OtcNet. OtcNet Energie. Opticom Engineering B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OtcNet. OtcNet Energie. Opticom Engineering B.V."

Transcriptie

1 OtcNet Energie Opticom Engineering B.V. 1

2 Handleiding OtcNet Energie 2

3 Inhoud OtcNet Energie... 4 Energie Aanmelden... 6 Energie Installaties... 7 Energie Installaties Meters... 9 Energie Verwerking Invoer...11 Energie Verwerking Invoer Handmatig...12 Energie Verwerking Invoer Csv bestanden...13 Energie Verwerking Invoer Trendbestanden...14 Energie Verwerking Invoer Graaddagen...15 Energie Verwerking Invoer Graaddagen Etmaaltemperaturen...18 Energie Verwerking Invoer Verbruikperioden...20 Energie Verwerking Rapportage...22 Energie Verwerking Rapportage Verbruik per installatie...23 Energie Verwerking Rapportage Verbruik per installatie Grafiek...25 Energie Verwerking Rapportage Verbruik per installatie Grafiek Instellen...27 Energie Verwerking Rapportage Verbruik per installatie Grafiek Informatie.28 Energie Verwerking Rapportage Verbruik per installatie Vergelijken...29 Energie Verwerking Rapportage Installaties vergelijken...30 Energie Verwerking Rapportage Installaties vergelijken Grafiek...32 Energie Verwerking Rapportage Periodeverbruik per installatie...33 Energie Verwerking Rapportage Periodeverbruik Tarieven

4 Handleiding OtcNet Energie OtcNet Energie Het programma OtcNet Energie wordt gebruikt om tellerstanden van onder andere gas, water en elektra te verwerken tot eenvoudige overzichten met betrekking tot het energieverbruik. Zo kan snel een eenvoudige grafische weergave van de energieverbruiken worden verkregen en kunnen de gegevens met die van voorgaande jaren worden vergeleken. Daarnaast is het mogelijk om de verbruiken van verschillende installaties met elkaar te vergelijken, bij gas- of energie verbruik ook op basis van graaddagen. Tellerstanden kunnen op de volgende manier worden ingevoerd: Handinvoer Csv bestanden (Importeren) Trendbestanden (Optilog, System-910log/com en Optinet) Tellerstanden van een Optilog of System-91-log/com (van de eigen digitale ingangen) welke via het programma OtcNet Tijdprogramma worden gelezen, kunnen volledig automatisch worden verwerkt. Ook de tellerstanden van een Optinet met een trendopslag van Tellers op 4

5 basis van vaste tijd(en) kunnen eenvoudig worden verwerkt. Met behulp van graaddagen kan een relatie worden gelegd tussen de buitentemperatuur (uitgedrukt in graaddagen) en het gasverbruik. Parameters: Meter type (gas, brandstof, energie, water, elektra en diversen) Correctie tellereenheden (telleroffset en deel/vermenigvuldigingsfactor) Gebouwbezetting per dag van de week in % Kengetallen: Brandstof: Gebouwinhoud in m³ / Verbruik in liters Diversen: Per eenheid / Verbruik in eenheden Elektra: Vloeroppervlakte in m² / Verbruik in kwh Energie: Gebouwinhoud m³ / Verbruik in GJ Gas: Gebouwinhoud m³ / Verbruik in m³ Water: Aantal personen / Verbruik in m³ Rapportage: Verbruiken per dag, maand of jaar Vergelijk van verbruiken met voorgaande jaren Weergave van tellerstanden en verbruik in tabelvorm Weergave van verbruiken in grafische vormen (staaf, lijn, vlakken, enz.) Exportmogelijkheid naar Microsoft Excel of het Windows klembord Signalering bij overschrijding van het streef- of max. verbruik Ontbrekende tellerstanden automatisch invullen (verbruiken verdelen) Graaddagen van een eigen OtcNet installatie of het KNMI Verwerking ongewogen of gewogen graaddagen met instelbare stookgrens Opmerking: Het programma OtcNet Energie maakt gebruik van de installatiegegevens van het programma OtcNet Bedienen. 5

6 Handleiding OtcNet Energie Energie Aanmelden Indien OtcNet Energie niet via het programma OtcNet Bedienen wordt gestart, dient via het menu Bestand Aanmelden, eerst een gebruikerscode en een toegangswoord te worden ingegeven. 6

7 Energie Installaties Bij Invoer kan worden aangegeven of het een installatie betreft die door middel van het Otc programma (OtcNet Bewaken) energie gegevens ontvangt of dat de gegevens via een CSV bestand worden ingelezen. Met Hand wordt aangegeven dat de energie gegevens met handinvoer worden ingegeven. Gebouwbezetting wordt gebruikt om aan te geven hoe het energieverbruik is verdeeld over een periode van een week. Indien bijvoorbeeld in een school op woensdagmiddag geen gebruikers aanwezig zijn, kan hierbij 50% voor de woensdag worden ingegeven. Deze informatie wordt gebruikt om bij streef- en maximaal verbruik de belasting te verdelen. Het zal duidelijk zijn dat hiermee geen juiste verdeling en/of vergelijk van het energieverbruik (zoals gasverbruik) kan worden verkregen. Daarvoor worden andere parameters gebruikt, zoals graaddagen. Tenslotte kan, nadat een installatie is geselecteerd, op de knop Meters worden geklikt. Hierna kunnen de energiemeters van de installatie worden toegevoegd of worden gemuteerd. 7

8 Handleiding OtcNet Energie Opmerking: Een nieuwe installatie wordt via het hoofdprogramma OtcNet Bedienen en het onderdeel Installaties toegevoegd. Indien het een installaties is voor algemeen gebruik (dus geen Otc installatie), dan moet bij het type ENERGIE worden ingegeven. 8

9 Energie Installaties Meters Dit onderdeel wordt gebruikt om de meters van een installatie toe te voegen en/of te wijzigen. Met behulp van de knop Meters bijwerken worden tellers automatisch uit de adrestabel van het type OP (Otc pulsteller)en type LI (Long Integer) toegevoegd en/of bijgewerkt. Indien in de omschrijving van de adrestabel de tekst Gas, Water, Elektra of Electra (zowel kleine als hoofdletters) wordt gevonden, zal tegelijk het juiste type meter worden ingevuld. Om meters te kunnen bijwerken dient eerst middels het menu Bewerken de functie Meters bijwerken blokkeren te worden uitgeschakeld. Voor elke meter kunnen afzonderlijke eigenschappen of kengetallen worden ingegeven, zoals streefverbruik en maximum verbruik. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een verbruik per eenheid, gebouw of vloeroppervlakte, afhankelijk van het type meter en de energiestroom. Elke meter krijgt een uniek Meter nr van 001 t/m 999. Bij Tabelnaam wordt de tabelnaam van de gewenste teller uit de adrestabel van de installatie ingegeven. 9

