INVESTMENT MANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVESTMENT MANAGEMENT"

Transcriptie

1 INVESTMENT MANAGEMENT is verder kijken

2 Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management de opleiding Startdatum September (1x per jaar) Opleidingsduur Parttime 2,5 jaar (2 jaar + scriptie) Studiebelasting Circa 10 uur per week (inclusief 3 uur college) Tijdstip colleges Wekelijks, dinsdag (1 e jaar) of woensdag (2 e jaar) van 19 tot 22 uur Niveau Het curriculum Locatie colleges Vrije Universiteit, Agorazaal, 3e etage, hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam Postgraduate: Master of Science (NVAO accreditatie) Modules Toetsing Scriptie 01. Portefeuilletheorie en asset-allocatie 02. Macro-economie en financiële markten 03. Fundamentele analyse en waardering 04. Beheer aandelenportefeuilles 05. Portefeuillebeheer vastrentende waarden 06. Alternatieve beleggingen 07. Derivaten 08. Behavioral Finance 09. Compliance en regelgeving Ieder semester wordt schriftelijk getentamineerd. Daarnaast wordt per semester een aantal cases gemaakt waar een cijfer voor wordt gegeven. De opleiding wordt afgerond met een scriptie over een praktisch relevant onderwerp, mogelijk uit de eigen werkomgeving. H1 H2 H3 de opleiding Voor wie?/p05 Onderwijsvorm/p05 Wat komt aan bod?/p06 Waarom is deze opleiding zo interessant?/ p06 Investment Management of CFA?/p06 regulering en erkenning p09 Het curriculum nader bekeken Collegecyclus Belegger in de Praktijk /p Portefeuilletheorie en asset-allocatie/p Macro-economie en financiële markten/p Fundamentele analyse en waardering/p Beheer aandelenportefeuilles/p Portefeuillebeheer vastrentende waarden/p Alternatieve beleggingen /p Derivaten/p Behavioral Finance/p Module Compliance en Regelgeving/p16 Toetsing/p16 Scriptie/p16 H4 H5 H6 Organisatie Leiding en verantwoordelijkheid/p19 kerndocenten/p19 Curatorium/p19 Toelating Toelatingsregeling/p20 Selectieprocedure/p20 kosten en Inschrijving Kosten/p22 Inschrijving/p22 Algemene betalingsvoorwaarden/p22 Annulering/p22 toelating Ingangseisen Afgerond Master of Science in relevant vakgebied, relevante werkervaring Kosten en inschrijving Kosten Inschrijfdatum 2x 7.000,- te betalen voor aanvang het 1 e en 2 e collegejaar Uiterlijk 1 juli 2 /Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management/3

3 H1 de opleiding Al sinds 1999 biedt de Vrije Universiteit onder auspiciën van de beroepsvereniging VBA Beleggingsprofessionals de postgraduate opleiding Investment Management aan (voorheen Financieel en Beleggingsanalist FBA). De afgelopen jaren zijn de verschillende segmenten van de financiële wereld meer en meer geïntegreerd geraakt. De opleiding heeft zich in deze periode ontwikkeld tot een opleiding die meer omvat dan het pure financierings- en beleggingsterrein. Het onderwijsprogramma is door de jaren heen aangepast aan de veranderende eisen uit de praktijk en het (post) academische onderwijs. De kwaliteit van de opleiding is hierdoor in de afgelopen jaren steeds verbeterd. In februari 2010 heeft dit geleid tot de formele accreditatie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Afronding van de opleiding levert sindsdien de MSc titel op. Voor wie? Doordat de opleiding heel veel verschillende onderwerpen behandelt, is de opleiding geschikt voor een uitgebreide groep professionals: > Financieel analisten > Beleggingsanalisten > Vermogensbeheerders > Portfoliomanagers > Professionals werkzaam in de actuariële omgeving van verzekeraars en pensioenfondsen > Financiële toezichthouders > risk managers > Accountants > Financiële consultants Studenten werken bij organisaties uit de gehele financiële wereld, zoals banken (ABN AMRO, ING, Rabobank), pensioenuitvoerders (APG, PGGM, Mn Services), vermogensbeheerders (Barclays, Robeco), verzekeraars (Achmea, Aegon, Delta Lloyd), toezichthouders (AFM, De Nederlandsche Bank) en consultants (Ernst & Young, Mercer, Ortec), maar ook bij bijvoorbeeld ministeries (Economische Zaken, Financiën) en nog vele andere organisaties. Onderwijsvorm De collegeblokken in de eerste twee jaren beslaan acht weken en bestaan uit: > Hoorcolleges. In de hoorcolleges wordt de body of knowledge behandeld. De theorie wordt afgewisseld met toepassingen in de praktijk. > Eén of twee casuscolleges. In het casuscollege wordt een case besproken die betrekking heeft op de in de hoorcolleges behandelde theorie. Deze case wordt individueel dan wel in groepsverband uitgewerkt. > In een aantal gevallen een computerpracticum. De computerpractica worden gebruikt om een aantal opdrachten uit te werken die betrekking hebben op de lesstof van het blok. 4 /Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management/5

4 Investment Management CFA Toelatings eisen > Afgeronde Master of Science in relevante studierichting > level I: HBO / bachelor > level II en III: respectievelijk geslaagd voor level I en II Wat komt aan bod? Waarom is deze opleiding zo interessant? Taal > Colleges en tentamens grotendeels in het Nederlands > literatuur Engelstalig > Colleges in het Nederlands > literatuur, oefenstof en examens Engelstalig De opleiding behandelt een breed scala aan onderwerpen uit de financiële en beleggingspraktijk, zoals: > Portefeuilletheorie en asset-allocatie: hoe moet ik sparen en beleggen gedurende de levenscyclus? > Macro-economie toegespitst op de beleggingspraktijk, zoals conjunctuurcyclus, groeitheorie, valutamarkten en het monetair beleid van centrale banken > Fundamentele Analyse en Waardering: effectieve analyse om de echte economische situatie van een organisatie bloot te leggen, wat is de fundamentele waarde van ondernemingen, onroerend goed en andere assets? > Beheer aandelenportefeuilles: leer de black box van kwantitatieve beleggingsstrategieën te doorgronden. > Portefeuillebeheer vastrentende waarden: hoe maak ik vastrentende producten inzichtelijk en gebruik ik ze in beleggingsstrategieën? > Alternatieve Beleggingen: wat zijn de belangrijkste karakteristieken en wat is de toegevoegde waarde van alternatieve beleggingen? > derivaten: toepassing, prijsvorming en risicomanagement > Behavioral Finance: hoe beïnvloeden individuele waarden en gedrag financiële beslissingen in het bijzonder en de financiële markten in het bijzonder. > Actuele wet- en regelgeving ten aanzien van zorgplicht, marktmisbruik en voorkennis. > unieke opleiding: qua duur, niveau en diepgang. > Nationale en internationale erkenning: afronding geeft recht op de Master of Science titel, inschrijving in het VBA register (titel RBA: register beleggingsanalist) en de senior registers van het DSI. > Internationaal is de opleiding erkend door de EFFAS. > uitgebreide carrièremogelijkheden: met dit diploma heeft u een streepje voor bij (interne) sollicitaties. > direct toepasbaar in de praktijk: studenten ervaren dit als een groot voordeel. Dat wordt nog eens versterkt doordat de docenten beschikken over uitgebreide academische én praktische ervaring. > Toegang tot een uitgebreid netwerk van ervaren beleggingsprofessionals en managers binnen de financiële wereld, o.a. de leden (circa 1400) van de VBA Beleggingsprofessionals. Investment Management of CFA? De VU biedt naast Investment Management ook het CFA programma aan. Dit programma is gericht op het behalen van de CFA-examens (levels I, II en III) en bestaat uit wekelijks klassikaal onderwijs en gerichte examentraining. Of u voor Investment Management of CFA kiest, ligt voor een groot deel ook aan uw persoonlijke situatie en voorkeur. Investment Management onderscheidt zich van het CFA programma door een aantal kenmerken. Wijze van college geven Duur van de opleiding Toetsing Oriëntatie Dynamiek van het programma > Interactieve colleges > Afwisseling theorie en praktijk > Praktijkopdrachten (actueel en toepasbaar) Minimaal 2,5 jaar inclusief scriptie en (her) tentamens Gespreid over het jaar: 2 tentamens per semester (met mogelijkheid tot herkansing) > Postacademisch > Wetenschappelijke beroepsopleiding Hoog, doordat de VU zelf zorg draagt voor de ontwikkeling van het curriculum, wordt er continu ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in theorie en praktijk en zijn de colleges en de literatuur altijd actueel. De opleiding appelleert aan de eigen ervaring en inbreng in de colleges en is hierdoor minder schools. > Behandeling theorie > Examentraining Minimaal 3 jaar, duurt vaak langer, doordat er bij level II en III slechts 1 examen per jaar is Piekbelasting door uitgebreid examen 1-2 maal per jaar > Post-hbo > Amerikaans Lager, afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het CFA Institute. Meer informatie over de CFA-opleiding aan de VU vindt u op of in de brochure die kan worden aangevraagd bij het secretariaat (zie achterzijde van deze brochure). 6 /Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management/7

5 H2 regulering en erkenning Het onderwijsprogramma is door de jaren heen aangepast aan de eisen uit de praktijk en het (post) academische onderwijs. De kwaliteit van de opleiding is hierdoor in de afgelopen jaren steeds verbeterd. In februari 2010 heeft dit geleid tot de formele accreditatie van de Nederlands- Vlaamse accreditatie organisatie (NVAO). aan het woord Oud-student Coert Barents Het voltooien van de opleiding geeft nu recht op: > officiële Master of Science-titel (MSc) geaccrediteerd door de NVAO > inschrijving in het register van de VBA en het voeren van de titel RBA (Register Beleggingsanalist) > inschrijving in de registers senior beleggingsadviseur, senior vermogensbeheerder en senior beleggingsanalist van het Dutch Securities Institute (DSI). Ook internationaal is de opleiding erkend. De EFFAS (The European Federation of Financial Analysts Societies) heeft de opleiding geaccrediteerd waardoor u naast het behalen van de RBA titel het CEFA (Certified European Financial Analyst) diploma ontvangt. Na mijn opleiding Econometrie heb ik bij diverse banken gewerkt. Na een aantal jaar wilde ik me verder ontwikkelen en heb toen gekozen voor de postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management (heette toen nog FBA) aan de Vrije Universiteit. Het praktische karakter in combinatie met het academische niveau spraken mij het meeste aan. Daarnaast bood de opleiding mij ook nieuwe carrièremogelijkheden. Op dit moment werk ik als Risk & Performance Analyst bij Kempen Capital Management. De opleiding Investment Management staat uitstekend bekend en biedt tal van carrièremogelijkheden. Ik raad deze opleiding dan ook van harte aan. 8 /Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management/9

6 H3 Het curriculum nader bekeken Het curriculum Collegecyclus / Belegger in de Praktijk / deel1 Jaar Portefeuilletheorie en asset-allocatie 02. Macro-economie en financiële markten 03. Fundamentele analyse en waardering 04. Beheer aandelenportefeuilles Collegecyclus / Belegger in de Praktijk / deel 2 Jaar Portefeuillebeheer vastrentende waarden 06. Alternatieve beleggingen 07. Derivaten 08. Behavioral Finance 09. Compliance en regelgeving Collegecyclus / Belegger in de Praktijk / deel 3 De opleiding heeft als doelstelling haar studenten op te leiden tot allround beleggingsdeskundigen die in staat zijn om beleggingsvraagstukken zelfstandig, in beleggingsteams of in multidisciplinaire teams te analyseren en op te lossen. Na voltooiing van de opleiding is de student in staat om ongestructureerde (beleggings)vraagstukken en situaties op een gestructureerde wetenschappelijke wijze te analyseren en in een oplossingskader te plaatsen. Daarnaast weet hij het belang van de verschillende onderdelen van het probleem en de oplossing op waarde te schatten en dit over te brengen aan belanghebbenden. De eerste twee basisjaren van de opleiding bestaan uit negen onderwijsblokken en de Collegecyclus Belegger in de Praktijk. In het laatste deel van de opleiding ligt de nadruk op het in grote mate zelfstandig schrijven van een scriptie. Collegecyclus Belegger in de Praktijk De cyclus bestaat uit een introductieweekend aan het begin van de opleiding, bijeenkomsten aan het eind van het eerste jaar en afsluitende bijeenkomsten aan het einde van het tweede jaar. Belegger in de Praktijk bestaat uit drie onderdelen en dient daarmee diverse doelen. De colleges Econometrie en Statistiek voor Beleggingsprofessionals gelden als voorbereiding op de colleges voor de post-graduate opleiding Investment Management. In het verleden is gebleken dat de kwantitatieve onderdelen van de opleiding een hindernis vormen voor veel studenten. Deze colleges van 2 halve dagen zijn er op gericht de noodzakelijke kwantitatieve basis te leggen voor de rest van de opleiding. Het tweede onderdeel is Investment Beliefs, Dit is een interactief college, waarbij studenten in groepen de diepere onderliggende beleggingsovertuigingen van hun eigen organisatie (of die van hun collega) zullen bespreken en bediscussiëren. Actuele kennis over de geleerde theorieën, methoden en technieken zal in dit discussie college gebruikt worden en diverse aspecten komen hierbij samen. Tenslotte wordt er aandacht besteed aan het scriptieproces. Doelstelling is om de keuze van het scriptieonderwerp al voor het einde van het tweede jaar te hebben gemaakt. Tijdens de bijeenkomsten van de cyclus zullen de studenten hun beoogde onderwerp en plan van aanpak aan elkaar en aan enkele docenten presenteren. Scriptie 10 /Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management/11

7 01. Portefeuilletheorie en asset-allocatie 02. Macro-economie en financiële markten 03. Fundamentele analyse en waardering 04. Beheer aandelenportefeuilles Na de bepaling van doelstellingen, preferenties en randvoorwaarden van de belegger is de asset-allocatie meestal de eerste stap in het vermogensbeheerproces. Onder asset-allocatie verstaan we de verdeling van het beheerde vermogen over (grote) groepen van vermogenstitels als bijvoorbeeld aandelen, obligaties en onroerend goed. In dit blok wordt uitvoerig ingegaan op de wijze waarop een asset-allocatie in theorie en in de praktijk kan worden bepaald. Hiertoe is kennis van de portefeuilletheorie onontbeerlijk. > Wat is asset-allocatie en wat is het (relatieve) belang? > Portefeuilletheorie: verwachte nutstheorie en het mean-variance (MV) model > Praktische implementatieproblemen van het MV-model > Asset-allocatie en de beleggingshorizon > Schattingsrisico, Bayesiaanse oplossing, Black & Litterman model > Asset and Liability Management (ALM) > rebalancing Het blok macro-economie wordt gegeven met de beleggingspraktijk als invalshoek, met andere woorden macro-economie ten dienste van de belegger. Er zal in dit blok een sterke link worden gelegd tussen de theorie en de praktijk. De ontwikkeling van de belangrijkste economische theorieën wordt geplaatst in de eigen historische context, waardoor duidelijk wordt welk probleem iedere theorie trachtte op te lossen. Daarnaast is er aandacht voor specifieke onderwerpen die vooral voor de beleggingspraktijk van groot belang zijn. Te denken valt aan de conjunctuurcyclus, financiële crises, stabilisatiebeleid van overheden, groeitheorie, valutamarkten en het monetair beleid van centrale banken. Hierbij wordt zoveel mogelijk een link gelegd met de beleggingspraktijk. > de belangrijke stromingen binnen de economische theorie, hoe deze geleid hebben tot wijzigingen in economisch (monetair en fiscaal) beleid en de knelpunten waar dit beleid op stuitte > oorzaken en verloop van de conjunctuurcyclus en hoe van deze kennis gebruik gemaakt kan worden in de beleggingspraktijk > Het belang van macro-economische cijfers die maan delijks worden gepubliceerd > de trendmatige (potentiële) groei van een economie en de oorzaken en consequenties hiervan > Werking van monetair en fiscaal beleid > Interactie tussen financiële crises, kapitaalmarkten en reële economie > opvattingen, doelstellingen en beleid van centrale banken In deze module wordt de student bekend gemaakt met fundamentele analyse. Er is aandacht voor methoden en technieken die hem uiteindelijk in staat te stellen bedrijven en aandelen op een correcte wijze te waarderen. De basistechnieken van Financial Statement Analysis worden kort behandeld waarna ze in de bredere context van strategie en waardering van een onderneming worden geplaatst. In een brede context wordt zo geleerd verschillende methoden te identificeren, te begrijpen en aan te passen of een vergelijking te kunnen maken. Er wordt daarmee gekeken naar de principes voor bedrijfsinvesteringen en financieringsbeslissingen maar ook naar waardering bij fusies en overnames. Tenslotte wordt er gekeken naar de rol van portfolio management, hoe kunnen processen optimaal worden ingericht en de beste rendementen worden behaald? De insteek is dit blok is daarmee een praktische: het geleerde kan gebruikt worden bij Portfolio Management en Corporate Finance beslissingen. > Basisbegrippen Financial Statement Analysis > Corporate Governance > Corporate Finance; Capital budgeting > Waarderen van bedrijven en aandelen > Fusies en overnames > Value investing In dit blok wordt ingegaan op de resultaten van academisch onderzoek naar het beleggen in aandelen, met een sterkte focus op de manier waarop die inzichten in de praktijk kunnen worden benut door beleggers. Er wordt begonnen bij de basis: begrippen, feiten, cijfers en historisch perspectief. Vervolgens wordt de theorie achter actief beleggen besproken aan de hand van het boek van Grinold en Kahn. Ook worden de belangrijkste anomalieën die zijn gedocumenteerd voor aandelenmarkten, waaronder de value, momentum en low-volatility anomalieën. In de colleges wordt ook een vertaalslag gemaakt van de rendementvoorspellingen naar een daadwerkelijke portefeuille, rekening houdend met praktische fricties zoals transactiekosten en randvoorwaarden die door de klant worden opgelegd. Er wordt een koppeling gemaakt naar de praktijk door naar prestaties van fondsen te kijken, hiermee worden de opgedane inzichten toegepast. Tenslotte worden ook de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied, zoals smart beta beleggen, behandeld. > Theoretische basis voor actief beleggen > Anomalieën in aandelenmarkten > Implementatie van theorie naar praktijk > Evaluatie van prestaties van beleggingsfondsen > recente trends 12 /Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management/13

8 05. Portefeuillebeheer vastrentende waarden 06. Alternatieve beleggingen 07. Derivaten 08. Behavioral Finance Een belangrijk deel van de portefeuilles van institutionele en particuliere beleggers bestaat nog steeds uit vastrentende waarden. De portefeuilles bevatten al lang niet meer alleen de traditionele staatsobligaties. Een veelheid aan verschillende vastrentende producten zoals credits, high yield obligaties, emerging market debt, asset backed securities en recent ook allerhande combinaties hiervan, kenmerken de moderne portefeuille. Het kunnen managen van de risico s en rendementen van dergelijke portefeuilles vereist dan ook een grondige kennis van rente, krediet, en liquiditeitsrisico s en de wijze waarop deze samenhangen in portefeuilleverband. > de risico- en rendementkenmerken en waardering van de genoemde soorten vastrentende beleggingsproducten en strategieën > de risico- en rendementkenmerken van de portefeuilles die de belegger in de praktijk kan tegenkomen > de verschillende rentemarktomstandigheden op de kapitaalmarkt en de manier waarop deze modelmatig kunnen worden nagebootst > de plaats van vastrentende waarden in het beleggingsproces waarbinnen de besluitvorming over beleggingsbeslissingen wordt geïnitieerd, voorbereid en gecontroleerd > Vaardigheid om op deze gebieden kennis te verzamelen, te analyseren en te verwerken in oplossingen voor praktijkof theoriegerelateerde problemen De laatste jaren is het belang van alternatieve beleggingen in de portefeuilles van institutionele beleggers sterk toegenomen. Het gaat hierbij om beleggingen als hedge funds, grondstoffen, onroerend goed en private equity. In dit blok zal worden begonnen met een overzicht van de markt voor alternatieve beleggingen en een analyse van de toegevoegde waarde van alternatieve beleggingen binnen de asset allocatie van institutionele beleggers. Vervolgens worden de belangrijkste beleggingscategorieën binnen alternatieve beleggingen besproken, te weten grondstoffen, hedge funds, private equity en onroerend goed. De focus zal daarbij liggen op de specifieke karakteristieken van deze beleggingscategorieën (inclusief de gehanteerde instrumenten en strategieën) en de consequenties voor risk budgeting, risk management en performance analyse. > de markt van alternatieve beleggingen > risico- en performance analyse van hedge fund strategieën > Het beheer van private equity portefeuilles > Het beheer van onroerend goed portefeuilles Kennis van derivaten vormt een niet meer weg te denken onderdeel van het moderne beleggen. Naast het traditionele gebruik van plain-vanilla derivaten zoals forwards/futures op valuta s en aandelen/obligatie indices en put- en callopties op beursgenoteerde ondernemingen, vormen derivaten vaak een belangrijk onderdeel van beleggingsproducten. Zo bevatten moderne hypotheken en levensverzekeringproducten vaak een variëteit aan opties en hebben financiële producten als garantie- en clickfondsen een omvangrijke derivatencomponent. Daarnaast spelen forwards/futures en opties een steeds belangrijkere rol in het managen van de belangrijkste marktrisico s van beleggingsportefeuilles van institutionele beleggers. In de colleges zal nader worden ingegaan op nieuwere, complexere derivatenstructuren (de zogenaamde exotische derivaten). Dit kan echter pas geschieden na grondig inzicht te hebben verkregen in de werking en prijsvorming (wat is de fair prijs?) van plain-vanilla derivaten. De nadruk in het blok ligt op derivaten van aandelen maar er zal tevens aandacht worden geschonken aan derivaten geschreven op valuta s, obligaties, rentes en swaps. Naast de prijsvorming van derivaten zal ook worden ingegaan op het managen van de verschillende marktrisico s met behulp van derivaten. > Werking en prijsvorming van forwards, futures en swaps > Werking en prijsvorming van plain vanilla opties > Werking en prijsvorming van exotische derivaten > de opbouw van gestructureerde (nieuwe) producten > riskmanagementstrategieën met derivaten Vaak wordt aangenomen dat beleggers rationeel handelen en dat financiele markten efficient zijn. In de dagelijkse praktijk blijkt dat toch wat genuanceerder te liggen. In dit blok komt deze discrepantie aan de orde. Daarbij wordt gebruik gemaakt van moderne inzichten uit o.a. de psychologie. Besproken zal worden hoe Behavioral Finance de traditionele kennis van Finance aanvult. Onderzocht wordt hoe individuele houdingen en gedragingen inwerken op financiele beslissingen en de markt in het algemeen. De insteek is eerder gebaseerd op conceptuele kennis dan op mathematische modellen. > Behavioral Foundations of Economics and Finance > Behavioral Factors and Financial Markets > Behavioral Corporate Finance > Behavioral Investing and Trading Strategies > Psychologie van beleggers > Behavioral Asset Management 14 /Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management/15

9 09. Module Compliance en Regelgeving In toenemende mate wordt de financiële sector geconfronteerd met wet- en regelgeving. Met de introductie van de nieuwe Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Europese beleggingsrichtlijn Markets in Financial instruments Directive (MiFID) zullen bestaande wetten en regels verder aangescherpt worden. Deze module bestaat uit twee onderdelen: 1) zorgplicht en 2) marktmisbruik. Er bestaan verschillende wetten en regels ten aanzien van zorgplicht waaraan financiële ondernemingen zich dienen te houden ten opzichte van hun cliënten. Hoe in de praktijk met deze wetten en regels wordt omgesprongen komt uitgebreid aan bod. Bij het onderdeel marktmisbruik komen vragen aan bod zoals: welke risico s lopen beleggingsprofessionals bij hun handelingen? Kunnen beursorders zomaar aangenomen worden en hoe moeten deze gemeld worden? Voorts zal er aandacht worden besteed aan voorkennis en marktmanipulatie. > Actuele wet- en regelgeving ten aanzien van zorgplicht > Actuele wet- en regelgeving ten aanzien van marktmisbruik en voorkennis > Het correct interpreteren van de wet- en regelgeving naar concrete werksituaties > Het voorzien van potentiële conflicten in de werksituatie met de wet- of regelgeving > de wijze waarop consumenten kunnen procederen > Het lezen van relevante jurisprudentie en hieruit gedragsregels destilleren Toetsing De kennis van de student wordt op drie manieren getoetst: > Tentamens: elk semester wordt afgesloten met twee tentamens (één tentamen per onderwijsblok). De tentamens vinden plaats in januari en juni. Van alle tentamens wordt ongeveer 3 maanden na de eerste keer een herkansing aangeboden. > Schriftelijke opdrachten: naast de schriftelijke tentamens wordt per blok een beoordeling gegeven voor een geschreven opdracht. Scriptie Het schrijven van de scriptie vindt plaats na het afronden van de twee collegejaren. De keuze van het onderwerp wordt in overleg bepaald. Doel is om de tijdens de opleiding opgedane kennis te gebruiken om een probleem te behandelen op het vakgebied Beleggen. De begeleiding vindt plaats door (kern) docenten die thuis zijn op het terrein van het gekozen onderwerp. In een aantal bijeenkomsten zal aandacht worden besteed aan de inhoud en voortgang van de scripties. locatie Alle reguliere colleges vinden plaats op de Vrije Universiteit in de Agorazalen. In deze speciale zalen van het Harvard-type wordt de onderlinge betrokkenheid tussen docenten en deelnemers vergroot en wordt de participatie van deelnemers maximaal ondersteund. Een aantal middag- en weekendbijeenkomsten zullen niet op de Vrije Universiteit zelf plaats vinden maar extern worden georganiseerd op een nader bekend te maken locatie. Het betreft hier bijvoorbeeld de introductie bijeenkomsten. 16 /Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management/17

10 H4 Organisatie VU School of Finance & Risk Management De opleiding is een onderdeel van de VU School of Finance & Risk Management. De VU streeft er naar binnen de school fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en opleidingen op alle gebieden van de financiële discipline onder te brengen. Naast de postgraduate programma s worden dagopleidingen op bachelor- en masterniveau aangeboden en zijn er promotietrajecten. De school werkt samen met de VU Postgraduate School for Executive and Professional Education. Leiding en verantwoordelijkheid De opleiding maakt deel uit van de VU School of Finance & Risk Managment. De eindverantwoordelijkheid van de opleiding berust bij de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit. De dagelijkse leiding is in handen van Prof. dr. T. B. M. Steenkamp en Prof. dr. P.A. Stork die zorg dragen voor de inhoudelijke programmering. Drs. E. Erbé is verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken. kerndocenten > Prof. dr. T.B.M. Steenkamp - Executive Vice President, Investment Solutions & Research Robeco > dr. D. Blitz - Head Quantitative Equity Research Robeco > Prof. dr. P.A. Stork Vrije Universiteit Amsterdam en Duisenberg School of Finance > drs. A.J.C. de Ruiter Chief Investment Officer Stichting Pensioenfonds TNO > dr. F. Brouwer Vrije Universiteit > dr. A.J.C.C.M. Loonen directeur Private Planning Bank Insinger de Beaufort N.V. > drs. H. de Jong Chief Economist ABN AMRO Bank N.V. Curatorium Het curatorium houdt toezicht op het kwaliteitsniveau van de opleiding en adviseert daarover aan de leiding van de opleiding. Zowel de VBA (Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals) als de financiële en de universitaire wereld zijn vertegenwoordigd in het curatorium. De leden zijn: > Prof. dr. R.A.H. van der Meer (voorzitter) voormalig lid raad van bestuur Fortis, hoogleraar Beleggingsleer en Vermogensbeheer Rijksuniversiteit Groningen > dr. F.J. Ballendux - voormalig directielid Mercer Investment Consulting > Prof. dr. M. van der Nat - hoogleraar Treasury Management Vrije Universiteit > Prof. dr. A.M.H. Slager RBA TiasNimbas Business School, Universiteit van Tilburg - voorzitter VBA bestuur > drs. R.W.F. van Tets - voormalig lid, thans adviseur, Raad van Bestuur ABN AMRO > A. Otto RBA - directeur Delta Lloyd Asset Management 18 /Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management/19

11 H5 Toelating toelatingsregeling De toelatingsregeling van de opleiding is geregeld in de Toelatingsregeling Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management. De belangrijkste bepalingen zijn hieronder samengevat: > deelnemers dienen in het bezit te zijn van een doctoraal/ Master of Science diploma van een geaccrediteerde universiteit. > Ze moeten aantoonbaar de volgende vakken met voldoende resultaat hebben afgesloten: corporate finance, investments, financial en management accounting, economics en wiskunde en statistiek. Deze vakken kunnen worden gekarakteriseerd door standaardliteratuur die is beschreven in de toelatingsregeling van de opleiding. > Geïnteresseerden met een doctoraal/master of Science diploma en aantoonbare kennis van bovenstaande vakken zijn in principe zonder deficiënties toelaatbaar. > Indien aantoonbare kennis in één of meerdere van de genoemde vakken ontbreekt, maar de kandidaat wel in bezit is van een doctoraal/master of Science diploma, dan beoordeelt de programmaleiding of het niveau van kennis en ervaring van de betrokkene zodanig is dat een succesvolle deelname verwacht mag worden. De kandidaat wordt in de meeste gevallen door de programmaleiding uitgenodigd voor een intakegesprek. Op basis van dit intake gesprek kunnen aanvullende eisen worden gesteld voor toelating. Selectieprocedure De volgende criteria spelen een belangrijke rol indien selectie noodzakelijk is: > Aanwezige praktijkervaring > Functie die tijdens de opleiding wordt vervuld > Studieprestaties in voorgaande opleidingen > Samenstelling van de totale groep rekening houdend met opleiding, leeftijd, ervaring, functie en werkgever > Tot de opleiding worden maximaal 45 studenten per cursusjaar toegelaten Voor de selectie geldt de volgende procedure: > Aanmelding d.m.v. het inschrijfformulier > Programmaleiding stelt vast of aan de vooropleidingseisen is voldaan > Indien noodzakelijk een gesprek met de programmaleiding > Vaststelling selectie door de selectiecommissie; eventuele nadere gesprekken met kandidaat > Beslissing curatorium op voordracht opleidingsbestuur welke kandidaten tot het nieuwe cursusjaar worden toegelaten 20 /Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management/21

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

Executive Master of IT-Auditing

Executive Master of IT-Auditing Amsterdam Business School Executive Master of IT-Auditing IT-auditing moet meer zijn dan alleen compliance. IT-auditing staat voor succesvolle implementaties, een betere beveiliging, een hoger rendement

Nadere informatie

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Het MBSip programma maakt het mogelijk om uw werk te combineren met een universitaire opleiding bedrijfskunde. Die combinatie is niet

Nadere informatie

NYENRODE executive pensions program

NYENRODE executive pensions program NYENRODE executive pensions program inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Executive Pensions Program 6 Overzicht 9 Het programma 10 Specifiek 12 Investering en locatie 13 Toelichting per module 19 Lijst met deelnemende

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds KPN Vastgesteld in december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 4 2.1 Gedragscode... 4 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur... 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2013 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 vba journaal 3nummer 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 7 Ronde Tafel bijeenkomst: duurzaam vastgoed in opkomst 21

Nadere informatie

Nieuwe distributiemogelijkheden voor een vermogensbeheerder (Openbare versie)

Nieuwe distributiemogelijkheden voor een vermogensbeheerder (Openbare versie) Nieuwe distributiemogelijkheden voor een vermogensbeheerder (Openbare versie) Onderzoek naar de additionele mogelijkheden voor Palladyne op de vermogensbeheermarkt en de pensioenmarkt Arjen Muilwijk Nieuw

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

FACTORBELEGGEN GEEFT MEER INZICHT IN RISICO S

FACTORBELEGGEN GEEFT MEER INZICHT IN RISICO S VOORZITTER Arjen Pasma, PGGM Investments DEELNEMERS Rob Brand, Blue Sky Group Wim van Hyfte, Candriam Investors Group Maarten de Kok, MN, sinds 1 september ING Pensioenfonds Bill McCoy, FactSet Valentijn

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

ESG-integratie Toepassing en best-practices binnen de Nederlandse markt

ESG-integratie Toepassing en best-practices binnen de Nederlandse markt ESG-integratie Toepassing en best-practices binnen de Nederlandse markt E S G - I N T E G R A T I E T O E P A S S I N G E N B E S T - P R A C T I C E S B I N N E N D E N E D E R L A N D S E M A R K T 2

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie