De Kraamvogel Beste Leerbedrijf Zorg Arbeidsmarktmonitor Sport Nieuwerwets Gilde-leren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Kraamvogel Beste Leerbedrijf Zorg Arbeidsmarktmonitor Sport Nieuwerwets Gilde-leren"

Transcriptie

1 Tijdschrift over arbeidsmarktontwikkelingen binnen Zorg, Welzijn en Sport De Kraamvogel Beste Leerbedrijf Zorg Arbeidsmarktmonitor Sport Nieuwerwets Gilde-leren 4 Calibris VIZIER december e jaargang, nr. 54, november 2011

2 INHOUDSOPGAVE 4 Ziekenhuisdirecteur Zeller zet vraagtekens bij advies RVZ Een ingeslapen sector kun je de zorg bepaald niet noemen, maar toch vindt de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) het hoog tijd voor een wake-up call. Een interview met Nicolet Zeller. Gilde-leren: meer begeleiding en betere resultaten 6 16 Berichten Sociale media kunnen beroepspraktijkvorming verbeteren MVO: hoe doe je dat? De toekomst van de onderwijsassistent Derde Calibris Café over stagebeoordeling Investeren in sport(werkers) Samen op zoek naar stageplaatsen voor doktersassistenten 2 Calibris VIZIER nov Coverinterview

3 COLUMN Kansen in de kinderopvang Als praktijkopleider in de kinderopvang heb ik rechtstreeks te maken met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In tijden dat er veel groei is, bijvoorbeeld als er nieuwe locaties of groepen worden opgestart, wordt de aanname- en selectieprocedure van nieuwe studenten beïnvloed door het tekort aan personeel of de dreiging hiervan. Op dit moment lijkt er binnen de kinderopvang krimp te gaan optreden. Heeft deze ontwikkeling gevolgen voor stagiairs die de opleiding Pedagogisch Medewerker volgen? Voor je BPV-beleid? Voor de praktijkopleider? Anita van der Hoeven Praktijkopleider van de s-gravenzandse Kinderopvang Okidoki Beste Calibris Praktijkopleider 2011 Ja, zeker. Maar niet op een negatieve manier. Op korte termijn lijkt het aanbod van nieuwe medewerkers groter dan de vraag. Voordeel is dat organisaties kunnen kiezen tussen verschillende kandidaten: past deze kandidaat binnen onze organisatie, op deze locatie en groep? Je kunt eisen stellen aan net afgestudeerde studenten: kunnen ze werken volgens ons pedagogisch beleid, zijn ze klantgericht, kunnen ze goed samenwerken met collega s? De grootste kansen liggen in het ontwikkelen van een nog betere samenwerking tussen het leerbedrijf en de school. Het is belangrijk om goede afspraken te maken over de inhoud van de opleiding, de inhoud en uitvoering van de BPV. Juist nu! Samen werken aan een duidelijk en elkaar aanvullend opleidingsprogramma, vormgegeven door opleiding en leerbedrijf. Uiteraard met als centrale opdracht dat de stagiair alle mogelijkheden krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. De studenten van de leerafdeling die tijdens de stageperiode laten zien dat ze geschikt zijn om binnen de organisatie te werken. De pareltjes van de opleiding, degene die zich duidelijk onderscheiden van de andere stagiairs, zullen onze nieuwe medewerkers worden. Mijn taak als praktijkopleider is hierin van groot belang, door mee te werken aan een goede stageperiode in nauwe samenwerking met de onderwijsorganisatie. Nu is er misschien kwantitatief minder vraag, maar meer vraag naar een hogere kwaliteit. Over een aantal jaar treden er weer tekorten op. Nu hebben we de kans om met elkaar meer te investeren in het stage- en opleidingsbeleid. Met als doel studenten nog beter op te leiden tot goede vakbekwame medewerkers die elke organisatie graag wil hebben. Maar ook de kans om studenten te trekken die weten waarom ze gekozen hebben voor dit prachtige beroep. Studenten die passie hebben voor het werken met kinderen. Studenten die kinderopvang zien als een meerwaarde voor de ontwikkeling en talentontdekking van kinderen. Studenten die zelf hun talenten verder durven te ontwikkelen! Calibris VIZIER nov

4 Ziekenhuisdirecteur Zell bij advies RVZ Een ingeslapen sector kun je de zorg bepaald niet noemen, maar toch vindt de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) het hoog tijd voor een wake-up call. Taken herschikken, het systeem van voorbehouden handelingen op de helling, nieuwe beroepen. En ook: anders opleiden, met (nog) meer aandacht voor competenties als samenwerken, communiceren en begeleiden. Vooral van dat laatste moet ziekenhuisdirecteur Nicolet Zeller eenvoudigweg gruwen. Ik ben langzamerhand allergisch voor dat woord competenties. Tekst: Dick Groenendijk Beeld: Vincent Boon Een stuk of tien bedden naast elkaar, elk omgeven door batterijen van apparatuur. Een oudere man wordt juist voorzien van een infuus. Een helemaal in groen gehulde gestalte met mondkap controleert de zuurstofslangen. Een en al bedrijvigheid is het op de afdeling IC van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Hier heb je echt helemaal niets aan competenties zonder medische basiskennis, verzucht Nicolet Zeller, lid van de raad van bestuur. En dat geldt niet alleen voor deze afdeling. Wat je hier ziet, is het ziekenhuis van morgen: de plek voor intensieve, complexe zorg. Natuurlijk verandert de zorg van karakter, reageert ze op het advies Bekwaam is bevoegd van de RVZ. Alleen al door de sterk toegenomen behandelingsmogelijkheden. Ziektes waar je vroeger aan overleed, zijn chronische aandoe ningen geworden. Nu mensen steeds langer leven, krijgen we daar in de zorg steeds meer mee te maken. Maar de RVZ schiet vervolgens door in de consequenties die men daaraan verbindt. Prima om extra aandacht te vragen voor die chronische zorg. Maar bedenk wel dat zich in het traject van chronische zorg, door de tijd heen, bijna altijd een complexe of acute fase aandient. Die complexe of acute fase blijft het domein van het ziekenhuis. In de toekomst nog nadrukkelijker dan nu. Driedeling in de zorg Het rapport van de RVZ maakt onvoldoende onderscheid tussen de verschillende typen zorg, vindt Zeller. Er tekent zich een driedeling af. Allereerst de planbare zorg: in principe gezonde mensen met een gezondheidsprobleem: een liesbreuk, spataderen, een versleten heup. Dan de chronische zorg, die steeds omvangrijker wordt, en tenslotte de complexe en acute zorg. Alle drie die domeinen stellen hun eigen eisen qua aanpak, doelmatigheid en logistieke processen. En alle drie ook vragen ze een ander type zorgverleners. Op dat punt gaat de RVZ te kort door de bocht. En komt wat de Gelderse ziekenhuisdirecteur betreft tot aanbevelingen die delen van de zorg zich ongetwijfeld kunnen aantrekken, maar waar soms ook knap gevaarlijke kanten aan zitten. Voorbeeld: delen van het werk van de arts, ook van medisch specialisten, kunnen best door lager opgeleiden worden overgenomen. Dat gebeurt steeds vaker, al vormt de huidige financieringssystematiek daarbij wel een struikelblok. Toch moet je daar erg mee uitkijken. Je kunt een kunstje leren, zoals een infuus inbrengen of een scopie verrichten. Maar een arts blijft toch onmisbaar. Om een juiste diagnose te stellen en de patiënt te bekijken in zijn volledige context. Vorige oorlog winnnen Zorgprofessionals lijken opgeleid om de vorige oorlog te winnen. In de opleidingen, zo argumenteert de raad, blijft het curatieve denken dominant. Terwijl de patiënt 2.0 juist behoefte heeft aan heel andere zaken. Het beloop van veel chronische aandoeningen wordt beïnvloed door gedrag (roken, te veel eten, onveilig 4 Calibris VIZIER nov 2011 Prof. Dr. Erik Schut

5 TREND EN REACTIES er zet vraagtekens woord voor over. Dit soort competenties zijn wenselijk bovenop kennis en vaardigheden. Zonder kún je ze niet eens goed ontwikkelen. Ik pleit voor iets heel anders: een herwaardering van kennis in het onderwijs. Daarin schieten de huidige opleidingen tekort. Het is schrikbarend wat wij momenteel van school krijgen aan verpleegkundigen. De meest elementaire kennis ontbreekt; kennis van anatomie, fysiologie, ziekteleer. Het hele curriculum verpleegkunde op het mbo bevat nog maar een uur of tien anatomie! Ik kan me daar enorm over opwinden. Als je naast een bed staat als verpleegkundige en je ontbeert de kennis om een shock te herkennen, dan gaat het echt mis. Hoe empatisch je verder ook bent. vrijen), maar medici en andere zorgverleners zijn niet opgeleid en vaak ook niet in staat om gedragsveranderingen te helpen doorvoeren en patiënten hierbij te begeleiden, aldus de RVZ. De raad bepleit een aanzienlijk sterker accent in de opleidingen - op alle niveaus: van mbo tot wo - voor competenties als samenwerking Nicolet Zeller Allergisch voor het woord competenties (weten wat je collega s doen), communicatie (de taal van de patiënt spreken) en begeleiding (bij het zelfmanagement van chronisch zieken). Zeller, tevens bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en portefeuillehouder onderwijs en opleidingen binnen deze koepelorganisatie, heeft er geen goed Eerst kennis, dan soft skills Zeller, zelf ooit opgeleid als verpleegkundige, begrijpt heel goed dat zieken huizen weer eigen opleidingen in het leven roepen. Niet alleen om kennis en vaardigheden hun plek terug te geven. Ook het generieke van de huidige mbo-opleidingen speelt daarin mee. Leuk dat gediplomeerden ook weten wat er in de GGZ en thuiszorg gebeurt, maar geen enkel ziekenhuis heeft daar behoefte aan. Op dat punt is ze het dan wel weer helemaal eens met het RVZ-advies, dat deze mismatch eveneens signaleert. Ziekenhuizen, maar ook andere zorginstellingen, hebben behoefte aan professionals met specifieke kennis en vaardigheden, stevig op een basisniveau - verankerd in het onderwijs. Met die bagage kun je vervolgens al die soft skills gaan ontwikkelen. En geloof me: dat lukt pas echt goed in de praktijk, tijdens de uitoefening van je beroep. Calibris VIZIER nov

6 Gilde-leren: meer begeleiding en betere resultaten Tekst: Paul van Bodengraven Beeld: Erik Post Het is een term die doet denken aan tijden van weleer: leren in een gilde, de leermeester en de gezel. Anno 2011 is Gilde-leren weer helemaal in. In een aangepaste vorm, maar met hetzelfde doel: jongeren in de praktijk kennis laten maken met het werk en opleiden voor een vak. De ervaringen zijn positief. Meer stageplaatsen op niveau 1 en 2, minder uitval, meer instroom en minder begeleidingstaken voor de werkbegeleiders. De feiten op een rijtje, geïllustreerd met ervaringen uit de praktijk. Gilde-leren maakt het opleiden van niveau 1 en 2 studenten in de praktijk makkelijker en beter, stelt Gerda Boersema, bedrijfsadviseur van Calibris en bedenker van deze vorm van het Gilde-concept in de sector Zorg en Welzijn. Er zijn verschillende oorzaken waardoor het opleiden op die niveaus tot nu toe niet zo lekker liep in de praktijk. Werkgevers zijn huiverig om studenten op die niveaus een stageplaats te bieden, aldus Gerda Boersema. Ze waren een beetje stagemoe en deze groep studenten is ook niet de makkelijkste. Vaak hebben op ze op sociaal-emotioneel terrein nog wel wat stappen te zetten, waardoor de begeleiding voor de werkbegeleiders vaak zwaar is. Er gaat bij wijze van spreken meer tijd zitten in de algemene ontwikkeling van de leerling, dan in het leren van het vak. Het gevolg laat zich raden: te weinig stageplaatsen, ongemotiveerde studenten, veel schooluitval, overbelaste werkbegeleiders en steeds meer leerbedrijven die dreigen af te haken bij het opleiden op deze niveaus. School op de werkvloer Het Gilde-leren doet een aanval op de genoemde pijnpunten. De belangrijkste verandering: het onderwijs komt naar de werkvloer en begeleidt de student op sociaal-emotioneel terrein. Naast het theoretisch onderwijs. Zo kan de werkbegeleider zich concentreren op het overdragen van beroepskennis en vaardigheden. In het concept van het Gilde-leren gaat een groep van 20 tot 24 studenten naar een leerbedrijf toe, legt Boersema uit. Iedere ochtend beginnen ze in het leerhome, een ruimte of lokaal binnen de instelling waar ze stagelopen. Docenten van het roc verzorgen de dagelijks opvang en bellen gelijk met studenten die afwezig zijn. De studenten krijgen één dag per week theorie in het leerhome. De andere vier dagen lopen ze stage. Het leren van vakmanschap staat centraal. Maar ook de meer algemene werknemers-competenties, zoals op tijd komen, beleefd zijn, conflicten oplossen, etc. komen aan bod. Het leerhome is de thuisbasis: aan het begin en eind van een stagedag worden hier de stageopdrachten, ervaringen en de knelpunten besproken waarmee de studenten te maken krijgen. De Gilde-studenten komen nauwelijks meer op het roc. Leermeester Studenten worden in de praktijk gekoppeld aan een leermeester, een zeer belangrijke 6 Calibris VIZIER nov 2011

7 actueel De gezellen van het ZINN-Gilde in hun leerhome functie binnen het Gilde-leren. Ze zijn het voorbeeld voor de studenten en leren hen het echte vak. De leermeesters zijn extra geschoold op gebied van begeleidingsvaardigheden door Calibris. Soms krijgen de studenten extra taken toegewezen, waar de werkbegeleiders zelf niet aan toekomen. Bijvoorbeeld wandelen met een bewoner, een kop koffie met iemand drinken of een keertje extra naar de kapper. Dat is niet alleen fijn voor de bewoners, maar ook belangrijk voor het leerproces van de studenten. Juist in die setting worden de sociale competenties extra worden aangesproken. Betere resultaten Blijft natuurlijk de vraag of er straks voldoende werk is voor alle studenten die volgens het Gilde-concept worden opgeleid. Gerda Boersema daarover: Het mooie van deze manier van opleiden is dat je als werkgever goed zicht krijgt op de kwaliteiten van de individuele studenten. Je kunt er de pareltjes tussenuit halen, die door kunnen en willen naar niveau 2 of 3. Je ziet dat de resultaten van de studenten vaak boven verwachting goed zijn. Dat komt door de andere inzet van begeleidings uren. Er is een andere structuur, meer duidelijkheid en er zijn korte lijnen. De begeleiding is daardoor is veel intensiever dan binnen het reguliere onderwijs. De uitval loopt spectaculair terug en de leerprestaties worden beter. Ook in dat opzicht pakt het Gilde-leren goed uit. Studenten die de arbeidsmarkt op gaan, hebben een goed gevulde rugzak met veel praktijkervaring meegekregen en hebben daardoor meer kans op werk. Verbreding De roots van het Gilde-leren liggen weliswaar in de zorg, maar verbreding naar andere sectoren lijkt goed mogelijk. We zijn begonnen in het Martini-ziekenhuis in Groningen, maar inmiddels zijn er ook Gildes in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de kinderopvang. De kracht van dit concept is bruikbaar in veel meer sectoren. Deze groep studenten presteert gewoon beter op deze manier en werkgevers boren zo een nieuwe doelgroep van potentiële medewerkers aan. En de sector als geheel profiteert er ook van, omdat er meer mensen instromen in de zorg. Lees verder op pagina 8 > Calibris VIZIER nov

8 Zonnehuisgroep Noord - ouderenzorg Driedubbele win-win We zijn in september dit jaar gestart met het Gildeleren, vertelt Maike Steffens, hoofd Opleidingen van de Zonnehuisgroep Noord, organisatie voor Welzijn, Zorg en Wonen in Groningen. Voor ons is het een goede manier om meer studenten op te leiden. Natuurlijk hopen we dat een substantieel deel doorstroomt naar niveau 3, daar hebben we nu eenmaal het meeste werk. Er is een soort nieuwe energie vrijgekomen met deze manier van opleiden. Ineens zijn er 24 jongeren in huis. Zij maken kennis met het vak in de praktijk en krijgen zo hopelijk een beter en positiever beeld van de ouderenzorg. Voor de bewoners is het goed, er is meer leven in de brouwerij en er komt meer tijd beschikbaar voor extra aandacht. De stagiairs vallen buiten de formatie, dus kunnen zij extra dingen doen waar de medewerkers zelf niet aan toekomen. Voor de werkbegeleiders is het prettig dat de school nu een deel van de begeleidingstaken overneemt. Zij kunnen nu meer aandacht besteden aan de vakinhoudelijke aspecten. Dat maakt het opleiden leuker en minder complex. De kracht van deze manier van opleiden? Het opleiden wordt leuker en beter. Studenten, werkbegeleiders, bewoners en het onderwijs, dat is dus een driedubbele win-win. SKSG kinderopvang Extra aandacht en begeleiding sleutel tot succes We hebben nu ruim een jaar ervaring met het Gildeleren opgedaan met een positief resultaat, aldus Anneke Huiting, senior HRM-adviseur bij SKSG. We zijn eraan begonnen om meerdere reden. Enerzijds vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid om studenten op dit niveau op te leiden. Maar ook met een duidelijk eigen doel: het is voor ons een goede manier om te kijken of we studenten van niveau 2 kunnen laten doorstromen naar niveau 3. Die hebben we het hardst nodig. Van de eerste groep van twintig studenten waar we mee begonnen, hebben er nu al twaalf hun diploma op niveau 2 gehaald. Zij stromen ook bijna allemaal door naar de opleiding op niveau 3. Een aantal deelnemers uit de eerste groep is nog bezig met hun opleiding. Dat is een prachtig resultaat. De sleutel tot het succes van het Gilde-leren zit m voor mij in de extra aandacht en begeleiding die de studenten krijgen. Iedere dag komen ze in het leerhome en wordt met hen besproken hoe het gaat. Daarna gaan ze naar de locaties en aan de slag in de praktijk. De werkbegeleiders kunnen dan de nadruk leggen op het leren van het vak, omdat andere zaken al in de ochtend aan de orde zijn geweest. Het pakt echt zo uit als we gedacht hadden. 8 Calibris VIZIER nov 2011

9 Martini Ziekenhuis Klinkende resultaten en tevreden patiënten ZINN ouderenzorg Goede samenwerking is essentieel Drie jaar geleden zijn wij met het Gilde-leren begonnen, bij Martini Ondersteunende Diensten (MOD), vertelt Mieneke Fokke, opleidingsadviseur bij het Van Swieten Instituut, onderdeel van het Martini Ziekenhuis in Groningen, en coördinator van het Martini Gilde. Tot die tijd leidden we nauwelijks op voor de niveaus 1 en 2. Nu zijn dat structureel 24 stageplaatsen geworden. Het mooie is dat we na drie jaar zien dat, door de komst van het Gilde-leren, er nu ook functies op niveau 2 komen. Het ziekenhuis heeft er even aan moeten wennen, maar nu worden Helpenden aangenomen ter ondersteuning in de zorg. De resultaten van de studenten zijn klinkend: van de niveau 2-ers haalt 95% het diploma, op niveau 1 ligt dat rond de 60%. De niveau 1-studenten draaien mee in de schoonmaak, voeding en catering. Mooi neveneffect is dat de werkbegeleiders van deze studenten ook zelf weer zijn gegroeid. Ze hebben er een extra taak bij gekregen en zijn daarvoor geschoold. Dat maakt het werk leuker en de werkbegeleiders zijn trots op hun werk. En ook aan de patiën ten merk je dat de komst van de Gilde-studenten goed uitpakt. De extra energie en aandacht die 24 jongeren met zich mee brengen, doet hen zichtbaar goed. Het succes van het Gilde-leren valt of staat met de kwaliteit van de samenwerking, stelt Hanneke van den Heuvel, hoofd Opleidingen bij ZINN. Calibris is er in geslaagd om alle betrokken partijen met hetzelfde enthousiasme aan tafel te krijgen. Ieders inzet om dit tot een succes te maken, was vanaf het begin erg groot. Dat is een pluim waard. We zijn vorig jaar gestart met een groep van zeventien niveau 1-studenten van het Alfa College. Dat was behoorlijk pittig, het was geen gemakkelijke groep. De aanwezigheid van de docent op de werkvloer heeft zeker bijgedragen aan het succes. Ze hebben alle zeventien aangegeven door te willen naar niveau 2. Voor de werkbegeleiders is de aanwezigheid van de docent niet alleen makkelijk, maar ook een bron van inspiratie; het heeft ook weer bijgedragen aan hun ontwikkeling. Het Gilde-leren heeft nieuwe energie gebracht in onze organisatie. Bij de werkbegeleiders, maar ook bij de bewoners. Voor hen betekent het veel. De extra taken die de stagiairs kunnen doen, komen vaak ten goede aan hen, in de vorm van extra aandacht en tijd. Dit jaar hebben we een groep van tien niveau 1-studenten en tien niveau 2-studenten. In de toekomst willen we naar twee groepen van twintig studenten. Calibris VIZIER nov

10 Sociale media kunnen be verbeteren Een blog, twitter, LinkedIn, sociale media worden al lang niet meer alleen voor het sociale ingezet. Ondernemingen, politieke organisaties, festivals gebruiken deze communicatiemiddelen om dichter bij de consument en burger te komen. Ook het onderwijs experimenteert met sociale media. Kan een tweet een brug slaan tussen docent en student? Is het zinvol te bloggen over ervaringen tijdens de stage? Een expert, mbo-docent en praktijkbegeleider spreken zich uit. STELLING: De beroepspraktijkvorming kan niet zonder sociale media. Tekst: Helene de Bruin Beeld: Herman Roozen 10 Calibris VIZIER nov 2011

11 discussie roepspraktijkvorming Evelien Muijs, docent bij de opleiding Pedagogisch Werk van ROC Midden Nederland Ik ben het niet eens met de stelling. De beroepspraktijk kan al jaren zonder sociale media. En dat kan nog steeds wel zonder. Dat betekent overigens niet dat ik tegen de inzet van sociale media ben. Ze kunnen wel degelijk een zinvolle aanvulling zijn. Ik kan me voorstellen dat deze nieuwe kanalen kunnen bijdragen aan de communicatie in de driehoek studentdocent-praktijkbegeleider. Ik denk dat een blog ook aanvullende informatie kan geven over hoe een stage verloopt. Maar het geeft geen compleet beeld. Het kan de docent of begeleider nooit vervangen. Ik kan me ook voorstellen dat ik per groep een Facebookpagina aanmaak en daar bijvoorbeeld elke vrijdag naar toe ga om te lezen hoe het met mijn studenten gaat, om vragen te beantwoorden. Misschien heeft een collega-student die vraag dan al beantwoord. Ik neem dan niet deel onder mijn eigen Facebooknaam. En ik zou het ook de studenten niet aanraden. Dan loopt privé en school wel heel erg door elkaar. Dat is ook de reden dat ik Twitter niet zie zitten als communicatiekanaal. Qua bereik is dat veel te groot. In die zin zijn sociale media niet altijd ideaal en veilig. Marion Stelte, praktijkopleider bij kinderopvangorganisatie Ludens in Utrecht Inzet van blogs zie ik niet zitten om verschillende redenen. De belangrijkste is wel dat je zo de kans vergroot dat persoonlijke en vertrouwelijke informatie in veel gevallen onbeschermd op het internet komen te staan. Verder zullen ze de besprekingen van de werkbegeleider met de stagiair nooit kunnen vervangen. Die bijeenkomsten zijn van essentieel belang om te zien hoe een stage verloopt. Je kunt dan in een persoonlijk gesprek die punten direct bespreken en in het volgende gesprek evalueren. Onze werkbegeleiders voeren wekelijks een gesprek en maken daar een verslag van. Het lijkt mij niet wenselijk dat de inhoud hiervan via een blog op internet openbaar wordt. Of dat stagiairs gaan schrijven over wat ze hier beleven en vertellen welke kinderen er in hun groep zitten. Dat is allemaal vertrouwelijk, vind ik. En foto s en filmpjes van groepen op je Hyves of in een blog, ik ben er echt huiverig voor. Wij gaan heel zorgvuldig om met de privacy van de kinderen die bij ons komen. Maar ook met die van collega s. Momenteel werken we aan richtlijnen voor medewerkers over het gebruik van sociale media. Bloggen en twitteren is natuurlijk leuk, maar er zijn ook risico s aan verbonden. Het is belangrijk om mensen daar bewust van te maken. Ik zie wel een functie voor LinkedIn. Hier kunnen studenten zich via hun profiel laten zien. Via zo n CV op het internet kunnen wij als leerbedrijf een indruk krijgen van die persoon. Maar dan nog wil je echt kennismaken, want wat je op LinkedIn of je blog schrijft, is zeer eenzijdig. Persoonlijk zie ik op dit moment niet echt veel voordelen van sociale media bij de beroepspraktijkvorming. Mieke van Keulen, relatiemanager mbo bij Kennisnet Sociale media kunnen de beroepspraktijkvorming (BPV) enorm helpen. Begin dit jaar hebben Kennisnet, CINOP en Twijnstra Gudde concepten ontwikkeld voor het gebruik van sociale media in de BPV. Sinds begin dit schooljaar experimenteren we met ROC Mondriaan, Vakschool Nimeto en ROC ASA. Wat we merken, is dat er veel tijd zit in het daadwerkelijk integreren van het gebruik van sociale media in het BPV-proces en het betrekken en voorbereiden van docenten, praktijkopleiders en studenten. Maar eenmaal gestart ziet iedereen al snel de voordelen. Een voorbeeld is studenten laten bloggen over hun stage. Zowel de praktijkbegeleider als de school kunnen zo makkelijk de vorderingen en ontwikkelingen lezen. Ze kunnen zo eenvoudig tussentijds zien of ze moeten ingrijpen. Nu wordt het stageverslag meestal pas aan het einde van de stage gemaakt en gelezen. Tegelijkertijd kun je de blogs inzetten voor een vak als Nederlands. Een ander voorbeeld: een LinkedIn-groep maken met al je leerbedrijven kan zowel de school als de student veel tijd schelen, bijvoorbeeld als een stageplaats is uitgevallen. Een berichtje op de LinkedIn-groep en iedereen weet dat je met spoed een plek zoekt. Zo hoef je niet rond te bellen op zoek naar een nieuwe plek. En ook LinkedIn kun je in je onderwijscurriculum verwerken. Bij een sollicitatietraining hoort ook dat studenten leren een goed profiel aan te maken. Voor ons is het duidelijk dat social media de BPV kunnen helpen. Een uitdaging is nog wel dat de docenten en praktijkbegeleiders hiervan moeten worden overtuigd. Zij zijn minder vertrouwd met sociale media dan de studenten. Calibris VIZIER nov

12 De toekomst van Onderwijsassistent: In de toekomst niet alleen extra handjes in de klas? Afgelopen september organiseerde het Kellebeek College samen met Calibris een miniconferentie over de inzetbaarheid en opleidingsmogelijkheden van mbo-studenten bij Brede Scholen. Waarom? PL: Steeds meer basisscholen worden Brede Scholen, clusters van onderwijs, kinderopvang, welzijn en andere maatschappelijke functies. Wij denken dat dat nieuwe mogelijkheden biedt voor de inzet van onderwijsassistenten. Niet in traditionele zin de extra handjes in de klas - maar juist als combinatiefunctionaris in de verschillende werksoorten. De mini-conferentie was bedoeld om met het werkveld van gedachten te wisselen over deze ontwikkelingen en te vertellen over de manier waarop we daarop in spelen. Het Kellebeek College biedt een gecombineerde opleiding aan, waarbij de student zowel het diploma Onderwijsassistent (niveau 4) als Pedagogisch Werker (niveau 3) kan halen. Ziet u een positie voor deze onderwijsassistent nieuwe stijl binnen uw scholen? JvO: Wij werken al jaren met onderwijsassistenten binnen de zeven scholen van onze stichting. Het is de bedoeling dat alle basisscholen in Etten-Leur uiterlijk Brede Scholen worden. Ik denk dat die ontwikkeling een nieuwe impuls kan geven aan arbeidsmarktpositie van de onderwijsassistent. Er zijn allerlei combinaties mogelijk, met de kinderopvang, maar ook met sport en buurtwerk. Die ontwikkeling kan scholen die nu sceptisch staan tegenover de inzet van onderwijsassistenten wellicht alsnog over de streep trekken om na te gaan denken over functiedifferentiatie. Waar komt die scepsis vandaan? JvO: Er zijn schoolleiders die er vanaf het begin niet aan wilden. Een belangrijke bijkomende factor is de krimp van het aantal kinderen. Dat betekent simpelweg minder geld voor een school. De formatie op orde krijgen en medewerkers in dienst houden, zijn dan het belangrijkste. Onderwijsassistenten zijn voor veel schoolbestuurders nu niet de primaire focus. PL: Het gevolg is dat zo n 80% van deze studenten nu doorstroomt naar het hbo, terwijl de aansluiting daarmee bepaald niet optimaal is. Veel mbo ers redden het daar niet. We moeten als mbo ook de ambitie overeind houden om eindonderwijs te willen bieden; mensen te kwalificeren voor de arbeidsmarkt. De traditionele opleiding tot onderwijsassistent is dan misschien wel een doodlopende weg. Daarom zoeken we juist naar die verbreding. Wat zijn de voordelen van zo n brede opleiding? PL: Binnen de Brede School komen allerlei werksoorten bij elkaar. Samenwerking en afstemming, bijvoorbeeld tussen kinderopvang en onderwijs, zijn dan extra belangrijk. Door een combinatiefunctionaris kun je die afstemming ook fysiek vormgeven. In praktische zin heeft het 12 Calibris VIZIER nov 2011

13 toekomst de onderwijsassistent Het arbeidsmarktperspectief voor onderwijsassistenten is niet zo zonnig. Een substantieel aantal basisscholen kiest er bewust voor om geen onderwijsassistenten in te zetten. 80% van de studenten die de mbo-opleiding tot onderwijsassistent volgt, gaat door naar het hbo. Dat tij is wellicht te keren door onderwijsassistenten een taak te geven binnen de Brede School, waar verschillende werksoorten bij elkaar komen. In gesprek met Jacques van Oers, algemeen directeur/bestuurder bij SKPoel en Peter Lauwen, unit directeur van Het Kellebeek College (ROC West-Brabant) in Etten-Leur. Tekst: Paul van Bodengraven beeld: Erik van der Burgt/Hollandse Hoogte voor kinderen en ouders voordelen als ze bekende gezichten van het kinderdagverblijf terugzien op de basisschool. De overgang wordt als kleiner ervaren. JvO: Denk ook aan het afstemmen van het pedagogisch beleid en een soepele overdracht van gegevens. De breed inzetbare onderwijsassistent kan daar een grote rol in vervullen. Niet alleen als verbindende schakel, maar ook als professional met beide benen in de dagelijkse praktijk van de twee organisaties. En dat is mijns inziens een belangrijke voorwaarde om de Brede School ook daadwerkelijk vorm te geven. Er komt meer bij kijken dan een gebouw delen. De onderwijsassistent als de extra handen in de klas, zodat de leraar meer tijd heeft voor andere zaken, dat is het beeld dat nu bestaat. Hoe zien jullie dat in de toekomst? JvO: Het zijn wel de extra handen in de klas, maar het gaat er vooral om dat je kijkt naar wát voor extra handen je inschakelt. Nu is de onderwijsassistent voor veel mensen toch vooral het hulpje van de leraar. Het gaat erom dat je als schoolleider durft te differentiëren in functies en buiten de bestaande kaders durft te denken. Wat is straks de populatie van je school? Welke groepsvormen ga je in de toekomst toepassen? Wat voor mensen heb je daarvoor nodig? De samenwerking met andere werksoorten zal alleen maar verder gaan. En dus heb je breed inzetbare medewerkers nodig. Dat is de toekomst. Lukt het om nu al voldoende stageplaatsen bij Brede Scholen te vinden voor de studenten van de brede opleiding bij het Kellebeek College? PL: Tot nu toe lukt het, al kan het beter. Calibris levert daarvoor extra inspanningen in de regio. Het gesprek met de leerbedrijven de basisscholen moet nu gevoerd worden. De mini-conferentie draagt daar hopelijk ook weer aan bij. We hebben te maken met een flinke instroom in de opleiding, dus misschien moeten we er wel voor kiezen om die te maximeren. Aan de andere kant: de ontwikkeling naar de Brede Scholen is de toekomst. Het is nu aan schoolleiders om na te denken over de manier waarop ze dat gaan vormgeven in de praktijk. Ik ben ervan overtuigd dat die combinatiefunctionaris straks in een behoefte zal voorzien. En als die behoefte er is, hebben wij al een groep studenten opgeleid die daar uitstekend op is voorbereid. Wij zijn er klaar voor! Calibris VIZIER nov

14 Investeren in sport Tekst: Dick Groenendijk Beeld: Vincent Boon Vrijetijdsbesteding was het, ontspanning. Homo ludens, de spelende mens. Dát beeld begint te kantelen. Sport krijgt steeds nadrukkelijker een instrumentele dimensie. Beleidsmakers zien er een ideaal middel in om zaken als integratie, sociale cohesie en veiligheid te bevorderen. En: sport is niet alleen goed voor de gezondheid, het drukt ook de schrikbarend oplopende zorgkosten. Investeren in sport loont, het levert keihard rendement op. En dat is positief voor de werkgelegenheid in de Hans Timmerman en Ramon van den Berg sector Sport en Bewegen. Een balans plus. Gezien de economische recessie zou je een stagnerende, zo niet teruglopende werkgelegenheid verwachten. Maar daar is geen sprake van, zo blijkt uit de recent verschenen Arbeidsmarktmonitor Sport. Er is nog altijd groei. Al is die dan wat geringer dan voorspeld in de vorige monitor, daterend van 2008, toen er economisch gezien nog geen wolkje aan de lucht was. De komende periode, tot 2015, neemt de werkgelegenheid in de sector Sport en Bewegen toe met 3,9 procent, voorspelt de rapportage. En dat is verrassend, vindt strategisch adviseur Sabine Terheggen van Calibris. Let wel: het gaat dan niet om vervangingsvraag - die is natuurlijk ook aanwezig - maar om fte s die er echt nieuw bijkomen. Ruim 1.700, in ronde getallen. Werken of verder leren Van werkloosheid onder beginnende sportwerkers is dan ook geen sprake. Mensen die van de opleidingen komen, vinden allemaal een baan. Of ze studeren door. Ook dat is prettig om te constateren, vult Jan Minkhorst aan. Hij is projectcoördinator van de Academie voor Sportkader, onderdeel van NOC*NSF. Samen met Calibris en de gezamenlijke hbo-opleidingen is deze nationale koepel van sportbonden opdrachtgever voor de Arbeidsmarktmonitor. Wat betekenen alle maatschappelijke en andere trends die op de sector inwerken nu precies voor de arbeidsmarkt en daarmee voor de opleidingen? Dat is de belangrijke vraag waar deze publicatie een antwoord op probeert te geven. Diffuse markt Gemakkelijk te kwantificeren is die werkgelegenheid allerminst. Het gaat om een diffuse, versnipperde markt, stelt Minkhorst. Wat tel je mee en wat niet? Banen vind je in de sporteigen sectoren: verenigingen, fitnesscentra, zwembaden, enzovoort. Maar daarnaast ook, in toe nemende mate zelfs, in sectoren als gezondheidszorg, welzijn en onderwijs. Daarbij gaat het om functies die je soms niet direct als sportgerelateerd herkent. Denk aan zogenaamde BOS-medewerkers bij gemeenten. BOS staat voor Buurt, Onderwijs, Sport: functionarissen met agogische kwaliteiten die op wijk- en buurtniveau verbindingen weten te leggen en uiteenlopende organisaties laten samenwerken. Sabine Terheggen vult aan: De wijkaanpak van gemeenten is van groot belang voor de sector. Je ziet gezondheid, welzijn en sport steeds meer naar elkaar toegroeien. Met voorzieningen, ook voor sport, die zo veel mogelijk een plek krijgen binnen de wijk zelf. Gemeenten investeren daar in. En meten ook het effect van zulke investeringen. Zo leert recent onderzoek in een stad als Utrecht dat er op wijkniveau een direct verband bestaat tussen gezondheid en de inzet op sport en bewegen. Die investeringen lonen dus echt. Oók gerelateerd aan welzijnsaspecten zoals veiligheid, criminaliteit en overlast van hangjongeren. Sport in de buurt Jan Minkhorst ziet dat buurtsporten een nog veel grotere vlucht nemen. Onderdeel van het Olympisch Plan, waar inmiddels een breed draagvlak voor bestaat, is een verhoging van de sportparticipatie in 14 Calibris VIZIER nov 2011

15 DUBBELINTERVIEW (werkers) Sabine Terheggen en Jan Minkhorst Nederland van 65% naar 75%. Je hebt het dan over mensen die minimaal één keer per maand sporten. Het percentage mensen dat wekelijks sport, moet tegelijkertijd omhoog naar 58%. De landelijke overheid steunt die ambitie en start binnenkort met een groot project Sport in de buurt. Vanzelf zal het niet gaan. Gemeenten moeten blijven investeren in sport: sportaccommodaties in de woonomgeving, geld voor verenigingen, voor evenementen, een goede begeleiding. Het is allemaal nodig. En nu sport steeds meer gezien wordt als economische factor, gebeurt dat ook. Combifuncties en nieuwe beroepen Terheggen ziet het Olympisch Plan en het fenomeen sport als middel als aanjagers voor de arbeidsmarkt. Met de kanttekening dat banen diffuser zullen worden door het ineenschuiven van zorg, welzijn en sport op wijkniveau. Het aantal combi-functies neemt toe en er ontstaan zelfs nieuwe beroepen. Zo richten fitnesscentra zich tegenwoordig op speciale doelgroepen: mensen met obesitas, diabetes of cardiologische problemen. Dat vereist een ander type begeleiding. Je hebt immers een bepaalde kennis nodig om verantwoorde trainingsprogramma s samen te stellen. Daar komt nog bij dat een intensieve samenwerking ontstaat met de eerstelijns gezondheidszorg, dus met huisartsen, diëtisten en therapeuten. Dit soort ontwikkelingen moet zijn weerslag krijgen op de opleidingen. Daar wordt al mee geëxperimenteerd. Met wat creativiteit lukt dat heel goed binnen de bestaande kwalificatiedossiers. Je kunt denken aan een combinatie van de opleiding Fitnesstrainer B en de opleiding Bewegingsagoog om de medische fitnessmarkt te bedienen. Op den duur moet de kwalificatiestructuur ongetwijfeld worden aangepast. Maar wat dat betreft is het werkveld voor ons als Calibris leidend. Professionalisering Arbeidsmarktkansen liggen op nog meer terreinen. Bij verenigingen zal de trend naar professionalisering zich voortzetten, verwacht Minkhorst. Het aantal betaalde krachten neemt toe, vooral bij de grotere verenigingen. Deels in de vorm van combifunctionarissen, die misschien een baan hebben in het onderwijs en daarnaast in deeltijd werken als verenigingsmanager. Maar geen misverstand: vrijwilligerswerk blijft van groot belang bij sportverenigingen. In deze nieuwe monitor laten we die onbetaalde krachten voor het eerst buiten beschouwing. Hoewel de grens soms moeilijk is te trekken. Helemaal nu ook verenigingen sport als middel gaan inzetten en bijvoorbeeld buitenschoolse opvang aanbieden. Begeleiding vindt deels plaats vanuit de vereniging, voor een ander deel door professionele krachten, die echter meestal niet op de loonlijst staan van de vereniging. Ze zijn bijvoorbeeld in dienst van koepels van kinderopvangcentra. Maar het gaat natuurlijk wel om sportgerelateerde banen. Aan opleidingen Sport en Bewegen om daar alert op in te spelen! De Arbeidsmarktmonitor Sport is te downloaden op Calibris VIZIER nov

16 WorldSkills 2011 in Londen Van 4 tot en met 8 oktober 2011 vond in Londen WorldSkills plaats. Tijdens deze internationale beroepenwedstrijden deden meer dan duizend kandidaten mee aan ruim 50 verschillende wedstrijden. Amanda Kruise (Calibris ZorgTopper 2011) en Wessel van de Veerdonk (3e plaats) mochten Nederland vertegenwoordigen in de wedstrijd voor verpleegkundigen. Zij namen het gedurende vier wedstrijddagen op tegen de beste verpleegkundigen van twaalf landen. Samen met expert Hennie de Koning (Sophia Revalidatie in Den Haag) oefenen Amanda (Drenthe College) en Wessel (Koning Willem I College) regelmatig om in Londen goed beslagen ten ijs te komen. Tijdens de training spelen ze diverse zorgcasussen na. Zo worden ze een hecht team dat goed samenwerkt. De koffers kunnen gepakt worden! Op 29 september vertrekt Team Nederland naar Londen. Uitgedost met oranje bolhoedjes en teamkleding is de groep niet te missen op Schiphol. Ze worden uitgezwaaid door minister Van Bijsterveldt van OCW die hen een paar dagen later ook zal bezoeken tijdens de wedstrijden. De dagen voor de wedstrijden staan in het teken van ontspanning en spelen zich af in Oxford en Londen. Tijdens het One School One Country programma bezoekt Team Nederland een Britse basisschool. Als echte sterren moeten Amanda en Wessel handtekeningen uitdelen. 16 Calibris VIZIER nov 2011

17 Het is zover, de wedstrijd Caring gaat van start. WorldSkills wordt op 4 oktober 2011 geopend met een spetterende openingsceremonie vol zang, dans en acrobatiek. Deputy prime minister Nick Clegg wenst de kandidaten veel succes. Als Team Nederland tijdens de vlaggenparade op het podium verschijnt, laten de oranje supporters zich goed zien én horen. Elke zorgcasus die Amanda en Wessel uitvoeren, begint met het maken van een planning. Wie doet wat en wanneer? En welke materialen zijn beschikbaar? De eerste patiënt is Mrs. Miller, een 70-jarige vrouw die met een longontsteking in het ziekenhuis ligt. Aan Amanda en Wessel de taak om de patiënt uit bed te halen en haar vitale functies te checken. Amanda verzorgt vervolgens de wond, terwijl Wessel het bed opmaakt. Wessel legt bij Mrs. Miller een mitella aan. Op dag twee krijgen Amanda en Wessel te maken met een 16-jarige tiener. Het meisje is onlangs gediagnosticeerd met Diabetes Mellitus. Ze is bang voor naalden en wil daarom liever zelf geen bloedsuiker meten en insuline toedienen. Vakkundig stellen Amanda en Wessel het meisje op haar gemak en vertellen haar hoe zij haar glucosewaarde bepaalt en insuline toedient. Goed gedaan! Amanda en Wessel krijgen veel aandacht van media en toeschouwers. Calibris VIZIER nov

18 Verschoon het bed van een patiënt met een halfzijdige verlamming. Dat is de eerste opdracht die Amanda en Wessel op de derde wedstrijddag moeten uitvoeren. De twee moeten ook laten zien dat ze snel en accuraat kunnen handelen in een noodsituatie. Tijdens een van de casussen verbrandt een cliënt haar arm met kokend water. Snel komen Amanda en Wessel in actie. Ze koelen en verbinden de wond. Na de laatste casus over stomazorg, worden de kandidaten en expert Hennie nog een keer geïnterviewd. Ze zijn blij en opgelucht dat het erop zit! Hennie is trots op haar team. Het is feest. De kandidaten vieren dat de wedstrijden afgerond zijn. In het Holland House worden Amanda en Wessel onthaald door hun supporters. Tijdens de feestelijke slotceremonie, met onder andere een bijdrage van prime minister David Cameron, wordt bekendgemaakt welke kandidaten naar huis gaan met een medaille. Amanda en Wessel behalen net geen medaille, ze zijn vierde. Wel krijgen ze een medaille voor excellent vakmanschap. Deze medaille is voor kandidaten met meer dan 500 punten; een bovengemiddelde score. Amanda en Wessel met hun medaille voor excellent vakmanschap. 18 Calibris VIZIER nov 2011

19 berichten ROA Caribisch Nederland Het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in Bonaire. Dat is, kort samengevat, het doel van de kersverse Raad Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) Caribisch Nederland. De stichting is in opdracht van het Nederlandse ministerie van OCW opgezet. Calibrisadviseur Paula Muns, die al eerder een jaar op Bonaire werkte voor Fundashon Forma om op het eiland de beroepspraktijkvorming vorm te geven en leerbedrijven te werven en erkennen, is aangesteld als interim-directeur. Voorgeschiedenis Sinds 10 oktober 2010 functioneren Bonaire, Sint Eustatius en Saba als bijzondere gemeenten binnen Nederland. De minister van OCW is verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid op de eilanden. In 2016 moet de onderwijskwaliteit van de scholen op een naar Nederlandse en Caribische maatstaven aanvaardbaar niveau zijn. Logisch vervolg De organisatie Fundashon Forma heeft een belangrijke aanzet gegeven voor kwaliteitsverbetering door de beroepspraktijkvorming op Bonaire vorm te geven. Bijvoorbeeld door het scholen van leermeesters in het begeleiden van stagiairs en het wettelijk erkennen van leerbedrijven. Het opstarten van een ROA (Raad Onderwijs en Arbeidsmarkt) is een logisch vervolg op deze ontwikkeling. Doelstellingen Doelstellingen van de ROA zijn het adviseren van de minister van OCW over de doelmatigheid van beroepsopleidingen, het monitoren van de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen en het creëren van randvoorwaarden om de kwaliteit van een beginnend beroepsbeoefenaar te borgen. De taakstelling van de ROA lijkt dan ook op die van een Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven zoals we die in Nederland kennen. Dat betekent concreet dat de ROA o.a. leerbedrijven erkent, begeleidt en adviseert over opleiden, maar ook arbeidsmarktontwikkelingen vertaalt naar opleidingsinhoud. Bestuur officieel geïnstalleerd Op 29 september jl. werd het voorlopige bestuur van de ROA officieel geïnstalleerd. De komende maanden zullen in het teken staan van het leggen van een solide fundament, het inrichten van een kantoor en het aannemen van personeel. Praktijkopleider in ontwikkeling Nieuw bijscholingstraject bij Calibris Contract Inzichten in opleiden en leren in de praktijk veranderen in een rap tempo. De eisen en verwachtingen van organisaties, leerbedrijven en instellingen ten aanzien van praktijkopleiders veranderen continu. Het is voor praktijkopleiders met een allround MBO-4 opleiding niet altijd meer bij te benen. Calibris Contract ontwikkelde speciaal voor deze doelgroep een bijscholingstraject, waarna de praktijkopleider in staat is gedegen te reageren op actuele vragen uit het management. Ook onderzoek van het KBA onderstreept het belang van een specifieke training voor praktijkopleiders om extra vaardigheden te verwerven. Praktijkopleiders met een specifieke organisatiedoelstelling volgen dit bijscholingstraject. Door samen met de adviseur van Calibris Contract de te ontwikkelen vaardigheden vast te stellen, sluit het traject naadloos aan op de praktijk. Geen onnodige ballast van lesstof die de praktijkopleider al beheerst. Wel direct toepasbare kennis en inzichten, die direct rendement opleveren voor de deelnemer én de werkgever. Ook behoefte aan extra scholing? Neem contact op met Calibris Contract via: of Bezoek ook de website: Calibris VIZIER nov

20 Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een blijvertje. In toenemende mate wordt van organisaties verwacht dat ze een bijdrage leveren aan een betere toekomst. Maar met een paar spaarlampen en fair trade koffie in de machine ben je er niet. Hoe veranker je MVO binnen je organisatie? Calibris wil als maatschappelijke organisatie het goede voorbeeld geven en de kennis over MVO delen met het werkveld. Zonder te pretenderen dé weg naar MVO te weten, laten we u graag meedelen in onze ervaringen. Tekst: paul van bodengraven Beeld: Eveline Sissing De termen duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden vaak door elkaar heen gebruikt. Hoewel er een nauwe relatie is tussen deze begrippen, zijn het wel twee verschillende begrippen. Simpel gezegd kun je stellen dat duurzaamheid gaat over het WAT: de bevrediging van behoeften van de samenleving, met respect voor People, Planet en Profit. MVO gaat over het HOE: de focus ligt dan op het handelen van de organisatie. Op welke manier fabriceert zij haar producten of verleent zij haar diensten? Eén richtlijn, zeven kernthema s Om MVO concreter te maken is ISO opgesteld, een wereldwijde richtlijn voor Duurzame Ontwikkeling en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties waaraan alle grote internationale organisaties en vertegenwoordigers uit 99 landen hebben meegewerkt. Deze ISO richtlijn benoemt zeven kern thema s waarop MVO toegepast kan worden. MVO: hoe doe je dat? 20 Calibris VIZIER nov 2011

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Achtergrond Calibris kiest jaarlijks het Beste Calibris Leerbedrijf. De prijs wordt afwisselend uitgereikt

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Toegepaste Gerontologie aan de hogescholen Windesheim en Fontys Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Het is belangrijk

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

stageaanbod in Noord-West stageaanbod in Zuid-Oost Meer studenten zonder geschikte stageplek

stageaanbod in Noord-West stageaanbod in Zuid-Oost Meer studenten zonder geschikte stageplek Calibris BPV - Barometer AG 2009/2010 januari 2010 marktinformatie en Analyse KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer AG 2009/2010 Dit jaar studeren meer mbo ers

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Uitkomsten Arbeidsmarktmonitor Sport 2008

Uitkomsten Arbeidsmarktmonitor Sport 2008 Uitkomsten Arbeidsmarktmonitor Sport 2008 Monitordag NOC*NSF, 23 november 2009 Hans Schuit - KBA Jarno Hilhorst Kennispraktijk Programma Onderzoeksopzet Conclusies 1: waar komen afgestudeerden mbo+hbo

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

FNV EN BEROEPSONDERWIJS

FNV EN BEROEPSONDERWIJS FNV EN BEROEPSONDERWIJS SANDRA TER MAAT WAAROM IS ONDERWIJS BELANGRIJK VOOR FNV? Jongeren moeten vaardigheden en kennis kunnen opdoen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt Onderwijs heeft ook een

Nadere informatie

Zorgplicht arbeidsmarktperspectief ZORGEN VOOR WERKZAME OPLEIDINGEN. Arbeidsmarktintrede van mbo-gediplomeerden. september 2016

Zorgplicht arbeidsmarktperspectief ZORGEN VOOR WERKZAME OPLEIDINGEN. Arbeidsmarktintrede van mbo-gediplomeerden. september 2016 ZORGEN VOOR WERKZAME OPLEIDINGEN Arbeidsmarktintrede van mbo-gediplomeerden Auteurs Christoph Meng & Annelore Verhagen, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) september 2016 Jaarlijks krijgen

Nadere informatie

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs Notitie Datum 12 januari 2017 Aan Deelnemers Ledencongres Van Ben Francooy Status Ter bespreking Onderwerp Inzet en betrokkenheid van vakbonden bij MBO/1701010/BF/CdK Inzet en betrokkenheid van de vakbonden

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie okt 2012 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin van

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Sociaal Agogisch Werk

Sociaal Agogisch Werk Sociaal Agogisch Werk Het werkveld van de sociaal agogisch werker is heel breed. Zo kun je aan de slag bij bijvoorbeeld basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, maar ook in club- en buurthuizen

Nadere informatie

Welkom allemaal, het is goed om jullie allemaal weer te zien na een, hoop ik, goede vakantie.

Welkom allemaal, het is goed om jullie allemaal weer te zien na een, hoop ik, goede vakantie. Welkom allemaal, het is goed om jullie allemaal weer te zien na een, hoop ik, goede vakantie. In het bijzonder heet ik welkom alle vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen

Nadere informatie

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP 2017-2018 Inhoud: 1. Leren en werken bij de Hartekamp Groep pag. 3 Beroeps -Begeleidende Leerweg

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college ROC Leiden Opleiding kinderopvang gegroepeerd onder Welzijn. Informatie over BOL op niveau 3 en 4 beschikbaar middels doorklikken. BBL alleen voor

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG MBOAMERSFOORT.NL JE KAN JE GOED INLEVEN IN EEN ANDER In de gezondheidszorg is veel werk. En het is mooi werk. Je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij

Nadere informatie

Uw brief van. 31 maart 2008

Uw brief van. 31 maart 2008 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 13 juni 2008 BVE/I&I/21221 Uw brief van 31 maart 2008 Uw kenmerk 2070815960 Onderwerp Vragen

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Werkend leren in de jeugdhulpverlening

Werkend leren in de jeugdhulpverlening Werkend leren in de jeugdhulpverlening en welzijnssector Nulmeting Samenvatting Een onderzoek in opdracht van Sectorfonds Welzijn Bernadette Holmes-Wijnker Jaap Bouwmeester B2796 Leiden, 1 oktober 2003

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie

Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie Uitgangspunten Visie Bij Mops begint, zowel voor kinderen, medewerkers en stagiaires een leven lang leren. Een leerbedrijf biedt de

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem Astrum College is onderdeel van ROC A12 Inhoud Welkom bij het Astrum College 3 Professionalisering in de praktijk 4 BBL,

Nadere informatie

De praktijk... dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

De praktijk... dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening De praktijk... dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs Kenwerk is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Een leerwerkplek voor een student van:

Een leerwerkplek voor een student van: Een leerwerkplek voor een student van: Beroepspraktijkvorming: Wat mag U verwachten Aan de slag met een student van Kronenburgh Met het invullen van een leerwerkplek binnen uw organisatie maakt u het mogelijk

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

STUDIEKEUZE & DE KANS OP EEN BAAN

STUDIEKEUZE & DE KANS OP EEN BAAN STUDIEKEUZE & DE KANS OP EEN BAAN Voorlichtingsbrochure voor studenten Welzijn en Onderwijs Juni 01 Jouw studiekeuze Op dit moment sta je op het punt om een keuze te maken voor een opleiding die je de

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER > ONDERWIJSASSISTENT

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Sociaal agogisch werk

Sociaal agogisch werk #5 Sociaal agogisch werk Groningen, Hoogeveen, Hardenberg lzijnswerk! e Jij? In het w! nt groeien * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-235 825 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Op weg naar duurzame inzetbaarheid Op weg naar duurzame inzetbaarheid Nederland vergrijst. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Er dreigt krapte op de arbeidsmarkt. En landelijk is er steeds meer langdurig ziekteverzuim. Allemaal factoren om

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Calibris BPV - Barometer sport

Calibris BPV - Barometer sport Calibris BPV - Barometer sport Voorjaar 2011 KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer Sport voorjaar 2011 Calibris heeft in februari dit jaar een enquête onder Branche

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 6A: innovatie in de zorgberoepen Actie 1: e-learning E-learning wordt als waardevol aanzien: Flexpoint: Federgom organiseert tegenwoordig

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

PERSONEEL ARCHITECTUUR & BOUW = VASTGOED BEL VOOR INFO: 020 65 88 888 WWW.LAROTONDA.COM

PERSONEEL ARCHITECTUUR & BOUW = VASTGOED BEL VOOR INFO: 020 65 88 888 WWW.LAROTONDA.COM PERSONEEL Interim Team Mascotte Excursies Bedrijsuitjes Arbeidsvoorwaarden Opleidingen Erkend leerbedrijf Stageplaatsen Vacatures Solliciteer Contact INTERIM PERSONEEL La Rotonda Projectondersteuning biedt

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

Agnes Kant, Tweede-Kamerlid Jessica van Ruitenburg, medewerker Tweede-Kamerfractie

Agnes Kant, Tweede-Kamerlid Jessica van Ruitenburg, medewerker Tweede-Kamerfractie ZORGELIJKE STAGES Een onderzoek naar tekorten in stages in Zorg en Welzijn Agnes Kant, Tweede-Kamerlid Jessica van Ruitenburg, medewerker Tweede-Kamerfractie ZORGELIJKE STAGES Een onderzoek naar tekorten

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Dames en heren, En dit is Brecht, een van die studenten.

Dames en heren, En dit is Brecht, een van die studenten. Speech Gerard Bukkems, directeur toezicht mbo Inspectie van het Onderwijs uitgesproken 23 september 2016, tijdens de bijeenkomst Examinering in de Reële Beroepscontext Dames en heren, Goedemorgen. Allereerst

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt!

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt! De leukste plek om te leren Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling Verbetering van de communicatie werkt! Aanleiding In opdracht van het ROC Midden Nederland (ROC MN)

Nadere informatie

Als je te weinig van een kind verwacht, komt er niet uit wat er in zit. Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt INTERVIEW

Als je te weinig van een kind verwacht, komt er niet uit wat er in zit. Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt INTERVIEW INTERVIEW Auteur: René Leverink Fotografie: Rijksoverheid Onlangs hebben minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra van OCW drie actieplannen gelanceerd, gericht op een ambitieuze leercultuur

Nadere informatie

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals Klantcase Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals HeadFirst heeft al sinds 2004 een inkooprelatie met de Rabobank voor de inhuur van tijdelijke capaciteit. Frank de Ruiter, sinds

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

voor het middelbaar beroepsonderwijs

voor het middelbaar beroepsonderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma

Nadere informatie

SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste

SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste bron: monitor SOS Vakmanschap 2012 V aklieden als hoefsmeden, hoedenmakers en glasblazers

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT WOORDENLIJST ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt is de markt van werk. Op de arbeidsmarkt wordt werk aangeboden en op de arbeidsmarkt zoeken mensen naar een baan. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV)

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Een BPV-plan geeft een systematische beschrijving van de uitvoering van de beroepspraktijkvorming in een zo concreet mogelijke beschrijving. Meerwaarde hiervan is

Nadere informatie

Verpleegkundige opleiding Niveau 4

Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Welkom We willen je van harte uitnodigen om student verpleegkundige te worden in het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein en Utrecht.

Nadere informatie

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders!

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Leerbedrijven geven leerlingen de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Zij vervullen daarmee een belangrijke en onmisbare rol voor

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Wat werkt? Doorstroom van zorg naar regulier sport- en beweegaanbod verbeteren

Wat werkt? Doorstroom van zorg naar regulier sport- en beweegaanbod verbeteren Wat werkt? Doorstroom van zorg naar regulier sport- en beweegaanbod verbeteren Wat werkt? Wat zijn de werkzame principes voor lokale samenwerking tussen zorg, sport en bewegen om de doorstroom van mensen

Nadere informatie

Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015. BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl

Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015. BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015 BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl Inhoud Inleiding... 3 1. Hoe kom ik aan een BPV plaats?... 4 2. Welke BPV plaatsen passen bij de opleiding PW?... 4 3. Welke BPV

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL JIJ ZIET WAT IEMAND NODIG HEEFT In de sector welzijn is veel werk! En het is ook mooi werk. Want je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij helpt.

Nadere informatie

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 HET GEHEIM VAN GOED BEGELEIDEN IS GOED LUISTEREN NAAR DE STUDENTEN JOHN HATTIE HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 Beroepsprofiel 2020-Christine Rietveld Aan de slag Wat gaan we doen?

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

ICT Niveau 2. ICT Niveau 3 en 4

ICT Niveau 2. ICT Niveau 3 en 4 ict COLLEGE Als ICT er ben je ook veel bezig met het uitleggen van technische zaken aan gebruikers. ICT is techniek én communicatie. >> PAG. 4 HELP ZONDER DESK De computer en jij zijn twee handen op één

Nadere informatie

VMBO en dan. Vernieuwde kwalificatiestructuur in het MBO. 30 mei 2013

VMBO en dan. Vernieuwde kwalificatiestructuur in het MBO. 30 mei 2013 VMBO en dan Vernieuwde kwalificatiestructuur in het MBO 30 mei 2013 Kennismaken Calibris: kenniscentrum voor leren en werken Erkennen stageplekken Ontwikkelen kwalificatiedossiers Myrthe Nieuwenhuizen

Nadere informatie

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht Kinderopvang t Olefantje heeft 3 vestigingen die door Calibris als leerbedrijf erkend zijn; Kinderdagverblijf t Olefantje Weerdsingel, Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie