Risico -inventarisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico -inventarisatie"

Transcriptie

1 Risico -inventarisatie Veiligheid & Gezondheid Gastouderopvang Inleiding In de Wet Kinderopvang is geregeld dat een gastouderbureau moet bijdragen aan een omgeving waar een kind zichzelf gezond en veilig kan ontwikkelen. Gastouderbureaus zijn verplicht om een risico-inventarisatie met betrekking tot de veiligheid en gezondheid uit te voeren. Door deze risico- inventarisatie wordt er inzicht gegeven in de veiligheids- en gezondheidsrisico s die de opvang van kinderen bij de ingeschreven gastouders met zich brengen. Volgens de Wet Kinderopvang is een gastouderbureau jaarlijks verplicht een risico- inventarisatie veiligheid & gezondheid (RI V&G) uit te voeren. Deze dient de huidige situatie in de woning van de gastouder te beschrijven. Een verbouwing of (her)inrichting is een reden om een tussentijdse evaluatie uit te voeren. De gastouder is dan ook verplicht een dergelijke verbouwing of (her)inrichting te melden. De handhaving en het toezicht van de Wet Kinderopvang liggen in de handen van de lokale GGD. De GGD inspecteert de gastouderbureaus in verband met de risico inventarisatie. Het gastouderbureau geeft aan de hand van de methodiek aan of er risico s aanwezig zijn, of de risico s wel/niet aanvaardbaar zijn en welke afspraken omtrent deze risico s gemaakt zijn. De inventarisatielijsten Voor u ligt de methodiek voor een systematische en volledige uitvoering van een RI V&G (2015) gastouderopvang. Deze methodiek is gebaseerd op landelijke modellen en gericht op de dagelijkse praktijk. In de methodiek wordt uitgegaan van kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Door middel van een inventarisatielijst kunnen eventuele risico s ten aanzien van veiligheid worden gesignaleerd. De inventarisatielijst bestaat uit een risicobeschrijving met daaronder een aantal uitgewerkte antwoorden. Per risicobeschrijving kunnen één of meerdere antwoorden worden aangekruist en een toelichting worden gegeven. Het uitgangspunt van de RI V&G is dat er vanuit het kind wordt gekeken. Veiligheid en gezondheid is een combinatie van het gedrag van een kind, de gastouders en de omgeving. Met de RI V&G wil het gastouderbureau de risico s terug brengen tot een acceptabel niveau. Er wordt nagegaan wat de kans op een ongeval is en wat de ernst van het letsel kan zijn. Als het risico onaanvaardbaar is worden er afspraken gemaakt om deze te verkleinen. Voor belangrijke afspraken waar door de gastouder aandacht aan moet worden gegeven zal het volgende symbool staan:! Afspraken zullen worden vastgelegd door middel van het SMART principe: 1) Specifiek 2) Meetbaar 3) Acceptabel 4) Reëel 5) Tijdgebonden. Ongevallenregistratie Het gastouderbureau Shanti Kinderservice beschikt over een adequate ongevallenregistratie (zie bijlage 1). In de ongevallenregistratie staan de volgende punten beschreven: De aard en de plaats van het ongeval; De leeftijd van het kind; De datum van het ongeval en een overzicht van de maatregelen Het vervoer van kinderen De ouders maken samen met de gastouders schriftelijke afspraken over het vervoer van kinderen. De gastouder is verplicht gebruik te maken van kinderzitjes voor de fiets of auto die aan de eisen van de wet voldoen.

2 Algemene gegevens en afspraken Algemene gegevens Naam gastouder Adres Postcode en plaats Bestemming opvang Inventarisatie uitgevoerd door (naam) Datum inventarisatie Naam opvangkind / namen opvangkinderen Huis gastouder / huis vraagouder Geboortedatum Afspraken (SMART) Code Afspraak (SMART geformuleerd) Actie te ondernemen door Streefdatum Datum & paraaf uitgevoerd Handtekeningen Handtekening gastouder Datum Handtekening vraagouder (indien opvang in huis vraagouder plaatsvindt) Datum Handtekening verantwoordelijke gastouderbureau Naam Datum * De gastouder is verplicht om een verbouwing of grote herinrichting van de ruimten waarin de kinderen opvangen worden te melden aan het gastouderbureau.

3 Handtekeningen vraagouders voor inzien van de RI V&G Naam vraagouder Datum Handtekening vraagouder Naam vraagouder Datum Handtekening vraagouder Naam vraagouder Datum Handtekening vraagouder Naam vraagouder Datum Handtekening vraagouder Naam vraagouder Datum Handtekening vraagouder

4 Leeftijd van kinderen die opgevangen worden door de gastouder: Aantal Leeftijd 0-3 Jonge kinderen: kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 3 jaar Oudere kinderen: kinderen van 4 tot en met 12 jaar Alle kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. In het huis van de gastouder hebben de op te vangen kinderen toegang tot: o o o o o o o o o Entree Slaapkamer Woonkamer Keuken Kelder Badkamer Zolder

5 Inventarisatielijst A: Algemene veiligheid gastouderopvang A 1. Kind krijgt vingers tussen de deur. De deur(en) zijn voorzien van veiligheidsstrips en/of deurstop. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt over het spelen bij/met deuren, de gastouder let hierop. De deuren zijn voor jonge kinderen enkel onder direct toezicht van de gastouder toegankelijk. Er zijn (klap-/schuif)deur(en) aanwezig die een risico vormen bij de opvang van kinderen, het risico is A 2. Kind valt door ruit, raam of glas in deur. De ruiten, ramen of het glas in deuren op kindhoogte zijn van veiligheidsglas, dubbel glas of voorzien van een beschermende folie. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt over het spelen met/bij ruiten, r amen of glas in deuren, de gastouder let hierop. Jonge kinderen hebben zonder direct toezicht van de gastouder geen toegang tot de ruiten, ramen of het glas in de deur. Er zijn ruiten, ramen of glas in deur op kindhoogte aanwezig die niet van veiligheidsglas, dubbel glas zijn, of voorzien van een beschermende folie, het risico is Er zijn geen ruiten, ramen of glas in deur op kindhoogte aanwezig die niet van veiligheidsglas, dubbel glas zijn, of voorzien van een beschermende folie, het risico is Er zijn geen ruiten, ramen of glas in deur op kindhoogte aanwezig. A 3. Kind verbrandt zich aan hete radiator, buizen of kachel. De aanwezige kachel, radiator(en) en/of buizen die warm kunnen worden zijn afgeschermd en/of zijn niet direct toegankelijk voor een kind. Met een ouder kind zijn (gedrags)afspraken gemaakt over het spelen bij de warme kachel, buizen en/of radiatoren, de gastouder let hierop. Een jong kind heeft zonder direct toezicht van de gastouder geen toegang tot de warme kachel, buizen en/of radiatoren. Er is/zijn een kachel, buizen of radiatoren aanwezig die warm kunnen worden en niet zijn afgeschermd en/of deze zijn direct toegankelijk voor een kind, het risico is

6 A 4. Kind komt in contact met elektriciteit. Elektriciteitssnoeren en/of stopcontacten zij niet binnen et bereik van een kind aanwezig, de gastouder let hierop. De elektriciteitssnoeren zijn goed weggewerkt, de stopcontacten worden bij de opvang van een jong kind door de gastouder voorzien van een beveiliging Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt over het spelen bij/met stopcontacten. Er zijn elektriciteitssnoeren en/of stopcontacten binnen het bereik van een kind aanwezig, het risico is De elektriciteitssnoeren en/of stopcontacten zijn beschadigd en/of ondeugdelijk, het risico is A 5. Kind verblijft in een te warme of te koude ruimte. Een kind verblijft tijdens de opvang niet in een te warme of te koude ruimte, de gastouder let hierop. Tijdens de opvang van en kind verblijft het kind in een te warme of te koude ruimte, het risico is A 6. A 7. Kind verblijft in een niet goed geventileerde ruimte. De ruimte(s) waarin een kind verblijft zijn goed te ventileren en de gastouder doet dit ook, het risico is aanvaardbaar. De ruimte(s) waarin een kind verblijft zijn niet goed te ventileren en/of de gastouder doet dit niet, het risico is Kind botst tegen gevaarlijk scherpe- en/of uitstekende delen. Er zijn geen gevaarlijke scherpe en/of uitstekende delen aangetroffen, het risico is aanvaardbaar Er zijn gevaarlijk scherpe en/of uitstekende delen aangetroffen, het risico is

7 A 8. Kind stopt kleine voorwerpen in de mond, neus of oren. Er bevinden zich geen kleine voorwerpen binnen het bereik van kinderen. De gastouder bewaart kleine voorwerpen buiten het bereik van de kinderen. Er zijn kleine voorwerpen binnen het bereik van een kind aanwezig, het risico is A 9. Kind sluit zich op in een ruimte. Ruimte is door kind niet af te sluiten. Indien slot aanwezig is (toilet/badkamer) dan is de ruimte van buitenaf altijd te openen. De ruimte is door een kind af te sluiten waardoor het kind zich zelf opsluit. Het risico is De ruimte van het toilet/badkamer is door het kind af te sluiten en niet van buitenaf te openen door de gastouder. Het risico is A 10. Ander risico:

8 Inventarisatielijst B: entree gastouderopvang/kelder/opkamer B 1. B 2. B 3. Kind valt van de trap af. Er is geen trap aanwezig, het risico is niet van toepassing. Met de oudere kinderen worden (gedrags)afspraken gemaakt met betrekking tot het betreden van en lopen op de trap, de gastouder let hierop. Wanneer de gastouder jonge kinderen opvangt zijn traphekjes geplaatst. De trap is voor jonge kinderen tijdens de opvang niet direct toegankelijk. Met de oudere kinderen worden (gedrags)afspraken gemaakt met betrekking tot het betreden van en lopen op de trap, de gastouder let hierop. Met de gastouder zijn afspraken gemaakt over het toezicht tijdens het betreden van en lopen op de trap. De trapbekleding is in orde: geen losliggende of gladde delen. De trapbekleding ligt los, het risico is De trapbekleding is glad, het risico is De trap is voor jonge kinderen direct toegankelijk, het risico is De traptreden en/of leuning ontbreken of zijn ondeugdelijk, dit levert gevaar op bij het traplopen. Het risico is Kind raakt bekneld tussen de spijlen van de balustrade. Er is geen balustrade aanwezig. Er zijn geen spijlen verwerkt in de balustrade. In de balustrade zijn spijlen aanwezig. De spijlen zijn stevig en hebben een afstand van maximaal 10 centimeter. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt over het spelen bij de balustrade, de gastouder ziet hierop toe. De balustrade is tijdens de opvang voor de kinderen niet direct toegankelijk, de gastouder ziet hierop toe. De spijlafstand is niet maximaal 10 centimeter, het risico is De spijlen van de balustrade zijn ondeugdelijk en/of zitten los, het risico is Kind rent ongezien naar buiten. De voordeur is tijdens de opvang niet direct toegankelijk voor een kind, de gastouder let hierop. De voordeur kan niet geopend worden door een jong kind, de gastouder vergrendelt de deur tijdens de opvang van een kind (de deur is in noodgevallen snel te openen).

9 B 4. B 5. Met een ouder kind zijn afspraken gemaakt over het naar buiten gaan, de gastouder let hierop. De voordeur kan zelfstandig en ongezien door een kind geopend worden, het risico is Kind valt in kelderruimte. De kelder is tijdens de opvang niet direct toegankelijk voor een kind, de gastouder let hierop. De kelderdeur kan niet geopend worden door een jong kind, de gastouder vergrendelt de deur tijdens de opvang van een kind (de deur is in noodgevallen snel te openen). De kelderdeur kan zelfstandig en ongezien geopend worden, het risico is Ander risico: Inventarisatielijst C: Slaapkamer gastouderopvang C 1. C 2. Kind struikelt door onvoldoende licht Er is na verduistering voldoende (oriëntatie)verlichting aanwezig, de gastouder let hierop. Er is geen, onvoldoende of ondeugdelijke (oriëntatie)verlichting aanwezig, het risico is Kind klimt uit bed en valt, of beschadigt zich aan het bed Het kind slaapt niet bij de gastouder. Het bed is deugdelijk, heeft een spijlafstand tussen de 4,5 en 6,5 cm, de zijkanten zijn vanaf de bodem gemeten tenminste 60 cm hoog, minder dan 2 cm vrije ruimte tussen de zijkanten van het bedje en het matras. De gastouder kijkt tijdens het slapen regelmatig en haalt een kind dat wakker is uit bed.

10 C 3. C 4. C 6. C 7. Het gebruikte campingbedje is deugdelijk (vertoont geen beschadigingen), is volledig uitgeklapt, er is minder dan 2 cm vrije ruimte tussen de zijkanten van het bedje en het matras. Het campingbedje is zo hoog dat het kind er niet uit kan klimmen. De gastouder kijkt tijdens het slapen regelmatig en haalt een kind dat wakker is uit bed. Het bed is ondeugdelijk en/of wordt niet goed gebruikt, het risico is Kind raakt verstrikt in de koordjes van de raamverduistering en/of (raam)decoratie o De koordjes van de aanwezige raamverduistering en/of (raam)decoratie hangen buiten het bereik van het kind, de gastouder let hierop. Er hangen koordjes van de raamverduistering en/of (raam)decoratie binnen het bereik van een kind, het risico is De raamverduistering en/of (raam)decoratie hebben geen koordjes, het risico is niet van toepassing. Baby overlijdt aan wiegendood, het kind wordt verkeerd ingebakerd o De gastouder is op de hoogte van de richtlijnen met betrekking tot preventie wiegendood, en indien van toepassing, inbakeren,en handelt hier naar. Kinderen worden niet ingebakerd. Risico niet van toepassing. De slaapkamer, bed en/of beddengoed voldoen niet aan de preventieve maatregelen met betrekking tot wiegendood, het risico is De gastouder past de preventieve richtlijnen met betrekking tot het kader van wiegendood (en evt. inbakeren) niet toe, het risico is Kind valt uit raam Het raam is voorzien van kindveilige afsluiting. Het raam is buiten het bereik van de kinderen. De grotere kinderen bevinden zich niet zonder toezicht in de ruimte. Het raam is door het kind open te maken, het risico is Het kind valt van balkon/dakterras

11 C 8. C 9. Een balkon/dakterras is niet aanwezig. Het balkon/dakterras is voor het kind niet toegankelijk door aangebrachte kindveilige sluiting. Het balkon/dakterras is goed afgeschermd, het kind kan niet over de afscherming klimmen. Het kind is nooit zonder toezicht aanwezig op het balkon/dakterras. Het balkon/dakterras is voor het kind toegankelijk en niet voldoende afgeschermd. Het risico is Het kind wordt ziek door onhygiënisch bed (den) goed Het bedje is goed schoon te maken en wordt schoongehouden, het beddengoed wordt regelmatig verwisseld en in iedere geval bij wisseling van kinderen. het bedje is niet goed schoon te maken en/of het beddengoed wordt niet (regelmatig) verwisseld, het risico is Ander risico Inventarisatielijst D: Woonkamer gastouderopvang D 1. D 2. Kind valt, struikelt, botst of glijdt uit. Er is voldoende vrije loopruimte. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken met betrekking tot het spelen gemaakt, de gastouder let hierop. Jonge kinderen verblijven enkel onder direct toezicht van de gastouder in de woonkamer. Er is voldoende vrije loopruimte, het vloeroppervlak heeft geen risicovolle oneffenheden. De vloer is voldoende stroef en/of met de gastouder zijn afspraken gemaakt over het gebruik van schoenen of sloffen tijdens de opvang. Er is onvoldoende vrije loopruimte aanwezig, het risico is Er zijn losliggende vloermatten, vloerbedekking en/of andere oneffenheden aangetroffen, het risico is De vloer is erg glad en vormt een risico tijdens de opvang van kinderen, het risico is Kind krijgt giftige stoffen binnen zoals: sigaretten, medicijnen of schoonmaakmiddelen.

12 D 3. D 4. D 5. D 6. Giftige stoffen worden door de gastouder zorgvuldig en buiten het bereik van jonge kinderen bewaard. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt over het gevaar van het eten van giftige stoffen, de gastouder let hierop. Er zijn giftige stoffen binnen bereik van een kind aanwezig, het risico is Kind heeft toegang tot lucifers of aanstekers. Lucifers en/of aanstekers worden door de gastouder zorgvuldig en buiten het bereik van jonge kinderen bewaard. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt over het gevaar van spelen met lucifers en/of aanstekers, de gastouder let hierop. Er zijn lucifers en/of aanstekers binnen bereik van een kind aanwezig, het risico is Er zijn nooit lucifers en/of aanstekers aanwezig, het risico is niet van toepassing. Warme dranken (koffie, thee) vallen over het kind heen. Hete vloeistoffen worden door de gastouder altijd buiten het bereik van jonge kinderen gehouden. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt over het omgaan met warme dranken, de gastouder let hierop. Er kunnen warme vloeistoffen binnen het bereik van een kind komen, het risico is Kind wordt door huisdier gebeten. Er is geen huisdier aanwezig. De gastouder houdt altijd direct toezicht wanneer een kind bij het huisdier kan. Met de gastouder is afgesproken dat het huisdier niet binnen het bereik van een kind komt. Het huisdier is of kan binnen het bereik van een kind komen, het risico is Kind komt via (uitwerpselen van) ongedierte en/of huisdieren in contact met ziektekiemen.

13 D 7. D 8. D 9. D 10. Er zijn geen huisdieren aanwezig. Er zijn geen (uitwerpselen van) ongedierte of uitwerpselen van een huisdier aanwezig, de gastouder let hierop. Er zijn (uitwerpselen van) ongedierte / huisdieren aanwezig, het risico is Kind verblijft in een ruimte met planten of huisdieren die een allergie op kunnen roepen. Mogelijk allergieën van kinderen zijn bij het bemiddelings-/koppelingsgesprek besproken en afspraken daarover zijn indien nodig vastgelegd. Mogelijke allergieën zijn niet besproken en/of vastgelegd bij het bemiddelings-/ koppelingsgesprek, het risico is Kind klimt of valt uit de kinderstoel. Er is geen kinderstoel aanwezig. De kinderstoel is deugdelijk. Met de gastouder is afgesproken dat jonge kinderen nooit zonder direct toezicht ineen kinderstoel zitten. De kinderstoel is ondeugdelijk, het risico is De gastouder laat jonge kinderen zonder direct toezicht in een kinderstoel zitten, het risico is Kind klimt of valt uit de box. Er is geen box aanwezig. De bos is deugdelijk, de spijlafstand is tussen de 4,5 en 6,5 cm en de zijkanten van de box zijn tenminste 60cm hoog. De gastouder kijkt regelmatig waner een kind in de box zit. De box is ondeugdelijk, het risico is Ander risico:

14 Inventarisatielijst E: Buitenruimte gastouderopvang E 1. E 2. E 3. E 4. Kind valt van speeltoestel Er is geen speeltoestel aanwezig. Het speeltoestel voldoet aan de veiligheidsnormen en is deugdelijk. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt over het spelen met/bij het speeltoestel, de gastouder let hierop. Jonge kinderen spelen enkel onder toezicht van de gastouder op/met het speeltoestel. Het speeltoestel voldoet niet aan de veiligheidsnormen en/of is ondeugdelijk, het risico is Kind komt op straat omdat de omheining niet voldoet. De omheining is deugdelijk en voldoet. Een kind kan nooit vanaf de buitenruimte op straat komen. Het risico is niet van toepassing. Kind snijdt of beknelt zich. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt bij het buitenspelen, de gastouder let op naleving daarvan. Bij het buitenspelen van jonge kinderen houdt de gastouder altijd direct toezicht. Er zijn scherpe objecten en/of objecten met beknellinggevaar aanwezig, zodanig dat deze een risico vormen bij de opvang van een kind. Het risico is Kind struikelt of glijdt uit over oneffenheid (zoals opstapjes of losliggende tegels).

15 E 5. E 6. E 7. Er zijn geen risicovolle oneffenheden en de ondergrond is voldoende stroef. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt bij het buitenspelen, de gastouder zorgt dat die worden nageleefd. Bij het buitenspelen van jonge kinderen houdt de gastouder altijd direct toezicht. Er zijn oneffenheden aanwezig, het risico is De ondergrond is (op bepaalde plaatsen) erg glad, het risico is Kind eet van giftige plant of struik. Er zijn geen giftige planten en/of struiken binnen het bereik van een kind aanwezig. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemakt over het gevaar van het eten van giftige planten/struiken, de gastouder let op naleving van de afspraken. Bij het buitenspelen van jonge kinderen houdt de gastouder altijd direct toezicht. Er zijn giftige planten en/of struiken binnen het bereik van een kind aanwezig, het risico is Kind raakt te water. Er is geen open water in de buitenruimte aanwezig. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt over het spelen bij/met water, de gastouder let hierop. Bij het buitenspelen van jonge kinderen houdt de gastouder altijd direct toezicht. Indien tijdelijk een gevuld (opblaasbaar) zwembadje buien aanwezig is, houdt de gastouder altij d direct toezicht. Een kind kan te water raken, en/of direct toezicht ontbreekt bij jonge kinderen, het risico is Kind raakt gewond door gevaarlijk (tuin)gereedschap of bestrijdingsmiddelen. Gevaarlijk (tuin)gereedschap en de bestrijdingsmiddelen zijn zorgvuldig en buiten het bereik vaneen kind bewaard. Gevaarlijk (tuin)gereedschap en/of de bestrijdingsmiddelen zijn voor jonge kinderen niet bereikbaar. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt, de gastouder ziet hierop toe. Bij het buitenspelen van jonge kinderen heeft de gastouder altijd direct toezicht. Gevaarlijke (tuin)gereedschap en/of bestrijdingsmiddelen zijn voor een kind bereikbaar, of direct toicht bij oudere kinderen ontbreekt, het risico is

16 E 8. E 9. E 10. E 11. Kind komt via (in zandbak) aanwezige uitwerpselen (hond/kat) in contact met ziektekiemen. Er is geen zandbak aanwezig. Een eventueel aanwezige zandbak is afsluitbaar, de gastouder controleert de buitenruimte regelmatig op de aanwezigheid van uitwerpselen en verwijdert deze indien aanwezig. Zandbak is niet afsluitbaar en/of er is geen controle op aanwezigheid van uitwerpselen of deze zijn niet verwijderd, het risico is Kind droogt uit of verbrandt door zon. De gastouder is op de hoogte van preventieve maatregelen met betrekking tot uitdroging en/of verbranding door zin, en handelt hiernaar. De gastouder heeft geen kennis an de preventieve maatregelen met betrekking tot uitdroging en/of verbranding door zon, of neemt deze niet in acht. Het risico is Kind raakt onderkoeld. De gastouder is op de hoogte van preventieve maatregelen met betrekking tot onderkoeling, en handelt hiernaar. De gastouder heeft geen kennis van de preventieve maatregelen met betrekking tot onderkoeling, of neemt deze niet in acht. Het risico is Ander risico:

17 Inventarisatielijst F: Sanitair gastouderopvang F 1. F 2. F 3. F 4. Kind verdrinkt in bad. Er is geen bad aanwezig. Een kind gaat nooit bij de gastouder in bad. Een jong kind gaat uitsluitend onder direct toezicht van de gastouder in bad. Bij oudere kinderen die in bad zitten gaat de gastouder regelmatig kijken. Jonge kinderen gaan niet zonder direct toezicht bij de gastouder in bad. Een jong kind gaat zonder direct toezicht bij de gastouder in bad of kijkt bij oudere kinderen niet regelmatig, het risico is Kind glijdt uit op een natte vloer. De vloer blijft, ook indien nat, voldoende stroef. De gastouder droogt de vloer direct als deze nat wordt of is. De vloer is nat en/of glad, het risico is Kind brandt zich aan heet water. De kinderen hebben geen toegang tot heet water, de gastouder let hierop. Alle aanwezige kranen zijn voorzien van een thermosstatische beveiliging, de gastouder let op het gebruik hiervan. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt over het omgaan met heet water, de gastouder let hierop. Jonge kinderen hebben geen toegang tot heet water. Een kind heeft toegang tot heet water, het risico is De thermosstatische beveiliging ontbreekt of is ondeugdelijk, het risico is Kind drinkt of eet van giftige (vloei)stoffen zoals: schoonmaakmiddelen, shampoo of medicijnen.

18 F 5. F 6. Giftige (vloei)stoffen worden door de gastouder zorgvuldig en buiten het bereik van jonge kinderen bewaard. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt over het gevaar van het eten of drinken van giftige (vloei)stoffen, de gastouder let hierop. Giftige (vloei)stoffen staan binnen bereik van een jong kind en/of er zijn geen gedragsafspraken gemaakt met ouderen kinderen, het risico is Kind kan bij afval/vuile luiers. Afval en/of vuile luiers worden in een afsluitbare vuilnisemmer bewaard, de gastouder let hierop. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt met betrekking tot het omgaan met afval/vuile luiers, de gastouder let op naleving daarvan. De jonge kinderen hebben enkel onder direct toezicht van de gastouder toegang tot afval/vuile luiers. Een kind heeft toegang tot afval/vuile luiers, het risico is Ander risico: Inventarisatielijst G: Keuken gastouderopvang G 1. G 2. Kind brandt zich aan kookplaat of oven(ruit) De kookplaat en/of de oven(ruit) zijn niet binnen het bereik van een kind. Een kind verblijft nooit zonder direct toezicht in de keuken. Kookplaats en/of de oven worden tijdens de opvang nooit gebruikt. De in gebruik zijnde kookplaat en/of de oven(ruit) zijn bereikbaar voor een kind, het risico is Kind trekt een pan of de waterkoker over zich heen. Hete pannen en/of waterkoker zijn buiten het bereik van een kind. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt over het omgaan met hete pannen en de waterkoker, de gastouder let op naleving daarvan. Jonge kinderen verblijven alleen onder direct

19 G 3. G 4. G 5. G 6. toezicht van de gastouder in de keuken. De gastouder maakt tijdens de opvang van een kind geen gebruik van de keuken, deze is voor de kinderen dan niet toegankelijk. Er kunnen hete pannen en/of waterkoker binnen het bereik van een kind staan, het risico is De keuken is toegankelijk voor een ouder kind, er zijn geen (gedrags)afspraken gemaakt over het gebruik van gevaarlijk bestek of keukenapparatuur. Het risico is Kind brandt zich aan heet kraanwater. Een kind heeft geen toegang tot heet water, de gastouder ziet hierop toe. Alle aanwezige kranen zijn voorzien van een thermosstatische beveiliging. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt over het omgaan met heet water, de gastouder let hierop. Jonge kinderen hebben geen toegang tot heet water. Een kind heeft toegang tot heet water, het risico is De thermosstatische beveiliging ontbreekt of is ondeugdelijk, het risico is Kind drinkt of eet giftige (vloei)stoffen Giftige (vloei)stoffen worden door de gastouder zorgvuldig en buiten het bereik van jonge kinderen bewaard. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt over het gevaar van het eten of drinken van giftige (vloei)stoffen, de gastouder let op naleving daarvan. Giftige (vloei)stoffen zijn binnen bereik van een kind, en/of er zijn geen (gedrags) afspraken gemaakt met oudere kinderen, het risico is Kind bezeert zich aan gevaarlijk bestek of keukenapparatuur. Gevaarlijk bestek en/of de keukenapparatuur zijn buiten het bereik van een kind. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt over het omgaan met het bestek en de keukenapparatuur, de gastouder let hierop. Jonge kinderen verblijven alleen onder toezicht van de gastouder in de keuken. De gastouder maakt tijdens de opvang van een kind geen gebruik van de keuken, deze is dan afgesloten en niet voor de kinderen toegankelijk. Het bestek en/of de keukenapparatuur zijn binnen het bereik van een jong kind, het risico is De keuken is toegankelijk voor een ouder kind, er zijn geen (gedrags)afspraken gemaakt over het gebruik van gevaarlijk bestek of keukenapparatuur. Het risico is Kind trekt plastic zak over het hoofd.

20 G 7. G 8. Plastic zakken worden overal zorgvuldig en buiten het bereik van jonge kinderen bewaard. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt met betrekking tot het omgaan met plastic zakken, de gastouder let op naleving daar van. Plastic zakken worden binnen het bereik van een jong kind bewaard, het risico is Plastic zakken worden binnen het bereik van een kind bewaard zonder dat er (gedrags)afspraken gemaakt zijn over het gebruik en toezicht. Het risico is Kind kan bij vuilnis. Het afval/vuilnis wordt in een afsluitbare vuilnisemmer bewaard. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt met betrekking tot het omgaan met afval/vuilnis, de gastouder let hierop. Een jong kind heeft toegang tot afval/vuilnis en/of met de oudere kinderen zijn geen (gedrags)afspraken gemaakt, het risico is Ander risico: Inventarisatielijst H: Hygiëne gastouderopvang H 1. Kind komt in contact met ziektekiemen of ontlasting door on(zorgvuldig) gewassen handen. Zeep en een schone handdoek/washand zijn onder bereik. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt over het regelmatig wassen van de handen (toiletgebruik), de gastouder let hierop en geeft hierin zelf het goede voorbeeld. De hanen van de jonge kinderen worden regelmatig door de gastouder gewassen. Zeep en/of een schone handdoek/washand zijn niet aanwezig, het risico is Met de kinderen zijn geen (gedrags)afspraken gemaakt over het regelmatig wassen van de handen. Het risico is

21 H 2. H 3. H 4. H 5. Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of niezen. De gastouder is op de hoogte van de maatregelen bij een goede nies- en hoestdiscipline, handelt hiernaar en geeft hierin zelf het goede voorbeeld. De gastouder is niet op de hoogte van een goede nies- en hoestdiscipline en/of handelt hier niet naar. Het risico is Kind komt door gezamenlijk gebruik van zakdoek, handdoek, washand of slab in contact met ziektekiemen. Ieder kind heeft zijn eigen zakdoek, handdoek, washand en/of slab, de gastouder verschoont en wast deze regelmatig. De zakdoek, handdoek, washand en/of slab wordt voor meerdere kinderen gebruikt, het risico is De zakdoek, handdoek, washand en/of slab wordt niet regelmatig verschoond en gewassen, het risico is Kind komt via vuil speelgoed in contact met ziektekiemen. De gastouder maakt het speelgoed regelmatig en bij zichtbare vervuiling schoon. De gastouder maakt het speelgoed niet regelmatig schoon, het risico is Kind krijgt door het eten/drinken van onhygiënisch bereid of bewaard voedsel ziektekiemen binnen. De gastouder is op de hoogte van de hygiënerichtlijnen bij voedselbereiding, en handelt hiernaar. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt over het bereiden van voeding, de gastouder let hierop. De gastouder neemt de hygiënerichtlijnen bij voedselbereiding niet in acht, het risico is Met de oudere kinderen zijn geen (gedrags)afspraken gemaakt over voedselbereiding en/of de gastouder let hier niet op. Het risico is

22 H 6. H 7. H 8. H 9. Kind komt via koortsthermometer of zalf/crème in contact met ziektekiemen. De gastouder ontsmet de koortsthermometer na ieder gebruik en bewaart deze zorgvuldig of maakt gebruik van een oorthermometer. Besmetting van de zalf of crème wordt voorkomen door de inachtneming van voorzorgsmaatregelen (handen wassen voor en na gebruik, gebruiken handschoenen of spateltje). De koortsthermometer wordt onzorgvuldig ontsmet en/of de gastouder neemt geen voorzorgsmaatregelen in acht bij het aanbrengen van zalf/crème. Het risico is Kind komt via (vuile)toiletpot, verschoonkussen of luier, in contact met ontlasting of urine. De gastouder is op de hoogte van de hygiënerichtlijnen en neemt deze in acht. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt over het toiletgedrag, de gastouder let hierop. De gastouder neemt de hygiënerichtlijnen niet in acht, het risico is Met de oudere kinderen zijn geen (gedrags)afspraken gemaakt over het toiletbezoek en/of de gastouder let hier niet op. Het risico is Kind komt in contact met ziektekiemen via beddengoed, knuffels of verkleedkleren. o De gastouder wast het beddengoed, de knuffels en/of de verkleedkleren regelmatig. Indien meerdere kinderen van hetzelfde bedje gebruik maken beschikt een kind over eigen beddengoed of wordt het bedje tussentijds verschoont. Er zijn vervuilde knuffels, verkleedkleding en/of beddengoed aanwezig, het risico is Bij gebruik door meerdere kinderen heeft een kind geen eigen beddengoed of wordt het beddengoed niet tussentijds verschoont, het risico is Kind krijgt door gebruik van vuile of andermans fopspeen ziektekiemen binnen. o Een fopspeen is niet aanwezig. Kinderen hebben ieder hun eigen fopspeen, de gastouder ziet er op toe dat de kinderen niet elkaars fopspeen gebruiken. De fopspenen worden regelmatig schoongemaakt en uitgekookt en

23 H 10. H 11. gecontroleerd op stuk zijn. Jonge kinderen delen dezelfde fopspeen, het risico is De fopspenen worden niet regelmatig schoongemaakt en uitgekookt, het risico is De fopspeen is stuk, het risico is Het kind komt in contact door ziektekiemen door niet schoonhouden van de vloer. De gastouder maakt de vloer regelmatig schoon (dweilen, zuigen). De vloer wordt niet regelmatig schoongehouden (dweilen, zuigen), risico is Ander risico: Inventarisatielijst I: Calamiteiten gastouderopvang I 1 I 2 Kind loopt verwondingen op doordat een beginnende brand niet gesignaleerd of geblust kan worden. De gastouder heeft maatregelen getroffen om een mogelijke brand te kunnen signaleren en te blussen. De gastouder heeft geen of onvoldoende maatregelen getroffen om een mogelijke brand te kunnen signaleren en te blussen. Het risico is Kind loopt verwondingen op doordat er geen vluchtplan/-route is ingeval van een calamiteit. De ruimten waar de kinderen tijdens de opvang verblijven zijn ingeval van een calamiteit snel te verlaten. De gastouder heeft een duidelijk vluchtplan van een calamiteit. De ruimten waar de kinderen tijdens de opvang verblijven zijn ingeval van een cala miteit niet snel

24 I 3. I 4. I 5. I 6. te verlate. De gastouder heeft geen duidelijk vluchtplan ingeval van een calamiteit. Het risico is Kind wordt ondeskundig medisch behandeld of krijgt medicatie verkeerd toegediend. De gastouder volgt periodiek een EHBO-instructie of opleiding en handelt hiernaar. Afspraken over eventuele medicatietoediening tijdens de opvang zijn schriftelijk vastgelegd. De gastouder beschikt over een EHBO-trommel, de inhoud van de EHBO-trommel wordt regelmatig gecontroleerd en indien nodig vervangen/aangevuld. De gastouder is niet op de hoogte van EHBO-handelingen bij kinderen en/of handelt hier niet naar. Het risico is De gastouder beschikt niet over een EHBO- trommel. Het risico is De inhoud van de EHBO- trommel is niet compleet / inhoud is over de datum. Het risico is Kind krijgt medicament van over de houdbaarheidsdatum toegediend. De gastouder controleert de medicatie altijd voor het toedienen op de houdbaarheidsdatum. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het toedienen van medicatie blijft bij de ouders liggen, dit is schriftelijk vastgelegd. De ouders nemen de medicatie dagelijks mee en zij controleren zelf de houdbaarheid. De gastouder controleert de medicatie niet op houdbaarheid voor het toedienen, het risico is Kind komt door onhygiënische wondverzorging in contact met andermans bloed of wondvocht De gastouder is op de hoogte van de voorschriften bij hygiënische wondverzorging en handelt hiernaar. De gastouder volgt periodiek een EHBO-instructie of opleiding en handelt hiernaar. De gastouder is niet op de hoogte van de voorschriften bij voorkomende medische handelingen en/of handelt hier niet naar. Het risico is Ander risico:

25 Inventarisatielijst J: Vervoer kinderen gastouderopvang J 1. Kinderen lopen gevaar tijdens vervoer De gastouder heeft met de ouders afspraken gemaakt over een veilig vervoer van de kinderen. Indien gebruik gemaakt wordt van transportmiddelen, dan voldoen deze en de inrichting daarvan aan de wettelijke eisen (fiets- en autozitjes, gordels). Over vervoer zijn geen afspraken vastgelegd. Niet kan worden vastgelegd dat het vervoer op een veilige wijze plaatsvindt. Het risico is Voor het vervoer wordt gebruik gemaakt van transportmiddelen/zitjes/gordels die niet aan de wettelijke eisen voldoen. Het risico is Inventarisatielijst K: Overig gastouderopvang K 1. K 2. Kind raakt bekneld in huishoudelijk apparatuur (bijvoorbeeld wasmachine/ - droger). Deze huishoudelijke apparatuur is buiten het bereik van een kind, de gastouder let hierop. Met de oudere kinderen zijn (gedrags)afspraken gemaakt met betrekking tot het spelen bij/in huishoudelijke apparatuur, de gastouder let op naleving daarvan. De jonge kinderen hebben enkel onder direct toezicht van de gastouder toegang bij deze huishoudelijke apparatuur. De huishoudelijke apparatuur is binnen het bereik van een jong kind en/of er is geen direct toezicht, het risico is De huishoudelijke apparatuur is binnen het bereik van een ouder kind zonder dat er (gedrags)afspraken gemaakt zijn. Het risico is Kind wordt blootgesteld aan vluchtige stoffen (lijm, terpentine) of gassen. Een kind wordt tijdens de opvang niet blootgesteld aan en heeft geen toegang tot vluchtige stoffen en/of gassen. Er zijn geen vluchtige stoffen en/of gassen bij de gastouder aanwezig, het risico is niet van toepassing. Er zijn vluchtige stoffen en/of gassen aanwezig en/of voor een kind toegankelijk, het risico is

26 K 3. Kind wordt blootgesteld aan lawaai. In de omgeving van het huis is geen sprake van structureel lawaai op een voor kinderen schadelijk niveau. Een kind wordt tijdens de opvang niet blootgesteld aan door de gastouder te beïnvloeden lawaai op een voor kinderen schadelijk niveau. Tijdens de opvang wordt een kind blootgesteld aan (langdurig) lawaai op een schadelijk niveau binnen (Door de gastouder te beïnvloeden) of in directe omgeving, het risico is

27 Bijlage 1 Ongevallen registratieformulier Datum ongeval: Datum registratie: Naam gastouder: Ingevuld door: Adres waar ongeval plaatsvond: 1. Welk kind was bij het ongeval betrokken? Naam: Leeftijd: Jongen/meisje 2. Waren er andere personen bij het ongeval betrokken? o Nee o Ja, namelijk: 3. Waar vond het ongeval plaats? o Speelgelegenheid /buiten o Berging / / Garderobe wasruimte o Trap o Toilet o Anders 4. Hoe ontstond het letsel? o Ergens van af gevallen o Gesneden of geprikt o Gestruikeld / uitgegleden / o Ergens aan gebrand verstapt o Vergiftiging o Ergens tegenaan gestoten of gebotst o (Bijna) verdrinking o Onderling contact: o Andere wijze: stoeien / bijten / slaan o Ergens door geraakt o Bekneld geraakt 5. Waar was het kind mee bezig? 6. Beschrijf het ongeval in eigen woorden 7. Wat voor letsel heeft het kind opgelopen? o Botbreuk o Verstuiking / o Open wond verzwikking o Schaafwond o Ontwrichting (bv. o Kneuzing / bloeduitstorting Schouder uit de kom) o 8. Wat is het lichaamsdeel waaraan het kind letsel heeft opgelopen? o Hoofd o Romp (incl. rug) o Nek o Been (incl. heup) o Arm (incl. schouders, o Anders sleutelbeen) 9. Is het kind naar aanleiding van het ongeval behandeld? o Nee o Ja, door: o Gastouder zelf o Huisarts o Spoedeisende Hulp ziekenhuis o Opgenomen in ziekenhuis o 10. Hoe kan het ongeval in de toekomst voorkomen worden?

28

Risico inventarisatie en evaluatie veiligheid Gastouderbureau Junior, VERSIE januari 2010

Risico inventarisatie en evaluatie veiligheid Gastouderbureau Junior, VERSIE januari 2010 Risico inventarisatie en evaluatie veiligheid Gastouderbureau Junior, VERSIE januari 2010 Naam gastouder: Adres gastouderwoning: Datum controle Leeftijd van kinderen die opgevangen worden door de gastouder

Nadere informatie

Risico-inventarisatie

Risico-inventarisatie betrokken'de professioneel Risico-inventarisatie Veiliglieid & Gez Gastouderbureau Boelie Hygiëne # Al. Kind komt in contact met ziektekiemen of ontlasting door on(zorgvuldig) gewassen handen. Zeep en

Nadere informatie

RIE Actieplan & Opvolging (deel A van de RIE)

RIE Actieplan & Opvolging (deel A van de RIE) Gastouderopvang (versie 2015-01) pagina 1/18 RIE Actieplan & Opvolging (deel A van de RIE) De volledige risico-inventarisatie bestaat uit deel A (RIE Actieplan) en deel B (RIE Eindverslag). De originele

Nadere informatie

Gastouderbureau. In Goede Handen. Risico-inventarisatie Veiligheid & Gezondheid. Naam: Adres: Plaats: Tel.nr: Datum:

Gastouderbureau. In Goede Handen. Risico-inventarisatie Veiligheid & Gezondheid. Naam: Adres: Plaats: Tel.nr: Datum: Gastouderbureau In Goede Handen Risico-inventarisatie Veiligheid & Gezondheid Naam: Adres: Plaats: Tel.nr: Datum: 1 Contents Hygiëne... 6 2 Kind komt in contact met ziektekiemen of ontlasting door on(zorgvuldig)

Nadere informatie

Risico inventarisatie en evaluatie veiligheid Gastouderbureau Junior. Naam gastouder: Adres gastouderwoning: Datum controle

Risico inventarisatie en evaluatie veiligheid Gastouderbureau Junior. Naam gastouder: Adres gastouderwoning: Datum controle Risico inventarisatie en evaluatie veiligheid Gastouderbureau Junior. Naam gastouder: Adres gastouderwoning: Datum controle Leeftijd van kinderen die opgevangen worden door de gastouder Jonge kinderen

Nadere informatie

Risico inventarisatie gastouderbureau Noorderlicht

Risico inventarisatie gastouderbureau Noorderlicht Risico inventarisatie gastouderbureau Noorderlicht Naam gastouder : Adres : Postcode & woonplaats : Telefoonnummer(s) :../.. Leeftijd van de kinderen : Consulent(e) : Bezoek datum : Inventarisatielijst:

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU. Risico inventarisatie veiligheid & gezondheid

GASTOUDERBUREAU. Risico inventarisatie veiligheid & gezondheid GASTOUDERBUREAU de nannylink Risico inventarisatie veiligheid & gezondheid Versie: 1.0 Definitief Datum: 12 augustus 2015 Auteur: Enoch Kalloe Inhoud Vastlegging en opvolging... 3 Inleiding... 6 Definiëring...

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE VEILIGHEID EN GEZONDHEID (RI)

RISICO-INVENTARISATIE VEILIGHEID EN GEZONDHEID (RI) RISICO-INVENTARISATIE VEILIGHEID EN GEZONDHEID (RI) RI uitgevoerd door 4Kids op... 12-11-2013 Uiterlijke datum volgende RI... tbv registratie RI ingevuld voor aantal kindplaatsen (1-6)... 30075 Doc ID...

Nadere informatie

Methodiek Risico-inventarisatie. Veiligheid & Gezondheid Gastouderopvang

Methodiek Risico-inventarisatie. Veiligheid & Gezondheid Gastouderopvang Methodiek Risico-inventarisatie Veiligheid & Gezondheid Gastouderopvang Inhoudsopgave Inleiding. blz. 3 Definiëring. blz. 3 De risico-inventarisatie veiligheid & gezondheid.. blz. 3 De inventarisatielijsten

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid Gastouderbureau Rondomkids 2015

Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid Gastouderbureau Rondomkids 2015 Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid Gastouderbureau Rondomkids 2015 Naam gastouder Opvanglocatie Datum inventarisatie Extra's de gastouder beschikt over een achterwacht die in geval van calamiteit

Nadere informatie

Risico- inventarisatie veiligheid en gezondheid

Risico- inventarisatie veiligheid en gezondheid Fokkerstraat 5 2811 EN Reeuwijk T (088) 010-0460 F (018) 269-9206 E info@hetngb.nl W www.hetngb.nl (Risico- inventarisatie_v11.docx) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Introductie... 3 1.2. Wet Kinderopvang...

Nadere informatie

Risicoinventarisatie veiligheid

Risicoinventarisatie veiligheid Entree, garderobe, trap Kind valt van trap Kind raakt bekneld tussen spijlen ballustrade Kind struikelt over een oneffenheid Kind botst tegen kapstokhaak Kind krijgt vingers tussen de deur Kind valt door

Nadere informatie

Kans dat dit ongeval zal gebeuren. Klein (B) Groot (A) Klein (2)

Kans dat dit ongeval zal gebeuren. Klein (B) Groot (A) Klein (2) Risico inventarisatie Veiligheid Naam gastouder: Adres: Datum: 1 Inventarisatielijst Woning. Entree, garderobe en trap. ( = vaak Kind valt van trap Kind raakt bekneld tussen de spijlen van de balustrade

Nadere informatie

Huisregels risico-inventarisatie. Gastouderbureau Kidsplace

Huisregels risico-inventarisatie. Gastouderbureau Kidsplace Huisregels risico-inventarisatie Gastouderbureau Kidsplace Inhoudsopgave Inventarisatie A: Algemene veiligheid gastouderopvang Inventarisatie B: Entree gastouderopvang/kelder/opkamer Inventarisatie C:

Nadere informatie

Risico inventarisatie Gezondheid Naam Gastouder: Adres: Datum: 1 Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen.

Risico inventarisatie Gezondheid Naam Gastouder: Adres: Datum: 1 Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen. inventarisatie Gezondheid Naam Gastouder: Adres: Datum: 1 Gezondheidsrisico s door overdracht van 1 Kind komt via ongewassen handen van gastouder in contact met 2 Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen

Nadere informatie

Risicoinventarisatie gezondheid

Risicoinventarisatie gezondheid Gezondheidsrisico s door overdracht van 1 Kind komt via ongewassen handen van gastouder in contact met 2 Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen van gastouder in contact met 3 Kind komt in contact met

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid & Gezondheid Gastouderopvang

Risico-inventarisatie Veiligheid & Gezondheid Gastouderopvang Risico-inventarisatie Veiligheid & Gezondheid Gastoudervang Inhoudsgave 1. Inleiding 3 2. Inventarisatie 5 2.1 Entree, garderobe, trap 5 2.2 Woonkamer, spekamer 5 2.3 Slaapkamer 6 2.4 Toilet, badkamer,

Nadere informatie

Gezondheidsmanagement Methode voor de kinderdagverblijven

Gezondheidsmanagement Methode voor de kinderdagverblijven LCHV Bijlage Landelijk 1A Inventarisatielijst Centrum Hygiëne en Veiligheid 15 Gezondheidsmanagement Methode voor de kinderdagverblijven Bijlage 1A Inventarisatielijst 15 Bijlage 1A Inventarisatielijst

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang Datum: februari 2014. Soort ongeval kans dat dit ongeval kans op ernstig. uitgesloten

Buitenschoolse opvang Datum: februari 2014. Soort ongeval kans dat dit ongeval kans op ernstig. uitgesloten Inventarisatielijsten Entree 1 Soort ongeval kans dat dit ongeval kans op ernstig zal gebeuren letsel Kind valt doordat het niet bij de trapleuning kan Er is geen trap aanwezig Soort ongeval kans dat dit

Nadere informatie

RIE 2016 Peuteropvang Benjamin Soort ongeval Kans dat dit ongeval zal gebeuren Kans op ernstig letsel urgentiecode

RIE 2016 Peuteropvang Benjamin Soort ongeval Kans dat dit ongeval zal gebeuren Kans op ernstig letsel urgentiecode 2 Entree uitgesloten Groot (A) Klein(B) Groot(1) Klein (2) A1 A2 B1 B2 Trap Kind valt doordat het niet bij de trapleuning kan x Geen trap Kind valt doordat trapleuning niet goed vast zit x Kind struikelt

Nadere informatie

RISICOINVENTARISATIE VEILIGHEIDSMANAGEMENT KDV Locatie + groep: De Appeltuin d.d Naam medewerker: Melissa Berendsen Entree

RISICOINVENTARISATIE VEILIGHEIDSMANAGEMENT KDV Locatie + groep: De Appeltuin d.d Naam medewerker: Melissa Berendsen Entree RISICOINVENTARISATIE VEILIGHEIDSMANAGEMENT KDV Locatie + groep: De Appeltuin d.d. 19-10-2015 Naam medewerker: Melissa Berendsen Entree 1. Kind valt doordat het niet bij de trapleuning kan 2. Kind valt

Nadere informatie

Soort ongeval Urgentiecode Oplossingen Plan van aanpak Verantwoordelijk uitvoer of implementatie ZIEKTE KIEMEN. Is opgenomen in het protocol

Soort ongeval Urgentiecode Oplossingen Plan van aanpak Verantwoordelijk uitvoer of implementatie ZIEKTE KIEMEN. Is opgenomen in het protocol RIE en ACTIEPLAN VEILIGHEID 2012 Datum inventarisatie:april 2012 Datum goedgekeurd: sept. Definitieve datum actieplan gereed: juni 2012 Codes: U= uitgesloten A: kans is groot dat het kan gebeuren B: kans

Nadere informatie

Inventarisatielijst Woning Tamara s Gastouders en gezinnen bij Oesha

Inventarisatielijst Woning Tamara s Gastouders en gezinnen bij Oesha Entree, trap, vloer Inventarisatielijst Woning Tamara s Gastouders en gezinnen bij Oesha Kind valt van trap! Kind raakt bekneld tussen de spijlen van de balustrade Kind struikelt over een oneffenheid Kind

Nadere informatie

Actieplan Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut. Veiligheid. Parkstraat 72 1506 WE Zaandam 075 6165701 06 54391584 opvang@etbuut.nl www.etbuut.

Actieplan Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut. Veiligheid. Parkstraat 72 1506 WE Zaandam 075 6165701 06 54391584 opvang@etbuut.nl www.etbuut. Actieplan Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut Veiligheid Parkstraat 72 1506 WE Zaandam 075 6165701 06 54391584 opvang@etbuut.nl www.etbuut.nl Actieplan Veiligheid 2012 Bovenbouw Stichting buitenschoolse

Nadere informatie

Risico inventarisatie Gezondheid

Risico inventarisatie Gezondheid Risico inventarisatie Gezondheid Gezondheidsrisico s door overdracht van Risico 1.Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met 2 Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen van groepsleiding

Nadere informatie

Actieplan Stichting Kinderopvang et Nabuut Onderbouw B Veiligheid

Actieplan Stichting Kinderopvang et Nabuut Onderbouw B Veiligheid Actieplan Stichting Kinderopvang et Nabuut Onderbouw B Veiligheid Parkstraat 72 1506 WE Zaandam 075 6165701 06 54391584 opvang@etbuut.nl www.etbuut.nl Actieplan Veiligheid 2015 2016 Onderbouw B Stichting

Nadere informatie

Actieplan Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut Lokaal C Veiligheid

Actieplan Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut Lokaal C Veiligheid Actieplan Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut Lokaal C Veiligheid Parkstraat 72 1506 WE Zaandam 075 6165701 06 54391584 opvang@etbuut.nl www.etbuut.nl Lokaal C Actieplan Veiligheid 2013-2014 Stichting

Nadere informatie

Protocol Algemene Veiligheid

Protocol Algemene Veiligheid Protocol Algemene Veiligheid Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Buitenruimte blz. 4 Entree/Hal blz. 4 Gymlokaal blz. 4 Keuken blz. 4 Lokaal blz. 5 Bijlage Ongevallenregistatieformulier blz. 7 2 Inleiding Ouders

Nadere informatie

Risico inventarisatie 2009 gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen

Risico inventarisatie 2009 gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen Stichting BSO Voor af en toe Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Telefoon: 06-15677584 Mail: info@bsovoorafentoe.nl Risico inventarisatie 2009 gezondheidsrisico s door overdracht van Datum: 29 September

Nadere informatie

Actieplan Stichting Kinderopvang et Nabuut Nabuut hoofdlokaal 2015-2016 Veiligheid

Actieplan Stichting Kinderopvang et Nabuut Nabuut hoofdlokaal 2015-2016 Veiligheid Actieplan Stichting Kinderopvang et Nabuut Nabuut hoofdlokaal 2015-2016 Veiligheid Parkstraat 72 1506 WE Zaandam 075 6165701 06 54391584 opvang@etbuut.nl www.etbuut.nl Actieplan Veiligheid 2015 2016 Nabuut

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK RIG. : Peuterspeelgroep De Blokkendoos. Datum : 28 juli : Inspectiecommissie: Gerriëtte Königkrämer en Hanny Vink

PLAN VAN AANPAK RIG. : Peuterspeelgroep De Blokkendoos. Datum : 28 juli : Inspectiecommissie: Gerriëtte Königkrämer en Hanny Vink PLAN VAN AANPAK RIG Naam groep : Peuterspeelgroep De Blokkendoos : 28 juli Uitgewerkt door : Inspectiecommissie: Gerriëtte Königkrämer en Hanny Vink Betreffende gezondheidsrisico Te nemen maatregel Geen

Nadere informatie

RI Veiligheid BSO de Stroekeld Datum: december 2016

RI Veiligheid BSO de Stroekeld Datum: december 2016 RI Veiligheid BSO de Stroekeld Datum: december 2016 Scenario Actie Kans Ernst Genomen Maatre gel schrifte lijk vastgel egd Dit is terug te vinden in Entree Kind valt doordat het niet bij de trapleuning

Nadere informatie

Plan van aanpak risico-inventarisatie gezondheid: acties/afspraken/controles

Plan van aanpak risico-inventarisatie gezondheid: acties/afspraken/controles Plan van aanpak risico-inventarisatie gezondheid: acties/afspraken/controles LOCATIE: DRIBBEL PEUTERSPEELZAAL 1. Gezondheidsrisico s door overdracht van Risiconummer 1 Klein Kind komt via ongewassen Regelmatig

Nadere informatie

Beschrijving gezondheidsrisico: Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen.

Beschrijving gezondheidsrisico: Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen. 1 Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen. Er hangen bij de commode, keuken en volwassen toilet handenwas regels De babygroep heeft stromend water in de groep. 2 Kind

Nadere informatie

RI&E Risico inventarisatie en evaluatie. Inhoudsopgave. 1) Algemene aspecten 1.1 1.31. 2) De grootste gevaren 2.1 2.13. 3) Slapen 3.1 3.

RI&E Risico inventarisatie en evaluatie. Inhoudsopgave. 1) Algemene aspecten 1.1 1.31. 2) De grootste gevaren 2.1 2.13. 3) Slapen 3.1 3. RI&E Risico inventarisatie en evaluatie Inhoudsopgave 1) Algemene aspecten 1.1 1.31 2) De grootste gevaren 2.1 2.13 3) Slapen 3.1 3.5 4) Verzorging en hygiëne 4.1 4.11 5) Ongeluk(jes) en medisch handelen

Nadere informatie

Risico-inventarisatie

Risico-inventarisatie Risico-inventarisatie Veiligheid & Gezondheid Kinderopvang Peuterspeelzaal 't Boskaboutertje 2015 Laatst bijgewerkt: 6 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Risico s inventariseren... Brandveiligheid &

Nadere informatie

Actieplan Stichting Kinderopvang et Nabuut Nabuut hoofdlokaal Veiligheid

Actieplan Stichting Kinderopvang et Nabuut Nabuut hoofdlokaal Veiligheid Actieplan Stichting Kinderopvang et Nabuut Nabuut hoofdlokaal 2016-2017 Veiligheid Parkstraat 72 1506 WE Zaandam 075 6165701 06 18663172 opvang@etnabuut.nl www.etbuut.nl Actieplan Veiligheid 2016 2017

Nadere informatie

MijnGastouderopvang gastouderbemiddeling tussen ouders en gastouders

MijnGastouderopvang gastouderbemiddeling tussen ouders en gastouders Risico Inventarisatie & Evaluatie gastouderopvang (RIE) Alle vragen en antwoorden + Plan van Aanpak D.d. 8 juni 2015 RIE 08-06-2015 Vul hier naam gastouder in 1063AP Amsterdam, LRKP: 123456789 Datum uitvoering

Nadere informatie

Actieplan Stichting Kinderopvang et Nabuut Kleuters B Veiligheid

Actieplan Stichting Kinderopvang et Nabuut Kleuters B Veiligheid Actieplan Stichting Kinderopvang et Nabuut Kleuters B Veiligheid Parkstraat 72 1506 WE Zaandam 075 6165701 06 18663172 opvang@etnabuut.nl www.etbuut.nl Kleuters B Actieplan Veiligheid 2017-2018 Stichting

Nadere informatie

trap op kunnen. De kans dat een kind het hekje opent en 3 Kind struikelt over een kapotte trede B1

trap op kunnen. De kans dat een kind het hekje opent en 3 Kind struikelt over een kapotte trede B1 Risico inventarisatie veiligheid 2015 Klein Kindercentrum Doortje Dartel Bonhoefferstraat 34 9746 BX Groningen Inventarisatie door: Willemieke Verhoog (bemiddelingsmedewerker Gastouderbureau SKSG) Marion

Nadere informatie

Plan van aanpak gezondheid PSZ Aldoende Kans Omschrijving, eis Actie of maatregel Overige of extra

Plan van aanpak gezondheid PSZ Aldoende Kans Omschrijving, eis Actie of maatregel Overige of extra Plan van aanpak gezondheid PSZ Aldoende Kans Omschrijving, eis Actie of maatregel Overige of extra Gezondheidsrisico s door overdracht van Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen van groepsleiding in

Nadere informatie

HUISREGELS BSO t SPEELVELD

HUISREGELS BSO t SPEELVELD HUISREGELS BSO t SPEELVELD Opgesteld door Dries Verstijnen. Deze regels zijn opgesteld aan de hand van veiligheids- en gezondheidsrisico inventarisatielijsten en de daarbij behorende oplossingsmogelijkheden

Nadere informatie

Actieplan Stichting Kinderopvang et Nabuut Midden-bovenbouw A Veiligheid

Actieplan Stichting Kinderopvang et Nabuut Midden-bovenbouw A Veiligheid Actieplan Stichting Kinderopvang et Nabuut Midden-bovenbouw A Veiligheid Parkstraat 72 1506 WE Zaandam 075 6165701 06 18663172 opvang@etnabuut.nl www.etbuut.nl Actieplan Veiligheid 2016 2017 Midden-bovenbouw

Nadere informatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie gastouderopvang (RIE)

Risico Inventarisatie & Evaluatie gastouderopvang (RIE) Risico Inventarisatie & Evaluatie gastouderopvang (RIE) Alle vragen en antwoorden + Plan van Aanpak De rode tekst op dit blad wordt vrijgegeven bij verkoop van dit product, het jaartal niet. D.d. 6 januari

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Datum: Maart 2014. Soort ongeval kans dat dit ongeval kans op ernstig. uitgesloten

Kinderdagverblijf Datum: Maart 2014. Soort ongeval kans dat dit ongeval kans op ernstig. uitgesloten Inventarisatielijsten Entree Soort ongeval kans dat dit ongeval kans op ernstig zal gebeuren letsel Kind valt doordat het niet bij de trapleuning kan Er is geen trap aanwezig Soort ongeval kans dat dit

Nadere informatie

procedure wordt gevolgd

procedure wordt gevolgd Bij het tot stand komen van de risico-inventarisatie gezondheid is er voor gekozen om vier categorieën gezondheidsrisico s uit te werken die min of meer direct hun weerslag kunnen hebben op de gezondheid

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK RIV. : Peuterspeelgroep De Blokkendoos. Datum : 28 juli : Inspectiecommissie: Gerriëtte Königkrämer en Hanny Vink

PLAN VAN AANPAK RIV. : Peuterspeelgroep De Blokkendoos. Datum : 28 juli : Inspectiecommissie: Gerriëtte Königkrämer en Hanny Vink PLAN VAN AANPAK RIV Naam groep : Peuterspeelgroep De Blokkendoos : 28 juli Uitgewerkt door : Inspectiecommissie: Gerriëtte Königkrämer en Hanny Vink Betreffende ENTREE Trap Vloer oneffenheid Trap is niet

Nadere informatie

Document gezondheid BSO Madelief

Document gezondheid BSO Madelief Document gezondheid BSO Madelief Oktober 2015 Document bevat: 1. Gezondheidsverslag 2. Risico inventarisatie gezondheid september 2015 en februari 2016 (in map GGD) 3. Actieplan gezondheid 4. Huisregels

Nadere informatie

Beschrijving gezondheidsrisico: Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen.

Beschrijving gezondheidsrisico: Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen. 1 Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen. Er hangen bij de commode, keuken en volwassen toilet handenwas regels De peuters hebben stromend water in de groep en handelen

Nadere informatie

INFORMATIE EN RICHTLIJNEN VEILIGHEID EN GEZONDHEID

INFORMATIE EN RICHTLIJNEN VEILIGHEID EN GEZONDHEID INFORMATIE EN RICHTLIJNEN VEILIGHEID EN GEZONDHEID 4Kids B.V. Postadres Postbus 18 8140 AA Heino Bezoekadres Marktplein 8 8141 AG Heino T 0572-341000 F 0572-341001 E info@4kids.nl IBAN NL52 RABO 0102 0668

Nadere informatie

Weekschema (aanwezigheid kinderen inclusief eigen kinderen tot 10 jaar) Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Weekschema (aanwezigheid kinderen inclusief eigen kinderen tot 10 jaar) Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid (RI) Uitgevoerd door G4 Op :.... -.... - 20 Algemene gegevens Naam gastouder LRK nummer Opvangadres Postcode en Plaats Woning Naam ouder (altijd invullen)

Nadere informatie

Risico-inventarisatie: Gezondheid Uitgevoerd door: Peggy Vleeshouwers Datum uitvoering: Binnenmilieu

Risico-inventarisatie: Gezondheid Uitgevoerd door: Peggy Vleeshouwers Datum uitvoering: Binnenmilieu Risico-inventarisatie: Gezondheid Datum uitvoering: 04-04-2016 Binnenmilieu Kind verblijft in een ruimte die bedompt ruikt. Bij het openen van Pollewop, ruimtes meteen luchten door ramen en deuren open

Nadere informatie

v yc& it, ,K1-1ORST BR(,JrAl 27 MOV. 2015 o a o o o e o o 't%f'1y? 0 Q 0 0 KANS DAT DE SITUATIE ZICH VOORDOET RISICO

v yc& it, ,K1-1ORST BR(,JrAl 27 MOV. 2015 o a o o o e o o 't%f'1y? 0 Q 0 0 KANS DAT DE SITUATIE ZICH VOORDOET RISICO BR(,JrAl,K1-1ORST WW 't%f'1y? v yc& it, 27 MOV. 2015 Al d el g rql Igiite., f-,.' '9'-., RISICO 1 Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen 2 Kind komt via onzorgvuldig

Nadere informatie

1. Het registreren van ongevallen

1. Het registreren van ongevallen Inleiding Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld om hen heen ontdekken. Op jonge leeftijd zijn de kinderen zich nog niet bewust van eventuele gevaarlijke situaties. Pedagogische medewerkers kunnen

Nadere informatie

RI&E Gezondheid BSO Prinses Juliana

RI&E Gezondheid BSO Prinses Juliana RI&E Gezondheid BSO Prinses Juliana Januari 2015 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie gezondheid gedaan door

Nadere informatie

Risico inventarisatie

Risico inventarisatie Risico inventarisatie Veiligheid & Gezondheid Kinderopvang Peuterspeelzaal t Boskaboutertje 2016 17 5 2016 Mei 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding Risico s inventariseren Brandveiligheid & ongevallenregistratie

Nadere informatie

RI&E Veiligheid KDV Petteflet

RI&E Veiligheid KDV Petteflet 23 maart 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Plattegrond van de locatie 2.2 Verklaring van de ruimtes 3. Risico-inventarisatie Veiligheid 3.1 Entree en gang 3.2 Groepsruimte KDV 3.3 Keuken

Nadere informatie

Plan van aanpak risico-inventarisatie gezondheid: Acties/afspraken/controles

Plan van aanpak risico-inventarisatie gezondheid: Acties/afspraken/controles risico-inventarisatie gezondheid: Acties/afspraken/controles Buiten de jaarlijkse controle en afspraken die in dit worden gemaakt zijn overkoepelende werkafspraken opgenomen in het Beleid Veiligheid en

Nadere informatie

Plan van aanpak risico-inventarisatie gezondheid: Acties/afspraken/controles

Plan van aanpak risico-inventarisatie gezondheid: Acties/afspraken/controles risico-inventarisatie gezondheid: Acties/afspraken/controles Buiten de jaarlijkse controle en afspraken die in dit worden gemaakt zijn overkoepelende werkafspraken opgenomen in het Beleid Veiligheid en

Nadere informatie

Protocol veiligheid 1 Protocol veiligheid kinderdagverblijf Doetsie 2015

Protocol veiligheid 1 Protocol veiligheid kinderdagverblijf Doetsie 2015 Protocol veiligheid 1 Inhoudsopgave Eerste hulp... 3 Slapen... 3 Spenen... 3 Spelen en speelmateriaal... 3 Stroomvoorzieningen... 4 Het gebruik van meubilair... 4 Gebruik van de commode... 4 Ramen... 4

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid

Risico-inventarisatie Veiligheid Risico-inventarisatie Veiligheid BSO De Ontdekking 17 april 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Algemeen blz. 3 2.1 Plattegrond van de locatie blz. 3 2.2 Verklaring van de ruimtes blz. 3 3. Risico-inventarisatie

Nadere informatie

Staat beschreven in het protocol buitenruimte. Is opgenomen in protocol. Lijst controle invullen 2 x. per jaar. Staat beschreven in het protocol

Staat beschreven in het protocol buitenruimte. Is opgenomen in protocol. Lijst controle invullen 2 x. per jaar. Staat beschreven in het protocol BUITENRUIMTE SPEELTOESTEL Kind valt van glijbaan Kind valt door defect materiaal Kind blijft met koordje van capuchon (achter glijbaan) hangen Kind komt met nek klem te zitten tussen traptreden Kind verwond

Nadere informatie

1. Inleiding blz Algemeen blz Plattegrond van de locatie blz Verklaring van de ruimtes blz. 5

1. Inleiding blz Algemeen blz Plattegrond van de locatie blz Verklaring van de ruimtes blz. 5 03 NOVEMBER 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Algemeen blz. 5 2.1 Plattegrond van de locatie blz. 5 2.2 Verklaring van de ruimtes blz. 5 3. Risico-inventarisatie Veiligheid blz. 6 3.1 Entree en

Nadere informatie

RI&E Gezondheid PSG Prinses Juliana

RI&E Gezondheid PSG Prinses Juliana RI&E Gezondheid PSG Prinses Juliana Januari 2015 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie gezondheid gedaan door

Nadere informatie

RIE en ACTIEPLAN VEILIGHEID KINDCENTRUM ONS DORP

RIE en ACTIEPLAN VEILIGHEID KINDCENTRUM ONS DORP RIE en ACTIEPLAN VEILIGHEID KINDCENTRM ONS DORP Datum inventarisatie: 14 januari 2013 = uitgesloten itgevoerd door: A. Oosterholt A= kans is groot dat het zal gebeuren controle door P. ter Riet B = kans

Nadere informatie

Oplossingenlijst risico inventarisatie veiligheid en gezondheid van GOB MijnGastouderopvang

Oplossingenlijst risico inventarisatie veiligheid en gezondheid van GOB MijnGastouderopvang Oplossingenlijst risico inventarisatie veiligheid en gezondheid van GOB MijnGastouderopvang 1 Veilig en gezond spelen in en om het huis 1.1 Hoe wordt voorkomen dat een kind de vinger(s) tussen de deur

Nadere informatie

EDUCATIEF CENTRUM THEO THIJSSEN BSO KOOLWITJES EN KOLIBRI. [Typ hier]

EDUCATIEF CENTRUM THEO THIJSSEN BSO KOOLWITJES EN KOLIBRI. [Typ hier] EDUCATIEF CENTRUM THEO THIJSSEN BSO KOOLWITJES EN KOLIBRI [Typ hier] Inhoudsopgave 1 OKTOBER 2016 1. Inleiding blz... 3 2. Algemeen blz... 4 2.1 Plattegrond van de locatie b... 4 2.2 Verklaring van de

Nadere informatie

Speellokaal Datum: juni 2016

Speellokaal Datum: juni 2016 Speellokaal Datum: juni 2016 Scenario Actie Kans Ernst Genomen Maatre gel schrifte lijk vastgel egd Dit is terug te vinden in Speellokaal Kind struikelt over een oneffenheid Maak de afspraak, geen losse

Nadere informatie

1 Protocol gezondheid

1 Protocol gezondheid Protocol gezondheid 1 2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Handen wassen 3 3. Ziektes 4 4. Schoonmaken 5 5. Klimaat op de groep 5 6. Buitenspelen 5 7. Overig 6 Bijlage 7 3 1. Inleiding Omdat wij werken met een kwetsbare

Nadere informatie

risico inventaris veiligheid nr ruimte situatie code prioriteit indicatie proces verloop oplossing

risico inventaris veiligheid nr ruimte situatie code prioriteit indicatie proces verloop oplossing nr ruimte situatie code prioriteit indicatie proces verloop oplossing Entree (buitendeur, 1e entree) Trap 1 a Kind valt doordat het niet bij de trapleuning kan u uitgesloten er is geen trap b Kind valt

Nadere informatie

Gezondheidsmanagement KDV Struin

Gezondheidsmanagement KDV Struin Gezondheidsmanagement KDV Struin Door Eelke Dieme, Januari 2016 Locatie: Struin-huisje Dijkgraaf van Wijckweg 11 6522 KS Nijmegen Struin Ooysedijk 61 6522 KV Nijmegen 024-7506086 1. Kind komt via ongewassen

Nadere informatie

1. Inleiding blz Algemeen blz Plattegrond van de locatie blz Verklaring van de ruimtes blz. 5

1. Inleiding blz Algemeen blz Plattegrond van de locatie blz Verklaring van de ruimtes blz. 5 28 februari 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Algemeen blz. 5 2.1 Plattegrond van de locatie blz. 5 2.2 Verklaring van de ruimtes blz. 5 3. Risico-inventarisatie Veiligheid blz. 6 3.1 Entree en

Nadere informatie

Risico inventarisatie gezondheid

Risico inventarisatie gezondheid Risico inventarisatie gezondheid Actieplan: Klein Kindercentrum Doortje Dartel Bonhoeffertstraat 34 9746 B Groningen Datum inventarisatie : 07-01-2015 Uitgevoerd door: Willemieke Verhoog (bemiddelingsmedewerker

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Sinne kinderopvang Maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord.. blz. 2 Registratie van ongevallen. blz. 2 Conclusie... blz. 2 Bevindingen.... blz. 3 Ongevallen

Nadere informatie

Risico inventarisatie Veiligheid

Risico inventarisatie Veiligheid Risico inventarisatie Veiligheid Algemene informatie: Kinderrijkhuis deelt een multifunctioneel gebouw. Een groot gedeelte van het gebouw is loods voor opslag van een tentenverhuurbedrijf. Dit betekent

Nadere informatie

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 3

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 3 18 APRIL 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 3 2.1 Gezondheidsrisico s door overdracht met ziektekiemen blz. 3 2.2 Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu

Nadere informatie

Actieplan Buitenruimte en Omgeving Stichting Kinderopvang et Nabuut Veiligheid

Actieplan Buitenruimte en Omgeving Stichting Kinderopvang et Nabuut Veiligheid Actieplan Buitenruimte en Omgeving Stichting Kinderopvang et Nabuut Veiligheid Parkstraat 72 1506 WE Zaandam 075 6165701 06 54391584 opvang@etbuut.nl www.etbuut.nl Actieplan Veiligheid 2013-2014 Buitenruimte

Nadere informatie

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 11-1-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 1.1 Gezondheidsrisico s door overdracht met ziektekiemen blz. 4 1.2 Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu

Nadere informatie

Kids2Ellens. Risico-inventarisatie en -evaluatie RI&E Locatie Reviusstraat

Kids2Ellens. Risico-inventarisatie en -evaluatie RI&E Locatie Reviusstraat Kids2Ellens Risico-ventarisatie en -evaluatie RI&E Locatie Reviusstraat ENTREE Scenario valt doordat het niet bij de trapleung kan valt doordat de trapleung niet goed vastzit Actie/toelichtg Beschreven

Nadere informatie

Plan van aanpak risico-inventarisatie gezondheid: Acties/afspraken/controles

Plan van aanpak risico-inventarisatie gezondheid: Acties/afspraken/controles risico-inventarisatie gezondheid: Acties/afspraken/controles Buiten de jaarlijkse controle en afspraken die in dit worden gemaakt zijn overkoepelende werkafspraken opgenomen in het Beleid Veiligheid en

Nadere informatie

Ondersteunende vragen risico analyse

Ondersteunende vragen risico analyse Ondersteunende vragen risico analyse Achtergrond bij het opmaken van een risico analyse en wat van je verwacht wordt, vind je in de leidraad Risico analyse. Om je te ondersteunen bij het opmaken, heeft

Nadere informatie

BELEID RIE GEZONDHEIDSRISICO 2015

BELEID RIE GEZONDHEIDSRISICO 2015 BELEID RIE GEZONDHEIDSRISICO 2015 Versie 1.10 Datum : 01-10-2014 Versie 1.00 Wijziging : 08-03-2015 Versie 1.10 1. Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen. 1. Leidsters wassen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VEILIGHEID SBPE

BELEIDSPLAN VEILIGHEID SBPE STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO BELEIDSPLAN VEILIGHEID SBPE juli 2013 Inhoud VOORWOORD... 3 Buitenbergruimte... 3 Buitenruimte... 3 Entree/gang... 4 Gymzaal... 5 Keuken... 5 Leefruimte...

Nadere informatie

Gebruikersinstructie en Gebruikersrichtlijnen Opblaasbaar Object.

Gebruikersinstructie en Gebruikersrichtlijnen Opblaasbaar Object. Gebruikersinstructie en Gebruikersrichtlijnen Opblaasbaar Object. Code: SK Universeel 1 Het object is geschikt (en gecertificeerd) voor het doel waarvoor het ontworpen is; het dient dus niet voor andere

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID en VEILIGHEIDSHANDLEIDING

VEILIGHEIDSBELEID en VEILIGHEIDSHANDLEIDING VEILIGHEIDSBELEID en VEILIGHEIDSHANDLEIDING Versiedatum April 2013, versie 02 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Geldig tot 30 juni 2016 Inhoudsopgave I VEILIGHEIDSBELEID 1. Inleiding veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Bij de entree ligt een antislip mat en we houden het speelgoed weg bij de entree.

Bij de entree ligt een antislip mat en we houden het speelgoed weg bij de entree. Veiligheidsbeleid Entree De entree heeft geen trap Bij de entree ligt een antislip mat en we houden het speelgoed weg bij de entree. Bij een natte drempel waarover een kind kan uitglijden is te allen tijde

Nadere informatie

Stichting Consument en Veiligheid. Veiligheidsmanagement Methode voor de gastouderbureaus

Stichting Consument en Veiligheid. Veiligheidsmanagement Methode voor de gastouderbureaus Stichting Consument en Veiligheid Veiligheidsmanagement Methode voor de gastouderbureaus Gezondheidsmanagment Inhoud 2 INHOUD Veiligheid voor het gastouderbureau 6 Veiligheidsmanagement 9 Stap 1 Inventarisatie

Nadere informatie

RI&E Gezondheid BSO Koningin Emma

RI&E Gezondheid BSO Koningin Emma RI&E Gezondheid BSO Koningin Emma 1 december 2014 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie gezondheid gedaan

Nadere informatie

Interne huisregels peutergroep Willem Teellinck

Interne huisregels peutergroep Willem Teellinck Interne huisregels peutergroep Willem Teellinck Voor de fysieke veiligheid en gezondheid van kinderen in de peutergroep speelt o.a. het gedrag van team, ouders en kinderen een belangrijke rol. Daarom zijn

Nadere informatie

Document gezondheid Vrije BSO Noord

Document gezondheid Vrije BSO Noord Document gezondheid Vrije Noord Vrije Noord September 2016 versie 2 Goedgekeurd door oudercommissie 23-09-2016 Document bevat: 1. Gezondheidsverslag 2. Actieplan gezondheid 3. Huisregels gezondheid 4.

Nadere informatie

Verticale groep Rupsen. Soort ongeval Urgentiecode Oplossingen Plan van aanpak ENTREE. Verantwoordelijk uitvoer of implementatie.

Verticale groep Rupsen. Soort ongeval Urgentiecode Oplossingen Plan van aanpak ENTREE. Verantwoordelijk uitvoer of implementatie. Rie en actieplan veiligheid 2012 Datum inventarisatie:mei Definitieve datum actieplan gereed: nov 2012 Codes: = uitgesloten A: kans is groot dat het kan gebeuren B:kans is klein dat het zal gebeuren 1:

Nadere informatie

RI&E veiligheid Hetkindercentrum.nl. RI&E Veiligheid. KidS Petteflet

RI&E veiligheid Hetkindercentrum.nl. RI&E Veiligheid. KidS Petteflet RI&E Veiligheid KidS Petteflet 5 juni 2014 Inleiding Om de veiligheid van de kinderen in de kinderopvang te waarborgen wordt er een risico inventarisatie veiligheid (RI&E) gedaan door de pedagogisch medewerker(s).

Nadere informatie

Gezondheidsmanagement KDV Struin

Gezondheidsmanagement KDV Struin Gezondheidsmanagement KDV Struin Door Eelke Dieme, mei 2017 Locatie: Struin-huisje Dijkgraaf van Wijckweg 11 6522 KS Nijmegen Struin Ooysedijk 61 6522 KV Nijmegen 024-7506086 1. Kind komt via ongewassen

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en management Veiligheid Kindcentrum Hofferie Enschede groep oranje

Risico-inventarisatie en management Veiligheid Kindcentrum Hofferie Enschede groep oranje Risico-inventarisatie en management Veiligheid Kindcentrum Hofferie Enschede groep oranje Datum inventarisatie: 14 januari 2013 = uitgesloten itgevoerd door: A. Oosterholt controle door P. ter Riet A =

Nadere informatie

Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen

Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van Kind komt in contact met via ongewassen handen van 1. Handen worden gewassen voor het aanraken van voedsel 2. Handen worden gewassen voor het eten

Nadere informatie

RI&E Gezondheid BSO Prinses Beatrix

RI&E Gezondheid BSO Prinses Beatrix RI&E Gezondheid BSO Prinses Beatrix Januari 2015 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie gezondheid gedaan door

Nadere informatie

Peuter groep Vissen SLAAPRUIMTEN. VERANTWOORDELIJKE STREEFDATUM GEREED/ CONTROLE Directie implementeert, leidsters

Peuter groep Vissen SLAAPRUIMTEN. VERANTWOORDELIJKE STREEFDATUM GEREED/ CONTROLE Directie implementeert, leidsters Rie en actieplan veiligheid 2012 Datum inventarisatie: mei 2012 Definitieve datum actieplan gereed: nov 2012. Codes: = uitgesloten A: kans is groot dat het kan gebeuren B:kans is klein dat het zal gebeuren

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Datum: feb 2014

Kinderdagverblijf Datum: feb 2014 Bij het tot stand komen van de risico-inventarisatie gezondheid is er voor gekozen om vier categorieën gezondheidsrisico s uit te werken die min of meer direct hun weerslag kunnen hebben op de gezondheid

Nadere informatie

Verticale groep Guppies SLAAPRUIMTEN. Soort ongeval Urgentiecode Oplossingen Plan van aanpak. Verantwoordelijk uitvoer of implementatie

Verticale groep Guppies SLAAPRUIMTEN. Soort ongeval Urgentiecode Oplossingen Plan van aanpak. Verantwoordelijk uitvoer of implementatie Rie en actieplan veiligheid 2012 Datum inventarisatie:mei Datum goedgekeurd: sept. Definitieve datum actieplan gereed: nov 2012 Codes: = uitgesloten A: kans is groot dat het kan gebeuren B:kans is klein

Nadere informatie