samen bloeien SKOzoK Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "samen bloeien SKOzoK Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 samen bloeien SKOzoK Jaarverslag 2012

2 2 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen 1. Dit is SKOzoK Namen en nummers Missie en visie De koers Inhoudsopgave 2. Hoe gaat het met de medewerkers? Medewerkers P-Centrum Ontwikkeling en mobiliteit Ziekteverzuim Organisatieontwikkeling 4. Hoe staat het met de huisvesting van de scholen? Onderhoud Nieuwbouw 3. Hoe gaat het met het onderwijs? Onderwijskwaliteit Professionalisering Van zwak naar basisarrangement ICT Leestip 5. Hoe staat SKOzoK er financieel voor? Algeheel beeld Planning & Control Financieel toezicht Bijlagen : A Verslag van de Raad van Toezicht B Treasuryverslag C Financiële toelichting op de jaarrekening Dit e-book is geschikt voor laptop, desktop en tablet. Het jaarverslag opent in het algemeen automatisch in Acrobat Reader. Dit programma biedt navigatiemogelijkheden, een zoekfunctie en print-button. Bladeren in het jaarverslag kan ook met het menu bovenin, of met de toetscombinatie: Alt+Pijltje naar links (Apple: Cmd+Pijltje naar links). Optimaal leesplezier? Kies dan in het programmamenu van Acrobat Reader voor Modus volledig scherm (te vinden onder Venster of Beeld of met toetscombinatie Ctrl+L). Deze modus verlaat u weer met een druk op de Esc-toets. Tabletgebruikers kunnen het jaarverslag ook openen in een eigen e-reader (bijvoorbeeld ibooks op ipad). U kunt uw e-reader Apps bereiken via een button in de bovenbalk van Acrobat Reader.

3 3 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen 1. Dit is SKOzoK Namen en nummers Naam : SKOzoK Adres : Pastoor Jansenplein BS te Veldhoven Telefoon : Website : Bestuursnummer : SKOzoK staat voor Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit. SKOzoK is een onderwijsstichting met 31 basisscholen in Zuidoost Brabant. 29 van deze scholen zijn rooms katholiek, twee scholen hebben een protestants-christelijke grondslag. SKOzoK heeft één basisschool voor speciaal onderwijs. De scholen van SKOzoK zijn te vinden in de gemeenten Bergeijk, Aalst- Waalre, Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende. Er werken bij SKOzoK bijna 600 medewerkers, die primair onderwijs verzorgen voor ruim leerlingen. De stichting is in 1968 ontstaan uit een aantal fusies van besturen van scholen voor primair onderwijs in de regio. Destijds werd de naam Stichting Katholiek Onderwijs Zuid Oost Kempen gebruikt. Sinds 2006 is er een besturingsmodel met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. SKOzoK wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College van Bestuur wordt gevormd door I.C.A.N. (Ingrid) Sluiter, voorzitter, en C.G.C.G. (Carlo) Segers.

4 4 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen Scholen Gemeente Bergeijk 1 Beisterveld 2 De Klepper 3 De Ster 4 Prinses Beatrix 5 St. Bernardus 6 St. Gerardus 7 St. Jozef 8 St. Thomas van Aquino 9 St. Willibrordus Gemeente Waalre 10 Christoffelschool 11 De Drijfveer 12 De Wilderen Gemeente Heeze-Leende 21 De Talententoren 22 De Triangel 23 St. Jan Gemeente Cranendonck 24 De Boogurt 25 De Schatkist 26 De Stapsteen 27 De Wereldwijzer 28 St. Andreas 29 St. Joan Gemeente Valkenswaard 13 Agnetendal 14 De Smelen 15 Haagstraatplein, bestaande uit: - De Dorenhagen - De Windroos - De Zonnewijzer SBO 16 De Grasspriet 17 De Pionier 18 Schepelweyen 19 St. Martinus 20 St. Servatius

5 5 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen De 31 scholen van SKOzoK zijn ingedeeld in 15 clusters. Deze clustering heeft vorm gekregen in De clusters en de clusterdirecteuren zijn: Valkenswaard Cluster Haagstraatplein (De Dorenhagen / De Windroos / De Zonnewijzer) John Kardol Cluster De Pionier en St. Servatius Wilma Louwers (per 1/8/13) Cluster De Smelen, De Grasspriet Christ Mandigers (per 1/8/13) Cluster Schepelweyen Gert van Kooij Cluster Agnetendal en St. Martinus Ben van Dooren Bergeijk Cluster De Klepper en St. Gerardus Cluster St. Willibrordus en De Ster Cluster Beisterveld en St. Bernardus Cluster St. Thomas van Aquino, Pr. Beatrix en St. Jozef Cranendonck Leon Willemstein Stan Schilleman Frans de Lau Reint Bos Cluster De Boogurt en De Schatkist Huub Compen Cluster De Stapsteen en St. Joan Marjet van Poppel (per 1/8/13) Cluster De Wereldwijzer en St. Andreas Joop van Veldhoven (per 1/8/13) Waalre Cluster De Wilderen Theo Houben Cluster De Drijfveer en Christoffelschool Vacature (per 1/8/13) Heeze-Leende Cluster De Triangel, De Talententoren en St. Jan Mári Kokke (per 1/8/13)

