Softwaregids 2007 Versie 6.5. Bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemkwekerijproducten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Softwaregids 2007 Versie 6.5. Bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemkwekerijproducten"

Transcriptie

1 Versie 6.5 Bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemkwekerijproducten

2

3 Dit is een publicatie van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel, Bloemen en Planten bezoekadres : Gebouw de Legakker Turfstekerstraat GD Aalsmeer postadres : Postbus BA Aalsmeer auteur : Ben Ensink telefoon : datum : maart 2007 Wijzigingen van de pakketprofielen kunnen door de leveranciers zelf worden doorgegeven aan de auteur via een mutatieformulier. Het formulier is te vinden op menukeuzes : Diensten ; Automatisering ; Softwaregids. Overige op- of aanmerkingen kunnen via aan de auteur worden doorgegeven. Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave voor commerciële doeleinden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Correspondentie inzake overneming of reproductie richten aan : HBAG Bloemen en Planten t.a.v. dhr B.G.. Ensink,, Postbus 1012, 1430 BA Aalsmeer Aan de inhoud van dit schrijven kunnen geen rechten ontleend worden. Het HBAG kan niet instaan voor de juistheid van de door leveranciers opgegeven profielen.

4

5 Voorwoord Zesde versie Updates Fusies Ontwikkelingen in ICT Functionaliteit Ontwikkelingen bij de groothandel E-Commerce, Florinet en Florecom GMS en Cliënt Cursus Indeling Linnaeus Efficiencykorting HBAG Voor u ligt inmiddels de zesde versie van de softwaregids met bedrijfssystemen voor de bloemen- en plantengroothandel. De eerdere versies hebben hun weg gevonden naar een groot aantal gebruikers en softwarehuizen. Een woord van dank aan alle participerende softwareleveranciers is daarbij op zijn plaats. Aan de mutatiedatum bij de pakketten is te zien dat de leveranciers actief meewerken aan de actualiteit van de gids. Een aantal profielen is uit deze gids verdwenen en de resterende pakketten geven weer een actueel beeld. De softwaregids voorziet goed in een behoefte indien de gegevens actueel zijn. Om de gebruikswaarde van de gids op het vereiste niveau te houden, heeft het hoofdbedrijfschap agrarische groothandel bloemen en planten (HBAG Bloemen en Planten) besloten de gids periodieke een opfrisbeurt te geven. Inmiddels is een updatesystematiek via de website opgenomen, waarbij softwareleveranciers zelf zorgen voor het up-to-date houden. De bedrijfschappen voor de groothandel in Bloemkwekerijprodukten, Groenten & Fruit en Aardappelen zijn gefuseerd tot Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (www.hbag.nl). De website van Bloemen en Planten is : De markt voor bedrijfssystemen in onze branche is voortdurend in beweging. In de afgelopen jaren hebben zich veel nieuwe ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van de functionaliteit van de software, de gebruikte hardware en systeemsoftware, de toegepaste technieken en tools, en ook in de groep van klanten. Deze keer zijn er, ten opzichte van de eerdere verkenningen, extra gegevens over de functionaliteit binnen de pakketten verzameld met name rondom E-Commerce toepassingen. Niet alleen de softwaresector blijft in beweging. Ook aan de vraagkant, bij de groothandel in bloemkwekerijproducten, voltrekken zich wijzigingen in samenstelling, aantallen bedrijven en bedrijfsresultaten. De gids is op deze punten geactualiseerd met de actuele branchegegevens van het HBAG Bloemen en Planten. E-Commerce is de afgelopen jaren enorm in de belangstelling komen te staan, ook in onze branche. In gezamenlijkheid wil de branche daar via onder meer Florinet en Florecom een totaal concept voor ontwikkelen, dat door alle partijen in de branche, in samenwerking met hun softwareleveranciers, toegepast kan gaan worden. In deze versie van de softwaregids wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. Gezamenlijke Melding van Statistiek aan CBS en HBAG in één bericht wordt momenteel uitgetest in een pilot en komt snel beschikbaar voor iedereen. Daarnaast wordt gewerkt aan stroomlijning van import en exportprocessen van c.q. naar buiten de EU in Cliënt. Speciaal voor die handelaren welke het werken met dit boek ( en het softwareselectie proces zelf ) lastig vinden, is door het HBAG Bloemen en Planten een cursus ontwikkeld. De cursus en dit boek versterken elkaar. De cursus gebruikt het boek. Het boek profiteert van de kennis, opgedaan en uitgewisseld in de cursus. Meer info over de cursus is te vinden op onze website. De gids is nu in drie delen ingedeeld: I Omgeving; II Softwareselectie; III Profielen. Het Linnaeus project (modernisering coderingen) heeft gevolgen voor ICT en is opgenomen in de gids De werkzaamheden van het HBAG zelf steunen op de bereidwillige medewerking van alle groothandelaren. Om gezamenlijk in de sector kosten te besparen wordt aangeraden de meldingen aan het HBAG geautomatiseerd, dagelijks door te geven. Bedrijven die daaraan voldoen komen in aanmerking voor een efficiencykorting.

6

7 INHOUDSOPGAVE Deel I : Omgeving Inleiding Doel van de softwaregids Doelgroepen De groothandel in bloemkwekerijproducten De softwareleveranciers voor de bloemen- en plantengroothandel Brancheorganisaties, veilingen, accountants en adviseurs Docent en cursisten van de cursus Softwareselectie Inhoud van de softwaregids Verantwoording Actualiteit van de gegevens Volledigheid van de gegevens Betrouwbaarheid van de gegevens Over de samensteller van de softwaregids De gebruikers De groothandel in bloemkwekerijproducten Bedrijfsresultaten HBAG kwartaalmonitor derde kwartaal Afzetkanalen De aanbieders De softwareleveranciers Bedrijfsfuncties en geautomatiseerde ondersteuning Referenties en representativiteit De systemen Systeemarchitecturen Gebruikte tools Relaties tussen softwareleveranciers en handelaren Dienstverleners ICT Overige softwareleveranciers Actief in sector, maar zonder profiel in de gids Niet bereikbaar en/of niet meer actief in de sector Nieuwe ontwikkelingen Inleiding Het E-Commerce model voor de sierteeltsector Florecom Elektronische (standaard) berichten Datacommunicatie naar het HBAG Bloemen en Planten Referentiegegevens De Florecom ordersystematiek Logistieke berichten en het Spits project Ondersteuning door de stichting Florecom Het Florinet netwerk EDI vertaling en datacommunicatie Nadere informatie over E-Commerce voor handelsbedrijven Florecom Demo voor kopers Afbeeldingen Kwaliteit Florimark Dataloggers Internet Linnaeus Linnaeus en productinformatie Linnaeus en coderingen Linnaeus en planning Welke software is op Linnaeus voorbereid RFID Overige aspecten Deel II : Softwareselectie hecklist C 5.1 Inleiding Organisatie Fasering Checklist project aanpak Checklist software functie Checklist software overige aspecten Checklist communicatie Checklist hardware Cursus Softwareselectie Een goede softwareselectie is de basis voor elektronische efficiency! Wie kunnen aan deze workshop deelnemen?... 61

8 5.9.3 Doel van de workshop Programma Overige inlichtingen Antwoordformulier Deel III : Profielen Softwarepakketten Beschrijving van de vermelde gegevens Gegevens van softwarehuizen WT BV Adfocom Greenline Advisor ICT Solutions Alfa Automatisering BIVAS Alfa Automatisering VAS Axerrio B.V BISIT engineering Concept Data Systems GMBH Distel Logistieke Projecten BV Effice Software B.V EurNet Consultancy Exact-Software F.C.H. BV Floravision Business Solutions Florisoft B.V Future GreenSystems GreenBox GreenSystems GreenSales GreenSystems GreenWEB InfoGroen Koper Automatisering Logiflora BV MK Automatisering Plus BV ProTouch it Qurius NC B.V Rendex Sinsoft computing TriaPlus Automatisering TSD Automatisering Uniware Computer Systems B.V Dienstverleners in de I.C.T Agritect ITvice Syntens dexen In 8.1 Technisch Referenties Figuren

9 Softwaregids 2007 Versie 6.5 Bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemkwekerijproducten Deel I : Omgeving Versie 6.5 Maart 2007 Bladzijde 9

10 Bladzijde 10 Maart 2007 Versie 6.5

11 1 Inleiding 1.1 Doel van de softwaregids Deze softwaregids heeft als primair doel de doorzichtigheid van de markt van bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemen en planten te vergroten. Een hoge transparantie van die markt is goed voor de groothandelaar in bloemkwekerijproducten. Zij kunnen dan goed een keuze maken en het bevordert een gezonde onderlinge concurrentie op het gebied van de kwaliteit, prestatie, service en prijs van de bedrijfssystemen die op de markt verkrijgbaar zijn. Maar ook de softwareleveranciers zelf zijn gebaat bij een doorzichtige markt. En dat niet alleen om te weten wie hun klanten en concurrenten zijn. Waar de marktspelers elkaar voortdurend alert houden met de ontwikkeling van nieuwe toepassingen, blijft ook werk aan de winkel. Althans voor die leveranciers die tijdig op die ontwikkelingen inspelen. Het signaleren van interessante tendensen in de markt is de tweede doelstelling van dit rapport. We inventariseren ontwikkelingen in aantallen en bedrijfsformules bij de groothandel. Bij de softwareleverancier richt de aandacht zich op marktintrede en -uittrede, standaardisatie van platforms, nieuwe technologie en dergelijke. 1.2 Doelgroepen De groothandel in bloemkwekerijproducten Verzendhandelaren in bloemen en planten, handelskwekers, lijnrijders, Cash & Carry s en commissionairs vinden in deze softwaregids een systematisch overzicht van actieve softwareleveranciers van bedrijfssystemen voor hun branche. Zo'n overzicht is van belang voor die ondernemers die een indruk willen krijgen van wat er op de markt van bedrijfssystemen beschikbaar is. Voor hen die de eerste aanschaf van een geautomatiseerd systeem, de overgang naar goedkopere hardware of naar een nieuwe softwareleverancier overwegen, is deze softwaregids een nuttig hulpmiddel voor het samenstellen van een short list van potentiële leveranciers. Het maken van een short list geschiedt immers op grond van een aantal grove criteria die in dit rapport zijn opgenomen, zoals: - de geboden functionaliteit - de ontwikkelfilosofie (maatwerk, modulair of standaard) - de systeemarchitectuur (PC-netwerk of mini/midrange-systeem) - het type softwarehuis (branchespecialisten of generalisten, aantal medewerkers) - de 'snit' naar bedrijfsformules (lijnrijder, handelskwekerij, C&C, verzendhandel snijbloemen en/of planten) - klantenbestand (aantal en aard van de gebruikers) Voor het maken van een definitieve leverancierskeuze is deze gids minder geschikt. In de eerste plaats hebben niet alle leveranciers de volledige gegevens over prijzen en inhoudelijke details van hun systemen opgegeven. Maar ook als dat wel het geval zou zijn, dan kleven er aan een papieren vergelijking toch allerlei praktische bezwaren. Immers, de definitieve keuze zal altijd afhangen van de mate waarin een bedrijfssysteem is toegesneden op de 'eigenaardigheden' van het bedrijfsproces van de handelaar en zijn huidige investeringen in informatietechnologie. Het vinden van de juiste match vergt een meer dan oppervlakkige wederzijdse kennismaking tussen partijen. Bij de selectie van bedrijfssystemen kan de ondersteuning door een onafhankelijk adviseur dienstig zijn. In sommige gevallen zal dit bijvoorbeeld de eigen accountant kunnen zijn. Ook kan voor de expertise een onafhankelijk brancheadviseur worden ingehuurd of kan een beroep worden gedaan op het HBAG Bloemen en Planten in Aalsmeer. Speciaal hiervoor is een hoofdstuk (7) toegevoegd met adviseurs en dienstverleners, die al meerdere malen dergelijke diensten in de sector hebben aangeboden. versie 6.5 Maart 2007 Bladzijde 11

12 1.2.2 De softwareleveranciers voor de bloemen- en plantengroothandel In een zo verbrokkelde markt als die van bedrijfssystemen voor de bloemen- en plantengroothandel is het zeer lastig en tijdrovend om een compleet beeld van de concurrentie te krijgen en te behouden. Deze softwaregids beoogt, en pretendeert ook, een compleet en betrouwbaar overzicht te bieden van het aanbod van bedrijfssystemen in dit marktsegment. Tezamen met cijfermatige gegevens over het aantal Groothandelaren en groothandelsformules, biedt deze informatie de softwareleveranciers zicht op hun positie in het veld. De informatie is bruikbaar voor het formuleren van een marketingbeleid van de softwarehuizen die een actieve rol op de markt willen (blijven) spelen. De gids kan als basis dienen voor het meten en beoordelen van de effectiviteit van dat beleid. Verder kunnen de in deze gids gesignaleerde trends aanleiding geven tot (het nadenken over) aanpassingen waarmee de leveranciers met hun pakketten kunnen inspelen op deze ontwikkelingen Brancheorganisaties, veilingen, accountants en adviseurs Tenslotte kan deze softwaregids van belang zijn voor organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij de (geautomatiseerde) informatievoorziening van ondernemingen in de sector, zoals brancheorganisaties, veilingen, accountants, banken en brancheadviseurs Docent en cursisten van de cursus Softwareselectie Recentelijk heeft het HBAG een cursus softwareselectie ontwikkeld, waarin het totale proces van softwareselectie aan de orde komt. Docent en cursisten maken daarbij van de gids gebruik en andersom evolueert de gids op basis van de ervaringen in de cursus. 1.3 Inhoud van de softwaregids Deze softwaregids bestaat uit 7 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat een inleiding. Hoofdstuk 2 behandelt de gebruikers. Hier wordt cijfermatige informatie gegeven over aantallen en typen bedrijven, werkzaam in de groothandel van bloemkwekerijproducten. Ontwikkelingen binnen de branche worden in kaart gebracht. Er wordt een beeld geschetst van bestaande en toekomstige bedrijfsvormen in de sector. Verder wordt ingegaan op de automatiseringsgraad van de bedrijven. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van het aanbod aan bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemkwekerijprodukten. Daarbij gaat het om geaggregeerde gegevens over aantallen aanbieders, typen applicaties en systeemarchitecturen In hoofdstuk 4 wordt een aantal ontwikkelingen in de informatievoorziening bij de groothandel in bloemen en planten beschreven: E-Commerce, GMS, Kopen op Afstand, Florecom, Spits en Florinet. In hoofdstuk 5 is een uitgebreide checklist opgenomen waarmee een Groothandelaar in staat is stapsgewijs alle relevante aspecten voor de automatisering van zijn bedrijf te analyseren om vervolgens hierover beslissingen te kunnen nemen. Deze checklist is vooral nuttig op het moment dat er grotere investeringen op het gebied van de aanschaf en ontwikkeling van hard- en software aan de orde zijn. Gebruik van de checklists wordt o.a. geleerd in een speciaal voor softwareselectie ontworpen cursus door het HBAG bloemen en planten. Hoofdstuk 6 bevat individuele gegevens over de softwareleveranciers die momenteel als aanbieder op de markt van bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemen en planten zijn. Voor het gemak van de lezer is voorts een index met trefwoorden en namen van softwareleveranciers, bepaalde software ontwikkelingsproducten en gebruikers opgenomen. Hoofdstuk 7 bevat individuele gegevens over een aantal dienstverleners op het gebied van I.C.T., die bij de verschillende fases van een automatiseringsproject bij een groothandelaar kunnen helpen bij de realisatie ervan. Zowel vooronderzoeken, hulp bij softwareselectie, maar ook systeembouw, implementatie, training en dergelijke wordt door hen aangeboden. Bladzijde 12 Maart 2007 Versie 6.5

13 1.4 Verantwoording Bij de samenstelling van deze softwaregids is gestreefd naar een zo hoog mogelijke actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens Actualiteit van de gegevens De gegevens zijn aan snelle verandering onderhevig. Om zicht te bieden op de mate van actualiteit van de gegevens van de individuele softwareleveranciers is per leverancier de datum van de laatste update vermeld. Om de actualiteit van de softwaregids te waarborgen verzorgt het HBAG Bloemen en Planten periodiek een update. Niet alle softwareleveranciers geven echter (tijdig) gehoor aan het verzoek om medewerking te verlenen aan de update operatie. De softwareleveranciers kunnen vanaf versie 2.1 van de gids zelf hun gegevens periodiek actualiseren door vanaf de website van het HBAG Bloemen en Planten het betreffende mutatieformulier te downloaden, in te vullen en op te sturen naar het HBAG Bloemen en Planten Volledigheid van de gegevens De opgenomen bedrijfsgegevens betreffen die ondernemingen die als softwareleverancier voor de groothandel in bloemen en planten bekend zijn binnen het informatiesysteem van het HBAG Bloemen en Planten of bekend zijn als softwareleverancier bij de Stichting Florecom. Gegevens over leveranciers van software voor de vermeerdering en productie van uitgangsmateriaal en voor de handel in bolgewassen, boomkwekerijproducten en AGF, zijn in deze softwaregids niet opgenomen, behalve als deze bedrijven ook actief zijn in het bloemen- en plantensegment. Hoewel wij er tamelijk zeker van zijn dat in dit overzicht alle marktspelers van enig importantie zijn opgenomen, is niet helemaal uit te sluiten dat ons aanbieders zijn ontgaan, die slechts een gering aantal klanten in de sector hebben, of die pas sinds kort actief zijn. Wij houden ons uiteraard graag aanbevolen voor informatie over softwareleveranciers die in deze softwaregids ontbreken Betrouwbaarheid van de gegevens Bij de verkenning van de gebruikerskant van de markt van bedrijfsapplicaties zijn diverse externe bronnen gebruikt. Waar dit van toepassing is, zijn bronvermeldingen opgenomen. M.b.t. tot de betrouwbaarheid van die gegevens wordt verwezen naar de verantwoording bij die bronnen. De individuele bedrijfsgegevens in hoofdstuk 6 zijn het resultaat van een schriftelijke enquête onder de leveranciers, dan wel eigen spontane bijdragen van de leveranciers. De aangedragen gegevens zijn waar mogelijk gecontroleerd met behulp van alternatieve informatiebronnen. Vervolgens is er redactioneel en taalkundig voor gezorgd dat de informatie van alle bedrijven op een eenduidige wijze in de softwaregids is opgenomen. Hiermee is de beoordeling en vergelijking van de aangeboden informatie door de lezer optimaal mogelijk. Onze indruk is dat de aangeboden informatie van de softwareleveranciers behoorlijk betrouwbaarheid is. Een uitzondering hierop is misschien het door sommige leveranciers opgegeven aantal gebruikers van de applicaties. Zonder dat hier nu direct sprake is van kwader trouw, bestaat soms de neiging om ook oude klanten, waarmee men reeds lang geen contact meer heeft, en die inmiddels wellicht werken met een systeem van een andere leverancier, tot het gebruikersbestand te rekenen. Het signaleren van onjuistheden en het melden van verbeteringen wordt zeer op prijs gesteld. Overigens aanvaardt het HBAG Bloemen en Planten geen aansprakelijkheid voor schade die mogelijk voortkomt uit eventuele foutieve gegevens in deze gids. 1.5 Over de samensteller van de softwaregids Deze versie van de softwaregids is samengesteld door HBAG Bloemen en Planten en de softwareleveranciers zelf (middels hun eigen verzoeken vanaf het Web). De opgenomen informatie is mede opgebouwd op basis van de kennis en jarenlange ervaring van adviseurs van Florecom en het HBAG Bloemen en Planten. Allen als adviseurs en projectleiders op het gebied van ICT voor organisaties als de veilingen, Florecom en individuele ondernemingen in de volle breedte van de land- en tuinbouwsector. versie 6.5 Maart 2007 Bladzijde 13

14 Bladzijde 14 Maart 2007 Versie 6.5

15 2 De gebruikers 2.1 De groothandel in bloemkwekerijproducten De belangrijkste bron van gegevens over de groothandel in bloemkwekerijproducten is het HBAG Bloemen en Planten in Aalsmeer. Elke onderneming die zich bezig houdt met de groothandel of de export van bloemen, planten (alsmede uitgangsmateriaal voor bloemen en planten, anders dan bollen), is verplicht bij het HBAG geregistreerd. Naast de inschrijving bij het HBAG is er de registratie bij de Kamers van Koophandel. Tussen de bestanden van het HBAG en die van de Kamers blijkt een aanzienlijk verschil te bestaan. Bij de Kamers zijn veel meer ondernemingen als groothandelaar in bloemkwekerijproducten geregistreerd dan bij het HBAG. De verklaring voor dit feit is gelegen in de omstandigheid dat veel handelaren, die zich primair op de detailhandel toeleggen, bij de Kamer van Koophandel ook groothandel als activiteit opgeven. Bij het HBAG zijn echter geen detaillisten ingeschreven. Naast 'echte' Groothandelaren registreert het HBAG ook kwekers met een geregelde export, bijvoorbeeld naar veilingen in Duitsland, en buitenlandse groothandelaren en detaillisten die bloemkwekerijproducten vanuit Nederland uitvoeren. Het totaal aantal ingeschreven exporterende Groothandelaren bij het HBAG bedroeg begin 2007 : Hieronder is een overzicht opgenomen van het aantal actieve Groothandelaren met hun gezamenlijke omzet, uitgesplitst naar het type groothandel dat men als hoofdactiviteit bedrijft. Het HBAG noemt een handelsonderneming alleen actief indien het betrokken bedrijf zich in of voor 2006 bij het HBAG export heeft laten registreren. Omdat typische binnenlandse handelaren uiteraard slechts bij uitzondering exporteren, geeft het aantal als actief gekenmerkte binnenlandse lijnrijders, Cash & Carry s, of op groothandelsmarkten gevestigde verzendhandelaren een onjuist beeld van het werkelijk aantal operationele bedrijven. Exporteur naar type Export in Aantal Omzet % BINNENLANDSE GROSSIER ,1% CASH EN CARRY BINNENL ,2% COMMISSIONAIR/TUSSENPERSOON ,5% HANDELSKWEKER PP/UMP ,5% HANDELSKWEKER SB/UMS ,3% IMPORTEUR ,5% LINRIDER ,8% OVERIGEN ,0% VERZENDEXPORTEUR PP/UMP ,8% VERZENDEXPORTEUR SB/UMS ,4% Totaal ,0% Bron: HBAG Bloemen en Planten, januari 2007 Figuur 1 : Groothandelstyperingen De vereniging van groothandelaren in bloemkwekerijproducten (VGB) schat het aantal operationele groothandelaren op de binnenlandse markt op , waarvan circa 50 Cash & Carry s, 80 tot 100 binnenlandse lijnrijders en ca. 50 binnenlandse handelskwekers. versie 6.5 Maart 2007 Bladzijde 15

16 Kengetallen HBAG Bloemen en Planten 2006 # of % Exp Bedrag Aantal Geregistreerde waar we IETS voor deden Totaal aantal exporteurs en export omzet Snijbloemen aantal exporteurs en export omzet Potplanten aantal exporteurs en export omzet Uitgangsmat. aantal exporteurs en export omzet Aantal Export facturen Geregistreerden omzet in Nederland (dossiers) Aantal Nederlandse Facturen Aantal exporteurs en exporteurs-info's Aantal exporteurs en Debiteuren-info's Aantal exporteurs en Kodeboek regels Aantal exporteurs en Dossiers Perc. en Aantal Facturen Florinet 60,1% Perc. en Aantal Facturen Oude datacom 24,6% Perc. en Aantal Facturen Handinvoer 15,3% Perc. en Aantal Betalingen Florinet 26,5% Perc. en Aantal Betalingen Oude Datacom 14,9% Perc. en Aantal Betalingen Handinvoer 58,6% Aantal exporteurs op datacommunicatie 538 Aantal exporteurs met Datacom betalingen 209 Aantal exporteurs met Florinet 309 Aantal exporteurs met oude datacom 149 Aantal bedrijven dat > 75 % omzet doet in SB 615 Aantal bedrijven dat > 75 % omzet doet in PP 199 Aantal bedrijven dat > 75 % omzet doet in UM 87 Aantal bedrijven dat handelt in meer stat.grp.en 592 Stijgers qua omzet 526 Dalers qua omzet 486 Rang dalers 644 Rang gelijkblijvers 16 Rang stijgers 352 Waarschuwingslijst Binnenland 333 Groothandelsblad 48 Statistieken 377 Afzetkanaal overzichten 222 Flowercredit gebruikers 224 Cursusbedrijven en cursisten VGB leden omzetpercentage omzet % Plantum leden omzetpercentage omzet 56 3 % Figuur 2 : Kengetallen HBAG 2006 Bladzijde 16 Maart 2007 Versie 6.5

17 2.2 Bedrijfsresultaten Derde kwartaalmonitor HBAG kwartaalmonitor derde kwartaal Een van de onderdelen van de kwartaalmonitor is de ouderdomsanalyse van debiteuren. Dit extra instrument om de incasso te verbeteren is toegevoegd op verzoek van de deelnemers. Uit de kwartaalmonitor over het derde kwartaal 2006 blijkt verder, dat de resultaten bij exporteurs van snijbloemen beter zijn dan bij exporteurs van potplanten. De ouderdomsanalyse van de debiteuren wordt in de rapportage van de kwartaalmonitor ook grafisch weergegeven in een cirkeldiagram. In één oogopslag is te zien, hoe groot het percentage afnemers is, dat binnen 30, 60 of 90 dagen betaalt of waarvan de factuur zelfs nog langer openstaat. Deelnemers kunnen hun individuele resultaten ook vergelijken met het branchegemiddelde (zie cirkeldiagram). Dankzij deze verfijning kunnen exporteurs hun incassobeleid aanscherpen en dat is in veel gevallen noodzakelijk. Bloemen beter dan planten Bij de snijbloemenexporteurs daalde het nettoresultaat naar 1,0%, vorig jaar lag het op 1,2%. Deze daling is grotendeels toe te schrijven aan de stijging van de exploitatiekosten. Ook de deelnemende potplantenexporteurs realiseerden een lager nettoresultaat als in het derde kwartaal vorig jaar, deze daalde van 1,1% naar 0,0%. Ook in dit segment stegen de exploitatiekosten van 12,6% naar 12,9%. De HBAG kwartaalmonitor concentreert zich op kengetallen die vooral iets zeggen over de bedrijfseconomische resultaten. Kengetallen over de balanspositie zijn bijvoorbeeld weggelaten. Centraal staat: ontwikkeling in de omzet; ontwikkeling van de brutowinst; ontwikkeling van de debiteurentermijn en kengetallen van de belangrijkste kostenposten. Doet u mee? HBAG Bloemen en Planten zet in op vergroting van het aantal deelnemers, want hoe meer gegevens, hoe representatiever de kwartaalmonitor. Daarom zoeken wij nog meer nieuwe deelnemers. Het invullen van de korte vragenlijst vraagt per kwartaal slechts een uur. Op (onder publicaties / kwartaalmonitor) kunt u zien hoe de kwartaalmonitor eruit ziet. Deelname is gratis. Voor meer informatie of opgave: Monique Sassen, HBAG Bloemen en Planten, telefoon Samenvatting kengetallen Snijbloemen Potplanten derde kwartaal Gemiddelde omzet (x 1000 euro) Brutomarge in % (voor transport) 28,5 28,3 21,8 22,4 Uitgaande transportkosten in % 7,3 7,9 8,7 8,6 Exploitatiekosten in % 20,9 18,9 12,9 12,6 Financiële baten en lasten -0,9 0,3 0,3 0,3 Nettoresultaat in % (voor belasting) 1,0 1,2 0,0 1,1 Debiteurentermijn (dagen) Figuur 3 : Kwartaalmonitor versie 6.5 Maart 2007 Bladzijde 17

18 Figuur 4 : Ouderdomsanalyse Omzetindex (eerste kwartaal 2004 = 100) en per kwartaal brutowinst in % van de omzet van 2004 tot en met derde kwartaal 2006 bij snijbloemenexporteurs die deelnemen aan de kwartaalmonitor Figuur 5 : Ontwikkeling omzet en winstmarge Bladzijde 18 Maart 2007 Versie 6.5

19 2.3 Afzetkanalen In toenemende mate is er belangstelling bij groothandelaren omtrent de ontwikkeling van afzetkanalen in het buitenland. Om die reden wordt van de exporteurs periodiek gevraagd hun klanten zelf te typeren. Het HBAG verwerkt die enquêtes tot zogenaamde afzetkanaal overzichten, waarin individuele exporteurs afzetkanalentrends kunnen onderkennen inclusief hun eigen rangorde per afzetkanaal. Nederlandse exporteurs kunnen deze kwartaalcijfers en hun rang op die afzetkanalen ieder kwartaal ontvangen. Zij kunnen dit aanvragen op deze website onder het kopje publicaties bij product aanvraag formulier. Ook kunt u de recentste afzetkanaalverdeling in de belangrijkste landen als Excel Spreadsheet downloaden. Hierin kunt u voor alle kwartalen gezamenlijk of per kwartaal de verdeling per land opzoeken. Onderstaand twee willekeurige voorbeelden van zo n afzetkanaalverdeling. Bijvoorbeeld: Snijbloemen afzetkanalen in Duitsland of: Potplanten afzetkanalen in Frankrijk onbekend 0 Overige kanalen 1 Supermarkt/ Warenhuis 2 Keten Tuincentrum/ Bouwmarkt 3 Zelfstandig Tuincentrum/ Bouwmarkt 4 Keten Bloemenwinkel 5 Zelfstandige Bloemenwinkel 6 Importerende Groothandel 7 Cash en Carry 8 Handelskweker/ Vermeerderaar 9 Directe Veiling Inkopers Figuur 6 : Afzetkanalen ; voorbeeld versie 6.5 Maart 2007 Bladzijde 19

20 3 De aanbieders 3.1 De softwareleveranciers In deze softwaregids is de actuele informatie van in totaal de softwareleveranciers opgenomen die momenteel als leverancier van bedrijfssystemen voor de bloemen en plantenbranche actief zijn. Aan het einde van dit hoofdstuk zijn nog een aantal overige softwareleveranciers genoemd. Deze leveranciers zijn wel benaderd voor de enquête, maar hebben niet gereageerd of wensten niet deel te nemen. Ook zijn een aantal softwarebedrijven sinds de vorige enquête niet meer actief in de markt dan wel vermarkten zij hun bestaande producten niet meer actief. Verdeling actieve leveranciers naar aantallen referenties en opgegeven installaties Leveranciers Installaties waarvan E-Commerce Referenties 1 3WT Adfocom Advisor Alfa Bivas Alfa Vas Axerrio BISIT 5 0 Op aanvraag 8 Concept Data Systems 40 0 Op aanvraag 9 Distel 14 0 Op aanvraag 10 Effice EurNet Exact FCH Floravision Florisoft Future GreenSystems Box GreenSystems Sales GreenSystems WEB Infogroen Op aanvraag 21 Koper LogiFlora Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag 23 MK ProTouch Qurius 40 7 Op aanvraag 26 Rendex 6 1 Op aanvraag 27 Sinsoft Triaplus TSD Op aanvraag 29 Uniware Figuur 7 : Softwareleveranciers : installaties en referenties N.B. Omdat soms ook installaties buiten de bloemen en planten sector zijn opgegeven is het aantal zo hoog. De genoemde referenties hebben wèl alleen betrekking op bloemen en planten bedrijven. Enkele leveranciers hebben het beleid geen klantnamen te publiceren. Conclusie : Ongeveer 10 % van de installaties biedt nog maar ondersteuning bij E-Commerce processen. Bladzijde 20 Maart 2007 Versie 6.5

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Essay. Operationeel Concept Document (EOCD) Project. Logistiek Intelligent Planning & Sturing Systeem (LIPSS) Onderzoeksfase 3

Essay. Operationeel Concept Document (EOCD) Project. Logistiek Intelligent Planning & Sturing Systeem (LIPSS) Onderzoeksfase 3 Essay Operationeel Concept Document (EOCD) Project Logistiek Intelligent Planning & Sturing Systeem (LIPSS) Onderzoeksfase 3 Visie en oplossing om te komen tot een uniek digitaal ketenplatform voor de

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Economie en Management SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Dr. Eric Melse MBA en Dr. Jesse Weltevreden COLOFON SBR IN BEDRIJF

Nadere informatie

Infobrochure. Beginnen in de bloemengroothandel. Goed voorbereid van start

Infobrochure. Beginnen in de bloemengroothandel. Goed voorbereid van start Infobrochure Beginnen in de bloemengroothandel Goed voorbereid van start Welkom in de bloemengroothandel! Startende ondernemers zijn belangrijk voor de groothandel in bloemen, planten en uitgangsmateriaal.

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

e-factureren en standaarden voor e-invoicing in Nederland

e-factureren en standaarden voor e-invoicing in Nederland e-factureren en standaarden voor e-invoicing in Nederland Eindrapport In opdracht van: Forum Standaardisatie Project: 2007.115 Publicatienummer: 2007.115.1 Datum: Utrecht, 30 maart 2008 Auteurs: Ronald

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Het juiste ERP pakket in de Bouw

Het juiste ERP pakket in de Bouw ADVISORY Het juiste ERP pakket in de Bouw Een marktverkenning van ERP pakketten en hun fit met actuele ontwikkelingen in de bouw kpmg.nl 2 Het juiste ERP pakket in de bouw 2013 KPMG Advisory N.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Succesvol op weg op de elektronische snelweg!!

Succesvol op weg op de elektronische snelweg!! Succesvol op weg op de elektronische snelweg!! Succesfactoren voor het toepassen van elektronisch zakendoen in het MKB drs. P. Gibcus drs. J.P.J. de Jong R. van Rossum drs. R. de Vree Zoetermeer, november

Nadere informatie

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Twintig standaard boekhoudpakketten voor het MKB In

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Formulieren en administratieve lasten. een onderzoek in opdracht van Actal. st/8c_209.25/070

Formulieren en administratieve lasten. een onderzoek in opdracht van Actal. st/8c_209.25/070 Formulieren en administratieve lasten een onderzoek in opdracht van Actal st/8c_209.25/070 Formulieren en administratieve lasten een onderzoek in opdracht van Actal Utrecht 8 april 2005 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Market intelligence en e-marketing

Market intelligence en e-marketing Market intelligence en e-marketing I. Informatiebehoefte en market intelligence II. Customer relationship management (CRM) III. Direct marketing IV. Digitalisering; internet en marketing De voortdurend

Nadere informatie

De groei ontketend: overheid en ondernemers on line Meer ruimte voor ondernemen, betere dienstverlening en lagere lasten voor ondernemers

De groei ontketend: overheid en ondernemers on line Meer ruimte voor ondernemen, betere dienstverlening en lagere lasten voor ondernemers De groei ontketend: overheid en ondernemers on line Meer ruimte voor ondernemen, betere dienstverlening en lagere lasten voor ondernemers Rapport van de Taskforce Ketenherinrichting Den Haag maart 2007

Nadere informatie

Twintig manieren om uw concurrentiekracht te versterken

Twintig manieren om uw concurrentiekracht te versterken Klaar voor digitaal ondernemen? Twintig manieren om uw concurrentiekracht te versterken Syntens Kennis en innovatie zijn van essentieel belang voor een goed draaiende economie. Daarin is een belangrijke

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid M a m u t M a g a z i n e H e r f s t 2 0 0 9 E e n k l a n t e n t i j d s c h r i f t g e r i c h t o p h e t v e r e e n v o u d i g e n v a n u w w e r k d a g Focus op winstgevendheid Software+Services

Nadere informatie

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT 1 EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK Eindrapport Den Haag, 24 februari 2014 Ir. B.P.A. van Mil R.M. van Schelven MSc.

Nadere informatie