Huisstijlhandboek Inhoud 3 Inleiding 4 Logo 5 Kleur 6 Typografie 7 Toepassing 2 NFF Huisstijlhandboek Inleiding Deze handleiding is speciaal geschreven om u mee te nemen in de

Nadere informatie

VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN

VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN VRAGEN EN DEFINITIEVE NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN Copyright NIMA Nederlands Instituut voor Marketing Asserring 188 1187 KL Amstelveen Correspondentie adres: Postbus 9072, 1180 MB Amstelveen 1 NIMA COMMUNICATIE-A

Nadere informatie

Nederlandsche Tafelronde PROMOTEN VAN ACTIVITEITEN EN NIEUWS V 1.0. 25 MAART 2012

Nederlandsche Tafelronde PROMOTEN VAN ACTIVITEITEN EN NIEUWS V 1.0. 25 MAART 2012 Nederlandsche Tafelronde PROMOTEN VAN ACTIVITEITEN EN NIEUWS V 1.0. 25 MAART 2012 WAAROM DEZE PRESENTATIE? Nederlandsche Tafelrondes zijn zeer actief. Jaarlijks worden er diverse activiteiten georganiseerd,

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN

30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN 30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Website algemeen... 4 Inschrijfpagina... 5 Formulieren... 6 Online communicatie... 7 Offline...

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij communiceren

Eerste Hulp Bij communiceren Doet uw noviteit al mee met de FGNoviteitenprijs 2015? - Heeft uw bedrijf een noviteit ontwikkeld? Meld deze dan aan voor de FGNoviteitenprijs 2015 op www.fgnoviteiten.nl. Op deze website vindt u ook meer

Nadere informatie

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk.

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk. Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) 9 8 7 6 5 4 1 Anders, namelijk. o op bezoek geweest bij de boerderij o leden vergadering o tijdens

Nadere informatie

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013 Richtlijn gebruik social media Interne en Externe Communicatie Voor studenten Collegejaar 2012-2013 Directie Onderwijs & Opleidingen Team Communicatie & Voorlichting Juli 2012 Social Media 1 Inleiding

Nadere informatie

Communicatie als motor voor acquisitie

Communicatie als motor voor acquisitie Mijn functie in dit praktijkvoorbeeld is communicatie adviseur en coördinator. Ik ben een junior communicatiewetenschapper met een sterke interesse in (online) marketing, communicatie, social media en

Nadere informatie

Whitepaper. 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien

Whitepaper. 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien Whitepaper 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien Om jouw e-mailmarketing de beste resultaten te laten opleveren, heb je genoeg interessante

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

De Valkeniers. Handleiding DeValkeniers.nl voor leiding, bestuur en andere redacteuren. Versie 1.0. Door Iwan, Jarno, Iris en Erik

De Valkeniers. Handleiding DeValkeniers.nl voor leiding, bestuur en andere redacteuren. Versie 1.0. Door Iwan, Jarno, Iris en Erik De Valkeniers Handleiding DeValkeniers.nl voor leiding, bestuur en andere redacteuren Versie 1.0 Door Iwan, Jarno, Iris en Erik DeValkeniers.nl Handleiding Redacteur DeValkeniers.nl 1 Inhoud DeValkeniers.nl

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Kunststichting Firma Van Drie

Huisstijlhandboek. Kunststichting Firma Van Drie Huisstijlhandboek Kunststichting Firma Van Drie Martine den Boer Definitief 1 april 2013 Huisstijlhandboek Firma Van Drie definitief d.d. 1-4-2013 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Logo 4 1.1. Varianten 4

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Directiesecretaresse-management assistent niveau 4. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling

Voorbeeld Praktijkopdracht. Directiesecretaresse-management assistent niveau 4. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Voorbeeld Praktijkopdracht Directiesecretaresse-management assistent niveau 4 Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Kwalificatiedossier Secretariële beroepen 2011-2012 Kwalificatie

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Zo verhogen e-nieuwsbrieven websitebezoek en omzet

Zo verhogen e-nieuwsbrieven websitebezoek en omzet Zo verhogen e-nieuwsbrieven websitebezoek en omzet Introductie Mariska Franse oprichter / eigenaar Nwsbrf.nl drs. in bedrijfseconomie loopbaan in consultancy (o.a. ING, CSC, Elsevier) Nwsbrf.nl Nwsbrf.nl

Nadere informatie

Huisstijl handboek van de kledingwinkel

Huisstijl handboek van de kledingwinkel Huisstijl handboek van de kledingwinkel BERSHKA BERSHKA BERSHKA Inhoud Inleiding...1 De huisstijl...2 - Het Logo. - De Huisstijlkleuren Typografie...3 - Broodletter - Cursieven - Koppen Drukwerk...4 -

Nadere informatie

TIPS VOOR EEN PERFECTE BLOG. Van voorbereiding tot uitvoering

TIPS VOOR EEN PERFECTE BLOG. Van voorbereiding tot uitvoering TIPS VOOR EEN PERFECTE BLOG Van voorbereiding tot uitvoering WHITEPAPER 2016 TIPS VOORDAT JE GAAT SCHRIJVEN Het schrijven van een goede blog kan een behoorlijke uitdaging zijn. Met deze tips en structuur

Nadere informatie

Deze handleiding is ontwikkeld om je te helpen je Alpha zo bekend mogelijk te maken in je dorp, stad of regio. Daar hebben we mooie

Deze handleiding is ontwikkeld om je te helpen je Alpha zo bekend mogelijk te maken in je dorp, stad of regio. Daar hebben we mooie Deze handleiding is ontwikkeld om je te helpen je Alpha zo bekend mogelijk te maken in je dorp, stad of regio. Daar hebben we mooie promotiematerialen voor ontwikkeld. De hoofdpersoon in deze eerste! internationale

Nadere informatie

Vragenlijst voor nieuwe website

Vragenlijst voor nieuwe website Vragenlijst voor nieuwe website Om het jezelf makkelijk te maken, print je dit formulier uit en vul je het gewoon met pen in. Overleg eens met huisgenoten, collega's en vrienden zodat je een juist beeld

Nadere informatie