Welkom in mijn achtertuin. Burgerschapsstijlen en voorzieningen voor dak- en thuislozen. Presentatie. Leeuwarden 19 Maart 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom in mijn achtertuin. Burgerschapsstijlen en voorzieningen voor dak- en thuislozen. Presentatie. Leeuwarden 19 Maart 2010"

Transcriptie

1 Welkom in mijn achtertuin / P.1 Welkom in mijn achtertuin Presentatie Burgerschapsstijlen en voorzieningen voor dak- en thuislozen Leeuwarden 19 Maart 2010

2 Welkom in mijn achtertuin / P.2 Assen van het Mentality-model Sociodemografie: Opleiding Beroep Normen en waarden: Doelen in het leven Leefstijl Werken en presteren Vrije tijd Familie en relaties

3 Mentality milieus in Nederland Welkom in mijn achtertuin / P.3 nieuwe conservatieven 8% moderne burgerij 22% kosmopolieten 10% opwaarts mobielen 13% postmaterialisten 10% postmoderne hedonisten 11% traditionele burgerij 16% gemaksgeoriënteerden 10%

4 De burgerschapsstijlen van de 8 sociale milieus Welkom in mijn achtertuin / P.4 Verantwoordelijken (28%): participerend en interactief Pragmatici (24%): geïnformeerd en reactief Plichtsgetrouwen (16%): minder geïnformeerd en lastig communicerend Buitenstaanders (32%): weinig geïnteresseerd, recalcitrant en passief

5 Plichtsgetrouwen: waarden Welkom in mijn achtertuin / P.5 Burgerschapsstijlen in Leeuwarden / P.5 - Lokaal georiënteerd - Willen zich inzetten voor de directe leefomgeving - Gezagsgetrouw - Behoefte aan leiderschap - Gemeenschapszin, dingen samen doen - Gezond blijven is van groot belang - Hebben moeite met snelle maatschappelijke en technologische veranderingen

6 Plichtsgetrouwen: normen voor goed burgerschap Vaker genoemd: 1. De Nederlandse taal spreken 2. Respect tonen aan andere mensen 3. Zich inzetten voor het netjes en veilig houden van de buurt 4. Rekening houden met normen en waarden 5. Eerlijk zijn 6. Op de hoogte zijn van de Nederlandse cultuur 7. Milieubewust leven 8. Zich op de hoogte houden van wat er in samenleving gebeurt 9. Goed op uitgaven letten 10. De straat netjes houden 11. Buren helpen 12. Werken of werk zoeken 13. Belasting betalen 14. Rekening houden met het milieu 15. Mensen aanspreken op ongewenst gedrag 16. Hulpvaardig zijn voor anderen 17. Zich verantwoordelijk voelen voor de medemens 18. Stemmen 19. Zich bekommeren om sociaal zwakkeren 20. Zich inzetten voor samenleving of buurt 21. Vrijwilligerswerk doen 22. Geld geven aan goede doelen 23. Lid zijn van een vereniging of organisatie 24. Interesse hebben in de politiek 25. Lid zijn van politieke partij Welkom in mijn achtertuin / P.6 Burgerschapsstijlen in Leeuwarden / P.6 Bron: Mentality-meting 2007 en 21Minuten.nl 2008

7 Verantwoordelijken: waarden Welkom in mijn achtertuin / P.7 Burgerschapsstijlen in Leeuwarden / P.7 - Maatschappelijk betrokken - Politieke interesse - Algemeen belang dienen - Vertrouwen in overheid - Gericht op de buitenwereld, maar ook aandacht voor eigen leefomgeving - Handig in communiceren en navigeren - Veel betrokkenheid en interesse in duurzaamheid - Tolerant - Zowel gericht op gemeenschap als individualistische trekjes - Vertrouwen in technologie als mogelijkheid problemen op te lossen

8 Verantwoordelijken: normen voor goed burgerschap Welkom in mijn achtertuin / P.8 Burgerschapsstijlen in Leeuwarden / P.8 Vaker genoemd: 1. Respect tonen aan andere mensen 2. Zich op de hoogte houden van wat er in samenleving gebeurt 3. Rekening houden met normen en waarden 4. Milieubewust leven 5. Op de hoogte zijn van Nederlandse cultuur 6. Buren helpen 7. Belasting betalen 8. Zich verantwoordelijk voelen voor de medemens 9. Stemmen 10. Rekening houden met het milieu 11. Geld geven aan goede doelen 12. Hulpvaardig zijn voor anderen 13. Zich bekommeren om sociaal zwakkeren 14. Meedenken over de inrichting van de maatschappij 15. Geld geven aan goede doelen 16. Vrijwilligerswerk doen 17. Interesse hebben in de politiek 18. Open staan voor immigranten Bron: Mentality-meting 2007 en 21Minuten.nl 2008

9 / P.9 Burgerschapsstijlen in Leeuwarden / P.9 Buitenstaanders: waarden - Afwachtend en afzijdig - Weinig vertrouwen in overheid - Behoefte aan helden - Zoeken erkenning en waardering - Sterke oriëntatie op eigen kring van vrienden en familie - Moeite met samenleven met mensen met heel andere levensstijl - Gericht op genieten en gezelligheid - Overheid moet zorgen voor bestaanszekerheid en veiligheid - Praktisch ingesteld: geen vergadertijgers

10 Buitenstaanders: normen voor goed burgerschap / P.10 Burgerschapsstijlen in Leeuwarden / P.10 Smal burgerschapsideaal: Nederlandse taal spreken en paspoort hebben Geringe intrinsieke motivatie tot diverse vormen van sociale participatie

11 Pragmatici: waarden / P.11 Burgerschapsstijlen in Leeuwarden / P.11 - Afwachtend - No-nonsense - Eigen belang - Goed geïnformeerd, lage participatie - Genieten is erg belangrijk - Calculerend - Work hard, Play hard - Sterk individualistisch - Zapgedrag - Tolerant en open, maar niet erg betrokken - Open voor experimenten en nieuwe vormen van wonen, werken en vrije tijd

12 Pragmatici: normen voor goed burgerschap en eigen gedrag / P.12 Burgerschapsstijlen in Leeuwarden / P.12 Vaker genoemd: Open staan voor immigranten NB Onder pragmatici bevinden zich relatief veel nieuwe Nederlanders. Vaker genoemd: Allochtonen en autochtonen in kennissenkring hebben Ingegrepen toen iemand op straat werd lastiggevallen Geringe intrinsieke motivatie voor diverse vormen van sociale participatie, wel grote mate van zelfredzaamheid Bron: Mentality-meting 2007 en 21Minuten.nl 2008

13 / P.13 Burgerschapsstijlen in de toekomst (bij ongewijzigd beleid) Lichte toename buitenstaanders Forse toename pragmatici Lichte afname verantwoordelijken Forse afname plichtsgetrouwen NL, prognose Burgerschapstijlen % 29% 29% 30% 30% 30% Buitenstaanders 22% 24% 26% 28% 30% 33% Pragmatici Verantwoordelijken 31% 31% 30% 30% 29% 28% Plichtsgetrouwen 19% 17% 15% 13% 11% 9%

14 / P.14 Het onderzoek onder het Nederlandse publiek (n=1.000) Als er een voorziening voor dak- en thuislozen uw wijk zou worden neergezet. Hoe staat u daar dan tegenover (zeer negatief zeer positief) Waarom staat u daar negatief of positief tegenover? Onder welke voorwaarden zou een voorziening voor dak- en thuislozen in uw buurt acceptabel zijn? Wat kunnen inwoners van een voorziening voor dak- en thuislozen betekenen voor de wijk? Zou u, als er een voorziening voor dak- en thuislozen in uw wijk zou komen, betrokken willen zijn bij het reilen en zeilen van de voorziening?

15 Als er een voorziening voor- dak en thuislozen in uw wijk zou worden neergezet. Hoe staat u daar dan tegenover? / P.15 Totaal (zeer) negatief 28% Verantwoordelijken 22% Pragmatici 31% Buitenstaanders 34% Plichtsgetrouwen 25%

16 Waarom staat u negatief tegenover de vestiging van een voorziening voor dak- en thuislozen in uw wijk? / P.16 Ze zorgen vaak voor overlast in de buurt 69% Veel van hen zijn onder invloed van drugs en gebruiken op straat 63% Het is een onvoorspelbare en daardoor gevaarlijke groep 43% Het is slecht voor het imago van de buurt 41% Mijn koopwoning daalt in waarde 33% Ze kunnen gewelddadig zijn 32% Ze plegen vaak inbraken in woningen 23%

17 Waarom staat u negatief tegenover de vestiging van een voorziening voor dak- en thuislozen in uw wijk? / P.17 1: Veel van hen zijn onder invloed van drugs en gebruiken op straat (63%) -20% -6% 11% 14% 2: Ze zorgen vaak voor overlast in de buurt (69%) -1% -6% 3% 10% 3: Ze kunnen gew elddadig zijn (32%) -10% 4% 2% 3% 4: Ze plegen vaak inbraken in w oningen (23%) -10% 6% 2% 4% Plichtsgetrouw en Pragmatici 5: Het is een onvoorspelbare en daardoor gevaarlijke groep (43%) -9% -1% 1% 15% Buitenstaanders Verantw oordelijken 6: Mijn koopw oning daalt in w aarde (33%) -3% -5% 1% 16% 7: Het is slecht voor het imago van de buurt (41%) -4% -3% 1% 8% 9: Weet niet (1%) -1% -1% -1% 2%

18 Burgerschapsstijlen in Leeuwarden / P.18 Waarom staat u positief tegenover de vestiging van een voorziening voor dak- en thuislozen in uw wijk? Deze mensen moeten ergens een plek krijgen 81% Het maakt de wijk gemengder qua bevolkingssamenstelling 13% De groep zorgt voor overlast, maar is niet gevaarlijk 8% Ik hou me niet zo bezig met wie er in mijn wijk woont 7%

19 Burgerschapsstijlen in Leeuwarden / P.19 Waarom staat u positief tegenover de vestiging van een voorziening voor dak- en thuislozen in uw wijk? 1: Het maakt de w ijk gemengder qua bevolkingssamenstelling (13%) -8% -8% -2% 7% 2: De groep zorgt voor overlast, maar is niet gevaarlijk (8%) -6% -1% 2% 1% Plichtsgetrouw en Pragmatici 3: Ik hou me niet zo bezig met w ie er in mijn w ijk w oont (7%) -2% -1% 1% 2% Buitenstaanders Verantw oordelijken 4: Deze mensen moeten ergens een plek krijgen (81%) -4% -2% 1% 9%

20 Burgerschapsstijlen in Leeuwarden / P.20 Onder welke voorwaarden zou een voorziening voor dak -en thuislozen in uw buurt acceptabel zijn? Als er gezamenlijk afspraken worden gemaakt over de veiligheid/leefbaarheid 71% Onder geen enkele voorwaarde, ze zijn niet welkom 13% Als er een compensatie tegenover staat van de gemeente 9% Als de voordeur van de opvang maar niet in mijn zicht staat 7% Geen voorwaarden nodig, ze zijn altijd welkom 7%

21 Burgerschapsstijlen in Leeuwarden / P.21 Onder welke voorwaarden zou een voorziening voor dak -en thuislozen in uw buurt acceptabel zijn? 1: Als er gezamenlijk afspraken w orden gemaakt over de veiligheid/leefbaarheid (71%) -2% -1% 0% 4% 2: Als er een compensatie tegenover staat van de gemeente (9%) 3: Als de voordeur van de opvang maar niet in mijn zicht staat (7%) 4: Geen voorw aarden nodig, ze zijn altijd w elkom (7%) -4% -2% -3% -1% -3% 0% 0% 1% 1% 3% 4% 4% Plichtsgetrouw en Pragmatici Buitenstaanders Verantw oordelijken 5: Onder geen enkele voorw aarde, ze zijn niet w elkom (13%) -4% 0% 2% 4%

22 Burgerschapsstijlen in Leeuwarden / P.22 Wat kunnen de inwoners van een voorziening voor dak- en thuislozen betekenen voor de wijk? Ze kunnen meehelpen aan het onderhoud van de wijk (opruimen, snoeien etc) 67% Organiseren van gezamenlijke activiteiten voor de wijk 29% Ze kunnen niets betekenen voor de wijk 13%

23 Burgerschapsstijlen in Leeuwarden / P.23 Wat kunnen de inwoners van een voorziening voor dak- en thuislozen betekenen voor de wijk? 1: Ze kunnen meehelpen aan het onderhoud van de w ijk (opruimen, snoeien etc) (67%) 2: Organiseren van gezamenlijke activiteiten voor de w ijk (29%) 3: Ze kunnen niets betekenen voor de w ijk (13%) -8% -6% -5% -2% y 1% 0% 1% 1% 4% 5% 7% 9% Plichtsgetrouw en Pragmatici Buitenstaanders Verantw oordelijken

24 Burgerschapsstijlen in Leeuwarden / P.24 Zou u, als er een voorziening voor dak- en thuislozen in uw wijk zou komen, betrokken willen zijn bij het reilen en zeilen in de voorziening? Ja 20% Nee 51% Weet niet 29%

25 Burgerschapsstijlen in Leeuwarden / P.25 Zou u, als er een voorziening voor dak- en thuislozen in uw wijk zou komen, betrokken willen zijn bij het reilen en zeilen in de voorziening? 1: Ja (20%) -6% -1% -1% 2: Nee (51%) -3% 2% 9% Plichtsgetrouw en Pragmatici Buitenstaanders 3: Weet niet (29%) -8% 4% 4% Verantw oordelijken

26 Burgerschapsstijlen in Leeuwarden / P.26 Hoe zou u betrokken willen worden bij het reilen en zeilen in de voorziening? Informatie ontvangen (bijvoorbeeld een nieuwsbrief) 67% Organiseren van gezamenlijke activiteiten 52% Rondleiding 29%

27 Burgerschapsstijlen in Leeuwarden / P.27 Hoe zou u betrokken willen worden bij het reilen en zeilen in de voorziening? 1: Rondleiding (29%) -14% -4% 1% 7% 2: Organiseren van gezamenlijke activiteiten (52%) -4% -5% -1% 5% 3: Informatie ontvangen (bijvoorbeeld een nieuw sbrief) (67%) 4: Anders, namelijk: (17%) -13% y -3% -3% -5% 6% 6% 2% 4% Plichtsgetrouw en Pragmatici Buitenstaanders Verantw oordelijken 5: Weet niet (4%) -2% -3% -2% 6%

28 1021B 1021C 1021V 1021T 1021L ondervertegenwoordigd oververtegenwoordigd 1021E 1021G Havikslaan 1021H Meeuwenlaan 1021P 1021J Gemeente Leeuwarden 1021R 1021N 1021K Burgerschapsstijlen in Leeuwarden / P.28 Burgerschapstijlen LEEUWARDEN % Nederland % Index Plichtsgetrouwen , ,69 94 Verantwoordelijken , ,63 94 Pragmatici , , N361 Buitenstaanders , , Onbekend 74 0, ,00 0 Totaal (exclusief onbekend) N , , Legenda 5-positie postcode Verantwoordelijken Pragmatici Buitenstaanders Plichtsgetrouwen Onbekend Nederland Water Nederland Hoofdrivieren Wegen De tabel laat de aantallen en de percentages huishoudens in Leeuwarden zien die tot een bepaalde burgerschapsstijl behoren. Door dit te vergelijken met de verdeling in Nederland, wordt met een indexcijfer aangegeven welke burgerschapsstijl over- (index: 100+) dan wel ondervertegenwoordigd (index 100-) is in Leeuwarden t.o.v. het Nederlandse gemiddelde. N383 Westergoawei Hegedijk N31 N31 N359 N359 N359 Harlingerstraatweg Copyright WDM Nederland BV N357 N383 Harlingertrekweg Valeriusstraat N357 Heliconweg N357 Stephenson Viaduct Aldien N357 Julianalaan N32 Overrijsselseweg N31 N32 Overrijsselseweg Overijsselseweg m Groningerstraatweg N355 N355 N358 N355 Dammelaan N355 Prof. N355 Mr. P.S. Gerbrandyweg N32 Waldwei A32 N358 N358 Anne Vondelingweg Aldlansdyk Drachtsterplein N358 Drachtsterweg N31 Drachtsterweg N31 N31 Waldwei N358 Waldwei Waldwei N31 Waldwei N31 Rijksstraatweg Rijksstraatweg Copyright WDM Nederland BV- 2009

29 1021B 1021C 1021V 1021T 1021L 1021E 1021G Havikslaan 1021H Meeuwenlaan 1021P 1021J 1021K Burgerschapsstijlen in Leeuwarden / P.29 Burgerschapsstijlen in Indische buurt/vlietzone (8921) 1021R 1021N Burgerschapstijlen PC4_8921 % LEEUWARDEN % Index Plichtsgetrouwen , ,77 86 Verantwoordelijken , ,90 99 Pragmatici , , Buitenstaanders , , Onbekend 0 0, ,00 0 Totaal (exclusief onbeke nd) , , De pragmatici zijn relatief oververtegenwoordigd in Vlietzone. Copyright WDM Nederland BV N V 8921X Legenda 5-positie postcode Verantwoordelijken Pragmatici Buitenstaanders Plichtsgetrouwen Onbekend Nederland Water Nederland Hoofdrivieren Wegen De plichtsgetrouwen sterk ondervertegenwoordigd t.o.v. het Ned. gemiddelde. In aantallen huishoudens vormen de buitenstaanders de grootste groep m 8921N 8921M 8921G 8921P 8921L 8921T 8921R 8921K 8921H 8921S 8921J 8921A 8921B 8921C 8921E Motivaction Copyright International WDM Nederland BV B.V. Legenda

30 Burgerschapsstijlen in Leeuwarden / P.30 Bedankt voor jullie aandacht! Motivaction International B.V. Marnixkade ZL Amsterdam Postadres: Postbus MG Amsterdam T +31 (0) F +31 (0) Meer informatie:

Doelgroep-denken; zet je leden centraal. Presentatie Motivaction Congres SportService Zwolle 1

Doelgroep-denken; zet je leden centraal. Presentatie Motivaction Congres SportService Zwolle 1 Doelgroep-denken; zet je leden centraal Presentatie Motivaction Congres SportService Zwolle 1 Wie zijn wij? Ik squash, omdat ik dan kan spelen wanneer ik wil en het is een lekkere adrenalinekick. Ik heb

Nadere informatie

Doelgroepen voor duurzame energie. Kennismaking Mentality 22-5-2013 1

Doelgroepen voor duurzame energie. Kennismaking Mentality 22-5-2013 1 Doelgroepen voor duurzame energie Kennismaking Mentality 22-5-2013 1 Waarden versus sociodemografie 1975 Amsterdam Tv-presentatrice 1975 Amsterdam Tv-presentatrice Eva Jinek Sophie Hilbrand Kennismaking

Nadere informatie

Draagvlak participatiesamenleving is geen garantie voor toename vrijwilligerswerk

Draagvlak participatiesamenleving is geen garantie voor toename vrijwilligerswerk bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Factsheet Draagvlak participatiesamenleving is geen

Nadere informatie

Tussen dromen en daden. het perspectief van de consument op duurzame financiële dienstverlening

Tussen dromen en daden. het perspectief van de consument op duurzame financiële dienstverlening Tussen dromen en daden het perspectief van de consument op duurzame financiële dienstverlening Vertrouwen in bedrijven neemt af Ik wantrouw de goede bedoelingen van bedrijven. Q 05 3,5 36 33 4 5 Q 04 3,4

Nadere informatie

Doelgroepen voor duurzame energie

Doelgroepen voor duurzame energie Doelgroepen voor duurzame energie Apeldoorn, 15 januari Jorrit Hoekstra Sander Metaal Duurzame Energie Mentality 24-1-2013 1 Tijden veranderen Duurzame Energie Mentality 24-1-2013 2 Waarden versus sociodemografie

Nadere informatie

PKN in contact met Nederland: kijk op het leven en kijk op geloven

PKN in contact met Nederland: kijk op het leven en kijk op geloven Protestantse Kerk Nederland / 27-8-2015 / P.1 PKN in contact met Nederland: kijk op het leven en kijk op geloven Presentatie 27 januari 2011 Peter Jobsen Protestantse Kerk Nederland / 27-8-2015 / P.2 Aanleiding

Nadere informatie

Mentaliteitstrends 2013

Mentaliteitstrends 2013 Mentaliteitstrends 2013 Motivaction-trendmeting: basics De basis: Motivaction meet sinds 1998 sociaal-culturele onderstromen in de samenleving Jaarlijks steekproef schriftelijke vragenlijst aan huis Nederlandse

Nadere informatie

- Factsheet - Verkenning van de beleving. van het asielzoekersvraagstuk. in Nederland

- Factsheet - Verkenning van de beleving. van het asielzoekersvraagstuk. in Nederland bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl - Factsheet - Verkenning van de beleving van het

Nadere informatie

Motivaction ConceptScore. Onderzoek nieuwe methoden boodschappen doen

Motivaction ConceptScore. Onderzoek nieuwe methoden boodschappen doen Motivaction ConceptScore Onderzoek nieuwe methoden boodschappen doen Thuisbezorging en Pick Up Points winnen aan populariteit Hoe vaak laat jij de dagelijkse boodschappen thuisbezorgen of haal je deze

Nadere informatie

Achter de geraniums? Presentatie Motivaction tijdens debat 10 april: Hier is mijn moeder, regelt u het verder? 10-04-2012 1

Achter de geraniums? Presentatie Motivaction tijdens debat 10 april: Hier is mijn moeder, regelt u het verder? 10-04-2012 1 Achter de geraniums? Presentatie Motivaction tijdens debat 10 april: Hier is mijn moeder, regelt u het verder? 10-04-2012 1 Hier is mijn moeder. Regelen jullie het verder? Onderzoek naar verwachtingen

Nadere informatie

Het EnschedePanel over duurzaamheid

Het EnschedePanel over duurzaamheid Het EnschedePanel over duurzaamheid Resultaten peiling EnschedePanel 7 april 2010 Over dit onderzoek De leden van het EnschedePanel zijn enkele vragen voorgelegd over het stimuleren van duurzaam gedrag.

Nadere informatie

Marian Spier. Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider

Marian Spier. Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider Goedemorgen Marian Spier Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider Studie Communica,e en designmanagement Didac,ek, pedagogiek Organisa,epsychologie Werk Communica,e adviseur Manager interac,ve

Nadere informatie

Gebiedsanalyse gemeente Den Haag

Gebiedsanalyse gemeente Den Haag bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Gebiedsanalyse gemeente Den

Nadere informatie

Nieuwe doelgroepen voor klassieke muziek

Nieuwe doelgroepen voor klassieke muziek Nieuwe doelgroepen voor klassieke muziek Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.1 / 28-1-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam 27 januari 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009/ 11-1-2010 / P.1 / 11-1-2010 / P.1 Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Mentality model. Achtergrond. Leefstijlscore. Subjectieve gezondheidsbeleving. Motivaties en omgevingsfactoren. Mentality. Verdieping leefstijlscore

Mentality model. Achtergrond. Leefstijlscore. Subjectieve gezondheidsbeleving. Motivaties en omgevingsfactoren. Mentality. Verdieping leefstijlscore Nationale Leefstijlbarometer / P.64 Achtergrond Conclusies Leefstijlscore Verdieping leefstijlscore Subjectieve gezondheidsbeleving Motivaties en omgevingsfactoren Mentality model Mentality Nationale Leefstijlbarometer

Nadere informatie

elimineer De Burger!

elimineer De Burger! elimineer De Burger! (tegenover de Tweede Kamer in Den Haag) When the winds of change are blowing some people are building shelters, while others are building windmills (Chinees gezegde) Compactere overheid,

Nadere informatie

artijn Lampert otivaction

artijn Lampert otivaction Wie is mijn leerling/student? e grenzeloze generatie en de gevolgen voor het onderwijs artijn Lampert otivaction Achtergrond grenzeloze generatie Nederland ontwikkelt langs nieuwe lijnen Toenemende complexiteit

Nadere informatie

Nieuwe oogst buurthulpmethoden

Nieuwe oogst buurthulpmethoden Nieuwe oogst buurthulpmethoden Auteurs: Jan Willem van de Maat en Ina Wilbrink Eindredactie: afdeling communicatie MOVISIE Fotografie: Hollandse Hoogte: Johannes Abeling, Bert Spiertz, Herman Engbers,

Nadere informatie

Zijn Nederlanders klaar voor de participatiesamenleving en zelfzorgstaat? - Factsheet publieksonderzoek -

Zijn Nederlanders klaar voor de participatiesamenleving en zelfzorgstaat? - Factsheet publieksonderzoek - Zijn Nederlanders klaar voor de participatiesamenleving en zelfzorgstaat? - Factsheet publieksonderzoek - Amsterdam, 24 oktober 2014 drs. Bram van der Lelij Samenvatting De Nederlandse verzorgingsstaat

Nadere informatie

ConceptFactory: Van innovatief idee naar succesvolle introductie Margré Nijkamp & Bastian Baas Senior consultants Motivaction

ConceptFactory: Van innovatief idee naar succesvolle introductie Margré Nijkamp & Bastian Baas Senior consultants Motivaction ConceptFactory: Van innovatief idee naar succesvolle introductie Margré Nijkamp & Bastian Baas Senior consultants Motivaction Innoveren met de ConceptFactory De ConceptFactory biedt verschillende oplossingen

Nadere informatie

De vrouwelijke Nieuwe Nederlander en haar tijdschriften

De vrouwelijke Nieuwe Nederlander en haar tijdschriften Sanoma Mediaparade / 02-04-2009 / P.1 / 7-4-2009 / P.1 De vrouwelijke Nieuwe Nederlander en haar tijdschriften Presentatie Hoofddorp 2 april 2009 Ahmed Ait Moha Henriët

Nadere informatie

Participatieleidraad Stadsbeheer-Schoon

Participatieleidraad Stadsbeheer-Schoon Participatieleidraad Stadsbeheer-Schoon Stadsbeheer-Schoon In opdracht van gemeente Rotterdam, Stadsbeheer-Schoon Augustus 2013 Public Result B.V. Postbus 11649 2502 AP Den Haag Tel: 070 3468816 Fax 070

Nadere informatie

Mentality: Waarden als basis voor relatie burger-overheid

Mentality: Waarden als basis voor relatie burger-overheid Relatie burger - overheid Gemeente Pijnacker-Nootorp / / P.1 / / P.1 Mentality: Waarden als basis voor relatie burger-overheid Onderzoeksrapportage Amsterdam September,

Nadere informatie

Conclusies: leefstijlscore

Conclusies: leefstijlscore Nationale Leefstijlbarometer / P.8 : Veenbrand speelt een rol bij de hele bevolking Bij iets meer dan de helft van de bevolking is er sprake van een veenbrand van slechte leefgewoonten: een opeenstapeling

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Verbinden preventie-curatie Presentatie wijkteam 6 februari 2014 Marije Scholtens (GGD Hart voor Brabant), Nicole de Baat (Robuust) Programma 16.00 16.05 welkom en voorstelrondje

Nadere informatie

Workshop. De talenten van de koks voor 5* zelfmanagement. Patiëntprofielen

Workshop. De talenten van de koks voor 5* zelfmanagement. Patiëntprofielen , Workshop De talenten van de koks voor 5* zelfmanagement Patiëntprofielen Ingrediënten van deze workshop Visie op zelfmanagement in het LAZ Talenten in kaart Mentality model Sneltest en Profiel Zelfmanagement

Nadere informatie

De beleving van armoede door de Nederlandse bevolking

De beleving van armoede door de Nederlandse bevolking bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Stichting Levi Lassen De beleving

Nadere informatie

Social intelligence sleutel tot duurzaamheidsdoorbraak in Nederland

Social intelligence sleutel tot duurzaamheidsdoorbraak in Nederland PERSBERICHT Utrecht, 11 oktober 2013 Social intelligence sleutel tot duurzaamheidsdoorbraak in Nederland Motivaction presenteert onderzoek naar rol duurzaamheidsprofessionals Een duurzaamheidsdoorbraak

Nadere informatie

Ouderen en nieuwe technologie

Ouderen en nieuwe technologie Ouderen en nieuwe technologie Mature Market Monitor 2: rapportage Peter Jobsen p.jobsen@motivaction.nl Pieter Paul Verheggen p.verheggen@motivaction.nl Edgar Keehnen keehnen@agewise.nl Ouderen positief

Nadere informatie

Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector. Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT 2008-15. Glastuinbouw

Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector. Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT 2008-15. Glastuinbouw Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT 2008-15 Glastuinbouw 1 Leeswijzer Dit rapport bevat de resultaten van het imago-onderzoek naar de glastuinbouwsector,

Nadere informatie

MARKETING GRONINGEN REGIO MARKETING MARKETING STRATEGIE RESULTATEN

MARKETING GRONINGEN REGIO MARKETING MARKETING STRATEGIE RESULTATEN HANS POLL MARKETING GRONINGEN REGIO MARKETING MARKETING STRATEGIE RESULTATEN MARKETING GRONINGEN MARKETING GRONINGEN ADMINISTRATIE DIRECTEUR SECRETARIAAT VVV MARTINITOREN MARKETING MANAGER UIT GRONINGEN

Nadere informatie

Mannen, vrouwen en geldzaken. Nibud Factsheet Juni 2012

Mannen, vrouwen en geldzaken. Nibud Factsheet Juni 2012 nen, vrouwen en geldzaken Nibud Factsheet Juni 2012 nen, vrouwen en geldzaken nen en vrouwen gaan verschillend met geld om, maar het risico op financiële problemen is bij beide groepen even groot. Meer

Nadere informatie

Ray Anderson-lezing, MVO Nederland en Interface Door: Martijn Lampert, research director Motivaction

Ray Anderson-lezing, MVO Nederland en Interface Door: Martijn Lampert, research director Motivaction Koploper op doodlopende weg of trending topic? Social intelligence essentieel voor duurzaamheidsdoorbraak in Nederland Duurzaamheidsvoorhoede blijft achter als change maker Dit is de samenvatting van de

Nadere informatie

Vrijwilligersnotitie. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Vrijwilligersnotitie. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Vrijwilligersnotitie Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding (achtergrond en geschiedenis) 3 2. Doelstelling van deze notitie 4 3. Het soort vrijwilligerswerk

Nadere informatie

1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek

1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek 1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek Imago onderzoek 2013 Stichting Marketing Zaanstreek 1 Definitie onderzoeksdoelgroep A. Inwoners Zaanstreek (Zaankanters) (n=249): Inwoners van de

Nadere informatie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Inhoudsopgave 3 Doelgroepen 8 Minder zelfredzame zorgcliënten 14 Pragmatische zorgcliënten 22 Maatschappijkritische zorgcliënten

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Mentaliteitstrends 2013. Martijn Lampert Pieter Röhling

Mentaliteitstrends 2013. Martijn Lampert Pieter Röhling Mentaliteitstrends 2013 Martijn Lampert Pieter Röhling Motivaction-trendmeting: basics De basis: Motivaction meet sinds 1998 sociaal-culturele onderstromen in de samenleving Jaarlijkse representatieve

Nadere informatie

Maatschappelijk aanbesteden

Maatschappelijk aanbesteden Maatschappelijk aanbesteden in vogelvlucht Mark Waaijenberg B&A Groep Maatschappelijk aanbesteden IN PERSPECTIEF 2 Samenleving Terugtreden is vooruitzien Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Verstikkende

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Actieplan Moes- Verkeer Traject Take The Lead van het NJR

Actieplan Moes- Verkeer Traject Take The Lead van het NJR Actieplan MoesVerkeer Traject Take The Lead van het NJR Aan: Andel de Haan Actieplan voor Take The Lead, van NJR MoesVerkeer 2 april 2013 Jasmijn van Es Jasmijn.vanes@hotmail.com www.moesverkeer.wordpress.com

Nadere informatie

Ouders leren kinderen voor zichzelf opkomen Zelfbeheersing is nog belangrijker. De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders

Ouders leren kinderen voor zichzelf opkomen Zelfbeheersing is nog belangrijker. De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl - Factsheet opinieonderzoek

Nadere informatie

Een brede kijk op de belangstelling voor kunst en cultuur een eerste verkenning

Een brede kijk op de belangstelling voor kunst en cultuur een eerste verkenning bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Een brede kijk op de belangstelling

Nadere informatie

Bijlage 1. Leefstijlen, burgerschapsstijlen en communicatiestijlen

Bijlage 1. Leefstijlen, burgerschapsstijlen en communicatiestijlen Bijlage 1 Leefstijlen, burgerschapsstijlen en communicatiestijlen 1 Leefstijlen, burgerschapsstijlen en communicatiestijlen Je hoort het vaak: er is een kloof tussen overheid en burgers en die kloof dreigt

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

Wat vinden Nederlanders van belastingontwijking door grote bedrijven?

Wat vinden Nederlanders van belastingontwijking door grote bedrijven? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vinden Nederlanders van belastingontwijking door

Nadere informatie

Opiniepeiling: Polen thuis in Nederland?

Opiniepeiling: Polen thuis in Nederland? Marnixkade 109 Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Opiniepeiling: Polen thuis in Nederland? Meningen van Polen in Nederland

Nadere informatie

Toolbox Mentality: doelgroepgerichte communicatie

Toolbox Mentality: doelgroepgerichte communicatie Contact met de burger, Provincie Overijssel / 13-2-2013 / P.1 / 13-2-2013 / P.1 Toolbox Mentality: doelgroepgerichte communicatie Toolbox Mentality Amsterdam September

Nadere informatie

Management summary Energiezuinig wonen in de Biezenakker

Management summary Energiezuinig wonen in de Biezenakker Management summary Energiezuinig wonen in de Biezenakker Aanleiding van het traject Bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk de Biezenakker in Ulft heeft de Gemeente Oude IJsselstreek als doelstelling om

Nadere informatie

61% Nederlanders wil natuur in nieuwe regeerakkoord

61% Nederlanders wil natuur in nieuwe regeerakkoord 61% Nederlanders wil natuur in nieuwe regeerakkoord Vogels en mensen, Vogelbescherming/ 2-6-2010 / P.1 / 2-6-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam 17 mei 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 2 2013 BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE HUIZEN SEPTEMBER 2013

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 2 2013 BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE HUIZEN SEPTEMBER 2013 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 2 2013 BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE HUIZEN SEPTEMBER 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

DE VERANDER- KRACHT VAN NEDERLAND

DE VERANDER- KRACHT VAN NEDERLAND DE VERANDER- KRACHT VAN NEDERLAND Oproep van kabinet om te veranderen levert nog geen veranderkracht op in de samenleving. ONDERZOEKSRAPPORT, JAARGANG 2013 IN SAMENWERKING MET 1 DE VERANDER- KRACHT VAN

Nadere informatie

zo betaalt nederland betaaltrend jaarverslag 2011 zo betaalt nederland 2011 GGN. De meerwaarde dichtbij.

zo betaalt nederland betaaltrend jaarverslag 2011 zo betaalt nederland 2011 GGN. De meerwaarde dichtbij. zo betaalt nederland betaaltrend jaarverslag 2011 zo betaalt nederland 2011 GGN. De meerwaarde dichtbij. Het Échte verhaal Beheersing van uw geldstromen begint met de debiteurenkennis van GGN. Kennis

Nadere informatie

11-3-2011. Merk en marketing Dordrecht. Centraal kader voor marketing en communicatie. Adviescie. Gemeenteraad, september 2009. Dordrecht? Dordrecht!

11-3-2011. Merk en marketing Dordrecht. Centraal kader voor marketing en communicatie. Adviescie. Gemeenteraad, september 2009. Dordrecht? Dordrecht! Merk en marketing Dordrecht Centraal kader voor marketing en communicatie Adviescie. Gemeenteraad, september 2009 Dordrecht? Dordrecht! 1 Dordrecht Dordrecht is een mooie stad die veel te bieden heeft

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Bijlage 1: Publicatie Stadswerk magazine 2009 # 4

Bijlage 1: Publicatie Stadswerk magazine 2009 # 4 Bijlagen Bijlage 1: Publicatie Stadswerk magazine 2009 # 4 Bijlage 2: Middelenmix Ridderkerk met de bijlagen: 1. Methodologie 2. Burgerschapsstijlen gemeente Ridderkerk 3. Advies ten aanzien van aanpak

Nadere informatie

Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars in bedrijven die handelen in militaire goederen?

Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars in bedrijven die handelen in militaire goederen? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vinden Nederlanders van investeringen door verzekeraars

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO)

Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO) Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO) 18 november 2015 Inleiding Op 18 november 2015 konden inwoners van de gemeente Wierden hun mening geven

Nadere informatie

Rapportage FunX. Op basis van Mediaonderzoek 2009. Onderzoeksrapportage. Amsterdam November 2009. Projectnummer M4963

Rapportage FunX. Op basis van Mediaonderzoek 2009. Onderzoeksrapportage. Amsterdam November 2009. Projectnummer M4963 Mediaonderzoek 2009; rapportage FunX / P.1 / 18-11-2009 / P.1 Rapportage FunX Onderzoeksrapportage Op basis van Mediaonderzoek 2009 Amsterdam November 2009 Projectnummer

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Jong & Natuur. Een onderzoek naar hoe meer jongeren betrokken kunnen worden bij natuur- en milieuorganisaties. Luuk de Vries

Jong & Natuur. Een onderzoek naar hoe meer jongeren betrokken kunnen worden bij natuur- en milieuorganisaties. Luuk de Vries 29-2-2016 Jong & Natuur Een onderzoek naar hoe meer jongeren betrokken kunnen worden bij natuur- en milieuorganisaties Luuk de Vries Onderzoeksvraag Hoe kunnen jonge vrijwilligers geworven worden door

Nadere informatie

Inzicht in een relevante en kansrijke doelgroep

Inzicht in een relevante en kansrijke doelgroep Onderzoeksvoorstel voor participatie Amsterdam mei 2012 Inzicht in een relevante en kansrijke doelgroep Multiclient-onderzoek onder 1.250 Nieuwe Nederlanders mei 2012 Auteurs drs. Ahmed Ait Moha 1 Aanbod

Nadere informatie

Initiatiefrapport communicatieplan vernieuwing tentoonstelling

Initiatiefrapport communicatieplan vernieuwing tentoonstelling Deelrapport Communicatie Initiatiefrapport communicatieplan vernieuwing tentoonstelling Astrid Kromhout Januari 2011 2011 Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis, Leiden communicatieplan vernieuwing

Nadere informatie

Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam?

Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam? Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam? Met een terugtrekkende overheid die niet meer alle zorg kan en wil dragen, doet men steeds meer een beroep op de verantwoordelijkheid van de burgers.

Nadere informatie

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Ontwikkeld door Welzijn Centraal en vrijwilligers. Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Leeuwarden, Woon Friesland

Nadere informatie

Toekomst van de Gemeentelijke Digitale Dienstverlening: een Pleidooi voor Communicatie. Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk. Center for egovernment Studies

Toekomst van de Gemeentelijke Digitale Dienstverlening: een Pleidooi voor Communicatie. Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk. Center for egovernment Studies Toekomst van de Gemeentelijke Digitale Dienstverlening: een Pleidooi voor Communicatie Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Programma Op weg naar een netwerkoverheid Wat wil de

Nadere informatie

Waarderingsmeter levensmiddelenindustrie Inzicht in waardering en vertrouwen van consumenten in de Nederlandse levensmiddelenindustrie April, 2016

Waarderingsmeter levensmiddelenindustrie Inzicht in waardering en vertrouwen van consumenten in de Nederlandse levensmiddelenindustrie April, 2016 Waarderingsmeter levensmiddelenindustrie Inzicht in waardering en vertrouwen van consumenten in de Nederlandse levensmiddelenindustrie April, 2016 Rapportage Auteurs: Clasine van der Wal & Sanne Bovendeert

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

De koers van Enschede

De koers van Enschede De koers van Enschede Resultaten flitspeiling gemeenteraad 27 oktober 2011 Achtergrond Aanleiding In november behandelt de gemeenteraad de programmabegroting. Hierin staat welke plannen de gemeente uitvoert

Nadere informatie

Hoe beleven burgers de isamenleving?

Hoe beleven burgers de isamenleving? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Hoe beleven burgers de isamenleving?

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot havo 2015-II

maatschappijwetenschappen pilot havo 2015-II Opgave 2 De digitale stedeling 9 maximumscore 2 aangeven dat het gebruik van sociale media mogelijk is door nieuwe communicatietechnieken 1 aangeven dat nieuwe communicatietechnieken voorbeeld zijn van

Nadere informatie

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen Bijlage 2 Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen 1. Wat is het aandeel feitelijke huisuitzettingen? 0,8% 0,7% 0,6% 0,5%

Nadere informatie

Burgerschapsstijlen en overheidscommunicatie

Burgerschapsstijlen en overheidscommunicatie Marnixkade 109 F Postbus 15262 bureau voor onderzoek en strategieontwikkeling 1001 MG Amsterdam E-mail: moti@motivaction.nl Telefoon: 020 589 83 83 Fax: 020 589 83 00 www.motivaction.nl Burgerschapsstijlen

Nadere informatie

Barometer Internationale Samenwerking 2007

Barometer Internationale Samenwerking 2007 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Barometer Internationale Samenwerking

Nadere informatie

Crowdfunding vertrouwen in de economie

Crowdfunding vertrouwen in de economie & Crowdfunding vertrouwen in de economie Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en Motivaction en gepubliceerd op 8 oktober 2013. Copyright Douw&Koren en Motivaction Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier voor vrijwillige taalcoaches

Aanmeldingsformulier voor vrijwillige taalcoaches Aanmeldingsformulier voor vrijwillige taalcoaches Datum aanmelding: Naam: Voorletter: dhr./mevr. Roepnaam: Adres: Postcode: Telefoon: Woonplaats: Mobiel: E-mail adres : Geb.datum : Nationaliteit : Gezinssamenstelling

Nadere informatie

Burgerschapsvorming op CCZ

Burgerschapsvorming op CCZ Burgerschapsvorming op CCZ Visie Een groot deel van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs zit op het VMBO. Jonge mensen met verschillende achtergronden, capaciteiten, culturen en leerstijlen. Zij

Nadere informatie

Gezonde Schoolkantine 2013 Een onderzoek onder ouders Voedingscentrum

Gezonde Schoolkantine 2013 Een onderzoek onder ouders Voedingscentrum Gezonde Schoolkantine 2013 Een onderzoek onder ouders Voedingscentrum Rapportage Auteurs: Cecilia Keuchenius en Bram van der Lelij Project Z4225 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina

Nadere informatie

In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal.

In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal. Campagnevoorbeeld: Ik fiets Utrecht, 4 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal. 1.1

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wat kunnen we bereiken met participatie in het integraal waterbeheer? Jan Van Damme, Instituut voor de Overheid

Wat kunnen we bereiken met participatie in het integraal waterbeheer? Jan Van Damme, Instituut voor de Overheid Wat kunnen we bereiken met participatie in het integraal waterbeheer? Jan Van Damme, Instituut voor de Overheid Overzicht Over burgerzin en burgerparticipatie Waarom doen wij het? Wat willen we bereiken

Nadere informatie

Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa

Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa 1 maximumscore 4 Het verrichten van flexibele arbeid kan een voorbeeld zijn van positieverwerving als de eigen keuze van de jongeren uitgaat naar flexibele arbeid in

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Beïnvloeding Afvalscheiding Huishoudens

Beïnvloeding Afvalscheiding Huishoudens Beïnvloeding Afvalscheiding Huishoudens Onderzoek uitgevoerd in opdracht van NVRD Ljiljana Rodic, WUR; Pieter Röhling en Bram van der Lelij, Motivaction Colofon Titel Beinvloeding Afvalscheifing Huishoudens

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Bijlage HAVO. maatschappijwetenschappen (pilot) tijdvak 2. Bronnenboekje

Bijlage HAVO. maatschappijwetenschappen (pilot) tijdvak 2. Bronnenboekje Bijlage HAVO 15 tijdvak 2 maatschappijwetenschappen (pilot) Bronnenboekje HA-34-f-15-2-b Opgave 1 De nieuwe werkwijze van jeugdgevangenissen tekst 1 Zware jongens, zachte hand 5 15 Alle ferme taal van

Nadere informatie

Opiniepeiling in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012

Opiniepeiling in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Opiniepeiling in aanloop naar

Nadere informatie

Als ze er allemaal zo uitzagen

Als ze er allemaal zo uitzagen Als ze er allemaal zo uitzagen 1 Wijkbijeenkomst Pannenschuur 2 Veilig Wonen algemeen Whatsapp waarom Werking Whatsapp 3 Buurtapp Wijkagent Pannenschuur Welkom Cees Pasmans 4 Aantallen Aantal inbraken

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam. Prof.dr. Anna Nieboer

Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam. Prof.dr. Anna Nieboer Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam Prof.dr. Anna Nieboer Presentatie Toelichting Even Buurten Integrale wijkaanpak in Rotterdam Gericht op de ondersteuning van zelfstandigwonende ouderen Onderdeel

Nadere informatie

Presentatie cluster Maatschappelijke Opvang

Presentatie cluster Maatschappelijke Opvang Presentatie cluster Maatschappelijke Opvang - Begrip 0 lijn en de positie van de doelgroep - Toelichting op de positie van de organisaties binnen de MO - Stichting GOUD - De Achterkant - U-2B Heard! -

Nadere informatie

Motivaction. Wat vinden en willen verschillende zorgconsumenten? Onderzoeksrapportage. Auteurs Lonneke Gijsbers Fenneke Vegter Madeleine Wallien

Motivaction. Wat vinden en willen verschillende zorgconsumenten? Onderzoeksrapportage. Auteurs Lonneke Gijsbers Fenneke Vegter Madeleine Wallien Onderzoeksrapportage van EPD naar Wat vinden en willen verschillende zorgconsumenten? Amsterdam augustus 2012 Motivaction Auteurs Lonneke Gijsbers Fenneke Vegter Madeleine Wallien Zorgconsumentenonderzoek

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Bijlage 2: integrale monitor malberg

Bijlage 2: integrale monitor malberg 1 Bijlage 2: integrale monitor malberg INTEGRALE MONITOR MALBERG Doelstelling Indicator MALBERG Prettige wijk voor verschillende woonen leefculturen gemiddeld aantal reacties van woningzoekenden op vrijkomende

Nadere informatie

Voedingscentrum. Quickscan 2015: eetpatronen van verschillende sociale milieus, duurzaamheid en voedselverspilling 10-6-2015

Voedingscentrum. Quickscan 2015: eetpatronen van verschillende sociale milieus, duurzaamheid en voedselverspilling 10-6-2015 Quickscan 2015: eetpatronen van verschillende sociale milieus, duurzaamheid en voedselverspilling Voedingscentrum Rapportage Auteurs: Cecilia Keuchenius en Bram van der Lelij Project Z6086 10-6-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie