Brailleliga Activiteitenverslag 2010 pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brailleliga Activiteitenverslag 2010 pagina 1"

Transcriptie

1 Brailleliga Activiteitenverslag 2010 pagina 1

2 INHOUDSOPGAVE. 1. Woord vooraf... p.3 2. Geholpen personen in p Een andere kijk op het dagelijks leven... p Een andere kijk op studie en werk... p Een andere kijk op vrijetijdsbesteding... p.9 3. Sensibilisering en vertegenwoordiging... p Informatie en sensibilisering... p Vertegenwoordiging en interpellaties...p Zij helpen de Brailleliga... p Vrijwilligers... p Schenkers... p Subsidiërende instanties... p Besluit en perspectieven... p Enkele cijfers... p.15 Bijlagen... p.16 De basisfilosofie van de Brailleliga bestaat erin de persoon met een visuele handicap te begeleiden en te ondersteunen in het verwerven of behouden van een optimale zelfstandigheid. Actief in heel België, biedt de Brailleliga vzw een gratis dienstverlening die al even gevarieerd is als het leven zelf: sociale begeleiding, psychologische ondersteuning, begeleiding en aanleren van competenties en vaardigheden die tot een grotere zelfstandigheid leiden, beroepsopleiding en tewerkstelling, culturele activiteiten en vrije tijd. Deze diensten hebben als doel de integratie en persoonlijke ontwikkeling van de slechtziende of blinde persoon te bevorderen. [Foto cover: zich verplaatsen met behulp van de witte stok en de blindengeleidehond.] Brailleliga Activiteitenverslag 2010 pagina 2

3 1. WOORD VOORAF. Welkom in onze wereld! 2010 markeert het begin van een Europa met meer inclusie en respect voor personen met een handicap. Immers, op aansporen van België, heeft Europa het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Dit Verdrag spoort de ondertekenende landen aan om de rechten van personen met een handicap te garanderen, ermee rekening te houden in hun beleidsmaatregelen en elke vorm van discriminatie te weren. Deze verbintenis is van kapitaal belang voor de inclusie van al deze personen in onze maatschappij. De Brailleliga staat erop dat dit Verdrag geen dode letter blijft, maar dat de Europese, Belgische en regionale wetgeving in overeenstemming wordt gebracht met de inhoud van het Verdrag. De Brailleliga past volledig binnen deze visie, dankzij de diensten die zij aanbiedt. Sinds haar ontstaan biedt onze vereniging steun aan personen die (opnieuw) moeten leren leven met een visuele handicap en die wensen zo zelfstandig mogelijk te worden of te blijven, deel te nemen aan alle aspecten van het bestaan. In 2010 werden blinden en slechtziende personen geholpen. Hierbij merken wij een stijgend aantal senioren op die door een leeftijdsgebonden oogziekte werden getroffen. Deze personen worden, indien zij pas na hun 65 jaar blind of slechtziend zijn geworden, op een onrechtvaardige manier uitgesloten van regionale en communautaire hulp. Deze situatie baart de Brailleliga zorgen en het is dan ook de reden waarom onze vereniging onvermoeibaar blijft aandringen bij de beleidsverantwoordelijken om rekening te houden met de noden van senioren met een beperking. Oogziekten beter kenbaar maken, het publiek waarschuwen, het optimaliseren van het opsporen van oogaandoeningen en hun behandelingen,... het zijn belangrijke opdrachten voor de Brailleliga. Onze preventiecampagne heeft aldus het accent gelegd op de link tussen de gezondheid van de ogen en een evenwichtige voeding. «Groenten en fruit, ook goed voor onze ogen» was de drijvende, sensibiliserende en succesvolle boodschap voor het jaar Het professionalisme en de dynamiek van onze medewerkers, de toewijding van vrijwilligers, de noodzakelijke vrijgevigheid van onze schenkers en de steun van subsidiërende bevoegdheden staan borg voor de kwaliteit en de kosteloosheid van de diensten die wij aanbieden en voor de acties die solidariteit en een betere aanvaarding van de handicap bevorderen. Onze erkenning gaat in het bijzonder uit naar die personen wiens hulp en steun onmisbaar zijn. Pierre-B. Bareel Directeur Marc Giboux Voorzitter Brailleliga Activiteitenverslag 2010 pagina 3

4 2. GEHOLPEN PERSONEN IN In 2010 kregen personen met een visuele handicap hulp van de Brailleliga om hun zelfstandigheid te behouden of te vergroten. In dit verband konden zij geheel gratis een beroep doen op de hulp van psychologen, maatschappelijk assistenten, ergotherapeuten, opleidend personeel, bibliothecarissen,... Dit zou allemaal onmogelijk zijn geweest zonder de kostbare steun van de 113 medewerkers, 397 vrijwilligers en al diegenen die de Brailleliga financieel steunden. Indeling van de geholpen personen per leeftijdscategorie in 2010: < 24 jaar: 7,9 % (1007 personen) jaar: 41,1 % (5220 personen) 65 jaar en ouder: 50,9 % (6465 personen) Het merendeel van de begunstigden van de Brailleliga is ouder dan 65 jaar. Dit is een gevolg van de hogere levensverwachting, maar dit houdt ook in dat er steeds meer leeftijdsgebonden aandoeningen voorkomen, zoals b.v. afnemend zicht. Op welke diensten kunnen personen met een visuele handicap een beroep doen? Hoe wordt het grote publiek geïnformeerd en gesensibiliseerd? Hoe slagen we erin om al die gratis diensten te financieren? Dit alles komt op de volgende bladzijden in detail aan bod. Brailleliga Activiteitenverslag 2010 pagina 4

5 2.1. Een andere kijk op het dagelijks leven. Wanneer je je gezichtsvermogen verliest, verlies je je aanknopingspunten, je omgeving is totaal onbekend en je weet niet waar je heen moet. Bij dergelijke omwentelingen in het leven kunnen sommige mensen zich nogal eens verloren voelen. De Brailleliga wil deze mensen helpen om hun zelfstandigheid te bevorderen en hen te ondersteunen bij hun integratie. In eerste instantie verlenen de maatschappelijk assistenten advies en hulp. Zij bekijken individueel de situatie waarin de personen met een visuele handicap verkeren en bepalen samen met hen wat hun noden zijn. Vervolgens worden ze doorverwezen naar de andere diensten binnen de Brailleliga of naar externe diensten. Men informeert niet alleen over mogelijke sociale en fiscale voordelen, maar samen met de persoon bekijkt men in welke mate ondersteuning kan verkregen worden vanuit regionale, gemeenschaps- of federale instanties en of men aan de voorwaarden voldoet. De persoon wordt tevens geholpen bij het aanspreken van deze instanties. Personen met een visuele handicap maken zich vaak zorgen over hun levenssituatie, toekomst, sociaal leven en beroepsmogelijkheden. Een multidisciplinair team kan op al deze vragen antwoorden. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen eerst een oriënterend onderzoek ondergaan (sociale voorgeschiedenis, psychomotorisch onderzoek, intelligentieproef,...). Zo kunnen we ontdekken wat hun aspiraties zijn en hoe hun maatschappelijke, educatieve en professionele integratie kan worden bevorderd. Dagelijkse handelingen verrichten, een maaltijd bereiden, de verlichting aanpassen, je geld beheren, braille leren, je aankleden, eten, je baby verzorgen, je verplaatsen met een witte stok 1 en/of een geleidehond, je kind met een visuele handicap begeleiden in het gewoon onderwijs, kleine technische hulpmiddelen leren gebruiken,... voor al deze zaken kunnen ernstig slechtziende of blinde mensen hulp krijgen van een begeleidingsspecialist. Ook worden voor de familie van personen met een visuele handicap sensibiliseringssessies over de visuele handicap georganiseerd. Waar vind ik een GSM met grote toetsen, een sprekend uurwerk, een witte stok, een sprekende weegschaal, aangepaste spellen, een kookboek in braille, een loep,...? Personen met een visuele handicap kunnen in de Brailleshop (de winkel van de Brailleliga) terecht voor meer dan 500 artikelen die hen het leven eenvoudiger maken. Alle aangeboden artikelen werden vooraf getest. Technische hulpmiddelen bevorderen de zelfstandigheid van personen met een visuele handicap, zij het nu thuis, op school of op het werk. Om het juiste materiaal te kiezen, krijgen ze informatie en advies over de technische aanpassingen die perfect op hun specifieke visuele handicap, functioneel gezichtsvermogen, visuele vereisten, verstandelijke capaciteiten en activiteiten zijn afgestemd. 1 Ieder nieuw lid van de Brailleliga met een visuele handicap van ten minste 60%, volgens de Officiële Belgische Schaal ter Bepaling van de Graad van Invaliditeit (OBSI) of volgens de verklaring van een revalidatiearts, krijgt een witte stok gratis aangeboden. Brailleliga Activiteitenverslag 2010 pagina 5

6 Het aangepaste materiaal (draagbare loepen, software, kleine loepen, lampen, brailleleesregels, beeldschermloepen) kan na afspraak worden getest in onze demozaal. Ook kunnen personen met een visuele handicap op onze hulp rekenen om in de mate van het mogelijke financiële bijstand te vragen aan de overheid. De technische hulpmiddelen kunnen vervolgens bij leveranciers van aangepast materiaal worden aangekocht. De BrailleTech is de gelegenheid bij uitstek om technische hulpmiddelen uit te testen. Van 14 tot 16 oktober 2010 vond in de maatschappelijke zetel van de Brailleliga BrailleTech plaats, een beurs voor Belgische leveranciers van aangepast materiaal die jaar na jaar blijft groeien. Blinde en slechtziende personen krijgen er een volledig overzicht van alle beschikbare technische hulpmiddelen die ze ter plaatse kunnen vergelijken en testen. Medewerkers van de Brailleliga stonden klaar voor bijkomende vragen van de bezoekers. Elk jaar worden deze technische hulpmiddelen geperfectioneerd en komen er steeds weer nieuwigheden op de markt. Tijdens de editie van 2010 konden bezoekers onder meer een snelle en transporteerbare sprekende scanner ontdekken en een GSM waarvan het scherm tevens dienst doet als loep. Personen met een visuele beperking konden deelnemen aan tal van workshops over o.a. aangepaste GSM's, DAISY-boeken, optische hulpmiddelen, filterende glazen en andere producten die werden voorgesteld door de exposanten. Er werden ook workshops georganiseerd, specifiek voor professionals in de gezondheidssector: personeel van rusthuizen werd geïnformeerd over leeftijdsgebonden oogziekten en assistenten in de oogheelkunde omtrent een juiste benadering van patiënten aan wie men de diagnose van een oogprobleem dient mee te delen. Enkele cijfers: In 2010 deden 610 personen voor het eerst een beroep op onze diensten. Er vonden persoonlijke gesprekken en contacten per telefoon en per post plaats met maatschappelijk assistenten. 771 personen werden ondersteund via een begeleiding. 589 maal werd informatie aangevraagd over technische aanpassingen personen brachten een bezoek aan BrailleTech. HORUS. Om zijn motorische, cognitieve, sociale, affectieve en functionele ontwikkeling te verbeteren, is het soms nodig dat de persoon met een visuele handicap een revalidatieprogramma volgt. Ongeacht de oorzaak of de aard van de visuele complicaties heeft de opvolging in Revalidatiecentrum HORUS tot doel de persoon opnieuw zelfstandig te laten worden. Personen met een visuele handicap hebben in het Revalidatiecentrum HORUS een multidisciplinair team tot hun beschikking: revalidatie-oogartsen, orthoptisten, therapeuten gespecialiseerd in mobiliteit en hulp in het dagelijks leven, een psycholoog, een specialiste in psychomotorische revalidatie en maatschappelijk assistenten. Horus kwam tot stand uit de samenwerking tussen het UVC Brugmann, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en de Brailleliga. Het is het enige door het RIZIV erkende revalidatiecentrum voor blind- en slechtziendheid in Brussel. Brailleliga Activiteitenverslag 2010 pagina 6

7 2.2. Een andere kijk op studie en werk. Personen met een visuele handicap die vragen hebben over toekomst, studie of werk, kunnen hierbij geholpen worden. Met behulp van specifieke screeningtechnieken, specifieke informatie en kennis in verband met de visuele handicap kunnen hun mogelijkheden worden bepaald. De persoon met een handicap kan vervolgens met die informatie zelf zijn of haar toekomst uitstippelen. Kinderen met een visuele handicap die naar een gewone school gaan, krijgen begeleiding om de nodige aanknopingspunten te vinden, een goede plaats in de klas te vinden en alle beschikbare hulpmiddelen optimaal te benutten. Maar ook de leerkrachten krijgen advies over hoe ze met deze kinderen moeten omgaan. Begeleidingsspecialisten kunnen op bepaalde momenten in de klas tussenkomen. Op deze manier kunnen zij de hulp aan blinde en slechtziende leerlingen optimaliseren. Om als blinde of slechtziende persoon een hogere studie of een beroepsopleiding te kunnen volgen, stage te lopen of te werken, heeft men aangepast materiaal nodig. Er wordt een balans opgemaakt, zodat de werkplek op maat kan worden ingericht (vergrotingssoftware, beeldschermloepen, spraakweergave, brailleleesregel, notitietoestel,...). Syllabi en andere documenten kunnen door onze kopiisten en studiotechnici worden aangepast. Dit betekent dat men voor alle documenten en schoolboeken ook versies in braille, audioversies, versies in groot lettertype of een digitale versie ter beschikking heeft. Wie verder wil studeren kan tijdens de studie een beroep doen op psycho-pedagogische begeleiding en op de hulp van een begeleider. Welk beroep kan ik uitoefenen? Wat zijn mijn competenties? Welke overheidssteun kan ik krijgen? Bij de Brailleliga vindt de blinde of slechtziende persoon alle nodige informatie om van start te kunnen gaan in het beroepsleven. Personen met een visuele handicap kunnen tevens gespecialiseerde en op hun handicap afgestemde opleidingen volgen: cursussen alfabetisering, Nederlands, Frans, Engels, braille, dactylografie, burotica, onthaal- en communicatietechnieken, telefonie, telemarketing, sociale wetgeving, handelscorrespondentie, interviewtechnieken. Bijzondere aandacht gaat uit naar individuele noden, kennis van technische hulpmiddelen, activering op de arbeidsmarkt, bijscholingen, stages en bedrijfsopleidingen. Personen met een visuele handicap doen een beroep op jobcoaches om hun professionele (her)inzetbaarheid te vergroten en hun baan te consolideren of te behouden. Hiertoe worden hen onder andere sollicitatietechnieken bijgebracht. Hun werkpost wordt aangepast en dito materiaal wordt ter beschikking gesteld. Eline, 13 jaar, volgt les in het gewoon onderwijs. Enkele cijfers: 71 studenten ontvingen een pedagogische ondersteuning. 63 stagiairs begonnen aan een beroepsopleiding. 88 % van de stagiairs behielden of vonden na hun opleiding een baan. Brailleliga Activiteitenverslag 2010 pagina 7

8 De Brailleliga ziet er tevens op toe dat contacten met de werkgevers gelegd en in stand gehouden worden. De werkgevers worden geïnformeerd over loonkostensubsidies, technische aanpassingen en administratieve hulp. Ook kunnen bijeenkomsten worden georganiseerd om directe collega s van de persoon met een visuele handicap te sensibiliseren. Ons aanbod inzake oriëntering, opleiding en tewerkstelling wordt meer en meer geconfronteerd met opgelegde verplichtingen vanuit de betrokken overheid tot reorganisatie en nieuwe oriëntaties. Bovendien is er bij het beleid een duidelijke tendens naar het standaardiseren van de opleiding en begeleiding van personen met een handicap waardoor een specifieke benadering van de visuele handicap onder druk komt te staan. Deel uitmakend van de officiële kalender van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie heeft de Brailleliga - in het kader van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerde Veertiendaagse van Gelijke Kansen - op 16 november de Brusselse werkgevers uitgenodigd op een ontbijtvergadering inzake tewerkstelling : de ideale gelegenheid voor hen om te luisteren naar getuigenissen van werkgevers die met succes een blind of slechtziend persoon in dienst namen, aangepaste werkposten te ontdekken, personen met een visuele beperking te ontmoeten. Een nieuwe, in 2010 door de Brailleliga gerealiseerde film «Werkgevers aan het woord» werd tevens vertoond. Deze film stelt vijf getuigenissen voor van werkgevers die een blind of slechtziend persoon hebben aangeworven en illustreert tevens de steun die zij hebben ontvangen van de Brailleliga. Deze film is beschikbaar op de website In welke sector hebben personen met een visuele handicap in 2010 een baan gevonden? Onderwijs, ziekenhuizen: 3,4 % Privésector: 60,2 % Openbare sector: 32,8 % Beschutte werkplaats: 3,4 % Brailleliga Activiteitenverslag 2010 pagina 8

