De Kraamvogel Beste Leerbedrijf Zorg Arbeidsmarktmonitor Sport Nieuwerwets Gilde-leren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Kraamvogel Beste Leerbedrijf Zorg Arbeidsmarktmonitor Sport Nieuwerwets Gilde-leren"

Transcriptie

1 Tijdschrift over arbeidsmarktontwikkelingen binnen Zorg, Welzijn en Sport De Kraamvogel Beste Leerbedrijf Zorg Arbeidsmarktmonitor Sport Nieuwerwets Gilde-leren 4 Calibris VIZIER december e jaargang, nr. 54, november 2011

2 INHOUDSOPGAVE 4 Ziekenhuisdirecteur Zeller zet vraagtekens bij advies RVZ Een ingeslapen sector kun je de zorg bepaald niet noemen, maar toch vindt de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) het hoog tijd voor een wake-up call. Een interview met Nicolet Zeller. Gilde-leren: meer begeleiding en betere resultaten 6 16 Berichten Sociale media kunnen beroepspraktijkvorming verbeteren MVO: hoe doe je dat? De toekomst van de onderwijsassistent Derde Calibris Café over stagebeoordeling Investeren in sport(werkers) Samen op zoek naar stageplaatsen voor doktersassistenten 2 Calibris VIZIER nov Coverinterview

3 COLUMN Kansen in de kinderopvang Als praktijkopleider in de kinderopvang heb ik rechtstreeks te maken met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In tijden dat er veel groei is, bijvoorbeeld als er nieuwe locaties of groepen worden opgestart, wordt de aanname- en selectieprocedure van nieuwe studenten beïnvloed door het tekort aan personeel of de dreiging hiervan. Op dit moment lijkt er binnen de kinderopvang krimp te gaan optreden. Heeft deze ontwikkeling gevolgen voor stagiairs die de opleiding Pedagogisch Medewerker volgen? Voor je BPV-beleid? Voor de praktijkopleider? Anita van der Hoeven Praktijkopleider van de s-gravenzandse Kinderopvang Okidoki Beste Calibris Praktijkopleider 2011 Ja, zeker. Maar niet op een negatieve manier. Op korte termijn lijkt het aanbod van nieuwe medewerkers groter dan de vraag. Voordeel is dat organisaties kunnen kiezen tussen verschillende kandidaten: past deze kandidaat binnen onze organisatie, op deze locatie en groep? Je kunt eisen stellen aan net afgestudeerde studenten: kunnen ze werken volgens ons pedagogisch beleid, zijn ze klantgericht, kunnen ze goed samenwerken met collega s? De grootste kansen liggen in het ontwikkelen van een nog betere samenwerking tussen het leerbedrijf en de school. Het is belangrijk om goede afspraken te maken over de inhoud van de opleiding, de inhoud en uitvoering van de BPV. Juist nu! Samen werken aan een duidelijk en elkaar aanvullend opleidingsprogramma, vormgegeven door opleiding en leerbedrijf. Uiteraard met als centrale opdracht dat de stagiair alle mogelijkheden krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. De studenten van de leerafdeling die tijdens de stageperiode laten zien dat ze geschikt zijn om binnen de organisatie te werken. De pareltjes van de opleiding, degene die zich duidelijk onderscheiden van de andere stagiairs, zullen onze nieuwe medewerkers worden. Mijn taak als praktijkopleider is hierin van groot belang, door mee te werken aan een goede stageperiode in nauwe samenwerking met de onderwijsorganisatie. Nu is er misschien kwantitatief minder vraag, maar meer vraag naar een hogere kwaliteit. Over een aantal jaar treden er weer tekorten op. Nu hebben we de kans om met elkaar meer te investeren in het stage- en opleidingsbeleid. Met als doel studenten nog beter op te leiden tot goede vakbekwame medewerkers die elke organisatie graag wil hebben. Maar ook de kans om studenten te trekken die weten waarom ze gekozen hebben voor dit prachtige beroep. Studenten die passie hebben voor het werken met kinderen. Studenten die kinderopvang zien als een meerwaarde voor de ontwikkeling en talentontdekking van kinderen. Studenten die zelf hun talenten verder durven te ontwikkelen! Calibris VIZIER nov

4 Ziekenhuisdirecteur Zell bij advies RVZ Een ingeslapen sector kun je de zorg bepaald niet noemen, maar toch vindt de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) het hoog tijd voor een wake-up call. Taken herschikken, het systeem van voorbehouden handelingen op de helling, nieuwe beroepen. En ook: anders opleiden, met (nog) meer aandacht voor competenties als samenwerken, communiceren en begeleiden. Vooral van dat laatste moet ziekenhuisdirecteur Nicolet Zeller eenvoudigweg gruwen. Ik ben langzamerhand allergisch voor dat woord competenties. Tekst: Dick Groenendijk Beeld: Vincent Boon Een stuk of tien bedden naast elkaar, elk omgeven door batterijen van apparatuur. Een oudere man wordt juist voorzien van een infuus. Een helemaal in groen gehulde gestalte met mondkap controleert de zuurstofslangen. Een en al bedrijvigheid is het op de afdeling IC van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Hier heb je echt helemaal niets aan competenties zonder medische basiskennis, verzucht Nicolet Zeller, lid van de raad van bestuur. En dat geldt niet alleen voor deze afdeling. Wat je hier ziet, is het ziekenhuis van morgen: de plek voor intensieve, complexe zorg. Natuurlijk verandert de zorg van karakter, reageert ze op het advies Bekwaam is bevoegd van de RVZ. Alleen al door de sterk toegenomen behandelingsmogelijkheden. Ziektes waar je vroeger aan overleed, zijn chronische aandoe ningen geworden. Nu mensen steeds langer leven, krijgen we daar in de zorg steeds meer mee te maken. Maar de RVZ schiet vervolgens door in de consequenties die men daaraan verbindt. Prima om extra aandacht te vragen voor die chronische zorg. Maar bedenk wel dat zich in het traject van chronische zorg, door de tijd heen, bijna altijd een complexe of acute fase aandient. Die complexe of acute fase blijft het domein van het ziekenhuis. In de toekomst nog nadrukkelijker dan nu. Driedeling in de zorg Het rapport van de RVZ maakt onvoldoende onderscheid tussen de verschillende typen zorg, vindt Zeller. Er tekent zich een driedeling af. Allereerst de planbare zorg: in principe gezonde mensen met een gezondheidsprobleem: een liesbreuk, spataderen, een versleten heup. Dan de chronische zorg, die steeds omvangrijker wordt, en tenslotte de complexe en acute zorg. Alle drie die domeinen stellen hun eigen eisen qua aanpak, doelmatigheid en logistieke processen. En alle drie ook vragen ze een ander type zorgverleners. Op dat punt gaat de RVZ te kort door de bocht. En komt wat de Gelderse ziekenhuisdirecteur betreft tot aanbevelingen die delen van de zorg zich ongetwijfeld kunnen aantrekken, maar waar soms ook knap gevaarlijke kanten aan zitten. Voorbeeld: delen van het werk van de arts, ook van medisch specialisten, kunnen best door lager opgeleiden worden overgenomen. Dat gebeurt steeds vaker, al vormt de huidige financieringssystematiek daarbij wel een struikelblok. Toch moet je daar erg mee uitkijken. Je kunt een kunstje leren, zoals een infuus inbrengen of een scopie verrichten. Maar een arts blijft toch onmisbaar. Om een juiste diagnose te stellen en de patiënt te bekijken in zijn volledige context. Vorige oorlog winnnen Zorgprofessionals lijken opgeleid om de vorige oorlog te winnen. In de opleidingen, zo argumenteert de raad, blijft het curatieve denken dominant. Terwijl de patiënt 2.0 juist behoefte heeft aan heel andere zaken. Het beloop van veel chronische aandoeningen wordt beïnvloed door gedrag (roken, te veel eten, onveilig 4 Calibris VIZIER nov 2011 Prof. Dr. Erik Schut

