Examentijd in beeld. Sociaal Werk. Verpleging en Verzorging. Welzijn. Projectleiders. Alice van Ingen. Coby Willems.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examentijd in beeld. Sociaal Werk. Verpleging en Verzorging. Welzijn. Projectleiders. Alice van Ingen. Coby Willems."

Transcriptie

1 Sociaal Werk Sociaal ultureel Werk Sociaal Maatschappelijke dienstverlening Examentijd in beeld Verpleging en Verzorging Helpende Zorg & Welzijn Verzorgende-IG Verpleegkundige Welzijn Maatschappelijke zorg Pedagogisch werk Onderwijsassistent Projectleiders lice van Ingen oby Willems Erik Mondriaan Versie 3 oktober 2014

2 INHOUDSOPGVE 1. Inleiding 3 2. Sociaal Werk Sociaal ultureel Werk Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening 6 3. Verpleging en Verzorging Helpende Zorg en Welzijn Verzorgende IG Verpleegkundige Welzijn Maatschappelijke Zorg Medewerker Maatschappelijke Zorg Persoonlijk egeleider Specifieke Doelgroepen/ Persoonlijk egeleider Gehandicaptenzorg Pedagogisch Werk Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg Onderwijsassistent Onderwijsassistent 19 LZ Examentijd in beeld. van Ingen,.Willems, E. Mondriaan versie 3, oktober 2014 PROVE2MOVE 2

3 1. Inleiding Onderwijsinstellingen moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden in het actieplan: Focus op vakmanschap (MO 2015), kortweg gezegd: De basis op orde en de lat omhoog. Eén van de eisen die is opgenomen gaat over de urennorm. Deze urennorm gaat in per augustus In onderstaande tabel ziet u deze urennorm kort weergegeven. Voor veel opleidingen betekent dit dat er minder PV-tijd in het onderwijsprogramma wordt opgenomen en meer contacttijd op school aangeboden wordt. Het merendeel van de examens van Prove2Move wordt afgenomen in de praktijk. Prove2Move heeft onderzocht wat de consequenties zijn van de afname van de PV-tijd bij de invoering van de urennorm met ingang van augustus In dit document vindt u de uitkomsten van dit onderzoek. Examentijd in beeld. van Ingen,.Willems, E. Mondriaan versie 3, oktober 2014 PROVE2MOVE 3

4 Examentijd De tijd die nodig is om een examen af te leggen is in kaart gebracht in de overzichten per opleiding die in de volgende hoofdstukken volgen. Er is per proevenopdracht gekeken naar de tijd die werkelijk nodig is om het examen af te leggen. In de overzichten per opleiding kan er een verschil zijn tussen de tijd die in het proevenboek staat en de tijd om werkelijk het examen af te leggen. De reden hiervoor is dat in het proevenboek onder de afnamecondities, bij tijdsduur, de tijd is opgenomen waarbinnen de student de examenopdracht mag uitvoeren. Een gedeelte van het examen (dus ook van de examentijd) kan een student soms op school of elders uitvoeren (vooral de opdrachten waarbij schriftelijke producten onderdeel zijn van het examen). Om de werkelijke examentijd vast te stellen is geprobeerd de examentijd nauwkeuriger in beeld te brengen dan bij de afnamecondities beschreven is. Wanneer er bij de afnamecondities geen tijd is opgenomen is er een schatting gemaakt op basis van de ervaring. onclusie Een algemene conclusie op basis van de analyse per opleiding geeft aan dat op basis van de werkelijke examentijd het mogelijk is de examenopdrachten, zoals opgenomen in de proevenmappen van Prove2Move, binnen de nieuwe urennorm af te ronden. Examentijd in beeld. van Ingen,.Willems, E. Mondriaan versie 3, oktober 2014 PROVE2MOVE 4

5 2. Sociaal Werk 2.1 Sociaal ultureel Werk Overzicht examentijd SW minuten SW.1 Plan van aanpak om een activiteit te ontwikkelen x SW.2 ereid de activiteit voor en voer 'm uit x SW.3 Evalueer het effec van de activiteit x SW.1 Ontwikkel een programma x SW.2 ereid hetprogramma voor en voer deze uit x SW.3 Evalueer de dienstverlening x SW.1 Doe onderzoek naar een project x SW.2 Ontwikkel het project x SW.3 Werf vrijwilligers x SW.4 ereid het project voor x SW.5 Voer het project uit x SW.6 Evalueer de dienstverlening x SW D.1 Organiseer een samenwerkingsverband x SW D.2 Verbeter de kwaliteit in de instelling x SW D.3 Wijzig het beleid voor een potentiële doelgroep x SW D.4 Goed werknemerschap x SW E Werk aan je ontwikkeling x TOTL TOTL IN UREN = 2870 UREN = 261,33 UREN Examentijd in beeld. van Ingen,.Willems, E. Mondriaan versie 3, oktober 2014 PROVE2MOVE 5

6 2.2 Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening ombinatie-overzicht SMD minuten SMD : aliegesprek x SMD : Gesprek op afspraak x SMD : Intakegesprek zoals in de instelling gebruikelijk is 165 x SMD D: Plan van aanpak zoals in de instelling gebruikelijk is 660 x SMD E: Dienstverleningsplan zoals in de instelling gebruikelijk is 660 x SMD F: Ondersteunen bij het schrijven van zoals in de instelling gebruikelijk is 150 brieven x SMD G: Ondersteunen bij praktische diensten zoals in de instelling gebruikelijk is 150 x SMD H: Ondersteunen bij bellen zoals in de instelling gebruikelijk is 150 x SMD I: Voeren van een juridisch adviesgesprek zoals in de instelling gebruikelijk is 135 x SMD J: Opstellen van een juridisch document zoals in de instelling gebruikelijk is 150 x SMD K: Ondersteunen bij verandering in gedrag zoals in de instelling gebruikelijk is 660 SMD L: Ondersteunen bij budgetbeheersing zoals in de instelling gebruikelijk is 660 x SMD M: emiddelen in het belang van de client zoals in de instelling gebruikelijk is 300 x SMD N: Ondersteunen bij het zelfstandig zoals in de instelling gebruikelijk is 300 behartigen van belangen x SMD O: Informatieoverdracht ten behoeve van zoals in de instelling gebruikelijk is 210 de client x SMD P: Groepsvoorlichting geven zoals in de instelling gebruikelijk is 210 x SMD Q: evorderen en bewaken van kwaliteit i.o.m beoordelaar instelling 330 x SMD R: oordineren van werkzaamheden x SMD S: Dossierbeheer i.o.m beoordelaar instelling 270 x SMD T: Evalueren van de geboden ondersteuning i.o.m beoordelaar instelling 150 x SMD U: Terugblikken en vooruitkijken x x TOTL 6645 TOTL IN UREN = 110,75 UREN Examentijd in beeld. van Ingen,.Willems, E. Mondriaan versie 3, oktober 2014 PROVE2MOVE 6

7 3. Verpleging en Verzorging 3.1 Helpende Zorg en Welzijn Overzicht examentijd Helpende Zorg en Welzijn Ondersteunen bij wonen en huishouden 1. De was verzorgen binnen een dagdeel 80 X 2. ed afhalen en opmaken binnen 30 minuten 30 X 3. Helpen bij boodschappen doen binnen twee uur 150 X 4. De leefomgeving opruimen en schoonmaken binnen 1 dagdeel 190 X 5. Een maaltijd verzorgen binnen 3 uur 190 X Ondersteunen bij persoonlijke zorg / DL 1. Helpen bij wassen binnen 45 minuten 110 X 2. Helpen bij in of uit bed gaan binnen 20 minuten 40 X 3. Helpen bij aan- en uitkleden binnen 20 minuten 50 X 4. Helpen bij toiletgang ongeveer 30 minuten 40 X 5.Helpen bij verschonen van een cliënt / zorgvrager binnen 30 minuten 40 X 6. Helpen bij uiterlijke verzorging binnen 30 minuten 50 X 7. Verplaatsen met hulpmiddelen binnen 30 minuten 35 X 8. Helpen bij eten en drinken 40 X Ondersteunen bij (sociale) activiteiten 1. ontact maken met cliënten / zorgvragers binnen 1 uur 40 X 2. ssisteren bij een groepsactiviteit binnen 1 uur 90 X 3. Kiezen van en assisteren bij een activiteit binnen 1 uur 130 X 4. Stimuleren tot een zinvolle tijdsbesteding 1 dag 130 X Werken als Helpende 1.Deskundigheidsbevordering 4 weken 980 X 2.Handelen in onvoorziene situaties 35 X 3. Werken als beginnend beroepsbeoefenaar Terugblikken en vooruitkijken 32 uur 2020 X Terugblikken en vooruitkijken variabel 340 X TOTL niet aan te geven 4810 TOTL IN UREN niet aan te geven = 80,17 UREN Examentijd in beeld. van Ingen,.Willems, E. Mondriaan versie 3, oktober 2014 PROVE2MOVE 7

8 3.2 Verzorgende IG Overzicht examentijd Verzorgende IG beoordelingseenheid proeve Ondersteunen bij wonen en huishouden 1. De was verzorgen 2 dagen of toetsmoment 60 X 2. Een ruimte opruimen en schoonmaken 1 dag 70 X 3. oodschappen doen 1 dag 90 X 4. Een warme maaltijd bereiden 1 dag/toetsmoment 90 X Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg 1. Lichamelijke verzorging 1 dag 60 X 2. ed opmaken 1 dag 45 X 3. Eten en Drinken 1 dag 50 X 4. Uitscheiding 2 x 1 dag 50 X 5. Mobiliteit 1 dag 60 X 6. Slaap en waak ritme 1 dag 60 X egeleiden van zorgvragers 1. egeleiden bij zelfredzaamheid 1 dag 50 X 2. egeleiden op emotioneel gebied 1 dag 50 X 3. egeleiden op maatschappelijk gebied 1 dag 90 X Verlenen van spoedeisende zorg en bewaken van vitale functies 1. Het meten van vitale functies 1 dag 50 X 2. demhalings- en circulatiestilstand toetsmoment 20 X 3. Ongevallen en onvoorziene situaties toetsmoment 30 X TOTL niet aan te geven 925 TOTL IN UREN niet aan te geven = 15,42 UREN Examentijd in beeld. van Ingen,.Willems, E. Mondriaan versie 3, oktober 2014 PROVE2MOVE 8

9 Overzicht examentijd Verzorgende IG beoordelingseenheid Ondersteunen bij huishouden en wonen VVT 1. Totale zorg rondom huishouden en wonen 2. Ondersteunen van de zelfredzaamheid bij het huishouden en wonen Ondersteunen bij huishouden en wonen GGZ 1. Totale zorg rondom huishouden en wonen 2. Ondersteunen van de zelfredzaamheid bij het huishouden en wonen Ondersteunen bij huishouden en wonen GHZ 1. Totale zorg rondom huishouden en wonen 2. Ondersteunen van de zelfredzaamheid bij het huishouden en wonen Ondersteunen bij huishouden en wonen KZ 1. Totale zorg rondom huishouden en wonen 2. Ondersteunen van de zelfredzaamheid bij het huishouden en wonen Ondersteunen bij persoonlijke verzorging VVT 4 diensten 870 X 4 diensten 330 X 4 diensten 870 X 4 diensten 330 X 4 diensten 870 X 4 diensten 330 X 4 diensten 1230 X 4 diensten 330 X 1. Verlenen van zorg 4 diensten 340 X 2. Palliatieve- en/of terminale zorg maximaal 3 diensten 280 X 3. omplicaties bij immobiliteit 5 diensten 170 X 4. fstemmen van zorg 4 diensten 230 X 5. Ontslag en overdracht de ontslagfase 140 X 6. egeleiden op psychosociaal gebied in overleg met de beoordelaar wordt een reële tijdsduur 100 X vastgesteld 7. egeleiden op maatschappelijk gebied 2 diensten 100 X Ondersteunen bij persoonlijke verzorging GGZ 1. Verlenen van zorg 4 diensten 340 X 2. Palliatieve- en/of terminale zorg maximaal 3 diensten 280 X 3. omplicaties bij immobiliteit 5 diensten 170 X 4. fstemmen van zorg 4 diensten 230 X 5. Ontslag en overdracht de ontslagfase 140 X 6. egeleiden op psychosociaal gebied in overleg met de beoordelaar wordt een reële tijdsduur 100 X vastgesteld 7. egeleiden op maatschappelijk gebied 2 diensten 100 X Ondersteunen bij persoonlijke verzorging GHZ 1. Verlenen van zorg 4 diensten 340 X 2. Palliatieve- en/of terminale zorg maximaal 3 diensten 280 X 3. omplicaties bij immobiliteit 5 diensten 170 X 4. fstemmen van zorg 4 diensten 230 X 5. Ontslag en overdracht de ontslagfase 140 X 6. egeleiden op psychosociaal gebied in overleg met de beoordelaar wordt een reële tijdsduur 100 X vastgesteld 7. egeleiden op maatschappelijk gebied 2 diensten 100 X Ondersteunen bij persoonlijke verzorging KZ 1. Verlenen van zorg aan een kraamvrouw 4 diensten 260 X 2. Verlenen van zorg aan een pasgeborene 4 diensten 260 X 3. Hulp bieden bij borst- of flesvoeding 1 dienst 50 X 4. fstemmen van zorg 1 dienst 140 X 5. Overdracht van zorg 1 dienst 110 X 6. egeleiden op psychosociaal- en maatschappelijk gebied Verpleegtechnische handelingen in overleg met de beoordelaar wordt een reële tijdsduur vastgesteld 100 X Verpleegtechnische handelingen variabel 650 X X TOTL TOTL IN UREN = 180,17 UREN Examentijd in beeld. van Ingen,.Willems, E. Mondriaan versie 3, oktober 2014 PROVE2MOVE 9

10 Overzicht examentijd Verzorgende IG beoordelingseenheid Werken als beginnend beroepsbeoefenaar VVT 1. Een groep cliënten begeleiden 1 dienst 300 X 2. Voorlichting, advies en instructie geven 1 dienst 120 X 3. risissituaties hanteren 1 dienst 30 X 4.Deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3 weken 900 X X 5. Kwaliteitszorg leveren 10 weken 480 X X 6.a Een student/stagiaire begeleiden 2 diensten 960 X 6. b Een nieuwe collega inwerken 2 diensten 7. Verlenen en coördineren van totale zorg 4 diensten 2010 X TOTL niet aan te geven 4800 TOTL IN UREN niet aan te geven = 80 UREN Werken als beginnend beroepsbeoefenaar GGZ 1. Een groep cliënten begeleiden 1 dienst 300 X 2. Voorlichting, advies en instructie geven 1 dienst 120 X 3. risissituaties hanteren 1 dienst 30 X 4.Deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3 weken 900 X X 5. Kwaliteitszorg leveren 10 weken 480 X X 6.a Een student/stagiaire begeleiden 2 diensten 960 X 6. b Een nieuwe collega inwerken 2 diensten 7. Verlenen en coördineren van totale zorg 4 diensten 2010 X Werken als beginnend beroepsbeoefenaar GHZ TOTL niet aan te geven 4800 TOTL IN UREN niet aan te geven = 80 UREN 1. Een groep cliënten begeleiden 1 dienst 300 X 2. Voorlichting, advies en instructie geven 1 dienst 120 X 3. risissituaties hanteren 1 dienst 30 X 4.Deskundigheidsbevordering en 3 weken 900 X X professionalisering van het beroep 5. Kwaliteitszorg leveren 10 weken 480 X X 6.a Een student/stagiaire begeleiden 2 diensten 960 X 6. b Een nieuwe collega inwerken 2 diensten 7. Verlenen en coördineren van totale zorg 4 diensten 2010 X Werken als beginnend beroepsbeoefenaar KZ TOTL niet aan te geven 4800 TOTL IN UREN niet aan te geven = 80 UREN 1. Partusassistentie verlenen duur van de partus 120 X 2. Voorlichting, advies en instructie geven 1 dienst 120 X 3. risissituaties hanteren 1 dienst 30 X 4. Deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3 weken 900 X X 5. Kwaliteitszorg leveren 10 weken 480 X X 6.a Een student/stagiaire begeleiden 2 diensten 960 X 6.b Een nieuwe collega inwerken 2 diensten 7. Verlenen van kraamzorg 8 diensten 2010 X TOTL niet aan te geven 4620 TOTL IN UREN niet aan te geven = 77 UREN Examentijd in beeld. van Ingen,.Willems, E. Mondriaan versie 3, oktober 2014 PROVE2MOVE 10

11 3.3 Verpleegkundige Overzicht examentijd Verpleegkundige beoordelingseenheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg 1. Lichamelijke verzorging 1 dag 60 X 2. ed opmaken 1 dag 45 X 3. Eten en drinken 1 dag 50 X 4. Uitscheiding 2 x 1 dag 50 X 5. Mobiliteit 1 dag 60 X 6. Slaap en waakritme 1 dag 60 X egeleiden van zorgvragers 1. egeleiden bij zelfredzaamheid 1 dag 50 X 2. egeleiden op emotioneel gebied 1 dag 50 X 3. egeleiden op maatschappelijk gebied 1 dag 90 X Verlenen van spoedeisende zorg en bewaken van vitale functies 1. Het meten van vitale functies 1 dag 50 X 2. demhalings- en circulatiestilstand toetsmoment 20 X 3. Ongevallen en onvoorziene situaties toetsmoment 20 X TOTL Niet aan te geven 605 TOTL IN UREN Niet aan te geven = 10,08 UREN Examentijd in beeld. van Ingen,.Willems, E. Mondriaan versie 3, oktober 2014 PROVE2MOVE 11

12 Overzicht examentijd Verpleegkunde beoordelingseenheid minuten Ondersteunen bij persoonlijke verzorging VVT 1. Verlenen van verpleegkundige zorg 4 diensten 450 X 2. Palliatieve- en/of terminale zorg maximaal 3 diensten 320 X 3. omplicaties bij mobiliteit 4 diensten 80 X Ondersteunen bij persoonlijke verzorging GGZ 1. Verlenen van verpleegkundige zorg 4 diensten 450 X 2. Palliatieve- en/of terminale zorg maximaal 3 diensten 320 X 3. Ondersteunen bij zelfzorg 4 diensten 80 X Ondersteunen bij persoonlijke verzorging GHZ 1. Verlenen van verpleegkundige zorg 4 diensten 450 X 2. Palliatieve- en/of terminale zorg maximaal 3 diensten 320 X 3. Ondersteunen bij zelfzorg 4 diensten 80 X Ondersteunen bij persoonlijke verzorging ZH 1. Verlenen van verpleegkundige zorg 4 diensten 450 X 2. Palliatieve- en/of terminale zorg maximaal 3 diensten 320 X 3. omplicaties bij mobiliteit 4 diensten 80 X Ondersteunen bij de begeleiding VVT egeleiden bij het omgaan met de gevolgen van ziekten en/of handicap egeleiden op psychosociaal en maatschappelijk gebied 3 diensten 160 X 3 diensten 160 X Voorlichting, advies en/of instructie geven 1 dienst 145 X Ondersteunen bij de begeleiding GGZ egeleiden bij het omgaan met de gevolgen van ziekten en/of handicap 3 diensten 160 X egeleiden op maatschappelijk gebied 3 diensten 160 X Voorlichting, advies en/of instructie geven 1 dienst 145 X Ondersteunen bij de begeleiding GHZ egeleiden bij het omgaan met de gevolgen van ziekten en/of handicap 3 diensten 160 X egeleiden op maatschappelijk gebied 3 diensten 160 X Voorlichting, advies en/of instructie geven 1 dienst 145 X Ondersteunen bij de begeleiding ZH egeleiden bij het omgaan met de gevolgen van ziekten en/of handicap egeleiden op psychosociaal en maatschappelijk gebied 3 diensten 160 X 3 diensten 160 X Voorlichting, advies en/of instructie geven 1 dienst 145 X Verpleegtechnische handelingen Verpleegtechnische handelingen wisselend 920 X TOTL VOOR 1 PROFIEL Niet aan te geven 2235 TOTL IN UREN VOOR 1 PROFIEL Niet aan te geven = 37,25 UREN Examentijd in beeld. van Ingen,.Willems, E. Mondriaan versie 3, oktober 2014 PROVE2MOVE 12

13 Overzicht examentijd Verpleegkunde beoordelingseenheid Werken als beginnend beroepsbeoefenaar VVT 1. Klinisch redeneren 2 uur 120 X 2. oöordineren van verpleegkundige zorg 4 diensten 385 X 3. Kwaliteitszorg leveren 10 weken 600 X X 4. Deskunigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 10 weken 1020 X X 5.a Een student/stagiaire begeleiden 2 diensten 960 X 5.b Een nieuwe collega inwerken 2 diensten 6. Ontslag en/of overplaatsing naar een andere instelling 3 diensten 140 X 7. risissituaties hanteren 1 dienst 30 X 8. Groepsbegeleiding 1 dienst 120 X Werken als beginnend beroepsbeoefenaar ZH TOTL Niet aan te geven 3375 TOTL IN UREN Niet aan te geven = 56,25 UREN 1. Klinisch redeneren 2 uur 120 X 2. oöordineren van verpleegkundige zorg 4 diensten 385 X 3. Kwaliteitszorg leveren 10 weken 600 X X 4. Deskunigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 10 weken 1020 X X 5. a Een student/stagiaire begeleiden 2 diensten 960 X 5.b Een nieuwe collega inwerken 2 diensten 6. Ontslag en/of overplaatsing naar een andere instelling 3 diensten 140 X 7. risissituaties hanteren 1 dienst 30 X Werken als beginnend beroepsbeoefenaar GGZ TOTL Niet aan te geven 3345 TOTL IN UREN Niet aan te geven = 55,75 UREN 1. Methodisch redeneren 2 uur 120 X 2. oöordineren van verpleegkundige zorg 4 diensten 385 X 3. Kwaliteitszorg leveren 10 weken 600 X X 4. Deskunigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 10 weken 1020 X X 5.a Een student/stagiaire begeleiden 2 diensten 960 X 5.b Een nieuwe collega inwerken 2 diensten 6. Ontslag en/of overplaatsing naar een andere instelling 3 diensten 140 X 7. risissituaties hanteren 1 dienst 30 X 8. Groepsbegeleiding 1 dienst 120 X TOTL Niet aan te geven 3375 TOTL IN UREN Niet aan te geven = 56,25 UREN Werken als beginnend beroepsbeoefenaar GHZ 120 X 1. Methodisch redeneren 2 uur 385 X 2. oöordineren van verpleegkundige zorg 4 diensten 600 X X 3. Kwaliteitszorg leveren 10 weken 1020 X X 4. Deskunigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 5.a Een student/stagiaire begeleiden 2 diensten 10 weken 960 X 5.b Een nieuwe collega inwerken 2 diensten 140 X 6. Ontslag en/of overplaatsing naar een andere instelling 3 diensten 30 X 7. risissituaties hanteren 1 dienst 120 X 8. Groepsbegeleiding 1 dienst Terugblikken en vooruitkijken Terugblikken en vooruitkijken variabel TOTL Niet aan te geven 3375 TOTL IN UREN Niet aan te geven = 56,25 UREN Examentijd in beeld. van Ingen,.Willems, E. Mondriaan versie 3, oktober 2014 PROVE2MOVE 13

14 4. Welzijn 4.1 Maatschappelijke Zorg Medewerker Maatschappelijke Zorg Overzicht examentijd Medewerker Maatschappelijke Zorg Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden 1. Ondersteunen bij persoonlijke zorg op maat geen 150 X 2. Ondersteunen bij wonen en huishouden geen 180 X 3. udgetbeheer geen 90 X Planmatig werken 1. Hulpmiddel inzetten bij hulpvraag op het gebied van persoonlijke verzorging 2. Ondersteunen bij een activiteit gericht op werk/dagbesteding, scholing of vrije tijd 3. Doorlopende groepsactiviteiten aanbieden drie weken 3600 X drie weken 3600 X vijf weken 3600 X Stimuleren en begeleiden 1. Werkplan schrijven volgens normen PV 250 X 2. Werkplan uitvoeren drie weken 620 X 3. Evalueren en verbeterpunten aandragen binnen een week 190 X 4. Overzicht houden en prioriteiten stellen drie dagen 1470 X Terugblikken en vooruitkijken Terugblikken en vooruitkijken variabel 280 X TOTL Niet aan te geven TOTL IN UREN Niet aan te geven = 233,83 UREN Examentijd in beeld. van Ingen,.Willems, E. Mondriaan versie 3, oktober 2014 PROVE2MOVE 14

15 4.1.2 Persoonlijk egeleider Specifieke Doelgroepen/ Persoonlijk egeleider Gehandicaptenzorg Overzicht examentijd Persoonlijk egeleider Specifieke Doelgroepen/Gehandicaptenzorg D Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden 1. Ondersteunen bij persoonlijke zorg op maat 2. Stimuleren en adviseren bij wonen en huishouden geen 110 X geen 160 X 3. ctiviteiten organiseren en aanbieden geen 160 X Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving 1. Ondersteunen bij de ontwikkeling op het gebied van persoonljke verzorging 2. Ondersteunen bij de ontwikkeling op het gebied van wonen en huishouden 3. Doorlopende groepsactiviteiten aanbieden vier weken 1260 X vier weken 1260 X vijf weken 1110 X 4. Ondersteunen bij inkomsten en uitgaven een maand 110 X Werken als ontwerper 1. Een plan van aanpak schrijven volgens richtlijnen PV 620 X 2. Van plan van aanpak tot werkplan volgens richtlijnen PV 190 X 3. egeleiden vanuit het werkplan gedurende vier weken 805 X 4. Evalueren en bijstellen geen 130 X Ondersteunen bij de regie 1. Plan van aanpak schrijven voor groep/eenheid en individuele cliënt drie weken 200 X 2. Uitvoeren van plannen van aanpak drie dagen 1270 X 3. Kwaliteitsslag maken: groep/eenheid volgens richtlijnen PV 130 X 4. Kwaliteitsslag maken: individuele cliënt geen 100 X Terugblikken en vooruitkijken Terugblikken en vooruitkijken variabel 150 X TOTL Niet aan te geven 7765 TOTL IN UREN Niet aan te geven = 129,42 UREN Examentijd in beeld. van Ingen,.Willems, E. Mondriaan versie 3, oktober 2014 PROVE2MOVE 15

16 4.2 Pedagogisch Werk Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Overzicht examentijd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden 1. Opgeruimd staat netjes twee weken 320 X 2. ontact binnen een maand 280 X 3.a Persoonlijke zorg op maat OF* binnen twee weken of 100 of X 3.b Voorlichting en advies bij persoonlijke zorg van 4-12 jaar Planmatig werken binnen 1 week 490 X 1.Inzicht in de jaarstructuur binnen een maand 500 X 2. eoordelen en kiezen van spel- en speelmateriaal 3. Ontwerpen van een activiteitenprogramma 4. Uitvoeren van het activiteitenprogramma Opvoeden, stimuleren en begeleiden binnen een maand 780 X geen 360 X geen 360 X 1. Een veilige groep drie weken 600 X 2. Zorgen voor een veilig groepsklimaat zes weken 1440 X 3. Leiding geven aan een groep zes weken 960 X 4. Oudergesprek voeren geen 400 X Terugblikken en vooruitkijken Terugblikken en vooruitkijken variabel 280 X TOTL Niet aan te geven 6770 TOTL IN UREN Niet aan te geven = 112,83 UREN * let op: afhankelijk van de keuze is er een verschil van 390 minuten in de examentijd Examentijd in beeld. van Ingen,.Willems, E. Mondriaan versie 3, oktober 2014 PROVE2MOVE 16

17 Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Overzicht examentijd Gespecialiseerd Medewerker Kinderopvang egeleiden van dagelijkse activiteiten 1. Opgeruimd staat netjes 1.a Maak een werkplanning twee weken 180 X 1.b Ruim de ruimte op geen 120 X 2. ontact binnen 1 maand 280 X 3. egeleiden bij persoonlijke zorg 3.a Persoonlijke zorg van 0-4 jaar OF* binnen 2 weken 100 X 3.b Voorlichting en advies 4-12 jaar binnen 1 week 490 X 4. Het beoordelen en kiezen van spel- en speelmateriaal 5. Het ontwerpen van een activiteitenprogramma 6. Het uitvoeren van een activiteitenprogramma Zorgdragen voor een veilige groep binnen 1 maand 780 X binnen 1 maand 360 X geen 360 X 1. Een veilige groep drie weken 600 X 2. Het groepsproces optimaliseren 2.a Het schrijven van een verbeterplan vier weken 600 X 2.b Het verbeteren van het verbeterplan binnen een maand 360 X 3. Leiding geven aan de groep 3 dagen 960 X Werken als ontwerper 1. Plan van aanpak schrijven 4 weken 600 X 2. Plan van aanpak uitvoeren geen 600 X D 3. Evalueren, informeren en adviseren binnen een week 430 X Uitvoeren van coördinerende en beleidsmatige taken 1. Visies op opvoeden geen 1550 X X 2. Een pedagogisch werkplan voor een nieuwe vestiging geen 1550 X X 3. Inrichting van de binnen en buitenruimte geen 1550 X 4. Presenteren van de nieuwe vestiging 1 klokuur 240 X X Terugblikken en vooruitkijken Terugblikken en vooruitkijken variabel 280 X TOTL Niet vast te stellen TOTL IN UREN Niet vast te stellen = 195,17 UREN * LET OP: er zit 390 minuten tijdsverschil tussen de keuze opdracht 3.a en 3.b Examentijd in beeld. van Ingen,.Willems, E. Mondriaan versie 3, oktober 2014 PROVE2MOVE 17

18 4.2.3 Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg Overzicht examentijd Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg D egeleiden bij dagelijkse bezigheden 1. ontact maken geen 190 X 2.a Een schone en veilige leefruimte geen 45 X 2.b Een schone en veilige keuken geen 50 X 3.a Voorbereieden, uitvoeren en evalueren van groepsactiviteiten sport/spel 3.b Voorbereiden uitvoeren en evalueren van groepsactiviteiten beeldende vorming 3.c Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van groepsactiviteiten muziek 3.d Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van groepsactiviteiten drama geen 265 X geen 265 X geen 265 X geen 265 X 4. Kiezen van spel- en of speelmateriaal geen 130 X X Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving 1. Verdieping in het kind/de jongere geen 380 X 2.a Schrijven en uitvoeren van plan van aanpak op het gebied van persoonlijke verzorging 2.b Schrijven en uitvoeren van plan van aanpak op gebied van huishoudelijke werkzaamheden 3.a eschrijven van de groep en het groepsproces 3.b ansturen/beinvloeden van het groepsproces Werken als ontwerper 1.a Schrijven en uitvoeren van het plan van aanpak op het gebied van werk of scholing 1.b Schrijven en uitvoeren van het plan van aanpak op het gebied van vrije tijd 1.c anbevelingen voor het bijstellen van het hulpverleningsplan geen 170 X geen 170 X geen 250 X X geen 390 X geen 260 X geen 260 X geen 190 X 2. (ege)leiden van de groep geen 540 X Ondersteunen bij de regie 1.a Voortgangsgesprekken geen 190 X 1.b ontact met het netwerk op het gebied van werk of scholing geen 100 X 1.c ontacten met ouder/verzorger geen 100 X 2. Regie voeren over de dagelijkse praktijk drie dagen 1450 X Terugblikken en vooruitkijken Terugblikken en vooruitkijken gesprek half uur 280 X TOTL Niet aan te geven 6205 TOTL IN UREN Niet aan te geven = 103,42 UREN Examentijd in beeld. van Ingen,.Willems, E. Mondriaan versie 3, oktober 2014 PROVE2MOVE 18

19 4.3 Onderwijsassistent Onderwijsassistent Overzicht examentijd Onderwijsassistent minuten fase Voorlezen x fase Goed voorbereid is het halve werk x fase Kom eens kijken x fase Ik zie wat jij niet ziet a x fase Ik zie wat jij niet ziet b x fase egeleiden a x fase egeleiden b x fase Doe je mee? x fase Dagelijkse werkzaamheden (1) x fase Terugblikken en vooruitkijken (1) x fase Vertellen x fase Thematisch werken x fase Op het plein x fase De leerling en ik x fase Feest x fase Niet iedereen is gelijk x fase Dagelijkse werkzaamheden (2) x fase Terugblikken en vooruitkijken (2) x fase De voorstelling x x fase Werk in uitvoering x fase Plan van aanpak x fase Vieren x fase Onderzoeken en presenteren x x fase Terugblikken en vooruitkijken x TOTL TOTL IN UREN = 87,83 UREN = 32,17 UREN 1 dit is de tijdsduur aangegeven in de proevenmap waarbinnen het examen afgelegd kan worden 2 dit is de tijd die de student feitelijk op het PV adres gebruikt voor het examen, inclusief voorbereiding en afronding Examentijd in beeld. van Ingen,.Willems, E. Mondriaan versie 3, oktober 2014 PROVE2MOVE 19

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: VERZORGENDE - IG OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij en wonen Ondersteunen bij

Nadere informatie

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 examenproducten V&V Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE februari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpassingen 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011 in de proeven

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: VZ Code Examen examenvorm Kerntaak en onderliggende

Nadere informatie

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verzorgende-IG KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verzamelen

Nadere informatie

Helpende Zorg & Welzijn niveau 2

Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 wijzigingen examenproducten Helpende Zorg en Welzijn Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Vaststellingscommissie 3 4. Totaaloverzicht 3 5.

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 1 jaar Crebocode: 92640 Dossiercode: 22189 /92640 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2013

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 3 jaar Crebocode: 92650

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

Erratum onderwijs- en examenregeling Helpende Zorg en Welzijn

Erratum onderwijs- en examenregeling Helpende Zorg en Welzijn Erratum onderwijs- en examenregeling Helpende Zorg en Welzijn Crebonummer 9640; Niveau ; Beroepsopleidend Cohort 01-014 Versiedatum: 15 juli 013 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 Toetsplan Hoofdstuk

Nadere informatie

Verzorgende IG niveau 3

Verzorgende IG niveau 3 wijzigingen examenproducten Verzorgende IG Verzorgende IG niveau 3 EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 4. Totaaloverzicht 3 5. Het kwalificatiedossier 3 6. Wijzigingen ten opzichte

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Schema opleiding PW ¾ kinderopvang ROC Aventus

Schema opleiding PW ¾ kinderopvang ROC Aventus ROC Aventus De opleiding PW 3 Kinderopvang schematisch weergegeven in drie leerjaren; lees van onder naar boven Afronden proeve C Afronden opleiding Theorie Fase C: opvoeden, stimuleren en begeleiden 30

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG. Werkversie 0.1. 1/9 Verzorgende IG v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG. Werkversie 0.1. 1/9 Verzorgende IG v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verzorgende IG Werkversie 0.1 1/9 Verzorgende IG v0.1 Inhoud 1 Verzorgende IG basis... 3 1.1 Zorgcontext... 3 1.2 Communicatie, coaching en begeleiding... 3 1.3 Functioneren

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

Verzorgende KD 2011-2012. Fase Score Beroepsprestaties Werkprocessen KD 2011 Onderwijsmagazijn TM

Verzorgende KD 2011-2012. Fase Score Beroepsprestaties Werkprocessen KD 2011 Onderwijsmagazijn TM 1 Verzorgende KD 2011-2012 Fase 1 Ontwikkelingsgericht 1.1 Verzamelen van gegevens 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Het zorgplan: Oriëntatie op het beroep Gegevens verzamelen 1.2 Beginnen met zorg Het

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45 Inhoud Voorwoord 7 Over de auteurs g 9 Redactionele verantwoording 11 1 Plannen van activiteiten 13 2 Werken in een groep 45 3 Werken met kinderen 60 4 Activiteiten begeleiden bij (psychogeriatrische)

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Zorg, Welzijn en Sport

Sectoraal Examenprofiel. Zorg, Welzijn en Sport Sectoraal Eamenprofiel Zorg, Welzijn en Sport Sector: GDW(S) Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 30 mei 2011 Het onderstaande sectorale eamenprofiel is geldig voor de volgende crebonummers/kwalificatiedossiers:

Nadere informatie

Stichting Leerstation Zorg

Stichting Leerstation Zorg Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg zet zich in voor de ontwikkeling en de kwaliteitsborging van digitaal leermateriaal voor zorg en onderwijs. Deze inspanningen hebben

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang EXAMENBANK PROVE2MOVE

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang EXAMENBANK PROVE2MOVE wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang EXAMENBANK PROVE2MOVE Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Vaststellingscommissie 3 4. Totaaloverzicht

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Voorbeeld indeling beroepsgerichte examens voor dubbelkwalificering VZ-MZ3

Voorbeeld indeling beroepsgerichte examens voor dubbelkwalificering VZ-MZ3 Voorbeeld indeling beroepsgerichte examens voor dubbelkwalificering VZ-MZ3 voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (branche VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen (MZ3) en Verzorgende IG (branche GHZ)

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

VMBO en dan. Vernieuwde kwalificatiestructuur in het MBO. 30 mei 2013

VMBO en dan. Vernieuwde kwalificatiestructuur in het MBO. 30 mei 2013 VMBO en dan Vernieuwde kwalificatiestructuur in het MBO 30 mei 2013 Kennismaken Calibris: kenniscentrum voor leren en werken Erkennen stageplekken Ontwikkelen kwalificatiedossiers Myrthe Nieuwenhuizen

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek.

Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. 1 Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4 Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. Opleiding medewerker maatschappelijke zorg 2 MZ 3 Medewerker maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlage Beroepscompetenties Verpleegkundigen

Bijlage Beroepscompetenties Verpleegkundigen Let op! Dit formulier kunt u het beste downloaden en digitaal invullen. Daarna uitprinten, ondertekenen en retour sturen. Bijlage Deze bijlage is een verplicht onderdeel van het aanvraagformulier verklaring

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek.

Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. 1 Pedagogisch medewerker niveau 3 & 4 Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. 2 Pedagogisch medewerker 3 Loopbaan en burgerschap Oriëntatie op

Nadere informatie

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn Leerplanschema Helpende zorg/ welzijn BBL-traject 2009-2010 Thema Basiszorg 10 weken LLB Kerntaak 1 Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken Werkproces

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG Crebo 23187

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG Crebo 23187 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verzorgende IG Crebo 23187 Definitieve werkversie 2015-2016 1/12 BoK Verzorgende IG Inhoud Voorwoord... 4 1 Verzorgende IG basis... 6 1.1 Zorg- en begeleidingscontext...

Nadere informatie

Thuiszorg Marga Klompé: alle zorg binnen handbereik!

Thuiszorg Marga Klompé: alle zorg binnen handbereik! Thuiszorg Thuiszorg Marga Klompé: alle zorg binnen handbereik! Thuiszorg Marga Klompé is een onderdeel van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé en biedt alle zorg van huishoudelijke verzorging, persoonlijke

Nadere informatie

Thuiszorg. Ieder mens telt

Thuiszorg. Ieder mens telt Thuiszorg Ieder mens telt Thuiszorg Marga Klompé: alle zorg binnen handbereik! Thuiszorg Marga Klompé is een onderdeel van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé en biedt alle zorg van huishoudelijke verzorging,

Nadere informatie

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld)

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld) Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld) Het kwalificatiedossier Verzorgende IG leidt op tot één ongedeeld diploma. Het KD bestaat

Nadere informatie

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010 Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010 De verzorgende IG is werkzaam in de sector gezondheidszorg. De afgestudeerde

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo Werkversie 0.1 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Inhoud 1 Verpleegkundige MBO basis... 3 1.1 Menselijk functioneren... 3 1.2 Methodisch handelen...

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker jeugdzorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek.

Pedagogisch medewerker jeugdzorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. 1 Pedagogisch medewerker jeugdzorg niveau 3 & 4 Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. 2 Pedagogisch medewerker 3 jeugdzorg Loopbaan en burgerschap

Nadere informatie

School voor. gezondheidszorg. Doktersassistent. Tandartsassistent. Verpleegkundige. Verzorgende-IG. Helpende Zorg & Welzijn

School voor. gezondheidszorg. Doktersassistent. Tandartsassistent. Verpleegkundige. Verzorgende-IG. Helpende Zorg & Welzijn School voor gezondheidszorg Doktersassistent Tandartsassistent Verpleegkundige Verzorgende-IG Helpende Zorg & Welzijn School voor gezondheidszorg Doktersassistent Tandartsassistent Verpleegkundige Verzorgende-IG

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

Erratum onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG

Erratum onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Erratum onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Crebonummer 95530; Niveau 3; Beroepsbegeleidend Cohort 2012-2015 Versiedatum: 18 juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 Wijziging herkansingsregeling

Nadere informatie

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Servicedocument Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd op de kwalificaties Verzorgende-IG (niveau 3) 2011-2012 en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) 2011-2012 Calibris

Nadere informatie

Adviseert de sub-paritaire commissie de paritaire commissie om de volgende zin te vermelden in keuzedelen waaraan BPV gekoppeld zou moeten worden:

Adviseert de sub-paritaire commissie de paritaire commissie om de volgende zin te vermelden in keuzedelen waaraan BPV gekoppeld zou moeten worden: Bijlage 2 Vraag en stand van zaken keuzedelen Status: ter besluitvorming en ter informatie Vraag: Adviseert de sub-paritaire commissie de paritaire commissie om de volgende zin te vermelden in keuzedelen

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Persoonlijke basiszorg

Voorbeeldexamen Persoonlijke basiszorg Voorbeeldexamen Persoonlijke basiszorg Voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (branche VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen (MZ3) Verzorgende IG (branche GHZ) en Begeleider gehandicaptenzorg (MZ3)

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Boekenlijst EPI S&S 2011-2012. Apothekersassistente leerjaar 1. Artikelnummer/ Code

Boekenlijst EPI S&S 2011-2012. Apothekersassistente leerjaar 1. Artikelnummer/ Code Unit Salubridad & Servicio Apothekersassistente leerjaar 1 Artikelnummer/ Code Naam 9789031334353 Algemene geneesmiddelenkennis 9789031351428 Bereiden in de apotheek 9789031336012 Instapkatern scheikunde

Nadere informatie

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Onderwijspakket voor niveau 2, 3 en 4 Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Zorg voor Beter II project Stoplichtmodel verbetert Voedingstoestand auteur mw. Anita van Zuijlen, docent verpleegkunde Gooise Zorgacademie

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Servicedocument Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd op de kwalificaties Verzorgende-IG (niveau 3) 2011-2012 en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) 2011-2012 Calibris

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn Leerplanschema Helpende zorg/ welzijn BOL-traject 2011 Eerste week Introductie en kennismaking met elkaar, de school, de opleiding en omgeving Opdracht: Wegwijs in de school Opdracht: Kijk op de wijk Opdracht:

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beroepsopdracht 13 Methodisch werken bij specifieke doelgroepen:

Beroepsopdracht 13 Methodisch werken bij specifieke doelgroepen: Beroepsopdracht 13 Methodisch werken bij specifieke doelgroepen: Verplegen in de kraamzorg Verplegen van kinderen en Verplegen van mensen met een verstandelijke beperking Methodisch werken / Verplegen

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn > HELPENDE ZORG & WELZIJN > PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

titel ISBNnummer prijs

titel ISBNnummer prijs Traject V&V Nieuw Traject V&V Persoonl Basiszorg 1 niveau 3 978 90 06 92493 0 p.b.v.* Traject V&V Persoonl BasisZorg 2,niveau 3 978 90 06 92494 7 p.b.v.* Traject V&V Verpleegtechn handelingen, niv 3 978

Nadere informatie

MBO-OPLEIDING VERZORGENDE IG

MBO-OPLEIDING VERZORGENDE IG TOTAALOVERZICHT BEHAALDE RESULTATEN BPV MBO-OPLEIDING VERZORGENDE IG Naam Studentnummer School BPV AANTAL UREN 360 GRADEN FEEDBACK BEROEPSHOUDING VAN TOT NIET VAN TOT NIET VAN TOT NIET VAN TOT NIET VAN

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 KD 2009 Kerntaak 1: bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan Kerntaak

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg EXAMENBANK PROVE2MOVE

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg EXAMENBANK PROVE2MOVE wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg EXAMENBANK PROVE2MOVE Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Vaststellingscommissie 3 4. Totaaloverzicht 3 5. Het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg BOL

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25477 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Je kunt cliënten

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor u betekenen U ontvangt deze folder omdat u na opname in het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. In deze folder staat beschreven wat

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE Werkproces: 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Van kwalificatiedossier mbo-verpleegkundige,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Raamleerplan MBO verpleegkundige BOL/ BBL niveau 4 Geraadpleegd document: KD 2009-2010

Raamleerplan MBO verpleegkundige BOL/ BBL niveau 4 Geraadpleegd document: KD 2009-2010 Raamleerplan MBO verpleegkundige BOL/ BBL niveau 4 Geraadpleegd document: KD 2009-2010 De mbo-verpleegkundige is werkzaam in de sector gezondheidszorg. De afgestudeerde beroepsbeoefenaar is gekwalificeerd

Nadere informatie

Fase 1. Ontwikkelingsgericht. Fase-indeling met beroepsprestaties 1. Verpleegkundige KD 2011-2012

Fase 1. Ontwikkelingsgericht. Fase-indeling met beroepsprestaties 1. Verpleegkundige KD 2011-2012 1 Verpleegkundige KD 2011-2012 Fase 1 Ontwikkelingsgericht 1.1 Verwerken van gegevens 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het 1.2 Beginnen met zorg Het verpleegplan: Gegevens verzamelen Het verpleegplan

Nadere informatie

Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid observeren

Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid observeren Opdracht Zelfredzaamheid observeren Wat ga je laten zien? Je gaat op je werk- of stageplaats twee kinderen of twee zorgvragers observeren met betrekking tot de zelfredzaamheid met betrekking tot: persoonlijke

Nadere informatie

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv. Begeleiding Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 33101 Begeleiding individueel... 3 2 33102 Module Ondersteuning

Nadere informatie

Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt.

Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt. Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt. Handige ondersteuningsproducten Ouderen van nu en de toekomst willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen, liefst in hun eigen woonomgeving. Om het

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek.

Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. 1 Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4 Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. Opleiding medewerker maatschappelijke 2 MZ 3 Medewerker maatschappelijke

Nadere informatie

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL)

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25477 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek.

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Niveau: 3 KD: Pedagogisch werk 2012-2013 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg T Instructies en procedures opvolgen Prestatie-indicatoren

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

gezamenlijk onderwijsprogramma PW3 en PW4 kinderopvang, Onderwijsassistent, PW4 Jeugdzorg

gezamenlijk onderwijsprogramma PW3 en PW4 kinderopvang, Onderwijsassistent, PW4 Jeugdzorg De opleiding PW 3 Kinderopvang schematisch weergegeven. Lees van onder naar boven. Leerjaar 3 (C2011) periode 9, 10, 11 en 12, stage van 28 uur per week onderwijsprogramma PW3 Proeve: uitvoeren proeve

Nadere informatie

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25478 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 3 niveaus! Helpen waar

Nadere informatie

Priva. PrivaZorg. Thuiszorg in de laatste levensfase

Priva. PrivaZorg. Thuiszorg in de laatste levensfase Priva PrivaZorg Thuiszorg in de laatste levensfase De laatste levensfase PrivaZorg (naam steunpunt) is een steunpunt van de landelijk AWBZ-toegelaten thuiszorginstelling PrivaZorg en biedt cliënten met

Nadere informatie

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Commissie en de Europese Commissie kan niet aansprakelijk

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Pedagogisch Werk

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Pedagogisch Werk Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Pedagogisch Werk Kwalificatie: Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Crebonummer: 92620 Niveau: 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning in de laatste levensfase

Zorg en ondersteuning in de laatste levensfase Carinova Zorg en ondersteuning in de laatste levensfase Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wat is palliatieve zorg? Speciaal voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en de laatste fase van hun leven doormaken,

Nadere informatie

ZW 8-8. Medewerker maatschappelijke zorg. voor volwassenen

ZW 8-8. Medewerker maatschappelijke zorg. voor volwassenen ZW 8-8 Medewerker maatschappelijke zorg voor volwassenen Medewerker maatschappelijke zorg voor volwassenen Schooljaar 2013-2014 Welzijn Zorg & Welzijn Zorg & W Als je je graag inzet voor anderen elzijn

Nadere informatie

Beroepsopdracht. Helpende Z&W versnelde leerroute. ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden

Beroepsopdracht. Helpende Z&W versnelde leerroute. ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Beroepsopdracht Helpende Z&W versnelde leerroute ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Inleiding Tijdens de opleiding Helpende Zorg en Welzijn krijg je op school in de lessen veel kennis aangeboden.

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Opleiding verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL Crebonummer 95520

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) Soort opleiding Voor wie Start opleiding Uiterste aanmelddatum / extra aanvulling Voorjaar 2013

Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) Soort opleiding Voor wie Start opleiding Uiterste aanmelddatum / extra aanvulling Voorjaar 2013 Opleidingskalender 2013 - status 15-08- 2013 Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) Soort opleiding Voor wie Start opleiding Uiterste aanmelddatum / extra aanvulling Voorjaar 2013 VIG (1 jaar) Mw met diploma

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 9b. Informatie voor bewoners en familie

Zorgarrangement ZZP 9b. Informatie voor bewoners en familie Zorgarrangement ZZP 9b Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)... 5 4. Welzijn (begeleiding

Nadere informatie

ROCVA Mbo college Hilversum locatie Arena Zorg Printdatum: 30/06/2015 Status: definitief Pakketnummer: 5.197/10199

ROCVA Mbo college Hilversum locatie Arena Zorg Printdatum: 30/06/2015 Status: definitief Pakketnummer: 5.197/10199 Status: definitief Pakketnummer: 5.197/10199 Dienstverlening Z&W BOL;HGZHEO5P,HGZHEO5Q,HGZHE05J algemeen Vak verplicht: Vak akkoord: 9789001825706 (ECK) NU Nederlands 2F leerwerkboek deel a+b (+ online

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie