Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA. 1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA. 1."

Transcriptie

1 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres : : Voedingssupplementen, verrijkte levensmiddelen, voedingsmiddelen voor zuigelingen of kleuters en levensmiddelen met claims - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2276] v6 C : conform NC : niet-conform NA : niet van toepassing H : hoofdstuk B : bijlage A : artikel : paragraaf L : Lid P : punt C NC Punten NA 1. Algemeen 1. Verkoopsbenaming en merk van het product: Totaal : van de niet-conformiteiten : 0 2. Verplichte vermeldingen 1. Verplichte voedselinformatie is zichtbaar, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar op de levensmiddelen aangebracht. 10 Andere aanduidingen, afbeeldingen of ander materiaal mogen de verplichte informatie in geen geval verbergen, minder zichtbaar maken, aan de aandacht onttrekken of onderbreken. Indien niet duidelijk leesbaar, verifieer de lettergrootte. Zie art. 1 en bijlage IV.

2 Europese verordening : 1169/2011 art. 1 (1*) 2. De vermeldingen op het etiket zijn minstens in de taal of de talen van het taalgebied waar de producten op de markt aangeboden worden. 10 Belgische wet : 24/01/1977 A8 (2*). De verkoopsbenaming is aanwezig. De benaming van het LM omvat of gaat vergezeld van vermeldingen inzake de fysische toestand waarin het LM zich bevindt of de specifieke behandeling die het heeft ondergaan (bv. poeder, gevriesdroogd, opnieuw ingevroren, concentraat, gerookt,...) in alle gevallen waarin het weglaten van deze informatie de koper zou kunnen misleiden. Voor LM die voor verkoop diepgevroren waren en ontdooid worden verkocht, gaat de verkoopsbenaming vergezeld van de vermelding "ontdooid". Europese verordening : 1169/2011 art. 17, 1 et annexe/en bijlage VI, Partie/Deel A, 1 (1*) 4. De ingrediëntenlijst is aanwezig en bevat de noodzakelijke elementen. Indien mogelijk, ingrediëntenlijst vergelijken met de receptuur als het product ter plaatse wordt vervaardigd (bv. vleeswinkel). Noodzakelijke elementen: - voorafgegaan door een passende titel die bestaat uit het woord "ingrediënten" of dat woord omvat - opsomming van alle ingrediënten in dalende volgorde van gewicht - ingrediënten aangeduid met hun specifieke benaming, in voorkomend geval overeenkomstig de vastgestelde regels - vermelding ingrediënt in de vorm van synthetisch nanomateriaal, de naam van het ingrediënt wordt gevolgd door het woord "nano" tussen haakjes - ingrediënten van de samengestelde ingrediënten - aanduiding van ingrediënten met naam van de categorie - aanduiding van de toevoegsels (= additieven) met naam van categorie en specifieke naam of nummer - vermelding specifieke behandeling van een ingrediënt vb. bestraling, GGO,.. - geraffineerde oliën en vetten van plantaardige oorsprong: vermelding van type (vb. palmolie, arachideolie,...) en vermelding "geheel gehard" of "gedeeltelijk verhard" - toegevoegd water indien gewicht meer dan 5 van het eindproduct. Deze afwijking geldt niet voor vlees, vleesbereidingen, onverwerkte visserijproducten en onverwerkte tweekleppige weekdieren. Europese verordening : 1169/2011 art. 18, 19, 20 (1*) 5. Het levensmiddel bevat uitsluitend toegelaten toevoegsels. 10 Te verifiëren o.b.v. etiket en/of TF en/of receptuur. Zie lijst Verordening 1/2008 en synchromap. Europese verordening : 1/2008 A5 (*) 6. De hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën van ingrediënten is weergegeven. Dit is verplicht wanneer het ingrediënt of de categorie van ingrediënten: in de verkoopbenaming voorkomt of door de verbruiker gewoonlijk met de verkoopbenaming geassocieerd wordt opvallend in woord of beeld of als grafische voorstelling in de etikettering weergegeven is het van belang is om een voedingsmiddel te karakteriseren en het te onderscheiden van voedingsmiddelen waarmee het vanwege de benaming of het uitzicht zou kunnen worden verward. Europese verordening : 1169/2011 art. 22 (1*) 7. Specifieke verplichte vermeldingen zijn weergegeven. Voor LM die tot welbepaalde categoriën behoren zijn er welbepaalde vermeldingen verplicht: - LM-additieven en aroma's: zie TF DIS-91, - LM en voedselingrediënten met toegevoegde fyto-sterolen, fytosterolesters, fytostanolen en/of fytostanolesters: zie TF DIS-92, - LM die in bepaalde gassen zijn verpakt, LM die zoetstoffen bevatten, LM die glycyrrizinezuur of het ammoniumzout daarvan bevatten en dranken met een hoog cafeïnegehalte of LM met toegevoegde cafeïne: zie TF DIS-9 Europese verordening : 1169/2011 art. 10 et annexe/en bijlage III (1*) 8. De stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken, zijn vermeld in de ingrediëntenlijst. 1) Duidelijke vermelding van de naam van de stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken, opgenomen in bijlage II van de VO. Indien er geen ingrediëntenlijst is, dan wordt het woord "bevat" gebruikt, gevolgd door de naam van de stof of het product zoals vermeld in bijlage II. Wanneer verschillende stoffen of technische hulpstoffen van een LM afkomstig zijn van een in bijlage II vermelde stof of product, wordt dit voor elk van die stoffen of technische hulpstoffen verduidelijkt op het etiket. 2) Pas op: niet noodzakelijk als de benaming v.h. LM duidelijk naar de stof of het product verwijst. ) De overeenkomst verifiëren tussen de receptuur en de ingrediëntenlijst vermeld in de etikettering van het product als het product ter plaatse wordt vervaardigd (bv. vleeswinkel). Europese verordening : 1169/2011 art. 21, 1, a (1*) 10

3 9. De stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken, zijn benadrukt d.m.v. een typografie die ervoor zorgt dat deze naam duidelijk te onderscheiden is van de rest van de ingrediëntenlijst. Voor LM gefabriceerd en geëtiketteerd na 1/12/2014. Bv. d.m.v. het lettertype, de stijl of de achtergrondkleur. Europese verordening : 1169/2011 art. 21, 1, b (1*) 10. Datum van minimale houdbaarheid "Ten minste houdbaar tot (einde)" of uiterste consumptiedatum "Te gebruiken tot" is correct vermeld. De vermelding van de datum van minimale houdbaarheid is niet vereist voor: - verse groenten en vers fruit, incl. aardappelen, die niet zijn geschild of gesneden of soortgelijke bewerkingen hebben ondergaan (deze afwijking geldt niet voor gekiemde zaden en soortgelijke producten, zoals scheuten van peulvructen) - wijn, likeurwijn, mousserende wijn, gearomatiseerde wijn en soortgelijke uit andere vruchten dan druiven verkregen producten, alsmede uit druiven of druivenmost vervaardige dranken van de GN-code dranken met een alcoholgehalte van 10 of meer volumeprocent - broodbakkerij- of banketbakkerijproducten die naar hun aard bestemd zijn om binnen 24 u na de bereiding te worden geconsumeerd - azijn - keukenzout - suikers in vaste vorm - suikergoedproducten bijna uitsluitend bestaande uit gearomatiseerde en/of gekleurde suikers - kauwgom en soortgelijke producten om te kauwen. Europese verordening : 1169/2011 art. 24 et annexe/en bijlage X, 1 et/en 2 (1*) 11. Datum van minimale houdbaarheid of uiterste consumptiedatum werd niet gewijzigd. 10* Het is verboden enige wijziging aan te brengen aan de aanduiding van de datum van minimale houdbaarheid of van de uiterste consumptiedatum zoals die in de oorspronkelijke etikettering is aangebracht. Koninklijk besluit : 1/09/1999 A11 & A14 (4*) 12. Indien nodig, zijn de bijzondere bewaar- en/of gebruiksvoorwaarden vermeld. De datum van minimale houdbaarheid wordt zo nodig aangevuld met bewaarvoorschriften die moeten worden nageleefd om de aangegeven houdbaarheid te waarborgen. De uiterste consumptiedatum wordt gevolgd door de te respecteren bewaarvoorwaarden. Met het oog op passende bewaring of geschikt gebruik v.h. LM na opening v.d. verpakking worden de bewaarvoorschriften en/of de uiterste consumptiedatum in voorkomend geval aangegeven. Europese verordening : 1169/2011 art. 25 et annexe/en bijlage X, p 2b (1*) 1. Naam of handelsnaam en adres van de verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf voor de voedselinformatie is vermeld. Het adres bestaat uit een straat, een nummer, een postcode en de naam van de gemeente. Verantwoordelijke exploitant = exploitant onder wiens naam of handelsnaam het LM in de handel wordt gebracht of indien de exploitant niet in de EU is gevestigd, de invoerder van het LM. Europese verordening : 1169/2011 art. 9 (1*) 14. Gebruiksaanwijzing, als het levensmiddel moeilijk te gebruiken is zonder, is weergegeven. 1 Europese verordening : 1169/2011 art. 27 (1*) 15. Er is een aanduiding die het mogelijk maakt een partij waartoe een voedingsmiddel behoort te identificeren. 10 Pas op: deze vermelding is niet noodzakelijk indien de THT of TGT in de etikettering voorkomt, op voorwaarde dat deze aanduiding tenminste de dag en de maand omvat! Koninklijk besluit : 09/02/1990 A1 1, A2 1, A, A4, A5 (5*) 16. Indien het levensmiddel één of meer van de volgende levensmiddelenkleurstoffen bevat, dan is in de etikettering de bijkomende informatieverstrekking "naam of E-nummer van de kleurstof(fen): kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden" vermeld: Tartrazine (E102), Chinolinegeel (E104), Zonnegeel (E110), Carmoisine (E122), Ponceau 4R (E124) of Allurarood (E129). Europese verordening : 1169/2011 art. 24 (1*) 17. Een identificatiemerk is aanwezig op producten van dierlijke oorsprong afkomstig van een erkende inrichting. Een identificatiemerk is niet vereist voor LM die zowel producten van plantaardige oorsprong als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten. Indien de inrichting zowel LM van dierlijke oorsprong als andere LM produceert, kan het identificatiemerk op beide soorten LM aangebracht zijn. Het identificatiemerk is leesbaar, onuitwisbaar en vermeldt de naam van het land (voluit of 2 letters), het erkenningsnummer en, indien afkomstig uit een inrichting van de Gemeenschap, moet het de afkorting CE, EC, of EG... bevatten en in een ovaal zijn. Bij samengestelde producten beoordelen als NA.

4 Europese verordening : 85/2004 B2 S1 (6*) Totaal : van de niet-conformiteiten : 0. Vermeldingen voor alle voedingssupplementen - NUT/Pl/AS 1. Een notificatiedossier werd ingediend bij de FOD Volksgezondheid. 10* Koninklijk besluit : 0/0/1992 A4, AR/KB 29/08/1997 A4 & AR/KB 12/02/2009 A2 (7*) 2. De verkoopsbenaming bevat de vermelding "voedingssupplement". Koninklijk besluit : 0/0/1992 A4 + AR/KB 29/08/1997 A5 1, 1 + AR/KB 12/12/2009 A4 1, 1 (8*). Vermelding van de dagelijks aanbevolen te gebruiken portie is aanwezig. Er mag niet worden aanbevolen de dagelijks in te nemen portie te spreiden over verschillende dagen. Er mag niet worden aanbevolen de waar in onderdelen te splitsen wanneer deze hiervoor niet geschikt is. Koninklijk besluit : 0/0/1992 A6 2, 2 & AR/KB 29/08/1997 A5 1, 2 & AR/KB 12/02/2009 A4 1, 2 (7*) 4. Een waarschuwing voor de overschrijding van de aanbevolen dagelijks in te nemen portie is aanwezig. Koninklijk besluit : 0/0/1992 A6 2, & AR/KB 29/08/1997 A5 1, & AR/KB 12/02/2009 A4 1, (7*) 5. Een waarschuwing dat de waar buiten het bereik van jonge kinderen moet bewaard worden is aanwezig. Koninklijk besluit : 0/0/1992 A6 2, 4 & AR/KB 29/08/1997 A5 1, 4 & AR/KB 12/02/2009 A4 1, 4 (7*) 6. Een vermelding dat de voedingssupplementen niet als vervanging voor een gevarieerde voeding mogen worden gebruikt is aanwezig. Indien men een gezondheidsclaim gebruikt dan moet het etiket ook de vermelding bevatten waarin wordt gewezen op het belang van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Om te vermijden dat er op het etiket twee gelijkaardige vermeldingen voorkomen, kunnen de operatoren één vermelding gebruiken die beide omvat zoals: "kan geen gevarieerde, evenwichtige voeding, noch een gezonde levensstijl vervangen". Koninklijk besluit : 0/0/1992 A6 2, 5 & AR/KB 29/08/1997 A5 1, 5 & AR/KB 12/02/2009 A4 1, 5 (7*)

5 Totaal : van de niet-conformiteiten : 0 4. Specifieke vermeldingen voor voedingssupplementen - Nutriënten (NUT) 1. De dagelijks te gebruiken portie is niet lager of hoger dan de minimale of maximale toegelaten hoeveelheid. 10* min. 15 van de ADH aanbevolen voor de nutriënten in bijlage I. max. 150 van de ADH voor chroom, jood, kalium, koper, magnesium, mangaan, molybdeen, seleen en zink en vit. A et D. max. 00 van de ADH voor vit. B, C, E, H en K. max. 200 van de ADH voor calcium, chloor, ijzer, fosfor en natrium en vit. M (B11). Voor de berekening van de maxima van toegevoegde vitamines en mineralen wordt er gebruik gemaakt van de ADH-waarden vermeld in bijlage 1 van het KB 0/0/1992. Voor de berekening van de minima van toegevoegde vitamines en mineralen wordt er gebruik gemaakt van de nieuwe ADH-waarden vermeld in bijlage I van het KB 8/01/1992. Vanaf 1 oktober 2012 dienen de nieuwe ADH-waarden op het etiket vermeld te worden. Tot 1/12/2016 kan er verder gewerkt worden met het systeem van de ADH's voor de toegelaten min. hoeveelheid. Nadien moet men gebruik maken van de referentie-innames volgens VO 1169/2011. Koninklijk besluit : 0/0/1992 A2 1, 2 (9*) 2. De naam van categorieën van nutriënten, die de waar kenmerken, of informatie betreffende de aard van deze nutriënten is aanwezig. Nutriënten: vitamines, mineralen en oligo-elementen, aminozuren of vetzuren vermeld in het KB 0/0/1992. Koninklijk besluit : 0/0/1992 A6 2, 6 (9*). Het gehalte van de aanwezige nutriënten per in de etikettering dagelijks aanbevolen portie is aanwezig. Het gehalte van de aanwezige nutriënten moet worden uitgedrukt in percentage van de dagelijks aanbevolen portie. Het percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor vitamines en mineralen mag grafisch worden weergegeven. Koninklijk besluit : 0/0/1992 A6 2, 7 (9*) 4. De ingrediëntenlijst vermeldt enkel toegelaten nutriënten. 10* Europese verordening : 1170/2009 BI & BII (10*)

6 Totaal : van de niet-conformiteiten : 0 5. Specifieke vermeldingen voor voedingssupplementen - Planten (Pl) 1. Het voedingssupplement bevat geen verboden plant of plantenbereiding, verkregen uit verboden plant. Verboden planten worden vermeld in lijst I van het KB 29/08/1997. Bij aanwezigheid van een verboden plant of plantenbereiding uit een verboden plant, verifiëren of er geen afwijking werd afgeleverd door de FOD Volksgezondheid. Zie lijsten op synchromap. Koninklijk besluit : 29/08/1997 A2 1 & 2 & B (11*) 2. Het notificatienummer wordt in het handelsdocument vermeld 1 10* Koninklijk besluit : 29/08/1997 A4 (11*). De naam van de planten is vermeld in de taal van de streek, indien deze bestaat ook de wetenschappelijke naam. Koninklijk besluit : 29/08/1997 A5 1, 6 (11*) 4. De voorwaarden opgenomen in lijst van de bijlage worden gerespecteerd. Sommige planten van lijst zijn betrokken. Zoek de naam van de plant en verifieer in de 4de kolom van lijst of er specifieke voorwaarden zijn opgenomen voor deze plant. Voorbeeld: De plantendelen die zijn toegelaten voor gebruik in voedingssupplementen. Verplichte vermeldingen aan te brengen op het etiket: "niet gebruiken tijdens zwangerschap", "niet gebruiken beneden de 12 jaar", "bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen",... Zie lijst op synchromap. Koninklijk besluit : 29/08/1997 Bijlage / Annexe (11*)

7 Totaal : van de niet-conformiteiten : 0 6. Specifieke vermeldingen voor voedingssupplementen - Andere stoffen (AS) 1. De naam van de andere stoffen die het voedingssupplement kenmerken of informatie betreffende de aard van de andere stoffen is aanwezig. Koninklijk besluit : 12/02/2009 A4 1, 6 (12*) 2. Het gehalte van de aanwezige andere stoffen per aanbevolen dagelijks te gebruiken portie is aanwezig. Koninklijk besluit : 12/02/2009 A4 1, 7 (12*). De voorwaarden opgenomen in bijlage van het MB 19/02/2009 worden gerespecteerd. 10* Er zijn voor een aantal "andere stoffen" voorwaarden vastgelegd: choline, carnitine en ubiquinone. Ministerieel besluit : 19/02/2009 A1 (1*) Totaal : van de niet-conformiteiten : 0 7. Specifieke vermeldingen voor verrijkte levensmiddelen waaraan nutriënten (bv. verrijkte dranken, ontbijtgranen, yoghurt, ) en voor levensmiddelen die planten of plantenbereidingen bevatten

8 1. Een notificatiedossier werd ingediend bij de FOD Volksgezondheid indien het levensmiddel verrijkt is met nutriënten. Nutriënten = vitamines, mineralen en oligo-elementen, aminozuren of vetzuren vermeld in het KB 0/0/1992. Koninklijk besluit : 0/0/1992 A4 (9*) 2. De dagelijks te gebruiken portie is niet lager of hoger dan de minimale of maximale toegelaten hoeveelheid. Min. hoeveelheden: * 15 van de referentie-innames voor andere producten dan dranken * 7,5 van de referentie-innames voor dranken * 15 voor verpakkingen die één portie bevatten. Max. hoeveelheden: max. 150 van de ADH voor chroom, jood, kalium, koper, magnesium, mangaan, molybdeen, seleen en zink en vit. A et D. max. 00 van de ADH voor vit. B, C, E, H en K. max. 200 van de ADH voor calcium, chloor, ijzer, fosfor en natrium en vit. M (B11). Voor de berekening van de maxima van toegevoegde vitamines en mineralen wordt er gebruik gemaakt van de ADH-waarden vermeld in bijlage 1 van het KB 0/0/1992. Vanaf 1 oktober 2012 dienen de nieuwe ADH-waarden op het etiket vermeld te worden. Europese verordening : 1169/2011 art. 5, 1, e + AR/KB 0/0/1992, art. (14*). Het levensmiddel bevat enkel toegelaten nutriënten. 10 Te verifiëren o.b.v. etiket en/of TF en/of receptuur. Europese verordening : 1170/2009 BI & BII (10*) 4. Het levensmiddel bevat geen verboden plant of plantenbereiding, verkregen uit verboden planten. 10* Te verifiëren o.b.v. etiket en/of TF en/of receptuur. Verboden planten worden vermeld in lijst I van het KB 29/08/1997. Bij aanwezigheid van een verboden plant of plantenbereiding uit een verboden plant, verifiëren of er geen afwijking werd afgeleverd door de FOD Volksgezondheid. Koninklijk besluit : 29/08/1997 A2 1 & 2 (11*) 10* 10* Totaal : van de niet-conformiteiten : 0 8. Specifieke vermeldingen voor voedingsmiddelen voor zuigelingen of kleuters (volledige zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding) 1. Een notificatiedossier werd ingediend bij de FOD Volksgezondheid. 10* Verplicht voor: - volledige zuigelingenvoeding (PARNUT nr) - opvolgzuigelingenvoeding, bewerkte LM op basis van granen en babyvoeding waaraan andere vitamines of mineralen zijn toegevoegd dan opgenomen in de samenstellingscriteria in de bijlage van het KB 18/02/1991 (NUT nr). Koninklijk besluit : 18/02/1991 A & KB/AR 0/0/1992 A 1 (15*) 2. De bijkomende verplichte vermeldingen zijn aanwezig. Zie TF DIS-90 of TF TRA-960. Koninklijk besluit : 18/02/1991 Annexe point 5 / Bijlage punt 5 (16*)

9 Totaal : van de niet-conformiteiten : 0 9. Voedingswaardevermelding (Uitgezonderd natuurlijk mineraalwater!) In toepassing van art. 7 van VO 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor LM is de voedingswaarde-vermelding niet verplicht voor de voedingssupplementen, gezien de bepalingen van Richtlijn 2002/46 (art. 8) hierin niet voorziet en hiernaar rechtstreeks verwezen wordt in de 'claimsverordening'. Indien er in de etikettering een voedingswaarde tabel wordt vermeld, dan moeten deze gegevens voldoen aan de eisen van de VO 1169/2011 vanaf 1/12/ Voedingssupplementen 1. Indien aanwezig, bevat de voedingswaardevermelding de verplichte gegevens. Nutriënten/stoffen met nutritioneel of fysiologisch effect per voor consumptie aanbevolen dagelijkse portie. Indien men de voedingswaarde-vermelding vermeldt volgens de VO 1169/2011 dan moet deze volledige voldoen aan de eisen van VO 1169/2011. Europese verordening : 1169/2011 Art. 0 (1*) 2. Indien de voedingswaarde etikettering aanwezig is, wordt de energetische waarde en het gehalte aan voedingsstoffen vermeld per 100 g of 100 ml van het product en eventueel per portie. 1 Europese verordening : 1169/2011 Art. 0 (1*) 9.2. Verrijkte levensmiddelen, voedingsmiddelen voor zuigelingen of kleuters en levensmiddelen met claims 1. De voedingswaardevermelding bevat de verplichte gegevens. De energetische waarde, de hoeveelheid vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten, suikers, proteïne en zout. Waar nodig kan dichtbij de voedingswaardevermelding vermeld worden dat het zoutgehalte uitsluitend is toe te schrijven aan van nature voorkomend natrium. Eventueel bijkomende vermeldingen: de hoeveelheid van één of meer van de volgende nutriënten: enkelvoudig onverzadigde vetzuren, meervoudig onverzadigde vetzuren, polyolen, zetmeel, vezels, vitaminen en mineralen vernoemd in bijlage XIII van de VO die in significante hoeveelheden aanwezig zijn. Specifieke gevallen zie dienstnota CONT/2010/67/50914 "voedingswaardevermelding". Europese verordening : 1169/2011 Art. 0 (1*) 2. Indien de voedingswaarde etikettering aanwezig is, wordt de energetische waarde en het gehalte aan voedingsstoffen vermeld per 100 g of 100 ml van het product en eventueel per portie. 1 Europese verordening : 1169/2011 art. 2 et/en (1*)

10 Totaal : van de niet-conformiteiten : Claims en reclame Claims algemeen 1. De aanwezige voedings- en/of gezondheidsclaims respecteren de algemene voorwaarden. De voedings- en gezondheidsclaims mogen niet: - onjuist, dubbelzinnig of misleidend zijn; - leiden tot twijfels omtrent de veiligheid en/of de geschiktheid uit voedingsoogpunt van andere LM; - de excessieve consumptie van een LM stimuleren of goed praten; - stellen, suggereren of impliceren dat een evenwichtige, gevarieerde voeding in het algemeen geen toereikende nutriënten kan bieden; - door middel van tekst of illustraties, grafische afbeeldingen of symbolen zinspelen op veranderingen in lichaamsfuncties die de consument vrees kunnen inboezemen of op diens vrees kunnen inspelen. De volgende gezondheidsclaims zijn niet toegelaten: - claims waarin de indruk wordt gewekt dat niet nuttigen van het LM de gezondheid kan schaden; - claims die zinsspelen op de snelheid of de mate gewichtsverlies; - claims waarin wordt verwezen naar aanbevelingen van individuele artsen of beroepsbeoefenaars op het gebied van de volksgezondheid; - claims die reeds zijn verboden door de Europese Commissie, zie nuhclaims/ of lijst op synchromap. Europese verordening : 1924/2006 AA12 (17*) Voedingsclaims 1. Enkel voedingsclaims die voorkomen in de bijlage van Verordening (EG) nr. 1924/2006 worden vermeld en de vastgelegde voorwaarden zijn gerespecteerd. Europese verordening : 1924/2006 A8P1 (17*) 2. Vergelijkende voedingsclaims worden enkel gebruikt voor levensmiddelen van dezelfde categorie. Mogen alleen met elkaar worden vergeleken: LM van dezelfde categorie waarbij een reeks LM van die categorie in aanmerking worden genomen, met inbegrip van LM van andere merken. Vergelijkende claims zijn voedingsclaims. Enkel toegestaan indien ze voorkomen in de bijlage van de VO 1924/2006 in overeenstemming met voorwaarden voor gebruik. Het verschil in hoeveelheid van een nutriënt en/of energetische waarde moet worden vermeld en de vergelijking moet betrekking hebben op dezelfde hoeveelheid LM als een of in absolute waarde, in g of in kcal. bv. "light - 50 minder suiker", "0 minder vet",... Europese verordening : 1924/2006 A9 (17*)

11 10.. Gezondheidsclaims 1. Indien gezondheidsclaims voorkomen, is de volgende informatie aangebracht in de etikettering: - een bewering waarin wordt gewezen op het belang van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl; - de benodigde hoeveelheid van het levensmiddel en het vereiste consumptiepatroon om het geclaimde heilzame effect te bereiken; - indien van toepassing, een vermelding voor mensen die het gebruik van het levensmiddel dienen te vermijden; - een passende waarschuwing voor producten die bij overmatig gebruik een gezondheidsrisico kunnen inhouden; - voor claims art. 14 betreffende ziekterisicobeperking: vermelding dat de ziekte waarnaar de claim verwijst, meerdere risicofactoren heeft en dat verandering van één van die factoren al dan niet een heilzaam effect kan hebben. Europese verordening : 1924/2006 A10P2 & A14P2 (18*) 2. De gezondheidsclaims voldoen aan de voorwaarden. art. 1 generieke gezondheidsclaims art. 14, 1.a gezondheidsclaims over ziekterisicobeperking art. 14, 1.b gezondheidsclaims over de ontwikkeling en gezondheid van kinderen Zie lijst op synchromap en document "Richtsnoeren betreffende de flexibiliteit in de toegestane bewoording van gezondheidsclaims". Europese verordening : 1924/2006 A1, A14 & VO/Règl 42/2012 (18*) Voedselinformatie (etiket, affiches, folders, ) 1. De aanwezige voedselinformatie is niet misleidend. ten aanzien van de kenmerken van het LM door aan het LM effecten of eigenschappen toe te schrijven die het niet bezit door te suggereren dat het LM bijzondere kenmerken vertoont terwijl alle soortegelijke LM dezelfde kenmerken bezitten geen eigenschappen voorschrijven inzake het voorkomen, behandelen of genezen van een ziekte van de mens en toespelingen op dergelijke eigenschappen Europese verordening : 1169/2011 art. 7, P1 (1*) Totaal : van de niet-conformiteiten : 0 Wetgeving: 1*. verordening (eu) nr. 1169/2011 van het europees parlement en de raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van verordeningen (eg) nr. 1924/2006 en (eg) nr. 1925/2006 van het europees parlement en de raad en tot intrekking van richtlijn 87/250/eeg van de commissie, richtlijn 90/496/eeg van de raad, richtlijn 1999/10/eg van de commissie, richtlijn 2000/1/eg van het europees parlement en de raad, richtlijnen 2002/67/eg en 2008/5/eg van de commissie, en verordening (eg) nr. 608/2004 van de commissie 2*. wet van 24/01/1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten *. verordening (eg) nr. 1/2008 van het europees parlement en de raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven 4*. koninklijk besluit van 1/09/1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen 5*. koninklijk besluit van 09/02/1990 betreffende de vermelding van de partij waartoe een voedingsmiddel behoort 6*. verordening (eg) nr. 85/2004 van het europees parlement en de raad van 29/04/2004 houdende vaststellingen van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong 7*. koninklijk besluit van 0/0/1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden 8*. koninklijk besluit van 0/0/1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden + koninklijk besluit van 29/08/1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten

12 9*. koninklijk besluit van 0/0/1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd 10*. verordening (eg) nr. 1170/2009 van de commissie van 0 november 2009 tot wijziging van richtlijn 2002/46/eg van het europees parlement en de raad en verordening (eg) nr. 1925/2006 van het europees parlement en de raad, wat betreft de lijsten van vitaminen en mineralen en vormen daarvan die aan levensmiddelen, met inbegrip van voedingssupplementen, mogen worden toegevoegd 11*. koninklijk besluit van 29/08/1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten 12*. koninklijk besluit van 12/02/2009 betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen 1*. ministerieel besluit van 19/02/2009 betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen 14*. verordening (eu) nr. 1169/2011 van het europees parlement en de raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van verordeningen (eg) nr. 1924/2006 en (eg) nr. 1925/2006 van het europees parlement en de raad en tot intrekking van richtlijn 87/250/eeg van de commissie, richtlijn 90/496/eeg van de raad, richtlijn 1999/10/eg van de commissie, richtlijn 2000/1/eg van het europees parlement en de raad, richtlijnen 2002/67/eg en 2008/5/eg van de commissie, en verordening (eg) nr. 608/2004 van de commissie + koninklijk besluit van 0/0/1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden 15*. koninklijk besluit van 18/02/1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding 16*. koninklijk besluit van 18/02/1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding 17*. verordening (eg) nr. 1924/2006 van het europees parlement en de raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen 18*. verordening (eg) nr. 1924/2006 van het europees parlement en de raad van 20/12/2006 inzake voedings-en gezondheidsclaims voor levensmiddelen en koninklijk besluit van 17/04/1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen Commentaar operator Gunstig Gunstig met opmerkingen Ongunstig Gemaakt te Handtekening en stempel controleur, op Naam operator of aanwezige persoon : Functie : Tekent voor kennisname :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : 59 TRA-DIS Voedingssupplementen, verrijkte levensmiddelen, voedingsmiddelen voor zuigelingen of kleuters

Nadere informatie

2276 Voedingssupplementen - Etikettering [2276] v3

2276 Voedingssupplementen - Etikettering [2276] v3 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 2276 Voedingssupplementen - Etikettering [2276] v C : conform NC : niet-conform NA :

Nadere informatie

2419 Levensmiddelen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2419] v3

2419 Levensmiddelen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2419] v3 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 2419 Levensmiddelen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2419] v C

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 61 Fabrikant van voedingssupplementen, verrijkte levensmiddelen, voedingsmiddelen voor zuigelingen of

Nadere informatie

2276 : Voedingssupplementen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2276] v4

2276 : Voedingssupplementen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2276] v4 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 2276 : Voedingssupplementen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2276]

Nadere informatie

Gearchiveerd op 05/01/2015

Gearchiveerd op 05/01/2015 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 2419 Voorverpakte voedingsmiddelen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : 59 TRA-DIS Voedingssupplementen, verrijkte levensmiddelen, voedingsmiddelen voor zuigelingen of kleuters

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 2120 Fabrikant van levensmiddelen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

Nadere informatie

DIS 3352 Levensmiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3352] v1

DIS 3352 Levensmiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3352] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : DIS 52 Levensmiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [52] v1 C: conform NC: Niet-conform

Nadere informatie

TRA 3351 Fabrikant levensmiddelen dierlijke oorsprong en/of niet dierlijke oorsprong - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3351] v1

TRA 3351 Fabrikant levensmiddelen dierlijke oorsprong en/of niet dierlijke oorsprong - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3351] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 51 Fabrikant levensmiddelen dierlijke oorsprong en/of niet dierlijke oorsprong - VERPAKKING EN ETIKETTERING

Nadere informatie

TRA 3347 Zuivelproducten en levensmiddelen op basis van rauwe melk - VERPAKKING EN ETIKETTERING (inclusief handelsnormen) [3347] v1

TRA 3347 Zuivelproducten en levensmiddelen op basis van rauwe melk - VERPAKKING EN ETIKETTERING (inclusief handelsnormen) [3347] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 47 Zuivelproducten en levensmiddelen op basis van rauwe melk - VERPAKKING EN ETIKETTERING (inclusief

Nadere informatie

DIS 2419 Distributie: Voedingsmiddelen etikettering [2419] v1

DIS 2419 Distributie: Voedingsmiddelen etikettering [2419] v1 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2419 Distributie: Voedingsmiddelen etikettering [2419] v1 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

DIS 3352 Levensmiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3352] v2

DIS 3352 Levensmiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3352] v2 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : DIS 52 Levensmiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [52] v2 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 48 Vervaardiging voor directe verkoop van zuivelproducten en bereidingen op basis van (rauwe) melk -

Nadere informatie

gearchiveerd DIS 2276 Voedingssupplementen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2276] v1

gearchiveerd DIS 2276 Voedingssupplementen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2276] v1 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2276 Voedingssupplementen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

Nadere informatie

3336 TRA-DIS Eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3336] v1

3336 TRA-DIS Eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3336] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : 6 TRA-DIS Eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [6] v C: conform NC: Niet-conform

Nadere informatie

2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v4

2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v4 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v4 C : conform NC : niet-conform NA

Nadere informatie

TRA 3341 Eiproducten en levensmiddelen op basis van rauwe eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3341] v1

TRA 3341 Eiproducten en levensmiddelen op basis van rauwe eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3341] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 41 Eiproducten en levensmiddelen op basis van rauwe eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN)

Nadere informatie

2419 Voorverpakte voedingsmiddelen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2419] v2

2419 Voorverpakte voedingsmiddelen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2419] v2 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 2419 Voorverpakte voedingsmiddelen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

Nadere informatie

Gearchiveerd op 05/01/2015

Gearchiveerd op 05/01/2015 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 2258 Zuivelproducten en levensmiddelen op basis van rauwe melk - Verpakking en etikettering