6 6 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen Missie en visie Missie De SKOzoK-scholen vormen een krachtige leeromgeving waarin kinderen en volwassenen uitgedaagd worden om in een positieve sfeer veel te leren. Identiteit SKOzoK staat voor een brede, levensbeschouwelijke identiteit, gebaseerd op de christelijke normen en waarden. Visie SKOzoK verzorgt eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en interesses van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, de leerkracht en de omgeving. SKOzoK biedt een passend onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij huis. SKOzoK is een open en lerende omgeving voor de medewerkers, waarin Ingrid Sluiter, College van Bestuur: We komen uit een reorganisatie en gaan nu de fase in van samen bloeien. Samen werken en samen leren, daarin kunnen wij zeker nog groeien. Alle scholen hebben en houden hun eigen kleur, maar we zijn samen verantwoordelijk voor SKOzoK. Dat doen we bijvoorbeeld met deze opmars voor een nieuw Koersplan. We willen de betrokkenheid bij elkaar en bij de organisatie vergroten. De totstandkoming van het Koersplan is daarmee ook al een doel op zich; we doen het in de breedte van onze organisatie. op professionele wijze wordt gewerkt. Dit houdt onder andere in dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen, voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken. SKOzoK beoogt een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, ketenpartners en gemeenten. De organisatie wordt gedreven door efficiëntie en effectiviteit om de beschikbare middelen zo goed mogelijk te benutten en daartoe beschikt SKOzoK over relevante managementinformatie om te kunnen sturen op kwaliteit en continuïteit. SKOzoK streeft ernaar dat ouders een bewuste, positieve keuze maken voor een SKOzoKschool. De koers Samen met bijna 600 medewerkers maakt SKOzoK zich sterk voor onderwijs voor meer dan kinderen. Het huidige Koersplan, het strategische meerjarenplan van SKOzoK voor de periode , heeft als thema Samen bloeien. Ieder jaar wordt op basis hiervan een jaarplan gemaakt, dat het Kompas wordt genoemd. Hierin wordt aangegeven welke thema s zowel op organisatie- als op schoolniveau worden opgepakt. In het schooljaar 2012/2013 zijn dat de thema s goed onderwijs, de professionele medewerker en de samenwerkende organisatie. Gerda Clement, projectleider van het Koersplan : Ik ben leerkracht sinds 1975 en begrijp dat de focus op de school groter is dan op de totale organisatie. Zo gaat het ook met het Koersplan; als leerkracht krijg je dat in handen, je kijkt ernaar, legt het weg en vaart vervolgens je eigen koers. Het is lastig om de mindset te verbreden. Deze keer zitten er echt mensen uit het werkveld in de coördinatie en dan nog maken we kleine stappen. Het Koersplan staat ver van de mensen in de klas af en het kost tijd om collega s te overtuigen dat ze echt invloed hebben. Ik heb zelf ook wensen voor het Koersplan. Als moeder en als leerkracht zou ik willen dat er meer aandacht komt voor het lichamelijke welzijn van de leerlingen. Ik zie koek en snoep in de pauzes, zoete traktaties. En ik zie ook heel beweeglijke kinderen en dan leg ik toch een relatie met wat ze eten. Ik vind daarom dat gezond voedsel verplicht zou moeten zijn voor de pauzes en traktaties. Koersplan SKOzoK kijkt ook verder vooruit. In 2012 is een kerngroep in het leven geroepen om het Koersplan voor de periode te maken. Zo vullen de collega s met elkaar de gezamenlijke verantwoordelijkheid in om richting te geven aan wat en hoe de leerlingen leren. De kerngroep bestaat uit 8 personen, onder wie directeuren, kwaliteitsondersteuners en leerkrachten. De kerngroep regisseert het proces om te komen tot het nieuwe Koersplan. Zij nodigt iedereen uit om een bijdrage te leveren. Zo is er bijvoorbeeld een website ingericht speciaal voor het Koersplan,

7 7 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen waar alle collega s hun ideeën kunnen inbrengen en ze op de hoogte gehouden worden van de voortgang. Ook leerlingen, studenten en ouders denken mee. Pas in de loop van het volgende schooljaar zal het Koersplan gereed zijn. SKOzoK neemt de tijd om de dialoog te voeren over wie ze wil zijn en wat ze wil doen. Daarbij kijkt SKOzoK niet alleen naar binnen, maar juist volop naar buiten, naar wat er in de samenleving gebeurt en wat dat betekent voor het onderwijs in de toekomst. Strategisch plan Bergeijk SKOzoK opereert in een krimpregio. Dat laat zich zeker zien in de gemeente Bergeijk, waar relatief veel SKOzoK-scholen zijn, maar liefst negen, voor zo n leerlingen. Tegelijkertijd zijn de schoolgebouwen verouderd. SKOzoK heeft daarom in 2012 een onderzoek laten verrichten door Stichting Brede Scholen om te kunnen bepalen hoe het onderwijslandschap in Bergeijk toekomstbestendig kan worden ingericht. Onderzocht werden de deelgebieden demografie, ontwikkeling en beleid, inventarisatie huidige huisvesting en financiële consequenties. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek hebben bestuur en directie een plan opgesteld. Binnen de eigen gelederen is dat plan goed ontvangen. Ook ketenpartners zoals het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang zijn enthousiast over de ontwikkeling naar brede scholen. Het voorgenomen besluit om de school St. Gerardus in de Weebosch te sluiten, heeft echter commotie opgeleverd onder de bevolking van deze kern en bij de gemeente Bergeijk. SKOzoK is in overleg met de medezeggenschap en de gemeente om dit plan de komende jaren verder uit te werken. Leerkrachten Tineke Verdonk en Maartje Vunderink, leden van de kerngroep Koersplan: Wij zagen een uitdaging in het meedenken over de toekomst van SKOzoK. Doordat leerkrachten hierin kunnen bijdragen, wordt het een meer gedragen plan. Na de eerste bijeenkomst met de kerngroep zijn we vol enthousiasme aan de slag gegaan om input te verzamelen vanuit het veld. Maartje heeft dit gedaan bij de ICT ers en Tineke bij haar team van basisschool St. Martinus. Het was niet altijd makkelijk om mensen warm te laten lopen om betrokken te raken bij het maken van het Koersplan, maar toch werd er overwegend enthousiast gereageerd. De ambitie van Maartje is om ICT nog beter te verweven in het onderwijs, omdat daar tenslotte de toekomst ligt. Tineke wil zich graag verder specialiseren in excellente leerlingen. Door ons ook daarop te richten, kan het onderwijs voor deze kinderen verrijkt worden. Door deel te nemen aan de kerngroep hopen wij dat ICT en excellente leerlingen een goede plaats krijgen in de strategie van SKOzoK.

8 8 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen 2. Hoe gaat het met de medewerkers? Medewerkers P-Centrum De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van SKOzoK. De leerkrachten vormen immers de kern van het onderwijs. Zij bepalen in hoge mate het succes van het leerproces van kinderen. Zowel de gemiddelde leeftijd van de collega s als de duur van het dienstverband ligt bij SKOzoK hoger dan gemiddeld in de sector. Net als in de rest van Nederland zijn er vooral vrouwelijke leerkrachten. SKOzoK kan de leerlingenkrimp in de regio, zo n 200 per jaar, nog steeds opvangen met het natuurlijk verloop van haar medewerkers. In 2012 was de uitstroom van personeel 7,6 procent. Jaarlijks wordt de tevredenheid van leerkrachten gemeten. In 2012 was de algemene tevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer 7,7 en dat is iets hoger dan in 2011 (7,5) en ook net hoger dan het landelijke gemiddelde (7,6). Door de dalende leerlingenaantallen is er tot op heden geen ruimte geweest om nieuwe vaste aanstellingen te geven aan leerkrachten. Wel is er een grote groep van vervangers via het P-Centrum verbonden aan SKOzoK. Dankzij deze flexibele collega s heeft de organisatie een heel goede continuïteit van onderwijs kunnen bieden. Bij afwezigheid van een leerkracht kon dit in 99% van de gevallen direct worden opgelost. Het P-Centrum, dat samen met een collega-bestuur wordt gerund, is verantwoordelijk voor het matchen van de vervangingsbehoefte en de vervangers. De coördinator doet dit met behulp van een slim systeem, zodat het regelen van vervanging efficiënt wordt ingevuld met zoveel mogelijk dezelfde vervangers. Personele bezetting FTE (peildatum 1 oktober) Directie (incl. adjunct/afd.leiders) Onderwijzend Personeel Onderwijs Ondersteunend Personeel (per aug 2011: incl. KO) Totaal Uitstroom fte / jaar -6,5% -5,8% -7,6%

9 9 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen Ontwikkeling en mobiliteit In 2012 hebben 24 medewerkers gebruik gemaakt van de jaarlijkse mogelijkheid tot mobiliteit. Zij vonden allemaal een plek op een andere school. SKOzoK is blij met de vrijwillige mobiliteit, zowel leerkracht als team vaart wel bij nieuwe ervaring en inzichten. Differentiatie in de functie van leerkracht binnen het basisonderwijs is al enige jaren landelijk beleid. Daarom zijn in de sector afspraken gemaakt over de functiemix: naast de basisschaal van LA kunnen leerkrachten ook beloond worden in de LB-salarisschaal. Het streven is dat op termijn 40 procent van de leerkrachten een LB-functie gaat vervullen. Ook bij SKOzoK wordt dit stapsgewijs ingevoerd. In 2012 zijn 21 voordrachten voor de LB-functie gedaan, die allen zijn gehonoreerd. Ziekteverzuim In schooljaar 2011/2012 was er sprake van 2 procent meer ziekteverzuim dan in schooljaar 2010/2011. Dat komt overeen met de stijging in het landelijke beeld. Als het ziekteverzuim over het kalenderjaar 2012 wordt bekeken, lag het ziekteverzuim nog hoger: op 7,5 procent. SKOzoK neemt de stijging van het ziekteverzuim serieus. Er is in 2012 een analyse gemaakt van het ziekteverzuim. Driekwart van het ziekteverzuim is niet werkgerelateerd. De oorzaken van dit verzuim zijn minder vaak beïnvloedbaar, maar de wijze waarop re-integratie plaatsvindt, is wel te beïnvloeden. Als het ziekteverzuim werk-gerelateerd is, is 84 procent te herleiden tot psychische klachten. Daarover is onder andere sociaal-medisch overleg met de bedrijfsarts Alle medewerkers van SKOzoK nemen deel aan de gesprekscyclus. Met de leidinggevende bespreekt de medewerker periodiek de doelen, de gewenste ontwikkeling en het functioneren. Minimaal één keer in de twee jaar vindt ook een beoordelingsgesprek plaats. Zowel het formulier voor het functioneringsgesprek als voor de beoordeling is in 2012 door het directienetwerk Personeel verbeterd en ook geschikt gemaakt voor LB-leerkrachten.

10 10 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen en de directeur. Naar aanleiding van de analyse is een plan van aanpak opgesteld, waarmee de organisatie in 2013 het ziekteverzuim wil beperken. De kosten voor het inzetten van vervangers voor zieke medewerkers (exclusief ziekte langer dan 1 jaar, die kosten zijn voor rekening van het Vervangingsfonds) bedroegen in 2012 bijna euro. Omgerekend is dit ruim 17 fte op jaarbasis. Organisatieontwikkeling Sinds 2011 groeit SKOzoK toe naar een nieuwe organisatiestructuur. Het indelen van de 31 scholen in 15 clusters is daarin de belangrijkste wijziging. Ieder cluster zal worden aangestuurd door een clusterdirecteur en ondersteund door één of meerdere kwaliteitsondersteuners. Vanaf schooljaar 2011/2012 wordt al gewerkt met kwaliteitsondersteuners op alle scholen. Deze collega s hebben de expertise om de schoolteams te begeleiden op het gebied van specifieke leerbehoeften van leerlingen. De kwaliteitsondersteuners werken voor meerdere scholen, zoveel mogelijk binnen de nieuw gevormde clusters. Vanaf schooljaar 2013/2014 past de verdeling van de kwaliteitsondersteuners helemaal bij de clusterindeling. In maart 2012 zijn, na selectie door het bestuur en matching door de medezeggenschapsraden, de 15 clusterdirecteuren benoemd. Per 1 augustus 2012 zijn al 8 clusterdirecteuren gestart in hun cluster. Per 1 augustus 2013 zal de herinrichting van het directielandschap geheel zijn gerealiseerd; alle clusters hebben dan een clusterdirecteur. Naast het aanpassen van de structuur, is in 2012 ook op andere vlakken gewerkt aan de ontwikkeling van de organisatie. De directienetwerken voor onderwijs, personeel en financiën hebben een belangrijkere rol gekregen in de beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling. Het voorzitterschap van deze netwerken ligt voortaan bij een directeur en in ieder netwerk zijn alle drie de regio s vertegenwoordigd. De jaaragenda wordt aan de hand van de prioriteiten grotendeels vooraf gevuld, zodat de belangrijkste onderwerpen ook daadwerkelijk ter tafel komen.

11 11 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen 3. Hoe gaat het met het onderwijs? Onderwijskwaliteit Waar het vroeger misschien nog niet de cultuur was om elkaar aan te spreken op de kwaliteit en opbrengsten van het onderwijs, is het vandaag de dag op de scholen heel gebruikelijk om de leeropbrengst te monitoren en met elkaar te bespreken. In 2011 en 2012 is op alle scholen van SKOzoK Handelingsgericht Werken geïntroduceerd. Bij handelingsgericht werken stemt de leerkracht de begeleiding af op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Dit is een verschuiving van uitgaan van het leerstofaanbod naar uitgaan van de mogelijkheden van de kinderen. De kwaliteitsondersteuners hebben hiervoor extra training gehad, zodat zij nog beter in staat zijn hun collega s op de scholen te begeleiden. Tonnie van Geel, coördinator Kwaliteitsondersteuners: Handelingsgericht werken is voor mij de manier om het beste uit kinderen te halen. Door aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen ben je steeds op zoek naar de dingen die werken en daar krijg je een positief gevoel van. Het mooie is ook dat de opbrengsten van ons onderwijs omhoog gaan. De collega s van de Hofscholen in Bergeijk werken nu al voor het derde jaar samen om hun groepsplannen spelling en technisch lezen op een hoger plan te krijgen. Door samen uit te wisselen, te leren over de zes fasen van instructie, plannen te schrijven en deze uit te voeren en te evalueren, worden de collega s steeds vaardiger in handelingsgericht werken. Ook op leerkrachtniveau wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed van handelingsgericht werken. De directeur geeft handelingsgericht leiding. Onderwijskwaliteit heeft de voortdurende aandacht van SKOzoK. In 2012 is daarom voor 16 scholen een verbeterplan opgesteld. Soms werd dat gedaan op indicatie van de Onderwijsinspectie, soms ook op initiatief van SKOzoK zelf. Het aantal scholen dat door de Onderwijsinspectie met bijzondere aandacht werd gevolgd, is gedaald van 17 in 2011 naar 6 scholen in 2012.

12 12 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen De verbeterplannen worden gemonitord via het dashboard, het verantwoordingsinstrument waarin onder meer de analyse van de leeropbrengsten wordt ingevuld door de directeuren. De verbeterplannen zijn divers, want ze zijn echt toegespitst op de behoefte van de school. Bij de één is onderwijstijd een aandachtspunt, bij de ander een specifiek rekenonderdeel zoals automatiseren. Het pad van adaptief toetsen, dat op enkele scholen gemeengoed was, is verlaten. Overal wordt nu leeftijdsadequaat getoetst. Er zijn in 2012 geen klachten van ouders bij het bestuur ingediend. Handelingsgericht werken: kind goed kijken naar kinderen WAARNEMEN REALISEREN de plannen worden uitgevoerd wat hebben kinderen nodig? BEGRIJPEN PLANNEN hoe zorgen we ervoor dat kinderen hun doelen halen? Binnen SKOzoK is in 2012 speciale aandacht besteed aan taalontwikkeling. Dit omdat met name in de grensscholen de taalontwikkeling een impuls nodig had. Deze taalimpuls bestond uit twee delen: een opbrengstgericht deel en een woordenschatonderdeel. Aan het eerste deel, dat is afgerond in 2012, hebben vijf scholen deelgenomen. Zeven teams worden begeleid bij het woordenschatonderdeel. Op de scholen zijn bijvoorbeeld woordenschatcoördinatoren gekomen en er wordt gewerkt met het programma Met woorden in de weer. Handelingsgericht werken: team goed kijken naar je team WAARNEMEN REALISEREN leerkrachten zijn bezig met hun professionele ontwikkeling wat hebben leerkrachten nodig? BEGRIJPEN PLANNEN hoe zorgen we ervoor dat leerkrachten worden ondersteund? Chantal van Lieshout, leerkracht St. Andreas: De taalzwakke scholen binnen SKOzoK kregen in 2012 de kans om mee te doen aan het project Taalimpuls. Na anderhalf jaar kan ik nu al zeggen dat het project mooie resultaten opgeleverd heeft voor de tussenopbrengsten binnen basisschool St. Andreas. De eerste bijeenkomsten stonden vooral in het teken van het maken van verbeterplannen rondom spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. We leerden kritisch naar onze opbrengsten kijken en we kregen handvatten om deze te verbeteren. Daarnaast bleek de woordenschat op scholen in de grensgebieden aanzienlijk minder uitgebreid te zijn dan op andere scholen. Daarom gingen wij ook met de cursus Met woorden in de weer aan de slag. Marianne Verhallen en Dirkje van der Nulft hebben veel leerkrachten enthousiast gekregen om met woorden in de weer te gaan in de eigen klas. En niet alleen de leerkrachten zijn enthousiast, maar ook de leerlingen. En uiteindelijk zullen we dit terug zien in de resultaten. In welke klas je ook komt, overal zie je de woordmuren die kinderen ondersteunen bij het gebruik van moeilijke woorden. Wat nog mooier is, is dat kinderen na een korte tijd de woorden ook echt in hun hoofd hebben zitten en gebruiken. Dus de impuls om ons taalonderwijs te verbeteren werpt nu al vruchten af. Nu zorgen we met een team van zeer enthousiaste leerkrachten ervoor dat we dit vast kunnen houden.

13 13 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen Professionalisering SKOzoK heeft in 2012 trainingen georganiseerd op het terrein van professionalisering, die luisterden naar de naam De professionele medewerker. Daar hebben 27 collega s aan deelgenomen. Onderwerp van gesprek was bijvoorbeeld de kwestie Hoe ga ik Eugenie de Greef, leerkracht de Windroos: Vanuit SKOzoK is in het begin van het schooljaar de training De professionele medewerker opgestart. Onder leiding van Ben Flierman werden tijdens vier bijeenkomsten leerkrachten uitgedaagd om na te denken over vier thema s, met als doel de professionaliteit te vergroten. We hebben geleerd over het thema Reflectief leren als professional. Daarbij wordt uitgegaan van het kernkwadrant: waar ligt je kwaliteit in de uitdaging, maar ook waar je valkuil en waar je allergie. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld over je eigen drijfveren. Ook het thema Professionele communicatie en samenwerking (in de omgang met collega s en ouders) is behandeld. Het geven en ontvangen van feedback stond hier centraal. Hoe doe je dit op een juiste manier; de ander moet zich niet aangevallen voelen en toch moet je to the point zijn. Het derde thema was Professioneel werken en leren in teamverband. We hebben ons verdiept in verschillende culturen, om daarna te bepalen welke cultuur er op de eigen school heerst. Uiteindelijk is het de bedoeling om samen te werken en te leren in een professionele cultuur. De professionele identiteit van de leraar was het laatste onderwerp. We hebben onszelf de vraag gesteld wat voor leerkrachten we zijn en wat voor leerkracht we willen worden. Dit is mijn reflectie op de opbrengsten en mijn professionele ontwikkeling. De cursus De professionele leerkracht levert je energie op. Ook zeer waardevol als teamtraining! om met mijn leidinggevende? en er werden ervaringen uitgewisseld die het handelingsrepertoire van de individuele leerkracht direct vergroten. In het kader van professionalisering is ook besloten om op alle scholen een nul-meting te doen. Een seniordirecteur is in 2012 begonnen met het bezoeken van alle 31 scholen van SKOzoK om meer zicht te krijgen op de processen die achter de opbrengsten zitten bij de basisvaardigheden. Hij bezoekt op elke school dezelfde jaargroepen, waar hij kijkt naar het didactisch en pedagogisch handelen en dit vervolgens evalueert met de leerkrachten. Gestart is met de scholen die graag wilden. Inmiddels melden alle scholen zich aan, omdat het besef leeft dat het geen inspecteur is die komt beoordelen, maar een collega die komt helpen. In het voorjaar van 2013 zullen alle scholen aan de beurt zijn geweest. Mári Kokke, voorzitter directienetwerk Onderwijs: De taak van het Netwerk Onderwijs is het ondersteunen van de directies in het versterken van de onderwijsinhoudelijke visie en regie. We houden de regie, prioriteren onderwerpen en bewaken de samenhang. Het cyclische van handelingsgericht werken is het uitgangspunt. Alleen dan blijft de focus gehandhaafd. Dit uitgangspunt komt ook terug bij de bespreking van de onderwerpen in het netwerk Onderwijs in Dit waren onder andere de zorgkalender, de toetskalender en diverse protocollen zoals het dyslexieprotocol en het protocol voor onderwijs aan zieke leerlingen en medicijnverstrekking. Ook is de samenwerking tussen de kwaliteitsondersteuner en de directie regelmatig aan bod gekomen. Een goede samenwerking heeft namelijk een enorm positief effect op het werken aan de onderwijskwaliteit. We hebben een verantwoordingsen borgingsdocument ontworpen. Dat is een verzameling van documenten die de directie blijvend zicht kan geven op de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs. Door dit jaarlijks aan te passen en aan te vullen, is er een goed zicht op de ontwikkeling van de school. Hiernaast is gewerkt aan een SKOzoK-brede invulling van de normjaartaak. Dit om er voor te zorgen dat er altijd en op iedere school voldoende ruimte is voor studiemomenten en leerkrachten (fysiek) beschikbaar zijn voor onderling overleg. Ook hebben we ons gebogen over een standaard voor een kleutervolgsysteem en de mogelijkheden van ondersteuning voor kinderen met dyslexie. Klaar is het Netwerk Onderwijs nooit, omdat SKOzoK altijd wil werken aan het bewaken en verhogen van de onderwijskwaliteit.

14 14 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen De Pionier: van zwak naar basisarrangement in anderhalf jaar tijd De gemiddelde CITO-score van de SKOzoK-scholen kwam in 2012 uit op 536,0, wat iets boven het landelijke gemiddelde van 535,5 ligt. SKOzoK had bij de aanvang van schooljaar 2012/2013 geen zwakke scholen meer. In 2011 werd de Pionier nog door de Onderwijsinspectie als zwakke school betiteld. In anderhalf jaar tijd is deze school van het predicaat zwak weer naar het basisarrangement teruggekeerd. Dat is onder meer gelukt door de aanstelling van directeur Wilma Louwers op deze school. De Pionier heeft verbeterplannen gemaakt en die direct in januari 2011 op een ouderavond gecommuniceerd. Daar was een heel hoge opkomst. Onderdeel van het verbeterplan was dat er meer tijd naar lezen, taal en rekenen zou gaan; in totaal 9 uur taal per week. De consequentie daarvan was dat er geen tijd meer over was voor de creatieve vakken en dat uitstapjes zoals schaatsen werden overgeslagen. Ook kwam de instructie weer terug in de klas; er werd minder zelfstandig op de gang gewerkt, zodat de leerlingen weer onder de ogen van de leerkrachten zouden 537 werken. Teamleden werkten bovendien allemaal iedere dag van 8 tot 5 uur op school, zodat zij elkaar altijd aan konden spreken. In juni 2012 kwam de Onderwijsinspectie met het oordeel; de school had weer een basisarrangement. Dat is gevierd door de teamleden en ook met alle kinderen van de Pionier. Zij mochten een dag lang knutselen, wat zij een tijdlang hadden moeten missen, en werden getrakteerd op ijsjes. In het schooljaar werd het aantal uren taal, rekenen en lezen weer iets afgebouwd, zodat het vak crea weer terug kon keren op school. CITO EINDSCORE Wilma Louwers, directeur de Pionier: Ik werd gevraagd om directeur van de Pionier te worden, toen het oordeel van de Onderwijsinspectie net bekend was. Ik was vereerd, maar ook wel wat overvallen. Ik ging in een weekend met mijn man en kinderen opruimen in het directeursvertrek op de Pionier en besloot meteen maar te verhuizen naar een betere plek op school: direct naast de hal, zichtbaar en aanspreekbaar voor iedereen. Het team op de Pionier had al diverse directiewisselingen gehad, dus ik moest wel hun vertrouwen winnen. Dat is gelukt door meteen met alle teamleden individueel gesprekken aan te gaan. Ik heb duidelijk gemaakt dat er hard gewerkt moest worden en de bijdragen van de teamleden gevraagd. En het was ook hard werken. Toen we in de zomer van 2011 naar aanleiding van het dalende leerlingenaantal personele formatie moesten inleveren, heb ik van het bestuur de kans gekregen om te selecteren op basis van kwaliteit. Er waren drie oudere leerkrachten die hadden aangegeven dat zij het tempo dat nodig was niet meer konden bijbenen en moeite hadden met omschakelen naar de nieuwe manier van werken. Zij zijn gegaan. Ik was echt een andere directeur dan ik voorheen op een andere school was, omdat er zo veel op het spel stond. Nu kan ik weer net zo leuk zijn, maar ik houd ook de vinger aan de pols , ,4 SKOzoK Landelijk 534, ,5 536, ,5 De berekening van de gemiddelde CITO eindscore is vanaf 2012 door de inspectie gewijzigd. Voorheen is gewerkt met 6 schoolgroepen en afhankelijk van de schoolgroep waarin een school werd ingedeeld, zijn gemiddelden vastgesteld. De schoolgroep werd bepaald door het percentage gewogen leerlingen. De indeling in schoolgroepen is losgelaten en nu verschillen de gemiddelden (evenals de onder- en bovengrenzen) per percentage gewogen leerlingen. Binnen SKOzoK ligt in 2012 het percentage gewogen leerlingen tussen 2% en 24%.

15 15 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen ICT Digitale communicatie is niet meer weg te denken uit het primair onderwijs anno In negentig procent van de leslokalen is daarom een digibord of een touchscreen aanwezig. Ook de software voor een digitaal onderwijsaanbod is voorhanden. Zo wordt er sinds 2012 gewerkt met Presenter, waar materiaal bijhoort om mindmaps, breuken en woordwolken te presenteren op het digibord. Leerkrachten worden geschoold om hiermee te werken. Doel is om ook lessen te gaan delen onder leerkrachten van SKOzoK onderling. Delen is immers de kracht van een grote organisatie. De mogelijkheden en uitdagingen van digitale communicatie worden door veel mensen nog onderschat. Daarom heeft SKOzoK in 2012 workshops sociale media voor ouders georganiseerd. SKOzoK ziet het als een pedagogische taak om leerlingen uit te leggen wat de gevaren van internet kunnen zijn. Ook de leerlingen van de scholen krijgen daarom mediawijsheid aangeboden als lesonderdeel. Op enkele scholen zijn in 2012 bijzondere ICTprojecten gestart. Op De Pionier wordt bijvoorbeeld in de bovenbouw gewerkt met tablets. Ook zijn er scholen met een eigen Facebookpagina (zoals De Windroos) of Wordpressite, waar een nieuwsbulletin wordt bijgehouden. Op De Klepper wordt een digitaal tijdschrift gemaakt door leerlingen en heeft een klas een Twitteraccount. Dat wordt meteen gebruikt voor de lessen mediawijsheid. ICT geeft niet alleen veel mogelijkheden om het onderwijs te verrijken. Het is ook een belangrijk hulpmiddel om onderling en naar ouders en andere belanghebbenden te communiceren. In 2012 heeft SKOzoK formats ontwikkeld waarin de websites van alle 31 scholen zullen opereren. Dit geeft een herkenbaar beeld en komt de gebruiksvriendelijkheid ten goede. Voor directeuren en leerkrachten is het nu eenvoudig om content op de website te zetten. Ook zijn van het merendeel van de scholen korte filmpjes gemaakt, die op de website van de school en van SKOzoK te bekijken zijn. Verder wordt de portal, de site voor het personeel, voortdurend geactualiseerd en meer intensief gebruikt.

16 16 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen 4. Hoe staat het met de huisvesting van de scholen? Onderhoud Het onderhoud van de scholen is voor onderwijsstichting SKOzoK geen core business. Om er toch voor te zorgen dat het onderhoud op een goede manier wordt uitgevoerd, is gezocht naar een partner die dit kan garanderen. In woningbouwcorporatie Wooninc is deze partner gevonden. Zij heeft ervaring in maatschappelijk vastgoed. De woningbouwcorporatie is actief in de vijf gemeentes waar SKOzoK scholen heeft. Vanaf augustus 2012 is de samenwerking op het terrein van onderhoud gestart, eerst voor een periode van anderhalf jaar, met bouwadviesbureau Laride als intermediair. Asbest Eind 2012 heeft het ministerie de schoolbesturen in Nederland verzocht om alle schoolgebouwen, die voor 1994 gebouwd zijn, te onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. SKOzoK heeft bij de 18 schoolgebouwen die voor 1994 zijn gebouwd, een Wim Dirx, directeur De Grasspriet: Op 14 november 2012 is kindcentrum De Grasspriet in Valkenswaard geopend. In het kindcentrum bevinden zich een basisschool, een peuterspeelzaal en een naschoolse opvang. De voorbereidingen startten in Ruim twee jaar later vond de opening plaats. Dan kun je zeggen dat er voortvarend aan is gewerkt. Belangrijk is dat de ontwikkeling van kinderen niet begint of ophoudt bij de schooldeur. In dit gebouw zijn de partners rond het kind bijeengebracht. Uitgangspunt is gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het gebouw loopt erop vooruit. Zie bijvoorbeeld de flexibele doorgang tussen groep 1/2 en de peuterspeelzaal. Kinderen kunnen naar de ruimte die het beste past bij hun ontwikkeling. Ook de basisschool kent zijn bijzonderheid. Er is gekozen voor zone-onderwijs. Een zone bestaat uit de kinderen van twee leerjaren. Zij zitten samen in een lokaal en afhankelijk van het aantal leerlingen staan er een of twee leerkrachten in deze zone. Door de schuifwanden in de lokalen kan de leerkracht aan een grotere groep of kleinere groep instructie geven. De kracht van het onderwijs zit in de afstemming van de doelgerichte instructie aan de kinderen. Wat opvalt, is dat er veel rust in het gebouw is. Kinderen hebben de ruimte in het eigen lokaal te werken en instructie te krijgen. Een ander belangrijk punt is dat kinderen van twee leeftijden ook bij elkaar in de groep zitten. Zij kunnen veel van elkaar leren.

17 17 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen zogenaamd Type-A-onderzoek laten uitvoeren. Een asbestinventarisatie Type A met als doel het systematisch en volledig inventariseren van alle direct waarneembare asbest. De stand van zaken binnen SKOzoK gaf een rustig beeld. Uit het onderzoek kwam weliswaar naar voren dat er asbesthoudende materialen aanwezig waren, maar deze vormden geen gevaar voor de gezondheid van kinderen en personeel. Er is op basis van de onderzoeksresultaten een plan van aanpak opgesteld en begin 2013 zullen de saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Nieuwbouw De school heeft nu hoekjes waar zelfstandig gewerkt kan worden en ook hier is de mogelijkheid gecreëerd om klaslokalen met elkaar te verbinden. Tevens is het dak geïsoleerd. SKOzoK bouwt ook in 2013 verder aan betere scholen. Zo worden er momenteel drie nieuwe scholen gebouwd voor De Klepper in Luyksgestel, De Boogurt in Budel en St. Jan in Leende. Verder wordt nieuwbouw voorbereid voor De Triangel in Leende en De Wilderen in Waalre. In 2012 heeft SKOzoK twee maal de nieuwbouw van een school geopend; van De Grasspriet (voorheen De Vlaswiek) in Valkenswaard en van de Christoffelschool in Waalre. De Grasspriet heeft een nieuwe naam gekregen, omdat de school nu ook samen met ketenpartners peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in het gebouw is gehuisvest en zij samen optrekken als educatief centrum. Ook de Christoffelschool heeft medebewoners in de nieuwbouw gekregen. Zij huizen samen met de openbare school in Waalre en de ketenpartners peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Basisschool St. Willibrordus in Riethoven heeft in 2012 een verbouwing ondergaan. De school huist in een gemeentelijk monument, dat aangepast moest worden aan de onderwijseisen van deze tijd. Bert Arnold, directeur Christoffelschool: Eindelijk was het dan zover! Na jaren vergaderen, plannen maken en bijstellen werd het nieuwe schoolgebouw van de Christoffelschool op 28 februari 2012 in gebruik genomen. Het nieuwe pand draagt de naam Brede School Aalst en hierin zijn openbare basisschool Ekenrooi, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang Kinderstad en de Christoffelschool gehuisvest. De beide scholen bevinden zich in de vleugels van het gebouw en zijn gekoppeld aan een centrale ruimte waarin de teamkamers, de keuken, de speelzalen, het dagverblijf en de naschoolse opvang gehuisvest zijn. De centrale hal is bestemd voor een bibliotheekvoorziening. De Christoffelschool heeft, naast een speelzaal, vijftien lokalen in gebruik, waarvan één lokaal binnen het gedeelte van basisschool Ekenrooi. Op de eerste etage, die bereikt wordt door het betreden van een buitentrap, splitsen de leerlingen zich in twee richtingen. Via de galerijen betreden ze steeds per twee groepen het pand, waarbij ze direct de garderoberuimte binnen komen. Hierdoor wordt weinig transportruimte verloren en creëert men meer werkoppervlak. De lokalen hebben een flinke lichtinval en zijn aan elkaar gekoppeld door werkruimtes. Vanuit de lokalen komt men uit op centrale ruimtes welke ingericht zijn als ICT-werkplek. Ook bestaat de mogelijkheid hier groepswerk te verrichten.

18 18 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen 5. Hoe staat SKOzoK er financieel voor? Algeheel beeld De jaarrekening 2012 hebben we positief af kunnen sluiten, terwijl de begroting nog uitging van een negatief resultaat. Eén van de oorzaken hiervan is de invoering van de prestatiebox, nadat de begroting voor 2012 al was vastgesteld. De prestatiebox is een overheidssubsidie, die is overeengekomen door de overheid en de PO-Raad. De middelen zijn bedoeld voor de professionalisering van het personeel, voor cultuureducatie van leerlingen en voor de verbetering van de opbrengsten. Voor een uitgebreide analyse van het vermogen en resultaat over 2012 wordt verwezen naar de bijlage Financiële toelichting op de jaarrekening behorende bij dit bestuursverslag. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat SKOzoK voor 2013 nog een negatief exploitatiesaldo voorziet. Dit omdat SKOzoK in 2013 intensief wil investeren in verdere professionalisering op het gebied van opbrengstgericht en handelingsgericht werken. SKOzoK verwacht in 2014 (en verder) de lasten weer nagenoeg in evenwicht te hebben gebracht met de baten LEERLINGENAANTAL oktober oktober oktober oktober oktober 2012 Het geboortecijfer blijft afnemen in onze regio. De leerlingprognoses, die zijn opgesteld voor de komende 4 jaar, zijn gemaakt op basis van deze geboortecijfers. Nadat echter jarenlang het aantal onderbouwleerlingen in verhouding steeds is gedaald, is dit per 1 oktober 2012 weer licht hoger dan per 1 oktober Dit duidt erop dat er weer meer evenwicht in de opbouw van het leerlingenaantal komt en er op termijn een stabilisatie mogelijk zou kunnen zijn.

19 19 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen Planning en Control opgesteld en geeft vervolgens richting aan de meerjarenbegroting, de jaarbegroting en het kompas. Om de besturing en beheersing van onze organisatie te ondersteunen, maakt SKOzoK gebruik van instrumenten op het gebied van planning en control. Financieel beleidsplan Het financieel beleidsplan geeft de hoofdlijnen weer van financieel beleid. Financiële ken- en stuurgetallen worden hierin benoemd. Ook de hoofdlijnen van de administratieve organisatie en interne controle is een onderwerp in dit beleidsplan. Het vigerende beleidsplan is van kracht tot In het schooljaar 2013/2014 zal het volgende beleidsplan het licht zien. De periode waarover het plan van kracht is, loopt dan gelijk aan het Koersplan. Risicoanalyse In het voorjaar van 2012 is een risicoanalyse opgesteld. Wij zijn hierin begeleid door een extern deskundige. Het opzetten van de risicoanalyse is zeer breed aangepakt en de diverse gremia (Raad van Toezicht, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, College van Bestuur, directeuren, stafmedewerkers en kwaliteitsondersteuners) hebben hier een bijdrage aan geleverd. Dit heeft geleid tot een top 5 van risico s. Bij het opstellen van het jaarplan voor 2012/2013 zijn deze risico s zoveel als mogelijk gekoppeld aan concrete doelstellingen voor het betreffende schooljaar. De risicoanalyse wordt jaarlijks Meerjarenbegroting Jaarlijks wordt in het najaar een meerjarenbegroting opgesteld. De gekozen uitgangspunten van de voorafgaande meerjarenbegroting worden opnieuw beoordeeld, dit aan de hand van de ervaringscijfers van het afgelopen jaar/jaren. Op basis van de (nieuwe) uitgangspunten wordt de meerjarenbegroting (op stichtingsniveau) voor de komende 4 jaar opgesteld. In 2012 is de meerjarenbegroting gelijktijdig met de jaarbegroting tot stand gekomen. De eerste jaarschijf van de meerjarenbegroting (2013) is gebruikt als kader voor de jaarbegroting. Jaarbegroting De jaarbegroting kent een groter detailniveau; voor iedere school apart en voor de gemeenschappelijke kosten zijn er jaarbegrotingen opgesteld. Op basis van een aantal uitgangspunten, zoals een bedrag per leerling en een bedrag per vierkante meter, werd een bepaald budget aan de scholen toegekend. In 2012 is voor het eerst voor het bepalen van de investeringsruimte per school uitgegaan van de gemiddelde afschrijvingslast per leerling. Interim-controle Een keer in de twee jaar vindt voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole een interim-controle plaats. Hierbij wordt met name gekeken naar de wijze waarop de planning en control is ingericht en specifiek de mate waarin de genomen beheersingsmaatregelen bijdragen aan een betrouwbare informatievoorziening. De accountant was van oordeel dat SKOzoK op een groot aantal vlakken de juiste instrumenten gebruikt ter besturing en beheersing van de organisatie. De accountant had nog enkele aanbevelingen. Het koppelen van beleid en de resultaten van de risicoanalyse aan concrete doelstellingen is nog voor verbetering vatbaar. Daarnaast zou nog een aantal processen (beter) beschreven kunnen worden. Deze aanbevelingen worden meegenomen bij het (her)formuleren van (financieel) beleid.

20 20 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen Tussentijdse verantwoording Scholen Viermaal per jaar maken directeuren een rapportage met behulp van een dashboard. In het dashboard zijn circa 30 Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) opgenomen over de onderwerpen financiën, personeel en leerlingen/onderwijs. Het dashboard is, naast verantwoordingsinstrument naar het College van Bestuur, ook bedoeld ter ondersteuning van de directeur ter beheersing en bijsturing van de eigen resultaten. Dit komt nog onvoldoende uit de verf. In 2013 zal er extra ondersteuning op dit vlak plaatsvinden, zodat het dashboard een meer en bredere faciliterende rol krijgt. Stichting Ieder kwartaal wordt er een kwartaalrapportage opgesteld. In deze kwartaalrapportage is steeds een doorkijk opgenomen voor de rest van het (kalender) jaar. De belangrijkste verschillen tussen begroting en (geraamde) exploitatie worden daarin toegelicht. Net als bij de (meerjaren)begroting ligt aan het opstellen van de raming een aantal uitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten worden steeds op betrouwbaarheid beoordeeld en zo nodig aangepast. In het afgelopen jaar is geconstateerd dat de tussentijdse ramingen erg voorzichtig waren. In 2013 zal bij het opstellen van de raming uitgegaan worden van meerdere scenario s: optimistisch, pessimistisch en een zogenaamde best guess. Jaarrekening Sluitstuk van de P&C-cyclus vormt de jaarrekening. Voorafgaand aan het opstellen van de jaarrekening vindt er een interne controle plaats. Dit kan ertoe leiden dat de uitgangspunten voor het opstellen van de (meerjaren)begroting en/of de kwartaalrapportages bijgesteld worden. Zo is er vorig jaar bij het opstellen van de jaarrekening geconstateerd dat de voorziening onderhoud bij een gelijkblijvende dotatie van een te hoge omvang zou zijn. Dit heeft ertoe geleid dat met ingang van (de begroting) 2013 de dotatie aan de voorziening naar beneden is bijgesteld. Financieel Toezicht In 2012 heeft de Onderwijsinspectie een onderzoek gedaan naar de jaarrekeningen van 2009 en 2010 van SKOzoK. De Commissie Don heeft enige jaren geleden een aantal kengetallen voor de financiële positie van het onderwijs benoemd, waarvoor boven- dan wel ondergrenzen zijn vastgesteld. Eén van die kengetallen betreft de kapitalisatiefactor. Uitgaande van de jaarrekeningen 2009 en 2010 kwam de organisatie boven de signaleringsgrens uit. Dit zou erop kunnen duiden dat er mogelijk te weinig geïnvesteerd wordt in het primaire proces en dat het aangehouden buffervermogen te hoog is. SKOzoK heeft echter een afwijkend risicoprofiel door de snelle krimp van het aantal leerlingen en acht op basis hiervan een hoger buffervermogen nodig om (financiële) continuïteit te waarborgen. John Kardol, voorzitter directienetwerk financiën: In 2012 is een commissie druk bezig geweest met het (als gevolg van wetgeving verplicht) centraal aanbesteden van de schoonmaak van onze basisscholen. Met begeleiding van een daartoe gespecialiseerd bureau, zijn Hanneke Wassink (stafmedewerker financiën) en de directeuren Joop van Veldhoven, Max Deuze en John Kardol aan de slag gegaan. Gestart werd met het bepalen van een pakket van eisen en waarderingsnormen. Daarna werd het traject van informeren en inschrijven opgezet. Het werkgebied werd opgedeeld in twee percelen, om zo ook lokale aanbieders van schoonmaakdiensten een kans te geven. Op een woensdag kwamen zo n 15 schoonmaakbedrijven naar een informatiemiddag, waarna zij op de klus konden inschrijven. Dat inschrijven op zich is al een job apart. Vele teksten en mappen verder kwam de commissie weer bij elkaar om de scores vast te stellen. Naast vaste items, gerelateerd aan het pakket van eisen, waren ook diverse vragen bij de aanbieders neergelegd. Vragen als: wat doe je als er een klacht over het schoonmaakwerk binnenkomt? Hoe ga je om met een ziek personeelslid? Voor al deze zaken kreeg men punten. Dat resulteerde in een top 3 van aanbieders. Het was een drukke, uitgebreide klus, waarbij de vraag naar boven kwam of de investering in tijd, geld en energie ook daadwerkelijk de meerwaarde gaat opleveren. Uiteindelijk is advies uitgebracht aan het College van Bestuur om Essentials als leverancier voor de hele organisatie te kiezen. Per 1 augustus 2012 is Essentials in beide werkgebieden gestart.

