Vernieuwingsfestival Evangelisch Werkverband 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vernieuwingsfestival Evangelisch Werkverband 2010"

Transcriptie

1 Vernieuwingsfestival Evangelisch Werkverband 2010 Hoe stichtte Paulus nieuwe gemeenten en hoe doen wij dat? Workshop Hoe stichtte Paulus nieuwe gemeenten en hoe doen wij dat? ds. Menno Zandbergen Paulus lessen We lezen de zendingsreizen van Paulus heel anders wanneer we van hem willen leren hoe hij gemeenten stichtte. Paulus eerste zendingsreis Nadruk op verkondigen (Hand 13:5, 16, 44, 52) Oudsten worden aangesteld (Hand 14:22-23) Nieuwe vormen en conflicten (Hand 15:1) Aandacht voor team en leiderschap (Hand 15:38-16:2) Link met de moederkerk (Hand 16:4-5) Paulus droom en de Geest (Hand 16:7) Nadruk op verkondigen. (diaconaat blijft frappant genoeg buiten beeld). Je ziet dat Paulus eerst in de synagoge en daarna aan de heidenen het evangelie verkondigd. In Hand 13 gebeurt dit op Pafos en in Antiochië (Pisidië). Er zijn geen aanwijzingen dat Paulus bewust een gemeente sticht. De gelovigen blijven achter en zoeken elkaar op. Toch was er veel kader, omdat men in de synagoge opgegroeid was. Organisatie in de lijn van de synagoge ligt voor de hand. De synagoge was vooral een plek van ontmoeting, studie en onderwijs. 10 mannen moesten aanwezig zijn om een dienst te beleggen. Oudsten. Als Paulus en Barnabas weggaan bemoedigen ze de leerlingen en sporen hen aan te volharden. Ze stellen oudsten aan naar het model van de synagoge. Nieuwe vormen en conflicten. Een centrale vraag was of de heidenen moesten voldoen aan de wet van Mozes (besnijdenis). De uitkomst is: bepaalde dingen wel, andere dingen niet. Is het niet zo dat voor nieuwe groepen, nieuwe gemeenten we andere vormen moeten zoeken? Soms lijkt de kerkorde te functioneren als de wet van Mozes. Toch is de kerkorde niets meer dan een ordening van de kerk. PPP s zouden nieuwe wegen moeten mogen gaan. Toch gaat het invoeren van nieuwe dingen vaak gepaard met weerstand. Zo ook in de tijd van Paulus. Dit is geen conflict tussen vleselijke en geestelijke christenen, maar gewoon tussen christenen onderling. Gemeentestichting en conflict gaat kennelijk samen op. Soms zijn er ook conflicten tussen heidenen en Paulus. Bij gemeentestichting sta je aan de frontlinie. Het is een geestelijke strijd. Soms moet hij noodgedwongen vertrekken en is er nauwelijks tijd om een gemeente op te bouwen (Confrontatie in Filippi Hand 16:20; Thessalonica Hand 17:10; Berea Hand 17:14). Nieuwe vormen vond Paulus ook in Filippi (Hand 16:11vv). Aangezien daar geen synagoge was om te beginnen, begon hij bij een gebedsplaats. Geen synagoge betekent waarschijnlijk dat er niet 10 mannen beschikbaar waren. Je ziet in Filippi dan ook vooral vrouwen op de voorgrond treden (Hand 16:13). Later hebben vrouwen de leiding in de gemeente, maar speelt er ook een

2 conflict tussen de leidinggevenden (Euodia en Syntiche; Fil 4:2). Paulus gaat hier dus nieuwe wegen en stelt vrouwen aan als leiders van de nieuwe gemeente. Je kunt je afvragen of hij leergeld betaald heeft en daarom in Corinthe beveelt dat vrouwen moeten zwijgen in de gemeente. Zijn advies kan ook passend geweest zijn voor de context van Corinthe Aandacht voor team en leiderschap Bij veel pioniers loopt het mis, omdat ze onvoldoende geïnvesteerd hebben in elkaar. (maintanance en mission). Paulus ziet het niet zitten met Johannes Marcus en komt tot een breuk met Barnabas. In Lystra ontmoet Paulus Timotheüs. Straks de leider in Efeze. Toen stond hij al goed aangeschreven! Leiders zijn in een PPP vaak mensen met een christelijke achtergrond. Het kader komt uit de kerk. Mensen die tot geloof komen zijn vaak nog niet toe aan het dragen van verantwoordelijkheid. Dat hangt samen met hun (gekwetste) verleden. Link met de moederkerk. In Hand 16:4-5 krijgt dat de vorm het besluit over de wet van Mozes. Veel is toegestaan, maar niet alles. Juist van een moederkerk mag je verwachten dat ze je ondersteunen, stimuleren en behoeden voor fouten. Je zou in je enthousiasme allerlei dingen kunnen doen, waarvan de moederkerk weet door ervaring dat het een doodlopende weg is. Heel veel nieuwe gemeentes heb ik zien stranden in conflicten, slecht leiderschap, dwalingen, enz. En niemand dacht mee. Niemand corrigeerde. Niemand greep in. Paulus droom en de Geest. Hij wil naar het westen (Efeze), maar de Geest weerhoudt hem. Kom over en help ons in Europa! Roeping en planning gaan hand in hand. Het is goed voor pioniers om gevoelig te blijven voor de leiding van God. Pioniers zijn in de regel ondernemers. Het is al gebeurt voordat je het weet. Maar is het ook altijd Gods bedoeling? Paulus en wij Grote steden Leiders (Hand 13:6-7; 13:50) Synagoge (Hand 13:44-46) Cultuur van rondreizende leraren Tekenen en wonderen Dorpen Doelgroepen Kerk Reclamecultuur Wetenschap Grote steden dorpen; Steden hadden uitstraling naar het platteland. Maar toen werd het evangelie voor het eerst verkondigd. Wij zitten in een postchristelijke tijd. Leiders doelgroepen. In Hand 13:6-7 zien we hoe Paulus via Barjesus bij proconsul Sergius Paulus komt. (Proconsul was ex-consul die vaak gouverneur van een provincia werd; vergelijk met de positie van een ex-president van Amerika). In de tijd van Paulus bepaalden leiders wat er gebeurde en wat er geloofd werd. Het geloof van de pater familias was het geloof van de familie. De vijanden van Paulus leggen het aan met de rijke vrouwen (Hand 13:50) en krijgen zo gedaan dat Paulus en Barnabas worden weggejaagd. In Thessalonica worden opnieuw vrouwen uit hogere kringen apart genoemd als volgelingen van Jezus. (Hand 17:4) Kortom: werken via netwerken en leiders paste bij die tijd. Doelgroepen passen beter bij deze tijd. Mensen voelen zich thuis binnen een bepaalde groep (sociale identiteit). Het individu is belangrijk, maar de groep ook. We noemen dat tegenwoordig subculturen: jongerencultuur, allochtonen, enz. Hoe komt het dat een jongerenkerk opbloeit,

3 een Ghanese kerk opbloeit, en kerken met een duidelijk profiel zoals de Gereformeerde Gemeente, Evangelische Gemeenten, enz. Omdat de groepscultuur en groepsidentiteit helder is. Tegenwoordig willen we bij een groep horen als het een winnende groep is. Hoe kunnen we kerk zijn voor subculturen? Het is goed om gevoelig te zijn voor welke groepen op een bepaald moment meer ontvankelijk zijn voor het evangelie. Synagoge kerk. In Hand 13:44-46 lezen we de jaloezie van de Joodse leiders. Binnen de gevestigde kerk heerst vaak angst tegen gemeentestichting. WORKSHOP OPDRACHT: Welke angst komt u tegen? (Doen we het niet goed? We hebben al zo weinig vrijwilligers. Dan gaat iedereen naar jullie toe. Versplintering ondermijnt de eenheid.) Cultuur van rondreizende leraren reclamecultuur. Paulus en anderen werden gevraagd het woord te voeren in de synagoge. (Hand 13:15) en ook anderen waren nieuwsgierig (Hand 13:7). Zoals wij de krant, wikipedia en google gebruiken om aan informatie te komen, zo gebruikte men in die tijd de rondreizende leraren. Zij waren een wandelende krant. In onze reclamecultuur proberen we van alles aan de man/vrouw te brengen. Toch bestaat er een soort weerstand tegen reclame (bel me niet register). We willen niets opgedrongen krijgen. Tegelijkertijd adviseren we iedereen te gaan gebruiken wat voor ons gewerkt heeft. Mensen zijn wel wanhopig op zoek naar iets dat werkt. Tekenen en wonderen wetenschap. In onze zoektocht naar het beheersen en begrijpen van onze wereld vertrouwen we op wetenschap. Het is waar als het blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Dat geldt zelfs in de kerk. Afhankelijkheid van tekenen en wonderen, afhankelijkheid van genade en voorzienigheid blijft moeilijk voor ons. Athene en Corinthe Aansluiten bij context Korte campagne Solo Niet met wijsheid van woorden 1½ jaar Team Aansluiten bij context niet met wijsheid van woorden. In Athene sluit Paulus aan bij de onbekende god (Hand 17:23). Hij citeert Griekse filosofen (Hand 17:28). En sluit aan bij hun opvattingen (Hand 17:25). Het resultaat is beperkt (Hand 17:33-34). Toch wordt dit hoofdstuk meestal geciteerd om te pleiten voor incarnationele of contextuele theologie. Niet met wijsheid van woorden. In Korinthe (Hand 18) zoekt hij eerst contact met collegatentenmakers/leerbewerkers (Aquila en Priscilla). Moest hij bijkomen van de teleurstelling in Athene? Later schrijft hij dat hij niet tot hen gekomen is met wijsheid van woorden/diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd. (1Cor 1:17; 2Cor 8:7; 2Cor 10-13). Stapt hij af van contextuele theologie? 1Cor 2:2 zegt: Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus de gekruisigde.

4 2Cor 4:2 zegt: we gaan niet sluw te werk, vervalsen het woord van God niet, maar maken de waarheid openlijk bekend. Korte campagne 1½ jaar. Hij begint opnieuw in de synagoge. Daar lijkt de weerstand van de Joden Paulus tot een keerpunt te brengen (Hand 18:6). Hij leert niet meer in de synagoge, maar in het huis van Titius Justus. Dit keer blijft hij 1½ jaar op één plek. (In Efeze zal hij ruim 3 jaar blijven en leren in de gehoorzaal van Tyrannus). Solo Team. Hand 17:15 laat zien dat Paulus alleen aan de slag gaat in Athene. Wanneer Timotheüs en Silas uit Macedonië komen helpen kan hij zich helemaal richten op de verkondiging en opbouw van de gemeente. Een team heb je nodig. Samen sta je sterk. Samen vul je elkaar aan. Samen behoed je elkaar voor fouten. Samen kun je elkaar in gebed dragen. Corinthe en Efeze Overdracht leiderschap Kernwaarde: Zoeken hogere kennis en wijsheid. (2Cor 11:4-7) Overdracht leiderschap Kernwaarde: Zoeken liefde die voortkomt uit een rein hart, zuiver geweten en oprecht geloof. (1Tim 1:5) Overdracht leiderschap. In Corinthe lezen we niet expliciet dat Paulus oudsten aanstelt, hoewel hij dat in de regel wel deed. Dan verschijnt Apollos. Een begaafd redenaar (Hand 19:1). In 1Cor 1:12 lezen we dat velen hem als leider zagen. Maar als Paulus zijn brief schrijft is Apollos ook al weer weg uit Corinthe (1Cor 16:12) Overdracht van leiderschap geeft veel problemen, maar zolang een gemeentestichter zelf aanwezig is gaat het veelal nog goed. Wanneer andere leiders opstaan die sterkere leiderschapskwaliteiten hebben, ligt een conflict, scheuring en verdeeldheid op de loer. Paulus probeert hierin te sturen met de 1 e brief. Hij stelt allerlei onderwerpen, misstanden en verdeeldheid aan de kaak. Hij probeert Stefanas als leider aan te stellen (1Cor 1:16, 16:15-18) Waarschijnlijk is die brief matig effectief geweest, want later moet hij een tranenbrief sturen. Alleen door een pijnlijk bezoek en bemiddeling van Titus wordt de rust hersteld. (2Cor 7:6-7) Een bezoek gepland voor de hele winter. (1Cor 16:6) Leiderschap krijgt nu de nieuwe lading van zelfopoffering. In Efeze draagt hij het leiderschap over aan Timotheüs. Een loyale leerling waarvan al vroeg positief gesproken wordt. In eerste instantie had Paulus al voorgesorteerd in Efeze. In Hand 18:19 laat hij Priscilla en Aquila achter. In Hand 18:24 lezen we dat Apollos in Efeze aankomt en later doorreist naar Corinthe. In Hand 19:2 blijkt dat er nog veel onbekend is. Mensen zijn gedoopt met de doop van Johannes de Doper. Hij begint opnieuw in de Synagoge, maar na 3 maanden gaat hij naar de gehoorzaal van Tyrannus. In Hand 20:17 lezen we dat Paulus oudsten had aangesteld in Efeze. We lezen dat hij instructies geeft. Leiders worden toegerust. In 1Tim 1:3 lezen we dat hij Timotheüs heeft aangesteld als leider. Hij moet voorkomen dat

5 bepaalde mensen daar een afwijkende leer onderwijzen en zich verdiepen in verzinsels. Iets wat gebeurt was in Corinthe. Iets waardoor de geloofwaardigheid van Paulus ondermijnt werd, maar ook de geloofwaardigheid van het evangelie. Verder geeft Paulus instructies hoe een team van leiders moet worden samengesteld. Betrouwbare mensen geeft een stabiele gemeente. Mensen die op zoek zijn naar eigen eer zullen de gemeente stukmaken (zie Corinthe). Zoeken hogere kennis. De Corinthiërs hielden zich bezig met welsprekenheid, hogere wijsheid. Een van de kritiekpunten op Paulus. In de opbouw gaat het om liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof (1Tim 1:5). De Efezebrief is daarom overwegend besteed aan de liefde waardoor er geen scheiding meer is tussen Jood en Griek. De Corinthebrieven moeten allerlei kleinere misstanden bespreken. Juist in een gemeente die zo charismatisch en Geestvervuld is. WERKEN MET KERNWAARDEN OPDRACHT WORKSHOP: wat kenmerkt volgens jou een gezonde pioniersplek? Protestantse Pioniers Plekken Missionair Delend Relevant Vernieuwend Zelfstandig Kerkelijk Kernwaarden Team leiderschap Missionair: Elke pioniersplek leeft met de uitdaging de balans te vinden tussen mission - maintanance. Mission houdt in dat je voortdurend wervend en missionair blijft. De grote opdracht hoort bij de kernroeping van de kerk. Maintanance houdt in dat je voldoende oog hebt voor elkaar en wat al opgebouwd is. Onvrede Cyprioten (Hand 11). Paulus zoekt steeds weer nieuwe plekken op. In die tijd waren rondtrekkende leraren heel normaal. Wij leven in een reclamecultuur en zullen nieuwe wegen moeten zoeken om reclame te maken voor Jezus. Tegelijkertijd mogen we vertrouwen dat de Geest zelf mensen aanspreekt en verandert. (wonderen in plaats van wetenschap). Maintanance. Je ziet dat Paulus eerst veel gemeenten maar kort opbouwt. Voor Corinthe en Efeze neemt hij meer tijd. Delend: In een PPP delen mensen hun geloof en hun leven met elkaar rond een open Bijbel. Mensen leren gezamenlijk met vallen en opstaan Jezus Christus te volgen en vanuit die navolging hun naaste te dienen. Ook de naaste buiten de PPP die God op ons weg brengt. Zo ben je samen gezin van Christus. Paulus trekt met mensen op. Is open in zijn brieven. Is in huis bij Aquila en Priscilla, die later Apollos in huis nemen.

6 Relevant: Een PPP bestaat in een context. Gevoed vanuit de Bijbel kan de plaatselijke culturele context om nieuwe vormen van gemeente-zijn vragen. De ene PPP zal daarom multicurtureel worden. De andere PPP zal vooral aansluiting zoeken bij de jongerenwereld. Weer een andere PPP zal relevant willen zijn in een omgeving waar armoede, verslaving of werkeloosheid aan de orde van de dag zijn. Paulus Athene incarnatie/context. Corinthe Christus en die gekruisigd. Zoekt Paulus leiders op, wij sluiten aan bij doelgroepen. Leiderschap krijgt overal dezelfde structuur. Vernieuwend: De PPP is bij uitstek te plek om te zoeken naar nieuwe vormen voor mensen die nu de weg naar de kerk niet (meer) vinden. Dat betekent ook dat je soms afwijkt van de geijkte paden. Soms vind je met vallen en opstaan nieuwe vormen. Het EW werkt met 3 modellen: simple church, mixed economy, moeder-dochter. Paulus, Corinthe en Efeze synagoge gehoorzaal. In Filippi gaat hij naar de rivier en wordt de gemeente door vrouwen geleid. Zelfstandig: De PPP is een plaatselijke gemeente, dat wil zeggen een groep mensen samengebracht door Christus. Hij wil zich openbaren in deze groep door Zijn Woord, Zijn Geest, in lofprijs, getuigenis, gemeenschap en dienstbaarheid. Er valt veel voor te zeggen dat ook het sacrament een plek krijgt in deze gemeente. Kerkelijk: In hun vernieuwingen blijven de PPP s als christelijke gemeenschap verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland. Christus vormt het centrum van de PPP. De PPP is geen eiland, maar een deel van het lichaam van Christus. We willen dit concreet vorm geven door verbondenheid te zoeken met de PKN. Paulus en leiderschap en team. + Moederkerk-dochterkerk. De gemeenten doen wat Jeruzalem opdraagt over de besnijdenis (Hand 15) De gemeenten collecteren voor Jeruzalem (2Cor 9). Aansluiten bij een kerkverband heeft als voordeel dat leiderschap en overdracht van leiderschap veel meer ingebed kan worden in een structuur. Kernwaarden: Werken met kernwaarden bepaalt de sociale identiteit. Dat bepaalt of mensen zich thuis voelen in een gemeente. Kernwaarden helpen om het vertrouwen te winnen van de moederkerk. Kernwaarden helpen om richting te geven bij meningsverschillen en doelgerichte invulling van de activiteiten. Team leiderschap: Een pionier die niet met een thuisfrontcommissie of een team kan werken, kan meestal ook geen gemeente leiden. Een einzelgänger kan vaak wel iets van de grond krijgen, maar bouwen aan een gemeenschap is veel lastiger.

7 Wat doet het Evangelisch Werkverband met Protestantse Pioniers Plekken? Begeleiding en coaching Gebed Bemiddelen Platvorm Toerusting Onderzoek Publicaties Op welke terreinen is het EW actief als het gaat om gemeentestichting Begeleiding en coaching. In persoonlijke gesprekken helpt het EW pioniers om na te denken over de opbouw of het stichten van een nieuwe gemeente. De gesprekken kunnen een pastoraal gehalte hebben, gaan over leiderschap, Gods plan voor de pionier, teamvorming, organisatie, bijbelse visie op missionair werk en gemeentestichting, structuren, kerkorde, samenwerking met anderen, kansen en valkuilen, teleurstellingen en bemoediging. Juist in deze coachende rol is het EW partner voor de pionier. Het voorkomt eenzaamheid. Veel pioniers zeggen achteraf: Had ik maar eerder hulp of begeleiding gezocht. Gebed. PPP s van het EW worden meegenomen in een landelijk gebedsnetwerk. Juist missionair werk vraagt om gebed. Je staat letterlijk en geestelijk aan het front. Pionieren betekent wegen bewandelen waar iemand nog niet eerder is gegaan. Pionieren betekent geestelijke strijd. Pioniers en Pioniersplekken mogen zich gedragen weten door de kerk in gebed. Bemiddelen. Het EW treedt op als pleitbezorger binnen de PKN voor PPP s. Dat gebeurt plaatselijk, classicaal en landelijk. Plaatselijk kan dit betekenen dat kerkenraden gestimuleerd worden om PPP s van harte te steunen in gebed, meeleven, meewerken, bieden van ruimte, met financiën en middelen. Een PPP kan kerk zijn voor mensen die de weg naar de kerk niet (meer) vinden. Een PPP kan een plek van inspiratie worden voor de kerk. Classicaal pleit het EW om een PPP te erkennen als gemeente van bijzondere aard, zodat de PPP s ook in de toekomst hun eigen plek hebben binnen de PKN. Het EW pleit er tevens voor om PPP s te zien als bijzondere missionaire situatie (ord.2-18). Landelijk denkt het EW mee in de missionaire beraadsgroep van het afdeling missionair werk en kerkgroei van het LDC. Platform. Van harte ondersteunt het EW landelijke initiatieven tot gemeentestichting. Aan diverse ontmoetingsdagen heeft het EW medewerking verleent. Het EW hoopt te komen tot een platform voor pioniers binnen de PKN. Een platform biedt een geweldige mogelijkheid tot onderlinge ontmoeting en bemoediging van pioniers. Maar ook voor toerusting. Toerusting. Het EW participeert in de ontwikkeling van een cursus voor pioniers zonder theologische opleiding. Onderzoek. Het EW stimuleert onderzoek en theologische reflectie op het gebied van gemeentestichting. Studenten theologie (HBO of WO) doen namens het EW onderzoek naar de kansen en mogelijkheden voor gemeentestichting in de PKN. Publicaties, spreekbeurten, PR. Middels publicaties en spreekbeurten plaatst het EW gemeentestichting op de agenda van de kerk. Het EW wil de doordenking en publieke discussie van gemeentestichting stimuleren.

Juli Weekthema: Op reis met Paulus (1) Woensdag. De uitzending van Barnabas en Saulus. Lezen: Handelingen 12: 23-13

Juli Weekthema: Op reis met Paulus (1) Woensdag. De uitzending van Barnabas en Saulus. Lezen: Handelingen 12: 23-13 Juli 2015 Weekthema: Op reis met Paulus (1) Woensdag De uitzending van Barnabas en Saulus Lezen: Handelingen 12: 23-13 God gaat aan het werk. De nieuwe fase in de geschiedenis van de wereld begint in dit

Nadere informatie

Paulus brieven leren ons enorm veel over gemeente zijn Ook over samenhang. We kijken naar 2 specifieke teksten in 2 brieven en leren iets over:

Paulus brieven leren ons enorm veel over gemeente zijn Ook over samenhang. We kijken naar 2 specifieke teksten in 2 brieven en leren iets over: Samenhang Zondag 23 februari 2014 Inleiding koppelen aan videoboodschap Paulus brieven leren ons enorm veel over gemeente zijn Ook over samenhang We kijken naar 2 specifieke teksten in 2 brieven en leren

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

Handelingen e zendingsreis van Paulus

Handelingen e zendingsreis van Paulus 1 e zendingsreis van Paulus Perge Cyprus 2 e zendingsreis van Paulus Filippi Thessalonika Troas Bithynië Beréa Mysië Athene Kenchrea Caesaréa brieven aan Thessalonica vanuit Apollos welsprekend machtig

Nadere informatie

Leidingdeel Zendingsreizen - Schets 7 Afscheid voor het leven

Leidingdeel Zendingsreizen - Schets 7 Afscheid voor het leven Leidingdeel Zendingsreizen - Schets 7 Afscheid voor het leven A) Doel 1. Betekenis benoemen Paulus neemt afscheid van zijn gemeenten. De Heilige Geest heeft hem duidelijk gemaakt dat hij gevangenschap

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, Zending verbindt opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 1. Wat verwacht jij van de toekomst? 2. Wat is de basis van jouw verwachting? 3. Wat is de zekerheid van jouw verwachting? 4. Wat doet jouw

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Paulus en Korinte. Apostel en gemeente in gesprek. Dr. Myriam Klinker-De Klerck 20 MEI Theologie dichtbij. Voor iedereen.

Paulus en Korinte. Apostel en gemeente in gesprek. Dr. Myriam Klinker-De Klerck 20 MEI Theologie dichtbij. Voor iedereen. Paulus en Korinte Apostel en gemeente in gesprek Dr. Myriam Klinker-De Klerck 20 MEI 2015 Overzicht college 1. Paulus en Korinte 2. Apostel en gemeente in gesprek 3. En wij? 1. Paulus en Korinte a. Bestemming:

Nadere informatie

meditatieve mis lezingen&meditaties INDIVIDUELE IGNATIAANSE STILLE MEDITATIE INGEBED IN DE HEILIGE MIS 5 e zondag Veertigdagentijd (C)

meditatieve mis lezingen&meditaties INDIVIDUELE IGNATIAANSE STILLE MEDITATIE INGEBED IN DE HEILIGE MIS 5 e zondag Veertigdagentijd (C) INDIVIDUELE IGNATIAANSE STILLE MEDITATIE INGEBED IN DE HEILIGE MIS meditatieve mis lezingen&meditaties 5 e zondag Veertigdagentijd (C) 24.04.2016 Meditatieve Mis Amsterdam KRIJTBERG RK KERK SINGEL 446

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Liturgie van 27 juli 2008. Mededelingen Gebed Lied uit het verzameld Liedboek. Thema: Wat bindt ons? naar aanleiding van de brief aan de Galaten

Liturgie van 27 juli 2008. Mededelingen Gebed Lied uit het verzameld Liedboek. Thema: Wat bindt ons? naar aanleiding van de brief aan de Galaten Liturgie van 27 juli 2008 Thema: Wat bindt ons? naar aanleiding van de brief aan de Galaten Medewerking: Kinderoppas : Cynthia van Dam Kindernevendienst : Henriette van Buren Diaken : Ria Verhoeven Ouderling

Nadere informatie

Handelingen 16 Antiochië Iconium 2 e zendingsreis van Paulus Syrië Lystra Derbe Cilicië Antiochië Cyprus

Handelingen 16 Antiochië Iconium 2 e zendingsreis van Paulus Syrië Lystra Derbe Cilicië Antiochië Cyprus Iconium Lystra Derbe Cilicië Syrië Pafos Cyprus Iconium Lystra Cilicië Syrië Loïs Derbe Eunice Timotheüs Handelingen 16 : 3 Zij weten allen dat hij een Griek was 2 Timotheüs 1 : 5 het ongeveinsd geloof

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST. Les 8 voor 25 februari 2017

DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST. Les 8 voor 25 februari 2017 DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST Les 8 voor 25 februari 2017 De gaven van de Geest zijn anders dan de vrucht van de Geest. Geestelijke gaven zijn vaardigheden die op bovennatuurlijke wijze door

