SOCIAL MEDIA PLAN. De Hollandsche Meesters AAN DE SLAG MET OEFENING EEN PUBLICATIE VAN XANDER COOLEN, DE HOLLANDSCHE MEESTERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAL MEDIA PLAN. De Hollandsche Meesters AAN DE SLAG MET OEFENING VOOR @WIJKRADEN030 EEN PUBLICATIE VAN XANDER COOLEN, DE HOLLANDSCHE MEESTERS"

Transcriptie

1 AAN DE SLAG MET. STAP 1 EEN PUBLICATIE VAN XANDER COOLEN, DE HOLLANDSCHE MEESTERS

2 INTRO INHOUD. PAGINA 03 OVER PAGINA 04 STAP 1 - PAGINA 08 - PAGINA 11 - PAGINA 15 - PAGINA 18 - PAGINA 22 - PAGINA 27 - PAGINA 30 COLOFON 02

3 INTRO OVER. STAP 1 DE HOLLANDSCHE MEESTERS Social Media zijn voor organisaties van strategisch belang. doen daarom meer dan mensen en organisaties wegwijs maken in Social Media. Als Social Media Consultants leggen wij verband tussen de organisatie-, communicatie- en Social Media strategie. Daarna maken we het verhaal, verbeelden we de boodschappen en richten we de Social Media kanalen in. Zo kunnen organisaties vanuit strategie succesvol communiceren. Meer weten? Kijk op DE AUTEUR Xander Coolen is kwartiermaker, Social Media adviseur en trainer in Social Media: hij bereidt organisaties voor op het toepassen van Social Media en organiseert de uitvoering. Xander werkt voor ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Hij weet hoe je on- en off line de dialoog aangaat en verbindt daarmee mensen. Als trainer ontwikkelde Xander Social Media trainingen en workshops en schreef hij meerdere aan de slag Ebooks. AAN DE SLAG MET Dit Ebook Social Media Plan is een handleiding voor wijkraden in Utrecht om Social Media stap voor stap onderdeel te laten worden van de communicatieactiviteiten die een wijkraad onderneemt. Aan de hand van zeven stappen worden handvaten gegeven om Social Media succesvol in te zetten ter ondersteuning van de vertegenwoordigende en adviserende rol die wijkraden in Utrecht hebben. 03

4 STAP 1.. QUOTE OVER. We don t have a choice on whether we do Social Media, the question is how well we do it.. ERIK QUALMAN. 04

5 STAP 1. WAAROM Voordat we beginnen met het maken van een Social Media Plan moeten we vaststellen wat we ermee willen bereiken. Social Media is geen doel op zich, maar een middel om de (communicatie) activiteiten van de wijkraad te ondersteunen. Deze zijn een direct afgeleide van de functies die wijkraden in Utrecht hebben. WIJKRADEN De tien wijken in de gemeente Utrecht hebben sinds 2002 allemaal een wijkraad. De wijkraad is een onafhankelijk adviesorgaan van de wijk voor het college van burgemeester en wethouders (B&W). In de wijkraad zitten bewoners en ondernemers die als ogen en oren van de wijk fungeren. De wijkraden hebben een vertegenwoordigende en adviserende rol. DE 10 WIJKRADEN UTRECHT Wijkraad West Wijkraad Noordwest Wijkraad Overvecht Wijkraad Noordoost Wijkraad Oost Wijkraad Binnenstad Wijkraad Zuid Wijkraad Zuidwest Wijkraad Leidsche Rijn Wijkraad Vleuten De Meern 05

6 STAP 1. FUNCTIES Iedere wijkraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van B&W in Utrecht. Dat advies is gebaseerd op de contacten van wijkraadsleden met bewoners, ondernemers en belangengroepen. Daarnaast peilen wijkraden regelmatig wat in de wijk leeft, door 'wijkraadplegingen', via Social Media en wijkraadsvergaderingen. Op basis van deze informatie geven wijkraden adviezen aan het college van B&W. THEMA Bij communicatie is focus van belang. Iedereen moet helder duidelijk kunnen maken waar de wijkraad voor staat en strijdt. Iedere wijk is uniek. Wijkraad Leidsche Rijn bijvoorbeeld, heeft al een paar jaar drie heldere thema s die leidend zijn voor (bijna) alle (communicatie)uitingen. Dit zijn Verkeer, Voorzieningen en Veiligheid. Definieer de thema s van jouw wijkraad. Deze thema s zijn de uithangborden voor al je communicatie, en dus ook voor je Social Media activiteiten. Beperk je tot maximaal vijf thema s, het liefst drie. SLEUTELWOORDEN Bij ieder thema horen sleutelwoorden. Deze zijn in Social Media van belang, omdat je daardoor sneller en beter wordt. Sleutelwoorden moet je zien als de uitwerking van de thema s waarop je gevonden wordt, maar ook als de basis waarop je informatie gaat zoeken. 06

7 STAP 1. Verzamel algemene, locatiegerelateerde sleutelwoorden voor je wijkraad en doe hetzelfde voor de thema s. Gebruik bijvoorbeeld deze website: Vul het webadres van de wijkraad in en kijk welke zoektermen gebruikt worden om jullie website te vinden. En ga naar Vul sleutelwoorden in en kijk welke hashtags erbij horen. En ga naar Vul de link naar je website in (url) en pas de options aan (Dutch, max. 15 woorden). Je ziet dan een overzicht van de meest gebruikte termen op je website. EXTRA Wijkraad Vleuten-De Meern heeft als tagline Even ver van de Dom als Andersom. Deze tagline geeft het motto van de wijkraad weer en zal in iedere Social Media uiting gebruikt moeten worden. Wat is de tagline van jullie wijkraad? En als die er niet is, hoe zou die er dan uit moeten zien? Een tagline is maximaal een zin lang. 07

8 .. QUOTE OVER EN. Becoming well known among your network is the most valuable element in the connection.. JEFFREY GITOMER. 08

9 . WAAROM Het definiëren van doelgroepen en stakeholders is in ieder communicatieplan van belang en helemaal in Social Media. Onder doelgroep verstaan we zowel degenen die het advies ontvangen als de achterbannen die de wijkraden vertegenwoordigen. In Social Media kun je (communicatie) uitingen richten op specifieke doelgroepen en je kunt het bereik ervan eenvoudig meten. Vanuit de vertegenwoordigende- en de adviserende rol zijn meerdere doelgroepen te onderscheiden. Aan de ene kant is dat het college van B&W en aan de andere kant zijn dat de bewoners, ondernemers en andere stakeholders uit de wijk. STAKEHOLDERS Onder stakeholders verstaan we in ons geval mensen en organisaties die belang hebben bij de wijk. Bij de adviserende rol van de wijkraad zijn dat vooral de gemeenteraadsleden en de lokale media. Bij de vertegenwoordigende rol zijn het diezelfde media plus het maatschappelijk middenveld. Dit zijn bijvoorbeeld de lokale ondernemersverenigingen, de beheergroep van het park of de sportverenigingen. Omdat wijkraden niet gekozen worden maar wel met de representativiteitvraag geconfronteerd worden is het van belang een goed contact met alle stakeholders op te bouwen en te onderhouden. 09

10 . DOEN - Zorg ervoor dat je een centrale database hebt met contact/adresgegevens. Dit kan via een gedeeld adresboek in Google of via een online CRM systeem. Verzamel alle contactgegevens van de mensen die in de wijk wonen die hun gegevens met de wijkraad willen delen. Maak een bestand aan van mensen die naar jullie vergadering komen, noteer hun adresgegevens en vraag naar hun Social Media namen. Bepaal welke doelgroepen er zijn in je wijk. Kun je groepen vinden op Social Media die gekoppeld zijn aan de wijk en/of buurt waar je actief voor bent? Een voorbeeld is de Linkedin-groep voor inwoners uit Zuilen of Ondiep. DOEN - STAKEHOLDERS Analyseer welke mensen en organisaties belang hebben bij de wijk en invloed uitoefenen op jouw doelgroepen. Dat kan in algemene termen (politici, journalisten) maar ook specifiek voor je wijk (de lokale priester, de bekende acteur, de succesvolle voetballer). Definieer de verschillende groepen en verzamel alle relevante gegevens. Verzamel bijvoorbeeld de contactgegevens van de bestuursleden van alle buurtverenigingen. Deze gegevens zijn vaak te vinden in de lokale gouden gidsen. Stel een lijst op met groepen stakeholders. En verzamel later alle (Social) contactgegevens, het liefst via een apart online CRM systeem. 10

11 .. QUOTE OVER KANALEN. Social Media is not about the exploitation of technology but about the service to the community.. SIMON MAINWARING. 11

12 . WAAROM Social Media is een belangrijk element van de communicatiemix die je als wijkraad hebt. Social Media ondersteunt je bestaande communicatie maar voegt ook een nieuwe manier van communiceren toe. Wij onderscheiden drie typen mediakanalen: Traditionele of Offline Media, Online Media en Social Media. OFFLINE Social Media versterkt Offline Media. Zo kan een tweet aandacht schenken aan een nieuwsbrief, kan een Facebook post aandacht schenken aan een uitgebracht advies en kan een Linkedin discussie leiden tot een vergadering over een bepaald onderwerp. Denk na welke Offline Media kanalen je als wijkraad gebruikt en maak ze onderdeel van het Social Media Plan. ONLINE Onder Online Media verstaan we (relatief) statische websites, waar bijvoorbeeld nieuws gedeeld wordt of waar je als wijkraad je mening achterlaat (duic.nl of de RTV Utrecht website). Natuurlijk hoort de wijkraadwebsite daar ook bij. Social Media is een kanaal waarmee informatie snel gevonden en gedeeld kan worden. Het is een actuele informatiebron voor journalisten en wijkbewoners. In Leidsche Rijn delen mensen op Social Media veel over verkeersonderwerpen. Daardoor kijken meer dan mensen actief mee naar verkeersproblemen en kan de verkeerscommissie snel reageren. Social Media is voor de vertegenwoordigende rol van groot belang, de wijkraad wordt daardoor snel meer dan de som van alleen de leden. Maar ook de adviserende rol kan met Social Media sterk benadrukt worden. 12

13 . DOEN - OFFLINE Zorg dat je een overzicht hebt van alle Offline Media waarop je als wijkraad kunt publiceren en waar je informatie kunt halen. Vergeet niet je eigen Offline Media te benoemen. Op welke bijeenkomsten (naast de wijkraadsvergaderingen en de raadsinformatieavonden) ben je als wijkraad aanwezig? Heb je een nieuwsbrief? Inventariseer op welke (lokale) media je als wijkraad via ingezonden brieven actief kunt worden. DOEN - ONLINE Naast de eigen website (waar mogelijkheden tot interactie helpen je adviserende en vertegenwoordigende rol over het voetlicht te brengen) heeft iedere wijk ook fora en nieuwssites waarop de wijkraad actief kan worden. Leidsche Rijn heeft een regionale website waar de voorzitter op gaat bloggen. De blogs zijn aanpassingen van de nieuwsbrief. Zorg ervoor dat updates, aanpassingen en interessante Online Media ook extra aandacht krijgen via Social Media. Maak een overzicht van alle lokale fora en nieuwssites waarop je als wijkraad kunt publiceren. Denk na over het interactief maken van je eigen website. 13

14 . DOEN - De belangrijkste Social Media waar wijkraden in Utrecht mee te maken hebben zijn Linkedin, Twitter en Facebook. In de nabije toekomst zullen Pinterest, Instagram en Google+ ook een rol kunnen spelen, maar voorlopig richten we ons op de eerste drie. Maak op deze drie sites aparte kanalen aan voor de wijkraden en zorg ervoor dat je stakeholders en doelgroepen gaat volgen en de dialoog aangaat met volgers, vrienden en fans. Ga actief Social Media gebruiken om je bereik te vergroten. Dat kan door: 1. Mensen en organisaties te volgen vanuit je Twitteraccount. 2. Deel te nemen aan discussies in Linkedin Groepen en mensen uit te nodigen om een connectie aan te gaan. 3. Likes en followers te vragen op de Facebookpagina van de wijkraad. EXTRA Zorg er voor dat je via alle communicatiekanalen een eenduidige beeld geeft van de wijkraad. Dat betekent dat je in alle profielen helder beschrijft wie je bent en wat de wijkraad doet. Vergeet niet aan te geven hoe er contact met je opgenomen kan worden. Gebruik overal dezelfde kleurstelling, lettertypes en logo s. 14

15 . STAP 1. QUOTE OVER EN. The goal of Social Media is to turn customers into a volunteer marketing army.. JAY BEAR. 15

16 . STAP 1 WAAROM Het stellen van doelen is een belangrijk onderdeel van elk plan. Nu we hebben bepaald wat de thema s zijn van de wijkraad, wie de doelgroepen en stakeholders zijn en via welke kanalen er gecommuniceerd kan worden moeten de doelen gesteld worden. Deze doelen zijn tweeledig: zowel adviserend als vertegenwoordigend. VERTEGENWOORDIGING Hoe meer mensen en organisaties de wijkraden bezoeken, hoe meer mensen de wijkraadpleging invullen, hoe meer mensen de wijkraad actief volgen op Facebook, Twitter en Linkedin hoe steviger je als wijkraad staat. De politiek en de media zijn eerder geneigd je advies te plaatsen en over te nemen als je een grote achterban hebt (naast goede inhoudelijke adviezen). Een actief beleid om je achterban te vergroten helpt om de positie van de wijkraad te verstevigen als een adviesorganisatie waarmee rekening gehouden moet worden. ADVISERING De belangrijkste taak van een wijkraad is het geven van adviezen aan het college van B&W. Bepaal over welke thema s je als wijkraad advies wilt geven. Koppel de onderwerpen van de vergadering aan de adviezen. Een vergadering over ouderen kan leiden tot een advies aan het College over de aandachtspunten van de decentralisatie van de AWBZ in de wijk. Bekijk hoeveel adviezen de afgelopen jaren uitgebracht zijn en maak een schema met bijvoorbeeld iedere kwartaal minimaal een advies. 16

17 . STAP 1 DOEN - VERTEGENWOORDIGING Verzamel de gegevens van het aantal bezoekers op je website, bij de wijkraad en op Social Media. Bedenk een actie om het bereik onder de achterban te vergroten. Bedenk acties om het bereik van de wijkraad te vergroten en zet ze uit in de tijd. Vergeet niet om Offline Media te gebruiken. Wijkraad Leidsche Rijn heeft een keer in de lokale krant een nieuwsbericht geplaatst dat we bijna 500 leden op onze Linkedin Groep hadden. Een berichtje in de nieuwsbrief van de gemeente dat we wijkraadsleden zoeken was heel succesvol. DOEN - ADVISERING Zet een Social Media Kalender op met de stappen die je standaard zet bij het uitbrengen van een advies. Zo n kalender (met wie wat waneer doet) zorgt er voor dat het advies onder de aandacht komt van de doelgroepen en de stakeholders. Definieer (bijvoorbeeld in Excel) de verschillende stappen die je neemt om een advies uit te brengen en onder de aandacht te brengen. Koppel daaraan de Social Media uitingen en maak daarbij gebruik van bestaande contactgegevens. 17

18 .. QUOTE OVER S. It s easier done than 18

19 . WAAROM Nu de thema s bekend zijn, de doelgroepen en stakeholders gedefinieerd, de kanalen benoemd en de doelen helder kunnen we concrete Social Media Campagnes gaan opzetten. De campagnes zijn korte Social Media projecten met een kop en een staart waarmee je als wijkraad aan de slag kunt. Hierbij gaan we uit van de zogenaamde Social Moments. MOMENTS Social Moments zijn concrete momenten waaromheen een Social Media Campagne gebouwd kan worden. Deze momenten zijn bijvoorbeeld een vergadering van de wijkraad, een wijkraadpleging, een RIA (RaadsInformatie Avond) of een bestemmingsplanprocedure. Voor, tijdens en na deze Social Moments kan er via Social Media (maar ook op andere manieren) gecommuniceerd worden. Het is verstandig om te beginnen met een of twee campagnes tegelijkertijd, en daarvan te leren. De ervaringen kunnen per campagne verzameld worden en er kan snel een standaard campagneformat gemaakt worden. Per campagne bepaal je de doelen (SMART): Hoeveel bereik wil je, wat wil je dat mensen en organisatie gaan doen (Call to Action) en welke boodschap geef je mee. Het is goed om dit zo concreet en reëel mogelijk te houden. Door vaker campagnes te houden kunnen de doelstellingen ambitieuzer worden. ACTIES Per campagne definieer je acties. Deze acties hebben betrekking op de inhoud. Onder inhoud wordt niet alleen de boodschap verstaan (wat je wilt vertellen) maar ook de verbeelding (hoe het eruit ziet). Wees creatief, maar houd het focus op de inhoud en vertel niet teveel. 19

20 . DOEN - MOMENTS Denk na welke de Social Moments in je wijk zijn. Creëer ook je eigen Social Moments. Een wijkraadpleging via Linkedin kan best wel twee weken duren. Gedurende die periode kan pers aandacht besteden aan een deadline (nog drie dagen voordat de wijkraadpleging over groen door Wijkraad Noordoost wordt afgerond, dus vul nu in op. Maak een agenda voor de komende drie maanden. Start met een Social Media Campagne voor een wijkraadsvergadering en een Social Media Campagne voor het publiceren van een wijkraadadvies. DOEN - Bepaal per Social Media campagne wat je kwantitatieve en kwalitatieve doelen zijn, en benoem deze. Als wijkraad wil je een aankondiging in het ADUN. Je wilt je advies misschien exclusief in de Telegraaf krijgen (daar zijn ze gevoelig voor) of je wilt minimaal 10 jongeren en 5 vertegenwoordigers van jongerenorganisaties in de vergadering hebben. Definieer helder welke reactie je verwacht bij de doelgroep en de stakeholders. Maak deze zo SMART mogelijk. 20

21 . DOEN - ACTIES De laatste stap is het maken van een overzicht van concrete acties die je gaat ondernemen om de strategie die je voor deze Social Media campagne hebt gedefinieerd uit te voeren. Wees hierbij ook weer creatief en concreet. Maak een actielijst en geef aan wie wanneer wat gaat doen. En via welk Social Media kanaal. 21

22 .. QUOTE OVER. You are what you share.. CHARLES LEADBEATER. 22

23 . WAAROM We hebben het al eerder over de inhoud ( Content in Social Media termen) gehad. Een van de meest gehoorde redenen waarom Social Media niet succesvol ingezet wordt is de hoeveelheid tijd die eraan besteed moet worden. Veel tijd zit in het maken van tweets, het opzetten van een blog of het posten van updates. Door vooraf over tekst en beeld na te denken en door het te verzamelen kan sneller en beter invulling gegeven worden aan de Social Media uitingen. TEKST 1. Websitetekst (vaak al gemaakt): deze kan als basis dienen voor de thema s en beschrijft de visie van de wijkraad over bijvoorbeeld woningsplitsing. 2. Nieuwsbrieven of berichten: deze kunnen hergebruikt worden, maar in de nieuwsbrief kan ook een overzicht geplaatst worden van de meest populaire tweets of de mooiste foto op Facebook. 3. Wijkraadadvies: dit is een bron van informatie waar wijkraden goed beargumenteerd een standpunt verwoorden. Deze kunnen prima gebruikt worden op nieuwsfora, bijvoorbeeld als reactie op een discussie. 4. Tweets & FacSocial Mediaposts: deze kunnen eenvoudig voorbereid worden. 5. Polls: op de eigen website, bij Linkedin en op Facebook zijn polls (korte vragenlijsten) een prima manier om informatie te verzamelen. De reacties op deze polls kunnen weer gebruikt worden voor een discussie op de website. 6. Notulen: elke wijkraad maakt notulen die via Social Media eenvoudig gedeeld kunnen worden (je kunt de notulen bijvoorbeeld op Slideshare zetten). 7. Presentaties: wijkraad Leidsche Rijn gebruikt altijd een beamer om de onderwerpen van de vergadering te presenteren. Deze presentaties kunnen ook via de website of Slideshare extra gedeeld worden. 23

24 . BEELD 1. Video: na persoonlijke contact, het meest krachtige communicatiemiddel. Video komt het dichtst bij de manier waarop wij onderling communiceren: kijken en luisteren. Het opnemen van een interview, het maken van een informatieve video over een actueel thema of het op video vastleggen van een bijeenkomst is een aansprekende en effectieve manier om te laten zien dat je als wijkraad actief bent. 2. Foto s: van wijkraadsleden en vergaderingen: ze maken duidelijk dat er mensen in de wijkraad zitten die aan te spreken zijn, die als vrijwilliger werken en die je als inwoner misschien kent. Of van locaties (via Google Maps of Google Street) in de wijk, om aan te geven waar bepaalde thema s een rol spelen. 3. Logo wijkraad: laat kleuren en lettertypes terugkomen in bijvoorbeeld het advies aan het College. 4. Plattegronden: van situaties (vaak te verkrijgen via de gemeente). 5. Beelden van derden: Stockvideo- of foto s. Of door gewoon via Twitter aan je volgers te vragen of ze een video of foto van een bepaald onderwerp kunnen maken. BESTAANDE Er wordt door wijkraden veel gepubliceerd. Deze publicaties kunnen hergebruikt worden (Content Recycling). Berichten van andere groepen uit de wijk kun je als wijkraad ook gebruiken (Content Creation). Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Het publiceren van berichten van het wijkbureau (mits relevant), Het aankondigen van evenementen, Het feliciteren van een ondernemer die een prijs gewonnen heeft. 24

25 . BESTAANDE (VERVOLG) De lijst van te gebruiken content is onuitputtelijk. Volgers van wijkraden zijn geïnteresseerd in wat er in de wijk speelt en waarderen informatie over de wijk. Maar ook extra aandacht aan adviezen uit het verleden, notulen van de afgelopen vergadering of foto s op Facebook maken dat een bezoek aan de Social Media van de wijkraad aantrekkelijk wordt. Maak een opsomming van bestaande content en van content die andere partijen op Social en Online Media publiceren. Zorg ervoor dat je wekelijks (of nog liever dagelijks) op de relevante kanalen een of meer berichten plaatst die waardevol kunnen zijn voor je volgers. NIEUWE Naast bestaande content is nieuwe content natuurlijk aantrekkelijk. Nieuwe content trekt vaak meer aandacht doordat het meer nieuwswaarde heeft. Het is van belang om binnen de wijkraad mensen te vinden die het leuk vinden om nieuwe content te (laten) produceren of die een bijdrage willen leveren aan het creëren van de nieuwe content. Of het nu het maken van een video, het maken van foto s of het schrijven van een opiniestuk is. Maak per Social Media Campagne: 1. Drie tweets die je voor, tijdens en na het Social Moment kunt plaatsen. 2. Een stuk waarmee je een discussie op Linkedin begint over een onderwerp. 3. Een poll op Facebook over een onderwerp. 4. Een overzicht van andere content (nieuw of bestaand) die je zou kunnen inzetten. 25

26 . DOEN - EXTRA NIEUWE Voor gevorderden is het maken van een blog of het opstellen van een wijkraadpleging op je website (waar je dan weer mensen naar verwijst via Social Media) nog een extra mogelijkheid. EXTRA Zorg ervoor dat meerdere mensen toegang hebben tot de verschillende Social Media kanalen. Denk daarbij aan bestuursleden, leden van de commissie communicatie en de voorzitters van de verschillende commissies. 26

27 . STAP 1. QUOTE OVER METEN. Just because you can measure everything doesn t mean you should.. W. EDWARDS DEMING. 27

28 . STAP 1 WAAROM Het succesvol inzetten van Social Media valt of staat met het bereiken van resultaten. Daarbij moet er een goede balans zijn tussen input en output. Alleen Social Media gaat er niet voor zorgen dat alle adviezen van de wijkraad door het college overgenomen worden, maar het gaat wel helpen. Alleen Social Media gaat er niet voor zorgen dat iedereen in de wijk weet wie de wijkraad is en dat iedereen meepraat en haar mening deelt met de wijkraad, maar het gaat wel helpen. REACH Het eerste dat we kunnen meten is Reach, oftewel, hoeveel mensen kennen en volgen de wijkraad. Hierbij gaat het om eenvoudige Social Media KPI s (Key Performance Indicators) en het aantal volgers op Twitter, het aantal leden van de Linkedin Groep of het aantal likes op Facebook. REACT Het tweede dat we gaan meten is React, oftewel, hoeveel reacties krijg je als wijkraad op je Social Media uitingen. Hoeveel mensen reageren op tweets of retweeten ze, hoeveel mensen reageren op discussies op Linkedin, hoeveel vragen worden via Facebook aan de wijkraad gesteld. Deze cijfers geven aan hoe de dialoog en de interactie is. RESULT Vooral bij Social Media Campagnes is het resultaat goed te meten. Daarbij is het resultaat niet of een advies wordt overgenomen, maar of het advies in de pers komt, of raadsleden er vragen over willen stellen in een RIA of dat er positieve reacties op het advies op de website komen. De vertegenwoordigende rol uit zich vooral in Reach en React cijfers, de adviserende rol vooral in Result. Ga er van uit dat er eerst een aantal maanden vooral op Reach en React gestuurd moet worden voordat er echt Result behaald wordt. 28

29 . STAP 1 KPI S De KPI s zijn voor de verschillende Social Media Kanalen helder te verzamelen. Maak een heldere 0-meting en laat zien hoe je op de Reach en React-as elke periode voortgang boekt. Begin met een 0-meting. Meet het aantal vrienden op Facebook, het aantal volgers op Twitter en het aantal leden van de Linkedin Groep voor de wijkraad. Meet ook hoeveel bezoekers je website heeft en hoeveel mensen de wijkraadpleging invullen. En meet het aantal mensen dat je wijkraad bezoekt. Mede door Social Media is het bezoek bij sommige wijkraden de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. Meet hoeveel interactie er is. Dat kan per Social Media kanaal via gratis tools maar ook (voor gevorderden) via betaalde tools. TOOLS Via Facebook Insights kun je als paginabeheerder het bereik meten. Via Tweetcounter kun je meten wat het bereik en de interactie is op je tweets. Op Linkedin Groepen is te vinden hoeveel leden je hebt en met welke achtergrond. 29

30 OUTRO COLOFON. EBOOK Het Ebook Aan de slag met Social Media Plan is geproduceerd door in opdracht van Angeline Diederen van het Kenniscentrum Participatie van de gemeente Utrecht. Het Ebook is rechtenvrij en mag met referentie naar de producent en auteur vrijelijk gedistribueerd worden door de gemeente Utrecht. PRODUCENT, november 2013 AUTEUR Xander Coolen (Social Media Adviseur - ) REDACTIE Marcel van den Berg (Story Teller - ) VORMGEVING Peter van der Herberg (Content Creator - ) 30

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl 28 tips GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? Hieronder geef ik je een aantal van mijn slimmer acquisitie praktijken die goed werken. De tips hebben niets te maken met SEO, oftewel beter gevonden

Nadere informatie

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD Programma van vanavond 1. Waar wilt u social media voor gebruiken? 2. Hoe krijgt u meer volgers? 3. Hoe kunt

Nadere informatie

Start getting Social, Networker!

Start getting Social, Networker! Start getting Social, Networker! Tom Zoethout Internet Marketing Specialist 2 1 Wat gaan we doen? ) Internet Marketing: the bottom line + Wanneer gaan we zaken doen? & Wat moet je met Web2.0? % Basisregels

Nadere informatie

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with Social Media Plan in 10 Stappen In 10 simpele stappen jouw Social Media voor elkaar made with Inhoud 1. Bedankt! 2. Iets over mijzelf 3. 10 stappenplan 4. Social Media in 10 stappen 5. Veel succes Bedankt!

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Communicatieplan JOVD Friesland Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Versie 1.0 Bestuur Rigter Leeuwarden, November 2013 Achtergrond JOVD Friesland

Nadere informatie

Heerlijk Wonen marketing

Heerlijk Wonen marketing Heerlijk Wonen marketing Succesvol toepassen van online marketing Lambert van der Plas - Adyta Wat doet Adyta? Adyta adviseert, assisteert en dirigeert online marketing strategieën voor kleine tot middelgrote

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Design jezelf online

Design jezelf online Design jezelf online Gaat over jouw personal brand Ik gebruik de term personal brand, omdat dat beter de inhoud weergeeft als mijn persoonlijke merk. Personal brand -> wordt al ervaren als je uitstraling

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

www.implementatieacademy.nl

www.implementatieacademy.nl Implementatie Stappenplan naar Succes Ben jij trainer, coach, heb je een eigen praktijk, kortom, ben jij een kleine ondernemer? Als je je business wilt doen laten groeien in de nieuwe economie dan moet

Nadere informatie

Frank Hoek, Roel Meeuwsen, Robert Wortman, Adam Almarini, Madelon Veerman, Sylvia van Mildert, Evalien van t Veen

Frank Hoek, Roel Meeuwsen, Robert Wortman, Adam Almarini, Madelon Veerman, Sylvia van Mildert, Evalien van t Veen Koers en werkwijze Van: Frank Hoek, Roel Meeuwsen, Robert Wortman, Adam Almarini, Madelon Veerman, Sylvia van Mildert, Evalien van t Veen Inleiding Dit voorstel voor de koers en werkwijze van de wijkraad

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog

Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog voor de (zelfstandig) professional Wat doe je wel en niet op: Online Strategie *beta* Etiquette op social media voor een goede persoonlijke

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

BLOGARTIKEL STAPPENPLAN 19 STAPPEN: VAN IDEE, PROMOTIE EN VERDER

BLOGARTIKEL STAPPENPLAN 19 STAPPEN: VAN IDEE, PROMOTIE EN VERDER Een blogarikel maken is een kwesie van DOEN. Maar hoe? Waar begin je? Wat zijn handige stappen om te nemen? Waar moet je opleten? Wat doe je nadat je gepubliceerd hebt? Dit stappenplan geet de grote lijnen

Nadere informatie

Social media workshop

Social media workshop Social media workshop Doel van vandaag: Een introductie, wat is social media. Verdieping binnen een Facebook fanpage. Wat is Social Media Social media zijn communicatiekanalen op internet waarop informatie,

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Wijkraadavond. Leidsche Rijn Centrum

Wijkraadavond. Leidsche Rijn Centrum De wijkraad, de ogen en oren van de wijk Wijkraadavond Leidsche Rijn Centrum mei 2015 Agenda Wijkraadavond 19 mei 2015 Korte inleiding (met o.a. meest actuele plattegrond) Welke informatie hebben we al

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! www.travel.builders

Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! www.travel.builders Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! Hoe kunnen we op een moderne manier langer in contact blijven met onze klanten en hen verrassen tijdens de klantenreis? 2 grote kansen voor reisorganisaties

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

Hoe Jij Via Social Media, Meer Leads En Klanten Krijgt.

Hoe Jij Via Social Media, Meer Leads En Klanten Krijgt. Hoe Jij Via Social Media, Meer Leads En Klanten Krijgt. Hoe$Krijg$Je$Meer$Zichtbaarheid$Via$Social$Media Inhoudsopgave Introductie! 3 Welke Sociale Netwerken?! 6 Twitter! 7 Facebook! 10 Linkedin! 12 Youtube!

Nadere informatie

Online Marketing voor Siertelers. De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015

Online Marketing voor Siertelers. De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015 Online Marketing voor Siertelers De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015 Arnold Wittkamp (1973) 1988-2000 Van zaterdaghulp naar Filiaalmanager Singel Bloemenmarkt Amsterdam

Nadere informatie

Social Media whitepaper

Social Media whitepaper Social Media Social Media whitepaper 1. Inleiding 3 2. Social Media Platforms 4 3. Contentstrategie 6 4. Planning 7 5. Adverteren 8 6. Tools 9 7. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht. Er is veel mogelijk en je moet in het proces allerlei keuzes maken. Wat past bij jouw organisatie?

Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht. Er is veel mogelijk en je moet in het proces allerlei keuzes maken. Wat past bij jouw organisatie? FabWeb Checklist website bouwen Je wilt een bedrijfswebsite laten maken. Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht. Er is veel mogelijk en je moet in het proces allerlei keuzes maken. Wat past bij

Nadere informatie

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps Workshop Communicatie Hans Donkers CEO Concapps Intro Communicatie in Sport Wat gaan we doen komende uur? Workshop Communicatie Wat is communicatie? Voorstel rondje Wie ben je? Welke vereniging vertegenwoordig

Nadere informatie

Wie zijn wij? Overal leesbaar

Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Metaal360 is hét kennisplatform op het gebied van metaalbewerking, innovaties en verspaning in Nederland en België. Wij houden u altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Dit stappenplan voor het organiseren van een buurtbijeenkomst is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld

Nadere informatie

Checklist website bouwen

Checklist website bouwen Checklist website bouwen Je wilt een website voor je bedrijf. Of de bestaande website veranderen. Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht van je. Er zijn veel mogelijkheden en je moet in het proces

Nadere informatie

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven?

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven? 4-11-2016 Startersdag Kamer van Koophandel, zaterdag 5 november 2016 De presentatie vind je op www.kvk.nl/startersdag 1 Social Media de nieuwe verkoopkanalen Socialnomics 2017 Social Media de nieuwe verkoop

Nadere informatie

Stappenplan. Creëer online leads via de platforms van het Foodpacking Event

Stappenplan. Creëer online leads via de platforms van het Foodpacking Event Stappenplan Creëer online leads via de platforms van het Foodpacking Event ONLINE KENNISDELING = ONLINE LEADGENERATIE! Waarom dit stappenplan? Als exposant van het Foodpacking Event, neemt u deel aan een

Nadere informatie

Implementatie Stappenplan naar Succes Ben jij trainer, coach, heb je een eigen praktijk, kortom, ben jij een kleine ondernemer? Als je je business wilt doen laten groeien in de nieuwe economie dan moet

Nadere informatie

Provinciale themadagen

Provinciale themadagen Provinciale themadagen Seniorenadviesraad Communicatie en netwerking Willy Wellens snvl.be 2014 1 Hoe kan ICT de vrijwilligerswerking ondersteunen? Wat zijn de noden en verwachtingen van vrijwilligers

Nadere informatie

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Inleiding Be good & sell it! Goed dat je dit e-book hebt gedownload! Hoe belangrijk is het voor jou om helder te communiceren

Nadere informatie

Hét full service internet bureau van Nederland

Hét full service internet bureau van Nederland PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers Hét full service internet bureau van Nederland Social Media voor de branche Welke doelgroep is hier aanwezig? Standbouw en/of beursleveranciers Evenementenbureaus

Nadere informatie

Media- en Contentstrategie TEAM UP

Media- en Contentstrategie TEAM UP Media- en Contentstrategie TEAM UP Groep C - 18 april 2016 Inhoudsopgave 1. Mediastrategie 1. Mediastrategie 1.1 Doelstellingen 1.2 Doelgroep 1.3 Media 1.4 Weekplanning 1.5 Customer Journey 2. Contentstrategie

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Facebook marketing! 9 februari 2015

Welkom bij de workshop Facebook marketing! 9 februari 2015 Welkom bij de workshop Facebook marketing! 9 februari 2015 Stichting RMT Lerend netwerk Inspiratiesessie Social Travel : 9 maart Foldermarkt: 19 maart Gastheerschap Magazine Marketing Persreizen Voorstellen

Nadere informatie

Omgaan met (sociale) media. Voor politici

Omgaan met (sociale) media. Voor politici Omgaan met (sociale) media Voor politici René Schoemaker Sinds 1986 journalist, onder meer NHD (AC, SC), kabelkranten, NOS, AD, TROS, managementbladen en ict-websites. Sinds 2008 raadslid in Heerhugowaard

Nadere informatie

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina.

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Auteur: Alle rechten voorbehouden 2012 Inhoud Introductie... 3 Wat is een bedrijvenpagina eigenlijk?... 4 Het aanmaken van een Facebook

Nadere informatie

Virtueel Succes in de Praktijk

Virtueel Succes in de Praktijk Virtueel Succes in de Praktijk Lanceringsplan maken 11 maart 2015 Waar staan we? Doel bepaald Plan van Aanpak gemaakt Start samenwerking met VA Start uitvoering: Website maken / teksten aanpassen Gratis

Nadere informatie

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12 Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk @mcoster Social Media Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of

Nadere informatie

Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur

Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur 1 Jeroen Mirck Jeroen Mirck Journalist, columnist, blogger Schrijft voor: MarketingTribune, Emerce, VARA Advies, presentaties, workshops over

Nadere informatie

Gemeenteraad(lid) en sociale media

Gemeenteraad(lid) en sociale media Gemeenteraad(lid) en sociale media Hoe werk ik als raadslid met sociale media? Nadja Desmet VVSG Ronde van Vlaanderen Wij staan paraat! 085-773 1957 info@socialemediaburo.be @Someburo www.howaboutyou.nl

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Effectief campagne voeren. Actiegroependag Bescherm de kust, Rotterdam, 9 april 2016 Maaike Wermer

Effectief campagne voeren. Actiegroependag Bescherm de kust, Rotterdam, 9 april 2016 Maaike Wermer Effectief campagne voeren Actiegroependag Bescherm de kust, Rotterdam, 9 april 2016 Maaike Wermer Wat ga ik vandaag vertellen Voorstel ronde Naam Actiegroep Ervaring met campagne voeren/omgaan met de media

Nadere informatie

Meer gasten in uw restaurant door Facebook

Meer gasten in uw restaurant door Facebook Meer gasten in uw restaurant door Facebook Waarom investeren in Facebook? 9,6 miljoen mensen maken gebruik van Facebook waarvan 6,8 miljoen dagelijks. Doelgroep(en) zijn gemakkelijk te bereiken. Zorgt

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

Wellicht heb je mijn gratis ebooks 40 manieren om nieuwe klanten te werven en 3 geheimen om binnen te komen bij bedrijven al in bezit.

Wellicht heb je mijn gratis ebooks 40 manieren om nieuwe klanten te werven en 3 geheimen om binnen te komen bij bedrijven al in bezit. Hierbij ontvang je het stappenplan voor het snel en gemakkelijk schrijven van een inhoudelijk goede blogtekst. Het schrijven van een blog hoeft niet lang te duren, als je hier een goede methodiek voor

Nadere informatie

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Installatie360 is de digitale bestemming voor bouwprofessionals in Nederland en België. Ons online kennisplatform belicht alle facetten van de installatie-industrie. De redactie besteedt

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland

Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland Voor afdelingsvrijwilligers Digitale media hebben de laatste jaren gezorgd voor een enorme verschuiving in de manier waarop mensen informatie zoeken, nieuws

Nadere informatie

Social media monitoring & webcare

Social media monitoring & webcare Social media monitoring & webcare Over mij Anne-Frank Dekker Sinds 2001 actief in online Online marketeer / Social media adviseur Webrichtlijnen 2 gecertificeerd Google Analytics Professional Even voorstellen

Nadere informatie

Aan de slag met Social Media

Aan de slag met Social Media Welkom Aan de slag met Social Media Programma * Kennismaken * Social Media ontwikkelingen * Netwerken * Succesverhalen * Personal Branding * Het begin * LinkedIn * Twitter * Facebook * Communiceren * Richtlijnen

Nadere informatie

31-10-2012. Agenda WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Wat gaan we doen? WIE IS WEBMONNIK.NL?

31-10-2012. Agenda WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Wat gaan we doen? WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Eigenaar online marketingbureau Webmonnik.nl Online marketeer Auteur en trainer Doel: bedrijven succesvoller maken met behulp van online marketing Zowel strategisch als operationeel

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Happy & Social Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012

Happy & Social Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012 Happy & Social 2012 Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012 Definitie social media Online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie,

Nadere informatie

Vragenlijst voor bloglezers

Vragenlijst voor bloglezers Vragenlijst voor bloglezers 1. Leeftijd o Jonger dan 12 o 12-17 o 18-23 o 24-29 o 30-35 o 36-41 o 42-47 o 48-53 o 54-59 o 60-65 o Ouder dan 65 2. Geslacht o Man o Vrouw 3. Heb je een opleiding in archeologie

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Binnenstad in kaart. Hoe werkt het?

Binnenstad in kaart. Hoe werkt het? Binnenstad in kaart Hoe werkt het? 0. inleiding In de Leidse binnenstad is veel te ontdekken: winkelen, werken, recreëren en wonen, het komt allemaal samen in het centrum van de stad. De gemeente zorgt

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

WORKSHOP Sociale media voor zorg- en welzijnsorganisaties. Kortrijk, 17 maart 2016

WORKSHOP Sociale media voor zorg- en welzijnsorganisaties. Kortrijk, 17 maart 2016 WORKSHOP Sociale media voor zorg- en welzijnsorganisaties Kortrijk, 17 maart 2016 Zorgcommunicatie.be Deelnemers Programma Ochtendsessie Sociale media zijn niet meer weg te denken en gelukkig maar Wat,

Nadere informatie

Virtueel Succes in de Praktijk

Virtueel Succes in de Praktijk Virtueel Succes in de Praktijk Lanceringsplan maken 19 oktober 2015 Waar staan we? Doel bepaald Plan van Aanpak gemaakt Start samenwerking met VA Start uitvoering: Gratis e-book/training/download aanbieden

Nadere informatie

Clixmaster Studio & Social Media / Communities

Clixmaster Studio & Social Media / Communities 1/23 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster Studio R.5.2 Date Version Changed 16/02/2010 1.0 Final R5.1 16/04/2010 1.1 Revision R5.1 19/04/2010 1.2 Optimized

Nadere informatie

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl alle rechten voorbehouden De kennismaking Raymond van Hooft Communicatie-adviseur on-the-job Docent HBO Bachelor Interne- en externe Communicatie Trainer PGOsupport

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

Burgers twitteren niet met de gemeente

Burgers twitteren niet met de gemeente Burgers twitteren niet met de gemeente Peter Joosten Het Twitter-account van de gemeente Bellingwedde, het YouTube-kanaal van de gemeente Den Haag, het Pinterest-account van de gemeente Goes of de Slideshare

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Social Media Pakketten

Social Media Pakketten Social Media Pakketten Ons bedrijf op social media? Dat kost zoveel tijd... Als ondernemer kunt u uw kostbare tijd wel beter besteden. Daarom bieden wij u de mogelijkheid dit aan ons uit te besteden met

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Hét full service internet bureau van Nederland. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers

Hét full service internet bureau van Nederland. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers Hét full service internet bureau van Nederland PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers Doelstelling voor vandaag Synergie tussen on- en offline communicatie Doelgroep bepalen die aanwezig

Nadere informatie

ABOUT US. About OVER ELIVADO HI, IK BEN ELINE VAN THIS IS WHO WE ARE

ABOUT US. About OVER ELIVADO HI, IK BEN ELINE VAN  THIS IS WHO WE ARE liva ABOUT US HI, IK BEN ELINE VAN DOORN Begin 2016 ben ik Elivado gestart, een allround creative agency dat zich volledig richt op social media, content en conceptontwikkeling. In de onderstaande pagina

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Student Recruitment 2.0 Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Inleiding Inhoudsopgave Ben jij op zoek naar jong talent? Zorg dan dat je up-to-date bent en vind de beste afstudeerders van top-universiteiten.

Nadere informatie

Social media monitoring: weet wat er speelt!

Social media monitoring: weet wat er speelt! Social media monitoring: weet wat er speelt! Als organisatie aanwezig zijn op social media is één ding, maar ook daadwerkelijk interactie aangaan met de doelgroep, dat is een tweede. Interactie met uw

Nadere informatie

Bouw aan een succesvolle Facebookbedrijfspagina - de snelcursus!

Bouw aan een succesvolle Facebookbedrijfspagina - de snelcursus! Bouw aan een succesvolle Facebookbedrijfspagina - de snelcursus! Waarom een Facebookbedrijfspagina? Met een bedrijfspagina op Facebook creëer je meer online naamsbekendheid, vergroot je jouw online vindbaarheid,

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

Aan de slag met Social Media. Gemma Kregting, Corporate Communications & Marketing

Aan de slag met Social Media. Gemma Kregting, Corporate Communications & Marketing Aan de slag met Social Media Gemma Kregting, Corporate Communications & Marketing Aan de slag met Social Media Stap 1: Breng je doelgroep in beeld Stap 2: Richt je Social Media accounts in Stap 3: Van

Nadere informatie

Netwerken vanuit je hart

Netwerken vanuit je hart LinkedIn Tips: Zorg voor een optimaal goed professioneel uitziend profiel Kies voor een duidelijke professionele foto Ben je op zoek naar werk? Laat dat duidelijk zien in je profiel door woorden te gebruiken

Nadere informatie

Checklist: Facebookpagina

Checklist: Facebookpagina Checklist: Facebookpagina De Facebookpagina checklist Met plezier bieden we u deze Facebook Checklist aan. De Facebook Checklist geeft u inzicht in de mogelijkheden die Facebook biedt voor uw bedrijf.

Nadere informatie

Waarom met je bedrijf op Facebook?

Waarom met je bedrijf op Facebook? Waarom met je bedrijf op Facebook? In deze les ga ik er een vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Facebook wilt benutten. Of je dat ook inderdaad écht

Nadere informatie

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk.

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. Wie zijn wij? Overcommunicatief Social Media Fanatic Shop-a-holic Boekenwurm Heeft identieke tweelingzus Marketing Manager E- communicatie en

Nadere informatie

6 maart Deventer Schouwburg. Ferdi Soetekouw Innovata.nl E.: ferdi@innovata.nl T.: 06 23 32 29 48

6 maart Deventer Schouwburg. Ferdi Soetekouw Innovata.nl E.: ferdi@innovata.nl T.: 06 23 32 29 48 6 maart Deventer Schouwburg Ferdi Soetekouw Innovata.nl E.: ferdi@innovata.nl T.: 06 23 32 29 48 Wie ben ik? Lid sinds 4 november 2008 nl/linkedin.com/in/ferdisoetekouw Wat doe ik? SOCIAL MEDIA Strategie

Nadere informatie

Content marketing: weet u wat het oplevert?

Content marketing: weet u wat het oplevert? Content marketing: weet u wat het oplevert? Het succes van uw content marketingactiviteiten meten Zet u als organisatie content marketing in? Zo ja, dan heeft u inmiddels ongetwijfeld ook gemerkt dat structurele

Nadere informatie