samen bloeien SKOzoK Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "samen bloeien SKOzoK Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 samen bloeien SKOzoK Jaarverslag 2012

2 2 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen 1. Dit is SKOzoK Namen en nummers Missie en visie De koers Inhoudsopgave 2. Hoe gaat het met de medewerkers? Medewerkers P-Centrum Ontwikkeling en mobiliteit Ziekteverzuim Organisatieontwikkeling 4. Hoe staat het met de huisvesting van de scholen? Onderhoud Nieuwbouw 3. Hoe gaat het met het onderwijs? Onderwijskwaliteit Professionalisering Van zwak naar basisarrangement ICT Leestip 5. Hoe staat SKOzoK er financieel voor? Algeheel beeld Planning & Control Financieel toezicht Bijlagen : A Verslag van de Raad van Toezicht B Treasuryverslag C Financiële toelichting op de jaarrekening Dit e-book is geschikt voor laptop, desktop en tablet. Het jaarverslag opent in het algemeen automatisch in Acrobat Reader. Dit programma biedt navigatiemogelijkheden, een zoekfunctie en print-button. Bladeren in het jaarverslag kan ook met het menu bovenin, of met de toetscombinatie: Alt+Pijltje naar links (Apple: Cmd+Pijltje naar links). Optimaal leesplezier? Kies dan in het programmamenu van Acrobat Reader voor Modus volledig scherm (te vinden onder Venster of Beeld of met toetscombinatie Ctrl+L). Deze modus verlaat u weer met een druk op de Esc-toets. Tabletgebruikers kunnen het jaarverslag ook openen in een eigen e-reader (bijvoorbeeld ibooks op ipad). U kunt uw e-reader Apps bereiken via een button in de bovenbalk van Acrobat Reader.

3 3 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen 1. Dit is SKOzoK Namen en nummers Naam : SKOzoK Adres : Pastoor Jansenplein BS te Veldhoven Telefoon : Website : Bestuursnummer : SKOzoK staat voor Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit. SKOzoK is een onderwijsstichting met 31 basisscholen in Zuidoost Brabant. 29 van deze scholen zijn rooms katholiek, twee scholen hebben een protestants-christelijke grondslag. SKOzoK heeft één basisschool voor speciaal onderwijs. De scholen van SKOzoK zijn te vinden in de gemeenten Bergeijk, Aalst- Waalre, Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende. Er werken bij SKOzoK bijna 600 medewerkers, die primair onderwijs verzorgen voor ruim leerlingen. De stichting is in 1968 ontstaan uit een aantal fusies van besturen van scholen voor primair onderwijs in de regio. Destijds werd de naam Stichting Katholiek Onderwijs Zuid Oost Kempen gebruikt. Sinds 2006 is er een besturingsmodel met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. SKOzoK wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College van Bestuur wordt gevormd door I.C.A.N. (Ingrid) Sluiter, voorzitter, en C.G.C.G. (Carlo) Segers.

4 4 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen Scholen Gemeente Bergeijk 1 Beisterveld 2 De Klepper 3 De Ster 4 Prinses Beatrix 5 St. Bernardus 6 St. Gerardus 7 St. Jozef 8 St. Thomas van Aquino 9 St. Willibrordus Gemeente Waalre 10 Christoffelschool 11 De Drijfveer 12 De Wilderen Gemeente Heeze-Leende 21 De Talententoren 22 De Triangel 23 St. Jan Gemeente Cranendonck 24 De Boogurt 25 De Schatkist 26 De Stapsteen 27 De Wereldwijzer 28 St. Andreas 29 St. Joan Gemeente Valkenswaard 13 Agnetendal 14 De Smelen 15 Haagstraatplein, bestaande uit: - De Dorenhagen - De Windroos - De Zonnewijzer SBO 16 De Grasspriet 17 De Pionier 18 Schepelweyen 19 St. Martinus 20 St. Servatius

5 5 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen De 31 scholen van SKOzoK zijn ingedeeld in 15 clusters. Deze clustering heeft vorm gekregen in De clusters en de clusterdirecteuren zijn: Valkenswaard Cluster Haagstraatplein (De Dorenhagen / De Windroos / De Zonnewijzer) John Kardol Cluster De Pionier en St. Servatius Wilma Louwers (per 1/8/13) Cluster De Smelen, De Grasspriet Christ Mandigers (per 1/8/13) Cluster Schepelweyen Gert van Kooij Cluster Agnetendal en St. Martinus Ben van Dooren Bergeijk Cluster De Klepper en St. Gerardus Cluster St. Willibrordus en De Ster Cluster Beisterveld en St. Bernardus Cluster St. Thomas van Aquino, Pr. Beatrix en St. Jozef Cranendonck Leon Willemstein Stan Schilleman Frans de Lau Reint Bos Cluster De Boogurt en De Schatkist Huub Compen Cluster De Stapsteen en St. Joan Marjet van Poppel (per 1/8/13) Cluster De Wereldwijzer en St. Andreas Joop van Veldhoven (per 1/8/13) Waalre Cluster De Wilderen Theo Houben Cluster De Drijfveer en Christoffelschool Vacature (per 1/8/13) Heeze-Leende Cluster De Triangel, De Talententoren en St. Jan Mári Kokke (per 1/8/13)

6 6 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen Missie en visie Missie De SKOzoK-scholen vormen een krachtige leeromgeving waarin kinderen en volwassenen uitgedaagd worden om in een positieve sfeer veel te leren. Identiteit SKOzoK staat voor een brede, levensbeschouwelijke identiteit, gebaseerd op de christelijke normen en waarden. Visie SKOzoK verzorgt eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en interesses van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, de leerkracht en de omgeving. SKOzoK biedt een passend onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij huis. SKOzoK is een open en lerende omgeving voor de medewerkers, waarin Ingrid Sluiter, College van Bestuur: We komen uit een reorganisatie en gaan nu de fase in van samen bloeien. Samen werken en samen leren, daarin kunnen wij zeker nog groeien. Alle scholen hebben en houden hun eigen kleur, maar we zijn samen verantwoordelijk voor SKOzoK. Dat doen we bijvoorbeeld met deze opmars voor een nieuw Koersplan. We willen de betrokkenheid bij elkaar en bij de organisatie vergroten. De totstandkoming van het Koersplan is daarmee ook al een doel op zich; we doen het in de breedte van onze organisatie. op professionele wijze wordt gewerkt. Dit houdt onder andere in dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen, voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken. SKOzoK beoogt een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, ketenpartners en gemeenten. De organisatie wordt gedreven door efficiëntie en effectiviteit om de beschikbare middelen zo goed mogelijk te benutten en daartoe beschikt SKOzoK over relevante managementinformatie om te kunnen sturen op kwaliteit en continuïteit. SKOzoK streeft ernaar dat ouders een bewuste, positieve keuze maken voor een SKOzoKschool. De koers Samen met bijna 600 medewerkers maakt SKOzoK zich sterk voor onderwijs voor meer dan kinderen. Het huidige Koersplan, het strategische meerjarenplan van SKOzoK voor de periode , heeft als thema Samen bloeien. Ieder jaar wordt op basis hiervan een jaarplan gemaakt, dat het Kompas wordt genoemd. Hierin wordt aangegeven welke thema s zowel op organisatie- als op schoolniveau worden opgepakt. In het schooljaar 2012/2013 zijn dat de thema s goed onderwijs, de professionele medewerker en de samenwerkende organisatie. Gerda Clement, projectleider van het Koersplan : Ik ben leerkracht sinds 1975 en begrijp dat de focus op de school groter is dan op de totale organisatie. Zo gaat het ook met het Koersplan; als leerkracht krijg je dat in handen, je kijkt ernaar, legt het weg en vaart vervolgens je eigen koers. Het is lastig om de mindset te verbreden. Deze keer zitten er echt mensen uit het werkveld in de coördinatie en dan nog maken we kleine stappen. Het Koersplan staat ver van de mensen in de klas af en het kost tijd om collega s te overtuigen dat ze echt invloed hebben. Ik heb zelf ook wensen voor het Koersplan. Als moeder en als leerkracht zou ik willen dat er meer aandacht komt voor het lichamelijke welzijn van de leerlingen. Ik zie koek en snoep in de pauzes, zoete traktaties. En ik zie ook heel beweeglijke kinderen en dan leg ik toch een relatie met wat ze eten. Ik vind daarom dat gezond voedsel verplicht zou moeten zijn voor de pauzes en traktaties. Koersplan SKOzoK kijkt ook verder vooruit. In 2012 is een kerngroep in het leven geroepen om het Koersplan voor de periode te maken. Zo vullen de collega s met elkaar de gezamenlijke verantwoordelijkheid in om richting te geven aan wat en hoe de leerlingen leren. De kerngroep bestaat uit 8 personen, onder wie directeuren, kwaliteitsondersteuners en leerkrachten. De kerngroep regisseert het proces om te komen tot het nieuwe Koersplan. Zij nodigt iedereen uit om een bijdrage te leveren. Zo is er bijvoorbeeld een website ingericht speciaal voor het Koersplan,

7 7 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen waar alle collega s hun ideeën kunnen inbrengen en ze op de hoogte gehouden worden van de voortgang. Ook leerlingen, studenten en ouders denken mee. Pas in de loop van het volgende schooljaar zal het Koersplan gereed zijn. SKOzoK neemt de tijd om de dialoog te voeren over wie ze wil zijn en wat ze wil doen. Daarbij kijkt SKOzoK niet alleen naar binnen, maar juist volop naar buiten, naar wat er in de samenleving gebeurt en wat dat betekent voor het onderwijs in de toekomst. Strategisch plan Bergeijk SKOzoK opereert in een krimpregio. Dat laat zich zeker zien in de gemeente Bergeijk, waar relatief veel SKOzoK-scholen zijn, maar liefst negen, voor zo n leerlingen. Tegelijkertijd zijn de schoolgebouwen verouderd. SKOzoK heeft daarom in 2012 een onderzoek laten verrichten door Stichting Brede Scholen om te kunnen bepalen hoe het onderwijslandschap in Bergeijk toekomstbestendig kan worden ingericht. Onderzocht werden de deelgebieden demografie, ontwikkeling en beleid, inventarisatie huidige huisvesting en financiële consequenties. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek hebben bestuur en directie een plan opgesteld. Binnen de eigen gelederen is dat plan goed ontvangen. Ook ketenpartners zoals het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang zijn enthousiast over de ontwikkeling naar brede scholen. Het voorgenomen besluit om de school St. Gerardus in de Weebosch te sluiten, heeft echter commotie opgeleverd onder de bevolking van deze kern en bij de gemeente Bergeijk. SKOzoK is in overleg met de medezeggenschap en de gemeente om dit plan de komende jaren verder uit te werken. Leerkrachten Tineke Verdonk en Maartje Vunderink, leden van de kerngroep Koersplan: Wij zagen een uitdaging in het meedenken over de toekomst van SKOzoK. Doordat leerkrachten hierin kunnen bijdragen, wordt het een meer gedragen plan. Na de eerste bijeenkomst met de kerngroep zijn we vol enthousiasme aan de slag gegaan om input te verzamelen vanuit het veld. Maartje heeft dit gedaan bij de ICT ers en Tineke bij haar team van basisschool St. Martinus. Het was niet altijd makkelijk om mensen warm te laten lopen om betrokken te raken bij het maken van het Koersplan, maar toch werd er overwegend enthousiast gereageerd. De ambitie van Maartje is om ICT nog beter te verweven in het onderwijs, omdat daar tenslotte de toekomst ligt. Tineke wil zich graag verder specialiseren in excellente leerlingen. Door ons ook daarop te richten, kan het onderwijs voor deze kinderen verrijkt worden. Door deel te nemen aan de kerngroep hopen wij dat ICT en excellente leerlingen een goede plaats krijgen in de strategie van SKOzoK.

8 8 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen 2. Hoe gaat het met de medewerkers? Medewerkers P-Centrum De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van SKOzoK. De leerkrachten vormen immers de kern van het onderwijs. Zij bepalen in hoge mate het succes van het leerproces van kinderen. Zowel de gemiddelde leeftijd van de collega s als de duur van het dienstverband ligt bij SKOzoK hoger dan gemiddeld in de sector. Net als in de rest van Nederland zijn er vooral vrouwelijke leerkrachten. SKOzoK kan de leerlingenkrimp in de regio, zo n 200 per jaar, nog steeds opvangen met het natuurlijk verloop van haar medewerkers. In 2012 was de uitstroom van personeel 7,6 procent. Jaarlijks wordt de tevredenheid van leerkrachten gemeten. In 2012 was de algemene tevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer 7,7 en dat is iets hoger dan in 2011 (7,5) en ook net hoger dan het landelijke gemiddelde (7,6). Door de dalende leerlingenaantallen is er tot op heden geen ruimte geweest om nieuwe vaste aanstellingen te geven aan leerkrachten. Wel is er een grote groep van vervangers via het P-Centrum verbonden aan SKOzoK. Dankzij deze flexibele collega s heeft de organisatie een heel goede continuïteit van onderwijs kunnen bieden. Bij afwezigheid van een leerkracht kon dit in 99% van de gevallen direct worden opgelost. Het P-Centrum, dat samen met een collega-bestuur wordt gerund, is verantwoordelijk voor het matchen van de vervangingsbehoefte en de vervangers. De coördinator doet dit met behulp van een slim systeem, zodat het regelen van vervanging efficiënt wordt ingevuld met zoveel mogelijk dezelfde vervangers. Personele bezetting FTE (peildatum 1 oktober) Directie (incl. adjunct/afd.leiders) Onderwijzend Personeel Onderwijs Ondersteunend Personeel (per aug 2011: incl. KO) Totaal Uitstroom fte / jaar -6,5% -5,8% -7,6%

9 9 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen Ontwikkeling en mobiliteit In 2012 hebben 24 medewerkers gebruik gemaakt van de jaarlijkse mogelijkheid tot mobiliteit. Zij vonden allemaal een plek op een andere school. SKOzoK is blij met de vrijwillige mobiliteit, zowel leerkracht als team vaart wel bij nieuwe ervaring en inzichten. Differentiatie in de functie van leerkracht binnen het basisonderwijs is al enige jaren landelijk beleid. Daarom zijn in de sector afspraken gemaakt over de functiemix: naast de basisschaal van LA kunnen leerkrachten ook beloond worden in de LB-salarisschaal. Het streven is dat op termijn 40 procent van de leerkrachten een LB-functie gaat vervullen. Ook bij SKOzoK wordt dit stapsgewijs ingevoerd. In 2012 zijn 21 voordrachten voor de LB-functie gedaan, die allen zijn gehonoreerd. Ziekteverzuim In schooljaar 2011/2012 was er sprake van 2 procent meer ziekteverzuim dan in schooljaar 2010/2011. Dat komt overeen met de stijging in het landelijke beeld. Als het ziekteverzuim over het kalenderjaar 2012 wordt bekeken, lag het ziekteverzuim nog hoger: op 7,5 procent. SKOzoK neemt de stijging van het ziekteverzuim serieus. Er is in 2012 een analyse gemaakt van het ziekteverzuim. Driekwart van het ziekteverzuim is niet werkgerelateerd. De oorzaken van dit verzuim zijn minder vaak beïnvloedbaar, maar de wijze waarop re-integratie plaatsvindt, is wel te beïnvloeden. Als het ziekteverzuim werk-gerelateerd is, is 84 procent te herleiden tot psychische klachten. Daarover is onder andere sociaal-medisch overleg met de bedrijfsarts Alle medewerkers van SKOzoK nemen deel aan de gesprekscyclus. Met de leidinggevende bespreekt de medewerker periodiek de doelen, de gewenste ontwikkeling en het functioneren. Minimaal één keer in de twee jaar vindt ook een beoordelingsgesprek plaats. Zowel het formulier voor het functioneringsgesprek als voor de beoordeling is in 2012 door het directienetwerk Personeel verbeterd en ook geschikt gemaakt voor LB-leerkrachten.

10 10 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen en de directeur. Naar aanleiding van de analyse is een plan van aanpak opgesteld, waarmee de organisatie in 2013 het ziekteverzuim wil beperken. De kosten voor het inzetten van vervangers voor zieke medewerkers (exclusief ziekte langer dan 1 jaar, die kosten zijn voor rekening van het Vervangingsfonds) bedroegen in 2012 bijna euro. Omgerekend is dit ruim 17 fte op jaarbasis. Organisatieontwikkeling Sinds 2011 groeit SKOzoK toe naar een nieuwe organisatiestructuur. Het indelen van de 31 scholen in 15 clusters is daarin de belangrijkste wijziging. Ieder cluster zal worden aangestuurd door een clusterdirecteur en ondersteund door één of meerdere kwaliteitsondersteuners. Vanaf schooljaar 2011/2012 wordt al gewerkt met kwaliteitsondersteuners op alle scholen. Deze collega s hebben de expertise om de schoolteams te begeleiden op het gebied van specifieke leerbehoeften van leerlingen. De kwaliteitsondersteuners werken voor meerdere scholen, zoveel mogelijk binnen de nieuw gevormde clusters. Vanaf schooljaar 2013/2014 past de verdeling van de kwaliteitsondersteuners helemaal bij de clusterindeling. In maart 2012 zijn, na selectie door het bestuur en matching door de medezeggenschapsraden, de 15 clusterdirecteuren benoemd. Per 1 augustus 2012 zijn al 8 clusterdirecteuren gestart in hun cluster. Per 1 augustus 2013 zal de herinrichting van het directielandschap geheel zijn gerealiseerd; alle clusters hebben dan een clusterdirecteur. Naast het aanpassen van de structuur, is in 2012 ook op andere vlakken gewerkt aan de ontwikkeling van de organisatie. De directienetwerken voor onderwijs, personeel en financiën hebben een belangrijkere rol gekregen in de beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling. Het voorzitterschap van deze netwerken ligt voortaan bij een directeur en in ieder netwerk zijn alle drie de regio s vertegenwoordigd. De jaaragenda wordt aan de hand van de prioriteiten grotendeels vooraf gevuld, zodat de belangrijkste onderwerpen ook daadwerkelijk ter tafel komen.