10 Handleiding OtcNet Energie Alleen als deze tabelnaam overeenkomt met die in de adrestabel, kunnen tellerstanden automatisch vanuit het Otc Net Tijdprogramma worden toegevoegd aan OtcNet Energie. Hoewel in principe de tabelnaam automatisch wordt ingevuld met Meters bijwerken, kan ook een tabelnaam handmatig worden ingegeven of worden gewijzigd. Let op dat de tabelnaam dan ook echt voorkomt in de adrestabel. Offset wordt gebruikt voor meters waarbij de tellerstand moet worden gecorrigeerd, bijvoorbeeld omdat het telmechanisme niet toerijkend is. Er kan een waarde + of - worden ingegeven. Met behulp van Correctie kan een tellerstand bij het verwerken worden verrekend. De hier aangegeven waarde wordt met het verbruik vermenigvuldigd. Indien een bepaald verbruik met een waarde 2 moet worden gedeeld, wordt hier het getal 0.5 ingegeven. Per metertype kan een streef- en een max. verbruik worden ingegeven. Deze gegevens kunnen worden gebruikt bij rapportage. 10

11 Energie Verwerking Invoer Met behulp van dit menu kunnen meterstanden worden ingevoerd. Ook overige gegevens, zoals graaddagen definities en verbruikperioden kunnen via dit menu worden ingevoerd. 11

12 Handleiding OtcNet Energie Energie Verwerking Invoer Handmatig Met behulp van dit programma kunnen tellerstanden handmatig worden toegevoegd of worden gewijzigd. Nadat een Installatie en een meter is geselecteerd, worden alle teller- of meterstanden gelezen. Afhankelijk van de keuze Corrigeren, Wijzigen of Toevoegen kunnen meterstanden worden aangepast. Bij het toevoegen wordt automatisch steeds een volgende dag geselecteerd. Bij Corrigeren kunnen vanaf en tot en met een bepaalde datum de standen met een bepaalde waarde worden gedeeld (:), vermenigvuldigd (x), opgeteld (+) of worden verminderd (-). Om te voorkomen dat dubbele meterstanden worden opgeslagen, kan het vinkje bij Eén meterstand per dag opslaan worden ingeschakeld. Voor het Opslaan kan een Archief kopie worden gemaakt. Hierdoor blijven ook de voorlaatste gegevens beschikbaar voor het geval er tijdens de verwerking onjuiste gegevens worden ingevoerd of per abuis worden verwijderd. Zie voor meer informatie over de locatie van de archiefbestanden het onderdeel Bestand Beheer Configuratie. 12

13 Energie Verwerking Invoer Csv bestanden Met behulp van dit programma kunnen externe tellerstanden worden geïmporteerd voor het gebruik in OtcNet Energie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamd CSV bestanden. Hierbij dienen de gegevens volgens een standaard afspraak (ASCII tekst, punt/komma of tab gescheiden) in het bestand aanwezig te zijn. Raadpleeg uw leverancier voor de juiste instellingen. Het is mogelijk om door Opticom, meestal tegen een geringe vergoeding, een speciale record indeling te laten maken. Voor het Opslaan kan een Archief kopie worden gemaakt. Hierdoor blijven ook de voorlaatste gegevens beschikbaar voor het geval er tijdens de verwerking onjuiste gegevens worden ingevoerd of per abuis worden verwijderd. Zie voor meer informatie over de locatie van de archiefbestanden het onderdeel Bestand Beheer Configuratie van het programma OtcNet. 13

14 Handleiding OtcNet Energie Energie Verwerking Invoer Trendbestanden Dit programma wordt gebruikt om tellerstanden van trendbestanden te lezen voor het gebruik binnen OtcNet energie. Het inlezen gebeurt volledig automatisch, mits de juiste meters en tabelnamen zijn gedefinieerd. Indien trendbestanden met een korte intervaltijd worden geïmporteerd, dient rekening te worden gehouden met een zeer groot aantal meetwaarden. Indien slechts 1 meetwaarde per dag gewenst is, kunnen de opgeslagen gegevens via het programma Verwerking Invoer Handmatig worden aangepast. Als het vinkje Voor het importeren een archief kopie maken wordt aangezet, zullen alle meterstanden vooraf aan het importeren worden gekopieerd. Opmerking: Indien de naam van de installatie in het rood wordt aangegeven, is de naam niet (meer) gelijk aan de naam zoals deze tijdens het verwerken in het trendbestand is opgeslagen. 14

15 Energie Verwerking Invoer Graaddagen Dit programma wordt gebruikt om tabellen voor graaddagen te genereren. Deze gegevens kunnen worden toegepast om tijdens rapportage het energieverbruik per graaddag weer te geven. Met behulp van graaddagen wordt een relatie gelegd tussen de buitentemperatuur (uitgedrukt in graaddagen) en het gasverbruik. De graaddagentabel wordt gegenereerd door gebruik te maken van de trendopslag van Otc Trend (installatie met een Optilog of System-91-log/ com) of de gegevens van het KNMI. OtcNet wordt gebruikt om een tabel te genereren van (eigen) Otc installaties. Nadat een installatie is geselecteerd, kan een trendkanaal worden ingegeven. Gebruik hiervoor een kanaal met een betrouwbare meting van de buitentemperatuur. Indien een trendopslag per 10 minuten wordt gebruikt, zal de gemiddelde temperatuur over 144 metingen (6 per uur) worden berekend. OtcNet tpg zijn de bestanden die door het OtcNet Tijdprogramma zijn gelezen, OtcNet bew zijn de bestanden die door het programma OtcNet Bewaken zijn gelezen. 15

16 Handleiding OtcNet Energie KNMI wordt gebruikt om een tabel te genereren met de door het KNMI verstrekte gemiddelde etmaal temperaturen. Er kan hierbij een keuze worden gemaakt uit de volgende locaties: Valkenburg De Kooy (Den Helder) Schiphol (Amsterdam) Vlieland Berkhout Hoorn (Terschelling) Wijk aan Zee De Bilt Soesterberg Stavoren Lelystad Leeuwarden Marknesse Deelen Lauwersoog Heino Hoogeveen Eelde Hupsel Nieuw Beerta Twenthe Vlissingen Westdorpe Wilhelminadorp Hoek van Holland Woensdrecht Rotterdam Cabauw Gilze-Rijen Herwijen Eindhoven Volkel Ell Maastricht Arcen Voor het genereren van een graaddagentabel worden de bestanden met de gemiddelde dagtemperaturen van het KNMI gebruikt. Met behulp van een speciaal programma Energie Verwerking Invoer Graaddagen Etmaaltemperaturen kunnen deze bestanden worden gegenereerd. 16

17 Ongewogen graaddagen worden berekend door gedurende een etmaal het verschil tussen de gemiddelde buitentemperatuur en de aangegeven stookgrens te bepalen. Indien bijvoorbeeld de gemiddelde dagtemperatuur 5 graden is, wordt bij een standaard stookgrens van 18 graden totaal 13 graaddagen geteld. Gewogen graaddagen zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. januari - februari x 1.1 maart x 1.0 april - september x 0.8 oktober 1.0 november - december 1.1 Gemiddelde dagtemperatuur wordt gebruikt voor speciale toepassingen om een tabel te genereren met voor elke dag de gemiddelde buitentemperatuur. Stookgrens staat standaard op 18 graden, maar desgewenst worden gewijzigd. Er kunnen 99 verschillende Tabelnummers worden opgeslagen. Het is mogelijk om met behulp van het kladblok de graaddagen in de tabel aan te passen. Houdt bij eventuele aanpassingen rekening met de juiste datumweergave. 17

18 Handleiding OtcNet Energie Energie Verwerking Invoer Graaddagen Etmaaltemperaturen Met behulp van dit programma kunnen de gegevens van het KNMI worden gebruikt om een tabel voor etmaaltemperaturen te genereren. De gegevens worden van de site van het KNMI gedownload. Vervolgens het bestand uitpakken en het bestand etmg_nnn.txt in een bepaalde map plaatsen. Met de letters nnn wordt het stationnummer aangegeven. Er kunnen meerdere locaties in een bestand worden opgeslagen, zodat bij het genereren van een graaddagen tabel een keuze kan worden gemaakt. In de meegeleverde bestanden van OtcNet Energie zijn alle 35 locaties opgeslagen. Nadat de locatie voor de bestanden (etmg_nnn.txt) is geselecteerd, kan een tabel voor een bepaald jaar worden gegenereerd. Hiermee wordt een bestand EtmaaltemperaturenJJJJ.txt gegenereerd. De letters JJJJ staan voor het betreffend jaar. 18

19 Vervolgens kan het nieuwe bestand naar de map Progdata van OtcNet worden gekopieerd. Het is ook mogelijk om automatisch het nieuwe bestand naar de map Progdata te kopiëren. Dit laatste is echter niet op alle systemen mogelijk (zoals bij Windows Vista) in verband met een mogelijke bestandbeveiliging. Raadpleeg uw systeembeheerder voor toegang tot de map Program Files. Opmerking: Bij een update van het programma OtcNet Energie wordt altijd een Etmaaltemperaturen tabel van alle locaties, tot en met voorgaande jaar, meegeleverd. 19

20 Handleiding OtcNet Energie Energie Verwerking Invoer Verbruikperioden Dit programma wordt gebruikt om de tijden van de verbruikperioden voor Elektrameters in te geven, de zogenaamde Piek- en Daluren. De verbruikperioden Daluren is meestal van 23:00-07:00 uur (of 21:00-07:00 uur) van maandag t/m vrijdag en van vrijdag uur tot maandag 07:00 uur. Tevens geldt het begrip daluren in principe voor voor alle erkende feestdagen: 1 januari 1e en 2e paasdag Koninginnedag Hemelvaartsdag 1e en 2e pinksterdag 1e en 2e kerstdag Het verwerken van Hoog/laagverbruik werkt alleen correct indien de meterstanden meerdere keren per dag worden opgehaald. 20

21 Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de automatische telleropslag TOP van de Otc-unit en het Tijdprogramma. Ook indien de tellerstanden via de Trendopslag worden verwerkt is een berekening van Hoog/laagverbruik mogelijk. De tijden van de tellerstanden moet gelijk of later zijn dan de hier ingegeven tijden voor Piek- en daluren, omdat anders geen Hoogverbruik periode kan worden bepaald. De maximale uitloop van de begin tellerstand (Piekuur begin) kan worden aangepast en wordt standaard op uur ingesteld. Dat wil zeggen dat het ophalen van bijvoorbeeld de eerste tellerstand op 07:00 uur, maximaal 2 uur mag uitlopen tot 09:00 uur. 21

22 Handleiding OtcNet Energie Energie Verwerking Rapportage Met behulp van dit menu kunnen verbruiken per installatie worden weergegeven. Ook kunnen vebruiken van verschillende installaties met elkaar worden vergeleken. 22

23 Energie Verwerking Rapportage Verbruik per installatie Met behulp van dit programma kunnen grafieken worden gemaakt van een bepaalde installatie met betrekking tot het energieverbruik. Nadat een installatie is gekozen, kan de gewenste Meter worden geselecteerd. Indien streef- of max. verbruiken zijn ingegeven, zal dit worden getoond, zodat op een eventuele overschrijding kan worden bewaakt. Er kan nu een keuze worden gemaakt voor een overzicht per dag, week of jaar. Tevens kan voor Gas, Energie of Brandstof de weergave voor een berekening van m3 per graaddag worden toegepast. De volgende instellingen (opties) kunnen worden ingegeven: Indien meerdere meterstanden per dag zijn ingevoerd, kan hier worden bepaald dat er één meterstand per dag moet worden verwerkt. Dit is alleen van belang indien een overzicht per dag wordt gevraagd. 23

24 Handleiding OtcNet Energie Bij een overzicht van dagverbruiken bestaat de mogelijkheid om ontbrekende dagen automatisch aan te vullen. Tevens kan een keuze worden gemaakt om de verbruiken over die ontbrekende periode te verdelen. Afhankelijk van het moment waarop de meterstanden worden ingelezen, kan het gewenst zijn om bij een dagoverzicht de verbruiken van de vorige dag weer te geven. Indien bijvoorbeeld de tellers- of meters worden gelezen vlak voor twaalf uur s nachts, dan zullen de (meterstanden) verbruiken nog voor dezelfde dag van toepassing zijn. Indien het Streefverbruik of Max. verbruik wordt aangevinkt, wordt op het overzicht door middel van een melding aangegeven dat er overschrijdingen zijn. Het is mogelijk om onjuiste verbruiken, als gevolg van registratiefouten of het tussentijds wijzigen van tellerstanden, automatisch te verwijderen. Voor de berekening wordt het totale max. jaarverbruik over de gewenste periode vermenigvuldigt met 3. 24

25 Energie Verwerking Rapportage Verbruik per installatie Grafiek Het is mogelijk om verschillende grafische weergavevormen te selecteren, zoals twee en drie dimensionale staaf- en lijndiagrammen. Met behulp van de knop of het menu Instellingen kunnen voorkeursinstellingen worden vastgelegd. Tevens kan daarmee worden bepaald op welke wijze de grafiek moet worden getoond. Indien een 3D grafiek wordt getoond, kan met behulp van de muis en de Ctrl toets de grafiek worden gedraaid en/of worden gekanteld. Door op een regel in de tabel te klikken (indien deze voor weergave staat ingesteld) wordt vanaf dat punt de grafiek opnieuw getekend. Hiermee kan op een eenvoudige manier door de gegevens worden gestapt. Via de knop of het menu Informatie wordt bij een melding aanvullende informatie getoond, zoals een eventuele overschrijding van het energieverbruik. In dat geval zal de knop rood knipperen. 25

26 Handleiding OtcNet Energie Indien een Excel programma op de computer aanwezig is, kunnen verbruiksgegevens eenvoudig worden overgebracht voor verdere verwerking en/of rapportage. Indien de knop of het menu Excel niet is vrijgegeven, kan het zijn dat de informatie in het OtcNet.ini bestand niet juist is. Indien een overzicht van Verbruiken Per maand wordt gemaakt over een periode van meerdere jaren, kan met behulp van de knop of het menu Vergelijk een grafische weergave alle jaren tegelijk worden verkregen. Indien daarbij de weergave bij gasverbruik wordt verrekend naar m3/ graaddagen, is een goed vergelijk van een bepaalde installatie met betrekking tot het jaarverbruik mogelijk. Met behulp van de knop Grafiek kan een keuze worden gemaakt voor weergave van de grafiek: Verbruik, Streefverbruik of Max. verbruik. Tevens kan hierbij de Legenda worden in- of uitgeschakeld. Door de Y-as niet automatisch te zetten wordt tijdens het doorstappen via de tabelregels een betere overgang naar een volgende periode verkregen. Tenslotte kunnen verschillende grafiekvormen worden gekozen. 26

27 Energie Verwerking Rapportage Verbruik per installatie Grafiek Instellen Met behulp van dit programma kunnen basisinstellingen worden vastgelegd voor het gebruik van de grafische weergave. 27

28 Handleiding OtcNet Energie Energie Verwerking Rapportage Verbruik per installatie Grafiek Informatie Met behulp van dit onderdeel kan aanvullende informatie worden verkregen met betrekking tot het bewaken op Streef- of Max. verbruiken, zoals dit in het selectiescherm kan worden aangegeven. 28

29 Energie Verwerking Rapportage Verbruik per installatie Vergelijken Met behulp van dit programma kunnen jaarverbruiken over verschillende perioden met elkaar worden vergeleken. Alleen als de verbruiken per jaar worden gevraagd, wordt de knop voor Vergelijk zichtbaar. 29

30 Handleiding OtcNet Energie Energie Verwerking Rapportage Installaties vergelijken Met behulp van dit programma kunnen van verschillende installaties bepaalde jaren met elkaar worden vergeleken. De verbruiken van elke installatie, aangegeven in het selectiescherm, worden in een maandperiode van het aangegeven jaar geplaatst. Hierdoor is een goed vergelijk mogelijk. Om bijvoorbeeld voor het gasverbruik een zinvol vergelijk te maken, kan gebruik worden gemaakt van de graaddagentabel. Hiermee worden de gegevens omgerekend naar een verbruik van m3 per graaddag. Door Incl. Sub aan te vinken worden ook eventuele onderliggende submeters in het overzicht verwerkt. Indien gekozen wordt voor een weergave per * / per maand, wordt het verbruik per maand verdeeld over de ingegeven eenheden zoals die bij de metergegevens zijn gedefinieerd. Als geen gegevens voor een bepaalde meter bekend zijn wordt geen verbruik getoond. 30

31 Met behulp van weergave per eenheid (m2, m3 of personen) kunnen bruikbare vergelijkingen met betrekking tot de verschillende verbruiken worden verkregen. Hierbij dient uiteraard bij gas, energie of brandstof rekening te worden gehouden met bepaalde gebouwcorrecties. 31

32 Handleiding OtcNet Energie Energie Verwerking Rapportage Installaties vergelijken Grafiek Met behulp van dit programma worden de energieverbruiken van verschillende installaties over een periode van een jaar automatisch met elkaar vergeleken. De verbruiken van elk installatie worden in dezelfde maandperiode van het geselecteerde jaar geplaatst, waardoor een goed vergelijk mogelijk is. Het is mogelijk om verschillende type grafieken te selecteren. Indien een 3D grafiek wordt getoond, kan met behulp van de muis en de Ctrl toets de grafiek worden gedraaid en/of worden gekanteld. Indien Legenda staat aangevinkt, wordt tevens het betreffende installatieen het meternummer getoond. 32

33 Energie Verwerking Rapportage Periodeverbruik per installatie Met behulp van dit programma kan een eenvoudig overzicht worden verkregen van het energieverbruik per installatie. Dit kan bijvoorbeeld worden toegepast bij het gebruik van meerdere (sub) meters van een installatie. Het overzicht kan voor een bepaalde periode worden opgevraagd. Ook is het mogelijk om, indien er twee meterstanden per dag zijn opgehaald, een overzicht van het Hoog/laag verbruik (piek- en daluren) van elektra meters te maken. Om dit laatste te kunnen gebruiken is het wel van belang dat de juiste verbruiksperioden zijn ingevoerd. Via het menu Speciaal Tarieven kunnen voor de verschillende energiesoorten tarieven worden ingegeven, welke op het overzicht kunnen worden verwerkt. 33

34 Handleiding OtcNet Energie De gegevens kunnen (lanscape) worden afgedrukt of met behulp van het menu Speciaal Excel worden overgebracht naar het spreadsheet programma. Afdrukvoorbeeld van een verbruiksberekening 34

35 Energie Verwerking Rapportage Periodeverbruik Tarieven Met behulp van dit onderdeel kunnen de verschillende tarieven voor de rapportage van de verbruiksberekening worden vastgelegd. 35

OtcNet. OtcNet Tijdprogramma. Opticom Engineering B.V.

OtcNet. OtcNet Tijdprogramma. Opticom Engineering B.V. OtcNet Tijdprogramma Opticom Engineering B.V. 1 Handleiding OtcNet Tijdprogramma 2 Inhoud OtcNet Tijdprogramma... 4 Tijdprogramma Tellers instellen... 6 Tijdprogramma Instellingen... 7 Tijdprogramma Instellingen

Nadere informatie

OtcNet. OtcNet Grafiek. Opticom Engineering B.V.

OtcNet. OtcNet Grafiek. Opticom Engineering B.V. OtcNet Grafiek Opticom Engineering B.V. 1 Handleiding OtcNet Grafiek 2 Inhoud OtcNet Grafiek... 4 Grafiek Eigenschappen... 6 Grafiek Bestand openen... 7 Grafiek Selectie... 8 Grafiek Beeld... 9 Grafiek

Nadere informatie

Gemiddeld aantal dagen met minstens windkracht 4 Bft tijdvak 1981-2010

Gemiddeld aantal dagen met minstens windkracht 4 Bft tijdvak 1981-2010 Gemiddeld aantal dagen met minstens windkracht 4 Bft tijdvak 1981-2010 210 Valkenburg 24 22 25 23 24 23 24 23 21 22 22 23 69 73 70 66 278 28 225 IJmuiden 29 26 29 28 29 28 29 28 27 29 28 29 84 87 85 85

Nadere informatie

Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP

Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP Opticom Engineering B.V. 1 Programma handleiding Het kan voorkomen dat bepaalde informatie in deze handleiding niet geheel overeenkomt met de werking van het programma.

Nadere informatie

Gemiddelde temperatuur (Celsius) tijdvak

Gemiddelde temperatuur (Celsius) tijdvak Gemiddelde temperatuur (Celsius) tijdvak 1981-2010 210 Valkenburg 3.6 3.6 6.1 8.7 12.5 15.1 17.4 17.5 14.8 11.3 7.4 4.3 3.9 9.1 16.7 11.2 10.2 30 235 De Kooy 3.5 3.3 5.6 8.4 12.0 14.7 17.1 17.4 15.0 11.4

Nadere informatie

OtcNet. OtcNet Installeren. Opticom Engineering B.V.

OtcNet. OtcNet Installeren. Opticom Engineering B.V. OtcNet Installeren Opticom Engineering B.V. 1 Handleiding OtcNet Installeren 2 Inhoud OtcNet... 4 OtcNet installatie en registratie... 5 OtcNet locatie databestanden...13 OtcNet aanmelden...14 OtcNet configuratie...16

Nadere informatie

Briefrapport 680705013/2009 D. Mooibroek P.L. Nguyen J.P. Wesseling. Meteorologie voor standaard rekenmethoden in 2008

Briefrapport 680705013/2009 D. Mooibroek P.L. Nguyen J.P. Wesseling. Meteorologie voor standaard rekenmethoden in 2008 Briefrapport 680705013/2009 D. Mooibroek P.L. Nguyen J.P. Wesseling Meteorologie voor standaard rekenmethoden in 2008 RIVM Briefrapport 680705013/2009 Meteorologie voor standaardrekenmethoden in 2008 D.

Nadere informatie

KlinAdministratie 2.0 Handleiding

KlinAdministratie 2.0 Handleiding KlinAdministratie 2.0 Handleiding Voorjaar 2006 Klinkijk Handleiding 1 Hoofdmenu Het hoofdmenu van Klinkijk heeft drie onderdelen. Van rechts naar links. Help Geeft informatie over de versie. Service Bewerken

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Handleiding Express-omgeving esight Versie 2013.x. Handleiding Express-omgeving esight Datum: December 2013 Parkstad Energiediensten B.V.

Handleiding Express-omgeving esight Versie 2013.x. Handleiding Express-omgeving esight Datum: December 2013 Parkstad Energiediensten B.V. Handleiding Express-omgeving esight Versie 2013.x Handleiding Express-omgeving esight 1 Inhoud Inloggen...3 Express Menu...4 Verbruik...5 Data Analyse...7 Kostenanalyse...9 Alarmen... 11 Alarm instellen...

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

Informatie avond Streefverbruik. Jan Willems

Informatie avond Streefverbruik. Jan Willems Informatie avond Streefverbruik Jan Willems Agenda - Hoe meet je energiebesparing? - Wat is de definitie van een graaddag? - Wat zijn gewogen graaddagen? - Gemiddelde binnentemperatuur - Waar wordt in

Nadere informatie

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Home Inhoudsopgave Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Automatisch activeren via internet Automatisch opnieuw activeren via internet Licenties beheren en licentiebestand downloaden

Nadere informatie

Optinet-SX/MX-H. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V.

Optinet-SX/MX-H. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V. Optinet-SX/MX-H Installatiehandleiding Opticom Engineering B.V. INSTALLATIE - 2 - november 2012 TOEPASSING De Optinet-SX/MX-H is een "high performance" communicatie interface voor het fabrikaat onafhankelijk

Nadere informatie

Maandoverzicht van het weer in Nederland. februari 2008

Maandoverzicht van het weer in Nederland. februari 2008 Maandoverzicht van het weer in Nederland februari 2008 Februari 2008: Februari 2008: Zacht, zeer zonnig en vrij droog Voor een uitgebreide beschrijving van het weer in februari 2008 zie: http://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/maand-en-seizoensoverzichten/2008/februari

Nadere informatie

Maandoverzicht van het weer in Nederland. september 2008

Maandoverzicht van het weer in Nederland. september 2008 Maandoverzicht van het weer in Nederland september 2008 September 2008: September 2008: Vrij koel, aan de droge kant en zonnig Voor een uitgebreide beschrijving van het weer in september 2008 zie: http://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/maand-en-seizoensoverzichten/2008/september

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Maandoverzicht van het weer in Nederland. november 2014

Maandoverzicht van het weer in Nederland. november 2014 Maandoverzicht van het weer in Nederland november 2014 November 2014: Zeer zacht, zeer zonnig en droog Met veel zon en weinig wind ging de maand november bijna zomers van start. Op 1 november beleefde

Nadere informatie

FRIART. Automatische registratie Temperatuur. Handleiding bij FRI-ART van IB Prompt Harlingen

FRIART. Automatische registratie Temperatuur. Handleiding bij FRI-ART van IB Prompt Harlingen FRIART Automatische registratie Temperatuur. Versie : 2.0 Aut : S.Tuininga Datum : 20-11-2006 Doel : Handleiding bij het programma FRI-ART voor de gebruiker 1 Algemeen Ingenieursburo Prompt heeft voor

Nadere informatie

Handleiding. Digitaal Rapport

Handleiding. Digitaal Rapport Handleiding Digitaal Rapport 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Relatie met methodetoetsen... 3 4. Rapportperiodes aangeven... 4 5. Rapportdefinities instellen... 4 Rubriek aanmaken...

Nadere informatie

Maandoverzicht van het weer in Nederland. juli 2008

Maandoverzicht van het weer in Nederland. juli 2008 Maandoverzicht van het weer in Nederland juli 2008 Juli 2008: Juli 2008: Warm, nat en een normale zonneschijnduur Voor een uitgebreide beschrijving van het weer in juli 2008 zie: http://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/maand-en-seizoensoverzichten/2008/juli

Nadere informatie

Spiekscherm. het Kladblok van GensDataPro

Spiekscherm. het Kladblok van GensDataPro Spiekscherm het Kladblok van GensDataPro Zoals bekend verondersteld mag worden is het bij GensDataPro mogelijk een akte van WieWasWie direct in te lezen door middel van het kopiëren van het webadres (URL)

Nadere informatie

Maandoverzicht van het weer in Nederland. mei 2008

Maandoverzicht van het weer in Nederland. mei 2008 Maandoverzicht van het weer in Nederland mei 2008 Mei 2008: Mei 2008: Uitzonderlijk warm, zeer zonnig en vrij droog Voor een uitgebreide beschrijving van het weer in mei 2008 zie: http://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/maand-en-seizoensoverzichten/2008/mei

Nadere informatie

Maandoverzicht van het weer in Nederland. maart 2008

Maandoverzicht van het weer in Nederland. maart 2008 Maandoverzicht van het weer in Nederland maart 2008 Maart 2008: Maart 2008: Normale temperatuur, zeer nat en aan de zonnige kant Voor een uitgebreide beschrijving van het weer in maart 2008 zie: http://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/maand-en-seizoensoverzichten/2008/maart

Nadere informatie

Maandoverzicht van het weer in Nederland. juni 2008

Maandoverzicht van het weer in Nederland. juni 2008 Maandoverzicht van het weer in Nederland juni 2008 Juni 2008: Juni 2008: Warm, zonnig en gemiddeld over het land vrij droog Voor een uitgebreide beschrijving van het weer in juni 2008 zie: http://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/maand-en-seizoensoverzichten/2008/juni

Nadere informatie

Maandoverzicht van het weer in Nederland. augustus 2008

Maandoverzicht van het weer in Nederland. augustus 2008 Maandoverzicht van het weer in Nederland augustus 2008 Augustus 2008: Augustus 2008: Normale temperatuur, somber en nat Voor een uitgebreide beschrijving van het weer in augustus 2008 zie: http://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/maand-en-seizoensoverzichten/2008/augustus

Nadere informatie

Maandoverzicht van het weer in Nederland. oktober 2008

Maandoverzicht van het weer in Nederland. oktober 2008 Maandoverzicht van het weer in Nederland oktober 2008 Oktober 2008: Oktober 2008: Vrijwel normale temperatuur, zonnig en gemiddeld over het land vrij nat Voor een uitgebreide beschrijving van het weer

Nadere informatie

In dit document staat beschreven hoe je de meetgegevens vanuit Coach kunt opslaan en later in kunt lezen in Excel en hier een grafiek van kunt maken.

In dit document staat beschreven hoe je de meetgegevens vanuit Coach kunt opslaan en later in kunt lezen in Excel en hier een grafiek van kunt maken. In dit document staat beschreven hoe je de meetgegevens vanuit Coach kunt opslaan en later in kunt lezen in Excel en hier een grafiek van kunt maken. De instructies voor Excel zijn geschreven voor Excel

Nadere informatie

Midi PDF Bladmuziek lezer

Midi PDF Bladmuziek lezer Inleiding. Ruim 20 ordners aan bladmuziek, meeste daarvan uitgeprint van een PDF. Even snel een nummer opzoeken wil dan ook niet, terwijl ik alles wel op alfabetische volgorde heb. Dat was het niet helemaal

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Printerstuurprogramma installeren

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Printerstuurprogramma installeren MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Printerstuurprogramma installeren Inleiding Zorg ervoor dat voordat met deze installatie wordt begonnen, u het IP adres van de betreffende e-studio heeft. Indien u het

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

Optinet SX/MX. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V.

Optinet SX/MX. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V. Optinet SX/MX Installatiehandleiding Opticom Engineering B.V. INSTALLATIE - 2 - oktober 2010 TOEPASSING De Optinet is een complete communicatie interface voor het fabrikaat onafhankelijk beheren en bewaken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index

Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index 1 Inleiding 2 Opstarten MJK link 2.15 3 Keuze van Hardware 4 Set-up van een nieuw processcherm. 5 Instellen communicatie 6 Bestand openen 7 Verbinding maken met

Nadere informatie

Maandoverzicht van het weer in Nederland. december 2015

Maandoverzicht van het weer in Nederland. december 2015 Maandoverzicht van het weer in Nederland december 2015 December 2015: Record zacht, droog en zonnig Met in een gemiddelde temperatuur van 9,6 C is december met afstand de zachtste decembermaand sinds tenminste

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Om een leveranciersbestand in te lezen kunnen de volgende stappen aangehouden worden:

Om een leveranciersbestand in te lezen kunnen de volgende stappen aangehouden worden: MATRIXKOZIJN VERSIE 3.17.0 IMPORTMODULE Om een leveranciersbestand in te lezen kunnen de volgende stappen aangehouden worden: Selecteer de Leverancier 1) Selecteer de gewenste leverancier en kies voor

Nadere informatie

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Versie 1.0 11-05-2011 Inleiding Urenlang bezig met het controleren en invoeren van adresgegevens? Act! PostcodeCheck biedt uitkomst! U hoeft alleen de postcode

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

{button Installeer Zelfstudie Bestanden, execfile(seedatauk.exe,tutorial.ctb;tutorial nn.see)}

{button Installeer Zelfstudie Bestanden, execfile(seedatauk.exe,tutorial.ctb;tutorial nn.see)} Kringnet Vereffening Deze zelfstudie maakt gebruik van de module Vereffening. Opmerking: Deze zelfstudie kan niet worden uitgevoerd met LISCAD Lite. Doelstelling Het doel van deze zelfstudie is om te laten

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

mijnnaktuinbouw - Keuringen

mijnnaktuinbouw - Keuringen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Nieuwe update mijnnaktuinbouw - Keuringen... 2 Uw keuringendossier altijd beschikbaar... 2 Uw jaarlijkse teeltaangifte... 3 1 Voorlopige teeltaangiftes voor u klaargezet

Nadere informatie

HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010)

HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010) HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010) Inleiding Dit Temperatuurstation en de bijbehorende software van de datarecorder vormen een kwalitatief hoogstaand dataverwerkingsysteem. Nadat u de

Nadere informatie

Maandoverzicht van het weer in Nederland. oktober 2015

Maandoverzicht van het weer in Nederland. oktober 2015 Maandoverzicht van het weer in Nederland oktober 2015 Oktober 2015: Vrij koud, droog en normale hoeveelheid zon Met een gemiddelde temperatuur van 9,9 C tegen een langjarig gemiddelde van 10,7 C was oktober

Nadere informatie

Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten

Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten 2014 Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten Gerben Teeler Staff Support B.V. 14-7-2014 Deze handleiding geeft een complete beschrijving van alle onderdelen inzake het roosteren

Nadere informatie

Handleiding contacten importeren uit een Excel bestand

Handleiding contacten importeren uit een Excel bestand Handleiding contacten importeren uit een Excel bestand In deze handleiding wordt beschreven hoe je een lijst maakt met contact personen in Outlook die voorheen in een Excel bestand stonden. deze handleiding

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

SECRETZIP HANDLEIDING

SECRETZIP HANDLEIDING SECRETZIP COMPRESSIE & ENCRYPTIE programma (enkel voor Windows). Het programma bevindt zich op de USB Flash-drive. Raadpleeg a.u.b. de handleiding op de USB Flash-drive of bezoek integralmemory.com om

Nadere informatie

Instructie. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. BICS Installatie. BICS Installatie

Instructie. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. BICS Installatie. BICS Installatie Instructie Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 1 Instructie Voor BICS dient u te beschikken over een werkende internetverbinding en dient het TCP/IP Netwerkprotocol is geïnstalleerd te zijn. U dient

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Maandoverzicht van het weer in Nederland. juni 2014

Maandoverzicht van het weer in Nederland. juni 2014 Maandoverzicht van het weer in Nederland juni 2014 Juni 2014: Vrij warm, vrij zonnig en vrij droog Met in een gemiddelde temperatuur die is uitgekomen op 16,2 C was juni vrij warm. Het langjarig gemiddelde

Nadere informatie

gebruikershandleiding iungo beheren en bedienen via je smartphone, tablet of computer.

gebruikershandleiding iungo beheren en bedienen via je smartphone, tablet of computer. gebruikershandleiding iungo beheren en bedienen via je smartphone, tablet of computer. inleiding Bedankt voor de aanschaf van iungo! Met iungo krijg je inzicht in je energie- en gasverbruik en weet je

Nadere informatie

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0 Handleiding registratiesysteem Kleuterplein versie 1.0 september 2012 1 Inhoudhoudsopgave 1. Het belang van registreren Pagina 3 2. Systeeminstellingen Pagina 4 3. De leerdoelenregistratie Pagina 5 4.

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. DE HUIDIGE VOORRAAD NULSTELLEN EN LOKATIES VERWIJDEREN 6 3. HANDMATIG TELLINGEN INVOEREN 7

Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. DE HUIDIGE VOORRAAD NULSTELLEN EN LOKATIES VERWIJDEREN 6 3. HANDMATIG TELLINGEN INVOEREN 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. DE HUIDIGE VOORRAAD NULSTELLEN EN LOKATIES VERWIJDEREN 6 3. HANDMATIG TELLINGEN INVOEREN 7 4. TELLINGEN IMPORTEREN UIT EEN TEKSTBESTAND 8 5. INVENTARISEREN MET EEN BARCODESCANNER

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2.

Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2. Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.1.1 Gegenereerde

Nadere informatie

U kunt ook gebruik maken van diverse standaard code-groepen voor de diverse tabellen. De te kiezen tabellen zijn afhankelijk van taal en jargon.

U kunt ook gebruik maken van diverse standaard code-groepen voor de diverse tabellen. De te kiezen tabellen zijn afhankelijk van taal en jargon. 12.5 Menu-item Tabellen De beschikbaarheid van de verschillende opties is afhankelijk van de aan de gebruiker toegekende rechten. Over het algemeen zullen alleen gebruikers met beheerrechten werkzaamheden

Nadere informatie

Meldingen ontvangen en accepteren met behulp van Otc PDA

Meldingen ontvangen en accepteren met behulp van Otc PDA Meldingen ontvangen en accepteren met behulp van Otc PDA Otc PDA Otc PDA wordt gebruikt om meldingen van Otc R2 of OtcNet door te sturen naar een PDA of Smartphone. Integenstelling tot meldingen die als

Nadere informatie

1. Installeren Update 2.4.7

1. Installeren Update 2.4.7 1. Installeren Update 2.4.7 De update kan rechtstreeks geïnstalleerd worden vanaf internet. U moet altijd wel MeaFinance afsluiten alvorens de update te draaien Let op: maak voordat u de update uitvoert

Nadere informatie

Handleiding Face-IT. (c) 2006 Agro Centre for Strategic Entrepreneurship versie 8.2006 NT NL Face-IT versie 9.0.0.x

Handleiding Face-IT. (c) 2006 Agro Centre for Strategic Entrepreneurship versie 8.2006 NT NL Face-IT versie 9.0.0.x Handleiding Face-IT (c) 2006 Agro Centre for Strategic Entrepreneurship versie 8.2006 NT NL Face-IT versie 9.0.0.x Systeem eisen Windows XP. Acrobat Reader. Evt. te downloaden op www.adobe.nl. De weergaven

Nadere informatie

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Avena Biljart Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Nico Stoffels en Ad Bijvelds Versie 1.0f, 6-12-2000 Avena Biljart 2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De werking in grote lijnen...

Nadere informatie

LAVS uploaden adressenlijst

LAVS uploaden adressenlijst LAVS uploaden adressenlijst Adressenlijst toevoegen in Bezit bij complex RWS INFORMATIE - Uitgegeven door RWS Leefomgeving Informatie Datum 19 juli 2017 Status definitief Versie 1.0 Inleiding Uploaden

Nadere informatie

Netwerk Interfacing Data Logging.

Netwerk Interfacing Data Logging. Handleiding Netwerk Interfacing Data Logging. EduTechSoft.nl 2009-2010 H.O.Boorsma. Pagina - 2 - Netwerk Interfacing Data Logging Pagina - 3 - Inhoud Inleiding.... 4 Beschrijving van het programma....

Nadere informatie

Massabalans Autodemontagebedrijven

Massabalans Autodemontagebedrijven Massabalans Autodemontagebedrijven Een handleiding voor het importeren van de meldgegevens uit AMICE, het meldsysteem van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Versie 1.4 Februari 2016 Inleiding Dit

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING AIRTOCHECK-WEBSITE

GEBRUIKERSHANDLEIDING AIRTOCHECK-WEBSITE GEBRUIKERSHNDLEIDING IRTOCHECK-WEBSITE INLOGGEN... WCHTWOORD VERGETEN?... GEBRUIKERSNM VERGETEN?... LIVE VIEW / CTUELE MEETGEGEVENS... MONITOR INSTELLINGEN... 5 OVERZICHT... 6 GEBRUIKERSBEHEER... 6 NMKEN

Nadere informatie

Verkorte handleiding uitstelregeling

Verkorte handleiding uitstelregeling Verkorte handleiding uitstelregeling Log in op Accept SBR en kies voor SBR Dossier Het SBR dossier programma wordt nu gestart. Het dossier dient als opslag voor uw SBR documenten. Druk hiervoor op de knop

Nadere informatie

Inhoudstabel handleiding Comeet

Inhoudstabel handleiding Comeet Inhoudstabel handleiding Comeet Inhoudstabel handleiding Comeet...1 1. Inlogscherm Comeet...2 2. Prikbord (startscherm na inloggen)...2 3. Gebouw (overzicht)...3 3.1. Gebouw zoeken...3 3.2. Gebouw (eigenschappen

Nadere informatie

Versie: 2.0 februari Liander Meetdata Gebruikshandleiding

Versie: 2.0 februari Liander Meetdata Gebruikshandleiding Versie: 2.0 februari 2014 Liander Meetdata Gebruikshandleiding Inhoud 1. Inloggen www.liander.nl/meetdata 2. Meetdata inzien Gedetailleerde verbruiksgegevens 3. Facturatiedata Verbruiken van maandopgenomen

Nadere informatie

Mogelijke valkuil bij de installatie procedure is de bestandslocatie.

Mogelijke valkuil bij de installatie procedure is de bestandslocatie. Installatie / Configuratie Compad Store Automation 1. Installatie Compad Software 2. Licentie 3. Directory structuur 4. Configureren Vectron Commander 5. Configureren Compad Store Automation Installatie

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2014 Jaar 2014: Uitzonderlijk warm, zeer zonnig en vrij droog Met een gemiddelde jaartemperatuur van 11,7 C tegen een langjarig gemiddelde van 10,1 C was 2014 het warmste jaar sinds het begin van de regelmatige

Nadere informatie

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Handleiding Inhoud Inloggen... 3 Homepage... 4 Proces - webapplicatie... 5 Status uitleg... 6 Proces aan / afmelden aansluiting... 7 Nieuwe aansluiting... 8 Status wijzigen... 10 Status log... 11 Bestanden

Nadere informatie

Financiële analyse op maat

Financiële analyse op maat Installatie Financiële analyse op maat Via de link http://www.id-soft.be/img/zip/hannahlisa.zip kunt u de gezipte map HannaHLisa downloaden. 1. U pakt het bestand uit op een door u gewenste locatie 2.

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Planning (werkorder en/of activiteiten planning Easy-work) Planning versie V1.0.13 Easy-work versie 610 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische

Nadere informatie

De module MJA voegt aan uw Erbis-versie de volgende mogelijkheden toe:

De module MJA voegt aan uw Erbis-versie de volgende mogelijkheden toe: MODULE MJA De module MJA voegt aan uw Erbis-versie de volgende mogelijkheden toe: Het kunnen registreren van besparingsmaatregelen en aan de hand hiervan berekenen van besparingseffecten en maken van prognoses.

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Handleiding Sonus Communicator voor Rion NL-22 - NL-32

Handleiding Sonus Communicator voor Rion NL-22 - NL-32 versie: V1.0 projectnummer: 04023 datum: oktober 2004 Postbus 468 3300 AL Dordrecht 078 631 21 02 2004, Dordrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL Na het aanmelden op de Energieprestatiedatabank met uw eid of token, komt u op het menu EPC Residentieel. Het menu EPC Residentieel bevat drie mogelijkheden. Met de optie

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Invoer [Invoer] [Opslaan] Bewerken [Bewerken] [Opslaan]

Zorgverzekeraars Invoer [Invoer] [Opslaan] Bewerken [Bewerken] [Opslaan] Zorgverzekeraars In het programma onderdeel Extra, Zorgverzekeraars kunt u zorgverzekeraars via de Combobox bij Verzekeraar oproepen. Er rolt dan een lijst met namen naar beneden waarbij u een keuze kan

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

Optinet-V3. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V.

Optinet-V3. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V. Optinet-V3 Installatiehandleiding Opticom Engineering B.V. INSTALLATIE - 2 - juni 2015 TOEPASSING De Optinet-V3 is een industriële communicatie interface voor het fabrikaat onafhankelijk beheren en bewaken

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een Excel bestand vanuit het bronsysteem ONATAL naar PERIDOS

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een Excel bestand vanuit het bronsysteem ONATAL naar PERIDOS Handleiding HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een Excel bestand vanuit het bronsysteem ONATAL naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos.

Nadere informatie

OtcNet. OtcNet Bewaken. Opticom Engineering B.V.

OtcNet. OtcNet Bewaken. Opticom Engineering B.V. OtcNet Bewaken Opticom Engineering B.V. 1 Handleiding OtcNet Bewaken 2 Inhoud OtcNet Bewaken... 4 Bewaken Info... 6 Bewaken Importeren Otc R2... 8 Bewaken Meldingen Overzicht... 9 Bewaken Meldingen Speciale

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Foto s importeren, archiveren en beheren Hoofdstuk 2: Werken met Camera Raw

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Foto s importeren, archiveren en beheren Hoofdstuk 2: Werken met Camera Raw INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Foto s importeren, archiveren en beheren 2 Foto s van camera of kaartlezer importeren 3 Foto s uit bestanden en mappen ophalen 6 Werkruimten van Organizer 7 Foto s sorteren en

Nadere informatie

Klik helemaal bovenaan op de tab Registreren of klik op de Registreer je en start nu button op de homepage

Klik helemaal bovenaan op de tab Registreren of klik op de Registreer je en start nu button op de homepage Handleiding Energiejacht Op de website van de Energiejacht kun je je energie- en waterverbruik op de voet volgen. De unieke online tool biedt je de mogelijkheid om je huidige energieverbruik te vergelijken

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Maandoverzicht van het weer in Nederland

Maandoverzicht van het weer in Nederland Maandoverzicht van het weer in Nederland maart 2013 Maart 2013: Zeer koud, droog en de normale hoeveelheid zon Maart 2013 was een zeer koude maand met in een gemiddelde temperatuur van 2.5 C tegen 6,2

Nadere informatie

Maandoverzicht van het weer in Nederland. september 2013

Maandoverzicht van het weer in Nederland. september 2013 Maandoverzicht van het weer in Nederland september 2013 September 2013: Normale temperatuur en aantal zonuren, nat De gemiddelde temperatuur was in september in de met 14,4 C vrijwel gelijk aan het langjarige

Nadere informatie

2. Ga via de aanvragenpagina op https://mijn.rvo.nl/praktijkleren naar het eloket en log in met uw eherkenningsmiddel.

2. Ga via de aanvragenpagina op https://mijn.rvo.nl/praktijkleren naar het eloket en log in met uw eherkenningsmiddel. Online aanvragen Subsidieregeling praktijkleren In de periode 2 juni 2017 09:00 uur 15 september 2017 17:00 uur kunnen (erkende) leerbedrijven, inclusief opleidingsbedrijven, een aanvraag voor subsidie

Nadere informatie