COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID"

Transcriptie

1 COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID 2015 Pagina 1 van 13

2 Inhoudsopgave 1. ACHTERGROND: DUURZAAMHEID BIJ ORDINA Visie Duurzaamheid Doelstellingen Duurzaamheid (KPI s) Maatschappelijke Projecten Bedrijfsvoering Dienstverlening COMMUNICATIEPLAN Communicatiedoelen Communicatiethema s Communicatiedoelgroepen Communicatiestrategie Social Media Aandachtsgebieden Communicatie BIJLAGE 1 INITIATIEVEN DUURZAAMHEID BIJLAGE 2 COMMUNICATIEKALENDER (VOORBEELD) BIJLAGE 3 SUGGESTIES VOOR DUURZAME CAMPAGNES (INTERN) Pagina 2 van 13

3 1. Achtergrond: Duurzaamheid bij Ordina Dit communicatieplan borduurt voort op het Duurzaamheidsbeleid In dit beleid worden de doelen voor de komende jaren beschreven. Hieronder worden de hoofdlijnen van het plan kort weergegeven Visie Duurzaamheid De beste ICT-oplossingen ontstaan door samen duurzaam te innoveren. De basis is goede samenwerking met collega s en co-creatie met klanten en partners. Dat begint met investeren in wederzijds begrip en vertrouwen. Daar is Ordina voor haar klanten op ingericht: een lokale partij, dichtbij en met korte lijnen naar de verantwoordelijken. Voor Ordina heeft duurzaamheid niet alleen betrekking op het milieu en de eigen bedrijfsvoering, maar ook op onze dienstverlening. Ordina wil duurzame oplossingen maken die mensen echt verder helpen. Oplossingen die tot stand zijn gekomen zonder verspilling van inzet van mensen en middelen en die goed te beheren zijn. Ordina is een mensenbedrijf: het zet de kennis en kunde van haar medewerkers in om uitdagingen en vraagstukken waar haar klanten mee te maken hebben, op te lossen. Samen Duurzaam Innoveren en maatschappelijk verantwoord ondernemen kenmerken hetzelfde gedachtegoed: kennis en kunde op een duurzame manier inzetten ten behoeve van mensen. Er zijn drie thema s vastgesteld in het kader van het duurzaamheidsbeleid, namelijk Maatschappelijke Projecten, Bedrijfsvoering en Dienstverlening. Binnen ieder thema komt de missie van Ordina terug: Samen Duurzaam Innoveren. Afbeelding 1.1: De missie van Ordina en de drie thema s binnen het duurzaamheidsbeleid van Ordina. Ordina wil een bewuste, geëngageerde en duurzame ICT-partij in de Benelux zijn en ook als zodanig herkend worden. De stip op de horizon is: alles wat Ordina doet, draagt bij aan duurzaamheid en toekomstbestendigheid van producten, services en relaties Doelstellingen Duurzaamheid (KPI s) Maatschappelijke Projecten Maatschappelijke projecten betrof in 2014 twee initiatieven: De samenwerking met het Oranje Fonds en de Ordina Foundation. Voor de samenwerking met het Oranje Fonds zijn er een aantal proposities aangeboden. Ordina reserveert voor beide initiatieven een totale bestedingsruimte van ongeveer 500 uur per jaar. Om engagement te creëren, is het slim als medewerkers projecten kunnen aandragen voor dit initiatief. Pagina 3 van 13

4 Maatschappelijke Projecten Oranje Fonds Viermaal per jaar een project. Er zijn twee proposities aangeboden. Ordina hoopt in 2015 een start te maken met de samenwerking. Ordina Foundation Viermaal per jaar een project. Investering van tijd: ca. twee derde tijd is voor de werkgever en ca. een derde tijd wordt door de werknemer zelf geïnvesteerd. Totale bestedingsruimte tussen de 300 en 500 uur per jaar. Tabel 1.2.1: Doelstellingen Maatschappelijke Projecten Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering betreft twee zaken: milieu-initiatieven en het HR-beleid. Met betrekking tot milieu-initiatieven, blijft Ordina voor de ISO14001, de MJA en de CO2-Prestatieladder de doelstellingen handhaven zoals die reeds zijn benoemd. Binnen deze doelstellingen valt ook het gebruik van leaseauto s. Ordina heeft hiervoor reeds een mobiliteitsprogramma opgezet. Voor het HR-beleid zal Ordina zich committeren aan een aantal doelstellingen die betrekking hebben op inclusiviteit. Bedrijfsvoering ISO14001 Meer Jaren Afspraken (MJA) CO2 componenten van papierverbruik, brandstofverbruik en elektriciteitsverbruik apparaten, verlichting en klimaatinstallatie met 2,0% per jaar reduceren. 30,0% energiebesparing over de periode en minimale reductie van 2,0% per jaar. CO2 Reductie 20,0% minder CO2 uitstoot in 2020 ten opzichte van (CO2-Prestatieladder) Brandstof Primair gericht op CO2 reductie, maar daarnaast gericht op een besparing van 2,0% brandstofkosten. (Mobiliteitsprogramma) Inclusiviteitsplan Ordina streeft er naar een inclusieve organisatie te zijn, waarin ruimte is voor verschillen, waarin ruimte is voor dialoog en waarin ruimte is voor diversiteit. Wij geloven dat een inclusieve organisatie bijdraagt aan een kwalitatief betere dienstverlening en een verhoogde aantrekkelijkheid als werkgever. Ook ondersteunen wij gerichte initiatieven op het gebied van diversiteit, als integraal onderdeel van inclusiviteit. Tabel 1.2.2: Doelstellingen Bedrijfsvoering Dienstverlening Ordina wil duurzame oplossingen maken, die mensen en bedrijven echt verder helpen. Oplossingen die tot stand komen zonder verspilling van inzet van mensen en middelen en die goed te beheren zijn. Ordina gelooft dat co-creatie een grote bijdrage levert aan het verhogen van het duurzame karakter van haar dienstverlening. Dat betekent dat samenwerking met de klant hierbij een prominente rol krijgt. Dienstverlening Alle innovaties die Ordina ontwikkelt, moeten duurzaam zijn en worden getoetst aan de hand van de criteria zoals co-creatie met de klant, creativiteit en innovatie, toekomstbestendigheid en levensduur en hergebruik van bestaande producten en componenten. Tabel 1.2.3: Toetsingscriteria Dienstverlening Pagina 4 van 13

5 2. Communicatieplan De aanleiding van dit communicatieplan is dat Ordina het duurzaamheidsbeleid onder de aandacht wil brengen bij haar medewerkers, klanten en leveranciers. Waarom communiceert Ordina over het duurzaamheidsbeleid? Dit communicatieplan beschrijft welke doelgroepen worden beoogd en welke kanalen worden gebruikt om mensen in te lichten en aan te zetten tot duurzaam gedrag. In de eerste plaats zal het communicatieplan moeten leiden tot meer bewustwording bij alle stakeholders van Ordina, maar uiteindelijk zal het moeten resulteren tot actieve participatie in diverse duurzaamheidsinitiatieven Communicatiedoelen De communicatiedoelen zijn doelen voor communicatie-uitingen, ze beschrijven het doel wat bewerkstelligd dient te worden door middel van communicatie, zowel intern als extern. De communicatiedoelen richten zich op het neerzetten van Ordina als een duurzame, innovatieve partij. Om ervoor te zorgen dat de doelgroepen Ordina ook op die manier zien, dient de nadruk in de communicatie-uitingen over het duurzaamheidsbeleid te liggen op duurzame, innovatieve projecten waar Ordina aan heeft bijgedragen. Concreet betekent dit dat Ordina zich wil profileren als een duurzaam en innovatief bedrijf, waarbij mensen centraal staan: medewerkers, klanten en leveranciers. Communicatiedoelen 1. Kennis Informeren over het (bestaan van het) duurzaamheidsbeleid van Ordina, de doelstellingen en de duurzaamheidsprestaties. Bekendheid en betrokkenheid bij het duurzaamheidsbeleid creëren door uit te leggen wat het beleid inhoud, door te communiceren over wat we doen en waarom we het doen. 2. Houding Positieve houding ten opzichte van het duurzaamheidsbeleid van Ordina stimuleren. Toekomstige medewerkers raken geïnteresseerd in Ordina door het beleid dat Ordina voert. Houding beïnvloeden en activeren door voorbeelden te delen. 3. Gedrag Men gaat in toenemende mate bewust om met bijvoorbeeld energie, participeert in duurzaamheidsinitiatieven en wordt ambassadeur van het beleid. Tabel 2.1: Communicatie doelstellingen 2.2. Communicatiethema s Ieder jaar staan er verschillende doelstellingen op de duurzaamheidagenda van Ordina. Om nog meer effect te genereren, wordt er een aantal initiatieven uitgelicht. Ieder jaar zal op een van de Ordina kernwaarden extra aandacht worden gevestigd, waarbij een aantal van de initiatieven in de spotlights staan. Uiteraard blijven alle doelstellingen actief op de agenda staan, maar door focus aan te brengen op enkele initiatieven, wordt een groter effect bereikt. In onderstaande afbeelding staan de drie kernwaarden van Ordina weergegeven. De Duurzaamheid en het ExCo zullen beslissen welke kernwaarde in welk jaar zal worden benadrukt. Afbeelding 2.2: Drie thema s in Ordina s duurzaamheidagenda van Samen Binnen deze kernwaarde wordt vooral gefocust op samenwerking: samen duurzaam innoveren. Deze kernwaarde gaat verder dan alleen de medewerkers van Ordina, want het gaat over mensen in het algemeen: Ordinezen, klanten en stakeholders. Ordina zal initiatieven omarmen waarbij mensen een zetje krijgen in de goede richting. Dat kan door middel Pagina 5 van 13

6 van de Ordina Foundation, waarbij een werknemer met eigen tijd en tijd van Ordina een eigen gekozen maatschappelijk project kan helpen. Daarnaast heeft Ordina het Oranje Fonds een aantal proposities aangeboden. Het idee is dat Ordina projecten gaat uitvoeren met het Oranje Fonds. De meerwaarde van de samenwerking van het Oranje Fonds is dat zij op een gestructureerde wijze toegang biedt tot een breed portfolio van projecten die daadwerkelijk een grote maatschappelijke impact kunnen maken. Ordina hoopt in 2015 een start te maken met de samenwerking. Duurzaam De kernwaarde Duurzaam heeft zowel betrekking op het aspect milieu binnen de bedrijfsvoering als de dienstverlening die duurzame oplossingen moet bieden. Ordina is als eerste ICT-bedrijf gecertificeerd op CO2-prestatieladder niveau 5. Uiteraard zal Ordina de bestaande certificeringen en keurmerken behouden. Voor de MeerJaren Afspraken (MJA) heeft Ordina afgesproken elk jaar een energiereductie van twee procent te realiseren. Daarnaast wil Ordina duurzame oplossingen maken voor haar klanten, die tot stand komen zonder verspilling van inzet van mensen en middelen en die goed te beheren zijn. Oplossingen die niet alleen voldoen aan het bestek, maar vooral doen waar de gebruiker ze voor nodig heeft. Duurzame oplossingen vereisen kennis van de klant en ervaring met de gebruikers. Daarom staat Ordina voor duurzame relaties met haar klanten en haar medewerkers. Innoveren Slimme innovaties van Ordina staan centraal binnen dit thema. Ordina heeft een aantal mooie duurzame ICT-oplossingen ontwikkeld, die impact hebben op haar medewerkers, haar klanten en de maatschappij om Ordina heen. Een greep aan duurzame innovatie zijn: QULI, Ordina Top Talent, Agrosense en Green IT. Het thema Smart Technologies geeft Ordina de kans om de duurzame innovaties nog beter en zichtbaarder op de agenda te zetten. Smart Technologies was ook één van de twee thema s dat centraal stond tijdens de Stakeholderdialoog Duurzaamheid Middels de kernwaarde Innoveren kan Ordina laten zien dat de ontwikkeling van duurzame oplossingen het verschil kan maken voor eigen medewerkers, haar klanten en de maatschappij Communicatiedoelgroepen Het duurzaamheidsbeleid richt zich op alle medewerkers, klanten, leveranciers en overige stakeholders van Ordina. De beeldvorming over het duurzaamheidsbeleid moet bij deze partijen op de juiste manier gepresenteerd worden. Omdat Ordina ook extern zal publiceren over de lopende initiatieven op het gebied van duurzaamheid, zijn ook de media een doelgroep. Doelgroep Wie Rol Medewerkers Alle Ordina-medewerkers, interne en externe medewerkers Deze groep wordt direct of indirect door duurzaamheidsbeleid geraakt. Medewerkers kunnen het ook participeren binnen duurzaamheidsinitiatieven. Stuurgroep Duurzaamheid Een vertegenwoordiging vanuit het ExCo Voortgangsbewaking implementatie beleid en bewaking voortgang initiatieven. Klanten Alle klanten Veel klanten zijn al in gesprek met Ordina over mogelijke samenwerkingen op het gebied van duurzaamheid. Zowel grote als kleine oplossingen, innovaties en ideeën zijn van belang voor het succes van het duurzaamheidsbeleid. Leveranciers Partijen die producten of diensten leveren aan Ordina Partijen die samenwerken met Ordina door service of producten te leveren zullen worden benaderd om in gesprek te gaan over hun duurzaamheidsbeleid invullen. Media Vak- en branchemedia Deze media hebben een grote invloed op de perceptie binnen de ICT-wereld in het algemeen en Ordina stakeholders in het bijzonder. Overige stakeholders Onder andere aandeelhouders, maatschappelijke organisaties en Bevoegd Gezag Stakeholders hebben een grote invloed op de perceptie binnen de ICT-wereld en Ordina in het bijzonder. Tabel 2.3: Overzicht van communicatiedoelgroepen Pagina 6 van 13

7 2.4. Communicatiestrategie Niet alleen het intranet van Ordina (Connect), maar ook andere kanalen zouden gebruikt kunnen worden om medewerkers op de hoogte te stellen van lopende initiatieven. Hierbij kan gedacht worden aan Twitter, Facebook en Chatter. Het laatste medium is een intern Ordina platform. Communiceren over de duurzaamheidsinitiatieven zal de bewustwording versterken bij de verschillende stakeholders van Ordina. Communicatiekanalen Interne kanalen Management Community, Stuurgroep Duurzaamheid, en overige meetings Workspace Duurzaamheid Connect Social Media Posters in Ordina panden Wand op BC0 en Grand Café Screensaver Medewerkers van Ordina en ambassadeurs MT vergaderingen Externe kanalen Website De Management Community kan gebruikt worden om het duurzaamheidsinitiatief te lanceren en onder de aandacht te blijven brengen bij het management van Ordina. De Management Community vindt zo n 4 keer per jaar plaats en wordt bijgewoond door circa 120 managers. Het management heeft een voorbeeldrol en kan Duurzaamheid op de agenda zetten bij medewerkers. Daarnaast heeft Ordina een Stuurgroep voor Duurzaamheid ingericht die minimaal één keer per kwartaal samenkomt, vindt er overleg plaats tussen Service Managers en de Milieucoördinator en vinden er medewerker bijeenkomsten plaats, gericht op bijvoorbeeld Duurzame Mobiliteit. Leaserijders van Ordina krijgen elke maand een van leverancier Alphabet met daarin informatie over brandstofverbruik. Voor de Duurzaamheid is een gedeelde workspace gemaakt, zodat documentatie en publicaties gedeeld kunnen worden binnen de groep. De workspace is afgeschermd voor derden. Periodieke update over de voortgang rondom duurzaamheidresultaten en tips/richtlijnen over hoe medewerkers kunnen bijdragen aan het halen van de besparingen. Grote events, behaalde resultaten, tips delen via Chatter, Facebook, Twitter en/of LinkedIn afhankelijk van het onderwerp en de impact. Bij evenementen of geplande initiatieven die een grote impact hebben op de bedrijfsvoering van Ordina, kan er gecommuniceerd worden in de vorm van posters op alle locaties. Ordina heeft een grote wand op de begane grond in Nieuwegein, die zich goed leent voor het berichten over de voortgang en resultaten van duurzaamheidsinitiatieven. Deze wand is duidelijk zichtbaar voor zowel medewerkers als voor de gasten. Op Ordina laptops kan automatisch een screensaver worden geïnstalleerd, waarop medewerkers worden geïnformeerd over duurzaamheidstips en doelstellingen. Het belangrijkste kanaal zijn misschien wel de medewerkers en ambassadeurs van Ordina. Er bestaat een constante wisselwerking tussen de communicatie-uitingen, de medewerkers en hun omgeving. Het is cruciaal om te beseffen dat dit samenspel bijdraagt aan hoe het duurzaamheidsbeleid van Ordina beleefd wordt. Ondersteun dit met ready made communicatie die medewerkers zelf kunnen doorzetten naar de kanalen die men gebruikt (zie ook Social Media). Rondje langs de velden. Aanstippen van het belang van duurzaamheid, activiteiten op het gebied van duurzaamheid, communicatie over duurzaamheid (bevorderen). Het management heeft een voorbeeldrol. Op de homepage aparte pagina maken, waarbij wordt uiteengezet wat het Ordina duurzaamheidsbeleid is en welke doelstellingen daaronder vallen. De website is het visitekaartje van het duurzaamheidsbeleid. De website dient te laten zien wat Ordina op het gebied van duurzaamheid doet, waarom Ordina dat doet hoe ze het doet. Een website dient heldere, toegankelijke content te bieden voor diverse doelgroepen. Op de Ordina website staat momenteel al een onderdeel Duurzaamheid dat is aangevuld met informatie over de Maatschappelijke Projecten en Stakeholderdialogen. Pagina 7 van 13

8 Publicaties Jaarverslag Duurzaamheidsbeleid 2014 tot 2016 Communicatieplan 2015 Resultaten van grote events uit de duurzaamheidsagenda, zoals het verslag over de Stakeholderdialoog Informatie over certificeringen Social media Geveldoek Stakeholderdialoog Via Facebook en Twitter kunnen updates worden verspreid over duurzaamheidsresultaten. Hierbij valt te denken aan updates over de ingestuurde ideeën, need to know informatie voor deelnemers en inspirerende content. Om bekendheid voor het Ordina duurzaamheidsbeleid te genereren, kan een spandoek langs de A-toren worden gehangen. Hierop kan een wervende zin worden geplaatst, die herkenbaar is en in meerdere communicatievormen wordt gebruikt. Jaarlijkse bijeenkomst van stakeholders om via een plenaire sessie met elkaar in gesprek te raken over voortgang van het duurzaamheidsbeleid en concrete initiatieven. Tabel 2.4: Communicatiekanalen. Om de bewustwording bij medewerkers direct te vergroten, kan er naast de standaard communicatiekanalen een doelgerichte campagne worden gestart. Dit zal leiden tot het versterken van de interne trots op de eigen organisatie. Een aantal campagne suggesties is samengevat in de bijlagen Social Media Het gebruik van social media draagt bij aan de positionering van Ordina als duurzaam, innovatief bedrijf. Door de opkomst van social media is ook het belang van communicatie door individuele medewerkers vele malen groter geworden. Hoe actiever medewerkers zich bewegen binnen sociale media, hoe meer kleur dat gaat geven aan het duurzaamheidsbeleid van Ordina. Ordina heeft corporate accounts op sociale media. Berichten kunnen, ook ver vooraf, bij de afdeling Communicatie worden aangeleverd en zij zorgen voor de plaatsing. Ze kunnen dit ook vooraf inplannen. Met social media kun je goed inspelen op de actualiteit, zoals evenementen en gebeurtenissen. Daardoor kun je soms vooraf al berichten bedenken. Een goed voorbeeld daarvan is de NS tijdens de Gay Pride 2013, dit worden ook wel inhakers genoemd. Op social media kun je ook bepaalde hashtags claimen. Slim is om #SamenDuurzaamInnoveren te claimen en overal te laten terugkomen. Zo wordt dit een punt van herkenning. De verschillende social media typen kennen elk hun verschil dat hieronder wordt toegelicht: Twitter Tweets zijn korte berichtjes van 140 tekens. Wanneer je je followers wilt informeren, is het vaak handig om niet één Tweet te sturen, maar een serie van bijvoorbeeld 3 Tweets. Dan kun je iets meer uitleggen aan je followers. In de tabel hieronder is zo n serie van Tweets als voorbeeld gegeven. Op Twitter kun je ook goed andere Tweets van bedrijven of followers. Retweeten, bijvoorbeeld als Ordina medewerkers Tweeten over de Maatschappelijke Projecten. Wanneer je een bericht Tweet met hashtag #Ordina, dan verschijnt dat tevens op de website Ordina.nl komt te staan. Facebook Facebook leent zich goed om beeld en filmpjes te delen. Facebook gebruikers die Ordina geliked hebben, geven hiermee aan dat ze Ordina positief waarderen. Facebook werkt met de zogenaamde Edgerank. Dit heeft te maken met de waarde van je posts op Facebook. Kortweg betekent dat hoe vaker een bericht geliked wordt, hoe meer mensen dit bericht zien in Pagina 8 van 13

9 hun tijdslijn. Het is goed om te beseffen dat een bericht niet altijd in ieders tijdslijn zichtbaar is. De waarde van berichten valt te verhogen door veel gebruik te maken van beeld en film, gebruikers speels om feedback of een reactie te vragen en regelmatig te posten. LinkedIn Op LinkedIn kunnen medewerkers Ordina als bedrijf volgen. Updates die door Ordina gepost worden, kun je als LinkedIn gebruiker delen met je netwerk. Ook kun je zelf op LinkedIn een bericht delen, bijvoorbeeld een blog dat je geschreven hebt. In de communicatiedoelen is omschreven dat Ordina zich wil profileren als een duurzaam en innovatief bedrijf, waarbij mensen centraal staan: medewerkers, klanten en leveranciers. Dit moet in het achterhoofd worden gehouden bij alle communicatie-uitingen. In onderstaande tabel staan voorbeelden van berichtjes die op social media geplaatst kunnen worden in het kader van het duurzaamheidsbeleid. Kanaal Twitter Voorbeeld Een blog over Duurzaamheid binnen Projecten #Ordina Wat deed Ordina in 2013? Lees het in ons jaarverslag (link) #SamenDuurzaamInnoveren Voorbeeld: een reeks van Tweets over een duurzaam, innovatief onderwerp: 1. Yes! Clockwork, het digital engagement bureau van Ordina, heeft de Dutch Interactive Award gewonnen #SamenDuurzaamInnoveren 2. Quli is een persoonlijk, digitaal zorgportaal dat gebruikers zelfredzaam maakt en hen in staat stelt om zelf de regie over hun zorg en welzijn te voeren. 3. Ordina is een van de initiatiefnemers van Quli en brengt brede kennis van de mogelijkheden van IT in en meer specifieke kennis van ehealth #SamenDuurzaamInnoveren Facebook Ordina heeft monteurs van Eneco toegang gegeven tot klantinformatie via de Google Glass. Monteurs krijgen op de locatie van de klant onder andere informatie over energieverbruik en de aanwezigheid van veel stroom verbruikende apparaten. Gewapend met deze informatie kan de monteur veel beter dan voorheen de klant adviseren over mogelijke besparingen op zijn energieverbruik en dus de energierekening. Hiermee brengen Eneco en Ordina #SamenDuurzaamInnoveren in de praktijk LinkedIn Heb je de blogs van mij of mijn collega's al eens gelezen? Neem een kijkje op het PMO blog van Ordina #SamenDuurzaamInnoveren Aandachtsgebieden Communicatie 2015 Tabel 2.5: Voorbeelden van communicatie op Social Media Naast de gebruikelijke communicatie over algemene duurzame onderwerpen, maatschappelijke projecten en certificeringen, gaan we in 2015 ook campagnes ontwikkelen rondom een specifiek project. Eén campagne die al vast staat, gaat over Duurzame Mobiliteit. Het doel van het project Duurzame Mobiliteit is minder en zuiniger rijden en daarmee brandstof en CO2 uitstoot reduceren. De aanpak bestaat uit themasessies om bewustwording te realiseren, rijstijltraining en competitie, en een voorstel rondom een beleidswijziging. Dit is een intern project en er zal dus ook alleen intern over gecommuniceerd worden. De looptijd van het project is meerdere maanden maar de campagne zal gedurende één week lopen. Deze is multimediaal en zal eind maart/begin april uitgerold worden. Pagina 9 van 13

10 Bijlage 1 Initiatieven Duurzaamheid Gekozen Initiatieven Oranje Fonds Ordina Foundation Voor het Oranje Fonds zijn op dit moment twee soorten proposities beschreven die zijn aangeboden: het opzetten van een social media plan en een consultant voor een dag. Het Oranje Fonds zoekt voor Ordina de juiste partijen, waar Ordina de meeste impact kan maken. Ordina zoekt bij elk project de juiste specialisten. In principe kan iedere werknemer deelnemen aan projecten, mits men beschikt over de geschikte kennis. In 2015 hoopt Ordina een start te maken deze samenwerking. De Ordina Foundation geeft medewerkers de kans om eigen initiatieven te ondersteunen met kennis en kunde. Ordina heeft hiervoor een aantal richtlijnen voor opgesteld: Maatschappelijk relevant voor de Benelux - en daar ook uit te voeren Kortlopend: 3-6 weken Binnen de scope van de Ordina dienstverlening Voorzien van een business case: Kosten, opbrengsten rendement voor de partij die gesteund wordt Waarde, zoals PR waarde of overig binnen en buiten Ordina ISO CO2-Prestatieladder De sponsoring verloopt in de vorm van Ordina dienstverlening, waarbij Ordina een deel van de uren ter beschikking stelt en de medewerker die het verzoek indient zelf investeert door verlof op te nemen. Ordina is in 2013 gecertificeerd op ISO ISO14001 beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem. Deze ISO richt zich op het formuleren van milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoelstellingen en -programma s en het implementeren van een milieubeheersysteem, gericht op de continue verbetering van milieuprestaties. De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven en organisaties die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO 2-bewust handelen in zowel de eigen bedrijfsvoering maar ook bij de uitvoering van projecten. Sinds 16 maart 2011 is de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) verantwoordelijk voor alle zaken die de CO 2-Prestatieladder betreffen. MJA Mobiliteitsprogramma Inclusiviteit FIRA GRI 3.0 In 2013 is Ordina gecertificeerd op niveau 5. Hierbij is Ordina het eerste ICT-bedrijf dat dit niveau heeft bereikt. Ordina zal actief moeten blijven monitoren over het verloop van de CO2 reductie, om dit niveau te blijven behouden. Niveau 5 kijkt naast de eigen reductie ook hoe het CO2 verloop is binnen ketenpartners van Ordina. Ordina heeft in 2009 de MeerJaren Afspraken ondertekend om in 2020 een energiereductie te realiseren van 30 procent. Dat betekent dat elk jaar minimaal 2 procent reductie moet worden gerealiseerd. Voor de MJA zijn een aantal acties beschreven, zoals het uitbesteden van de servers en kritisch te kijken naar het verlichtingsplan op alle vestigingen. Ordina heeft een groot leasecontract, waardoor Ordina veel brandstofkosten maakt. Door middel een mobiliteitsprogramma wil Ordina haar medewerkers bewuster maken van hun rijstijl en de kosten die daarbij horen. Dit heeft betrekking op brandstofkosten en de kosten voortvloeiend uit onderhoud en schade aan de auto. Ordina streeft er naar een inclusieve organisatie te zijn, waarin ruimte is voor verschillen, waarin ruimte is voor dialoog en waarin ruimte is voor diversiteit. Wij geloven dat een inclusieve organisatie bijdraagt aan een kwalitatief betere dienstverlening en een verhoogde aantrekkelijkheid als werkgever. Ook ondersteunen wij gerichte initiatieven op het gebied van diversiteit, als integraal onderdeel van inclusiviteit. FIRA is een onafhankelijk bureau en toetst uitsluitend duurzaamheidsinformatie van bedrijven. Hierdoor zijn de duurzaamheidsprestaties van Ordina zichtbaar voor haar klanten. Deze transparantie helpt Ordina bij diverse offertetrajecten. De Global Reporting Initiative geeft richtlijnen om te rapporteren over de initiatieven en doelstellingen van een bedrijf. Ordina rapporteert momenteel volgens de richtlijnen van de GRI 3.0. In 2015 zal Ordina de standaarden van de GRI 4.0 moeten hanteren, waarbij er specifiek wordt gekeken naar de initiatieven en doelstellingen die Ordina onderscheiden van andere bedrijven. De GRI 3.0 verlangt niet dat er op specifieke doelstellingen wordt ingezoomd. Pagina 10 van 13

11 Bijlage 2 Communicatiekalender (voorbeeld) Op de (interne) workspace van Duurzaamheid staat de communicatiekalender voor Hierin staat wat we specifiek aan activiteiten gaan ondernemen om de doelstellingen te bereiken. Alle communicatie is voorzien van het Ordina logo. Per activiteit is een eigenaar aangewezen. Hieronder is een voorbeeld uitgewerkt in chronologische volgorde voor een Maatschappelijk Project dat gesteund is vanuit de Ordina Foundation. Voor de Maatschappelijke Projecten geldt dat de communicatie eerst intern plaatsvindt en daarna extern. Communicatiemiddel Inhoud/opmerking Door wie Wanneer Fotoarchief Vragen om een foto-archief op te bouwen. Secretaris Duurzaamheid Artikel op Connect Wordt dit misschien al gedaan? Foto s kunnen later als ondersteuning bij communicatie-uitingen gebruikt worden. Artikel plaatsen door aan te leveren bij de afdeling Communicatie. Hierin wordt ook verwezen naar de mogelijkheid om projecten aan te dragen. Naar het artikel wordt ook verwezen in het Connect Nieuws op vrijdag. Secretaris Duurzaamheid Connect Nieuws Artikel aanleveren uiterlijk op donderdag uur. Secretaris Duurzaamheid Verslag Website Ordina.com Chatter Twitter Facebook In Nederlands en Engels. Verslag Connect laten vertalen naar een versie voor op de corporate website van Ordina. Vertalen wordt geregeld door de afdeling Communicatie. Per Maatschappelijk Project kan er een bericht worden gepost op Chatter. Reeks van Tweets opstellen en bij afd. Communicatie aanleveren. Kan vooraf ingepland worden. Bericht(en) voor op Facebook opstellen. Beeld toevoegen! Berichten telkens iets anders vormen qua content zodat het niet saai wordt Secretaris Duurzaamheid, afdeling Communicatie Secretaris Duurzaamheid, Voorzitter Duurzaamheid Secretaris Duurzaamheid, afdeling Communicatie Secretaris Duurzaamheid, afdeling Communicatie Bij afronden project/evaluatie N.t.b. Tegelijkertijd met toesturen artikel voor op Connect In Nederlands aanleveren wanneer klaar. Aanvullend op de interne communicatie dient de volgende content dient (als illustratie) voor gebruik op social media. Dit wordt ook aan de ambassadeursgroep gecommuniceerd zodat zij deze ready made communicatie makkelijk kunnen delen met hun netwerk. Hoe actiever medewerkers zich bewegen binnen sociale media, hoe meer kleur dat geeft aan het duurzaamheidsbeleid van Ordina. Kanaal Twitter LinkedIn Maatschappelijk Project: Rode Kruis Trots op mijn collega s en de samenwerking met Nieuwsgierig? Lees hier meer #MVO De samenwerking en is een mooi voorbeeld van #SamenDuurzaamInnoveren in de praktijk Met steun van Foundation voerden Ordinezen een auditproces uit in samenwerking met #EHBO Ordina ontwikkelde samen met een kwaliteitssysteem waardoor het Eerste Hulp Onderwijs is verbeterd. Lees hier meer over deze mooie samenwerking Pagina 11 van 13

12 Facebook (corporate account) #SamenDuurzaamInnoveren Een gaaf voorbeeld van #SamenDuurzaamInnoveren in de praktijk. Samen met het Nederlandse Rode Kruis heeft Ordina een audit uitgevoerd gericht op het verbeteren van het EHBO Onderwijs. Vanuit de Ordina Foundation hebben medewerkers hieraan bijgedragen. Ordina ontwikkelde samen met een kwaliteitssysteem waardoor het Eerste Hulp Onderwijs is verbeterd. De steun van de Ordina Foundation draagt eraan bij dat mensen meer te weten komen over hoe ze goed EHBO kunnen verlenen. Dit draagt bij aan de zelfredzaamheid van onze maatschappij. Lees hier meer over het auditproces en deze mooie samenwerking #SamenDuurzaamInnoveren Kanaal Twitter Maatschappelijk Project: IVN Trots op mijn collega s en de samenwerking Nieuwsgierig? Lees hier meer #MVO De samenwerking is een mooi voorbeeld van #SamenDuurzaamInnoveren in de praktijk Met steun van Foundation hielpen bij het leggen van een fundament voor groei 1. De Ordina Foundation draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken vanuit specialistische kennis #SamenDuurzaamInnoveren 2. Een mooi voorbeeld uit de praktijk is de recente samenwerking en Meer weten? LinkedIn Ordina bij het maken van keuzes op het gebied van cloud en CRM. Lees hier meer over deze samenwerking #SamenDuurzaamInnoveren Een gaaf voorbeeld van #SamenDuurzaamInnoveren in de praktijk. Ordina geholpen bij het leggen van een sterke basis voor groei. Vanuit de Ordina Foundation hebben medewerkers hieraan bijgedragen. Pagina 12 van 13

13 Bijlage 3 Suggesties voor Duurzame campagnes (intern) Campagnesuggesties Magazine Bewust en Betrokken Om alle Ordina-medewerkers te laten zien wat er op het gebied van duurzaamheid gebeurt, kan een magazine worden gepubliceerd naar voorbeeld van Albert Heijn. Hierin kan het beleid worden verwerkt, inclusief de voortgang en resultaten van de afgelopen periode. Duurzaamheidswand op de Plint Er is een aantal wanden op de Plint in Nieuwegein dat zich uitstekend leent om te communiceren over duurzaamheid. Een creatieve invulling is een duurzame boom waarbij de resultaten en suggesties opgehangen kunnen worden. 1 miljoen druppels Een bestaand platform dat wordt gedeeld via Facebook en . Hierdoor worden Ordina-medewerkers bewustere energieverbruikers en wordt er gestuurd op energiereductie. Hoe divers ben jij? In het kader van inclusiviteit medewerkers aan het woord laten en verschillen omarmen. Inzoomen op (studie)achtergrond, werk bij Ordina, hobby s, wat hun opvatting van diversiteit is. Verschillende generaties aan het woord. Pagina 13 van 13

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID 2016 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. ACHTERGROND: DUURZAAMHEID BIJ ORDINA... 3 1.1. Visie Duurzaamheid... 3 1.2. Doelstellingen Duurzaamheid (KPI s)... 3 1.2.1. Maatschappelijke

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSBELEID Ambities voor 2014, 2015 en 2016

DUURZAAMHEIDSBELEID Ambities voor 2014, 2015 en 2016 DUURZAAMHEIDSBELEID Ambities voor 2014, 2015 en 2016 Versie: FINAL 12 maart 2014 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. VISIE DUURZAAMHEID... 3 2. AMBITIES DUURZAAMHEID ORDINA... 4 3. DOELSTELLINGEN DUURZAAMHEID

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2013 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2013 2014 Augustus 2013 pag. 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 2. doelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Reijm Groep I B.V. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Niveau 3

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Reijm Groep I B.V. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Niveau 3 Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van CO 2 -prestatieladder Reijm Groep I B.V. Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm (Reijm Groep I B.V.) A.T.

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3. Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3. Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 12 december 2013 Definitief rapport 1. Introductie Voor u ligt het

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer van Kleef De heer R. Verhoeven (extern adviseur) Datum 26-03-2014 Definitief rapport Inhoud 1.

Nadere informatie

Communicatieplan. Auteur(s): Guido Hartkamp Trudi Bunt-Esveld. Versie 3.1 8 maart 2016 Definitief rapport

Communicatieplan. Auteur(s): Guido Hartkamp Trudi Bunt-Esveld. Versie 3.1 8 maart 2016 Definitief rapport Communicatieplan Auteur(s): Guido Hartkamp Trudi Bunt-Esveld Versie 3.1 8 maart 2016 Definitief rapport 1. Introductie Voor u ligt het communicatieplan in het kader van certificering op de CO 2 -prestatieladder

Nadere informatie

Communicatieplan Croon CO2 Footprint

Communicatieplan Croon CO2 Footprint Croon Elektrotechniek B.V. Marketing & Business Development Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon 088-923 33 44 www.croon.nl Communicatieplan

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Communicatieplan

CO2 Prestatieladder Communicatieplan CO2 Prestatieladder Communicatieplan Missie: Samen werken aan CO2 reductie Rapportage: Communicatieplan CFA Datum: 5 januari 2016 Opgesteld: Monique Harmsen Versie: 2.0 (2016) Inhoudsopgave: 1 Inleiding...

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: update: oktober 2015 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

Communicatieplan. CO2-prestatieladder.

Communicatieplan. CO2-prestatieladder. Communicatieplan. CO2-prestatieladder. Communicatieplan m.b.t. CO 2 prestatieladder 2015-2016 Alphabet Nederland B.V. Creatie datum : 12 februari 2015 Laatst gewijzigd : 12 februari 2015 Stuknummer : 20150212.00

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse 4 3.2 Doelgroepen intern 4 3.3 Doelgroepen

Nadere informatie

Introductie. JH - d.d. 27-5-2014 O:\Marketing en PR\Communicatieplannen\CO2-prestatieladder.docx Pagina 2 van 6

Introductie. JH - d.d. 27-5-2014 O:\Marketing en PR\Communicatieplannen\CO2-prestatieladder.docx Pagina 2 van 6 Introductie Oosterhof Holman streeft naar een beter milieu en naar een transparante communicatie hierover met al haar in- en externe doelgroepen. Sinds december 2011 is Oosterhof Holman gecertificeerd

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0

Communicatieplan. Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0 Communicatieplan Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0 B&G Hekwerk Industrieweg 187a 5683 CC Best PO Box 66 5680 AB BEST Tel. +31 (0)499-363666 www.bghekwerk.nl

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-Prestatieladder 2016

Communicatieplan CO2-Prestatieladder 2016 Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 24 info@koopmans.nl www.koopmans.nl IBAN NL20ABNA0496344447 BIC ABNANL2A KvK 06028999 BTW NL001401889B01

Nadere informatie

Communicatieplan. Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder

Communicatieplan. Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 augustus 2015 Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder Auteur Titel: 3.C.2 CO2-Prestatieladder Auteur: Datum: augustus 2015 Goedkeuring directie: Versie: 1.3

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Communicatieplan Klaver Giant Groep. Communicatieplan (2014.002) Pagina 1 van 7

CO2-Prestatieladder. Communicatieplan Klaver Giant Groep. Communicatieplan (2014.002) Pagina 1 van 7 CO2-Prestatieladder Communicatieplan Klaver Giant Groep Communicatieplan (2014.002) Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Communicatiedoelstelling... 4 1.1 Interne communicatiedoelstelling...

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO2-prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO2-prestatieladder Bijlage Communicatieplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Firma W. Zwaan en Zonen Niveau 3 Auteur(s): De heer G. Zwaan De heer M. de Lange Datum: 16 januari 2014 Communicatieplan

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PLAN C: COMMUNICATIE EN TRANSPARANTIE

COMMUNICATIEPLAN PLAN C: COMMUNICATIE EN TRANSPARANTIE COMMUNICATIEPLAN PLAN C: COMMUNICATIE EN TRANSPARANTIE Sapa Pole Products Alcoalaan 12 5151 RW Drunen Tel: 0416-386200 Fax: 0416-386230 E-mail: info.poleproducts.nl@sapagroup.com Website: www.sapapoleproducts.com

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO2-prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse (extern adviseur Nedcon Organisatieadvies B.V.) 26 mei 2014 Definitief

Nadere informatie

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0 Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties Versie 3.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: Augustus 2013 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen en boodschap...

Nadere informatie

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Datum: 14 Juli 2016 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse activiteiten. CINERGIE

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V.

Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V. Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V. Actief sturen op CO 2 en het verder verduurzamen van de eigen organisatie Versiebeheer Datum Versie Naam Wijzigingen 01-07-2013 1.0 Djoera Eerland Initiële

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 prestatieladder

Communicatieplan CO2 prestatieladder ERA Contour B.V. 1e Stationsstraat 185 2712 HG Zoetermeer Postbus 62 2700 AB Zoetermeer Telefoon 079-31 70 170 Fax 079-31 65 800 info@eracontour.nl www.eracontour.nl Communicatieplan CO2 prestatieladder

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Communicatieplan 3.C. Communicatieplan (2015.001) Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Communicatiedoelstelling... 4 1.1 Interne communicatiedoelstelling...

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens Inclusief CO 2 -footprint en reductie Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling COLOFON Het format

Nadere informatie

Communicatieplan C02 Prestatieladder 2014

Communicatieplan C02 Prestatieladder 2014 koopmans TBI 1 juli 2015 Versie 2.0 1 van 10 Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Communicatieplan C02 Prestatieladder 2014 Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 24 1 juli 2015 Versie

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V.

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. Opsteller Versie Status Referentie L. Deerns & B. Ketelaars 1605-CO2-DEF Definitief 2.C.3 & 3.C.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

Communicatieplan CO2 reductiesysteem Communicatieplan reductiesysteem Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.C.2_1 Communicatieplan reductiesysteem Datum 13 maart 2015 Versie 1.0 Status

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Vario Grass B.V. Communicatieplan. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde

Vario Grass B.V. Communicatieplan. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Communicatieplan CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek

Nadere informatie

Communicatieplan Coolmark BV

Communicatieplan Coolmark BV Communicatieplan - CO2 reductie CO2 Prestatieladder 2.1 Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 26 juni 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 1.1 3 juli 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

CO 2 COMMUNICATIEPLAN

CO 2 COMMUNICATIEPLAN Versie 1.2 Datum: 2 juli 2015 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie FPH Ploegmakers BV - Communicatieplan 1 Verantwoording Titel Communicatieplan Invalshoek C: Transparantie Revisie 1.0 (definitief)

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Pagina 1 van 8 Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Auteur(s): Dhr. G. Verwoerd De heer D. Slothouber 17 december 2013 Definitief rapport Pagina 2 van 8 Inhoud

Nadere informatie

Certificering op de CO 2 -prestatieladder

Certificering op de CO 2 -prestatieladder Certificering op de CO 2 -prestatieladder Rexel Nederland B.V. 2013 It s easy to be green at work 1 Inhoud blz. 1. Inleiding 3 2. Doelgroepen 4 2.1 Intern 4 2.2 Extern 4 3. Middelen 5 4. Organisatie 7

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Communicatieplan CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2-prestatieladder Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord Hoofdstuk 2 Communicatiedoelstellingen en doelgroepen 2.1 Communicatiedoelstelling 2.2 Interne doelgroepen 2.3 Externe doelgroepen

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2-reductie

Communicatieplan CO 2-reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Saasveld, 8 mei 2013 Auteur: Karin Koopman Geaccordeerd door: M.G.M. Kleizen Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Over dit communicatieplan 3 2 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN 4 2.1 COMMUNICATIEDOELSTELLING

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder

Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder L Ortye Transportbedrijf B.V. T.b.v. certificering CO₂-Prestatieladder (3.D.1) L Ortye Transportbedrijf B.V. Kvk 14025427 Haven Stein B.V. Kvk 14039634

Nadere informatie

CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V.

CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V. CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V. Inhoud 1.0 Inleiding... 2 2.0 Visie op energieverbruik en CO₂ uitstoot... 2 3.0 Doelstellingen... 3 3.1 Communicatief... 3 4.0 Doelgroep... 4 4.1 Intern... 4 4.2 Extern...

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2015 PLAN C: COMMUNICATIE EN TRANSPARANTIE

COMMUNICATIEPLAN 2015 PLAN C: COMMUNICATIE EN TRANSPARANTIE COMMUNICATIEPLAN 2015 PLAN C: COMMUNICATIE EN TRANSPARANTIE Sapa Pole Products Alcoalaan 12 5151 RW Drunen Tel: 0416-386200 Fax: 0416-386230 E-mail: info.poleproducts.nl@sapagroup.com Website: www.sapapoleproducts.com

Nadere informatie

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan 2015

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan 2015 CO2 prestatieladder Belanghebbenden en communicatieplan 2015 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 28-02-2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 02-03-2012 Marije de Vreeze Consistentie

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Communicatieplan

CO2 prestatieladder Communicatieplan CO2 prestatieladder Communicatieplan Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2014-2015 I Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 28-8-2015 Directievertegenwoordiger WPA van

Nadere informatie

Klaver Technisch Bedrijf B.V. CO2 Communicatieplan. CO2-Prestatieladder. Versie 1.1

Klaver Technisch Bedrijf B.V. CO2 Communicatieplan. CO2-Prestatieladder. Versie 1.1 Klaver Technisch Bedrijf B.V. CO2 Communicatieplan CO2-Prestatieladder Versie 1.1 Inhoud Inleiding... 3 1. Communicatiedoelstelling... 4 1.1 Interne communicatiedoelstelling... 4 1.2 Externe communicatiedoelstelling...

Nadere informatie

VI GROEP EXPERTS. Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep GOUDAPPEL

VI GROEP EXPERTS. Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep GOUDAPPEL GOUDAPPEL VI GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 7-11-2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 2.0 26-11-2012 D. van

Nadere informatie

Communicatieplan DE ROO B.V.

Communicatieplan DE ROO B.V. Communicatieplan DE ROO B.V. Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming

Nadere informatie

Communicatieplan Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 5.0

Communicatieplan Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 5.0 Communicatieplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 5.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: oktober 2016 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Pagina 1 van 8 Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Gebr. Kloens B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 Definitief rapport

Nadere informatie

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3. Jade Beheer Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.0 Document : Communicatieplan CO 2-prestatieladder Auteur : Jade

Nadere informatie

Milieu Communicatieplan

Milieu Communicatieplan Milieu Communicatieplan Milieu Datum: 27-10-2014 ID: ALG-DC-011 Versie: 1.1 Status: Definitief Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Communicatieplan Invalshoek C: Transparantie

CO2-Prestatieladder Communicatieplan Invalshoek C: Transparantie Project: CO2-Prestatieladder Communicatieplan Rapport: CO2-2012/R-04;rev. 1;d.d. 12-05-2014 Auteur: R. Louis - CK Bedrijfsadvisering Verificateur: J.A.C. van Dijk A.L.J. Timmermans Bredaseweg 43, 4844

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014 Communicatieplan 5 maart 2014 1-8 05-03-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 2.1 Algemene doelstelling... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1. Groep A - Veel invloed, veel belang...

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2-prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2-prestatieladder Communicatieplan Certificering op CO 2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Heros Sluiskil B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer M. Stouten De heer J.P. Gerrits (extern adviseur) 3 januari 2017 Definitief

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie Legrand Nederland B.V.

Communicatieplan CO 2 -reductie Legrand Nederland B.V. Communicatieplan CO 2 -reductie Legrand Nederland B.V. Versie 1.0 November 2012 1 1 Inleiding 1.1 Over dit communicatieplan Dit communicatieplan in het kader van de CO 2 prestatieladder is gericht op alle

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Heerenveen, 8 februari 2012 Auteur(s): G. Schoemaker Geaccordeerd door: Directeur C O L O F O N Het format voor dit communicatieplan is opgesteld door Stichting Stimular.

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid

Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Communicatieplan

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Communicatieplan. Naam Functie Datum Versie. 3.C.2 Communicatieplan Jan Kuipers Nunspeet Pagina 1. januari 2015 006. Jan Kuipers Nunspeet (JKN)

Communicatieplan. Naam Functie Datum Versie. 3.C.2 Communicatieplan Jan Kuipers Nunspeet Pagina 1. januari 2015 006. Jan Kuipers Nunspeet (JKN) Communicatieplan Naam Functie Datum Versie Dhr. M. van Brederode Algemeen Directeur Jan Kuipers Nunspeet (JKN) januari 2015 006 3.C.2 Communicatieplan Jan Kuipers Nunspeet Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Communicatieplan BESIX met betrekking tot

Communicatieplan BESIX met betrekking tot Communicatieplan BESIX met betrekking tot CO 2 -reductiedoelstellingen 14 september 2011 Definitief rapport, versie 2 Documenttitel Communicatieplan CO 2 reductiedoelstellingen 2011 Verkorte documenttitel

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP 1. INLEIDING Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van de CO₂ prestatieladder en het bewustwordingsproces van de CO₂ uitstoot van de Timmerhuis Groep.

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015 CO 2 Communicatieplan 18 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Projectplan. Communicatieplan Procesbeheer en KAM

Projectplan. Communicatieplan Procesbeheer en KAM Projectplan Communicatieplan Procesbeheer en KAM Projectplan Communicatieplan Procesbeheer en KAM Aan: Hollander Techniek Auteur(s): mevrouw P. Beuzekom Contact: P. (Pieternel) Beuzekom Datum: 6 februari

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Communicatieplan Centercon B.V.

Communicatieplan Centercon B.V. Communicatieplan Centercon B.V. Inhoudsopgave INLEIDING 3 1. DOELGROEPEN, BOODSCHAP EN COMMUNICATIEMIDDELEN 4 1.1 INTERNE BELANGHEBBENDEN 4 1.2 EXTERNE BELANGHEBBENDEN 4 2. COMMUNICATIESCHEMA 6 Communicatieplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

Rapport. CO2-prestatieladder communicatieplan 2014. projectnaam Communicatieplan 2014 referentie AKA/003

Rapport. CO2-prestatieladder communicatieplan 2014. projectnaam Communicatieplan 2014 referentie AKA/003 Rapport Aveco de Bondt CO2-prestatieladder communicatieplan 2014 bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Reggesingel 2 202 7460 AE Rijssen (0)548 51 52 00 (0)548 51 85 65 rijssen@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-Prestatieladder

Communicatieplan CO2-Prestatieladder Communicatieplan CO2-Prestatieladder Versie II januari 2015 Inleiding Dit communicatieplan is opgesteld in overleg met de projectgroep van de CO2prestatieladder en beschrijft de wijze waarop NedMobiel

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder 2014-2015

Communicatieplan CO2-prestatieladder 2014-2015 Communicatieplan CO2-prestatieladder 2014-2015 Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 25 september 2014 Referentie 1000110-0457.3.0 Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke

Nadere informatie

November 2015 Paul Feenstra KAM Manager. Communicatieplan CO2 prestatieladder

November 2015 Paul Feenstra KAM Manager. Communicatieplan CO2 prestatieladder November 2015 Paul Feenstra KAM Manager Communicatieplan prestatieladder Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 2 3. Doelgroepen 3 3.1 Stakeholdersanalyse 3 3.2 Doelgroepen intern 3

Nadere informatie

Communicatieplan. CO2 prestatieladder. Alfen CO2 bewust. Auteur: B. Bor Versie: 2.0 Datum: 3-11-2015 Doc.nr: EMS.COM

Communicatieplan. CO2 prestatieladder. Alfen CO2 bewust. Auteur: B. Bor Versie: 2.0 Datum: 3-11-2015 Doc.nr: EMS.COM Communicatieplan CO2 prestatieladder Alfen CO2 bewust Auteur: B. Bor Versie: 2.0 Datum: 3-11-2015 Doc.nr: EMS.COM Distributielijst Naam B. Bor M. Roeleveld Accorderingslijst Naam Paraaf M. Roeleveld MR

Nadere informatie

InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.C.2. Communicatieplan 2016 CO₂-Prestatieladder Communicatieplan Was getekend 16 december 2015.

InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.C.2. Communicatieplan 2016 CO₂-Prestatieladder Communicatieplan Was getekend 16 december 2015. InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.C.2. Communicatieplan 2016 CO₂-Prestatieladder 20151216 Communicatieplan 2016 Was getekend 16 december 2015. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Voorwoord... 3 2 Strategie...

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris,

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep

Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep GOUDAPPEL XII IS L. F IN MOBILITEIT Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 07-11-2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 2.0 26-11-2012 D. van de

Nadere informatie

Communicatieplan T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Betreft: Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/8

Communicatieplan T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Betreft: Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/8 COMMUN I CATI EPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder Betreft: Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/8 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder

Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder L Ortye Transportbedrijf B.V. T.b.v. certificering CO₂-Prestatieladder (3.D.1) L Ortye Transportbedrijf B.V. Kvk 14025427 DOC3C1, Versie 2.0 Pagina 1 van

Nadere informatie