Dialoogsessie De bestuurder in een nieuw krachtenveld: van koning naar loper?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dialoogsessie De bestuurder in een nieuw krachtenveld: van koning naar loper?"

Transcriptie

1 Dialoogsessie De bestuurder in een nieuw krachtenveld: van koning naar loper? Datum: woensdagmiddag 10 juni 2015 Tijd: uur Locatie: Villa Augustus, Oranjelaan 7, 3311 DH Dordrecht Aantal deelnemers: maximaal 15 Kosten: 225,- per deelnemer, exclusief 21% btw Aanmelden: Dialoogsessies van GenP Governance GenP Governance wil actief bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het bestuur en het toezicht bij maatschappelijke organisaties. Daarom organiseren we met regelmaat kleinschalige dialoogsessies voor bestuurders en toezichthouders om te reflecteren op de praktijk van het besturen en toezichthouden. Doelgroep De dialoogsessie De bestuurder in een nieuw krachtenveld is primair gericht op bestuurders die willen reflecteren op hun veranderende rol. De sessie is echter ook voor interne toezichthouders zeer interessant. Dialoogsessie Een dialoog is een gesprek tussen minimaal twee of meer personen of groepen, waarbij alle partijen evenwaardig aan bod komen en de kans krijgen om hun standpunten naar voren te brengen. Een dialoog is verrijkend omdat men de tijd neemt om actief naar elkaar te luisteren en zo van de ander kan leren. In deze sessie wisselen we kennis en ervaringen uit tussen de perspectieven van bestuurders en toezichthouders van maatschappelijke ondernemingen. GenP Governance organiseert met regelmaat dialoogsessies. In oktober wordt een volgende sessie georganiseerd waarin de werkgeversrol van de Raad van Commissarissen wordt besproken. Het nieuwe krachtenveld van de bestuurders De rol en positie van bestuurders in maatschappelijke organisaties is sterk aan het veranderen. De mantra de bestuurder bestuurt (de koningsrol) is losgelaten. Toezichthoudende organen geven meer en meer leiding of duiken diep in het micromanagement waardoor er weinig bewegingsruimte voor de bestuurder is. Van koning naar loper lijkt de trend te zijn. Bestuurders staan onder voortdurende druk en liggen onder

2 een vergrootglas. Media vergroten fouten uit. Externe toezichthouders beoordelen de geschiktheid. Zittingstermijnen zijn begrensd evenals de salarissen. Toezichthouders netwerken meer en meer waardoor informatie meer gespreid wordt. Accreditatie en permanente educatie voor bestuurders wordt vanzelfsprekend. De rol van de bestuurder is sterk aan het veranderen. Tijd voor een dialoog over deze veranderingen. De leerdoelen zijn zicht krijgen op de volgende kernvragen: Wat betekenen deze veranderingen voor de praktijk van besturen? Hoe ga je met de nieuwe spanningsbronnen om? Hoe beïnvloed je de verwachtingen van belanghouders? Hoe presteer je met je organisatie naar behoren? Dit zijn de sleutelvragen die tijdens de sessie aan de orde komen, waarbij we ons laten inspireren door toonaangevende deskundigen. Programma: uur Ontvangst met lichte lunch uur Introductie, korte inleiding en opzet van de dialoogsessie door Dr. Leo Gerrichhauzen, bestuurskundige. Prof Paul t Hart Aan welke maatstaven hoort publiek leiderschap te voldoen in het huidige tijdsgewricht? Onlangs publiceerde hij hierover Understanding public leadership, een boek dat internationaal aandacht trekt. Dialoogsessie ronde 1: Wat is goed bestuurlijk leiderschap voor organisaties met een legitimiteitscrisis? Korte pauze. Karin van Dreven reflecteert over de praktijk van besturen en het herstel van vertrouwen in bestuurders van woningcorporaties. Dialoogsessie ronde 2: Wat te doen en niet te doen in de nieuwe bestuurspraktijk? uur Balans, terugblik en afsluiting met een drankje. Prof. dr. P. (Paul) t Hart Paul t Hart (1963) is sinds 2003 hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht en co-decaan bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij beschikt over veel internationale ervaring, zo heeft hij lang in Australië gedoceerd. Paul is gefascineerd geweest door het doen en laten van politieke, bestuurlijke en ambtelijke elites: hun leiderschapsstijlen, hun besluitvormingsprocessen, hun onderlinge samen- en tegenwerking, hun omgang met buitengewone omstandigheden en verantwoordingsdruk, en de dynamiek van hun komen

3 en gaan op publieke topposities. Voortgedreven door die fascinatie heeft hij hierover veel gepubliceerd: binnen het wetenschappelijk veld zo n 25 boeken en 150 artikelen en hoofdstukbijdragen, en daarnaast voor een breder publiek de nodige opiniebijdragen en columns. Understanding public leadership is zijn meest recente boek. Zijn werk is herhaaldelijk bekroond door binnen- en buitenlandse wetenschappelijke verenigingen en is vertaald in onder meer het Spaans, Chinees en Russisch. Zijn grootste professionele passie ligt evenwel in het opleiden en begeleiden van zowel toekomstige als zittende managers en leiders in het publieke domein. Dat doet hij al sinds medio jaren tachtig. Hij trainde duizenden ambtenaren van allerlei rangen, standen en bloedgroepen in Nederland, Zweden, Duitsland, Australië en Nieuw-Zeeland, vooral op het gebied van crisismanagement, leiderschap, besluitvorming, beleidsanalyse en politiek-ambtelijke verhoudingen. Hij benut daarbij tal van creatieve werkvormen waardoor geoefend en gereflecteerd kan worden. Drs. C.F. (Karin) van Dreven Drs. Karin van Dreven is opgeleid als sociaal geograaf. Ze heeft een grote bestuurlijke ervaring bij verschillende stedelijke corporaties. Nu is ze al weer een aantal jaren bestuurder bij Haag Wonen. Ze heeft Haag Wonen door een lastige periode geloodst. Een herstelplan was noodzakelijk. Inmiddels is de bedrijfsvoering weer op orde. De visitatiecommissie ziet Haag Wonen als een ambitieuze, betrouwbare corporatie met een sociaal hart. Besturen is voor haar het managen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. De kern van de bestuurlijke inspanningen is erop gericht dat bewoners nog meer met elkaar, betaalbaar, behaaglijk en toekomstbestendig wonen. Bewonersparticipatie is voor haar een vanzelfsprekendheid. Samen met bewoners naar verbetering en vernieuwing streven is voor haar essentieel. Het benutten van de externe druk van bewoners is voor haar een motor voor bedrijfsvernieuwing. Innovaties in de bedrijfsvoering zijn voor haar noodzakelijk om nog betere prestaties te leveren. Zowel in het technisch als het sociale beheer is nog een wereld te winnen. Het tot stand brengen van slimme allianties is voor haar vanzelfsprekend.

4 Het begeleidend team Dr. L.G. (Leo) Gerrichhauzen Leo Gerrichhauzen is een zeer ervaren bestuurskundige. Hij is vertrouwd met de spanningsbronnen in bestuurlijke en politieke arena s en weet hoe hij die spanningen kan benutten om een gedragen koers uit te zetten. Daarnaast heeft hij zicht op de trends en ontwikkelingen die voor maatschappelijke en publieke organisaties als gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen van betekenis zijn. Hij vertaalt die trends en ontwikkelingen naar werkbare oplossingen. Hij is gefascineerd door de vraag hoe maatschappelijke ondernemingen zich in een snel veranderende samenleving kunnen aanpassen aan overheidseisen en marktkrachten. Deze missiegedreven organisaties wil hij graag helpen om maatschappelijk gewaardeerde prestaties (publieke waarde) te leveren. De rol van bestuurders en toezichthouders bij het op koers houden van deze ondernemingen heeft zijn bijzondere belangstelling. Samen met Brigitte van Leijenhorst onderzoekt hij de rol van bestuurders in een veranderend maatschappelijk krachtenveld. Hij publiceert regelmatig in vaktijdschriften. Hij heeft een aantal boeken en tal van artikelen en columns geschreven. Hij is in 1990 gepromoveerd op het woningcorporatiebestel in beweging. Onlangs publiceerde hij over ontspoord leiderschap Van lef en lof naar schade en schande met de hoogleraren Jan van der Schaar en Vincent Gruis en onderzoeker Rik Koolma. Drs. B.M.E. (Brigitte) van Leijenhorst Brigitte van Leijenhorst is registerpsycholoog NIP arbeid en organisatie. Zij heeft leidinggevende ervaring in de zorg. Zij begeleidt op verzoek individuele coachingstrajecten voor leidinggevenden en bestuurders. Zij versterkt hen in hun rol. Daarbij leert zij hen meer ontspannen met spanningsbronnen om te gaan en een goede balans te vinden tussen werk, privé en vrije tijd. Daarnaast ontwikkelt en begeleidt zij samen met Leo Gerrichhauzen, zelfevaluaties voor Raden van Commissarissen, dialoogsessies en leerdagen voor toezichthouders en bestuurders. Zij zijn bezig met een programma dat zich richt op het bestuurlijk leiderschap in een veranderend krachtenveld. Zij onderzoeken de verhoudingen tussen bestuurders en toezichthouders, waarbij Brigitte vooral geïnteresseerd is in de psychologische mechanismen tussen bestuurders en toezichthouders en de blinde vlekken die kunnen ontstaan in besluitvormingsprocessen.

5 Onze overtuiging De kwaliteit van het bestaan wordt voor zeer veel burgers in een marktsamenleving bepaald door het functioneren en de kwaliteit van bestuur en toezicht van woningcorporaties en zorginstellingen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze organisaties wezenlijk zijn voor het goed functioneren van onze maatschappij. Vanuit die overtuiging willen wij maatschappelijke organisaties ondersteunen hun plaats en rol in de lokale en regionale samenleving te bepalen en naar behoren te presteren. Werkvelden Governance o Zelfevaluaties voor Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht o Belanghoudersmanagement: krachtenveldanalyse, participatie o Conflictbemiddeling binnen Raden van Bestuur en tussen organisaties o Dagvoorzitterschap en het begeleiden van werkconferenties o Strategische vraagstukken Werving en selectie o Werving en selectie van bestuurders en toezichthouders van maatschappelijke organisaties Permanente educatie o Dialoogsessies o Leergang corporatiebesturing en legitimering voor interne toezichthouders o Incompany training o Bestuurderscirkel o Leerdagen Onze houding en ons gedrag Betrokken Inspirerend Enthousiast Kennis van zaken GenP Governance Verandering is de constante in ons bestaan

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

De logica van het ongepaste

De logica van het ongepaste De logica van het ongepaste Over de professionaliteit van wijkmanagers in de onvolkomen organisatie drs. Rik Peeters dr. Martijn van der Steen prof. dr. Mark van Twist Vorm geven aan inhoud Over de auteurs

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Voorzitters aan het woord

Voorzitters aan het woord Voorzitters aan het woord Interviews met voorzitters van raden van commissarissen Aandachtspunten voor voorzitters en commissarissen Voorzitters aan het woord Interviews met voorzitters van raden van commissarissen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg Het alledaagse mogelijk maken Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Over welzijn gesproken 7 3. Het alledaagse mogelijk maken

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Coöperaties voor en door burgers

Coöperaties voor en door burgers Kennisdossier 9: Coöperaties voor en door burgers Een nieuwe vorm van belangenbehartiging door actieve burgers mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Wat zijn coöperaties?... 4 2. Achtergronden van

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Advies van de Commissie Leraren September 2007. LeerKracht!

Advies van de Commissie Leraren September 2007. LeerKracht! September 2007 LeerKracht! Nederland staat aan de vooravond van een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren. Dit dubbele lerarenprobleem definieert het werkterrein van de Commissie

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen!

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Praktijkgericht onderzoek naar de manier waarop scholen in primair en voortgezet onderwijs hun maatschappelijke opdracht praktisch kunnen vormgeven KPC Groep Sophie

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

de schaduw van de macht

de schaduw van de macht Strategiseren in de schaduw van de macht Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders Martijn van der Steen Mark van Twist Rik Peeters Marlies de Vries Vorm geven aan inhoud dr. Martijn

Nadere informatie

Het leerplangesprek op school

Het leerplangesprek op school Het leerplangesprek op school We kennen in ons land geen traditie om met elkaar over de integrale inhoud van het onderwijs te praten. Dit is de derde publicatie over de vraag waarom een dergelijk gesprek

Nadere informatie

Ambitieus zijn de ander laten groeien

Ambitieus zijn de ander laten groeien LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Ambitieus zijn de ander laten groeien 01 ONS VERHAAL Werken leven Van Harte & Lingsma helpt mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Wij laten zien dat mensen

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie