OtcNet. OtcNet Energie. Opticom Engineering B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OtcNet. OtcNet Energie. Opticom Engineering B.V."

Transcriptie

1 OtcNet Energie Opticom Engineering B.V. 1

2 Handleiding OtcNet Energie 2

3 Inhoud OtcNet Energie... 4 Energie Aanmelden... 6 Energie Installaties... 7 Energie Installaties Meters... 9 Energie Verwerking Invoer...11 Energie Verwerking Invoer Handmatig...12 Energie Verwerking Invoer Csv bestanden...13 Energie Verwerking Invoer Trendbestanden...14 Energie Verwerking Invoer Graaddagen...15 Energie Verwerking Invoer Graaddagen Etmaaltemperaturen...18 Energie Verwerking Invoer Verbruikperioden...20 Energie Verwerking Rapportage...22 Energie Verwerking Rapportage Verbruik per installatie...23 Energie Verwerking Rapportage Verbruik per installatie Grafiek...25 Energie Verwerking Rapportage Verbruik per installatie Grafiek Instellen...27 Energie Verwerking Rapportage Verbruik per installatie Grafiek Informatie.28 Energie Verwerking Rapportage Verbruik per installatie Vergelijken...29 Energie Verwerking Rapportage Installaties vergelijken...30 Energie Verwerking Rapportage Installaties vergelijken Grafiek...32 Energie Verwerking Rapportage Periodeverbruik per installatie...33 Energie Verwerking Rapportage Periodeverbruik Tarieven

4 Handleiding OtcNet Energie OtcNet Energie Het programma OtcNet Energie wordt gebruikt om tellerstanden van onder andere gas, water en elektra te verwerken tot eenvoudige overzichten met betrekking tot het energieverbruik. Zo kan snel een eenvoudige grafische weergave van de energieverbruiken worden verkregen en kunnen de gegevens met die van voorgaande jaren worden vergeleken. Daarnaast is het mogelijk om de verbruiken van verschillende installaties met elkaar te vergelijken, bij gas- of energie verbruik ook op basis van graaddagen. Tellerstanden kunnen op de volgende manier worden ingevoerd: Handinvoer Csv bestanden (Importeren) Trendbestanden (Optilog, System-910log/com en Optinet) Tellerstanden van een Optilog of System-91-log/com (van de eigen digitale ingangen) welke via het programma OtcNet Tijdprogramma worden gelezen, kunnen volledig automatisch worden verwerkt. Ook de tellerstanden van een Optinet met een trendopslag van Tellers op 4

5 basis van vaste tijd(en) kunnen eenvoudig worden verwerkt. Met behulp van graaddagen kan een relatie worden gelegd tussen de buitentemperatuur (uitgedrukt in graaddagen) en het gasverbruik. Parameters: Meter type (gas, brandstof, energie, water, elektra en diversen) Correctie tellereenheden (telleroffset en deel/vermenigvuldigingsfactor) Gebouwbezetting per dag van de week in % Kengetallen: Brandstof: Gebouwinhoud in m³ / Verbruik in liters Diversen: Per eenheid / Verbruik in eenheden Elektra: Vloeroppervlakte in m² / Verbruik in kwh Energie: Gebouwinhoud m³ / Verbruik in GJ Gas: Gebouwinhoud m³ / Verbruik in m³ Water: Aantal personen / Verbruik in m³ Rapportage: Verbruiken per dag, maand of jaar Vergelijk van verbruiken met voorgaande jaren Weergave van tellerstanden en verbruik in tabelvorm Weergave van verbruiken in grafische vormen (staaf, lijn, vlakken, enz.) Exportmogelijkheid naar Microsoft Excel of het Windows klembord Signalering bij overschrijding van het streef- of max. verbruik Ontbrekende tellerstanden automatisch invullen (verbruiken verdelen) Graaddagen van een eigen OtcNet installatie of het KNMI Verwerking ongewogen of gewogen graaddagen met instelbare stookgrens Opmerking: Het programma OtcNet Energie maakt gebruik van de installatiegegevens van het programma OtcNet Bedienen. 5

6 Handleiding OtcNet Energie Energie Aanmelden Indien OtcNet Energie niet via het programma OtcNet Bedienen wordt gestart, dient via het menu Bestand Aanmelden, eerst een gebruikerscode en een toegangswoord te worden ingegeven. 6

7 Energie Installaties Bij Invoer kan worden aangegeven of het een installatie betreft die door middel van het Otc programma (OtcNet Bewaken) energie gegevens ontvangt of dat de gegevens via een CSV bestand worden ingelezen. Met Hand wordt aangegeven dat de energie gegevens met handinvoer worden ingegeven. Gebouwbezetting wordt gebruikt om aan te geven hoe het energieverbruik is verdeeld over een periode van een week. Indien bijvoorbeeld in een school op woensdagmiddag geen gebruikers aanwezig zijn, kan hierbij 50% voor de woensdag worden ingegeven. Deze informatie wordt gebruikt om bij streef- en maximaal verbruik de belasting te verdelen. Het zal duidelijk zijn dat hiermee geen juiste verdeling en/of vergelijk van het energieverbruik (zoals gasverbruik) kan worden verkregen. Daarvoor worden andere parameters gebruikt, zoals graaddagen. Tenslotte kan, nadat een installatie is geselecteerd, op de knop Meters worden geklikt. Hierna kunnen de energiemeters van de installatie worden toegevoegd of worden gemuteerd. 7

8 Handleiding OtcNet Energie Opmerking: Een nieuwe installatie wordt via het hoofdprogramma OtcNet Bedienen en het onderdeel Installaties toegevoegd. Indien het een installaties is voor algemeen gebruik (dus geen Otc installatie), dan moet bij het type ENERGIE worden ingegeven. 8

9 Energie Installaties Meters Dit onderdeel wordt gebruikt om de meters van een installatie toe te voegen en/of te wijzigen. Met behulp van de knop Meters bijwerken worden tellers automatisch uit de adrestabel van het type OP (Otc pulsteller)en type LI (Long Integer) toegevoegd en/of bijgewerkt. Indien in de omschrijving van de adrestabel de tekst Gas, Water, Elektra of Electra (zowel kleine als hoofdletters) wordt gevonden, zal tegelijk het juiste type meter worden ingevuld. Om meters te kunnen bijwerken dient eerst middels het menu Bewerken de functie Meters bijwerken blokkeren te worden uitgeschakeld. Voor elke meter kunnen afzonderlijke eigenschappen of kengetallen worden ingegeven, zoals streefverbruik en maximum verbruik. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een verbruik per eenheid, gebouw of vloeroppervlakte, afhankelijk van het type meter en de energiestroom. Elke meter krijgt een uniek Meter nr van 001 t/m 999. Bij Tabelnaam wordt de tabelnaam van de gewenste teller uit de adrestabel van de installatie ingegeven. 9

10 Handleiding OtcNet Energie Alleen als deze tabelnaam overeenkomt met die in de adrestabel, kunnen tellerstanden automatisch vanuit het Otc Net Tijdprogramma worden toegevoegd aan OtcNet Energie. Hoewel in principe de tabelnaam automatisch wordt ingevuld met Meters bijwerken, kan ook een tabelnaam handmatig worden ingegeven of worden gewijzigd. Let op dat de tabelnaam dan ook echt voorkomt in de adrestabel. Offset wordt gebruikt voor meters waarbij de tellerstand moet worden gecorrigeerd, bijvoorbeeld omdat het telmechanisme niet toerijkend is. Er kan een waarde + of - worden ingegeven. Met behulp van Correctie kan een tellerstand bij het verwerken worden verrekend. De hier aangegeven waarde wordt met het verbruik vermenigvuldigd. Indien een bepaald verbruik met een waarde 2 moet worden gedeeld, wordt hier het getal 0.5 ingegeven. Per metertype kan een streef- en een max. verbruik worden ingegeven. Deze gegevens kunnen worden gebruikt bij rapportage. 10

11 Energie Verwerking Invoer Met behulp van dit menu kunnen meterstanden worden ingevoerd. Ook overige gegevens, zoals graaddagen definities en verbruikperioden kunnen via dit menu worden ingevoerd. 11

12 Handleiding OtcNet Energie Energie Verwerking Invoer Handmatig Met behulp van dit programma kunnen tellerstanden handmatig worden toegevoegd of worden gewijzigd. Nadat een Installatie en een meter is geselecteerd, worden alle teller- of meterstanden gelezen. Afhankelijk van de keuze Corrigeren, Wijzigen of Toevoegen kunnen meterstanden worden aangepast. Bij het toevoegen wordt automatisch steeds een volgende dag geselecteerd. Bij Corrigeren kunnen vanaf en tot en met een bepaalde datum de standen met een bepaalde waarde worden gedeeld (:), vermenigvuldigd (x), opgeteld (+) of worden verminderd (-). Om te voorkomen dat dubbele meterstanden worden opgeslagen, kan het vinkje bij Eén meterstand per dag opslaan worden ingeschakeld. Voor het Opslaan kan een Archief kopie worden gemaakt. Hierdoor blijven ook de voorlaatste gegevens beschikbaar voor het geval er tijdens de verwerking onjuiste gegevens worden ingevoerd of per abuis worden verwijderd. Zie voor meer informatie over de locatie van de archiefbestanden het onderdeel Bestand Beheer Configuratie. 12

13 Energie Verwerking Invoer Csv bestanden Met behulp van dit programma kunnen externe tellerstanden worden geïmporteerd voor het gebruik in OtcNet Energie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamd CSV bestanden. Hierbij dienen de gegevens volgens een standaard afspraak (ASCII tekst, punt/komma of tab gescheiden) in het bestand aanwezig te zijn. Raadpleeg uw leverancier voor de juiste instellingen. Het is mogelijk om door Opticom, meestal tegen een geringe vergoeding, een speciale record indeling te laten maken. Voor het Opslaan kan een Archief kopie worden gemaakt. Hierdoor blijven ook de voorlaatste gegevens beschikbaar voor het geval er tijdens de verwerking onjuiste gegevens worden ingevoerd of per abuis worden verwijderd. Zie voor meer informatie over de locatie van de archiefbestanden het onderdeel Bestand Beheer Configuratie van het programma OtcNet. 13

14 Handleiding OtcNet Energie Energie Verwerking Invoer Trendbestanden Dit programma wordt gebruikt om tellerstanden van trendbestanden te lezen voor het gebruik binnen OtcNet energie. Het inlezen gebeurt volledig automatisch, mits de juiste meters en tabelnamen zijn gedefinieerd. Indien trendbestanden met een korte intervaltijd worden geïmporteerd, dient rekening te worden gehouden met een zeer groot aantal meetwaarden. Indien slechts 1 meetwaarde per dag gewenst is, kunnen de opgeslagen gegevens via het programma Verwerking Invoer Handmatig worden aangepast. Als het vinkje Voor het importeren een archief kopie maken wordt aangezet, zullen alle meterstanden vooraf aan het importeren worden gekopieerd. Opmerking: Indien de naam van de installatie in het rood wordt aangegeven, is de naam niet (meer) gelijk aan de naam zoals deze tijdens het verwerken in het trendbestand is opgeslagen. 14

15 Energie Verwerking Invoer Graaddagen Dit programma wordt gebruikt om tabellen voor graaddagen te genereren. Deze gegevens kunnen worden toegepast om tijdens rapportage het energieverbruik per graaddag weer te geven. Met behulp van graaddagen wordt een relatie gelegd tussen de buitentemperatuur (uitgedrukt in graaddagen) en het gasverbruik. De graaddagentabel wordt gegenereerd door gebruik te maken van de trendopslag van Otc Trend (installatie met een Optilog of System-91-log/ com) of de gegevens van het KNMI. OtcNet wordt gebruikt om een tabel te genereren van (eigen) Otc installaties. Nadat een installatie is geselecteerd, kan een trendkanaal worden ingegeven. Gebruik hiervoor een kanaal met een betrouwbare meting van de buitentemperatuur. Indien een trendopslag per 10 minuten wordt gebruikt, zal de gemiddelde temperatuur over 144 metingen (6 per uur) worden berekend. OtcNet tpg zijn de bestanden die door het OtcNet Tijdprogramma zijn gelezen, OtcNet bew zijn de bestanden die door het programma OtcNet Bewaken zijn gelezen. 15

16 Handleiding OtcNet Energie KNMI wordt gebruikt om een tabel te genereren met de door het KNMI verstrekte gemiddelde etmaal temperaturen. Er kan hierbij een keuze worden gemaakt uit de volgende locaties: Valkenburg De Kooy (Den Helder) Schiphol (Amsterdam) Vlieland Berkhout Hoorn (Terschelling) Wijk aan Zee De Bilt Soesterberg Stavoren Lelystad Leeuwarden Marknesse Deelen Lauwersoog Heino Hoogeveen Eelde Hupsel Nieuw Beerta Twenthe Vlissingen Westdorpe Wilhelminadorp Hoek van Holland Woensdrecht Rotterdam Cabauw Gilze-Rijen Herwijen Eindhoven Volkel Ell Maastricht Arcen Voor het genereren van een graaddagentabel worden de bestanden met de gemiddelde dagtemperaturen van het KNMI gebruikt. Met behulp van een speciaal programma Energie Verwerking Invoer Graaddagen Etmaaltemperaturen kunnen deze bestanden worden gegenereerd. 16

17 Ongewogen graaddagen worden berekend door gedurende een etmaal het verschil tussen de gemiddelde buitentemperatuur en de aangegeven stookgrens te bepalen. Indien bijvoorbeeld de gemiddelde dagtemperatuur 5 graden is, wordt bij een standaard stookgrens van 18 graden totaal 13 graaddagen geteld. Gewogen graaddagen zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. januari - februari x 1.1 maart x 1.0 april - september x 0.8 oktober 1.0 november - december 1.1 Gemiddelde dagtemperatuur wordt gebruikt voor speciale toepassingen om een tabel te genereren met voor elke dag de gemiddelde buitentemperatuur. Stookgrens staat standaard op 18 graden, maar desgewenst worden gewijzigd. Er kunnen 99 verschillende Tabelnummers worden opgeslagen. Het is mogelijk om met behulp van het kladblok de graaddagen in de tabel aan te passen. Houdt bij eventuele aanpassingen rekening met de juiste datumweergave. 17

18 Handleiding OtcNet Energie Energie Verwerking Invoer Graaddagen Etmaaltemperaturen Met behulp van dit programma kunnen de gegevens van het KNMI worden gebruikt om een tabel voor etmaaltemperaturen te genereren. De gegevens worden van de site van het KNMI gedownload. Vervolgens het bestand uitpakken en het bestand etmg_nnn.txt in een bepaalde map plaatsen. Met de letters nnn wordt het stationnummer aangegeven. Er kunnen meerdere locaties in een bestand worden opgeslagen, zodat bij het genereren van een graaddagen tabel een keuze kan worden gemaakt. In de meegeleverde bestanden van OtcNet Energie zijn alle 35 locaties opgeslagen. Nadat de locatie voor de bestanden (etmg_nnn.txt) is geselecteerd, kan een tabel voor een bepaald jaar worden gegenereerd. Hiermee wordt een bestand EtmaaltemperaturenJJJJ.txt gegenereerd. De letters JJJJ staan voor het betreffend jaar. 18

19 Vervolgens kan het nieuwe bestand naar de map Progdata van OtcNet worden gekopieerd. Het is ook mogelijk om automatisch het nieuwe bestand naar de map Progdata te kopiëren. Dit laatste is echter niet op alle systemen mogelijk (zoals bij Windows Vista) in verband met een mogelijke bestandbeveiliging. Raadpleeg uw systeembeheerder voor toegang tot de map Program Files. Opmerking: Bij een update van het programma OtcNet Energie wordt altijd een Etmaaltemperaturen tabel van alle locaties, tot en met voorgaande jaar, meegeleverd. 19

20 Handleiding OtcNet Energie Energie Verwerking Invoer Verbruikperioden Dit programma wordt gebruikt om de tijden van de verbruikperioden voor Elektrameters in te geven, de zogenaamde Piek- en Daluren. De verbruikperioden Daluren is meestal van 23:00-07:00 uur (of 21:00-07:00 uur) van maandag t/m vrijdag en van vrijdag uur tot maandag 07:00 uur. Tevens geldt het begrip daluren in principe voor voor alle erkende feestdagen: 1 januari 1e en 2e paasdag Koninginnedag Hemelvaartsdag 1e en 2e pinksterdag 1e en 2e kerstdag Het verwerken van Hoog/laagverbruik werkt alleen correct indien de meterstanden meerdere keren per dag worden opgehaald. 20

21 Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de automatische telleropslag TOP van de Otc-unit en het Tijdprogramma. Ook indien de tellerstanden via de Trendopslag worden verwerkt is een berekening van Hoog/laagverbruik mogelijk. De tijden van de tellerstanden moet gelijk of later zijn dan de hier ingegeven tijden voor Piek- en daluren, omdat anders geen Hoogverbruik periode kan worden bepaald. De maximale uitloop van de begin tellerstand (Piekuur begin) kan worden aangepast en wordt standaard op uur ingesteld. Dat wil zeggen dat het ophalen van bijvoorbeeld de eerste tellerstand op 07:00 uur, maximaal 2 uur mag uitlopen tot 09:00 uur. 21

22 Handleiding OtcNet Energie Energie Verwerking Rapportage Met behulp van dit menu kunnen verbruiken per installatie worden weergegeven. Ook kunnen vebruiken van verschillende installaties met elkaar worden vergeleken. 22

23 Energie Verwerking Rapportage Verbruik per installatie Met behulp van dit programma kunnen grafieken worden gemaakt van een bepaalde installatie met betrekking tot het energieverbruik. Nadat een installatie is gekozen, kan de gewenste Meter worden geselecteerd. Indien streef- of max. verbruiken zijn ingegeven, zal dit worden getoond, zodat op een eventuele overschrijding kan worden bewaakt. Er kan nu een keuze worden gemaakt voor een overzicht per dag, week of jaar. Tevens kan voor Gas, Energie of Brandstof de weergave voor een berekening van m3 per graaddag worden toegepast. De volgende instellingen (opties) kunnen worden ingegeven: Indien meerdere meterstanden per dag zijn ingevoerd, kan hier worden bepaald dat er één meterstand per dag moet worden verwerkt. Dit is alleen van belang indien een overzicht per dag wordt gevraagd. 23

24 Handleiding OtcNet Energie Bij een overzicht van dagverbruiken bestaat de mogelijkheid om ontbrekende dagen automatisch aan te vullen. Tevens kan een keuze worden gemaakt om de verbruiken over die ontbrekende periode te verdelen. Afhankelijk van het moment waarop de meterstanden worden ingelezen, kan het gewenst zijn om bij een dagoverzicht de verbruiken van de vorige dag weer te geven. Indien bijvoorbeeld de tellers- of meters worden gelezen vlak voor twaalf uur s nachts, dan zullen de (meterstanden) verbruiken nog voor dezelfde dag van toepassing zijn. Indien het Streefverbruik of Max. verbruik wordt aangevinkt, wordt op het overzicht door middel van een melding aangegeven dat er overschrijdingen zijn. Het is mogelijk om onjuiste verbruiken, als gevolg van registratiefouten of het tussentijds wijzigen van tellerstanden, automatisch te verwijderen. Voor de berekening wordt het totale max. jaarverbruik over de gewenste periode vermenigvuldigt met 3. 24

25 Energie Verwerking Rapportage Verbruik per installatie Grafiek Het is mogelijk om verschillende grafische weergavevormen te selecteren, zoals twee en drie dimensionale staaf- en lijndiagrammen. Met behulp van de knop of het menu Instellingen kunnen voorkeursinstellingen worden vastgelegd. Tevens kan daarmee worden bepaald op welke wijze de grafiek moet worden getoond. Indien een 3D grafiek wordt getoond, kan met behulp van de muis en de Ctrl toets de grafiek worden gedraaid en/of worden gekanteld. Door op een regel in de tabel te klikken (indien deze voor weergave staat ingesteld) wordt vanaf dat punt de grafiek opnieuw getekend. Hiermee kan op een eenvoudige manier door de gegevens worden gestapt. Via de knop of het menu Informatie wordt bij een melding aanvullende informatie getoond, zoals een eventuele overschrijding van het energieverbruik. In dat geval zal de knop rood knipperen. 25

