Wetenschap en techniek: moeilijk vak? Voorstellen. Wetenschap en techniek een goede plaats geven op de basisschool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10-10-2012. Wetenschap en techniek: moeilijk vak? Voorstellen. Wetenschap en techniek een goede plaats geven op de basisschool"

Transcriptie

1 Voorstellen Hanno van Keulen is: Wetenschap en techniek een goede plaats geven op de basisschool Hanno van Keulen Universiteit Utrecht 3 oktober 2012 Scheikundige Nieuwsgierige Programmaleider Bètatechniekonderwijs bij het Centrum voor Onderwijs en Leren, Universiteit Utrecht Verbonden aan TalentenKracht en Wetenschapsknooppunt Utrecht Schrijver Aanleiding: Zorgen over techniek in de samenleving Wetenschap en techniek: moeilijk vak? Nederland kent een erg lage instroom in bèta-technische opleidingen en beroepen Dat heeft negatieve gevolgen: Wie houdt straks onze hoogtechnologische samenleving in de lucht? De basis voor elke toekomst wordt gelegd in de basisschool, dus ook die van de ingenieur en de installateur. Is die toekomst daar goed belegd? Wetenschap en techniek - IJkpunten 4 Mijn visie op Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs Belangrijk Voor Nederland ( oriëntatie op de wereld ) Voor kinderen ( oriëntatie op jezelf ) Verrijkend en verdiepend Biedt een rijke context voor taalontwikkeling en rekenen/wiskunde Sluit aan bij geschiedenis, gezondheid, burgerschap, kunst,... Past bij passend onderwijs Uitdagend voor schoolleiding Vraagt om kundige leerkrachten Vraagt om schoolbrede benadering (didactiek, projecten, faciliteiten, ouderparticipatie) Zou opbrengstgericht(er) moeten zijn De basisschool heeft missie en mogelijkheden! Opbrengsten van wetenschap en techniek Onderzoekende houding Kennis van wetenschappelijke en technische concepten Oriëntatie op jezelf en de wereld Vaardigheden voor de 21 e eeuw Mee kunnen praten en beslissen Techniek kunnen/durven/willen gebruiken Positieve attitude voor vervolgopleidingen en beroepen in de bètatechniek Hogere orde vaardigheden Samenwerken, plannen, redeneren, volhouden,... Taal- en rekenvaardigheden 1

2 W&T is het verhaal van Joris, juf Annet, Maryiam, juf Karola, dr. Maarten,. Visie van een school Aandachtspunten voor wetenschap en techniek in het basisonderwijs Het begint met verwondering Hoe het begint en hoe kinderen leren: Vanuit verwondering Hoe je alle kinderen betrekt Meisjes, hoogbegaafden, special needs Hoe je leerdoelen stelt en leerlijnen aanbrengt: Zintuiglijke, lichamelijke exploratie Empirische cyclus volgen Black box openmaken De wereld in Verbinden met taal en rekenen Wetenschappelijke en technische geletterdheid: kennis over de vijf systemen Hoe je het onderwijst: Open, volgend, in plaats van instruerend en methodisch Verwondering wekken is aandacht trekken Goed gekozen fenomenen dringen zich op en leiden tot vragen 2

3 Vragen leiden tot onderzoek en (soms) tot begrip en inzicht Knopen, kleding = innovatie en trade-offs Wetenschap en techniek = Zorgen voor anderen Wakker worden Waar zie je wetenschap en techniek? Is dit ook wetenschap en techniek? Wie de schoen past. Gender: Nederland doet het slecht Rolmodellen ontbreken Veel leraren zijn non-bèta Beeldvorming van met name techniek sluit niet aan bij meer feminine waarden: samenwerken en anderen helpen Vraaggedrag leraren vertoont bias VHTO: Organiseert Girlsday (in april 2013) 3

4 Wetenschap en techniek in de badkamer Waarom zouden we aandacht geven aan wetenschap en techniek? Persoonlijk belang: Waarom moet ik mijn handen wassen? Burgerschap: Hoe kun je water besparen? Waar komt water vandaan en waar gaat het heen? Hoe regelen we dat in de samenleving? Werk: Wie maakt dat allemaal? Water(overlast) roept vragen op: Kan dat beter? Wat is wetenschap en techniek? Je kunt W&T op een aantal manieren karakteriseren: Met de dingen die je ervaart: de fenomenen, artefacten, apparaten, gereedschappen; producten Met de feiten, wetten, formules, kennis Met de vaardigheden en houdingen, zoals verwonderen, vragen, ontwerpen, maken, gebruiken, onderzoeken, verklaren, redeneren, modelleren, representeren ( 21st century skills ) Als cultuur: mensen zijn handig, ze willen problemen oplossen, ze willen begrijpen Hoe werkt dat? De fenomenen Hoe doe je dat? De processen Kan dat beter? De mensen Ook bij het ontbijt kun je je verwonderen! 4

5 Levensmiddeltechnologie? Taal? Rekenen? W&T is rekenen en taal tegelijk Het licht neemt je schaduw mee en daardoor wordt je schaduw steeds groter! (Kerndoel 32 De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen oplossen ) Begripsontwikkeling in W&T is taal ontwikkelen Confrontatie met fenomenen in wetenschap en techniek leidt tot verwondering en aandacht Verwondering lokt reacties uit: uitgedaagde taalproductie Taal wordt tool: Wetenschap en techniek ligt in de keukenla Exploreren: de fenomenen aanwijzend benoemen ( dat daar ) Relateren: Beschrijvingen en redeneringen op basis van concrete waarneembare kenmerken ( het pakje past niet door de schoorsteen als je het hier in het licht houdt ) Theoretiseren: Concepten ontwikkelen gebaseerd op abstracties en theorie ( hoe verder van het licht; hoe kleiner de schaduw ). Altijd ; nooit. Gereedschap kun je begrijpen vanuit je lichaam Grijpen, draaien, slaan, wrijven, vasthouden,. Het zijn je handen maar dan handiger Een hamer als verlengstuk en verzwaring van je arm Je vergroot je actiemogelijkheden 5

6 Van exploratie naar onderzoeken: de empirische cyclus Hoe maak je een glutenvrije pannenkoek? 0. Zien 1. Vragen 5.Schrijven/ Tekenen 2. Denken Hoe 4. Antwoorden 3. Meten & Doen De favoriete werkvorm: onderzoekend en ontwerpend leren Iets (bij voorkeur een fenomeen) zorgt voor aandacht Kinderen hebben daardoor een vraag of een probleem Dit ontlokt een leerproces volgens een empirische cyclus (explorerend, onderzoekend, ontwerpend of uitzoekend leren) Hierbij is inbeeldingsvermogen, zelfsturing en kritisch denken nodig Het proces leidt tot begrip van de materiële werkelijkheid (antwoorden op vragen; oplossingen van problemen) en tot handelingservaring: de basis voor vaardigheid Oriëntatie op de wereld Cultuur van instructie geven doorbreken Instructies, kookboekvoorschriften, handleidingen, werkbladen, techniekkisten e.d. hebben nadelen: Het onderliggende probleem raakt uit het zicht ( Waarom doen we dit eigenlijk? ) Zelf nadenken wordt uitgezet (hand-on, minds-off) Het resultaat komt voorop te staan, in plaats van het (leer)proces De werkelijkheid waar je kinderen op wilt voorbereiden wordt juist gekenmerkt door open problemen Leren over de natuur, de aarde, de ruimte Wetenschap en techniek liggen/ligt/licht op straat De natuurlijke wereld in De bebouwde wereld in ( oikoumene ) Gebouwen, bruggen, verkeer,... Leren in en met science centra / Techniekmusea 6

7 Bouw, voortplanting en diversiteit De regenworm 37 Zo moet het niet Zelf kijken Nederland bij nacht De bebouwde wereld Zelf kijken: de hemel bij nacht Dan gaan ze shoppen. De modewinkel Nero Impala heeft een gevel van donkere korrelige steen. Het glanst metallisch. Er zitten glittertjes in... 7

8 Van graniet naar... Gebergtes... Plaattektoniek... Weer, wind en erosie... Rivieren, zand en klei... Sedimenten, vruchtbaarheid, landbouw... Gesteentekringloop, fossielen, zandsteen... Bouwen in steen, steden, winkels... Een boogbrug maken met rietjes? Project op school: Wat doet een rivier? Bruggen bekijken Wetenschapsknooppunt: deltavorming met kinderen Kinderen en leraren trots maken! Is wetenschap & techniek Is een water & zandbak ontwerpen en bouwen Is een programma van eisen formuleren Is trouble shooting en problemen oplossen Is gereedschap en materiaal verkennen 8

9 Schoolbreed project Water Professionaliseren met Zand & Water Studeren, bijvoorbeeld met: Bosatlas van Nederland Waterland Geologieboek Nederland Excursie Fossielen ( Live in Winterswijk, Cadzand of Maastricht; of museaal: Naturalis; Teylers) Deltawerken; Waddenzee Waterleidingbedrijf Sluizencomplex 1/2 paraplu 3 drijven en zinken 4 dijk 5 brug 6 waterrad 7 sluis 8 waterzuivering Onderwijsontwikkeling Leerlijn water en zand voor de onderbouw Project over deltavorming met water/zandbak Didactiek oefenen Onderzoekende houding bevorderen Slotpunt 2: W&T maakt talentontwikkeling mogelijk Slotpunt 1: W&T is doel én middel Wetenschap en techniek is belangrijk doel in zichzelf Zorg dat de leraren een goed beeld ontwikkelen van wat wetenschap en techniek is Zorg dat leraren voortdurend kennis verwerven Wetenschap en techniek is geschikte context om andere doelen te bereiken Zorg dat de leraren de wetenschap en techniek kunnen integreren met taal, rekenen,... Zorg dat het rooster en de methode dienend zijn en niet leidend Dingen en verschijnselen exploreren: zintuigen, handelen Technieklokaal, ROC, museum, zand en water, black boxes Sociaal aspect Benut de kansen: Interactie van kinderen met elkaar en met volwassenen Scaffolding: begeleiden en coachen Cognitief aspect Faciliteer: Open materiaal (hoeft niet duur te zijn) Technieklokaal Toegang tot de wereld (museum, wikipedia, boekenplankje,..) Slotpunt 3: Ook met W&T moet je opbrengstgericht werken Niet activiteitgericht maar leerdoelgericht werken Kinderen inhoudelijke feedback geven op hun ontwikkeling Leerlingen volgen: Onderwijs heeft tot doel de actiemogelijkheden van kinderen te vergroten Ontwikkeling is combinatie van talent en omstandigheden Met W&T valt een krachtige leeromgeving te realiseren: Materieel aspect Luizencontrole; zonnewering; nieuw schoolplein; vlekken; handen wassen; tussendoortje; verbouwing,... Waarom doen we dit? Het verhaal van deze wereld begrijpen Organisatorisch aspect Hoe bevordert de school / het schoolbestuur het leren? Slotpunt 4: De basis op orde, en dan? Haal uit de kinderen wat er in zit Methode? Techniekkastelen? Ontwerp zelf! Scoreformulier VLOO conceptversie 30 juli 2012 V a a r dig h ed e n Li j st On de r z oe k e n & On t w e rp e n Naam leerling: j / m Naam leerkracht: Groep: Dit doet de leerling (met) Investeer allermeest in de (kennis)ontwikkeling van de leraren N B K ru is alle h o u d in g sa spe ct en a an d ie v an t o ep a ssin g z ijn! verbeelding vaak eerlijk vervolgonderwijs soms Dossier meegeven voor systematisch zelden Spreekbeurt; verslag Deze leerling plezier Hoe ze de materiële wereld intuïtief begrijpen Hoe hun onderzoekende houding en vaardigheden zich ontwikkelen Wat ze begrijpen van wat ze aan kennis hebben verworven VERWONDEREN 1. Stelt een vraag 2. Activeert voorkennis 3. Verkent het probleem 4. Bakent vraag/doel af VERTALEN 5. Formuleert verwachtingen 6. Bedenkt een experiment VER ZAMELEN 7. Voert een experiment uit 8. Neemt waar wat e r gebeurt 9. Legt gegevens vast VER WERKEN 10. Orde nt de gegevens 11. Geeft de kern van gegevens weer VERBANDEN LEGGEN 12. Maakt een logisch verhaal aan de hand van de resultaten 13. Zoekt naar alternatieve ve rklaringen VER SPREIDEN 14. Presenteert resultaten 15. Deelt de resultaten met anderen 16. Verantwoordt de resultaten 9

10 To p 1 0 b o ek en w e t e n sch a p & t e ch n ie k in d e b a sissch oo l Bronnen Slotpunt 5: Zet het een en ander op de plank Dijkgraaf, R., Fresco, L., Weezel, T. G. van, & Calmthout, M. van (Eds.). (2008). De bèt acanon. Amsterdam: Meulenhoff. Bie, L. de (2008). Een blik op t echniek voor kleut er s. SintNiklaas: Abimo. Bryson, B. (2008). Een heel kleine geschiedenis van bij na alles. Amsterdam: Atlas. Dijkgraaf, R., Fresco, L., Haring, B., & Groothof, F. (2009). De Ju nior Bèt acanon LuisterCD. Diemen: Luisterwijs. Katan, M. B. (2008). Wat is nu gezond? Fabels en f eiten over voeding. Amsterdam: Bert Bakker. Keulen, H. van (2010). Wet enschap en t echniek I Jkpunt en voor een dom ein in ont w ikkeling. Den Haag: Platform Bèta Techniek. Klindworth, U. (2011). Melk kom t uit een pak en j eans gr oeien op een akker. Thorn: Cyclone. Lingen, C. van, & Woldhek, S. (2006). Hoe dieren het doen Passie en paring in de acht er t uin. 's-graveland: Fontaine. Verdult, E. (2010). I ngenieus De m ooist e t echnische illust raties. Diemen: Veen. Sluijter, R. (Ed.). (2011). De Bosat las van het klim aat. Groningen: Noordhoff/KNMI. Teichmann, J., & Krapp, T. (2010). Nat uurkunde eenvoudig uit gelegd. Aartselaar: Zuidnederlandse Uitgeverij. Hayes, A. (2006). De com plet e huishoudbij bel. Aartselaar: Zuidnederlandse Uitgeverij. Dank voor uw aandacht! 10

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek

Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek Basisdocument over de didactiek voor onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs Maart 2007 Marja van Graft Pierre Kemmers Verantwoording

Nadere informatie

Experimenteren in de rekenles. Frans van Galen Vincent Jonker

Experimenteren in de rekenles. Frans van Galen Vincent Jonker Frans van Galen Vincent Jonker Experimenteren in de rekenles De lessen die we in dit boekje beschrijven, zullen de leerlingen waarschijnlijk niet direct als rekenlessen ervaren. Ze gaan over onderwerpen

Nadere informatie

Het leerplangesprek op school

Het leerplangesprek op school Het leerplangesprek op school We kennen in ons land geen traditie om met elkaar over de integrale inhoud van het onderwijs te praten. Dit is de derde publicatie over de vraag waarom een dergelijk gesprek

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Beter leren door onderzoek Hoe begeleid je onderzoekend leren van leerlingen?

Beter leren door onderzoek Hoe begeleid je onderzoekend leren van leerlingen? Beter leren door onderzoek Hoe begeleid je onderzoekend leren van leerlingen? COLOFON September 2014 Publiekspublicatie op basis van NRO-review naar de rol van de leraar bij onderzoekend leren Marijn Tanis,

Nadere informatie

'AHA, DIT KAN IK!' ONTDEK HET TALENT IN DE KLAS MET WETENSCHAP EN TECHNIEK

'AHA, DIT KAN IK!' ONTDEK HET TALENT IN DE KLAS MET WETENSCHAP EN TECHNIEK 'AHA, DIT KAN IK!' ONTDEK HET TALENT IN DE KLAS MET WETENSCHAP EN TECHNIEK INSPIRERENDE VOORBEELDEN EN IDEE " EN UIT DE PRAKTIJK VAN DERTIEN VINDPLAATSSCHOLEN 2012-2013 IN DE REGIO NOORD-BRABANT EN LIMBURG.

Nadere informatie

Colofon. Column. Inhoudsopgave. Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? 36 Groene ict levert het onderwijs serieuze besparingen op

Colofon. Column. Inhoudsopgave. Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? 36 Groene ict levert het onderwijs serieuze besparingen op November 2013 Column Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? Als een begrip te vaak gebruikt wordt, when it is learned and how it is learned; this may not indicate unlimited moet je uitkijken. De kans dat

Nadere informatie

Lesproject over wetenschap en technologie in de actualiteit

Lesproject over wetenschap en technologie in de actualiteit Lesproject over wetenschap en technologie in de actualiteit Docentenhandleiding BASISONDERWIJS Versie 1.0 maart 2015 Wetenschap en technologie zijn pijlers van onze huidige wereld. Ze beïnvloeden en bepalen

Nadere informatie

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS VOORAF De samenleving is volop in verandering. Het onderwijs wil zo goed mogelijk inspelen op deze veranderingen. De leerling, de leerkracht én de school staan immers middenin

Nadere informatie

word een ster op onze school Schoolgids 2014-2015

word een ster op onze school Schoolgids 2014-2015 word een ster op onze school 0 Deze schoolgids is bedoeld voor: ouders/verzorgers van de kinderen van basisschool De Ruimte, voor mogelijk nieuwe kinderen, sollicitanten, studenten, andere instellingen

Nadere informatie

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs Rijk aan betekenis Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs maart 2007 Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs www.ctwo.nl Rijk aan betekenis Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs

Nadere informatie

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer, Jacques Poell en Elise Schouten Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer Jacques Poell

Nadere informatie

HANDOUTS TRAINING COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS

HANDOUTS TRAINING COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS HANDOUTS TRAINING COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS INHOUD DIT DOCUMENT In dit document is informatie verzameld die gebruikt wordt in de training Wetenschappers en kinderen: verwondering, nieuwsgierigheid

Nadere informatie

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie,

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Hoe geef je aardrijkskundeles?

Hoe geef je aardrijkskundeles? 3. Hoe geef je aardrijkskundeles? door Leon Vankan 3.1 Inleiding Wanneer je pas begint als leraar, ben je wellicht geneigd om les te geven zoals je zelf les hebt gehad of gehad zou willen hebben. Je legt

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Auteur: Erwin Groenenberg (projectleider Veldwerk Nederland, docent natuuronderwijs Pabo Thomas More/ Hogeschool Leiden)

Auteur: Erwin Groenenberg (projectleider Veldwerk Nederland, docent natuuronderwijs Pabo Thomas More/ Hogeschool Leiden) Veldwerk Make over didactiek Auteur: Erwin Groenenberg (projectleider Veldwerk Nederland, docent natuuronderwijs Pabo Thomas More/ Hogeschool Leiden) Hét Kennis- en Praktijkcentrum voor natuureducatie

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug 2012-2013 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg 020-4973970 E-mail: directie.demeerbrug@stichtingdelasalle.nl Website: www.meerbrug.nl Brin nr.: 07RG Voorwoord Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

De leerkracht zet kinderen aan tot denken De kern van taal- en zaakvakonderwijs. Taal-/zaakvakonderwijs

De leerkracht zet kinderen aan tot denken De kern van taal- en zaakvakonderwijs. Taal-/zaakvakonderwijs De leerkracht zet kinderen aan tot denken De kern van taal- en zaakvakonderwijs Resi Damhuis en Sjouke Sytema zijn resp. lector Interactie en en opleidingsdocent, nascholer en kenniskringlid aan de Marnix

Nadere informatie

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar!

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Ellen Zonneveld Annemieke Zwart Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson

Nadere informatie

Veer- racht. realiseert een nieuw kennislandschap. Een tijdschrift voor leraren en lerarenopleiders primair onderwijs

Veer- racht. realiseert een nieuw kennislandschap. Een tijdschrift voor leraren en lerarenopleiders primair onderwijs racht KPZ Veer- realiseert een nieuw kennislandschap TECHNIEK MET KLEUTERS: KAN DAT? FEEDBACK IN REKENLES KIJKEN NAAR KINDEREN ZORGT VOOR GROTE OPBRENGSTEN Een tijdschrift voor leraren en lerarenopleiders

Nadere informatie

Meer dan een goede les

Meer dan een goede les 10. Meer dan een goede les door Joop van der Schee, Leon Vankan & Iris Pauw 10.1 Inleiding Tot zover heb je bij het doorwerken van dit vakdidactiekboek als het goed is al veel geleerd. In de eerste drie

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

DE STIP OP DE HORIZON

DE STIP OP DE HORIZON DE STIP OP DE HORIZON Zes Cultuureducatie met Kwaliteit -projecten onder de loep Een onderzoek naar het waarom, hoe en wat van deskundigheidsbevordering Fianne Konings, 19 juni 2014 Inhoudsopgave 05 Inleiding

Nadere informatie

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Lex Borghans Menselijk kapitaal wordt in de economie gezien als een belangrijke input in het productieproces, maar economen zijn nauwelijks

Nadere informatie

h o e h e t l e r e n in p r a kt ij k sit u at ie s b e t e r k a n Genoeg te beleven, maar nog veel te leren

h o e h e t l e r e n in p r a kt ij k sit u at ie s b e t e r k a n Genoeg te beleven, maar nog veel te leren h o e h e t l e r e n in p r a kt ij k sit u at ie s b e t e r k a n Genoeg te beleven, maar nog veel te leren Colofon Genoeg te beleven, maar nog veel te leren Hoe het leren in praktijksituaties beter

Nadere informatie