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013.

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013. FUNCTIEPROFIEL Clusterdirecteur Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre Veldhoven, 4 april 2013. De organisatie SKOzoK is de afkorting van Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit. SKOzoK

Nadere informatie

Samsung Onderwijs Innovatiefonds

Samsung Onderwijs Innovatiefonds Samsung Onderwijs Innovatiefonds In 2012-2013 formuleert SKOzoK haar nieuwe Koersplan. 21 e Century Skills, waaronder ICT geletterdheid en Samenwerking zullen in het Koersplan nadrukkelijk worden opgenomen.

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 Plaats: Groningen BRIN-nummer: 140R Onderzoek uitgevoerd op: 9 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 1 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SSBO De Prinsenhof Plaats nummer Onderzoeksnummer Datum onderzoek

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE CALEIDOSCOOP SO-CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE CALEIDOSCOOP SO-CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE CALEIDOSCOOP SO-CLUSTER 4 Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 02EP Onderzoek uitgevoerd op : 15 en 16 september 2010 Rapport vastgesteld te Zwolle op 3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

SKOzoK in 2013. SKOzoK Jaarverslag 2013

SKOzoK in 2013. SKOzoK Jaarverslag 2013 SKOzoK in 2013 SKOzoK Jaarverslag 2013 2 SKOzoK in 2013 Voorwoord 1 Even voorstellen 1.1 College van Bestuur 5 1.2 Raad van Toezicht 6 1.3 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 9 1.4 De scholen 11 1.5

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2012-2013 04 TM mr. W.W.G. Stoffelen 18 oktober 2013 HOOFDSTUKINDELING Hoofdstuk 1: inleiding, Schooljaar 2012-2013 Hoofdstuk 2: Schoolontwikkelingen Opbrengsten van de school De school volgens

Nadere informatie

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM V E R S L A G van de ontwikkelingen binnen Stg. BOOM voor het jaar 2013 2014 Het verslag betreft vooral de onderwijsresultaten, personele en financiële ontwikkelingen en de huisvesting. Ondanks het teruglopende

Nadere informatie

Veilig leren en werken op school

Veilig leren en werken op school Veilig leren en werken op school Programma Veilige Publieke Taak(VPT) Naar aanleiding van het toenemende aantal incidenten waarbij werknemers en werkgevers met een publieke taak geconfronteerd werden met

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Schoolondersteuningsprofiel 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Octopus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Octopus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool De Octopus Plaats : Diemen BRIN nummer : 08EW C1 Onderzoeksnummer : 287701 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 9 mei 2016 Pagina

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT School : Christelijke Basisschool De Poort Plaats : Bleiswijk BRIN-nummer : 07XM Onderzoeksnummer : 116787

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS VLEUTERWEIDE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE" School : obs "Vleuterweide" Plaats : Vleuten BRIN-nummer : 27YF Onderzoeksnummer : 80394 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling : 10 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Hoorn Plaats : Oudenhoorn BRIN-nummer : 13ZO Onderzoeksnummer : 121812 Datum schoolbezoek : 14 april 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre Schooljaarverslag 2015-2016 Christoffelschool Waalre In een notendop Doel Een gedragen visie, een heldere kijk op onze doelen Voor (nieuwe) ouders inzichtelijk maken wie wij zijn en hoe wij werken Ouders

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD School : basisschool Pater van der Geld Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 111245 Datum

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Bonifatius Mavo VMBOGT Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 02KR C1 BRIN nummer : 02KR 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 290332 Datum onderzoek : 4 oktober 2016 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Op 14 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Moerschans' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 14 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Moerschans' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 14 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Moerschans' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze waarop

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014 Schooljaar 2013-2014 Inhoud Inleiding... 3 Samenstelling MR... 4 Huidige samenstelling...4 Leden...4 Beoogde samenstelling...4 Bijeenkomsten... 5 Onderwerpen... 6 Financieel...6 Kwartaal/Jaarplan/Jaarverslag...6

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Brugge Plaats : Ede Gld BRIN nummer : 23PT C1 Onderzoeksnummer : 277747 Datum onderzoek : 9 september 2014 Datum vaststelling : 11 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER School : Basisschool W.Sluiter Plaats : Eibergen BRIN-nummer : 05NT Onderzoeksnummer : 112674 Datum schoolbezoek : 1

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl. MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010

MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl. MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010 MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010 Inleiding Hierbij het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2009-2010. Wederom heeft dit verslag een sterk

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting Visie op onderwijs en huisvesting Stichting Primair Onderwijs Zundert November 2015 0 Visie op onderwijs en huisvesting Aanleiding: Het onderwerp onderwijshuisvesting staat al geruime tijd op de Zundertse

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarverslag MR de Bongerd

Jaarverslag MR de Bongerd Jaarverslag MR de Bongerd Schooljaar 2009-2010 Medezeggenschapsraad de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam mr@bongerd.edu.amsterdam.nl Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOGAVE 2 1 INLEIDING. 3 2 VERGADERINGEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar Inhoud. Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling

Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar Inhoud. Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling Schooljaar 2014-2015 Inhoud Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling Bijeenkomsten Speerpunten Vreedzame school Ouderbetrokkenheid Bevlogenheid in het onderwijs Onderwerpen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Wat zijn de prestaties van onze scholen? De stand van zaken op 1 september 2014 Colofon datum 27 oktober 2014 auteur Jan Vermeulen pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER School : OBS De Vijver Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AX Onderzoeksnummer : 112596 Datum schoolbezoek : 7 en 8 april

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G G E Z A M E N L I J K E M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D S T I C H T I N G F L U E N T A

J A A R V E R S L A G G E Z A M E N L I J K E M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D S T I C H T I N G F L U E N T A J A A R V E R S L A G G E Z A M E N L I J K E M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D S T I C H T I N G F L U E N T A J A N U A R I 2 0 1 2 - D E C E M B E R 2 0 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding. 3 2. Overzicht

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER Plaats : Amstelveen BRIN-nummer : 15EX Onderzoeksnummer : 118995 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SAM locatie van Limburg Stirumlaan Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 19PA C1 Onderzoeksnummer : 281769 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 04JR Onderzoeksnummer : 118519 Datum schoolbezoek : 16 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel Plaats : Berkel en Rodenrijs BRIN-nummer : 15JV Onderzoeksnummer : 125797 Datum schoolbezoek : 12 april 2012

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL School : de Johannes Bogermanschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 06EC Onderzoeksnummer : 82408 Datum schoolbezoek : 19 september 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Schoolondersteuningsprofiel 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FREINETSCHOOL, LOCATIE HUGO DE GROOT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FREINETSCHOOL, LOCATIE HUGO DE GROOT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FREINETSCHOOL, LOCATIE HUGO DE GROOT School : Freinetschool, locatie Hugo de Groot Plaats : Delft BRIN-nummer : 13YL Onderzoeksnummer : 116871

Nadere informatie