26 Handleiding OtcNet Energie Indien een Excel programma op de computer aanwezig is, kunnen verbruiksgegevens eenvoudig worden overgebracht voor verdere verwerking en/of rapportage. Indien de knop of het menu Excel niet is vrijgegeven, kan het zijn dat de informatie in het OtcNet.ini bestand niet juist is. Indien een overzicht van Verbruiken Per maand wordt gemaakt over een periode van meerdere jaren, kan met behulp van de knop of het menu Vergelijk een grafische weergave alle jaren tegelijk worden verkregen. Indien daarbij de weergave bij gasverbruik wordt verrekend naar m3/ graaddagen, is een goed vergelijk van een bepaalde installatie met betrekking tot het jaarverbruik mogelijk. Met behulp van de knop Grafiek kan een keuze worden gemaakt voor weergave van de grafiek: Verbruik, Streefverbruik of Max. verbruik. Tevens kan hierbij de Legenda worden in- of uitgeschakeld. Door de Y-as niet automatisch te zetten wordt tijdens het doorstappen via de tabelregels een betere overgang naar een volgende periode verkregen. Tenslotte kunnen verschillende grafiekvormen worden gekozen. 26

27 Energie Verwerking Rapportage Verbruik per installatie Grafiek Instellen Met behulp van dit programma kunnen basisinstellingen worden vastgelegd voor het gebruik van de grafische weergave. 27

28 Handleiding OtcNet Energie Energie Verwerking Rapportage Verbruik per installatie Grafiek Informatie Met behulp van dit onderdeel kan aanvullende informatie worden verkregen met betrekking tot het bewaken op Streef- of Max. verbruiken, zoals dit in het selectiescherm kan worden aangegeven. 28

29 Energie Verwerking Rapportage Verbruik per installatie Vergelijken Met behulp van dit programma kunnen jaarverbruiken over verschillende perioden met elkaar worden vergeleken. Alleen als de verbruiken per jaar worden gevraagd, wordt de knop voor Vergelijk zichtbaar. 29

30 Handleiding OtcNet Energie Energie Verwerking Rapportage Installaties vergelijken Met behulp van dit programma kunnen van verschillende installaties bepaalde jaren met elkaar worden vergeleken. De verbruiken van elke installatie, aangegeven in het selectiescherm, worden in een maandperiode van het aangegeven jaar geplaatst. Hierdoor is een goed vergelijk mogelijk. Om bijvoorbeeld voor het gasverbruik een zinvol vergelijk te maken, kan gebruik worden gemaakt van de graaddagentabel. Hiermee worden de gegevens omgerekend naar een verbruik van m3 per graaddag. Door Incl. Sub aan te vinken worden ook eventuele onderliggende submeters in het overzicht verwerkt. Indien gekozen wordt voor een weergave per * / per maand, wordt het verbruik per maand verdeeld over de ingegeven eenheden zoals die bij de metergegevens zijn gedefinieerd. Als geen gegevens voor een bepaalde meter bekend zijn wordt geen verbruik getoond. 30

31 Met behulp van weergave per eenheid (m2, m3 of personen) kunnen bruikbare vergelijkingen met betrekking tot de verschillende verbruiken worden verkregen. Hierbij dient uiteraard bij gas, energie of brandstof rekening te worden gehouden met bepaalde gebouwcorrecties. 31

32 Handleiding OtcNet Energie Energie Verwerking Rapportage Installaties vergelijken Grafiek Met behulp van dit programma worden de energieverbruiken van verschillende installaties over een periode van een jaar automatisch met elkaar vergeleken. De verbruiken van elk installatie worden in dezelfde maandperiode van het geselecteerde jaar geplaatst, waardoor een goed vergelijk mogelijk is. Het is mogelijk om verschillende type grafieken te selecteren. Indien een 3D grafiek wordt getoond, kan met behulp van de muis en de Ctrl toets de grafiek worden gedraaid en/of worden gekanteld. Indien Legenda staat aangevinkt, wordt tevens het betreffende installatieen het meternummer getoond. 32

33 Energie Verwerking Rapportage Periodeverbruik per installatie Met behulp van dit programma kan een eenvoudig overzicht worden verkregen van het energieverbruik per installatie. Dit kan bijvoorbeeld worden toegepast bij het gebruik van meerdere (sub) meters van een installatie. Het overzicht kan voor een bepaalde periode worden opgevraagd. Ook is het mogelijk om, indien er twee meterstanden per dag zijn opgehaald, een overzicht van het Hoog/laag verbruik (piek- en daluren) van elektra meters te maken. Om dit laatste te kunnen gebruiken is het wel van belang dat de juiste verbruiksperioden zijn ingevoerd. Via het menu Speciaal Tarieven kunnen voor de verschillende energiesoorten tarieven worden ingegeven, welke op het overzicht kunnen worden verwerkt. 33