5 TREND EN REACTIES er zet vraagtekens woord voor over. Dit soort competenties zijn wenselijk bovenop kennis en vaardigheden. Zonder kún je ze niet eens goed ontwikkelen. Ik pleit voor iets heel anders: een herwaardering van kennis in het onderwijs. Daarin schieten de huidige opleidingen tekort. Het is schrikbarend wat wij momenteel van school krijgen aan verpleegkundigen. De meest elementaire kennis ontbreekt; kennis van anatomie, fysiologie, ziekteleer. Het hele curriculum verpleegkunde op het mbo bevat nog maar een uur of tien anatomie! Ik kan me daar enorm over opwinden. Als je naast een bed staat als verpleegkundige en je ontbeert de kennis om een shock te herkennen, dan gaat het echt mis. Hoe empatisch je verder ook bent. vrijen), maar medici en andere zorgverleners zijn niet opgeleid en vaak ook niet in staat om gedragsveranderingen te helpen doorvoeren en patiënten hierbij te begeleiden, aldus de RVZ. De raad bepleit een aanzienlijk sterker accent in de opleidingen - op alle niveaus: van mbo tot wo - voor competenties als samenwerking Nicolet Zeller Allergisch voor het woord competenties (weten wat je collega s doen), communicatie (de taal van de patiënt spreken) en begeleiding (bij het zelfmanagement van chronisch zieken). Zeller, tevens bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en portefeuillehouder onderwijs en opleidingen binnen deze koepelorganisatie, heeft er geen goed Eerst kennis, dan soft skills Zeller, zelf ooit opgeleid als verpleegkundige, begrijpt heel goed dat zieken huizen weer eigen opleidingen in het leven roepen. Niet alleen om kennis en vaardigheden hun plek terug te geven. Ook het generieke van de huidige mbo-opleidingen speelt daarin mee. Leuk dat gediplomeerden ook weten wat er in de GGZ en thuiszorg gebeurt, maar geen enkel ziekenhuis heeft daar behoefte aan. Op dat punt is ze het dan wel weer helemaal eens met het RVZ-advies, dat deze mismatch eveneens signaleert. Ziekenhuizen, maar ook andere zorginstellingen, hebben behoefte aan professionals met specifieke kennis en vaardigheden, stevig op een basisniveau - verankerd in het onderwijs. Met die bagage kun je vervolgens al die soft skills gaan ontwikkelen. En geloof me: dat lukt pas echt goed in de praktijk, tijdens de uitoefening van je beroep. Calibris VIZIER nov

6 Gilde-leren: meer begeleiding en betere resultaten Tekst: Paul van Bodengraven Beeld: Erik Post Het is een term die doet denken aan tijden van weleer: leren in een gilde, de leermeester en de gezel. Anno 2011 is Gilde-leren weer helemaal in. In een aangepaste vorm, maar met hetzelfde doel: jongeren in de praktijk kennis laten maken met het werk en opleiden voor een vak. De ervaringen zijn positief. Meer stageplaatsen op niveau 1 en 2, minder uitval, meer instroom en minder begeleidingstaken voor de werkbegeleiders. De feiten op een rijtje, geïllustreerd met ervaringen uit de praktijk. Gilde-leren maakt het opleiden van niveau 1 en 2 studenten in de praktijk makkelijker en beter, stelt Gerda Boersema, bedrijfsadviseur van Calibris en bedenker van deze vorm van het Gilde-concept in de sector Zorg en Welzijn. Er zijn verschillende oorzaken waardoor het opleiden op die niveaus tot nu toe niet zo lekker liep in de praktijk. Werkgevers zijn huiverig om studenten op die niveaus een stageplaats te bieden, aldus Gerda Boersema. Ze waren een beetje stagemoe en deze groep studenten is ook niet de makkelijkste. Vaak hebben op ze op sociaal-emotioneel terrein nog wel wat stappen te zetten, waardoor de begeleiding voor de werkbegeleiders vaak zwaar is. Er gaat bij wijze van spreken meer tijd zitten in de algemene ontwikkeling van de leerling, dan in het leren van het vak. Het gevolg laat zich raden: te weinig stageplaatsen, ongemotiveerde studenten, veel schooluitval, overbelaste werkbegeleiders en steeds meer leerbedrijven die dreigen af te haken bij het opleiden op deze niveaus. School op de werkvloer Het Gilde-leren doet een aanval op de genoemde pijnpunten. De belangrijkste verandering: het onderwijs komt naar de werkvloer en begeleidt de student op sociaal-emotioneel terrein. Naast het theoretisch onderwijs. Zo kan de werkbegeleider zich concentreren op het overdragen van beroepskennis en vaardigheden. In het concept van het Gilde-leren gaat een groep van 20 tot 24 studenten naar een leerbedrijf toe, legt Boersema uit. Iedere ochtend beginnen ze in het leerhome, een ruimte of lokaal binnen de instelling waar ze stagelopen. Docenten van het roc verzorgen de dagelijks opvang en bellen gelijk met studenten die afwezig zijn. De studenten krijgen één dag per week theorie in het leerhome. De andere vier dagen lopen ze stage. Het leren van vakmanschap staat centraal. Maar ook de meer algemene werknemers-competenties, zoals op tijd komen, beleefd zijn, conflicten oplossen, etc. komen aan bod. Het leerhome is de thuisbasis: aan het begin en eind van een stagedag worden hier de stageopdrachten, ervaringen en de knelpunten besproken waarmee de studenten te maken krijgen. De Gilde-studenten komen nauwelijks meer op het roc. Leermeester Studenten worden in de praktijk gekoppeld aan een leermeester, een zeer belangrijke 6 Calibris VIZIER nov 2011

7 actueel De gezellen van het ZINN-Gilde in hun leerhome functie binnen het Gilde-leren. Ze zijn het voorbeeld voor de studenten en leren hen het echte vak. De leermeesters zijn extra geschoold op gebied van begeleidingsvaardigheden door Calibris. Soms krijgen de studenten extra taken toegewezen, waar de werkbegeleiders zelf niet aan toekomen. Bijvoorbeeld wandelen met een bewoner, een kop koffie met iemand drinken of een keertje extra naar de kapper. Dat is niet alleen fijn voor de bewoners, maar ook belangrijk voor het leerproces van de studenten. Juist in die setting worden de sociale competenties extra worden aangesproken. Betere resultaten Blijft natuurlijk de vraag of er straks voldoende werk is voor alle studenten die volgens het Gilde-concept worden opgeleid. Gerda Boersema daarover: Het mooie van deze manier van opleiden is dat je als werkgever goed zicht krijgt op de kwaliteiten van de individuele studenten. Je kunt er de pareltjes tussenuit halen, die door kunnen en willen naar niveau 2 of 3. Je ziet dat de resultaten van de studenten vaak boven verwachting goed zijn. Dat komt door de andere inzet van begeleidings uren. Er is een andere structuur, meer duidelijkheid en er zijn korte lijnen. De begeleiding is daardoor is veel intensiever dan binnen het reguliere onderwijs. De uitval loopt spectaculair terug en de leerprestaties worden beter. Ook in dat opzicht pakt het Gilde-leren goed uit. Studenten die de arbeidsmarkt op gaan, hebben een goed gevulde rugzak met veel praktijkervaring meegekregen en hebben daardoor meer kans op werk. Verbreding De roots van het Gilde-leren liggen weliswaar in de zorg, maar verbreding naar andere sectoren lijkt goed mogelijk. We zijn begonnen in het Martini-ziekenhuis in Groningen, maar inmiddels zijn er ook Gildes in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de kinderopvang. De kracht van dit concept is bruikbaar in veel meer sectoren. Deze groep studenten presteert gewoon beter op deze manier en werkgevers boren zo een nieuwe doelgroep van potentiële medewerkers aan. En de sector als geheel profiteert er ook van, omdat er meer mensen instromen in de zorg. Lees verder op pagina 8 > Calibris VIZIER nov

8 Zonnehuisgroep Noord - ouderenzorg Driedubbele win-win We zijn in september dit jaar gestart met het Gildeleren, vertelt Maike Steffens, hoofd Opleidingen van de Zonnehuisgroep Noord, organisatie voor Welzijn, Zorg en Wonen in Groningen. Voor ons is het een goede manier om meer studenten op te leiden. Natuurlijk hopen we dat een substantieel deel doorstroomt naar niveau 3, daar hebben we nu eenmaal het meeste werk. Er is een soort nieuwe energie vrijgekomen met deze manier van opleiden. Ineens zijn er 24 jongeren in huis. Zij maken kennis met het vak in de praktijk en krijgen zo hopelijk een beter en positiever beeld van de ouderenzorg. Voor de bewoners is het goed, er is meer leven in de brouwerij en er komt meer tijd beschikbaar voor extra aandacht. De stagiairs vallen buiten de formatie, dus kunnen zij extra dingen doen waar de medewerkers zelf niet aan toekomen. Voor de werkbegeleiders is het prettig dat de school nu een deel van de begeleidingstaken overneemt. Zij kunnen nu meer aandacht besteden aan de vakinhoudelijke aspecten. Dat maakt het opleiden leuker en minder complex. De kracht van deze manier van opleiden? Het opleiden wordt leuker en beter. Studenten, werkbegeleiders, bewoners en het onderwijs, dat is dus een driedubbele win-win. SKSG kinderopvang Extra aandacht en begeleiding sleutel tot succes We hebben nu ruim een jaar ervaring met het Gildeleren opgedaan met een positief resultaat, aldus Anneke Huiting, senior HRM-adviseur bij SKSG. We zijn eraan begonnen om meerdere reden. Enerzijds vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid om studenten op dit niveau op te leiden. Maar ook met een duidelijk eigen doel: het is voor ons een goede manier om te kijken of we studenten van niveau 2 kunnen laten doorstromen naar niveau 3. Die hebben we het hardst nodig. Van de eerste groep van twintig studenten waar we mee begonnen, hebben er nu al twaalf hun diploma op niveau 2 gehaald. Zij stromen ook bijna allemaal door naar de opleiding op niveau 3. Een aantal deelnemers uit de eerste groep is nog bezig met hun opleiding. Dat is een prachtig resultaat. De sleutel tot het succes van het Gilde-leren zit m voor mij in de extra aandacht en begeleiding die de studenten krijgen. Iedere dag komen ze in het leerhome en wordt met hen besproken hoe het gaat. Daarna gaan ze naar de locaties en aan de slag in de praktijk. De werkbegeleiders kunnen dan de nadruk leggen op het leren van het vak, omdat andere zaken al in de ochtend aan de orde zijn geweest. Het pakt echt zo uit als we gedacht hadden. 8 Calibris VIZIER nov 2011

9 Martini Ziekenhuis Klinkende resultaten en tevreden patiënten ZINN ouderenzorg Goede samenwerking is essentieel Drie jaar geleden zijn wij met het Gilde-leren begonnen, bij Martini Ondersteunende Diensten (MOD), vertelt Mieneke Fokke, opleidingsadviseur bij het Van Swieten Instituut, onderdeel van het Martini Ziekenhuis in Groningen, en coördinator van het Martini Gilde. Tot die tijd leidden we nauwelijks op voor de niveaus 1 en 2. Nu zijn dat structureel 24 stageplaatsen geworden. Het mooie is dat we na drie jaar zien dat, door de komst van het Gilde-leren, er nu ook functies op niveau 2 komen. Het ziekenhuis heeft er even aan moeten wennen, maar nu worden Helpenden aangenomen ter ondersteuning in de zorg. De resultaten van de studenten zijn klinkend: van de niveau 2-ers haalt 95% het diploma, op niveau 1 ligt dat rond de 60%. De niveau 1-studenten draaien mee in de schoonmaak, voeding en catering. Mooi neveneffect is dat de werkbegeleiders van deze studenten ook zelf weer zijn gegroeid. Ze hebben er een extra taak bij gekregen en zijn daarvoor geschoold. Dat maakt het werk leuker en de werkbegeleiders zijn trots op hun werk. En ook aan de patiën ten merk je dat de komst van de Gilde-studenten goed uitpakt. De extra energie en aandacht die 24 jongeren met zich mee brengen, doet hen zichtbaar goed. Het succes van het Gilde-leren valt of staat met de kwaliteit van de samenwerking, stelt Hanneke van den Heuvel, hoofd Opleidingen bij ZINN. Calibris is er in geslaagd om alle betrokken partijen met hetzelfde enthousiasme aan tafel te krijgen. Ieders inzet om dit tot een succes te maken, was vanaf het begin erg groot. Dat is een pluim waard. We zijn vorig jaar gestart met een groep van zeventien niveau 1-studenten van het Alfa College. Dat was behoorlijk pittig, het was geen gemakkelijke groep. De aanwezigheid van de docent op de werkvloer heeft zeker bijgedragen aan het succes. Ze hebben alle zeventien aangegeven door te willen naar niveau 2. Voor de werkbegeleiders is de aanwezigheid van de docent niet alleen makkelijk, maar ook een bron van inspiratie; het heeft ook weer bijgedragen aan hun ontwikkeling. Het Gilde-leren heeft nieuwe energie gebracht in onze organisatie. Bij de werkbegeleiders, maar ook bij de bewoners. Voor hen betekent het veel. De extra taken die de stagiairs kunnen doen, komen vaak ten goede aan hen, in de vorm van extra aandacht en tijd. Dit jaar hebben we een groep van tien niveau 1-studenten en tien niveau 2-studenten. In de toekomst willen we naar twee groepen van twintig studenten. Calibris VIZIER nov

10 Sociale media kunnen be verbeteren Een blog, twitter, LinkedIn, sociale media worden al lang niet meer alleen voor het sociale ingezet. Ondernemingen, politieke organisaties, festivals gebruiken deze communicatiemiddelen om dichter bij de consument en burger te komen. Ook het onderwijs experimenteert met sociale media. Kan een tweet een brug slaan tussen docent en student? Is het zinvol te bloggen over ervaringen tijdens de stage? Een expert, mbo-docent en praktijkbegeleider spreken zich uit. STELLING: De beroepspraktijkvorming kan niet zonder sociale media. Tekst: Helene de Bruin Beeld: Herman Roozen 10 Calibris VIZIER nov 2011

11 discussie roepspraktijkvorming Evelien Muijs, docent bij de opleiding Pedagogisch Werk van ROC Midden Nederland Ik ben het niet eens met de stelling. De beroepspraktijk kan al jaren zonder sociale media. En dat kan nog steeds wel zonder. Dat betekent overigens niet dat ik tegen de inzet van sociale media ben. Ze kunnen wel degelijk een zinvolle aanvulling zijn. Ik kan me voorstellen dat deze nieuwe kanalen kunnen bijdragen aan de communicatie in de driehoek studentdocent-praktijkbegeleider. Ik denk dat een blog ook aanvullende informatie kan geven over hoe een stage verloopt. Maar het geeft geen compleet beeld. Het kan de docent of begeleider nooit vervangen. Ik kan me ook voorstellen dat ik per groep een Facebookpagina aanmaak en daar bijvoorbeeld elke vrijdag naar toe ga om te lezen hoe het met mijn studenten gaat, om vragen te beantwoorden. Misschien heeft een collega-student die vraag dan al beantwoord. Ik neem dan niet deel onder mijn eigen Facebooknaam. En ik zou het ook de studenten niet aanraden. Dan loopt privé en school wel heel erg door elkaar. Dat is ook de reden dat ik Twitter niet zie zitten als communicatiekanaal. Qua bereik is dat veel te groot. In die zin zijn sociale media niet altijd ideaal en veilig. Marion Stelte, praktijkopleider bij kinderopvangorganisatie Ludens in Utrecht Inzet van blogs zie ik niet zitten om verschillende redenen. De belangrijkste is wel dat je zo de kans vergroot dat persoonlijke en vertrouwelijke informatie in veel gevallen onbeschermd op het internet komen te staan. Verder zullen ze de besprekingen van de werkbegeleider met de stagiair nooit kunnen vervangen. Die bijeenkomsten zijn van essentieel belang om te zien hoe een stage verloopt. Je kunt dan in een persoonlijk gesprek die punten direct bespreken en in het volgende gesprek evalueren. Onze werkbegeleiders voeren wekelijks een gesprek en maken daar een verslag van. Het lijkt mij niet wenselijk dat de inhoud hiervan via een blog op internet openbaar wordt. Of dat stagiairs gaan schrijven over wat ze hier beleven en vertellen welke kinderen er in hun groep zitten. Dat is allemaal vertrouwelijk, vind ik. En foto s en filmpjes van groepen op je Hyves of in een blog, ik ben er echt huiverig voor. Wij gaan heel zorgvuldig om met de privacy van de kinderen die bij ons komen. Maar ook met die van collega s. Momenteel werken we aan richtlijnen voor medewerkers over het gebruik van sociale media. Bloggen en twitteren is natuurlijk leuk, maar er zijn ook risico s aan verbonden. Het is belangrijk om mensen daar bewust van te maken. Ik zie wel een functie voor LinkedIn. Hier kunnen studenten zich via hun profiel laten zien. Via zo n CV op het internet kunnen wij als leerbedrijf een indruk krijgen van die persoon. Maar dan nog wil je echt kennismaken, want wat je op LinkedIn of je blog schrijft, is zeer eenzijdig. Persoonlijk zie ik op dit moment niet echt veel voordelen van sociale media bij de beroepspraktijkvorming. Mieke van Keulen, relatiemanager mbo bij Kennisnet Sociale media kunnen de beroepspraktijkvorming (BPV) enorm helpen. Begin dit jaar hebben Kennisnet, CINOP en Twijnstra Gudde concepten ontwikkeld voor het gebruik van sociale media in de BPV. Sinds begin dit schooljaar experimenteren we met ROC Mondriaan, Vakschool Nimeto en ROC ASA. Wat we merken, is dat er veel tijd zit in het daadwerkelijk integreren van het gebruik van sociale media in het BPV-proces en het betrekken en voorbereiden van docenten, praktijkopleiders en studenten. Maar eenmaal gestart ziet iedereen al snel de voordelen. Een voorbeeld is studenten laten bloggen over hun stage. Zowel de praktijkbegeleider als de school kunnen zo makkelijk de vorderingen en ontwikkelingen lezen. Ze kunnen zo eenvoudig tussentijds zien of ze moeten ingrijpen. Nu wordt het stageverslag meestal pas aan het einde van de stage gemaakt en gelezen. Tegelijkertijd kun je de blogs inzetten voor een vak als Nederlands. Een ander voorbeeld: een LinkedIn-groep maken met al je leerbedrijven kan zowel de school als de student veel tijd schelen, bijvoorbeeld als een stageplaats is uitgevallen. Een berichtje op de LinkedIn-groep en iedereen weet dat je met spoed een plek zoekt. Zo hoef je niet rond te bellen op zoek naar een nieuwe plek. En ook LinkedIn kun je in je onderwijscurriculum verwerken. Bij een sollicitatietraining hoort ook dat studenten leren een goed profiel aan te maken. Voor ons is het duidelijk dat social media de BPV kunnen helpen. Een uitdaging is nog wel dat de docenten en praktijkbegeleiders hiervan moeten worden overtuigd. Zij zijn minder vertrouwd met sociale media dan de studenten. Calibris VIZIER nov

12 De toekomst van Onderwijsassistent: In de toekomst niet alleen extra handjes in de klas? Afgelopen september organiseerde het Kellebeek College samen met Calibris een miniconferentie over de inzetbaarheid en opleidingsmogelijkheden van mbo-studenten bij Brede Scholen. Waarom? PL: Steeds meer basisscholen worden Brede Scholen, clusters van onderwijs, kinderopvang, welzijn en andere maatschappelijke functies. Wij denken dat dat nieuwe mogelijkheden biedt voor de inzet van onderwijsassistenten. Niet in traditionele zin de extra handjes in de klas - maar juist als combinatiefunctionaris in de verschillende werksoorten. De mini-conferentie was bedoeld om met het werkveld van gedachten te wisselen over deze ontwikkelingen en te vertellen over de manier waarop we daarop in spelen. Het Kellebeek College biedt een gecombineerde opleiding aan, waarbij de student zowel het diploma Onderwijsassistent (niveau 4) als Pedagogisch Werker (niveau 3) kan halen. Ziet u een positie voor deze onderwijsassistent nieuwe stijl binnen uw scholen? JvO: Wij werken al jaren met onderwijsassistenten binnen de zeven scholen van onze stichting. Het is de bedoeling dat alle basisscholen in Etten-Leur uiterlijk Brede Scholen worden. Ik denk dat die ontwikkeling een nieuwe impuls kan geven aan arbeidsmarktpositie van de onderwijsassistent. Er zijn allerlei combinaties mogelijk, met de kinderopvang, maar ook met sport en buurtwerk. Die ontwikkeling kan scholen die nu sceptisch staan tegenover de inzet van onderwijsassistenten wellicht alsnog over de streep trekken om na te gaan denken over functiedifferentiatie. Waar komt die scepsis vandaan? JvO: Er zijn schoolleiders die er vanaf het begin niet aan wilden. Een belangrijke bijkomende factor is de krimp van het aantal kinderen. Dat betekent simpelweg minder geld voor een school. De formatie op orde krijgen en medewerkers in dienst houden, zijn dan het belangrijkste. Onderwijsassistenten zijn voor veel schoolbestuurders nu niet de primaire focus. PL: Het gevolg is dat zo n 80% van deze studenten nu doorstroomt naar het hbo, terwijl de aansluiting daarmee bepaald niet optimaal is. Veel mbo ers redden het daar niet. We moeten als mbo ook de ambitie overeind houden om eindonderwijs te willen bieden; mensen te kwalificeren voor de arbeidsmarkt. De traditionele opleiding tot onderwijsassistent is dan misschien wel een doodlopende weg. Daarom zoeken we juist naar die verbreding. Wat zijn de voordelen van zo n brede opleiding? PL: Binnen de Brede School komen allerlei werksoorten bij elkaar. Samenwerking en afstemming, bijvoorbeeld tussen kinderopvang en onderwijs, zijn dan extra belangrijk. Door een combinatiefunctionaris kun je die afstemming ook fysiek vormgeven. In praktische zin heeft het 12 Calibris VIZIER nov 2011

13 toekomst de onderwijsassistent Het arbeidsmarktperspectief voor onderwijsassistenten is niet zo zonnig. Een substantieel aantal basisscholen kiest er bewust voor om geen onderwijsassistenten in te zetten. 80% van de studenten die de mbo-opleiding tot onderwijsassistent volgt, gaat door naar het hbo. Dat tij is wellicht te keren door onderwijsassistenten een taak te geven binnen de Brede School, waar verschillende werksoorten bij elkaar komen. In gesprek met Jacques van Oers, algemeen directeur/bestuurder bij SKPoel en Peter Lauwen, unit directeur van Het Kellebeek College (ROC West-Brabant) in Etten-Leur. Tekst: Paul van Bodengraven beeld: Erik van der Burgt/Hollandse Hoogte voor kinderen en ouders voordelen als ze bekende gezichten van het kinderdagverblijf terugzien op de basisschool. De overgang wordt als kleiner ervaren. JvO: Denk ook aan het afstemmen van het pedagogisch beleid en een soepele overdracht van gegevens. De breed inzetbare onderwijsassistent kan daar een grote rol in vervullen. Niet alleen als verbindende schakel, maar ook als professional met beide benen in de dagelijkse praktijk van de twee organisaties. En dat is mijns inziens een belangrijke voorwaarde om de Brede School ook daadwerkelijk vorm te geven. Er komt meer bij kijken dan een gebouw delen. De onderwijsassistent als de extra handen in de klas, zodat de leraar meer tijd heeft voor andere zaken, dat is het beeld dat nu bestaat. Hoe zien jullie dat in de toekomst? JvO: Het zijn wel de extra handen in de klas, maar het gaat er vooral om dat je kijkt naar wát voor extra handen je inschakelt. Nu is de onderwijsassistent voor veel mensen toch vooral het hulpje van de leraar. Het gaat erom dat je als schoolleider durft te differentiëren in functies en buiten de bestaande kaders durft te denken. Wat is straks de populatie van je school? Welke groepsvormen ga je in de toekomst toepassen? Wat voor mensen heb je daarvoor nodig? De samenwerking met andere werksoorten zal alleen maar verder gaan. En dus heb je breed inzetbare medewerkers nodig. Dat is de toekomst. Lukt het om nu al voldoende stageplaatsen bij Brede Scholen te vinden voor de studenten van de brede opleiding bij het Kellebeek College? PL: Tot nu toe lukt het, al kan het beter. Calibris levert daarvoor extra inspanningen in de regio. Het gesprek met de leerbedrijven de basisscholen moet nu gevoerd worden. De mini-conferentie draagt daar hopelijk ook weer aan bij. We hebben te maken met een flinke instroom in de opleiding, dus misschien moeten we er wel voor kiezen om die te maximeren. Aan de andere kant: de ontwikkeling naar de Brede Scholen is de toekomst. Het is nu aan schoolleiders om na te denken over de manier waarop ze dat gaan vormgeven in de praktijk. Ik ben ervan overtuigd dat die combinatiefunctionaris straks in een behoefte zal voorzien. En als die behoefte er is, hebben wij al een groep studenten opgeleid die daar uitstekend op is voorbereid. Wij zijn er klaar voor! Calibris VIZIER nov

14 Investeren in sport Tekst: Dick Groenendijk Beeld: Vincent Boon Vrijetijdsbesteding was het, ontspanning. Homo ludens, de spelende mens. Dát beeld begint te kantelen. Sport krijgt steeds nadrukkelijker een instrumentele dimensie. Beleidsmakers zien er een ideaal middel in om zaken als integratie, sociale cohesie en veiligheid te bevorderen. En: sport is niet alleen goed voor de gezondheid, het drukt ook de schrikbarend oplopende zorgkosten. Investeren in sport loont, het levert keihard rendement op. En dat is positief voor de werkgelegenheid in de Hans Timmerman en Ramon van den Berg sector Sport en Bewegen. Een balans plus. Gezien de economische recessie zou je een stagnerende, zo niet teruglopende werkgelegenheid verwachten. Maar daar is geen sprake van, zo blijkt uit de recent verschenen Arbeidsmarktmonitor Sport. Er is nog altijd groei. Al is die dan wat geringer dan voorspeld in de vorige monitor, daterend van 2008, toen er economisch gezien nog geen wolkje aan de lucht was. De komende periode, tot 2015, neemt de werkgelegenheid in de sector Sport en Bewegen toe met 3,9 procent, voorspelt de rapportage. En dat is verrassend, vindt strategisch adviseur Sabine Terheggen van Calibris. Let wel: het gaat dan niet om vervangingsvraag - die is natuurlijk ook aanwezig - maar om fte s die er echt nieuw bijkomen. Ruim 1.700, in ronde getallen. Werken of verder leren Van werkloosheid onder beginnende sportwerkers is dan ook geen sprake. Mensen die van de opleidingen komen, vinden allemaal een baan. Of ze studeren door. Ook dat is prettig om te constateren, vult Jan Minkhorst aan. Hij is projectcoördinator van de Academie voor Sportkader, onderdeel van NOC*NSF. Samen met Calibris en de gezamenlijke hbo-opleidingen is deze nationale koepel van sportbonden opdrachtgever voor de Arbeidsmarktmonitor. Wat betekenen alle maatschappelijke en andere trends die op de sector inwerken nu precies voor de arbeidsmarkt en daarmee voor de opleidingen? Dat is de belangrijke vraag waar deze publicatie een antwoord op probeert te geven. Diffuse markt Gemakkelijk te kwantificeren is die werkgelegenheid allerminst. Het gaat om een diffuse, versnipperde markt, stelt Minkhorst. Wat tel je mee en wat niet? Banen vind je in de sporteigen sectoren: verenigingen, fitnesscentra, zwembaden, enzovoort. Maar daarnaast ook, in toe nemende mate zelfs, in sectoren als gezondheidszorg, welzijn en onderwijs. Daarbij gaat het om functies die je soms niet direct als sportgerelateerd herkent. Denk aan zogenaamde BOS-medewerkers bij gemeenten. BOS staat voor Buurt, Onderwijs, Sport: functionarissen met agogische kwaliteiten die op wijk- en buurtniveau verbindingen weten te leggen en uiteenlopende organisaties laten samenwerken. Sabine Terheggen vult aan: De wijkaanpak van gemeenten is van groot belang voor de sector. Je ziet gezondheid, welzijn en sport steeds meer naar elkaar toegroeien. Met voorzieningen, ook voor sport, die zo veel mogelijk een plek krijgen binnen de wijk zelf. Gemeenten investeren daar in. En meten ook het effect van zulke investeringen. Zo leert recent onderzoek in een stad als Utrecht dat er op wijkniveau een direct verband bestaat tussen gezondheid en de inzet op sport en bewegen. Die investeringen lonen dus echt. Oók gerelateerd aan welzijnsaspecten zoals veiligheid, criminaliteit en overlast van hangjongeren. Sport in de buurt Jan Minkhorst ziet dat buurtsporten een nog veel grotere vlucht nemen. Onderdeel van het Olympisch Plan, waar inmiddels een breed draagvlak voor bestaat, is een verhoging van de sportparticipatie in 14 Calibris VIZIER nov 2011

