Isala De Vogellanden Icare - Carinova RCIJ Zwolle, RCIJ Kampen Het Zonnehuis - De Voord - Wendhorst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Isala De Vogellanden Icare - Carinova RCIJ Zwolle, RCIJ Kampen Het Zonnehuis - De Voord - Wendhorst"

Transcriptie

1 Patiënteninformatie ZIEKENHUIS Isala REVALIDATIECENTRUM De Vogellanden THUISZORGORGANISATIES Icare - Carinova VERPLEEGHUIZEN RCIJ Zwolle, RCIJ Kampen Het Zonnehuis - De Voord - Wendhorst INTERAKTCONTOUR

2 Contactgegevens: Isala, Hoofdgebouw V4.0 Transmurale Stroke Service Zwolle Dr. Van Heesweg AB Zwolle T: (038) E: 2

3 Inleiding U bent opgenomen op de afdeling neurologie omdat u een beroerte heeft gehad. Een beroerte is een aandoening van de bloedvaten van de hersenen en wordt ook wel cerebro vasculair accident (CVA) of, in het Engels, stroke genoemd. Dit kan een herseninfarct zijn, waarbij een bloedvat verstopt raakt door een bloedpropje of door een dichtgeslibd bloedvaatje. Het is ook mogelijk dat er een scheurtje in het bloedvat zit. Als een bloedvat is gescheurd, dan spreken we van een hersenbloeding. Over het ziektebeeld en de gevolgen is een informatiebrochure uitgegeven door de Nederlandse Hartstichting, onder de titel Beroerte, en dan?. Deze is op de afdeling neurologie verkrijgbaar. Alle patiënten die met een beroerte worden opgenomen in ziekenhuis Isala, vallen onder de Transmurale Stroke Service Zwolle en omstreken. Dit is een regionale zorgketen voor mensen die te maken hebben met de gevolgen van een beroerte. Ziekenhuis, verpleeghuizen, revalidatiecentrum en thuiszorg werken samen, om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op uw situatie. De zorgketen heeft als doel er voor te zorgen dat mensen met een beroerte op het juiste moment, op de juiste plek, de juiste zorg en behandeling krijgen. De deelnemende instellingen en organisaties vindt u achter in deze brochure. In deze brochure staat beschreven welke zorg u mag verwachten en welke hulpverleners en organisaties betrokken zijn bij uw behandeling en herstel. Hoewel de tekst in eerste instantie op de patiënt gericht is, is deze brochure ook bedoeld voor partners en andere naasten. Om de zorg in de zorgketen te coördineren zijn er transferverpleegkundigen. 3

4 Om de zorg tijdens uw verblijf in het ziekenhuis én de periode daarna zo goed mogelijk te kunnen bieden en te coördineren, is het nodig om uw gegevens uit te wisselen met andere, bij uw behandeling en zorg betrokken, zorgverleners en organisaties. Daarom worden uw gegevens geregistreerd en, geanonimiseerd, gebruikt voor de organisatie van de zorgketen en ten behoeve van landelijke kwaliteitsregistratie. Mocht u over bovenstaande vragen hebben of hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit aangeven bij de transferverpleegkundige. De transfer verpleegkundige is van maandag t/m vrijdag tussen en uur aanwezig en bereikbaar via het volgende telefoonnummer:

5 Verblijf in het ziekenhuis Patiënten met een beroerte worden opgenomen op de Brain Care Unit van de verpleegafdeling neurologie. Dit is een speciale zaal op de afdeling neurologie waar intensievere observatie en controle van lichaamsfuncties mogelijk is. De neuroloog bepaalt tot wanneer u op de stroke-unit moet blijven. Dit is meestal 48 uur. Daarna wordt u overgeplaatst naar een andere kamer op de afdeling neurologie. Indien dit noodzakelijk is, zal de arts verder onderzoek doen naar de oorzaak van de beroerte. De arts en/of verpleegkundige zal u informeren over de onderzoeken. Daarnaast wordt behandeling gestart die gericht is op het voorkomen van een nieuwe beroerte en het voorkomen en behandelen van complicaties. U kunt een familiegesprek met de arts aanvragen via de verpleegkundige van de afdeling. Als voorbereiding op een gesprek met de arts kunt u eventueel de aandachtspuntenlijst uit de brochure Beroerte, en dan? doornemen. Herstel en revalidatie Na een beroerte is er vaak sprake van enig spontaan herstel, maar helaas niet altijd. De mate waarin dit gebeurt, verschilt van persoon tot persoon. Over het algemeen kan gezegd worden dat tijdens het eerste half jaar na een beroerte, het belangrijkste herstel gebeurt. Om te herstellen is er meestal revalidatie nodig. De revalidatie is vooral bedoeld om herstel te stimuleren, maar ook om te leren omgaan met uw beperkingen. Hoe de revalidatieperiode verloopt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 5

6 Met revalideren wordt zo snel mogelijk na uw beroerte begonnen, al tijdens uw opname in het ziekenhuis. De fysiotherapeut, de ergotherapeut en de logopedist worden ingeschakeld en zij bekijken wat de gevolgen van de beroerte voor u zijn en wat zij voor u kunnen betekenen. Fysiotherapie: De fysiotherapeut werkt samen met u aan verbeteringen om weer zo goed mogelijk te kunnen bewegen; bijvoorbeeld bij het kunnen zitten, staan en lopen. Hierbij wordt o.a. gelet op de kracht, het gevoel, de coördinatie en de balans. Ergotherapie: Ergotherapie helpt mensen met beperkingen of problemen in hun dagelijks leven om weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren. De activiteiten kunnen gericht zijn op zelfredzaamheid; bijvoorbeeld ten aanzien van lichaamsverzorging en huishoudelijke activiteiten. Logopedie: De logopedist helpt u als u problemen heeft bij het spreken en het slikken. Daarnaast zal de logopedist kijken of u taal begrijpt en of u nog kunt lezen en schrijven. Voor alle therapieën geldt dat familie in overleg een behandeling kan bijwonen. Al in een vrij vroeg stadium van de ziekenhuisopname zal er gekeken worden wat er na de ziekenhuisopname nog nodig is voor uw verdere herstel en revalidatie. En of na de ziekenhuisopname terugkeer naar de thuissituatie haalbaar is. Dit is afhankelijk van de gevolgen van de beroerte, uw leeftijd, uw mogelijkheden om te oefenen, wat u aan kunt, hoe zelfstandig u bent, uw sociale situatie en uw woonomstandigheden. Alle hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, komen 2x per week bij elkaar voor een overleg. Zij bespreken dan hoe het met u gaat en geven advies over het vervolg na de 6

7 ziekenhuisopname. Indien nodig wordt de revalidatiearts gevraagd om een advies te geven. De transfer-verpleegkundige is ook aanwezig bij dit overleg. Van haar krijgt u aanvullende informatie over het vervolg na de ziekenhuisopname. Na de ziekenhuisopname Na ontslag uit het ziekenhuis zijn er de volgende mogelijkheden: Naar huis; eventueel met thuiszorg poliklinische revalidatiebehandeling in verpleeghuis of revalidatiecentrum. Deze dagbehandeling vindt meestal enkele dagen per week plaats en er wordt gebruik gemaakt van alle therapieën en diensten die het verpleeghuis of revalidatiecentrum biedt (bij poliklinische revalidatie in het verpleeghuis gaat er altijd een korte klinische opname aan vooraf). logopedie, ergotherapie en/of fysiotherapie thuis of in de buurt Bij ontslag naar huis volgt er altijd een nazorgbezoek door een wijkverpleegkundige (zie CVA-nazorg door wijkverpleegkundige). Een tijdelijke opname in een revalidatiecentrum of op een revalidatieafdeling van een verpleeghuis. Het revalidatiecentrum is vooral geschikt voor patiënten die een hoog revalidatietempo aan kunnen en een ingewikkelde hulpvraag hebben (dit wordt medisch specialistische revalidatie genoemd). Revalidatie in een verpleeghuis is vooral bedoeld voor oudere en/of minder vitale patiënten die in een rustiger tempo nog wel goed kunnen revalideren (dit wordt geriatrische revalidatie genoemd). In sommige gevallen wordt er geadviseerd om, ondanks de leeftijd en het functioneren vóór de beroerte, toch eerst te starten met de revalidatie in het verpleeghuis omdat dit 7

8 meteen na de ziekenhuisopname het meest passend is. In dat geval zal er in het verpleeghuis opnieuw bekeken worden of en wanneer revalidatie in het revalidatiecentrum haalbaar is. Bijna alle verpleeghuizen die aangesloten zijn bij de Transmurale Stroke Service Zwolle bieden de mogelijkheid voor een revalidatieopname na een beroerte, behalve de Wendhorst. Daar is vanaf 1 januari 2013 alleen nog de mogelijkheid voor dagbehandeling na een beroerte. Mocht u voorkeur hebben voor revalidatie in een revalidatiecentrum of verpleeghuis dat niet aangesloten is bij de Transmurale Stroke Service Zwolle, dan kunt u dat aangeven. Er wordt gestreefd om de vervolgopname in het verpleeghuis of revalidatiecentrum zo snel mogelijk te realiseren, zodat u zo min mogelijk tijd onnodig in het ziekenhuis verblijft. Het is aangetoond dat het gunstig is om zo snel mogelijk met revalidatie te starten. Bij opname in het verpleeghuis betekent dit dat het niet altijd mogelijk is om opgenomen te worden in het verpleeghuis van voorkeur. In dat geval zal er, in overleg met u en uw contactpersonen, naar een alternatief gezocht worden. Het verblijf op een revalidatieafdeling is altijd tijdelijk en de revalidatie is gericht op een zo zelfstandig mogelijk functioneren. In principe volgt na de revalidatie ontslag naar de oude woonsituatie, eventueel met voortzetting van de therapie in dagbehandeling, thuis of in de buurt. Ook dan zal een nazorgbezoek door een wijkverpleegkundige volgen. Indien terugkeer naar de oude woonsituatie niet haalbaar blijkt, wordt gekeken wat voor u de beste oplossing is. 8

9 Een langdurige opname in een verpleeghuis. In het geval dat een patiënt in het ziekenhuis zo laag belastbaar is dat er geen revalidatiemogelijkheden zijn, zal een langdurige (of blijvende) opname in een verzorgings- of verpleeghuis geadviseerd worden. Aanvragen van indicaties voor thuiszorg, dagbehandeling in verpleeghuizen enz. ná de ziekenhuisopname worden verzorgd door de transfer-verpleegkundige. Zij zorgt ook dat de patiënten aangemeld worden voor een nazorgbezoek van de wijkverpleegkundige bij ontslag naar huis (zie hierna). 9

10 Nazorg door de wijkverpleegkundige Het krijgen van een beroerte is een ingrijpende gebeurtenis, niet alleen voor betrokkene zelf, maar ook voor de directe omgeving, en kan gevolgen hebben die doorwerken in de thuissituatie. Sommige gevolgen zijn zichtbaar (bijvoorbeeld: een verlamd been en/of verlamde arm), maar er kunnen ook onzichtbare gevolgen zijn (bijvoorbeeld: vermoeidheid, concentratieproblemen, geheugenstoornissen). De wijkverpleegkundige nazorg biedt ondersteuning, advies en informatie bij het omgaan met deze gevolgen. Ook kunnen er vragen rijzen die tijdens het verblijf nog niet te voorzien waren; vragen die te maken hebben met bijvoorbeeld het ziekte- of behandelproces of de revalidatie na een beroerte. Binnen 4 weken na uw thuiskomst neemt de wijkverpleegkundige telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Zo nodig wordt samen met u en eventuele huisgenoten bekeken of er behoefte is aan een vervolgbezoek en worden hier afspraken over gemaakt. Eventueel stemt de wijkverpleegkundige de zorg bij u thuis af met de huisarts of overlegt met hem/haar over een verwijzing (bijv. voor de revalidatiearts, maatschappelijk werk enz.). Aan deze huisbezoeken zijn geen kosten verbonden. Zodra bekend is dat u naar huis zult gaan, meldt de transferverpleegkundige u aan bij de thuiszorgorganisatie van uw woonplaats voor een CVA-nazorgbezoek door een wijkverpleegkundige. 10

11 Overige informatie Leefstijladviezen om een beroerte te voorkomen Roken, overgewicht en overmatige alcoholconsumptie geven een verhoogd risico op een beroerte. Een gezonde leefstijl na een beroerte is dus belangrijk. Onderstaande adviezen helpen u hierbij: - Niet roken - Optimaal gewicht (=BMI van 25 of lager). - Wilt u zelf uw BMI berekenen? Kijk op: - Gezonde voeding - Beperk het gebruik van verzadigd vet en zout - Eet 1 tot 2 keer per week (vette) vis - Eet minimaal 200 gram groente en 2 stuks fruit per dag - Matig alcoholgebruik. Maximaal 1 glas per dag voor vrouwen of 2 glazen per dag voor mannen. - Voldoende lichaamsbeweging. Beweeg tenminste 5 dagen per week gedurende 30 minuten. - Voldoende ontspanning Autorijden na een beroerte. (bron: Beroerte, en dan? Nederlandse hartstichting) Iemand die een TIA of herseninfarct heeft gehad, mag gedurende twee weken na de uitvalsverschijnselen niet autorijden. Na deze twee weken moet de patiënt gekeurd worden door de neuroloog of revalidatiearts. Deze arts schrijft een specialistisch rapport. Als de patiënt aan de beroerte geen lichamelijke of geestelijke functiestoornissen heeft overgehouden, dan mag hij weer autorijden en heeft hij geen meldingsplicht aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Als er na twee weken toch nog functiestoornissen zijn die de patiënt ongeschikt maken om te rijden, dan blijft hij ongeschikt voor rijbewijzen tot drie maanden na het ontstaan van de 11

12 uitvalverschijnselen. Er bestaat een morele verplichting om dit te melden aan het CBR. Een deskundige van het CBR zal dan een rijtest afnemen om te beoordelen of de patiënt geschikt is om weer te rijden en om te kijken of er aanpassingen in de auto nodig zijn. Tevens is een specialistisch rapport nodig van een onafhankelijk neuroloog of revalidatiearts. Als de rijtest positief is, dan geldt een geschiktheidstermijn van vijf jaar. Bus- en vrachtwagenchauffeurs die een TIA of herseninfarct hebben gehad, mogen vier weken na de uitvalsverschijnselen niet autorijden. Na die vier weken moet de neuroloog of revalidatiearts een specialistisch rapport schrijven. Als daaruit blijkt dat de patiënt rijgeschikt is, dan geldt de nieuwe rijbevoegdheid voor maximaal drie jaar. Als er na die vier weken nog wel functiestoornissen zijn, dan kan de arts de patiënt ongeschikt verklaren als chauffeur. Als iemand geen herseninfarct, maar een hersenbloeding heeft gehad, dan gelden andere regels. De neuroloog informeert de patiënt, geeft adviezen en vertelt welke regels er gelden voor het autorijden. Meer informatie over autorijden en beroerte vindt u op de website van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR): of u kunt contact opnemen met het CBR in uw regio. Adressen CBR: CBR Hoofdkantoor P.C. Boutenslaan 1 Postbus HH Rijswijk Telefoonnummer: Website: 12

13 CBR regio Noord CBR regio Oost (Groningen, Friesland en (Overijssel, Gelderland en Drenthe) Flevoland) Overcingellaan13 Hazenkamp 10 Postbus 40 Postbus AA Assen 6803 EA Arnhem Telefoonnummer: Telefoonnummer: Patiëntenverenigingen Bij onderstaande patiëntenverenigingen kunt u terecht voor ondersteuning, informatieverstrekking, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Het delen van ervaringen, de erkenning en herkenning van de gevolgen van een beroerte blijken voor een grote groep patiënten en eventueel hun partner/familie waardevol. Afasie Vereniging Nederland Afasie is een verzamelnaam voor taal- en taalgebruikstoornissen die het gevolg zijn van hersenletsel. De Afasie Vereniging Nederland heeft als doel het welzijn van mensen met afasie te bevorderen. Afasie Vereniging Nederland Bakenbergseweg ME Arnhem Telefoonnummer:

14 De Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder De Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder komt op voor de belangen van mensen die zelf een beroerte hebben gehad, of die iemand in de omgeving hebben die door een beroerte is getroffen. De Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder Postbus JB Arnhem Telefoonnummer: Vereniging Cerebraal De Vereniging Cerebraal is een vereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Vereniging Cerebraal Palestrinastraat 1 b 3533 EH Utrecht Telefoonnummer:

15 ADRESSEN Adressen samenwerkende zorginstellingen TSSZ Isala Dokter van Heesweg AB Zwolle Postbus GK Zwolle Telefoonnummer: Carinova Postbus AA Raalte Telefoonnummer: Revalidatie- en Behandelcentrum IJsselheem, V2.6 Dokter van Heesweg AB Zwolle Telefoonnummer: Viattence, locatie Wendhorst Eperweg ET Heerde Telefoonnummer: Icare Blankenstein PH Meppel Telefoonnummer Woonzorgconcern IJsselheem, locatie Myosotis Engelenbergplantsoen AB Kampen Telefoonnummer: Zorgverlening het Baken, locatie De Voord Veldbloemenlaan DL Elburg Telefoonnummer: De Vogellanden, Centrum voor Revalidatie Hyacinthstraat 66a 8013 XZ Zwolle Postbus BB Zwolle Telefoonnummer: Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, locatie Het Zonnehuis Nijenhuislaan WB Zwolle Telefoonnummer: Bij de TSSZ zijn ook de Thuiszorgorganisaties Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Vérian nauw betrokken. 15

16 Transmurale Stroke Service Zwolle Isala, V4.0 Dr. Van Heesweg AB Zwolle T: (038) E: 16

Stroke Service Assen. Zorg op maat na een beroerte. stroke service

Stroke Service Assen. Zorg op maat na een beroerte. stroke service Stroke Service Assen Zorg op maat na een beroerte z z stroke service assen 1 Stroke Service Assen staat garant voor goede zorg aan inwoners van Assen en omstreken die getroffen zijn door een beroerte.

Nadere informatie

In deze folder kunt u lezen wat de zorgverleners van de Stroke-unit kunnen doen voor mensen die een beroerte hebben doorgemaakt.

In deze folder kunt u lezen wat de zorgverleners van de Stroke-unit kunnen doen voor mensen die een beroerte hebben doorgemaakt. Stroke-unit Inleiding In overleg met de neuroloog is besloten om u op te nemen op de Stroke-unit van de Ommelander Ziekenhuis Groep, locatie Delfzicht. Dit is een onderdeel van de afdeling neurologie (B3),

Nadere informatie

Maatschap Neurologie. CVA: Cerebro Vasculair Accident

Maatschap Neurologie. CVA: Cerebro Vasculair Accident Maatschap Neurologie : Cerebro Vasculair Accident Inleiding Deze folder geeft u informatie over de zorg en de behandeling na een ook wel een beroerte genoemd. Onverwacht gebeurde het: een. En de mensen

Nadere informatie

Opgenomen voor een beroerte

Opgenomen voor een beroerte Opgenomen voor een beroerte Afdeling neurologie gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Wat is een beroerte? 3 Onderzoek en behandeling 4 Gang van zaken op de stroke-unit 5 Revalidatie en herstel na uw opname

Nadere informatie

EEN BEROERTE, EN DAN?

EEN BEROERTE, EN DAN? EEN BEROERTE, EN DAN? Hersenbloeding Afdeling 3 Zuid INLEIDING U bent opgenomen in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam met een hersenbloeding (beroerte). Middels deze diavoorstelling geven wij u informatie

Nadere informatie

Behandeling en Zorg na een beroerte

Behandeling en Zorg na een beroerte Behandeling en Zorg na een beroerte Belangrijke telefoonnummers Afdeling Stroke-Unit: 0513 685 625 CVA Verpleegkundige Tjongerschans 06 20 01 87 18 SSHV : Stichting samenwerkende Hersenletsel verenigingen

Nadere informatie

Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland

Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland Inleiding U of één van uw familieleden heeft onlangs een beroerte gehad. In de regio Delft/Westland/Oostland werken verschillende zorginstellingen met

Nadere informatie

Stroke-unit. Verpleegafdeling West 44

Stroke-unit. Verpleegafdeling West 44 Stroke-unit Verpleegafdeling West 44 Inleiding U bent opgenomen op de Stroke-unit. De Stroke-unit is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van mensen die een beroerte hebben gehad. Stroke is het

Nadere informatie

Stroke Care Unit Wat is een CVa?

Stroke Care Unit Wat is een CVa? Stroke care unit Stroke Care Unit In overleg met de neuroloog is besloten om u op de stroke care unit van het Kennemer Gasthuis op te nemen. (Stroke is Engels voor beroerte.) Op deze afdeling worden patiënten

Nadere informatie

Opname na een beroerte

Opname na een beroerte Opname na een beroerte Informatie voor patiënten F0834-1180 april 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie

EEN BEROERTE, EN DAN?

EEN BEROERTE, EN DAN? EEN BEROERTE, EN DAN? Herseninfarct Afdeling 3 Zuid INLEIDING U bent opgenomen in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam met een herseninfarct (beroerte). Middels deze diavoorstelling geven wij u informatie

Nadere informatie

Revalidatie voor CVA-patiënten

Revalidatie voor CVA-patiënten Neurologie Revalidatie voor CVA-patiënten Bijna iedere patiënt, die een beroerte (in medische termen Cerebraal Vasculair Accident - CVA) heeft gehad, heeft na ontslag uit het ziekenhuis enige vorm van

Nadere informatie

KETENZORG CVA 181-011112

KETENZORG CVA 181-011112 KETENZORG CVA In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie met betrekking tot de ketenzorg na de beroerte (= CVA (Cerebro Vasculair Accident) die u heeft gehad. Dit kan

Nadere informatie

Stroke Care Unit Let op! Wat is een CVa?

Stroke Care Unit Let op! Wat is een CVa? Stroke care unit Stroke Care Unit In overleg met de neuroloog is besloten om u op de stroke care unit van Haarlem Zuid op te nemen. (Stroke is Engels voor beroerte.) Op deze afdeling worden patiënten

Nadere informatie

TIA / Beroerte. Aandachtspunten. Neurologie

TIA / Beroerte. Aandachtspunten. Neurologie 00 TIA / Beroerte Aandachtspunten Neurologie 1 U gaat naar huis na opname in het ziekenhuis voor een Tia of beroerte. In deze folder staan de belangrijkste gevolgen en aandachtspunten voor u op een rij.

Nadere informatie

Oost 3. CVA (Cerebro Vasculair Accident)

Oost 3. CVA (Cerebro Vasculair Accident) Oost 3 CVA (Cerebro Vasculair Accident) 1 2 Inhoudsopgave Blz. Inleiding 4 Het onderzoek bij een CVA 4 De behandeling van een CVA 5 Belangrijke aandachtspunten 6 Hoe verloopt de verdere behandeling en

Nadere informatie

Stroke-care-unit (SCU)

Stroke-care-unit (SCU) Neurologie Stroke-care-unit (SCU) Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep In overleg met neuroloog bent u opgenomen op de Stroke Care Unit. Dit is een

Nadere informatie

Beroerte en een TIA zijn spoedeisende ziekten. Rob Bernsen en Marian van Zagten Neurologen JBZ

Beroerte en een TIA zijn spoedeisende ziekten. Rob Bernsen en Marian van Zagten Neurologen JBZ Beroerte en een TIA zijn spoedeisende ziekten Rob Bernsen en Marian van Zagten Neurologen JBZ TIA CVA: inhoud + TIA: Rob Bernsen + CVA: Marian van Zagten + Rijbewijs : Rob Bernsen Voorlichting Hartstichting

Nadere informatie

Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel STROKE UNIT. CVA Stroke unit

Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel STROKE UNIT. CVA Stroke unit Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel STROKE UNIT CVA 2 INHOUDSOPGAVE... 4 Waarom opname... 4 Wat gebeurt er... 4 Bewaking... 5 Diagnostiek... 5 Behandeling... 5

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

De Stroke unit. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

De Stroke unit. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! De Stroke unit U verblijft na een beroerte op de Stroke unit in Rijnstate. Dit is een onderdeel van de afdeling Neurologie. In deze folder vindt u informatie over de Stroke unit en de gang van zaken tijdens

Nadere informatie

Thuis verder na een CVA of TIA

Thuis verder na een CVA of TIA Thuis verder na een CVA of TIA U bent in het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop opgenomen vanwege een beroerte, ook wel een Cerebro Vasculair Accident (CVA) genoemd. Een beroerte is een ongeluk in de bloedvaten

Nadere informatie

Poliklinische revalidatiebehandeling. beroerte

Poliklinische revalidatiebehandeling. beroerte Poliklinische revalidatiebehandeling na een beroerte POLIKLINISCHE REVALIDATIEBEHANDELING NA EEN BEROERTE Wat is een beroerte Bij een beroerte of CVA (de medische term) is de bloedtoevoer in de hersenen

Nadere informatie

ERGOTHERAPIE NA EEN CVA Informatie voor cliënten en hun naasten

ERGOTHERAPIE NA EEN CVA Informatie voor cliënten en hun naasten ERGOTHERAPIE NA EEN CVA Informatie voor cliënten en hun naasten Deze brochure is gebaseerd op de Ergotherapierichtlijn CVA (2013) en de Patiëntenversie van de Zorgstandaard CVA/TIA (2013). Voor meer informatie

Nadere informatie

ERGOTHERAPIE NA EEN CVA Informatie voor cliënten en hun naasten

ERGOTHERAPIE NA EEN CVA Informatie voor cliënten en hun naasten ERGOTHERAPIE NA EEN CVA Informatie voor cliënten en hun naasten INHOUD Introductie 4 Praktische informatie 5 De rol van de ergotherapeut 6 Waarvoor kunt u bij de ergotherapeut terecht? 7 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Revalidatie. Revalidatie & Herstel

Revalidatie. Revalidatie & Herstel Revalidatie Revalidatie & Herstel De afdeling Revalidatie in het BovenIJ ziekenhuis is een onderdeel van de afdeling Revalidatie en Herstel. Met deze folder willen wij u graag vertellen wat wij voor u

Nadere informatie

Opname en ontslag bij een beroerte. CVA-ketenzorg

Opname en ontslag bij een beroerte. CVA-ketenzorg Opname en ontslag bij een beroerte CVA-ketenzorg 2 U hebt een beroerte gehad en bent daarom opgenomen op de afdeling neurologie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Deze folder is bedoeld om u

Nadere informatie

Verpleegkundig voorlichtingsuur CVA

Verpleegkundig voorlichtingsuur CVA Verpleegkundig voorlichtingsuur CVA 2 Verpleegkundig voorlichtingsuur CVA in de acute fase tijdens opname Afdeling: B3, Neurologie (route B) Telefoon: 088 066 2420 Datum:. Tijd:. Inleiding De Ommelander

Nadere informatie

CVA-zorg in beeld. Zorgprogramma Ketenzorg CVA regio Helmond Quartz. Inleiding

CVA-zorg in beeld. Zorgprogramma Ketenzorg CVA regio Helmond Quartz. Inleiding CVA-zorg in beeld Zorgprogramma Ketenzorg CVA regio Helmond Quartz Inleiding Jaarlijks worden 45.000 mensen getroffen door een CVA en 200.000 Nederlanders hebben ooit een CVA gehad. CVA is een complexe

Nadere informatie

CVA-nazorg. stroke service

CVA-nazorg. stroke service CVA-nazorg z z stroke service assen 1 Na een beroerte verblijft u meestal enige tijd in het ziekenhuis en afhankelijk van uw klachten eventueel nog voor kortere of langere tijd in een verpleeghuis of verzorgingshuis.

Nadere informatie

VELE HANDEN. In kader van CVA. Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie

VELE HANDEN. In kader van CVA. Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie VELE HANDEN In kader van CVA Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie Informatiebijeenkomst 14-12-2010 aan wijkverpleegkundige betrokken bij CVA patiënten. Inhoud presentatie Wat is CVA Verschillende

Nadere informatie

Autorijden na een TIA of beroerte

Autorijden na een TIA of beroerte Autorijden na een TIA of beroerte U heeft recentelijk een TIA of een beroerte gehad. Dit heeft gevolgen voor uw bevoegdheid om een auto, motor, vrachtwagen of bus te besturen. U mag tijdelijk geen auto

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Bestuurders van een combinatie van een personenauto of bestelauto met aanhangwagen beschikken niet altijd over

Nadere informatie

informatiegids voor de patiënt met een beroerte

informatiegids voor de patiënt met een beroerte informatiegids voor de patiënt met een beroerte CVA-project Zeeuws-Vlaanderen 1. INLEIDING Voor u ligt de Gids voor Patiënten met een Beroerte, een informatiemap ten behoeve van patiënten met een beroerte

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalideren na Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalideren na Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalideren na Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Patiënteninformatie vll 574/1511 Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Inleiding U ontvangt deze

Nadere informatie

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL 288 Deze folder is een samenwerking van: Inleiding U bent via de Spoedeisende Hulp opgenomen in het Sint Franciscus Gasthuis met een gebroken heup. Waarschijnlijk

Nadere informatie

CVA Zorgketen regio Helmond. de Nazorg

CVA Zorgketen regio Helmond. de Nazorg CVA Zorgketen regio Helmond de Nazorg Versie: 5 juli 2010 Ellen van den Einde-Meijer Programmacoördinator CVA ketenzorg Quartz Werkgroep: Mevrouw M. van den Heuvel, verpleegkundig expert De Zorgboog Mevrouw

Nadere informatie

Leefregels na een beroerte. Neurologie

Leefregels na een beroerte. Neurologie Leefregels na een beroerte Neurologie U bent of uw familielid is onlangs wegens een beroerte opgenomen geweest op onze afdeling. In deze folder geven we informatie over de leefregels waar u zich aan kunt

Nadere informatie

Verder na een beroerte

Verder na een beroerte Neurologie Verder na een beroerte Richtlijnen en adviezen ADVIES Verder na een beroerte U bent in het St. Antonius Ziekenhuis opgenomen vanwege een CVA (herseninfarct of hersenbloeding) of een TIA (tijdelijke

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Depressie na een beroerte

Depressie na een beroerte Afdeling: Onderwerp: 6B Neurologie 1 Voor wie is deze folder bedoeld? Deze informatiefolder is bedoeld voor zowel patiënten die in het Ikazia Ziekenhuis zijn opgenomen en/of hun naasten. Door middel van

Nadere informatie

ALGEMENE LEEFREGELS NA EEN BEROERTE

ALGEMENE LEEFREGELS NA EEN BEROERTE ALGEMENE LEEFREGELS NA EEN BEROERTE In deze folder geeft het Ruwaard van Putten ziekenhuis u enkele algemene leefregels na de beroerte (= CVA (Cerebro Vasculair Accident) die u heeft gehad. Dit kan zijn

Nadere informatie

Behandeling van patiënten met een beroerte

Behandeling van patiënten met een beroerte Revalidatie Behandeling van patiënten met een beroerte Een beroerte heeft vaak grote gevolgen. Een beschadiging van de linker hersenhelft heeft andere gevolgen voor het dagelijks functioneren van de patiënt,

Nadere informatie

Met een handicap veilig achter het stuur

Met een handicap veilig achter het stuur Met een handicap veilig achter het stuur Een rijbewijs betekent mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als je afhankelijk bent van een rolstoel? Of een arm of been niet goed kunt gebruiken? Kun

Nadere informatie

Ergotherapie na een beroerte

Ergotherapie na een beroerte Ergotherapie na een beroerte Albert Schweitzer ziekenhuis april 2010 pavo 0567 Inleiding Veel mensen hebben na een beroerte moeite met de gewone dagelijkse activiteiten, zoals wassen en aankleden, eten

Nadere informatie

Autorijden na een TIA

Autorijden na een TIA Autorijden na een TIA Inleiding U heeft pasgeleden een TIA gehad. Een TIA is een kortdurende beroerte waarbij uitvalsverschijnselen, zoals een verlamming of een spraak- en/of taalstoornis, binnen 24 uur

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Een beroerte, wat nu?

Een beroerte, wat nu? Een beroerte, wat nu? U bent opgenomen in het VUmc op de zorgeenheid neurologie, omdat u een beroerte heeft gehad. Wat is een beroerte? Een beroerte wordt in vaktaal een CVA genoemd: een Cerebro Vasculair

Nadere informatie

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen?

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen? Transferbureau Goede zorg na ziekenhuisopname In Laurentius wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook het regelen van de zorg, die nodig is ná een ziekenhuisopname. Vóór

Nadere informatie

Autorijden na een beroerte

Autorijden na een beroerte Autorijden na een beroerte Albert Schweitzer ziekenhuis Januari 2014 Pavo 1027 Inleiding U heeft pasgeleden een beroerte gehad. Als iemand een beroerte heeft gehad, gelden er wettelijke regels voor het

Nadere informatie

Richtlijnen CVA-revalidatie in het verpleeghuis (post stroke unit)

Richtlijnen CVA-revalidatie in het verpleeghuis (post stroke unit) Richtlijnen CVA-revalidatie in het verpleeghuis (post stroke unit) Aeneas Verpleeghuis, Breda Avoord Zorg en Wonen, Etten-Leur Circonflex Stichting voor Zorg en Wonen, Zevenbergen De Riethorst Centrum

Nadere informatie

Het besturen van een voertuig na een TIA of beroerte

Het besturen van een voertuig na een TIA of beroerte Het besturen van een voertuig na een TIA of beroerte Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Neurologie februari 2012 pavo 0594 Inleiding U heeft een TIA of een beroerte gehad. Waarschijnlijk wilt u weer

Nadere informatie

Verpleegkundige TIA-/CVAnazorgpolikliniek

Verpleegkundige TIA-/CVAnazorgpolikliniek Neurologie Verpleegkundige spreekuren Verpleegkundige TIA-/CVAnazorgpolikliniek i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U heeft onlangs een TIA of een CVA gehad. Een CVA (Cerebro Vasculair

Nadere informatie

Afasie. Wat is afasie? Hoe ontstaat afasie?

Afasie. Wat is afasie? Hoe ontstaat afasie? LOGOPEDIE Afasie Afasie Afasie is een taalstoornis die ontstaat door schade aan de hersenen, bijvoorbeeld na een beroerte. In deze folder leest u hoe afasie ontstaat en wat de effecten ervan zijn op het

Nadere informatie

Parkinsoncentrum Leeuwarden

Parkinsoncentrum Leeuwarden Het Parkinsoncentrum Leeuwarden is een kennis- en behandelcentrum voor mensen met de ziekte van Parkinson. Deskundigheid, tijd, aandacht en een goede begeleiding voor de patiënt en zijn naasten staat hierbij

Nadere informatie

Fysiotherapie bij u in de wijk

Fysiotherapie bij u in de wijk Fysiotherapie bij u in de wijk Florence Florence biedt met ruim 4.000 medewerkers onder meer jeugdgezondheidszorg, thuiszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg in Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum CVA-revalidatie in het Heymanscentrum Revalidatie na een beroerte U ligt in het ziekenhuis omdat u een beroerte (CVA) heeft gehad. Binnenkort is het zover dat u het ziekenhuis kunt verlaten en een begin

Nadere informatie

Cliëntonderzoek CVA Ketenzorg Noord-Kennemerland. Ervaringen van CVA-patiënten die vanuit het ziekenhuis direct naar huis zijn gegaan

Cliëntonderzoek CVA Ketenzorg Noord-Kennemerland. Ervaringen van CVA-patiënten die vanuit het ziekenhuis direct naar huis zijn gegaan Cliëntonderzoek CVA Ketenzorg Noord-Kennemerland Ervaringen van CVA-patiënten die vanuit het ziekenhuis direct naar huis zijn gegaan Auteur: Nicola Offergelt, adviseur Zorgbelang Noord-Holland Datum: juni

Nadere informatie

De schakelunit in het verpleeghuis

De schakelunit in het verpleeghuis Transferpunt Patiënteninformatie De schakelunit in het verpleeghuis U ontvangt deze informatie, omdat u meer wilt weten over de mogelijkheden om tijdelijk opgenomen te worden op een schakelunit. Deze informatie

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

Autorijden na een neurologische aandoening

Autorijden na een neurologische aandoening Neurologie en Neurochirurgie Autorijden na een neurologische aandoening www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl NEU014 / Autorijden na een neurologische

Nadere informatie

TIA en dan. Transient ischemisch attack

TIA en dan. Transient ischemisch attack TIA en dan Transient ischemisch attack Een TIA (transient ischemisch attack) is een plotseling optredende neurologische uitval (voorbijgaande beroerte). Dit komt door een tijdelijke afsluiting van een

Nadere informatie

De Transferverpleegkundige

De Transferverpleegkundige De Transferverpleegkundige In het Lievensberg ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook de zorg, die nodig is na een ziekenhuisopname. De transferverpleegkundige

Nadere informatie

CVA-informatiewijzer. Inhoudsopgave. De CVA-informatiewijzer is onderverdeeld in vijf delen:

CVA-informatiewijzer. Inhoudsopgave. De CVA-informatiewijzer is onderverdeeld in vijf delen: CVA-informatiewijzer Inhoudsopgave De CVA-informatiewijzer is onderverdeeld in vijf delen: 1. Algemene Informatie - Persoonsgegevens, belangrijke namen en telefoonnummers - Belangrijke adressen CVA Zorgketen

Nadere informatie

Snel herstel en weer regie over uw eigen leven

Snel herstel en weer regie over uw eigen leven Revalidatie Snel herstel en weer regie over uw eigen leven Revalideren bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) Een volledig op uw situatie afgestemd revalidatieplan Uw mantelzorgers worden nauw betrokken Vertrouw

Nadere informatie

Autorijden na een CVA of een TIA

Autorijden na een CVA of een TIA Autorijden na een CVA of een TIA AUTORIJDEN NA EEN CVA OF TIA Het rijbewijs is voor de meeste mensen een groot goed, want het staat voor mobiliteit en vooral voor zelfstandigheid. Bij het behalen van uw

Nadere informatie

Autorijden na een CVA of een TIA

Autorijden na een CVA of een TIA Autorijden na een CVA of een TIA AUTORIJDEN NA EEN CVA OF TIA Het rijbewijs is voor de meeste mensen een groot goed, want het staat voor mobiliteit en vooral voor zelfstandigheid. Bij het behalen van

Nadere informatie

H.264339.0715. Autorijden na een beroerte (CVA) of een TIA

H.264339.0715. Autorijden na een beroerte (CVA) of een TIA H.264339.0715 Autorijden na een beroerte (CVA) of een TIA Inleiding Het rijbewijs is voor de meeste mensen een groot goed, want het staat voor mobiliteit en vooral voor zelfstandigheid. Bij het behalen

Nadere informatie

Afdeling neurologie NDT. Een behandelconcept voor patiënten met een CVA

Afdeling neurologie NDT. Een behandelconcept voor patiënten met een CVA Afdeling neurologie NDT Een behandelconcept voor patiënten met een CVA Inleiding Deze folder is bestemd voor familie en/of relaties van patiënten welke getroffen zijn door een CVA (Cerebro Vasculair Accident).

Nadere informatie

Beroerte. Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Beroerte. Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Beroerte Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Bij wie kan ik terecht met vragen? 1 Wat is een beroerte? 2 Wat zijn mogelijke gevolgen? 2 Opname in het ziekenhuis, acute fase 2 Onderzoeken

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor u betekenen U ontvangt deze folder omdat u na opname in het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. In deze folder staat beschreven wat

Nadere informatie

Inleiding. Wat is afasie?

Inleiding. Wat is afasie? Afasie Inleiding De logopedist heeft bij u afasie geconstateerd. Afasie is een taalstoornis. In deze folder wordt u uitgelegd wat afasie is en hoe het ontstaat. Daarnaast kunt u lezen wat u, maar ook uw

Nadere informatie

Revalidatie Autorijden

Revalidatie Autorijden Revalidatie Autorijden Inleiding Deze informatie is bestemd voor revalidanten (en familie) die meer willen weten over het zelf weer gaan autorijden na ziekte of handicap. Meer informatie kunt u lezen in

Nadere informatie

Multiple Sclerose. Poliklinische revalidatie

Multiple Sclerose. Poliklinische revalidatie Multiple Sclerose Poliklinische revalidatie Voor wie is deze folder? Bij u is de diagnose Multiple Sclerose (MS) gesteld. De aandoening Multiple Sclerose kan beperkingen met zich meebrengen in uw dagelijks

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Informatie over Neuro Development Treatment

Informatie over Neuro Development Treatment Informatie over Neuro Development Treatment (Hoe om te gaan met iemand met een halfzijdige verlamming) Maatschap Neurologie Algemeen Uw partner/familielid is door een hersenbeschadiging (bijvoorbeeld een

Nadere informatie

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel EXPERT RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Geriatrische Revalidatie Een mensenleven kan door een ongeluk

Nadere informatie

leven met vermoeidheid omgaan met de gevolgen van een beroerte

leven met vermoeidheid omgaan met de gevolgen van een beroerte leven met vermoeidheid omgaan met de gevolgen van een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks taalgebruik heet een CVA

Nadere informatie

Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland

Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland 2 Revalideren bij Carintreggeland Bent u door een beroerte, knie/heupoperatie of andere ingreep of aandoening beperkter geworden in uw mogelijkheden?

Nadere informatie

Afasie. Logopedie. Beter voor elkaar

Afasie. Logopedie. Beter voor elkaar Afasie Logopedie Beter voor elkaar Afasie In deze folder leest u wat afasie is en krijgt u adviezen hoe u de communicatie met iemand met afasie kan verbeteren. Ook staat beschreven wat de logopedist kan

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Zonnehuisgroep Vlaardingen Ruimte om je thuis te voelen

Inhoud. Voorwoord. Zonnehuisgroep Vlaardingen Ruimte om je thuis te voelen Welkom Inhoud 03 04 06 08 09 11 12 Voorwoord Zorg en aandacht voor elkaar Zorg voor thuis Overzicht alle diensten Onze locaties Hoe u onze zorg aanvraagt Kom kennismaken! Voorwoord Zonnehuisgroep Vlaardingen

Nadere informatie

Patiënten Informatie Dossier. Beroerte

Patiënten Informatie Dossier. Beroerte Patiënten Informatie Dossier Beroerte 1442578 Dit Patiënten Informatie Dossier (PID) is eigendom van: Naam:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Geboortedatum:... Telefoonnummer:..............................

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op verpleegafdeling C3. Bij Bureau Opname heeft u het

Nadere informatie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie Revalidatie dagbehandeling Revalidatie & Therapie Wat is revalidatie? Als gevolg van een ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening kunnen er stoornissen ontstaan in het bewegingsapparaat of zenuwstelsel.

Nadere informatie

Sensire CVA-nazorg. Beroerte, hoe nu verder?

Sensire CVA-nazorg. Beroerte, hoe nu verder? Sensire CVA-nazorg. Beroerte, hoe nu verder? is onderdeel van Sensire. CVA-nazorg. Beroerte, hoe nu verder? Als u getroffen bent door een cerebro vasculair accident (CVA), beter bekend als een beroerte,

Nadere informatie

HHZH/INF/084.01(0314) I Informatiebrochure I. Stroke Unit. h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46

HHZH/INF/084.01(0314) I Informatiebrochure I. Stroke Unit. h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 HHZH/INF/084.01(0314) I Informatiebrochure I Stroke Unit h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 1 Voorwoord Er werd vastgesteld dat u een beroerte heeft doorgemaakt.

Nadere informatie

Diagnose Parkinson, en dan? De brochure is bedoeld voor mensen waarbij de ziekte van Parkinson is vastgesteld.

Diagnose Parkinson, en dan? De brochure is bedoeld voor mensen waarbij de ziekte van Parkinson is vastgesteld. Diagnose Parkinson, en dan? De brochure is bedoeld voor mensen waarbij de ziekte van Parkinson is vastgesteld. 1 2 Wat is Parkinson? De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening die ontstaat

Nadere informatie

Medicijnen na een beroerte of TIA

Medicijnen na een beroerte of TIA Medicijnen na een beroerte of TIA stroke service assen 1 U bent enige tijd opgenomen geweest op de afdeling Neurologie van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen vanwege een beroerte of TIA. In deze brochure

Nadere informatie

Beroertezorg. Neurologie

Beroertezorg. Neurologie Beroertezorg Neurologie Inhoudsopgave 1 Wat is een beroerte (CVA)?... 3 2 Wat is een TIA?... 5 3 Alarmsymptomen van een CVA of TIA... 6 4 De acute fase... 7 5 De revalidatiefase... 9 6 Ontslag... 11 7

Nadere informatie

Op weg naar huis: samen revalideren in de keten. Revalidatie in de acute fase na een CVA in het Elkerliek ziekenhuis

Op weg naar huis: samen revalideren in de keten. Revalidatie in de acute fase na een CVA in het Elkerliek ziekenhuis Op weg naar huis: samen revalideren in de keten Revalidatie in de acute fase na een CVA in het Elkerliek ziekenhuis Revalidatie volgens de richtlijn diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met

Nadere informatie

Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname

Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname Afdeling transmurale zorg Vooraf Na een ziekenhuisopname kunt u meestal terug naar huis om te herstellen. Soms is er thuis nog aanvullende hulp

Nadere informatie

INFORMATIE over BEROERTE

INFORMATIE over BEROERTE Beroerte: voorkomen, herkennen en behandelen Informatie over behandeling in Medisch Centrum Haaglanden INFORMATIE over BEROERTE Beste bezoeker, Wij heten u hartelijk welkom in het MCH op de Dag van de

Nadere informatie

Patiënten Informatie Dossier. Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel AUTORIJDEN NA EEN BEROERTE. CVA Autorijden na CVA

Patiënten Informatie Dossier. Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel AUTORIJDEN NA EEN BEROERTE. CVA Autorijden na CVA Patiënten Informatie Dossier Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel AUTORIJDEN NA EEN BEROERTE CVA na CVA 2 INHOUDSOPGAVE na een beroerte...5 Procedure via het CBR...5 Waar haal ik een Eigen verklaring?...6

Nadere informatie

Neurologische revalidatie. Hoe u met fysiotherapie de lichamelijke problemen door een beroerte vermindert CVA

Neurologische revalidatie. Hoe u met fysiotherapie de lichamelijke problemen door een beroerte vermindert CVA Neurologische revalidatie CVA Hoe u met fysiotherapie de lichamelijke problemen door een beroerte vermindert Wat is een beroerte (CVA) precies? De medische term voor een beroerte is CVA, wat staat voor

Nadere informatie

Informatie over een CVA. Aangenaam dichtbij.

Informatie over een CVA. Aangenaam dichtbij. Informatie over een CVA Aangenaam dichtbij. Aangenaam dichtbij. In dit informatieboekje Colofon Coördinatie: Patiëntenvoorlichting Vormgeving & Fotografie: Multigrafie, Hoofddorp Informatie over een CVA

Nadere informatie

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD kijk. Informatie over: COPD Naar mogelijkheden. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met COPD. Laurens helpt u daarbij. In deze folder leest u meer over ons aanbod. meer dan zorg COPD is een verzamelnaam

Nadere informatie

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel leef. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel In uw eigen ritme. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met niet-aangeboren hersenletsel. Samen met Laurens. In deze folder leest u meer over het aanbod

Nadere informatie

Revalideren in een Carintreggeland Huis

Revalideren in een Carintreggeland Huis Revalideren in een Carintreggeland Huis 2 Revalideren in een Carintreggeland Huis Bent u door een beroerte, knie- of heupoperatie of andere ingreep of aandoening beperkter geworden in uw mogelijkheden?

Nadere informatie