34 Handleiding OtcNet Energie De gegevens kunnen (lanscape) worden afgedrukt of met behulp van het menu Speciaal Excel worden overgebracht naar het spreadsheet programma. Afdrukvoorbeeld van een verbruiksberekening 34

35 Energie Verwerking Rapportage Periodeverbruik Tarieven Met behulp van dit onderdeel kunnen de verschillende tarieven voor de rapportage van de verbruiksberekening worden vastgelegd. 35

Otc Bewaken R2 voor Windows-95/98/XP

Otc Bewaken R2 voor Windows-95/98/XP Otc voor Windows - Bewaken Otc Bewaken R2 voor Windows-95/98/XP Opticom Engineering B.V. 1 Programma handleiding Het kan voorkomen dat bepaalde informatie in deze handleiding niet geheel overeenkomt met

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding. Je ziet resultaat

Handleiding. Je ziet resultaat Handleiding Je ziet resultaat Inhoudsopgave 1. Versiebeheer... 3 2. Definities... 3 3. Werken met E-View... 5 4. Inloggen... 6 5. Menuopties... 7 6. Boomstructuur... 8 7. De grafiek... 9 8. Mijn account...

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering Versie 1.20 24 augustus 2007 2 Handleiding module PSU Verkoop,

Nadere informatie

Handleiding. CashflowPro. Copyright 2012 Hagrusoft BV

Handleiding. CashflowPro. Copyright 2012 Hagrusoft BV Handleiding CashflowPro 2012 Copyright 2012 Hagrusoft BV CashflowPro is een boekhoudpakket voor de financiële administratie. Een uitgebreid pakket met vele statistieken, overzichten, budgettering, en meer.

Nadere informatie

Aura ComputerReserveren

Aura ComputerReserveren Handleiding Aura ComputerReserveren Voor Windows Versie 11 2013 Aura Software Helpdesk Telefoon: 030 606 40 95 Aura Software E-mail: helpdesk@aura.nl Postbus 2108 Website: www.aura.nl 3718 CH Amersfoort

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

TelePsy. Handleiding. Versie 3.x

TelePsy. Handleiding. Versie 3.x TelePsy Handleiding Versie 3.x 3 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie... 2 2. Overzicht van de applicatie... 3 2.1. Inloggen... 3 2.2. Menu... 3 3. Dossier aanmaken... 5 4. Dossier beheren... 7 4.1. Dossieroverzichten...

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING 2 3 Editie : 01-09 - 2001 2001 by VECTRON Systems AG, Münster Alle technische wijzigingen zijn streng verboden. Alle rechten voorbehouden. VECTRON VECTRON Systems

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo.

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. 1 GensDataPro Demo 2.9 Deze demo versie van GensDataPro functioneert op alle versies van Windows, zowel 32-bits als 64-bits. De demo is 41 MB groot, inclusief

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Handleiding KW Cup - Toernooiplanner

Handleiding KW Cup - Toernooiplanner Installatie Toernooiplanner Handleiding KW Cup - Toernooiplanner Een gratis demo-versie van de Toernooiplanner voor badminton kan gedownload worden op deze pagina: http://www.toernooi.nl/product/demo.aspx?id=15&s=2

Nadere informatie

KRAAN Financieel Handleiding

KRAAN Financieel Handleiding Handleiding Copyright 2014 Kraan Bouwcomputing B.V. Publicatiedatum: 28-11-2014 Alle gegevens in dit document vallen onder het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Artikel bestand Inrichting en configuratie

Artikel bestand Inrichting en configuratie Artikel bestand Inrichting en configuratie 2012 Copyright Asperion Hosting bv INHOUD 1 Inleiding... 4 2 Instelling van de vereiste parameters... 5 2.1 Verkoopsoorten... 5 2.2 Artikel categorieën... 5 2.2.1

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie