MDA Vario Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MDA Vario Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 MDA Vario Gebruikershandleiding! T ==Mobile===

2 2 Lees dit alvorens verder te gaan Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, MSN, Outlook, PowerPoint en Word zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. DIT APPARAAT IS NIET OPGELADEN WANNEER U HET UIT DE VERPAKKING HAALT. VERWIJDER DE BATTERIJ NIET WANNEER HET APPARAAT WORDT OPGELADEN. DE GARANTIE VERVALT ALS U DE BEHUIZING VAN HET APPARAAT OPENT OF AANPAST. EXPLOSIEGEVAAR In gebieden met explosieve stoffen of brandbaar materiaal moet het product worden uitgeschakeld en moet de gebruiker alle aanwijzingen en instructies opvolgen. Vonken kunnen in dergelijke gebieden een explosie of brand veroorzaken, wat lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Gebruikers wordt geadviseerd de apparatuur niet te gebruiken bij garages of benzinestations. Bovendien moeten gebruikers zich houden aan de met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op locaties waar explosieven worden gebruikt. Gebieden met explosiegevaar worden meestal duidelijk aangegeven, maar niet altijd. Dit zijn onder andere benzinestations, het benedendek van schepen, faciliteiten voor het transport of de opslag van brandstoffen of chemische stoffen, en gebieden waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat, zoals korreltjes, stof of metaalpoeder. PRIVACYBEPERKINGEN In bepaalde landen bent u verplicht het aan uw gesprekspartner te melden wanneer u een gesprek opneemt. Houd u altijd aan de geldende wetten en regels als u gebruik maakt van de opnamefunctie van de MDA Vario.

3 3 Belangrijke voorzorgsmaatregelen Neem bij gebruik van dit product de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht om wettelijke aansprakelijkheid en mogelijke schadevergoedingen te voorkomen. ELEKTRISCHE VEILIGHEID Dit product is bedoeld voor gebruik met voeding van de batterij. Ander gebruik kan gevaarlijk zijn en maakt de goedkeuring die aan het product is verleend, ongeldig. VEILIGHEID IN VLIEGTUIGEN Omdat dit product mogelijk storing kan veroorzaken in het navigatiesysteem en communicatienetwerk van een vliegtuig, is het gebruik van de telefoonfunctie van dit product aan boord van een vliegtuig in de meeste landen verboden. Als u het toestel wilt gebruiken aan boord van een vliegtuig, moet u er aan denken de telefoon uit te schakelen door de vliegtuigmodus te activeren. OMGEVINGSBEPERKINGEN Gebruik dit product niet in de buurt van benzinestations. Het gebruik van dit product is tevens verboden in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken en op locaties met explosieven. VEILIGHEID VOOR DE OMGEVING Gebruik dit product niet in benzinestations, brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken en op locaties met explosieven, of in een mogelijk explosieve omgeving, zoals installaties voor het tanken van brandstoffen, het benedendek van schepen, faciliteiten voor het transport of de opslag van brandstoffen of chemische stoffen, en gebieden waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat, zoals korreltjes, stof of metaalpoeder. Houd er rekening mee dat vonken in dergelijke gebieden een explosie of brand kunnen veroorzaken, wat lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben. VERKEERSVEILIGHEID Bestuurders mogen tijdens het rijden geen gebruik maken van mobiele telefoonservices, behalve in noodgevallen. In een aantal landen is het gebruik van handsfree-apparaten wel toegestaan.

4 4 STORING VAN MEDISCHE APPARATUUR Dit product kan ertoe leiden dat medische apparatuur niet juist werkt. In de meeste ziekenhuizen en medische instellingen is het gebruik van dit apparaat verboden. NIET-IONISERENDE STRALING Dit product mag alleen worden gebruikt onder de aanbevolen normale omstandigheden om problemen als gevolg van straling en storing te voorkomen. Net zoals bij andere mobiele apparatuur met een radiozender, wordt gebruikers aangeraden geen enkel deel van het lichaam te dicht bij de antenne te houden tijdens het gebruik van het apparaat voor een juiste werking van het apparaat en de veiligheid van het personeel.

5 5 Inhoud Hoofdstuk 1 Aan de slag 1.1 Kennismaking met de MDA Vario en de bijbehorende accessoires De SIM-kaart installeren Informatie over de batterij Opstarten Het scherm Vandaag De programma s gebruiken Hoofdstuk 2 Informatie invoeren en zoeken 2.1 Inleiding Het toetsenbord gebruiken Letterherkenning gebruiken Blokherkenning gebruiken Transcriber gebruiken Phone Pad gebruiken Tekenen en schrijven op het scherm Een notitie opnemen Informatie zoeken... 44

6 6 Hoofdstuk 3 Telefoonfuncties gebruiken 3.1 De telefoon gebruiken Een oproep plaatsen Een oproep ontvangen Smart Dialing Opties tijdens oproepen Aanvullende kiesinformatie Hoofdstuk 4 De MDA Vario synchroniseren 4.1 ActiveSync gebruiken Informatie synchroniseren Synchroniseren via infrarood en Bluetooth Muziek, video en afbeeldingen synchroniseren Hoofdstuk 5 De MDA Vario beheren 5.1 De MDA Vario aanpassen Programma s toevoegen en verwijderen Geheugen beheren Back-up van bestanden maken De MDA Vario beveiligen De MDA Vario opnieuw instellen... 80

7 7 Hoofdstuk 6 Verbinding maken 6.1 Verbinding maken met internet Internet Explorer Bluetooth gebruiken Comm Manager gebruiken Terminal Services-client gebruiken Hoofdstuk 7 Berichten uitwisselen en Outlook gebruiken en SMS-berichten Wiz gebruiken MMS-berichten Pocket MSN Messenger Agenda Contactpersonen Taken Notities Hoofdstuk 8 Werken met multimedia 8.1 De camera gebruiken Afbeeldingen en video s gebruiken Windows Media Player gebruiken Speler voor Streaming Video gebruiken

8 8 Hoofdstuk 9 Andere toepassingen gebruiken 9.1 Word Mobile Excel Mobile Diavoorstellingen bekijken met PowerPoint Mobile ClearVue PDF gebruiken MIDlet Manager gebruiken ZIP gebruiken Gesproken snelkeuze gebruiken Bijlage A.1 Wettelijke kennisgevingen A.2 Pc-vereisten om ActiveSync 4.0 uit te voeren A.3 Probleemoplossing A.4 Specificaties A.4 Index

9 Hoofdstuk 1 Aan de slag 1.1 Kennismaking met de MDA Vario en de bijbehorende accessoires 1.2 De SIM-kaart installeren 1.3 Informatie over de batterij 1.4 Opstarten 1.5 Het scherm Vandaag 1.6 De programma s gebruiken! T ==Mobile===

10 10 Aan de slag 1.1 Kennismaking met de MDA Vario en de bijbehorende accessoires Aanzicht voor-, boven- en linkerkant

11 Aan de slag 11 Nr. Item Functie 1 Sleuf voor mini-sd-kaart Hier kunt u een geheugenkaart (mini-sd) plaatsen voor de opslag van gegevens. 2 Aan/uit-knop Druk hierop om de MDA Vario tijdelijk uit te schakelen en in de inactieve stand te plaatsen. Houd deze knop gedurende ongeveer vijf seconden ingedrukt om de MDA Vario volledig uit te schakelen. Als de MDA Vario in de inactieve stand staat, kunt u de telefoonfunctie nog wel gebruiken om oproepen te ontvangen. Als u het toestel echter volledig uitschakelt, is de telefoonfunctie niet meer beschikbaar. 3 Meldings-LED 1 Tweekleurige LED aan de linkerkant: blauw voor Bluetoothsysteemmelding voor ingeschakeld en verzendklaar radiofrequentiesignaal, en groen voor Wi-Fi-status. 4 Speaker Hiermee kunt u naar audiomedia of een telefoongesprek luisteren. 5 Meldings-LED 2 Tweekleurige LED aan de rechterkant: groen en oranje voor GSM in stand-by, SMS-bericht, GSM-netwerkstatus, meldingen, oplaadstatus batterij. 6 Internet Explorer Druk hierop om Internet Explorer te starten. 7 Berichten Druk hierop om snel Berichten te starten. 8 Touchscreen Gebruik dit om met de pen te schrijven, te tekenen of een selectie te maken. 9 LINKERFUNCTIETOETS Hiermee wordt de opdracht uitgevoerd die boven de toets staat. 10 RECHTERFUNCTIETOETS Hiermee wordt de opdracht uitgevoerd die boven de toets staat. 11 Toets EINDE Druk hierop om een oproep te beëindigen. 12 Navigatieknop Druk deze knop voor meerdere richtingen omhoog, omlaag, links of rechts om menu s en programma-instructies te doorlopen. Bevestig de selectie door op de knop in het midden te drukken. 13 Knop SPREKEN Druk hierop om een inkomend gesprek aan te nemen of een nummer te kiezen. 14 Volumeregelaar Druk de regelaar omhoog of omlaag om het volume aan te passen. 15 Comm Manager Druk hierop om Comm manager te starten. Houd deze knop ingedrukt om de trilmodus in te schakelen.

12 12 Aan de slag Aanzicht achter-, onder- en rechterkant

13 Aan de slag 13 Nr. Item Functie 1 Aansluiting voor autoantenne U kunt de MDA Vario aansluiten op een autoantenne om gebruik te maken van de betere ontvangstkwaliteit. 2 Flitser Hiermee kunt u zelfs in het donker foto s maken. 3 Spiegel voor zelfportret Houd de MDA Vario zo dat deze spiegel het beeld weerspiegelt dat u wilt vastleggen. 4 Cameralens Als de modus Camera actief is, komen de inkomende live videobeelden via deze lens binnen. 5 Vergrendeling van klep Druk op deze vergrendeling om de batterijklep te openen. 6 Pen en penopening Met de pen kunt u schrijven en tekenen en items selecteren op het touchscreen. 7 Microfoon Spreek in de microfoon wanneer u een telefoongesprek ontvangt of begint, of wanneer u een voice memo opneemt. 8 Mini-USB-aansluiting Gebruik deze aansluiting om gegevens te synchroniseren of om de batterij op te laden. 9 Hoofdtelefoonaansluiting Hiermee kunt u naar media met geluid luisteren of de handsfree-set van de telefoon gebruiken. 10 Spraakopdracht Druk hierop om snelkeuze via spraakherkenning te starten. Houd deze knop ingedrukt om een spraaknotitie op te nemen. 11 Infraroodpoort Hiermee kunt u bestanden of gegevens draadloos uitwisselen met andere apparaten. 12 Knop RESET Druk met de pen op de knop RESET om de MDA Vario elektronisch opnieuw in te stellen. 13 Knop CAMERA Druk hierop om de camera te starten. Druk nogmaals om een foto te maken.

14 14 Aan de slag Het QWERTY-toetsenbord De MDA Vario is uitgerust met een QWERTY-toetsenbord, dat lijkt op het standaardtoetsenbord van een pc. Schuif het schermpaneel naar rechts om het QWERTY-toetsenbord te gebruiken. Het QWERTY-toetsenbord Met het QWERTY-toetsenbord kunt u het volgende doen: = Als u kleine letters wilt typen, drukt u met uw vingers op de toetsen. = Als u alleen hoofdletters wilt gebruiken, drukt u eerst op op. = Als u één hoofdletter wilt typen, drukt u op en vervolgens en vervolgens op de gewenste toets. = Als u een cijfer of symbool (rood weergegeven) wilt typen, drukt u op en vervolgens op de gewenste toets. = Druk op de LINKER-/RECHTERFUNCTIETOETS / om de opdracht uit te voeren die boven de toets staat. = Druk op om de ingevoerde gegevens te controleren of om het gebruikte programma af te sluiten. = Druk op om het menu Opstarten te openen. = Druk op de pijltoetsen / / / voor verplaatsing in de betreffende richting.

15 Aan de slag 15 Accessoires De volgende accessoires worden meegeleverd met de MDA Vario: Nr. Item Functie 1 Stroomadapter Hiermee laadt u de batterij van het apparaat weer op. 2 USB-kabel Hiermee sluit u de MDA Vario aan op een pc en synchroniseert u gegevens. 3 Stereohoofdtelefoon Uitgerust met volumeregelaar en knop Verzenden/ Beëindigen. Met deze knop kunt u inkomende en uitgaande oproepen aannemen en beëindigen. Steek het stekkertje in de hoofdtelefoonaansluiting om naar geluidsbestanden te luisteren.

16 16 Aan de slag 1.2 De SIM-kaart installeren Voer de volgende stappen uit om een SIM-kaart (Subscriber Identity Module) te installeren die u van uw lokale netwerkserviceprovider hebt gekregen. De SIM-kaart bevat uw telefoonnummer, servicegegevens en het geheugen voor het telefoonboek en berichten. De MDA Vario ondersteunt zowel 1,8V als 3V SIM-kaarten. Sommige oudere SIM-kaarten zijn niet geschikt voor de MDA Vario. In dat geval moet de klant contact opnemen met diens serviceprovider voor een vervangende SIM-kaart. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. 1. Zorg dat de MDA Vario is uitgeschakeld. 2. Verschuif de vergrendeling van de batterijklep om de klep te openen. 3. Trek aan het plastic lintje om de batterij te verwijderen. Plaats vervolgens de SIM-kaart in de SIM-kaartsleuf met de gouden contactpunten omlaag (het afgeschuinde hoekje van de SIM-kaart moet overeenkomen met het afgeschuinde hoekje in de sleuf). 4. Plaats de batterij terug en duw deze voorzichtig omlaag totdat de batterij op zijn plaats vastklikt. 5. Plaats de batterijklep terug.

17 1.3 Informatie over de batterij Aan de slag 17 De MDA Vario bevat een oplaadbare polymere lithium-ionbatterij. Het toestel is ontworpen voor gebruik van uitsluitend door de fabrikant voorgeschreven originele batterijen en accessoires. De prestaties van de batterij zijn afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals de netwerkconfiguratie van uw serviceprovider, de signaalsterkte, de temperatuur van de omgeving waarin u het toestel gebruikt, de functies en/of instellingen die u selecteert en gebruikt, items die op de verbindingspoorten van de MDA Vario zijn aangesloten en uw gebruikspatronen voor spraak, gegevens en andere programma s. Geschatte levensduur van de batterij (bij benadering): = Stand-bytijd: uur = Spreektijd (scherm uit): 3,5 5 uur Waarschuwing! Verklein de kans op brand en brandwonden. = Probeer de batterij niet te openen, uit elkaar te halen of te onderhouden. = Niet indeuken, niet doorboren, geen kortsluiting veroorzaken via de externe contactpunten en niet in water of vuur gooien. = Niet blootstellen aan temperaturen boven 60o C. = Vervang de batterij alleen door een batterij die voor dit product is bedoeld. = Neem bij het recyclen of weggooien van een gebruikte batterij de plaatselijke voorschriften in acht.

18 18 Aan de slag Het batterijniveau controleren = Tik het pictogram voor het batterijniveau ( ) aan in het scherm Vandaag. = Tik Opstarten > Instellingen > tabblad Systeem > Energie aan. Informatie over energie De batterij opladen Nieuwe batterijen worden gedeeltelijk opgeladen verzonden. Voordat u de MDA Vario kunt gebruiken, moet u de batterij installeren en opladen. Sommige batterijen presteren het beste nadat ze een aantal keren volledig zijn opgeladen/ ontladen. U kunt de batterij opladen door: = De MDA Vario rechtstreeks aan te sluiten op een externe voedingsbron. = De MDA Vario via de meegeleverde synchronisatiekabel aan te sluiten op een pc. Batterij bijna leeg Als u wordt gewaarschuwd dat de batterij bijna leeg is, doet u het volgende: = Sla onmiddellijk de huidige gegevens op. = Synchroniseer met de pc om de batterij op te laden. = Schakel de MDA Vario uit.

19 1.4 Opstarten Aan de slag 19 De MDA Vario in- en uitschakelen U schakelt de MDA Vario in door op de aan/uit-knop te drukken. Als u de MDA Vario voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd een kalibratieprocedure te doorlopen. Zie Het apparaat kalibreren op de volgende pagina voor meer informatie. U schakelt de MDA Vario uit door nogmaals op de aan/uit-knop te drukken. Opmerking Als u op de aan/uit-knop drukt, schakelt u de MDA Vario tijdelijk uit en bevindt het toestel zich in de inactieve stand. U kunt echter nog steeds berichten en oproepen ontvangen terwijl de MDA Vario zich in de inactieve stand bevindt. Het toestel kalibreren U kalibreert het scherm van het apparaat door met de pen het midden van een kruis aan te tikken terwijl dit kruis over het scherm beweegt. Deze procedure zorgt ervoor dat een item dat u op het scherm aantikt met de pen, wordt geactiveerd. Als de MDA Vario niet nauwkeurig reageert op het aantikken van het scherm, voert u de volgende stappen uit om het opnieuw te kalibreren: 1. Tik Opstarten > Instellingen > tabblad Systeem > Scherm aan. 2. Tik op het tabblad Algemeen Scherm uitl. aan en volg de instructies op het scherm om de kalibratie te voltooien. Het toestel kalibreren

20 20 Aan de slag Toetsenvergrendeling Het is mogelijk de toetsen op de MDA Vario te vergrendelen zodat u niet per ongeluk een toepassing opstart. Zodra deze functie is geactiveerd, kan de MDA Vario alleen worden ingeschakeld met de aan/uit-knop. Instellingen voor toetsenvergrendeling configureren 1. Tik Opstarten > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Knoppen aan. 2. Schakel op het tabblad Knopvergrendeling het selectievakje Alle knoppen vergrendelen behalve Aan/uit knop in om de toetsenvergrendelingsfunctie te activeren. Scherminstellingen beheren Het touchscreen van het apparaat heeft drie weergavestanden: Staand, Liggend (naar rechts) en Liggend (naar links). In de weergavestand Staand kunt u bepaalde programma s op de MDA Vario beter bekijken of besturen, terwijl de weergavestand Liggend optimaal kan zijn voor het bekijken van langere tekstbestanden. = Als u de weergavestand wilt wijzigen, tikt u Opstarten > Instellingen > tabblad Systeem > Scherm aan en kiest u de gewenste stand. Stand Staand Stand Liggend

21 Aan de slag 21 = = Als u de randen van lettertypen op het scherm voor een groot aantal programma s vloeiend wilt maken, schakelt u op het tabblad ClearType het selectievakje ClearType inschakelen in. Als u de leesbaarheid wilt verbeteren of als u meer inhoud op het scherm wilt zien, past u de tekstgrootte aan met de schuifregelaar op het tabblad Tekengrootte. Opmerking Als u het schermpaneel opzij schuift om het QWERTY-toetsenbord te openen, wordt de weergavestand automatisch veranderd.

22 22 Aan de slag 1.5 Het scherm Vandaag In het scherm Vandaag wordt belangrijke informatie weergegeven, zoals toekomstige afspraken en statuspictogrammen. U kunt een sectie in het scherm aantikken om het bijbehorende programma te openen. = U opent het scherm Vandaag door Opstarten > Vandaag aan te tikken. Als u de weergave van het scherm Vandaag inclusief de achtergrondafbeelding wilt aanpassen, tikt u Opstarten > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Vandaag aan Tik dit aan om het menu Opstarten te openen. 2 Tik dit aan om de verbindingsstatus te bekijken. 3 Geeft de sterkte van het radiosignaal aan. Tik dit aan om de telefooninstellingen te configureren. 4 Tik dit aan om het volumeniveau van het toestel/belsignaal te regelen. 5 Hier wordt de huidige tijd weergegeven. Houd dit aangetikt om de klokmodus te wijzigen: Analoog of Digitaal. 6 Hier wordt de huidige datum weergegeven. Tik dit aan om datum, tijd, alarmsignaal, enzovoort in te stellen. 7 Tik dit aan om een bijbehorend programma te starten vanuit het snelstartvenster. 8 Tik dit aan om informatie over de eigenaar in te stellen. 9 Uw dag in één oogopslag met herinneringen. Tik dit aan om het bijbehorende programma te openen: taken, berichten en afspraken. 10 Tik dit aan om de MDA Vario te blokkeren of deblokkeren. : geblokkeerd; : gedeblokkeerd. 11 Batterijstatus. Tik dit aan om het scherm met de energie-instellingen te openen. 12 Tik dit aan om Comm Manager te starten. 13 Tik dit aan om het scherm Agenda te openen. 14 Tik dit aan om het scherm Contactpersonen te openen.

23 Aan de slag 23 Pictogrammen Hier volgen enkele statuspictogrammen die op de MDA Vario kunnen worden weergegeven. Pictogram Beschrijving Geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen. Geeft aan dat de batterij bijna leeg is. Batterij wordt opgeladen. Geluid ingeschakeld. Geluid uitgeschakeld. Trilmodus ingeschakeld. Verbinding is actief. Verbinding is niet actief. Bezig met synchroniseren. Synchronisatiefout. Geeft de maximale signaalsterkte aan. Geen signaal. Telefoon is uitgeschakeld. Geen telefoondienst. Zoeken naar telefoondienst. Bezig met spraakoproep. Oproepen worden doorgeschakeld. Telefoongesprek in de wachtstand. Gemiste oproep.

24 24 Aan de slag Pictogram Beschrijving GPRS (General Packet Radio Services) beschikbaar. Nieuw - of tekstbericht. Nieuwe voic Er zijn nog meer meldingen. Tik dit pictogram aan om ze allemaal te bekijken. Geeft aan dat Wi-Fi is ingeschakeld. Geeft aan dat het toestel is geblokkeerd. : Wi-Fi uit. : Toestel ontgrendeld.

25 1.6 De programma s gebruiken Aan de slag 25 Het menu Opstarten Het menu Opstarten, dat zich in de linkerbovenhoek van het scherm Vandaag bevindt, bevat een lijst met programma s. Met het menu kunt u een scherm sluiten en van het ene programma naar het andere overschakelen. U kunt een programma starten door in de lijst met programma s te bladeren en vervolgens op ENTER te drukken, of door een programma aan te tikken met de pen Tik dit aan om over te schakelen naar het scherm Vandaag. 2 Tik dit aan om een programma te starten. Als u de items in het menu Opstarten wilt wijzigen, tikt u Opstarten > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Menu s aan. 3 Tik dit aan om een onlangs gebruikt programma te starten. 4 Tik dit aan om meer op de MDA Vario geïnstalleerde programma s weer te geven en te selecteren. 5 Tik dit aan om de apparaatinstellingen te wijzigen. Het snelstartvenster U kunt enkele van de meestgebruikte programma s ook openen met de mapopdrachten van het snelstartvenster dat in het scherm Vandaag wordt weergegeven. Met elke mapopdracht opent u een map met één of meerdere programma s. Dit zijn: = T-Mobile Favourites ( = Contactpersonen ( = = Telefoon ( = Berichten ( Agenda ( ): hiermee opent u de website T-Mobile Favourites. ): hiermee start u Contactpersonen of SIM Manager. ): Hiermee opent u het scherm Telefoon. ): hiermee start u Wiz of Berichten. ): hiermee start u Rekenmachine, Agenda, Notities of Taken.

26 26 Aan de slag Programmapictogrammen Hier volgen enkele pictogrammen voor programma s die al op de MDA Vario zijn geïnstalleerd. Pictogram Beschrijving ActiveSync Hiermee synchroniseert u informatie tussen de MDA Vario en een pc. Rekenmachine Tik Agenda > Rekenmachine aan om eenvoudige sommen en berekeningen uit te voeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Agenda Tik Aggenda > Agenda aan om afspraken bij te houden en vergaderverzoeken te maken. Camera Hiermee kunt u foto s maken of videoclips met geluid opnemen. ClearVue PDF Hiermee kunt u PDF-bestanden weergeven op de MDA Vario. Comm Manager Hiermee kunt u de verbinding van het toestel (zoals Wi-Fi, Bluetooth en ActiveSync) beheren en schakelen tussen de belsignaal-/trilmodus. Contactpersonen Tik Contactpersonen > Contactpersonen aan om vrienden en collega s bij te houden. Downloadagent Verschaft informatie over de downloadstatus en de inhoud die u van internet hebt gedownload. Hiermee kunt u uw provider selecteren in een lijst met beschikbare providers en kunt u gemakkelijker accounts instellen. Excel Mobile Hiermee kunt u nieuwe werkmappen maken of Excel-werkmappen bekijken en bewerken. Verkenner Hiermee kunt u bestanden op de MDA Vario ordenen en beheren. Spelletjes Hiermee kunt u twee vooraf geïnstalleerde spelletjes spelen: Bubble Breaker en Solitaire. Help Hiermee kunt u Help-onderwerpen voor een programma op de MDA Vario bekijken. Internet Explorer Met Internet Explorer kunt u naar web- en WAP-sites surfen en nieuwe programma s en bestanden downloaden van internet. MIDlet Manager Hiermee kunt u Java-toepassingen, zoals spelletjes en hulpprogramma s, downloaden en op de MDA Vario installeren.

27 Aan de slag 27 Pictogram Beschrijving Berichten Tik Agenda > Notities aan om - en tekstberichten te verzenden en ontvangen. Modemkoppeling Hiermee kunt u de MDA Vario gebruiken als modem. Notities Tik Agenda > Notities aan om handgeschreven of getypte notities, tekeningen en opnames te maken. Telefoon Hiermee voert u uitgaande en inkomende telefoongesprekken, schakelt u tussen gesprekken en stelt u telefonische vergaderingen in. Afbeeldingen en video s Hiermee kunt u afbeeldings- en videobestanden verzamelen, ordenen en sorteren in de map Mijn afbeeldingen van de MDA Vario of op een opslagkaart. Pocket MSN Hiermee kunt u expresberichten uitwisselen met contactpersonen in MSN Messenger. PowerPoint Mobile Hiermee kunt u PowerPoint-dia s en -presentaties bekijken en bewerken. Zoeken Hiermee kunt u zoeken naar contactpersonen, gegevens en andere informatie op de MDA Vario. SIM Manager Tik Contactpersonen > SIM Manager aan om de lijst met contactpersonen die op de SIM-kaart is opgeslagen, samen te stellen, te ordenen en te sorteren. SMSdiensten Hiermee kunt u toegang krijgen tot informatie en andere diensten die worden aangeboden door T-Mobile. Streaming Video Hiermee kunt u live videostromen afspelen. Taken Tik Agenda > Taken aan om uw taken bij te houden. Windows Media Dit programma maakt de multimediafunctie van de MDA Vario mogelijk. Voice Speed Dial U kunt stemlabels opnemen zodat u door alleen maar een woord uit te spreken een telefoonnummer kunt kiezen of een programma kunt starten. Word Mobile Hiermee kunt u nieuwe documenten maken of Worddocumenten bekijken en bewerken. Terminal Services-client Hiermee kunt u zich aanmelden bij een pc waarop Terminal Services of Remote Desktop wordt uitgevoerd, en vervolgens alle programma s op de betreffende pc gebruiken vanaf uw mobiele toestel. ZIP Hiermee kunt u geheugenruimte besparen en de opslagcapaciteit van de MDA Vario vergroten door bestanden te comprimeren in de conventionele ZIP-indeling.

28 28 Aan de slag

29 Hoofdstuk 2 Informatie invoeren en zoeken 2.1 Inleiding 2.2 Het toetsenbord gebruiken 2.3 Letterherkenning gebruiken 2.4 Blokherkenning gebruiken 2.5 Transcriber gebruiken 2.6 Phone Pad gebruiken 2.7 Tekenen en schrijven op het scherm 2.8 Een notitie opnemen 2.9 Informatie zoeken! T ==Mobile===

30 30 Informatie invoeren en zoeken 2.1 Inleiding Wanneer u een programma start of een veld selecteert waarin tekst of cijfers moeten worden ingevoerd, wordt het invoerscherm automatisch beschikbaar. Met het invoerscherm krijgt u toegang tot de verschillende invoermethoden die beschikbaar zijn op de MDA Vario, zoals Blokherkenning, Toetsenbord, Letterherkenning, Phone Pad en Transcriber. Standaard geeft het pictogram Invoerscherm op de menubalk aan welke invoermethode er is geselecteerd. Met de pijl van Input Selector (rechts van het pictogram Invoerscherm) opent u een lijst met beschikbare invoermethoden. Invoerscherm weergeven of verbergen = Tik het pictogram Invoerscherm op de menubalk aan. Invoerscherm (toetsenbord) Pijl van Input Selector Pictogram Pictogram Invoerscherm Invoermethode Het toetsenbord op het scherm. Letterherkenning of Blokherkenning. Phone Pad Transcriber

31 2.2 Het toetsenbord gebruiken Informatie invoeren en zoeken 31 Als u tekst, symbolen of cijfers wilt invoeren, kunt u die typen met het QWERTYtoetsenbord of met het gewone schermtoetsenbord. Raadpleeg hoofdstuk 1 als u het QWERTY-toetsenbord wilt gebruiken. Het standaardtoetsenbord op het scherm gebruiken Het toetsenbord op het scherm is beschikbaar wanneer tekstinvoer mogelijk is. U kunt tekst invoeren door toetsen aan te tikken op het toetsenbord dat op het scherm wordt weergegeven. Tekst invoeren met het schermtoetsenbord 1. Tik in een programma de pijl van Input Selector aan en tik Toetsenbord aan. 2. Voer tekst in door de toetsen van het schermtoetsenbord aan te tikken. Het schermtoetsenbord vergroten 1. Tik de pijl van Input Selector aan en tik vervolgens Opties aan. 2. Selecteer Toetsenbord in de lijst Invoermethode. 3. Tik Grote toetsen aan.

32 32 Informatie invoeren en zoeken 2.3 Letterherkenning gebruiken Met Letterherkenning kunt u afzonderlijke letters, cijfers en leestekens schrijven, die vervolgens naar getypte tekst worden geconverteerd. Letterherkenning gebruiken 1. Tik in een programma de pijl van Input Selector aan en tik Letterherkenning aan. 2. Schrijf letters, cijfers en symbolen in het daartoe bestemde schrijfgebied. = Voer hoofdletters in door in het ABC-gebied (links) van het vak te schrijven. = Voer kleine letters in door in het abc-gebied (midden) van het vak te schrijven. = Voer cijfers in door in het 123-gebied (rechts) van het vak te schrijven. = Voer leestekens en symbolen in door in een van de gebieden van het vak te tikken en vervolgens het gewenste teken te schrijven. Opmerking Letterherkenning is beschikbaar als tekstinvoer mogelijk is. Tip Tik het vraagteken naast het schrijfgebied aan voor hulp bij het schrijven van tekens met Letterherkenning.

33 2.4 Blokherkenning gebruiken Informatie invoeren en zoeken 33 Met Blokherkenning gebruikt u één haal om letters, cijfers, symbolen en leestekens te schrijven, die vervolgens naar getypte tekst worden geconverteerd. Blokherkenning gebruiken 1. Tik in een programma de pijl van Input Selector aan en tik Blokherkenning aan. 2. Schrijf letters, cijfers en symbolen in het daartoe bestemde schrijfgebied. = Voer letters in door in het abc-gebied (links) van het vak te schrijven. = Voer cijfers in door in het 123-gebied (rechts) van het vak te schrijven. = Voer leestekens en symbolen in door in een van de gebieden van het vak te tikken en vervolgens het gewenste teken te schrijven. Opmerking Blokherkenning is beschikbaar als tekstinvoer mogelijk is. Tip Tik het vraagteken naast het schrijfgebied aan voor hulp bij het schrijven van tekens met Blokherkenning.

34 34 Informatie invoeren en zoeken 2.5 Transcriber gebruiken Transcriber is een programma voor handschriftherkenning waarmee u cursief, in blokletters of in een combinatie hiervan kunt schrijven. Transcriber werkt op transparante wijze op de achtergrond van programma s en herkent woorden met de bijbehorende geïntegreerde woordenlijst. Als Transcriber is ingeschakeld, wordt een penbeweging overal op het scherm geïnterpreteerd als geschreven invoer. Raadpleeg de Help van de MDA Vario voor meer informatie over het gebruik van Transcriber. Transcriber starten 1. Start een programma dat invoer door de gebruiker accepteert, zoals Word Mobile. 2. Tik de pijl van Input Selector aan en tik Transcriber aan. Het startscherm van Transcriber wordt weergegeven. Schrijven met Transcriber 1. Plaats in een programma de cursor op de positie waar u tekst wilt laten verschijnen. 2. Gebruik de pen om ergens op het scherm te schrijven. Vlak nadat u de pen van het scherm tilt, wordt het handschrift naar tekst geconverteerd. Interpunctietekens en symbolen invoeren Transcriber biedt een toetsenbord op het scherm waarmee u gemakkelijk interpunctietekens of een speciaal symbool kunt toevoegen aan bestaande tekst. = Tik in een programma aan op de werkbalk van Transcriber. Het toetsenbord blijft zichtbaar totdat u de knop nogmaals aantikt. Tips = Als u het toetsenbord wilt verplaatsen, houdt u de titelbalk aangetikt en sleept u het toetsenbord vervolgens naar de gewenste positie. = Als er geen tekst is geselecteerd, kunt u het toetsenbord ook openen door de beweging te maken.

GPS Pocket PC telefoon Gebruikershandleiding

GPS Pocket PC telefoon Gebruikershandleiding GPS Pocket PC telefoon Gebruikershandleiding www.htc.com 2 Lees dit voordat u verder gaat DIT APPARAAT IS NIET OPGELADEN WANNEER U HET UITPAKT. VERWIJDER NOOIT DE ACCU WANNEER HET APPARAAT WORDT OPGELADEN.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 1 Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 2 DUALSIM PDA Multi Mobile Handleiding Versie 1.0 Multi Mobile B.V., 2008 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

Uw HTC Desire S Handleiding

Uw HTC Desire S Handleiding Uw HTC Desire S Handleiding 2 Inhoud Inhoud Aan de slag Inhoud van doos 8 Uw telefoon 8 Onderkant 10 Klep batterijvak 12 SIM-kaart 13 Geheugenkaart 14 Batterij 15 De telefoon in- of uitschakelen 18 Uw

Nadere informatie

Windows Phone 8X van HTC Handleiding

Windows Phone 8X van HTC Handleiding Windows Phone 8X van HTC Handleiding 2 Inhoud Inhoud Uitpakken Je telefoon 8 SIM-kaart 9 Batterij 11 Het toestel in- of uitschakelen 12 Je telefoon instellen Je pincode invoeren 13 De telefoon voor het

Nadere informatie

GT-I8160. Gebruiksaanwijzing

GT-I8160. Gebruiksaanwijzing GT-I860 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Dank u voor de aanschaf van dit mobiele toestel van Samsung. Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren...

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren... Inhoudsopgave Aan de slag...3 Overzicht van XPERIA X1...3 Instructiesymbolen...3 Aanvullende hulp...3 SIM-kaart en batterij...3 De batterij opladen...4 Geheugenkaart...4 In- en uitschakelen...4 Navigeren...5

Nadere informatie

GT-I9000. Gebruiksaanwijzing

GT-I9000. Gebruiksaanwijzing GT-I9000 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Dank u voor de aanschaf van deze mobiele Samsung-telefoon. Deze telefoon biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke

Nadere informatie

Uw HTC EVO 3D Handleiding

Uw HTC EVO 3D Handleiding Uw HTC EVO 3D Handleiding 2 Inhoud Inhoud Aan de slag Inhoud van doos 8 HTC EVO 3D 8 Achterklep 10 SIM-kaart 11 Geheugenkaart 12 Batterij 13 Het toestel in- of uitschakelen. 16 Uw pincode invoeren 16 Vingerbewegingen

Nadere informatie

Uw HTC Rhyme Uitgebreide Handleiding

Uw HTC Rhyme Uitgebreide Handleiding Uw HTC Rhyme Uitgebreide Handleiding 2 Inhoud Inhoud Aan de slag Inhoud van de doos 8 HTC Rhyme 9 Achterklep 11 SIM-kaart 13 Geheugenkaart 13 Batterij 15 Het toestel in- of uitschakelen. 16 Uw pincode

Nadere informatie

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding P910i Gebruikershandleiding Letters Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t

Nadere informatie

KPN Smart 400. Gebruikershandleiding

KPN Smart 400. Gebruikershandleiding KPN Smart 400 Gebruikershandleiding 1 Over deze handleiding Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor deze mobiele telefoon van ZTE. Lees en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik om het toestel

Nadere informatie

Je HTC One V Handleiding

Je HTC One V Handleiding Je HTC One V Handleiding 2 Inhoud Inhoud Uit de verpakking nemen HTC One V 8 Onderkant 9 SIM-kaart 11 Geheugenkaart 12 De batterij opladen 13 Het toestel in- of uitschakelen 13 De HTC One V de eerste keer

Nadere informatie

Kies installeren (PC Sync)

Kies installeren (PC Sync) * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar u het apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.

Nadere informatie

Xperia S Gebruikershandleiding

Xperia S Gebruikershandleiding Xperia S Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke informatie...7 Android wat en waarom?...8 Toepassingen...8 Aan de slag...9 Assembleren...9 De telefoon in- en uitschakelen...10 Schermvergrendeling...10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N97. Uitgave 5

Gebruikershandleiding Nokia N97. Uitgave 5 Gebruikershandleiding Nokia N97 Uitgave 5 Inhoudsopgave Veiligheid 6 Over dit apparaat 6 Netwerkdiensten 7 Gedeeld geheugen 8 Mail for Exchange 8 Hulp zoeken 9 Ondersteuning 9 Help van het apparaat 9 Haal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N97 mini. Uitgave 5.0

Gebruikershandleiding Nokia N97 mini. Uitgave 5.0 Gebruikershandleiding Nokia N97 mini Uitgave 5.0 Inhoudsopgave Veiligheid 6 Over dit apparaat 6 Office-toepassingen 7 Netwerkdiensten 7 Gedeeld geheugen 8 Mail for Exchange 8 Magneten en magnetische velden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia M C1904/C1905 Inhoudsopgave Xperia M Gebruikershandleiding...6 Aan de slag...7 Wat is Android?...7 Overzicht...7 Assembleren...8 Het apparaat in- en uitschakelen...10 Schermvergrendeling...10

Nadere informatie

Samsung Kies (PC Sync) installeren

Samsung Kies (PC Sync) installeren * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar u het apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.

Nadere informatie

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 4.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Gedeeld geheugen 7 Magneten en magnetische velden 7

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia ZR C5503/C5502 Inhoudsopgave Xperia ZR Gebruikershandleiding...6 Aan de slag...7 Android wat en waarom?...7 Apparaatoverzicht...7 Assembleren...8 Het apparaat in- en uitschakelen...10

Nadere informatie

Uw HTC Flyer Handleiding

Uw HTC Flyer Handleiding Uw HTC Flyer Handleiding 2 Inhoud Inhoud Aan de slag Inhoud van doos 8 HTC Flyer 8 Bovenkap 10 SIM-kaart 11 Geheugenkaart 12 Batterij 13 Het toestel in- of uitschakelen. 14 Uw pincode invoeren 14 Vingerbewegingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding ST23i/ST23a miro Inhoudsopgave Belangrijke informatie...6 Android wat en waarom?...7 Toepassingen...7 Aan de slag...8 Assembleren...8 De telefoon in- en uitschakelen...10 Installatiehandleiding...10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia L C2105/C2104 Inhoudsopgave Xperia L Gebruikershandleiding...6 Aan de slag...7 Over deze gebruikershandleiding...7 Wat is Android?...7 Overzicht van de telefoon...7 Assembleren...8

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 710

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 710 Gebruikershandleiding Nokia Lumia 710 Uitgave 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Terug-, start- en zoektoetsen 7 De simkaart plaatsen 8 Uw telefoon opladen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N8 00

Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Uitgave 2.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 8 De toetsen en het scherm

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 620

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 620 Gebruikershandleiding Nokia Lumia 620 Uitgave 1.0 NL Gebruikershandleiding Nokia Lumia 620 Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 5 Toetsen en onderdelen 5 Terug-, start- en zoektoets 5 Antennelocaties

Nadere informatie

GT-S5830i. Gebruiksaanwijzing

GT-S5830i. Gebruiksaanwijzing GT-S5830i Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Dank u voor de aanschaf van dit mobiele toestel van Samsung. Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 610

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 610 Gebruikershandleiding Nokia Lumia 610 Uitgave 1.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Terug-, start- en zoektoetsen 7 De simkaart plaatsen 8 Uw telefoon opladen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C5 00

Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Uitgave 3.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Aan de slag 8 Toetsen en onderdelen 8 SIM-kaart en batterij

Nadere informatie