2. De doelen van de NJPV en de Stichting Jenaplan op het gebied van de PR.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. De doelen van de NJPV en de Stichting Jenaplan op het gebied van de PR."

Transcriptie

1 PR plan NJPV en Stichting Jenaplan. 1. Goede PR. een relatie met je doelgroep. PR is een middel en geen doel op zich. De boodschap is duidelijk de ontvanger bepaalt de kwaliteit van PR en niet de verzender. Goede PR is af te meten aan de doelstellingen die je als organisatie ermee hebt. Het is een proces waarin je een relatie opbouwt met je doelgroep. Een paar kenmerkende uitspraken over goede PR: Streef naar kwaliteit en niet naar aandacht. Heb een verhaal. Weet wat je zegt. Toon verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Zorg voor een voorbeeldfunctie. Speel snel in op ontwikkelingen. Verwijder oud nieuws of oude activiteiten. 2. De doelen van de NJPV en de Stichting Jenaplan op het gebied van de PR. Voor de NJPV en de Stichting Jenaplan zijn de volgende PR doelen te onderscheiden. 1. Jenaplan neerzetten als een sterk merk. 2. De NJPV profileren als een ondernemende organisatie. 3. De activiteiten georganiseerd door de Stichting Jenaplan op de agenda van de Jenaplanscholen zetten deze activiteiten promoten. 4. Het verzamelen van good pratice van onze Jenaplanscholen en het stimuleren van de uitwisseling van good pratice. 5. Het stimuleren van de verkoop van ons blad Mensenkinderen door het organiseren van speciale acties. 6. Het vergroten van het aantal jenaplanscholen. Het vergroten van het aantal kinderen op jenaplanscholen. Per doel is het zinvol om concrete meetpunten te formuleren. Maak het operationeel. Doe je dit niet, dan loop je het gevaar dat het kleurloos behang wordt. Ad 1. Tijdens de directeurendag van maart 2013 verzorgde Willem Verdaasdonk een presentatie met als thema Jenaplan. Een sterk merk. Vooraf was de doelstelling het resultaat van deze dag om te vormen tot een mindmap. Dit is niet gebeurd. Een voorbeeld van slechte interne PR. Een merk is opgebouwd uit: Strategie. Identiteit. Klanten. Onderscheidend vermogen: Jenaplanonderwijs wil kinderen opvoeden tot democratische burgers. Het is meer dan goed taal- en rekenonderwijs. De kern van onderwijs is alle talenten van kinderen te ontwikkelen: hoofd, hart en handen. 1

2 Naast basisvaardigheden leren kinderen ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoordelijkheid nemen. Vaardigheden die essentieel zijn voor de toekomst van ons land! Actie: Bovenstaande punten uitwerken. Alsnog een mindmap maken. Ad. 2. In april en mei 2013 is door het AB de kern van deze missie geformuleerd. Doel is het verkrijgen van een sterkere positie binnen het onderwijsveld. Daarbij zijn vier deelgebieden te onderscheiden: Het uitbuiten van de kracht van het Jenaplanconcept. Het bewustmaken van ieders eigen rol en verantwoordelijkheid binnen de NJPV. Het uitdragen van het Jenaplanconcept. Een goed georganiseerde interne en externe PR. Actie: Hoe is te meten dat het is/wordt bereikt? Ad 3. Het gaat om de volgende activiteiten: De Jenaplanconferentie. (eind oktober/ begin november) De dag van de beginnende stamgroepleider. (januari) De dag voor de directie en de IB er. (maart) Hoe vind de PR van deze activiteiten plaats? In welke mate worden deze activiteiten ook echt op de agenda van de scholen geplaatst? Als voorbeeld De dag van de beginnende stamgroepleider : Aan het begin van het schooljaar wordt een lijst opgesteld met namen van beginnende stamgroepleiders. Na toestemming wordt op facebook een groep gemaakt van deze stamgroepleiders. Het doel van de communicatie is het formuleren van leervragen en het uitwisselen van ervaringen. Deze input wordt gebruikt voor het opstellen van het programma voor De dag van.. Het is een manier om hetgeen dat op de werkvloer leeft centraal te stellen en als thema of leervraag op te pakken. Ad. 4.. Ad.5. De volgende activiteiten worden georganiseerd: Jaarlijks het januarinummer van Mensenkinderen vullen met good practice van de scholen en het aanbieden van dit nummer tegen een gereduceerde actieprijs. De decemberactie met het cadeau abonnement. Drie nummers voor 15,-. Het veld moet weten wat de NJPV doet. Naast dit is wederkerigheid van groot belang. We moeten alert zijn op signalen. 2

3 Ad. 6. Het onderzoeken of er behoefte is aan glossy Mensenkinderen voor nieuwe ouders. Makkelijk leesbare artikelen met weinig of geen onderwijsjargon. Uitgangspunt wat heeft de klant eraan?. De glossy kan samengesteld worden met bestaande artikelen met een klantgerichte redactie. 3. De PR middelen. Het gebruikmaken van de sociale media. Dit moet leiden naar korte en snelle impulsen. De volgende sociale media worden gebruikt: De website De website is opgezet rond de NJPV. De Stichting Jenaplan komt daar niet in voor. De website biedt een bron aan informatie. Helder opgesteld. Vermeldt Facebook en Twitter. Actie: Het is interessant om te weten hoe de website wordt ervaren door de gebruikers. Facebook. Wat is het doel? Wie wil je bereiken? Wat is de frequentie van gebruik? Twitter. Wat is het doel? Wie wil je bereiken? Wat is de frequentie van gebruik? Pinterest. Dit wordt ingezet om Jenaplan gerelateerde onderwerpen te presenteren. Het gebruik van deze sociale media wordt nader uitgewerkt. Belangrijk bijvoorbeeld is het omgaan met reacties. Neem je die aan als gehoord en gelezen. Of wordt hier op gereageerd. Andere middelen bij een goede PR zijn: Heldere en overzichtelijke bronnen. Voldoet de Suus Freudenthal bibliotheek in Zutphen hieraan? Direct beschikbaar hebben van relatienetwerken en media adressen. Door het samenstellen van de verzendlijst van het jubileumnummer van Mensenkinderen is dit voor het externe gedeelte goed in kaart gebracht. Voorbeelden zijn: * PABO s Nederland. * Ministerie van Onderwijs en Commissie OCW Tweede Kamer. * Onderwijsinspectie. * Kranten en tijdschriften. * Politieke partijen. * Besturenbonden en ouderbonden. * Onderwijsdiensten.. * Onderwijsvakbonden. * SOVO. * Landelijke persdiensten binnenland. Van al deze relatienetwerken staan de namen en adressen in een excellbestand. Interne relatienetwerken zijn: * Namen en mailadressen van AB leden. * Namen en mailadressen van directeuren Jenaplanscholen. 3

4 * Namen en mailadressen van IB ers Jenaplanscholen. * Namen en mailadressen van beginnende stamgroepleiders. 4. PR jaarplan Het PR jaarplan wordt in de maand mei voorafgaand aan het komende schooljaar opgesteld door de PR commissie. De schoolleden worden in mei geïnformeerd over de geplande activiteiten van het komend schooljaar. Dit wordt opgenomen in de nieuwsbrief van de directeur en in meimail van Mensenkinderen. De scholen en de regio s wordt gevraagd bij de planning van hun studiedagen met de kalender van de NJPV rekening te houden. Datum. Activiteit Suus Freudenthallezing. * Bonte jenaplanscholen. * Het jaarlijks organiseren van een studiedag, waarbij jenaplangerelateerde thema s gekoppeld worden aan scholen met een breed geschakeerde bevolking. Doelgroep: netwerk bonte jenaplanscholen (andere scholen worden ook uitgenodigd) Mensenkinderen nieuwsbrief, specifieke uitnodiging doelgroep, mailbrief voor alle jenaplanscholen, facebook, twitter, website directeur Start voorbereiding en planning: / Jenaplanconferentie. De organisatie van de jaarlijkse conferentie. Dit jaar met als titel: Van ver naar dichtbij Terug naar de essentie. Doelgroep: Alle jenaplanscholen in Nederland en Vlaanderen Mensenkinderen nieuwsbrief, specifieke uitnodiging doelgroep, mailbrief voor 4

5 alle jenaplanscholen, facebook, twitter, website, persbericht Voor onderwijstijdschriften, inrichten conferentiesite (deel van de NJPV Website) directeur Rond 1 mei gaat de speciale website de lucht in. Daarna worden de overige Pr-middelen tot aan november regelmatig ingezet. Speciale website: 1.700,-. Begroting conferentie. Januari Speciaal nummer Mensenkinderen. Themanummer Een uitdagende leeromgeving. Het nummer gaat bestaan uit algemene, theoretische artikelen over scholenbouw, groene schoolpleinen, inrichting schoolwoonkamer, bijzondere hoeken, werkruimtes en leerpleinen. Dit wordt aangevuld met foto s van scholen, die vastleggen op wel deel van hun school (gebouw of omgeving) zij trots zijn. Doelgroep: Abonnees van Mensenkinderen. PR doelgroepen jenaplanscholen. Andere geïnteresseerden. Verzoek aan scholen om foto s en de aankondiging van de verkoop tegen een gereduceerde prijs van 1,50. Dit gebeurt als volgt: in Mensenkinderen in de rubriek Je na aan t hart ; via Twitteraccount van Mensenkinderen ; via jenaplangroep SYNEGO linkedin; via jenaplangroep F. Meijer op facebook; in een mail aan alle abonnees voorafgaand aan het september- en novembernummer. Vooraankondigingen Felix. Verkoop: Ton. Afspraken met drukkerij: Ton. Aankondigingen: 25 september in de mail van het septembernummer; 13 november in de mail van het novembernummer; vanaf 1 november via twitter, linkedin en facebook. Deadline: inzenden foto tot 1 december 2014; 5