Nadere informatie

2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v4

2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v4 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v4 C : conform NC : niet-conform NA

Nadere informatie

Gearchiveerd op 29/08/2008

Gearchiveerd op 29/08/2008 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 2120 Voedingsmiddelen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2120]

Nadere informatie

Belangrijke onderdelen uit Richtlijn 90/496/EEG inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen

Belangrijke onderdelen uit Richtlijn 90/496/EEG inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen Belangrijke onderdelen uit Richtlijn 90/496/EEG inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen 1) Welke stoffen etiketteren in voedingswaarde-etikettering? Bij voedingswaarde-etikettering bestaat

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/03/2013

Gearchiveerd op 01/03/2013 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :............ N uniek TRA 2258 Zuivel - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2258] v C : conform

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 201 Groothandel groenten en fruit - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

Nadere informatie

2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v5

2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v5 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v5 C : conform NC : niet-conform NA

Nadere informatie

Zeekraal. Beoordeling voedingswaarde en gezondheidsclaims. 11 september 2012

Zeekraal. Beoordeling voedingswaarde en gezondheidsclaims. 11 september 2012 Zeekraal Beoordeling en gezondheidsclaims 11 september 2012 Auteur: Dr. Stephan Peters Voedingscentrum Den Haag 2/16 1. Samenvatting Zeekraalmonsters (9 stuks) zijn geanalyseerd door Nutricontrol. Het

Nadere informatie

3336 TRA-DIS Eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3336] v1

3336 TRA-DIS Eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3336] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : 6 TRA-DIS Eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [6] v C: conform NC: Niet-conform

Nadere informatie

PRI 3349 Pakstations en verzamelcentra - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3349] v1

PRI 3349 Pakstations en verzamelcentra - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3349] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 49 Pakstations en verzamelcentra - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [49] v C: conform

Nadere informatie

Introductie BUILDING QUALITY TODAY FOR TOMORROW'S BEST!

Introductie BUILDING QUALITY TODAY FOR TOMORROW'S BEST! Introductie BUILDING QUALITY TODAY FOR TOMORROW'S BEST! Over Précon Food Management + = Eerlijkheid, openheid, zorgvuldigheid Persoonlijke aanpak Praktisch maatwerk Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening

Nadere informatie

Verordening voedselinformatie voor consumenten. Van 22 november 2011

Verordening voedselinformatie voor consumenten. Van 22 november 2011 Verordening voedselinformatie voor consumenten Van 22 november 2011 In werking treding 13 december 2014 Inleiding Op 22 november is de nieuwe Europese Verordening Voedselinformatie voor consumenten gepubliceerd.

Nadere informatie

Verordening voedselinformatie voor consumenten (EU1169/2011) 22 Nov inwerkingtreding 13 december 2014

Verordening voedselinformatie voor consumenten (EU1169/2011) 22 Nov inwerkingtreding 13 december 2014 Verordening voedselinformatie voor consumenten (EU1169/2011) 22 Nov 2011 - inwerkingtreding 13 december 2014 Athena Graphics 1 Liebeekstraat 20, 8800 B-Roeselare T +32 51 43 18 80 F +32 51 22 79 28 E info@athena-graphics.be

Nadere informatie

Voedings- en gezondheidsclaims

Voedings- en gezondheidsclaims Wetgeving rond aanvraag, toelating en gebruik 2 Wie is? Werktuigbouwer, TNO: adviseur productielocaties voor mengvoeder Vanaf jaren 90 Advies en toetsing HACCP en ISO- kwaliteitssystemen O.a brood- en

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/02/2016

Gearchiveerd op 01/02/2016 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 209 Groothandel van materialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 45 Groothandel van materialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te komen - VERPAKKING

Nadere informatie

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 209: Groothandel van materialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 25 Kritische voedermiddelen: Inspectie etikettering en verpakking [25] v C : conform

Nadere informatie

Bijlage 1: Resultaten van controles in de korte keten en vergelijking met conventionele keten (Bron: FAVV)

Bijlage 1: Resultaten van controles in de korte keten en vergelijking met conventionele keten (Bron: FAVV) Bijlage 1: Resultaten van controles in de korte keten en vergelijking met conventionele keten (Bron: FAVV) NC = niet-conform C = conform NS = niet significant * = significant indien p < 0,05 ** = significant

Nadere informatie

TRA 3356 Voedermiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3356] v2

TRA 3356 Voedermiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3356] v2 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 56 Voedermiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [56] v2 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

TRA 3355 Kritische voedermiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3355] v1

TRA 3355 Kritische voedermiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3355] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 55 Kritische voedermiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [55] v C: conform

Nadere informatie

Introductie BUILDING QUALITY TODAY FOR TOMORROW'S BEST!

Introductie BUILDING QUALITY TODAY FOR TOMORROW'S BEST! Introductie BUILDING QUALITY TODAY FOR TOMORROW'S BEST! Over Précon Food Management + = Eerlijkheid, openheid, zorgvuldigheid Persoonlijke aanpak Praktisch maatwerk Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening

Nadere informatie

Voedselverspilling. Uitleg over houdbaarheidsdatum voor bedrijven

Voedselverspilling. Uitleg over houdbaarheidsdatum voor bedrijven Voedselverspilling Uitleg over houdbaarheidsdatum voor bedrijven Voedselverspilling is geen ver-van-mijnbed-show. In de dagelijkse praktijk kunt u zelf de dingen anders doen. Ook in uw bedrijf. Door slim

Nadere informatie

Titel Nummer 1 Datum september 2015

Titel Nummer 1 Datum september 2015 Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon - T 0900 0388 F 088 223 33 34 info@nvwa.nl 21 september 2014 Titel Nummer 1 september 2015 Etikettering en reclame

Nadere informatie

De nieuwe wetgeving voor etiketten

De nieuwe wetgeving voor etiketten De nieuwe wetgeving voor etiketten 13-12-2014 P.O Box 55 7720 AB Dalfsen Wannestraat 28 7722 RT Dalfsen T 0529 43 81 00 F 0529 43 81 10 T www.eshuis.nl F info@eshuis.nl ING: 69.17.62.546 bic-code: ingbnl2a

Nadere informatie

Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie

Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie (Tekst geldend op: 23-07-2010) Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie levensmiddelen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Gearchiveerd op 23/11/2010

Gearchiveerd op 23/11/2010 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :............ TRA 258 Niet EG meststoffen: Verpakking en etiket [258] v2 C : conform NC : niet-conform NA :

Nadere informatie

Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik VWS 12 juli 1999/GZB/VVB/992975 Welzijn en Sport; Gelet op richtlijn 1999/21/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 25 maart 1999 betreffende

Nadere informatie

TRA 3047 Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw) onmiddellijk verpakken van vers vlees - TRACEERBAARHEID [3047] v1

TRA 3047 Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw) onmiddellijk verpakken van vers vlees - TRACEERBAARHEID [3047] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 047 Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw) onmiddellijk verpakken van vers vlees - TRACEERBAARHEID [047]

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2014

Gearchiveerd op 01/01/2014 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 258 Meststoffen, Bodemverbeteraars, Teeltsubstraten en Zuiveringsslib - Verpakking

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 230/8 NL 25.8.2016 VERORDENING (EU) 2016/1413 VAN DE COMMISSIE van 24 augustus 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 432/2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor

Nadere informatie

PRI 2440 Vlees - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2440] v4

PRI 2440 Vlees - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2440] v4 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2440 Vlees - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2440] v4 C : conform

Nadere informatie

Voedingssupplementen Verrijkte voedingsmiddelen

Voedingssupplementen Verrijkte voedingsmiddelen Cookies zijn belangrijk voor het goed functioneren van de website en om u een maximaal gebruiksgemak te bieden. Accepteer cookies Cookies uitschakelen Wat zijn cookies? nl fr de en Andere informatie en

Nadere informatie

De Volle Maan Tomatenkaasje 110g

De Volle Maan Tomatenkaasje 110g Naam van de exploitant: de volle maan Merknaam: VOLLE MAAN Etikettekst (NL) (nl): tomatenkaasje Wettelijke verkoopsbenaming (NL) (nl): de volle maan tomatenkaasje Biologisch: Ja Biolabel: Biogarantie,

Nadere informatie

New EU Claims Regulation. EU Claims Verordening: belangrijkste gevolgen voor bedrijfsleven. Inhoud. Marieke Lugt, Friesland Foods

New EU Claims Regulation. EU Claims Verordening: belangrijkste gevolgen voor bedrijfsleven. Inhoud. Marieke Lugt, Friesland Foods EU Claims Verordening: belangrijkste gevolgen voor bedrijfsleven Marieke Lugt, Friesland Foods NVLR, Rotterdam 5 juli 2007 Inhoud Introductie Reikwijdte Voedingsprofielen Algemene eisen alle claims Voedingwaarde-etikettering

Nadere informatie

TRA 3028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID [3028] v1

TRA 3028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID [3028] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID [028] v C: conform NC: Niet-conform NA: niet van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 13.1.2006 COM(2006) 2 definitief 2003/0165 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea,

Nadere informatie

Etikettering groenten en fruit

Etikettering groenten en fruit Etikettering groenten en fruit Impact gewijzigde EU wetgeving 31 oktober 2013 / Nicolette Quaedvlieg n.quaedvlieg@tuinbouw.nl Inhoud Wijzigingen voor GF sector t.g.v. Vo1169/2011 Land van oorsprong Voedingswaardedeclaratie

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 280 Gemedicineerde diervoeders - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/10/2013

Gearchiveerd op 01/10/2013 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 280 Gemedicineerde diervoeders - Inspectie etikettering en verpakking [280] v4 C

Nadere informatie

Nr. 2018/775 (PB L 131 van , blz. 8)

Nr. 2018/775 (PB L 131 van , blz. 8) VERORDENING (EU) VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 28 mei 2018 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van artikel 26, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement

Nadere informatie

TRA 3344 Meststoffen, bodemverbeteraars, teeltsubstraten en zuiveringsslib - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3344] v1

TRA 3344 Meststoffen, bodemverbeteraars, teeltsubstraten en zuiveringsslib - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3344] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 44 Meststoffen, bodemverbeteraars, teeltsubstraten en zuiveringsslib - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF

Nadere informatie

DPA 2303 Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen): PAKSTATION [2303] v4

DPA 2303 Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen): PAKSTATION [2303] v4 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... DPA 2303 Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen): PAKSTATION [2303] v4 C

Nadere informatie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van

UITVOERINGSVERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.5.2018 C(2018) 3120 final UITVOERINGSVERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 28.5.2018 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van artikel 26, lid 3, van

Nadere informatie

DIS 2289 Detailhandel ambulant in brood en patisserie: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2289] v7

DIS 2289 Detailhandel ambulant in brood en patisserie: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2289] v7 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2289 Detailhandel ambulant in brood en patisserie: Infrastructuur, inrichting en

Nadere informatie

Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie

Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie (Tekst geldend op: 05-01-2005) Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie levensmiddelen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Voedingsclaims en voorwaarden voor gebruik

Voedingsclaims en voorwaarden voor gebruik Voedingsclaims en voorwaarden voor gebruik Lage energetische waarde Uw product bevat maximaal 40 kcal (170 kj) per 100 gram. Verlaagde energetische waarde De hoeveelheid energie per 100 gram is met minimaal

Nadere informatie

Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen ensmiddelen - inspecties

Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen ensmiddelen - inspecties Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen ensmiddelen - inspecties Caroline De Praeter Inspecties

Nadere informatie

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels Inhoudsopgave I. BASISREGELS A. Substantiële regels Verord. (EG) nr. 178/2002 E.P. en de Raad 28 JANUARI 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving,

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 258 Meststoffen, Bodemverbeteraars, Teeltsubstraten en Zuiveringsslib - Verpakking

Nadere informatie

Vertaling C-137/13-1. Zaak C-137/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Bayerische Verwaltungsgericht München (Duitsland)

Vertaling C-137/13-1. Zaak C-137/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Bayerische Verwaltungsgericht München (Duitsland) Vertaling C-137/13-1 Zaak C-137/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 maart 2013 Verwijzende rechter: Bayerische Verwaltungsgericht München (Duitsland) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

Warenwetbesluit informatie levensmiddelen Geldend van t/m heden

Warenwetbesluit informatie levensmiddelen Geldend van t/m heden Warenwetbesluit informatie levensmiddelen Geldend van 06-10-2016 t/m heden Besluit van 3 april 2013, houdende regels inzake de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (Warenwetbesluit informatie

Nadere informatie

TRA 3358 Gemedicineerde diervoeders - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3358] v2

TRA 3358 Gemedicineerde diervoeders - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3358] v2 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 58 Gemedicineerde diervoeders - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [58] v2 C : conform

Nadere informatie

Gearchiveerd op 02/02/2016

Gearchiveerd op 02/02/2016 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2013 Groothandel in groenten en fruit - Kwaliteitscontrole - Verpakking en etikettering

Nadere informatie

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2251] v7

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2251] v7 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2251] v7 C : conform

Nadere informatie

DIS 2179 Horeca / grootkeukens / melkkeukens : traceerbaarheid [2179] v7

DIS 2179 Horeca / grootkeukens / melkkeukens : traceerbaarheid [2179] v7 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2179 Horeca / grootkeukens / melkkeukens : traceerbaarheid [2179] v7 C : conform

Nadere informatie

TRA 3344 Meststoffen, bodemverbeteraars, teeltsubstraten en zuiveringsslib - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3344] v.

TRA 3344 Meststoffen, bodemverbeteraars, teeltsubstraten en zuiveringsslib - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3344] v. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen LCE : Datum : Verantwoordelijke controleur : Operator : VEN : Adres : TRA 44 Meststoffen, bodemverbeteraars, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Nadere informatie

RICHTLIJN 96/8/EG VAN DE COMMISSIE

RICHTLIJN 96/8/EG VAN DE COMMISSIE 1996L0008 NL 20.06.2007 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 96/8/EG VAN DE COMMISSIE van 26 februari

Nadere informatie

Gearchiveerd op 02/01/2012

Gearchiveerd op 02/01/2012 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... DIS 222 Vleeswinkel ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [222] v C : conform

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 24 JANUARI 1990 betreffende aroma's voor gebruik in voedingsmiddelen (Stbl. 24.IV.1990)

KONINKLIJK BESLUIT van 24 JANUARI 1990 betreffende aroma's voor gebruik in voedingsmiddelen (Stbl. 24.IV.1990) KONINKLIJK BESLUIT van 24 JANUARI 1990 betreffende aroma's voor gebruik in voedingsmiddelen (Stbl. 24.IV.1990) Wijzigingen: K.B. 3 maart 1992 (Stbl. 15.IV.1992) Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende

Nadere informatie

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010 Handhaving voedingclaims 2010 Datum: oktober 2010 Samenvatting In de tweede helft van 2010 heeft de nvwa een handhavingsactie uitgevoerd op het gebruik van voedingsclaims. Voor voedingsclaims gelden de

Nadere informatie

Gearchiveerd op 09/06/2011

Gearchiveerd op 09/06/2011 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 228 Plantaardige productie bestemd voor consumptie - Pesticiden [228] v4 C : conform

Nadere informatie

DIS 3006 Vleeswinkel -TRACEERBAARHEID [3006] v1

DIS 3006 Vleeswinkel -TRACEERBAARHEID [3006] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : DIS 006 Vleeswinkel -TRACEERBAARHEID [006] v1 C: conform NC: Niet-conform NA: niet van toepassing H: hoofdstuk

Nadere informatie

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 24 september 1990 inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen (90/496/EEG) (PB L 276 van , blz.

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 24 september 1990 inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen (90/496/EEG) (PB L 276 van , blz. 1990L0496 NL 11.12.2008 004.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN VAN DE RAAD van 24 september 1990 inzake

Nadere informatie

... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr: TRA 2020 EG-Meststoffen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2020] v1

... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr: TRA 2020 EG-Meststoffen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2020] v1 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :............ N uniek TRA 2020 EG-Meststoffen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2020]

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst) (PB L 304 van , blz. 18)

(Voor de EER relevante tekst) (PB L 304 van , blz. 18) 02011R1169 NL 01.01.2018 003.001 1 Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd

Nadere informatie

3328 PRI-TRA-DIS Food - VERVOER [3328] v1

3328 PRI-TRA-DIS Food - VERVOER [3328] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : 28 PRI-TRA-DIS Food - VERVOER [28] v1 C: conform NC: Niet-conform NA: niet van toepassing H: hoofdstuk B:

Nadere informatie

Claims op levensmiddelen

Claims op levensmiddelen Claims op levensmiddelen Geen misleiding, wel innovatie Studiemiddag NVLR, 5 juli 2007 Ria Westendorp Ministerie van VWS Inhoud Waarom een claimsverordening Reikwijdte van de verordening Belangrijkste

Nadere informatie

Voorbereiding op de implementatie van de Verordening van 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedingsinformatie aan de consumenten.

Voorbereiding op de implementatie van de Verordening van 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedingsinformatie aan de consumenten. Voorbereiding op de implementatie van de Verordening van 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedingsinformatie aan de consumenten. Van toepassing vanaf 13 december 2014. En voor alle lidstaten van

Nadere informatie

Wijzigingen in etiketteringswetgeving

Wijzigingen in etiketteringswetgeving Wijzigingen in etiketteringswetgeving Bron: Productschap Tuinbouw, NQ In het onderstaande overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen voor de voedingstuinbouw sector beschreven van de Verordening 1169/2011

Nadere informatie

RICHTLIJN 96/8/EG VAN DE COMMISSIE. van 26 februari 1996

RICHTLIJN 96/8/EG VAN DE COMMISSIE. van 26 februari 1996 Nr. L 55/22 NL I Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 6. 3. 96 RICHTLIJN 96/8/EG VAN DE COMMISSIE van 26 februari 1996 inzake voedingsmiddelen die zijn bestemd om in energiebeperkte diëten te

Nadere informatie

BASTI Bastiaansen old 4 kg

BASTI Bastiaansen old 4 kg Naam van de exploitant: Rouveen kaasspecialiteiten Merknaam: BAS Etikettekst (NL) (nl): Bastiaansen Old Wettelijke verkoopsbenaming (NL) (nl): Biologische oude kaas 5+ Biologisch: Ja Biolabel: Eko, Netherlands

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2251] v7 C : conform

Nadere informatie

Clear and clean etikettering van levensmiddelen

Clear and clean etikettering van levensmiddelen 1 van 5 27-12-2018 14:52 Juridisch up to Date ID JutD 2018-0156 Datum 20181221 Rubriek Onderneming en consument Clear and clean etikettering van levensmiddelen Auteur(s) Mr. A.A.H.M. van der Wijst, Bogaerts

Nadere informatie

BIOCO Koffie cups Lungo 10x 5,7g

BIOCO Koffie cups Lungo 10x 5,7g Naam van de exploitant: Bioco Merknaam: BIOCO Etikettekst (NL) (nl): Bioco composteerbare koffiecapsules 10 stuks Wettelijke verkoopsbenaming (NL) (nl): Bioco composteerbare koffiecapsules 10 stuks Biologisch:

Nadere informatie

INLEIDING Vraag&Antwoord lijst

INLEIDING Vraag&Antwoord lijst INLEIDING Vraag&Antwoord lijst Bij de vervaardiging van levensmiddelen kan een breed scala aan nutriënten en andere ingrediënten worden gebruikt, waaronder vitaminen, mineralen met inbegrip van spoorelementen,

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. van

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.7.2017 C(2017) 4864 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE van 13.7.2017 inzake de verstrekking van informatie over stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten

Vragen en antwoorden over de toepassing van Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten 31 januari 2013 Vragen en antwoorden over de toepassing van Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten 1 Inleiding Op 25 oktober 2011 hebben het Europees

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.6.2017 C(2017) 3664 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 2.6.2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

Damse brie 1.5 kg

Damse brie 1.5 kg Naam van de exploitant: Damse Kaasmakerij Merknaam: DAMSE BRIE Etikettekst (NL) (nl): DAMSE BRIE IS EEN ZACHTE WITSCHIMMELKAAS MET EEN ROMIGE SMAAK EN EETBARE KORST. DEZE BRIE WORDT IN DE DAMSE KAASMAKERIJ

Nadere informatie

LA VIE souka 2 st

LA VIE souka 2 st Legen Heirweg 51, B-9890 Gavere Naam van de exploitant: LA VIE EST BELLE Merknaam: LA VIE Etikettekst (NL) (nl): LA VIE EST BELLE Souka paddenstoel en kaas 180g e Wettelijke verkoopsbenaming (NL) (nl):

Nadere informatie