9 2.3. Een andere kijk op vrijetijdsbesteding. Door een visuele handicap kan iemand gemakkelijk in een isolement terechtkomen. Om die eenzaamheid tegen te gaan, zich persoonlijk te ontwikkelen en de wereld te ontdekken, kunnen personen met een visuele handicap elkaar ontmoeten tijdens de bijeenkomsten in de brailleclubs, excursies en culturele evenementen. Zo krijgen ze meer gelegenheid om sociale contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen. Ze kunnen nieuwe ervaringen opdoen, verkennen nieuwe horizonten, verleggen al knutselend hun grenzen en laten hun creativiteit de vrije loop. In 2010 werd een uitstap georganiseerd naar het kasteel en de tuinen van Freÿr, was er een geleid bezoek te Luik met een ontdekking van al haar streekgebonden lekkernijen, een bezoek aan de Molignée-vallei via de rail-bike, aan een Antwerpse moskee en de plaatselijke gewoonten van die wijk... In de ochtend van donderdag 29 april werden 130 blinde en slechtziende Franstalige en Nederlandstalige kinderen uit heel België in de Brailleliga verwelkomd voor de Brailleday Ter gelegenheid hiervan konden zij, tot hun grote vreugde, Prinses Mathilde ontmoeten! Geraakt door de visuele handicap, wenste Prinses Mathilde, een bijzondere vertelster. Prinses Mathilde een geprivilegieerd moment met de kinderen te delen, door hen een verhaaltje voor te lezen. Een bijzondere gaste voor de kinderen die tevens het spektakel bijwoonden van Gert en Samson en Suske en Wiske die speciaal voor deze gelegenheid door de Brailleliga uitgenodigd waren. Van 6 tot 9 juli 2010 verbleven 13 kinderen met een visuele beperking tussen 6 en 12 jaar samen met hun speciaal opgeleide monitrices aan de Kust. Deze zelfstandigheidsstage wordt jaarlijks georganiseerd. Het doel van deze stage is de kinderen op een ludieke manier een grotere zelfstandigheid bij te brengen: tanden poetsen, zich zelfstandig aankleden, een boterham smeren, allemaal taken die niet vanzelfsprekend zijn voor kinderen met een beperkt zicht. Enkele cijfers: België ontdekken in al haar facetten. We noteerden aanwezigheden tijdens 372 socio-culturele activiteiten. 287 aangepaste spelletjes zijn beschikbaar. Er zijn documenten beschikbaar over thema s m.b.t. het gezichtsvermogen, waarvan er 568 werden ontleend. In onze bibliotheek worden boeken in braille, in grootlettertype en op Daisy-CD of MP3 aangeboden. In 2010 werden titels uitgeleend. Meer dan 690 boeken op Daisy-CD werden uitgewisseld met buitenlandse Franstalige bibliotheken. In 2010 werden voor onze bibliotheek 63 boeken in braille (315 volumes), 38 boeken in grootlettertype en 338 cd-boeken in Daisy-formaat geproduceerd. Brailleliga Activiteitenverslag 2010 pagina 9

10 In de Spelotheek van de Brailleliga beschikken jong en oud met een visuele handicap over aangepaste spelletjes in grootlettertype, braille of voorzien van daarvoor speciaal aangebrachte markering. Spelen is voor iedereen onmisbaar. Niet alleen kunnen blinde of slechtziende personen hun behendigheid, strategische capaciteiten en woordenschat verbeteren, maar ze hebben vooral weer sociaal contact. Romans, essays, biografieën,... Kinderen en volwassenen met een visuele handicap kunnen gratis boeken ontlenen in onze Bibliotheek 2. Hier zijn boeken in braille of in grootlettertype en luisterboeken beschikbaar. Boeken worden in onze vereniging zelf in braille of grootlettertype omgezet en ambachtelijke ingebonden. Het gesproken boek, een ideale manier om van lectuur te genieten wanneer het zicht het niet meer toelaat. Voor het uitlenen van Nederlandstalige luisterboeken wordt nauw samengewerkt met de Luisterpuntbibliotheek. Belangstellenden kunnen in de Leeszaal informatie vinden over de visuele handicaps. De Leeszaal is een bibliotheek met naslagwerken over onderwerpen, gerelateerd aan het zicht. 2 De Franstalige Volwassenenbibliotheek geeft het ingesproken driemaandelijkse magazine op DAISY-cd "Des idées et des livres" uit. De Franstalige Jeugdbiblotheek produceert het magazine "Tapage" Deze tijdschriften worden desgewenst gratis verspreid. Brailleliga Activiteitenverslag 2010 pagina 10

11 3. SENSIBILISERING EN VERTEGENWOORDIGING Informatie en sensibilisatie. Onze blinde en slechtziende leden, alsook onze schenkers, beschikken over een bevoorrechte steun: De Witte Stok, een driemaandelijks tijdschrift. Het geeft een volledig overzicht van al onze activiteiten weer. Op onze website worden onze activiteiten regelmatig aangekondigd. Geleide bezoeken aan de Brailleliga en het Braillemuseum worden voorgesteld aan scholen, verenigingen en andere geïnteresseerden. Dankzij deze bezoeken kan het publiek (2.528 bezoekers in 2010) de wereld waarin blinde en slechtziende personen leven, beter begrijpen. Ze ontdekken hierdoor tevens de grote diversiteit aan diensten die onze vereniging aanbiedt. Om onze diensten zo goed mogelijk te promoten, was de Brailleliga ook in 2010 aanwezig op tal van evenementen in de diverse uithoeken van het land: de 20km door Brussel, Ophtalmologica Belgica, het Voedingssalon, de landbouwbeurs in Libramont, Rimpelrock, de Gentse Feesten, Place à l'emploi, Ensemble avec les personnes extraordinaires, enz. «Groenten en fruit, ook goed voor onze ogen. Eet er elke dag van, een advies van de Brailleliga». De Week van de Brailleliga stond in 2010 in het teken van preventie. Affiches, radiospots, strooifolders, website,... van 13 tot 26 september was onze campagne zichtbaar in heel België. Op het programma: animaties in scholen, kookwedstrijden tussen een blind persoon en een geblinddoekte gerenommeerde chef-kok op regionale markten en de verkoop van een speciaal voor de gelegenheid klaargestoomde «Brailleliga-maaltijd» in de restaurants van Lunch Garden. Doel van de Brailleliga: het grote publiek informeren over het belang van een gezonde voeding rijk aan groenten en fruit, om de ogen langer in goede gezondheid te houden. In 2010 voerde de Brailleliga een studie uit gericht naar oogartsen en de Franstalige equivalenten van Centrum Leerlingbegeleiding (CLB's) en Kind en Gezin. Uit deze studie is gebleken dat het de professionelen in de gezondheidszorg aan informatie ontbrak betreffende aangeboden diensten naar blinde en slechtziende personen toe. Het is echter belangrijk dat de professionelen in de gezondheidszorg hun patiënten zo goed mogelijk kunnen doorverwijzen naar hulp waarop zij beroep kunnen doen. Om aan dit gebrek aan informatie tegemoet te komen, heeft de Brailleliga tijdens de BrailleTech 2010 een workshop georganiseerd voor alle assistenten in de oftalmologie. Ook werden brochures toegestuurd naar oftalmologen. Hierin worden de diensten van de Brailleliga voorgesteld, Brailleliga Activiteitenverslag 2010 pagina 11

12 diensten die personen met een visuele beperking op weg helpen naar meer autonomie in het dagelijks leven gedurende studies en werk, en in hun vrije tijd. De Stichting Brailleliga heeft als missie het ondersteunen van oogheelkundige onderzoeksprojecten. In 2010 mochten twee jonge onderzoeksters van het UZ Gent een prijs van euro in ontvangst nemen van de Stichting Brailleliga. Eén van de onderzoeken richtte zich op het identificeren van nieuwe genen die aan de basis liggen van primair congenitaal glaucoom. Het andere onderzoek had betrekking op de ontwikkeling van een methode om tintelingen, jeuk en een branderig gevoel in de ogen op te sporen Vertegenwoordiging en interpellaties. De prioriteiten en belangen van personen met een visuele handicap worden op de verschillende overheidsniveaus (lokaal, regionaal, federaal of Europees) verdedigd door de Brailleliga. Bijgevolg is de Brailleliga actief aanwezig in 19 raadgevende en besluitvormende instanties, zoals: de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap in Brussel, het Comité de gestion de l'awiph, de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, het BDF (Belgian Disability Forum), het Brussels Regionaal Overleg, enz. De bekrachtiging door Europa van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap is een mooie stap voorwaarts en komt tegemoet aan één van de verwachtingen van de Brailleliga. De Brailleliga blijft echter waakzaam opdat de autoriteiten de principes van het Verdrag zouden implementeren in de wetgeving. Ondanks het feit dat België eind 2010 nog steeds niet over een nieuwe federale regering beschikte, heeft de Brailleliga niet opgehouden om beroep te doen op politieke personen en hen te mobiliseren. Diverse onderhouden werden georganiseerd met Eliane Tillieux, Waals Minister voor Gezondheid, Sociale acties en Gelijkheid van kansen, en dit in het kader van haar plan «bien vivre chez soi». Hierdoor kunnen 65-plussers gebruik maken van technische hulpmiddelen en andere aanpassingen gelinkt aan hun handicap. Dit initiatief is de Brailleliga niet ontgaan, aangezien ze ijvert voor dezelfde voorwaarden voor alle personen met een handicap, ongeacht hun leeftijd. Deel uitmakend van de officiële kalender van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie, heeft de Brailleliga - in het kader van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerde Veertiendaagse van Gelijke Kansen - op 16 november de Brusselse werkgevers uitgenodigd op een ontbijtvergadering inzake tewerkstelling. Ter gelegenheid hiervan mocht de Brailleliga Bruno De Lille ontvangen, Staatssecretaris voor Gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brailleliga Activiteitenverslag 2010 pagina 12

13 4. ZIJ HELPEN DE BRAILLELIGA. Er zijn allerlei manieren om de Brailleliga te steunen bij haar activiteiten ten voordele van personen met een visuele handicap. Sommigen geven ons hun tijd, anderen doen mee aan de Tombola, schenken geld of nemen ons op in hun testament. Al deze hulp is zeer waardevol, want de overheidssubsidies dekken slechts 24,14 % van alle noden van de Brailleliga Vrijwilligers. Het inspreken van boeken in de studio, het dagelijks beheer van de brailleclubs, het bemannen van de informatiestands, hulp bij culturele activiteiten, administratieve taken: onze vrijwilligers maken heel veel tijd vrij voor personen met een visuele handicap. Tevens zet een ploeg vrijwilligers zich in voor het verkopen van wenskaarten, waarvan de opbrengst de Sociale dienst helpt te financieren. In 2010 kregen we hulp van 397 vrijwilligers Schenkers. In 2010 konden dankzij onze gulle schenkers verscheidene projecten worden uitgevoerd. De Brailleliga bedankt individuele schenkers, liefdadigheidsorganisaties en bedrijven voor alle geboden hulp. In 2010 was de Tombola van de Brailleliga aan haar 60ste editie toe. Tal van intekenaars namen eraan deel. De Tombola is onmisbaar om onze diensten gratis te kunnen blijven aanbieden aan personen met een visuele beperking. De inkomsten van de Tombola van 2010 werden gebruikt om personen te ondersteunen die na hun 65 jaar slechtziend werden. Tal van mensen kiezen ervoor onze organisatie te helpen door al hun bezittingen of een deel ervan aan de Stichting van openbaar nut Brailleliga na te laten. Zo stellen zij ons in staat ons werk voor blinde en slechtziende personen verder te zetten. Legaten vormen het grootste deel van onze financiële inkomsten. Mensen die door omstandigheden geen directe erfgenaam (meer) hebben, kunnen hun naam en levenswerk verderzetten via een opgedragen fonds. Samen met de schenker worden doel en naam van deze fondsen bepaald. De Stichting Brailleliga staat in voor gratis beheer en opvolging van het fonds. Bovendien kan de Brailleliga fondsen oprichten ter ere van personen die haar hebben gesteund door donaties of legaten. (Lijst met alle opgedragen fondsen op blz.18) Subsidiërende instanties. De familie Catteuw neemt al 60 jaar deel aan de Tombola! Overheidssubsidies dekken slechts een deel van de financiële noden van de Brailleliga, maar zijn niettemin onmisbaar om onze diensten op het gebied van opleiding, culturele activiteiten, pedagogische en andere begeleiding en vrijetijdsbesteding ten voordele van personen met een visuele handicap te kunnen verder zetten. Wij bedanken tevens de gemeenten die steeds vaker gehoor geven aan een verzoek om financiële of materiële hulp. Brailleliga Activiteitenverslag 2010 pagina 13

14 5. Besluit en perspectieven. Een andere kijk op het dagelijks leven... In 2010 konden blinde en slechtziende personen rekenen op hulp en begeleiding, aangepast aan hun situatie. Dankzij de steun van de Vrienden van Willy Berler, zullen in 2011 deze gratis diensten zich tevens uitstrekken tot de bewoners van Leuven en Ath waar twee lokale huizen ingericht worden! Dit initiatief maakt het ons mogelijk nog beter in te gaan op de vragen van personen met een visuele handicap. Het merendeel van onze doelgroep bestaat uit oudere personen met een visuele beperking. Om hen beter te helpen en te ondersteunen, zal een studie rond hen worden uitgevoerd. De moeilijkheden in kaart brengen waarmee blinde en slechtziende senioren te maken krijgen en de mogelijkheden overlopen om aan hun behoeften te voldoen, zullen ons in staat stellen om hun belangen zo goed mogelijk te verdedigen. Een studie die in de loop van 2010 door de Brailleliga werd uitgevoerd, heeft aangetoond dat de patiënt, eens de diagnose van visuele handicap werd gesteld, niet altijd werd geïnformeerd over bestaande diensten die hulp bieden in het dagelijks leven, het studeren, bij een job of in het kader van vrije tijd. Als gevolg hiervan werden diverse initiatieven genomen naar oftalmologen (workshops, informatiebrochures,...) toe, met als doel het juist informeren van hun patiënten over de steun die de Brailleliga biedt. Dit objectief trekken wij uiteraard door in Een andere kijk op studies en werk... Vanaf 2011 zetten wij ons ook extra in voor studenten. Leerlingen met een visuele beperking uit het lager onderwijs (gewoon en bijzonder) en het bijzonder secundair onderwijs zullen van een beurs kunnen genieten die de Brailleliga kan schenken dankzij het fonds Hubert Ouvry. Blinde en slechtziende leerlingen uit het secundair, hoger en universitair onderwijs die lid zijn van de Brailleliga, zullen een financiële steun ontvangen van de Brailleliga en dit bovenop de subsidie die de Nationale Loterij schenkt. In het kader van beroepsintegratie van personen met een visuele beperking en de waardering van hun kwaliteiten, verstevigen wij onze samenwerking met Selor, interimbureau's, regionale en communautaire fondsen en agentschappen. Een andere kijk op vrije tijd... Enkele nieuwe projecten in wording: via schoonheids- en verzorgingsworkshops zullen blinde personen aanleren hoe zich te verzorgen (hygiëne, maquillage, manicure, pedicure). Culturele en vrijetijdsactiviteiten zullen tevens in de nieuwe lokale huizen van Leuven en Ath worden georganiseerd. Verder is het vanaf 2011 tevens mogelijk om boeken die toegankelijk zijn voor personen met een visuele handicap te reserveren via onze website (www.braille.be). De catalogus zal online kunnen geraadpleegd worden, waarbij de beschikbaarheid van een boek in braille of grootletterdruk zal nagegaan kunnen worden en op een legale manier boeken in Daisy-formaat zullen kunnen gedownload worden. Wij kijken ernaar uit deze projecten te verwezenlijken in Hierdoor hopen wij op een adequate wijze te beantwoorden aan de noden en verwachtingen van blinde en slechtziende personen. Onze vereniging wil haar bestaande diensten versterken en nieuwe ontwikkelen. De dagelijkse inzet vertaalt zich op duizend-en-één manieren en op diverse terreinen: een complexe hulpverlening gezien het stijgend aantal begunstigden die met onzekere sociale situaties worden geconfronteerd. Wij hebben u nodig om ons te helpen toezien op de integratie van blinde en slechtziende personen. Uw steun is kostbaar. Bedankt voor uw vertrouwen. Brailleliga Activiteitenverslag 2010 pagina 14

15 6. ENKELE CIJFERS. Met de volgende cijfers willen we graag de werking van onze organisatie nog even illustreren. Herkomst financiering van het geheel aan activiteiten van de Brailleliga ten gunste van blinde en slechtziende personen: Product van onze activiteiten: 12,7 % Tombola: 6,64 % Giften en legaten: 56,43 % Subsidies: 24,14 % Iedere euro, besteed aan de diensten voor hulp aan blinde en slechtziende personen, is als volgt verdeeld: Beroepsoriëntering: 6,43 % Vrijetijdsbesteding: 4,41 % Cultuur: 13,81 % Begeleiding: 34,34 % Sociaal: 16,41 % Opleiding en tewerkstelling: 24,60 % De rekeningen van de Brailleliga vzw, de Stichting Brailleliga van openbaar nut en de aangesloten vzw's van de Brailleliga werden gecontroleerd door de Burg. BVBA Yves Merlin, bedrijfsrevisoren. Dit activiteitenverslag werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Brailleliga op 29 april Brailleliga Activiteitenverslag 2010 pagina 15

16 BIJLAGEN. A) Structuur van de Brailleliga. ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR Directie Vrijw illigersw erk Nederlandstalige diensten Administratie Services francophones Sociale dienst Oriëntering & adviesverlening Opleiding & tew erkstelling Spelotheek Horus Gespecialiseerd beroepsoriënterings- en consultatiecentrum Informatiedienst voor technische aanpassingen Braille shop Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst Culturele dienst Bibliotheek voor vakliteratuur COBS CETAM Centrum voor omzetting voor blinden en slechtzienden Centre de transcription pour aveugles et malvoyants productie van aangepaste ondersteuning (audio, in braille, in grootletterdruk of numeriek) CAWBS - CAPAM Centrum voor algemeen w elzijnsw erk voor blinden en slechtzienden Centre d'aide aux personnes aveugles et malvoyantes verzekert het eerste onthaal van personen met een visuele beperking in het Brus sels Hoof dstedelijk Gew est SCWBS Sociaal-cultureel w erk voor blinden en slechtzienden hulp en begeleiding in het dagelijks leven socio-culturele activiteiten en vrije tijd LB De Vrienden van Louis Braille Les Amis de Louis Braille rieten en biezen van stoelen inbinden van brailleboeken en boeken in grootletterdruk Se rvice social Horus Orientation et Conseil Centre d'orientation spécialisée Service d'information sur les adaptations techniques Service d'accompagnem ent Brailles hop Formation & em ploi Centre de formation professionnelle Service d'insertion professionnelle Service d'encadrement pédagogique Bibliothèque Ludothèque Salle de lecture Service culture l Centre de recherche Brailleliga Activiteitenverslag 2010 pagina 16

17 B) Samenstelling Raad van Bestuur. Op 31 december 2010, zetelden in de Raad van Bestuur van de Brailleliga: De heer Michel BERLO Mevrouw Jeanne BOURLARD-van der SCHELDE De heer Guy DE WILDE De heer Raoul DUTRY De heer Paul FAMAEY De heer Marcel FLORIZOONE De heer Marc GIBOUX Mevrouw Françoise GUIGON De heer Claude JOTTRAND De heer Pierre LECOCQ De heer Luc LION De heer Pierre MARCHOT De heer Félix MERTENS De heer Jacques VAN BELLINGHEN De heer Thierry VAN BOXMEER De heer Alain VAN CAUTEREN De heer Henri van der VAEREN Erefuncties: Mevrouw Adèle BERLO-CHALON (erebestuurder) De heer Jacques DAVER (erebestuurder) De heer René DEVILLEZ (erevicevoorzitter en eresecretaris-generaal) De heer Jean-Paul HERBECQ (erevoorzitter) De heer Alex HOEBEKE (erebestuurder) De heer Paul van der VAEREN (erebestuurder-penningmeester) 3 De heer Jan VAN NULAND (erebestuurder) C) Leden van het Directiecomité. De heer Pierre-B. BAREEL, Directeur van de Brailleliga De heer Guy DE WILDE, Vicevoorzitter en Penningmeester De heer Marcel FLORIZOONE, Adjunct-Penningmeester De heer Marc GIBOUX, Voorzitter Mevrouw Françoise GUIGON, Adjunct-Secretaris-Generaal De heer Thierry VAN BOXMEER, Vicevoorzitter en Secretaris-Generaal D) Aangesloten vzw's. De Brailleliga is permanent lid van de volgende verenigingen voor personen met een visuele handicap die ze mee heeft helpen oprichten: COBS vzw (Centrum voor Omzetting voor Blinden en Slechtzienden) maakt geschreven informatie toegankelijk voor personen met een visuele handicap door gebruik te maken van aangepaste hulpmiddelen (audio, braille, grootletterdruk of digitaal). 3 De heer Paul van der Vaeren is op 10 februari 2011 overleden. Brailleliga Activiteitenverslag 2010 pagina 17

18 CAWBS vzw (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk voor Blinden en Slechtzienden) wil in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een eerste onthaal verzekeren voor blinde en slechtziende personen en instaan voor een analyse van hun situatie, oriëntatie, begeleiding en opvolging van hun vragen. SCWBS vzw (Sociaal Cultureel Werk voor Blinden en Slechtzienden) ontwikkelt diverse initiatieven met als doel de zelfstandigheid en de sociale integratie van personen met een visuele handicap te vergroten. LB vzw (De Vrienden van Louis Braille) staat op ambachtelijke wijze in voor het rieten en biezen van stoelen en het inbinden van boeken in braille en in grootletterdruk. E) Stichting Brailleliga. De Stichting Brailleliga, erkend als stichting van openbaar nut door het Koninklijk Besluit van 19 april 2006, heeft vier kernopdrachten vooropgesteld: Blinde en slechtziende personen helpen door een materiële en financiële steun aan de Brailleliga vzw. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunen door oftalmologische onderzoeksprojecten te bekronen. Voorkomen en sensibiliseren van het groot publiek d.m.v. informatiecampagnes. Het gebruik beheren en controleren van de opgedragen fondsen en van de fondsen die aan haar gelegeerd worden. F) Opgedragen fondsen Fonds Robert Van Assche en Anna Van Crombrugghe. Toekenning van prijzen aan verdienstelijke blinde personen. Fonds Claire Penninckx. Hulp aan blinde personen die in Elsene wonen en te kampen hebben met ernstige financiële problemen. Fonds Eifel. Hulp aan een blind of slechtziend personeelslid van de Brailleliga wegens opmerkelijke inspanningen voor integratie in het beroepsleven. Fonds Mélanie Van Sichem. Tussenkomst in de financiering van Daisyspelers verworven door blinde of slechtziende personen ouder dan 65 jaar en tussenkomst in de aanschaf van bepaalde technische hulpmiddelen. Fonds Ruthy. Financiering van de eerste witte stok die aangeboden wordt aan blinde en slechtziende personen. Fonds Jules Legardien. De zelfstandigheid van blinde en slechtziende personen stimuleren door de financiering van kooklessen, braillelessen en mobiliteitslessen om zich te verplaatsen met een lange witte stok. Fonds Christophe. Financiële tussenkomst bij de aankoop van kleine technische hulpmiddelen in de Brailleshop. Fonds Hubert Ouvry. Toekenning van studiebeurzen aan blinde en slechtziende personen. Het gebruik van deze Fondsen wordt door de Stichting Brailleliga gratis gecontroleerd en beheerd. Brailleliga Activiteitenverslag 2010 pagina 18

19 G) De Brailleliga: actief in heel het land Brussel (hoofdzetel) Engelandstraat Brussel T Antwerpen Frankrijklei Antwerpen T Gent Kortrijksesteenweg Gent T Hasselt Leopoldplein Hasselt T Kortrijk Minister Tacklaan Kortrijk T Charleroi Boulevard Tirou Charleroi T Libramont Avenue de Bouillon 16 A 6800 Libramont T Liège Rue des Guillemins Liège T Namur Rue de la Croix-Rouge Jambes T Opening in 2011: 6. Leuven Fonteinstraat Leuven T Ath Rue de la Station Ath Brailleliga Activiteitenverslag 2010 pagina 19

Een andere kijk op het leven

Een andere kijk op het leven Een andere kijk op het leven Sluit even uw ogen... Alles is donker. Hoe gaat u het aan boord leggen om u te kleden, een boek te lezen, te koken, uit werken te gaan, boodschappen te doen...? Is men blind

Nadere informatie

Een andere kijk op het leven

Een andere kijk op het leven Een andere kijk op het leven Sluit even uw ogen... Alles is donker. Hoe gaat u het aan boord leggen om u aan te kleden, een boek te lezen, te koken, uit werken te gaan, boodschappen te doen...? Is men

Nadere informatie

Een andere kijk op opleiding en werk

Een andere kijk op opleiding en werk Een andere kijk op opleiding en werk Bestaan er opleidingen die aan mijn visuele handicap aangepast zijn? Kan ik werk vinden, ondanks mijn handicap? Hoe moet ik me aan een toekomstige werkgever voorstellen?

Nadere informatie

U wenst graag blinde personen te helpen?

U wenst graag blinde personen te helpen? U wenst graag blinde personen te helpen? Wilt u personen met een visuele beperking helpen opdat zij zich zo optimaal mogelijk zouden kunnen integreren en ontplooien, en hun zelfstandigheid kunnen vergroten

Nadere informatie

Een andere kijk op vrije tijd

Een andere kijk op vrije tijd Een andere kijk op vrije tijd Waar ontmoet ik andere blinde of slechtziende personen? Hoe krijg ik gezelschapsspellen aangepast? U bent blind of slechtziend en u zou graag uw vrije tijd ontspannen doorbrengen,

Nadere informatie

Engelandstraat Brussel T +32 (0) f +32 (0) IBAN BE BIC BPOTBEB1

Engelandstraat Brussel T +32 (0) f +32 (0) IBAN BE BIC BPOTBEB1 Nederlandstalige versie van het geheel aan activiteiten van de Brailleliga. Dit verslag is tevens beschikbaar in het Frans, in audio versie (CD) en op onze website: www.braille.be Engelandstraat 57 1060

Nadere informatie

Slecht zien voor even, niet zoals voor het leven.

Slecht zien voor even, niet zoals voor het leven. Slecht zien voor even, niet zoals voor het leven. Slechtziendheid, een zware handicap Een slechtziende persoon heeft ook met een bril of lenzen, of zelfs na een oogoperatie, een beperkt zicht. Daar hij

Nadere informatie

1. WOORD VOORAF...3 2. GEHOLPEN PERSONEN IN 2014...4. 2.1. Een andere kijk op het dagelijks leven...4. 2.2. Een andere kijk op studie en werk...

1. WOORD VOORAF...3 2. GEHOLPEN PERSONEN IN 2014...4. 2.1. Een andere kijk op het dagelijks leven...4. 2.2. Een andere kijk op studie en werk... Activiteitenverslag 2014 Nederlandstalige versie van het geheel aan activiteiten van de Brailleliga. Dit verslag is tevens beschikbaar in het Frans op onze website: www.braille.be, op aanvraag in audioversie

Nadere informatie

BrailleTech. Bent u blind? Bent u slechtziend? Er zijn oplossingen om uw dagelijks leven een stuk gemakkelijker te maken!

BrailleTech. Bent u blind? Bent u slechtziend? Er zijn oplossingen om uw dagelijks leven een stuk gemakkelijker te maken! BrailleTech hulpmiddelenbeurs 14 > 16 okt 2010 11u > 16u30 gratis toegang Bent u blind? Bent u slechtziend? Er zijn oplossingen om uw dagelijks leven een stuk gemakkelijker te maken! Kom ze ontdekken,

Nadere informatie

2009 Activiteitenverslag

2009 Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag NEDERLANDSTALIGE VERSIE VAN HET GEHEEL AAN ACTIVITEITEN VAN DE BRAILLELIGA Dit verslag is tevens beschikbaar in het frans, in audio versie (CD) alsook terug te vinden op onze website:

Nadere informatie

Hun kwaliteiten doen u versteld staan! Advies aan werkgevers

Hun kwaliteiten doen u versteld staan! Advies aan werkgevers Hun kwaliteiten doen u versteld staan! Advies aan werkgevers Wat tewerkstelling betreft moet iedereen over dezelfde mogelijkheden kunnen beschikken. Om dat doel te bereiken is voor elk van ons een rol

Nadere informatie

Een andere kijk op het dagelijks leven

Een andere kijk op het dagelijks leven Een andere kijk op het dagelijks leven Hoe leer ik me verplaatsen met een witte stok? Waar kan ik leren om veilig te koken? Hoe kan ik mijn administratie beheren? Welke hulpmiddelen kunnen nuttig zijn

Nadere informatie

I y i GROENTEN EN FRUIT, OOK GOED VOOR ONZE OGEN EET ER ELKE DAG VAN, EEN ADVIES VAN DE BRAILLELIGA, Lunch Garden. Week van de Brailleliga

I y i GROENTEN EN FRUIT, OOK GOED VOOR ONZE OGEN EET ER ELKE DAG VAN, EEN ADVIES VAN DE BRAILLELIGA, Lunch Garden. Week van de Brailleliga _ - 4 - I y i GROENTEN EN FRUIT, OOK GOED VOOR ONZE OGEN EET ER ELKE DAG VAN, EEN ADVIES VAN DE BRAILLELIGA, MET DE STEUN VAN V Lunch Garden RESTAU R A NT Week van de Brailleliga Het is algemeen geweten

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Nederlandstalige versie van het geheel aan activiteiten van de Brailleliga. Dit verslag is tevens beschikbaar in het Frans, in audio versie (CD) en op onze website: www.braille.be

Nadere informatie

Uw talent kan bergen verzetten!

Uw talent kan bergen verzetten! Advies aan blinde en slechtziende personen Uw talent kan bergen verzetten! Werken, een eigen inkomen hebben, en zich op die manier ten volle integreren in de samenleving: iedereen heeft er recht op, ook

Nadere informatie

1. WOORD VOORAF GEHOLPEN PERSONEN IN Een andere kijk op het dagelijks leven Een andere kijk op studie en werk...

1. WOORD VOORAF GEHOLPEN PERSONEN IN Een andere kijk op het dagelijks leven Een andere kijk op studie en werk... Activiteitenverslag 2013 Nederlandstalige versie van het geheel aan activiteiten van de Brailleliga. Dit verslag is tevens beschikbaar in het Frans op onze website: www.braille.be, op aanvraag in audioversie

Nadere informatie

BE GEBABEBB - met vermelding via donorinfo.be. "Eclairages" (halfjaarlijks), "Vers La Lumière" (driemaandelijks), Newsletter

BE GEBABEBB - met vermelding via donorinfo.be. Eclairages (halfjaarlijks), Vers La Lumière (driemaandelijks), Newsletter Activiteiten ter bevordering van de autonomie van blinden en slechtzienden. Gevolgd door Donorinfo sinds: 2015 +32 (0) 22 416 568 info@ona.be www.ona.be PDF versie Doe een gift Project info Doelstelling

Nadere informatie

EEN INCLUSIEVE MAATSCHAPPIJ MET MEER RESPECT VOOR PERSONEN MET EEN VISUELE HANDICAP

EEN INCLUSIEVE MAATSCHAPPIJ MET MEER RESPECT VOOR PERSONEN MET EEN VISUELE HANDICAP EEN INCLUSIEVE MAATSCHAPPIJ MET MEER RESPECT VOOR PERSONEN MET EEN VISUELE HANDICAP Memorandum van de Brailleliga voor de Federale Overheid Vanuit de Brailleliga willen we meedenken en meewerken aan een

Nadere informatie

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor volwassenen met een visuele beperking

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor volwassenen met een visuele beperking Onderwijs, zorg en dienstverlening voor volwassenen met een visuele beperking Volop in het leven staan Ik wil de krant blijven lezen, zijn daar hulpmiddelen voor? Ik ben slechtziend, hoe breng ik de kinderen

Nadere informatie

Een nieuwe voorzitter Positieve balans 2010 Blinde kinderen bloeien open Selor werkt samen Onder Ons EngeIandstraat 57

Een nieuwe voorzitter Positieve balans 2010 Blinde kinderen bloeien open Selor werkt samen Onder Ons EngeIandstraat 57 DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT April - Mei - Juni N r. 2 2011 Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer : P207078 Een nieuwe voorzitter Positieve balans 2010 Blinde kinderen bloeien open Selor werkt samen

Nadere informatie

De FOD Sociale Zekerheid zoekt jobstudenten voor:

De FOD Sociale Zekerheid zoekt jobstudenten voor: De FOD Sociale Zekerheid zoekt jobstudenten voor: JOB REF. COM01 Als assistent van onze webmasters mee ingeschakeld worden in de actualisatie en het up-to-date houden van alle websites van de FOD alsook

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

1. WOORD VOORAF GEHOLPEN PERSONEN IN Een andere kijk op het dagelijks leven Een andere kijk op studie en werk...

1. WOORD VOORAF GEHOLPEN PERSONEN IN Een andere kijk op het dagelijks leven Een andere kijk op studie en werk... INHOUDSTAFEL. 1. WOORD VOORAF...3 2. GEHOLPEN PERSONEN IN 2016......4 2.1. Een andere kijk op het dagelijks leven...5 2.2. Een andere kijk op studie en werk......8 2.3. Een andere kijk op vrijetijdsbesteding......12

Nadere informatie

Ouderwerking. (feitelijke vereniging)

Ouderwerking. (feitelijke vereniging) Ouderwerking (feitelijke vereniging) Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 OUDERWERKING (feitelijke vereniging)... 3 versie website 8 oktober 2015... 3 Woord vooraf:... 3 Missie... 3 Visie... 3 HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

Volharding Durven Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Volharding Durven Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen HOGER onderwijs Strategie uitwerken Doen Volharding Durven Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Duurzame economie Europa en het Gewest investeren in uw toekomst Europese Unie Europees Fonds voor Regionale

Nadere informatie

FORMATION-RELAIS. 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L 26/03/2015

FORMATION-RELAIS. 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L 26/03/2015 JE HOGERE STUDIES ONDERBREKEN OM DE 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L TIJD TE NEMEN VOOR EEN HERORIËNTERING EN EEN HERONTDEKKING

Nadere informatie

Informatiebrochure patiënten. Visuele revalidatie

Informatiebrochure patiënten. Visuele revalidatie Informatiebrochure patiënten Visuele revalidatie 1. Wat is visuele revalidatie?...4 2. Voor wie is visuele revalidatie?...5 3. Onderzoek bij start: bilan...5 4. Behandelingssessies...6 Beste patiënt,

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

1. WOORD VOORAF GEHOLPEN PERSONEN IN Een andere kijk op het dagelijks leven Een andere kijk op studie en werk...

1. WOORD VOORAF GEHOLPEN PERSONEN IN Een andere kijk op het dagelijks leven Een andere kijk op studie en werk... INHOUDSTAFEL 1. WOORD VOORAF...3 2. GEHOLPEN PERSONEN IN 2015...4 2.1. Een andere kijk op het dagelijks leven...5 2.2. Een andere kijk op studie en werk...9 2.3. Een andere kijk op vrijetijdsbesteding...13

Nadere informatie

Personen met een beperking en hun levenseinde:

Personen met een beperking en hun levenseinde: Personen met een beperking en hun levenseinde: Oranjebloesemstraat 1, bus 213 1150 Brussel Tel. 02 772 18 95 www.anlh.be De ANLH (de Nationale vereniging voor de huisvesting van personen met een handicap),

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa vzw (AN-BN vzw) Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden Financieel. Vrijwilligers.

Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa vzw (AN-BN vzw) Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden Financieel. Vrijwilligers. Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa vzw (AN-BN vzw) Samen op weg naar herstel bij eetstoornissen Gevolgd door Donorinfo sinds: 2010 (+32) 016/89 89 89 info@anbn.be http://www.anbn.be PDF versie Doe een gift

Nadere informatie

v N V À*x bra ille liga

v N V À*x bra ille liga V v N brailleliga À*x brailleliga We zullen met z n allen langer leven! Dat is goed nieuws, maar met het ouder worden kunnen ook wel bepaalde oogziekten opduiken. Ook al kunnen met een efficiënte preventie

Nadere informatie

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen problemen schoolagenda gratis onderwijs schoolplicht inschrijving kleuterschool buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen Onderwijs In België zijn kinderen verplicht naar school te gaan van 6 tot 18

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap Het Vlaams Parlement, gelet op 1 artikel 13 van de geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van

Nadere informatie

Muzieknoot voor iedereen vzw. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Concreet is vzw in ziekenhuizen en bij gehandicapte kinderen aanwezig met:

Muzieknoot voor iedereen vzw. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Concreet is vzw in ziekenhuizen en bij gehandicapte kinderen aanwezig met: Brengt muziek tot bij kinderen in het ziekenhuis of kinderen met een handicap Gevolgd door Donorinfo sinds: 2007 0476/21 61 43 unenotepourchacunasbl@gmail.com http://www.unenotepourchacun.be PDF versie

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders

Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders Inhoudsopgave Voorwoord 1 Voorleeskring 2 Themacollectie 2 Wisselcollectie 3 Instellingsabonnement 3 Daisyspeler 4 Informatiebijeenkomst Anders lezen

Nadere informatie

Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap

Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap I. Inventaris, context en achtergrond Vrij op vakantie kunnen gaan en sport en recreatie bedrijven is een zeer belangrijke factor voor

Nadere informatie

Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun. Vrijwilligers in België

Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun. Vrijwilligers in België Steun aan wetenschappelijk kankeronderzoek, sociale dienstverlening, informatiecampagnes en gezondheidsopvoeding Gevolgd door Donorinfo sinds: 2006 02/733 68 68 (NL) & 02/736 99 99 info@cancer.be & info@kanker.be

Nadere informatie

Nalaten uw visie, onze toekomst

Nalaten uw visie, onze toekomst Nalaten uw visie, onze toekomst Zelfstandig leven met een visuele beperking Blind of slechtziend door het leven gaan, het overkomt steeds meer mensen. Dit komt onder meer door de vergrijzing en ziektes

Nadere informatie

Wat doet het Oogfonds?

Wat doet het Oogfonds? Wat doet het Oogfonds? In Nederland zijn 350.000 mensen blind of ernstig slechtziend. Dat aantal neemt toe, terwijl dit bij 7 van de 10 mensen voorkomen kan worden. Het Oogfonds werkt hard aan de preventie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE p. 2. INLEIDING p HET BESTUUR p MEDEWERKERS p WERKZAAMHEDEN p VERMOGEN p. 5

INHOUDSOPGAVE p. 2. INLEIDING p HET BESTUUR p MEDEWERKERS p WERKZAAMHEDEN p VERMOGEN p. 5 INHOUDSOPGAVE p. 2 INLEIDING p. 3 1. HET BESTUUR p. 3 2. MEDEWERKERS p. 4 3. WERKZAAMHEDEN p. 4 4. VERMOGEN p. 5 2 INLEIDING Instudo startte in 1961 als een initiatief voor studenten. De naam Instudo staat

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: VAPH Spreker: Luc Dewilde (VAPH) VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WWW.VAPH.BE 1 1. Belgisch zorgaanbod voor personen met een handicap 2. VAPH-algemeen Overzicht

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

Welzijnsschakel INTEGRAAL vzw Rozendal 5 8000 Brugge Beste wensen voor een gelukkig, gezond en voorspoedig jaar 2015

Welzijnsschakel INTEGRAAL vzw Rozendal 5 8000 Brugge Beste wensen voor een gelukkig, gezond en voorspoedig jaar 2015 Welzijnsschakel INTEGRAAL vzw Rozendal 5 8000 Brugge Beste wensen voor een gelukkig, gezond en voorspoedig jaar 2015 Kansen bieden aan (kans)arme personen: - tot ontmoeting en het verwerven van eigenwaarde

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Ganspoel Ganspoel is een gespecialiseerd Centrum voor de begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele (meervoudige)

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN

POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN Transitie van kind naar volwassene Mw.dr. Jetty van Meeteren revalidatiearts, Erasmus MC Waarom aandacht voor transitie? Zowel uit de klinische praktijk als uit het wetenschappelijk

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

EUROPEAN DISABILITY FORUM...

EUROPEAN DISABILITY FORUM... Deïnstitutionalisering en de rechten van personen met een handicap perspectief van Europese Unie... An-Sofie Leenknecht, EDF Human Rights Officer, Brussel, 26 november 2014 EUROPEAN DISABILITY FORUM Vertegenwoordigen

Nadere informatie

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen;

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen; 15 OKTOBER 1998. Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning, de opleiding van het personeel en de kostprijs van de bemiddeling van de instellingen voor schuldbemiddeling. HOOFDSTUK I. -

Nadere informatie

Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten

Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten AANSLUITING VAN DE GEMEENTE JETTE Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten AANSLUITING VAN DE GEMEENTE JETTE Gemeentelijk charter

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw Brussels Smart Cities Diensten van de AVCB-VSGB Corinne François, Directrice 4/12/2014 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Artikel 24 - Onderwijs. Schriftelijke communicatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Artikel 24 - Onderwijs. Schriftelijke communicatie Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Artikel 24 - Onderwijs Schriftelijke communicatie Het Belgian Disability Forum (BDF) is een vzw die thans 18 lidorganisaties telt en meer dan 250.000

Nadere informatie

GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT

GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT - 1 - - 2 - De fundamenten van het huidige Belgische beleid voor personen met een handicap dateren van de jaren 60. Men wilde toen personen met een handicap

Nadere informatie

Persdossier ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be 28 september 2010

Persdossier ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be 28 september 2010 Persdossier ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be 28 september 2010 Persbericht Wat vind je in de virtuele edukit? Een dynamische website Activiteiten in detail De algemene campagne ikgeeflevenaanmijnplaneet.be

Nadere informatie

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend!

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! 1 Projectoproep Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! Deelnemingsformulier 2015 Hart voor Handicap streeft naar een warme en inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen van tel is. Een

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD 2 I Het Boeken Manifest De Europese en Internationale Federatie van Boekhandels (EIBF) vertegenwoordigt

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap:

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap: Actief Burgerschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Actief Burgerschap: een nadere kennismaking 3 3. Actief Burgerschap: een doel en een middel 4 4. Actief Burgerschap: Hoe leren we dit aan? 5 5. Actief

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg streekfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting HERCKENRODESINGEL 10 B-3500 HASSELT TEL +32-11-87 85 99 FAX +32-11-87 85 57 WWW.EENHARTVOORLIMBURG.BE EENHARTVOORLIMBURG@CONCENTRA.BE

Nadere informatie

Als team van professionelen bieden wij deskundige psychosociale hulp en informatie op maat van ons cliënteel.

Als team van professionelen bieden wij deskundige psychosociale hulp en informatie op maat van ons cliënteel. SOCIALE DIENST a. Voorstelling dienst 1) Missie Als team van professionelen bieden wij deskundige psychosociale hulp en informatie op maat van ons cliënteel. 2) Visie Wij willen erkend worden als hét aanspreekpunt

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Ganspoel Ganspoel is een gespecialiseerd Centrum voor de begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele (meervoudige)

Nadere informatie

Stichting. Vrienden van Naarderheem

Stichting. Vrienden van Naarderheem Stichting. Vrienden van Naarderheem Jaarverslag 2016 & Beleidsplan rest 2017, 2018 en volgende jaren Juni 2017 Pagina 1 19/6/2017 Jaarverslag 2016 Algemeen De Stichting Vrienden van Naarderheem heeft ten

Nadere informatie

Banden smeden in een wereld in verandering

Banden smeden in een wereld in verandering HELP2HELP STEUNT HET SOCIAAL ENGAGEMENT VAN MEDEWERKERS. OPROEP VOOR PROJECTEN HELP2HELP 2015 Banden smeden in een wereld in verandering 2 Oproep voor projecten 2015 van 18 mei tot 18 juli Het programma

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

AUTISME EN NORMALE BEGAAFDHEID

AUTISME EN NORMALE BEGAAFDHEID Als je kind een diagnose autisme krijgt, sta je als ouder voor een grote uitdaging. Je wilt je kind beter begrijpen en begeleiden. Je voelt je geconfronteerd met vele vragen en onzekerheden. Ouders voelen

Nadere informatie

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie binnen Kind en Gezin Strategische ambitie van K&G opgenomen in ondernemingsplan 2013-2014 'Te werken

Nadere informatie

Seminarie «The NEETs need us»

Seminarie «The NEETs need us» Seminarie «The NEETs need us» Donderdag, 23 april 2015 Workshop 1 : Naar een efficiënte overgang tussen het schoolsysteem en de arbeidsmarkt Spreker: Dhr. Massimiliano MASCHERINI, belast met onderzoek

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

Oeuvres Sociales et Educatives des Jésuites au Tiers-Monde vzw (OSEJTM) Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden Financiële steun voor:

Oeuvres Sociales et Educatives des Jésuites au Tiers-Monde vzw (OSEJTM) Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden Financiële steun voor: Oeuvres Sociales et Educatives des Jésuites au Tiers-Monde vzw (OSEJTM) Oprichting van en steun aan sociale en educatieve projecten in de Derde Wereld Gevolgd door Donorinfo sinds: 2007 02/738 08 08 econ.secretariat@jesuites.be

Nadere informatie

Zij volgen voor de boekhouding de federale regelgeving

Zij volgen voor de boekhouding de federale regelgeving DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Door Marcel Lauwers, teamverantwoordelijke Algemene werking en financiën, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Auditorium 500 14/06/07 DE VLAAMSE WELZIJNS-

Nadere informatie

- Voorzitter: I.Casteels (UZL) - Leden: H Vandeuren (CHU), C.Kestens (Ottignies),C.Cassiman (UZL),R.Winnen (UZL)

- Voorzitter: I.Casteels (UZL) - Leden: H Vandeuren (CHU), C.Kestens (Ottignies),C.Cassiman (UZL),R.Winnen (UZL) Advies Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen 28 april 2016 Specifieke erkenningscriteria van geneesheren-specialisten, stagemeesters en diensten voor de discipline VISUELE REVALIDATIE

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

VISIE- EN MISSIEVERKLARING VAN DE COMMISSIE VRIJWILLIGERS VAN PRO BISTA

VISIE- EN MISSIEVERKLARING VAN DE COMMISSIE VRIJWILLIGERS VAN PRO BISTA VISIE- EN MISSIEVERKLARING VAN DE COMMISSIE VRIJWILLIGERS VAN PRO BISTA De commissie Vrijwilligers van Pro Bista is in het leven geroepen om al de vrijwilligers te organiseren om op een gestructureerde

Nadere informatie

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking Gewoon als het kan, bijzonder waar nodig Onze dochter heeft een verstandelijke beperking. Wij denken dat zij ook slecht

Nadere informatie

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO IVV Sint-Vincentius Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Je bent sociaal

Nadere informatie

Zet u in voor het milieu en schrijf uw project in. Met de financiële steun van de Europese Commissie

Zet u in voor het milieu en schrijf uw project in. Met de financiële steun van de Europese Commissie Europese Week van de Afvalvermindering Zet u in voor het milieu en schrijf uw project in Met de financiële steun van de Europese Commissie Wat is de Europese Week van de Afvalvermindering? De Europese

Nadere informatie