15 DUBBELINTERVIEW (werkers) Sabine Terheggen en Jan Minkhorst Nederland van 65% naar 75%. Je hebt het dan over mensen die minimaal één keer per maand sporten. Het percentage mensen dat wekelijks sport, moet tegelijkertijd omhoog naar 58%. De landelijke overheid steunt die ambitie en start binnenkort met een groot project Sport in de buurt. Vanzelf zal het niet gaan. Gemeenten moeten blijven investeren in sport: sportaccommodaties in de woonomgeving, geld voor verenigingen, voor evenementen, een goede begeleiding. Het is allemaal nodig. En nu sport steeds meer gezien wordt als economische factor, gebeurt dat ook. Combifuncties en nieuwe beroepen Terheggen ziet het Olympisch Plan en het fenomeen sport als middel als aanjagers voor de arbeidsmarkt. Met de kanttekening dat banen diffuser zullen worden door het ineenschuiven van zorg, welzijn en sport op wijkniveau. Het aantal combi-functies neemt toe en er ontstaan zelfs nieuwe beroepen. Zo richten fitnesscentra zich tegenwoordig op speciale doelgroepen: mensen met obesitas, diabetes of cardiologische problemen. Dat vereist een ander type begeleiding. Je hebt immers een bepaalde kennis nodig om verantwoorde trainingsprogramma s samen te stellen. Daar komt nog bij dat een intensieve samenwerking ontstaat met de eerstelijns gezondheidszorg, dus met huisartsen, diëtisten en therapeuten. Dit soort ontwikkelingen moet zijn weerslag krijgen op de opleidingen. Daar wordt al mee geëxperimenteerd. Met wat creativiteit lukt dat heel goed binnen de bestaande kwalificatiedossiers. Je kunt denken aan een combinatie van de opleiding Fitnesstrainer B en de opleiding Bewegingsagoog om de medische fitnessmarkt te bedienen. Op den duur moet de kwalificatiestructuur ongetwijfeld worden aangepast. Maar wat dat betreft is het werkveld voor ons als Calibris leidend. Professionalisering Arbeidsmarktkansen liggen op nog meer terreinen. Bij verenigingen zal de trend naar professionalisering zich voortzetten, verwacht Minkhorst. Het aantal betaalde krachten neemt toe, vooral bij de grotere verenigingen. Deels in de vorm van combifunctionarissen, die misschien een baan hebben in het onderwijs en daarnaast in deeltijd werken als verenigingsmanager. Maar geen misverstand: vrijwilligerswerk blijft van groot belang bij sportverenigingen. In deze nieuwe monitor laten we die onbetaalde krachten voor het eerst buiten beschouwing. Hoewel de grens soms moeilijk is te trekken. Helemaal nu ook verenigingen sport als middel gaan inzetten en bijvoorbeeld buitenschoolse opvang aanbieden. Begeleiding vindt deels plaats vanuit de vereniging, voor een ander deel door professionele krachten, die echter meestal niet op de loonlijst staan van de vereniging. Ze zijn bijvoorbeeld in dienst van koepels van kinderopvangcentra. Maar het gaat natuurlijk wel om sportgerelateerde banen. Aan opleidingen Sport en Bewegen om daar alert op in te spelen! De Arbeidsmarktmonitor Sport is te downloaden op Calibris VIZIER nov

16 WorldSkills 2011 in Londen Van 4 tot en met 8 oktober 2011 vond in Londen WorldSkills plaats. Tijdens deze internationale beroepenwedstrijden deden meer dan duizend kandidaten mee aan ruim 50 verschillende wedstrijden. Amanda Kruise (Calibris ZorgTopper 2011) en Wessel van de Veerdonk (3e plaats) mochten Nederland vertegenwoordigen in de wedstrijd voor verpleegkundigen. Zij namen het gedurende vier wedstrijddagen op tegen de beste verpleegkundigen van twaalf landen. Samen met expert Hennie de Koning (Sophia Revalidatie in Den Haag) oefenen Amanda (Drenthe College) en Wessel (Koning Willem I College) regelmatig om in Londen goed beslagen ten ijs te komen. Tijdens de training spelen ze diverse zorgcasussen na. Zo worden ze een hecht team dat goed samenwerkt. De koffers kunnen gepakt worden! Op 29 september vertrekt Team Nederland naar Londen. Uitgedost met oranje bolhoedjes en teamkleding is de groep niet te missen op Schiphol. Ze worden uitgezwaaid door minister Van Bijsterveldt van OCW die hen een paar dagen later ook zal bezoeken tijdens de wedstrijden. De dagen voor de wedstrijden staan in het teken van ontspanning en spelen zich af in Oxford en Londen. Tijdens het One School One Country programma bezoekt Team Nederland een Britse basisschool. Als echte sterren moeten Amanda en Wessel handtekeningen uitdelen. 16 Calibris VIZIER nov 2011

17 Het is zover, de wedstrijd Caring gaat van start. WorldSkills wordt op 4 oktober 2011 geopend met een spetterende openingsceremonie vol zang, dans en acrobatiek. Deputy prime minister Nick Clegg wenst de kandidaten veel succes. Als Team Nederland tijdens de vlaggenparade op het podium verschijnt, laten de oranje supporters zich goed zien én horen. Elke zorgcasus die Amanda en Wessel uitvoeren, begint met het maken van een planning. Wie doet wat en wanneer? En welke materialen zijn beschikbaar? De eerste patiënt is Mrs. Miller, een 70-jarige vrouw die met een longontsteking in het ziekenhuis ligt. Aan Amanda en Wessel de taak om de patiënt uit bed te halen en haar vitale functies te checken. Amanda verzorgt vervolgens de wond, terwijl Wessel het bed opmaakt. Wessel legt bij Mrs. Miller een mitella aan. Op dag twee krijgen Amanda en Wessel te maken met een 16-jarige tiener. Het meisje is onlangs gediagnosticeerd met Diabetes Mellitus. Ze is bang voor naalden en wil daarom liever zelf geen bloedsuiker meten en insuline toedienen. Vakkundig stellen Amanda en Wessel het meisje op haar gemak en vertellen haar hoe zij haar glucosewaarde bepaalt en insuline toedient. Goed gedaan! Amanda en Wessel krijgen veel aandacht van media en toeschouwers. Calibris VIZIER nov

18 Verschoon het bed van een patiënt met een halfzijdige verlamming. Dat is de eerste opdracht die Amanda en Wessel op de derde wedstrijddag moeten uitvoeren. De twee moeten ook laten zien dat ze snel en accuraat kunnen handelen in een noodsituatie. Tijdens een van de casussen verbrandt een cliënt haar arm met kokend water. Snel komen Amanda en Wessel in actie. Ze koelen en verbinden de wond. Na de laatste casus over stomazorg, worden de kandidaten en expert Hennie nog een keer geïnterviewd. Ze zijn blij en opgelucht dat het erop zit! Hennie is trots op haar team. Het is feest. De kandidaten vieren dat de wedstrijden afgerond zijn. In het Holland House worden Amanda en Wessel onthaald door hun supporters. Tijdens de feestelijke slotceremonie, met onder andere een bijdrage van prime minister David Cameron, wordt bekendgemaakt welke kandidaten naar huis gaan met een medaille. Amanda en Wessel behalen net geen medaille, ze zijn vierde. Wel krijgen ze een medaille voor excellent vakmanschap. Deze medaille is voor kandidaten met meer dan 500 punten; een bovengemiddelde score. Amanda en Wessel met hun medaille voor excellent vakmanschap. 18 Calibris VIZIER nov 2011

19 berichten ROA Caribisch Nederland Het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in Bonaire. Dat is, kort samengevat, het doel van de kersverse Raad Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) Caribisch Nederland. De stichting is in opdracht van het Nederlandse ministerie van OCW opgezet. Calibrisadviseur Paula Muns, die al eerder een jaar op Bonaire werkte voor Fundashon Forma om op het eiland de beroepspraktijkvorming vorm te geven en leerbedrijven te werven en erkennen, is aangesteld als interim-directeur. Voorgeschiedenis Sinds 10 oktober 2010 functioneren Bonaire, Sint Eustatius en Saba als bijzondere gemeenten binnen Nederland. De minister van OCW is verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid op de eilanden. In 2016 moet de onderwijskwaliteit van de scholen op een naar Nederlandse en Caribische maatstaven aanvaardbaar niveau zijn. Logisch vervolg De organisatie Fundashon Forma heeft een belangrijke aanzet gegeven voor kwaliteitsverbetering door de beroepspraktijkvorming op Bonaire vorm te geven. Bijvoorbeeld door het scholen van leermeesters in het begeleiden van stagiairs en het wettelijk erkennen van leerbedrijven. Het opstarten van een ROA (Raad Onderwijs en Arbeidsmarkt) is een logisch vervolg op deze ontwikkeling. Doelstellingen Doelstellingen van de ROA zijn het adviseren van de minister van OCW over de doelmatigheid van beroepsopleidingen, het monitoren van de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen en het creëren van randvoorwaarden om de kwaliteit van een beginnend beroepsbeoefenaar te borgen. De taakstelling van de ROA lijkt dan ook op die van een Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven zoals we die in Nederland kennen. Dat betekent concreet dat de ROA o.a. leerbedrijven erkent, begeleidt en adviseert over opleiden, maar ook arbeidsmarktontwikkelingen vertaalt naar opleidingsinhoud. Bestuur officieel geïnstalleerd Op 29 september jl. werd het voorlopige bestuur van de ROA officieel geïnstalleerd. De komende maanden zullen in het teken staan van het leggen van een solide fundament, het inrichten van een kantoor en het aannemen van personeel. Praktijkopleider in ontwikkeling Nieuw bijscholingstraject bij Calibris Contract Inzichten in opleiden en leren in de praktijk veranderen in een rap tempo. De eisen en verwachtingen van organisaties, leerbedrijven en instellingen ten aanzien van praktijkopleiders veranderen continu. Het is voor praktijkopleiders met een allround MBO-4 opleiding niet altijd meer bij te benen. Calibris Contract ontwikkelde speciaal voor deze doelgroep een bijscholingstraject, waarna de praktijkopleider in staat is gedegen te reageren op actuele vragen uit het management. Ook onderzoek van het KBA onderstreept het belang van een specifieke training voor praktijkopleiders om extra vaardigheden te verwerven. Praktijkopleiders met een specifieke organisatiedoelstelling volgen dit bijscholingstraject. Door samen met de adviseur van Calibris Contract de te ontwikkelen vaardigheden vast te stellen, sluit het traject naadloos aan op de praktijk. Geen onnodige ballast van lesstof die de praktijkopleider al beheerst. Wel direct toepasbare kennis en inzichten, die direct rendement opleveren voor de deelnemer én de werkgever. Ook behoefte aan extra scholing? Neem contact op met Calibris Contract via: of Bezoek ook de website: Calibris VIZIER nov

20 Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een blijvertje. In toenemende mate wordt van organisaties verwacht dat ze een bijdrage leveren aan een betere toekomst. Maar met een paar spaarlampen en fair trade koffie in de machine ben je er niet. Hoe veranker je MVO binnen je organisatie? Calibris wil als maatschappelijke organisatie het goede voorbeeld geven en de kennis over MVO delen met het werkveld. Zonder te pretenderen dé weg naar MVO te weten, laten we u graag meedelen in onze ervaringen. Tekst: paul van bodengraven Beeld: Eveline Sissing De termen duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden vaak door elkaar heen gebruikt. Hoewel er een nauwe relatie is tussen deze begrippen, zijn het wel twee verschillende begrippen. Simpel gezegd kun je stellen dat duurzaamheid gaat over het WAT: de bevrediging van behoeften van de samenleving, met respect voor People, Planet en Profit. MVO gaat over het HOE: de focus ligt dan op het handelen van de organisatie. Op welke manier fabriceert zij haar producten of verleent zij haar diensten? Eén richtlijn, zeven kernthema s Om MVO concreter te maken is ISO opgesteld, een wereldwijde richtlijn voor Duurzame Ontwikkeling en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties waaraan alle grote internationale organisaties en vertegenwoordigers uit 99 landen hebben meegewerkt. Deze ISO richtlijn benoemt zeven kern thema s waarop MVO toegepast kan worden. MVO: hoe doe je dat? 20 Calibris VIZIER nov 2011

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

de MBO krant Geef docenten de ruimte Voortijdig schoolverlaten Innovatiehuis geopend nummer 19 maart 2012 Pas verschenen: de Handreiking

de MBO krant Geef docenten de ruimte Voortijdig schoolverlaten Innovatiehuis geopend nummer 19 maart 2012 Pas verschenen: de Handreiking de MBO krant nummer 19 maart 2012 Ik vind dat scholen de inspectie soms te belangrijk maken. Aan het woord is hoofdinspecteur Rick Steur. Een interview over het nieuwe toezichtkader bve en de gevolgen

Nadere informatie

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst.

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst. onderwijs dat werkt nummer 11 maart 2010 Het aantal voortijdig schoolverlaters loopt de laatste tijd terug. Maar het is nog te vroeg om te juichen, stelt projectdirecteur Fred Voncken. Op 26 januari organiseerde

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2009

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2009 ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG HET Albeda onderwijsverslag IS EEN JAARLIJKSE uitgave van het albeda blad REDACTIEADRES Servicegroep Communicatie, Postbus 9451, 3007 AL Rotterdam, T (010) 892 78 23, E communicatie@albeda.nl

Nadere informatie

Nieuw pand, nieuw elan

Nieuw pand, nieuw elan Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle actuele HR ontwikkelingen? Meldt u zich dan nu aan voor de CBE nieuwsbrief op www.cbe.nl CBE GROUP HERENGRACHT 250 1016 BV AMSTERDAM TEL +31 (0)20 5217400 FAX

Nadere informatie

Diversiteit en leiderschap in de publieke sector

Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Over de cruciale rol van de lijnmanager in het behoud van allochtoon talent Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

Meer over Jannes op de volgende pagina...

Meer over Jannes op de volgende pagina... Meer over Jannes op de volgende pagina... # 1 feb. 2009 jaargang 5 Praktijk is een vaktijdschrift over praktijkleren van de kennis centra beroepsonderwijs bedrijfsleven Calibris ECABO Kenteq 10 tips voor

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie