EU KIDS ONLINE II VRAGENLIJST OUDERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EU KIDS ONLINE II VRAGENLIJST OUDERS"

Transcriptie

1 EU KIDS ONLINE II VRAGENLIJST OUDERS CASENUMMER: SAMPLE POINT NUMMER INTERVIEW ER NAAM ADRES: POSTCODE EN PLAATS TELEFOONNUMMER INTERVIEW ER NOTEER LEEFTIJD EN GESLACHT VAN KIND LEEFTIJD GESLACHT Man 1 Vrouw Wat is de leeftijd van uw kind? LEEFTIJD VAN HET KIND DAT GEÏNTERVIEWD ZAL WORDEN. LEEFTIJD MOET OVEREENKOMEN MET DE GEGEVENS VAN HET GESELECTEERDE KIND OP HET CONTACTFORMULIER. Jaar oud 99 Weet niet/geen antwoord 202 Hoeveel kinderen van 0-17 wonen er in totaal in uw huishouden? ALLEEN CIJFERS NOTEREN Kinderen van 0-17 jaar oud 99 Weet niet/geen antwoord 203 En in welke leeftijdsgroep (en) vallen de ANDERE kinderen in uw huishouden (dus exclusief het geïnterviewde kind)? MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK ALLES NOTEREN WAT VAN TOEPASSING IS TOON KAART A A 0-4 jaar 1 B 5-8 jaar 2 C 9-16 jaar 3 D 17 jaar en ouder 4 Weet niet/geen antwoord Wat is uw leeftijd? LEEFTIJD IN CIJFERS NOTEREN Jaar oud 99 Weet niet/geen antwoord 205 INTERVIEW ER NOTEER GESLACHT VAN RESPONDENT NIET VOORLEZEN MAAR 1 ANTWOORD MOGELIJK Man 1 Vrouw Wat is uw relatie ten opzichte van <kind waar interview over gaat>? 1 ANTWOORD MOGELIJK TOON KAART B A Vader / moeder 1 B Stiefvader / stiefmoeder 2 C Pleeg-ouder 3 D Broer / zus (incl. geadopteerde broer/zus) 4 E Stiefbroer / zus incl. halfbroer/-zus, pleegkinderen) 5 F Groot-ouder 6 G Ander familielid 7 H Ander gezinslid (niet familie incl. kostgangers) 8 Weet niet/geen antwoord 99 1

2 207 Hoeveel volwassenen van 18 jaar of ouder wonen er in totaal in het huishouden? NOTEER IN CIJFERS Volwassenen 18 jaar of ouder 99 Weet niet/geen antwoord VRAAG 208 ALLEEN STELLEN ALS ER MEER DAN 1 VOLWASSENE VAN 18 JAAR OF OUDER IS GEANTWOORD BIJ 207, ANDERS DOOR NAAR Beschouwt u het huishouden als een één of twee-ouder gezin? 1 ANTWOORD MOGELIJK WANNEER DE RESPONDENT HET NIET ZEKER WEET(BIJVOORBEELD BIJ GESCHEIDEN OUDERS), VRAAG DE RESPONDENT DAN OF ER EEN TWEEDE VOLWASSENE VAN 18 JAAR OF OUDER IS IN EEN OUDERROL OF VERZORGENDE ROL. BIJVOORBEELD EEN STIEF OUDER, OMA OF OPA, EEN OUDERE BROER OF ZUS ETC. 1-ouder gezin 1 2-ouder gezin 2 Anders VRAAG VOOR IEDEREEN Nu wil ik het met u hebben over uw opleiding. Kunt u mij vertellen wat uw hoogst genoten, afgeronde opleiding is? 1 ANTWOORD MOGELIJK - TOON KAART C VOOR ALLEN DIE IN EEN 2-OUDER GEZIN LEVEN (CODE 2 BIJ 208): VRAAG 210. ANDEREN DOOR NAAR VRAAG 211 En wat is de hoogst genoten opleiding van de andere ouder/verzorger in het huishouden? EEN ANTWOORD MOGELIJK - TOON KAART C NOGMAALS RESP. ANDERE OUDER/VERZ. Niet voltooid lager onderwijs 1 1 Lager onderwijs (LO), Basisschool, Lager speciaal onderwijs 2 2 Lager Beroepsonderwijs (LBO), Lagere Technische School (LTS), Nijverheidsonderwijs, Huishoudschool, Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 3 3 (VMBO): basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (MAVO), Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO, ULO), Voorbereidend Middel baar Beroepsonderwijs (VMBO): theoretische of 4 4 gemengde leerweg Kort Middelbaar Beroepsonderwijs (KMBO) 5 5 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), Beroepsopleidende leerweg (BOL) Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 6 6 MBO-plus voor toegang tot het HBO korte HBO-opleiding (korter dan 2 jaar) 7 7 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO), Vooropleiding Hoger Beroepsonderwijs (VHBO), Middelbare Meisjesschool (MMS) 8 8 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), Gymnasium, Atheneum, Hogere Burgerschool (HBS) 9 9 Hoger Beroepsonderwijs (HBO), Kweekschool, Conservatorium, MO-akten, nieuwe stijl hoge scholen Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Universiteit, Technische/economische hogeschool oude stijl Postdoctorale opleiding (leraren- en beroepsopleidingen zoals medici, apotheker) Aio/Oio of andere promotie-opleiding tot graad van doctor Anders weet niet INTERVIEWER GRAAG CONTROLEREN OF VRAAG 209 EN 210 GESTELD ZIJN EN INGEVULD IN DE JUISTE TABEL 2

3 ALLEN 211 Welke talen worden er thuis gesproken? NIET VOORLEZEN MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK Albanees 1 Iers 17 Arabisch 2 Koerdisch 18 Bulgaars 3 Lithuaans 19 Catalaans 4 Noors 20 Kroatisch 5 Pools 21 Tsjechisch 6 Portugees 22 Deens 7 Roemeens 23 Nederlands 8 Russisch 24 Engels 9 Schots 25 Ests 10 Slovaaks 26 Fins 11 Spaans 27 Frans 12 Zweeds 28 Duits 13 Turks 29 Grieks 14 Oekraïens 30 Hongaars 15 Welsh 31 Italiaans 16 Andere (specificeer) 32 Geen antwoord Heeft u het gevoel dat UW KIND wel of niet tot een groep behoort die gediscrimineerd wordt in dit land vanwege etnische of religieuze redenen of taal? MAAR 1 ANTWOORD MOGELIJK Ja 1 Enigszins 2 Nee 3 Weet niet/geen antwoord Heeft UW KIND te maken met een van de volgende problemen? MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK - NOTEER ALLE MOGELIJKE ANTWOORDEN TOONKAART D A Lichamelijke handicap 1 B Lichamelijke ziekte/aandoening 2 C Psychische problemen 3 D Gedragsproblemen 4 E Leerproblemen 5 F Andere problemen 6 Geen van deze 7 Weet niet/geen antwoord Als u aan UW KIND denkt, over welke van de volgende zaken, als ze er al zijn, maakt u zich veel zorgen? MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK NOTEER ALLE MOGELIJKE ANTWOORDEN TOON KAART E A Hoe ze het doen op school 1 B Of ze op school door andere kinderen gepest worden 2 C Te veel alcohol drinken / drugsgebruik 3 E Het zien van ongepaste/onwenselijke dingen op het internet 4 F Benaderd worden door vreemden op het internet 5 G Hun seksuele activiteiten 6 H Een slachtoffer van misdaad worden 7 I Moeilijkheden met de politie krijgen 8 J Ongelukken krijgen in het verkeer 9 Geen van deze 10 Anders 11 Weet niet / geen antwoord 88 3

4 215 Maakt u zelf gebruik van het internet? 1 ANTWOORD MOGELIJK Ja 1 NAAR 216 Nee 2 NAAR 219 Geen antwoord 99 NAAR 219 VRAAG VOOR IEDEREEN DIE ZELF HET INTERNET GEBRUIKT (CODE 1 OP VRAAG 215). ANDEREN DOOR NAAR VRAAG Bij welke van onderstaande gelegenheden maakt u gebruik van het internet? MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK - TOONKAART F A Thuis 1 B Op werk of op school 2 C Op mijn mobiele telefoon 3 D Anders 4 Weet niet / geen antwoord Hoe vaak maakt u gebruik van het internet? 1 ANTWOORD MOGELIJK - TOONKAART G A Iedere dag/bijna iedere dag 1 B Één of twee keer per week 2 C Één of twee keer per maand 3 D Minder vaak dan een of twee keer per maand 4 Weet niet / geen antwoord Hoe vertrouwd bent u met het gebruik van het internet? 1 ANTWOORD MOGELIJK - TOONKAART H A Helemaal niet vertrouwd 1 B Niet erg vertrouwd 2 C Redelijk vertrouwd 3 D Zeer vertrouwd 4 Weet niet / geen antwoord 99 ALLEN 219 Nu zou ik het willen hebben over hoe <kind waar interview over gaat> het internet gebruikt. Voor zover u weet, op welke van deze plekken maakt uw kind momenteel gebruik van het internet? Graag de volgende mogelijkheden met ja of nee beantwoorden. LEES VOOR A-H 1 ANTWOORD PER RIJ TOON KAART I JA NEE WEET NIET A In zijn/haar eigen of andere persoonlijke/aparte kamer thuis B In de huiskamer thuis (of andere gemeenschappelijke ruimte) C Op school D In een internetcafé E In de bibliotheek of andere openbare gelegenheid F Bij een vriend(in) thuis G Bij familie thuis H Onderweg met een mobiele telefoon (Blackberry, iphone etc) Ouders denken heel verschillend over hoe om te gaan met het internetgebruik van hun kind. Dit hangt ook van een aantal dingen af. Wij zouden graag willen weten wat u doet binnen uw familie m.b.t. het internetgebruik van <kind waar interview over gaat>. Houdt u bij het beantwoorden van de vragen rekening met alle manieren en alle plaatsen waar <kind waar interview over gaat> het internet gebruikt en wat u (of uw partner/andere verzorger) persoonlijk doet met uw kind m.b.t zijn/ haar internetgebruik. INTERVIEW ER LET OP: VOOR DE VOLGENDE VRAGEN GELDT DAT WANNEER ER MEERDERE OUDERS/VERZORGERS IN HET HUISHOUDEN ZIJN, JE DE RESPONDENT VRAAGT TE ANTWOORDEN VOOR ZOWEL ZICHZELF ALS VOOR DE ANDERE OUDER/VERZORGER. VRAAG DE RESPONDENT: VOOR U EN UW PARTNER/ANDERE VERZORGER. 4

5 220 Welke van de volgende dingen, indien van toepassing, doet u (of uw partner/andere verzorger) soms samen met uw kind? Leest u alleen de letters voor van dingen die van toepassing zijn op wat u persoonlijk met uw kind doet. LEES VOOR A-E 1 ANTWOORD PER RIJ - TOONKAART J. JA NEE WEET NIET A Praten over wat hij/zij doet op het internet B Naast hem/haar zitten als hij/ zij het internet gebruikt (kijken maar niet actief meedoen) C In de buurt blijven als hij/zij het internet gebruikt D Hem/haar aanmoedigen om dingen zelfstandig op het internet te leren en te ontdekken E Samen dingen op het internet doen 221 Kunt u me voor ieder van de volgende dingen vertellen of uw kind dit momenteel altijd mag doen, alleen met uw (of uw partner's/medeverzorgers) toestemming of nooit. LEES VOOR: VOOR ELKE CODE 1 ANTWOORD NOTEREN - TOONKAART K. mag altijd mag alleen mag nooit Weet niet met toestemming of toezicht A Instant messaging, MSN gebruiken B Muziek of films op het internet downloaden C Naar online filmpjes kijken op het internet (bv op YouTube) D Een eigen sociaal-netwerkprofiel hebben (Facebook, Hyves etc.) E Persoonlijke informatie geven aan anderen op het internet F Foto s, filmpjes of muziek uploaden en met anderen delen Heeft u (of uw partner/andere verzorger) ooit wel eens één of meer van de volgende dingen met uw kind gedaan? LEES VOOR 1 ANTWOORD PER RIJ - TOON KAART L JA NEE WEET NIET A Geholpen als hij/zij iets moeilijk vond of niet kon vinden op het internet B Uitgelegd waarom sommige websites goed of slecht zijn C Hem/haar geadviseerd hoe je het internet veilig kunt gebruiken D E F Hem/ haar suggesties gegeven hoe je je tegenover mensen op het internet moet gedragen Geholpen als hij/zij door iets van slag of verontrust was dat hij/zij op het internet had gezien In het algemeen praten over wat hij/zij moet doen als iets op het internet hem/haar van streek maakt of verontrust VOLGENDE VRAAG ALLEEN STELLEN ALS HET KIND THUIS GEBRUIK MAAKT VAN INTERNET, JA GEANTWOORD IN ITEM A OF B VAN 219 ANDEREN NAAR VRAAG Als uw kind het internet thuis gebruikt, controleert u (of uw partner/de andere verzorger) dan achteraf wel eens één van de volgende dingen? LEES A D VOOR - 1 ANTWOORD PER RIJ - TOON KAART M JA NEE WEET NIET niet van toepassing A Welke websites hij/zij heeft bezocht 99 B De berichten in zijn/haar account of de berichten op zijn/haar MSN/Instant Messaging 99 C Zijn/haar profiel op een sociaal netwerk of online community (bv. Hyves) 99 D Welke vrienden of contactpersonen hij/zij toevoegt op zijn/haar socialenetwerkprofiel (bv. Hyves) of op zijn/haar MSN/ Instant Messaging 99 5

6 224 Maakt u (of uw partner/ de andere verzorger) gebruik van de volgende dingen op de computer die uw kind thuis het meest gebruikt? Graag Ja of Nee zeggen op elk van het volgende. LEES VOOR 1 ANTWOORD PER RIJ - TOON KAART N JA NEE WEET NIET A Software of andere mogelijkheden om sommige websites te filteren of te blokkeren. Hiermee bedoelen we iets waardoor uw kind niet op bepaalde websites kan komen, of waarmee sommige activiteiten op het internet geblokkeerd worden B Software of andere mogelijkheden om te volgen welke websites zijn bezocht Hiermee bedoelen we software die bijhoudt welke websites uw kind heeft bezocht, zodat u later kunt kijken wat hij/zij heeft gedaan op internet C Een dienst of contract dat de tijd die op het internet wordt doorgebracht beperkt D Software om spam of virussen te voorkomen ALLEN Opnieuw vragen we u bij het beantwoorden van de vragen rekening te houden met alle manieren en alle plaatsen waar <kind waar interview over gaat> het internet gebruikt. 225 Denkt u dat de dingen die u (of uw partner/de andere verzorger) doet met betrekking het internetgebruik van uw kinderen, de internetervaring van uw kinderen beter maakt of niet echt? INDIEN JA: HELPEN, IS DAT DAN EEN BEETJE OF HEEL VEEL JA, veel beter 1 JA, een beetje beter 2 NEE, niet beter Als we het hebben over de dingen die u (of uw partner/de andere verzorger) doet met betrekking tot het internetgebruik van uw kind, vindt u dan dat u meer zou moeten doen om het internetgebruik van uw kind te reguleren? INDIEN JA: HELPEN, IS DAT DAN EEN BEETJE OF HEEL VEEL JA, veel meer 1 JA, een beetje meer 2 NEE Doet u (of uw partner/de andere verzorger) tegenwoordig andere dingen met betrekking tot het internetgebruik van uw kind omdat hij/zij in het verleden weleens van streek is geweest van iets op het internet? INDIEN JA: HELPEN, IS DAT DAN EEN BEETJE OF HEEL VEEL JA, heel veel 1 JA, een beetje 2 NEE 3 6

7 Kinderen kunnen verschillende ervaringen op het internet hebben vanwege verschillende redenen. Soms zijn dat heel positieve ervaringen, soms negatieve. De volgende vragen gaan over mogelijke negatieve ervaringen. Als wij het over het internet hebben dan bedoelen we iedere mogelijke techniek, (computer of mobiele telefoon) of plaats (thuis, school of bij een vriend(in)), waar uw kind het internet gebruikt. 228 Heeft uw kind in het afgelopen jaar, voor zover u dat weet, ervaringen met internet gehad of dingen gezien die hem/haar van streek hebben gemaakt of hebben doen schrikken? Bijv. iets waar uw kind zich ongemakkelijk bij voelde, iets waar hij/zij van slag van was of iets waarvan uw kind het gevoel het dat hij/zij het niet had moeten zien? INT: WANNEER GEVRAAGD WORDT OM "VAN STREEK"UIT TE LEGGEN BIJVOORBEELD IETS WAARDOOR ZE VAN SLAG RAAKTEN, DAT HEN HEEFT DOEN SCHRIKKEN, OF HET GEVOEL GEEFT DAT ZE HET NIET HADDEN MOGEN ZIEN. "VAN STREEK" OF "VAN SLAG RAKEN" BETEKENT NIET PERSE DAT HET KIND ER NIET MEE OM KON GAAN OF DAT HET KIND ZICH SCHULDIG VOELT TEGENOVER ZICHZELF. MET VAN SLAG RAKEN OF VAN STREEK ZIJN BEDOELEN W E NIET "SLECHT NIEUWS". ALS HET FAVORIETE VOETBALTEAM VAN HET KIND VERLOREN HEEFT EN HET KIND LEEST DAT OP HET INTERNET, DAN KAN HET VAN STREEK RAKEN, MAAR DAT IS NIET HET SOORT DAT WE BEDOELEN. Ja 1 NAAR VRAAG 229 Nee 2 NAAR VRAAG 232 Wil ik niet zeggen 3 NAAR VRAAG 232 NAAR VRAAG 232 STEL VRAAG ALS HET KIND VAN STREEK IS GEW EEST (CODE 1 BIJ VRAAG 228) ANDERS DOOR NAAR VRAAG Hoe vaak heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden iets gezien of meegemaakt op het internet dat hem/haar van streek gemaakt heeft? MAAR 1 ANTWOORD MOGELIJK TOON KAART O A Elke dag of bijna elke dag 1 B Een of twee keer per week 2 C Een of twee keer per maand 3 D Minder vaak INDIEN JA; CODES 1 t/m 4 bij VRAAG 229 Kunt u mij over een gebeurtenis vertellen die uw kind van streek heeft gemaakt of erg heeft doen schrikken? OPEN VRAAG LETTERLIJK NOTEREN Geen antwoord 99 7

8 231 Als u terugdenkt aan die keer, hoe van streek denkt u dat uw kind zich voelde (als hij/zij zich van streek voelde) MAAR 1 ANTWOORD MOGELIJK TOON KAART P A Heel erg van streek 1 B Behoorlijk van streek 2 C Een beetje van streek 3 D Helemaal niet van streek 4 VRAAG ALLEN 232 Hoe waarschijnlijk denkt u dat het is dat uw kind in de komende 6 maanden iets mee zal maken op het internet dat hem of haar van streek zal maken of verontrusten, als het al zal gebeuren? 1 ANTWOORD MOGELIJK - TOONKAART Q helemaal niet waarschijnlijk 1 niet erg waarschijnlijk 2 waarschijnlijk 3 zeer waarschijnlijk 4 weet niet In welke mate, als u dat al kunt, denkt u uw kind te kunnen helpen om te gaan met de vervelende/verontrustende dingen die uw kind op het internet meemaakt? 1 ANTWOORD MOGELIJK - TOONKAART R A helemaal niet 1 B niet erg goed 2 C redelijk goed 3 D heel erg goed 4 weet niet In welke mate denkt u dat uw kind in staat is om te gaan met de vervelende/ verontrustende dingen die hij/zij op het internet meemaakt? 1 ANTWOORD MOGELIJK - TOONKAART R A helemaal niet 1 B niet erg goed 2 C redelijk goed 3 D heel erg goed 4 weet niet Ik ga u een aantal gebeurtenissen voorlezen, vertelt u mij of uw kind deze gebeurtenissen het afgelopen jaar heeft ervaren/meegemaakt, voor zover u dat weet. LEES VOOR A-G, 1 ANTWOORD PER RIJ- TOONKAART R2 ja nee weet niet A Iemand ontmoet (afspraak) die hij/zij op het internet heeft leren kennen B Beelden op het internet gezien van duidelijke seksuele aard, zoals beelden van naakte mensen of mensen die seks hadden C Op een nare of gemene manier behandeld zijn op het internet (bv regelmatig geplaagd worden op een manier die hij of zij niet leuk vond, of opzettelijk buitengesloten worden) D Op een nare of gemene manier iemand behandelen op het internet (bv regelmatig plagen op een manier die de ander niet leuk vond, of opzettelijk iemand buitensluiten) E Het zien of het ontvangen hebben van seksuele berichten zoals beelden van naakte mensen of mensen die seks hadden (in woorden, foto s of video s) op het internet F Iemand seksuele berichten gestuurd (in woorden, foto s of video s) op het internet G Agressieve/gewelddadige beelden gezien van mensen die elkaar aanvallen of vermoorden op het internet. Dit kan in de vorm van tekenfilm zijn, in spelletjes maar ook beelden van echte mensen 8

9 VRAAG ALLEN 236 DE VOLGENDE MEDEDELING HOEFT U ALLEEN VOOR TE LEZEN WANNEER U EEN OUDER VAN EEN KIND VAN 9-10 JAAR OUD INTERVIEWT: "WIJ ZULLEN UW KIND NIET NAAR DE VOLGENDE ONDERWERPEN VRAGEN, MAAR W E ZIJN ERG BENIEUWD NAAR UW STANDPUNT" Voor zover u weet: heeft uw kind het afgelopen jaar een website bezocht waar één van de hiervoor genoemde onderwerpen werd besproken of gepropageerd? Hieronder vallen niet sites voor advies op gebied van gezondheid of opvoeding. Het gaat hier alleen om sites waar seksuele of gewelddadige thema s worden gestimuleerd of aanbevolen. LEES A E VOOR, 1 ANTWOORD PER REGEL - TOONKAART S ja nee wn A Mensen die praten over manieren waarop je jezelf lichamelijk pijn kan doen B Mensen die praten over manieren waarop je zelfmoord kan plegen C Mensen die praten over op welke manieren je heel dun kunt worden (anorectisch of boulimisch kunt zijn) D Mensen die haatdragende berichten publiceren die bepaalde groepen of personen aanvallen E Mensen die praten over hun ervaringen met druggebruik 237 Voor zover u weet, welke van de dingen op deze kaart zijn uw kind, in het afgelopen jaar, overkomen op het internet? LEES A D VOOR, 1 ANTWOORD PER REGEL, TOON KAART T A Iemand heeft zijn of haar persoonlijke gegevens op een manier gebruikt die hij/zij niet fijn vond ja nee wn B De computer heeft een virus gehad C Hij/zij is geld kwijtgeraakt door bedrog via internet (we bedoelen hier echt geld dus bv geen geld in een computerspelletje) D Iemand heeft zijn/haar wachtwoord gebruikt om bij zijn/haar persoonlijke gegevens te komen of om zich als hem/haar voor te doen 238 Waar haalt u over het algemeen informatie vandaan om het internet veilig te gebruiken? MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK, ALLES AANVINKEN WAT VAN TOEPASSING IS TOON KAART U A Op de school van mijn kind 1 B TV, Radio, kranten of tijdschriften 2 C Internetproviders 3 D Overheid of gemeente 4 E Organisaties voor kinderen/goede doelen 5 F Websites met informatie over veiligheid 6 G Fabrikanten/winkeliers die de producten verkopen 7 H Familie en vrienden 8 I Van mijn kind 9 J Andere bronnen 10 Geen, ik krijg geen informatie hierover En waar zou u in de toekomst informatie en advies van willen krijgen? MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK - TOON KAART U NOGMAALS A Op de school van mijn kind 1 B TV, Radio, kranten of tijdschriften 2 C Internetproviders 3 D Overheid of gemeente 4 E Organisaties voor kinderen/goede doelen 5 F Websites met informatie over veiligheid 6 G Fabrikanten/winkeliers die de producten verkopen 7 H Familie en vrienden 8 I Van mijn kind 9 J Andere bronnen 10 Geen, ik wil geen informatie hierover 11 * EINDE VAN OUDER INTERVIEW* GA NU NAAR HET KIND INTERVIEW 9

Ipsos Belgium WATERLOO OFFICE PARK, BAT. J, DRÈVE RICHELLE 161 1410 WATERLOO BELGIUM TEL. 02/642.47.11 / TELEFAX 02/648.34.08

Ipsos Belgium WATERLOO OFFICE PARK, BAT. J, DRÈVE RICHELLE 161 1410 WATERLOO BELGIUM TEL. 02/642.47.11 / TELEFAX 02/648.34.08 Ipsos Belgium WATERLOO OFFICE PARK, BAT. J, DRÈVE RICHELLE 161 1410 WATERLOO BELGIUM TEL. 02/642.47.11 / TELEFAX 02/648.34.08 VRAGENLIJST n 09-023815-01 CD KINDEREN EN INTERNET VRAGENLIJST OUDERS 27.04.2010

Nadere informatie

KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar

KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar CASENUMMER: SAMPLE POINT NUMMER INTERVIEW ER NAAM ADRES: POSTCODE EN PLAATS TELEFOONNUMMER KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar HOE VUL JE DIT DEEL VAN DE VRAGENLIJST IN Hieronder wat eenvoudige instructies

Nadere informatie

JONGEREN EN INTERNET 11-16 jaar

JONGEREN EN INTERNET 11-16 jaar CASENUMMER: SAMPLE POINT NUMMER INTERVIEW ER NAAM ADRES: POSTCODE EN PLAATS TELEFOONNUMMER JONGEREN EN INTERNET 11-16 jaar HOE VUL JE DIT DEEL VAN DE VRAGENLIJST IN Hieronder wat eenvoudige instructies

Nadere informatie

TOONKAARTEN (ESS RONDE 3, 2006) versie 12 juli 2006

TOONKAARTEN (ESS RONDE 3, 2006) versie 12 juli 2006 TOONKAARTEN (ESS RONDE 3, 2006) versie 12 juli 2006 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ uur Meer dan 1½ uur, tot hoogstens

Nadere informatie

TOONKAARTEN (ESS RONDE 2, 2004) definitieve versie 30 augustus 2004

TOONKAARTEN (ESS RONDE 2, 2004) definitieve versie 30 augustus 2004 TOONKAARTEN (ESS RONDE 2, 2004) definitieve versie 30 augustus 2004 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ uur Meer dan 1½

Nadere informatie

Niveaus in het Nederlandse onderwijs: een toetsing van de ISLED-ESS schaling. Heike Schröder Harry B.G. Ganzeboom Vrije Universiteit Amsterdam

Niveaus in het Nederlandse onderwijs: een toetsing van de ISLED-ESS schaling. Heike Schröder Harry B.G. Ganzeboom Vrije Universiteit Amsterdam Niveaus in het Nederlandse onderwijs: een toetsing van de ISLED-ESS schaling Heike Schröder Harry B.G. Ganzeboom Vrije Universiteit Amsterdam Het meten van opleidingsniveaus Probleem: geen standaard indeling

Nadere informatie

EU KIDS ONLINE II VRAGENLIJST KINDEREN. INTERVIEW ER NOTEER LEEFTIJD EN GESLACHT VAN KIND Man 1

EU KIDS ONLINE II VRAGENLIJST KINDEREN. INTERVIEW ER NOTEER LEEFTIJD EN GESLACHT VAN KIND Man 1 EU KIDS ONLINE II VRAGENLIJST KINDEREN CASENUMMER: SAMPLE POINT NUMMER INTERVIEW ER NAAM ADRES: POSTCODE EN PLAATS TELEFOONNUMMER INTERVIEW ER NOTEER LEEFTIJD EN GESLACHT VAN KIND LEEFTIJD GESLACHT Man

Nadere informatie

Namegenerator. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Namegenerator. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Namegenerator Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum september 2010 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e

Nadere informatie

Hoe vaak voor uw persoonlijke privé doeleinden?

Hoe vaak voor uw persoonlijke privé doeleinden? KAART 01 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan 1 uur, tot hoogstens1½ uur Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur Meer

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Inschrijfformulier met Ouderverklaring

Inschrijfformulier met Ouderverklaring Inschrijfformulier met Ouderverklaring Leerling voor groep.. (in te vullen door De Prins Clausschool) De volgende gegevens moeten (deels i.v.m. wettelijke bepalingen) volledig worden ingevuld. Met uw gegevens

Nadere informatie

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Netherlands PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Hoeveel

Nadere informatie

OEFENVRAGEN. LEES DIT AUB : Hier vind je een aantal oefenvragen. De interviewer zal je duidelijk maken wat je moet doen.

OEFENVRAGEN. LEES DIT AUB : Hier vind je een aantal oefenvragen. De interviewer zal je duidelijk maken wat je moet doen. Ipsos Belgium WATERLOO OFFICE PARK, BAT. J, DREVE RICHELLE 161 1410 WATERLOO BELGIUM TEL. 0/64.47.11 / TELEFAX 0/648.34.08 CD VRAGENLIJST n 09-03815-01 KINDEREN EN INTERNET VRAGENLIJST KINDEREN 9-10 7.04.010

Nadere informatie

VRAGENLIJST n 09-023815-01 KINDEREN EN INTERNET VRAGENLIJST KINDEREN 11-16 05.05.2010

VRAGENLIJST n 09-023815-01 KINDEREN EN INTERNET VRAGENLIJST KINDEREN 11-16 05.05.2010 Ipsos Belgium WATERLOO OFFICE PARK, BAT. J, DREVE RICHELLE 161 1410 WATERLOO BELGIUM TEL. 02/642.47.11 / TELEFAX 02/648.34.08 CD VRAGENLIJST n 09-023815-01 KINDEREN EN INTERNET VRAGENLIJST KINDEREN 11-16

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Risicofactoren, zelfbescherming en invloed van sociale context (6 oktober 2011) Sofie Vandoninck, K.U.Leuven

Risicofactoren, zelfbescherming en invloed van sociale context (6 oktober 2011) Sofie Vandoninck, K.U.Leuven Veilig online: negatieve ervaringen bij 9-16 jarigen Risicofactoren, zelfbescherming en invloed van sociale context (6 oktober 2011) Sofie Vandoninck, K.U.Leuven EU Kids Online: achtergrond en theoretisch

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum:

INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum: INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum: Geboorteplaats: Uitschrijfdatum: Kerkgenootschap: Burgerservicenummer: a.u.b. kopie

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

NATIONAAL OPINIE ONDERZOEK

NATIONAAL OPINIE ONDERZOEK NATIONAAL OPINIE ONDERZOEK 2012 TOONKAARTEN Vraag/vragen: A1, A2 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan 1 uur, tot hoogstens1½ uur Meer dan 1½ uur,

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Vragenlijst voor interviews met personen van 18 jaar en ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

Informatie boekje. MSN & Hyves. voor jongeren van behandelgroepen

Informatie boekje. MSN & Hyves. voor jongeren van behandelgroepen Informatie boekje MSN & Hyves voor jongeren van behandelgroepen 24 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 MSN 4 1.1. Wat is MSN? 4 Dit informatieboekje is ontwikkeld door: Manon van de Linde & Chrissy Pijnenburg

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

(invullen door school) Aanmeldingsdatum: Inschrijvingsdatum: Wordt geplaatst in groep:

(invullen door school) Aanmeldingsdatum: Inschrijvingsdatum: Wordt geplaatst in groep: Openbare basisschool Jeroen Bosch Brabantweg 101, 6844 GA Arnhem Tel : 026-3813862 email: directie@obsjeroenbosch.nl website: www.obsjeroenbosch.nl @obsjeroenbosch Aanmeldingsformulier: (invullen door

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ.

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Inschrijfformulier deel 1 KIND Achternaam. Roepnaam. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Geboorteplaats Land Nationaliteit BSN

Inschrijfformulier. Inschrijfformulier deel 1 KIND Achternaam. Roepnaam. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Geboorteplaats Land Nationaliteit BSN Inschrijfformulier Inschrijfformulier deel 1 KIND Achternaam Roepnaam Voornamen Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats Land Nationaliteit BSN Adres Huisnummer Plaats Telefoon vast geheim ja nee Mobiel geheim

Nadere informatie

Inschrijfformulier AARZEL NIET OM C ONTACT OP TE NEMEN. D E W IJNGAARD. o vrouw. (kopie belastingdienst of zorgpas met BSN/sofinummer bijvoegen)

Inschrijfformulier AARZEL NIET OM C ONTACT OP TE NEMEN. D E W IJNGAARD. o vrouw. (kopie belastingdienst of zorgpas met BSN/sofinummer bijvoegen) Inschrijfformulier W IJ VINDEN HET FIJN DAT U UW KIND WILT INSCHRIJVEN ALS LEERLING VAN ONZE SCHOOL. M OCHTEN ER NAAR AANLEIDING VAN DIT FORMULIER VRAGEN ZIJN, AARZEL NIET OM C ONTACT OP TE NEMEN. Gegevens

Nadere informatie

Openbare basisschool De Venen

Openbare basisschool De Venen AANMELDFORMULIER Openbare basisschool De Venen Achternaam en Voornaam/Voornamen : BurgerSchapsNummer: Roepnaam : Geslacht : Man/Vrouw Geboortedatum : Straatnaam en huisnummer : Postcode en woonplaats :

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER Datum intakegesprek:

AANMELDINGSFORMULIER Datum intakegesprek: AANMELDINGSFORMULIER intakegesprek: Leerling gegevens Basis Persoonsgegevens Burger Service Nummer (BSN) Adresgegevens Officiële gegevens moeten gelijk zijn aan GBA gegevens Roepnaam Voornamen Voorvoegsel