6 bestellen extra nummers begin januari Wordt opgesteld door Ton in overleg met de drukkerij Dag van de beginnende stamgroepleider. Het organiseren van de jaarlijkse dag voor beginnende stamgroepleiders Doelgroep: beginnende stamgroepleiders Mensenkinderen nieuwsbrief, specifieke uitnodiging doelgroep, mailbrief voor alle jenaplanscholen, facebook, twitter, website NJPV werkgroep Jong (Caroline Wijnolts, Andy Vos en Carm Barth) Dit volgt later Dag van de jenaplandirecteur en IB er. Inhoud nog niet vastgesteld Doelgroep: directeuren en interne begeleiders jenaplanscholen Mensenkinderen nieuwsbrief, specifieke uitnodiging doelgroep, mailbrief voor alle jenaplanscholen, facebook, twitter, website directeur start Deze activiteiten zitten te dicht op elkaar. 5. De PR werkgroep. In de PR werkgroep hebben de volgende personen zitting: De directeur van de NJPV Jaap Meijer. De DB leden Gertine Vorstelmans en Ton Scheulderman. Vertegenwoordiging NJPV Jong. Ad hoc wanneer het Mensenkinderen betreft Felix Meijer. 6

7 Communicatievorm. Facilitering. 7

Communicatieplan De Voorbeeldschool-Haarlem

Communicatieplan De Voorbeeldschool-Haarlem Communicatieplan De Voorbeeldschool-Haarlem Haarlem, september 2010 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00

Nadere informatie

1. Een leidraad met betrekking tot profilering van je school in de social media.

1. Een leidraad met betrekking tot profilering van je school in de social media. Social media beleid: Inleiding en visie: De wereld en onze samenleving veranderen door de massale inzet van ICT, social media en de vloedgolf aan laagdrempelige informatie. Ons leven en zeker ons werk,

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Samenvatting. Bevorderen van verantwoord financieel gedrag in Nederland staat centraal

Samenvatting. Bevorderen van verantwoord financieel gedrag in Nederland staat centraal Jaarplan 2014 Samenvatting Ook in 2013 hebben de partners van Wijzer in geldzaken zich gezamenlijk ingezet voor het vergroten van financiële vaardigheden in Nederland. Een kleine greep uit de resultaten.

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Evaluatieverslag Nederweert Steunpunt Mantelzorg 2010

Evaluatieverslag Nederweert Steunpunt Mantelzorg 2010 1 Evaluatieverslag Nederweert Steunpunt Mantelzorg 2010 Thuishulpcentrale Midden Limburg Alberickstraat 3c 5922BL Venlo 11 mei 2011 MP 2 Urenbesteding mantelzorgconsulent Mevrouw Van Diesen heeft gevraagd

Nadere informatie

Communicatieplan De Zonnewijzer

Communicatieplan De Zonnewijzer Communicatieplan De Zonnewijzer Communicatieplan De Zonnewijzer Pagina 1 Communicatieplan De Zonnewijzer Pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 4 Hoofdstuk 1 Communicatiemiddelen van de school blz. 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017 BS LeerRijk Schoolondernemingsplan 2013-2017 I. Algemeen II. Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur: Dhr. H.Tromp en S.Ghielen Adres : Frits

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Plan voor profilering, marketing en

Plan voor profilering, marketing en Plan voor profilering, marketing en communicatie Visie & aanpak 2011-2015 Versie 1.0 April 2011 Onderwerp / voorstel: Plan voor profilering, marketing en communicatie Status: Intern definitief Periode:

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

PR en COMMUNICATIE (datum: 8-5-2014)

PR en COMMUNICATIE (datum: 8-5-2014) PR en COMMUNICATIE (datum: 8-5-2014) Doelstelling IVN is een educatieve vereniging: Alle activiteiten, die we organiseren, zijn bedoeld voor educatie aan het publiek. Dat publiek zal op de hoogte gesteld

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder.

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. Met de AVS op weg. Elaine Toes met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. Met dank aan de volgende (bovenschools) directeuren voor hun inbreng

Nadere informatie

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie