Softwaregids 2007 Versie 6.5. Bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemkwekerijproducten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Softwaregids 2007 Versie 6.5. Bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemkwekerijproducten"

Transcriptie

1 Versie 6.5 Bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemkwekerijproducten

2

3 Dit is een publicatie van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel, Bloemen en Planten bezoekadres : Gebouw de Legakker Turfstekerstraat GD Aalsmeer postadres : Postbus BA Aalsmeer auteur : Ben Ensink telefoon : datum : maart 2007 Wijzigingen van de pakketprofielen kunnen door de leveranciers zelf worden doorgegeven aan de auteur via een mutatieformulier. Het formulier is te vinden op menukeuzes : Diensten ; Automatisering ; Softwaregids. Overige op- of aanmerkingen kunnen via aan de auteur worden doorgegeven. Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave voor commerciële doeleinden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Correspondentie inzake overneming of reproductie richten aan : HBAG Bloemen en Planten t.a.v. dhr B.G.. Ensink,, Postbus 1012, 1430 BA Aalsmeer Aan de inhoud van dit schrijven kunnen geen rechten ontleend worden. Het HBAG kan niet instaan voor de juistheid van de door leveranciers opgegeven profielen.

4

5 Voorwoord Zesde versie Updates Fusies Ontwikkelingen in ICT Functionaliteit Ontwikkelingen bij de groothandel E-Commerce, Florinet en Florecom GMS en Cliënt Cursus Indeling Linnaeus Efficiencykorting HBAG Voor u ligt inmiddels de zesde versie van de softwaregids met bedrijfssystemen voor de bloemen- en plantengroothandel. De eerdere versies hebben hun weg gevonden naar een groot aantal gebruikers en softwarehuizen. Een woord van dank aan alle participerende softwareleveranciers is daarbij op zijn plaats. Aan de mutatiedatum bij de pakketten is te zien dat de leveranciers actief meewerken aan de actualiteit van de gids. Een aantal profielen is uit deze gids verdwenen en de resterende pakketten geven weer een actueel beeld. De softwaregids voorziet goed in een behoefte indien de gegevens actueel zijn. Om de gebruikswaarde van de gids op het vereiste niveau te houden, heeft het hoofdbedrijfschap agrarische groothandel bloemen en planten (HBAG Bloemen en Planten) besloten de gids periodieke een opfrisbeurt te geven. Inmiddels is een updatesystematiek via de website opgenomen, waarbij softwareleveranciers zelf zorgen voor het up-to-date houden. De bedrijfschappen voor de groothandel in Bloemkwekerijprodukten, Groenten & Fruit en Aardappelen zijn gefuseerd tot Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel ( De website van Bloemen en Planten is : De markt voor bedrijfssystemen in onze branche is voortdurend in beweging. In de afgelopen jaren hebben zich veel nieuwe ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van de functionaliteit van de software, de gebruikte hardware en systeemsoftware, de toegepaste technieken en tools, en ook in de groep van klanten. Deze keer zijn er, ten opzichte van de eerdere verkenningen, extra gegevens over de functionaliteit binnen de pakketten verzameld met name rondom E-Commerce toepassingen. Niet alleen de softwaresector blijft in beweging. Ook aan de vraagkant, bij de groothandel in bloemkwekerijproducten, voltrekken zich wijzigingen in samenstelling, aantallen bedrijven en bedrijfsresultaten. De gids is op deze punten geactualiseerd met de actuele branchegegevens van het HBAG Bloemen en Planten. E-Commerce is de afgelopen jaren enorm in de belangstelling komen te staan, ook in onze branche. In gezamenlijkheid wil de branche daar via onder meer Florinet en Florecom een totaal concept voor ontwikkelen, dat door alle partijen in de branche, in samenwerking met hun softwareleveranciers, toegepast kan gaan worden. In deze versie van de softwaregids wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. Gezamenlijke Melding van Statistiek aan CBS en HBAG in één bericht wordt momenteel uitgetest in een pilot en komt snel beschikbaar voor iedereen. Daarnaast wordt gewerkt aan stroomlijning van import en exportprocessen van c.q. naar buiten de EU in Cliënt. Speciaal voor die handelaren welke het werken met dit boek ( en het softwareselectie proces zelf ) lastig vinden, is door het HBAG Bloemen en Planten een cursus ontwikkeld. De cursus en dit boek versterken elkaar. De cursus gebruikt het boek. Het boek profiteert van de kennis, opgedaan en uitgewisseld in de cursus. Meer info over de cursus is te vinden op onze website. De gids is nu in drie delen ingedeeld: I Omgeving; II Softwareselectie; III Profielen. Het Linnaeus project (modernisering coderingen) heeft gevolgen voor ICT en is opgenomen in de gids De werkzaamheden van het HBAG zelf steunen op de bereidwillige medewerking van alle groothandelaren. Om gezamenlijk in de sector kosten te besparen wordt aangeraden de meldingen aan het HBAG geautomatiseerd, dagelijks door te geven. Bedrijven die daaraan voldoen komen in aanmerking voor een efficiencykorting.

6

7 INHOUDSOPGAVE Deel I : Omgeving Inleiding Doel van de softwaregids Doelgroepen De groothandel in bloemkwekerijproducten De softwareleveranciers voor de bloemen- en plantengroothandel Brancheorganisaties, veilingen, accountants en adviseurs Docent en cursisten van de cursus Softwareselectie Inhoud van de softwaregids Verantwoording Actualiteit van de gegevens Volledigheid van de gegevens Betrouwbaarheid van de gegevens Over de samensteller van de softwaregids De gebruikers De groothandel in bloemkwekerijproducten Bedrijfsresultaten HBAG kwartaalmonitor derde kwartaal Afzetkanalen De aanbieders De softwareleveranciers Bedrijfsfuncties en geautomatiseerde ondersteuning Referenties en representativiteit De systemen Systeemarchitecturen Gebruikte tools Relaties tussen softwareleveranciers en handelaren Dienstverleners ICT Overige softwareleveranciers Actief in sector, maar zonder profiel in de gids Niet bereikbaar en/of niet meer actief in de sector Nieuwe ontwikkelingen Inleiding Het E-Commerce model voor de sierteeltsector Florecom Elektronische (standaard) berichten Datacommunicatie naar het HBAG Bloemen en Planten Referentiegegevens De Florecom ordersystematiek Logistieke berichten en het Spits project Ondersteuning door de stichting Florecom Het Florinet netwerk EDI vertaling en datacommunicatie Nadere informatie over E-Commerce voor handelsbedrijven Florecom Demo voor kopers Afbeeldingen Kwaliteit Florimark Dataloggers Internet Linnaeus Linnaeus en productinformatie Linnaeus en coderingen Linnaeus en planning Welke software is op Linnaeus voorbereid RFID Overige aspecten Deel II : Softwareselectie hecklist C 5.1 Inleiding Organisatie Fasering Checklist project aanpak Checklist software functie Checklist software overige aspecten Checklist communicatie Checklist hardware Cursus Softwareselectie Een goede softwareselectie is de basis voor elektronische efficiency! Wie kunnen aan deze workshop deelnemen?... 61

8 5.9.3 Doel van de workshop Programma Overige inlichtingen Antwoordformulier Deel III : Profielen Softwarepakketten Beschrijving van de vermelde gegevens Gegevens van softwarehuizen WT BV Adfocom Greenline Advisor ICT Solutions Alfa Automatisering BIVAS Alfa Automatisering VAS Axerrio B.V BISIT engineering Concept Data Systems GMBH Distel Logistieke Projecten BV Effice Software B.V EurNet Consultancy Exact-Software F.C.H. BV Floravision Business Solutions Florisoft B.V Future GreenSystems GreenBox GreenSystems GreenSales GreenSystems GreenWEB InfoGroen Koper Automatisering Logiflora BV MK Automatisering Plus BV ProTouch it Qurius NC B.V Rendex Sinsoft computing TriaPlus Automatisering TSD Automatisering Uniware Computer Systems B.V Dienstverleners in de I.C.T Agritect ITvice Syntens dexen In 8.1 Technisch Referenties Figuren

9 Softwaregids 2007 Versie 6.5 Bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemkwekerijproducten Deel I : Omgeving Versie 6.5 Maart 2007 Bladzijde 9

10 Bladzijde 10 Maart 2007 Versie 6.5

11 1 Inleiding 1.1 Doel van de softwaregids Deze softwaregids heeft als primair doel de doorzichtigheid van de markt van bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemen en planten te vergroten. Een hoge transparantie van die markt is goed voor de groothandelaar in bloemkwekerijproducten. Zij kunnen dan goed een keuze maken en het bevordert een gezonde onderlinge concurrentie op het gebied van de kwaliteit, prestatie, service en prijs van de bedrijfssystemen die op de markt verkrijgbaar zijn. Maar ook de softwareleveranciers zelf zijn gebaat bij een doorzichtige markt. En dat niet alleen om te weten wie hun klanten en concurrenten zijn. Waar de marktspelers elkaar voortdurend alert houden met de ontwikkeling van nieuwe toepassingen, blijft ook werk aan de winkel. Althans voor die leveranciers die tijdig op die ontwikkelingen inspelen. Het signaleren van interessante tendensen in de markt is de tweede doelstelling van dit rapport. We inventariseren ontwikkelingen in aantallen en bedrijfsformules bij de groothandel. Bij de softwareleverancier richt de aandacht zich op marktintrede en -uittrede, standaardisatie van platforms, nieuwe technologie en dergelijke. 1.2 Doelgroepen De groothandel in bloemkwekerijproducten Verzendhandelaren in bloemen en planten, handelskwekers, lijnrijders, Cash & Carry s en commissionairs vinden in deze softwaregids een systematisch overzicht van actieve softwareleveranciers van bedrijfssystemen voor hun branche. Zo'n overzicht is van belang voor die ondernemers die een indruk willen krijgen van wat er op de markt van bedrijfssystemen beschikbaar is. Voor hen die de eerste aanschaf van een geautomatiseerd systeem, de overgang naar goedkopere hardware of naar een nieuwe softwareleverancier overwegen, is deze softwaregids een nuttig hulpmiddel voor het samenstellen van een short list van potentiële leveranciers. Het maken van een short list geschiedt immers op grond van een aantal grove criteria die in dit rapport zijn opgenomen, zoals: - de geboden functionaliteit - de ontwikkelfilosofie (maatwerk, modulair of standaard) - de systeemarchitectuur (PC-netwerk of mini/midrange-systeem) - het type softwarehuis (branchespecialisten of generalisten, aantal medewerkers) - de 'snit' naar bedrijfsformules (lijnrijder, handelskwekerij, C&C, verzendhandel snijbloemen en/of planten) - klantenbestand (aantal en aard van de gebruikers) Voor het maken van een definitieve leverancierskeuze is deze gids minder geschikt. In de eerste plaats hebben niet alle leveranciers de volledige gegevens over prijzen en inhoudelijke details van hun systemen opgegeven. Maar ook als dat wel het geval zou zijn, dan kleven er aan een papieren vergelijking toch allerlei praktische bezwaren. Immers, de definitieve keuze zal altijd afhangen van de mate waarin een bedrijfssysteem is toegesneden op de 'eigenaardigheden' van het bedrijfsproces van de handelaar en zijn huidige investeringen in informatietechnologie. Het vinden van de juiste match vergt een meer dan oppervlakkige wederzijdse kennismaking tussen partijen. Bij de selectie van bedrijfssystemen kan de ondersteuning door een onafhankelijk adviseur dienstig zijn. In sommige gevallen zal dit bijvoorbeeld de eigen accountant kunnen zijn. Ook kan voor de expertise een onafhankelijk brancheadviseur worden ingehuurd of kan een beroep worden gedaan op het HBAG Bloemen en Planten in Aalsmeer. Speciaal hiervoor is een hoofdstuk (7) toegevoegd met adviseurs en dienstverleners, die al meerdere malen dergelijke diensten in de sector hebben aangeboden. versie 6.5 Maart 2007 Bladzijde 11

12 1.2.2 De softwareleveranciers voor de bloemen- en plantengroothandel In een zo verbrokkelde markt als die van bedrijfssystemen voor de bloemen- en plantengroothandel is het zeer lastig en tijdrovend om een compleet beeld van de concurrentie te krijgen en te behouden. Deze softwaregids beoogt, en pretendeert ook, een compleet en betrouwbaar overzicht te bieden van het aanbod van bedrijfssystemen in dit marktsegment. Tezamen met cijfermatige gegevens over het aantal Groothandelaren en groothandelsformules, biedt deze informatie de softwareleveranciers zicht op hun positie in het veld. De informatie is bruikbaar voor het formuleren van een marketingbeleid van de softwarehuizen die een actieve rol op de markt willen (blijven) spelen. De gids kan als basis dienen voor het meten en beoordelen van de effectiviteit van dat beleid. Verder kunnen de in deze gids gesignaleerde trends aanleiding geven tot (het nadenken over) aanpassingen waarmee de leveranciers met hun pakketten kunnen inspelen op deze ontwikkelingen Brancheorganisaties, veilingen, accountants en adviseurs Tenslotte kan deze softwaregids van belang zijn voor organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij de (geautomatiseerde) informatievoorziening van ondernemingen in de sector, zoals brancheorganisaties, veilingen, accountants, banken en brancheadviseurs Docent en cursisten van de cursus Softwareselectie Recentelijk heeft het HBAG een cursus softwareselectie ontwikkeld, waarin het totale proces van softwareselectie aan de orde komt. Docent en cursisten maken daarbij van de gids gebruik en andersom evolueert de gids op basis van de ervaringen in de cursus. 1.3 Inhoud van de softwaregids Deze softwaregids bestaat uit 7 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat een inleiding. Hoofdstuk 2 behandelt de gebruikers. Hier wordt cijfermatige informatie gegeven over aantallen en typen bedrijven, werkzaam in de groothandel van bloemkwekerijproducten. Ontwikkelingen binnen de branche worden in kaart gebracht. Er wordt een beeld geschetst van bestaande en toekomstige bedrijfsvormen in de sector. Verder wordt ingegaan op de automatiseringsgraad van de bedrijven. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van het aanbod aan bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemkwekerijprodukten. Daarbij gaat het om geaggregeerde gegevens over aantallen aanbieders, typen applicaties en systeemarchitecturen In hoofdstuk 4 wordt een aantal ontwikkelingen in de informatievoorziening bij de groothandel in bloemen en planten beschreven: E-Commerce, GMS, Kopen op Afstand, Florecom, Spits en Florinet. In hoofdstuk 5 is een uitgebreide checklist opgenomen waarmee een Groothandelaar in staat is stapsgewijs alle relevante aspecten voor de automatisering van zijn bedrijf te analyseren om vervolgens hierover beslissingen te kunnen nemen. Deze checklist is vooral nuttig op het moment dat er grotere investeringen op het gebied van de aanschaf en ontwikkeling van hard- en software aan de orde zijn. Gebruik van de checklists wordt o.a. geleerd in een speciaal voor softwareselectie ontworpen cursus door het HBAG bloemen en planten. Hoofdstuk 6 bevat individuele gegevens over de softwareleveranciers die momenteel als aanbieder op de markt van bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemen en planten zijn. Voor het gemak van de lezer is voorts een index met trefwoorden en namen van softwareleveranciers, bepaalde software ontwikkelingsproducten en gebruikers opgenomen. Hoofdstuk 7 bevat individuele gegevens over een aantal dienstverleners op het gebied van I.C.T., die bij de verschillende fases van een automatiseringsproject bij een groothandelaar kunnen helpen bij de realisatie ervan. Zowel vooronderzoeken, hulp bij softwareselectie, maar ook systeembouw, implementatie, training en dergelijke wordt door hen aangeboden. Bladzijde 12 Maart 2007 Versie 6.5

13 1.4 Verantwoording Bij de samenstelling van deze softwaregids is gestreefd naar een zo hoog mogelijke actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens Actualiteit van de gegevens De gegevens zijn aan snelle verandering onderhevig. Om zicht te bieden op de mate van actualiteit van de gegevens van de individuele softwareleveranciers is per leverancier de datum van de laatste update vermeld. Om de actualiteit van de softwaregids te waarborgen verzorgt het HBAG Bloemen en Planten periodiek een update. Niet alle softwareleveranciers geven echter (tijdig) gehoor aan het verzoek om medewerking te verlenen aan de update operatie. De softwareleveranciers kunnen vanaf versie 2.1 van de gids zelf hun gegevens periodiek actualiseren door vanaf de website van het HBAG Bloemen en Planten het betreffende mutatieformulier te downloaden, in te vullen en op te sturen naar het HBAG Bloemen en Planten Volledigheid van de gegevens De opgenomen bedrijfsgegevens betreffen die ondernemingen die als softwareleverancier voor de groothandel in bloemen en planten bekend zijn binnen het informatiesysteem van het HBAG Bloemen en Planten of bekend zijn als softwareleverancier bij de Stichting Florecom. Gegevens over leveranciers van software voor de vermeerdering en productie van uitgangsmateriaal en voor de handel in bolgewassen, boomkwekerijproducten en AGF, zijn in deze softwaregids niet opgenomen, behalve als deze bedrijven ook actief zijn in het bloemen- en plantensegment. Hoewel wij er tamelijk zeker van zijn dat in dit overzicht alle marktspelers van enig importantie zijn opgenomen, is niet helemaal uit te sluiten dat ons aanbieders zijn ontgaan, die slechts een gering aantal klanten in de sector hebben, of die pas sinds kort actief zijn. Wij houden ons uiteraard graag aanbevolen voor informatie over softwareleveranciers die in deze softwaregids ontbreken Betrouwbaarheid van de gegevens Bij de verkenning van de gebruikerskant van de markt van bedrijfsapplicaties zijn diverse externe bronnen gebruikt. Waar dit van toepassing is, zijn bronvermeldingen opgenomen. M.b.t. tot de betrouwbaarheid van die gegevens wordt verwezen naar de verantwoording bij die bronnen. De individuele bedrijfsgegevens in hoofdstuk 6 zijn het resultaat van een schriftelijke enquête onder de leveranciers, dan wel eigen spontane bijdragen van de leveranciers. De aangedragen gegevens zijn waar mogelijk gecontroleerd met behulp van alternatieve informatiebronnen. Vervolgens is er redactioneel en taalkundig voor gezorgd dat de informatie van alle bedrijven op een eenduidige wijze in de softwaregids is opgenomen. Hiermee is de beoordeling en vergelijking van de aangeboden informatie door de lezer optimaal mogelijk. Onze indruk is dat de aangeboden informatie van de softwareleveranciers behoorlijk betrouwbaarheid is. Een uitzondering hierop is misschien het door sommige leveranciers opgegeven aantal gebruikers van de applicaties. Zonder dat hier nu direct sprake is van kwader trouw, bestaat soms de neiging om ook oude klanten, waarmee men reeds lang geen contact meer heeft, en die inmiddels wellicht werken met een systeem van een andere leverancier, tot het gebruikersbestand te rekenen. Het signaleren van onjuistheden en het melden van verbeteringen wordt zeer op prijs gesteld. Overigens aanvaardt het HBAG Bloemen en Planten geen aansprakelijkheid voor schade die mogelijk voortkomt uit eventuele foutieve gegevens in deze gids. 1.5 Over de samensteller van de softwaregids Deze versie van de softwaregids is samengesteld door HBAG Bloemen en Planten en de softwareleveranciers zelf (middels hun eigen verzoeken vanaf het Web). De opgenomen informatie is mede opgebouwd op basis van de kennis en jarenlange ervaring van adviseurs van Florecom en het HBAG Bloemen en Planten. Allen als adviseurs en projectleiders op het gebied van ICT voor organisaties als de veilingen, Florecom en individuele ondernemingen in de volle breedte van de land- en tuinbouwsector. versie 6.5 Maart 2007 Bladzijde 13

14 Bladzijde 14 Maart 2007 Versie 6.5

15 2 De gebruikers 2.1 De groothandel in bloemkwekerijproducten De belangrijkste bron van gegevens over de groothandel in bloemkwekerijproducten is het HBAG Bloemen en Planten in Aalsmeer. Elke onderneming die zich bezig houdt met de groothandel of de export van bloemen, planten (alsmede uitgangsmateriaal voor bloemen en planten, anders dan bollen), is verplicht bij het HBAG geregistreerd. Naast de inschrijving bij het HBAG is er de registratie bij de Kamers van Koophandel. Tussen de bestanden van het HBAG en die van de Kamers blijkt een aanzienlijk verschil te bestaan. Bij de Kamers zijn veel meer ondernemingen als groothandelaar in bloemkwekerijproducten geregistreerd dan bij het HBAG. De verklaring voor dit feit is gelegen in de omstandigheid dat veel handelaren, die zich primair op de detailhandel toeleggen, bij de Kamer van Koophandel ook groothandel als activiteit opgeven. Bij het HBAG zijn echter geen detaillisten ingeschreven. Naast 'echte' Groothandelaren registreert het HBAG ook kwekers met een geregelde export, bijvoorbeeld naar veilingen in Duitsland, en buitenlandse groothandelaren en detaillisten die bloemkwekerijproducten vanuit Nederland uitvoeren. Het totaal aantal ingeschreven exporterende Groothandelaren bij het HBAG bedroeg begin 2007 : Hieronder is een overzicht opgenomen van het aantal actieve Groothandelaren met hun gezamenlijke omzet, uitgesplitst naar het type groothandel dat men als hoofdactiviteit bedrijft. Het HBAG noemt een handelsonderneming alleen actief indien het betrokken bedrijf zich in of voor 2006 bij het HBAG export heeft laten registreren. Omdat typische binnenlandse handelaren uiteraard slechts bij uitzondering exporteren, geeft het aantal als actief gekenmerkte binnenlandse lijnrijders, Cash & Carry s, of op groothandelsmarkten gevestigde verzendhandelaren een onjuist beeld van het werkelijk aantal operationele bedrijven. Exporteur naar type Export in Aantal Omzet % BINNENLANDSE GROSSIER ,1% CASH EN CARRY BINNENL ,2% COMMISSIONAIR/TUSSENPERSOON ,5% HANDELSKWEKER PP/UMP ,5% HANDELSKWEKER SB/UMS ,3% IMPORTEUR ,5% LINRIDER ,8% OVERIGEN ,0% VERZENDEXPORTEUR PP/UMP ,8% VERZENDEXPORTEUR SB/UMS ,4% Totaal ,0% Bron: HBAG Bloemen en Planten, januari 2007 Figuur 1 : Groothandelstyperingen De vereniging van groothandelaren in bloemkwekerijproducten (VGB) schat het aantal operationele groothandelaren op de binnenlandse markt op , waarvan circa 50 Cash & Carry s, 80 tot 100 binnenlandse lijnrijders en ca. 50 binnenlandse handelskwekers. versie 6.5 Maart 2007 Bladzijde 15

16 Kengetallen HBAG Bloemen en Planten 2006 # of % Exp Bedrag Aantal Geregistreerde waar we IETS voor deden Totaal aantal exporteurs en export omzet Snijbloemen aantal exporteurs en export omzet Potplanten aantal exporteurs en export omzet Uitgangsmat. aantal exporteurs en export omzet Aantal Export facturen Geregistreerden omzet in Nederland (dossiers) Aantal Nederlandse Facturen Aantal exporteurs en exporteurs-info's Aantal exporteurs en Debiteuren-info's Aantal exporteurs en Kodeboek regels Aantal exporteurs en Dossiers Perc. en Aantal Facturen Florinet 60,1% Perc. en Aantal Facturen Oude datacom 24,6% Perc. en Aantal Facturen Handinvoer 15,3% Perc. en Aantal Betalingen Florinet 26,5% Perc. en Aantal Betalingen Oude Datacom 14,9% Perc. en Aantal Betalingen Handinvoer 58,6% Aantal exporteurs op datacommunicatie 538 Aantal exporteurs met Datacom betalingen 209 Aantal exporteurs met Florinet 309 Aantal exporteurs met oude datacom 149 Aantal bedrijven dat > 75 % omzet doet in SB 615 Aantal bedrijven dat > 75 % omzet doet in PP 199 Aantal bedrijven dat > 75 % omzet doet in UM 87 Aantal bedrijven dat handelt in meer stat.grp.en 592 Stijgers qua omzet 526 Dalers qua omzet 486 Rang dalers 644 Rang gelijkblijvers 16 Rang stijgers 352 Waarschuwingslijst Binnenland 333 Groothandelsblad 48 Statistieken 377 Afzetkanaal overzichten 222 Flowercredit gebruikers 224 Cursusbedrijven en cursisten VGB leden omzetpercentage omzet % Plantum leden omzetpercentage omzet 56 3 % Figuur 2 : Kengetallen HBAG 2006 Bladzijde 16 Maart 2007 Versie 6.5

17 2.2 Bedrijfsresultaten Derde kwartaalmonitor HBAG kwartaalmonitor derde kwartaal Een van de onderdelen van de kwartaalmonitor is de ouderdomsanalyse van debiteuren. Dit extra instrument om de incasso te verbeteren is toegevoegd op verzoek van de deelnemers. Uit de kwartaalmonitor over het derde kwartaal 2006 blijkt verder, dat de resultaten bij exporteurs van snijbloemen beter zijn dan bij exporteurs van potplanten. De ouderdomsanalyse van de debiteuren wordt in de rapportage van de kwartaalmonitor ook grafisch weergegeven in een cirkeldiagram. In één oogopslag is te zien, hoe groot het percentage afnemers is, dat binnen 30, 60 of 90 dagen betaalt of waarvan de factuur zelfs nog langer openstaat. Deelnemers kunnen hun individuele resultaten ook vergelijken met het branchegemiddelde (zie cirkeldiagram). Dankzij deze verfijning kunnen exporteurs hun incassobeleid aanscherpen en dat is in veel gevallen noodzakelijk. Bloemen beter dan planten Bij de snijbloemenexporteurs daalde het nettoresultaat naar 1,0%, vorig jaar lag het op 1,2%. Deze daling is grotendeels toe te schrijven aan de stijging van de exploitatiekosten. Ook de deelnemende potplantenexporteurs realiseerden een lager nettoresultaat als in het derde kwartaal vorig jaar, deze daalde van 1,1% naar 0,0%. Ook in dit segment stegen de exploitatiekosten van 12,6% naar 12,9%. De HBAG kwartaalmonitor concentreert zich op kengetallen die vooral iets zeggen over de bedrijfseconomische resultaten. Kengetallen over de balanspositie zijn bijvoorbeeld weggelaten. Centraal staat: ontwikkeling in de omzet; ontwikkeling van de brutowinst; ontwikkeling van de debiteurentermijn en kengetallen van de belangrijkste kostenposten. Doet u mee? HBAG Bloemen en Planten zet in op vergroting van het aantal deelnemers, want hoe meer gegevens, hoe representatiever de kwartaalmonitor. Daarom zoeken wij nog meer nieuwe deelnemers. Het invullen van de korte vragenlijst vraagt per kwartaal slechts een uur. Op (onder publicaties / kwartaalmonitor) kunt u zien hoe de kwartaalmonitor eruit ziet. Deelname is gratis. Voor meer informatie of opgave: Monique Sassen, HBAG Bloemen en Planten, telefoon Samenvatting kengetallen Snijbloemen Potplanten derde kwartaal Gemiddelde omzet (x 1000 euro) Brutomarge in % (voor transport) 28,5 28,3 21,8 22,4 Uitgaande transportkosten in % 7,3 7,9 8,7 8,6 Exploitatiekosten in % 20,9 18,9 12,9 12,6 Financiële baten en lasten -0,9 0,3 0,3 0,3 Nettoresultaat in % (voor belasting) 1,0 1,2 0,0 1,1 Debiteurentermijn (dagen) Figuur 3 : Kwartaalmonitor versie 6.5 Maart 2007 Bladzijde 17

18 Figuur 4 : Ouderdomsanalyse Omzetindex (eerste kwartaal 2004 = 100) en per kwartaal brutowinst in % van de omzet van 2004 tot en met derde kwartaal 2006 bij snijbloemenexporteurs die deelnemen aan de kwartaalmonitor Figuur 5 : Ontwikkeling omzet en winstmarge Bladzijde 18 Maart 2007 Versie 6.5

19 2.3 Afzetkanalen In toenemende mate is er belangstelling bij groothandelaren omtrent de ontwikkeling van afzetkanalen in het buitenland. Om die reden wordt van de exporteurs periodiek gevraagd hun klanten zelf te typeren. Het HBAG verwerkt die enquêtes tot zogenaamde afzetkanaal overzichten, waarin individuele exporteurs afzetkanalentrends kunnen onderkennen inclusief hun eigen rangorde per afzetkanaal. Nederlandse exporteurs kunnen deze kwartaalcijfers en hun rang op die afzetkanalen ieder kwartaal ontvangen. Zij kunnen dit aanvragen op deze website onder het kopje publicaties bij product aanvraag formulier. Ook kunt u de recentste afzetkanaalverdeling in de belangrijkste landen als Excel Spreadsheet downloaden. Hierin kunt u voor alle kwartalen gezamenlijk of per kwartaal de verdeling per land opzoeken. Onderstaand twee willekeurige voorbeelden van zo n afzetkanaalverdeling. Bijvoorbeeld: Snijbloemen afzetkanalen in Duitsland of: Potplanten afzetkanalen in Frankrijk onbekend 0 Overige kanalen 1 Supermarkt/ Warenhuis 2 Keten Tuincentrum/ Bouwmarkt 3 Zelfstandig Tuincentrum/ Bouwmarkt 4 Keten Bloemenwinkel 5 Zelfstandige Bloemenwinkel 6 Importerende Groothandel 7 Cash en Carry 8 Handelskweker/ Vermeerderaar 9 Directe Veiling Inkopers Figuur 6 : Afzetkanalen ; voorbeeld versie 6.5 Maart 2007 Bladzijde 19

20 3 De aanbieders 3.1 De softwareleveranciers In deze softwaregids is de actuele informatie van in totaal de softwareleveranciers opgenomen die momenteel als leverancier van bedrijfssystemen voor de bloemen en plantenbranche actief zijn. Aan het einde van dit hoofdstuk zijn nog een aantal overige softwareleveranciers genoemd. Deze leveranciers zijn wel benaderd voor de enquête, maar hebben niet gereageerd of wensten niet deel te nemen. Ook zijn een aantal softwarebedrijven sinds de vorige enquête niet meer actief in de markt dan wel vermarkten zij hun bestaande producten niet meer actief. Verdeling actieve leveranciers naar aantallen referenties en opgegeven installaties Leveranciers Installaties waarvan E-Commerce Referenties 1 3WT Adfocom Advisor Alfa Bivas Alfa Vas Axerrio BISIT 5 0 Op aanvraag 8 Concept Data Systems 40 0 Op aanvraag 9 Distel 14 0 Op aanvraag 10 Effice EurNet Exact FCH Floravision Florisoft Future GreenSystems Box GreenSystems Sales GreenSystems WEB Infogroen Op aanvraag 21 Koper LogiFlora Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag 23 MK ProTouch Qurius 40 7 Op aanvraag 26 Rendex 6 1 Op aanvraag 27 Sinsoft Triaplus TSD Op aanvraag 29 Uniware Figuur 7 : Softwareleveranciers : installaties en referenties N.B. Omdat soms ook installaties buiten de bloemen en planten sector zijn opgegeven is het aantal zo hoog. De genoemde referenties hebben wèl alleen betrekking op bloemen en planten bedrijven. Enkele leveranciers hebben het beleid geen klantnamen te publiceren. Conclusie : Ongeveer 10 % van de installaties biedt nog maar ondersteuning bij E-Commerce processen. Bladzijde 20 Maart 2007 Versie 6.5

Softwaregids 2006 Versie 6.3. Bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemkwekerijproducten

Softwaregids 2006 Versie 6.3. Bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemkwekerijproducten Versie 6.3 Bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemkwekerijproducten Dit is een publicatie van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel, Bloemen en Planten bezoekadres : Gebouw de Legakker Turfstekerstraat

Nadere informatie

Softwaregids 2009 Versie 7.4. Bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemkwekerijproducten

Softwaregids 2009 Versie 7.4. Bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemkwekerijproducten Versie 7.4 Bedrijfssystemen voor de groothandel in bloemkwekerijproducten Dit is een publicatie van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel, Bloemen en Planten bezoekadres : Gebouw de Legakker Turfstekerstraat

Nadere informatie

Aan alle groothandelaren ingeschreven bij het bedrijfschap HBAG Bloemen en Planten

Aan alle groothandelaren ingeschreven bij het bedrijfschap HBAG Bloemen en Planten Aan alle groothandelaren ingeschreven bij het bedrijfschap HBAG Bloemen en Planten Onderwerp: handelaren wordt mening gevraagd over HBAG Bloemen en Planten Evenals de andere product- en bedrijfschappen

Nadere informatie

Besturingssystemen WINDOWS UNIX LINUX Overig

Besturingssystemen WINDOWS UNIX LINUX Overig Naam softwarebedrijf: Deel 1: Algemene gegevens van.. Pakket geschikt voor : Mutatiedatum Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Fax E-mail Internetadres Contactpersonen Het Pakket Naam pakket Versie Software

Nadere informatie

Besturingssystemen WINDOWS UNIX LINUX Overig

Besturingssystemen WINDOWS UNIX LINUX Overig Naam softwarebedrijf: Deel 1: Algemene gegevens van.. Pakket geschikt voor : Mutatiedatum Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Fax E-mail Internetadres Contactpersonen Het Pakket Naam pakket Versie Software

Nadere informatie

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Standaarden voor gegevensuitwisseling Standaarden voor gegevensuitwisseling Afspraken over informatie-uitwisseling Wereldwijde afspraken binnen de ict om hard- en software met elkaar te kunnen laten communiceren noemen we standaarden voor

Nadere informatie

Demo applicatie. Functionele Beschrijving SPITS

Demo applicatie. Functionele Beschrijving SPITS Demo applicatie Aantonen functioneren LogiFlor systematiek Functionele Beschrijving SPITS Standaardisatie Project Informatievoorziening Transport Sierteelt onderwerp: Functionele beschrijving Demo applicatie

Nadere informatie

Sturen en beheersen van de collectielogistiek in de sierteelt. Henk Zwinkels; FlorEcom

Sturen en beheersen van de collectielogistiek in de sierteelt. Henk Zwinkels; FlorEcom Sturen en beheersen van de collectielogistiek in de sierteelt Henk Zwinkels; FlorEcom Inhoud presentatie De organisatie FlorEcom (Logistieke) ontwikkelingen in de sierteelt Logistiek speelveld Ontwikkelingen

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Gijs Kok Vestigingsmanager FloraHolland Naaldwijk. EDI Agro Vereniging 20 november 2008

Gijs Kok Vestigingsmanager FloraHolland Naaldwijk. EDI Agro Vereniging 20 november 2008 Gijs Kok Vestigingsmanager FloraHolland Naaldwijk EDI Agro Vereniging 20 november 2008 2 Sierteeltcluster Grootste handels- en kenniscentrum ter wereld Exportwaarde sierteeltcluster circa 7 miljard Positief

Nadere informatie

Unit 4 Multivers Lite. Unit 4 Multivers. Het compacte pakket voor uw complete administratie

Unit 4 Multivers Lite. Unit 4 Multivers. Het compacte pakket voor uw complete administratie Unit 4 Multivers Lite Unit 4 Multivers Het compacte pakket voor uw complete administratie U NIT 4 MULTIVERS L ITE EVEN VOORSTELLEN... Unit 4 Agresso is een softwareonderneming met een landelijk netwerk

Nadere informatie

CLIENT-Export voor Consumptie en Eindmateriaal. Groenten & Fruit, Bloemen en potplanten

CLIENT-Export voor Consumptie en Eindmateriaal. Groenten & Fruit, Bloemen en potplanten CLIENT-Export voor Consumptie en Eindmateriaal Groenten & Fruit, Bloemen en potplanten Agenda Introductie CLIENT-Export programma Exportketen Grondplaat Demo webapplicatie Berichtenboek Implementatieplanning

Nadere informatie

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com UBplus versimpelt en versnelt Met UBplus haalt u een compleet softwarepakket in huis. Het programma is volledig toegespitst

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Bruggen slaan (naar efficiëntere informatiestromen) Bruggen slaan 1

Bruggen slaan (naar efficiëntere informatiestromen) Bruggen slaan 1 Bruggen slaan (naar efficiëntere informatiestromen) Bruggen slaan 1 Introductie (1) Hoofdlijn presentatie Introductie Basisbegrippen Harmonisatie en optimalisatie Voorbeelden Vragen Bruggen slaan 2 Introductie

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Medium. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Medium. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Medium Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Medium UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk want

Nadere informatie

TradePoint Systems NCTS Oplossingen

TradePoint Systems NCTS Oplossingen TradePoint Systems NCTS Oplossingen Van overheidswege bent u vanaf 1 april 2004 verplicht om uw huidige transitdocumenten elektronisch aan te maken en te versturen. Indien uw organisatie niet beschikt

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel Toezichtkamer Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel 1. Inleiding In het kader van de advisering van de Bestuurskamer over de instelling en wijziging

Nadere informatie

Import FLEGt producten uit Indonesie

Import FLEGt producten uit Indonesie Import FLEGt producten uit Indonesie Het proces in stappen 1 Een zending van de betreffende goederen die uit Indonesië binnenkomt in de EU kan zonder aanvaarding van de vergunning niet in het vrije verkeer

Nadere informatie

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen Vanboxtel verzorgt uw EDI traject. electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen EDI Uw zakenpartner

Nadere informatie

Overzicht Uren24. Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24.

Overzicht Uren24. Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24. Overzicht Uren24 Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24. NB: het Uren24-abonnement en de aan u toegekende toegangsrechten bepalen van welke functies u gebruik kunt maken.

Nadere informatie

Digitale berichtuitwisseling. informatie-uitwisseling tussen computers. ondersteunen bedrijfsprocessen

Digitale berichtuitwisseling. informatie-uitwisseling tussen computers. ondersteunen bedrijfsprocessen Het CLF concept 29 november 2007 Jan Ratterman Bloemenveiling Aalsmeer C L F Digitale berichtuitwisseling Wat is het? informatie-uitwisseling tussen computers Wat doen die computers? ondersteunen bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Vragenlijst leveranciers software

Vragenlijst leveranciers software Vragenlijst leveranciers software Deze inventarisatielijst voor softwareprogramma s voor ledenadministratie, financiële administratie, en content management systemen (CMS) is samengesteld door Bureau Berenschot.

Nadere informatie

Geautomatiseerde export- en betalingsmelding plus de debiteurenmutatie. - Technische eisen en specificaties -

Geautomatiseerde export- en betalingsmelding plus de debiteurenmutatie. - Technische eisen en specificaties - Geautomatiseerde export- en betalingsmelding plus de debiteurenmutatie - Technische eisen en specificaties - November 2006 Waarom geautomatiseerd melden? Datacommunicatie met het Hoofdbedrijfschap Agrarische

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Gouden eieren bestaan

Gouden eieren bestaan Gouden eieren bestaan Powered by Uw bedrijf ontwikkelt zich continu. Dit vraagt om grip op alle processen. Software helpt u om uw bedrijf efficiënt te runnen. Een softwarepakket is eenvoudig in gebruik

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Medium. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Medium. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Medium Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Medium UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk want

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

Versiedocumentatie Win 187- win186

Versiedocumentatie Win 187- win186 Versiedocumentatie Win 187- win186 Inhoud Versie 187... 3 Orderverwerking... 3 Linnaeus kenmerken uitgebreid... 3 Standaard partijfoto instelbaar per veiling... 3 Artikelcode op veilingbrief afdrukken

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Toenemende Virtualisering/informatisering. Voor wie verstandig handelt!

Toenemende Virtualisering/informatisering. Voor wie verstandig handelt! Toenemende Virtualisering/informatisering Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Impact Bronnen Toenemende virtualisering/informatisering De huidige status van de technologie maakt het

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering OpenERP Inhoud Ervaringen vanuit de gebruiker DEMO Open source filosofie OpenERP Voor welke bedrijven

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne

Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Ondanks de belofte die extensible Business Reporting Language (XBRL) inhoudt, blijft het gebruik ervan beperkt. Softwareontwikkelaars

Nadere informatie

FloraHolland keteninformatieplan

FloraHolland keteninformatieplan 1 Presentatie relatiemiddag softwareleveranciers FloraHolland keteninformatieplan Tim van Dantzig 21 september 2012 Aanleiding keteninformatieplan 2 Informatie-uitwisseling in de keten is enorm in beweging

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording - ADIS

Onderzoeksverantwoording - ADIS Onderzoeksverantwoording - ADIS Onderzoek Naar een onderbouwde advisering van ICT-oplossingen voor de Nederlandse detailhandelspraktijk, een opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Door:

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Pioen Partners AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Tel: +31 (0)546 456223 E-mail info@pioenpartners.nl Voorwoord AccrA

Nadere informatie

Brochure AMF Financieel en fiscaal

Brochure AMF Financieel en fiscaal Brochure AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal maken onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

BTW verhoging oktober 2012

BTW verhoging oktober 2012 GNB B.V. Postbus 1050 8300 BB Emmeloord E-mail: info@gnb.nl Ecu 23 8305 BA Emmeloord Tel.: 0527 62 42 62 Fax: 0527 62 43 62 Internet: www.gnb.nl KvK Lelystad: 39068313 ING Bank: 66 11 45 875 BTW nummer:

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek ZLTO VLB LEI Wageningen UR - Rabobank December 2012 Krijn J. Poppe Door de ICT worden naast GELD- en GOEDERENstromen de DATA-stromen

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Naam uitvoerder(s) Kenlog b.v. (hoofduitvoerder), FloreCom, LEI en Coena B.V.

Naam uitvoerder(s) Kenlog b.v. (hoofduitvoerder), FloreCom, LEI en Coena B.V. Omslag notitie Vergadering van de sectorcommissie Bloemkwekerijproducten Datum vergadering 5 maart 2012 Agendapunt 6b Voorbereid door Jerre de Blok Totaal aantal pagina s 5 17 februari 2012 1. Project

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

Typisch Groothandel 2010 Vergelijking 2005-2009. R. van Willegen (VGB) B. Ensink (HBAG) G.M. Splinter (LEI) Y. Dijkxhoorn (LEI)

Typisch Groothandel 2010 Vergelijking 2005-2009. R. van Willegen (VGB) B. Ensink (HBAG) G.M. Splinter (LEI) Y. Dijkxhoorn (LEI) Typisch Groothandel 2010 Vergelijking 2005-2009 R. van Willegen (VGB) B. Ensink (HBAG) G.M. Splinter (LEI) Y. Dijkxhoorn (LEI) INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Productbeschrijving Delta/W Schadedossier versie 1.0

Productbeschrijving Delta/W Schadedossier versie 1.0 Delta/W Schadedossier Compleet en efficiënt Inleiding Delta/W Schadedossier is het backoffice pakket voor de schadehersteller die meer wil dan alleen calculeren. Delta/W Schadedossier heeft standaard uitgebreide

Nadere informatie

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i AAN DE SLAG LOGISTIEK GEDEELT E i Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begin... 4 Schermuitleg... 6 Beschrijving inkoopproces... 7 Beschrijving verkoopproces... 9 Voor veel gestelde vragen (FAQ) kunt u terecht

Nadere informatie

Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden. Jeroen A. Prins - juni 2008

Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden. Jeroen A. Prins - juni 2008 Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden Jeroen A. Prins - juni 2008 Het Financieele Dagblad, 16 October 2007 (1) 2 Het Financieele Dagblad, 16 October 2007 (2) Belangrijkste

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden:

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Tussentijds actueel inzicht Wij zijn van mening dat tussentijdse cijfers van cruciaal belang zijn bij het nemen van beslissingen. Dit inzicht

Nadere informatie

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices.

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Versie 0.1 datum: 2012.02.27 door:jelle Attema Versie 0.2 datum: 2012.03.08 door: Jelle Attema Achtergrond. Elektronisch

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen WishUmobile Wijnhaven 17 3011

Nadere informatie

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee AAN DE BRON, de belofte Wilko Stronks, Reeleezee aan de bron Het proces en IT inrichting Behoefte aan meer efficiency Kansen op meer dienstverlening aan de bron De belofte Oplossing? Comptabele gegevens

Nadere informatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie OnderwijsApps B.V. Innovatieweg 26-03 7007 CD DOETINCHEM Tel. 0314-368250 Postbus 704 7000 AS DOETINCHEM KvK 51377888 www.onderwijsapps.nl info@onderwijsapps.nl

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN Even voorstellen Joost van Koot Principal Product Marketing Jos Suijkens Senior Business Consultant Van invoeren naar adviseren AGENDA FUTURE FINANCE DE

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows Incl. financiele administratie A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud voor 59,95 per maand. Neem uw eigen programma's

Nadere informatie

Mobiele applicaties of Enterprise mobility is een hot topic. Zo blijkt uit een onderzoek

Mobiele applicaties of Enterprise mobility is een hot topic. Zo blijkt uit een onderzoek TRENDRAPPORT Mobiele Apps bij woningcorporaties In de eerste helft van 2015 heeft Working Spirit een onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van mobiele applicaties bij woningcorporaties. Doel van dit

Nadere informatie

Versiedocumentatie Win 184- win182

Versiedocumentatie Win 184- win182 Versiedocumentatie Win 184- win182 Inhoud Versie 184... 3 Orderverwerking... 3 Niet veildagen kunnen worden opgegeven... 3 Artikelcode met belading, foto en mengsel... 3 GTIN code en opmerkingen uit artikelcode

Nadere informatie

LOGISTIEKE VOORWAARDEN Versie oktober 2015

LOGISTIEKE VOORWAARDEN Versie oktober 2015 1 1. Administratief traject : LOGISTIEKE VOORWAARDEN Versie oktober 2015 Order via Florecom (voorkeur) Order wordt elektronisch doorgegeven, waarbij aantal, prijs, hoogte van de plant (we verwachten steeds

Nadere informatie

Online one stop shopping! Connected with Van Dillewijn Group

Online one stop shopping! Connected with Van Dillewijn Group NL connected Online one stop shopping! Connected with Van Dillewijn Group Verkorting van de keten is iets waar handelsbedrijven wereldwijd de laatste jaren mee te maken hebben. Hoewel deze ontwikkeling

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID

Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID U heeft te maken met eisen op het gebied van tracking & tracing. U wilt uw concurrenten voor blijven

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten:

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten: Stamgegevens: In de stamgegevens worden vaak terugkerende gegevens ingevoerd. Bij nieuwe Qbil Trade gebruikers is het in de meeste gevallen mogelijk om (een deel van) de huidige stamgegevens te exporteren

Nadere informatie

De Nationale Bioscoopbon. status project digitalisering juni 2013

De Nationale Bioscoopbon. status project digitalisering juni 2013 De Nationale Bioscoopbon status project digitalisering juni 2013 Agenda 1. Inleiding 2. Status 3. Cadeaukaarten NL 4. Planning 5. Techniek 6. Financiele afhandeling 7. Servicedesk Inleiding Het NVB bureau

Nadere informatie

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software.

Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software. Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software. De Guidance software pakketten maken het mogelijk om vanuit één centrale database zowel een webshop als catalogus

Nadere informatie

E-Factureren en boekhoudsoftware

E-Factureren en boekhoudsoftware Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.boekhoudplaza.nl September 2009 Elektronisch factureren B2C, B2B, Buyer direct, Consolidator, Direct processing,

Nadere informatie

KENGETALLEN 2013. HBAG Bloemen en Planten

KENGETALLEN 2013. HBAG Bloemen en Planten KENGETALLEN 2013 HBAG Bloemen en Planten Voorwoord Voor u ligt de geactualiseerde versie van Kengetallen Groothandel Bloemkwekerijproducten. Hierin is naast de vertrouwde exportstatistiek van het HBAG

Nadere informatie

Gasunie inkoopproces 2012

Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu op zoek naar

Nadere informatie

Business-to-Business

Business-to-Business Business-to-Business 1 WAT IS BUSINESS-TO-BUSINESS? 1.1 Inleiding Bedrijven communiceren veelvuldig met elkaar. Orders worden geplaatst, facturen worden verzonden, informatie wordt uitgewisseld. Zo n dertig

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

Interviews team 8 per onderwerp

Interviews team 8 per onderwerp Interviews team 8 per onderwerp Joost Verhoog 25 november 2003 Persoon Dhr. Uittenboogaard Dhr. Sieben Functie Hij is hoofd van de afdeling IT van S&D. Hij wil projectleider van de ontwikkeling van NetSales

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel Versie B03b d.d. 13 november 2012 CASH Financieel Printercode toegevoegd in blok lay out! In het scherm Formulier Algemeen is de rubriek Printercode toegevoegd, zodat net als bij de regel lay out een vaste

Nadere informatie

Meest gestelde vragen Fair Produce Nederland

Meest gestelde vragen Fair Produce Nederland . Meest gestelde vragen Fair Produce Nederland Organisatie Hoe is Fair Produce Nederland opgebouwd? De Stichting Fair Produce Nederland is opgericht door de vereniging voor groothandelaren in groenten

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Ceyenne Concentrator

Ceyenne Concentrator Ceyenne Concentrator Product Information Management, Publication Management, Order Management, Price Management, Content Interface, EDI, Web2Print, Marketing Campaign, Callcenter CRM Diract IT Opgericht

Nadere informatie

Instructiedocument Beschrijving IST situatie

Instructiedocument Beschrijving IST situatie Instructiedocument Beschrijving IST situatie Samengesteld op basis van verkenningen binnen het programma Sggv, 2009-2012. Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording - Softwear

Onderzoeksverantwoording - Softwear Onderzoeksverantwoording - Softwear Onderzoek Naar een onderbouwde advisering van ICT-oplossingen voor de Nederlandse detailhandelpraktijk, een opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Door:

Nadere informatie