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier

Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier Inschrijfdatum (in te vullen door de school): 1. LEERLINGGEGEVENS Achternaam: BSN: _ Roepnaam: Voornamen: Geslacht: jongen / meisje geboortedatum: geboorteplaats:

Nadere informatie

A AN M E L D F O R M U LIER

A AN M E L D F O R M U LIER A AN M E L D F O R M U LIER G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER. Gegevens kind. Gegevens vorige (speciale) basisschool (indien van toepassing) Naam school: Adres: Postcode + Plaats: Groep:

INSCHRIJFFORMULIER. Gegevens kind. Gegevens vorige (speciale) basisschool (indien van toepassing) Naam school: Adres: Postcode + Plaats: Groep: Gegevens kind R.K. Jenaplanschool De Zonnewijzer Middenweg 30a/Postbus 1195 1703 RC/1700 BD Heerhugowaard www.bs-zonnewijzer.nl info@bs-zonnewijzer.nl 072-5721509 Directeur Dhr. K.J. Wolf INSCHRIJFFORMULIER

Nadere informatie

(VOOR-)AANMELDFORMULIER BASISSCHOOL

(VOOR-)AANMELDFORMULIER BASISSCHOOL (VOOR-)AANMELDFORMULIER BASISSCHOOL NB: Dit betreft een VOORaanmelding (dus geen definitieve plaatsing/inschrijving) (Voor-)aanmelding voor groep Datum vooraanmelding van basisschool Gegevens kind Burger

Nadere informatie

gezin Geslacht man / vrouw *) In Nederland sinds Postcode Adres geheim / onbekend ja / nee *)

gezin Geslacht man / vrouw *) In Nederland sinds Postcode Adres geheim / onbekend ja / nee *) INSCHRIJFFORMULIER Persoonsgegevens leerling Burgerservicenummer Geboortedatum Roepnaam Geboorteplaats Voorna(a)m(en) Geboorteland Nationaliteit 1 Voorvoegsel(s) Nationaliteit 2 Achternaam van het kind

Nadere informatie

Inschrijfformulier Basisschool De Korenbloem

Inschrijfformulier Basisschool De Korenbloem Gegevens van het kind BSN nummer: Achternaam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voornamen: Man / vrouw: Geboortedatum: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Extra telefoonnummer: Nationaliteit:

Nadere informatie

Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs

Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Inleiding Er komt een nieuwe gewichtenregeling in het basisonderwijs. De al bestaande

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Openbare basisschool De Watersnip

Aanmeldingsformulier Openbare basisschool De Watersnip Aanmeldingsformulier Openbare basisschool De Watersnip Geachte ouders of wettige vertegenwoordigers Wilt u dit aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk invullen en ondertekenen. Vragen die niet van toepassing

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Mama, mag ik op t internet?

Mama, mag ik op t internet? Mama, mag ik op t internet? Sofie Vandoninck Faculteit Sociale Wetenschappen Onderzoekproject Online risico s & online weerbaarheid Doel van het onderzoek? Welke kinderen zijn meer kwetsbaar online? Hoe

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Leerling. Voor de Zundertse basisscholen: Geef uw keuze aan: O Zonnebloem O Jozef O Anna O De Wegwijzer O Antonius

Inschrijfformulier. Leerling. Voor de Zundertse basisscholen: Geef uw keuze aan: O Zonnebloem O Jozef O Anna O De Wegwijzer O Antonius Voor de Zundertse basisscholen: Geef uw keuze aan: O Zonnebloem O Jozef O Anna O De Wegwijzer O Antonius Leerling Sofinummer ( BSN ) Achternaam Voorvoegsel(s) Roepnaam Voornamen Geslacht Geboortedatum

Nadere informatie

KINDGEGEVENS. Inschrijfformulier deel 1 ACHTERNAAM ROEPNAAM VOORNAMEN GESLACHT GEBOORTEDATUM GEBOORTEPLAATS LAND NATIONALITEIT BSN

KINDGEGEVENS. Inschrijfformulier deel 1 ACHTERNAAM ROEPNAAM VOORNAMEN GESLACHT GEBOORTEDATUM GEBOORTEPLAATS LAND NATIONALITEIT BSN Inschrijfformulier deel 1 KINDGEGEVENS ACHTERNAAM ROEPNAAM VOORNAMEN GESLACHT GEBOORTEDATUM GEBOORTEPLAATS LAND NATIONALITEIT BSN ADRES HUISNR.: POSTCODE: PLAATS TELEFOON EXTRA TELEFOONNUMMER GEHEIM GEHEIM

Nadere informatie

Opleidingentabel vo voor gewichtenregeling bao. Bijzonderheden. t.b.v. de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs. Toelichting.

Opleidingentabel vo voor gewichtenregeling bao. Bijzonderheden. t.b.v. de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs. Toelichting. Opleidingentabel vo voor gewichtenregeling bao t.b.v. de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Toelichting Vanaf de jaren 50 kent het Nederlandse onderwijssysteem na de lagere school (later basisonderwijs

Nadere informatie

Toelichting Gewichtenregeling basisonderwijs

Toelichting Gewichtenregeling basisonderwijs Toelichting Gewichtenregeling basisonderwijs In deze toelichting staat hoe scholen het gewicht voor hun leerlingen kunnen bepalen. De huidige gewichtenregeling geldt sinds 1 augustus 2006 en is zo opgesteld

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Inschrijfformulier Basisschool De Brink. Gegevens m.b.t. de leerling: Achternaam: Tussenvoegsel: Voornamen: Roepnaam: Geboortedatum: Geslacht: m / v

Inschrijfformulier Basisschool De Brink. Gegevens m.b.t. de leerling: Achternaam: Tussenvoegsel: Voornamen: Roepnaam: Geboortedatum: Geslacht: m / v Inschrijfformulier Basisschool De Brink. Gegevens m.b.t. de leerling: Leerling Achternaam: Tussenvoegsel: Voornamen: Roepnaam: Geboortedatum: Geslacht: m / v Basisgegevens Straat: Huisnummer: Postcode:

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma 074-2421609 Locatie: De Akker P.C. Hooftlaan 202 7552HE Hengelo www.titusbrandsma.nl infodeakker@titusbrandsma.

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma 074-2421609 Locatie: De Akker P.C. Hooftlaan 202 7552HE Hengelo www.titusbrandsma.nl infodeakker@titusbrandsma. Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma 074-2421609 Locatie: De Akker P.C. Hooftlaan 202 7552HE Hengelo www.titusbrandsma.nl infodeakker@titusbrandsma.nl (VOORLOPIG) INSCHRIJFFORMULIER Gegevens leerling Achternaam

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

NATIONAAL OPINIE ONDERZOEK TOONKAARTEN

NATIONAAL OPINIE ONDERZOEK TOONKAARTEN NATIONAAL OPINIE ONDERZOEK TOONKAARTEN 2010 Vraag/vragen: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan 1 uur, tot hoogstens1½ uur

Nadere informatie

Kinderen en Veilig Internet. Prof. dr. R. Casimirschool 6 maart 2012

Kinderen en Veilig Internet. Prof. dr. R. Casimirschool 6 maart 2012 Kinderen en Veilig Internet Prof. dr. R. Casimirschool 6 maart 2012 Over mij Johan Lammers Geboren en getogen in Deurne Organisatiepsychologie in Nijmegen Nu weknowmore & socialemediatraining.nl in Amsterdam

Nadere informatie

Locatie Sittard Geleen Achternaam Roepnaam Voornamen Burger service nummer Geboorte datum Geboorte plaats Geboorte land Nationaliteit Geslacht

Locatie Sittard Geleen Achternaam Roepnaam Voornamen Burger service nummer Geboorte datum Geboorte plaats Geboorte land Nationaliteit Geslacht Locatie Sittard Geleen Achternaam Roepnaam Voornamen Burger service nummer Geboorte datum Geboorte plaats Geboorte land Nationaliteit 1e 2e Geslacht jongen meisje Godsdienst Adres huisnummer Woonplaats

Nadere informatie

Formulier voor ouders/verzorgers Verzoek tot inschrijving op basisschool de Komeet door ouders/verzorgers

Formulier voor ouders/verzorgers Verzoek tot inschrijving op basisschool de Komeet door ouders/verzorgers Basisschool de Komeet Broeksingel 88 6581 HB Malden 024 357 31 82 E-mail: directie@dekomeetmalden.nl Website: www.dekomeetmalden.nl Formulier voor ouders/verzorgers Verzoek tot inschrijving op basisschool

Nadere informatie

Inschrijfformulier leerling basisonderwijs

Inschrijfformulier leerling basisonderwijs Inschrijfformulier leerling basisonderwijs Gegevens van het kind Achternaam: Roepnaam: Voorna(a)m(en): Nationaliteit: jongen 1 meisje Geb. plaats: Geb. land: Geb. datum: Adres: Burgerservicenr. 2 : Eerste

Nadere informatie

KIDSCREEN 52-items. Een Europees onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van kinderen & jongeren. Vragenlijst voor ouders

KIDSCREEN 52-items. Een Europees onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van kinderen & jongeren. Vragenlijst voor ouders KIDSCREEN 52-items Een Europees onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van kinderen & jongeren Vragenlijst voor ouders Page 1 of 8 Datum: Maand Jaar Beste ouders, Hoe gaat het met uw kind? Hoe voelt

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 20. Het adviesgesprek. Wat leert u in deze les? Advies vragen. / woorden die hetzelfde betekenen. Advies geven. / woorden die hetzelfde betekenen.

Nadere informatie

Uitleg bij het invullen van het inschrijfformulier

Uitleg bij het invullen van het inschrijfformulier INSCHRIJFFORMULIER Uitleg bij het invullen van het inschrijfformulier Aan de ouders die hun kind in willen schrijven op de Van der Muelen-Vastwijkschool. Het blijkt steeds vaker dat ouders het inschrijfformulier

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier leerling(e) basisonderwijs

Aanmeldingsformulier leerling(e) basisonderwijs Aanmeldingsformulier leerling(e) basisonderwijs Basisschool: RK basisschool De Schakel Telefoon: 073-5997179 t Bussche Kempe 2 Fax: 073-5997180 PC en plaats: 5324 AC Ammerzoden E-mail: info@deschakelammerzoden.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Weet u van het bestaan van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)? Ja Nee of 24% 27% 16% 50% 67% 76% 73% 84%

Nadere informatie

CBS De Akker Adm. Helfrichlaan 13E 6952 GA Dieren 0313-415253 algemeen@de-akkerschool.nl INSCHRIJFFORMULIER

CBS De Akker Adm. Helfrichlaan 13E 6952 GA Dieren 0313-415253 algemeen@de-akkerschool.nl INSCHRIJFFORMULIER INSCHRIJFFORMULIER CBS De Akker Adm. Helfrichlaan 13E 6952 GA Dieren 0313-415253 algemeen@de-akkerschool.nl A. GEGEVENS VAN HET KIND Voornamen: 0 jongen 0 meisje Roepnaam: Postcode + plaats: geheim: Burgerservicenummer:

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Geachte ouder, verzorger, voogd,

Geachte ouder, verzorger, voogd, Geachte ouder, verzorger, voogd, Hartelijk dank voor uw belangstelling voor deze school van de VCPO Noord-Groningen. Hopelijk heeft u een goede indruk gekregen. Als u uw kind voor deze school wilt aanmelden,

Nadere informatie

Geachte mijnheer/mevrouw,

Geachte mijnheer/mevrouw, Geachte mijnheer/mevrouw, E-mail, sms, chatboxes, online communities en weblogs bieden nieuwe mogelijkheden die door jongeren enthousiast worden verkend. In het leven van de digitale generatie zijn deze

Nadere informatie

De wetgeving rondom aanmelding van leerlingen is gewijzigd. Voortaan moeten we gaan werken met een vooraanmelding.

De wetgeving rondom aanmelding van leerlingen is gewijzigd. Voortaan moeten we gaan werken met een vooraanmelding. Beste ouders/verzorgers, De wetgeving rondom aanmelding van leerlingen is gewijzigd. Voortaan moeten we gaan werken met een vooraanmelding. In de meeste gevallen zal plaatsing op onze school geen probleem

Nadere informatie

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Wat vond u van uw behandeling bij de logopedist? Uw logopedist en de beroepsvereniging NVLF, zijn geïnteresseerd in uw mening. Uw mening

Nadere informatie

een kopie van het officiële document

een kopie van het officiële document Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt het aanmeldingsformulier van onze school. Wij willen u vragen dit volledig in te vullen. Uiteraard gelden voor alle door u verstrekte gegevens de regels van de wet

Nadere informatie

Welke service biedt uw zorgverzekeraar?

Welke service biedt uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 12 Welke service biedt uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar is de laatste jaren sterk veranderd. Via uw zorgverzekeraar krijgt u uw zorgkosten vergoed. Wij horen graag van u hoe

Nadere informatie

TOELATING EN INSCHRIJVING

TOELATING EN INSCHRIJVING is een onderdeel van TOELATING EN INSCHRIJVING Naam Leerling:... Geboortedatum:... Datum aanmelding:... GEGEVENS NIEUWE LEERLING Geslacht Roepnaam Voornamen Voorletters Achternaam Adres Postcode, plaats

Nadere informatie

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7 Filosofie Magazine Onderzoek De Grote Moraalenquête 2010 Tabellenboek Van Eunen Marketing 6 september 2010 Onderzoek uitgevoerd door PanelClix Representatief Nederland 18+, N=522 Vraag 1: Maakt u zelf

Nadere informatie

EU Kids Online onderzoek internetgebruik en -vaardigheden, en online risico s bij 9- tot 16-jarigen

EU Kids Online onderzoek internetgebruik en -vaardigheden, en online risico s bij 9- tot 16-jarigen EU Kids Online onderzoek internetgebruik en -vaardigheden, en online risico s bij 9- tot 16-jarigen Leen d Haenens & Sofie Vandoninck Studiedag Kids Online 8 februari 2012, Leuven Overzicht Achtergrond

Nadere informatie

Voornamen:... Roepnaam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Gemeente:... Nationaliteit:... Burgerservicenummer :...

Voornamen:... Roepnaam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Gemeente:... Nationaliteit:... Burgerservicenummer :... AANMELDINGSFORMULIER 1. Gegevens leerling Achternaam:... Voornamen:... Roepnaam:... Geboortedatum:.-...-.. Jongen / meisje Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Gemeente:... Telefoonnummer:... Geheim nummer:

Nadere informatie

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r

a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r a a n m e l d i n g s f o r m u l i e r Basisschool Sint Joseph Burg. Beckersweg 45 6261 NX Mheer Tel. 043-4571516 www.sintjoseph-mheer.nl sintjoseph@kom-leren.nl Stichting kom Leren Oranjeplein 201 6224

Nadere informatie

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 [Inleidende tekst; deze geldt voor alle drie de lijsten, de routering zit pas na vraag 3] Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapie

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VWO-6 Over de vragenlijst Deze vragenlijst

Nadere informatie

/ / / / EénE/oudergezin/ ja/nee*/ ja/nee*/ Ouderlijk/gezag/ ja/nee*/ ja/nee*/ Vluchtelingenstatus/ ja/nee*/ ja/nee*/ SCHOLENGROEP KATHOLIEK ONDERWIJS

/ / / / EénE/oudergezin/ ja/nee*/ ja/nee*/ Ouderlijk/gezag/ ja/nee*/ ja/nee*/ Vluchtelingenstatus/ ja/nee*/ ja/nee*/ SCHOLENGROEP KATHOLIEK ONDERWIJS InschrijfformulierleerlingenKBSDeDroomspiegel DeDroomspiegel LocatieMarcoPolo: MarcoPoloroute60 1363LAAlmerePoort [T]036E5406060 DeDroomspiegel LocatieMonaco: Monacostraat50 1363CGAlmerePoort [T]036E5406061

Nadere informatie

Openbare Basisschool De Brug, Beverakker 19, 3994 EK Houten, tel. 030-6342800, mail: info.brug@oo-h.nl. Inschrijfformulier

Openbare Basisschool De Brug, Beverakker 19, 3994 EK Houten, tel. 030-6342800, mail: info.brug@oo-h.nl. Inschrijfformulier Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen. * = Doorhalen wat niet van toepassing is. Gegevens ouders / verzorgers: Bij moeder: ook meisjesachternaam invullen. Ouder / verzorger 1 Ouder / verzorger

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?'

Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?' pagina 1 van 10 Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?' Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid in de zorg betekent vooral dat u als patiënt geen

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER. Kanaaldijk 3 1486 MG WEST-GRAFTDIJK 075-6411387. leerling Familienaam:

AANMELDINGSFORMULIER. Kanaaldijk 3 1486 MG WEST-GRAFTDIJK 075-6411387. leerling Familienaam: AANMELDINGSFORMULIER Kanaaldijk 3 1486 MG WEST-GRAFTDIJK 075-6411387 info@vhschool.nl www.vhschool.nl leerling Familienaam: Voorna(a)m(en): Roepnaam: Adres: Postcode + woonplaats: Telefoon: Mobiel: Mailadres:

Nadere informatie

Een nieuwe generatie Disney-schurken

Een nieuwe generatie Disney-schurken 17 SEPTEMBER 2015 TV Een nieuwe generatie Disney-schurken 19 fden nog lang Door Menno Woudt - En ze lee ookje. Maar hoe en gelukkig. Zo eindigt elk spr echt verder? gaan al die verhalen eigenlijk scendants

Nadere informatie

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar als u nog vragen of opmerkingen heeft laat het ons dan vooral even weten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar als u nog vragen of opmerkingen heeft laat het ons dan vooral even weten. www.lauwerseneemspo.nl OBS Klinkenborg Pastorieweg 6 9995 PN Kantens Tel. 0595-551788 Website: www.obsklinkenborg.nl e-mail: obsklinkenborg@lauwerseneems.nl Beste ouder, verzorger, Hartelijk dank voor

Nadere informatie

Beste ouder/ verzorger,

Beste ouder/ verzorger, Beste ouder/ verzorger, Met dit inschrijfformulier kunt u uw kind aanmelden voor één van de scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen. U kunt uw voorkeur voor één van de scholen kenbaar maken

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015 Informatieavond CBS de Citer 2015 Welkom 10-09-2015 Algemene Informatie m.b.t. de communicatie Iedere vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VG&O 0-3 VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VERSIE VOOR PLEEGOUDERS VAN JEUGDIGEN VAN 0 T/M 3 JAAR NAAM JEUGDIGE: GEBOORTEDATUM: GESLACHT: INVULDATUM: MEETMOMENT: DEZE VRAGENLIJST IS INGEVULD DOOR: MAN PLEEGMOEDER

Nadere informatie

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw beroep?...2 2 Van welke bond bent u lid?...3 3 Wat is uw hoogst voltooide opleiding (deze opleiding heeft u met goed gevolg afgelegd)?...4 4 Hoe lang bent

Nadere informatie

MOEDER / VERZORGER 1

MOEDER / VERZORGER 1 Basisschool St. Trudo St. Trudostraat 2, 5708 GL Helmond (0492) 52 53 91 administratie@trudoschoolstiphout.nl www.trudoschoolstiphout.nl INSCHRIJFFORMULIER NIEUWE LEERLING Roepnaam Doopnamen Achternaam

Nadere informatie

AANMELDFORMULIER leerling(e) basisonderwijs

AANMELDFORMULIER leerling(e) basisonderwijs AANMELDFORMULIER leerling(e) basisonderwijs Basisschool: rkbs. Mgr. Zwijsen Telefoon: 0418-637070 Ipperakkeren 13 PC + plaats: 5331 XL KERKDRIEL E-mail: info@zwijsenkerkdriel.nl Brinnummer: 06 KV Website:

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

Voormeting kandidaat

Voormeting kandidaat K1 Voormeting kandidaat Beste kandidaat, Het CBR is aan het onderzoeken of het nieuwe faalangstexamen voldoet aan de verwachtingen en aan de eisen van de minister van Verkeer en Waterstaat. Dit onderzoek

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQ-index

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo:

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo: 1e Vragenlijst Toelichting op de vragenlijst Alle gegevens uit dit onderzoek zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dat alleen de onderzoekers uw gegevens kunnen inzien. Er wordt alleen op

Nadere informatie

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman 1. Welke situatie is op u van toepassing? Ik ben 18 jaar of ouder en vul deze

Nadere informatie