Brandweerstand en thermische isolatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brandweerstand en thermische isolatie"

Transcriptie

1 Brandweerstand en thermische isolatie

2 Hebel, de eenvoudigste manier om aan alle eisen voor industrie- of utiliteitsgebouwen tegemoet te komen. Kan men op een eenvoudige en goedkope manier een brandmuur realiseren die technisch voldoet en tegelijkertijd aan de huidige eisen inzake isolatie beantwoordt? Ja, dankzij Hebel. De talrijke eisen die vandaag gesteld worden aan industriële of utiliteitsgebouwen, of het nu gaat om thermische, akoestische, esthetische of ecologische eisen, worden steeds strenger. Het inzetten van Hebel helpt om deze complexe, vaak tegenstrijdige eisen op een eenvoudige en economische manier op te lossen. Zo lost Hebel tegelijkertijd de vereisten inzake thermische isolatie en brandwerendheid gemakkelijk op. Brandmuren De wetgeving legt een minimale brandwerendheid op voor scheidingswanden tussen verschillende ruimtes in industrie- of utiliteitsgebouwen. De isolatieregelgeving verlangt een minimale isolatiewaarde voor de tussenmuren en scheidingswanden tussen verschillende volumes (zie onder). Dankzij hun thermisch isolerende eigenschappen en hun uitstekende brandweerstand, voldoen Hebel platen gemakkelijk aan deze verplichtingen. Bouwknopen eenvoudig opgelost Het gebruik van Hebel voor brandmuren vermijdt koudebruggen ter hoogte van de bouwknopen bij het doorsteken van de muren of het dak. Ð Ð Thermische eisen Wallonië U max (W/m²K) Tussenmuur 1,0 Thermische eisen Vlaanderen Scheidingsconstructies tussen 2 beschermde volumes op aangrenzende percelen Scheidingsconstructies binnen het beschermd volume of palend aan een bestaand beschermd volume op eigen perceel. U max (W/m²K) Voorbeeld van compartimentering tussen KMO-eenheden of aanpalende gebouwen. De scheidingsmuren moet thermisch isolerend en brandwerend zijn. 0,6 1,0 De brandweerstand van Hebel Hebel-platen van 15 cm dikte bieden een brandweerstand van EI 360 minuten! Aan de eisen betreffende compartimentering en brandwerende buitenmuren kan men dus zeer gemakkelijk voldoen. In het geval van brand, blijft de temperatuur aan de andere kant van de muur zeer laag (< 70 C), zelfs na 6 uren! Elk type product kan dus bewaard worden zonder risico op spontane ontploffing of ontvlamming als gevolg van een stijging van de temperatuur. PME1 PME2 PME3 PME4 PME5 PME6 De Hebel-platen (dikte 15 cm) hebben een isolatiewaarde U<1W/m²K en een brandwerendheid van EI 360 min. Zij voldoen dus tegelijkertijd aan eisen inzake isolatie en brandweerstand die gelden voor tussen- of aanliggende gebouwen. Hebel 15 cm. Temperatuur aan de andere kant van de muur na 6 uren brand 2 Brandweerstand en thermische isolatie

3 Brandveiligheidseisen voor industriële gebouwen De regelgeving (bijlage 6) betreffende preventie van brand en explosie bij industriegebouwen is sinds 15 augustus 2009 van kracht. Het gaat hier om minimum voorwaarden, want zeer dikwijls legt de ontwerper van het project, de verzekeringsmaatschappij of de opdrachtgever strengere voorwaarden op. Industrie- en opslaggebouwen moeten verplicht gecompartimenteerd worden. De maximum toegelaten oppervlakte van het compartiment is vastgelegd in functie van de klasse van het gebouw (A, B, C of opslagplaats). De minimum brandweerstand van de compartimenteringsmuren bedraagt EI 120 minuten. Thermische isolatie en brandwerendheid Hebel Hebel platen Isolatiewaarde U(W/m²K) Brandweerstand 15 cm - AAC4,5/550 0,83 EI 360 min. 17,5 cm - AAC3/450 0,59 EI 360 min. 20 cm - AAC3/450 0,52 EI 360 min. Brand met koolwaterstoffen Bij een koolwaterstofbrand stijgt de temperatuurcurve zeer snel (veel sneller dan bij een gewone brand). Vuurtesten uitgevoerd met Hebel van 150 mm dikte, blootgesteld aan de extreme omstandigheden van een koolwaterstofbrand, hebben een brandwerendheid van EI 240 min opgetekend. Gewoonweg spectaculair! température C C en 5 minutes brand met koolwaterstoffen nominale brand curve iso 834 temperatuur aan de niet-brandende kant temps (min.) De koolwaterstofbrandcurve treedt op in specifieke gevallen (gas- of petroleuminstallaties, wegentunnels, opslag van koolwaterstoffen,...) Brandtesten volgens EN op een Hebel muur van 150 mm dikte (Warringtonfire Gent, aug. 2011) Temperatuur brandzijde température C courbe iso temps (min.) Gemiddeld temperatuursverloop muur, niet-brandende zijde température C temps (min.) Brandweerstand en thermische isolatie 3

4 Buitenmuren Zeer dikwijls wordt een brandweerstand EI 60 min. vereist voor de buitenmuren van een industriegebouw. Hebel voldoet vanzelf aan deze eis, en tegelijkertijd aan de huidige thermische isolatie-eisen. Massieve Hebel platen Afhankelijk van de dikte en de densiteit van de Hebel platen is extra isolatie niet nodig om de gewenste U-waarde te verkrijgen. Langs de buitenzijde worden de platen geverfd, bespoten met een kwartslaag of een crepi, of voorzien van eender welke andere buitenafwerking. Hebel platen + isolatie Een economische oplossing om een hoge isolatie te verkrijgen en toch van de voordelen van Hebel cellenbeton te kunnen genieten (thermische inertie, brandweerstand, akoestiche isolatie, luchtdichtheid,...) is het plaatsen van extra isolatie en een buitenafwerking tegen de Hebel platen. De platen fungeren als draagmuur voor de isolatie en de afwerking, terwijl ze de uitstekende fysische kwaliteiten van massieve cellenbetonmuren meebrengen, zoals het koudebrugvrij oplossen van de bouwknopen. Dikte in mm Warmtedoorgangscoëfficiënt van een Hebel muur Klasse volgens AAC 2/400 (1) AAC 3/450 AAC 4,5/ , ,59 0, ,52 0, ,39 0,44 0, ,31 0,35 0, , , (1) Bij deze densiteit moet steeds een waterdichte afwerking voorzien worden. Een binnenafwerking wordt aangeraden. Bij deze klasse is het nodig om specialebevestigingen voor lichte densiteiten te gebruiken.. Warmtegeleidingscoëfficiënt van de Hebel wandplaten Klasse volgens EN12602 AAC 2/400 AAC 3/450 AAC 4,5/550 Warmtegeleidingscoëff. λ Ui (W/mK) 0,100 0,115 0,145 Hebel met isolatie Hieronder een indicatie van de minimum dikte isolatie die nodig is bij de verschillende Hebel-platen om de gevraagde U-waarde te verkrijgen λ Ui (W/mK) isolatie PUR 0,023 U 0,24 W/m²K LR 0,032 EPS 0,035 PUR 0,023 U 0,15 W/m²K LR 0,032 EPS 0,035 Hebel 15 cm AAC 4,5/550 7 cm 10 cm 11 cm 13 cm 17 cm 19 cm Hebel 17,5 cm AAC 3/450 6 cm 8 cm 9 cm 12 cm 16 cm 18 cm Hebel 20 cm AAC 3/450 5 cm 7 cm 8 cm 11 cm 15 cm 16 cm Hebel 24 cm AAC 2/400 4 cm 6 cm 6 cm 10 cm 13 cm 15 cm 4 Brandweerstand en thermische isolatie

5 Bouwknopen eenvoudig opgelost Hebel cellenbeton is isolerend in zijn massa. Het gebruik van Hebel platen vermijdt koudebruggen en vergemakkelijkt het realiseren van EPB-conforme bouwknopen. Brandwerende buitenmuren verplicht De buitenmuren moeten verplicht een minimum brandweerstand van EI 60 minuten bezitten als het tegenoverstaande gebouw zich binnen de 16 m afstand bevindt. De tabel hieronder toont de minimale tussenafstand tussen tegenoverstaande gebouwen in functie van straling. Brandweerstand van de gevel % openingen zonder brandweerstand Minimale afstand tussen gebouwen (in m) 0 % 0 0 % %openingen < 10 % 4 EI 60 min. 10 % %openingen < 15 % 8 15 % %openingen < 20 % 12 20% openingen 16 Geen brandweerstand of < EI 60 min. 16 Eenvoudig en efficiënt voldoen aan de technische eisen voor industrie- en utiliteitsgebouwen Dankzij hun unieke kwaliteiten helpen Hebel platen om eenvoudig te beantwoorden aan de dikwijls tegenstrijdige eisen die gesteld worden. Uitzonderlijke brandwerendheid (EI 360 min.) Uitstekende thermische isolatie en inertie Geen koudebruggen (isolerend in zijn massa) Hoge lichtreflectie Luchtdichtheid Vereenvoudiging van technische details Licht gewicht, eenvoudige en snelle opbouw Talrijke afwerkingsmogelijkheden (verf, kwarts, metalen bekleding, baksteen,...) Akoestische isolatie en absorptie Ecologisch en duurzaam Brandweerstand en thermische isolatie 5

6 Dakplaten Hebel dakplaten hebben het enorme voordeel dat ze brandweerstand, thermische isolatie, draagkracht en lichtgewicht combineren. Naast het voordeel van isolatie en het oplossen van bouwknopen is ook de brandweerstand dikwijls zeer nuttig. Brandweerstand Dankzij de uitstekende brandweerstand worden Hebeldakplaten dikwijls gebruikt bij gebouwen waar hoge eisen gelden wat brandweerstand betreft: opslagplaatsen, fabrieken, compartimenten, technische ruimtes, grootwarenhuizen, commerciële centra, zalen voor evenementen, Het is zelfs mogelijk om later brandwerende tussenmuren op te trekken en/of te verplaatsen in functie van de gewenste binneninrichting, zonder de oorspronkelijke brandweerstand te verliezen. Complexe problemen kunnen dikwijls heel simpel opgelost worden door Hebel-dakplaten te gebruiken. Om overslag van vlammen over een brandmuur heen te voorkomen, moet men de brandmuur boven het dak laten uitkomen. Dit soms moeilijke detail kan vermeden worden door het gebruik van Hebel-dakplaten. Compartimentering: gevaar voor overslag van de brand via het dak Brandwerende compartimentering met een dak uit Hebel-platen en muren uit Ytong-blokken. Het is heel eenvoudig de binnenindeling van de volumes in de toekomst te veranderen door de brandwerende muren te verplaatsen, en toch de oorspronkelijke brandweerstand te behouden. Met een Hebel-dak is het gebouw zowel binnen als buiten beschermd. Aan dit laatste wordt veel te vaak niet genoeg aandacht geschonken. Wanneer een brand vanuit een aanpalende vuurhaard (vb. naast gelegen gebouw, explosie, overdadige hitte, ) overslaat op het dak, leidt dit dikwijls tot de totale vernietiging van het gebouw en zijn inhoud als het dak niet brandwerend is. Brand die ontstaat buiten het gebouw (vb. door explosie, uitdijende vuurhaard) kan tot de volledige vernietiging van het gebouw leiden als dit niet voorzien is van een brandwerend dak. Preventie van secundaire branden Omgekeerd beschermt een Hebeldak ook de omringende structuren in het geval van brand in het gebouw zelf. Cellenbeton smelt bij brand niet en laat geen brandend materiaal neerdruppelen. Oplossing: een dak uit Hebel-platen In grote commerciële centra kunnende brandwanden gerealiseerd worden met Hebelwandplaten of Ytong-blokken. Door het dak met Hebeldakplaten te bouwen, is het niet nodig de brandmuren boven de constructie te laten doorlopen. De Hebel-dakplaten beschermen naastgelegen gebouwen in geval van brand. Ander bouwmateriaal: verspreiden van het vuur door neerdruppelend gesmolten en brandend materiaal. 6 Brandweerstand en thermische isolatie

7 Thermische isolatie Hebel dakplaten bieden een uitstekende thermische isolatie. Ze vergemakkelijken het beantwoorden van zelfs de strengste eisen. De isolatiewaarde van een dak staat in direct verband met de densiteit van het gebruikte cellenbeton, de dikte van de platen en het eventuele gebruik van extra isolatiemateriaal. Luchtdicht en koudebrugvrij Hebel cellenbeton platen zijn isolerend in hun massa en luchtdicht. Met Hebel is het eenvoudig om EPB-aanvaarde bouwknopen te realiseren. dikte in mm Warmtedoorgangscoëfficiënt U (W/m²K) een Hebel-dak AAC 3,5/500 (λ=0,13) klasse volgens EN AAC 4,5/550 (λ=0,145) 125-1, , ,60 0, ,51 0, ,41 0,46 Hebel dakplaten Hieronder een indicatie van de minimum dikte isolatie die nodig is bij de verschillende Hebel-dakplaten om de gevraagde U-waarde te verkrijgen. λ Ui (W/mK) PUR 0,023 U 0,24 W/m²K LR 0,032 EPS 0,035 PUR 0,023 U 0,15 W/m²K LR 0,032 EPS 0,035 Hebel 15 cm AAC 4,5/550 7 cm 10 cm 11 cm 14 cm 18 cm 19 cm Hebel 20 cm AAC 3,5/500 6 cm 8cm 9 cm 11 cm 15 cm 18 cm Hebel 24 cm AAC 3,5/500 5 cm 7 cm 8 cm 10 cm 14 cm 17 cm Bij het gebruik van dakplaten langs beide kanten van een brandmuur is het niet nodig deze brandmuur te laten doorsteken ter hoogte van het dak. Volgende details voldoen aan de geldende brandeisen. Eenvoudig aan de technische eisen voldoen dankzij de eigenschappen van de Hebel dakplaten Uitstekende brandwerendheid Draagkracht: groendaken, platte of schuine daken. Alles is mogelijk. Licht gewicht Thermische isolatie en inertie Akoestische isolatie en absorptie Ecologisch en duurzaam 2m 2m 4m 4m Detail waarbij de draagstructuur R 60 min. of R 120 min. is. Minimum 2 meter langs beide kanten van de brandmuur. Detail waarbij de draagstructuur R 0 min. of R 30 min. is. Minimum 4 meter langs beide kanten van de brandmuur. Brandweerstand en thermische isolatie 7

8 Om te voldoen aan de steeds strengere en complexere eisen en tegelijkertijd de bouwkosten onder controle te houden, is het aangewezen om performante materialen te gebruiken die het bouwen eenvoudig houden. Hebel platen maken het realiseren van efficiënte gebouwen niet onnodig complex, maar snel en goedkoper dankzij hun unieke karakteristieke eigenschappen. EISEN OPLOSSING Akoestiek Brandweerstand Koudebrugvrij Bouwknopen Luchtdichtheid Thermische isolatie Esthetiek Lage kost Snelheid Afwerkingsvrijheid Thermische inertie Ecologisch en duurzaam Licht gewicht Uitvoeringscontrole Architectuur HEBEL HEBEL HEBEL HEBEL Vragen over Hebel? Wenst u een gebouw te ontwikkelen en op een eenvoudige manier te voldoen aan de geldende eisen? Aarzel niet één van onze ingenieurs of technisch adviseurs te contacteren. Xella BE nv/sa Kruibeeksesteenweg Burcht België T. +32 (0) F. +32 (0) Xella neemt geen enkele verantwoordelijkheid in het geval van eventuele schade opgelopen door informatie die in dit dossier staat, alhoewel deze informatie zorgvuldig werd uitgewerkt. Niets van deze publicatie mag overgenomen of hergebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Xella. Ytong, Silka, Hebel, Multipor en Ursa zijn geregistreerde merken van de Groep Xella

BRANDWEERSTAND EN THERMISCHE ISOLATIE

BRANDWEERSTAND EN THERMISCHE ISOLATIE BRANDWEERSTAND EN THERMISCHE ISOLATIE Kan men op een eenvoudige en goedkope manier een brandmuur realiseren die technisch voldoet en tegelijkertijd aan de huidige eisen inzake isolatie beantwoordt? Ja,

Nadere informatie

XELLA. Ecologische gevelsystemen in detail

XELLA. Ecologische gevelsystemen in detail XELLA Ecologische gevelsystemen in detail Bouwmaterialen: in een oogopslag Minerale bouwmaterialen Uitzonderlijke isolerende en brandeigenschappen Cellenbeton Kalkzandsteen Minerale isolatieplaten Prefab

Nadere informatie

XELLA Bouwknopen eenvoudig oplossen

XELLA Bouwknopen eenvoudig oplossen XELLA Bouwknopen eenvoudig oplossen Bouwdetails in de praktijk CeDuBo VDAB Hamme 1 oktober 2015 Geteste luchtdichtheid Silka kalkzandsteen Dragende Silka muur blokken of elementen Zeer kleine maattoleranties

Nadere informatie

Bouwstenen van een betere toekomst

Bouwstenen van een betere toekomst Bouwstenen van een betere toekomst Xella biedt innovatieve wandoplossingen die perfect op de behoefte aan milieuvriendelijk en energie-arm bouwen inspelen en klaar zijn voor 2020. foto cover: arch. Jan

Nadere informatie

Dakplaten en vloerplaten

Dakplaten en vloerplaten Dakplaten en vloerplaten Kwaliteit, veiligheid en rentabiliteit Van alle delen van een gebouw is een dak het meest blootgesteld aan weersomstandigheden zoals regen, warmte en extreme koude. Hebel-dakplaten

Nadere informatie

Dakplaten Vloerplaten

Dakplaten Vloerplaten Dakplaten Vloerplaten Kwaliteit, veiligheid en rentabiliteit Van alle delen van een gebouw is een dak het meest blootgesteld aan weersomstandigheden zoals regen, warmte en extreme koude. Hebel-dakplaten

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen voor 2020

Innovatieve oplossingen voor 2020 Innovatieve oplossingen voor 2020 Xella ontwikkelt bouwsystemen die perfect inspelen op de behoefte aan milieuvriendelijk en energie-arm bouwen en klaar zijn voor 2020 foto cover: arch. Carl Vanassche

Nadere informatie

9. Overzicht van de eigenschappen en de voordelen van cellenbeton

9. Overzicht van de eigenschappen en de voordelen van cellenbeton 114 9. Overzicht van de eigenschappen en de voordelen van cellenbeton Belangrijkste eigenschappen Prestaties voordelen Structuur uiterst kleine gesloten cellen (max. Ø 2 mm) die 80% van het volume uitmaken

Nadere informatie

Innovatieve toekomstgerichte wandoplossingen

Innovatieve toekomstgerichte wandoplossingen Innovatieve toekomstgerichte wandoplossingen Xella ontwikkelt bouwsystemen die perfect inspelen op de behoefte aan milieuvriendelijk en energie-arm bouwen en klaar zijn voor 2020 foto cover: arch. Carl

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen voor 2020

Innovatieve oplossingen voor 2020 Innovatieve oplossingen voor 2020 Xella ontwikkelt bouwsystemen die perfect inspelen op de behoefte aan milieuvriendelijk en energie-arm bouwen en klaar zijn voor 2020 foto cover: arch. Carl Vanassche

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen voor 2020

Innovatieve oplossingen voor 2020 Innovatieve oplossingen voor 2020 Xella ontwikkelt bouwsystemen die perfect inspelen op de behoefte aan milieuvriendelijk en energie-arm bouwen en klaar zijn voor 2020 foto cover: arch. Carl Vanassche

Nadere informatie

Innovatieve toekomstgerichte wandoplossingen

Innovatieve toekomstgerichte wandoplossingen Innovatieve toekomstgerichte wandoplossingen Inhoud Energiezuinigheid is een must... 3 Ytong voldoet aan EPB zonder bijkomende isolatie... 4 Ytong 007 voor de slankste EPB-muur... 5 Ytong + isolatie: de

Nadere informatie

Verbruik per m² blokken lijm kg

Verbruik per m² blokken lijm kg Pg 1/5 Gaa Ytong-blokken Verbruik m² m² kg kg/** C2/350 600x250 240 40 6,7 6,2 6,0 18,80 767 G + HG 600x250 300 32 6,7 7,8 4,8 23,40 767 G + HG 600x250 365 24 6,7 9,5 3,6 28,59 701 G + HG C3/450 600x250

Nadere informatie

vloerplaten P3 Vloerplaten

vloerplaten P3 Vloerplaten P.3.0 Algemeen P.3.0.01 Afmetingen / toleranties / opleg P.3.0.02 Profielen P.3.0.03 Belasting P.3.0.04 Doorbuiging P.3.0.05 Brandweerstand P.3.0.06 Thermische isolatie P.3.0.07 Akoestische isolatie P.3.0.08

Nadere informatie

Verbruik per m² blokken lijm kg

Verbruik per m² blokken lijm kg Pg 1/5 Gaa Ytong-blokken Verbruik m² m² kg kg/** C2/350 600x250 240 40 6,7 6,2 6,0 18,80 770 G + HG 600x250 300 32 6,7 7,8 4,8 23,40 770 G + HG 600x250 365 24 6,7 9,5 3,6 28,59 704 G + HG C3/450 600x250

Nadere informatie

dakplaten P2 Dakplaten

dakplaten P2 Dakplaten dakplaten 37 P2 Dakplaten Van alle zijden van een gebouw wordt het dak het meest blootgesteld aan extreme hitte en koude. Dankzij zijn bijzondere structuur is Hebel een uitstekende thermische isolator.

Nadere informatie

Van lage-energie tot en met passief zonder isolatiematerialen

Van lage-energie tot en met passief zonder isolatiematerialen + PASSIFBLOC Van lage-energie tot en met passief zonder isolatiematerialen U tot 0,11 W/m 2 K Super isolerend Stevig Luchtdicht Warmteregulerend Ademend Duurzaam en ecologisch Simpel. Zeker. Van lage-energie

Nadere informatie

Hét bouwsysteem dat zich aanpast aan uw wensen...

Hét bouwsysteem dat zich aanpast aan uw wensen... Hét bouwsysteem dat zich aanpast aan uw wensen... Marktgerichte producten De bouwmarkt evolueert voortdurend. Met een aangepast productengamma wil Xella optimaal op de veranderingen inspelen. De nieuwe

Nadere informatie

P Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails

P Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails 57 P.2.0.18 Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails De plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails in deze documentatie zijn enkel bedoeld als handleiding voor architecten,

Nadere informatie

5. Producteigenschappen

5. Producteigenschappen 84 5. Producteigenschappen 5.1 Blokken en lateien 5.1.1 Blokken Cellenbetonblokken behoren tot de categorie van zeer lichte en extra lichte betonsoorten, volgens de norm NBN B 21-002: Metselstenen Specificaties

Nadere informatie

Van lage-energie tot en met passief zonder isolatiematerialen

Van lage-energie tot en met passief zonder isolatiematerialen PASSIFBLOC + Van lage-energie tot en met passief zonder isolatiematerialen l tot 0,065 W/mK U tot 0,11 W/m 2 K Super isolerend Stevig Luchtdicht Warmteregulerend Ademend Duurzaam en ecologisch Simpel.

Nadere informatie

Thermische isolatie oplossingen. performant. binnenisolatie

Thermische isolatie oplossingen. performant. binnenisolatie Thermische isolatie oplossingen thermische vloer panelen PUR isolatie performant binnenisolatie Binnenisolatie binnenwanden & vloeren isolatie oplossingen thermisch BINNENWANDEN Een gebouw dat slecht of

Nadere informatie

Hebel. Afmetingen. Hebel binnen- en buitenwanden AAC2/400 AAC3/450 AAC3,5/500 AAC4,5/550 AAC5/600

Hebel. Afmetingen. Hebel binnen- en buitenwanden AAC2/400 AAC3/450 AAC3,5/500 AAC4,5/550 AAC5/600 Toepassing Gewichtsklasse Hebel binnen- en buitenwanden AAC2/400 AAC3/450 AAC3,5/500 AAC4,5/550 AAC5/600 Hebel brandwanden AAC4,5/550 Hebel vloeren AAC4,5/550 AAC5/600 Hebel daken AAC3/450 AAC3,5/500 AAC4,5/550

Nadere informatie

B4 Technische details

B4 Technische details B Technische details B B. Technische details B.. B.. B.. B.. B.. Gelijmde blokken B...a Ytong-blokken met ergonomische handgrepen. B...b Verwerkingsvoorschriften. Ytong-blokken met ergonomische handgrepen.

Nadere informatie

ISOLATIE. En als u zou kiezen voor Aluthermo isolatie? Efficiënt. Dun. Eenvoudig te plaatsen. R = 4,75 m².k/w met 12 cm glaswol (λ 0,032)

ISOLATIE. En als u zou kiezen voor Aluthermo isolatie? Efficiënt. Dun. Eenvoudig te plaatsen. R = 4,75 m².k/w met 12 cm glaswol (λ 0,032) ISOLATIE En als u zou kiezen voor Aluthermo isolatie? Efficiënt. Dun. Eenvoudig te plaatsen. DE ALTERNATIEVE OPLOSSING!VOOR SARKING R = 4,75 m².k/w met 12 cm glaswol (λ 0,032) Eenvoudig en snel te plaatsen

Nadere informatie

B4 Technische details

B4 Technische details B Technische details B technische details technische details B... B... Ytong-latei Ytong-latei Verwerkingsvoorschriften. Ytong-blokken Ytocol Ytocol Ytong-latei 00 min. Xella Xella BE BE nv/sa nv/sa -

Nadere informatie

P Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails

P Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails vloerplaten 65 P.3.0.12 Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails De plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails in deze documentatie zijn enkel bedoeld als handleiding

Nadere informatie

Thermische isolatie oplossingen. gevel panelen. thermische isolatie. spouwmuurpur / PIR performant. buitenisolatie

Thermische isolatie oplossingen. gevel panelen. thermische isolatie. spouwmuurpur / PIR performant. buitenisolatie Thermische isolatie oplossingen gevel panelen thermische isolatie spouwmuurpur / PIR performant buitenisolatie Buitenisolatie muren & gevels comfort besparingen prestaties Een gebouw dat slecht of helemaal

Nadere informatie

PRIJSLIJST/TARIF feb/fév 2019 Bouw/Bâtiment Metaalbouw/Bâtiment métallique

PRIJSLIJST/TARIF feb/fév 2019 Bouw/Bâtiment Metaalbouw/Bâtiment métallique Metaalbouw Bâtiment métallique PRIJSLIJST/TARIF feb/fév 2019 Bouw/Bâtiment Metaalbouw/Bâtiment métallique Artikelcode Code d'article EAN-CODES Product Produit Afmetingen Dimensions m²/verpakking m²/colis

Nadere informatie

Buiten BOUWCONCEPT : BETONELEMENT MET BINNENISOLATIE. Sch.: 1/10 AANSLUITING GEVEL - VLOER OP VOLLE GROND DOORSNEDE DETAIL EPB-AANVAARD

Buiten BOUWCONCEPT : BETONELEMENT MET BINNENISOLATIE. Sch.: 1/10 AANSLUITING GEVEL - VLOER OP VOLLE GROND DOORSNEDE DETAIL EPB-AANVAARD BOUWCONCEPT : BETONELEMENT MET BINNENISOLATIE Sch.: 1/10 DOORSNEDE DETAIL STANDAARD EPB-AANVAARD AANSLUITING GEVEL - VLOER OP VOLLE GROND LAGE ENERGIE JA continuïteit? indien d > d min / 2 tussenvoeging?

Nadere informatie

Internationale code: Heraklith A2-M PRESTATIES. Brandklasse A2-s1, d0

Internationale code: Heraklith A2-M PRESTATIES. Brandklasse A2-s1, d0 A2 AFBOUWPANEEL Internationale code: Heraklith A2-M Het A2 Afbouwpaneel is speciaal ontwikkeld voor het akoestisch en decoratief afwerken van wanden en plafonds. Daarnaast kan een betonnen vloerconstructie

Nadere informatie

Thermische isolatie oplossingen. thermische isolatie. muur en vloer PUR / PIR. panelen TMS & SIS REVE

Thermische isolatie oplossingen. thermische isolatie. muur en vloer PUR / PIR. panelen TMS & SIS REVE Thermische isolatie oplossingen thermische isolatie muur en vloer PUR / PIR panelen TMS & SIS REVE TMS & SIS REVE muren comfort besparingen prestaties Een gebouw dat slecht of helemaal niet geïsoleerd

Nadere informatie

wandplaten P1 Wandplaten

wandplaten P1 Wandplaten wandplaten 25 P1 Wandplaten Dankzij zijn bijzondere structuur is Hebel een uitstekende thermische isolator. De typische celstructuur met luchtbelletjes in de Hebelwandplaten zorgen ervoor dat het binnen

Nadere informatie

Duurzaam bouwen Isoleren en luchtdicht bouwen. Bouwknopen

Duurzaam bouwen Isoleren en luchtdicht bouwen. Bouwknopen Duurzaam bouwen Isoleren en luchtdicht bouwen Bouwknopen 1 Bouwknopen Gevel / plat dak: isolatie niet hoog genoeg in muur Bron: PaThB 2010 2 Bouwknopen Gevel / plat dak: opstand thermisch onderbroken Bron:

Nadere informatie

Van lage-energie tot en met passief zonder isolatiematerialen

Van lage-energie tot en met passief zonder isolatiematerialen ISOLERENDE BLOKKEN Van lage-energie tot en met passief zonder isolatiematerialen l tot 0,065 W/mK U tot 0,13 W/m 2 K Super isolerend Stevig Luchtdicht Warmteregulerend Ademend Duurzaam en ecologisch Simpel.

Nadere informatie

Compleet bouwsysteem van kelder tot dak

Compleet bouwsysteem van kelder tot dak Compleet bouwsysteem van kelder tot dak Arch. Jan Gorteman 2A Architektenvennootschap Coverfoto: arch. Matty Geerkens 2 Compleet bouwsysteem van kelder tot dak Ytong Ytong biedt een antwoord op alle moderne

Nadere informatie

BRANDROOSTERS NATUURLIJKE VENTILATIE RF-TECHNOLOGIES EEN WAAIER AAN GECERTIFICEERDE OPLOSSINGEN

BRANDROOSTERS NATUURLIJKE VENTILATIE RF-TECHNOLOGIES EEN WAAIER AAN GECERTIFICEERDE OPLOSSINGEN NATUURLIJKE VENTILATIE BRANDROOSTERS EEN WAAIER AAN GECERTIFICEERDE OPLOSSINGEN De brandwerende doorvoerroosters worden in de wanden of de deuren geïnstalleerd om de verspreiding van vuur en hitte tegen

Nadere informatie

Beste binnenklimaat voor sport- en evenementshallen

Beste binnenklimaat voor sport- en evenementshallen Beste binnenklimaat voor sport- en evenementshallen Economisch en functioneel Sporten in een hal opgetrokken met Hebel cellenbeton is zeer aangenaam. De gebruiker geniet van het prestatieverbeterend binnenklimaat

Nadere informatie

AANSLUITING GEVEL/ PLAT DAK (WONING)

AANSLUITING GEVEL/ PLAT DAK (WONING) AANSLUITING GEVEL/ PLAT DAK (WONING) Kingspan Insulation - bouwdetail 047 Plat met buiten (langsgevel) YTONG Kooltherm K8 - koudebrugonderbreking spouwplaat Bouwdetail gebaseerd op: 5,0 m² K/W 5,0 m² K/W

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschrift Hebel Construct In verband geplaatste, gelijmde Hebel-platen

Plaatsingsvoorschrift Hebel Construct In verband geplaatste, gelijmde Hebel-platen Plaatsingsvoorschrift Hebel Construct In verband geplaatste, gelijmde Hebel-platen Beschrijving en plaatsingswijze 1. Principe Hebel-platen worden horizontaal geplaatst, op dezelfde manier als bij een

Nadere informatie

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT!

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! ISOLEREND HELLINGSYSTEEM VOOR PLATTE DAKEN GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! Er zijn platte daken met problemen... En er zijn platte daken met Pirotherm! Pirotherm is een lichte isolerende mortel,

Nadere informatie

Fermacork FC. www.matgreen.eu

Fermacork FC. www.matgreen.eu Augustus 0 FC Bouwplaat met verdunde randen, samengesteld uit een gipsplaat (80%), gerecycleerde cellulosevezels (0%) en een geëxpandeerde kurkplaat. Inleiding De lancering van de Fermacell-plaat met kurk

Nadere informatie

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall.

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Nieuw systeem Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Geschikt voor een waaier aan gevelafwerkingen. Studiebureau Omgeving-Mortsel Nieuw systeem Goed isoleren is belangrijk. Voor

Nadere informatie

KOEPELS TECHNISCH DOSSIER. Skylux iwindow2 TM & iwindow3 TM. Glaskoepel

KOEPELS TECHNISCH DOSSIER. Skylux iwindow2 TM & iwindow3 TM. Glaskoepel KOEPELS TECHNISCH DOSSIER Skylux iwindow2 TM & iwindow3 TM Glaskoepel Skylux iwindow3 TM met strakke look en superisolerende veiligheidsbeglazing optioneel hellend kader pvc 08/00 Skylux pvc-opstand op

Nadere informatie

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1 JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen Inhoud 1. 1 ste constructiedetail... 2 2. 2 de constructiedetail... 3 3. Beschrijving van de opbouw

Nadere informatie

Een revolutie op het vlak van isolatie! Thermisch ISOLERENDE coating MUREN & DAKEN vochtwerend / sterke prestaties

Een revolutie op het vlak van isolatie! Thermisch ISOLERENDE coating MUREN & DAKEN vochtwerend / sterke prestaties Een revolutie op het vlak van isolatie! Thermisch ISOLERENDE coating MUREN & DAKEN vochtwerend / sterke prestaties De voordelen van ThermaCote Dankzij zijn speciale formule en een concentratie van ongeveer

Nadere informatie

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall.

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Nieuw systeem Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Geschikt voor een waaier aan gevelafwerkingen. Studiebureau Omgeving-Mortsel Nieuw systeem Goed isoleren is belangrijk. Voor

Nadere informatie

4.12 Brandwerendheid van cellenbeton

4.12 Brandwerendheid van cellenbeton 74 4.12 Brandwerendheid van cellenbeton De uitzonderlijke brandweerstand van cellenbeton is een rechtstreeks gevolg van de manier waarop het materiaal op vlammen reageert. Cellenbeton is onontvlambaar

Nadere informatie

BELBLOCK betonmetselstenen & thermische isolatie samen wordt het goed

BELBLOCK betonmetselstenen & thermische isolatie samen wordt het goed De eerste parameter voor het comfortgevoel binnen een gebouw is de binnentemperatuur. Om deze zomer en winter op een economische wijze op een aangenaam peil te houden is een samenwerking tussen de en de

Nadere informatie

Cellenbetonmetselwerk 400 0,11 0,24 9,09 11,4. Muur- en dakplaten 600 0,16 0,24 7,14 9,7 uit cellenbeton 500 0,14 0,20 8,06 8,7

Cellenbetonmetselwerk 400 0,11 0,24 9,09 11,4. Muur- en dakplaten 600 0,16 0,24 7,14 9,7 uit cellenbeton 500 0,14 0,20 8,06 8,7 4. Fysische en mechanische eigenschappen Zo krijgen we de resultaten die in de volgende tabel zijn weergegeven [25] Materiaal r l e Demping m Faseverschuiving (kg/m 3 ) (W/mK) (m) (h) Cellenbetonmetselwerk

Nadere informatie

P2 Dakplaten. los- en plaatsingsmateriaal. P.2.0.18 Inleiding tot bestek teksten, plaatsingsvoorschriften

P2 Dakplaten. los- en plaatsingsmateriaal. P.2.0.18 Inleiding tot bestek teksten, plaatsingsvoorschriften P.2.0 Algemeen P.2.0.01 Technische kenmerken van de dakplaten P.2.0.02 Profielen P.2.0.03 Belasting P.2.0.04 Doorbuiging P.2.0.05 Brandweerstand P.2.0.06 Explosie P.2.0.07 Thermische isolatie P.2.0.08

Nadere informatie

De ideale partner voor uw grote en prestigieuze projecten.

De ideale partner voor uw grote en prestigieuze projecten. De ideale partner voor uw grote en prestigieuze projecten. 2 Ytong: uw ideale partner Renovatie Berlaymont - Brussel Ytong geeft klasse aan uw realisaties. Ytong: uw ideale partner 3 De ideale partner

Nadere informatie

Brandwerendheid. 1 / 6 Augustus 2019 A4

Brandwerendheid. 1 / 6 Augustus 2019 A4 Wanden dienen, afhankelijk van het soort gebouw en de hoogte ervan, een bepaalde brandwerendheid te hebben. Daarbij dient onderscheid gemaakt te worden in dragende- en niet-dragende wanden. Er zijn de

Nadere informatie

Isoleer vlot zelf binnenruimtes en werk ze meteen verder af.

Isoleer vlot zelf binnenruimtes en werk ze meteen verder af. Isoleer vlot zelf binnenruimtes en werk ze meteen verder af. Comboprime Home: een isolatiesysteem met gipskarton voor muren, plafonds en hellende daken, speciaal ontwikkeld voor doe-het-zelvers. Comboprime

Nadere informatie

Geboorde blokken 62.5x20 et 62.5x25

Geboorde blokken 62.5x20 et 62.5x25 Geboorde blokken 62.5x20 et 62.5x25 TOEPASSING Isolerende verloren bekisting voor de realisatie van elementen in gewapend beton in dragende muren voor individuele woningbouw, appartementen, utiliteits-

Nadere informatie

Moderniseer gebouwen ReNoVatie

Moderniseer gebouwen ReNoVatie Moderniseer gebouwen Renovatie Verbeter energieprestatie en comfort Het bij de tijd brengen van (woon)gebouwen ten aanzien van comfort en energieprestatie is de voornaamste reden voor renovatie. Met de

Nadere informatie

U- Blokken 62.5x25 TECHNISCHE FICHE. TOEPASSING OMSCHRIJVING VOORDELEN

U- Blokken 62.5x25 TECHNISCHE FICHE.   TOEPASSING OMSCHRIJVING VOORDELEN U- Blokken 62.5x25 TOEPASSING Verloren isolerende bekisting voor de realisatie van elementen in gewapend beton in dragende muren voor individuele woningbouw, appartementen, utiliteits- en industriebouw.

Nadere informatie

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken B1 Bestekteksten B1 bestekteksten 35 B.1 Bestekteksten In dit hoofdstuk zijn alle beschikbare bestekteksten opgenomen. Voor meer informatie verwijzen we naar hoofdstukken B3 Verwerking en B.4 Technische

Nadere informatie

Prefab licht beton PRINS. Prefab licht betonnen gevel elementen. gevel producten

Prefab licht beton PRINS. Prefab licht betonnen gevel elementen. gevel producten Prefab licht beton Prefab licht beton Prefab licht betonnen gevel elementen PRINS gevel producten Thermodur en Prins Gevel Producten De economische oplossing voor uw creatieve vrijheid Thermodur gevel

Nadere informatie

Een mooie gevel verdient STACKSER

Een mooie gevel verdient STACKSER CARRIER PANELEN Welkom bij STACKSER STACKSER BV is al 20 jaar leverancier van metalen dak- en gevelsystemen. Met een uitgebreid productengamma en de exclusieve levering van diverse mooie merken, kan STACKSER

Nadere informatie

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Geschikt voor een waaier aan gevelafwerkingen.

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Geschikt voor een waaier aan gevelafwerkingen. Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Geschikt voor een waaier aan gevelafwerkingen. Goed isoleren is belangrijk. Voor het milieu, maar ook voor de energiefactuur. Wie zijn dak

Nadere informatie

MUURVOET. B.4.9.2a. Massieve buitenmuur op Hebel-welfsel boven verluchte ruimte. Plint in baksteen of in beton. 1. Ytong-blokken

MUURVOET. B.4.9.2a. Massieve buitenmuur op Hebel-welfsel boven verluchte ruimte. Plint in baksteen of in beton. 1. Ytong-blokken détails techniques MUURVOET B...a Mur massif extérieur avec hourdis Hebel sur vide ventilé. Plinthe en briques de terre cuite ou de béton. Massieve buitenmuur op Hebel-welfsel boven verluchte ruimte Plint

Nadere informatie

Student: Timon Bouttelisier ZELFREFLECTIEVERSLAG ARCHITECTUURBUREAU A[RT] Architecten: Rogiest Denis & Tack Marjan. Telefoon: 056371706

Student: Timon Bouttelisier ZELFREFLECTIEVERSLAG ARCHITECTUURBUREAU A[RT] Architecten: Rogiest Denis & Tack Marjan. Telefoon: 056371706 Student: Timon Bouttelisier ZELFREFLECTIEVERSLAG ARCHITECTUURBUREAU A[RT] Architecten: Rogiest Denis & Tack Marjan Adres: gistelsteenweg 161 8490 Varsenare Telefoon: 056371706 1 WAT IS EEN CONSTRUCTIEDETAIL

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Waarom isoleren? 2. Binnen- of buitenisolatie? 3. Soorten isolatie. 4. Minerale of organische pleisters?

Inhoudstafel. 1. Waarom isoleren? 2. Binnen- of buitenisolatie? 3. Soorten isolatie. 4. Minerale of organische pleisters? Inhoudstafel 1. Waarom isoler? 2. Binn- of buitisolatie? 3. Soort isolatie 4. Minerale of organische pleisters? 5. Premies: hoeveel waar aanvrag? 6. Garanties verzekering Sto NV 7. Verklarde woordlijst

Nadere informatie

Innovatief in bouwoplossingen

Innovatief in bouwoplossingen Met Xella PAST DE PUZZEL Innovatief in bouwoplossingen De juiste puzzelstukken in de hand Innovatief in bouwoplossingen Met zijn uitgebreide innovatieve gamma producten biedt Xella oplossingen voor alle

Nadere informatie

Geef gebouwen een nieuwe functie

Geef gebouwen een nieuwe functie Geef gebouwen een nieuwe functie Herbestemming Nieuwe bestemming, nieuwe eisen Gebouwen veranderen om diverse redenen van functie. In onbruik geraakte fabrieken worden herbestemd tot bedrijfsverzamelgebouwen

Nadere informatie

SAMEN IS ZOVEEL BETER!

SAMEN IS ZOVEEL BETER! SAMEN IS ZOVEEL BETER! HET HITTESCHILD INLEIDING Voor een goede thermische en akoestische isolatie moet je in principe verschillende lagen uit verschillende materialen, elk met zijn specifieke eigenschappen,

Nadere informatie

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106.

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106. 12-07-2005 Pagina 1 Ko Eisinger Opdrachtgever / producent: Contact persoon: Naam. Firma Alèrt BV. Naam. Dhr R de Nijs. Adres. Schiedamsedijk 29. Tel. 010-4733311. Postcode. 3100 AD Schiedam. Fax. 010-4270258.

Nadere informatie

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP 08-06-2016 Toets thermische isolatie en energieprestatie Toets thermische isolatie en energieprestatie ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning. Definitief Schiphol Hotel

Nadere informatie

fermacell AESTUVER Brandwerende bekleding voor stalen liggers 30 tot 240 min. [EN : 2013] Beschrijving Benodigdheden (1-lagige backing)

fermacell AESTUVER Brandwerende bekleding voor stalen liggers 30 tot 240 min. [EN : 2013] Beschrijving Benodigdheden (1-lagige backing) Versie mei 2014 Brandwerende bekleding voor stalen liggers 30 tot 240 min. Beschrijving Met het oog op de veiligheid bij een brand is het noodzakelijk om de stabiliteit van een gebouw te waarborgen. Zodoende

Nadere informatie

BRANDVEILIGE BOUWSYSTEMEN

BRANDVEILIGE BOUWSYSTEMEN BRANDVEILIGE BOUWSYSTEMEN Isometall Steenwol Sandwichpanelen Index Geïsoleerde panelen 2 Vulcasteel Roof 2 Vulcasteel Wall 1000 VB (Lineair Profiel) 4 Vulcasteel Wall 1000 VB (Microrib Profiel) 6 Vulcasteel

Nadere informatie

Energetische renovatiepraktijk anno 2015

Energetische renovatiepraktijk anno 2015 Energetische renovatiepraktijk anno 2015 Slim na isoleren: Thermisch, akoestisch, brandveilig, duurzaam en betaalbaar John Coose Gedelegeerd bestuurder Eltherm NV Inhoud 1. Hellend dak: Kepers + Gordingen

Nadere informatie

Bouwstenen van een betere toekomst

Bouwstenen van een betere toekomst Bouwstenen van een betere toekomst XELLA biet innovatieve wanoplossingen ie perfect op e behoefte aan milieuvrienelijk en energie-arm bouwen inspelen en klaar zijn voor 2020. foto cover: arch. Jan Mostaert

Nadere informatie

COMPLEET BOUWSYSTEEM VAN KELDER TOT DAK

COMPLEET BOUWSYSTEEM VAN KELDER TOT DAK COMPLEET BOUWSYSTEEM VAN KELDER TOT DAK Arch. Jan Gorteman 2A Architektenvennootschap 2 Coverfoto: arch. Matty Geerkens YTONG YTONG biedt een antwoord op alle moderne vereisten voor het bouwen van uw woning.

Nadere informatie

Skylux iwindow2 TM & iwindow3 TM Flex

Skylux iwindow2 TM & iwindow3 TM Flex KOEPELS TECHNISCH DOSSIER Skylux iwindow2 TM & iwindow3 TM Flex Elektrisch opengaand glazen daglichtelement iwindow met hellend kader pvc 08/00 Skylux iwindow Ingebouwde kettingmotor Regensensor Hellend

Nadere informatie

Skylux iwindow2 TM & iwindow3 TM Flex

Skylux iwindow2 TM & iwindow3 TM Flex KOEPELS TECHNISCH DOSSIER Skylux iwindow2 TM & iwindow3 TM Flex Elektrisch opengaand glazen daglichtelement iwindow met hellende tussenopstand Skylux iwindow Regensensor Ingebouwde kettingmotor Hellende

Nadere informatie

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Ir. Els Bleus 1 Opmerkelijke voorbeelden : spouwisolatie Click to edit Master buitenisolatie title style - isolatie 2 1 Opmerkelijke voorbeelden : spouwisolatie buitenisolatie

Nadere informatie

FOAMGLAS PERINSUL De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk

FOAMGLAS PERINSUL De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk FOAMGLAS PERINSUL De oplossing voor koudebruggen in het metselwerk www.foamglas.nl FOAMGLAS Isoleren met aandacht voor de toekomst 45 cm 11 15 19 cm 5 cm of 10 cm FOAMGLAS PERINSUL Koudebruggen hebben

Nadere informatie

Duurzaam, kostenbesparend en een hoog wooncomfort

Duurzaam, kostenbesparend en een hoog wooncomfort Duurzaam, kostenbesparend en een hoog wooncomfort De geschiedenis, ervaring en een hoogwaardige kwaliteit... Het CombiElement is een uniek, betaalbaar en kostenbesparend bouwsysteem op basis van natuurlijke

Nadere informatie

op basis van een analyse van beproevingsresultaten

op basis van een analyse van beproevingsresultaten INSTITUT DE SECURITE INCENDIE A.S.B.L. ISIB INSTITUUT VOOR BRANDVEILIGHEID V.Z.W. TECHNISCH ADVIES 2016-A-012 op basis van een analyse van beproevingsresultaten AANVRAGER XELLA BE nv/sa Kruibeeksesteenweg

Nadere informatie

1. Thermische analyse van het Eurosteel Frame

1. Thermische analyse van het Eurosteel Frame 1. Thermische analyse van het Eurosteel Frame Als we nu de opbouw van het Eurosteel Frame gaan analyseren kunnen onderstaande eigenschappen opgezocht of nagevraagd worden. Deze zijn bepaald met behulp

Nadere informatie

Het hedendaagse platte dak

Het hedendaagse platte dak Het hedendaagse platte dak Basisregels voor een goede opbouw ir. Marcus Peeters, lector / onderzoeker pba Bouw Odisee AALST campus Dirk Martens Inhoud 1. Opbouw 2. Afschot en afschotisolatie 3. Luchtdichtheid

Nadere informatie

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT!

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! Waasland Shoppingcenter - 25000 m 2 Pirotherm als ondergrond voor parkeerdak. Er zijn platte daken met problemen. En er zijn platte daken met Pirotherm. Pirotherm

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving rond gevels in België

Nieuwe regelgeving rond gevels in België Fire Seminar Sven Eeckhout WTCB De syllabi die uitgedeeld worden bij uiteenzettingen die gegeven worden door het WTCB maken geen onderdeel uit van de officiële publicatiereeksen van het WTCB en mogen dus

Nadere informatie

Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen. www.alphabeton.com www.pamaflex.eu

Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen. www.alphabeton.com www.pamaflex.eu Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen www.alphabeton.com www.pamaflex.eu Het gamma Pamaflex bouwelementen, ontwikkeld door Alpha Beton, houdt in het bijzonder rekening

Nadere informatie

HET COMFORT VAN EEN GEÏSOLEERDE VLOER

HET COMFORT VAN EEN GEÏSOLEERDE VLOER de dunste vloerisolatie voor elk isolatiepeil handig formaat van 1200 x 2500 mm hoge drukvastheid vlugge en efficiënte plaatsing HET COMFORT VAN EEN GEÏSOLEERDE VLOER Vloeren boven een niet-verwarmde ruimte

Nadere informatie

Constructies BZL Taak

Constructies BZL Taak Constructies BZL Taak Nathan Lorent Constructies 1F Inhoudstafel Inleiding Wat is een bouwknoop Bespreking bouwknoop 1 o Funderingsaansluiting vloer op volle grond o Link met bron Bespreking bouwknoop

Nadere informatie

(Na-)isolatie van industriële gebouwen

(Na-)isolatie van industriële gebouwen (Na-)isolatie van industriële gebouwen Aandachtspunten voor de (ver)nieuwbouw praktijk (daken/wanden/vloeren) Ir. Johan Caeyers Zaakvoerder Raco Bvba 1 7/10/2016 Korte historiek : 2001 2016 : 15 jaar gevestigd

Nadere informatie

Onbeperkte ruimte voor vernieuwende projecten

Onbeperkte ruimte voor vernieuwende projecten Onbeperkte ruimte voor vernieuwende projecten De technologische doorbraak voor hardschuimplaten van de toekomst De ontwikkeling van Xentro technology heeft geleid tot ongeziene mogelijkheden voor uw projecten.

Nadere informatie

De brandcompartimentering garanderen Oplossingen voor HVAC-installateurs

De brandcompartimentering garanderen Oplossingen voor HVAC-installateurs De brandcompartimentering garanderen Oplossingen voor HVAC-installateurs www.promat.be De brandcompartimentering garanderen Inhoud Passieve brandbescherming 3 Oplossingen voor HVAC-installateurs PROMASTOP

Nadere informatie

Onbeperkte ruimte voor vernieuwende projecten

Onbeperkte ruimte voor vernieuwende projecten Onbeperkte ruimte voor vernieuwende projecten De technologische doorbraak voor PU-hardschuimplaten van de toekomst De ontwikkeling van Xentro technology heeft geleid tot ongeziene mogelijkheden voor uw

Nadere informatie

Intelligente thermische inertie in houtconstructies

Intelligente thermische inertie in houtconstructies Session B1 Innovative technologies construction solutions Intelligente thermische inertie in houtconstructies Arch. Piet Kerckhof voor Ligno Architecten Agenda : 1. Risico op oververhitting 2. Thermische

Nadere informatie

CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN

CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN 2015 2016 Faculteit Natuur en Techniek CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN PROJECT CHOCOLATERIE WILLAERT BOUWHEER: FRANCIS WILLAERT ARCHITECT: CHARLOTTE PATTYN INE DECOCK GROEP 1F 0 DOCENT: DHR. GIJSEMANS Inhoudsopgave

Nadere informatie

Taak constructies. Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave. 1MAK a 2015-2

Taak constructies. Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave. 1MAK a 2015-2 Taak constructies Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave 1MAK a 2015-2 Bouwknoop 1 Het gaat om een bouwknoop omdat de verticale muur verbonden wordt met een hellend dak. Detailtekening

Nadere informatie

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap afdeling infrastructuur west Schoonmeersstraat 26, 9000 Gent t: 09 24 24 800 f: 09 24 24 856

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap afdeling infrastructuur west Schoonmeersstraat 26, 9000 Gent t: 09 24 24 800 f: 09 24 24 856 project: bouwheer: architect: ingenieur stabiliteit: ingenieur technieken: veiligheidscoördinator: nieuwbouw Hotelschool Oostende en uitbreiding NT2 campus Ensor Generaal Jungbluthlaan 2 8400 Oostende

Nadere informatie

Knauf Isolava gipsblokken Lichtgewicht met een massief karakter

Knauf Isolava gipsblokken Lichtgewicht met een massief karakter Knauf Isolava gipsblokken Lichtgewicht met een massief karakter Lichtgewicht met een massief karakter U kent als geen ander het belang van een comfortabele binnenruimte. En u weet als geen ander hoe u

Nadere informatie

De MineraLe isolatieplaat VOOr PLatte Daken

De MineraLe isolatieplaat VOOr PLatte Daken Ytong Multipor De minerale isolatieplaat voor platte daken Ytong Multipor Hét isolatiemateriaal voor platte daken Isolatiematerialen voor platte daken moeten aan hoge eisen voldoen. Dergelijke daken worden

Nadere informatie

R min = 1.0 contact met een kruipruimte of met een

R min = 1.0 contact met een kruipruimte of met een Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energieprestaties van gebouwen Bijlage VII Maximaal

Nadere informatie

gebouwschil 1 Bouwknopen: sluit isolatielagen rechtstreeks basisprincipe: garandeer de thermische snede

gebouwschil 1 Bouwknopen: sluit isolatielagen rechtstreeks basisprincipe: garandeer de thermische snede Bouwknopen: sluit isolatielagen rechtstreeks op elkaar aan Gezond bouwen betekent ook dat je zo veel mogelijk koudebrugwerking vermijdt. Zo beperk je het risico op condensen schimmelvorming. Dat kan namelijk

Nadere informatie