Nadere informatie

En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. De zeven gemeenten (Efeze)

En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. De zeven gemeenten (Efeze) - 1 - De zeven gemeenten (Efeze) We gaan ons verdiepen in de gemeente van Efeze. Maar eerst iets over het ontstaan van de gemeente te Efeze. We gaan daarover eerst lezen in Hand. 19:1 t/m 12 waar staat:

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

26. Van alles vrij en allen dienstbaar 1 Korinthe 9:18-23 89 27. Strijden voor een onverderfelijke kroon 92 1 Korinthe 9:24-27 28. De Israëlieten als

26. Van alles vrij en allen dienstbaar 1 Korinthe 9:18-23 89 27. Strijden voor een onverderfelijke kroon 92 1 Korinthe 9:24-27 28. De Israëlieten als Inhoud 1. God is getrouw 1 Korinthe 1:1-9 11 2. Niet in Paulus naam gedoopt 1 Korinthe 1:10-16 14 3. De dwaasheid der prediking 1 Korinthe 1:17-31 17 4. Jezus Christus, en Die gekruisigd 1 Korinthe 2:1-5

Nadere informatie

Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog. Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen

Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog. Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen 1. We zijn een gemeenschap die mensen in aanraking brengt met het evangelie van Jezus Christus. We zijn

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Kringmateriaal over Filippenzen

Kringmateriaal over Filippenzen Kringmateriaal over Filippenzen Inleiding De brief aan de Filippenzen bevat een schat aan theologische informatie, Goddelijke instructies en praktisch advies voor het christelijke leven. Het kringmateriaal

Nadere informatie

Chronologie boek Handelingen / brieven NT

Chronologie boek Handelingen / brieven NT Chronologie boek Handelingen / brieven NT Jaar* n.chr. Gebeurtenis Schriftgedeelte 30 Jezus hemelvaart Pinksterdag Genezing verlamde Petrus & Johannes gearresteerd en vrijgelaten Gelovigen delen alles

Nadere informatie

De doop en gaves van de Heilige Geest

De doop en gaves van de Heilige Geest De doop en gaves van de Heilige Geest Stof vandaag Wat het betekent om gedoopt te worden in de Heilige Geest Wat de tekenen zijn van de doop in de Heilige Geest Wat u moet doen om de doop in de Heilige

Nadere informatie

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel.

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Een geopende hemel Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Opb. 14:13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf op. Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een

Nadere informatie

Gods Economie (Inleiding)

Gods Economie (Inleiding) Gods Economie (Inleiding) Zondag 29 november 2015 Definities Economie A. Huishoudkunde B. De studie die zich bezighoudt met het productie, verspreiding en consumptie van geld, goederen en diensten. C.

Nadere informatie

Paulus pastorale oproep. Galaten 4:12. Broeders; ik smeek het u! wees zoals ik want ook ik ben zoals u Het begin gedenken. Galaten 4:13-15.

Paulus pastorale oproep. Galaten 4:12. Broeders; ik smeek het u! wees zoals ik want ook ik ben zoals u Het begin gedenken. Galaten 4:13-15. Les 9 voor 26 augustus 2017 Paulus pastorale oproep. Galaten 4:12. Broeders; ik smeek het u! wees zoals ik want ook ik ben zoals u Het begin gedenken. Galaten 4:13-15. De waarheid vertellen. Galaten 4:16-20.

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de Inleiding Je hebt deze brochure ontvangen omdat je overweegt of al hebt besloten om lid te worden van de Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht. Graag willen wij je informeren over hoe dat in zijn werk

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. a. Inleiding Veel christenen verlangen ernaar hun leven met elkaar en met hun omgeving te delen met hun buren,

Nadere informatie

G E M E E N TE O N T W I K K E L I N G. Plan voor gemeente-zijn en samenkomsten, zoals de apostelen dat voorschreven en uitwerkten

G E M E E N TE O N T W I K K E L I N G. Plan voor gemeente-zijn en samenkomsten, zoals de apostelen dat voorschreven en uitwerkten G E M E E N TE O N T W I K K E L I N G Plan voor gemeente-zijn en samenkomsten, zoals de apostelen dat voorschreven en uitwerkten Een studie van Erik Smith Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van huidige situatie

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

Waarom zoveel verschillende kerken. Welkom. 24&25 oktober 2016

Waarom zoveel verschillende kerken. Welkom. 24&25 oktober 2016 Welkom 1 Gebed 2 Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. 3 Welke kerken zijn er in Veenendaal? Noem ze eens. 4 1 Kor. 1: 10-15, 17 HSV BGT 10 Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam

Nadere informatie

Gevaren voor geestelijk leiders (1).

Gevaren voor geestelijk leiders (1). Gevaren voor geestelijk leiders (1). Studie over geestelijk leiderschap Deel 1. de taak. In de huidige tijd zien we steeds meer leiders opstaan in evangelische kringen die zichzelf eerder zien als een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1 Thessalonicenzen 1. Zendingsteam in Thessaloníca - Handelingen 16:6-12 en 39-17:1 2. Gods Woord in Thessaloníca - Handelingen 17:1-12 3. Kerk in Thessaloníca - Handelingen 17:13-15

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

Ef. 4, 1-6 preek NGKE -HA

Ef. 4, 1-6 preek NGKE -HA Ef. 4, 1-6 preek NGKE -HA- 28-8-2016 Heel houden Deze vaas is een erfstuk. Ik vind hem niet direct mooi, maar hij zou best wel eens heel wat waard kunnen zijn. De vaas staat een beetje gevaarlijk bij ons

Nadere informatie

Een aantal belangrijke. Theologische Kaders. Deel #2. Philip Nunn De Bron 30 april 2017

Een aantal belangrijke. Theologische Kaders. Deel #2. Philip Nunn De Bron 30 april 2017 Een aantal belangrijke Theologische Kaders Deel #2 Philip Nunn De Bron 30 april 2017 1 Kaders? 2 A. Gemeentestructuur en dynamiek B. Geestelijke werkelijkheid C. Geslacht, huwelijk en seksualiteit D. Financiën

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

Kringmateriaal VEZ. Jaarthema: Wandelen over water #wow Periode: Januari-mei 2017 Caroline Mateboer

Kringmateriaal VEZ. Jaarthema: Wandelen over water #wow Periode: Januari-mei 2017 Caroline Mateboer Kringmateriaal VEZ Jaarthema: Wandelen over water #wow Periode: Januari-mei 2017 Auteur: Caroline Mateboer 1 Opbouw kringavonden Inleiding thema: Elk thema wordt met ongeveer één A4 ingeleid. Hierna kan

Nadere informatie

LICHT IN DE STAD

LICHT IN DE STAD LICHT IN DE STAD 2010-2015 Visieplan CGK De Graankorrel Hoofddorp Wat wij verlangen (visie) 2010-2015 Wij verlangen er naar als gemeente licht in de stad te zijn te zijn: aantrekkelijk, inspirerend en

Nadere informatie

CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN

CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN Bruisend Jeugdwerk De kerk als plek waar jongeren, gelovig of niet, graag naartoe gaan om God beter te leren kennen. Jeugdleiders die dichterbij

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

Les 5 God: Zoon Ketters over Jezus

Les 5 God: Zoon Ketters over Jezus Les 5 God: Zoon Doelstelling: de catechisant kan in 1 minuut aan een ander uitleggen wie Jezus voor hem/haar is, weet welke afwijkende meningen er in de loop der tijd geweest is m.b.t. de Here Jezus en

Nadere informatie

Brochure MissionAlive Leergemeenschap

Brochure MissionAlive Leergemeenschap Brochure MissionAlive Leergemeenschap MissionAlive Leergemeenschap Verlangen Wil jij groeien in je geloof, ontdekken hoe je als christen van betekenis kunt zijn voor de mensen om je heen? Wil jij deel

Nadere informatie

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Geloof jij in de kracht van Bijbelverhalen? Vind je het een uitdaging te ontdekken wat Bijbelverhalen betekenen voor mensen in een ander land? Heb je visie om

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 13:1-20 8 maart 2015 Thema 7: Geroepen om te dienen

Deel het leven Johannes 13:1-20 8 maart 2015 Thema 7: Geroepen om te dienen Preek Gemeente van Christus, Wat heeft je geloof te maken met de afwas? Wat een vreemde vraag is dat! Geloof en afwas, hebben die iets met elkaar te maken dan? Bij geloof denk je aan naar de kerk gaan,

Nadere informatie

1 & 2 Thessalonika. De Bijbel Open. Verleden, heden en toekomst van een christen 1 Th.1

1 & 2 Thessalonika. De Bijbel Open. Verleden, heden en toekomst van een christen 1 Th.1 1 & 2 Thessalonika Verleden, heden en toekomst van een christen 20 sep 08 Bekeerde mensen 1 Th.1 18 okt 08 15 nov 08 13 dec 08 17 jan 09 14 feb 09 14 mrt 09 18 apr 09 Heilig en onberispelijk De opname

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Handelingen 13-14

Handelingen 13-14 Koninkrijk van God begin ontwikkeling verwachting relatie komst Koning, roeping van discipelen waterdoop, onderwijs, worden als Meester terugkeer Koning met loon contrast met wereld Gemeente van God begin

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

Simon Magus. Catharijneconvent Joke Brinkhof. 17 november 2015

Simon Magus. Catharijneconvent Joke Brinkhof. 17 november 2015 Simon Magus Catharijneconvent Joke Brinkhof 17 november 2015 Handelingen van de Apostelen, 8, 1-25 1 Saulus keurde de moord op hem (Stefanus) goed. Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

Terug naar de essentie

Terug naar de essentie DE GEMEENTE ALS BEWEGING Terug naar de essentie Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail: kerygma@kerygma.nl

Nadere informatie

Bespreken Zondag 26 en 27

Bespreken Zondag 26 en 27 C2 1 De Heilige Doop 25 Bespreken Handelingen 2: 37-41 Wat was de uitwerking van de prediking van Petrus? (vers 37) Welke oproep en welke belofte wordt verbonden met de doop? (vers38) Voor wie is deze

Nadere informatie

Tekst van de preek gehouden in de jubileumdienst bij het 50 jarig bestaan van de Pauluskerk in Gouda op zondag 17 november 2013 om 10.00 uur.

Tekst van de preek gehouden in de jubileumdienst bij het 50 jarig bestaan van de Pauluskerk in Gouda op zondag 17 november 2013 om 10.00 uur. 3e Pauluspreek Tekst van de preek gehouden in de jubileumdienst bij het 50 jarig bestaan van de Pauluskerk in Gouda op zondag 17 november 2013 om 10.00 uur. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST

HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST (Johannes 16:12-15) 1. VOORWOORD Het thema 'werk van de Heilige Geest' bestaat uit veel dingen, zoals de belofte van de Heilige Geest, de vervulling met de Heilige Geest en

Nadere informatie

Paulus brief aan de Romeinen. #1 voorbereiding

Paulus brief aan de Romeinen. #1 voorbereiding 1 Paulus brief aan de Romeinen #1 voorbereiding Inhoudsopgave Paulus brief aan de Romeinen - #1 voorbereiding... 1 1. Inleiding... 2 2. Thema van de brief... 3 3. De vijf grote thesen van de brief... 4

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus Zondag 27 september Markus 9, 30-37 Overdenking Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus 1) Ongemakkelijk gevoel Ik kreeg een beetje een ongemakkelijk gevoel toen ik dat gedeelte

Nadere informatie

DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER

DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER De PThU kent twee competentieprofielen, die voor de gemeentepredikant en die voor de geestelijk verzorger. Ze verschillen in onderdelen, maar

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Misschien heeft u er iets van meegekregen: afgelopen dinsdag is in de Rooms-katholieke kerk een Buitengewoon Jubeljaar begonnen: het Heilig Jaar van

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

Bijbelstudies voor de Bruggroepen 2012-2013 Romeinen studie 2

Bijbelstudies voor de Bruggroepen 2012-2013 Romeinen studie 2 Bijbelstudies voor de Bruggroepen 2012-2013 Romeinen studie 2 Bijbelstudies voor de Bruggroepen van de protestantse gemeente De Brug in Amersfoort, seizoen 2012-2013 Schrijvers: Iwan Dekker, Leantine Dekker,

Nadere informatie

De gaven van de Heilige Geest

De gaven van de Heilige Geest De gaven van de Heilige Geest Vraag 50:Waarom wordt eraan toegevoegd: en zit aan de rechterhand van God? Antwoord:Christus is opgevaren naar de hemel om Zich daar te bewijzen als het Hoofd van zijn christelijke

Nadere informatie

Stichting het Kompas

Stichting het Kompas Stichting het Kompas Sinds 1979 de evangelische boekwinkel in Sneek met als doelstelling het verspreiden van het Evangelie in en rondom Sneek. Het is een plek waar men terecht kan voor Christelijke boeken

Nadere informatie

Als een baken op zee

Als een baken op zee AK 150407-4 Als een baken op zee Beleidsplan 2014 t/m 2017 Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Scheveningen deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland Beleidsplan AK PGS versie

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Preek over 1 Korintiërs 12:31. Geliefden in Christus,

Preek over 1 Korintiërs 12:31. Geliefden in Christus, 1 Preek over 1 Korintiërs 12:31 Geliefden in Christus, Lesgeven is een talent. Elke dag bezig zijn met kleuters die je onder controle moet zien te houden, dat lijkt me een hele klus. Lesgeven is een talent.

Nadere informatie

Galaten 2: 11-21, Ezechiël 36: 26-28, om gerechtvaardigd te worden uit geloof in Christus

Galaten 2: 11-21, Ezechiël 36: 26-28, om gerechtvaardigd te worden uit geloof in Christus 1 Galaten 2: 11-21, Ezechiël 36: 26-28, uit geloof in Christus, je identiteit ligt in God, 29 mei 2016, eerste zondag na Trinitatis, Oostkerk Gemeente, ook wij zijn in Jezus Christus en niet uit werken

Nadere informatie

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom De Heilige Geest Deel 1: Wie en waarom Inhoud Inleiding Avond 1 Avond 2 Avond 3 Avond 4 Avond 5 Wie is de Heilige Geest? De komst van de Geest Ware wijsheid Je bent zelf een brief! Leven door de Geest

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen?

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen? Pagina 1 winterwerk 2015-2016 winterwerk 2015-2016 Waarom mee doen? Paulus schreef in de brief aan de Romeinen: Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden

Nadere informatie

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een theologische universiteit in Zambia. De laatste jaren

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

De Herberg komt naar u toe. We zijn niet alleen. Over omzien naar elkaar en samen opzien naar God.

De Herberg komt naar u toe. We zijn niet alleen. Over omzien naar elkaar en samen opzien naar God. De Herberg komt naar u toe We zijn niet alleen. Over omzien naar elkaar en samen opzien naar God. Omdat de Herberg een verlengstuk van de plaatselijke gemeente is, is het van belang dat gemeenten weten

Nadere informatie

Hoe kunnen we dit praktiseren? Wat is hierbij van belang? Waar dienen we voor onszelf op te letten?

Hoe kunnen we dit praktiseren? Wat is hierbij van belang? Waar dienen we voor onszelf op te letten? 1 2 het functioneren van geestelijke gaven in de gemeente, gaat het over het functioneren van geestelijke mensen in het lichaam van Christus. Jezus wil alle mensen die tot Hem komen een plaats geven in

Nadere informatie

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda Filippenzen 4: 4-9 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Een paar verzen uit een brief van Paulus aan de gemeente in Filippi, een klein havenstadje

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Inleiding De kerkenraad heeft u tweemaal de namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderling en diaken gekozen zijn, om na te gaan of iemand een

Nadere informatie

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526 STICHTING JONAH Bettekamp 99 6712 EJ Ede RSIN 815134526 Bestuur De heer L.R. van Drongelen - voorzitter De heer J.A. Knoll - secretaris De heer J.P.Nagtegaal - penningmeester Doelstelling De stichting

Nadere informatie