11 11 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen 3. Hoe gaat het met het onderwijs? Onderwijskwaliteit Waar het vroeger misschien nog niet de cultuur was om elkaar aan te spreken op de kwaliteit en opbrengsten van het onderwijs, is het vandaag de dag op de scholen heel gebruikelijk om de leeropbrengst te monitoren en met elkaar te bespreken. In 2011 en 2012 is op alle scholen van SKOzoK Handelingsgericht Werken geïntroduceerd. Bij handelingsgericht werken stemt de leerkracht de begeleiding af op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Dit is een verschuiving van uitgaan van het leerstofaanbod naar uitgaan van de mogelijkheden van de kinderen. De kwaliteitsondersteuners hebben hiervoor extra training gehad, zodat zij nog beter in staat zijn hun collega s op de scholen te begeleiden. Tonnie van Geel, coördinator Kwaliteitsondersteuners: Handelingsgericht werken is voor mij de manier om het beste uit kinderen te halen. Door aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen ben je steeds op zoek naar de dingen die werken en daar krijg je een positief gevoel van. Het mooie is ook dat de opbrengsten van ons onderwijs omhoog gaan. De collega s van de Hofscholen in Bergeijk werken nu al voor het derde jaar samen om hun groepsplannen spelling en technisch lezen op een hoger plan te krijgen. Door samen uit te wisselen, te leren over de zes fasen van instructie, plannen te schrijven en deze uit te voeren en te evalueren, worden de collega s steeds vaardiger in handelingsgericht werken. Ook op leerkrachtniveau wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed van handelingsgericht werken. De directeur geeft handelingsgericht leiding. Onderwijskwaliteit heeft de voortdurende aandacht van SKOzoK. In 2012 is daarom voor 16 scholen een verbeterplan opgesteld. Soms werd dat gedaan op indicatie van de Onderwijsinspectie, soms ook op initiatief van SKOzoK zelf. Het aantal scholen dat door de Onderwijsinspectie met bijzondere aandacht werd gevolgd, is gedaald van 17 in 2011 naar 6 scholen in 2012.

12 12 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen De verbeterplannen worden gemonitord via het dashboard, het verantwoordingsinstrument waarin onder meer de analyse van de leeropbrengsten wordt ingevuld door de directeuren. De verbeterplannen zijn divers, want ze zijn echt toegespitst op de behoefte van de school. Bij de één is onderwijstijd een aandachtspunt, bij de ander een specifiek rekenonderdeel zoals automatiseren. Het pad van adaptief toetsen, dat op enkele scholen gemeengoed was, is verlaten. Overal wordt nu leeftijdsadequaat getoetst. Er zijn in 2012 geen klachten van ouders bij het bestuur ingediend. Handelingsgericht werken: kind goed kijken naar kinderen WAARNEMEN REALISEREN de plannen worden uitgevoerd wat hebben kinderen nodig? BEGRIJPEN PLANNEN hoe zorgen we ervoor dat kinderen hun doelen halen? Binnen SKOzoK is in 2012 speciale aandacht besteed aan taalontwikkeling. Dit omdat met name in de grensscholen de taalontwikkeling een impuls nodig had. Deze taalimpuls bestond uit twee delen: een opbrengstgericht deel en een woordenschatonderdeel. Aan het eerste deel, dat is afgerond in 2012, hebben vijf scholen deelgenomen. Zeven teams worden begeleid bij het woordenschatonderdeel. Op de scholen zijn bijvoorbeeld woordenschatcoördinatoren gekomen en er wordt gewerkt met het programma Met woorden in de weer. Handelingsgericht werken: team goed kijken naar je team WAARNEMEN REALISEREN leerkrachten zijn bezig met hun professionele ontwikkeling wat hebben leerkrachten nodig? BEGRIJPEN PLANNEN hoe zorgen we ervoor dat leerkrachten worden ondersteund? Chantal van Lieshout, leerkracht St. Andreas: De taalzwakke scholen binnen SKOzoK kregen in 2012 de kans om mee te doen aan het project Taalimpuls. Na anderhalf jaar kan ik nu al zeggen dat het project mooie resultaten opgeleverd heeft voor de tussenopbrengsten binnen basisschool St. Andreas. De eerste bijeenkomsten stonden vooral in het teken van het maken van verbeterplannen rondom spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. We leerden kritisch naar onze opbrengsten kijken en we kregen handvatten om deze te verbeteren. Daarnaast bleek de woordenschat op scholen in de grensgebieden aanzienlijk minder uitgebreid te zijn dan op andere scholen. Daarom gingen wij ook met de cursus Met woorden in de weer aan de slag. Marianne Verhallen en Dirkje van der Nulft hebben veel leerkrachten enthousiast gekregen om met woorden in de weer te gaan in de eigen klas. En niet alleen de leerkrachten zijn enthousiast, maar ook de leerlingen. En uiteindelijk zullen we dit terug zien in de resultaten. In welke klas je ook komt, overal zie je de woordmuren die kinderen ondersteunen bij het gebruik van moeilijke woorden. Wat nog mooier is, is dat kinderen na een korte tijd de woorden ook echt in hun hoofd hebben zitten en gebruiken. Dus de impuls om ons taalonderwijs te verbeteren werpt nu al vruchten af. Nu zorgen we met een team van zeer enthousiaste leerkrachten ervoor dat we dit vast kunnen houden.

13 13 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen Professionalisering SKOzoK heeft in 2012 trainingen georganiseerd op het terrein van professionalisering, die luisterden naar de naam De professionele medewerker. Daar hebben 27 collega s aan deelgenomen. Onderwerp van gesprek was bijvoorbeeld de kwestie Hoe ga ik Eugenie de Greef, leerkracht de Windroos: Vanuit SKOzoK is in het begin van het schooljaar de training De professionele medewerker opgestart. Onder leiding van Ben Flierman werden tijdens vier bijeenkomsten leerkrachten uitgedaagd om na te denken over vier thema s, met als doel de professionaliteit te vergroten. We hebben geleerd over het thema Reflectief leren als professional. Daarbij wordt uitgegaan van het kernkwadrant: waar ligt je kwaliteit in de uitdaging, maar ook waar je valkuil en waar je allergie. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld over je eigen drijfveren. Ook het thema Professionele communicatie en samenwerking (in de omgang met collega s en ouders) is behandeld. Het geven en ontvangen van feedback stond hier centraal. Hoe doe je dit op een juiste manier; de ander moet zich niet aangevallen voelen en toch moet je to the point zijn. Het derde thema was Professioneel werken en leren in teamverband. We hebben ons verdiept in verschillende culturen, om daarna te bepalen welke cultuur er op de eigen school heerst. Uiteindelijk is het de bedoeling om samen te werken en te leren in een professionele cultuur. De professionele identiteit van de leraar was het laatste onderwerp. We hebben onszelf de vraag gesteld wat voor leerkrachten we zijn en wat voor leerkracht we willen worden. Dit is mijn reflectie op de opbrengsten en mijn professionele ontwikkeling. De cursus De professionele leerkracht levert je energie op. Ook zeer waardevol als teamtraining! om met mijn leidinggevende? en er werden ervaringen uitgewisseld die het handelingsrepertoire van de individuele leerkracht direct vergroten. In het kader van professionalisering is ook besloten om op alle scholen een nul-meting te doen. Een seniordirecteur is in 2012 begonnen met het bezoeken van alle 31 scholen van SKOzoK om meer zicht te krijgen op de processen die achter de opbrengsten zitten bij de basisvaardigheden. Hij bezoekt op elke school dezelfde jaargroepen, waar hij kijkt naar het didactisch en pedagogisch handelen en dit vervolgens evalueert met de leerkrachten. Gestart is met de scholen die graag wilden. Inmiddels melden alle scholen zich aan, omdat het besef leeft dat het geen inspecteur is die komt beoordelen, maar een collega die komt helpen. In het voorjaar van 2013 zullen alle scholen aan de beurt zijn geweest. Mári Kokke, voorzitter directienetwerk Onderwijs: De taak van het Netwerk Onderwijs is het ondersteunen van de directies in het versterken van de onderwijsinhoudelijke visie en regie. We houden de regie, prioriteren onderwerpen en bewaken de samenhang. Het cyclische van handelingsgericht werken is het uitgangspunt. Alleen dan blijft de focus gehandhaafd. Dit uitgangspunt komt ook terug bij de bespreking van de onderwerpen in het netwerk Onderwijs in Dit waren onder andere de zorgkalender, de toetskalender en diverse protocollen zoals het dyslexieprotocol en het protocol voor onderwijs aan zieke leerlingen en medicijnverstrekking. Ook is de samenwerking tussen de kwaliteitsondersteuner en de directie regelmatig aan bod gekomen. Een goede samenwerking heeft namelijk een enorm positief effect op het werken aan de onderwijskwaliteit. We hebben een verantwoordingsen borgingsdocument ontworpen. Dat is een verzameling van documenten die de directie blijvend zicht kan geven op de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs. Door dit jaarlijks aan te passen en aan te vullen, is er een goed zicht op de ontwikkeling van de school. Hiernaast is gewerkt aan een SKOzoK-brede invulling van de normjaartaak. Dit om er voor te zorgen dat er altijd en op iedere school voldoende ruimte is voor studiemomenten en leerkrachten (fysiek) beschikbaar zijn voor onderling overleg. Ook hebben we ons gebogen over een standaard voor een kleutervolgsysteem en de mogelijkheden van ondersteuning voor kinderen met dyslexie. Klaar is het Netwerk Onderwijs nooit, omdat SKOzoK altijd wil werken aan het bewaken en verhogen van de onderwijskwaliteit.

14 14 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen De Pionier: van zwak naar basisarrangement in anderhalf jaar tijd De gemiddelde CITO-score van de SKOzoK-scholen kwam in 2012 uit op 536,0, wat iets boven het landelijke gemiddelde van 535,5 ligt. SKOzoK had bij de aanvang van schooljaar 2012/2013 geen zwakke scholen meer. In 2011 werd de Pionier nog door de Onderwijsinspectie als zwakke school betiteld. In anderhalf jaar tijd is deze school van het predicaat zwak weer naar het basisarrangement teruggekeerd. Dat is onder meer gelukt door de aanstelling van directeur Wilma Louwers op deze school. De Pionier heeft verbeterplannen gemaakt en die direct in januari 2011 op een ouderavond gecommuniceerd. Daar was een heel hoge opkomst. Onderdeel van het verbeterplan was dat er meer tijd naar lezen, taal en rekenen zou gaan; in totaal 9 uur taal per week. De consequentie daarvan was dat er geen tijd meer over was voor de creatieve vakken en dat uitstapjes zoals schaatsen werden overgeslagen. Ook kwam de instructie weer terug in de klas; er werd minder zelfstandig op de gang gewerkt, zodat de leerlingen weer onder de ogen van de leerkrachten zouden 537 werken. Teamleden werkten bovendien allemaal iedere dag van 8 tot 5 uur op school, zodat zij elkaar altijd aan konden spreken. In juni 2012 kwam de Onderwijsinspectie met het oordeel; de school had weer een basisarrangement. Dat is gevierd door de teamleden en ook met alle kinderen van de Pionier. Zij mochten een dag lang knutselen, wat zij een tijdlang hadden moeten missen, en werden getrakteerd op ijsjes. In het schooljaar werd het aantal uren taal, rekenen en lezen weer iets afgebouwd, zodat het vak crea weer terug kon keren op school. CITO EINDSCORE Wilma Louwers, directeur de Pionier: Ik werd gevraagd om directeur van de Pionier te worden, toen het oordeel van de Onderwijsinspectie net bekend was. Ik was vereerd, maar ook wel wat overvallen. Ik ging in een weekend met mijn man en kinderen opruimen in het directeursvertrek op de Pionier en besloot meteen maar te verhuizen naar een betere plek op school: direct naast de hal, zichtbaar en aanspreekbaar voor iedereen. Het team op de Pionier had al diverse directiewisselingen gehad, dus ik moest wel hun vertrouwen winnen. Dat is gelukt door meteen met alle teamleden individueel gesprekken aan te gaan. Ik heb duidelijk gemaakt dat er hard gewerkt moest worden en de bijdragen van de teamleden gevraagd. En het was ook hard werken. Toen we in de zomer van 2011 naar aanleiding van het dalende leerlingenaantal personele formatie moesten inleveren, heb ik van het bestuur de kans gekregen om te selecteren op basis van kwaliteit. Er waren drie oudere leerkrachten die hadden aangegeven dat zij het tempo dat nodig was niet meer konden bijbenen en moeite hadden met omschakelen naar de nieuwe manier van werken. Zij zijn gegaan. Ik was echt een andere directeur dan ik voorheen op een andere school was, omdat er zo veel op het spel stond. Nu kan ik weer net zo leuk zijn, maar ik houd ook de vinger aan de pols , ,4 SKOzoK Landelijk 534, ,5 536, ,5 De berekening van de gemiddelde CITO eindscore is vanaf 2012 door de inspectie gewijzigd. Voorheen is gewerkt met 6 schoolgroepen en afhankelijk van de schoolgroep waarin een school werd ingedeeld, zijn gemiddelden vastgesteld. De schoolgroep werd bepaald door het percentage gewogen leerlingen. De indeling in schoolgroepen is losgelaten en nu verschillen de gemiddelden (evenals de onder- en bovengrenzen) per percentage gewogen leerlingen. Binnen SKOzoK ligt in 2012 het percentage gewogen leerlingen tussen 2% en 24%.

15 15 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen ICT Digitale communicatie is niet meer weg te denken uit het primair onderwijs anno In negentig procent van de leslokalen is daarom een digibord of een touchscreen aanwezig. Ook de software voor een digitaal onderwijsaanbod is voorhanden. Zo wordt er sinds 2012 gewerkt met Presenter, waar materiaal bijhoort om mindmaps, breuken en woordwolken te presenteren op het digibord. Leerkrachten worden geschoold om hiermee te werken. Doel is om ook lessen te gaan delen onder leerkrachten van SKOzoK onderling. Delen is immers de kracht van een grote organisatie. De mogelijkheden en uitdagingen van digitale communicatie worden door veel mensen nog onderschat. Daarom heeft SKOzoK in 2012 workshops sociale media voor ouders georganiseerd. SKOzoK ziet het als een pedagogische taak om leerlingen uit te leggen wat de gevaren van internet kunnen zijn. Ook de leerlingen van de scholen krijgen daarom mediawijsheid aangeboden als lesonderdeel. Op enkele scholen zijn in 2012 bijzondere ICTprojecten gestart. Op De Pionier wordt bijvoorbeeld in de bovenbouw gewerkt met tablets. Ook zijn er scholen met een eigen Facebookpagina (zoals De Windroos) of Wordpressite, waar een nieuwsbulletin wordt bijgehouden. Op De Klepper wordt een digitaal tijdschrift gemaakt door leerlingen en heeft een klas een Twitteraccount. Dat wordt meteen gebruikt voor de lessen mediawijsheid. ICT geeft niet alleen veel mogelijkheden om het onderwijs te verrijken. Het is ook een belangrijk hulpmiddel om onderling en naar ouders en andere belanghebbenden te communiceren. In 2012 heeft SKOzoK formats ontwikkeld waarin de websites van alle 31 scholen zullen opereren. Dit geeft een herkenbaar beeld en komt de gebruiksvriendelijkheid ten goede. Voor directeuren en leerkrachten is het nu eenvoudig om content op de website te zetten. Ook zijn van het merendeel van de scholen korte filmpjes gemaakt, die op de website van de school en van SKOzoK te bekijken zijn. Verder wordt de portal, de site voor het personeel, voortdurend geactualiseerd en meer intensief gebruikt.

16 16 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen 4. Hoe staat het met de huisvesting van de scholen? Onderhoud Het onderhoud van de scholen is voor onderwijsstichting SKOzoK geen core business. Om er toch voor te zorgen dat het onderhoud op een goede manier wordt uitgevoerd, is gezocht naar een partner die dit kan garanderen. In woningbouwcorporatie Wooninc is deze partner gevonden. Zij heeft ervaring in maatschappelijk vastgoed. De woningbouwcorporatie is actief in de vijf gemeentes waar SKOzoK scholen heeft. Vanaf augustus 2012 is de samenwerking op het terrein van onderhoud gestart, eerst voor een periode van anderhalf jaar, met bouwadviesbureau Laride als intermediair. Asbest Eind 2012 heeft het ministerie de schoolbesturen in Nederland verzocht om alle schoolgebouwen, die voor 1994 gebouwd zijn, te onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. SKOzoK heeft bij de 18 schoolgebouwen die voor 1994 zijn gebouwd, een Wim Dirx, directeur De Grasspriet: Op 14 november 2012 is kindcentrum De Grasspriet in Valkenswaard geopend. In het kindcentrum bevinden zich een basisschool, een peuterspeelzaal en een naschoolse opvang. De voorbereidingen startten in Ruim twee jaar later vond de opening plaats. Dan kun je zeggen dat er voortvarend aan is gewerkt. Belangrijk is dat de ontwikkeling van kinderen niet begint of ophoudt bij de schooldeur. In dit gebouw zijn de partners rond het kind bijeengebracht. Uitgangspunt is gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het gebouw loopt erop vooruit. Zie bijvoorbeeld de flexibele doorgang tussen groep 1/2 en de peuterspeelzaal. Kinderen kunnen naar de ruimte die het beste past bij hun ontwikkeling. Ook de basisschool kent zijn bijzonderheid. Er is gekozen voor zone-onderwijs. Een zone bestaat uit de kinderen van twee leerjaren. Zij zitten samen in een lokaal en afhankelijk van het aantal leerlingen staan er een of twee leerkrachten in deze zone. Door de schuifwanden in de lokalen kan de leerkracht aan een grotere groep of kleinere groep instructie geven. De kracht van het onderwijs zit in de afstemming van de doelgerichte instructie aan de kinderen. Wat opvalt, is dat er veel rust in het gebouw is. Kinderen hebben de ruimte in het eigen lokaal te werken en instructie te krijgen. Een ander belangrijk punt is dat kinderen van twee leeftijden ook bij elkaar in de groep zitten. Zij kunnen veel van elkaar leren.

17 17 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen zogenaamd Type-A-onderzoek laten uitvoeren. Een asbestinventarisatie Type A met als doel het systematisch en volledig inventariseren van alle direct waarneembare asbest. De stand van zaken binnen SKOzoK gaf een rustig beeld. Uit het onderzoek kwam weliswaar naar voren dat er asbesthoudende materialen aanwezig waren, maar deze vormden geen gevaar voor de gezondheid van kinderen en personeel. Er is op basis van de onderzoeksresultaten een plan van aanpak opgesteld en begin 2013 zullen de saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Nieuwbouw De school heeft nu hoekjes waar zelfstandig gewerkt kan worden en ook hier is de mogelijkheid gecreëerd om klaslokalen met elkaar te verbinden. Tevens is het dak geïsoleerd. SKOzoK bouwt ook in 2013 verder aan betere scholen. Zo worden er momenteel drie nieuwe scholen gebouwd voor De Klepper in Luyksgestel, De Boogurt in Budel en St. Jan in Leende. Verder wordt nieuwbouw voorbereid voor De Triangel in Leende en De Wilderen in Waalre. In 2012 heeft SKOzoK twee maal de nieuwbouw van een school geopend; van De Grasspriet (voorheen De Vlaswiek) in Valkenswaard en van de Christoffelschool in Waalre. De Grasspriet heeft een nieuwe naam gekregen, omdat de school nu ook samen met ketenpartners peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in het gebouw is gehuisvest en zij samen optrekken als educatief centrum. Ook de Christoffelschool heeft medebewoners in de nieuwbouw gekregen. Zij huizen samen met de openbare school in Waalre en de ketenpartners peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Basisschool St. Willibrordus in Riethoven heeft in 2012 een verbouwing ondergaan. De school huist in een gemeentelijk monument, dat aangepast moest worden aan de onderwijseisen van deze tijd. Bert Arnold, directeur Christoffelschool: Eindelijk was het dan zover! Na jaren vergaderen, plannen maken en bijstellen werd het nieuwe schoolgebouw van de Christoffelschool op 28 februari 2012 in gebruik genomen. Het nieuwe pand draagt de naam Brede School Aalst en hierin zijn openbare basisschool Ekenrooi, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang Kinderstad en de Christoffelschool gehuisvest. De beide scholen bevinden zich in de vleugels van het gebouw en zijn gekoppeld aan een centrale ruimte waarin de teamkamers, de keuken, de speelzalen, het dagverblijf en de naschoolse opvang gehuisvest zijn. De centrale hal is bestemd voor een bibliotheekvoorziening. De Christoffelschool heeft, naast een speelzaal, vijftien lokalen in gebruik, waarvan één lokaal binnen het gedeelte van basisschool Ekenrooi. Op de eerste etage, die bereikt wordt door het betreden van een buitentrap, splitsen de leerlingen zich in twee richtingen. Via de galerijen betreden ze steeds per twee groepen het pand, waarbij ze direct de garderoberuimte binnen komen. Hierdoor wordt weinig transportruimte verloren en creëert men meer werkoppervlak. De lokalen hebben een flinke lichtinval en zijn aan elkaar gekoppeld door werkruimtes. Vanuit de lokalen komt men uit op centrale ruimtes welke ingericht zijn als ICT-werkplek. Ook bestaat de mogelijkheid hier groepswerk te verrichten.

18 18 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen 5. Hoe staat SKOzoK er financieel voor? Algeheel beeld De jaarrekening 2012 hebben we positief af kunnen sluiten, terwijl de begroting nog uitging van een negatief resultaat. Eén van de oorzaken hiervan is de invoering van de prestatiebox, nadat de begroting voor 2012 al was vastgesteld. De prestatiebox is een overheidssubsidie, die is overeengekomen door de overheid en de PO-Raad. De middelen zijn bedoeld voor de professionalisering van het personeel, voor cultuureducatie van leerlingen en voor de verbetering van de opbrengsten. Voor een uitgebreide analyse van het vermogen en resultaat over 2012 wordt verwezen naar de bijlage Financiële toelichting op de jaarrekening behorende bij dit bestuursverslag. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat SKOzoK voor 2013 nog een negatief exploitatiesaldo voorziet. Dit omdat SKOzoK in 2013 intensief wil investeren in verdere professionalisering op het gebied van opbrengstgericht en handelingsgericht werken. SKOzoK verwacht in 2014 (en verder) de lasten weer nagenoeg in evenwicht te hebben gebracht met de baten LEERLINGENAANTAL oktober oktober oktober oktober oktober 2012 Het geboortecijfer blijft afnemen in onze regio. De leerlingprognoses, die zijn opgesteld voor de komende 4 jaar, zijn gemaakt op basis van deze geboortecijfers. Nadat echter jarenlang het aantal onderbouwleerlingen in verhouding steeds is gedaald, is dit per 1 oktober 2012 weer licht hoger dan per 1 oktober Dit duidt erop dat er weer meer evenwicht in de opbouw van het leerlingenaantal komt en er op termijn een stabilisatie mogelijk zou kunnen zijn.

19 19 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen Planning en Control opgesteld en geeft vervolgens richting aan de meerjarenbegroting, de jaarbegroting en het kompas. Om de besturing en beheersing van onze organisatie te ondersteunen, maakt SKOzoK gebruik van instrumenten op het gebied van planning en control. Financieel beleidsplan Het financieel beleidsplan geeft de hoofdlijnen weer van financieel beleid. Financiële ken- en stuurgetallen worden hierin benoemd. Ook de hoofdlijnen van de administratieve organisatie en interne controle is een onderwerp in dit beleidsplan. Het vigerende beleidsplan is van kracht tot In het schooljaar 2013/2014 zal het volgende beleidsplan het licht zien. De periode waarover het plan van kracht is, loopt dan gelijk aan het Koersplan. Risicoanalyse In het voorjaar van 2012 is een risicoanalyse opgesteld. Wij zijn hierin begeleid door een extern deskundige. Het opzetten van de risicoanalyse is zeer breed aangepakt en de diverse gremia (Raad van Toezicht, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, College van Bestuur, directeuren, stafmedewerkers en kwaliteitsondersteuners) hebben hier een bijdrage aan geleverd. Dit heeft geleid tot een top 5 van risico s. Bij het opstellen van het jaarplan voor 2012/2013 zijn deze risico s zoveel als mogelijk gekoppeld aan concrete doelstellingen voor het betreffende schooljaar. De risicoanalyse wordt jaarlijks Meerjarenbegroting Jaarlijks wordt in het najaar een meerjarenbegroting opgesteld. De gekozen uitgangspunten van de voorafgaande meerjarenbegroting worden opnieuw beoordeeld, dit aan de hand van de ervaringscijfers van het afgelopen jaar/jaren. Op basis van de (nieuwe) uitgangspunten wordt de meerjarenbegroting (op stichtingsniveau) voor de komende 4 jaar opgesteld. In 2012 is de meerjarenbegroting gelijktijdig met de jaarbegroting tot stand gekomen. De eerste jaarschijf van de meerjarenbegroting (2013) is gebruikt als kader voor de jaarbegroting. Jaarbegroting De jaarbegroting kent een groter detailniveau; voor iedere school apart en voor de gemeenschappelijke kosten zijn er jaarbegrotingen opgesteld. Op basis van een aantal uitgangspunten, zoals een bedrag per leerling en een bedrag per vierkante meter, werd een bepaald budget aan de scholen toegekend. In 2012 is voor het eerst voor het bepalen van de investeringsruimte per school uitgegaan van de gemiddelde afschrijvingslast per leerling. Interim-controle Een keer in de twee jaar vindt voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole een interim-controle plaats. Hierbij wordt met name gekeken naar de wijze waarop de planning en control is ingericht en specifiek de mate waarin de genomen beheersingsmaatregelen bijdragen aan een betrouwbare informatievoorziening. De accountant was van oordeel dat SKOzoK op een groot aantal vlakken de juiste instrumenten gebruikt ter besturing en beheersing van de organisatie. De accountant had nog enkele aanbevelingen. Het koppelen van beleid en de resultaten van de risicoanalyse aan concrete doelstellingen is nog voor verbetering vatbaar. Daarnaast zou nog een aantal processen (beter) beschreven kunnen worden. Deze aanbevelingen worden meegenomen bij het (her)formuleren van (financieel) beleid.

20 20 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen Tussentijdse verantwoording Scholen Viermaal per jaar maken directeuren een rapportage met behulp van een dashboard. In het dashboard zijn circa 30 Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) opgenomen over de onderwerpen financiën, personeel en leerlingen/onderwijs. Het dashboard is, naast verantwoordingsinstrument naar het College van Bestuur, ook bedoeld ter ondersteuning van de directeur ter beheersing en bijsturing van de eigen resultaten. Dit komt nog onvoldoende uit de verf. In 2013 zal er extra ondersteuning op dit vlak plaatsvinden, zodat het dashboard een meer en bredere faciliterende rol krijgt. Stichting Ieder kwartaal wordt er een kwartaalrapportage opgesteld. In deze kwartaalrapportage is steeds een doorkijk opgenomen voor de rest van het (kalender) jaar. De belangrijkste verschillen tussen begroting en (geraamde) exploitatie worden daarin toegelicht. Net als bij de (meerjaren)begroting ligt aan het opstellen van de raming een aantal uitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten worden steeds op betrouwbaarheid beoordeeld en zo nodig aangepast. In het afgelopen jaar is geconstateerd dat de tussentijdse ramingen erg voorzichtig waren. In 2013 zal bij het opstellen van de raming uitgegaan worden van meerdere scenario s: optimistisch, pessimistisch en een zogenaamde best guess. Jaarrekening Sluitstuk van de P&C-cyclus vormt de jaarrekening. Voorafgaand aan het opstellen van de jaarrekening vindt er een interne controle plaats. Dit kan ertoe leiden dat de uitgangspunten voor het opstellen van de (meerjaren)begroting en/of de kwartaalrapportages bijgesteld worden. Zo is er vorig jaar bij het opstellen van de jaarrekening geconstateerd dat de voorziening onderhoud bij een gelijkblijvende dotatie van een te hoge omvang zou zijn. Dit heeft ertoe geleid dat met ingang van (de begroting) 2013 de dotatie aan de voorziening naar beneden is bijgesteld. Financieel Toezicht In 2012 heeft de Onderwijsinspectie een onderzoek gedaan naar de jaarrekeningen van 2009 en 2010 van SKOzoK. De Commissie Don heeft enige jaren geleden een aantal kengetallen voor de financiële positie van het onderwijs benoemd, waarvoor boven- dan wel ondergrenzen zijn vastgesteld. Eén van die kengetallen betreft de kapitalisatiefactor. Uitgaande van de jaarrekeningen 2009 en 2010 kwam de organisatie boven de signaleringsgrens uit. Dit zou erop kunnen duiden dat er mogelijk te weinig geïnvesteerd wordt in het primaire proces en dat het aangehouden buffervermogen te hoog is. SKOzoK heeft echter een afwijkend risicoprofiel door de snelle krimp van het aantal leerlingen en acht op basis hiervan een hoger buffervermogen nodig om (financiële) continuïteit te waarborgen. John Kardol, voorzitter directienetwerk financiën: In 2012 is een commissie druk bezig geweest met het (als gevolg van wetgeving verplicht) centraal aanbesteden van de schoonmaak van onze basisscholen. Met begeleiding van een daartoe gespecialiseerd bureau, zijn Hanneke Wassink (stafmedewerker financiën) en de directeuren Joop van Veldhoven, Max Deuze en John Kardol aan de slag gegaan. Gestart werd met het bepalen van een pakket van eisen en waarderingsnormen. Daarna werd het traject van informeren en inschrijven opgezet. Het werkgebied werd opgedeeld in twee percelen, om zo ook lokale aanbieders van schoonmaakdiensten een kans te geven. Op een woensdag kwamen zo n 15 schoonmaakbedrijven naar een informatiemiddag, waarna zij op de klus konden inschrijven. Dat inschrijven op zich is al een job apart. Vele teksten en mappen verder kwam de commissie weer bij elkaar om de scores vast te stellen. Naast vaste items, gerelateerd aan het pakket van eisen, waren ook diverse vragen bij de aanbieders neergelegd. Vragen als: wat doe je als er een klacht over het schoonmaakwerk binnenkomt? Hoe ga je om met een ziek personeelslid? Voor al deze zaken kreeg men punten. Dat resulteerde in een top 3 van aanbieders. Het was een drukke, uitgebreide klus, waarbij de vraag naar boven kwam of de investering in tijd, geld en energie ook daadwerkelijk de meerwaarde gaat opleveren. Uiteindelijk is advies uitgebracht aan het College van Bestuur om Essentials als leverancier voor de hele organisatie te kiezen. Per 1 augustus 2012 is Essentials in beide werkgebieden gestart.

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Jaarverslag SVZH 2013 pagina 2 Inhoudsopgave: Leeswijzer 1. Voorwoord pagina 5 2. Missie, visie en kernwaarden pagina 7 3. Structuur en organisatie pagina 8

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN Mei 2013 Bestuursjaarverslag 2012 Stichting voor Protestants

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Jaarverslag 2012 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Eben-Haëzerschool Gijsbrechtgaarde 110 7329 CA Apeldoorn Brinnummer 29 TM Eben-Haëzerschool Zandenallee

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur 1 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur Jaarverslag 1 Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 2 Doelstelling van de organisatie 3 Beleid en kernactiviteiten 4.1 Juridische structuur

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie