Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Verlicht uw belastingen! Trimestrieel - juni nr. 4-2e jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Verlicht uw belastingen! Trimestrieel - juni 2007 - nr. 4-2e jaar"

Transcriptie

1 Het magazine dat nu al aan morgen denkt Verlicht uw belastingen! Trimestrieel - juni nr. 4-2e jaar

2 pensioen De start van een nieuw leven Voor de meesten van ons is pensioen nog verre toekomstmuziek. Ze weten dat het moment ooit zal aanbreken, maar dat lijkt nog veraf. Dus denken ze er weinig of niet aan. Uiteraard beseffen velen onder ons dat we er ons financieel op moeten voorbereiden, maar het leven is meer dan geld alleen 2 Tijdig uw pensioen voorbereiden Het volstaat niet om te denken: Ik zal nu alle tijd hebben om te ontspannen, te reizen, te lezen en wat meer aan mezelf te denken. Vóór je het weet, val je in een groot gat en zie je niet hoe je je nieuwe leven moet invullen. Met pensioen gaan, is dus iets dat je goed moet voorbereiden. Maak voor uzelf uit wat u écht wilt doen als u er eindelijk de tijd voor hebt. Om actief te blijven, moet je gezond zijn Gezondheid is méér dan niet ziek zijn. Het betekent ook: u goed voelen in uw vel en uw hoofd. Eerste positief punt: u hoeft niet langer genoegen te nemen met een snelle hap uit het vuistje, een dagschotel in de kantine of een zakenlunch. U kunt eindelijk uw maaltijden zelf plannen. Profiteer ervan om gezond en evenwichtig te eten. En, waarom niet, om uw kooktalent bot te vieren. Om actief te blijven, moet je voldoende bewegen Beweeg regelmatig, kwestie van uw spieren te trainen. U hebt er altijd van gedroomd om kampioen polsstokspringen te worden? Daar is het nu misschien wat laat voor, maar niets belet u om andere sporten te beoefenen: turnen, zwemmen of gewoon wandelen. Bouw een nieuw sociaal leven op Stoppen met werken, betekent ook: afscheid nemen van een stuk van uw sociaal leven. Voornemens als we blijven zeker in contact zullen daar niets aan veranderen. Gelukkig kunt u na uw pensioen een nieuwe vrienden- en kennissenkring opbouwen. U hoeft bijvoorbeeld geen internationale kampioen te zijn om u aan te sluiten bij een bridgeclub, met alle bijkomende geneugten van dien, van een vriendschappelijk glas achteraf tot het jaarlijkse banket. Actief blijven, betekent: positief ingesteld zijn U hebt zich altijd al willen verdiepen in geschiedenis? Schrijf u dan in voor een cursus en ga er ook naartoe. Het is steeds uw droom geweest om aardewerk te maken? Ga dan in de leer bij een vakman en leg uzelf realistische doelstellingen op. U hebt zin om humanitair of cultureel vrijwilligerswerk te doen? Klop dan aan bij één of andere organisatie. Er zijn er genoeg die uw deskundigheid en inzet beslist zullen waarderen. Leg concrete doelstellingen vast Specifiek genoeg om te kunnen blijven vooruitgaan, en haalbaar genoeg om geen last te worden. Maar stel uzelf in de eerste plaats de juiste vragen. In welk domein wilt u zich verdiepen? Verkiest u een individuele of een groepsactiviteit? Hoe zult u uw tijd organiseren? Aan u om daarover te beslissen. Het is tenslotte úw pensioen, dus vul het in zoals u dat zelf wilt! Enkele nuttige sites n Het magazine dat nu al aan morgen denkt

3 Edito De Belgen en hun belastingen Verantwoordelijk uitgever: Tanguy Polet Hoofdredacteur: Aurore De Winter Werkten aan dit nummer mee: Philippe Brack, Annick De Greef, Stijn De Ruysscher, Katty Janssens, Eric Jaumet, Freddy Mattens, Michel Moreau, Karen Sarens, Marc Theunis, Marianne Van Biesbroeck, Ann Van Hulle Foto s: Van Parijs Media, Corbis, Getty Images Ontwerp: Reacties - Vragen: Swiss Life Aurore De Winter Fonsnylaan Brussel Frequentie verschijning: september - december - maart - juni Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 167 voor de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie, alsook alle BOARtakken behalve krediet, borgtocht en hulpverlening (KB BS ) - RPR : Beste lezer, We zijn allemaal gelijk: in principe zijn we het erover eens dat belastingen noodzakelijk zijn voor een goed georganiseerde samenleving en dat ze iedereen ten goede komen. Tegelijk willen we er echter met z n allen zo weinig mogelijk betalen. Het is altijd te veel en nooit het goede moment. De staat wéét dat. En om twee vliegen in één klap te slaan, stelt hij de burger voor om zijn pensioen voor te bereiden in ruil voor belastingvermindering. Op De belastingen zijn noodzakelijk, maar we willen er zo weinig mogelijk betalen. die manier kan elke Belg de belastingdruk doen dalen. Pensioensparen, langetermijnsparen, groepsverzekeringen: het zijn stuk voor stuk formules die elkaar perfect aanvullen. Samen waarborgen ze u een zorgeloze, gelukkige oude dag, en op de koop toe aanzienlijke fiscale voordelen. Dankzij die combinatie kunt u op beide oren slapen als het om uw pensioen gaat en ontpopt u zich tegelijk tot vindingrijke belastingbetaler, met alle prettige voordelen van dien. Dus waarom zou u zich die ontzeggen? 3 Tanguy Polet, Chief Market Officer

4 BELastingen, om wat mee te doen? Het lijkt paradoxaal, maar toch kunnen we stellen dat de belastingen de mens bevrijd hebben van de barbarij. Ze worden namelijk ingevoerd omdat de veroveraars beseffen dat het verstandiger en rendabeler is om een cijns te heffen dan om in het wilde weg te gaan plunderen of goederen in beslag te nemen. En dat er een minimum aan regels nodig zijn om de Staat voldoende inkomsten te waarborgen. Belastingen in de oudheid In de 8e eeuw v.c. kan het eerste Chinese keizerrijk al bogen op een uitstekend georganiseerd belastingstelsel. De Arabische wereld hanteert verschillende belastingen: grondbelastingen, personenbelastingen, douanerechten en productheffingen. De Egyptenaren van hun kant combineren al lokale en nationale belastingen. De Romeinen betalen grondbelastingen en indirecte belastingen. Vanaf keizer Augustus krijgen ze ook een heffing op verkoop en op celibaat in de maag gesplitst. De Grieken zien belastingen dan weer als een teken van onderwerping en beschouwen maar één soort belasting als normaal : die op handelstransacties. 4 Het magazine dat nu al aan morgen denkt

5 actualiteit belastingen, bedrijfsbelastingen, belastingen op deuren en vensters*, registratierechten, zegelrechten, In de 19e eeuw is de staat alomtegenwoordig. De industriële ontwikkeling doet de levensstandaard stijgen, wat dan weer de belastingen de hoogte Waar gaat ons belastinggeld zoal naartoe? n Onderwijs: lonen van leer- Toch beschikt de Griekse polis nog over een ander middel om haar uitgaven te financieren: de liturgia. Dit systeem is gebaseerd op het idee dat de rijken een aantal diensten moeten leveren in ruil voor het gezag dat ze genieten. Ze beschouwen het dan ook als een eretitel en zijn er heel trots op. Einde- instuwt. De industriële revolutie leidt echter ook tot fiscale ongelijkheid. De arbeiders komen in opstand om meer sociale en fiscale rechtvaardigheid te eisen. In het Verenigd Koninkrijk ziet een gloednieuw concept het licht: de inkomstenbelasting. Meteen is de grondslag gelegd van het moderne krachten, schoolmateriaal, infrastructuur n Sociale zekerheid: pensioenen, werkloosheidsuitkeringen n Gezondheidszorg: lonen van ziekenhuispersoneel, lijk gelukkige belastingbetalers! belastingsysteem. apparatuur De middeleeuwen Tijdens de middeleeuwen heeft elke leenheer het recht om naar eigen goeddunken belastingen te heffen in zijn heerlijkheid. Bovenop de vaste heffingen op de oogst komen nog: tienden, En hoe zit het vandaag? Sinds begin 20e eeuw is de overheidsinmenging in ons leven voortdurend toegenomen. Dat verklaart meteen waarom sommige Belgen maar liefst meer dan 50% van hun brutomaand- n Veiligheid: politielonen, uitrusting n Administratie: ambtenarenlonen, onderhoud van overheidsgebouwen n Verkeer: onderhoud en tol, goederenbelastingen en belastingen op het gebruik van ovens, persen en banmolens. Vanaf de heerschappij van Filips de Schone draait de belastingmachine pas écht op volle toeren: douanerecht, kermisbelasting, uitvoervergunningen, kerktienden, verkoopbelasting, gabellen (zoutbelasting), inkomen naar vadertje staat zien gaan. En dan hebben we het nog niet over de indirecte belastingen. De staat levert een hele reeks diensten waarvan we met z n allen profiteren, maar tegelijk heeft ons belastingstelsel ook als doel de sociale ongelijkheid te verminderen. De marktmechanismen spelen namelijk veiligheid van de wegen, openbaar vervoer n Cultuur en ontspanning: kerken, museums, bibliotheken, sport n Leefmilieu: onderhoud en beveiliging van waterlopen, Leuk is anders! Adel en clerus zien de belastingkelk aan zich voorbijgaan, maar moeten in ruil wel de bevolking onderwijzen en beschermen tegen invallers en boeven. Van Franse tot industriële revolutie Tijdens de Franse Revolutie worden de privileges afgeschaft (ook de fiscale). Ze moeten plaatsruimen voor andere belastingsystemen zoals roerende perfect hun rol voor al wie bijdraagt tot het productieproces. Voor nietwerkenden zijn ze echter een heel stuk minder doeltreffend, of het nu gaat om werklozen, gepensioneerden of gehandicapten. Gelukkig biedt de staat die steeds maar groeiende groep een stevig vangnet, al hangt daar wel een duur prijskaartje aan. n * Vandaar dat sommige huizen, onder meer in Brussel, nog altijd dichtgemetselde ramen hebben. afvalbeheer, ruimtelijke ordening n Aflossing van de staatsschuld: in 1993 bedroeg die 136,7% van het BBP, in 2004 nog 95,5%, maar in 2015 zou ze onder de 60% moeten zakken. n Enz. 5

6 Als de Staat geschenken uitdeelt We betalen allemaal correct onze belastingen, maar als er een (uiteraard wettige!) manier bestaat om de factuur wat te doen dalen, zijn we zeker niet tegen. Welnu, die middelen bestaan. Ze leveren u niet alleen een besparing op, maar brengen nog op ook! Dus waarom er niet van profiteren? 6 Sparen: een goede zaak voor de belastingbetaler Als er één interessant beleggingsproduct is, is het wel pensioensparen. Dat volstaat uiteraard niet om u een zorgeloze oude dag te waarborgen. Maar het draagt er wel toe bij, dankzij diverse formules met interessante rendementen en belastingvoordelen die kunnen oplopen tot 30 à 40% van het totale jaarbedrag. Dat alles maakt van pensioensparen één van de meest rendabele beleggingen op de markt. Pensioensparen of langetermijnsparen? Het belastingvoordeel van pensioensparen is geplafonneerd. Zo kunt u dankzij Swiss Life CertiPension en Swiss Life SwingPension een aanvullend pensioenkapitaal opbouwen met een gegarandeerde interestvoet. Een vaste interestvoet tot aan het einde van het contract bij Swiss Life CertiPension, een variabele interestvoet (afhankelijk van de marktprestaties) bij Swiss Life SwingPension. In beide gevallen geniet u een belas- Het magazine dat nu al aan morgen denkt

7 zoom tingvermindering die 30 à 40% van de van maximaal euro voor 2007 premie bedraagt, afhankelijk van uw inkomsten, met een maximum van (aanslagjaar 2008). Sommige spaaroplossingen 810 euro voor 2007 (aanslagjaar 2008). Bovendien is in het Certi-gamma automatisch een overlijdensdekking van Swiss Life bieden u Toch is pensioensparen niet voldoende om uzelf een comfortabel pensioenkapitaal te garanderen. Vandaar dat inbegrepen, wat uw naasten extra bescherming biedt mocht er u iets overkomen. een belastingverminde- langetermijnsparen in de vorm van een individuele levensverzekering een goede aanvulling kan zijn. Het is nooit te vroeg om aan uw pensioen te denken Vindt u dat u nog jaren tijd hebt om aan ring die 30 tot 40% van de gestorte premie kan Swiss Life CertiLife en Swiss Life SwingLife, als levensverzekering, hebben een ietwat verschillend profiel. De eerste formule heeft een vaste interestvoet, de tweede een variabele interestvoet, afhankelijk van de marktschommelingen. Beide formules leveren u een belastingbespa- pensioensparen te denken, profiteer er dan van om uw kapitaal te laten renderen! Hoe vroeger u daarmee begint, hoe meer uw spaargeld opbrengt, vergeet dat niet! n bedragen, op basis van uw belastbaar beroepsinkomen. Het zou jammer zijn 7 ring op van 30 tot 40 % van de premie, afhankelijk van uw inkomsten, en in de die kans te laten liggen! twee gevallen mag u een bedrag storten

8 8 Wat is uw beleggersprofiel? U hebt geen zin om uw geld te laten slapen, en dat is ook normaal. Het is zelfs beter om dat niet te doen. U wilt uw kapitaal beleggen, maar waarin? Er is geen kant-en-klaar antwoord op die vraag, maar er bestaan wél een aantal vragen - die elke adviseur u moet stellen - om het beste antwoord te vinden. Kwestie van uw beleggersprofiel te bepalen. Het magazine dat nu al aan morgen denkt

9 geld U wilt uw kapitaal beschermen? U hoopt op spectaculaire winst? Op een zorgeloze oude dag? Stuk voor stuk goede vragen. Wat zijn uw doelstellingen? Sommigen willen gewoon hun kapitaal beschermen, anderen hopen dan weer op spectaculaire winst. Nog anderen hebben een precies doel voor ogen: een huis bouwen, hun kinderen over enkele jaren laten studeren aan de universiteit, zichzelf een zorgeloze oude dag waarborgen, Stuk voor stuk uitstekende redenen om uw kapitaal te laten renderen, en tegelijk diverse strategieën om dat doel te bereiken. Wanneer hebt u uw geld nodig? Het rendement zal uiteraard verschillen naargelang u uw kapitaal belegt voor 3 jaar, 10 jaar of 20 jaar. Net als het aantal oplossingen waarover u beschikt. Aan u om zo nauwkeurig mogelijk uw beleggingshorizon uit te stippelen. Ook uw leeftijd speelt daarbij uiteraard mee: op uw 30e hebt u nog een heel leven voor de boeg, terwijl u op uw 65e niet meer de tijd hebt om risico s te nemen. Welke risico s bent u bereid te nemen? Die vraag vloeit een beetje voort uit de vorige. Uit ervaring is gebleken dat wie belegt op de beurs, op lange termijn altijd wint, maar wel af en toe tegen een stoot(je) moet kunnen. Kunt u zich geen (middel)langetermijnbelegging veroorloven of wilt u gewoon geen enkel risico nemen met uw zuurverdiende geld, dan bestaan er formules met een aantrekkelijk, zij het niet spectaculair gewaarborgd rendement. U kunt ook kiezen voor een gevarieerd menu, dus voor verschillende soorten beleggingen om de risico s in evenwicht te houden. Hoe zal uw persoonlijke financiële situatie evolueren? Ziet u uw beschikbare kapitaal de komende jaren aangroeien? Stabiel blijven? Verminderen? Het komt erop aan de komende jaren een realistische raming te maken op basis van uw - wellicht gewijzigde - gezinssituatie, uw carrièremogelijkheden, Welk deel van uw totale vermogen wilt u beleggen? Je moet al een rasechte avonturier zijn om al je geld te stoppen in zogenaamde risicobeleggingen, maar uiteindelijk doet iedereen wat hij wil. Toch bestaan er heel interessante formules, of u nu al uw spaargeld wilt beleggen of slechts een klein deel van uw vermogen. Welk bedrag wilt u beleggen? Het spreekt vanzelf dat een belegging van een paar duizend euro niet dezelfde mogelijkheden biedt als één van tien- of honderdduizenden euro. Gelukkig bestaan er vandaag heel wat interessante formules, en dat op alle financiële niveaus. Tot slot nog dit Al die vragen - en nog andere - moet u zich stellen op het ogenblik dat u op zoek bent naar geschikte beleggingsformules. Dat is ook de rol van uw adviseur-verzekeringsbemiddelaar: uw beleggersprofiel bepalen en u aangepaste oplossingen voorstellen. Kwestie van onaangename verrassingen te vermijden en uw winst te maximaliseren. n 9

10 Pensioensparen: de Belg is wakker geworden! In april organiseerden we een representatieve peiling bij personen, om na te gaan hoe de Belg vandaag aankijkt tegen pensioensparen en de fiscale voordelen ervan. Een spaarformule die sterk aangemoedigd wordt door de Staat en waarvan het fiscaal aftrekbare jaarplafond sinds twee jaar aanzienlijk is opgetrokken (van 600 naar 810 euro). 10 Een populair concept 3 op de 4 Belgen zijn er zeker van dat hun pensioen niet zal volstaan voor een zorgeloze oude dag en willen daarom aan pensioensparen doen. Het gaat om 73%, tegenover 67% in onze vorige enquête in 2006, een aanzienlijke stijging dus. De algemene lijn is duidelijk, maar de concrete modaliteiten zijn dat veel minder Pensioensparen is niet voldoende Ongeveer 16% van onze landgenoten vooral ambtenaren, arbeiders en bedienden (niet-kaderleden) is ervan overtuigd dat pensioensparen voldoende is voor een comfortabele oude dag. Dat is helaas niet voor iedereen het geval, als we weten dat het gemiddelde pensioen ongeveer euro bedraagt. We hebben er dus allemaal belang bij om pensioensparen aan te vullen met andere spaarformules. Te duur voor mij Uit de peiling blijkt ook dat 10% van de Belgen zich geen pensioensparen kan veroorloven. Vooral dan alleenstaande of gescheiden jonge vrouwen. Tot slot slaagt 17% van de bevolking, vooral in de Het magazine dat nu al aan morgen denkt

11 omtrent het pensioen groep jaar, er niet in om het volledige fiscaal aftrekbare bedrag te storten van 800 euro. Wat betekent pensioensparen? Voor 33% van de bevolking betekent het gewoon: sparen voor mijn pensioen. De term pensioensparen omvat voor hen zowel levensverzekeringen, vastgoedbeleggingen als beleggingsfondsen. Ze weten niet dat er twee fiscaal voordelige pensioenspaarformules bestaan: de pensioenspaarverzekering en het pensioenspaarfonds. Verzekering of fonds? Bij een pensioenverzekering sluit de spaarder een levensverzekeringscontract, stort hij premies, geniet hij een gewaarborgde rentevoet waar vaak Plan tijdig uw pensioen! Om u te helpen het verschil te berekenen tussen uw laatste loon en het door u gewenste pensioen, ontwikkelde Swiss Life de PensionGapSimulator. U vindt die online-applicatie op een winstdeling aan gekoppeld is, en heeft hij recht op een belastingvoordeel. Een pensioenspaarfonds is een belegging die blootstaat aan de marktrisico s en waarbij noch het geïnvesteerde kapitaal noch het rendement gewaarborgd zijn. Dit product wordt voorgesteld door de banken, die uiteraard willen beleggen met zo weinig mogelijk risico s. Neem deel aan onze volgende peiling De Swiss Life PensioenPeiling geeft iedereen de kans om zijn stem te laten horen, maar niet alleen bij Swiss Life. We geven de enquêteresultaten immers ook door aan de overheid en de media, zodat iedereen weet wat de bevolking hierover denkt. U wilt ook deelnemen aan onze volgende peiling (en misschien één van de talrijke cadeaucheques winnen)? Surf dan meteen naar klik op Pensioen- Peiling en vul het inschrijvingsformulier in. In september organiseren we een nieuwe peiling. Deze rubriek wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden, en de deelnemers krijgen geen ongevraagde commerciële berichten, noch per post, noch telefonisch, noch per . De gedetailleerde resultaten van onze laatste peiling en van de vorige edities vindt u terug in diezelfde rubriek. n PersoOnze specialisten geven een antwoord op uw vragen. Stuur ze naar Is mijn Swiss Life-groepsverzekering een vorm van pensioensparen met belastingvoordeel en moet ik die vermelden in mijn belastingaangifte? Zo ja, beperkt dit dan mijn mogelijkheden om aan pensioensparen of langetermijnsparen te doen met belastingvermindering? Zoals we u in het eerste nummer van Swiss Life Magazine uitlegden, kan een groepsverzekeringscontract ofwel uitsluitend gefinancierd worden door de werkgever, ofwel ook een werknemersbijdrage inhouden. In het tweede geval - dat ook het meest voorkomt, aangezien u ook bijdraagt tot uw aanvullend pensioenkapitaal via uw groepsverzekering - hebt u recht op een belastingvermindering in het kader van langetermijnsparen. U moet die bijdragen vermelden in kader IV F van uw belastingaangifte. U vindt het aan te geven bedrag op de jaarlijkse loonfiche die uw werkgever u toestuurt. Deze bijdragen (2e pijler) tellen echter niet mee om de premies te berekenen waarvoor u een belastingvermindering kunt krijgen in het kader van de 3e pijler. U kunt dus blijven storten in het kader van een gefiscaliseerd individueel levensverzekeringscontract van het type pensioensparen (810 euro in 2007) of langetermijnsparen (maximumplafond van euro in 2007). Meer info over dit soort formules vindt u in het artikel op pagina 6. 11

12 Verzekeringsonderneming, erkend onder het codenummer 167 Fiscale voordelen, zie ze groeien Swiss Life CertiPension en Swiss Life SwingPension zijn twee uiterst interessante levens- verzekeringsformules. De eerste met een vaste interestvoet en de tweede met een interestvoet op basis van de marktevolutie - allebei bieden ze een mogelijke belastingvermindering van 30 tot 40% van de premie in functie van uw inkomsten. In beide gevallen kunt u tot 810 sparen in 2007! Wat houdt u tegen? Fonsnylaan Brussel -

Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Pensioen : ga voor winst. op de markt! Trimestrieel - maart 2007 - nr. 3-2de jaar

Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Pensioen : ga voor winst. op de markt! Trimestrieel - maart 2007 - nr. 3-2de jaar Het magazine dat nu al aan morgen denkt Pensioen : ga voor winst op de markt! Trimestrieel - maart 2007 - nr. 3-2de jaar event 150 jaar Swiss Life: reden tot feest! Het begon allemaal ergens in Zwitserland,

Nadere informatie

Vind ons. op lifemagazine.be. Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Bent u. vrek of verkwister? Trimestrieel - maart 2008 nr.

Vind ons. op lifemagazine.be. Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Bent u. vrek of verkwister? Trimestrieel - maart 2008 nr. Vind ons op lifemagazine.be Het magazine dat nu al aan morgen denkt Bent u vrek of verkwister? Trimestrieel - maart 2008 nr. 6-3 e jaar www.lifemagazine.be 2 EEn website voor uw magazine! Een magazine

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 over bewust omgaan met spaargeld december 2013 Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 Uw geld uit de sluimerstand houden Enkele tips op

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Sparen en beleggen Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Inleiding Iedereen wil de grootst mogelijke opbrengst voor zijn spaargeld en voor zijn beleggingen. Mensen verschillen evenwel,

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info & Aandelen Hoe kunt u geld verdienen met aandelen? Aandelen kunnen hoge rendementen opleveren maar zijn niet zonder risico s. Hoe kunt u die risico s beperken? En hoe belegt u best in de praktijk? Beleggen

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Een uitgave van edito Rechtvaardige belastingen: debat dringend nodig

Nadere informatie

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Informatie over de door Bank van De Post

Nadere informatie

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld april 2014 Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 U erft? Zo gebeurt de verdeling

Nadere informatie

Die verzekering bij uw lening...

Die verzekering bij uw lening... 20 Budget&Recht 227 - maart/april 2013 Er zijn twee grote nieuwigheden. Mannen mag men niet langer méér laten betalen dan vrouwen met hetzelfde profiel. En AFI ESCA, een vrij nieuwe speler op de Belgische

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

In dit nummer. Zullen we het over beleggingen hebben? FOCUS. Investeren vanaf 500 2, zo is de beurs voor iedereen

In dit nummer. Zullen we het over beleggingen hebben? FOCUS. Investeren vanaf 500 2, zo is de beurs voor iedereen De primeurs en info van Bank van De Post nr 2 April 2008 Zullen we het over beleggingen hebben? Over beleggingen valt veel te vertellen... Vandaar dat we er in dit nummer een volledig dossier aan wijden.

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

50 +! Je bent. be/go51. Heb je nog genoeg geld voor een lang en gelukkig leven?

50 +! Je bent. be/go51. Heb je nog genoeg geld voor een lang en gelukkig leven? 2 Klaar voor je pensioen? 3 Reis zonder omwegen 14 De sandwichgeneratie Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/go51 Ready to take off? nr. 5 - Juni 2012 BIJHOUDEN

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie